Page 1

Bedsteforældre og børnebørn MAlgruppe Bedsteforældre og børnebørn, samt andre voksne med nære relatio­ ner til børn, og som ønsker en god oplevelse sammen. Børn fra 5 år og opefter.

Sted Skrødstrup Efterskole, Skrødstrupvej 26, 9550 Mariager tlf. 98 55 01 44

Priser Voksne: medlemmer kr. 860 Voksne: ikke medlemmer kr. 910 Børn: kr. 530 Børn som ikke er medlemmer af KFUM og KFUK i Danmark, skal tegne et eventmedlemskab som koster 125 kr. Dette medlemskab gælder re­ sten af 2012 til enkeltstående arrangementer i KFUM og KFUK. Eventmedlemskabet opkræves separat ved det enkelte barns hjem­ adresse, da det tillige er forudsætning for de juridiske regler om fore­ ningsmedlemskab. Ved framelding senere end en måned før afholdelse af lejren, betales 50 % af deltagerafgiften, og senere end 14 dage før lejren forfalder hele deltagerafgiften til betaling.

Udvalget Tove og Aksel Kristiansen, Svinget 7, 6200 Aabenraa. tlf.74 62 10 16 Birthe og Bjarne Henriksen, Lundtoftevej 7, 7100 Vejle tlf. 75 85 14 90 Lilly og Peter Rabjerg, Gedhøjen 7, 8700 Horsens. tlf. 75 65 36 16

Tilmelding på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding Tilmelding til lejren kan ske fra kl.10.00 tirsdag den 10. januar 2012, efter først til mølle princippet. (På grund af reglerne om at være eventmedlem i hele 2012, kan tilmeldingsdatoen først være efter nytår). Deltagerantal ca.110. Efter tilmelding på nettet vil du modtage en kvittering af dine indtastninger. Du kan også tilmelde dig til Birgitte Castberg Larsen på tlf. 36 14 15 44.

På Skrødstrup Efterskole Søndag den 1. april til onsdag den 4. april 2012

(PASKEUGEN)


PROG R AM Sondag den 1. april Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

14.00 Ankomst og indkvartering 15.00 Kaffe for alle derefter farvel til mor og far 16.00 Velkommen til lejren, præsentation, information om lejren derefter ”ryste sammen aktiviteter” 18.00 Aftensmad 19.30 Aftenunderholdning fra scenen. Derefter andagt 20.15 Aftenkaffe efterfulgt af aftenhygge og hyggeligt samvær for børn fra 11 år

Mandag den 2. april Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

7.45 Morgenmad 9.00 Morgensang fælles for alle ved Karin A. Vestergaard, Ikast 9.45  Foredrag for bedsteforældrene ved Karin A. Vestergaard, Ikast ”Påskens evangelium oplevet gennem kunstens sprog” Aktiviteter for børnene – aktiviteterne vælges ved ankomst. 12.00 Middag 14.30 Familieløb for alle med forskellige udfordrende aktiviteter 18.00 Aftensmad 19.30 Aftenunderholdning med indslag fra familieløbet. Derefter andagt 20.15 Aftenkaffe efterfulgt af aftenhygge og hyggeligt samvær for børn fra 11 år Kl. 22.00 Aftenhygge for alle seniorer i dagligstuen

Tirsdag den 3. april Kl. Kl. Kl. Kl.

7.45 Morgenmad 9.00 Morgensang Sange for de mindste ved Birthe og Bjarne Henriksen Sange for alle andre ved organist Marina Dalgaard 10.00 Foredrag for bedsteforældrene ved Jens Medom Madsen ”I mødet med unge” Aktiviteter for børnene – aktiviteterne vælges ved ankomst 12.00 Middag

Kl. 14.30 Markedsdag inkl. eftermiddagskaffe. Intro om IND I EN anden verden – KFUM og KFUKs internationale projekt. Overskuddet fra markedsdagen går til dette projekt. Kl. 18.00 Aftensmad Kl. 19.30 Aftenunderholdning med indslag fra deltagerne. Derefter andagt Kl. 20.15 Aftenkaffe efterfulgt af aftenhygge og hyggeligt samvær for børn fra 11 år Kl. 21.00 Aften/natløb for de store børn Bedsteforældrene indgår i praktiske opgaver. Børnene opdeles i hold til løbet. Kl. ca. 22 Aftenhygge for alle seniorer og natløbsdeltagere i dagligstuen. Tilrettelægges af seniorer, der ikke er optaget af løbets afvikling.

Onsdag den 20. april Kl. 7.45 Morgenmad Kl. 10.00 Gudstjeneste i Hem Kirke med aktiv deltagelse af børn og bedste­ forældre. Efterfølgende kirkekaffe ved campingbussen Kl. 12.00 Middag Kl. 13.15 Fælles aktivitet i hallen Kl. 14.30 Afslutning i multisalen, forældrene er velkomne Kl. 15.00 Kaffe til alle – derefter hjemrejse


PROG R AM Sondag den 1. april Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

14.00 Ankomst og indkvartering 15.00 Kaffe for alle derefter farvel til mor og far 16.00 Velkommen til lejren, præsentation, information om lejren derefter ”ryste sammen aktiviteter” 18.00 Aftensmad 19.30 Aftenunderholdning fra scenen. Derefter andagt 20.15 Aftenkaffe efterfulgt af aftenhygge og hyggeligt samvær for børn fra 11 år

Mandag den 2. april Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl. Kl.

7.45 Morgenmad 9.00 Morgensang fælles for alle ved Karin A. Vestergaard, Ikast 9.45  Foredrag for bedsteforældrene ved Karin A. Vestergaard, Ikast ”Påskens evangelium oplevet gennem kunstens sprog” Aktiviteter for børnene – aktiviteterne vælges ved ankomst. 12.00 Middag 14.30 Familieløb for alle med forskellige udfordrende aktiviteter 18.00 Aftensmad 19.30 Aftenunderholdning med indslag fra familieløbet. Derefter andagt 20.15 Aftenkaffe efterfulgt af aftenhygge og hyggeligt samvær for børn fra 11 år Kl. 22.00 Aftenhygge for alle seniorer i dagligstuen

Tirsdag den 3. april Kl. Kl. Kl. Kl.

7.45 Morgenmad 9.00 Morgensang Sange for de mindste ved Birthe og Bjarne Henriksen Sange for alle andre ved organist Marina Dalgaard 10.00 Foredrag for bedsteforældrene ved Jens Medom Madsen ”I mødet med unge” Aktiviteter for børnene – aktiviteterne vælges ved ankomst 12.00 Middag

Kl. 14.30 Markedsdag inkl. eftermiddagskaffe. Intro om IND I EN anden verden – KFUM og KFUKs internationale projekt. Overskuddet fra markedsdagen går til dette projekt. Kl. 18.00 Aftensmad Kl. 19.30 Aftenunderholdning med indslag fra deltagerne. Derefter andagt Kl. 20.15 Aftenkaffe efterfulgt af aftenhygge og hyggeligt samvær for børn fra 11 år Kl. 21.00 Aften/natløb for de store børn Bedsteforældrene indgår i praktiske opgaver. Børnene opdeles i hold til løbet. Kl. ca. 22 Aftenhygge for alle seniorer og natløbsdeltagere i dagligstuen. Tilrettelægges af seniorer, der ikke er optaget af løbets afvikling.

Onsdag den 20. april Kl. 7.45 Morgenmad Kl. 10.00 Gudstjeneste i Hem Kirke med aktiv deltagelse af børn og bedste­ forældre. Efterfølgende kirkekaffe ved campingbussen Kl. 12.00 Middag Kl. 13.15 Fælles aktivitet i hallen Kl. 14.30 Afslutning i multisalen, forældrene er velkomne Kl. 15.00 Kaffe til alle – derefter hjemrejse


Bedsteforældre og børnebørn MAlgruppe Bedsteforældre og børnebørn, samt andre voksne med nære relatio­ ner til børn, og som ønsker en god oplevelse sammen. Børn fra 5 år og opefter.

Sted Skrødstrup Efterskole, Skrødstrupvej 26, 9550 Mariager tlf. 98 55 01 44

Priser Voksne: medlemmer kr. 860 Voksne: ikke medlemmer kr. 910 Børn: kr. 530 Børn som ikke er medlemmer af KFUM og KFUK i Danmark, skal tegne et eventmedlemskab som koster 125 kr. Dette medlemskab gælder re­ sten af 2012 til enkeltstående arrangementer i KFUM og KFUK. Eventmedlemskabet opkræves separat ved det enkelte barns hjem­ adresse, da det tillige er forudsætning for de juridiske regler om fore­ ningsmedlemskab. Ved framelding senere end en måned før afholdelse af lejren, betales 50 % af deltagerafgiften, og senere end 14 dage før lejren forfalder hele deltagerafgiften til betaling.

Udvalget Tove og Aksel Kristiansen, Svinget 7, 6200 Aabenraa. tlf.74 62 10 16 Birthe og Bjarne Henriksen, Lundtoftevej 7, 7100 Vejle tlf. 75 85 14 90 Lilly og Peter Rabjerg, Gedhøjen 7, 8700 Horsens. tlf. 75 65 36 16

Tilmelding på www.kfum-kfuk.dk/tilmelding Tilmelding til lejren kan ske fra kl.10.00 tirsdag den 10. januar 2012, efter først til mølle princippet. (På grund af reglerne om at være eventmedlem i hele 2012, kan tilmeldingsdatoen først være efter nytår). Deltagerantal ca.110. Efter tilmelding på nettet vil du modtage en kvittering af dine indtastninger. Du kan også tilmelde dig til Birgitte Castberg Larsen på tlf. 36 14 15 44.

På Skrødstrup Efterskole Søndag den 1. april til onsdag den 4. april 2012

(PASKEUGEN)

Program for Bedsteforældre og børnebørnlejr på Skrødstrup Efterskole  

Hvert år i påsken afholdes der en lejr på for bedsteforældre og deres børnebørn på Skrødstrup Efterskole. Her kan du se programmet for 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you