Isoltechnics NV verzorgt diverse diensten bij het passieve onderhoud van technische installaties of

Page 1

Thermische isolatie Akoestische isolatie Kanaalisolatie Brandwerende isolatie Elektrische tracing REI-compartimentering

Isoltechnics staat garant voor goede kwaliteit en dit door de inzet van eigen mensen en de keuze van betrouwbare leveranciers.


Veiligheid

Kanaalisolatie

VCA staat voor: “Veiligheids Checklist Aannemers”. Veiligheid staat steeds op de eerste plaats binnen Isoltechnics NV. Vaak speelt nochtans de gedachte dat veiligheid en productiviteit niet samengaan. Het omgekeerde heeft echter reeds bewezen dat een goed veiligheidsbeleid de productiviteit verhoogd. Het VCA “P” (petrochemie) staat voor het hoogste veiligheidslabel dat men kan behalen. Isoltechnics NV staat dan ook samen met inspanningen van zowel haar klanten en haar leveranciers gekend als een goede leerling in de klas op het vlak van veiligheid. Samen met het respecteren van de specifieke veiligheidsvoorwaarden van de klanten en het VCA “P” systeem, wordt ervoor gezorgd dat de veiligheid van onze klanten, leveranciers en eigen mensen op een weldoordachte manier wordt beheerd.

Naast leidingisolatie is een van de bijkomende specialisaties het isoleren van kanalen en/of tanks. Dit zowel voor warmte, koude, akoestische, als brandwerende doeleinden. En dit met of zonder afwerkingen in aluminium, roestvast staal, ….

Isoltechnics

Uw bedrijf v v

+


Thermische isolatie

Akoestische isolatie

Isoltechnics staat garant voor zowel warmte isolatie als koude isolatie. Dit voor energetische redenen, persoonlijke bescherming, behoud van temperatuur tijdens product transport enz…. Afhankelijk van de situatie werken wij de best

Wij voeren eventueel op vraag geluidsmetingen uit en analyseren het geluidsprobleem. Wij voorzien hemelwaterafvoeren en faecaliënafvoeren van isolatrie om stromingsgeluiden te onderdrukken. We stellen een oplossing voor zodat we de lawaaihinder kunnen beperken om de gezonde leef- en werk- omstandigheden van uw medewerkers te garanderen.

mogelijke technische oplossing uit of volgen wij de isolatiespecificaties van de klant. Zo komen we vooraf persoonlijk langs voor de nodige opmetingen en het juiste advies. Isolatiematrassen, schalen, dekens enz…. behoren tot de mogelijkheid. Dit met alle mogelijke afwerkingen (aluminium, roestvast staal,…..) en dit voor weersbescherming, beloopbaarheid, estetische redenen ……


Brandwerende isolatie

REI-compartimentering

Wij zijn tevens in staat om bepaalde onderdelen van uw installatie te voorzien van brandvertragende Isolatiemantels of isolatiematerialen met een brandweerstand van 30, 60, 90, 120 minuten. Meer en meer komt de vraag van de verzekeraars om bepaalde onderdelen te voor zien van brandvertragende bekleding, zodat er bij brand bepaalde afsluiters of appendages nog bedienbaar zijn.

Een van de belangrijkste zaken bij constructies, of dit nu gebouwen zijn of structuren is het brandveilig maken van deze gebouwen of installaties. Het begrip REI-compartimentering is tot stand gekomen na de brand van de Innovation te Brussel in 1967. De opzet is dat alle mensen nog op een veilige manier een locatie waar brand ontstaat kunnen verlaten en dit uitgedrukt in minuten. Vaak wordt er over REI 30, 60, 90, of 120 min gesproken. In deze problematiek speelt het compartimenteren van gebouwen of installaties een belangrijke rol. Ter aanvulling van de isolatiewerken kan Isoltechnics deze compartimentering van technische installaties eveneens verzorgen. Gelet op de diverse toepassingen en materialen is een grondige studie en kennis ter zake van toepassing.


Elektrische tracing

Zelfs een correct geĂŻsoleerde installatie verliest geleidelijk aan energie en warmte. Wanneer het vloeistofdebiet te laag is, gaat de temperatuur van de vloeistof min of meer snel dalen tot onder het kritieke viscositeitsniveau en kan de vloeistof zelfs gaan stollen. Indien de vloeistof water is, kan ijsvorming de installatie bovendien beschadigen en lekken veroorzaken. Om te zorgen voor de nodige bescherming tegen die verschijnselen, ontwerpt en installeert Isoltechnics elektrische tracingsystemen.


Vorstsesteenweg 120 1601 Ruisbroek admin@isoltechnics.be www.isoltechnics.be Tel : +32(0) 2 474 15 80

Service

Innovatie

Maatwerk

De kracht van services wordt verleend door de hoge exibiliteit van de medewerkers.

Isoltechnics heeft hiervoor een uniek meetsysteem ontworpen dat condens, corrosie, lek, brand, ‌ onder isolatie kan traceren

Geen enkele technische installatie is identiek. Elke installatie vergt maatwerk. Isoltechnics heeft zijn eigen prefab afdeling.

Productiviteit Isoltechnics staat garant voor goede kwaliteit en dit door de inzet van eigen mensen en de keuze van betrouwbare leveranciers.

Innovatie

Leefbaarheid

De immense ervaring van Isoltechnics is te danken aan de anciĂŤnniteit van haar personeel en het personeelsbeleid.

Isoltechnics tracht in heel het productieproces duurzaam te denken en te handelen.

Service

Innovatie

Maatwerk

Productiviteit

www.isoltechnics.be

Ervaring

Leefbaarheid