Page 1

Persbericht

25-10-2011

Kinderrechtencommissariaat verscherpt focus Beslissing 24 oktober Uitgebreid Bureau Vlaams Parlement

Vlaams Parlement bevestigt vertrouwen in Kinderrechtencommissariaat Net als vele instellingen in Vlaanderen en in het buitenland moet ook het Kinderrechtencommissariaat besparen. Het Kinderrechtencommissariaat kiest ervoor om creatief aan de slag te gaan met deze noodzakelijke besparing en de focus te verscherpen. Onze kerntaken als onafhankelijke instelling binnen het Vlaams Parlement blijven behouden. Het Kinderrechtencommissariaat detecteert, signaleert en adviseert om een beleid gestoeld op kinderrechten ten volle mee vorm te geven. Het Kinderrechtencommissariaat blijft een kinderombudsdienst waar minderjarigen zelf terecht kunnen. De noodzakelijke koppeling van ombudswerk en advieswerk binnen het Vlaams Parlement blijft bestaan. Van signaal tot advies. Dat is de slagzin. Advies binnen de context van een individuele klacht, maar uiteraard ook advies aan het beleid. Onderzoek blijft daarbij een rol spelen. Althans het onderzoek waarbij we op een participatieve manier de stem van kinderen en jongeren in het maatschappelijke en politieke debat een plek geven. De voorbije maanden was de toekomst van het Kinderrechtencommissariaat onzeker. Het Vlaams Parlement bevestigt vandaag het vertrouwen. Het publiek en de politiek mogen zich de komende jaren aan een pittig debat verwachten over kinderen en hun rechten in onze samenleving. Met respect voor de integriteit van kinderen ĂŠn van hen die het goed met hen voor hebben.

Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris

1

persbericht_kinderrechtencommissariaat_verscherpt_focus_25_10_2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you