Page 1

IN ZAKEN

MAGAZINE Het magazine over ondernemen in de gemeenten Neder-Betuwe, Buren en Tiel

AT&C: SPARRINGPARTNER IN EEN DYNAMISCHE MARKT PORTFOLIO NIEUW ELAN IN AANTOCHT!

IZB_december2017_apartepagina's.indd 1

ONDERNEMER EN ZIJN HOBBY HENRY VLOT TE PAARD

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? BEKIJK DE VACATURES IN DIT MAGAZINE

8-12-2017 08:46:19


“Dankzij de containerterminal en de A15 is ons bereik aanzienlijk groter geworden”

Bel met Monique Spijker

0344 - 673 700 voor meer informatie en beschikbare kavels

Ondernemen op formaat Bedrijvenpark Medel ligt centraal in Nederland, midden in de Betuwe. Met een flexibele verkaveling en kavelgroottes van 2000 m 20 hectare kan elke ondernemer hier ondernemen op formaat. De eigen aansluiting op de A15 en de containerterminal aan het Amsterdam-Rijnkanaal maken Bedrijvenpark Medel bij Tiel de ideale locatie voor grote en kleine ondernemingen in de logisitieke en productiesector, maar ook in de bouw, handel en nijverheid.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 2

Bovendien biedt de regio veel gemotiveerde, talentvolle werknemers. Samen met sterk parkmanagement, hoogwaardige uitstraling van gebouwen en continue aandacht voor flora en fauna maakt dit Bedrijvenpark Medel aantrekkelijk voor werkgevers én werknemers. Benieuwd naar alle mogelijkheden Kijk op www.medel.nl of bel Monique Spijker 0344 - 673 700.

8-12-2017 08:46:38


INHOUD DECEMBER 2017

4-7 AT&C SPARRINGPARTNER IN EEN DYNAMISCHE MARKT 8-9 VLASTUIN GROUP NIEUWBOUW 10-11 EVENEMENTEN VOOR DE KOUDERE DAGEN 12-13 PLUS SUPERMARKT 17 ETEN MET GEMAK 18-19 DE ONDERNEMER EN ZIJN HOBBY 20-21 KLIMAATVERANDERING NOOPT TOT VERDUURZAMING 23 ASPREMONT ADVOCATEN 24-27 AUTOBIJLAGE 29 GO-TAN BOUWT DAGELIJKS AAN DE TOEKOMST 30-31 IN GESPREK MET JONGE ONDERNEMERS 33 AANHANGWAGENS HEUDRA NOG BETER 34-35 #KORT 36-37 ACCOUNTANTZ 39 LEREN EN WERKEN IN RIVIERENLAND 40-41 VACATURES 43 MAKELAAR LEVERT TOPPRESTATIE 44-45 TIEL 46-47 OVNB 48-51 PORTFOLIO NIEUW ELAN 53 HELICON 54-56 TIJSSEN ACCOUNTANTS 57 ZORGBOERDERIJ HOOG-BROEK 58-59 BUSINESSFLASH 61 HKV OCHTEN 63 WEGRESTAURANT DE BETUWE 64-65 DE PRINSENHOF BUREN 66 JOHAN WILLEMSEN COMPUTERS

COLOFON n i e u w

ELAN UITGEVERIJ - MARKETING - COMMUNICATIE

DOORPLAATSING MOGELIJK NAAR ANDERE UITGAVEN DECEMBER 2017

IZB_december2017_apartepagina's.indd 3

8

23

18

29

54

In Zaken Magazine is een uitgave van: Elan Media Group B.V. Hoofdstraat 8 4041 AD Kesteren Telefoon (0488) 44 20 36 E-mail: info@elan-media.nl Internet: www.elan-media.nl voorpagina foto AT&C Accountants Belastingsadviseurs Tiel

Acquisitie Karin Arends Vormgeving Elan Media Group B.V. Miranda Masurel Druk PreVision, Eindhoven

66 Copyright Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Verspreiding VSB, Rhenen

23-11-2017 15:33:24


4 | In Zaken Betuwe | AT&C Accountants en Belastingadviseurs

IZB_december2017_apartepagina's.indd 4

23-11-2017 15:33:26


In Zaken Betuwe | AT&C Accountants en Belastingadviseurs | 5

AT&C:

sparringpartner in een dynamische markt AT&C Accountants en Belastingadviseurs is op het kantorenpark Westroijen in Tiel gevestigd. Naast de gebruikelijke diensten, zoals het samenstellen en controleren van jaarrekeningen, zijn financiële managementinformatie en advies steeds belangrijker. Het team van 30 medewerkers, waaronder 7 accountants en 3 fiscaal juristen, speelt op deze veranderende situatie in.

Ontwikkelingen dienstverlening ‘De verandering in de dienstverlening gaat steeds sneller’, zegt Gert-Jan van Zuijdam van AT&C hoog niveau worden gebracht’. LEES VERDER OP PAGINA 7

IZB_december2017_apartepagina's.indd 5

23-11-2017 15:33:27


Kwaliteit en commitment maken het verschil • Accountancy, zoals het echt bedoeld is • Belastingadvies, samenspel voor maximaal rendement • Consultancy, multidisciplinair en gericht

Laan van Westroyen 2, 4003 AZ Tiel, T 0344 - 63 61 61

IZB_december2017_apartepagina's.indd 6

www.atcaccountants.nl

23-11-2017 15:33:28


In Zaken Betuwe | AT&C Accountants en Belastingadviseurs | 7

Rob Smits van AT&C Accountants vervolgt: ‘Het inscannen en automatisch herkennen van facturen en de automatische uitwisseling met bankgegevens zorgt niet alleen voor een snellere en effectievere verwerking, maar ook voor meer informatie. Deze informatie is binnen onze klantenportal online beschikbaar.’

Tools Johan Bouwman van AT&C Accountants wijst nog op een andere tool. ‘We hebben de beschikking over de databank van de SRA, het samenwerkingsverband van accountantskantoren. Daar zijn op anonieme basis de gegevens van 30.000 bedrijven opgenomen. Daardoor kunnen we voor vrijwel elk bedrijf een passende branchevergelijking maken. Handig om te zien waar binnen het eigen bedrijf nog verbeterpunten zijn.’

gegevens niet meer het eindpunt. Door software voor begrotingen, creditrating en andere gewenste analyses hier op in te pluggen, kan voor onze klanten maatwerk worden geleverd. Managementbeslissingen kunnen hierdoor sneller en beter onderbouwd worden genomen.’

Regeerakkoord Sander van Mourik van AT&C Belastingadviseurs gaat in op het regeerakkoord. positief leken. Bij nader inzien valt dat tegen. De verlaging van het vennootschapsbelastingtarief naar 16% (in 2021) is positief. Het tarief voor dividenduitkeringen wordt verhoogd van 25% naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. In combinatie met het lager vennootschapsbelastingtarief blijft de belastingdruk dan jaarlijks vrijwel gelijk. Wat men echter vergeet is dat de belastingdruk op de winstreserves, die in het verleden in de BV zijn opgebouwd, nu ook 28,5% wordt. Dit is in feite een belastingverhoging met terugwerkende kracht. Deze onevenwichtigheid wordt hopelijk nog aangepast.’

‘Onze klanten zijn eenmanszaken tot Ook Sjacco Freriks van AT&C Belastingadviseurs ziet aandachtspunten. ‘Onze grotere controleplichtige bedrijven. Voor elke onderneming is de rechtsvorm klanten zijn eenmanszaken tot grotere controleplichtige bedrijven. Voor elke onderneming is de rechtsvorm belangrijk. Dat geldt zeker bij een bedrijfsoverbelangrijk. Dat geldt zeker bij een dracht. Deze vereist een zorgvuldige planning. In deze regio is de overdracht naar de jonge generatie ondernemers volop gaande. Met het oog op de toekomst bedrijfsoverdracht. Deze vereist een een positieve ontwikkeling.’ zorgvuldige planning. In deze regio is de overdracht naar de jonge generatie Kwaliteit en commitment maken het verschil Gert-Jan van Zuijdam: ‘AT&C wil een sparringpartner zijn die haar klanten proactief ondernemers volop gaande. Met het oog op de toekomst een positieve we samen de bedrijfsvoering naar een hoger niveau.’ ontwikkeling.’

AT&C ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS Laan van Westroijen 2 - 4003 AZ Tiel - Telefoon (0344) 63 61 61 - E-mail: info@atcaccountants.nl Internet: www.atc-accountants.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 7

23-11-2017 15:33:38


8 | In Zaken Betuwe | Vlastuin Group

Nieuwbouw en nieuwe arbeidsplaatsen voor groeiende Vlastuin Group

De nieuwe Flexliner van D-TEC (te bewonderen op www.d-tec.nl) is op 18 oktober jl. op het Captains Dinner van de MobiliteitsRAI in de prijzen gevallen! De gestuurde kipper won de ‘RAI CarrosserieNL Innovation Award 2017’. Het kokerchassis van deze kipper zorgt voor gewichtsbesparing en biedt meer stabiliteit dan het traditionele ladderchassis. De aanwezigheid van het stuursysteem vergroot bovendien de praktische inzetbaarheid aanzienlijk.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 8

23-11-2017 15:33:40


In Zaken Betuwe | Vlastuin Group | 9

Bij ‘dochter’ D-TEC produceert de Vlastuin Group in Kesteren onder meer containertrailers, tanktrailers en de innovatieve gestuurde kipper. Vlastuin (www.vlastuin.nl) is voorts een hightech en toonaangevende toeleverancier in de metaalketen. Van productontwikkeling tot eindmontage. ‘We zien de award als een prachtige beloning op ons werk. Én we zij blij dat we dit hebben bereikt. Niet dat we ons op de borst kloppen, want in ons bedrijf overheerst de mentaliteit: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg’, zegt directeur Gerrit van Vlastuin. Het Financieele Dagblad heeft uitgezocht dat Vlastuin tot de top 10 van de 750 snelst groeiende bedrijven in de regio Oost (Utrecht, Gelderland en Overijssel) behoort. In de categorie grote bedrijven heeft Vlastuin de 5e plaats weten te bemachtigen. Door de sterke groei van de groep is Vlastuin genoodzaakt om toekomstgericht te denken. Op dit moment wordt een nieuwe hal van 6500 m² gebouwd voor de assemblage van de nieuwe kippers en de tanktrailers. Maar daar blijft het niet bij, om de groei bij te kunnen houden, liggen de volgende nieuwbouwplannen voor een centraal hoofdkantoor & magazijn op stapel.

www.werkenbijvlastuin.nl Om de verwachte groei in de komende 10 jaar te kunnen opvangen heeft Vlastuin tussen de 100 en 200 nieuwe medewerkers nodig. ‘We hebben voor onze presentaties een bedrijfsfilm laten maken en de website www.werkenbijvlastuin.nl is gelanceerd’, vertelt Van Vlastuin. ‘Dat is een hele opgave. Wij kiezen bij voorkeur voor Nederlandse werknemers, omdat dit voor de communicatie op de werkvloer vereist is. Uiteraard hebben wij ook andere nationaliteiten aan het werk, maar aan hen stellen we bij het afsluiten van een contract de voorwaarde dat ze Nederlands gaan leren. Dat kan gewoon niet anders.’

VLASTUIN GROUP Hogeveldseweg 5a 4041 CP Kesteren Telefoon (0488) 48 21 94 E-mail: info@vlastuin.nl Internet: www.vlastuin.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 9

Het zoekgebied ligt in een straal van 30 km rond Kesteren. Bij Vlastuin is veel aandacht voor de mensen op de werkvloer. Van Vlastuin daarover: ‘Wij willen een bedrijf zijn waar onze medewerkers en nieuwe kandidaten graag willen werken. Met al die mooie producten mogen we met z’n allen best meer trots uitstralen. Het is ten slotte het resultaat van wat we samen tot stand hebben gebracht. Als bedrijf moeten we daar meer energie insteken als er nieuwe werknemers bij ons beginnen.’ Hoewel er ook contacten zijn tot ver buiten Europa, richt Vlastuin zich met de export van de containertrailers, tanktrailers en kippers van D-TEC vooral op Europa. Er zijn veel dealers in de exportlanden waarvan men aandeelhouder is. Waarom Vlastuin? Omdat men blijvend innoveert om de eigen concurrentiepositie en die van de afnemers te versterken.

23-11-2017 15:33:43


10 | In Zaken Betuwe | Evenementen voor de koudere dagen!

Beleef verlichting op de meest bijzondere locaties in Amsterdam tijdens het Amsterdam Light Festival! Ieder jaar krijgen de betrokken artiesten een uitdaging meegegeven om de hoofdstad op een unieke manier te belichten in de vorm van het centrale thema van het festival. Tijdens eerdere edities kon u o.a. de twee enorme bewakers van de Hermitage, typisch Amsterdamse grachtenpanden in een uniek licht en verlichte bruggen bewonderen. Ontdek ook wat het thema dit jaar, Existential, voor unieke schouwspellen tot leven brengt! Daarnaast kunt u ook bij diverse musea terecht die tijdens het festival activiteiten voor bezoekers organiseren met het thema lichtkunst. Gedurende het hele festival kunt u de rondvaart Water Colors doen door de grachten van de stad waarbij u de unieke lichtkunstwerken vanaf het water kunt bewonderen.

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL KERSTMARKT MAASTRICHT

KERSTFESTIVAL KAMPEN

Het kerstfestival in Kampen is ieder jaar goed voor zo’n honderdduizend bezoekers aan de volledig omgetoverde binnenstad van Oud Kampen. Onder toeziend oog van de prachtige verklede figuranten, bent u welkom om het hele centrum van de Oudestraat tot het Keizerkwartier te komen ontdekken. Ook dit jaar kunt u zich laten verrassen door de musicals die ter plekke nagespeeld worden door honderden acteurs en de wereld van de romantische kunstenaar Anton Pieck beleven.

Landleven Winter is niet de zoveelste markt met kraampjes op een rij, het is het allerleukste uitje om op de vooravond voor Kerst te beleven. Het Nederlands Openluchtmuseum is dan, op zaterdag 16 en zondag 17 december, in wintersferen.

Onderdeel van het evenement Magisch Maastricht zijn diverse leuke kerstmarkten over de stad verspreid, zodat u al wandelend helemaal ondergedompeld wordt in de kerstsfeer. Onder andere op het Vrijthof, het Onze Lieve Vrouwe Plein en aan de Kesselskade komt u kerstchalets tegen waar u voor al uw kerstinkopen zult slagen! Nu is de zuidelijke gezelligheid van Maastricht hoe-danook al een aanrader, maar met sfeervolle kerstverlichting, kerstmuziek alom en het uitgebreide aanbod is het met recht Magisch te noemen.

WINTER WELVAART GRONINGEN

IZB_december2017_apartepagina's.indd 10

LANDLEVEN WINTER ARNHEM

Het museum ademt dan een sfeer van besneeuwde bospaden, een bevroren landschap en de warmte van het houtvuur. Je kunt er volop genieten van het sfeervol verlichte park, proeven van de heerlijkste winterkost en luisteren naar het bijzondere geluid van de advent, in de aanloopperiode naar Kerst: stel je voor hoe fraai de midwinterhoorns galmen. Dit terwijl je heerlijk kunt zwieren op de (kunst)ijsbaan. De schaatsen liggen al voor je klaar, je hoeft ze zelf niet mee te nemen! Ook vind de tweede editie van het NK haardhout stapelen plaats en wordt het allereerste vaatje Nieuwe Zuurkool bij opbod verkocht.

Winter Welvaart is een heerlijk uitje tijdens de kerstperiode waar u langs de schepen aan de Hoge en de Lage der A kunt wandelen waar u een kerstmarkt treft. Prachtige historische schepen liggen uitgestald aan de kade en ook het Noordelijk Scheepvaartmuseum is gratis tijdens Winter Welvaart. Daarnaast weten (vrouwen)koren met hun sfeervolle nummers ieder jaar de bezoekers weer in de kerststemming te brengen.

23-11-2017 15:33:44


In Zaken Betuwe | Evenementen voor de koudere dagen! | 11

IJSBEELDENFESTIVAL Het IJsbeeldenfestival in Zwolle is dit jaar weer van de partij in de kerstperiode! Met het unieke thema Wereldberoemde Verhalen beloven de beste ijskunstenaars ook deze keer bezoekers weer versteld te laten staan. Kortom, prachtige ijsfiguren, muziekstijlen en -culturen en de geschiedenis van de muziek in prachtige scenes gebouwd uit 250.000 kilo ijs en hetzelfde gewicht aan sneeuw! Een bijzondere ervaring die afgelopen jaar ruim 145.000 bezoekers tijdens hun uitstapje in Zwolle wist te fascineren.

Evenementen voor de koudere dagen! De tijd van gezelligheid en samenzijn breekt weer aan. Ook ‘s winters kunt u een dagje uit naar de leukste bestemmingen in Nederland. Van kerstmarkten met brocante tot samen schaatsen. Voor ieder wat wils!

KERST IN BRONKHORST

Kom ook schaatsen naast het strand deze winter bij het Cool Event in Scheveningen! Verwarmde winterse terrassen garanderen dat u na het schaatsen op 500 vierkante meter ijs of het glijden van de winterse glijbaan in Scheveningen ook weer op temperatuur zal komen. Dat terwijl de aankleding van heel Scheveningen een prachtig winterparadijs maakt deze winter!

Kerst in Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland, is een reis terug in de tijd. Beleef de tijd van Charles Dickens en geniet van straattoneel, zangkoren, vuurkorven en een kleinschalige kerstmarkt in een prachtige entourage.

Diverse arrangementen zijn beschikbaar voor wanneer u met een groep de baan komt bezoeken en ook wordt er natuurlijk gezorgd voor een divers aanbod aan winterse snacks bij de Koek en Zopie gelegenheid. Dat het evenement regelmatig verlengd wordt, geeft wel aan dat het een populaire bestemming is voor een uitje met de kerst. Winter of zomer, Scheveningen is een bezoekje waard!

WARME WINTER BROCANTE OOSTERBEEK

IZB_december2017_apartepagina's.indd 11

COOL EVENT SCHEVENINGEN

Een jaarlijks terugkerende overdekte brocante markt in Oosterbeek met mooie, bijzondere brocante en curiosa voor aantrekkelijke prijzen. Er is steeds meer belangstelling voor spullen uit vroegere tijden. Verzamelaars, snuffelaars en liefhebbers kunnen hun hart ophalen op deze authentieke markt.

WINTERSHOPPEN APELDOORN

Heerlijk wintershoppen en ideeën opdoen voor de feestdagen op de 10e editie van Spirit of Winter, om je vervolgens onder te dompelen in het kleurrijke leven van de Oranjes op Paleis Het Loo in Apeldoorn. In de sfeervol verlichte lanen tonen ruim 180 deelnemers het beste van wat ze in huis hebben! Laat u verrassen door de Smaakmakers, Sfeermakers & Trendsetters om zo de feestdagen nóg feestelijker te maken. De hoflakeien staan klaar bij de poort om u te verwelkomen.

23-11-2017 15:33:45


12 | In Zaken Betuwe | PLUS Kesteren

PLUS supermarkt

katalysator voor ontwikkeling winkelhart Kesteren IZB_december2017_apartepagina's.indd 12

23-11-2017 15:33:50


In Zaken Betuwe | PLUS Kesteren | 13

Kent u de Pitpartners? Dat zijn de trotse ondernemers uit Kesteren, die samen met de gemeente Neder-Betuwe keihard werken aan de realisatie van een nieuw winkelhart in Kesteren. De Hoofdstraat gaat op zijn kop. De nieuwe PLUS supermarkt van ondernemer André van de Pol is in aanbouw en nieuwe initiatieven voor het leegkomende pand en andere locaties gloren aan de horizon. ‘De Hoofdstraat in Kesteren wordt een bruisend winkelhart’, zegt André van de Pol. ‘De basis hiervoor is gelegd met het Masterplan Centrum Kesteren en met de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Casterhoven wordt het dorp voor jong en oud een stuk aantrekkelijker.’

Toekomstbestendig Bij de presentatie van het masterplan in 2011 constateerde het college van B. en W. ‘Met de vaststelling van dit masterplan geeft de gemeenteraad richting aan een daadkrachtige ontwikkeling van het centrum van Kesteren. Het vormt een nieuwe impuls voor het centrum

‘Zij bouwen de nieuwe supermarkt met appartementen en gaan de voormalige Rabobank en de huidige locatie van onze Spar supermarkt met winkels en appartementen ontwikkelen. Kortom, zij nemen het risico voor de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum en dat stel ik zeer op prijs en met mij ondernemend Kesteren.’

van een vernieuwd, compact centrum met een breed voorzieningenaanbod en comfortabele verblijfsruimtes. Kortom: toekomstbestendig.’ Op de vraag hoe de PLUS supermarkt van toegevoegde waarde kan zijn op een hoofdrol van Kesteren in de regio, zegt André van de Pol: ‘De PLUS is een coöperatie van trotse supermarktondernemers. Ons gezamenlijk doel is een duurzame bedrijfsvoering waarbij de klant centraal staat, wat bij ons altijd al het geval is, en de focus ligt op goed eten, voor iedereen elke dag. De ambitie van onze organisatie is de beste supermarkt van Nederland worden. Dat is synoniem aan de ambitie van de Kesterense ondernemers. De Pitpartners streven naar het beste winkelhart in de regio, met een gevarieerd aanbod. Dus een aantrekkelijk Kesteren voor de consument.’

Veeleisend

André van de Pol benadrukt daarbij de rol van de Kesterense ondernemersfamilie Timmer.

Hans Keuken, wethouder Economie, besluit: ‘Ik ben erg blij met wat er nu in Kesteren gebeurt. Het heeft lang geduurd voordat er zicht kwam op de realisatie van de winkelconcentratie. Voor Kesteren is het heel belangrijk dat er een grotere supermarkt komt. De kern groeit snel door woningbouw en daar horen goede voorzieningen bij. Erg tevreden ben ik met de plannen voor de huidige locatie van de Spar en de Rabobank. Hopelijk stimuleert dat verdere ontwikkelingen in de Hoofdstraat.’

Opticien Eric Damme, voorzitter van de Pitpartners, bevestigt dat. ‘Alle waardering daarvoor en met onze ondernemers werken wij met de gemeente hard om dit waar te maken. Wij formuleren onze wensen en zijn daar eerlijk gezegd veeleisend in.’ Jan Timmer, van Bouwbedrijf J.G. Timmer, is de nuchterheid zelf. ‘Het is een hele klus. André van de Pol heeft de plannen aan onze voorgelegd en wij hebben er, na zorgvuldige afweging ‘ja’ op gezegd. Het is niet eenvoudig en een hele investering. Het vergt veel overleg met de gemeente, want ook van de zijde van de lokale overheid worden veel eisen gesteld, onder meer op het gebied van parkeren.’

Goede voorzieningen

Vooraanzicht

IZB_december2017_apartepagina's.indd 13

23-11-2017 15:33:55


Ook het constructief ontwerp van de nieuwe PLUS supermarkt in Kesteren is door ons gemaakt.

het ontwe rp va n de a rc hite c t z o goe d mogelijk uit te voeren. Efficiënt en s olide, es thetis c h vera ntwoord en met Elke bouwkundige constructie begint minima a l ma te ria a lge b ruik . D a a r z ijn w ij met een goed idee. Een manier om goed in. Ook voor de constructie van uw het ontwerp van de architect zo goed woning of bedrijfspand hebben we een mogelijk uit te voeren. Efficiënt en goed idee. De nieuwbouw of verbouw solide, esthetisch verantwoord en met van uw project zien wij als een uitdaging. minimaal mate ria alge bruik. Da ar zijn wij Wat een constructie sterk maakt, is goed in. Ook voor de constructie van uw na de rha nd niet me e r z ic htba a r. H et is woning of bedrijfspand hebben we een de verborgen kracht van een goed idee. goed idee. De nieuwbouw of verbouw van uw project zien wij als een uitdaging. Wat een constructie sterk maakt, is naderhand niet meer zichtbaar. Het is de verborgen kracht van een goed idee.

r o e kerl o.nelke l.n l

met een goed idee.

BOUWPLANNEN? WIJ ONTWERPEN GRAAG DE CONSTRUCTIE. BOUWPLANNEN? WIJ ONTWERPEN GRAAG DE CONSTRUCTIE.

verborgen kracht verborgen kracht s p e c i a l i s te n i n c o n s t r u c t i e s

IZB_december2017_apartepagina's.indd 14

23-11-2017 15:33:55


BOUWPLANNEN?

“Wij zijn voortdurend op zoek naar timmermannen en werkvoorbereiders.

Bouwbedrijf J.G. Timmer is het juiste adres voor al uw bouwplannen. Of het nu gaat om een woning,

Iets voor jou? Solliciteer!”

bedrijfhal, agrarische stal, bewaarloods of mestkelder; wij staan klaar om uw project te realiseren. Door onze efficiënte werkwijze en gemotiveerde ervaren vakmensen leveren wij topkwaliteit tegen een concurrerende prijs. Korte lijnen, persoonlijk contact en betrouwbaar zakendoen; dat is waar wij voor staan. Onze kracht is dat wij het gehele project in eigen beheer kunnen realiseren, onder het motto: ‘Uw plan, onze zorg’. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het maken van funderingen en kelders. Deze vormen letterlijk en figuurlijk het fundament van uw bouwproject.

WONINGBOUW

BEDRIJFSHALLEN

BETONBOUW

Een eigen woning laten bouwen is voor veel

Wij bouwen bedrijfshallen in alle soorten en

Wij zijn gespecialiseerd in betonbouw waarbij

mensen een droom. Bouwbedrijf J.G. Timmer

maten. Wij denken graag met u mee om zo

wij in de loop der jaren ruime ervaring hebben

is bij uitstek dé specialist op het gebied van

efficiënt mogelijk te kunnen bouwen. Uw eisen

opgebouwd in keerwanden, opslagloodsen,

woningbouw.

en wensen staan bij ons centraal.

betonvloeren, afzink-, mest- en betonkelders.

Bouwbedrijf J.G. Timmer | Batterijenweg 3, Kesteren | Telefoon: 0488 488 860 | E-mail: info@jgtimmer.nl | www.jgtimmer.nl

In Zaken magazine 210x260mm.indd 1

IZB_december2017_apartepagina's.indd 15

11-11-17 (wk 45) 14:35

23-11-2017 15:33:57


WIJ BRENGEN U altijd verder! D E CE MBE R IS

cadeaumaand

Start je in december in onze club, dan ontvang je een zeer toepasselijk cadeau van ons; een jaarlidmaatschap op het FoodFirst Network t.w.v. €45,-* waar wij als één van de eerste clubs in Nederland mee gaan samenwerken in 2018 (bedrijven aanbod op maat) *niet in combinatie met andere aanbiedingen

WAT HO U DT DIT IN ?

FoodFirst Network is een online Food & Care video platform over lekker én goed eten. Een lidmaatschap van FFN biedt een unieke mix van online kookvideo’s, kookworkshops en medische informatie van de beste specialisten. Ook voor mensen met een allergie hebben we heerlijke gezonde recepten. Op maat. Passend bij ieders persoonlijke gezondheid, smaak, kookniveau en leefstijl. FoodFirst Network is zonder reclame dus het (h)eerlijke verhaal wordt verteld. FoodFirst leert je beter Kiezen, beter Kopen en beter Koken. FoodFirst opent de grootste kookschool van Nederland, namelijk bij jou in de keuken. 24/7 en wanneer het jou uitkomt. Topnamen die hieraan meewerken zijn o.a. Rudolph van Veen, Saskia Ysbrandy en Tamara de Weijer.

PROVINCIALEWEG 16, LIENDEN - TEL: 0344-602204 - INFO@HEALTHCLUBJULIEN.NL - WWW.HEALTHCLUBJULIEN.NL

IZB_december2017_apartepagina's.indd 16

23-11-2017 15:33:58


In Zaken Betuwe | Eten met Gemak | 17

Welkom bij Eten met Gemak Rivierenland! Een warme maaltijd is een belangrijk moment van de dag. Daar zijn we bij Eten met Gemak Rivierenland van overtuigd. Daarom leveren wij smaakvolle koelverse maaltijden aan huis of bij uw organisatie. Dit in combinatie met persoonlijke service, zoals het tot in de koelkast bezorgen van de maaltijden en advies over de maaltijdkeuze.

Of het nu voor een bedrijfskantine is, voor onderweg in de vrachtauto of cliënten van uw zorgorganisatie, iedereen is welkom. Daarbij kunt u ook denken aan overwerken of een tijdelijke periode van drukte. Zowel particulier als zakelijk kunt u van onze service gebruik maken. De maaltijden worden direct na het koken gekoeld (zodat vitamines en andere voedingsstoffen bewaard blijven) en zuurstofarm verpakt. U kunt de maaltijden daardoor nog een aantal dagen in de koelkast bewaren. Geboren en getogen in de regio Rivierenland ken ik, Gerwin van Helten, dit gebied goed. Als vast contactpersoon en bezorger van de maaltijden, heeft dit voor u als klant zeker een meerwaarde. We vinden het erg belangrijk om mee te denken in oplossingen om uw organisatie goed van dienst te kunnen zijn. Kwaliteit en diversiteit zijn de basis van een goede maaltijd. Het aanbod is enorm divers. Van dieet tot biologisch, het kan allemaal. En allemaal koelvers geleverd. Eten met gemak biedt het aan, voor een gunstige prijs. De prijs van een regulier hoofdgerecht is: € 5,99. (incl. BTW) Vanaf 4 maaltijden of meer, gratis bezorging! Daarnaast geven wij u graag advies over de maaltijden. Er wordt be zorgd in de gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen, Overbetuwe, Tiel, West Maas en Waal. Uitproberen? Dan is onze proefbox iets voor u. Voor € 14,95 (incl. BTW) krijgt u 3 verschillende maaltijden naar keuze thuisbezorgd. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

ETEN MET GEMAK RIVIERENLAND Contactpersoon: Gerwin van Helten | Telefoon (0344) 82 02 02 | Internet: www.etenmetgemak.nl/rivierenland Facebook: www.facebook.com/etenmetgemak

IZB_december2017_apartepagina's.indd 17

23-11-2017 15:34:00


18 | In Zaken Betuwe | Ondernemer en zijn hobby

De ondernemer en zijn hobby

Draven over het strand en figureren in een film Henry Vlot te paard!

IZB_december2017_apartepagina's.indd 18

23-11-2017 15:34:02


In Zaken Betuwe | Ondernemer en zijn hobby | 19

Hij rijdt voor hobby en plezier. Het liefst in de

Henry Vlot in het dagelijks leven Van KPMG Accountants verhuisde hij in 1993 naar het Betuwsch Accountantskantoor in Ochten

bossen, door de duinen en op het strand. En zo is de familie al in 1997 in De Cocksdorp in Texel terecht gekomen, waar al deze ingrediënten voor de deur liggen. Henry Vlot, Zaidi en Texel hebben één ding gemeen, ze houden van elkaar. Dat verdient natuurlijk uitleg. Zijn volgers op Facebook zien regelmatig berichtjes met foto’s van zijn ‘Fries’ Zaidi. Gewoon een opname, maar dat is niet uniek. Wel als je Henry te paard in middeleeuwse kledij voorbij ziet komen. Dan word je vanzelf nieuwsgierig. Henry moet er

als assistent-accountant. Inmiddels is Henry directeur en mede-eigenaar. Hij woont met zijn vrouw Willie,

hengst, vroegen ze. Dat laatste valt niet mee, dus daar hebben ze concessies aan moeten

dochter Anne Fleur en zoon Kevin in Tiel. Zijn persoonlijk statement: ‘Ik streef natuurlijk naar 100%

nodig waren. Maar ik ga niet naar elke opname, omdat dit qua tijd niet altijd uitkomt.’ De paardenliefhebber hoorde lange tijd niets meer, maar onverwacht werd hij toch uitgenodigd voor de casting.

tevredenheid bij onze cliënten. Daarbij maak ik gebruik van mijn ervaring uit het verleden. Tegelijk houd ik rekening met de steeds wijzigende wet- en regelgeving. De belangrijkste factor daarbij is de onderlinge klik, die volgens mij onmisbaar is om tot goede resultaten met elkaar te komen.’ Over Gewoon BAK: ‘Onze belangrijkste doelstelling als kantoor is dan het ‘ontzorgen’ van de ondernemer. Hij of zij moet erop kunnen vertrouwen dat alles wat bij ons wordt neergelegd tijdig, op het juiste niveau en tegen een eerlijke prijs in behandeling wordt genomen. Meer informatie op onze vernieuwde website: www.gewoonbak.nl.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 19

De liefde voor de viervoeters bloeide op toen zijn dochter Anne Fleur (17) op 6-jarige leeftijd pony ging rijden. ‘Zelf hadden we daar vroeger geen geld voor.’ Stapje voor stapje kreeg Henry er plezier in en de grote stap volgde toen hij op verjaardag van zijn zoon en dochter voor proef paardrijlessen cadeau kreeg. ‘Vanaf dat moment sloeg het paardenvirus toe.’ Niet alleen Henry en dochter Anne Fleur zijn daarmee besmet. Ook vrouw en moeder Willie en zoon Kevin (20). Willie heeft het er echter niet op om op de rug van een viervoeter te zitten en houdt zich vooral met de verzorging bezig. Anne Fleur en Kevin rijden beiden wedstrijden. ‘Anne Fleur het liefst iedere week, maar dat is qua tijd een beetje teveel van het goede.’ Hun domicilie is Manege Lingezicht in Echteld. ‘Het is daar allemaal top geregeld’, zegt Henry enthousiast. ‘Binnen en buiten rijden, weidegang en alles wat daarbij komt. Bovendien kunnen de kinderen er op de scooter naar toe. Ideaal.’ Henry heeft er paardrijlessen op ‘zijn’ Zaidi. Hij rijdt voor hobby en plezier. Het liefst in de bossen, door de duinen en op het strand. En zo is de familie al in 1997 in De Cocksdorp in Texel terecht gekomen, waar al deze ingrediënten voor de deur liggen. ‘Dat betekent twee keer op en neer rijden. Eerst een keer om de caravan weg te brengen en vervolgens onze viervoeters met de paardentrailer. Zij worden in een nabijgelegen manege ondergebracht. Het is fantastisch vertoeven daar op Texel. Het Krimbos, de duinen, het strand; wat moet je nog meer?’ De telefoon gaat, iemand die een paar dagen geleden cliënt is geworden meldt zich. Henry neemt op: ‘Ik moet even dit gesprek afronden en dan bel ik je terug.’ Hij denkt even na. ‘In principe ben ik er 24 uur per dag voor onze cliënten en dan is het goed om regelmatig een moment van ontspanning te hebben.’

Khalid Boudou , schrijver van het boek Schnitzelparadijs, opent de foto-expositie 23-11-2017

15:34:03


20 | In Zaken Betuwe | Klimaatverandering noopt tot duurzaamheid

Klimaatverandering NOOPT TOT verduurzaming Omdenken is een modewoord. Maar na de Neder-Betuwse Klimaattop, waarop de bekende meteoroloog Reinier van den Berg de gevolgen van de klimaatverandering als zichtbare en voelbare realiteit presenteerde, is het helder dat verduurzaming moet. Het denken in rendement zal moeten veranderen in het denken in rentmeesterschap. Juist ook voor bedrijven.

Peter van den Berg, projectleider duurzaamheid van de gemeente Neder-Betuwe, spoort ook de bedrijven aan om in actie te komen. ‘Gelukkig hebben we goede voorbeelden in onze gemeente, maar we staan nog aan het begin.’ Neder-Betuwe wil in 2050 energieneutraal zijn en is bezig met een ‘offensief’ om inwoners en ondernemers te mobiliseren hieraan mee te doen. Zonneenergie moet een van de belangrijke pijlers worden. Van den Berg zegt dat de bedrijven in Neder-Betuwe bijna net zoveel energie gebruiken als alle inwoners bij elkaar. ‘Ieder serieus bedrijf moet de verantwoordelijkheid nemen om te verduurzamen en durven denken op de langere termijn. Voor zonnepanelen is dat in termen van terugverdientijd 7 jaar, terwijl een PV-installatie zo’n 25 jaar meegaat. Je draagt dan wel wezenlijk bij aan de aanpak van de klimaatverandering. De beslissing om te gaan voor een duurzaam rendement, is een kwestie van kennis en lef. Mijn boodschap is dus dat elk bedrijf de verantwoordelijkheid moet nemen om vanuit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een deel van het eigen stroomverbruik duurzaam op te gaan wekken.’

Peter van de Berg

IZB_december2017_apartepagina's.indd 20

23-11-2017 15:34:16


In Zaken Betuwe | Klimaatverandering noopt tot duurzaamheid | 21 IN ZAKEN BETUWE - DECEMBER 2017 | 21

Volgens de projectleider van de Neder-Betuwe begint de verduurzaming met energiebesparing. ‘De Omgevings Dienst Rivierenland monitort bedrijven tijdens hun bedrijfsbezoeken. De dienst kan ondernemingen die veel stroom en gas verbruiken opleggen om binnen vijf jaar maatregelen te nemen. Is men van goede wil, dan wordt er natuurlijk niet direct de meetlat langs gelegd. Maar de termijn is wel serieus bedoeld.’

Neder-Betuwe spoort bedrijven aan Peter van den Berg vindt ook dat bedrijven zich serieus moeten laten adviseren. ‘Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om kosteloos zonnepanelen op grote daken te leggen om de openbare verlichting te voeden en er natuurlijk zelf gebruik van te maken. De agrarische sector moet daar vooral ook naar kijken, want in 2024 moeten de asbestdaken eraf. Een financiering door middel van het beschikbaar stellen van de daken voor zonnepanelen is een mogelijkheid. Natuurlijk is iedere situatie specifiek, maar ik wil de bedrijven graag op gang brengen.’ Van den Berg roept de ondernemers en ondernemersverenigingen in Neder-Betuwe op hun krachten te bundelen. VNO/NCW wil hiervoor een regiefunctie gaan vervullen. Hij benadrukt ook dat het belangrijk is dat de ondernemers lid worden van de coöperatie Rivierenstroom, waarover u meer kunt lezen in dit magazine en op www.rivierenstroom.eu. Ten slotte: ‘We denken er aan ieder jaar een bijeenkomst te organiseren, in welke vorm dan ook. Wellicht is het een idee om jaarlijks een klimaatthermometer te presenteren, zodat we weten waar we staan.’ Heeft u vragen aan Peter van den Berg? Stuur hem dan een e-mail: pberg@nederbetuwe.nl.

BEDRIJVEN: WORD LID VAN RIVIERENSTROOM! De gemeente Neder-Betuwe roept de lokale bedrijven op om lid te worden van de energiecoöperatie Rivierenstroom, die in 2016 is gestart om duurzaamheid vorm te geven. De coöperatie vindt dat de duurzaam verworven energiewinst niet naar het buitenland moet stromen, maar in eigen regio moet blijven. Het gaat tenslotte om miljoenen per jaar. Inwoners en bedrijven die willen deelnemen en lid willen worden van de coöperatie halen een financieel voordeel zonder risico’s.

Participatie Door samen te denken over duurzaamheid, klimaatvisie en energieopwekking, vormt Rivierenstroom een betekenisvolle gesprekspartner voor de gemeente, politiek en het bedrijfsleven.

Opwekking De coöperatie speelt een belangrijke rol bij het opstarten van projecten voor het opwekken van duurzame energie. Dit kan variëren van zonnepanelen, biomassa, waterkrachtstroom tot windenergie.

Greensupport Rivierenstroom wil graag een bedrijvencollectief dat overheden, bedrijven en particulieren adviseert en ondersteunt bij de implementering van duurzame energie en bouwen in de gemeente Neder-Betuwe.

Kijk even op www.rivierenstroom.eu en meld u aan!

IZB_december2017_apartepagina's.indd 21

23-11-2017 15:34:26


22 | In Zaken Betuwe | Klimaatverandering noopt tot duurzaamheid

UW PARTNER IN ALLE GROENE ENERGIEOPLOSSINGEN! Wij doen u graag offerte voor: Bel voor een afspraak: Ton Keuken (06) 53 63 87 78 Ton Snijders (06) 27 37 07 65

• Groene energie in Nederland opgewekt, met groencertificaat • Zonnepanelen • Zonnecollectoren • Windturbines • Miniwarmtekrachtcentrales • Biomassaketels.

Ton Keuken Consultancy

Wij bieden u voor elke situatie een passende

De goedkoopste energieleverancier!

oplossing. Praktisch toepasbaar, technisch

Middenweg 7 4043 MD Opheusden

haalbaar en economisch rendabel.

g Buddin k technie Elektro ich houdt z vooral et: bezig m

Budding Elektrotechniek is de ervaren allrounder die met vakkundige precisie uw woningen, kantoorruimtes en bedrijfshallen van alle elektrotechnische installaties voorziet. Als u Martien Budding voor een klus vraagt, bent u gegarandeerd van een betrouwbaar vakman die kwaliteit levert!

Datanetwerken

Ventilatie- en afzuigsystemen Elektrische installaties Inbraakdetectie Toegangssystemen

GEZ GEMOTOCHT: IV MONTEEERDE UR Met en ige jare n ervar die gra ing, ag kwa liteit w il leveren en zijn verant woord ing dur ft te nem e n.

Ontruiming- en brandmeldinstallaties Domotica Zonnepanelen Neem gerust contact op met Martien Budding om de mogelijkheden te bespreken! Prunusstraat 45 // 4043 NT Opheusden T. 0488 44 39 09 // M. 06 13 41 39 07 E. info@buddingelektrotechniek.nl I. www.buddingelektrotechniek.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 22

23-11-2017 15:34:28


In Zaken Betuwe | Aspremont Advocaten | 23 IN ZAKEN BETUWE - DECEMBER 2017 | 23

De gevolgen van een volmacht; waar moet u op letten?

Een volmacht houdt in dat in naam van een ander een overeenkomst kan worden gesloten. Bijvoorbeeld een makelaar die als tussenpersoon

namens u uw huis verkoopt of een verzekeringstussenpersoon die in

naam van de verzekeraar handelt. De gevolgen komen dan voor reke-

ning van de volmachtgever, omdat in zijn naam is opgetreden en de tussenpersoon de verbintenis in naam van de volmachtgever sluit.

Wat nu als de tussenpersoon het vertrouwen heeft gewekt dat hij bevoegd is om uit naam van een volmachtgever te handelen en achteraf blijkt dat hij dat niet is?

Het sluiten van overeenkomsten in andermans naam gebeurt ook vaak door (freelance) vertegenwoordigers. Veelal mag de klant er vanuit gaan dat de vertegenwoordiger bevoegd is tot bijvoorbeeld het verlenen van kortingen. De overeenkomst komt dan rechtsgeldig tot stand, ook als de vertegenwoordiger zijn boekje te buiten gaat.

ASPREMONT 1-1 RED COMM UITGEZET

Van belang is of u als wederpartij slechts heeft vertrouwd op gedragingen of verklaringen van de tussenpersoon of ook op feiten en omstandigheden die bij de volmachtgever vandaan zijn gekomen. In het eerste geval komt de overeenkomst niet tot stand. De tussenpersoon is dan verplicht uw eventuele schade te vergoeden. Hebt u als wederpartij echter ook gerechtvaardigd vertrouwd op gedragingen en/of verklaringen van de volmachtgever, dan is de volmachtgever gebonden aan de overeenkomst. Dit kan zelfs het geval zijn indien de volmachtgever het vertrouwen wekt door niet te handelen en dus stil te blijven zitten terwijl voor hem de mogelijkheid bestond om in te grijpen.

Het is dan ook raadzaam om bij het verlenen van een volmacht, duidelijk en schriftelijk vast te leggen tot hoever de bevoegdheid van de gevolmachtigde rijkt. Anderzijds wordt van u verwacht dat u onderzoekt met wie u zaken doet en welke bevoegdheden deze persoon heeft. Een check in het handelsregister van de KvK geeft u eenvoudig een goed beeld evenals het vragen om de schriftelijke machtiging. Heeft u twijfels over de inhoud van de volmacht of bent u geconfronteerd met mogelijk een onbevoegde vertegenwoordiger, neem dan vrijblijvend contact op met Aspremont Advocaten op telefoonnummer 0344650510 en wij helpen u verder.

Ter verduidelijking een voorbeeld: onderneming A verleent B de volmacht om een bedrijfsauto te verkopen en spreekt mondeling een minimale prijs met B af van €15.000,-. A geeft een schriftelijk bewijs van de volmacht aan B zonder daarin het minimale verkoopbedrag te vermelden. A laat na om alsnog de minimale koopprijs vast te leggen. B verkoopt vervolgens de auto aan C voor een bedrag van €10.000,- en toont aan C het schriftelijke bewijs van de volmacht. C mag er gezien de schriftelijke volmacht gerechtvaardigd op vertrouwen dat B bevoegd is de bedrijfsauto namens A voor het bedrag van € 10.000,- te verkopen. De overeenkomst tussen A en C is dan ook rechtsgeldig tot stand gekomen. A kan mogelijk nog haar schade van € 5.000,- verhalen op B, maar zij kan de overeenkomst met C - in beginsel - niet ontbinden en zal de auto dus aan C moeten leveren.

ASPREMONT ADVOCATEN Koningin Beatrixplein 22, 4033 GX Lienden | Telefoon (0344) 65 05 10 | E-mail: info@aspremontadvocaten.nl Internet: www.aspremontadvocaten.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 23

23-11-2017 15:34:30


24 | In Zaken Betuwe | Winterproof

winter proof Veilig op weg in de winter

De winter is weer in aantocht. Veilig autorijden in de winter is een belangrijk aandachtspunt, want dan gebeuren de meeste schade- en pechgevallen. Door gladheid en de veel lagere temperaturen. Het winterklaar maken van je auto is geen overbodige luxe. Een aantal handige tips voor veilig op de weg in winterse omstandigheden.

Wintersport

Vignet

Ben je van plan om op wintersport te gaan? Let dan goed op de verkeersregels in het buitenland, deze kunnen nog wel eens verschillen van elkaar.

Een vignet in Oostenrijk is verplicht voor al het toeristische en zakelijke verkeer op de Oostenrijkse snelwegen. Een vignet aanschaffen kan bij alle grensovergangen en de huidige prijzen kan je vinden op de website van de ANWB. Er bestaan verschillende vignetten voor de auto en motor. Ook kun je een vignet voor verschillende periodes kopen, namelijk voor 10 dagen, 2 maanden of een jaar. Ook in Zwitserland heb je verplicht een vignet nodig om het land binnen te komen. Naast de auto heeft ook de aanhanger of caravan een apart vignet nodig.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 24

Er worden hoge boetes uitgeschreven wanneer een voertuig geen of niet het juiste vignet heeft. Ieder vignet in Zwitserland is hetzelfde en is een jaar geldig.

De milieusticker Duitsland heeft een speciale milieusticker. In sommige delen van Duitsland is dit verplicht. Dit zijn de Umweltzones, waar de luchtkwaliteit gewaarborgd moet blijven. Dit gebied mag je alleen inrijden wanneer je in het bezit bent van een milieusticker en voldoet aan de classificatie die hoort bij de ‘Umweltzone’.

23-11-2017 15:34:49


1

In Zaken Betuwe | Winterproof | 25

BEVROREN? Sloten Gebruik slotontdooier, een zakje warm water of föhn om de sloten te verwarmen.

2

3

Deuren Deuren dichtgevroren? Druk de deuren bij de raamsponningen goed aan zodat het ijs breekt. Werkt dit niet, gebruik dan een zakje warm water of een föhn (niet op de ramen gebruiken).

Handrem Trek hem extra aan zodat het ijs in de kabel breekt. Werkt dit niet, laat de motor dan 15 minuten draaien. Zo ontdooit de handremkabel vanzelf.

4

Ruiten Gebruik een plastic ijskrabber of een flacon ruitontdooier. Gebruik geen emmer warm water, daardoor kunnen ruiten barsten. Ruitontdooier komt ook van pas bij het loshalen van vastgevroren ruitenwissers.

5

Tunnels

Winterbanden

Om de plaats van bestemming te bereiken kan het zijn dat je door een of meerdere tunnels moet. Wil je er zeker van zijn welke tunnels je door moet en wat de kosten hiervoor zijn? Van te voren kun je op verschillende routeplanners zien welke tunnels je moet gebruiken en hoeveel dit gaat kosten. De bekendste tussen die je door moet om de skigebieden in de Alpen te bereiken zijn de Gotthardtunnel, de Brennerpas of de Mont Blanc tunnel.

Winterbanden hebben een aantal voordelen. Ze zijn gemaakt van zacht rubber, waardoor je meer grip hebt op de weg en de remweg van je auto wordt korter. Het profiel ziet er anders uit dan bij zomerbanden en werkt als een soort grijpers die grip pakken op sneeuw en ijzel. Dankzij de speciale vorm blijven sneeuw, regen en vuil niet aan de band plakken. Men denkt vaak dat winterbanden duurder zijn, maar de prijs hiervan is vergelijkbaar met die van reguliere banden. Terwijl de zomerbanden in opslag liggen rijd je met de winterbanden verder. Winterbanden zijn al functioneel als het zeven graden of kouder is. Het is een stuk veiliger en je hebt meer grip op de weg.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 25

Ruitensproeiers Leg een zakje warm water op de sproeierkopjes. Is het reservoir (met zomer vloeistof) bevroren? Vul het dan aan met warm water zodat het ijs smelt en vergeet het niet te vullen met een antivriesvariant.

23-11-2017 15:34:54


26 | In Zaken Betuwe | Autobijlage

DE HOFSTEDE 26 4033 BV LIENDEN 0344 604 605 TIEL@AUTOGLAZ.NL | WWW.AUTOGLAZ.NL/TIEL

IZB_december2017_apartepagina's.indd 26

23-11-2017 15:34:54


In Zaken Betuwe | Autobijlage | 27

VAKGARAGE

®

DE HAAS B.V.

verkoop nieuwe en gebruikte auto’s onderhoud en reparatie airco service altijd vaste lage prijzen

WASSEN ZONDER KRASSEN

IZB_december2017_apartepagina's.indd 27

Vogelenzangseweg 43-45, 4033 AG Lienden Telefoon (0344) 60 22 50 E-mail: info@vakgaragedehaas.nl Internet: www.vakgaragedehaas.nl

23-11-2017 15:34:55


ADVIES EN ONTWERP | AANLEG | ONDERHOUD | GROENVOORZIENING | ONDERGRONDSE INFRA | BOVENGRONDSE INFRA GRONDWERK | DAK- EN GEVELBEGROENING | BERMVERHARDING | GLADHEIDSBESTRIJDING

PARTICULIER ÉN ZAKELIJK

DE JUISTE COMBINATIE TUSSEN ‘GRIJS EN GROEN’

Lakemondsestraat 13b | 4043 JC Opheusden t (0488) 44 30 93 | e info@vdbh.nl | i www.vdbh.nl

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet

Industrieterrein De Heuning - Industrieweg 21 - 4051 BW Ochten T: (0344) 64 36 22 - E: info@vandoorn.net

www.vandoorn.net

IZB_december2017_apartepagina's.indd 28

23-11-2017 15:34:56


In Zaken Betuwe | GoTan | 29

De bouw van de nieuwe fabriek van Go-Tan in Kesteren, die op ingenieuze wijze is verbonden met de deels verbouwde oude productieruimten anno 1975, is zeker de passanten niet ontgaan. Met de nieuwbouw kan de gestage groei van het tweede merk van Nederland in Oosterse producten worden vormgegeven. Technisch up to date en kwalitatief hoogwaardig, met liefde voor de traditie van lekker eten.

Go-Tan bouwt dagelijks aan de toekomst

‘Wij geloven in compromisloos’, zegt Han Go. Samen met zijn broer Bing vormt hij de directie van het familiebedrijf. ‘We willen aan alles voldoen. fl voortdurend nieuwe investeringen. ‘Alles begint bij een perfecte informatiestructuur, om aan te sluiten met de vergaande gedigitaliseerde wereld. Vroeger maakten wij eerst potjes en zakjes en stuurden achteraf een factuur als er een pallet de deur was uitgegaan. Nu begint het product met een verhaal, een recept, foto of een video. Daarna volgt een proces waarbij alle informatie in een keer op de juiste plaats beschikbaar moet zijn. Bij consument, kok, retailer, logistiek, instanties. Het product is een gevolg geworden. Je hebt weinig toekomst als je zwakke punten houdt.’

Een familiebedrijf met gevoel en liefde voor lekker eten Een ander belangrijk aspect is de marketing en communicatie. In de afgelopen jaren heeft Han Go de marketing afdeling operationeel geleid en met hun uitingen ‘a very foodloving family’ uitgedragen. Maar er moeten nieuwe stappen worden gezet om de positie in de markt te versterken. ‘We willen sneller schakelen. Met bloggen, vloggen en andere uitingen aan de informatiebehoefte van de consument voldoen. We hebben een marketing manager in dienst genomen die meer specialisme heeft dan ik. Goed voor mijn eigen creatieve vrijheid om van alles te bedenken, ‘content’ en producten te ontwikkelen, zegt Han Go. ‘Dat is gewoon een vereiste om ons merk levend te houden. Want ook de nieuwe generatie, die over eten weer heel anders denkt, willen we de kunst van het lekker Oosters koken leren.’ Hoewel we nog uren kunnen doorpraten over allerlei ontwikkelingen, wil Han Go vooral ook benadrukken hoe belangrijk medehart en ziel ‘Go-Tan’ zijn. Want dat is precies wat we willen zijn, een bedrijf waar mensen graag willen werken.’

GO-TAN B.V. Spoorstraat 57 - 4041 CL Kesteren - Telefoon (0488) 48 71 00 - E-mail: info@-go-tan.nl - Internet: www.go-tan.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 29

23-11-2017 15:34:58


In gesprek met jonge ondernemers...

30 | In Zaken Betuwe | Jonge ondernemers aan het woord

IZB_december2017_apartepagina's.indd 30

Fotografie: Peter Venema

De Geertrude’s Verschzaak Broodhuys/ met de Koffiebar, smaakvolste elke dag een Betuwse feestje! streekproducten ‘Ik ben op mijn 21e voor mezelf begonnen. Tijdens mijn studie bedrijfskunde & agribusiness ben ik afgestudeerd op mijn eigen bedrijf. Wij hebben een boerderijwinkel in Ochten, de Verschzaak, waarin wij de smaakvolste Betuwse streekproducten aanbieden. Van karnemelk tot appelcider, van jonge kaas tot kalfssukade en alles wat daar tussen zit. Ik doe het samen met mijn vrouw Erika’, vertelt Gijs Vroegindeweij.

‘Tijdens mijn agrarische studie is mijn duidelijk geworden dat er nog veel meer toegevoegde waarde kan worden toegevoegd bij agrarische bedrijven. Tevens zag ik dat de voedselketen vreemd was ingericht. Zo worden er in de Betuwe bijvoorbeeld komkommers uit Spanje verkocht, terwijl ze hier in de Betuwe ook groeien. Ook zag ik dat de consument opzoek is naar lokaal geproduceerd voedsel. Met deze uitgangspunten heb ik onderzocht hoe ik het snelst een korte keten kon opzetten en dat is onze ambitie.’ DE VERSCHZAAK Cuneraweg 6 - Ochten Telefoon (06) 11 94 16 59 E-mail: info@deverschzaak.nl Internet: www.deverschzaak.nl

Op 1 februari 2017 ging Geertrude’s Broodhuys in Opheusden open, een aanwinst voor het dorp. Geertrude den Hartog (24): ‘Ik werk vanaf mijn 15e in de bakkerij en kreeg vorig jaar het prachtige aanbod om die over te nemen. Omdat ik een passie heb voor horeca en voor

Dat past precies bij mijn bakkerij.’ Geertrude liet er geen gras over groeien en op Koningsdag

‘Wat ben ik in zeer korte tijd veel van deze zaken gaan houden! Elke dag is weer een feestje voor mij; ik zou dit echt niet willen missen.’ De jonge onderneemster werkt alleen, maar kan altijd terugvallen op haar voormalige werkgever en huidig rechterhand Gerrit Arends. Geertrude heeft de ambitie om de zaak verder uit te bouwen, maar voor nu: ‘Voorlopig overal de puntjes op de i zetten en dan stap voor stap vooruit!’ GEERTRUDE’S BROODHUYS/KOFFIEBAR Burgemeester Lodderstraat 11 - Opheusden Telefoon (0488) 44 18 85

23-11-2017 15:35:00


In Zaken Betuwe | Jonge ondernemers aan het woord | 31

Sjiek is hip en gastvrij!

Hilde van Kempen is eigenaresse van Plein12 en Style12. Op 24-jarige leeftijd (4 jaar geleden) begon zij met Plein12 in Tiel. Style12 is een jaar later voornamelijk online gestart.

Sjiek is hip, betaalbaar en altijd in beweging. Iedere week hangen er nieuwe items volgens

Plein12 is een business center waar men kantoren en vergaderruimte kunnen huren. ‘Heel leuk, want daar leer je (ik) veel verschillende mensen kennen, de variatie huurders is groot. Style12 is mijn creatieve kant, een kledinglijn en advies in styling/inrichting.’ Hilde vervolgt:

‘Plein12 is gevestigd in het pand waar mijn opa en oma ooit ‘Van Kempen Koudetechniek’ zijn begonnen, met Style12 ben ik begonnen om mijn creatieve kant ook zakelijk te gebruiken. Drie meiden helpen mij bij Plein12 en een leuke creatieve meid bij Style12. Geweldige mensen, want op dit moment ben ik voor een jaar op reis. Ook om na te denken over nieuwe ideeën! Mijn levensmotto is: ‘Waar een wil is, is een weg’. PLEIN 12 / STYLE12 Spoorstraat 12 - 4001 CN Tiel Telefoon (0344) 79 30 10 E-mail: info@plein12.com info@style12.com Internet: www.plein12.com www.style12.com

IZB_december2017_apartepagina's.indd 31

van Schaik begon op 26-jarige leeftijd een eigen dameskleding- en cadeauwinkel in wist heel goed wat zij wilde:

‘Een leuk, hip zaakje waar je iets unieks koopt. Een te gek assortiment kleding en leuke cadeautjes, snuisterijtjes en accessoires. Eigenlijk alles waar een vrouw blij van wordt!’ De eerste twee jaar heeft ze keihard moeten werken, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. In januari komt Mariska twee dagen in de week bij Sjiek werken. ‘Een superleuke meid die heel veel ervaring meebrengt’, zegt

door het uitwerken van nieuwe ideeën en plannen voor Sjiek. Want ambities? ‘Die zijn er genoeg. Wie weet wat de toekomst nog brengt!’ SJIEK Dokter van Noortstraat 16 4033 AA Lienden Internet: www.sjiekmode.nl

In gesprek met jonge ondernemers...

Plein12 en Style12

23-11-2017 15:35:01


AFVALINZAMELING | GEVAARLIJK AFVAL | RECYCLING | RIOOLSERVICE | GEMALEN

REMONDIS is één van ‘s werelds grootste dienstverleners op het gebied van recycling, afvalinzameling en afvalwaterbehandeling. De REMONDIS groep is aanwezig in Europa, Afrika -

REMONDIS Nederland biedt u doordachte en heldere totaal-

Waalbandijk 67, 4051 CK Ochten T. 0344 - 69 33 03 ochten@remondis.nl www.remondisnederland.nl

oplossingen op het gebied van afvalinzameling en rioolservice. Deze totaaloplossingen zijn voor uw branche op maat gemaakt

afvalstromen en recycling en rioolservice.

Herma van Dijkhuizen uw persoonlijke reisadviseur

Inspireren... erváren... en genieten!

ken is Bij mij boe er dan via níet duurd e service is internet. D ider! wel uitgebre Herma

Club

The Travel

Molendam 41 | 4051 BH | Ochten | T: 0344-644711 | M: 06-25344170 | E: herma@thetravelclub.nl | W: www.thetravelclub.nl/herma

IZB_december2017_apartepagina's.indd 32

23-11-2017 15:35:01


In Zaken Betuwe | Heudra | 33

Aanhangwagens Heudra nóg beter Ruim honderd modellen op voorraad voor de zakelijke markt

Heudra in Kesteren biedt een breed gamma state-of-the-art aanhangwagens voor de zakelijke markt. Het magazijn in Kesteren heeft ruim honderd modellen op voorraad waaronder de sterk verbeterde Hulco-plateauwagen. Dat geldt ook voor de kipaanhangwagens die zowel binnen de zakelijke Vanwege het robuuste vakwerkchassis, de geïntegreerde verlichting, als particuliere markt verkocht worden. Binnen deze doelgroepen is uittrekkokers aan de achterzijde, borden die wegklappen onder de ook het merk Anssems erg populair. Behalve kleinere aanhangwagens laadvloer en de vele bindhaken wás de Hulco natuurlijk al erg gewild. voor particulieren heeft Heudra een driezijdige kipper op de markt Het paradepaardje van Heudra vindt gretig aftrek onder aannemers, gebracht die nu ook leverbaar is in een drie-as-uitvoering. ‘Ideaal voor schilders, loodgieters, koeriers, cateraars, stratenmakers en evenementenbijvoorbeeld hoveniers, stratenmakers en aannemers’, weet Van Beem. organisaties. Allemaal beroepen en sectoren waar het vaak dagelijkse Benieuwd of Heudra de geschikte aanhanger voor u in huis heeft? U kunt kost is om veel spullen veilig en comfortabel te vervoeren. altijd een kijkje komen nemen in het maDe vernieuwde Hulco heeft echter meer gazijn in Kesteren waar het assortiment moois in petto. Behalve dat de modellen ‘Op onze aanhangwagens passen extra scherp geprijsd is. Het bedrijf breder zijn geworden, hebben ze ook we continu verbeteringen toe. een vernieuwd bordensyteem, een Dat geldt ook voor de kipaanhang- bouwt ook maatwerk-aanhangwagens vloerplaat uit één deel, LED-verlichting wagens die zowel binnen de Behalve Hulco en Anssems verkoopt en onderbroken zijafscherming voor de zakelijke als particuliere markt Heudra ook aanhangers van de merken banden. Dit laatste maakt het wisselen Saris, Humbaur en Eduard. van de banden, indien nodig, gemakkelijker. verkocht worden.’ Ook beschikt de plateauwagen over een geschroefde dissel en zijn de touwhaken beter bereikbaar. ‘Op onze aanhangwagens passen we continu verbeteringen toe’, zegt Heudra-eigenaar Simon van Beem.

MACHINEBOUW

HEUDRA

AANHANGWAGENS

HEUDRA - Panhuizerweg 7 - 4041 CN Kesteren - Telefoon (0488) 44 10 58 E-mail: info@heudra-aanhangwagens.nl - Internet: www.heudra-aanhangwagens.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 33

23-11-2017 15:35:05


34 | In Zaken Betuwe | #Kor t

#Kort

Buren heeft veel te bieden De stad Buren heeft veel te bieden voor haar inwoners, toeristen en passanten. Het gemeentebestuur wil het toeristisch-recreatief potentieel beter benutten. Daarom wordt er een nieuwe visie gemaakt op de stad Buren. Zo zal in 2020 de viering van 625 jaar stadsrechten worden gevierd. Dit jubileum is kapstok voor diverse andere activiteiten.

Bedrijventerrein Doejenburg || in Maurik klaar voor de verkoop Het bedrijventerrein is Doejenburg II in Maurik klaar voor de verkoop. Er zijn nog werkzaamheden te verrichten om het bouw- en woonrijp maken af te ronden. Deze werkzaamheden voert de gemeente Buren uit als dit noodzakelijk is voor een te verkopen kavel of als de uitvoering meerkosten in de toekomst kan voorkomen. Tot en met 2020 is 6 ha te verkopen. Er kunnen nog 12 bedrijfswoningen worden gebouwd.

Nieuwe directeur Private Banking & Particulieren Rabobank West Betuwe Per 1 november is Ans Looije-Verhoef de nieuwe directeur Private Banking & Particulieren bij Rabobank West Betuwe geworden. Zij vormt nu samen Hans van Zuijdam de directie van Rabobank West Betuwe.

BIZ de eerste Veilig Hart Netwerkorganisatie in Nederland! Op 30 januari 2018 zal Betuwe In Zaken samen met de Hartstichting en Fuego een cursus AED-gebruik geven, waarbij alle leden van BIZ en hun medewerkers (maxibehalen. BIZ wordt hiermee de eerste Veilig Hart netwerkorganisatie in Nederland! Tegelijkertijd steunt de businessclub met het inschrijfgeld de Hartstichting, zodat zij verder kunnen met hun onderzoek naar de oorzaken van cardioproblematiek. Informatie: www.biztiel.nl.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 34

Duurzaam strooien Avri zet in op een meer duurzame gladheidbestrijding door een proef uit te voeren met biologisch zout. Zout dat niet uit de aarde gewonnen is, maar een bijproduct is uit andere productieprocessen. Deze werkwijze sluit aan bij de doelstelling van Avri om, volgens de principes van de ‘circulaire economie’, zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken. De nieuwste generatie wintermachines gebruikt minder zout bij het strooien, en steeds meer Avri-voertuigen rijden op CNG/LNG deze keuzes behoort de gladheidbestrijding van Avri tot de meest duurzame in de regio.

23-11-2017 15:35:07


In Zaken Betuwe | #Kor t | 35

Heerlijke jamkoekjes naar een recept van Geurts Conservenfabriek Bak heerlijke jamkoekjes naar een recept van Geurts Conservenfabriek b.v. in Dodewaard. De jamkoekjes hoeven maar 10 minuten in de oven. Heerlijk te combineren met alle soorten jam.

Eindejaarsbijeenkomst dinsdag 19 december 2017 Op dinsdag 19 december is de eindejaarsbijeenkomst van de Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe in Molen de Zwaluw in

Ingrediënten: 200 gram bloem 115 gram boter 150 gram suiker 1 ei 0,5 lepel bakpoeder jam naar eigen smaak Verwarm de oven op 175 graden. Bekleed de bakplaten met bakpapier. Klop de boter samen met de suiker luchtig. Mix het ei erdoor. Mix de bloem en bakpoeder door het botermengsel. Draai nu balletjes van het deeg en leg ze op de bakplaat ongeveer 5 centimeter uit elkaar. Duw met je duim of met de steel van een pollepel een kuiltje in elk koekje. Vul het kuiltje met een beetje jam. Bak de koekjes in ongeveer 10 minuten lichtbruin. Nadat de koekjes uit de oven zijn, kan je er nog een beetje jam op doen.

Bedrijfsbezoek van VNO/NCW Rivierenland bij J.C. van Kessel Groep in Geldermalsen Op woensdag 29 november brengt VNO/NCW Rivierenland bedrijfsbezoek bij de J.C. van Kessel Groep in Geldermalsen, waar eigenaar Adrie van Kessel de ondernemers kennis zal laten maken met zijn bedrijf. Er valt veel moois te zien! Wat hebben appels, vastgoed, aluminium, bouw, projectontwikkeling, architectuur, houtbouw en zonnepanelen met elkaar gemeen? Het zijn alle bedrijfsonderdelen van de J.C. van Kessel Groep. Dit unieke, veelzijdige bedrijf houdt wel van een uitdaging en weet dankzij de samenwerking tussen haar bedrijven de mooiste projecten op te leveren. Het bezoek begint om 15.30 uur.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 35

Kesteren. Inloop vanaf 18.00 uur.

BIZ GALA Op 11 december organiseert BIZ weer een gala. Gala zoals een gala behoort te zijn: top entertainment en een exquise diner, gevolgd door een spetterende afterparty. Het is mogelijk om couverts reserveren, de kosten per couvert bedragen €175,- exclusief BTW. BIZ steunt dit jaar de Stichting Vrienden van het Vrijthof. De presentatie is in handen van Gaston, u welbekend als De Stem van onder andere de Postcodeloterij. Voor meer informatie: www.biztiel.nl.

Project FruitDelta Rivierenland Een project van FruitDelta Rivierenland is het idee voor een Fresh Consolidation Center. Een bedrijvenpark op een geografisch slimme locatie waar het hele assortiment versproducten het jaar rond snel en klantspecifiek uitgeleverd kan worden aan retailers, binnensteden, zorginstellingen en bij consumenten thuis. Het gaat om het opzetten van een co-designproces waarin creatieve ondernemers, kenniswerkers en overheidsmedewerkers in enkele rondes werken aan het verder opzetten en inrichten van een Fresh Consolidation Center. En dit uiteraard ook concreet vormgeven. Initiatiefnemers zijn Logistieke Hotspot Rivierenland, Wageningen University & Research en Greenport Gelderland. Iedereen kan aanhaken met goede ideeën.

23-11-2017 15:35:08


36 | In Zaken Betuwe | Accountantz

IZB_december2017_apartepagina's.indd 36

23-11-2017 15:35:17


In Zaken Betuwe | Accountantz | 37

ACCOUNTANTZ,

Ondernemen met de ondernemer Wie klant wordt bij AccountantZ, gaat in feite een partnership aan met het team van accountant Leon Zoetekouw en bedrijfseconoom Aron van Doorn. Een duo met meer dan 15 jaar ervaring als accountant, fiscalist, controller, financieel manager en bedrijfsdeskundige in het MKB. Specialisten die zelf weten wat ondernemen is. Hun visie op accountancy gaat verder dan het voeren van een administratie of een jaarrekening.

‘Wij ondernemen met de ondernemer’, zegt Leon Zoetekouw. ‘Dat betekent dat wij met heldere adviezen, gevraagd of ongevraagd, met de ondernemer optrekken om de gestelde doelen te bereiken. We voelen door onze persoonlijke betrokkenheid dezelfde passie, dezelfde spanning en dezelfde druk.’ ‘De ondernemer moet zijn doelen stellen aan de hand van een concreet stappenplan’, licht Aron van Doorn toe. ‘Daarbij moeten de neuzen één kant op staan. Wij willen als het ware deel uit maken van het managementteam

Een ondernemer heeft ook in de privésituatie weleens een klankbord nodig. Dan zijn we er ook. Alles bij elkaar vormt dat de sleutel tot succesvol ondernemen.’

Door proactief mee

‘Ondernemen met de te denken ondernemer wil bij Er zijn. Proactief meedenken. Met raad en daad bijstaan. mens begrip hebben voor elkaar. ‘Onze persoonlijke ons ook zeggen dat Als manier van klantcontact vinden onze klanten verfrissend en we uitgebreid over vernieuwd’, zegt Aron van Doorn. ‘Maar ook de wijze waarop wij acteren als het gaat om kansen, nieuwe inzichten, van allerlei creatieve ideeën of onverwachte tegenvallers. Wij zorgen ervoor dat de ondernemer zich blijft focussen op zijn doel onderwerpen en sturen mee in de juiste richting.’ Wie zich aangesproken communiceren.’ voelt door deze werkwijze, wordt hartelijk uitgenodigd op

motor van dat team te zijn. Maar ook dát radertje, dat als het nodig is met realistische oplossingen te komen. Door ondernemerszin, passie, kennis, kunde en ervaring te bundelen ontwikkel je het onderscheidend vermogen dat een onderneming bij groei nodig heeft.’ ‘Ondernemen met de ondernemer wil bij ons ook zeggen dat we uitgebreid over van allerlei onderwerpen communiceren’, zegt Leon Zoetekouw. ‘Persoonlijk, telefonisch, per e-mail, sms’je of een appje. Er altijd zijn voor je relatie geeft van beide kanten een goed gevoel en maakt de samenwerking veel leuker. En het hoeft niet altijd te gaan over het bedrijf.

prijs methode van AccountantZ. Ook zo’n tool voor een prettige samenwerking.

ACCOUNTANTZ Kersenbongerd 13 - 4003 BW Tiel - Telefoon (0344) 70 02 12 - E-mail: info@accountantz.nl - Internet: www.accountantz.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 37

23-11-2017 15:35:17


Systeem- en netwerkbeheer | ICT hard- en software | Hosted VoIP Telefonie | (Glasvezel)verbindingen Cloud oplossingen | ICT Beveiliging | Printer- en documentoplossingen | Zakelijk mobiel Back-up & Disaster Recovery | Helpdesk | Website hosting

EEN GOED MOMENT Zoekt u een goed moment om uw ICT te laten verbeteren? Moet er bijvoorbeeld wat gedaan worden aan uw back-up, antivirus, cloudomgeving, IT-beveiliging, etc? YourICT is 24/7 bereikbaar. Zelfs in de kerstvakantie. Ga met YourICT het nieuwe jaar in, bel ons op 0488 - 74 50 50.

Nijverheidsweg 2A | 4041 CK Kesteren | T. 0488 - 74 50 50 | E. info@yourict.nl | I. www.yourict.nl T. 0345 - 62 22 23 (Geldermalsen) | T. 075 - 30 30 550 (Wormerveer)

IZB_december2017_apartepagina's.indd 38

23-11-2017 15:35:17


In Zaken Betuwe | Leren en Werken in Rivierenland | 39

Leren en werken in Rivierenland Voor alle vragen over leren en werken - of u nu werkzoekende, werknemer, scholier/student of werkgever bent - kunt u terecht bij Servicepunt Leren en Werken Rivierenland. Bent u op zoek naar een leerbaan, een loopbaanadvies of wilt u overstappen naar een andere functie? Dan is het mogelijk om een afspraak te maken met een adviseur voor een onafhankelijk en kosteloos advies.

Servicepunt Leren en Werken Rivierenland werkt in de regio nauw samen met de adviseurs van UWV en Werkzaak(gemeenten). Tevens zijn er goede contacten met ROC Rivor en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC). Hierdoor hebt u één vast punt voor al uw vragen op het gebied van leren en werken. Samen worden de wensen en mogelijkheden onder de loep genomen om zo tot een advies op maat te komen. Het Servicepunt Leren en Werken is er voor iedereen in de regio Rivierenland, tussen de 18 en de 68 jaar. Zo kan een werkzoekende er bijvoorbeeld terecht met vragen over leren en werken, scholing, beroepen, testen, vacatures en een goed advies over (studie-) loopbaan, ook studenten. Het servicepunt helpt verder werkgevers in de zoektocht naar een stagiaire, of wanneer het bedrijf of organisatie een leerwerkvacature heeft. Ook voor een opleidingsadvies voor een medewerker -of zelfs een hele afdeling. Servicepunt Leren en Werken Rivierenland werkt samen met: • ROC Rivor, voor opleidingen en onderwijsprogramma’s • Werkzaak Rivierenland, voor de verbinding van vraag en aanbod van werk • UWV, voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 39

23-11-2017 15:35:22


40 | IN ZAKEN BETUWE - DECEMBER 2017

BURGLAND BOUW

GEZOCHT

Dodewaard

Leerling timmerman

Zoek je een nieuwe uitdaging...

...bij een bouwbedrijf met ambitie? Met kennis en daadkracht Burgland Bouw actief in planontwikkeling, bouwen, service en onderhoud.

Reageer dan op de vacature die op jou van toepassing is want wij zijn per direct op zoek naar:

Voor onder andere bedrijfspanden, kantoren, scholen, winkels en woningen zijn wij uw partner en adviseur bij uw kleine en grote huisvestingsopgaven.

Van Setten Timmerwerken is een bedrijf met enthousiaste medewerkers waar kwaliteit op nummer één staat. Het werken met duurzame materialen voert de boventoon. Onze kracht ligt bij het echte timmerwerk.

De medewerkers van Burgland Bouw zijn u graag van dienst!

Wij bieden: - Een afwisselende baan. - Mogelijkheid om overuren te maken. - Een prettige werkomgeving. - Ruimte en mogelijkheden voor een persoonlijke groei.

Belangstelling? Meer informatie over deze vacatures vind je op onze website: www.burglandbouw.nl

Geïnteresseerd?

Dalwagen 63 • 6669 CB Dodewaard, Telefoon 0488 - 41 72 40 • E-mail: info@burglandbouw.nl www.burglandbouw.nl U W

V O O R T V A R E N D E

P A R T N E R

B I J

B O U W E N

Wij vragen: - Een enthousiaste medewerker. - Je bent flexibel ingesteld en hebt een positieve uitstraling. - Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Stuur of mail dan je sollicitatie voorzien van CV Tielsestraat 16 - 4043 JS Opheusden | M. (06) 33 83 04 68 E. info@vansettentimmerwerken.nl | I. www.vansettentimmerwerken.nl

VACATURES In verband met de sterke groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar gemotiveerde nieuwe collega’s.

• LASSER • ASSEMBLAGEMEDEWERKER TRACS • WERKTUIGBOUWKUNDIG ENGINEER/CALCULATOR • ASSEMBLAGEMEDEWERKER ZODENBEMESTERS/DOORZAAIERS • AFTER PRODUCTIEMONTEUR- VARIOBAKKENBOUW • SERVICE COORDINATOR • SERVICE MEDEWERKER BINNENDIENST • SERVICEMONTEUR

Voor meer informatie: kijk op onze website

www.vredo.com

Vredo Dodewaard B.V. Tel: 0488-411254 E: info@vredo.nl W: www.vredo.com

IZB_december2017_apartepagina's.indd 40

VACATURES

Vredo Dodewaard B.V. is een gezond zelfstandig familiebedrijf dat zich toegespitst heeft op de ontwikkeling, productie & verkoop van machines tbv de agrarische en groene sectoren.

De beste in het veld

23-11-2017 15:35:23


In Zaken Betuwe | Fac ts & Figures werkgelegenheid Neder-Betuwe | 41

Facts & Figures Neder-Betuwe HI!

IN TOTAAL ZIJN ER NU RUIM

2.100

BEDRIJVEN

IN DE GEMEENTE

WIJ VERWELKOMDEN IN 2016

81NIEUWE BEDRIJVEN UIT DE RAPPORTAGE

DE DETAILHANDELSSECTOR GROEIDE IN 2016

2%

VAN ALLE SLECHTS WINKELS STAAT LEEG

MET 71 BANEN NAAR RUIM

1.100 BANEN

DE SECTOR INDUSTRIE LEVERT MOMENTEEL

2.000 VAN DE IN TOTAAL 10.043

NAAR RUIM

BANEN IN DE GEMEENTE NEDER-BETUWE

IZB_december2017_apartepagina's.indd 41

GEMEENTE NEDER-BETUWE BLIJKT

2016 VAN DE

DAT ER IN 2016, NET ZOALS IN

OP DE BEDRIJFSTERREINEN LIGT HET PERCENTAGE RUIM ONDER HET NORMALE ‘FRICTIE’- LEEGSTANDSNIVEAU VAN

5 PROCENT

2015, WEER SPRAKE IS VAN

ECONOMISCHE GROEI DE WERKGELEGENHEID NAM MAAR LIEFST TOE MET 2,9%

DAT ZIJN 281 BANEN

DE MEESTE BANEN DEZE GROEIDE MET 126

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

ONS WERKLOOSHEIDSPERCENTAGE (5,2%) BLIJFT LAAG TEN OPZICHTE VAN LANDELIJKE, PROVINCIALE EN REGIONALE CIJFERS

IN

2015 GROEIDE HET AANTAL BANEN OOK AL MET

227

23-11-2017 15:35:23


JÖRG is vanouds een Nederlandse fabrikant van machines voor plaatbewerking die zich vooral specialiseert in de dunne plaat. In eigen productie worden gemaakt:  Lasersnijmachines met coilaanvoer  Decoil- en kniplijnen  Voormachines  Kraalmachines  Uithoekscharen  Ponsmachines  Speciale HVAC Machines  Air-Works machines voor HVAC

flexibiliteit. Voor de kleinere werkplaatsen heeft JÖRG nu een compacte machine ontwikkeld. Deze neemt veel minder plaats in beslag en kost minder investering. De voordelen zijn echter gelijk met de grote laser: snel, flexibel en minimaal materiaalafval. Er is veel belangstelling voor deze compacte uitvoering.

Naast eigen fabricage vertegenwoordigd JÖRG ook de volgende toonaangevende fabrikanten:  SCHECHTL: Guillotinescharen en zetbanken  CIDAN: Guillotinescharen, zetbanken en decoil- en kniplijnen  VARIOBEND: Langzetbanken en Buigautomaten  NOSSTEC: Plaatwalsen  AIR-WORKS: HVAC machines.  ECKOLD verbindings- en vervolmingstechnieken.  X-MACHINES Laskanten snijmachines  TOSKAR: Kantbanken en Guillotinescharen. De klanten, die JÖRG bedient, zijn meestal werkzaam in: de luchtkanalen productie, Isolatieplaatwerk, dakbedekking zink & koper, dak- en wandbeplating voor de hallenbouw, apparatenbouw, panelenbouw, scholen enz. De lasersnijmachine met coilaanvoer van JÖRG is erg populair bij de isolatiebedrijven wegens de grote productiviteit en

Dodewaard, 0488 - 482 087 www.jorg.com, info@jorg.com

Compacte laser NIEUW

"Grote" laser met coilaanvoer

JÖRG is de laatste jaren sterk gegroeid. Daarom zal JÖRG gaan verhuizen naar een groter pand. Vanaf 1 januari is het adres: Nobelweg 3, 6669 MV Dodewaard.

Lekker knus de winter in? Bekijk de interieurideeën bij ReeDoo!

Onze adresgegevens: Hamsestraat 38 4043 LH Opheusden 0488 440905

Openingstijden: Donderdag 10.00 - 17.30 uur Vrijdag 10.00 - 20.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

IZB_december2017_apartepagina's.indd 42

Genoten we in de herfst van de prachtige kleuren buiten, in de winter zitten we heerlijk knus binnen met familie en vrienden...

In onze winkel in Opheusden hebben we alle ruimte om u te inspireren. Bijvoorbeeld met behang uit de collectie van Smith & Fellows of misschien met verf van Little Greene.

Bij ReeDoo kennen we het geheim van ‘n voelbare sfeer in uw interieur. We weten als geen ander wat het verschil maakt tussen een huis en úw thuis? Inderdaad, de stoffering door de interieurspecialisten van ReeDoo!

En omdat sfeer en representativiteit ook in zakelijke omgevingen van belang zijn, doen we bij ReeDoo (kleinschalige) projecten. Van kantoren en praktijkruimten tot schoolgebouwen en kantines.

Breng ook kleur in uw interieur! www.reedoo.nl

23-11-2017 15:35:23


In Zaken Betuwe | Corr y van Rheenen Makelaardij | 43

Makelaar levert topprestatie ‘Op dit moment hebben wij meer vraag, dan aanbod’, zegt Corry van Rheenen, die als makelaar erg succesvol in Rivierenland en Maas en Waal. ‘De omloopsnelheid van de huizen die wij in de verkoop hebben is erg hoog. De aanpak speelt daarbij wel een belangrijke rol.

DAARDOOR IS CORRY DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE VERKOOPOPDRACHTEN Corry van Rheenen heeft veel zoekopdrachten. De panden die in de verkoop komen, worden direct aangeboden aan cliënten van wie het profiel past bij wat zij zoeken. Bovendien fungeert zij vaak als aankoopmakelaar. ‘Mijn opdrachtgevers, voor wie ik een aankoop heb gedaan, kunnen bevestigen dat dit loont. Ze krijgen mij er als het ware gratis bij.’

Kijk ook eens even op www.corryvanrheenen.nl en u bent verk(n)ocht aan deze makelaar!

KENT U IEMAND DIE EEN WONING WIL VERKOPEN? NEEM DAN CONTACT OP MET CORRY VAN RHEENEN MAKELAARDIJ EN GENIET BINNENKORT VAN EEN DINER VOOR 2 T.W.V. 100 EURO BIJ EEN RESTAURANT NAAR KEUZE IN DE REGIO NEDER BETUWE!

TORENSTRAAT 5 - 4041 GA KESTEREN - TELEFOON (KESTEREN): 0488 - 44 11 33 SPOORSTRAAT 12/PLEIN 12 (OP AFSPRAAK) - 4001 CN TIEL - TELEFOON (TIEL): 0344 - 66 47 79 E-MAIL: INFO@CORRYVANRHEENEN.NL - INTERNET: WWW.CORRYVANRHEENEN.NL

IZB_december2017_apartepagina's.indd 43

23-11-2017 15:35:25


44 | In Zaken Betuwe | Tiel

‘Tiel moet toonaangevende

zegt binnenstadmanager Gert-Jan van Ingen:

Binnenstadmanager Gert-Jan van Ingen: ‘Centrum van Tiel moet toonaangevend worden.’ Dat kopte Stad Tiel op 6 juni 2015. Eerder dat jaar presenteerde hij aan ‘Tiel’ namens de Ondernemersvereniging Hart van Tiel 35 projecten voor de verbetering van het winkelklimaat. Anno 2017 is Van Ingen gematigd optimistisch over de invulling van de leegstand. ‘Er komen ieder jaar winkels bij. Het aanpakken van de leegstand is een taak van de ondernemers.’ Optimistisch is hij over de projecten die in de steigers zijn gezet of zijn gerealiseerd voor meer beleving in het kloppend winkelhart. ‘Alles is een kwestie van geld, maar stap voor stap komen we er wel.’

Laten we eerst eens twee projecten noemen die zijn gerealiseerd, de FlipPas en de sfeerverlichting. fl punten kunnen sparen bij deelnemende winkeliers en waar ze de punten ook weer kunnen besteden. De klanten worden zo beloond voor het kopen bij de Tielse winkels en bedrijven. In in drie kwart jaar zijn er zo’n 6500 passen verstrekt en 7,5 miljoen punten uitgegeven. Klantenbinding heet dat. Maar wat bijzonder is, je kunt er ook mee betalen bij de parkeerautomaat. Het advies van Gert-Jan van Ingen aan ondernemers is om de FlipPas in het kerstpakket te doen, zodat hun werknemers er zelf iets mee kunnen kopen. De feestelijke sfeerverlichting, waarvan de golvende elementen de relatie met de rivier de Waal leggen, is weer aan en voorzien van gouden appels. Deze vernieuwing draagt bij aan de positionering van Tiel als ‘Fruitstad aan de Waal’.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 44

De verlichting is uitgebreid met de Westluidensestraat vanaf de parkeergarage en de Damstraat. Ook de stegen zijn erbij betrokken met een verlichte appel. We kunnen niet alle projecten beschrijven. U kunt de presentatie daarvan lezen op www.winkelenintiel.nl/subtiel/, zoals natuurlijk alle informatie over ontwikkelingen, evenementen, prijzen en nog veel meer. Maar we willen we een paar in het oog springende punten noemen. De stadsboomgaard bijvoorbeeld. Om het ‘fruitig karakter’ van Tiel te benadrukken en de stad te onderscheiden van andere provinciesteden wordt het fruitaspect letterlijk omarmd met als doel, Tiel het uiterlijk te geven van dé fruitstad van Nederland. Met een hoogstam fruitpark in het centrum en leiperen in de stegen en naar het centrum toe.

23-11-2017 15:35:26


In Zaken Betuwe | Tiel | 45

een bruisende en stad worden’ Fruitstad aan de Waal

Wie in Tiel in de steegjes leuke geveltuintjes tegenkomt, zal misschien verrast zijn, maar ook dat is een project om de steegjes vriendelijker te laten ogen. Het aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Vormgeefster Caro Agterberg neemt de creatieve ideeën bij de hand. Zij vond dat de automobilisten op de A15 niet zo’n ‘betonnen’ idee van Tiel en omgeving zouden moeten krijgen en bedacht voor de prijsvraag ‘Maak Gelderland Mooier’ de langste boomgaard van Europa om de restruimte van de Betuwelijn en de A15 van Deil tot Dodewaard van fruitbomen te voorzien. ‘En dan denken we aan laanbomen op het gedeelte in NederBetuwe’, voegt Gert-Jan van Ingen toe. Maar liefst 10.000 euro sleepte zij daarmee in de wacht van de provincie Gelderland. Het Regionaal Investerings Fonds heeft het project omarmd.

De gedichtenronde van Tiel is ook zo’n idee om het bezoekend publiek te onderhouden. Wie in de toekomst de gedichtenronde volgt, weet meer van Tiel en wordt dichterlijk verrast. Dit jaar is op de gevel van DHZcentrum Van Dee in de Weerstraat het eerste gedicht aangebracht van de stadsdichter Sven Ariaans. Champions is de titel. Een van de strofes zegt:

De levensverlenging van Corsobeelden, die met groen worden bekleed, geeft desolate parkeerplaatsen of rotondes oog voor kunst. Op de Waalkade zal het schip van Ingen straks het beeld bepalen. Over de Waalkade gesproken. ‘De Waalkade is een aantal maanden per jaar als parkeerplaats onbruikbaar door hoog water en evenementen. Daarom heeft de gemeente het parkeren geconcentreerd bij de Burense poort, Santwijckse poort en Westluidense poort, zonder het parkeergeld te verhogen. Het centrum van Tiel is daardoor veel beter bereikbaar geworden’, licht Van Ingen toe.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 45

Een Tielenaar is verbonden over honderden hectares Met 400 maal 100 van dezelfden op aarde Dit is een overview in het kort. Kijk maar op de website die we u al hebben genoemd. Gert-Jan van Ingen benadrukt dat het vooral een project is van samenwerking en ‘mindset’. Een groeiproces. De voortgang heeft bovendien te maken met geld. Daarom is hij voortdurend in de weer om fondsen te werven. ‘Om de processen te versnellen hebben we nu een bijdrage uit de reserve van de parkeergelden van de gemeente Tiel gevraagd.’ Hij zal blijven inspireren en stimuleren en hoopt dat ingedutte ondernemers en mensen die soms meedoen de rijen zullen sluiten met de actieven. ‘Tiel moet verder uitgroeien tot een bruisende en toonaangevende stad.’

23-11-2017 15:35:26


46 | In Zaken Betuwe | OVNB

IZB_december2017_apartepagina's.indd 46

23-11-2017 15:35:28


In Zaken Betuwe | OVNB | 47

OVNB bezoekt HKV Ochten De Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe (OVNB) heeft recent een bedrijfsbezoek gebracht aan het familiebedrijf HKV Ochten B.V., professioneel partner in het leveren van bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen, wegbebakening, reclame en sign. Te gast dus bij de directieleden Dirk Jan van Beem, Johan Verwoert en hun (schoon)vader Ruth Verwoert en bij de medewerkers, die vol enthousiasme een rondleiding verzorgden bij ‘hun’ HKV. Met als motto:

‘We doen wat we beloven’.

Voorzitter René van Eck zei in zijn intro blij te zijn dat uit de Rapportage Economische Ontwikkeling 2016 van de gemeente Neder-Betuwe blijkt dat er in 2016, net zoals in 2015, weer sprake is van economische groei. Het aantal bedrijven is gegroeid met 81. De werkgelegenheid nam toe met maar liefst toe met 2,9%, dat zijn 281 banen. In 2015 groeide het aantal banen ook al met 227.

‘Als slagvaardige organisatie staan we garant voor een snelle levering van onze kwaliteitsproducten en bedienen we zowel de particulier als het bedrijfsleven.’

Algemeen-directeur Dirk Jan van Beem vertelde de massaal opgekomen leden van de OVNB over de ontwikkelingen die de onderneming vanaf de oprichting tot en met heden heeft doorgemaakt. De nieuwbouw in 2011 heeft HKV niet alleen een nieuwe uitstraling en nieuwe impulsen gegeven. ‘Als slagvaardige organisatie staan we garant voor een snelle levering van onze kwaliteitsproducten en bedienen we zowel de particulier als het bedrijfsleven.’ Van Beem gaf voorbeelden van het toenemende aantal grote organisaties waarvan HKV totaalleverancier is. ‘Door innovatieve processen kunnen we snel handelen en is onze slagkracht enorm toegenomen. De buitendienst levert daaraan een belangrijke bijdrage, in de rug gesteund door onze mensen op de werkvloer. Mede door actief in te zetten op social media, neemt de naamsbekendheid hand over hand toe. De website www.hkvochten.nl maakt u wijzer als u nieuwsgierig bent naar alles wat het bedrijf voor u kan betekenen.’

Na een smakelijk moment verzorgde gastspreekster Saskia Paulissen op humoristische wijze en in hoog tempo inzicht in de verschillen tussen mannen en vrouwen. Waar komen ze vandaan? Wat is het effect op de onderlinge (werk)relatie en hoe kunnen we deze verschillen overbruggen voor een nog beter resultaat? Zowel op de werkvloer, in de boardroom en thuis op de bank. Onder daverend applaus besloot zij haar lezing.

Mocht u lid willen worden van de vereniging, kijk dan even op

www.ovnb.nl of laat u uitnodigen als introducé voor de bijeenkomst op 19 december a.s. Op de ledenlijst staat zeker wel iemand die u kent.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 47

OVNB 23-11-2017 15:35:29


48 | In Zaken Betuwe | Por tfolio Elan Media Group B.V.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 48

23-11-2017 15:35:30


In Zaken Betuwe | Por tfolio Elan Media Group B.V. | 49

PORT FOLIO Nog even wachten... In 2018 viert Elan Media Group B.V. haar 5-jarig bestaan. Tijd om jou te laten zien wie wij zijn geworden, wat Elan heeft gedaan, welke klanten hun zaken tegenwoordig mét elan doen. Daarom legt ons team van designers op dit moment de hand aan een prachtig portfolio dat jou als ondernemer meeneemt in de wereld van reclame, ontwikkeling, marketingplannen, online & offline presentaties én meer.

FACTS: Met 15 mensen werken wij keihard: voor +/ 1000 klanten en vechten, om je de beste tarieven te bieden qua reclameruimte in Nederlandse, Duitse en Belgische kranten, vakbladen, op televisie en radio samen met een team van de beste fotografen, die jou en je onderneming buitengewoon pakkend vastleggen om je een volledig marketingplan te presenteren op academisch niveau en onthullen oogverblindende ontwerpen; logo’s, huisstijlen, websites, restyling van bedrijfskleding en auto’s op social media

Voor iedereen die zich nog steeds afvraagt wat ‘elan’ betekent, de omschrijving uit de Dikke van Dale: elan (zn): begeestering, bevlieging, bezieling, enthousiasme, flair, gedrevenheid, geestdrift, gloed, ijver, impuls, levendigheid, strijdlust, vaart, vervoering, vuur, zwier

IZB_december2017_apartepagina's.indd 49

23-11-2017 15:35:31


50 | In Zaken Betuwe | Por tfolio Elan Media Group B.V.

STAY TUNED

50 | IN ZAKEN BETUWE - DECEMBER 2017

02

01

MAANDEN

WEKEN

IZB_december2017_apartepagina's.indd 50

23-11-2017 15:35:31


In Zaken Betuwe | Por tfolio Elan Media Group B.V. | 51 IN ZAKEN BETUWE - DECEMBER 2017 | 51

02

04

DAGEN

UREN

Nieuwsgierig? Maak een afspraak of bestel ons portfolio via info@elan-media.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 51

23-11-2017 15:35:31


VOOR ELK PRODUCT EEN PASSENDE DOOS. - BEDRUKT OF ONBEDRUKT-

GROTE AANTALLEN? Voor de productie van grote aantallen verpakkingen (bedrukt of onbedrukt) bent u bij ons aan het juiste adres! We hanteren superscherpe prijzen! BROEKDIJK 40-E | 4041 CW KESTEREN | TELEFOON 0488-483233 | INTERNET: WWW.PROMOTIEDOOSJE.NL

IZB_december2017_apartepagina's.indd 52

23-11-2017 15:35:32


In Zaken Betuwe | Helicon | 53

HELICON: VMBO MET MODERNE GROENE VAKKEN Helicon VMBO Kesteren is een

school die bij velen nog bekend staat als De Landbouwschool.

De afgelopen jaren is er echter heel veel veranderd. Helicon is

een volwaardige VMBO-opleiding,

waar de leerlingen de Basis, Kader, Gemengde of Theoretische Leerweg kunnen volgen.

Wat is dan het verschil tussen andere VMBO-scholen en Helicon? Bij ons op school volgen de leerlingen gewoon alle vakken als Nederlands, Wiskunde, Engels of Biologie. Bij deze vakken maken de leerlingen veel gebruik van een laptop, die elke leerling heeft. Daarnaast krijgen alle leerlingen les in moderne Groene vakken. Dat doen we vooral met Doe-vakken, waarbij steeds meer de nadruk komt te liggen op zaken als duurzaamheid, creatie en recreatie in plaats van productie. Je bent bijvoorbeeld bezig met gezonde voeding, maar ook met procestechniek. Samen met je klasgenoten op een verantwoorde manier bezig zijn met natuur en voeding. Ideaal dus

Bij Helicon proberen we jou uit te dagen om alles uit jezelf te halen. Je krijgt als dat nodig is extra ondersteuning, maar kun je meer uitdaging aan dan bieden we je dat ook. Een vak afronden op een hoger niveau? Bij Helicon kan dat! De meeste leerlingen van Helicon gaan na hun eindexamen verder met een MBO-studie. De Groene basis die we je bij Helicon meegeven geeft een uitstekende aansluiting op het MBO. Het leuke is dat onze leerlingen ook hier in alle beroepsgroepen terug te vinden zijn. Ongeveer 60% stroomt namelijk uit naar een MBO-opleiding in de richting Economie, Techniek of Zorg en Welzijn. De overige 40% kiest een studie richting Design, Recreatie, Food, Dierverzorging of Groen. Kortom Helicon is DE VMBO school voor jou!

HELICON VMBO KESTEREN Industrieweg 4 | 4041 CR Kesteren | Telefoon (0488) 48 13 10 | E-mail: info.vk@helicon.nl | Internet: www.helicon.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 53

23-11-2017 15:35:43


54 | In Zaken Betuwe | Tijssen Accountants

Tijssen Accountants coacht ondernemers op alle fronten

IZB_december2017_apartepagina's.indd 54

23-11-2017 15:35:43


In Zaken Betuwe | Tijssen Accountants | 55

Starten, groeien, opvolgen en overdragen. U bent de ondernemer. Tijssen Accountants is uw coach en staat met u op de steigers, in de klei, in de boomgaard of zelfs op de vloer van de kinderopvang. In welke branche u ook actief bent, Tijssen Accountants is een solide, meedenkende partner voor elke MKB-ondernemer. Met diepe interesse voor uw vak of beroep en voor u en uw familie. Een ondernemer onder de ondernemers, met een missie op het gebied van accountancy, financiering, fiscale dienstverlening, salarisadministratie, personeel en organisatie.

‘Ondernemers hebben passie voor hun vak’, zegt Evert Tijssen, ‘en dat hebben wij ook. Daarom willen we weten wat hem of haar bezighoudt en vooral ook wat er op de werkvloer of op het land gebeurt. Daar leer je de business kennen en kun je hen coachen.’ Het is belangrijk de klant een spiegel voor te houden en tot een inzichtelijke kostprijsberekening te komen, zodat hij die als basis voor de verkoop kan gebruiken. Juist het spiegelen leidt tot het noodzakelijke inzicht hoe men moet handelen.’ Evert en zijn mensen staan naast de klanten. Niet als ‘meneer’ of ‘mevrouw’, maar als een persoonlijk betrokken partner die er is om vragen te beantwoorden en bij problemen oplossend mee te denken. ‘Wij geven inzicht in de totale bedrijfsvoering en op basis daarvan samen tot rendementsverbetering te komen’, zegt Evert Tijssen. De accountant denkt toekomstgericht. ‘In vergelijking tot vroeger hebben de bedrijven vrijwel alle processen geautomatiseerd, ook de boekhouding. Ze weten vaak zelf wel waar ze staan. Maar iedere dag komen er nieuwe vraagstukken op tafel waarvoor ze een specialist nodig hebben.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 55

23-11-2017 15:35:44


56 | In Zaken Betuwe | Tijssen Accountants 56 | IN ZAKEN BETUWE - DECEMBER 2017

Tijssen Accountants coacht ondernemers op alle fronten

Op fiscaal of organisatorisch gebied, nieuwe wetgeving en alle andere zaken die bij het ondernemen aan de orde komen. In dat geval zijn wij hun sparringpartner om helderheid te verschaffen, hen bij te praten of in voorkomende gevallen tot een oplossing te komen. De ondernemer moet zich vooral met zijn corebusiness bezighouden en op ons terug kunnen vallen als ze even iemand nodig hebben om de puntjes op de i te zetten. ‘Vanzelfsprekend maken we een jaarrekening en doen we de fiscale aangifte. De toegevoegde waarde zit in de finesses en daar kunnen wij met onze kennis het verschil maken. Juist ook omdat wij de ondernemer en zijn onderneming door en door kennen.’ Het einde van het jaar nadert. Tijd voor Evert Tijssen en zijn team om de klanten bij te praten over fiscale mogelijkheden die tot voordeel kunnen leiden. ‘Denk hierbij aan de herinvesteringsreserve 2017, die dit jaar moeten worden gebruikt om te voorkomen dat die aan de belastbare winst wordt toegevoegd. Ook over de kleinschaligheidsaftrek, de loonkostenvoordelen, premiekortingen en alle andere fiscale voordelen, praat Tijssen Accountants u graag bij.’

TIJSSEN ACCOUNTANTS B.V. Industrieweg 6 - 4041 CR Kesteren - Telefoon (0488) 483922 - E-mail: info@tijssenaccountants.nl Internet: www.tijssenaccountants.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 56

23-11-2017 15:35:45


In Zaken Betuwe | Ondernemer van 2017 | 57

Zorgboerderij Hoog-Broek Burense Ondernemer van 2017

Recent is Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek in Lienden verkozen tot de Burense Ondernemer van het jaar 2017. Ton en Annemieke de Kock zijn in 2006 gestart met hun activiteiten om liefdevolle zorg en dagbesteding aan ouderen en mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking te bieden. Elke gast krijgt op Hoog-broek het respect, de waardering en de zingeving die elk mensenleven zo waardevol maakt. De activiteiten sluiten aan bij de ontwikkeling van de gasten en vinden plaats in een rustige, agrarische en ondernemende omgeving. De andere deelnemers aan de verkiezing waren Duikcentrum De Beldert uit Zoelen, Knobbout Slagerijen uit Buren, Autodemontage van Spanje & Zn uit Ingen en BureauTaal uit Beusichem. De vakjury stond onder leiding van burgemeester Jan de Boer. Daarnaast stemde het in het Prinsenhof in Buren aanwezige publiek op hun favoriete kandidaat en telde eveneens het aantal stemmen mee dat vooraf via Facebook was verzameld. Gemeenteraad bezocht kandidaten Voor het eerst heeft de gemeenteraad van Buren samen met het college

IZB_december2017_apartepagina's.indd 57

van burgemeester en wethouders alle genomineerde bedrijven op de verkiezingsdag bezocht. Zij hebben in een touringcar een rondje gemaakt en achter de schermen kunnen kijken bij de bedrijven. Presentatievideo’s door studenten Nieuw dit jaar was ook de samenwerking met het Praktijklab van de Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening, het projectbureau binnen ROC Rivor gerund voor, door en met studenten. Een leerbedrijf om studenten van het ROC nòg beter voor te bereiden op de praktijk. En om creativiteit, kennis, vaardigheden en ondernemerschap te ontwikkelen. In het Praktijklab leren ze hoe het is om aan opdrachten en projecten te werken voor echte klanten. Mediavormgeving studenten zijn ingezet om de presentatievideo’s van de genomineerde bedrijven te maken. In zelfstandige teams schreven zij eerst op de verkiezingsavond getoond gaan worden. De Rabobank had een speciale prijs voor de beste video ter beschikking gesteld, die is gewonnen door het team dat de video van Stichting Zorgboerderij Hoog-Broek gemaakt hadden.

23-11-2017 15:35:48


58 | In Zaken Betuwe | #BusinessFlash

#CHATTEN

COMMUNICATIEVORMEN ZOALS (WEB)CHAT EN MESSENGER WINNEN SNEL AAN POPULARITEIT, OOK IN DE ZAKELIJKE MARKT. MET ANDERE WOORDEN: CONSUMENTEN KIEZEN STEEDS VAKER VOOR EEN 1:1 DIALOOG WANNEER DAT MOGELIJK IS.

Business flash# #GROENFIETSEN DE FIETS IS ONMISBAAR IN NEDERLAND. DAAROM WORDT BEZORGING PER FIETS EEN ONTWIKKELING DIE WE HIER VAKER GAAN ZIEN. ZO IS FIETSKOERIERS.NL DE EERSTE KOERIER MET EEN LANDELIJK DEKKEND NETWERK OP DE FIETS.

#Investeren

Nieuwe ontwikkelingen in Nederland

Ruim driekwart van de agrariërs is in het bezit van een mobiel. Er is een sterke groei in het gebruik van de mobiel bij onder andere het lezen van e-mailings. Een responsive website en e-mail zijn dus erg belangrijk!

IZB_december2017_apartepagina's.indd 58

23-11-2017 15:35:48


In Zaken Betuwe | #Businessflash | 59

#VRISBOOMING MAKELAARS EN PROJECTONTWIKKELAARS MAKEN OP DIT MOMENT GEBRUIK VAN VIRTUAL REALITY BRILLEN OM POTENTIËLE KOPERS VIRTUEEL ROND TE LEIDEN IN TE KOOP STAANDE HUIZEN OF EEN NOG TE BOUWEN PROJECT.

#Handel De verkopen in de detailhandel blijven dit en volgend jaar naar verwachting toenemen. Onder meer bij supermarkten, kledingwinkels en webwinkels wordt groei verwacht.

#Stijgen De afgelopen jaren was de zakelijke dienstverlening de sterkst groeiende sector in de Nederlandse economie. Na vijf jaar van dalende omzetten laten ook accountants weer een groei zien.

#SUCCESOPJONGELEEFTIJD MINDERJARIG VOOR DE WET: MAX KEERSSEMEECKERS (17) MOEST NAAR DE RECHTER MET EEN VERZOEK OM ZIJN ONDERNEMING SAMEN MET BART LUBBERS TE MOGEN STARTEN. DE RECHTER ZAG WEL WAT IN DE DE DRANKEN DICHTERS, DIE EEN NIEUW MERK GIN GAAN BOUWEN.

IZB_december2017_apartepagina's.indd 59

23-11-2017 15:35:48


meer dan 25 jaar in je regio

ACTIEPRIJZEN OP ONZE WEBSITE!

Al vanaf 5 682,- excl. BTW Melitta espresso met garantie voor 15.000 kopjes koffie (max. 2 jaar)!

OOK OP JE WERK KOFFIE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO EN MEER

VERS GEMALEN - VERS GEZET

WWW.HOOGSTADAUTOMATEN.NL• BUREN • TELEFOON (0344) 57 15 76 KOFFIE • FRIS • FOOD • TECHNISCHE SERVICE • GROOTHANDEL • OPERATING • VERKOOPAUTOMATEN

Edisonstraat 21-19, Tiel

Maaltijden, salades, buffetten, belegde broodjes voor iedere dag, een feestelijke gelegenheid of voor de feestdagen. Bestel op tijd!

Voor bestellingen of informatie bel:

06-33176023

of stuur een e-mail naar

info@theo-catering.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 60

23-11-2017 15:35:48


In Zaken Betuwe | HKV Ochten | 61

HKV Ochten vaste leverancier van Van de Bijl & Heierman B.V. Het familiebedrijf HKV Ochten is voor het bedrijfsleven een betrouwbare en professionele partner in het leveren van bedrijfskleding en persoonlijke bescherming middelen, gereedschappen, wegbebakening, reclame en sign. Wie kent HKV niet? De onderneming is al meer dan 40 jaar op innoverende wijze bezig om flexibel te kunnen voldoen aan de vraag van de klanten. ‘We doen wat we beloven’, benadrukt commercieel directeur Johan Verwoert. ‘Dat is onze kracht en daarmee onderscheiden we ons.’ HKV was één van de bedrijven die vorig jaar door Van de Bijl & Heierman B.V. in Opheusden werd uitgenodigd om voor de levering van bedrijfskleding en persoonlijke bescherming, gereedschappen, wegbebakening, reclame en sign offerte te doen als totaalleverancier.

pakket één leverancier te zoeken. HKV kwam na de selectie en presentatie als beste partner uit de bus.’ Johan Verwoert legt uit dat VDBH nu bestelt via een bestelmanagamentsysteem.‘ De medewerkers krijgen per persoon een budget voor wat zij mogen besteden aan het door VDBH samengestelde kleding en PBM pakket. Ze loggen in, plaatsen de bestelling en wij leveren per persoon uit. Door validatie instellingen is het niet mogelijk om buiten het ingestelde budget te bestellen. Maar de eindverantwoordelij-

Van de Bijl & Heierman B.V. is een toonaangevende onderneming in buiteninrichting voor particulieren, bedrijven en overheden, met 80 personeelsleden. Een bedrijf dat door de ruime kennis van zaken uw problemen oplost. Leg voor u begint te denken uw vraag voor aan VDBH en het oplossingsgerichte antwoord zal u verrassen. Zij verdiepen zich in u en ‘Samenwerking is het vinden de oplossing vóór u. bundelen van individuele Voor deze case waren Johan Verwoert en accountmanager Jan Dirk Verwoert bij HKV de denktank. Zij schreven een visie over de vraag hoe HKV Bijl & Heierman zou kunnen verzorgen en werkten

krachten en kwaliteiten voor het creëren van een win-win situatie, waarvan het saldo door ieders specifieke kennis altijd plus is.’

‘Tot op dat moment bestelden we de bedrijfskleding, gereedschappen, wegbebakening en reclame-uitingen bij diverse bedrijven’, vertelt Andries Heierman. ‘Dat is niet de meest handige en voordelige manier van werken. Uiteindelijk hebben we besloten voor het totale

teren. Door de uitgebreide rapportage heeft de directie per persoon of per afdeling inzicht in hetgeen zij verbruiken.’

de vrachtauto van HKV mogen verwachten om de bestellingen af te leveren. Van bedrijfskleding tot wegenverf en van gereedschappen tot wegbebakening’, zegt Andries Heierman. ‘We hebben echt het gevoel dat we de betrouwbare partner hebben gevonden die we zochten. En eerlijk gezegd levert deze samenwerking

is geslaagd!’

HKV OCHTEN Mercuriusweg 44 - 4051 CV Ochten - Telefoon 0344 64 28 34 - E-mail: info@hkvochten.nl | Internet: www.hkvochten.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 61

23-11-2017 15:35:54


Voor hét vertrouwde, persoonlijke contact

ZONDER ZORGEN

DE BESTE ZORGVERZEKERING! PERSOONLIJK ADVIES? BEL ONS!

ACHTERSTRAAT 30 - 4054 MT ECHTELD - 0344 - 64 16 08 - INFO@BUDDINGBV.NL

WWW.BUDDINGBV.NL

IZB_december2017_apartepagina's.indd 62

23-11-2017 15:35:59


In Zaken Betuwe | Wegrestaurant Betuwe | 63

Ongestoord vergaderen bij Wegrestaurant Betuwe

…waar alles bespreekbaar is Laten we nog even wat van Wegrestaurant Betuwe vertellen. Het is een trekpleister voor jong en oud. Horecaondernemer Bayram Yilmaz weet wat zijn gasten willen. Vers en veel voor een prettige prijs. Je kunt er terecht voor een broodje kroket tot en met een uitgebreid meergangenmenu. Broodjes, snacks, vlees, vis, kip, pizza’s en pannenkoeken om zo maar iets te noemen, want er staat nog véél meer op de menukaart.

Voor reserveringen kunt u bellen: tel. (0344) 60 89 21.

Het nieuwe Wegrestaurant Betuwe aan de Rijksweg A15 no. 1 in Opheusden (bij het Esso tankstation) is vanaf de afslag Ochten richting Arnhem-Nijmegen gemakkelijk te bereiken. Voor bedrijven een vergaderplaats bij uitstek. Voor een gewone vergadering, seminar of bedrijfspresentatie. Er is voldoende parkeerruimte en ook is er een afgesloten ruimte waar u met de deelnemers aan de meeting ongestoord uw gang kunt gaan.

‘In overleg is alles mogelijk’, vertelt de ervaren horecaondernemer Bayram Yilmaz. ‘De bedrijfscontactpersoon kan bijvoorbeeld een vergaderarrangement samenstellen voor de lunch en het diner of één van beiden. Mogelijk met tussen het vergaderen door een pauze met een aperitief. Voor de lunch of het diner kan een keuze gemaakt worden uit de talrijke gerechten en dranken op de kaart.’ Maar wilt u iets anders, bij Wegrestaurant Betuwe is alles bespreekbaar. Naast vergaderen is het ook een uitstekende locatie voor een bedrijfsfeest of ander zakelijk evenement. Indien gewenst is het mogelijk om te zorgen voor een feestelijke aankleding met entertainment, een thema of een wijnproeverij. U hebt een idee, de mensen van Wegrestaurant Betuwe staan u met raad en daad bij.

Wegrestaurant Betuwe WEGRESTAURANT BETUWE Rijksweg A15 no.1 - 4043 HH Opheusden - E-mail: wegrestaurantbetuwe@hotmail.com

IZB_december2017_apartepagina's.indd 63

23-11-2017 15:36:02


64 | In Zaken Betuwe | Prinsenhof

DE PRINSENHOF BUREN AL MEER DAN 12,5 JAAR VORSTELIJK VERTOEVEN IZB_december2017_apartepagina's.indd 64

23-11-2017 15:36:02


In Zaken Betuwe | Prinsenhof | 65

De Prinsenhof Buren Vorstelijk vertoeven! De warme en moderne uitstraling is het visitekaartje van de volledig vernieuwde Prinsenhof in Buren. Deze sfeervolle locatie is centraal gelegen in het hart van ons land en biedt volop mogelijkheden voor tal van evenementen vanaf 20 tot 800 gasten. U zult ervaren dat De Prinsenhof een uitstekende locatie is voor een gezellig verjaardagsfeest, een sfeervol huwelijk, een spectaculair bedrijfsevenement of zakelijke bijeenkomst zoals een cursusdag, vergadering of actieve trainingen waarbij u ook gebruik kunt maken van ons aangelegen sporthal.

De Jan Spijkerzaal

Het professionele team van bediening en koks zorgen ervoor dat uw wensen vertaald worden in een onvergetelijke beleving. Altijd voor een betaalbare prijs en een onovertroffen kwaliteit! Ook kunnen wij op locatie naar uw wensen de aankleding, catering en entertainment verzorgen. Wij werken samen met Hans de Jong Totaalorganisatie. Aan alles wordt gedacht van locatieplanning tot en met de schoonmaakploeg. Naast alle feesten en partijen maken de Burense verenigingen doordeweeks gebruik van de Prinsenhof. Er is nog ruimte voor nieuwe verenigingen, te denken valt aan bridgen, schaken, quilt, volleybal, badminton en zaalvoetbal.

Sporthal omgebouwd tot feestlocatie

De Prinsenhof organiseert jaarlijks terugkomende evenementen. Buren bij Kaarslicht, Jazz in de Prinsenhof, Shanty Koren festival en Wiekenpop. Voor meer informatie verwijzen we u door naar onze site: www.prinsenhofburen.nl of kunt u vrijblijvend contact opnemen met Carla de Jong via 0344 - 57 15 94 / 06- 22 98 63 93.

De Prinsenhof is een officiĂŤle trouwlocatie

DE PRINSENHOF De Bijen 1 - 4116 GG Buren - Telefoon (0344) 57 15 94 E-mail: info@prinsenhofburen.nl Internet: www.prinsenhofburen.nl

RiddercafĂŠ IZB_december2017_apartepagina's.indd 65

23-11-2017 15:36:07


66 | In Zaken Betuwe | Johan Willemsen Computers

‘Begeistert’ door

computers Roukens en Van Gaalen Keukens ‘Johan Willemsen is een vreselijk goede kerel. Hij is snel, altijd bereikbaar en heeft verstand van zaken. Laatst hadden we een virus, hij blijft net zolang zitten tot het geregeld is.’

Cees Hendriks van Warbij – Markstraat Kesteren ‘Mailen, bellen, appen, het kan allemaal. Hij antwoord altijd, lost snel op en helpt zelf op afstand als het mogelijk is. Onze dochters zijn inmiddels het huis uit. Voor huis-tuin-en-keukenvragen is Johan ook bereikbaar. Laatst wilden we een vakantiefoto uit Australië in een digitaal album plaatsen. Dit wilde maar niet lukken. Voor Johan een kleine moeite. Het is een fijne vent!’

Theo Rikken – Rikken Metaal ‘Als ik eerlijk moet zijn, ik heb zelf geen verstand van computers. Maar aan Johan laat ik alles met een gerust hart over. Hij luistert goed naar je wensen. Ik weet dat het altijd goed komt én ook erg belangrijk, hij is altijd opgewekt.’

Marinus Torn Broers Hazelaarstraat te Opheusden ‘Problemen? Johan steekt gelijk de straat over. Wij hebben er ook zakelijk een goede buurman aan. Overdag of ’s avonds, dat maakt niet uit! Mijn vrouw en ik zijn goed tevreden!’

Gert Jan Meijering Kempkeslaan te Opheusden ‘Johan Willemsen heeft de beveiliging van ons personeel gedaan. Camera’s, het systeem etc. Fantastisch. Ideaal om één aanspreekpunt te hebben. Daarnaast is hij echt een mensenmens, een fijn iemand contact mee te hebben.’

IZB_december2017_apartepagina's.indd 66

Onze Duitse oosterburen hebben het perfecte woord om de relatie tussen Johan Willemsen en zijn vak te beschrijven. Johan Willemsen is namelijk werkelijk ‘begeistert’ als het over computers en ICT gaat. Hoe we dit in het Nederlands moeten vertalen? Een combinatie tussen enthousiast, vastberaden en bevlogen, komt het dichtste in de buurt. Als kind haalde hij al menig computer uit elkaar, ploos aansturingssystemen uit, van MS DOS tot Windows en vandaag de dag is hij voor menig bedrijf én particulier dé vaste computerman. Hij levert een breed scala aan producten en diensten, van één enkele computer tot de complete aanleg en onderhoud van uw netwerk. Ook op het gebied van webdesign bent u hier aan het juiste adres.

Al 12 jaar de IT-specialist voor het MKB en de particulier

JOHAN WILLEMSEN COMPUTERS Hazelaarstraat 15 - 4043 PG Opheusden Telefoon (0488) 71 20 03 E-mail: info@johanwillemsen.nl Internet: www.johanwillemsen.nl

23-11-2017 15:36:08


Van Gessel Ramen en Deuren

weru® kunststof, hout en aluminium

DE ABSOLUTE SPECIALIST IN KOZIJNEN | RAMEN | DEUREN DAKKAPELLEN | ZONWERING | VOUWWANDEN | SCHUIFPUIEN Achterstraat 47 | 4054 MS Echteld | Tel. (0344) 64 25 30 | Open: ma t/m vr 8.00 - 12.15 en 13.00 - 16.45 uur | Zandstraat 53-04 | 6658 CM Beneden-Leeuwen | Tel. (0344) 64 25 30 Open: do / vr 10.00 - 16.00 en za 9.30 - 13.00 uur | Bezoek buiten onze openingstijden is mogelijk op afspraak.

www.vangessel.nl

IZB_december2017_apartepagina's.indd 67

8-12-2017 08:47:07


De Shelter te Veenendaal

Eben-HaĂŤzerschool te Barneveld

Talita Koemischool te Nijmegen

Woning met bedrijfshal te Opheusden

IZB_december2017_apartepagina's.indd 68

Distributiecentrum te Tiel

Zorgappartementen te Barneveld

Eengezinswoningen te Opheusden

Gereformeerde Gemeente Opheusden

8-12-2017 08:47:28

Profile for Alette  Keuken

In Zaken Betuwe - december 2017  

In Zaken Betuwe - december 2017  

Advertisement