Page 1

10 Man. S Lulu | Forpremiere

Kalender

Ss

22 Lør. S Lulu

Ss

04 Tor. O Carmen – en kammeropera 

Ot

Premiere

11 Tir. S Lulu | Premiere

Ss

22 Lør. S Det kroniske liv •

Ot

12 Ons. O Messias | Premiere | 19.30

Gs

25 Tir. O Messias | 19.30

Gs

05 Fre. S DNA

Sl

12 Ons. S Lulu

Ss

25 Tir. S Lulu

Ss

05 Fre. S Macbeth

Sr

13 Tor. S Lulu

Ss

26 Ons. S Lulu

Ss

05 Fre. S Lulu

Ss

14 Fre. O Messias | 19.30

Gs

26 Ons. S DNA | Forpremiere

Sl

06 Lør. S DNA

Sl

15 Lør. B Den gyldne hane | Premiere

Os

26 Ons. B Den gyldne hane

Os

06 Lør. S Macbeth | 17.00

Sr

15 Lør. S Lulu

Ss

27 Tor. S DNA | Premiere

Sl

06 Lør. O Carmen en kammerkoncert

Ot

16 Søn. O Messias | 15.00

Gs

27 Tor. S Macbeth

Sr

06 Lør. B Den gyldne hane

Os

16 Søn. K Foyerkoncert | kl. 15.00

Of

28 Fre. O Messias | 19.30

Gs

07 Søn. K Foyerkoncert #1 | 15.00

Of

17 Man. S Lulu

Ss

28 Fre. B Den gyldne hane

Os

08 Man. S Lulu

Ss

18 Tir. O Messias | 19.30

Gs

28 Fre. S Macbeth

Sr

08 Man. B Den gyldne hane

Os

18 Tir. B Den gyldne hane

Os

28 Fre. S DNA

Sl

09 Tir. S DNA

Sl

18 Tir. S Lulu

Ss

29 Lør. S DNA | 17.00

Sl

09 Tir. S Kollektivet | Forpremiere

Ss

18 Tir. S Det kroniske liv | Premiere

Ot

29 Lør. S Macbeth | 17.00

Sr

10 Ons. S Kollektivet | Forpremiere

Ss

19 Ons. S Det kroniske liv

Ot

29 Lør. S Lulu

Ss

10 Ons. S DNA

Sl

19 Ons. S Lulu

Ss

30 Søn. O Messias | 15.00 •

Gs

10 Ons. S Sonetter | Repremiere

Sr

19 Ons. S Macbeth | Forpremiere

Sr

11 Tor. S Sonetter

Sr

AUGUST

20 Tor. O Messias | 19.30

Gs

OKTOBER

11 Tor. S DNA

Sl

18 Lør.

DKT på Rosenborg | 18.00

20 Tor. S Macbeth | Forpremiere

Sr

02 Tir. B Den gyldne hane

Os

11 Tor. S Kollektivet | Premiere

Ss

19 Søn.

DKT på Skamlingsbanken | 15.00

20 Tor. S Lulu

Ss

02 Tir. S DNA

Sl

11 Tor. B Den gyldne hane

Os

20 Tor. S Det kroniske liv

Ot

03 Ons. S DNA

Sl

12 Fre. B Kom Bamse, nu balletter vi! | Gs

21 Fre. K Symfonikoncert #1 | 19.30

Os

03 Ons. S Lulu

Ss

21 Fre. S Det kroniske liv

Ot

04 Tor. S Lulu

Ss

03 Man. O Messias | 18.00 | Introduktion Ot

21 Fre. S Lulu

Ss

04 Tor. S Macbeth

Sr

04 Tir. B Den gyldne hane |

21 Fre. S Macbeth | Premiere

Sr

04 Tor. S DNA

22 Lør. O Messias | 19.30

Gs

04 Tor. B Den gyldne hane

22 Lør. B Den gyldne hane

Os

S B O K

Skuespil Ballet Opera Koncert

Gs Gamle Scene Ss Skuespilhuset, Store Scene Sr Det Røde Rum Sl Skuespilhuset, Lille Scene Os Operaen, Store Scene Ot Operaen, Takkelloftet Of Operaens Foyer Dr Koncerthuset DR Byen

Pris kat. 1 (895 – 195 Kr.) Pris kat. 2 (795 – 195 Kr.) Pris kat. 3 (695 – 195 Kr.) Pris kat. 4 (595 – 145 Kr.) Pris kat. 5 (495 – 145 Kr.) Pris kat. 6 (395 – 95 Kr.) Enhedspris (200 – 75 Kr.) Nytårskoncert (1250 – 195 Kr.) Sidste dag

SEPTEMBER

Ot

Introduktion

08 Lør. S Lulu | Forpremiere

Ss

2

Repremiere | 17.00

13 Lør. B Kom Bamse, nu balletter vi!

Gs

Sl

13 Lør. B Den gyldne hane | 14.00

Os

Os

13 Lør. B Kom Bamse, nu balletter vi!

Gs

| 12.00

| 14.00

3


13 Lør. S DNA | 17.00

Sl

22 Man. S Lulu

Ss

31 Ons. S Lulu

Ss

10 Lør. S Sonetter | 17.00

Sr

13 Lør. S Sonetter | 17.00

Sr

23 Tir. S DNA

Sl

31 Ons. O Madame Butterfly

Os

10 Lør. B La Bayadère | Premiere

Gs

13 Lør. S Kollektivet

Ss

23 Tir. S Kollektivet

Ss

10 Lør. S Lulu

Ss

14 Søn. B Kom Bamse, nu balletter vi!

Gs

24 Ons. S Lulu

Ss

11 Søn. O Madame Butterfly | 15.00

Os

24 Ons. S DNA •

Sl

12 Man. B La Bayadère

Gs

24 Ons. B Den gyldne hane

Os

12 Man. S Lulu

Ss

25 Tor. O Madame Butterfly | 19.30

Os

01 Tor. S Skrid, pomfrit! | 19.00

Sl

13 Tir. O Madame Butterfly

Os

25 Tor. S Lulu

Ss

01 Tor. S Sonetter

Sr

13 Tir. S Lulu

Ss

25 Tor. S Macbeth

Sr

01 Tor. S Kollektivet

Ss.

14 Ons. S Kollektivet

Ss

12.00

14 Søn. B Kom Bamse, nu balletter vi!

Gs

14.00

14 Søn. O Madame Butterfly 

Os

Repremiere | 15.00

NOVEMBER 01 Tor. S Skrid, pomfrit! | Premiere |

Sl

10.00

14 Søn. S Kollektivet | 15.00

Ss

26 Fre. S Sonetter

Sr

02 Fre. S Skrid, pomfrit! | 10.00

Sl

14 Ons. B La Bayadère

Gs

15 Man. B Kom Bamse, nu balletter vi!

Gs

26 Fre. S Kollektivet

Ss

02 Fre. S Skrid, pomfrit! | 19.00

Sl

15 Tor. B La Bayadère

Gs

26 Fre. B Den gyldne hane •

Os

02 Fre. S Kollektivet

Ss

15 Tor. S Kollektivet

Ss

Sr

02 Fre. S Macbeth

Sr

15 Tor. S Sonetter

Sr

03 Lør. S Skrid, pomfrit! | 15.00 •

Sl

16 Fre. S Macbeth

Sr

03 Lør. S Macbeth | 17.00

Sr

16 Fre. S Kollektivet

Ss

12.00 | 14.00

15 Man. S Lulu

Ss

27 Lør. S Sonetter | 17.00

16 Tir. B Kom Bamse, nu balletter vi!

Gs

27 Lør. S Forstyrrelser: Åh!...Ih!... Ah! Sl

12.00 | 14.00 •

|  Premiere | 17.00

16 Tir. S Lulu

Ss

27 Lør. O Madame Butterfly | 19.30

Os

03 Lør. S Lulu

Ss

16 Fre. O Madame Butterfly | 19.30

Os

16 Tir. S DNA

Sl

27 Lør. S Kollektivet

Ss

03 Lør. O Madame Butterfly

Os

17 Lør. B La Bayadère | 12.00

Gs

17 Ons. S DNA

Sl

28 Søn. S Forstyrrelser: Åh!...Ih!... Ah! Sl

04 Søn. K Foyerkoncert #2 | 15.00

Of

17 Lør. S Lulu

Ss

17 Ons. S Kollektivet

Ss

05 Man. S Lulu

Ss

17 Lør. S Macbeth | 17.00

Sr

18 Tor. S DNA

Sl

05 Man. O Madame Butterfly

Os

18 Søn. O Madame Butterfly | 15.00

Os

06 Tir. S Kollektivet

Ss

19 Man. O Semiramis | Introduktion |

Ot

18 Tor. B La Bayadére | Introduktion

|15.00 •

29 Man. S Små fortællinger 

Sl

Premiere 10.00

Gs

18.00

19 Fre. K Peter og ulven | 14.00

Os

29 Man. S Små fortællinger | 19.00

Sl

07 Ons. S Lulu

Ss

19 Fre. S DNA

Sl

29 Man. O Madame Butterfly | 19.30

Os

07 Ons. O Madame Butterfly

Os

19 Man. S Lulu

Ss

20 Lør. K Peter og ulven | 12.00 |

Os

29 Man. S Kollektivet

Ss

08 Tor. S Kollektivet

Ss

20 Tir. B La Bayadère

Gs

30 Tir. S Små fortællinger | 10.00

Sl

08 Tor. S Macbeth

Sr

21 Ons. B La Bayadère

Gs

14.00 •

20 Lør. S DNA | 17.00

Sl

30 Tir. S Små fortællinger | 19.00

Sl

09 Fre. O Madame Butterfly | 19.30

Os

21 Ons. S Lulu

Ss

20 Lør. O Madame Butterfly | 19.30.

Os

30 Tir. S Lulu

Ss

09 Fre. S Sonetter

Sr

22 Tor. O Semiramis | Premiere | 19.00

Os

22 Man. O Madame Butterfly | 19.30

Os

31 Ons. S Små fortællinger | 10.00

Sl

09 Fre. S Kollektivet

Ss

22 Tor. S Kollektivet

Ss

4

5


22 Tor. S Macbeth

Sr

02 Søn. S Fanny og Alexander | 15.00

Ss

12 Ons. S Macbeth

Sr

23 Fre. O Madame Butterfly | 19.30

Os

02 Søn. B Tornerose | 17.00

Gs

13 Tor. S Fanny og Alexander | 19.30

Ss

23 Fre. S Macbeth

Sr

03 Man. O Semiramis | 19.00

Os

13 Tor. B Tornerose | 19.30

Gs

23 Fre. S Kollektivet

Ss

04 Tir. O Figaros bryllup | Premiere

Gs

13 Tor. S Macbeth •

Sr

24 Lør. S Fanny og Alexander | 

Ss

14 Fre. B Tornerose | 19.30

| 19.30

Repremiere | 15.00

28 Fre. S Hovedløs sommer |

Sl

Forpremiere

29 Lør. S Hovedløs sommer

Sl

Gs

29 Lør. O Den fiffige lille ræv | 19.00

Os

31 Man. K Nytårskoncert | 17.45

Gs

04 Tir. S Fanny og Alexander | 19.30

Ss

15 Lør. B Tornerose | 12.00

Gs

24 Lør. B La Bayadère

Gs

04 Tir. O Madame Butterfly •

Os

15 Lør. S Madame Bovary | 17.00

Sr

24 Lør. S Macbeth | 17.00

Sr

05 Ons. O Semiramis | 19.00

Os

15 Lør. O Den fiffige lille ræv

Os

25 Søn. S Fanny og Alexander | 15.00

Ss

05 Ons. O Figaros bryllup | 19.30 •

Gs

25 Søn. O Semiramis | 15.00

Os

05 Ons. S Fanny og Alexander | 19.30

Ss

15 Lør. S Fanny og Alexander | 19.30

26 Man. S Lulu •

Ss

06 Tor. S Madame Bovary

Sr

27 Tir. S Fanny og Alexander | 19.30

Ss

06 Tor. S Kollektivet

27 Tir. O Madame Butterfly

Os

28 Ons. S Fanny og Alexander | 19.30 29 Tor. S Fanny og Alexander | 19.30

Premiere | 17.00

JANUAR

Premiere | 19.00

02 Ons. S Hovedløs sommer

Sl

Ss

02 Ons. S Kollektivet

Ss

15 Lør. B Hübberiet

Gs

03 Tor. S Madame Bovary

Sr

Ss

16 Søn. B Tornerose | 13.00

Gs

03 Tor. S Hovedløs sommer

Sl

07 Fre. B Tornerose | 19.30

Gs

16 Søn. S Fanny og Alexander | 15.00

Ss

04 Fre. S Hovedløs sommer

Sl

Ss

07 Fre. S Fanny og Alexander | 19.30

Ss

16 Søn. B Tornerose | 17.00

Gs

04 Fre. S Madame Bovary

Sr

Ss

07 Fre. S Madame Bovary

Sr

17 Man. S Fanny og Alexander | 19.30

Ss

05 Lør. O Den fiffige lille ræv | 12.00

Os

29 Tor. S Madame Bovary | Forpremiere Sr

08 Lør. B Tornerose | 13.00

Gs

18 Tir. O Den fiffige lille ræv | 19.00

Os

05 Lør. S Madame Bovary | 17.00

Sr

29 Tor. O Madame Butterfly

08 Lør. S Fanny og Alexander | 15.00

Ss

18 Tir. S Fanny og Alexander | 19.30

Ss

05 Lør. S Hovedløs sommer | 17.00

Sl

30 Fre. B Tornerose | Repremiere | 19.30 Gs

08 Lør. S Macbeth | 17.00

Sr

19 Ons. S Kollektivet

Ss

05 Lør. S Kollektivet

Ss

30 Fre. S Madame Bovary | Forpremiere Sr

08 Lør. B Tornerose | 17.00

Gs

20 Tor. O Den fiffige lille ræv | 19.00

Os

06 Søn. O Semiramis | 15.00

Os

30 Fre. S Kollektivet

09 Søn. B Tornerose | 13.00

Gs

20 Tor. K Julekoncert –

Gs

06 Søn. S Kollektivet | 15.00

Ss

09 Søn. S Fanny og Alexander | 15.00

Ss

07 Man. O Carmen | Repremiere | 19.00

Os

09 Søn. B Tornerose | 17.00

Gs

21 Fre. S Fanny og Alexander | 19.30

Ss

07 Man. S Kollektivet

Ss

10 Man. O Den fiffige lille ræv

Ot

22 Lør. O Den fiffige lille ræv | 12.00

Os

08 Tir. O Den fiffige lille ræv | 12.00

Os

22 Lør. S Fanny og Alexander | 19.30 • Ss

08 Tir. S Hovedløs sommer

Sl

27 Tor. O Den fiffige lille ræv | 19.00

Os

09 Ons. O Carmen | 19.00

Os

27 Tor. S Hovedløs sommer |

Sl

09 Ons. S Hovedløs sommer

Sl

09 Ons. S Kollektivet

Ss

10 Tor. O Semiramis | 19.00

Os

Os

Ss

DECEMBER 01 Lør. B Tornerose | 13.00

Gs

01 Lør. S Fanny og Alexander | 15.00

Ss

01 Lør. S Madame Bovary

Sr

Introduktion | 18.00

10 Man. K Stjernekoncert –

Premiere | 17.00

Gs

Nikolaj Znaider | 19.30

01 Lør. B Tornerose | 17.00

Gs

10 Man. S Fanny og Alexander | 19.30

Ss

02 Søn. B Tornerose | 13.00

Gs

12 Ons. S Fanny og Alexander | 19.30

Ss

6

Anne Sofie von Otter 19.30

Forpremiere

7


10 Tor. S Madame Bovary

Sr

17 Tor. S Frankenstein genskabt

Ss

29 Tir. S Hovedløs sommer

Sl

06 Ons. S Frankenstein genskabt

Ss

10 Tor. S Hovedløs sommer

Sl

18 Fre. S Frankenstein genskabt

Ss

29 Tir. S Frankenstein genskabt

Ss

07 Tor. S Ukendt titel

Sr

10 Tor. S Frankenstein genskabt

Ss

18 Fre. S Hovedløs sommer

Sl

30 Ons. O Carmen | 19.00

Os

07 Tor. S Hovedløs sommer

Sl

18 Fre. S Madame Bovary

Sr

30 Ons. S Hovedløs sommer

Sl

08 Fre. O Carmen | 19.00

Os

Forpremiere

11 Fre. O Carmen | 19.00

Os

19 Lør. S Kollektivet | 15.00

Ss

30 Ons. S Ukendt titel | Premiere

Sr

08 Fre. S Hovedløs sommer

Sl

11 Fre. S Frankenstein genskabt

Ss

19 Lør. S Hovedløs sommer | 17.00

Sl

30 Ons. S Frankenstein genskabt

Ss

08 Fre. S Madame Bovary

Sr

19 Lør. S Madame Bovary | 17.00

Sr

31 Tor. S Frankenstein genskabt

Ss

09 Lør. S Madame Bovary | 17.00

Sr

Forpremiere

11 Fre. S Hovedløs sommer

Sl

20 Søn. S Kollektivet | 15.00

Ss

31 Tor. S Ukendt titel

Sr

09 Lør. S Hovedløs sommer | 17.00 •

Sl

11 Fre. S Madame Bovary

Sr

20 Søn. K Gitta-Maria Sjöberg - 25 års

Os

31 Tor. S Hovedløs sommer

Sl

09 Lør. S Frankenstein genskabt

Ss

12 Lør. O Den fiffige lille ræv | 12.00

Os

10 Søn. O Carmen |  15.00

Os

12 Lør. S Hovedløs sommer | 17.00

Sl

21 Man. S Frankenstein genskabt

Ss

11 Man. S Frankenstein genskabt

Ss

12 Lør. S Frankenstein genskabt

Ss

22 Tir. S Hovedløs sommer

Sl

01 Fre. S Hovedløs sommer

Sl

12 Tir. O Djævlene fra Loudun |

Os

23 Ons. S Hovedløs sommer

Sl

01 Fre. S Ukendt titel

Sr

jubilæumskoncert | 15.00

Premiere

FEBRUAR

Premiere

12 Lør. S Madame Bovary | 17.00

Sr

23 Ons. S Kollektivet

Ss

01 Fre. S Frankenstein genskabt

Ss

13 Ons. O Carmen | 19.00

Os

13 Søn. O Semiramis | 15.00

Os

24 Tor. S Hovedløs sommer

Sl

02 Lør. S Ukendt titel | 17.00

Sr

14 Tor. O Djævlene fra Loudun

Os

13 Søn. S Kollektivet | 15.00

Ss

24 Tor. S Kollektivet

Ss

02 Lør. S Hovedløs sommer | 17.00

Sl

14 Tor. S Frankenstein genskabt

Ss

14 Man. O Den fiffige lille ræv | 18.00

Os

25 Fre. O Operaakademiet | 19.30

Gs

02 Lør. K Sonningpriskoncert

Dr

15 Fre. O Carmen | 19.00

Os

14 Man. S Frankenstein genskabt

Ss

25 Fre. O Den fiffige lille ræv

Os

15 Fre. B Dans2Go | Repremiere

Gs

15 Tir. O Carmen | 19.00

Os

25 Fre. S Hovedløs sommer

Sl

02 Lør. S Frankenstein genskabt

Ss

15 Fre. S Frankenstein genskabt

Ss

15 Tir. S Kollektivet

Ss

25 Fre. S Frankenstein genskabt

Ss

03 Søn. O Den fiffige lille ræv | 15.00 • Os

16 Lør. S Frankenstein genskabt

Ss

15 Tir. S Hovedløs sommer

Sl

26 Lør. S Hovedløs sommer | 17.00

Sl

04 Man. O Djævlene fra Loudon

16 Lør. B Dans2Go

Gs

16 Ons. O Semiramis | 19.00

Os

26 Lør. O Carmen | 19.00

Os

16 Ons. S Hovedløs sommer

Sl

26 Lør. S Kollektivet •

Ss

04 Man. O Carmen | 19.30

Os

19 Tir. B Dans2Go

Gs

16 Ons. S Kollektivet

Ss

27 Søn. O Den fiffige lille ræv | 15.00

Os

05 Tir. S Hovedløs sommer

Sl

20 Ons. B Dans2Go

Gs

17 Tor. O Den fiffige lille ræv | 12.00

Os

27 Søn. O Operaakademiet | 19.30 •

Gs

05 Tir. S Frankenstein genskabt

Ss

20 Ons. S Vildanden| Forpremiere

Ss

17 Tor. O Carmen | 19.00

Os

28 Man. S Ukendt titel | Forpremiere

Sr

06 Ons. O Carmen | 19.30

Os

21 Tor. S Vildanden | Forpremiere

Ss

17 Tor. S Madame Bovary

Sr

28 Man. S Frankenstein genskabt

Ss

06 Ons. S Hovedløs sommer

Sl

21 Tor. S Madame Bovary

Sr

17 Tor. S Hovedløs sommer

Sl

29 Tir. S Ukendt titel | Forpremiere

Sr

06 Ons. S Ukendt titel

Sr

22 Fre. B Dans2Go

Gs

8

19.30

Ot

Introduktion | 18.00

17 Søn. S Frankenstein genskabt| 15.00 Ss

9


22 Fre. S Ukendt titel

Sr

01 Fre. S Frankenstein genskabt

Ss

22 Fre. S Vildanden | Premiere

Ss

02 Lør. S Skæve historier | 15.00

Sl

23 Lør. S Ukendt titel | 17.00

Sr

02 Lør. S Skæve historier | 17.00 •

Sl

23 Lør. B Dans2Go

Gs

02 Lør. S Madame Bovary | 17.00

Sr

23 Lør. S Vildanden

Ss

02 Lør. B La Bayadère

Gs

09 Lør. S Jeg ved hvor din hus den bor Sl

09 Lør. S Jeg ved hvor din hus den bor Sl 17.00

09 Lør. B La Bayadère

Gs

Ss

02 Lør. S Vildanden

Ss

09 Lør. S Ukendt titel | 17.00

Sr

26 Tir. S Skæve historie

Sl

03 Søn. O Carmen | 15.00

Os

09 Lør. S Vildanden

Ss

04 Man. S Vildanden

Ss

11 Man. S Jeg ved hvor din hus den bor Sl

26 Tir. S Skæve historier | 12.00

Sl

05 Tir. O Tosca | Premiere | 19.30

Gs

26 Tir. B Dans2Go

Gs

05 Tir. O Djævlene fra Loudun

Os

26 Tir. S Vildanden

Ss

05 Tir. S Frankenstein genskabt

Ss

27 Ons. S Skæve historier | 10.00

Sl

06 Ons. O Tosca | 19.30 •

Gs

27 Ons. S Skæve historier | 12.00

Sl

06 Ons. O Carmen | 19.30

Os

27 Ons. O Djævlene fra Loudun

Os

06 Ons. S Frankenstein genskabt

Ss

27 Ons. B Dans2Go

Gs

07 Tor. B Jeg ved hvor din hus den bor Sl

27 Ons. S Frankenstein genskabt

Ss

28 Tor. S Skæve historier | 10.00

Sl

28 Tor. S Skæve historier | 12.00

Sl

Premiere | 10.00

07 Tor. B Jeg ved hvor din hus den bor Sl 12.00

11 Man. S Jeg ved hvor din hus den bor Sl 12.00

Ot

18.00

11 Man. O Carmen | 19.30

16 Lør. S Madame Bovary | 17.00

Sr

17 Søn. K Foyerkoncert #3 | 15.00

Of

17 Søn. S Frankenstein genskabt |

Ss

15.00

10.00

11 Man. O Il trittico | Introduktion |

Ss

15.00

25 Man. S Vildanden Premiere | 10.00

16 Lør. S Frankenstein genskabt |

15.00

18 Man. O Il trittico | Premiere | 19.30

Os

18 Man. S Vildanden

Ss

19 Tir. S Vildanden

Ss

19 Tir. O Djævlene fra Loudun

Os

20 Ons. O Carmen | 19.30 •

Os

20 Ons. O Bjørnen & Satyricon |

Ot

Premiere

Os

12 Tir. B Jeg ved hvor din hus den bor Sl 10.00

12 Tir. B Jeg ved hvor din hus den bor Sl 12.00 •

20 Ons. S Kagefabrikken | Forpremiere

Sr

20 Ons. S Vildanden

Ss

21 Tor. O Il trittico | 19.30

Os

21 Tor. O Bjørnen & Satyricon

Ot

21 Tor. S Kagefabrikken | 

Sr

Forpremiere

28 Tor. S Ukendt titel

Sr

07 Tor. S Madame Bovary

Sr

12 Tir. O Djævlene fra Loudun

Os

28 Tor. B Dans2Go

Gs

07 Tor. B La Bayadère

Gs

12 Tir. S Frankenstein genskabt

Ss

21 Tor. S Vildanden

Ss

28 Tor. S Frankenstein genskabt

Ss

07 Tor. S Frankenstein genskabt

Ss

13 Ons. S Frankenstein genskabt

Ss

22 Fre. S Frankenstein genskabt

Ss

13 Ons. B La Bayadère

Gs

22 Fre. S Kagefabrikken |  Premiere

Sr

14 Tor. O Carmen | 19.30

Os

22 Fre. B Romeo og Julie | Repremiere

Gs

14 Tor. S Ukendt titel

Sr

23 Lør. O Il trittico | 12.00

Os

14 Tor. S Frankenstein genskabt

Ss

23 Lør. S Kagefabrikken | 17.00

Sr

08 Fre. S Jeg ved hvor din hus den bor Sl 10.00

MARTS 01 Fre. S Skæve historier | 10.00

Sl

08 Fre. S Jeg ved hvor din hus den bor Sl

01 Fre. S Skæve historier | 19.00

Sl

01 Fre. K Symfonikoncert #2 | 19.30

Os

08 Fre. S Vildanden

Ss

15 Fre. S Frankenstein genskabt

Ss

23 Lør. O Bjørnen & Satyricon

Ot

01 Fre. B Dans2Go •

Gs

08 Fre. S Madame Bovary

Sr

15 Fre. S Madame Bovary

Sr

23 Lør. B Romeo og Julie

Gs

01 Fre. S Madame Bovary

Sr

08 Fre. B La Bayadère

Gs

15 Fre. B La Bayadère •

Gs

23 Lør. S Frankenstein genskabt

Ss

19.00

10

11


24 Søn. S Frankenstein genskabt |

Ss

15.00

07 Søn. B New York City Ballet

Os

16 Tir. B Romeo og Julie

Gs

25 Tor. S Vildanden

Ss

08 Man. B New York City Ballet •

Os

16 Tir. S Helt enkelt kompliceret

Sl

26 Fre. S Vildanden

Ss

24 Søn. O Djævlene fra Loudun | 15.00

Os

09 Tir. S Vildanden

Ss

17 Ons. O Il trittico | 19.30

Os

26 Fre. B Romeo og Julie

Gs

24 Søn. O Bjørnen & Satyricon •

Ot

10 Ons. S Vildanden

Ss

17 Ons. B Hübberiet

Gs

26 Fre. S Helt enkelt kompliceret

Sl

25 Man. O Il trittico | 19.30

Os

10 Ons. B Romeo og Julie

Gs

17 Ons. S Helt enkelt kompliceret

Sl

26 Fre. S Kagefabrikken

Sr

25 Man. S Frankenstein genskabt

Ss

10 Ons. S Kagefabrikken

Sr

17 Ons. S Vildanden

Ss

27 Lør. S Kagefabrikken | 17.00

Sr

26 Tir. S Vildanden

Ss

10 Ons. S Helt enkelt kompliceret |

Sl

18 Tor. S Helt enkelt kompliceret

Sl

27 Lør. S Helt enkelt kompliceret

Sl

18 Tor. B Romeo og Julie

Gs

19 Fre. O Il trittico | 19.30

Os

27 Lør. O Il trittico | 19.30

Os

19 Fre. S Helt enkelt kompliceret

Sl

27 Lør. S Vildanden

Ss

19 Fre. S Kældermennesket

Sr

28 Søn. O Tannhäuser | Repremiere |

Os

26 Tir. O Djævlene fra Loudun •

Os

27 Ons. B Romeo og Julie

Gs

27 Ons. S Frankenstein genskabt

Ss

Forpremiere

11 Tor. B La Ventana / Kermessen i

Gs

Brügge | Introduktion

11 Tor. S Helt enkelt kompliceret

Sl

Forpremiere

APRIL

17.00

Repremiere

15.00

02 Tir. S Vildanden

Ss

11 Tor. S Kagefabrikken

Sr

20 Lør. S Kældermennesket | 17.00

Sr

29 Man. O Il trittico | 19.30

Os

03 Ons. S Vildanden

Ss

11 Tor. S Vildanden

Ss

20 Lør. S Helt enkelt kompliceret

Sl

29 Man. S Vildanden

Ss

03 Ons. S Ukendt titel

Sr

12 Fre. S Vildanden

Ss

30 Tir. B La Ventana | Kermessen i

Gs

04 Tor. S Kagefabrikken

Sr

12 Fre. S Kagefabrikken

Sr

20 Lør. B Romeo og Julie

Gs

04 Tor. B New York City Ballet |

Os

12 Fre. S Helt enkelt kompliceret

Sl

20 Lør. S Rhinguldet | Premiere

Ss

30 Tir. S Vildanden

Ss

21 Søn. S Rhinguldet | 15.00 •

Ss

Premiere

Premiere

17.00

Brügge | Premiere

MAJ

04 Tor. S Frankenstein genskabt •

Ss

12 Fre. B Hübberiet

Gs

21 Søn. O Il trittico | 15.00

Os

05 Fre. S Vildanden

Ss

12 Fre. K Symfonikoncert #3 / 19.30

Os

22 Man. B Romeo og Julie

Gs

01 Ons. O Tannhäuser | 19.00

Os

05 Fre. B New York City Ballet

Os

13 Lør. S Helt enkelt kompliceret

Sl

23 Tir. S Helt enkelt kompliceret

Sl

01 Ons. S Helt enkelt kompliceret

Sl

05 Fre. S Kagefabrikken

Sr

23 Tir. S Vildanden

Ss

01 Ons. S Kagefabrikken

Sr

06 Lør. B New York City Ballet | 12.00

Os

13 Lør. S Ukendt titel | 17.00 •

Sr

24 Ons. O Il trittico | 19.30

Os

01 Ons. S Vildanden

Ss

06 Lør. S Kagefabrikken | 17.00

Sr

13 Lør. O Il trittico | 19.30

Os

24 Ons. S Helt enkelt kompliceret

Sl

02 Tor. O Il trittico | 19.30

Os

06 Lør. B New York City Ballet

Os

13 Lør. S Vildanden

Ss

24 Ons. S Vildanden

Ss

02 Tor. S Helt enkelt kompliceret

Sl

06 Lør. S Vildanden

Ss

15 Man. O Il trittico | 19.30

Os

24 Ons. S Kældermennesket

Sr

02 Tor. S Kagefabrikken

Sr

07 Søn. B New York City Ballet | 12.00

Os

15 Man. S Vildanden

Ss

25 Tor. S Helt enkelt kompliceret

Sl

02 Tor. S Vildanden

Ss

07 Søn. S Vildanden | 15.00

Ss

16 Tir. S Vildanden

Ss

25 Tor. S Kældermennesket

Sr

03 Fre. S Vildanden

Ss

17.00

12

13


03 Fre. S Kældermennesket

Sr

12 Søn. K Foyerkoncert #4 | 15.00

Of

25 Lør. O Tannhäuser | 18.30

Os

03 Fre. S Helt enkelt kompliceret

Sl

14 Tir. O Tannhäuser | 18.30

Os

25 Søn. B Love Songs | 19.30

Gs

03 Fre. B La Ventana | Kermessen i

Gs

14 Tir. B La Ventana | Kermessen i

Gs

26 Søn. B Love Songs | 15.00 •

Gs

01 Lør. S Dukkelise |  17.00 •

Sl

26 Søn. K Foyerkoncert #5 | 15.00

Of

03 Man. O Tannhäuser | 18.30

Os

Brügge

04 Lør. S Helt enkelt kompliceret

Brügge

Sl

17.00 •

14 Tir. S Dukkelise

Sl

28 Tir. O Tannhäuser | 18.30

Os

05 Ons. B Desh | Premiere |19.30

Ss

15 Ons. S Dukkelise

Sl

28 Tir. S Dukkelise

Sl

06 Tor. B Desh | 19.30 •

Ss

07 Fre. O Tannhäuser | 18.30 •

Os

04 Lør. S Kældermennesket | 17.00

Sr

15 Ons. S Kældermennesket •

Sr

29 Ons. S Dukkelise

Sl

04 Lør. S Vildanden

Ss

16 Tor. S Dukkelise

Sl

30 Tor. S Dukkelise

Sl

04 Lør. B La Ventana| Kermessen i

Gs

16 Tor. B La Ventana | Kermessen i

Gs

31 Fre. O Tannhäuser | 18.30

Os

31 Fre. S Dukkelise

Sl

Brügge

Brügge

06 Man. O Il trittico | 19.30

Os

16 Tor. S Kagefabrikken

Sr

06 Man. B La Ventana | Kermessen i

Gs

17 Fre. O Tannhäuser | 18.30

Os

17 Fre. S Dukkelise

Sl

Brügge

06 Man. S Vildanden

Ss

17 Fre. S Kagefabrikken

Sr

07 Tir. S Vildanden

Ss

18 Lør. S Dukkelise | 17.00

Sl

07 Tir. B Romeo og Julie •

Gs

18 Lør. B La Ventana | Kermessen i

Gs

08 Ons. S Kældermennesket

Sr

08 Ons. S Vildanden •

Ss

18 Lør. S Kagefabrikken | 17.00 •

Sr

08 Ons. S Dukkelise | Forpremiere

Sl

21 Tir. B La Ventana | Kermessen i

Gs

09 Tor. S Kældermennesket

Sr

10 Fre. K Symfonikoncert #4 | 19.30

Os

21 Tir. S Dukkelise

Sl

10 Fre. S Dukkelise| Forpremiere

Sl

22 Ons. O Tannhäuser | 18.30

Os

10 Fre. S Kagefabrikken

Sr

22 Ons. S Dukkelise

Sl

11 Lør. S Kagefabrikken | 17.00

Sr

23 Tor. S Dukkelise

Sl

11 Lør. S Dukkelise | Premiere | 17.00

Sl

24 Fre. B Love Songs | Repremiere |

Gs

11 Lør. O Il trittico | 19.30 •

Os

11 Lør. B La Ventana | Kermessen i

Gs

Brügge

Brügge •

19.30

Brügge

14

JUNI

24 Fre. S Dukkelise

Sl

25 Lør. S Dukkelise | 17.00

Sl


OVERSIGT OVER PRISNIVEAUER SÆSON 2012/13 Nedenstående tabeller viser prisniveauerne for de enkelte scener i sæson 2012/13

GAMLE SCENE

SKUESPILHUSET, STORE SCENE

Pris kat. 2

Pris kat. 3

Pris kat. 4

Pris kat.5

Pris kat. 6

Nytårskoncert

Pris kat. 4

Pris kat. 5

Pris kat. 6

A

740

695

595

495

295

1250

A

550

495

395

B

670

625

525

445

245

1150

B

470

395

325

C

570

525

445

345

195

950

C

340

295

245

D

470

445

375

E

370

345

295

275

175

750

D

240

195

175

195

145

600

E

120

95

95

F

270

245

225

125

125

500

G

200

195

175

95

95

295

OPERAEN, STORE SCENE Pris kat. 1

Pris kat. 2

Pris kat. 3

Pris kat. 4

Pris kat. 5

Pris kat. 6

A

895

795

695

595

495

395

B

795

695

595

545

445

345

C

645

575

495

475

375

275

D

525

495

425

395

295

195

E

395

375

345

245

225

145

F

295

275

245

195

175

125

G

195

195

195

145

145

95

ENHEDSPRISER Dans2Go og Hübberiet

200

Skuespilhuset, Det Røde Rum og Lille Scene

195

Takkel- og familiekoncerter

150

Forpremiere og familieforestillinger

100

Introduktioner

75

Bemærk i Operaen findes ståpladser og på Gamle Scene findes siddepladser i kategori H som ikke kan tegnes i abonnement.

Sæsonkalender 2012 / 2013  
Sæsonkalender 2012 / 2013  

Kalender for sæson 2012 / 2013 på Det Kongelige Teater