Kijk op Valkenburg 2-2018

Page 1

Valkenburg
31e

Vilt - Valkenburg 9 - 12 augustus 2018

4 dagen wandelen en genieten in het 5 sterrenlandschap van Zuid-Limburg!

14 km 7 km •

21 km

km • 42 28 km

Start dagelijks vanaf café-zaal ‘t Vöske in Berg en Terblijt Bij opgave vóór 15 juni 2018 korting op het inschrijfgeld. Info: +31 (0)43 6040885 www.heuvelland4daagse.nlTopParken_Kijk op Valkenburg_Residence Valkenburg_April_2018_210x146mm_DEF.indd 1

16-04-18 16:20

DE MOOISTE

TUINSETS BIJ

ROGER PINCKERS VANAF

€ 900,-

DORPSTRAAT 73 | 6301 BB SIBBE | T +31 [0]43 - 601 55 95 | WWW.ROGERPINCKERS.NL
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.