Page 1

BACH Juleoratorium Kantate 1, 4 og 6 KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER Rolf Gupta, dirigent Marianne Sødal Misje, korinstruktør Sine Bundgaard, sopran - Kristina Hammarström, mezzosopran Erlend Tvinnereim, tenor - Halvor Melien, bass Kilden Vokalensemble - Kristiansand Domkor - UiA-koret Kristiansand Domkirkes Guttekor

Torsdag 5. desember 2019 Kristiansand Domkirke

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS KILDEN.COM


Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Weihnachts-Oratorium /

JULEORATORIUM for soli, kor og orkester BWV 248 Kantate nr. 1, 4 og 6 Varighet: Kantate nr. 1: 27 min. Kantate nr. 4: 26 min. Kantate nr. 6: 31 min. 25 min. pause etter kantate nr. 4.

Hovedsamarbeidspartnere:

Samarbeidspartnere:

2

Kristiansand Symfoniorkester | J. S. Bach: Juleoratorium | 5. desember 2019


BACH Juleoratorium Johan Sebastian Bach kom fra en stor, tysk musikerfamilie og vokste opp i Eisenach. Han ble foreldreløs som 10-åring og ble tatt hånd om av en eldre bror som også ga ham musikalsk veiledning og støtte. Som 15-åring fikk Johan Sebastian, på grunn av sin vakre sopranstemme, en friplass ved Michaeli klosterets skole i Lüneburg og etter avsluttet utdannelse fulgte en ganske omflakkende tilværelse med mange ulike ansettelser. Etter kort tid i Weimar som fiolinist (og lakei!) fulgte organistjobb i Arnstadt og Mühlhausen, hvorpå han vendte tilbake til Weimar for å bli kammermusiker og hovedorganist. Etter neste jobb som Hoffkapellmester i Khöten, kom han i 1723 til Leipzig som musikkdirektør og organist i Thomaskirken. Her bodde Bach resten av livet og her komponerte han bl.a Johannesog Matteuspasjonene og rundt 300 kantater, hvorav de seks som inngår i Juleoratoriet. Disse er knyttet til dagene man tradisjonelt feiret i Leipzig rundt julehøytiden; de tre julefestdagene (25., 26. og 27. desember, jfr. Luk.2, 1-20), nyttårsdagen (omskjæringen og navngivningen, jfr. Luk. 2,21), søndag etter nyttår og Hellig trekongersdag (6. januar, jfr. Matt. 2, 1-12). Det komplette verket ble ferdigstilt julen 1734 og var bare delvis nyskrevet. Flere partier hadde han komponert tidligere til andre anledninger, og dette reiser selvsagt spørsmålet om Bach selv anså de seks kantatene som et selvstendig verk. Dette har vært diskutert og debattert, men om mesterensgenialitet og kraften i hans skaperverk, råder det ingen tvil! Det som også er helt sikkert, er at barokkmesteren Bachs musikalske genialitet og uttrykksform lever i beste velgående den dag i dag. Kanskje sterkere enn noensinne!

3


VELKOMMEN TIL KONSERT Johann Sebastian Bachs versjon av Den store fortellingen står seg. Jeg tør påstå: Ingen over – ingen ved siden. På sitt mesterlige vis tar han oss med inn i mysteriet som er utgangspunktet for vår tidsregning: Inkarnasjonen - Gud blir menneske. Juleoratoriet er ikke skrevet som en sammenhengende komposisjon. Verket er egentlig seks selvstendige kantater som Bach skrev i 1734 til høytidsdagene ved jul og nyttår, - kantater som siden er sammenstilt til ett verk. I dag skal dere få høre kantate nr. 1, 4 og 6 – skrevet for henholdsvis 1. juledag, nyttårsdagen og Epifania (Helligtrekongersdag). Vi er glade for at Kristiansand Symfoniorkester for anledningen flytter inn i byens katedral – sammen med solister, fire kor og med eminente Rolf Gupta ved roret. God konsert! Marianne Sødal Misje, domkantor Kristiansand 0O0

Marianne Sødal Misje er født og oppvokst i Kristiansand. Hun har kantoreksamen fra Norges Musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Sibelius-akademiet i Helsingfors. Sødal Misje begynte som domkantor i Kristiansand 1. august 2018. Fra 2007 til 2014 var hun dirigent og kunstnerisk leder for Kristiansand Solistensemble (nå Kilden Vokalensemble). I denne oppsettingen av Juleoratoriet medvirker hun som korinstruktør. 4

Kristiansand Symfoniorkester | J. S. Bach: Juleoratorium | 5. desember 2019


BIOGRAFIER Rolf Gupta (1967) er utdannet kantor, komponist og dirigent fra Agder Musikkkonservatorium, Norges Musikkhøgskole, Sweelinck Conservatorium Amsterdam og Sibelius-akademiet i Helsinki. Han har vært sjefdirigent og kunstnerisk leder for Kringkastingsorkestret KORK, Kristiansand Symfoniorkester (2005-2013) og Norsk Barokkorkester samt kunstnerisk leder for Kirkefestspillene i Kristiansand, Opera Sør og MAGMA2002 Berlin. Siden 2012 har han vært professor ved UiA. Han har gjestet symfoniorkestre og operahus nasjonalt og internasjonalt siden debuten i 1994. Siden 2015 har han i større grad enn tidligere arbeidet som komponist, og har levert verk til KORK, Bodø Sinfonietta, Agder Camerata og nå sist for Kristiansand Symfoniorkester med utfremførelse av bestillingsverket Jordens sang i forbindelse med orkesterets 100-års jubileum. Sine Bundgaard, dansk sopran. Hun har vært engasjert bl.a. ved Opera National de Paris, Bayerische Staatsoper og Drottningholm Slottsteater i Stockholm. Siden 2009 har hun vært fast medlem i solistensemblet ved Det Kongelige Teater i København. Kristina Hammarström, svensk mezzosopran. Hun er regelmessig gjest ved en rekke av Europas mest prestisjefylte operahus som Teatro alla Scala i Milano, Staatsoper Wien, Opéra National Paris, Théâtre de La Monnaie Brussels, Dutch National Opera i Amsterdam, Staatsoper Berlin og Festival d’Aix-en-Provence. 5


BIOGRAFIER Erlend Tvinnereim, lyrisk tenor fra Bergen med meritter fra Grand Théâtre de Genève, Staatsoper Hamburg, Theater Basel, Theater St. Gallen og Bergen Nasjonale Opera, Stadsoper Hamburg. Blant de siste engasjementer kan nevnes Händels Oratorium Belshazzar i Bern hvor han sang hovedrollen. Halvor Melien er en allsidig bassbaryton som er internasjonalt etterspurt som konsertsanger med meritter fra bl.a. Den Norske Opera & Ballett. Hans brede repertoar dekker så vel barokk som samtidsmusikk.

Kilden Vokalensemble - tidligere Kristiansand Solistensemble - har gjennom mer enn ti år vært Sørlandets fremste ensemble for profesjonelle sangere. De siste to årene har KVE fått økonomisk støtte til virksomheten fra Norsk Kulturråd. Ensemblet er sterkt knyttet opp mot Kilden Opera og Kristiansand Symfoniorkester. KVE presenterer vokalmusikk med stor sjangermessig bredde. De har siden starten gjennomført a cappella-konserter på internasjonalt nivå, deltatt i operaproduksjoner med Kilden Opera og vært med som ensemble i musikaler og konserter sammen med Kristiansand Symfoniorkester. Dirigent fra 2019 er Marit Tøndel Bodsberg Weyde. 6

Kristiansand Symfoniorkester | J. S. Bach: Juleoratorium | 5. desember 2019


BIOGRAFIER Kristiansand Domkor har sin tilhørighet i Kristiansand Domkirke. Koret har i dag 51 medlemmer og jobber for å levere høy kvalitet under fremførelser på konserter og gudstjenester. I løpet av årene har domkoret høstet meget stor anerkjennelse under sine dirigenter Bjarne Sløgedal (1952 - 1996) og Andrew Wilder (1996 - 2017). Fra 2018 er det Marianne Sødal Misje som er korets dirigent og musikalske leder. Repertoaret består av kirkemusikk fra renessansen til samtidsmusikk av norske og utenlandske komponister. I tillegg til å framføre større verk for kor, solister og orkester i forbindelse med jul, påske og kirkemusikkdagene i domkirken, arbeider koret jevnlig med et a capella repertoar. UiA-koret består hovedsakelig av musikkstudenter fra Fakultet for kunstfag, men er også åpent for både studenter og ansatte fra andre fakulteter på Universitetet i Agder. Koret vektlegger et variert repertoar. Koret sang soulkonsert i oktober og er nå med på Juleoratoriet i desember. Til våren arrangeres det konsert 16. april i Kristiansand domkirke hvor koret sammen med strykeorkester og band fra fakultet for kunstfag skal fremføre verkene Terra Nova av jazzmusiker Jan Gunnar Hoff og Magnificat av den unge norske komponisten Kim André Arnesen. UiA-koret ledes av Anne Haugland Balsnes, som er professor i musikk ved universitetet. 7


BIOGRAFIER

Kristiansand Domkirkes Guttekor ble dannet i 2013 av daværende domkantor Andrew Wilder i samarbeid med Ung Kirkesang. Koret har i 2019 sytten faste medlemmer i alderen 7 til 14 år, og øver en gang i uken i Domkirken i Kristiansand med dirigent Marianne Sødal Misje. Koret har høy aktivitet med deltakelse på gudstjenester og konserter. De har sunget i fremføringer av flere større verk i Domkirken, bl. a. Händels Messias, og Skapelsen av Haydn, og de gjorde en strålende innsats som barnekor i storsatsningen Tosca i Kilden i 2018. Koret bidrar til mangfoldet av aktiviteter i byen, og gir et miljø til gutter som finner glede i sang, samhold, og med interesse for et bredt repertoar innen klassisk og kirkemusikk. Kristiansand Domkirkes Guttekor medvirket også på urfremførelsen av Jordens sang i november.

8

Kristiansand Symfoniorkester | J. S. Bach: Juleoratorium | 5. desember 2019


DU VELGER BELØP, MOTTAKER VELGER KONSERT.

ORKESTERPLASS UNDER JULETREET Kristiansand Symfoniorkester byr på magiske opplevelser hele året. Gi bort konsertopplevelser denne julen. Gavekort i eksklusiv gaveeske kjøpes i Kilden. Gavekort kan også kjøpes på kilden.com.

9


I: Am Weihnachtsfeste Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage!

I: Ved juledagsfeiringen - Bryt ut i jubel og glede! Stå opp, lovpris disse dagene!

1. Coro

1. Kor

Jauchzet, frohlocket! auf, preiset die Tage, Rühmet, was heute der Höchste getan! Lasset das Zagen, verbannet die Klage, Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an! Dienet dem Höchsten mit herrlichen Chören, Lasst uns den Namen des Herrschers verehren!

2. Recitativo

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt David, die da heißet Bethlehem; darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war: auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.

3. Recitativo

Bryt ut i jubel og glede! Stå opp, lovpris disse dagene! Rop ut det den høyeste i dag har gjort! La motløsheten fare, send klagene på dør, stem opp til sang med jubel og glede! Tjen den høyeste med herlige kor, la oss ære den allmektiges navn!

2. Resitativ (tenor)

Evangelisten: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea, til Davids by Betlehem, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde.

3. Resitativ (alt)

Nun wird mein liebster Bräutigam, Nun wird der Held aus Davids Stamm Zum Trost, zum Heil der Erden Einmal geboren werden. Nun wird der Stern aus Jakob scheinen, Sein Strahl bricht schon hervor. Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen, Dein Wohl steigt hoch empor!

Nå skal min kjæreste brudgom, nå skal helten av Davids ætt endelig bli født til trøst og frelse for jorden. Nå skal Jakobs stjerne skinne, dens stråler bryter alt frem. Stå opp, Sion, og slutt å gråte, din lykke når store høyder.

4. Aria

4. Arie (Alt)

5. Choral

5. Koral

Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, Den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn! Deine Wangen Müssen heut viel schöner prangen, Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben! Wie soll ich dich empfangen Und wie begegn’ ich dir? O aller Welt Verlangen, O meiner Seelen Zier! O Jesu, Jesu, setze Mir selbst die Fackel bei, Damit, was dich ergötze, Mir kund und wissend sei!

10

Forbered deg, Sion, med kjærlig hengivenhet, for snart skal du se den vakreste og kjæreste hos deg. I dag skal dine kinn blusse av skjønnhet, skynd deg til din brudgom med kjærlig lengsel. Hvordan skal jeg ta imot deg, og hvordan skal jeg gå deg i møte, du, all verdens lengsel, du, min sjels smykke? Å Jesus, Jesus, sett selv en fakkel ved min side så jeg sikkert kan få vite hva som er til ditt behag.

Kristiansand Symfoniorkester | J. S. Bach: Juleoratorium | 5. desember 2019


6. Recitativo

6. Resitativ (tenor)

7. Choral e Recitativo

7. Koral og resitativ (sopran, bass)

8. Aria

8. Arie (bass)

9. Choral

9. Koral * Å, hjertens kjære Jesus Krist, gjør deg en vugge i mitt bryst! Kom, hvil deg i mitt hjertes skrin, og gi meg del i nåden din.

Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippen, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Er ist auf Erden kommen arm, Wer will die Liebe recht erhöhn, Die unser Heiland vor uns hegt? Dass er unser sich erbarm, Ja, wer vermag es einzusehen, Wie ihn der Menschen Leid bewegt? Und in dem Himmel mache reich, Des Höchsten Sohn kömmt in die Welt, Weil ihm ihr Heil so wohl gefällt, Und seinen lieben Engeln gleich. So will er selbst als Mensch geboren werden. Kyrieleis! Großer Herr, o starker König, Liebster Heiland, o wie wenig Achtest du der Erden Pracht! Der die ganze Welt erhält, Ihre Pracht und Zier erschaffen, Muss in harten Krippen schlafen. Ach mein herzliebes Jesulein, Mach dir ein rein sanft Bettelein, Zu ruhn in meines Herzens Schrein, Dass ich nimmer vergesse dein`!

Evangelisten: Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Han er kommet fattig til jorden Hvem kan høyt nok verdsette den kjærlighet som vår frelser har for oss? Så han forbarmet seg over oss Ja, hvem er i stand til å innse hvordan menneskenes lidelser rører ham? Og gjør oss rike i himmelen. Den høyestes sønn kommer til verden fordi vår frelse ligger ham slik på hjertet Ja, lik hans kjære engler. Så vil han selv bli født som menneske. Kyrie eleison! Store herre og mektige konge, kjæreste frelser, å, hvor lite bryr du deg om jordens prakt! Han som holder hele verden i din makt og har skapt all dens prakt og pryd, han må selv sove i en hard krybbe.

* 9: Norsk Salmebok nr. 32 - M. B. Landstad 11


IV. Am Neujahrstage Fallt mit Danken, fallt mit Loben

IV: På nyttårsdagen - Bøy dere med takk og lov for den høyeste trone.

36. Chor

36. Kor

37. Rezitativ (tenor)

37. Resitativ (tenor)

38. Rezitativ und Arioso (bass, chor, sopran

38. Resitativ (bass, kor, sopran)

39. Arie (sopran, alt)

39. Arie (sopran - ekko) * Min frelser, spre ditt navn det allerminste fnugg av redsel? Nei, du selv sier jo nei. (Ekko: Nei) Skulle jeg nå frykte døden? Nei, ditt milde ord er her, eller skal jeg glede meg? Du frelser sier selv: ja (ekko: Ja)

Fallt mit Danken, fallt mit Loben vor des Höchsten Gnadenthron! Gottes Sohn will der Erden Heiland und Erlöser werden. Gottes Sohn dämpft der Feinde Wut und Toben. Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genennet Jesus, welcher genennet war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward.

Immanuel, o süsses Wort! Mein Jesus heisst mein Hort, mein Jesus heisst mein Leben. Mein Jesus hat sich mir ergeben, mein Jesus soll mir immerfort vor meinen Augen schweben. Mein Jesus heisset meine Lust, mein Jesus labet Herz und Brust. Jesu, du mein liebstes Leben, meiner Seelen Bräutigam, der du dich vor mich gegeben an des bittern Kreuzes Stamm! Komm! Ich will dich mit Lust umfassen, mein Herze soll dich nimmer lassen, Ach! So nimm mich zu dir! Auch in dem Sterben sollst du mir das Allerliebste sein; In Not, Gefahr und Ungemach seh ich dir sehnlichst nach. Was jagte mir zuletzt der Tod für Grauen ein? Mein Jesus! Wenn ich sterbe, so weiss ich, dass ich nicht verderbe. Dein Name steht in mir geschrieben, der hat des Todes Furcht vertrieben. Flösst, mein Heiland, flösst dein Namen auch den allerkleinsten Samen jenes strengen Schreckens ein? Nein, du sagst ja selber nein! (Nein!) Sollt ich nun das Sterben scheuen? Nein, dein süsses Wort ist da! Oder sollt ich mich erfreuen? Ja, du Heiland sprichst selbst ja! (Ja!)

Bøy dere med takk og lov for den høyeste trone. Guds sønn vil bli jordens frelser og forløser. Guds sønn vil nedkjempe fiendens raseri og vrede. Og da de åtte dager var til ende, og han skulle omskjæres, ble han kalt Jesus, det navn som englene hadde nevnt før han ble unnfanget i mors liv.

Immanuel, o søte ord. Min Jesus er min hyrde, min Jesus er mitt liv. Min Jesus har fylt mitt hjerte, min Jesus skal alltid stå for mine øyne, min Jesus er min lyst, min Jesus vederkveger hjerte og bryst. Jesus, du mitt kjære liv, Kom! Jeg vil holde fast ved deg, Mn sjels frelser, Mitt hjerte skal aldri slippe deg. Du som har ofret deg for meg Akk, så ta meg til deg! Ved din bitre død på korset. Også i døden skal du være meg det aller kjæreste, i nød, fare og trengsel ser jeg hen til deg. Hvilken gru har jeg ikke tidligere følg for døden! Min Jesus, når jeg skal dø nå, vet jeg at jeg ikke skal fortapes. Ditt navn står skrevet inni meg, det har fordrevet dødens frykt.

* 39: Echo-partiet synges av Ingunn Olsen Høgetveit 12

Kristiansand Symfoniorkester | J. S. Bach: Juleoratorium | 5. desember 2019


40. Rezitativ mit choral, bass, kor-sopran

40. Resitativ, duett (sopran og bass)

41. Arie (tenor)

41. Arie (tenor)

42. Choral

42. Koral

Wohlan, dein Name soll alein in meinem Herzen sein. So will ich dich entzücket nennen, wenn Brust und Herz zu dir vor Liebe brennen. Doch Liebster, sage mir: Wie rühm ich dich, wie dank ich dir? Jesu, meine Freud und Wonne, meine Hoffnung, Schatz und Teil, mein Erlösung, Schütz und Heil, Hirt und König, Licht und Sonne, Ach! wie soll ich würdiglich, mein Herr Jesu, preisen dich?

Ich will nur dir zu Ehren leben, mein Heiland, gib mir Kraft und Mut, dass es mein Herz recht eifrig tut! Stärke mich, deine Gnade würdiglich und mit Danken zu erheben! Jesus richte mein Beginnen, Jesus bleibe stets bei mir, Jesus zäume mir die Sinnen, Jesus sei nur mein Begier, Jesus sie mir in Gedanken, Jesu, lasse mich nicht wanken!

Velan, ditt navn alene skal Jesu, du min fryd og glede, du mitt håp, min skatt, være i mitt hjerte Min frelser og verge, hyrde og konge, lys og sol, Slik vil jeg henrykt nevne ditt navn når hengivenheten til deg brenner i mitt bryst og hjerte. Men, si meg, kjære Herre, Akk, herre Jesus, hvordan skal jeg verdig prise deg? Hvordan skal jeg prise deg og takke deg?

Jeg vil alene leve deg til ære, min frelser, gi meg kraft og mot, så mitt hjerte higer mot deg. Styrk det jeg med verdig takk kan prise din nåde!

Jesus led du mine veier, Jesus, bli hos meg. Jesus, styr du mine tanker, Jesus, kun mot deg jeg lengter, Jesus, hold meg fast ved deg. Jesus, la meg aldri vakle.

13


VI. Am Feste der Erscheinung Christi Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben

VI: Epifania / Helligtrekongersdag Herre, når hovmodige fiender snerrer

54. Coro

54. Kor

55 Recitativo

55. Resitativ

Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, So gib, dass wir im festen Glauben Nach deiner Macht und Hülfe sehn! Wir wollen dir allein vertrauen, So können wir den scharfen Klauen Des Feindes unversehrt entgehn.

Da berief Herodes die Weisen heimlich und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn der Stern erschienen wäre? und weiset sie gen Bethlehem und sprach: (Herodes)Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr’s findet, sagt mir’s wieder, dass ich auch komme und es anbete.

56. Recitativo

Herre, når hovmodige fiender snerrer, så hjelp oss å holde fast ved troen og stole på din makt og hjelp. Når vi har tillit til deg alene, kan vi usåret slippe unna fiendens skarpe klør.

Evangelisten: Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa: Herodes: ”Dra av sted og forhør dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.”

56. Resitativ (sopran)

Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen, Nimm alle falsche List, Dem Heiland nachzustellen; Der, dessen Kraft kein Mensch ermißt, Bleibt doch in sichrer Hand. Dein Herz, dein falsches Herz ist schon, Nebst aller seiner List, des Höchsten Sohn, Den du zu stürzen suchst, sehr wohl bekannt.

Du bedrager, forsøk bare å styrte Herren, bruk alle listige knep for å ta frelseren. Han, som har en styrke intet menneske kan fatte, er likevel i trygge hender. Guds sønn, som du forsøker å styrte, kjenner allerede helt ut til ditt falske hjerte og listige planer.

57. Aria

57. Arie (sopran)

58. Recitativo

58. Resitativ (tenor)

Nur ein Wink von seinen Händen Stürzt ohnmächtger Menschen Macht. Hier wird alle Kraft verlacht! Spricht der Höchste nur ein Wort, Seiner Feinde Stolz zu enden, O, so müssen sich sofort Sterblicher Gedanken wenden. Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging für ihnen hin, bis dass er kam und stund oben über, da das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreuet und gingen in das Haus und funden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und täten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhen.

14

Bare et tegn fra hans hender skal til for å knuse kraftløse menneskers makt. Her blir all styrke gjort til spott og spe. Om bare den høyeste taler ett ord for å gjøre slutt på sin fiendes hovmod, ja, så må straks alle dødelige endre sine tanker.

Evangelisten: Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet:gull, røkelse og myrra.

Kristiansand Symfoniorkester | J. S. Bach: Juleoratorium | 5. desember 2019


59. Choral

59. Koral *

60. Recitativo

60. Resitativ (tenor)

61. Recitativo

61. Resitativ (tenor)

Ich steh an deiner Krippen hier, O Jesulein, mein Leben; Ich komme, bring und schenke dir, Was du mir hast gegeben. Nimm hin! es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin, Und lass dirs wohlgefallen! Und Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken, und zogen durch einen andern Weg wieder in ihr Land. So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier, Er bleibet da bei mir, Ich will ihn auch nicht von mir lassen. Sein Arm wird mich aus Lieb Mit sanftmutsvollem Trieb Und größter Zärtlichkeit umfassen; Er soll mein Bräutigam verbleiben, Ich will ihm Brust und Herz verschreiben. Ich weiß gewiss, er liebet mich, Mein Herz liebt ihn auch inniglich Und wird ihn ewig ehren. Was könnte mich nun für ein Feind Bei solchem Glück versehren! Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund; Und werd ich ängstlich zu dir flehn: Herr, hilf!, so lass mich Hülfe sehn!

62. Aria

Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken; Was könnt ihr mir für Furcht erwecken? Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir. Ihr mögt euch noch so grimmig stellen, Droht nur, mich ganz und gar zu fällen, Doch seht! mein Heiland wohnet hier.

63. Recitativo

Was will der Höllen Schrecken nun, Was will uns Welt und Sünde tun, Da wir in Jesu Händen ruhn?

64. Choral

Nun seid ihr wohl gerochen An eurer Feinde Schar, Denn Christus hat zerbrochen, Was euch zuwider war. Tod, Teufel, Sünd und Hölle Sind ganz und gar geschwächt; Bei Gott hat seine Stelle Das menschliche Geschlecht.

Ved krubba di der vil eg stå, der, Jesus, vil eg leve. Eg kjem med takk og gjev deg nå alt det du har meg gjeve. Ta du det alt - min heile hug, mi sjel og ånd og all min dug - vis ikkje bort den gåva!” Evangelisten: Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.

Bare dra av sted! Min kjæreste skatt drar ikke herfra, han blir hos meg, og jeg vil ikke slippe ham fra meg. Hans armer vil omfavne meg med inderlighet og største ømhet, og han skal bli min brudgom. Jeg vil skjenke ham hjertet i mitt bryst. Jeg vet med sikkerhet at han elsker meg. Mitt hjerte elsker også ham inderlig og vil ære ham i evighet. Hvilken fiende kan vel såre meg i en slik lykke? Jesus, du er og blir min venn, og om jeg engstelig bønnfaller deg: ”Herre, hjelp meg!”, så la meg oppleve hjelpen.

62. Arie (tenor)

Nå kan dere prøve å skremme meg, hovmodige fiender. Hva skulle skape frykt i meg? Min kjæreste skatt og støtte er hos meg! Dere kan bare rase og true med å tilintetgjøre meg, for se: min frelser har bolig her.

63. Resitativ (sopran, alt, tenor, bass)

Hva vil helvetes redsler kunne gjøre nå, hva vil denne verdens synder kunne utrette, når vi hviler i Jesu hender?

64. Koral

Nå har dere fått hevn over fiendens flokk, for Kristus har brutt ned det som sto imot dere. Død, djevel, synd og helvete har mistet all sin kraft; menneskeslekten har fått sin bolig hos Gud.

* 59: Norsk Salmebok nr. 34 - Johannes Smemo 15


NYHET!

KSO PLAY

Last ned KSO PLAY

Ta orkesteret med hjem Nyt store musikkopplevelser fremført av et storartet symfonisk orkester – akkurat når det passer deg. • Kildens egne videoopptak med suveren lyd- og bildekvalitet • Flerkameraproduksjon • App for iPhone / iPad, Android og AppleTV • Premiumversjon – kr 99 for 6 måneder NB! Abonnenter får gratis premiumnøkkel til KSO Play. Se Plukk & miks-abonnement for våren 2020 på side 18.

16

Kristiansand Symfoniorkester | J. S. Bach: Juleoratorium | 5. desember 2019


KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER 1. fiolin: Adam Grüchot Karen Walthinsen Lars Lunde Pål Svendsberget Josine van den Akker Redi Shypheja

Fløyte: Nina Barkenes Mamiko Miura

2. fiolin: Armando Toledo Aribú Lene-Marie Helland Andrea Berglihn Halvor Aasen Kari-Andrea B. Larsen

Fagott: Yuan Tianwei

Bratsj: Kjell Åge Stoveland P.O. Lindberg Edda Stix Trygve-Johan Simonsen

Trompet: Jens Forus Trym Dalene Bo Fuglsang

Cello: Maarten Jansen Wolfram Kärner Randi Birkeland

Obo: Marion Walker Torunn Irene Kristensen

Horn: Simon Breyer Leif Tore Strandbakken

Pauker: Thomas Hansen Orgel og cembalo: Ingrid Eriksen Hagen

Kontrabass: Erik Zeppezauer John W. Harrison

17


VÅREN 2020

Plukk & miks ditt eget abonnement: VELG MINIMUM FIRE KONSERTER OG FÅ 25% RABATT. Ons 08.01. Nyttårskonserten Tors

Tors

Ung prisvinner spiller Beethovens 3. pianokonsert

30.01. Gjensyn med Bellincampi

Tors

En festkveld i operettens verden. Fremføres også fredag 10. og lørdag 11. januar

16.01. Stutzmann, Beethoven og Brahms

Cellovirtuos spiller Haydn

06.02. Rachlin og mesterverk av Mozart

Jupitersymfonien og den fenomenale pianisten Denis Kozjukhin Tors

13.02. Storslått og sarkastisk – Sjostakovitsj’ 10. symfoni

Tors

Tors

Prokofjevs klassiske symfoni og Brahms’ Haydn-variasjoner

07.05. Klingende kontraster fra Amerika

Tors

Vital og livsglad musikk med norsk solisttrio

23.04. Julian Rachlin spiller Tsjaikovskijs fiolinkonsert

Tors

Melodiøst, folkloristisk og klangskjønt fra mellomkrigstiden

02.04. Beethovens 2. og Trippelkonserten

Tors

Felleskonsert med studenter fra Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger

05.03. Vinner av Grieg pianokonkurranse spiller Ravel

Tors

Symfonisk portrett av en tyrann

27.02. Stutzmann og Bruckners monumentale 7. symfoni

Guro Kleven Hagen med toner fra Hollywood

28.05. Sesongfinale med Nathalie Stutzmann

Ut mot havet med Debussy, Elgar og Mendelssohn

Du kan når som helst kjøpe flere billetter og få samme rabatt! KONSERTER UTENFOR ABONNEMENT Lør

18.04. KSO og Dyreparken

VEL KO AV H M M E N VER U DAG T EN

Familiekonsert (kl. 13.00 og 15.30) Ons

29.04. Hundre år med symfonisk musikk

Tors 30.04. KSO gjentar det førstesymfoniske programmet oppført i 1920 Søn

17.05. Festkonsert på nasjonaldagen

Festmusikk, moro og allsang. Kl. 14.00 - Du rekker garantert Borgertoget!

Mer om program, dirigenter, solister, abonnementsfordeler, priser mm: kso.no.

18

Kristiansand Symfoniorkester | J. S. Bach: Juleoratorium | 5. desember 2019


Foto: Anders Martinsen

NYT DET NYE ÅRET BOEN GÅRD GJESTER KILDEN FØR NYTTÅRSKONSERTENE KRISTIANSAND SYMFONIORKESTER

NYTTÅRSKONSERTEN En festkveld i operettens verden

Unn deg en unik gourmetopplevelse når Boen gård, representert ved kjøkkensjef Tomasz Rochon og hovmester og sommelier Dagfinn Galdal, sammen med Kildens egne kokker setter sammen en fantastisk meny. Bord må forhåndsreserveres på spise@kilden.com eller tlf. 90 22 94 12

Dirigent: Henrik Schaefer – Konferansier: Espen Beranek Holm Solister: Marie Heeschen, Elisabeth Meyer, Per Lindström og Hannes Öberg

ONSDAG 8., FREDAG 10. OG LØRDAG 11. JANUAR KL. 19.30

19


KILDEN DIALOG

JULEEVANGELIET Med Ole Paus og aktører fra Blå Kors Kristiansand Dirigent: Trond Madsen Medvirkende: Kristiansand symfoniorkester, Ole Paus, Elisabeth Lindland, Kilden sølvstrupene, Vestergabet, barnekor og Blå Kors Kristiansand

19. OG 20. DESEMBER

Profile for Kilden Teater og Konserthus

Bachs juleoratorium i Kristiansand domkirke  

Kristiansand Symfoniorkester presenterer: Bachs juleoratorium i Domkirken. Dirigent: Rolf Gupta. Korinstruktør: Marianne Sødal. Kilden vokal...

Bachs juleoratorium i Kristiansand domkirke  

Kristiansand Symfoniorkester presenterer: Bachs juleoratorium i Domkirken. Dirigent: Rolf Gupta. Korinstruktør: Marianne Sødal. Kilden vokal...