__MAIN_TEXT__

Page 1


Max Lucado

TÚLJUTSZ RAJTA Remény és segítség a viharos időkben


Originally published in the U.S.A. under the title:You’ll Get Through This Copyright © 2013 by Max Lucado Published by arrangement with Thomas Nelson, a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. All rights reserved. Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 www.kiakonyvek.hu Fordította: Hargitai Róbert Borítóterv: Zboray Szilárd Felelős kiadó: Monty Taylor A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. A bibliai idézeteket a Magyar Bibliatársulat (MBT) 1975. évi új fordítású Bibliájának 1990-es revideált kiadásából vettük. Az ettől eltérő eseteket külön jelöltük: EFO – Biblia egyszerű fordításban, SZIT – Szent István Társulat kiadása, Kecskeméthy – Kecskeméthy István fordítása, Vida – Vida Sándor fordítása, AMP – Amplified Bible, CEV – Contemporary English Version, HCSB – Holman Christian Standard Bible, MSG – The Message, NCV – New Century Version, NLT – New Living Translation, Phillips – J. B. Phillips: The New Testament in Modern English, TLB – The Living Bible ISBN 978-615-5446-31-3

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2017


Tartalom Köszönetnyilvánítás .................................................. 9 1. Túljutsz rajta .............................................................11 2. Le, le és le Egyiptomba ............................................21 3. Egyedül, de nem teljesen egyedül ..........................29 4. A butaságot nem hozhatjuk helyre butasággal ....39 5. Ó, szóval ez kiképzőtábor! ......................................47 6. Várj, míg Isten munkálkodik! ................................59 7. Keljfeljancsi lepipálása ............................................67 8. Jó-e Isten, mikor az élet nem az? ...........................75 9. Egy kis hálát is kérnénk ahhoz a lelkülethez! ......85 10. Családi botrányok és csirkefogók ..........................95 11. Édes a bosszú, de aztán… .....................................103 12. A herceg a testvéred ..............................................111 13. Búcsú a búcsúktól ..................................................121 14. Légy nyugodt és tarts ki! .......................................131 15. Rossz. Isten. Jó. ......................................................141 16. Átgondolandó kérdések ........................................147 Könyvajánló ...........................................................205


Cheryl Greennek, aki állhatatos, bölcs, s tele van örömmel és hittel. Köszönöm a megszámlálhatatlan órát, melyet az UpWords és az Oak Hills Gyülekezet szolgálatába fektettél. A szolgálat mintaképe vagy.


Köszönetnyilvánítás

L

iz Heaney és Karen Hill, páratlan szerkesztők vagytok. Sosem tudom eléggé megköszönni a hosszú órákon át végzett odaadó munkátokat. A kiadói csapat – David Moberg, Paula Major, Liz Johnson, LeeEric Fesko, Greg és Susan Ligon, valamint Jana Muntsinger és Pamela McClure. Újra meg újra ámulatba ejt minket a kreativitásotok és önzetlen szolgálatotok. Steve Green és felesége, Cheryl, akiknek a könyvemet ajánlom. Sosem keresitek a dicséretet. Mindig elhárítjátok az elismerést. Ám mi, akik tőletek függünk, tudjuk, hogy a munkátok nélkül elsüllyednénk, mint a kő. Carol Bartley, a nyomdai előkészítő. Neked és Isten kegyelmének köszönhetően minden hibám eltöröltetik! Magasra teszed a mércét, kedves barátom. Annyira örülök, hogy ebben a csapatban vagy! Az Oak Hills Gyülekezet vezető lelkésze, Randy Frazee és az ügyvezető lelkészünk, Mark Tidwell. Megtiszteltetés, hogy a barátaimnak mondhatlak benneteket. Az Oak Hills Gyülekezet. E könyv kiadása egybeesik a közös szolgálatunk huszonötödik évfordulójával. Bárcsak Isten további huszonöt évet adna nekünk! David Treat, a gyülekezeti vezetőség tagja. Különösen hálás vagyok az imádságaidért és a pásztori jelenlétedért. Margaret Mechinus, Tina Chisholm, Ashley Rosales és Janie Padilla. A levelezéstől a könyvrendelésig figyelmesen szemmel tartotok mindent. Ezúttal is köszönet nektek! 9


Túljutsz rajta

David Drury. Mindig elérhető vagy telefonon vagy e-mailben. Áldást jelent a teológiai gondolkodásod. Miután ez a harmincadik tényirodalmi művem, ideje köszönetet mondanom az online és az utcai könyvesboltoknak a három évtizedes együttműködésért. Azután a lányaim és a sógorom, Jenna, Brett, Andrea és Sara. A szívemben és a gondolataimban elsők vagytok. És drága feleségem, Denalyn. Te vagy a barlangom mécsese – mindig meleg és ragyogó. Szeretlek.

10


1. fejezet

Túljutsz rajta

A

z asszony remegett, azzal a belső remegéssel, melyet akkor is érezni lehetett, ha az ember a vállára tette a kezét. Egy élelmiszerboltban találkoztam vele. ­Előtte hónapokig nem láttam. A gyerekeiről és a férjéről kérdeztem, s ekkor könnybe lábadt a szeme, álla megremegett, s kibuggyant belőle a történet. A férje elhagyta őt. Húszévi házasság, három gyermek és tucatnyi költözködés után odébbállt. Lecserélte őt egy fiatalabb modellre. Az asszony mindenáron igyekezett megőrizni az önuralmát, de nem tudta. Az élelmiszerbolt zöldségrészlege egyfajta szentéllyé vált. Az asszony ott helyben sírva fakadt a paradicsomok és salátafejek között. Imádkoztunk, majd így szóltam: „Túl fogsz jutni rajta. Nem lesz fájdalommentes. Nem fog gyorsan menni. De Isten jóra használja majd ezt a zűrzavart. Addig is ne viselkedj ostobán vagy naivan! De ne is ess kétségbe! Isten segítségével túljutsz rajta.” Két nap múlva felhívott egy barátom. Éppen akkor rúgták ki. Az elbocsátás az ő hibájából történt. A munkahelyén buta, oda nem illő megjegyzéseket tett. Durva, bántó kijelentéseket. Kirúgta a főnöke. Most ötvenhét éves munkanélküli menedzser egy erkölcstelen gazdasági rendszerben. Szörnyen érzi magát, és még rosszabb hallgatni. A felesége dühös. A gyermekei össze vannak zavarodva. Megerősítésre volt szüksége, úgyhogy megadtam neki: „Túl fogsz jutni rajta. Nem lesz fájdalommentes. Nem fog gyorsan menni. De Isten jóra használja majd ezt a zűrzavart. Addig is ne viselkedj ostobán vagy naivan! De ne is ess kétségbe! Isten segítségével túljutsz rajta.” 11


Túljutsz rajta

Aztán ott van az a tizenéves lány, akivel a kávéházban találkoztam, ahol dolgozik. Most végezte el a középiskolát, s reméli, hogy a jövő hónapban bejut az egyetemre. Mint kiderült, mindeddig nem volt könnyű az élete. Hatéves korában elváltak a szülei. Tizenöt éves volt, amikor ismét összeházasodtak, hogy aztán pár hónap múlva megint elváljanak. Nemrég azt mondták neki a szülei, hogy válasszon: anyával vagy apával akar élni. Fátyolos szemmel beszélt a bejelentésükről. Nem nyílt alkalmam, hogy elmondjam neki, de garantálom, hogy amikor legközelebb találkozom vele, egyenesen a szemébe nézek, és kijelentem: „Túl fogsz jutni rajta. Nem lesz fájdalommentes. Nem fog gyorsan menni. De Isten jóra használja majd ezt a zűrzavart. Addig is ne viselkedj ostobán vagy naivan! De ne is ess kétségbe! Isten segítségével túljutsz rajta.” Vakmerő kijelentés, igaz? Hogy merek ilyesmit mondani? Honnan vettem a bátorságot, hogy ilyen ígéretről beszéljek a tragédiák közepette? Nos, egy veremből. Egy mély, sötét veremből. Olyan meredek volt, hogy a fiú nem tudott kimászni belőle. Ha mégis kimászott volna, a bátyjai visszalökték volna. Hiszen ők dobták bele. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát. Azután fogták, és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. (1Móz 37,23–25)

Egy elhagyatott ciszterna volt az. Éles kövek és gyökerek meredtek ki az oldalából. A tizenhét éves fiú odalent feküdt. Pelyhedző szakáll, vékony karok és lábak. Kezeit és bokáit megkötözték. Az oldalán feküdt, térdét a mellkasához húzva kuporgott a szűk helyen. Szája alatt a homok nedves volt a kifolyt nyálától. Szeme tágra nyílt a félelemtől. Kezdett berekedni a kiáltozástól. Nem mintha a fivérei nem hallották volna. Huszonkét évvel később, amikor az éhínség megzabolázta gőgjüket, s a bűntudat letörte büszkeségüket, megvallották: „láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá”. (42,21) 12


Túljutsz rajta

Ők Ábrahám dédunokái. Jákób fiai. Isten szövetségének egy fényes gyülekezethez küldött hírnökei. Törzsek hordozzák majd jelvényeiket. Családfájukon megjelenik Jézus Krisztus neve. Ők a Szentírásban a királyság képviselői. Ám ezen a napon a diszfunkcionális család bronzkori példájaként jelentek meg. Saját valóságshow-juk lehetett volna a tévében. Egy vén fügefa árnyékában, József könyörgésétől hallótávolságban rágták a vadhúst és körbeadták a borostömlőt. Kegyetlenek és ostobák voltak. Szívük olyan kemény volt, mint a kánaáni puszta. Az ebédjüket fontosabbnak tartották az öccsüknél. Megvetették a fiút. „Úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzá szólni…, még jobban meggyűlölték… Testvérei… még jobban meggyűlölték… Féltékenykedni kezdtek rá a testvérei.” (37,4–5.8.11) Ennek oka a következő volt. Apjuk kényeztette Józsefet, mint valami becses borjút. Jákóbnak két felesége volt – Lea és Ráhel –, de ő csak Ráhelt szerette. Amikor Ráhel meghalt, Jákób azzal őrizte az emlékét, hogy tejben-vajban fürösztötte első fiukat. A fivérek egész nap dolgoztak. József egész nap játszott. Ők használt ruhát hordtak. Jákób kézzel varrott, színes, hímzett ujjú köntöst adott Józsefnek. Bátyjai a munkásbarakkban aludtak, József pedig a saját szobájában franciaágyon. Míg ők a család nyáját legeltették, addig József, apuka kis kedvence otthon időzött. Jákób úgy bánt 11. gyermekével, mintha elsőszülött volna. Józsefet látva a testvérei köptek egyet. Az a megállapítás, hogy a család válságban volt, olyan, mintha azt mondanánk, hogy hurrikánban instabil lehet a szénakunyhó. A fivérek otthonuktól távol, apuka oltalmától száz kilométernyire kapták el Józsefet, és rárontottak. „Lehúzták róla a ruháját…, fogták, és beledobták a kútba.” (23–24. v.)1 Merész kifejezések. Nemcsak megölni szándékoztak Józsefet, hanem a holttestét is 1 Kiemelés a szerzőtől. 13


Túljutsz rajta

el akarták rejteni. Leplezett gyilkosság volt ez a kezdet kezdetétől. „Mondjuk azt, hogy vadállat ette meg.” (20. v.) József nem látta előre ezt a támadást. Nem azzal a gondolattal szállt ki az ágyból, hogy jó lesz bélelt ruhát vennem, mert ma fognak belökni egy lyukba. Váratlanul érte a támadás. Akárcsak minket. József esetében a gödör egy ciszterna formáját öltötte. Esetünkben talán egy diagnózis, nevelőotthon vagy súlyos sérülés formájában érkezik. Józsefet bedobták egy lyukba, és megvetették. És minket? A munkanélküliek közé dobtak és elfelejtettek; válásba taszítottak és otthagytak; ágyba hajítottak és megerőszakoltak. A gödör. Egyfajta halál – víztelen és zord. Egyesek sosem épülnek fel. Az élet egyetlen törekvéssé redukálódik: kijutni és soha többé nem sérülni. Nem egyszerű megtenni. A gödröknek nincs könnyű kijáratuk. József története rosszabbra fordult, mielőtt jobbra fordult volna. Az elhagyás rabszolgasághoz vezetett, majd csapdába esett, végül börtönbe került. Jól kitoltak vele. Eladták. Bántalmazták. Ígéreteket tettek neki, hogy azután megszegjék őket; ajándékokkal kecsegtették, hogy aztán visszavonják azokat. Ha a sérülés mocsárvidék volna, akkor Józsefet az Everglades-ben2 letöltendő életfogytiglani kemény munkára ítélték. Ám ő sosem adta fel. A keserűség sosem ütötte föl a fejét. A harag sohasem fajult gyűlöletté. József szíve sohasem keményedett meg; nem foszlott szerte az eltökéltsége. Nemcsak túlélte a dolgot, hanem gyarapodott. Fölemelkedett, mint a héliummal töltött léggömb. Egy egyiptomi tisztviselő a szolgák fejévé tette őt. A börtönparancsnok rábízta a rabokat. S a fáraó, a föld legnagyobb ura felkérte Józsefet, hogy legyen a miniszterelnöke. József az élete végére nemzedéke második legnagyobb embere lett. Nem túlzás, hogy megmentette a világot az éhezéstől. Hogy festene ez egy önéletrajzban? 2 Florida déli részének mocsárvidéke. 14


Túljutsz rajta

JÓZSEF Jákób fia Kitüntetéssel végezte a Kemény Csapások Egyetemét Az Emberiség Megmentése Világméretű Akciójának igazgatója Feladatát sikeresen teljesítette

Hogyan? Hogy boldogult a tragédia közepette? Nem kell találgatnunk. Mintegy húsz év múltán fordult a kocka: József lett az erős fél, s a testvérei a gyengék. Rettegve mentek hozzá. Attól féltek, hogy kiegyenlíti a számlát, és saját vermébe veti őket. Ám József nem ezt tette. Magyarázatában megtaláljuk, mi ösztönözte. Ti rosszat gondoltatok felőlem, de Isten úgy gondolta, hogy jóra fordítja azt, hogy úgy cselekedjék, amint ma van, hogy sok nép életét megtartsa. (1Móz 50,20; új Károli)

Isten kezében a tervezett rosszból végül jó lesz. József ennek az ígéretnek az oszlopához kötötte magát, és az élete árán se engedte volna el azt. E történetben semmi sem kendőzi el a rossz jelenlétét. Épp ellenkezőleg. Mindent vérfoltok és könnyek nyomai borítanak. József szíve keményen nekidörzsölődött a hűtlenség és a meghiúsult igazságszolgáltatás szikláinak. Isten azonban újra meg újra kárpótolta őt a fájdalomért. A szakadt köntösből királyi palást lett; a veremből palota. A széttöredezett család együtt öregedett meg. Maguk a tettek, amelyek Isten szolgáját voltak hivatottak elpusztítani, végül megerősítették őt. „Ti ros�szat gondoltatok felőlem” – mondta József a testvéreinek, egy olyan 15


Túljutsz rajta

héber igét használva, amely a „sző” vagy „fon” szóból ered.3 „Ti rosszat szőttetek – mondta –, de Isten újraszőtte azt jóra.” Isten, a Szövőmester. Kifeszíti a fonalat, és egybeszövi a színeket, a rongyos spárgát a bársonyzsinórokkal, a fájdalmakat az örömökkel. Keze mindenhová elér. Ő parancsol minden királynak, kényúrnak, időjárási jelenségnek és molekulának. Ő dobja a vetélőt oda-vissza a nemzedékek között, s közben kibontakozik egy terv. A Sátán sző; Isten újraszövi. Isten, az Építőmester. Ez a jelentés rejlik József következő szavai mögött: „Isten úgy gondolta, hogy jóra fordítja azt, hogy úgy cselekedjék…”4 Az itteni cselekedjék szó héber megfelelője építkezésre utal.5 Olyasfajta vállalkozásra vagy építkezési projektre vonatkozik, mint amelyen minden reggel keresztülhajtok. Texas állam újjáépít a házam közelében egy országúti felüljárót. Három sávot egyre szűkítettek, ami a reggeli közlekedést napi zűrzavarrá teszi. A szövetségi államokat összekötő autópályarendszer felújítása az idők kezdete óta tart. Daruk köröznek a fejünk fölött. Munkások fogják a jelzőtáblákat és lapátokat, s több millióan zsörtölődünk. Legalábbis én így vagyok vele. Meddig fog ez tartani? A szomszédaim másként viszonyulnak a felújításhoz. A férj és a feleség is autópályamérnök, a közlekedési minisztérium tanács3 Spiros Zodhiates, szerk., The Hebrew-Greek Key Word Study Bible: Key Insights into God’s Word, New American Standard Bible, javított kiadás (Chattanooga, TN: AMG, 2008), Genesis 50:20. Lásd még „Greek/ Hebrew Definitions”, Bible Tools, Strong’s #2803, chashab, www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/H2803/ chashab.htm. 4 Ugyanez a szó szerepel a következő helyeken: 1Mózes 13,4 („az oltár…, amelyet ott… készített”); Jób 9,9 („Ő alkotta a Nagymedvét”); Példabeszédek 8,26 (Ő „alkotta meg a földet”). 5 Zodhiates, The Hebrew-Greek Key Word Study Bible, Genesis 50:20. Lásd még Strong’s Exhaustive Bible Concordance Online, #6213, www.biblestudytools.com/lexicons/hebrew/nas/asah.html. 16


Túljutsz rajta

adói. Nekik is ugyanazokat a dugókat és kerülőutakat kell elviselniük, de ezt jobb lelkülettel teszik, mint mi, többiek. Miért? Mert tudják, hogyan alakulnak ezek a projektek. „Idő kell hozzá – felelik a zsörtölődésemre –, de el fog készülni. Megvalósítható a dolog.” Ők látták a terveket. Amikor Isten Józseféhez hasonló történeteket ad át nekünk, betekintést enged a terveibe. Micsoda zűrzavar! A fivérek túladtak az öccsükön. Jogokat akartak. Elszórtan éhínségek és családi viszályok tarkítják a képet, mint a szögek és cementeszsákok az üres telket. A Sátán logikája aljas és egyszerű volt: tönkretenni Ábrahám családját, és ezáltal tönkretenni utódját, Jézus Krisztust. Úgy tűnik, a pokol egésze Jákób fiait vette célba. De figyeljük meg a munkálkodó Építőmestert! Ő eltakarította a törmeléket, megszilárdította az építményt, és megerősítette a tartószerkezeteket, amíg az 1Mózes 37,24 káoszából („beledobták a kútba”) az 1Mózes 50,20 diadala nem lett („hogy általam sokak életét megmentse”).6 Isten, mint Szövőmester, Isten, mint Építőmester. Ő helyrehozta József történetét. Vajon helyrehozná a mi történetünket is? Túl fogsz jutni rajta. Attól félsz, hogy nem. Mindnyájan így vagyunk ezzel. Félünk, hogy sosem enyhül a csüggedés, sosem marad abba a kiabálás, sosem múlik a fájdalom. Itt, a gödörben, meredek falaktól és dühös testvérektől körülvéve azon tűnődünk: Kitisztul-e valaha ez a szürke ég? Könnyebb lesz-e valaha ez a teher? Úgy érezzük, elakadtunk, csapdába estünk, lakat alá kerültünk. Eleve kudarcra vagyunk ítélve. Kijutunk-e valaha ebből a gödörből? Igen! A szabadulás olyan a Bibliában, mint a dzsesszmuzsika a New Orleans-i farsangon: határozott, harsány, és mindenütt jelen van. Dániel az oroszlánok verméből szabadult meg, Péter a börtönből, Jónás a bálna hasából, Dávid Góliát árnyékától, a tanítványok 6 Egyszerű fordítás (EFO). 17


Túljutsz rajta

a viharból, a leprások a betegségtől, Tamás a kételytől, Lázár a sírból, Pál pedig a bilincstől. Isten átvisz minket a dolgokon. Át a Vörös-tengeren a szárazföldre (2Móz 14,22), át a pusztán (5Móz 29,5), át a halál árnyékának völgyén (Zsolt 23,4), és át a mély tengeren (Zsolt 77,20). Isten egyik kedvenc szava az át: Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. (Ézs 43,2)7

Nem lesz fájdalommentes. Utolsó könnycseppünket hullajtjuk, vagy megkaptuk az utolsó kemoterápiát? Nem feltétlenül. Boldogtalan házasságunk egy csapásra boldoggá válik? Nem valószínű. Nem kell többé temetőbe mennünk? Garantálja-e Isten a küszködés hiányát és a bőséges erőt? A földi életben nem. Azt azonban megfogadja, hogy a fájdalmunkat újraszövi egy nemesebb cél érdekében. Nem fog gyorsan menni. József tizenhét éves volt, amikor a testvérei otthagyták. Legalább harminchét éves volt, amikor viszontlátta őket. További évekbe került, mire viszontláthatta az apját.8 Isten munkája néha hosszabb időt vesz igénybe: Nóét százhúsz évig készítette fel az özönvízre, Mózest nyolcvan év alatt készítette fel a feladatára. Dávidot fiatalon hívta el királynak, de visszaküldte őt a 7 Kiemelés a szerzőtől; az angol bibliafordításban (NKJV) háromszor szerepel az „át” szó. 8 Józsefet valószínűleg tizenhét évesen adták el a mindjániaknak (1Móz 37,2). Huszonnyolc éves volt, amikor kiszabadult a főpohárnok, aki megígérte, hogy segít neki kijutni a börtönből (40,21–23). József két évvel később, harmincéves korában fejtette meg a fáraó álmait (41,1.46). Végül József mintegy harminckilenc esztendős volt, amikor a testvérei másodszor mentek Egyiptomba (45,1–6), ami a bőség hét esztendejét követő éhínség második évében történt. 18


Túljutsz rajta

juhok legelőjére. Pált elhívta apostolnak, majd talán három évre elszigetelte őt Arábiában. Jézus három évtizedig élt a földön, mielőtt egy konyhaasztalnál jelentősebb művet készített volna. Mennyi időt vesz igénybe Isten az esetünkben? Talán sokat. Történelmét nem percekben méri, hanem élethosszakban. De Isten jóra használja majd ezt a zűrzavart. Mi tökéletes ös�szevisszaságot látunk; Isten tökéletes lehetőséget lát a leendő miniszterelnök megedzésére, próbára tételére és tanítására. Mi börtönt látunk; Isten égetőkemencét lát. Mi éhínséget látunk; Isten az általa választott származási ág áttelepítését látja. Mi Egyiptomnak nevezzük ezt, Isten pedig védőőrizetnek, ahová Jákób fiai a barbár Kánaán elől menekülhetnek, és békességben megszaporodhatnak. Mi a Sátán mesterkedéseit és manővereit látjuk. Isten a Sátán bukását és kudarcát látja. Hadd fogalmazzak világosan! Te is egyfajta József vagy a magad nemzedékében. Kihívást jelentesz a Sátán tervével szemben. Istenből hordasz valamit magadban, valami nemeset és szentet, amire a világnak szüksége van – bölcsességet, jóságot, irgalmat, hozzáértést. Ha a Sátán semlegesíteni tud, akkor elnémíthatja a befolyásodat. József története azért van a Bibliában, hogy megtanítson minket abban bízni, hogy Isten legyőzi a rosszat. Ami rosszat a Sátán tervez, azt Isten, a Szövő- és Építőmester jóra fordítja. József lenne az első, aki elismerné, hogy a gödörben pocsék az élet. Ám minden borzalma ellenére nem késztet-e legalább arra a gödör, hogy fölfelé nézzünk? Valakinek odafentről le kell jönnie ide, hogy segítő kezet nyújtson. Isten megtette ezt József esetében. A megfelelő időben és módon veled is meg fogja tenni.

19


Profile for KIA

Max Lucado- Túljutsz rajta  

Max Lucado- Túljutsz rajta  

Profile for kia35
Advertisement