Page 1

Velkommen i SFO1 og SFO2

Møllegade 20, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1606


Velkommen: Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre og jeres barn en indsigt i dagligdagen i vores hus for at gøre starten nemmere for jer. Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus: Skole, SFO, børnehave og vuggestue er en helhed med fælles ledelse. Daginstitutionsleder er ansvarlig for hele pasningsdelen. Samdriftsordningens målsætning: ” Vi lægger vægt på, at alle på Nim skole, SFO, børnehave og vuggestuen oplever et fællesskab, et alsidigt læringsmiljø og betydningen af, at et hvert barn gør en forskel” Nim børnehus værdi- og målsætning: Med udgangspunkt i Samdriftssordningens målsætning vil vi: ” Skabe et sted som giver barnet en ballast gældende for livet. Vi vil have en institution med barnet i centrum, hvor selvstændighed, social forståelse og accept af hinandens forskelligheder vægtes højt. Vi vil, at institutionen er et sted, hvor hele familien er glade for at komme.” Nim børnehus: Nim børnehus består af fem grupper: • Rumlepotten • Hottentotten • Spirevippen • Rollingen • Blæksprutten (førskole) samt SFO og SFO2. SFO og SFO2 I SFO er vi 90 børn og 6 voksne. Vi har lokaler på skolen og benytter os af skolens faciliteter som gymnastiksal, sløjd, PC’er mv. Åbningstid: Mandag-torsdag: fredag:

06.15- 16.45 06.15- 16.15

kl. 06.15-07.35 passes SFO- børnene , hvor der serveres morgenmad. Personalet i Børnehaven sender børnene i skole. SFO lukker kl. 16.20(15.30), hvorefter SFO- børnene passes i børnehaven indtil lukketid kl. 16.45(16.15) For SFO2 børn er der ingen morgenpas


Ferie: Vi holder lukket 3 uger i skolernes sommerferie, mellem jul og nytår samt dagen efter Kr. Himmelfarts dag. På lukkedage i sommerferien tilbydes pasning i en anden institution i kommunen. Vi har delvis fælles pasning med børnehaven i skolernes ferie. På lukkedage tilbydes ikke pasning til SFO2 Ved udmeldelse og fraflytning: Udmeldelse og fraflytning skal ske ved henvendelse til Pladsanvisningen. Udmeldelse skal indberettes til d. 1. i måneden med en måneds varsel Fraflytning skal indberettes d. 1. eller 15. i måneden med en måneds varsel. Økonomisk friplads Der kan søges økonomisk friplads ved henvendelse til kommunen. Aflevering: Vi har kontrolleret fremmøde, hvilket betyder, at jeres barn bliver krydset af, når han/hun kommer fra skole. Hvis jeres barn har fri fra SFO, forventer vi, at I giver besked herom. Sker det ikke, kontakter vi jer. Afhentning: Barnets skal hentes inden lukketid. Dvs. inden kl. 16.45 undtagen fredag, hvor vi lukker kl. 16.15. Hvis jeres barn selv skal gå hjem, skal vi have besked enten via kontaktbogen eller telefonisk. Briktavle: I SFO hænger en tavle, hvor det enkelte barn har en brik med navn på. Når jeres barn kommer fra skole, er hun/han selv ansvarlig for at flytte brikken hen til felterne inde, ude, gymnastiksal, EDB, værksted. Når jeres barn går hjem skal brikken flyttes hen til feltet hjem. Garderobe: Jeres barn får egen garderobe. Skal have navn i tøj og fodtøj samt have et sæt skiftetøj med. Garderoben skal ryddes op dagligt ved afhentning samt tømmes om fredagen af hensyn til rengøringen. Vi opfordrer til, at I jævnligt tjekker for glemt tøj, som ligges i kurven i SFO.


Spisning: Morgen: Vi tilbyder morgenmad fra kl. 06.15-07.30 hver dag i Børnehaven. Vi serverer et sundt og nærende morgenmåltid bestående af brød, cornflakes, havregryn, mælk, ost og marmelade. Ønsker barnet andre morgenmadsprodukter, end det vi kan tilbyde, skal barnet have spist hjemmefra. Eftermiddag: Børnene skal have en lille madpakke med eller frugt til om eftermiddagen. Der er mulighed for at barnet kan opbevare en dåse med navn på til knækbrød i SFO. Cafedag: Hver uge har vi cafedag, hvor vi sammen med børnene tilbereder et eftermiddagsmåltid. Stamkort: Det er vigtigt, at barnets stamkort er ajourført med korrekte tlf. nr. til hjemmet og arbejdet. Derfor skal I give besked, når der er ændringer. Det omhandler ligeledes, hvis barnet har fået nye vaccinationer hos lægen. Kørsel: I enkelte tilfælde kører vi i privatbiler, når vi skal ud af huset. Det kræver, at vi har forældrenes tilladelse. Den indhentes på tilmeldingsseddel til tur. Ved fridag: Holder jeres barn fri, har legeaftaler eller hentes af andre er det vigtigt at i giver besked via kontaktbogen eller på tlf. nr. 76291606. Forældresamtaler-og møder: Når dit barn har været hos os i august afholder vi et fyraftensmøde 2 uger efter start. Vi afholder skole/hjem samtaler for børnene i kl.0 i samarbejde med lærerne. I er altid velkomne til at henvende jer, hvis I har behov for en samtale med personalet.


Forældrekaffe. Vi inviterer på forældrekaffe hvert kvartal. Traditioner: Vi har mange traditioner i vores hus. Vi fejrer alle højtider og har endvidere tradition for at afholde f.eks.: • Overnatning i juni for 0.-1. og 2. klasse • Skolefest sammen med skolen • Forældrekaffe • Diskofest • Bowlingtur for 3.-4. og 5. klasse i juni • Julefrokost Faste aktiviteter: • Gymnastiksal • Cafedag 1 gang om ugen • Børnemøde 1 gang i måneden • Kreativ værksted Endvidere bruger vi vores byggelegeplads, tager på cykeltur, fisketur og aktiviteter ved bålhytten. SFO dagen starter hver dag med at alle børn er ude og lege indtil kl. 14.00. Legepladsen: Vi benytter skolegården dagligt til leg. Endvidere har vi aktiviteter på sportspladsen og emneuger ved bålhytten. Informationer: Daglige informationer skrives på whiteboard tavlen i SFO. Plan for hver måned udsendes på Intra og hænges op i SFO. Vi sender nyhedsbreve ud løbende sammen med skole. Vi vil endvidere opfordre til, at I følger med på skolens hjemmeside under SFO og SFO2. Vi ligger nyheder og beskrivelser af aktiviteter ind på hjemmesiden. Skolens hjemmesideadresse er: www.nimskole.dk


Fællesbestyrelse: Forældrene i børnehave og SFO er repræsenteret med 2 medlemmer i fællesbestyrelsen. Foto af personalet :

Allan Næsby Daginstitutionsleder

Tena Nielsen Pædagog

Ulla Steensen Assisterende leder

Hanne Hansen Pædagog


Frank Rahbek Pædagogmedhjælper

Svend Overballe Pædagog

Tove Meldgård Pædagogmedhjælper

Troels Kristiansen Pædagogmedhjælper

Med denne folder vil vi endnu engang sige velkommen til vores hus. Vi ser frem til et positivt samarbejde med jer og en dagligdag sammen med jeres barn!

Mange hilsner

Ledelse og personale i Nim SFO


SFO velkomstfolder  
SFO velkomstfolder  

Folder over SFO

Advertisement