__MAIN_TEXT__

Page 1

cĂŠltudatos ĂŠlet

CeltudatosInDesign.indd 1

2016.04.22. 17:58:12


CeltudatosInDesign.indd 2

2016.04.22. 17:58:12


miért élek a földön? bővített kiadás

céltudatos élet

RICK WA R R E N kiakonyvek.hu

CeltudatosInDesign.indd 3

2016.04.22. 17:58:13


Originally published in the USA under the title The Purpose Driven Life: What On Earth Am I Here For? Expanded Edition by Rick Warren Copyright © 2002, 2011, 2012 by Rick Warren Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C., a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc. All rights reserved. Magyarországon kiadja: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány 1135 Budapest, Béke u. 35/A Telefon/Fax: (1)350-7201 info@kiakonyvek.hu www.kiakonyvek.hu A member of Entrust Felelős kiadó: Monty Taylor Fordította: J. Füstös Erika Borítóterv: Brian Montes Borító és belső illusztráció: iStockphotos.com Belső design: Beth Shagene Szerkesztette: Zboray Szilárd A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva. A könyv bármely részének felhasználásához vagy sokszorosításához a kiadó előzetes írott engedélye szükséges, kivéve rövid idézeteket folyóiratokban vagy elemző cikkekben. 3. javított kiadás ISBN: 978-963-9390-32-4

Budapest, 2016 A bibliai idézeteket többnyire az 1975. évi új fordítású Biblia javított kiadásából vettük át. Mivel a szerző több mint 15 angol nyelvű fordítást használ, ahol szükséges volt, az angol idézetek fordítását használtuk.

CeltudatosInDesign.indd 4

2016.04.22. 17:58:14


Ezt a könyvet személyesen Önnek ajánlom. Még meg sem született, amikor Isten már eltervezte életének ezt a pillanatát. Nem véletlenül tartja most kezében ezt a könyvet. Isten most is arra vágyik, hogy fedezze fel, milyen életre teremtette Önt – itt a földön, de az egész örökkévalóságban is. „Igen, mi is őbenne nyertük el az örökséget annak végzéséből, aki mindent szabad elhatározása szerint tesz.” Efezus 1,11 (kat)

Mély hálával tartozom mindazon klasszikus és mai írók, tanítók százainak, akik hatottak az életemre és megismertették velem ezeket az igazságokat. Istent és olvasóimat is köszönet illeti azért a megtiszteltetésért, hogy most eléjük tárhatom ezeket.

CeltudatosInDesign.indd 5

2016.04.22. 17:58:14


42 exkluzív, QR kódokkal elérhető háromperces videó Rick Warren szereplésével. Ez a QR kódokkal és videókkal kibővített kiadás tartalmazza az eredeti Az egész Istennel könyv minden bölcsességét, és azokat az kezdődött új gondolatokat is, melyeket az író a Céltudatos élet első megírása óta összegyűjtött. Miért is vagyunk ezen a földön? A választ elolvashatjuk, sőt megnézhetjük és meg is hallgathatjuk magától Rick Warrentől. Okostelefonunkkal olvassuk le a kódot, és a telefon böngészőjében automatikusan meg fog jelenni az aktuális fejezethez tartozó videó (angol nyelven). QR kódolvasót ingyenesen a telefon alkalmazás-áruházában tölthetünk le. 1. nAp

„Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön : a láthatókat és a láthatatlanokat… Mindent általa és érte teremtett.” Kolossé 1,16 (Kat)

„Értelmetlen föltenni az élet értelmére vonatkozó kérdést, hacsak nem feltételezzük egy Isten létét.” az ateista Bertrand russell

zndr.vn/pdl-c01

purposedriven.com/ day1

A lényeg nem mi vagyunk. Életünk értelme jóval túlmutat saját megelégedettségünk, szellemi megbékélésünk vagy éppen boldogságunk kérdésén. Túlmutat családunkon, karrierünkön, még legvadabb álmainkon és céljainkon is. Ha szeretnénk kideríteni, miért is születtünk meg erre a bolygóra, Istennél kell kezdenünk : hiszen az ő szándékai szültek minket, az ő céljaira. Az élet értelmének kutatása évezredek óta fejtörést okoz az embernek, mégpedig azért, mert többnyire helytelen kiindulópontot választ : önmagát. Kérdései önmaga körül forognak : „Mi akarok lenni ? Mit kezdjek az életemmel ? Mik a céljaim, ambícióim, álmaim a jövőmet illetően ?” Igen ám, de ha önmagunkra összpontosítunk, akkor soha nem derülhet fény életünk valódi értelmére. A Biblia szerint „az ő kezében van minden élőnek a léte és minden emberi testnek adott lélek”.1 Sok, manapság népszerű könyvvel, filmmel és tanítással szemben az élet értelmét nem önmagunkban vizsgálódva találhatjuk meg. (A leg-

19

CeltudatosInDesign.indd 6

2016.04.22. 17:58:17


Tartalom Egy megtervezett utazás | 9 Új kiadás az új generációnak | 13 Fogadalom | 15 Miért élek a földön? 1. nap Az

egész Istennel kezdődött | 19

2. nap Az

ember léte nem a véletlennek köszönhető | 24

3. nap

Mi mozgatja az életünket? | 29

4. nap Az

örökkévalóságra teremtve | 37

5. nap Az

élet Isten szemszögéből | 42

6. nap Az

élet ideiglenes állomáshely | 48

7. nap

Minden érte van | 54

egyes számú életcél:

A teremtő gyönyörködik alkotásaiban

8. nap

Isten örömére teremtettünk | 63

9. nap

Mi fakasztja Istent mosolyra? | 69

10. nap Az 11. nap A

istenimádat lényege | 77

legjobb barátom: Isten | 86

12. nap Az

Istennel kötött barátság elmélyítése | 93

13. nap Az

Istennek tetsző imádat | 101

14. nap Amikor

Isten távolinak tűnik | 109

kettes számú életcél:

Isten az ő családja kedvéért teremtett minket

15. nap

Isten családjába tartozunk | 119

16. nap A

legfontosabb dolog | 125

17. nap Tartozni 18. nap Közös

CeltudatosInDesign.indd 7

valahová | 132

élmények | 141

19. nap A

közösség ápolása | 147

20. nap A

kapcsolatok helyreállítása | 154

21. nap A

gyülekezet védelme | 162

2016.04.22. 17:58:17


hármas számú életcél:

Krisztushoz való hasonlatosságra teremtettünk Olyanok leszünk, mint Krisztus | 173

22. nap

23. nap

Az igazság átformáló ereje | 186

24. nap

A szenvedés átformáló ereje | 194

25. nap

Növekedés a kísértések révén | 202

26. nap

Győzelem a kísértés fölött | 211

27. nap

28. nap

négyes számú életcél:

Isten szolgálatára teremtettünk

Fogadjuk el a megbízatást! | 229

30. nap

Isten szolgálatra formált minket | 236

31. nap

Hozzuk ki magunkból a legtöbbet! | 251 Milyen az igazi szolga? | 258

33. nap 34. nap

Jó munkához idő kell | 219

Isten szolgálatára teremtettünk | 227

29. nap

32. nap

A növekedés | 181

Az igazi szolgák gondolkodásmódja | 266 35. nap

Isten ereje a gyengeségben | 273 ötös számú életcél:

38. nap

36. nap

Küldetésünk van | 283

37. nap

Életünk üzenete | 291

A keresztyén világpolgár | 299 39. nap 40. nap

41. nap 42. nap 1. függelék

Küldetésünk van

Az egyensúly | 307

A céltudatos élet | 314

Az irigység csapdája | 322

A megfelelési vágy csapdája | 331

A beszélgetést segítő kérdések | 343 2. függelék

Segédanyagok | 347

3. függelék

A fordításokról | 348 Jegyzetek | 350

CeltudatosInDesign.indd 8

2016.04.22. 17:58:17


Egy megtervezett utazás Hogyan hasznosíthatjuk legjobban ezt a könyvet? Többről van itt szó, mint pusztán egy könyvről : egy negyvennapos lelki kaland útitervét tartja kezében olvasóm, melynek során megtalálhatja a választ az élet legfontosabb kérdésére : „Miért élek ?” Az utazás végére kiderítheti, mi Isten célja az életével, s látni fogja a nagy képet, ahogy élete különböző részei egymáshoz illeszkednek. Ezzel az életszemlélettel csökken a stressz az életében, egyszerűbb lesz majd döntést hoznia, elégedettebb lesz, és ami a legfontosabb : felkészülhet az örökkévalóságra.

Az elkövetkező negyven nap Egy mai ember élete átlagosan 25 550 napból áll. Ha Ön is átlagos ember, várhatóan ennyi ideig fog élni. Talán egyetért velem abban, hogy bölcs gondolat lenne ebből negyven napot annak kiderítésére fordítani, vajon milyen életet szánhat nekünk Isten a fennmaradó időre. A Bibliából egyértelműnek látszik, hogy Isten egyfajta spirituális jelentőséget tulajdonít egy-egy ilyen negyvennapos periódusnak : mindig negyven napot vett igénybe, hogy felkészítsen valakit a neki szánt feladatra. • Negyven napon át esett az eső, s Noé élete megváltozott. • Mózest átformálta a Sínai hegyen töltött negyven nap. • Az Ígéret Földjére előre küldött kémek negyven nap elteltével megváltozva tértek vissza. • Dávidot átformálta az a negyvennapos kihívás, amit Góliát Izrael csapataihoz intézett.

9

CeltudatosInDesign.indd 9

2016.04.22. 17:58:17


10 | Céltudatos élet

• Illés negyven napra való erőt kapott Istentől egyetlen étkezés után – s ez megújította. • Egész Ninive megtért, miután negyven napnyi türelmi időt kapott Istentől. • Jézust erővel és hatalommal ruházta fel a pusztában töltött negyven nap. • A tanítványokat is átformálta az a negyven nap, amelyet Jézus feltámadása után nélküle töltöttek. A most következő negyven nap olvasóm életét fogja megváltoztatni. A könyv negyven rövid fejezetből áll. Mindenképpen naponta csak egy fejezet elolvasását javaslom, hogy maradjon idő a gyakorlati alkalmazás átgondolására is. A Biblia azt mondja, hogy „változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek : mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes”. 1  Sokszor azért nem okoznak változást az életünkben a könyvek, mert a kíváncsiság továbbhajt bennünket a következő fejezetre anélkül, hogy végiggondolnánk az addig olvasottakat. Alig várjuk, hogy megismerjük a következő gondolatot, pedig még az előzőt sem emésztettük meg igazán. Nem elég csak elolvasni ezt a könyvet : együtt is kell működni vele. Alá lehet húzni a sorokat, lehet jegyzetelni a margóra, érdemes személyessé tenni. Jómagam is azokból a művekből nyertem a legtöbbet, amelyekkel olvasás közben „beszélgettem” is.

Négy hasznos eszköz A fejezetek végén mindig található egy záró szakasz „Vizsgáljuk meg céljainkat !” címmel. Az alábbiakból áll : •

Elmélkedjünk rajta : a fejezetben tárgyalt fő gondolat összefog-

laló megfogalmazása, amelyen a nap folyamán érdemes elmélkedni. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy „gondolkozz el azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts”. 2

CeltudatosInDesign.indd 10

2016.04.22. 17:58:18


Egy megtervezett utazás | 11

Tanuljuk meg : a fejezetben tárgyalt fő gondolatot kifejező igevers

megtanulására biztat. Aki valóban komolyan gondolja, hogy változtatni szeretne az életén, annak talán a bibliai versek memorizálása lehet a legfontosabb új szokás, amelyet kialakíthat. Érdemes kis kártyákra kiírni és mindig magunknál tartani ezeket. • Gondoljuk át : olyan kérdések, amelyek segítségével megtalálhatjuk a tanultak alkalmazásának módját. Érdemes a lap margóján illetve egy külön jegyzetfüzetben megválaszolni ezeket a kérdéseket, hiszen írásban tisztázódnak a legjobban gondolataink. • Egy meghallgatható üzenet: 42 hangfelvételben fejtem ki bővebben az egyes fejezetek gondolatmenetét. A felvételek negyven-ötven perc hosszúak. Az 1. függelékben találhatók : • Kérdések a beszélgetéshez : érdemes összeállni egy-két barátunkkal, hogy a következő negyven napban együtt olvassuk el a könyvet, hiszen mindig jobb a „társasutazás” az egyéninél. Akár ketten, akár többen vagyunk, megbeszélhetjük az olvasottakat, kicserélhetjük gondolatainkat, s így még mélyebbé, erősebbé válhat a lelki életünk. Hiszen a valóságos lelki növekedéshez soha nem lehet elszigetelt, individualista úton eljutni; az érettséghez mindig szükség van a kapcsolatokra, a közösségre. Mivel Isten szándékai megismerésének legjobb módja az, ha engedjük magát a Bibliát szóhoz jutni, ebben a könyvben igen kimerítően idézünk belőle, ezernél is több igeverset említve különböző bibliafordítá­ sokból. Több fontos okból is kombinálom a különböző fordításokat, a 3. függelékben ki is fejtem ezt.

Imádságaim az olvasókért Könyvem írása közben gyakran imádkoztam azért, hogy olvasóim átélhessék, micsoda reményt, energiát és örömöt tud adni, ha felismerjük,

CeltudatosInDesign.indd 11

2016.04.22. 17:58:18


12 | Céltudatos élet

mi végre helyezett Isten bennünket erre a földre. Semmi sem hasonlítható ehhez az érzéshez. Izgatott várakozás él bennem, mert már tudom, mi fog végbemenni olvasóimban; ugyanezek mentek végbe bennem is, miközben felfedeztem életem értelmét s célját ! Éppen ezért – ismerve áldásos hatásait – arra kérem olvasómat, járja végig kitartóan ezt a negyven napig tartó lelki utat, nem elmulasztva egyetlen napi olvasnivalót sem. Hiszen az életünk megér annyit, hogy alaposan végiggondoljuk ! Iktassuk ezt be napi programunkba, s erősítsük meg elkötelezettségünket egy fogadalommal is – bizonyos értelemben jelentőségteljesebbé válik az, ami mellé a nevünket is odaírjuk. Ha valakivel együtt olvassa majd a könyvet, ő is írja alá. Akkor hát keljünk is útra !

CeltudatosInDesign.indd 12

2016.04.22. 17:58:18


Új kiadás az új generációnak Gondolatok Ricktől „Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek.” Zsoltárok 78,4

Mark, egy huszonkét éves fiatalember a közelmúltban felkeresett a közösségi médián keresztül, hogy nekem szegezzen egy kérdést: „Honnan tudhatom, mi az életem célja?” Csetelni kezdtünk, s kiderült, hogy a szülei olvasták a könyvemet, ő azonban nem ismeri. Csupán tizenkét éves volt, amikor megjelent. Minden nemzedéknek önállóan kell felfedeznie Isten céljait. Isten természetesen az idősebb generációnak is lelkére köti: adják tovább, amit tanultak, hogy utódaik is „Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit”. (Zsoltárok 78,7) A Céltudatos élet első kiadása óta rengeteget változott a világ. Bár Isten örök szándékai változatlanok, ma már számos új eszköz és csatorna áll a rendelkezésünkre, amelyek segítségével felfedhetjük ezeket embertársaink előtt. A bővített kiadás négy új elemet tartalmaz:

13

CeltudatosInDesign.indd 13

2016.04.22. 17:58:18


14 | Céltudatos élet

• Mind a negyvenkét fejezet kapott egy videós bevezetőt (lásd a linkeket). • Minden fejezet végén megtalálható egy bibliatanulmányozó hanganyag (lásd a linkeket). Ez további harmincórányi tanítást jelent. • Született két új fejezet a céltudatos élet legjellemzőbb akadályairól. • Hozzáférést adunk egy online közösséghez, ahol az olvasók beszélgethetnek a céltudatos élettel kapcsolatos tapasztalataikról, valamint visszajelzést és támogatást kaphatnak. Az új kiadást szívből ajánlom mindazoknak, akik Markhoz hasonlóan az új generációhoz tartoznak, mégis ugyanazt kérdezik, mint minden előttük járó nemzedék: Miért élek a földön? Megtiszteltetés, hogy segíthetek a válasz megtalálásában. „Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre.” Zsoltárok 100,5

twitter @rickwarren Twitter

facebook pastor rick warren Facebook

linkedin LinkedIn

CeltudatosInDesign.indd 14

2016.04.22. 17:58:21


Fogadalom Ha Isten is megsegít, a következő negyven napot arra szánom, hogy megismerjem Isten tervét az életemre.

Név

Társ neve

Rick Warren

„Jobban boldogul kettő, mint egy : fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát… Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” Prédikátor 4,9

CeltudatosInDesign.indd 15

2016.04.22. 17:58:21


CeltudatosInDesign.indd 16

2016.04.22. 17:58:22


Miért élek a földön ? „Aki vagyonában bízik, az elbukik, az igaz kihajt, mint a zöld falevél.” Példabeszédek 11,28 (kat.)

„De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik… Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.” Jeremiás 17,7–8

CeltudatosInDesign.indd 17

2016.04.22. 17:58:22


CeltudatosInDesign.indd 18

2016.04.22. 17:58:22


1. nap

Az egész Istennel kezdődött „Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön : a láthatókat és a láthatatlanokat… Mindent általa és érte teremtett.” Kolossé 1,16 (kat)

„Értelmetlen föltenni az élet értelmére vonatkozó kérdést, hacsak nem feltételezzük egy Isten létét.” az ateista Bertrand Russell zndr.vn/pdl-c01

purposedriven.com/ day1

A lényeg nem mi vagyunk. Életünk értelme jóval túlmutat saját megelégedettségünk, szellemi megbékélésünk vagy éppen boldogságunk kérdésén. Túlmutat családunkon, karrierünkön, még legvadabb álmainkon és céljainkon is. Ha szeretnénk kideríteni, miért is születtünk meg erre a bolygóra, Istennél kell kezdenünk : hiszen az ő szándékai szültek minket, az ő céljaira. Az élet értelmének kutatása évezredek óta fejtörést okoz az embernek, mégpedig azért, mert többnyire helytelen kiindulópontot választ : önmagát. Kérdései önmaga körül forognak : „Mi akarok lenni ? Mit kezdjek az életemmel ? Mik a céljaim, ambícióim, álmaim a jövőmet illetően ?” Igen ám, de ha önmagunkra összpontosítunk, akkor soha nem derülhet fény életünk valódi értelmére. A Biblia szerint „az ő kezében van minden élőnek a léte és minden emberi testnek adott lélek”. 1 Sok, manapság népszerű könyvvel, filmmel és tanítással szemben az élet értelmét nem önmagunkban vizsgálódva találhatjuk meg. (A 19

CeltudatosInDesign.indd 19

2016.04.22. 17:58:22


20 | Miért élek a földön?

legtöbben már próbálkoztunk ezzel.) Mivel nem mi teremtettük magunkat, fogalmunk sem lehet arról, mi célból teremtettünk ! Ha kezünkbe adnának egy új találmányt, amelyet akkor látunk először, nem tudnánk, mire való, és valószínűleg ezt maga a találmány sem fedné fel előttünk – a célt csak megalkotója mutathatná meg, vagy a használati utasítás révén Önmagunkra figyelve ismerhetnénk meg. soha nem fedezhetjük Egyszer eltévedtem a hegyekben. Amikor föl életünk értelmét. megálltam, és megkérdeztem valakitől, hogyan juthatok el a kempinghez, ezt a választ kaptam : „Innen nem juthat el oda. A hegy másik oldaláról kell indulnia !” Életünk értelméhez sem juthatunk el önmagunkból kiindulva; Istennél, a Teremtőnknél kell kezdenünk. Hiszen létünk egyedül annak köszönhető, hogy ő azt akarta, létezzünk. Ő hozott létre, és önmaga számára alkotott meg bennünket – amíg ezt nem fogjuk föl, az életünk sem nyer értelmet. Egyedül Istenben fedezhetjük föl eredetünket, identitásunkat, életünk értelmét és célját, értékünket és küldetésünket. Minden egyéb út zsákutcába torkollik. Sokan önmaguk „megvalósítására” próbálják fölhasználni Istent, jóllehet ez természetellenes, s mint ilyen, kudarcra ítélt próbálkozás. Mi teremtettünk Istenért, és nem fordítva; az élet lényege, hogy ő használhasson minket a céljaira, s nem az hogy mi használjuk őt céljaink elérésére. A Biblia így ír erről : „Ezekben a dolgokban az önmagunk körüli forgolódás zsákutcába visz, ha azonban Istenre figyelünk, az a szabadba juttat bennünket, tágas és szabad életre.” 2 Sok olyan könyvet elolvastam már, amely valamiféle útmutatást kívánt adni életem értelmének megismeréséhez. Valamennyit az „önsegítő” könyvek kategóriájába sorolom, mivel az „én”-ből kiindulva közelítik meg a témát. Az önsegítő könyvek – még keresztyén változataik is – többnyire ugyanazokat az előre megjósolható lépéseket javasolják az életcél megállapításához : vedd figyelembe álmaidat, kristályosítsd ki értékrendedet, tűzz ki célokat, ismerd meg erősségeidet, helyezd magasra a mércét, vágj bele, légy fegyelmezett, higgy céljaid megvalósíthatóságában, vonj be másokat is, soha ne add föl. Meg kell hagyni, gyakran valóban sikerre vezetnek ezek az ötletek : az ember általában képes elérni a céljait, ha megfelelően koncentrál rájuk.

CeltudatosInDesign.indd 20

2016.04.22. 17:58:22

Profile for KIA

Céltudatos élet 1–20  

Céltudatos élet 1–20  

Profile for kia35
Advertisement