Page 1

Persbericht, Platform Kinderen op de vlucht met de steun van verschillende instellingen en organisaties die werken voor de verdediging van kinderrechten: DEI Belgique - Le Délégué général aux droits de l’enfant- Het Kinderrechtencommissariaat- Le Service droit des Jeunes- UNICEF België23 februari 2010

De straat als enige opvangplaats voor kinderen Opvangcrisis- Fedasil kan geen opvang bieden voor families die een asielaanvraag indienen Sinds meerdere maanden is het opvangnetwerk zo verzadigd dat het federale agentschap voor asielzoekers (Fedasil) verschillende maatregelen heeft genomen om begunstigden uit opvangcentra te laten vertrekken en ook het recht op opvang te beperken. Zo heeft Fedasil in oktober 2009 besloten om geen opvang meer te bieden aan niet-begeleide minderjarige 1 vreemdelingen die geen asiel aanvragen en aan illegale families met kinderen. Dit is nochtans hun plicht . Het Platform Kinderen op de vlucht had toen onmiddellijk gereageerd via een persbericht en beroep gedaan op de Staatsecretaris voor maatschappelijke integratie, Philippe Courard. Eind december 2009 zijn er verschillende wijzigingen toegebracht aan de opvangwet, waaronder de draagwijdte van de wet en dus het publiek dat recht heeft op de opvang. Sinds deze maandag 15 februari 2010 constateren wij een spectaculaire toename van asielzoekers, voornamelijk afkomstig uit Oost-Europa (o.a. Macedonië, Servië, Kosovo en Albanië). Deze asielzoekers krijgen geen toegang tot de opvang door de verzadiging van het netwerk. Minstens 170 personen (families) hebben sinds vorige week geen toegang gekregen tot een opvangplaats. Deze maandag 22 februari, heeft de dispatching van Fedasil 378 asielaanvragen waaronder 260 (weer families) geen opvang hebben verkregen. De diensten van de eerste lijn die over spoedopvangplaatsen beschikken zijn zelf al verzadigd en kunnen dus de

1

Wet van 12 januari 2007 – Wet betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen' Service droit des jeunes – Platform Kinderen op de vlucht – DEI Belgique 30 Kiekenmarktstraat 1000 Brussel


personen die door Fedasil worden doorgestuurd niet opvangen. Zij raden de families dus aan om een schuilplaats te vinden…in het Noordstation! Behalve het feit dat deze onzekere oplossing totaal niet aangepast is voor de situatie van deze mensen, heeft de onbestaande opvang ook ernstige gevolgen voor de asielprocedure. Inderdaad, het is onmogelijk voor een familie zonder vaste verblijfplaats om geïnformeerd te blijven over het verloop van de procedure, de afspraken waar de asielzoeker naartoe moet (met strikte termijnen) en kan als gevolg hebben dat men denkt dat de persoon desinteresse toont voor zijn asielprocedure, enzo. Geen opvang heeft ook andere gevolgen: de familie wordt dan niet begeleid. Leven zonder dak zet het recht op voedsel, op een familiaal leven, op gezondheidszorgen, op maatschappelijke hulp, op scholing, op begeleiding door een tolk, enzo., op het spel. De huidige crisis heeft ook een grote impact op het OCMW van Brussel. Aangezien asielzoekers, per gebreke, bij de Dienst Vreemdelingenzaken of bij het Generaal Commissariaat voor vluchtelingen en staatlozen worden gedomicilieerd en dat het OCMW van de gemeente van woonst verantwoordelijk is, heeft het OCMW van Brussel veel te maken gekregen met personen zonder opvang die een hulp vroegen om zelf voor een waardige opvang te zorgen. Het Platform Kinderen op de vlucht, en de organisaties en instellingen voor de verdediging van de rechten van het kind die haar steunen, herhalen de aanbevelingen van de federale ombudsmannen, die in hun aanbevelingen van 15 december 2009 over de opvang in hotels (spoedopvang) benadrukken dat « De federale regering onmiddellijk een opvang moet bieden die voldoet aan zijn fundamentele noden, aan ieder persoon die recht heeft op materiële hulp. De federale autoriteiten moeten zich coördineren voor het respect van de wet en een goed bestuur ». Het Platform Kinderen op de vlucht, en de organisaties en instellingen voor de verdediging van de rechten van het kind die haar steunen, willen de aandacht vestigen van het publieke opinie, de media en regering op het feit dat het recht op opvang voor asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen regelmatig wordt geschend met als gevolg een catastrofale opvangsituatie. Ze vragen om een onmiddellijke oplossing voor alle begunstigden van de opvang en evalueert de mogelijkheid om de weigeringen van de opvang aan te kaarten bij de rechtbank, in samenwerking met andere verenigingen en gespecialiseerde advocaten in vreemdelingenrecht.

CONTACTPERSONEN: Anne-Françoise Beguin – 02/210.94.91

Benoit Van Keirsbilck – 0496/51.72.00

Coördinatie, Platform Kinderen op de vlucht

Voorzitter DEI- Belgique francophone– en directeur van Service Droit des Jeunes, Bsl

Service droit des jeunes – Platform Kinderen op de vlucht – DEI Belgique 30 Kiekenmarktstraat 1000 Brussel

persbericht_opvangcrisis_vluchtelingen_kinderen_23_02_2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you