__MAIN_TEXT__

Page 1

ZoldOrr.indd 1

2013.12.12. 11:18:03


If Only I Had a Green Nose Text copyright ©2002 by Max Lucado Art and Design copyright ©2002 by Crossway Books Published by Crossway Books a publishing ministry of Good News Publishers Wheaton, Illinois 60187, U.S.A. This edition published by arrangement with Good News Publishers All rights reserved Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány 1135 Budapest, Béke utca 35/A tel: (1)350-7201 e-mail: info@kiakonyvek.hu www.kiakonyvek.hu A member of Entrust Felelős vezető: Monty Taylor Fordító: Ficsor Lilla A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben.

ISBN 978-963-9390-68-3 Budapest, 2010 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány

Újranyomtatás 2014

ZoldOrr.indd 2

2013.12.12. 11:18:05


Ajánlom Lawson Blakenek Üdvözlünk itt a földön!

ZoldOrr.indd 3

2013.12.12. 11:18:05


ZoldOrr.indd 4

2013.12.12. 11:18:07


Lúcia és Pancsinelló Éli műhelyének ablakában álldogált. Ők is fából készültek, mint a többi famanó, de valamiben mások voltak: Nem álltak be a lenti faluban kígyózó hosszú sorba. – Nézd, mennyien vannak! – kiáltott fel Pancsinelló. – Én ezt nem értem – csodálkozott Lúcia. – Miért akarja valaki zöldre festetni az orrát? – Mert mindenki más azt teszi – válaszolt Éli anélkül, hogy feltekintett volna a munkájából. Pancsinelló nem értette. – Hogy érted ezt? – kérdezte. – Mindenki úgy akar kinézni, ahogy a többiek. Egyszer a szögletes kalap a divat, aztán a magas talpú cipő. Tavaly a sárga fül éve volt, most meg a zöld orr a menő. Mindenki zöld orrot akar.

5

ZoldOrr.indd 5

2013.12.12. 11:18:13


ZoldOrr.indd 6

2013.12.12. 11:18:15


– Ügyesebbek lesznek, ha zöld az orruk? – kérdezte Pancsinelló. – Nem. – Erősebbek lesznek, ha zöld az orruk? – Nem. – Gyorsabbak lesznek? – Nem. – Akkor milyenek lesznek? Éli felnézett, és elmosolyodott. – Zöldebbek. De amikor kinézett az ablakon, és meglátta a lent kígyózó sort, a mosolya elhalványult. – Azt hiszik, boldogabbak lesznek, ha úgy néznek ki, mint mindenki más – folytatta. – Pedig én direkt különbözőnek faragtam őket! Szeplők, hosszú orrok, világos szemek, sötét szemek… ezt mind én találtam ki! És most mindenki egyforma akar lenni… – Én nem! – szólalt meg Lúcia.– Én örülök, hogy pont ilyennek faragtál meg. – Én is! – mondta Pancsinelló egyetértően. – Nem kell, hogy zöld orrom legyen ahhoz, hogy különlegesnek érezzem magam. Egy pillanatra elhallgatott, majd hozzátette: – De azért kíváncsi vagyok, hogy hogy néz ki közelről egy zöld orr. Megnézzük, Lúcia?

7

ZoldOrr.indd 7

2013.12.12. 11:18:17


ZoldOrr.indd 8

2013.12.12. 11:18:20


Éli csak mosolygott, mikor a két manó elindult. Még utánuk szólt: – Ne felejtsétek el: Szándékosan faragtalak benneteket különbözőnek! Az utcán állva még hosszabbnak tűnt a sor. Az orrok meg még zöldebbnek. Lúcia és Pancsinelló megpróbált előretolakodni, és figyelték, ahogy egyik famanó a másik után belép az orrfestő üzletbe, majd festett orral távozik. – Ez a legújabb divat! – kiáltozta egy famanó a járdán. – Nehogy te legyél az egyetlen közönséges orrú manó! – Ez meg kicsoda? – kérdezte Pancsinelló. Lúcia vállat vonva válaszolt: – Nem tudom. – Hát nem tudjátok? Ő Fess Feri úr! – szólt valaki mögülük.

9

ZoldOrr.indd 9

2013.12.12. 11:18:24


ZoldOrr.indd 10

2013.12.12. 11:18:26


– Övé az orrfestő üzlet? – kérdezte Pancsinelló. – Az övé, de az még semmi, hogy a bolt az övé! Maga az orrfestés is az ő ötlete! Sőt, ő vezette be a szögletes kalapot, a magas talpú cipőt, na meg a sárga fület. Kész feltaláló! Ő határozza meg, hogy mitől leszünk fessek. Ezért FESS Feri a neve! Hát nem nagyszerű?! Lúcia és Pancsinelló jól megnézte ezt a mélyhangú, magas alakot. Széles mosolya, magas kalapja és zöld csokornyakkendője volt – méghozzá pont olyan árnyalatú, mint az a csodálatos zöld orra. Mindketten ugyanarra gondoltak. Lúcia meg is kérdezte: – Ki mondta, hogy ő diktálhatja, mi a fess? A famanó zavarba jött. Ezt még soha senki nem kérdezte meg tőle! – Hát… fogalmam sincs. Mindig is ő mondta ki, hogy újabban mi a fess. – Hirtelen felragyogott a szeme, és áhítattal megszólalt: – Itt jön egy új orr! – Óóó! – ámuldozott sok famanó. Mások meg irigykedve mondták: – Hűűű! A frissen festett orrú famanó nem állt meg, csak ment, ment, orrát az ég felé emelve. Minden zöld orrú famanó így ment. Hogy is látszana az a csodálatos zöld orruk, ha nem emelnék az ég felé?!

11

ZoldOrr.indd 11

2013.12.12. 11:18:28


ZoldOrr.indd 12

2013.12.12. 11:18:31


Persze felemelt orral járni veszélyes volt. A famanók nekimentek a falnak, az ajtónak, sőt olykor egymásnak is. Lúciának és Pancsinellónak nagyon óvatosan kellett haladnia. Közben jött egy famanó, aki az egész utcát elfoglalta. – Utat! Utat! – kiáltozta. A polgármester volt. – Utat, famanók! A feleségem orrán egy kis políroznivaló van! Egyik kezével az útjában állókat hessegette odébb, a másikkal a feleségét támogatta. – Rémes! Egyszerűen rémes! – siránkozott a hölgy, miközben mindkét kezével az orrát takargatta. – Lepattant egy kis festék, amikor nekimentem egy fának. Most meglátják, hogy milyen vagyok igazából! Rémes! Egyszerűen rémes! Ahogy a tömeg elhaladt előttük, Lúcia a fejét rázva megszólalt: – Mekkora ügyet csinálnak egy zöld orrból! – Ja – mondta Pancsinelló egyetértően. Majd hozzátette: – Na, engem senki nem fog abban az orrfestő üzletben látni!

13

ZoldOrr.indd 13

2013.12.12. 11:18:32


ZoldOrr.indd 14

2013.12.12. 11:18:36


– Pedig azt reméltem, hogy te is bemész, Pancs. Pancsinelló rögtön felismerte a hangot. Megfordult. – Szia, Ágacska! – köszönt a nagy szemű, édesen mosolygó famanólánynak. Érezte, hogy lángolnak a fülei. Mindig ezt történt, ahányszor csak találkozott Ágacskával. Gyorsan eltakarta őket. – Te miért nem festeted be az orrodat, Pancs? Én befestettem. Mindenki befesteti. Egyébként is, neked olyan jól állna a zöld! Ágacska kinyújtotta a karját, és megérintette Pancsinelló orra hegyét: – Olyan cuki! – mondta, majd megfordult, és integetve elment. Pancsinelló egyik kezét levette a füléről, és megsimította az orrát. Megfordult, és a kirakat ablakában megnézte magát. Lúcia megfogta a kezét, hogy végre őt is észrevegye. – Gyere, Pancsinello! – szólt a fiúnak. – Menjünk! Ahogy elhaladtak az orrfestő üzlet előtt, Pancsinelló észrevette, hogy Fess Feri egy kézi tükörben az orrát vizsgálgatja. Hazaérve ő is elővett egy tükröt. – Eddig sose tűnt fel, de tényleg nagyon fakó az orrom – állapította meg magában.

15

ZoldOrr.indd 15

2013.12.12. 11:18:38


ZoldOrr.indd 16

2013.12.12. 11:18:41


Másnap reggel Pancsinelló két barátjával, Forgáccsal és Fafejűvel sétált a városban. – Te komolyan gondolkozol rajta? – kérdezte Fafejű. – Hát… – Azt mondják, marja az orrodat – vetette oda mellékesen Fafejű. – Meg büdös is! – tette hozzá Forgács. – Az ecset néha belemegy a szemedbe! – folytatta Fafejű. – És csak csiszolópapírral jön le – mondta Forgács az orrát vakarva. – Pszt! – szólt rájuk Pancsinelló. Ujját a szája elé tette és a főtéren összegyűlt nagy zöld orrú tömegre mutatva megkérdezte: – Mi történik ott? A polgármester fent állt egy emelvényen. Mellette egyik oldalon a felesége (frissen festett orral), a másikon Fess Feri úr. – Üdvözlök minden kedves jelenlévőt a Zöldorrú Famanók Klubjának első ülésén! – kezdte szónoklatát. – Csillogó orrotok különlegessé tesz titeket, fess famanók! Mintegy vezényszóra, a famanók elkezdték az orrukat simogatni. – Klasszak vagytok és menők! Bámulatosak! Zöldellők!

17

ZoldOrr.indd 17

2013.12.12. 11:18:42


ZoldOrr.indd 18

2013.12.12. 11:18:45


A polgármester elégedett mosollyal nyugtázta, hogy milyen jó kis rímet faragott. Nagy tapsot kapott. A tapsot túlkiabálva folytatta: – Mindezért Fess Feri úrnak, a festett orrok úttörőjének vagyunk adósok! – A taps még jobban felerősödött. – Miattad szeretnek engem a többiek! – kiáltotta valaki. – Azóta sokkal több barátom van! – szólt közbe egy másik. – Zöld orral jobb famanó vagyok! – jegyezte meg hangosan egy harmadik. A polgármester egy érmet akasztott Fess Feri nyakába: – Megváltoztattad Manófalva arculatát! Tisztelgünk a nagyságod előtt. Nélküled úgy néznénk ki, mint… – hirtelen elhallgatott, valami jó kifejezést keresett. És akkor hirtelen meglátta Pancsinellót és barátait. Rájuk mutatva, gúnyos mosollyal fejezte be a mondatát: – …mint ők! Mindenki nevetni kezdett. Pancsinelló és két társa lehajtotta a fejét és eltakarta az orrát. – Adjunk egy nagy tapsot Fess Ferinek, aki felfedezte a közönséges orr ellenszerét! – kiáltotta a polgármester tapsra emelt kézzel.

19

ZoldOrr.indd 19

2013.12.12. 11:18:47


ZoldOrr.indd 20

2013.12.12. 11:18:49

Profile for KIA

Zöld orr  

Zöld orr  

Profile for kia35
Advertisement