__MAIN_TEXT__

Page 1

Hétköznapi küldetés Munkafüzet

theinsider workbook.indd 1

2014.05.06. 15:32:56


theinsider workbook.indd 2

2014.05.06. 15:32:56


Jim Petersen és Mike Shamy

Hétköznapi küldetés munkafüzet

A kapcsolatokon keresztüli evangelizálás

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2014

theinsider workbook.indd 3

2014.05.06. 15:32:57


Originally published in English in the U. S. A. under the title: The Insider Workbook, by Jim Petersen & Mike Shamy Copyright © 2003 by Jim Petersen & Mike Shamy Hungarian edition © 2014 by Foundation for Christian Education (Entrust Hungary) With permission of NavPress. All rights reserved Represented by Tyndale House Publishers, Inc. Magyarországi felelős kiadó: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány A Member of Entrust 1135 Budapest, Béke utca 35/A Tel.: 350-7201 www.kiakonyvek.hu Fordította: Sándorné Szeredi Éva Borító és tördelés: Zboray Szilárd Felelős kiadó: Monty Taylor A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. A másképpen nem jelzett bibliai idézetek a Magyar Bibliatanács új fordítású Bibliájából származnak. ISBN 978-963-9390-90-4

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány Budapest, 2014

theinsider workbook.indd 4

2014.05.06. 15:32:58


A szerzőkről Jim Petersen a „Navigátorok” nevű szervezet igazgatóhelyettese. Segített a brazíliai szolgálat kiépítésében, missziós csoportokat képezett ki Latin-Amerikában, és szolgáló csoportokat oktatott világszerte. Jim sok országban és kultúrában élt és szolgált. Ezáltal számos gyakorlati tapasztalatot szerzett arról, hogy a bibliai elvek hogyan alkalmazhatók az életben és a szolgálatban. Erről ír Living Proof (Élő bizonyság), Church Without Walls (Egyház falak nélkül) és Lifestyle Discipleship (A tanítványság mint életstílus) című könyveiben. Jim és felesége, Marge négy gyereket neveltek fel, és az Egyesült Államok-beli Colorado Springsben élnek. Mike Shamy 1999 óta vezeti a „Navigátorok” missziós munkáját az Egyesült Államok nagyvárosaiban. Új-zélandi, ausztráliai és angliai szolgálata során a gyakorlatban tapasztalta, hogyan élhet valaki Isten küldötteként a keresztyénség utáni kultúrákban. Feleségével, Audrey-val Colorado Springsben élnek, ahol igyekeznek maguk is így élni, és másokat is segíteni ebben. Négy felnőtt gyermekük van.

theinsider workbook.indd 5

2014.05.06. 15:32:58


theinsider workbook.indd 6

2014.05.06. 15:32:58


Tartalomjegyzék 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bevezetés Isten örök céljai és az ő követei Isten országa és az ő követei Isten követeinek szerepe az evangélium terjesztésében „De mi van akkor, ha…?” (a félelemtől a szabadságig) „Én ezt nem tudom megtenni!” (az elszigeteltségtől a szabadságig) „De nekem nincs időm!” (az elfoglaltságtól a szabad mozgástérig) „Hogyan kezdjek hozzá?” (kezdeményező lépések) „Mi Isten dolga?” (az imádság és Isten válasza) „Mit mondjak?” (beszélgetés a hitről) „A barátaim nem mutatnak érdeklődést.” (a Biblia felfedezése) „Egyedül nem tudom megcsinálni!” (együttműködés másokkal) „Hogyan tovább?” (bábáskodás az újjászületésnél)

theinsider workbook.indd 7

9 15 23 35 45 59 71 85 93 103 119 137 145

2014.05.06. 15:32:58


theinsider workbook.indd 8

2014.05.06. 15:32:58


Bevezetés 

M

inden keresztyénnek van egy egyedi kapcsolathálózata. Ott vannak a családjukon belül, a szomszédaik körében, a munkahelyükön, valamint a társadalmi környezetükben. Fotóikat nem fogjuk megtalálni a missziós társaságok körleveleiben és nem írnak róluk missziós életrajzot sem. Mégis nélkülözhetetlenek az Úr munkájában, Isten céljainak elérésében. Nem kell elutazniuk távoli tájakra, vagy részt venniük valamilyen missziós programban, hogy hatékonyan tudják szolgálni az Urat. Szolgálatuk ott van közvetlenül előttük. Ők a kulcsemberek, akik által eljut az evangélium egy családba, a piactérre, vagy egy másik társadalmi csoportba. De olyan kevesen vannak! Miért van ilyen kevés hatékonyan működő keresztyén? Úgy gondoljuk, hogy több elismerésre és bátorításra lenne szükségük. De ez hiányzik. Rodney Stark A keresztyénség felemelkedése című könyvében megállapítja: „A keresztyénség terjedésének elsődleges eszköze az volt, hogy az egyre többen levő keresztyének összefogva és lelkesen igyekeztek meghívni barátaikat, rokonaikat és szomszédaikat, hogy elmondják nekik az evangéliumot.”1 Ám Isten országának a szolgálata a keresztyénség születése utáni háromszáz évben a papság előjogává vált. Ma a gyülekezetekben alig tesznek valamit, hogy bátorítsák és 1 Rodney Stark, The Rise of Christianity (New York: Harper Collins, 1997), 208. o.

theinsider workbook.indd 9

2014.05.06. 15:32:58


10

Hétköznapi küldetés

lehetővé tegyék ezt a stratégiai jelentőségű szolgálatot. Kevesen mondják ezt: „Csak így tovább! Szánd rá az idődet a nem hívő barátaidra! Veled vagyunk.” Időre és elkötelezettségre van szükségünk ahhoz, hogy valódi és jelentőségteljes kapcsolatot alakítsunk ki nem hívőkkel. Ez azt jelenti, hogy növekednünk kell a szeretetben és a könyörületességben. Vannak, akiknek újra kell értelmezniük a szolgálat jelentését. Olyan képességekre van szükségünk, amelyekkel meg tudjuk ítélni, mit és hogyan tegyünk. Más hívők támogatására éppúgy szükségünk van, mint hiteles tanítók tanácsára és bátorítására. De mindenekelőtt folyamatosan növekednünk kell saját Istennel való kapcsolatunkban. Célkitűzés Ennek a munkafüzetnek az a legfontosabb célja, hogy ellásson a megfelelő tudással, melynek segítségével gyümölcsöző életet élhetsz Isten követeként, különös tekintettel a következőkre: ™™ ™™

™™

Gyarapítsa bibliai ismereteidet arról a létfontosságú szerepről, amit Isten céljaiban betöltesz. Megmutassa azokat az evangelizációval kapcsolatos félreértéseket és akadályokat, amelyek frusztrációhoz és rossz lelkiismerethez vezetnek a hit továbbadása területén. Segítsen, hogy megértsd és alkalmazd Isten hétköznapi követének gyakorlati életmódját.

A koncepciót nem nehéz megérteni, sem a bibliai alapokat megtanítani. Ezeket a gondolatokat a Hétköznapi küldetés című könyvünkben tettük közzé. Mégis, a legtöbb ember számára kihívást jelent, hogy megpróbáljon aszerint cselekedni, amit megtanult. Ezért írtuk meg a munkafüzetet: segítségül, hogy átültethesd

theinsider workbook.indd 10

2014.05.06. 15:32:58


Bevezetés

11

a gyakorlatba mindazt, amit a könyv leír. Ez a munkafüzet nem elsősorban bibliatanulmány, hanem inkább használati eszköz a munkához.

Hogyan lehet a leghasznosabb számodra ez a munkafüzet?

Közösség A munkafüzet csoportos használatra készült olyan baráti társaságok számára, amelyeket a kölcsönös bizalom és biztonságérzet légköre jellemez. A közös munka során lehetőség nyílik egymás megerősítésére és segítésére azáltal, hogy a résztvevők megosztják egymással élményeiket, gondolataikat, nehézségeiket, csalódásaikat, és bátorítják egymást. Együtt értik meg és alkalmazzák a leckéket. A munkafüzetben kétféle kérdés fordul elő: elméleti és gyakorlati. Az elméleti kérdések segítenek feldolgozni és átgondolni a hétköznapi követek életéről szóló kijelentéseket. A gyakorlati kérdések segítenek átültetni a tanultakat a gyakorlatba. Határozd el, hogy önállóan feldolgozod az elméleti kérdéseket, mielőtt a csoport találkozik! Ehhez olvasd el a Hétköznapi küldetés c. könyv vonatkozó fejezeteit! Amikor a csoport együtt van, elsősorban a gyakorlati kérdésekre összpontosítsatok! Beszéljétek meg az esettanulmányokat, amik felszólítják a résztvevőket, hogy képzeljék el, mit tennének egy bizonyos személy helyében. Beszéljetek arról, milyen lépéseket tettetek már meg, és mire vállalkozhattok a jövőben! Vitassátok meg az utatokban álló akadályokat, például az időhiányt és a félelmet! Bátorítsátok és támogassátok egymást! Nem szükséges minden kérdést megbeszélni, kihagyhatjátok azokat, amelyeket önállóan már megoldottatok.

theinsider workbook.indd 11

2014.05.06. 15:32:58


12

Hétköznapi küldetés

Imádság A szív a lélek kapuőre. Szíved állapota fogja meghatározni, hogy mit értesz meg és mit tanulsz. Imádkozz azért, hogy a szíved befogadó legyen! Elköteleződés ™™

™™

™™

a felkészülésre: A munkafüzet minden leckéje elgondolkodtató kérdéseket tartalmaz. Az üresen hagyott helyre jegyezd fel a kérdéseidet és mindazt, ami eszedbe jutott! Imádkozz, hogy kitartó szívvel munkálkodj, és megéld mindazt, amit önállóan vagy a csoport más tagjaitól megtanultál! a rendszeres találkozásra: Legyél hűséges tagja a csoportodnak! Határozd el, hogy egyenes, nyílt és őszinte leszel a többiekhez! a tanultak alkalmazására, miközben tanulsz: Ha bízol Istenben és alkalmazod, amit megtanultál, akkor új meglátások és kérdések fognak felmerülni benned, amelyek átformálják az életedet. Ne csak akkor alkalmazd a tanultakat, ha már az összes leckével végeztél! Használd azonnal, amit megtanultál!

Keress vezetőt! Pál apostol ezt írta a római tartományban, Filippiben élő hívőknek: „Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre.” (Fil 1,25) Imádkozz, és keress valakit, aki kísérő társad lesz a követként való előrehaladásodban! Ez olyan valaki legyen, aki bibliai alapelvek szerint, Isten küldötteként él maga is, és segít majd áthidalni a szakadékot a tanultak és az alkalmazás között.

theinsider workbook.indd 12

2014.05.06. 15:32:58


13

Bevezetés

Isten követének egyedülálló helyzete Töltsd ki a következő táblázatot, és írd bele azoknak a nem hívő ismerőseidnek a nevét, akik számára te Isten követe vagy! Ezeknek az embereknek nem kell otthagyni valamit, elmenni vagy belépni valahova, hogy lássák és hallják Jézust. A láthatatlan Krisztus a te életeden keresztül válik láthatóvá számukra. Tartsd szem előtt ezeket az embereket, amikor a munkafüzetet használod! Család

Ismerősök Szomszédok (pl. fod­rász, banki ügyintéző, bolti eladó)

theinsider workbook.indd 13

Barátok

Kollégák

(beleértendők a gyermekeid barátai és az ő családjuk is)

2014.05.06. 15:32:58


theinsider workbook.indd 14

2014.05.06. 15:32:58


1. fejezet

Isten örök céljai és az ő követei

Én szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik. Én 7,11 

K

özülünk mindenkinek szüksége van valamilyen jelentősebb életcélra, ami túlmutat a napi rutinon. Nem számít, milyen célt érünk el; ha az, amit teszünk, nem mutat túl az „itt és most” valóságán, akkor az értelmetlenség érzése fogja áthatni az életünket. Miről szól az élet? Mi történik velünk? Egyetlen hely van, ahová válaszért fordulhatunk: magához Istenhez! Min munkálkodik Isten ebben a világban? Az értelem nélküli élet olyan terv szerint zajlik, aminek semmi kapcsolata sincs az ő szándékaival. Mindegy, milyen gyorsan jutunk előre, milyen magasra hágunk, milyen célt vélünk követni: Ha nem Isten céljai alapján élünk, végül értelmetlenné válik az életünk.

theinsider workbook.indd 15

Hétköznapi küldetés A leckével párhuzamosan olvasd el a könyv 1. fejezetét! Milyen kérdések merülnek fel olvasás közben? Ezeket a kérdéseket vidd magaddal, amikor a csoport találkozik! Az alkalom végén szánjatok időt arra, hogy megbeszéljétek a résztvevők kérdéseit! Ha nem találtok választ bizonyos kérdésekre, akkor tartsátok ezeket szem előtt a könyv olvasása közben!

2014.05.06. 15:32:59


16

Hétköznapi küldetés

Mi Isten terve ezzel a világgal? Az Ef 1,3–10 alapvető információkat tartalmaz arról, hogy min munkálkodik éppen Isten a világban. Pál apostol egy csoport fiatal hívőnek írta ezt a levelet, akik egy züllött társadalomban éltek. Azt akarta, hogy megértsék: mindannak ellenére, ami körülöttük történik, Isten munkálkodik, ők pedig fontos szerepet játszanak Isten örök tervében. 1. Olvasd el az Ef 1,3–10-et! Hogyan jellemzi Pál Isten tervét? Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 5Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint,  6hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. 7Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, 8amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.  9Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne  10az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. 3

(Ef 1,3–10)

theinsider workbook.indd 16

2014.05.06. 15:32:59


Isten örök céljai és az Ő követei

17

2. Jézus áll a középpontjában Isten örök céljainak. Jézus számos alkalommal elmondta, miért jött a világba. Gyűjtsd össze a különböző célokat a következő igeversekben! Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Csoportos Mk 10,45 feladat

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lk 19,10 Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa. Jn 3,17

Milyen csalódásokat és beteljesületlen várakozásokat élsz át, amikor a hitedet megosztod másokkal? Mit remélsz a munkafüzettel kapcsolatos beszélgetésektől?

A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Jn 10,10–11 Mi tűnik fel a Jézus által megnevezett célok esetében?

theinsider workbook.indd 17

2014.05.06. 15:32:59


18

Hétköznapi küldetés 3. János apostol leírta azt az imádságot, amit Jézus a halála előtti utolsó napokban elmondott. Ebben az imádságban láthatjuk, milyen szerepet szánt Jézus az ő követőinek Isten céljainak megvalósításában. Húzd alá a feladatainkat! 15

Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. 16Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.  17Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.  18Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba:  19én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal.   20De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem;  21hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. 22Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk:  23én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Jn 17,15–23

Hogyan foglalnád össze a feladatainkat, amelyeket Jézus itt felvázol?

theinsider workbook.indd 18

2014.05.06. 15:32:59


Isten örök céljai és az Ő követei

19

Isten ma is munkálkodik a További világban. Összegyűjt egy népet, tanulmányozásra amely azért fog élni az örökkévalóságban, hogy imádja őt és vis�Figyeld meg, hogyan írja szatükrözze az ő dicsőségét. Isten le Péter apostol az 1Pt népe azok miatt van ma a világ2,9–12-ben a feladatainkat! ban, akik még nem imádják Istent és nem Jézus követői. Isten azt szeretné, ha hétköznapi életünk minden vonatkozása kifejezné az ő szándékait. Isten követeként a saját helyünkön valósíthatjuk meg a világban Isten örök céljait. Azért vagyunk fontosak, hogy Isten láthatatlan céljait láthatóvá tegyük.

Esettanulmány Jack azt mondta: „Életem utolsó húsz éve úgy alakult, mint egy rossz film. Miközben figyeltem, hogyan múlnak az évek, azt gondoltam: Nem ezt a forgatókönyvet képzeltem el magamnak. Másképpen kellett volna történnie.” Rövid szünet után hozzátette: „…és nem tudom, mit tehetnék azért, hogy a következő húsz év ne így teljen el.” Szakmailag Jack az egyik legsikeresebb ember, akit ismerek. Jó házasságban él, szeretik a gyermekei. Keresztyénként nőtt fel az egyházban… Azt várta, hogy Isten fel tudja őt használni világszerte végzett munkájában. Ő pedig itt állt pályája csúcsán, és semmi jel nem utalt arra, hogy Isten őáltala bármit is munkálkodott volna. Mi Jack problémája? Miben tudsz azonosulni Jackkel? A leckében tanultak alapján mit javasolnál neki, mit tegyen?

theinsider workbook.indd 19

2014.05.06. 15:32:59


20

Hétköznapi küldetés

Feladatkörünk jellemzői 4. Készítsd el Jézus mai követőinek „munkaköri leírását” az első leckében tanultak alapján! Célok:

Képességek (Milyenné kell válnom a növekedési folyamat végén? Vagyis: milyen tulajdonságokra van szükségem a további fejlődéshez?):

Feladatok (Milyen munkákat kell elvégeznem?):

Fontos kapcsolatok (Kinek a segítségére van szükségem, hogy ilyenné váljak és el tudjam végezni ezeket a feladatokat?):

theinsider workbook.indd 20

2014.05.06. 15:32:59

Profile for KIA

Hétköznapi mf1 20  

Hétköznapi mf1 20  

Profile for kia35
Advertisement