Kijk op Valkenburg 4-2016

Page 1

Valkenburg Valkenburg
UITSTEAKEND!

STEAKS & SEAFOOD RIB-EYE TONIJN SPARE-RIBS ENTRECOTE ZALM

grotestraat centrum 18 • valkenburg • 043 601 23 00 • brazzavalkenburg.nlt! o r g t s r e k e t De leuks Mergelbeelden Historie van mergel en grotten Kerstverhaal van de mergeltekenaar Zelf kerstsouvenir maken

www.mergelrijk.nl


KIJ K op Va lkenbu rg 7

• Een schilderij van Jean-Baptiste Bastiné laat zien hoe primitief de zinkwinning in de kuil aan de Altenberg is in 1843. Het is nu naast andere herinneringen aan de mijnbouw en de geschiedenis van Neutraal Moresnet te zien in het Göhltal-Museum te Kelmis.

2.422.581 ton zink Vindplaats Ton zink Ton lood Ton pyriet ____________________________________________________________ Fossey 165.520 1.327 ____________________________________________________________ Poppelsberg 5.729 89 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Lontzen 66.641 5.556 2.942 ____________________________________________________________ Roer 11.063 1.277 630 ____________________________________________________________ Diekenbusch 13.890 2.833 Heggelsbrück 10.861 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Saint-Paul 174.978 8.954 ____________________________________________________________ Pandour 59.913 Mützhagen 37.917 4.870 5.958 ____________________________________________________________ Eschbruch 105.445 4.514 14.028 ____________________________________________________________ Schmalgraf 356.296 21.189 29.296 ____________________________________________________________ tussentotaal 1.008.253 50.619 52.654 ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Altenberg * 1.414.328 Totaal

2.422.581

50.619

52.654

Altenberg is de naam van de vindplaats in Kelmis (Neutraal Moresnet). De mijn in Alteberg is in 1884 uitgeput. De hoeveelheid van 1.414.328 ton is hetgeen de maatschappij Vieille Montagne uit de bodem haalt vanaf 1837, het jaar dat zij de concessie krijgt. Wat er in de vele eeuwen daarvoor is gewonnen is niet bekend. De wasserijen en verwerkingsbedrijven van de maatschappij draaien nog door tot 1938 met wat in de elf andere mijnputten aan zink wordt gedolven. Hoe het lood en het pyriet, een ijzerzwavel-verbinding, worden verwerkt is onbekend.


GEREN OMMEE ONDER NEMERRDE S


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.