Page 1

Brussel, 2 december 2010 Persbericht: Interparlementaire ontmoeting over de rol van parlementairen bij de uitvoering van de slotbeschouwingen van het VN Comité voor de Rechten van het Kind

Parlementairen zetten kinderrechten kracht bij 2010 is een bijzonder jaar voor de kinderrechten in België. Het is het jaar waarin het VN Comité voor de Rechten van het Kind (gebaseerd in Genève) het periodieke rapport van België over de toepassing van het Verdrag voor de Rechten van het Kind onderzocht. De Belgische ngo’s (Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, UNICEF België), de Kinderrechtencommissaris alsook de Délégué général aux droits de l’enfant werden vooraf gehoord door het Comité betreffende hun respectievelijke rapporten. Als vervolg op dit onderzoek richtte het VN Comité voor de Rechten van het Kind op 11 juni 2010 zijn slotbeschouwingen aan België. Deze bevatten 88 aanbevelingen, wat er 56 meer zijn dan in 2002. Deze aanbevelingen gericht aan de Belgische overheid zijn zeer positief onthaald door de 40 ngo’s in coalitie ter verdediging van de rechten van het kind, de onafhankelijke instellingen en de vertegenwoordigers van de kinderen. Zij hopen vurig dat de parlementairen op alle niveaus actief meewerken aan de uitvoering van de aanbevelingen. Daarom organiseerden zij op 2 december in commissiezaal M in de Senaat een interparlementaire ontmoeting en stelden zij de slotbeschouwingen voor die gaan over: opleiding en vorming in kinderrechten, geweld tegenover kinderen, plaatsing van kinderen, mentale gezondheid, armoede, onderwijs, minderjarige vreemdelingen en jeugdrecht. Tot onze grote vreugde kon de ontmoeting op heel wat belangstelling rekenen van parlementairen (meer dan 50 effectieve inschrijvingen) van alle niveaus en alle democratische partijen. De aanwezige parlementairen waren vragende partij voor meer input van en samenwerking met de kinderrechtenorganisaties. Concrete voorstellen werden gelanceerd voor deelname aan hoorzittingen, ronde tafels e.d.m. De kinderrechtenorganisaties gaan gretig in op deze voorstellen maar wijzen tegelijkertijd op het risico dat de huidige verworvenheden m.b.t. de rechten van het kind in België onder druk staan. Het slotwoord was aan de voorzitter van de ontmoeting, Mevr. Kathy Lindekens, die de wens uitdrukte dat deze ontmoeting niet alleen de verderzetting betekent van de vruchtbare samenwerking tussen de ngo’s en de parlementairen, maar vooral dat er werk wordt gemaakt van de uitvoering van de slotbeschouwingen van het Comité.


Voor meer info: Kinderrechtencommissariaat : Bruno Vanobbergen: 02/552.98.00 (secretariaat) Délégué général aux droits de l’enfant : Stephan Durviaux & Karin Vander Straeten : 02/223.36.99 UNICEF België : Gaëlle Buysschaert: 02/233.37.77 CODE : Frédérique Van Houcke : 02/223 75 00 Kinderrechtencoalitie: Jef Geboers: 0475/36.42.09

Nuttige links : Kinderrechtencommissariaat : www.kinderrechten.be Délégué général aux droits de l’enfant : http://www.dgde.cfwb.be/ UNICEF België : http://www.unicef.be Kinderrechtencoalitie: http://www.kinderrechtencoalitie.be/ CODE : http://www.lacode.be/ Comité voor de Rechten van het Kind : http://www2.ohchr.org/french/bodies/crc/

persbericht_parlementaire_ontmoeting_slotbeschouwingen_02_12_2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you