Το μυστικό ταξίδι μου χωρίς την πάνα

Page 1

Το παραμύθι είναι ένας βασικός τρόπος που τα παιδιά μαθαίνουν για τη ζωή και τα αισθήματά τους. Η συγγραφέας (που είναι κόρη μου, άρα δεν μπορώ να είμαι πολύ αντικειμενικός με τον έπαινο ή την κριτική) δίνει με γλαφυρό και απλό τρόπο μια ευκαιρία στο γονιό και το παιδί να λύσουν μαζί, με διασκεδαστικό τρόπο, τη δυσκολία μετάβασης από την πάνα στην τουαλέτα, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις γύρω από το θέμα αυτό. Τα σκίτσα είναι έξυπνα, με φαντασία και αμεσότητα. Νομίζω πως θα είναι ένα ευχάριστο βοήθημα για τους γονείς και τα παιδιά.

Χρήσιμες αλήθειες Από τα τέσσερα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης του παιδιού (στοματικό, πρωκτικό, φαλλικό και οιδιποδειακό) στα πρώτα 5 χρόνια της ζωής, ίσως το πιο δύσκολο για τη μητέρα είναι το δεύτερο. Η ευχαρίστηση πηγαίνει από το στόμα, στην ουρήθρα και τον πρωκτό και στις λειτουργίες τους. Το παιδί έχει κατά κανόνα αποκτήσει τον έλεγχο των οργάνων αυτών, και θέλει να τα εξασκεί με τον δικό του τρόπο. Φέρνει αντιρρήσεις στην «καταπίεση» της μητέρας, και αντιδρά πότε κατακρατώντας τις λειτουργίες αυτές και πότε ελευθερώνοντάς τες. Αυτό μεταφέρεται και στη συμπεριφορά του παιδιού. Είναι η εναντιωτική περίοδος του παιδιού, που λέει σε όλα ΟΧΙ. Η εκπαίδευση του ελέγχου αυτών των λειτουργιών καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού. Η εκπαίδευση μέσα στον 1ο χρόνο είναι πρώιμη, γιατί το παιδί δεν μπορεί νευρολογικά να ελέγξει τους σφιγκτήρες και δημιουργούνται πολλά προβλήματα και πρέπει να αρχίζει από τους 12-18 μήνες και μετά. Η παρατεταμένη έναρξη μετά τα 3 χρόνια, δημιουργεί και αυτή προβλήματα.

Ματθαίος Γιωσαφάτ Παιδοψυχίατρος-ΨυχαναλυτήςΜε λένε __________

... και αυτή είναι η ιστορία μου ...


Όποτε μου αλλάζουν την πάνα, παίζω και γελάω πολύ ! Δεν θέλω να την αποχωριστώ με τίποτα και ας μου λένε ότι έχω μεγαλώσει πια .


Και όταν η μαμά λέει να δοκιμάσω να κάτσω στο γιογιό , κλαίω και φωνάζω και τελικά μου κάνει το χατίρι !Όταν έρχεται η ώρα για ύπνο, τρέχω γρήγορα στο κρεβάτι ! Ξέρετε γιατί; Γιατί κάθε βράδυ κάνω μαγικά ταξίδια όπου θέλει η φαντασία μου ! Απόψε αποφασίζω να πάω μια βόλτα στο φεγγάρι .Είναι γεμάτο χρωματιστούς κρατήρες ! Ξαφνικά ακούω μια μελωδία. Από πού έρχεται άραγε ; Πλησιάζω με δυσκολία τον πιο κοντινό κρατήρα . Η φουσκωμένη και βαριά πάνα μου έχει αρχίσει να με ενοχλεί . Σκύβω να δω ΚΑΙ ...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.