Kemény szeretet1 20

Page 1

Kemény szeretet

Kemény Szeretet javított.indd 1

2016.03.30. 11:51:10


KemĂŠny Szeretet javĂ­tott.indd 2

2016.03.30. 11:51:10


Kemény szeretet

Dr. James Dobson

Kemény Szeretet javított.indd 3

2016.03.30. 11:51:10


A mű eredeti címe: Dr. James Dobson: Love Must Be Tough © 1983, 1996 by W Publishing, a division of Thomas Nelson Inc. All rights reserved. Magyarországon kiadja a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of BEE International 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 Felelős kiadó: Monty Taylor Fordította: Jákó Rita Borító: Boltos Péter A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóira­tokban vagy elemző cikkekben. ISBN 963 9390 08 9 Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2002

Kemény Szeretet javított.indd 4

2016.03.30. 11:51:10


Tartalomjegyzék A kiadó előszava  Bevezető  1. Az áldozatoknak – szeretettel  2. Pánik és megalkuvás  3. A gyöngeség csapdája  4. Ifjúkori szerelem, igaz szerelem  5. Nyisd ki a kalitka ajtaját!  6. Keményebb kérdések  7. Az árnyékvölgy  8. Három nő, aki megpróbálta  9. Kérdések és válaszok  10. Viszonyok áldozatai (beszélgetés)  11. A beszélgetés kapcsán  12. A házasságtörés anatómiája  13. Szeretetteljes keménység egyéb helyzetekben  14. Dühös nők, passzív férfiak  15. Kemény szeretet egyedülállóknak  16. A jó házasság összetevői  17. Az áldozatoknak – még több szeretettel

Kemény Szeretet javított.indd 5

9 11 13 23 33 41 47 55 63 75 81 105 127 141 153 183 191 203 215

2016.03.30. 11:51:10


KemĂŠny Szeretet javĂ­tott.indd 6

2016.03.30. 11:51:10


Ajánlás

Könyvemet azoknak ajánlom, akiket férjük vagy feleségük, akire leginkább számítottak, elutasított és megsebzett. Imádkozom, hogy az itt leírtak elindítsák a gyógyulás folyamatát, és nyomukban valódi megbocsátás szülessen. Hiszen békesség csak a megbocsátásban található.

7

Kemény Szeretet javított.indd 7

2016.03.30. 11:51:10


KemĂŠny Szeretet javĂ­tott.indd 8

2016.03.30. 11:51:10


A KIADÓ ELŐSZAVA A kemény szeretet fogalmát Dr. James Dobson alkotta meg majd két évtizeddel ezelőtt a házasságról és szülői szerepről írott, Kemény szeretet című, figyelemre méltó könyvében. A könyvben részletesen kifejti azt az elvet is, mely szerint az érett szeretetkapcsolat a kölcsönös tiszteletre és a felelősség­re vonhatóságra épül. Kevés könyv kapott annyi elismerést és olvasói levelet az Egyesült Államokban, mint a Kemény szeretet. Ez az örök érvényű kedvenc, az Evangéliumi Keresztyén Kiadói Szövetség tekintélyes Gold Medalion Díjának győztese, több mint egy évtizede vezeti a legnagyobb példányszámban eladott köny­vek listáját. Mind a mai napig házasságokat ment meg, és életeket alakít át. Több ezer levél igazolja, hogy a könyvben tanúsított érzékeny éleslátás és bölcs tanács férfiak, nők és gyermekek életét érintette meg. Egy hálás olvasó Dr. Dobsonnak címzett levelében a követ­kezőt írta: „Az Ön elvei teljes mértékben helyesek. Én vagyok rájuk az élő példa!” Egy másik olvasó szerint: „Az életem többé nem olyan, mint ezelőtt volt”; s egy újabb olvasó megindító sora: „Az Ön könyve mentette meg a házasságomat és az életemet.” A világ minden részéről érkeztek ehhez hasonló levelek a Focus on the Family irodáiba, kifejezve azok szívbéli háláját, akiknek az élete új irányt vett a könyvből merített új szemlélet hatására. Ma a Dr. Dobson által alapított nemzetközi családi szolgálat, a Focus on the Family hetente több millió hallgatót ér el napi rádióadásain keresztül, 1951 amerikai és kanadai, valamint 2000, a világ más tájain működő helyi adón keresztül. A mintegy 1200 fős munkatársi gárda

Kemény Szeretet javított.indd 9

2016.03.30. 11:51:11


Kemény szeretet erőfeszítéseinek köszönhetően a Focus on the Family több mint hatvan egyéb szolgálatot működ­tet, tíz folyóiratot ad ki, havonta 130 000 kazettát terjeszt, és évente átlagosan ötven könyvet ad ki kifejezetten a keresztyén élet témakörében. A Focus on the Family munkájának és szolgálatainak középpontjában a Jézus Krisztus iránti lankadatlan elkötelezettség és a Szentírás igazsága áll. Dr. Dobson, aki okleveles pszichológus, és korábban a Dél-Kaliforniai Egyetem gyermekgyógyászat tanára volt, a modern élet okozta stressz hatásának első kézből lehetett tanúja. Több éves tapasztalatára támaszkodva elemzi a problémák okait és gyógymódjait. Számos munkacsoport és bizottság tagjaként három elnök kormányzása alatt dolgozott. Könyvei, filmsorozatai és napi rádióadásai az országban elősegí­tették a családbarát program meghatározását és a „családi értékek” körül zajló vita kialakulását. Annak reményében bocsátjuk útjára könyvének legújabb kiadását, hogy e sorok tanácsai és bölcsessége Isten szeretetével és áldásával együtt az elkövetkezendő évek során hazánkban is házasságokat és életeket fog megmenteni.

10

Kemény Szeretet javított.indd 10

2016.03.30. 11:51:11


Bevezető „Ülj le, Carol! Komolyan kell beszélnünk. Tudom, hogy megdöbbent majd, amit mondok, de képtelen vagyok tovább titkolni az igazságot. Megérdemled, hogy őszintén elmondjam: közel tizennyolc hónapja viszonyom van valakivel az irodából. Brendának hívják, és nagyon vonzó nő. Ártatlan flörtként indult a dolog, de aztán több lett belőle – sokkal több. Képtelenek vagyunk tovább színlelni. Már kértem is egy időpontot az ügyvédemtől, és amilyen hamar csak lehet, el akarok válni. Sajnálom. Tényleg. Mi mást mondhatnék? Soha nem akartalak bántani, de egyszerűen már nem szeretlek. Brendát szeretem, mélységesen beleszerettem. Carol, nemcsak miattunk, de a gyerekek érdekében is kérlek, ne nehezítsd meg a dolgot! Hidd el, mindannyiunknak jobb lesz, ha lezárul ez az egész.” E szavak nyomán az addig mit sem sejtő nőben egy világ omlik össze – és gyermekeiben is, akik nem értik, miért sír a mama. Egy pillanat alatt szertefoszlik mindaz, amit eddig biztosnak hittek az életükben. Az elutasítottság és a sértettség fáj­dalommal és lelkiismeret-furdalással keveredik. Az önbecsülés lebontásra ítélt, ódon épületként omlik össze. A biztonságot és bizalmat félelem és szorongás váltja fel. A jövő elveszíti fontosságát. A legrettenetesebb pedig, hogy az a nő, aki néhány órával korábban úgy tudta, hogy szeretik és nagyra becsülik, most teljes valójában megvetettnek és szeretetre méltat­lannak érzi magát. Napjainkban egyre gyakoribbá vált a körülmények ilyen ala­kulása, nem csupán a körülöttünk élő Carolok, Jeannie-k és Patríciák, de a Robok, Tomok és Carlsok számára is. Számos férj és feleség kapja azon magát, hogy megállíthatatlanul robog egy nem kívánt válás felé, mert a hűtlenség vagy valami más tönkretette a házasságát. A felismerés nem mindenkit ér olyan váratlanul, mint Carolt. Sokan vannak, akik évek óta figyelik tehetetlenül, 11

Kemény Szeretet javított.indd 11

2016.03.30. 11:51:11


Kemény szeretet hogy házasságukat lassan szétrágja belülről valami alattomos féreg. Ideoda rohangálnak, elkeseredetten kutatva válasz, megoldás, valami gyógyír után. Sajnálatos módon azonban – s ez a kritikus pont – a barátok, sőt a lelkigondozók által adott tanácsok is sokszor csak rontanak a helyzeten. E könyv alternatívát kínál azoknak, akiknek válságba jutott a házasságuk. Célom az, hogy hasznos gyakorlati eszközöket és némi megértést kínáljak arra nézve, hogyan hódíthatunk vissza egy közömbös férjet vagy feleséget az elkötelezettség irányába. Meglepőnek tűnhet, de a megfelelően kezelt emberi konfliktus segítségével egy ingatag kapcsolat újra egészséges házassággá alakulhat. A nem megfelelő reakció azonban egy pillanat alatt kiolthatja a szeretet pislákoló parazsát a válságos pillanatban. Számítok rá, hogy lesznek keresztyének, akik vitatkozni fog­nak az általam ismertetett elvek némelyikével. Meggyő­ződésem azonban, hogy a hűtlenség és az eljátszott bizalom áldozatainak adott hagyományos tanácsok gyakran nem biblikusak, ráadásul romboló hatásúak. Nyilván nem mindenki ért velem egyet. Azoktól, akik más következtetésre jutnak, csupán jóindulatot kérek, miközben korlátozott tudásunk és bölcsességünk segítségével a legnehezebb családi problémákat próbáljuk megoldani. Egyelőre elég is ennyi. De mielőtt továbbhaladunk, óvatosságra kell intenem az olvasót. Ha ön olyan férj vagy feleség, aki fokozatosan kezdi elveszíteni a szeretett személyt, ha növekvő tiszteletlenséget és megvetést érez a számára legfontosabb személy irányából, akkor ez a könyv önnek szól, és kizárólag önnek! Ne kérje partnerét arra, hogy közösen olvassák el! Először mindenképpen olvassa végig egyedül, és csak ezután döntse el, meg kívánja-e partnerével is osztani a könyv üzenetét. Tapasztalatom szerint a szeretetteljes határozottság elvét akkor lehet a legeredményesebben alkalmazni, ha nem beszélik meg azt a zátonyra futott házasság keretein belül. Hamarosan kiderül, miért van ez így. Köszönöm, hogy megoszthatom önökkel e néhány új gon­dolatot. Remélem, hasznosnak fogják találni, még ha nincs is válságban a házasságuk. James Dobson 12

Kemény Szeretet javított.indd 12

2016.03.30. 11:51:11


4 Első fejezet 4 Az áldozatoknak – szeretettel A Focus on the Family irodájába minden hónapban több száz telefonhívás és több ezer levél érkezik, amelyek az emberi szükségletek és élethelyzetek legkülönbözőbb területeit érintik. A levélírók a szenvedés és gyötrelem változatos formáit osztják meg velünk, csakúgy, mint örömeiket és győzelmeiket – egészen a legintimebb részletekig. Nemrégiben megrendítő levél érkezett egy általam Roger­nek1 nevezett férfitól. Története mélyen megindított: Néhány hónapja feleségem, Norma vásárolni indult a közeli bevásárlóközpontba. A négy gyereknek azt mondta, hogy fél óra múlva visszajön, addig is viselkedjenek rendesen. Ez szombat reggel történt. Hat órával később még mindig nem ért vissza, én pedig eszeveszett keresésbe kezdtem. Elképzeltem, amint elrabolják, megerőszakolják vagy valami annál is borzalmasabb történik vele. Vasárnap reggel felhívtam a detroiti rendőrséget, ahol csak 48 óra elteltével ígértek segítséget. A gyerekekkel halálra aggódtuk magunkat. Gyülekezetünket és keresztyén barátainkat megkértük, hogy imádkozzanak, főleg Norma biztonságáért. A barátainknál sem hagyott üzenetet, és nem is telefonált. Később a bevásárlóközpont mögött megtaláltuk lezárt, üres autóját. A rendőrség feltételezése szerint egyszerűen megszökött. Én ezt persze nem hittem el. Ilyesmit nem tudtam elképzelni arról az asszonyról, akivel tizennégy évig

1 A példákban szereplő személyek nevét minden idézetben módosítottuk.

13

Kemény Szeretet javított.indd 13

2016.03.30. 11:51:11


Kemény szeretet együtt éltem, és aki négy gyermekem anyja. Egyébként is jól kijöttünk egymással, hamarosan nyaralni indultunk volna. Kedden megbízást adtam egy ismerős rendőrnyomozó­nak, hogy segítsen megtalálni a feleségemet, vagy legalább azt derítse ki, mi történt vele. Kihallgatta a feleségem barátait, ismerőseit, és a kép lassan összeállt. Teljes megdöbbenésemre kiderült, hogy Norma saját szabad akaratából ment el. Megszökött egy nős munkatársával. Képtelen voltam elhinni. Aztán, úgy két héttel később egy szakító levelet kaptam tőle, melyben elmondta, hogy már nem szeret, és a házasságunknak vége. Csak így, egyszerűen vége volt. Azt írta, hogy néhány hónap múlva visszatér, és harcolni fog azért, hogy a gyerekeket magával vihesse Kansas államba. Dr. Dobson, tiszta szívvel állíthatom, hogy mindig hűsé­ges férj és apa voltam. A feleségem távozása után is rendesen gondot viseltem a gyerekekre. Minden tőlem telhetőt meg­tettem, hogy talpra álljunk és továbblépjünk. Megfele­lő ott­hont biztosítottam a négy összezavarodott gyereknek. Ennek ellenére a múlt hónapban a feleségem javára döntött a bíróság, én pedig egyedül maradtam. Néhány éve saját kezemmel építettem a házat, ami most üresen áll! Elveszett családom helyén csak egy rakás számla maradt, és az emlékek, melyek e falak között születtek. Gyer­mekeim tőlem ötszáz mérföldnyire fognak felnőni, egy nem keresztyén családban, és még arra is alig van pénzem, hogy meglátogassam őket! Az életem romokban hever. Nem maradt más, csak a végtelennek tűnő idő, ami alatt a nőre gondolok, akit szeretek, meg a fájdalomra és elutasítottságra, amit érzek. Borzalmas ezt átélni. Norma tönkretett. Úgy érzem, soha nem fogom kiheverni. Magányos vagyok és elkeseredett. Éjjel felriadok, és arra gondolok, mi minden lehetett volna – és mi van. Már csak Isten segíthet rajtam! Bárcsak Roger története a ritkán előforduló tragédiák közé tartozna, ami csak szélsőséges körülmények között eshet meg. Sajnálatos módon azonban napjainkban egyre gyakoribbak az övéhez hasonló esetek. A mai 14

Kemény Szeretet javított.indd 14

2016.03.30. 11:51:11


1. Az áldozatoknak – szeretettel házasságokban megszokottak a szexuális félrelépések, és nemcsak a keresztyén gyülekezeteken kívül, hanem azokon belül is. És sajnos, a labilis családi élet legkiszolgáltatottabb áldozatai a gyerekek, akik túl fiatalok ahhoz, hogy meg­értsék, mi történt szüleikkel. Hogy ez mennyire tragikusan hat a következő nemzedékre, arra jó példa egy jómódú kaliforniai városban hatodikosokat tanító tanárnővel folytatott beszélgetésem. Megdöbbenve mesélt a fogalmazás házi feladat eredményeiről. A gyerekeknek be kellett fejezniük egy „Bárcsak…” kezdetű mondatot. A tanár­nő arra számított, hogy a gyerekek biciklire, kutyára, saját tele­vízióra és hawaii utazásra vágynak. Ehelyett a harminc gyerek­ből húsz szétesőben lévő családjára utalt válaszában. Íme néhány a mondataik közül: 4 Bárcsak ne veszekednének a szüleim, és bárcsak visszajönne az apukám! 4 Bárcsak ne lenne az anyukámnak barátja! 4 Bárcsak tiszta ötös tanuló lehetnék, és akkor szeretne az apukám! 4 Bárcsak egy anyukám és egy apukám lenne, hogy ne csúfoljanak a többiek! Három anyám van és három apám, és teljesen elfuserálják az életemet. 4 Bárcsak lenne egy M1-es puskám, hogy lelőhessem azokat, akik csúfolnak! Tisztában vagyok azzal, hogy nem számít szenzációnak a megállapítás, hogy napjainkban válságban van a család. Az azonban aggodalommal tölt el, hogy sok kisgyerek is kénytelen ebben a káoszban küszködni, amikor a felnövekedés már önmagában is komoly vállalkozás. Több millió társuk vergődik hasonló csapdában. Gondoljunk bele, milyen siralmas helyzetben vannak az előző levélben megismert Roger gyermekei. Először az édesanyjukat veszítették el, aztán végignézték apjuk küszködését a fájdalommal és a szenvedéssel, végül pedig még az otthonukból is kiszakították őket, és egy idegen államban egy ismeretlen férfi elvárja tőlük, hogy „apának” szólítsák. Soha nem lesznek olyanok, mint azelőtt! S miért volt szükség erre a felfordulásra? Mert anyjuknak fontosabb volt saját boldogsága és jóléte, 15

Kemény Szeretet javított.indd 15

2016.03.30. 11:51:11


Kemény szeretet mint az övék. Annak idején az oltárnál Isten és emberek előtt ünnepélyesen megígérte, hogy szeretni fogja Ro­gert, és gondját viseli jóban-rossz­ban, gazdagságban és szegény­ség­ben, egészségben és betegségben, míg a halál el nem választja tőle. De azóta sajnos meggon­dolta magát. Nyilvánvaló, hogy e hajdanvolt szerelmespár házassága ma már helyrehozhatatlan. De meg lehetett volna menteni? Voltak az elmúlt években olyan jelek és tünetek, amelyeket Roger észrevehetett volna? Megelőzhette volna ezt a tragédiát a pszichológia valamely „bölcs Salamonától” származó jó tanács? Mielőtt megkísérlek válaszolni ezekre a fontos kérdésekre, nézzünk meg egy másik zaklatott családot, akik még nem léptek túl azon a ponton, ahonnan már nincs visszatérés. Nehézségeiket az alábbi levélben összegzi a feleség és édesanya, akit én Lindának nevezek. Kérem, figyel­mesen olvassák ezt a levelet, mert a könyv hátralévő részében többször fogok még utalni rá. Kedves Dr. Dobson! Van egy problémám, ami mind szellemileg, mind fizikailag egyre jobban megterhel. Keresztyén családban nőttem fel, de egy nem keresztyén férfihez mentem feleségül. Nehéz időket éltünk át Paullal, sok volt közöttünk a harag és a veszekedés. Nem volt hajlandó részt venni három gyermekünk nevelésében; mindent rám hagyott. Inkább tekézni járt, és a focimeccset nézte a tévében, vasárnap pedig egész nap aludt. A helyzet mindig rázós volt nálunk, de néhány éve egy sokkal súlyosabb probléma vetődött fel. Paul elkezdett érdeklődni egy csinos elvált nő iránt, aki könyvelt neki. Eleinte ártalmatlan dolognak tűnt, hogy különféle dolgokban segített ennek a nőnek. Aztán kezdtem észrevenni, hogy megromlott a kapcsolatunk. Bárhova mentünk, mindig magával akarta hozni a nőt is, és egyre több időt töltött a lakásán. Azt állította, hogy a könyvelésen dolgoznak, de nem hittem el. Veszekedni és panaszkodni kezdtem emiatt, amitől persze még inkább a másik nővel akart lenni. Fokozatosan egymásba szerettek, én pedig nem tudtam, mit tegyek. Ez idő tájt vettem egy könyvet, amelyben a szerző azt ígérte, hogy ha engedek bűnös férjemnek, ha valóban alávetem magam neki, 16

Kemény Szeretet javított.indd 16

2016.03.30. 11:51:11


1. Az áldozatoknak – szeretettel Isten nem engedni, hogy bármi rossz történjen. Pánikba estem, és attól való félelmemben, hogy örökre elveszítem, beleegyeztem, hogy kapcsolata legyen a nővel. Azt hittem, Paul jobban szeret majd, ám ő egyre in­kább beleszeretett a nőbe. Most már ő sem tudja, melyikünket is akarja igazán. Nem akar elveszíteni, és azt állítja, hogy még mindig szeret engem és a három gyermekünket, de képtelen lemondani a másik nőről. Nagyon szeretem Pault, és könyörögtem neki, hogy vigye az Úr elé a problémánkat. Sajnálom a másik nőt is, és tudom, hogy őt is zavarja ez a helyzet, de nem hiszi, hogy tette Isten büntetését vonja maga után. Borzasztó féltékenységet és fájdalmat éltem át, de eddig mindig a saját szükségleteim fölé helyeztem a férjem és barátnője szükségleteit. Most viszont már nem tudom, mihez kezdjek. Kérem, segítsen! Teljesen magam alatt vagyok. Linda Hallott valaha hasonló problémáról a barátaitól vagy a rokonaitól? Ha igen, milyen tanácsot adott? Gondolja, hogy Linda megfelelően kezelte a válságot? Szétesőben levő házasságuk megmentése érdekében utolsó, elkeseredett kísérletként Ön meg­engedte volna házastársának, hogy a szeretőjét behozza a hálószobájukba? Linda indoka elég világosnak tűnik. Tudja, hogy férje akár el is hagyhatja, ha nem alkalmazkodik hozzá mindenben. Azt reméli, hogy kalandja a csinos elvált asszonnyal talán magától kialszik és elfelejtődik, ha nem száll vele erőszakosan szembe. Végtére is, nem azt mondja a Biblia, hogy „a szeretet hosszú­tűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel? Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra…” (1Kor 13,4–5)? A szeretet „mindent remél”, és mindent „eltűr” (7. vers). Hát nem lenne logikus, ha Linda kitartóan „engedelmeskedne bűnös férjének”, miközben a csodára vár? Egyetért ezzel a fajta bölcsességgel? Vagy inkább azt tanácsolná neki, hogy váljon el a gazfickótól, és rakja ki az életéből? Vagy létezik harmadik le­hetőség is? A házassági tanácsadásban szerzett tizenhat éves tapasztalatom alapján az a véleményem, hogy egyrészt Linda ráhagyó magatartása és hos�17

Kemény Szeretet javított.indd 17

2016.03.30. 11:51:11


Kemény szeretet szútűrése valószínűleg végzetesen hat házasságára, másrészt az általa olvasott könyv írója félreértelmezte a Bibliát. Ha feltett szándéka volna, hogy azt is tönkretegye, ami férjével való kapcsolatából még megmaradt, akkor sem tehetne többet, mint amit tett. Bár együtt érzek vele, és nem akarok tiszteletlen lenni, mégis meg kell állapítanom, hogy Linda már jó pár sarkalatos hibát elkövetett, melyek jelentősen hozzájárultak az otthonában dúló katasztrófához. Linda azzal követte el az első hibát, hogy nem ismerte fel, milyen veszélyt jelent egy csinos elvált nő. Soha nem szabad alábecsülnünk egy vonzó, szükséget szenvedő és szabad nő, valamint a földkerekség bármely férfi lakója között meglévő szexuális vonzerő hatalmát. Linda férje hirtelen azon kapta magát, hogy ide-oda ugrál a két ház között azért, hogy a bájos hölgy kívánságainak is eleget tegyen, és ez a felesége szemében „ártatlannak tűnt”. Ártatlannak a csudát! Olyan ez, mint amikor a gazda azt hiszi, hogy a róka azért látogatja a tyúkólat, mert élvezi a csirkék társaságát! A második hibát akkor követte el Linda, amikor felismerte, hogy házassága elindult a lejtőn. Ez a pillanat hihetetlenül fontos volt kapcsolatukban, és Linda megfelelő reakciója ekkor talán még visszatarthatta volna játékos kedvű férjét a szakadékba zuhanástól. Ám Linda nem volt felkészülve a feladatra. Nyaggatta férjét, és panaszkodott. Mennyire célszerűtlen és em­beri! Férje hamarosan teljesen belehabarodott a „másik nőbe”, Linda pedig csak a kezét tördelte és zsörtölődött. Az ilyesfajta korholás éppen annyira eredményes egy kicsapongó házastárssal, mint egy szófogadatlan gyerekkel szemben: még csak meg sem hallja! A történet következő fázisának kulcsszava a pánik. Linda már látni vélte a kezet, amint felírja a falra a rettegett szót: „válás”, majd eltűnik. Milyen félelmetes ez egy olyan ember számára, akinek egész életét a családja jelenti! Már látta magát, amint három apátlan gyermek anyjaként küzd az anyagi és érzelmi talpon maradásért egy csonka család élén. Ráadásul elve­szítette a férfit, akit teljes lényével szeretett. S mivel a pánik észveszejtő, Linda reakciója is ésszerűtlen volt. Elkeseredett igyekezetében, hogy férje szívének legalább egy kis csücske megmaradjon a számára, 18

Kemény Szeretet javított.indd 18

2016.03.30. 11:51:11


1. Az áldozatoknak – szeretettel még a hálószobájába is beengedte a másik nőt. Alaposan elszámította magát! Hamarosan szembesült az elkerülhetetlen következménnyel: Férje „egyre jobban belehabarodott a másik nőbe”. Linda számára az a jó hírem van, hogy még mindig meg­mentheti a házasságát, de nincs több vesztegetni való ideje. Férje elismerte, hogy a hamu alatt még mindig pislákol a szerelem szikrája („Nem akar elveszíteni, és azt állítja, hogy még mindig szeret engem és három gyermekünket”), amit nem szabad kioltania! Még egy rossz döntés, és a férfi örök­re eltűnik. Jelenleg össze van zavarodva, és bármely irányba terelhető, de hogyan vonhatja Linda maga felé? Ő már mindent megpróbált, amit el tudott képzelni, de semmi nem vált be. Most mit tegyen? Sok más mai asszonyhoz hasonlóan halvány fogalma sincs. E könyv megírására az késztetett, hogy túl gyakran találkozom Linda és Roger helyzetéhez hasonló problémákkal. Első­sorban azokért aggódom, akikkel meg se próbál törődni a partnere ezekben a zátonyra futott kapcsolatokban. Hadd fejtsem ki pontosabban! A fásult vagy haldokló házasságokban az egyik felet legtöbb­ször nem érdekli túlságosan a köztük növekvő távolság, mialatt a másik fél szorong, sőt akár pánikba is esik miatta. A távolodó házastárs vagy nem veszi észre, hogy a házasság mekkora veszélyben forog, vagy egész egyszerűen nem ér­dekli. Ellenáll tehát minden olyan kísérletnek, amellyel a másik megpróbálja rávenni, hogy vegye­nek részt tanácsadáson, kössenek kompromisszumokat, vagy legalább komolyabban beszélgessenek a nehézségeikről. Szerinte „nincs komoly baj”. A kiszolgáltatottabb partner – aki bármelyikük lehet, bár eleinte valószínűleg a nő az – tudatában van annak, hogy napról napra valami értékeset veszítenek. Minden, ami neki sokat jelent, a levegőben lóg; éjjelente arra ébred, hogy a jövőt latolgatja. Gyönyörű gyerekeikre gondol, akik mit sem sejtve szuszognak a gyerekszobában, és azon mereng, mi lesz majd velük. Szomjazza társának vonzalmát és figyelmét, és beléhasít a fájdalom, amikor nem kapja meg. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy egy házasság megromlásáért kizárólag az egyik fél hibáztatható. A házassági konfliktus mindig két tökéletlen emberi lény kölcsönhatásának eredménye, akik ilyen vagy 19

Kemény Szeretet javított.indd 19

2016.03.30. 11:51:11


Kemény szeretet olyan mértékben mindketten felelősek. Míg azonban az egyik fél rendszerint bár­mit kész megtenni a család összetartásáért, a másikat már nem érdekli a kapcsolat. Éppen ezért e könyvet a család azon kiszolgáltatott tagjának ajánlom, aki szélsőséges esetben áldozatnak is tekinthető. Tudomásom szerint ez az egyetlen olyan könyv, mely azért íródott, hogy a gyötrődő félnek segítsen megerősíteni vagy megő­rizni házasságát még akkor is, ha házastársa erre nem hajlandó. Milyen tanácsot adhatunk egy olyan nőnek, mint Linda, akinek a férje házasságtörő viszonyt folytat; vagy egy olyan férfinak, mint Roger, akit a felesége láthatólag semmibe vesz és gyű­löl? Mi segít egy olyan feleségnek, akinek társa alkoholista, kábítószerfüggő vagy molesztálja saját gyermekeit? Vagy miben reménykedhet az a feleség, aki szereti a férjét, az viszont is szereti őt, de a kettejük kapcsolatából teljesen hiányzik a romantika? Fel tudja hevíteni a kapcsolatukat anélkül, hogy folyton nyaggatná a férjét? Az ilyen családok számára ma létező összes tanácsadó program gyakorlatilag arról szól, hogy össze tudjanak hozni két embert, akik legalább abban egyetértenek, hogy megvitassák problémáikat. Ha a terápián csak az egyik fél vesz részt, a tanácsadás az egyén megerősítésére irányul, hogy szükség esetén egyedül is képes legyen megbirkózni a válsággal. A mi célunk azonban különleges: a pár egyik tagjának akarunk segítséget nyújtani, hogy növelje a házasság megőrzésének esélyeit, és túlélje a hosszú telet. Nem kis vállalkozás. Valójában azonban ennél sokkal többet szeretnénk elérni szolgálatunkkal, miközben a család szenvedő tagjainak nyújtunk segítséget. Az általam leírt elvek nem csupán a válságban lévő férj és feleség helyzetében, de egészségesebb házasságokban is sikerrel alkalmazhatóak. Igazából azt szeretném, ha minden jegyes-, vagy frissen házasodott párnak megtaníthatnánk ezeket közös életük legelején. Ha az újdonsült férjek és feleségek tudnák, hogyan vonzhatják magukhoz távolodó partnerüket, ahelyett hogy véglegesen elűzik őket, sokkal kevesebb házasság végződne keserű válással. Ezeket az elveket a házasságnál is szélesebb körben lehet alkalmaz­ni. Látni fogjuk, hogy minden emberi kapcsolatra érvényesek: a munkaadó és munkavállaló, a szü­lő és gyermek, a lelkipásztor és gyülekezete, üzlet 20

Kemény Szeretet javított.indd 20

2016.03.30. 11:51:11