Kijk op Valkenburg 1-2016

Page 1

Valkenburg
DE R E E M M GERENEORNEMERS OND
KI J K o p Va l k e n b u r g 19

“Ik vind het belangrijk om mensen de vele mogelijkheden van bier als spijsbegeleider te laten ervaren“

“De trend is steeds extremere smaken“

• De Zythotheek en café De Grendelpoort bij de historische Grendelpoort.