Groen Grijs november 2019

Page 1

GR EN INITIATIEF VOOR HOVENIERS, GROENVOORZIENERS & G.W.W.

O

Grijs

LAATSTE NIEUWS GroenGrijs en de toekomst • Stikstofprobleem • Terugblik event


2

G R OE NG R I JS - DECEMBER 201 9

INH UD O

3. Inleiding GroenGrijs en de toekomst

4. Henken Sierbestrating vernieuwt collectie en presentatie 5. Agro de Arend leverancier van de groensector 6. Jouw omgeving, jouw toekomst, jouw (informatie) plicht?! 8. Samen sterk | terugblik event 10. HKV Ochten B.V. ontzorgt de vakman 11. Heudra aanhangwagens en machinebouw verhuist naar Spoorstraat te Kesteren 12. Betuws Planten Centrum afhaalcentrum 13. Damitech B.V. breidt verder uit! 14. Telefonade verwacht eind 2020 5G internet 15. YourICT

COLOFON GROENGRIJS IS EEN INITIATIEF VAN LEVERANCIERS VOOR HOVENIERS, GROENVOORZIENERS EN G.W.W.

E-mail: info@groengrijs.eu Internet: www.groengrijs.eu Per adres: Hoofdstraat 8, 4041 AD Kesteren Telefoon: (0488) 44 20 36

3E J A A R G A N G // N O 2 D E C E M B E R 2 0 1 9

REDACTIE Alette Keuken Ton Keuken

EINDREDACTIE Ton Keuken

VORMGEVING Elan Media Group BV, Miranda Masurel

COPYRIGHT Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiĂŤren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.


G RO E N G RI JS - D EC E M B E R 20 19

- INL EIDING -

GROENGRIJS

en de toekomst D e groene werel d h eeft to eko m s t. N i et a l l e e n h eeft de werel d o o g vo o r de toe ko mst a l s het g aat o m n atu u r en kl im a at, g roe n b re n g t o o k toekomst. To eko m s t die i n d e h a n den l ig t va n de m en s en die e r me e we r ke n. Adviseer j ij j e kl a nten over de mo g e l i j k h e d e n b ij de aan l eg van h u n tu in? Hou d j e n a a st de schoonheid van een p l a nt of b o om o ok h u n fu n c tie in de g aten? We l k g roe n b iedt s c h a du w, wat dra ag t v r u c ht , wat trekt in s ec ten aan? D e ‘g roe n g r i j ze’ s ec to r g a at een interes s ante e n ve e l b e l oven de toekomst teg em o et wa a r b i j e c hte vakkennis zo a l s h ier b oven b e sch reven onmisbaar is .

3


4

G R OE NG R I JS - DECEMBER 201 9

- H E N KEN SIERBESTRATING -

HENKEN SIERBESTRATING VERNIEUWT

collectie en presentatie

Topics: Vernieuwing In-lite shop en uitgebreid advies De grootste binnen- en buitenshowtuinen voor bestratingsmateriaal, sierbestrating, kunstgras en tuinverlichting vindt u bij Henken Sierbestrating in Veenendaal. Groothandel voor aannemersbedrijven, hoveniers, groenvoorzieners, stratenmakers en zzp-ers en leverancier aan particulieren. Daar is ruim 80% van het aanbod op de nationale markt te koop. Gedetailleerd

Het niet van echt te onderscheiden, innovatieve kunstgras

vind je dat op de website www.henkensierbestrating.nl.

van Royal Grass® vult de tuinen tussen bestrating en groen

De boel op z’n kop

voortreffelijk aan en zorgt met de voegmortels van Varistone

Henken Sierbestrating heeft volop plannen om het assortiment

sen, opritten, winkelpleinen en parken. Precies zoals we dat

en de dienstverlening nog beter voor het voetlicht te plaat-

met elkaar willen.

sen. De komende winter bestaat het voornemen om de boel een flink op z’n kop te zetten om de tuinverlichting maximaal

Service

te kunnen etaleren. De In-Lite Experience shop schotelt de

Er zijn nog zoveel details om op in te gaan, maar drie zaken

klant een fantastisch keuzemenu voor, vol met de collectie

springen eruit. Een nieuw concept van groot formaat tegels

van het bekende merk In-Lite. Deze shop gaat Henken Sier-

met bijpassende treden en muurelementen zal aan de al zeer

bestrating helemaal vernieuwen. Door de nieuwe avondtuin

uitgebreide collectie bestratingsmateriaal en sierbestrating

zullen de bezoekers real time kunnen zien hoe de tuinver-

worden toegevoegd. In het nieuwe seizoen zal op afspraak in

lichting werkt. In de spreekkamer kunnen de sfeerimpressies

de showroom een vrijblijvend tuinontwerper kunnen worden

dan nog eens stuk voor stuk doorgenomen worden.

geraadpleegd (let op de publicaties en op Facebook) en elke

Royal Grass en Varistone

bestelling voor uw project kan overal in Nederland afgeleverd

voor een onkruidvrije tuin en onkruidvrije looppaden, terras-

kan worden.

Met Royal Grass en Varistone maakt Henken Sierbestrating een gevarieerde tuin tot het complete wensplaatje.

HENKEN SIERBESTRATING | Kernreactorstraat 26 | 3903 LG Veenendaal | Telefoon: (0318) 51 21 76 E-mail: info@henkensierbestrating.nl | Internet: www.henkensierbestrating.nl


G RO E N G RI JS - D EC E M B E R 20 19

- AGRO DE AREND -

AGRO DE AREND

5

leverancier van de groensector

Kennispartner voor gebruik en toepassing van producten Agro de Arend is leverancier en kennispartner van de

Nieuw bedrijfspand

boomkwekerij, hoveniers, tuinbouwsector, gemeenten en

In het toekomstige bedrijfspand van Agro de Arend op het

provincies. Het bedrijf heeft voor deze doelgroepen een

Agro Business Centre in Opheusden, zal de presentatie-

totaalpakket aan producten en deelt kennis en ervaring om

ruimte een belangrijke rol gaan spelen bij het geven van

van toegevoegde waarde te zijn voor het beste resultaat.

workshops. Joan Prosman vertelt dat het bedrijf onlangs

Overdragen van kennis

een workshop heeft gegeven over het succesvol planten

In het gesprek met Wilhelm Vervat (internationaal manager

die je nodig hebt bij het aanplanten. Die manier van voorlichten

sales- en marketing) en Joan Prosman (accountmanager

heeft effect. Het zet aan tot nadenken. Daar hebben hoveniers

hoveniers en openbaar groen) ligt de nadruk dan ook op het

wat aan, maar ook de boomverzorgers van gemeenten en

overdragen van kennis aan hun klanten en het advies op het

provincies. Wij van Agro de Arend hebben de materialen,

gebruik en het toepassen van materialen en gereedschappen.

maar zien voor ons ook een taak weggelegd om onze kennis

Het meedenken speelt eveneens een grote rol. ‘Wij hebben

voor gebruik of toepassing over te dragen.’ Het is zoals het op

bijvoorbeeld een breed assortiment aan professioneel tuin-

de website staat: ‘Kennis is macht, kennis delen is kracht.’

van een boom. ‘Daarbij zijn we alle materialen langs gelopen

gereedschap. Het is echter belangrijk om de klant goed te adviseren welk merk en type het best bij hem of haar past’, legt Joan Prosman uit. Duurzaamheid is een ander belangrijk thema. ‘Lite-NET is daar een voorbeeld van’, zegt Wilhelm Vervat. ‘Lite-NET is een biologisch afbreekbaar net, wat om de kluit van een boom of heester wordt geplaatst. Door de hoge vochtopname neemt het net bij watergeven water op en geeft dit af wanneer de boom of heester water nodig heeft. Dat werkt water- en kostenbesparend en geeft hetzelfde eindresultaat.’

AGRO DE AREND | Tielsestraat 95 | 4041 CS Kesteren | Telefoon: (0488) 48 32 75 E-mail: info@agrodearend.com | Internet: www.agrodearend.com


JOUW OMGEVING, JOUW TOEKOMST,

jouw (informatie) plicht?! Hallo hovenier, groenvoorziener, en/of beïnvloeder. Wist jij dit al? Insecten zijn de meest soortenrijke diergroep ter wereld. Toch zijn de aantallen de afgelopen decennia in rap tempo afgenomen. Hoe komt dat? En is deze kleine maar oh zo nuttige diergroep eigenlijk nog te redden?

Te veel stikstof, te veel gif In ons land wordt de kelderende insectenstand met argusogen bekeken. De hoeveelheid stikstof - van verkeer, energiecentrales, maar ook van de intensieve veehouderij – blijkt zó overvloedig dat gewassen te snel groeien. Jonge rupsen die stikstofverzadigde bladeren eten, groeien onstuimig maar sterven uiteindelijk voortijdig. Hun ingewanden zijn zelfs niet meer ontwikkeld. Daarnaast tast gif, dat veelvuldig wordt gebruikt, het oriëntatievermogen van insecten aan, waarmee hun overlevingskansen erg klein worden.

Onmisbaar voor onze toekomst Insecten zijn essentieel in ons ecosysteem. Ze verwerken organisch materiaal en zorgen zo voor een vruchtbare bodem. Ze ruimen dode dieren op, maar zijn ook onmisbaar als voedsel voor talrijke andere dieren. Zonder insecten zouden planten en bomen niet meer groeien. Zouden we geen fruit, honing, chocolade, koffie en brood meer hebben. De focus ligt altijd op de groei van de economie. Maar zonder bestuiving en vruchtbare grond is van een economie überhaupt geen sprake meer. Ga maar na, driekwart van de gewassen die we wereldwijd telen, profiteert van de bestuiving door bijen. Wanneer dat stopt, zijn de gevolgen desastreus.

Niet alleen insecten sterven uit Wanneer insecten uitsterven, zal ook een deel van de vogelsoorten waarschijnlijk binnen enkele jaren verdwijnen. Hagedissen en kikkers worden zeldzaam zodra ze geen insecten meer kunnen eten. Net zo wankel wordt de vorming van vruchtbare grond. Insecten breken organisch materiaal af en maken dat weer geschikt als voedsel voor planten en bomen. Wanneer dat stopt, wordt de grond onvruchtbaar. Wij gooien daar dan weer kunstmest op, met alle nadelige gevolgen voor de natuur van dien. Het landschap wordt op deze manier een composthoop die slecht rot en waarin ziekteverwekkende bacteriën prima gedijen.


Kunnen we het tij nog keren? Ons hele systeem zou op de schop moeten. Weer groener, weelderiger en natuurvriendelijker worden. De sleutel tot deze ommekeer ligt in eerste instantie bij ons allemaal. We bepalen tenslotte zelf wat we eten en kunnen daarin het voortouw nemen. Bijvoorbeeld door bewuste keuzes te maken in ons koopgedrag en onze directe omgeving insectenvriendelijk te maken.

Een andere wereld begint bij de tuin… of het balkon

TIP !

Men kan beginnen bij de tuin of het balkon, die in no time wordt omgetoverd tot een paradijs voor insecten. Liefdevolle verwaarlozing is daarbij zelfs het allerbeste. Niet alleen voor de dieren, ook voor de tuin zelf. Insecten creëren namelijk een vruchtbare bodem en leveren voedsel aan vogels. Laat de natuur dan haar gang gaan. Schoffel, hark en maai niet te vaak, vermijd bestrijdingsmiddelen, maak rommelhoekjes waar planten mogen groeien of hang een insectenhotel op. Bijen weten zelfs een paar bloemen op een balkon in een hoog flatgebouw te vinden.

Vraag advies bij één van onze GroenGrijs leveranciers... of liever nog… bij meerdere leveranciers. Samen bieden zij hét totaalconcept voor de tuin.


8

G R OE NG R I JS - DECEMBER 201 9

SAMEN STERK

YOURICT - Herman van de Bijl -

HKV OCHTEN B.V. - Evert Methorst -

HENKEN SIERBESTRATING - Robert Henken -

GR EN INITIATIEF VOOR HOVENIERS, GROENVOORZIENERS & G.W.W.

O

Grijs

HEUDRA AANHANGWAGENS - Simon van Beem -

DAMITECH - Wouter Schouten -

TELEFONADE - Jan van Brenk -

BPC - Otto van Setten -

AGRO DE AREND - Joan Prosman -


G RO E N G RI JS - D EC E M B E R 20 19

TERUGBLIK EVENT

9


10

G R OE NG R I JS - DECEMBER 201 9

- HKV OCHTEN B.V. -

HKV OCHTEN B.V.

ontzorgt de vakman leverancier

Bedrijfskleding, gereedschappen, wegbebakening en reclame & sign onder een dak

‘Wat is gemakkelijker dan dat je op één adres alles kunt

Festool gereedschappen

kopen’, zegt Evert Methorst van HKV OCHTEN B.V. ‘Wij willen

HKV OCHTEN B.V. deelt de passie van Festool voor hoog-

bedrijven en ZZP-ers op één adres kunnen ontzorgen met

waardige gereedschappen en voert, als enige dealer in de

bedrijfskleding, werkschoenen, persoonlijke beschermings-

Neder-Betuwe, het gehele Festool assortiment. Evert Methorst

middelen, gereedschappen, wegbebakening en reclame &

laat ons als bijvoorbeeld de nieuwe accu-tegelslijper zien, die

sign.’ Evert is het gezicht van de shop van HKV.

e ci ntie combineert met bewegingsvrijheid. e kunt daarmee ongestoord mobiel en schoon werken door de krachtige

Ditmaal lichten we Vismo werkschoenen en Festool gereed-

18v-accu en de gekoppelde stofzuiger, die de accu via Bluetooth

schappen eruit. Maar vooraf hebben we het nog even over

automatisch opstart. Goed voor de gezondheid en het vrije

de bedrijfskleding van de toekomst. ‘Een werkbroek wordt

zicht op het werk, maar het laat ook een nette indruk achter

modieuzer’, zegt Evert. ‘De pasvormen worden beter en de

bij de klant.

toepassing van stretch maak alles veel comfortabeler.’

Vismo werkschoenen

HKV OCHTEN B.V. heeft zoveel te bieden, dat het predicaat ‘Ontzorger van de vakman’ niet zou misstaan.

Die modieuze trend en dat comfort vind je ook terug in het Canadese werkschoenenmerk Vismo. Dat merk heeft als missie om de beste werkschoenen voor professionals te produceren. Zo revolutionair en comfortabel, dat je 55% meer bewegingsenergie blijft behouden en aantoonbaar minder vermoeid bent na een dag werken. De schoenen hebben een neus van composiet of aluminium, ze zijn ademend, metaalvrij en elk model heeft een uitneembare zool. In de verschillende modellen zijn ze ideaal voor constructie, metaal, transport, magazijn en lichte bouw. Je bent hartelijk welkom om het gemak en het comfort zelf te ervaren bij het passen van de Vismo werkschoenen.

HKV OCHTEN B.V. | Mercuriusweg 44 | 4051 CV Ochten | Telefoon: (0344) 64 28 34 E-mail: info@hkvochten.nl | Internet: www.hkvochten.nl | Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 7.30-17.30 uur en zaterdag van 9.00-12.00 uur.


G RO E N G RI JS - D EC E M B E R 20 19

- H E UDRA AANHANGWAGENS -

11

HEUDRA AANHANGWAGENS EN MACHINEBOUW

verhuist naar Spoorstraat te Kesteren

Veel meer binnen- en buitenruimte om onze klanten nog meer te ontzorgen! Rev Revisie omschrijving Omschrijving:

In het gesprek met Simon van Beem, eigenaar Heudra in Kesteren is het vizier direct gericht op de toekomst. Het bedrijf gaat verhuizen van Panhuizerweg 7 naar het voormalige

Datum

Opmerkingen:

in het eerste halfjaar van 2020. ‘Het is binnen en buiten drie keer zo groot als de huidige locatie, daarnaast is dit een perfecte zichtlocatie waardoor Heudra veel beter

Project:

Klant:

Type: Lassamenstelling

Mat: Zie detail

Gewicht: 8616751555.30 KG

Tekening nummer: Tenzij anders aangegeven: - Scherpe randen afbramen - Toleranties volgens NEN-ISO 2768 mK

Efficiënte werklocatie A3 Spoorstraat 6 Schaal:

1:1

> > > > > > >

Lineaire maten 0.5 - 6 ± 0.1 6 - 30 ± 0.2 30 - 120 ± 0.3 120 - 400 ± 0.5 400 - 1000 ± 0.8 1000 - 2000± 1.2 2000 ± 2.0

Hoekmaten 0 - 10 ± 1° > 10 - 50 ± 0.5° > 50 - 120 ± 0.333° Tekenaar: > 120 - 400 ± 0.166° > 400 ± 0.083°

08-05-19-000 SvB jr.

Revisie:

‘Meer ruimte geeft veel voordelen’, legt Simon uit. ‘Op dit Panhuizerweg 7 - 4041CN Kesteren - 0488 483518 - info@heudramachinebouw.com www.heudramachinebouw.com

Datum:

25-11-2019

moment kunnen we niet meer werk aan dan we ruimte hebben

pand van Den Hartigh aan de Spoorstraat in Kesteren

Project Nr:

en dat is soms best lastig.

Heudra Aanhangwagens is A-dealer van de hoofdmerken in Nederland. Ruim 15 jaar vanaf ons huidige adres, in 2020 vanaf een nieuwe locatie.

Aan de Spoorstraat zal dat probleem er niet meer zijn en kunnen we door een e ciënte inrichting veel meer werk verzetten zodat wij onze klanten nog sneller en beter kunnen helpen.

bereikbaar en herkenbaar zal worden’, zegt Simon.

De sleutel

Heudra Aanhangwagens is A-dealer van veel merken in

Heudra Aanhangwagens hoopt op 1 februari 2020 de sleutel

Nederland. Al ruim 18 jaar worden er nieuwe aanhangwagens

te krijgen van de nieuwe locatie en zal naar verwachting

en trailers geleverd, voor een deel uit de ruime voorraad van

medio april kunnen verhuizen. ‘Er komt nog heel wat kijken’,

ruim 200 stuks. Nieuw of gebruikt, huren of leasen, onderhoud

zegt Simon, ‘maar we hebben er met z’n allen zin in om onze

of service, alles is mogelijk.

huidige en nieuwe klanten daar te ontmoeten!

op alle vragen. Daarnaast staan ook de verkopers altijd klaar om vragen te beantwoorden. Simon bevestigt dat het leveren van maatwerk hand over hand toeneemt, ook met special parts. De haal- en brengservice is daarbij vaak een uitkomst, zodat de klant ontzorgt wordt en is een leenwagen nodig, dan is ook dat te regelen.

Zie onze website www.heudra-aanhangwagens.nl voor vacatures en kom werken op onze nieuwe locatie! Daarnaast vindt u al onze aanhangwagens en accesoires online, gegarandeerd goedkoper in Kesteren!

TIP !

De website www.heudra-aanhangwagens.nl geeft antwoord

HEUDRA AANHANGWAGENS | Panhuizerweg 7 | 4041 CN Kesteren | Telefoon: (0488) 44 10 58 E-mail: info@heudra-aanhangwagens.nl | Internet: www.heudra-aanhangwagens.nl


12

G R OE NG R I JS - DECEMBER 201 9

- B E T UWS PL ANTEN CENTRUM -

AFHAALCENTRUM

Betuws Planten Centrum

Snel in offerte en flexibel in afhaaltijden Betuws Planten Centrum biedt een breed assortiment aan

zoeken en de rest van het proces. Voor wie een bestelling door-

heesters, siergrassen, coniferen, fruit, klimplanten, water-

geeft, staat die op tijd klaar, dat is geen discussie. Vertrouwen

planten, varens, bodembedekkers, laanbomen, bos-en haag-

staat bij hun relaties als een huis, gebouwd op het fundament

plantsoen, meerstammingen, vormbomen en vaste planten. Op

van Afspraak = Afspraak. De referenties van het Betuws

de website www.bpcgroen.nl te vinden onder ‘Ons assortiment’.

Planten Centrum zijn een visitekaartje, waar de ‘groenspecialist voor de groenspecialist’ erg trots op mag zijn. Maar er is meer.

Bijna alles komt van eigen bodem, dus is de kwaliteit gega-

Complete beplantingspakketten voor hoveniers en groen-

randeerd en de prijs voor hoveniers en groenvoorzieners heel

voorzieners worden op verzoek kosteloos geregeld in de hele

aantrekkelijk. Het afhaalcentrum is zes dagen per week geopend en dat is natuurlijk ook groot voordeel voor de afnemers. Je

enelux. Nauwkeurig gesorteerd per project, als dat aan de orde is en afgeleverd op de klus als dat handig is.

kunt bij het Betuws Planten Centrum terecht van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 en in de drukke periode van oktober t.m. juni) vaak al vanaf 6.00 uur. Snelheid en flexibiliteit zijn andere topics binnen het bedrijf. Vraag je een offerte, dan heb je die binnen een dag en kom je tijd te kort, dan kun je de bestellingen ook ’s avonds tot 22.00 uur afhalen. Otto, Geert, Geurt, Matthias, Corné, Peter en Otto jr. zien het als de grootste uitdaging om hun klanten te adviseren en te ontzorgen. Ze helpen je vakbekwaam bij het uit-

BETUWS PLANTEN CENTRUM | Parallelweg 49b | 4043 KH Opheusden Telefoon: (0488) 44 12 96 | E-mail: info@bpcgroen.nl | Internet: www.bpcgroen.nl


G RO E N G RI JS - D EC E M B E R 20 19

- DAMITECH -

DAMITECH B.V.

13

breidt verder uit!

Damitech BV, technisch leverancier van bouwbedrijven,

‘Dat geldt ook voor een compleet aanbod in bouwmaterialen,

loodgieters, elektriciens, hoveniers, fruittelers, boomkwekers

van klein materiaal tot deurkozijnen en gipsblokken. Kortom,

en particulier, breidt het assortiment stap voor stap uit.

alles wat je op een klus nodig hebt.’

Dat geldt overigens ook voor de bedrijfsruimte. Ontzorgen is het credo waarmee nu wordt gewerkt aan het inrichten van een verfshop met het hoogwaardige A-merk Wijzonol als vlaggenschip. Zo kunnen aan het rijtje afnemers ook

‘We leveren tegenwoordig dagelijks op diverse locaties, dit is een extra ontzorging voor de klanten.’

de schilders worden toegevoegd. Wie een kijkje in de keuken van Damitech BV wil nemen als Naast DeWALT heeft Damitech BV Makita als professioneel

het gaat om de merken DeWALT en Makita, de sanitair

handgereedschap voor onder meer de bouw, industrie en

showroom en de mogelijkheden voor de aanleg van vijvers

tuin in het assortiment opgenomen. Makita staat voor kwaliteit,

of beregening, doet er goed aan om www.damitech.nl te

betrouwbaarheid en duurzaamheid. Omdat het ook andere

raadplegen. Vervolgens is het raadzaam om deskundig advies

types heeft als DeWALT, is het merk van toegevoegde

in te winnen bij een van de medewerkers die zich presenteren

waarde op de bestaande collectie.

op de website.

Verdere professionalisering: Damitech BV werkt er hard aan om alle afdelingen verder te professionaliseren. Het is ons doel dat bedrijven en ZZP-ers voor alles op een adres terecht kunnen.

DAMITECH | Nijverheidsweg 5 | 4041 CK Kesteren | Telefoon: (0488) 48 02 32 E-mail: info@damitech.nl | Internet: www.damitech.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 6.00 tot 18.00 uur (vrijdag 17.00 uur) en zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.


14

G R OE NG R I JS - DECEMBER 201 9

- TELEFONADE -

TELEFONADE VERWACHT

eind 2020 5G Internet

‘Ik verwacht dat we eind 2020 kunnen beschikken over 5G internet. Dat betekent dat je dataverbinding zo goed als real time is. Dat brengt een verdere en snellere toepassing van het Internet of Things ook dichterbij bij het verbeteren van productieprocessen en het vinden van oplossingen’, zegt Jan van Brenk, directeur-eigenaar van Telefonade B.V. ‘Wij zijn er klaar voor om onze relaties daarin te adviseren, want door allerlei sessies groei je daar automatisch in.’ Internet of Things maakt onze omgeving slimmer en meetbaarder. Veel producten die verbonden zijn met internet worden dan ook ‘smart’ genoemd.

REPARATIE TERWIJL U WACHT Telefoon kapot? Bij Telefonade wordt die, ongeacht het merk, gerepareerd terwijl je wacht. Ook op vrijdag en zaterdag. Kijk even op www.telefonade.nl voor de openingstijden. Om wachttijden te voorkomen kun je ook een afspraak maken via reparatie@telefonade.nl of via de website. Maar je kunt ook gewoon even binnenlopen bij Henk-Jan van Gaalen. De reparatie gebeurt met originele onderdelen..

Thuis kun je met smart speakers gemakkelijker muziek luisteren en met een slimme thermostaat meet je precies hoeveel energie je verbruikt. Op kantoor heb je bijvoorbeeld printers en beveiligingscamera’s die verbonden zijn met internet. Vrijwel elk fysiek object kan verbonden worden met internet. Van grasmaaier tot vrachtwagen, van kluit- tot rooimachine.

Verbetering productieprocessen Het Internet of Things zal nog meer worden ingezet om productieprocessen te verbeteren en om oplossingen te bieden op het gebied van energie en milieu, criminaliteit, gezondheidszorg en onderwijs. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van big data, die via het Internet of Things worden verzameld. Wat vroeger science ction werd genoemd is dichtbij gekomen. elefonade is er klaar voor. Nog even dit: Telefonade kan voor bedrijven die niet kunnen wachten op glasvezel (over plm. 1jaar) nu al snel internet thuis/kantoor leveren via 4G. Dus tijdelijk tot glasvezel beschikbaar is of op plekken waar geen glasvezel komt of waar iemand tijdelijk internet nodig heeft.

TELEFONADE | Nijverheidsweg 9 | 4041 CK Kesteren | Telefoon: (0488) 44 03 91 E-mail: info@telefonade.nl | Internet: www.telefonade.nl


Systeem- en netwerkbeheer | ICT hard- en software | Hosted VoIP Telefonie | (Glasvezel)verbindingen Cloud oplossingen | ICT Beveiliging | Printer- en documentoplossingen | Zakelijk mobiel Back-up & Disaster Recovery | Helpdesk | Website hosting

DĂ Ă ROM YOURICT

MET BEIDE BENEN IN DE KLEI! Herman van de Bijl en compagnon David Baljet zorgen dat YourICT technisch vooroploopt en competitief is. Herman is geboren en getogen in de wereld van hoveniers en groenvoorzieners, dat maakt dat hij u gedegen en praktisch advies kan geven. Zo levert YourICT krachtige computers, speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners die CADtekeningen maken. Eveneens is YourICT de partner voor het leveren en onderhouden van netwerken en beschikt YourICT over een deskundige helpdesk en eigen technische dienst.

Nijverheidsweg 2A | 4041 CK Kesteren | T. 0488 - 74 50 50 | E. info@yourict.nl | I. www.yourict.nl T. 0345 - 62 22 23 (Geldermalsen) | T. 075 - 30 30 550 (Wormerveer)


GR EN INITIATIEF VOOR HOVENIERS, GROENVOORZIENERS & G.W.W.

O

Grijs

WWW.GROENGRIJS.EU


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.