Page 1

magazine voor ouders en kinderen

Kinderrechten

Vaderschap:

Inhoud en gevolg

High Scope NIEUWSBRIEF

november 2011

Zoek de cadeautjes en win een prijs!


Kinderrechten Sinds januari 1998 heeft Curaçao het verdrag van de rechten van het kind ondertekend. In dit verdrag staat beschreven hoe mensen om moeten

6

gaan met kinderen.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap Alle kinderen hebben het fundamenteel recht, beide ouders te kennen vanaf het moment van zijn/haar geboorte.

13 Nierstichting De Nierstichting Curaçao behandelt deze uitgave van de Kinderkrant het onderwerp: Wat is nierdialyse?

15 High Scope nieuwsbrief! Deze nieuwsbrief geeft maandelijks informatie over het programma van High Scope, flexibele opvang, kennis maken met 1 van de 9 trainers en pedagogische tips voor ouders en leidsters.

En verder...

Covermodellen: Connor, Bjorn, Arwin, Kiara, Quirina en Gayle Sta jij nog niet ingeschreven als model bij Chicas Curaçao? Doe dit dan nu en maak kans op een cover fotoshoot voor de Kinderkrant en mail naar: chicas@chicascuracao.com

5 9 10 16 17 18 19

Column Kleurplaat Leuke Sinterklaas items Ruben la Cruz Kinder- en Jeugdtelefoon Kinderen vertellen en vragen aan Kiki Rechten van dolfijnen Tel alle cadeau's, Kinderagenda, waar is Kiki.

De makers van de Kinderkrant Debbie Pocorni Kinder i.c. verpleegkundige. Heeft (medisch) kinder-dag­verblijf Bambino en de Kinderkrant opgericht. Redactie Kinderkrant.

Marjolein van Dongen-Lapre: Orthopedagoog bij Bambino.

Maaike Raaphorst: Leerkracht. Column Kinderkrant.

Recht van het kind

20 november is het de internationale dag van de rechten van het kind. Alle kinderrechten staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties waar 193 landen zich bij hebben aangesloten. Het Kinderrechtenverdrag waar ons land Curaçao ook bij aangesloten is zet je wel even aan het denken… Gelden deze rechten ook voor de kinderen van Curaçao? Ik geloof dat het voor een groot aantal van de kinderen niet altijd geldt helaas. Het is onze taak als ouder om bewust te zijn van deze kinderrechten en deze na te komen. Een nog grotere taak ligt bij de overheid die zorg moet dragen om deze kinderrechten te waarborgen, handhaven en te realiseren in welke vorm dan ook. Voorlichting is daarbij een van de belangrijkste aspecten op dit moment. Het hoe en waarom zijn belangrijke vraagstukken als het gaat om kinderrechten. We moeten met z’n allen bewust zijn van onze plicht als ouder en opvoeder. Bewust zijn van de consequenties als bij de vorming van onze kinderen iets misgaat. De vorming van onze maatschappij en onze toekomst. In ons pedagogisch stuk kunt u lezen wat de rechten van het kind zijn. Vraag u zelf dan eens af of uw kind(eren) dan in de buurt komen van al dit recht. Vraag eens aan uw kind(eren) wat zij vinden van hun rechten. Ik vroeg het aan mijn zoontje en die antwoordde: ik heb recht op een cadeautje van Sinterklaas, want ik heb het hele jaar mijn best gedaan.

Liefs, Debbie

Helianne Heykoop: Pedagogisch hulpverlener. Sales en redactie Kinderkrant.

Marloes Voogsgeerd: Fotograaf cover Kinderkrant.

Tel alle cadeautjes en mail ons, zie pagina 19!

Walter Verplanke: Grafisch vormgever.

Repro Full Color: Drukkerij waar de Kinderkrant gedrukt wordt.

Kinderkrant

3


Grote Sinterklaas & Kerst boek Vol met leuke verhalen, spelletjes, kleurplaten en liedjes! NU

57,50

BABY & KIDS STORE

SUPERKIDZ • Zuikertuin Shopping Mall • T: 738 8390 Openingstijden: ma - za van 09:00 - 20:00 non-stop

The Swimfactory Wij verzorgen alle zwemlessen voor jong en oud •Zwemlessen vanaf 4 jaar (zwem-ABC) •Ouder en kind zwemmen •Zwangerschaps zwemmen

•Aquajoggen •Hydrotherapie •Privé zwemles •Zwemtraining volwassenen

Vakantieplan voor kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar: Op 22, 23, 27, 28, 29 en 30 december is er een leuk actief vakantieplan op het strand van Wet & Wild!

Vakantieplan voor jeugd vanaf 12 t/m 16 jaar! The Swimfactory Sport, Fun & Therapy Arjen van Zijl T: 5261081 M: info@theswimfactory.com


We zitten weer middenin een fase. Een hangerige, huilerige, energie vretende, slopende, lontjes opbrandende fase. Zo’n fase die ieder kind van bijna 1 jaar doormaakt. En dus zo’n fase die je als ouder heerlijk mag meebeleven.

Een eerlijke column over het moederschap als: ‘Het zit me tot hier’, ‘ik word gek’ of ‘zeg, weet jij nog een goed babyhotel hier in de buurt?’ En daarom vind ik de ‘Oei, ik groei!’ zo’n fijn boek. Het is echt mijn baby-Bijbel! Zodra ik hem open sla, springen de lotgenoten me om de oren

Laat ik eerlijk zijn. Dat eerste babyjaar is niet echt mijn ding…

met teksten als: ‘Ik voel me compleet ingestort, omdat ik geen

(en dat is nog heel netjes en licht uitgedrukt) Waarom komen

steun en begrip krijg. Zou zo graag één avondje rust hebben. ’s

kinderen niet gewoon met 2 jaar uit hun moeder wandelen?

Avonds blijf ik heen en weer lopen, vaak tot midden in de nacht. Ik

Voor de ouders wel zo handig, maar wat dacht je voor het kind

vind dit de moeilijkste leeftijd tot nu toe.’

zelf! Het is niet niks om in een jaar tijd een transformatie door

Hè, heerlijk leesvoer, dit soort vreselijke teksten! Geeft net even

te maken van wezentje - dat niet eens weet dat ze handen en

dat gevoel dat ik nodig had.

voeten heeft - naar een kind dat drie woorden in haar vocabulaire

En weet je wat nog heerlijker is? De wetenschap dat als mijn

heeft en stapt. Ik weet dan ook heus wel dat een hangerige fase

kleine, lieve hummeltje dan eindelijk over deze fase heen is, ze

eerder sneu is voor het kind, dan voor de ouder. Want stiekem

weer lacht, de hele nacht slaapt, knuffelt, kletst en geniet. En

voel ik het heel anders. Ik wens iedere dag dat het de laatste is

laten we de nieuwe ontwikkelingen niet vergeten, want daar

van deze fase.

waren die fases toch uiteindelijk voor bedoeld. Ja, als ze hier uit

Ondanks dat je weet dat iedereen

komt kan ze vast haar eigen

deze fases kent, voelt het alsof ik

verjaardagstaart bakken, heeft

de enige ben die het meemaakt.

ze haar complete melkgebit en

Er lijkt wel een taboe te rusten op

is ze zindelijk. Heerrrlijk, doe

het bespreken hiervan. Ik hoor nou

mij nog zo’n fase!

nooit iemand dingen uitkramen

Maaike

Kinderkrant

5


Kinderrechten Sinds januari 1998 heeft Curaçao het verdrag van de rechten van het kind ondertekend. In dit verdrag staat beschreven hoe mensen om moeten gaan met kinderen. Het verdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken hebben vanaf de geboorte tot en met 18 jaar. Het gaat bijvoorbeeld over school, ouders, wonen, gezondheid en vrienden. De kinderrechten hebben twee algemene rechten en de rest kan verdeeld worden in een viertal groepen. Waar het voornamelijk bij kinderrechten om draait, is het belang van het kind en dat alle kinderen gelijk zijn. Discriminatie op basis van huidskleur, spraak, geloof, uiterlijk of innerlijk is uit den boze. Hierbij is het handig om te bedenken dat de uitdrukking “wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Om nog maar eens te herhalen. U als ouder heeft hierin het goede voorbeeld. Wanneer u waarde aan hecht aan goede omgangsvormen met elk mens, dan draagt u dit ook eerder over aan uw kinderen. Een aantal organisaties op Curaçao houden zich specifiek bezig met kinderrechten, bijvoorbeeld: Stichting Kinderbescherming en Gezinsvoogdij Instelling Curaçao. Hiermee komen ouders en kinderen met name in aanraking als er iets mis is gegaan. Unicef heeft afgelopen jaar aangegeven onderzoek te doen om te kijken hoe de stand van zaken is rondom de kinderrechten, bij de kinderen die hier op Curaçao. Als ouder bent u de eerst verantwoordelijke als het gaat om de opvoeding, ontwikkeling en verzorging van uw kind. U bent ook degene die hem of haar in bescherming neemt, mocht het nodig zijn. U heeft hierbij hulp nodig. De school, de kerk en gemeenschap, maar vooral

6

Kinderkrant

Het eerste algemene recht is “alle kinderen hebben recht op liefde en zorg”. Het tweede zegt “alle kinderen hebben dezelfde rechten”. Met andere woorden geen uitzonderingen!

de overheid moet zijn verantwoordelijkheid hierin nemen. Het is bijvoorbeeld van belang dat elk kind van een kinderdagverblijf gebruik moet kunnen maken, omdat ouders moeten werken om het gezin financieel te kunnen dragen. Ondanks de ondersteuning van buitenaf, is het nodig dat ouders goed naar hun kinderen kijken. Ze moeten beoordelen wat het kind nodig heeft, ook op basis van de


Kinderen mogen zich achter ons verschuilen,

maar wij nooit achter de kinderen. Hoe ze ook zijn: groot, verstandig of sterk, zij hebben altijd onze hulp, steun en bescherming en hulp nodig.

De eerste groep heeft te maken met het recht op een eigen mening hebben. Hieronder vallen de volgende rechten: * Kinderen hebben recht op een eigen mening * Kinderen mogen een eigen geloof hebben * Kinderen mogen eigen vrienden en vriendinnen kiezen * Kinderen hebben recht op informatie die van belang kan zijn voor hen

De volgende groep heeft te maken met persoonlijke grenzen. Hieronder vallen de volgende rechten: * Geen enkel kind mag gedwongen worden om te werken * Geen enkel kind mag mishandeld worden (in welke vorm dan ook) * Geen enkel kind mag slachtoffer worden van oorlog en geweld * Geen enkel kind mag gedwongen worden tot seks

capaciteiten van het kind. Dit betekent dat een ouder goed moet bedenken wat het kind aankan, wat het kind begrijpt en daar ook rekening mee houdt. U als ouders moet uzelf dus verdiepen in wat kinderen op een bepaalde leeftijd kunnen en wat u als ouder van een kind van een bepaalde leeftijd kunt verwachten. Het is lastig voor ouders om af te wegen wanneer een kind zijn of haar ruimte nodig heeft en zelf iets kan bepalen of niet. Per ouder en per kind is dit verschillend, afhankelijk van de persoonlijkheid en temperament van uw kind bijvoorbeeld. Aangezien er geen pasklare antwoorden bestaan binnen opvoeding en ontwikkeling, worden de volgende sleutelwoorden vaak gebruikt: liefde, grenzen, veiligheid en frustratietolerantie. Wat in de kinderrechten heel duidelijk naar voren blijft komen is dat de ‘pedagogische tik’ niet bestaat. Iedereen kan zich voorstellen, met of zonder kinderen, dat op-

De derde rechtengroep is nauw verbonden met basisvoorwaarden. Deze groep heeft “zorg voor me” en hieronder vallen de volgende rechten: * Kinderen hebben recht op voldoende eten en drinken * Kinderen hebben het recht om naar school te gaan * Kinderen hebben recht op gezondheidszorg * Kinderen hebben het recht om te spelen

Er zijn ook kinderen die, om wat voor reden dan ook, extra zorg nodig hebben. Zij hebben recht op de extra zorg, aandacht en begeleiding en daaronder vallen de volgende kinderen: * Kinderen met een handicap * Kinderen die geen ouders meer hebben * Vluchtelingenkinderen * Kinderen, die om wat voor reden dan ook, in aanraking zijn gekomen met justitie.

voeden heel erg moeilijk is op bepaalde momenten. Wat te doen als uw dreumes u slaat, knijpt of schopt? Wat te doen als uw kind, wanneer u nee zegt, het op een gillen slaat? Twee voorbeelden van vragen waar alle ouders mee te maken krijgen. Wanneer u wilt opvoeden met het belang van uw kind op de voorgrond, dan mag u niet de pedagogische tik gebruiken. Een tik kan uitlopen op een klap, een klap kan uitlopen op meerdere klappen en meerdere klappen kunnen uitlopen op mishandeling. Probeer uw kind op een menswaardige manier te benaderen, zoals u ook graag benaderd wordt. Bedenk dat u met slaan alleen het goede eruit zal slaan. Uw kind heeft vaak een bewuste of onbewuste reden om zich op een bepaalde manier te gedragen. Het is niet om u te plagen, maar om iets duidelijk te maken.Vraag u af wat de reden kan zijn van ongewenst gedrag bij uw kind. Mocht u problemen ervaren met uw kind en het lukt u en uw partner niet om tot goede oplossingen te komen, laat u dan bijstaan door een deskundige. Wanneer u dit namelijk doet, dan komt u met respect op voor de belangen van uw kind en staat u compleet achter de rechten van uw kind! Met vriendelijke groet, Drs. Marjolein van Dongen-Lapré, orthopedagoge N.B.: Met dank aan de informatie van www.kinderrechten.nl

Kinderkrant

7


Begin vroeg met sparen voor de toekomst

Toegewijd aan jou!

Voor meer informatie: 433 91 30

www.photoflash.me

Fax: 461 78 61

Email-adres: info@gironet.com

Website: www.girobank.an

Photoflash m a k i n g

i m a g e s

c o m e

a l i v e

"you can contact me for portraits, maternity, parties, and all other events "

8

Kinderkrant

Toege


Kinderkrant

9


leuke Mop

Sinterklaas en de Kerstman zitten samen aan de bar. Zegt Sinterklaas tegen de Kerstman: “Geef mij maar een biertje!” Zegt de Kerstman: “Ja daag, ik ben Sinterklaas niet!”

Welke Piet is zijn zak met pepernoten kwijt?

Liedjes Hij komt, Hij komt, de lieve goede sint Mijn beste vriend, Uw beste vriend, de vriend van iedereen mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij Wat brengt hij u, wat brengt hij mij, wat brengt hij u en mij? Wie zoet was, koek Wie stout was, de roe Hij komt, hij komt, de lieve goede sint mijn beste vriend, uw beste vriend, de vriend van iedereen. Sinterklaas met zijn lange witte baard heeft de laatste vijf, zes weken door de schoorsteen van de haard, naar de kindertjes gekeken. En wat hij toen heeft gezien? Niet zo heel veel moois misschien, dat ik mijn bordje niet heb leeg gegeten, tot aan mijn nek in de sloot heb gezeten was wel eens wijs maar was ook wel eens dom om en om, om en om, om en om, zijn wij zoet geweest of niet misschien zijn we zoet geweest het gaat zijn we vroeg naar bed gegaan of te laat op straat gegaan of te laat, of te laat, of te laat op straat gegaan Vergeet het maar sinterklaasje denk maar niet aan al die dingen alstublieft alstublieft vergeet het maar sinterklaasje Want vanavond zijn we toch lief.

Weet jij wat de oplossing van deze rebus is?

+H

10

Kinderkrant

-N

Ma = Wi

K=W R=I

eu = oo

-N


Recept pepernoten bakken Benodigdheden:

200 gram Bloem 1/2 theelepel bakpoeder Snufje zout 150 gram stroop 2 theelepels kaneelpoeder 1 theelepel Kruidnagelpoeder 1 theelepel gemalen nootmuskaat • 1/2 theelepel gemalen Korianderzaad • • • • • • •

Voordat je gaat beginnen zorg je dat je handjes goed gewassen zijn en vraag je aan mama of zij de dingetjes pakt die je nodig hebt. Je zeeft de bloem in de kom en maak er een kuiltje in. In het kuiltje doe je de stroop en de theelepels. Dan roer je alles door elkaar totdat het goed aan elkaar blijft plakken. Dan smeer je een bakplaat in met boter, zodat de pepernoten niet blijven plakken. Dan kan je knikkers gaan rollen van het deeg en deze op de plaat doen. Dan vraag je aan mama of papa of ze hem in de oven willen doen. 15 minuten op 160 graden. Dan is het smullen...

Smulboot Ingrediënten

plakje cake of ontbijtkoek boter hagelslag cocktailprikker met een vlaggetje • schuimpoppetjes • • • •

Bereiding

Snij een plakje cake en snij er twee hoekjes af zodat je een bootvorm krijgt. Bewaar de hoekjes wel, ze komen nog aan van pas. Smeer de zijkanten in met boter doe op een bordje hagelslag en rol de boterkant van de boot door de hagelslag. Maak nu van de twee hoekjes, die je op elkaar plakt door er wat boter tussen te smeren, het dek van de boot. Prik daar het vlaggetje doorheen en zet er passagiers op van schuimpjes.

Voorleesverhaal elk nummer een verhaal door Hans van Zijl

Het raadsel van Atlantis Nijntje de Vis en haar vrienden Job de Vliegende Vis en Piet kwal waren door de stroming van de zee meegezogen naar een onbekend deel van de zee. Uiteraard waren ze erg geschrokken. Ze wisten niet waar ze waren en het was overdonderend stil. Een stilte die ze nog nooit hadden meegemaakt. Wat is het hier stil doorbrak Nijntje de stilte. Ze had het nog niet uitgesproken of haar stem kwam in echo terug. Wat bijzonder, zei Job, hoorde jullie dat nu ook. En direct hoorden ze de echo van Job zijn stem. Wat bijzonder is dit toch. Er moet hier een grote grot zijn, meende Piet. En zij lieten zich heel langzaam aan de oppervlakte van het water meedrijven. Het bijzondere van deze grot was wel dat het licht gaf met een wel heel bijzondere kleur, een blauw schijnsel maar niet door verlichting of door de zon. Het lijkt wel of het licht in het steen zelf zit,merkte Nijntje op. Ook de bodem van het water in de grot, dus onder hen, gaf dezelfde blauwe kleur waardoor alles in het water zichtbaar werd. Kijk toch eens wat hier voor malle vissen zitten riepen ze tegelijkertijd uit. Het waren ronde rode ballonnen met kleine ogen die nieuwsgierig naar de nieuwkomers keken. Eén van de bijzondere vissen kwam op hen af en keek strak naar de drie vrienden. Er kwamen wel geluidjes uit de ballon, maar ze konden er geen touw aan vast knopen van wat er nu wel werd bedoeld. Even later wees zij knikkend in een bepaalde richting alsof zij wilde dat ze zouden volgen. En zo gezegd zo gedaan. Ze volgden de rode ballon. Nadat zij wel een uur volgden kwamen ze in een andere grot waar geen blauw, maar een groen schijnsel licht gaf en daarna in een ruimte met geel en dan weer een ruimte in rood en uiteindelijk in een witte grot. Hier hield hun nieuwe vriendje stil en knikte richting een groot rond gat waar zij kennelijk in moesten zwemmen. Toen zij niet direct wilden begon het ballonnetje te duwen waardoor ze toch richting het gat gingen en erin verdwenen. Stomverbaasd merkten ze waar ze in terecht waren gekomen, in een grote hal zonder water met marmeren zuilen. En toch, als de vrienden zwembewegingen maakten dan bewogen ze voort alsof ze wel in water waren. Het ballonnetje die ook meegegaan was begon opeens te praten in hun eigen vissentaal. Ik heb in jullie hersenen gekeken en kan nu jullie taal spreken, zei ze monter. Job Nijntje en Piet schrokken erg van dit alles en staarden het ballonnetje verbijsterd aan. Ja, ja, vrienden ging ze verder, jullie zijn in een andere beschaving van de wereld terechtgekomen en wel in die van Atlantis. Onze cultuur bestaat reeds miljoenen jaren en is in al die tijd onveranderd gebleven. Wij kijken wel naar jullie wereld en verbazen ons over jullie ontwikkeling. Waar jullie nu zijn, waren wij miljoenen jaren geleden al. Maar wat doen jullie dan nu, vroeg Nijntje enigszins beduusd. Wij leven van geluk en wij kunnen eeuwig blijven leven. Wij kennen geen oorlogen, geen ziekten, geen jaloezie en zijn alleen maar blij. En wat eten jullie dan, ging Nijntje verder. Oooh, al die kleuren die jullie zagen nemen wij in ons op en daardoor krijgen wij allerlei vormen van energie binnen die ervoor zorgen dat wij in leven kunnen blijven. En nu zal ik jullie een groot geheim van Atlantis laten zien. En ballonnetje keek hen heel streng aan. En jullie mogen dit nooit, nooit, verder vertellen. Het is niet het raadsel van Atlantis maar het geheim van Atlantis.

Volgende keer: Het geheim van Atlantis. Kinderkrant

11


ACCESSOIRES

VOOR EEN LEUKE SINTERKLAAS

“DE DUIZENDPOOT”

en nog veel meer!

tiener- en kinderschoenen

OPEN: MA-VR: 14.30-18.00 UUR EN OP ZA: 09.00-14.00 UUR KAYA DRS. OY SPROCK 42 • TEL 736-8661 - FAX 736-6521

NRREIVW ALS! A

Trendy and unique clothes, shoes and accessories for boys and girls! SIZE ZERO TO SIXTEEN AT GOOD PRICES!

12

Kinderkrant


Inhoud en gevolgen

van de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap Volgens het Internationaal Verdrag van de rechten van het Kind hebben alle kinderen het fundamenteel recht, beide ouders te kennen vanaf het moment van zijn/ haar geboorte en gedegen opvoeding te genieten van beide ouders. Daarom heeft ieder kind het recht op een of meerdere namen, een geslachtsnaam (achternaam) en nationaliteit van de vader, op het moment dat de geboorteakte door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt opgemaakt. Door recente herziening en aanpassing van de wetgeving op Curaçao, hebben ook alle kinderen die niet binnen een huwelijk geboren zijn, het recht te vernemen wie zijn/haar biologische vader is. Met andere woorden de man die mede-verantwoordelijk is voor het ontstaan van de zwangerschap. Deze aanpassing treedt direct in werking, en wordt geïntroduceerd in de Nieuwe Bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van Curacao. Velen zijn de gevallen waarbij door de moeder aan het kind verzwegen wordt wie de biologische vader is, of het kind verboden wordt een of andere vorm van contact met diens vader te onderhouden of vader met kind, zonder rekening te houden met de omvang van de schade, die door de moeder aan het kind verricht wordt. De schade kan emotioneel zijn, maar ook relationeel en kan diep ingrijpen in het leven van het kind. Het gedupeerde kind kan later de moeder zeer kwalijk nemen voor het verstoren van een gezonde vaderkind relatie en het gebruiken van diens geslachtsnaam. De andere kant van de medaille is dat de vader zich ook moet realiseren dat zijn participatie aan het voortbrengen van een kind, hetzij gewenst of ongewenst, ook hij de verantwoordelijkheid draagt voor de zorg van het lichamelijke en geestelijke welzijn van het kind, de gezondheid van het kind en voorts voor het vormen en bevorderen van diens persoonlijkheid.

Het kind heeft recht op een geslachtsnaam, alimentatie, sociale voorzieningen en erfenis van zijn vader.

Een kind heeft, naar draagkracht, recht op alimentatie van beide ouders. Beide ouders zijn dit wettelijk verplicht tot zijn/haar 21ste jaar en voorzolang hij/zij studerende is, niet werkzaam en ongehuwd is. Onder alimentatie wordt verstaan het bijdragen in de kosten van levensonderhoud van het kind. Daarnaast kan de vader middels een rechterlijke beschikking, gezamenlijk met de moeder, betrokken worden en zijn bij het nemen van beslissingen betreffende de opvoeding, sociale en educatieve ontwikkelingen van de minderjarige. Er is dan sprake van gezamenlijk ouderlijke gezag. Op deze wijze komt bij overlijden van een der ouders, het ouderlijke gezag automatisch in handen van de langstlevende ouder.

Elk geval en/of situatie dient en wordt afzonderlijk bekeken middels een evenwichtig onderzoek waar op een neutrale en objectieve wijze advies wordt gegeven in het belang van het kind. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap geeft een kind het recht om: ●● Vanaf zijn of haar 12de leeftijd tezamen met de vader een juridische procedure via het Gerecht kan aangaan om door de vader erkend te worden en diens geslachtsnaam aan te nemen. ●● Vanaf de 16de leeftijd kan het kind, zonder toestemming van de moeder, een verzoek indienen bij de Burgerlijke Stand om door de vader erkend te worden en diens geslachtsnaam aan te nemen. ●● Voor de geboorte door zijn vader te worden erkend middels een notariële akte, met opname in de registers van de Burgerlijke Stand (Kranshi). ●● Voor de geboorte, het laten opmaken van een akte van erkenning door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand met toestemming van de vader en de moeder.

De Stichting Kinderbescherming Curaçao staat u gratis met woord en daad bij uw vragen en/of onzekerheden betreffende de rechten van het kind. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30-17.00 uur aan de Kaya Otto Senior 6 te Scharloo. U kunt ook een afspraak maken via telefoon nummer 461-4444. Wij verzekeren U respect en geheimhouding. Dit artikel is een bijdrage van de Stichting Kinderbescherming Curaçao Kinderkrant

13


K i ds c l u b

Binnenkort een kinderfeestje? U hoeft alleen de kids af te zetten bij Blue Bay Beach en wij regelen de rest! Van simpel tot superdeluxe; alles is mogelijk! Leuke strand activiteiten, spelletjes in het zwembad, kinderdisco, een echte bioscoop op het strand, goochelshow, themafeestjes en nog veel meer! Natuurlijk wordt er ook voor lekker eten en limonade gezorgd. Word lid van Blue Bay Curaรงao Facebook pagina en blijf op de hoogte van de Kidsclub!

Voor meer info en reserveringen bel: (+5999) 888 8800 of mail naar kidsclub@bluebay-curacao.com

14

Kinderkrant


NIERSTICHTING CURAÇAO

Nierstichting curaçao behandelt elke uitgave van de kinderkrant een onderwerp dat met de nieren te maken heeft.

Wat is nierdialyse (of dialyse) Bij nierdialyse wordt de functie van de nieren gedeeltelijk overgenomen. De nieren zuiveren het bloed van allerlei afvalstoffen. Als de nieren heel slecht functioneren, wordt het bloed niet goed gezuiverd. Het bloed moet dan kunstmatig gezuiverd worden.

een katheter (w.l) of een shunt.(w.l) door kunstnier geleid d.m.v een apparaat en weer terug in het lichaam gebracht. De andere methode is via buikspoeling of peritoneaal dialyse. Hierbij laat men een bepaalde vloeistof in de buikholte lopen via een katheter (w.l.) waarna er d.m.v het buikvlies uitwisseling plaatsvindt van giftige stoffen tussen het bloed en de vloeistof. Na een tijdje laat men de vloeistof weer uit de buik lopen en is het bloed ge-

Leven met dialyse Nierdialyse heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Vaak is er een streng dieet en mag er niet teveel gedronken worden (ook geen water!). Het heeft invloed op de vruchtbaarheid, vakantie moet goed geregeld worden en ook werken kan moeilijk worden, kortom de kwaliteit van leven wordt danig aangetast.

Dat kunstmatige zuiveren wordt nierdialyse

zuiverd.

(hemodialyse) genoemd, of kortweg dialyse.

De beide methoden hebben elk hun eigen voor-

Het onvoldoende functioneren van de nieren

en nadelen. Ieder zal voor zichzelf een afweging

Voeding en dieet

kan zo ver gaan, dat dit niet meer met behulp

moeten maken welke methode het prettigst is

van medicijnen en een speciaal dieet is op te

of het meest geschikt.

vangen. Er is dan sprake van terminale nierinsuf-

Omdat dialyse maar 10% van de werking van

ficiëntie. Als de nieren op minder dan 10% van

de nieren overneemt, blijven er altijd afvalstoffen

hun capaciteit werken, wordt het bloed niet meer

achter. Hierdoor kan de patiënt zich vaak niet

voldoende gezuiverd. Het lichaam wordt dan

optimaal voelen. Daarnaast is een dialysepatiënt

langzaam vergiftigd. Als er bij ernstige nierinsuf-

vaak veel tijd kwijt aan de behandeling.

De nieren verwijderen afvalstoffen uit het lichaam. Als de nieren minder goed werken, worden er minder afvalstoffen afgevoerd met de urine. Hierdoor komen er teveel afvalstoffen in het bloed te zitten en dat kan tot klachten leiden. Een manier om de klachten als gevolg hiervan te verminderen, is zorgen dat er minder afvalstoffen in het bloed terecht komen. Dat kan door een aangepast dieet met beperkingen in eiwit, natrium (zout) en kaliumbeperking. Voor nierpatiënten is een dieet dan ook onvermijdelijk. Het precieze dieet is afhankelijk van de patiënt en de ernst van de nierziekte.

ficiëntie niet wordt ingegrepen, zal de patiënt uiteindelijk zo vergiftigd worden dat deze overlijdt.

Tijd, energie, een dieet en weinig mogen drinken, zijn allemaal factoren die het leven niet

Als medicijnen en een speciaal dieet niet meer

aangenamer maken. Voor dialysepatiënten kan

helpen, moet overgegaan worden tot nierdia-

het moeilijk zijn om sociale contacten goed te

lyse. Dialyse kan de nierfunctie niet 100% over-

onderhouden. Deze beperkingen kunnen een

nemen. De zuiverende werking van nierdialyse

beletsel vormen voor een baan. Sporten en

is ongeveer gelijk aan 10% van de capaciteit van

andere actieve hobbies kunnen wel in de knel

gezonde nieren.

komen te zitten.

Bij nierdialyse moeten bepaalde stoffen uit het

Een alternatief voor nierdialyse is een niertrans-

bloed gefilterd worden. Dit kan op 2 manieren.

plantie. Daar zijn echter lange wachttijden voor en

Via een kunstnier (hemodialyse) of via buik-

ook niet iedereen wil dat of is hiervoor geschikt.

spoeling (peritoneaal dialyse). Bij hemodialyse

Bij een geslaagde niertransplantatie is de patiënt

wordt het bloed uit het lichaam gehaald door

van de nierdialyse af.

Dialyse houdt iemand in leven, maar legt hem of haar tegelijk aan banden. Toch kunnen veel dialysepatiënten zich aanpassen en een redelijk leven leiden. Soms kan het strenge dieet iets worden versoepeld, maar een vochtbeperking blijft toch vaak noodzakelijk. Niertransplantatie zou dan uitkomst bieden, maar de meeste dialysepatiënten zijn in een te slechte conditie voor een dergelijke operatie. Slechts 1 op de 5 dialysepatiënten staat op de wachtlijst voor een nieuwe nier.

Kinderkrant

15


Een dierentuin van expressie In deze editie willen wij beeldend kunstenaar Ruben la Cruz, ook wel bekend als MC Pester onder de aandacht brengen. Naast beeldende kunst is rappen ook een passie van Ruben. Ruben heeft aan de kunstacademie in Nederland gestudeerd. Ruben en zijn vrouw Karolien Helweg zetten zich er samen voor in om de kinderen van Curaçao enthousiast te maken voor beeldende kunst.

Amerika. De jongeren krijgen o.a. gastlessen van de kunstenaars die uit Nederland komen, maar ook uit de regio en andere delen van de wereld. Tijdens het huidige project over politiek geëngageerde kunst bij het IBB, gaan de jongeren zich bezig houden met het creëren van een ‘politiek dier’. De jongeren gaan geïnspireerd door het bekende kinderprogramma

Ruben en Karolien houden zich al jaren bezig met verschillende projecten

‘De Fabeltjeskrant’ al het politieke nieuws dat wordt gepubliceerd,

rondom beeldende kunst. Twee op Curaçao bekende projecten zijn ‘Drop

nauwkeurig bijhouden. Aan de hand daarvan kiest de jongere een

Art’ en ‘Sina Wak Sina Mira’. Het doel van hun projecten is om kinderen

bepaalde politicus uit die hem aanspreekt en die persoon wordt

zich al schilderend vanuit hun fantasie bewust te laten van hun gedroom-

vervolgens uitgebeeld als het dier waarvan hij vindt dat het beste bij het

de toekomst en om ze beter te leren kijken naar elkaar en de wereld om

imago van de persoon past. In het dier worden dan alle krantenartikelen

hen heen. Daarbij leren ze zich ook beter te concentreren. (zie foto’s).

verwerkt, waar de desbetreffende persoon vermeldt wordt. Alle kunstwerken die ontstaan tijdens deze lessen zullen als ‘een

Momenteel zijn ze als artist in residence voor 3 maanden betrokken bij het

dierentuin van expressie’ gepresenteerd worden. De opening van de

Instituto Buena Bista (IBB) Het Curaçao Centre for Contamporary Art.

tentoonstelling is op 5 donderdag januari 2012 vanaf 19:00 uur.

Gefinancierd door het Nederlandse Fonds van Beeldende Kunsten. Het IBB is

Dan zal ook de installatie ‘Curaçao Gamble’ voor het eerst te zien zijn, die

een organisatie die dit jaar 5 jaar bestaat en waar jongeren geholpen worden

Ruben en Karolien speciaal voor deze gelegenheid maken.

bij het maken van hun kunst portfolio om later aangenomen te kunnen Voor meer informatie over de projecten van Ruben en

worden op een kunstacademie

Karolien, bezoek hun website: www.lacruzhelweg.nl

in bijvoorbeeld

Voor meer informatie over het IBB en de openingstijden

Nederland of

van de tentoonstelling: www.institutobuenabista.com

Kinder- en Jeugdtelefoon Het nummer 918 de Kinder- en Jeugdtelefoon is gratis en anoniem en is bestemd voor alle kinderen en jongeren tussen 8 en 25 jaar. Er kan gebeld worden en je mag over allerlei onderwerpen praten. Het kan zijn dat je zorgen maakt over bepaalde dingen die om je heen gebeuren, je erg eenzaam voelt, op school of ergens anders gepest wordt of problemen thuis of met vrienden.

Het kan ook zijn dat je een heel nieuwsgierige vraag hebt over …………. Wat het ook mag zijn, bel direct met 918.

918 de Kinder- en Jeugdtelefoon is anoniem

918 de Kinder-

en vertrouwelijk. Je hoeft je naam niet op te

en Jeugdtelefoon is

noemen, en je weet ook niet met wie je

een gratis nummer.

gesproken hebt. Je mag gewoon anoniem

Het maakt niets uit of je vanuit een vaste

blijven. Er wordt nooit iets doorvertelt aan

huistelefoon, mobiele of publieke telefoon,

anderen, dus niemand komt het te weten. Je

kantoor of school belt. Je beltegoed blijft

kunt de Kinder- en Jeugdtelefoon vertrouwen.

hetzelfde. Er zijn helemaal geen kosten aan

Wat ze te horen krijgen blijft altijd een geheim.

verbonden, en hij verschijnt ook niet op de

Het doet goed om over je problemen te praten

telefoon rekening of telefoonspecificatie.

met iemand die je kunt vertrouwen. Vaak is

16

Het blijft maar spoken in je hoofd spoken en

iemand er niet, of heeft niemand tijd voor jou.

De kindertelefoon kan dagelijks

je voelt je niet happy. Het kan ook zijn dat je

Het is niet gemakkelijk om over je problemen

gebeld worden. ’s Morgens, ’s middags

stiekem verliefd bent en niet weet hoe dit

te praten, zelfs al ken je de persoon nog zo

en ’s avonds, en ook in het weekeinde.

aan te pakken. Of je hebt een groot geheim

goed. Bovendien krijg je ook te maken met

die je wilt delen met iemand die je niet kent.

“gezeur” aan je hoofd. En wat dan?

Twijfel niet. Bel 918.

Kinderkrant


Kinderen vertellen over… hun rechten! Deze maand is de kinderkrant bij de Openbare Bibliotheek geweest om kinderen te vragen wat hun rechten zijn.

Tahnee 6 jaar

Ik heb recht om elke dag nieuwe dingen te leren en om geholpen te worden met mijn huiswerk. Ik heb recht op gezond eten: groente, fruit en lekkere soep. Daarnaast heb ik recht om te bidden en om medicijnen te krijgen als ik ziek ben.

Gyoni 9 jaar

Ik heb recht op bescherming; ik mag niet mishandeld worden. Ook heb ik recht op eten, drinken, kleding. Net als mijn zus, heb ik ook het recht om te bidden en om naar de kerk te gaan. In veel landen kunnen kinderen niet kiezen welk geloof ze hebben of mogen ze niet naar de kerk gaan. In geval van ziekte heb ik recht op verzorging. Natuurlijk heb ik dan ook het recht om thuis te blijven als ik ziek ben.

Mikko 11 jaar

Ik heb recht om naar school te gaan om nieuwe dingen te leren, zodat ik later een goede baan kan krijgen.Verder heb ik recht om naar opvang en drumles te gaan. Elk weekend zeg ik tegen mijn moeder: kinderen hebben het recht om in het weekend uit te rusten!

Vienndely 7 jaar

Ik heb recht om naar school te gaan, boeken te lezen, schoon water te drinken en met mijn vriendinnetjes te spelen. Ik heb ook het recht om vrijuit met mijn neefjes en nichten op straat te praten. Alle kinderen hebben het recht om Sinterklaas te vieren!

Maryvienneshely 9 jaar

Ik heb recht op een computer om huiswerk te maken. Ik heb ook het recht om voedsel, kleding, tandenborstel en leesboeken te kopen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ik zelf mag kiezen wie mijn vrienden en vriendinnen zijn.

Kinderen vragen aan Kiki Mijn ouders slaan mij en ik hou blauwe plekken ervan over. Is dat een vorm van mishandeling? Ja, dat is een vorm van lichamelijke mishandeling. Slaan is geen methode om een kind te corrigeren. Hoeveel kinderen worden op Curaçao lichamelijk mishandeld? Volgens de cijfers van Stichting Kinderbescherming Curaçao 2010 waren er 113 kinderen geregistreerd die lichamelijk mishandeld werden. Mijn ouders hebben nooit tijd voor mij. Ze werken de hele dag en ik blijf de hele dag, zonder eten thuis. Als ze ’s avonds thuis komen blijven ze mij constant uitschelden. Valt dit ook onder mishandeling? Ja, dit is een vorm van emotionele verwaarlozing en emotionele mishandeling. Dit is ook een onderwerp die je met je ouders kunt bespreken. Mijn ouders geven mij nooit een knuffel, een kus of een complimentje. Ze zeggen nooit dat ze van me houden. Ik mis dit… Dit is een vorm van affectieve verwaarlozing. Je kunt eerlijk aan je ouders vertellen dat je hieraan behoefte hebt. Wij hebben geen regels thuis; ik mag altijd doen wat ik wil. Ik ben thuis de baas! Mag dat? Nee, dat mag niet. Dit heet pedagogische verwaarlozing. Het gaat vaak over pedagogische verwaarlozing als je ouders geen grenzen stellen en geen structuur aanbieden. Welke vorm van mishandeling komt het meest voor op Curaçao ? Volgens de cijfers van Stichting Kinderbescherming Curaçao komt emotionele mishandeling en verwaarlozing het meest voor op ons eiland. In 2010 waren er 188 gevallen bekend van deze vorm van mishandeling. Ik herken één of meerdere van de bovenstaande situaties: het gebeurt bij mij of bij iemand die ik ken. Wat kan ik doen? Je kunt bij de Kinder- en Jeugdtelefoon terecht: 918. Gesprekken naar deze lijn zijn geheel gratis en anoniem. Je mag ook naar Stichting Kinderbescherming Curaçao bellen: 461-4444. Via beide lijnen mag je anoniem bellen, je hart uitstorten en om advies vragen.

Heb jij ook een vraag aan Kiki?

Mail kiki!

kiki@kinderkrantcuracao.com

Kinderkrant

17


Re chte dolfi vann do lfijjnen tenn va nen Rech Jij hebt hele belangrijke rechten, maar ook dolfijnen horen recht op een fijn leven te hebben. Helaas is er geen boek met rechten van dolfijnen, zoals mensen dat hebben. Natuurlijk is het wel belangrijk dat de dieren eten, vrijheid en veiligheid hebben! Gelukkig zijn er organisaties die hard werken om de dieren daaraan te helpen.

Op vrijdag 18 november zijn de dolfijnen Tela en Kayena jarig!

Tela wordt 11 jaar oud en Kayena wordt 4 jaar. Je ziet Tela (1e foto) en Kayena (2e foto)!

Recht op hulp Er zijn nog veel dolfijnen en andere zeezoogdieren die stranden. Vaak zijn ze dan erg ziek of zelfs niet meer in leven. Gelukkig doet Southern Caribbean Cetacean Network (SCCN) er alles aan om aangespoelde walvisachtigen in het Caribisch gebied te genezen.

Net als kinderen zijn er nog steeds veel dolfijnen op de wereld die niet hebben wat zij verdienen. Er zijn dolfijnen die niet in een veilige omgeving kunnen leven. Vaak is dat de schuld van mensen. Schepen met een sonar maken geluiden die dolfijnen in de war maken. De dolfijnen kunnen daardoor niet meer horen waar ze zijn. Ze weten dan niet waar ze hun eten kunnen vinden, of ze bijna tegen een rots gaan zwemmen en of er enge vijanden in de buurt zijn. Dit is niet eens het enige! Misschien weet je wel dat dolfijnen, net als mensen, boven water ademhalen. Als een dolfijn verstrikt raakt in een visnet, dan kan hij niet altijd op tijd naar boven komen om adem te halen. Dolfijnen verdrinken ook als ze niet op tijd boven water komen! Het water waar dolfijnen in leven is niet altijd schoon, dit komt ook door mensen. Vieze stoffen die in de zee achtergelaten worden maken het water giftig. Ook is er veel afval dat in de zee terechtkomt. Dat is heel slecht voor de dieren, vooral als zij het per ongeluk opeten. Ze kunnen er ziek van worden, of zelfs doodgaan. Een pelikaan heeft gemiddeld dertig stukjes plastic in zijn maag, dit zouden er nul moeten zijn!

Zet je schoen! Als je het afgelopen jaar braaf bent geweest, dan mag je verwachten dat Sinterklaas wat leuks of lekkers in je schoen

SCCN

Als je een dolfijn of een ander zeezoogdier

achterlaat. Ook dit jaar kunnen alle lokale kinderen hun schoen

op het strand ziet, bel dan meteen naar

zetten bij Dolphin Academy! De Sint en zijn Pieten hebben voor iedereen

Southern Caribbean Cetacean Network

SCCN: 6660827! Zij zullen zo snel mogelijk komen om het

iets lekkers en in een schoentje zal Sint een super leuke cadeau achterlaten.

dier te helpen. Weet je het nummer niet meer? Bel dan naar

Vanaf vrijdag 25 november tot en met dinsdag 29 november kunnen alle

Dolphin Academy of het alarmnummer: 911. Een dier in

kinderen tot 12 jaar hun schoen zetten tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Je moet

nood heeft recht op hulp, dus help hem daaraan!

een briefje achterlaten met je naam, leeftijd en telefoonnummer. Je mag er

20 November is de Internationale Dag van de Rechten

13.00 uur kunnen alle kinderen hun schoentjes weer ophalen.

een tekening bij doen, als je dat leuk vindt. Vanaf dinsdag 6 december na van het Kind, maar rechten zijn niet bedacht voor enkel één dag. Ze moeten elke dag, voor elk kind normaal zijn!

Local rates Dolphin Academy is gelegen op Sea Aquarium Park Telefoon: 4658900 www.dolpin-academy.com E-mail: info@dolphin-academy.com www.facebook.com/dolphinacademycuracao www.twitter.com/dolphinacademy

18

Kinderkrant

Woon je op Curaçao, Bonaire, Aruba, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius en ben je in het bezit van een sedula? Dan heb je geluk! Het gehele jaar door heeft Dolphin Academy voor jou een lokaal tarief in petto: Dolphin Encounter: Nafl. 89,Dolphin Swim: Nafl. 159,Dolphin Free Dive (Snorkel): Nafl. 169,Assistant Trainer Cursus vanaf: Nafl. 299,Dolphins is Depth Cursus vanaf: Nafl. 299,-


Zoek de cadeautjes en win een prijs! Tel het aantal cadeautjes die in deze Kinderkrant verstopt zijn (inclusief op de coverpagina, advertenties en deze pagina), en mail dat aantal door aan: info@kinderkrantcuracao.com.

Win leuke prijzen, beschikbaar gesteld door Top1Toy’s!

Kiekeboe, waar is Kiki?

De Kinderkrant is een magazine voor ouders met kinderen t/m 12 jaar. Het is een informatief en gezellig blad voor het hele gezin. In dit magazine kunnen ouders informatie vinden voor hun kinderen zoals: vrijetijdsbesteding, sport/spel, muziek/toneel, kleding en schoenenwinkels, pedagogische-, educatieve- en gezondheidsartikelen, informatie over scholen en kinderdagverblijven, maandelijkse activiteiten agenda en nog veel meer.. De kinderkrant Bramendiweg 22, (+599-9) 840-1150 dagelijks tussen 8 en 12 uur, info@kinderkrantcuracao.com

Uitgever

Mijn naam is Kiki en heb je mij al eens gezien op Curaçao? De Kinderkrant heeft mij al een aantal keren op de foto gezet. Herken jij de plaats waar deze foto genomen is? Stuur je antwoord naar: info@kinderkrantcuracao.com en win een mooie prijs!

waar was

Colofon

Stichting kinderdagverblijf Bambino Deborah Pocorni

Redactie

Helianne Heykoop, Deborah Pocorni

Vormgeving Walter Verplanke

Kiki:

cover

Fotograaf: Marloes Voogsgeerd Model: Chicas Curaçao

Helaas wist niemand waar Kiki vorige maand was. Kiki zat op het dak van het quarantaine gebouw op de Caracasbaai. We hopen dat we deze maand wel een prijs kunnen uitreiken. Weet jij waar kiki deze maand zit? Mail ons snel en wie weet wordt jij de gelukkige winnaar!

Drukkerij

Repro Full-Colour

Digitale versie www.issuu.com/kinderkrant

Discussieer mee www.facebook.com/kinderkrant www.hyves.nl/kinderkrant

Met dank aan:

Kinderagenda Aankomst Sinterklaas! Zaterdag 19 november

Tijd: om 10.00 uur arriveren Sinterklaas en zijn pietjes Dagprogramma: Nadat Sinterklaas is gearriveerd, zal er een show op Brionplein plaats vinden. In de middag gaat Sint naar KFC Sta. Maria. Vervolgens gaan ze richting Banda Bou en Montaña. Het grote feest zal dit jaar weer bij het huis van Sinterklaas gevierd worden: het Breezes Hotel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fundashon Pa Nos Muchanan: 511-3015, 510-0107, 520-3050

Rectificatie:

de contactgegevens van de Equine therapeut is in de vorige editie komen te vervallen. Naam van de therapeut is:

Petra Wijnstekers E-mail: petrawijnstekers60@hotmail.com

twitter.com/kinderkrant_ Wij bedanken het ADC voor de verspreiding van de Kinderkrant naar alle huisartsenpraktijken over het gehele eiland.

Island Extravaganza 2011 Zaterdag 3 December

Tijd: van 11.00 uur t/m 22.00 uur (alle kinderen zijn vanaf 's ochtends welkom) Plaats: Renaissance Mall & Rif fort Tijdens dit evenement zullen er verschillende kinderactiviteiten plaats vinden. Er zijn workshops for kids, optreden van een kinderartiest en zumba. (het definitieve programma is nog niet bekend)

Nieuw! Crea-kids club: elke zaterdag bij Kinderdagverblijf Bambino Tijd: van 8 tot 13 uur. Voor kinderen t/m 12 jaar. Voor meer info: www.bambinocuracao.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of auteursrechthebbende worden overgenomen of vermenigvuldigd.

Kinderkrant zoekt sponsors!

Om nog meer informatieve en leuke artikelen te plaatsen en om de kinderkrant gratis te blijven verspreiden zijn wij op zoek naar sponsors. Interesse? Neem dan contact op met: info@kinderkrantcuracao.com

Elke vrijdag voor kinderen t/m 12 jaar: gratis kids-menu! (tegen inlevering van deze coupon, per kind = 1 coupon).

Jagerstubli (Restaurant Scharloo) Van Raderstraat 9 – 11

Bij het inleveren van deze coupon: ★ op je verjaardag gratis dessert ★ bij elk hoofdgerecht 2e drankje gratis Schottegatweg Oost 98 - Tegenover Banco di Caribe - Tel.: 461-7544

Kinderkrant

19


kinderkrant-23-nov2011  

In dit maandelijkse magazine kunnen ouders informatie vinden voor hun kinderen zoals: vrijetijdsbesteding, sport/spel, muziek/toneel, kledin...