Page 1

ALegnemesebb.indd 1

2011.02.16. 11:48:53


Best of all Text copyright © 2003 by Max Lucado Art and Design copyright © 2003 by Crossway Books Published by Crossway Books a publishing ministry of Good News Publishers Wheaton, Illinois 60187, U.S.A. This edition published by arrangement with Good News Publishers. All rights reserved. Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány 1135 Budapest, Béke utca 35/A tel: (1)350-7201 e-mail: info@kiakonyvek.hu www.kiakonyvek.hu A member of Entrust Felelős vezető: Monty Taylor Fordító: Ficsor Lilla A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben.

ISBN 978-963-9390-74-4 Budapest, 2011 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Nyomdai munkák: mondAt Kft. • Budapest • www.mondat.hu Felelős vezető: Nagy László

ALegnemesebb.indd 2

2011.02.16. 11:48:55


Lane és Ebeth Dennisnek: Hálával az Istenbe vetett hitetekért és a barátságotokért.

ALegnemesebb.indd 3

2011.02.16. 11:48:58


ALegnemesebb.indd 4

2011.02.16. 11:49:02


– A jobb oldalát magasabbra! Magasabbra! – dirigált a polgármester lentről. Nagyon türelmetlen volt a hangja. A transzparenst igazgató famanó, Szilánk, olyan magasra ágaskodott, amennyire csak bírt, majd beverte a szöget az oszlopba. – Így jobb? – kérdezte, de közben megingott a létra, amin állt. Először jobbra, majd balra. BUMM! Szilánk erőteljesen megmarkolta a szöget, amit épp csak bevert, és próbálta megtartani magát. – Tökéletes! – jelentette ki a polgármester. – Abszolút tökéletes! Miközben néhány famanó a szögön lógó társa segítségére sietett, a polgármesterné jó hangosan felolvasta az utca fölött kifeszített feliratot: „Manófalva köszönti Felleg-Nemes Bella kisasszonyt!” – Micsoda gyönyörű nap! – mondta tapsikolva. – Ki hitte volna, hogy egy ilyen híres egyéniség látogat el a mi kis falunkba?! Ugye tudjátok, mit mondanak róla? Erre mindenki előredőlt egy kicsit. – Az összes létező famanó közül ő a legjobb, a legnemesebb! Mivel Pancsinelló és Lúcia a közelben álldogált, mindent jól hallott. Mint a falu összes lakója, ők is faragott kis famanók voltak. Éli, a mester faragta őket. De a többiekkel ellentétben ők bizony nem értették, mi ez a nagy felhajtás. – Tessék csak újból elmondani, hogy miért is olyan híres Bella kisasszony! – kérte Pancsinelló a polgármesternét. – Mert mindenki ismeri. – De miért ismeri mindenki? – Azért, mert nagyon híres.

5

ALegnemesebb.indd 5

2011.02.16. 11:49:05


ALegnemesebb.indd 6

2011.02.16. 11:49:09


– De miért jön Manófalvára? – kérdezte Pancs. A polgármesterné asszonyság felháborodva forgatta a szemét. – Hát nem hallottad? – kérdezte. – Azért jön, hogy a Fantasztikus Famanók Klubjába tagokat válasszon. Pancsinelló úgy tett, mint aki érti, de egyáltalán nem értette. Lúciára nézett, Lúcia meg őrá, és mind a ketten megvonták a vállukat. Pancsinelló épp kérdezni akart még valamit, amikor a famanó-őrszem elkezdett kiáltozni a hegy csúcsáról: – Megérkezett!! Megérkezett!! Kivágódtak a lakásajtók. Kiürültek az üzletek. A falu összes lakója összegyűlt a Fő út végénél. Az apukák felültették vállukra a gyerekeiket, az alacsony famanók pedig előretolakodtak. A lábujjhegyen álló tömegben mindenki kiabált és mutogatott, míg végre megjelent egy egyenruhás, nagyon hivatalos kinézetű fakatona messze a kanyarban. Kezében egy tekercs, nyakában egy trombita. Átvonult a Fagatti folyó hídján, és a tömeg előtt megállt. Előre nézve, egyenes derékkal állt mindaddig, míg teljes csend nem lett. Akkor széthúzta a tekercset és emelt hangon olvasni kezdett: „A legeslegjobb erdőben találtatott, A legerősebb fából faragtatott, Fantasztikus, életerőtől duzzadó, Legelőkelőbb facsaládból származó. Manófalva népe! Üdvözöljétek hát Apró falvatokban eme híres leányt, A legfinomabb fának legnemesebb sarját: Ezt a szép kisasszonyt, Felleg-Nemes Bellát!”

7

ALegnemesebb.indd 7

2011.02.16. 11:49:11


ALegnemesebb.indd 8

2011.02.16. 11:49:15


Hirtelen mozdulattal hóna alá csapta a tekercset, majd szájához emelte a trombitát. Tra-ra-ra-raaa!!... Tra-ra-ra-raaa!!... És ami ekkor történt, attól egész Manófalva szája tátva maradt! Egy egész szakasz katona tűnt fel a kanyarban, vállukon egy függönnyel elsötétített magas gyaloghintót egyensúlyozva. Pancsinelló hallotta, hogy mögötte többen is megszólalnak: – Óóó!!! Áááá!!! Hűűűű… Két-két katona vitte a vállán a hintót. Két őr vonult elől, kettő hátul. A csendben csak csizmájuk dobogása hallatszott a hídról. Kipp-kopp, kipp-kopp. Teljes összhangban lépkedtek, míg csak az egyik katona meg nem botlott egy kicsit. A hintó megbillent. Hirtelen mindenki visszafojtotta a lélegzetét. Ha csak egy kicsit is tovább dől, a tiszteletbeli vendég a sebes folyású vízbe zuhan. A katonák végül visszanyerték egyensúlyukat, szerencsésen átkeltek a hídon, majd megálltak a polgármester és felesége előtt. A gyaloghintót óvatosan letették a földre. A trombitás, tekercses szolga előlépett, és méltóságteljes mozdulattal elhúzta a függönyt. Amikor Bella megjelent, a famanók hátrébb húzódtak. Életükben nem láttak még Felleg-Nemes Bellához hasonlót! Kalapján madártollak lengedeztek! Fülbevalója a vállát súrolta! Ajkai és ruhája is vérvörös volt! Magas sarkú cipője és hihetetlen hosszú körmei voltak. De a legfeltűnőbb a nyakláncán lógó hatalmas, arany, M betű volt.

9

ALegnemesebb.indd 9

2011.02.16. 11:49:16


ALegnemesebb.indd 10

2011.02.16. 11:49:20

Profile for KIA

Legnemesebb  

Legnemesebb  

Profile for kia35
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded