Infogids 2022

Page 1

2022

INFOGIDS NEDER-BETUWE

Tweede thuis voor

Burgerinitiatief

kinderen op Kesterense ‘Uit Ons Hart’ is er voor

Pijpen van het oude

’s Werelds

orgel Dodewaardse

zuinigste

woonboerderij

Oekraïners

kerk te koop

stadsauto

PAGINA 10

PAGINA 23

PAGINA 31

PAGINA 37


Iedere keuken is een maatwerk keuken

De Vlasman 22A, Dodewaard | T. (0488) 76 40 36 www.roukensvangaalenkeukens.nl


VOORWOORD

Duurzaamheid en betrokkenheid sieren hét NederBetuwe van het jaar 2022 Met deze Infogids krijgt elke inwoner van gemeente Neder-Betuwe een inkijkje in alles wat speelt in onze gemeente. In dit nummer springen twee onderwerpen eruit: duurzaamheid en betrokkenheid. Positieve máár (helaas) ook relevante onderwerpen. Waar we in de vorige twee jaren veel aandacht schonken aan het corona­ virus, we blij waren dat dat in deze uitgave eens geen onderwerp zou zijn, gebeurde het onverwachte. Wat kon ons na de impact van COVID-19 nog gebeuren, toch?

Een oorlog in de Oekraïne, die zagen we niet aankomen… Verduurzamen is een hot item onder inwoners én initiatiefnemers. Lees over de vele duurzame oplossingen en initiatieven die worden ontplooid in onze gemeente. Mensen zijn nóg bewuster door de fluctuerende gastarieven, die voor sommigen inwoners en be­ drijven dramatisch kunnen zijn. Duurzaam leven wordt dan ineens een stuk interessanter. Gelukkig maar, want verduurzaming is ook zo nodig voor onze toekomst. En dan betrokkenheid, betrokkenheid bij oorlogsvluchtelingen. Prachtige (opvang)initiatieven door organisaties, mensen en kerken bieden de verre buur hulp. Maar ook dichter bij huis is betrokkenheid een feit. Zo sieren Jan en Annemiek Pul en kinderen de voorpagina. Zij vangen pleegkinderen op. Naast hun werk, politieke betrokkenheid én eigen gezin. O ja, ze zijn ook gaan wonen op een woonboerderij waar nog volop verbouwd, gegraven en aangepakt moet worden. Is jouw eerste reactie ook: ‘Hoe doen ze dat?!’, lees het verderop in deze Infogids. Voor en door Neder-Betuwenaren.

Colofon Dit is een uitgave van Elan Media Group BV Elan Media Group BV Torenstraat 3 Kesteren (0488) 44 20 36 info@elan-media.nl www.elan-media.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenig­vuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Eventuele wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. Voor vragen / opmerkingen kunt u contact op­ nemen met Elan Media Group BV

3


GEMEENTEINFORMATIE Jongerenwerkers van Mozaïek Kijk voor telefoonnummers van de jongerenwerkers op www.mozaiekwelzijn.nl. Je kunt ze bellen of appen voor een praatje of voor advies. Volg Mozaïek op de socials via @MozaiekWelzijn of kijk op www.mozaiekwelzijn.nl/coronahulp.

Kindertelefoon Als je misschien even een praatje wilt maken, als je bang bent of verdrietig of als er iets anders is. Bel gratis naar 0800 - 0432. Je kunt ook chatten met iemand tussen 11:00 en 21:00 uur via www.kindertelefoon.nl.

Burenirritaties? We zijn allemaal meer thuis. Loopt u tegen problemen aan met de buren en lukt het niet om problemen onderling op te lossen? Neem contact op met Buurtbemiddeling ElkWelzijn: www.elkwelzijn.nl/buurtbemiddeling, e-mail: buurtbemiddeling@elkwelzjin.nl of bel naar 0345 - 51 52 27.

Veilig thuis Gaat het thuis niet goed? Of zijn er zorgen over iemand? Bel gratis Veilig Thuis: 0800-2000.

GGD-Gelderland-Zuid Voor de actuele stand van zaken in regio Gelderland-Zuid: www.ggdgelderlandzuid.nl. Als u uw antwoord daar niet vindt, kijk dan op de overzichten met veelgestelde vragen op de website van het RIVM: www.rivm.nl of bel het landelijke corona-informatienummer: 0800 - 1351 of bel met onze GGD 088 - 14 47 272.

Informatie over reizen? Voor advies over reizen kijk op de website van de Rijksoverheid: www.nederlandwereldwijd.nl.

Luister- en hulplijnen Rode Kruis - T. 070 - 4455 888. Luisterlijn – T. 088 0767 000.

Voor Senioren: ANBO - T. 0348 - 46 66 66 / 7 dagen per week van 09:00 - 21:00 uur / ook voor niet-leden. KBO-PCOB - T. 030 – 34 00 600 / maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:00 uur.

4


GEMEENTEINFORMATIE

GEMEENTEHUIS

Gemeente Neder-Betuwe

Omgevingsloket

Burgemeester Lodderstraat 20 4043 KM Opheusden Postadres: Postbus 20, 4043 ZG Opheusden T. 14 0488 (6 cijfers) E. info@nederbetuwe.nl I. www.nederbetuwe.nl

Op afspraak via Omgevingsdienst Rivierenland, T. (0344) 57 93 14 E. info@odrivierenland.nl

Digitaal zaken regelen Uittreksel GBA of Burgerlijke Stand en verhuizingen zijn digitaal te regelen met behulp van DigiD op www.nederbetuwe.nl

Openingstijden op afspraak: Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 en 13.00 en 16.00 uur. Donderdagavond tussen 17.00 en 19.30 uur Vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur Als u een afspraak wilt maken, bel naar 14 0488 of kijk op www.nederbetuwe.nl.

24-uurs calamiteitennummer: 0345 - 58 53 53 (tijdens kantooruren) of 06 - 21 89 64 20 (buiten kantoortijden). Sinds 1 mei 2017 verzorgt Avri onze calamiteitendienst.

Storingsnummer voor drukriolering: 0345-58 53 53 – 24 uur per dag / 7 dagen per week (via Avri)

Politie Telefoonnummer politie voor niet spoedeisende zaken 0900 - 88 44.

Kernpunten

Online gemeentewinkel

Het telefoonteam van de Kernpunten is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur: 0488 - 449992. Mailen kan ook: • dodewaard@kernpunten.nl • kesteren@kernpunten.nl • ochten@kernpunten.nl • opheusden@kernpunten.nl

Via de Digitale Balie kunt u een aantal zaken direct met de gemeente regelen.

Heeft u post voor het Kernpunt, stuur die naar: Kernpunt (plus naam van het dorp) Postbus 20, 4043 ZG Opheusden

Bedrijvenloket www.nederbetuwe.nl/bedrijvenloket bedrijvenloket@nederbetuwe.nl Spreekuur voor en door ondernemers. Maak een afspraak voor een gesprek met de juiste adviseurs.

Volg de gemeente op Twitter, Facebook en Instagram: @Gem.Neder_Betuwe Gemeente Neder-Betuwe

5


Brandweer Voor spoedgevallen: 112

Jeugdbrandweer 'The next generation Firefighters’

Geen spoed, wel brandweer: (024) 35 55 555 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: (088) 457 50 00

De jeugdbrandweer bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, met als belangrijkste doel: • Jongeren kennis te laten maken met de brandweer. • Bewustzijn en kennis te vergroten met betrekking tot brandbestrijding, het voorkomen van brand en hulpverlening. • De doorstroming naar de opleiding 'Manschap A' van de brandweer te bevorderen door een voorsprong in kennis en ervaring.

Sinds 1 januari 2013 valt onze brandweer onder de Veilig­ heidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De brandweer in Neder-Betuwe heeft vier uitruklocaties: in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden. De brandweerteams werken met bereikbaarheidsdiensten door zeventig vrijwilligers. De Officieren van Dienst werken samen met het korps van Tiel in een piket.

Telefonische bereikbaarheid

De jeugdbrandweer is hierdoor te beschouwen als een ‘kweekvijver’ waarin zowel theoretische als praktische kennis wordt opgedaan. Wie meer wil weten over deze jeugdbrandweer, kan contact opnemen met Jeroen Timmer (hoofdjeugdleider) 06 - 214 390 95. Nadere informatie kun je krijgen op de website van de Jeugdbrandweer Nederland, www.jeugdbrandweer.nl/korpsen/gelderland/neder-betuwe.

• •

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Iedere kazerne heeft een tankautospuit (blusvoertuig) en een personeel-/materieelwagen. In Ochten staat er een haakarmvoertuig klaar om met schuim te kunnen blussen. Daarnaast is er ook een actieve jeugdbrandweer van vijftien korpsleden met een eigen blusvoertuig.

Alarmnummer 112 (alleen voor spoedeisende hulp) Geen spoed, wel brandweer: (024) 35 55 555

Brandweergroepen in Neder-Betuwe Omdat de organisatie geen 24-uursdiensten heeft, zijn onderstaande locaties beperkt bereikbaar. Teamleider van de brandweer is de heer M. Schuurman.

Kazerne groep Dodewaard

Oranjelaan 1b, 6669 AH Dodewaard, T. (088) 45 75 750, groepsleider is H. van Ingen Eind 2021 is het inmiddels al geweest, maar het is me niet helemaal duidelijk of ze al aan de Dalwagen gevestigd zijn. Op de website brandweer.nl staat nog Oranjelaan en Google zegt wel Dalwagen...

Kazerne groep Kesteren

Vincent van Goghstraat 18, 4041 GG Kesteren, T. (088) 45 75 730, groepsleider is D. van Zetten

Kazerne groep Ochten

Cuneraweg 4, 4051 CE Ochten, T. (088) 45 757 20, groepsleider is G. Hommerson

Kazerne groep Opheusden Hamsestraat 24, 4043 LH Opheusden, T. (088) 45 75 740, groepsleider is G. van Dam

6

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van de brandweer en ambulance­ zorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. De taken van de brandweer bestaan uit risicobeheersing en incidentbestrijding.

Contactgegevens Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen T. (088) 457 50 00 I. www.vrgz.nl


GEMEENTEINFORMATIE

KINDPAKKET NEDER-BETUWE Ieder kind telt mee en kan meedoen met het KINDPAKKET NEDER-BETUWE Zwemles, schoolreisje, dagje uit, verjaardagsfeestje, muziekles. sport, babygym, fiets, laptop voor huiswerk, kleding en schoenen, allemaal zaken die u graag aan uw kind geeft. Maar soms zit het tegen en heeft u hiervoor geen geld. Vraag dan naar de mogelijkheden uit het kindpakket Neder-Betuwe

Vertel het verder Kent u een gezin waarvan één of meer kinderen misschien in aanmerking komen voor het Kindpakket Neder-Betuwe? Wijs ze dan op het Kindpakket.

Zwemles vanaf 5 jaar via Kindpakket Neder-Betuwe

Veel gezinnen die moeite hebben om rond te komen, lopen hier niet mee te koop en vinden het misschien moeilijk om naar het Kindpakket te vragen. Dat is jammer, want het is er juist voor hun kinderen die er veel plezier van kunnen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze dan wél mee kunnen met een schoolreisje of dat ze wél die muziek­ lessen kunnen volgen. Op die manier groeien ze plezieriger en ook evenwichtiger op. Dat geeft ze ook later meer kansen.

Het is erg belangrijk dat uw kind leert zwemmen. De lessen kunnen mogelijk uit het kindpakket worden betaald. Kinderen kunnen al vanaf 5 jaar via het Kindpakket op zwemles.

Kindpakket Neder-Betuwe: samenwerking met drie partijen

Een leuk verjaardagsfeestje Jarig! Dan wil je natuurlijk graag slingers en iets leuks om uit te delen in de klas. En een feestje geven voor vriendjes en vriendinnetjes en de meester of de juf. Het kan. Met het Kindpakket Neder-Betuwe. De jarige krijgt natuurlijk ook een verjaardagscadeau.

Kindpakket Neder-Betuwe: ook voor de allerkleinste kinderen Ouder-en-kindzwemmen, peutergym, kabouterhockey en tuimeljudo. Het is heel belangrijk voor de kleintjes om al heel jong te bewegen! Hebt u zelf geen geld om dit te kunnen betalen? Deze activiteiten voor de kleintjes zitten sinds 2019 ook in het Kindpakket Neder-Betuwe. De leeftijdsgrens is verlaagd van 4 naar 0 jaar. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is nu dus voor inwoners van 0 tot 18 jaar.

Voor het Kindpakket Neder-Betuwe werkt de gemeente met drie partijen samen: het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld Westbetuwe en Stichting Stop Kinder­ armoede. Deze samenwerkingsovereenkomst en de manier van werken zijn zo ingericht dat ze voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming Joris Hoe het werkt? Er wordt geen geld uitbetaald, maar na een gesprek met u wordt er geprobeerd allerlei zaken voor uw kind regelen. Mogelijk een goede fiets, spullen voor een verjaardagsfeestje, zwemles, sportcontributie, een laptop voor school of muziekles.

Voor welke kinderen is het Kindpakket Neder-Betuwe? Wanneer maakt u als ouder of verzorger kans op het Kindpakket Neder-Betuwe? - Als uw inkomen te laag is om zelf allerlei dingen voor uw kind te kunnen betalen. - Dat kan komen doordat u bijvoorbeeld geen werk hebt en van een uitkering moet rondkomen. - Of omdat u door omstandigheden hoge kosten hebt. - Of er zijn misschien schulden. - Misschien hebt u wel werk maar is het inkomen laag. - Misschien bent u zzp’er maar zit u een tijdje zonder klussen. Het kan door van alles en nog wat komen dat u aan uw kind niet kunt geven wat nodig is om op een fijne manier op te groeien. Terwijl die dingen heel belangrijk zijn voor uw kind.

Vragen over de verschillende regelingen binnen het kindpakket? Bel met Joris Maier. Tel. 06 – 48 07 25 63. Een mailtje sturen kan ook: kindpakketnederbetuwe@gmail.com

7


Vergaderen

...in het hart van het groene laanboomcentrum Vergader locatie, van 2 tot 60 personen, flexplek, seminar, cursuslocatie. Er zijn verschillende ruimtes in het Laanboomhuis op het Agri Business terrein te Opheusden te huur. Het Laanboomhuis grenst direct aan de afslag Dodewaard/Opheusden bij de A15 met een treinverbinding op slechts 150 meter afstand.

• De bestuurskamer is een mooie overlegruimte die plaats biedt aan tien tot twaalf personen. De ruimte is eveneens voorzien van de benodigde digitale middelen voor een presentatie. • In ons leslokaal wordt nieuw boomteelttalent opgeleid. Naast de lesuren kan dit lokaal gereserveerd worden voor bijvoor beeld een cursus of presentatie. Er is apparatuur aanwezig voor digitale presentaties. • Het gehele Laanboomhuis beschikt over 3 luxe ruimtes, die u afzonderlijk maar ook in zijn geheel kunt gebruiken voor een gro te bijeenkomst, als trefpunt of meeting.

Interesse? Mail naar welkom@laanboomhuis.nl Bomenlaan 1 – Opheusden


KERNPUNTEN NEDER-BETUWE

Kernpunt NederBetuwe, een wegwijzer voor hulpvragen

In een tijd waar aandacht voor eenzaamheid hoog op de agenda staat, is het goed om de Kern­punten in de gemeente Neder-Betuwe nog eens goed voor het voetlicht te plaatsen. Je vindt ze in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden. De inwoners van Echteld en IJzendoorn kunnen terecht in Ochten. De website www.kernpuntnederbetuwe.nl kan je ongetwijfeld leiden tot een antwoord op een zoekvraag. Anders kun je het telefoonteam van de Kernpunten van maandag t/m vrijdag bereiken via 0488-44 99 92

steken daarbij graag de helpende hand toe. Maar ja, soms is er meer voor nodig. Daarvoor biedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning talrijke tools: huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, rolstoel of scootmobiel, taxivervoer, begeleiding bij dagbesteding of woonbegeleiding, mantelzorgonder­ steuning, de mogelijkheid tot beschermd wonen of respijtzorg zoals logeeropvang in zorgcentra. Het Kernpunt helpt je graag met een goed advies en komt met alle plezier even op de koffie om daarover te praten.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is er in principe voor kinderen tot achttien jaar, maar kan – afhankelijk van de situatie - doorlopen tot het 23e levensjaar. Jeugdhulp kan nodig zijn bij het opgroeien en opPopulaire onderwerpen voeden. Het is een onderwerp dat nationaal onder het verDe populaire onderwerpen, waarvoor een van de Kernpunten grootglas ligt, vanwege de sterk toegenomen vraag naar vaak wordt aangesproken staan op de website onder de jeugdzorg en in het verlengde daarvan de enorme kostenstijbutton ‘Onderwerpen’, direct op de eerste pagina. We sommen ging. Waarvoor kan je een beroep doen op jeugdhulp? De vorze voor het gemak even op: wonen met begeleiding, daklo- men waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zijn advies zenopvang, maatschappelijk werk, schuldbij opvoedproblemen, begeleiding thuis aan hulpverlening, burenruzie of overlast, gegezinnen met problemen, pleegzorg, hulp bij Antwoorden over psychische- en gedragsproblemen, wonen meentelijke belastingen, parkeerkaart, senioren- of zorgwoning, coronavirus, huurof logeren in een jeugdinstelling en hulp woningen, regelingen met de gemeente, voor jeugdigen met een beperking. Jeugdtaxivervoer, crisisopvang, jeugdhulp, respijthulp voor ernstig zieke kinderen of kinderen zorg, dagbesteding, maatjesprojecten, rolmet een zware beperking vallen onder stoel, uitvoering Wmo. Er is de mogelijkheid andere zorgwetten en daarover kun je ook om je de tekst te laten voorlezen of te de weg vinden via deze pagina. dichterbij dan je vergroten en ook aan mensen met dyslexie is gedacht. Staat je onderwerp er niet bij? In een flits iets over de veelomvattende denkt! Bellen kan altijd! E-mailen ook, trouwens. onder­ werpen schrijven, die via de Kern­ punten in Neder-Betuwe worden behandeld, is slechts een handreiking naar de adressen waar je voor je Langer zelfstandig wonen? hulpvragen moet zijn. De gemeente Neder-Betuwe doet dat Uit het scala van onderwerpen halen we twee belangrijke thema’s om in hoofdlijnen een voorbeeld te geven: langer ook via de website www.nederbetuwe.nl. Via de startpagina zelfstandig wonen en jeugdhulp. Het is niet alleen een kun je op de button ‘Zorg, welzijn en inkomen’ direct doorklikken naar de website van de Kernpunten. streven van de overheid om mensen de gelegenheid te bieden

welzijn, wonen, werk en zorg,

langer zelfstandig te kunnen laten wonen, het is ook de wens van ouderen zelf. Kinderen, buren, bekenden of vrijwilligers

9


10


NEDER-BETUWE

Tweede thuis voor kinderen op Kesterense woonboerderij Het is een hartelijke ontvangst aan de Oude Broekdijk in Kesteren. Een hond die je kwispelend tegemoet komt en vrolijk het ruime grasland verkent, vogels die kwetteren in de vele bomen op het terrein, een moestuin in wording die doet vermoeden dat hier binnenkort verse groenten aan tafel geserveerd worden. We zijn op de grote woonboerderij van Jan en Annemiek Pul. Zij kochten een grote boerderij met genoeg ruimte voor hun eigen vier kinderen van 6, 14, 17 en 19 jaar oud én andere kinderen die behoefte hebben aan een thuis.

Vorig jaar kochten de twee dit grote huis met talloze slaapkamers, een enorm buitenperceel én een mantelzorgwoning voor moeder. In de gezellige woonkeuken sieren in een groot, sierlijk font verzen uit psalm 25 de muur: HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik den gansen dag. Een aantal jaar geleden zetten ze hun deur open voor hun eerste pleegkind, aan de Kerkstraat in Kesteren. Toen nog via via in overleg met de ouders, inmiddels zijn ze in het bezit van certificaten en wordt het echtpaar begeleid door de pleegzorgorganisatie Timon. Annemiek is scheikunde­ docent bij het Van Lodenstein College. Jan is operational manager bij een grote onderneming in diepvrieskleding én na een pauze neemt hij opnieuw zitting in de gemeenteraad van gemeente Neder-Betuwe waar de domeinen financiën en sociale zorg onder zijn verantwoordelijkheid vallen.

ervoor zorgden dat wij die keuze maakten. Uiteindelijk begon het te voelen als een roeping. Ik zie het opvangen van pleegkinderen als een noodzakelijk kwaad. Jammer genoeg moet het gebeuren, maar een huise­ lijke situatie is altijd beter dan een instelling. Het is niet altijd makkelijk, daar ben ik eerlijk in, maar wel nodig. Daarnaast geeft het natuurlijk ook voldoening als iemand slaagt voor een examen of een ander doel behaald.’

Dagdelen De boerderij werd in eerste instantie gekocht met als doel om er een gezinshuis te maken. Inmiddels zijn de plannen gewijzigd. ‘Op de deel van de boerderij maken we een zelfstandige leefruimte waarin we jongeren in de tienerleeftijd begeleiden naar zelfstandigheid. In hun eigen ruimte met eigen ingang en toegang tot slaapkamers kunnen jongeren zich ontplooien en ontwikkelen naar zelfstandig wonen mét ons als back-up. Daarnaast willen we jongeren ook de mogelijkheid bieden om een dag of dagdeel hier door te brengen. Deze omgeving leent zich uitstekend voor activiteiten. Lekker naar buiten met de hond, meewerken in de moestuin, een klus aanpakken of iets anders. Mijn vrouw zal tegen die tijd ook stoppen met haar werk, om zich volledig te kunnen focussen. Als docent kan ze drop-outs of kinderen met een burn-out ook helpen om het leren weer op te pakken. We worden een zogenoemde onder­wijszorgboerderij’, besluit hij.

Jan vertelt: ‘Annemiek

is eigenlijk de aandrijver

achter het opvangen van kinderen. Maar je doet het met het hele gezin.

Huiselijke situatie Jan vertelt: ‘Annemiek is eigenlijk de aandrijver achter het opvangen van kinderen. Maar je doet het met het hele gezin. Je moet erachter staan want je neemt iemand echt op in het gezin. Op het moment dat wij voor het eerst een meisje van zestien opvingen, waren het de omstandigheden die

11


Wij zoeken uw

woning!

Een persoonlijke en klantgerichte aanpak is hetgeen wat Corry van Rheenen Makelaardij u biedt. Maar wat betekent dat nu precies voor u? U bent verzekerd van een professional die met passie, deskundigheid en betrouwbaarheid voor u aan de slag gaat. U hoeft zich geen zorgen te maken, maar kunt er volledig op vertrouwen dat uw belangen op de best mogelijke manier vertegenwoordigd en behartigd worden. Of het nu gaat om de verkoop van uw huidige woning, de aankoop van uw toekomstige droomwoning of wellicht heeft u een vraag op gebied van taxaties en advisering. U heeft in Corry van Rheenen Makelaardij de professional gevonden waarnaar u op zoek bent. Mogen wij snel bij u langskomen om onder het genot van een kopje koffie persoonlijk kennis te maken? Neem contact met ons op en tot ziens!

9,7

Torenstraat 3, Kesteren | 0488 - 44 11 33 info@corryvanrheenen.nl

www.corryvanrheenen.nl

We scoren gemiddeld een 9.7!

Bent u benieuwd hoe onze klanten het contact en de samenwerking met Corry van Rheenen Makelaardij ervaren? Een aantal van onze Funda beoordelingen leest u hieronder. Prima makelaar met goede kennis van zaken. Is betrokken en realistisch. Laat goede foto’s maken. Zet zich 100% in.

Heel betrokken makelaar met naast een zakelijk oog ook een betrokken oog voor de mensen achter de woning !

Corry denkt mee en zorgt voor een snelle afhandeling en verkoop! Voor ons geen twijfel bij eventuele aankoop/verkoop, wij kiezen zeker weer voor haar. Corry is een uitblinker in haar vak, die zeer gepassioneerd te werk gaat. Ook haar kantoor en medewerkers zijn zeer prettig is omgang.


WANDELEN

De ontdekking van een nieuw klompenpad Op zaterdag 5 maart is het nieuwe klompenpad feeste­ lijk geopend door wethouders Herma van Dijkhuizen en Stefan van Someren van Neder-Betuwe en Dagmar Kroezen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Zij onthulden het startpaneel in het bijzijn van de vrijwilligers en de deelnemende grondeigenaren.

Streekverhalen

Het is een heerlijke frisse ochtend in april, wanneer ik mijn wandelschoenen aantrek. Vandaag heb ik een missie: het nieuwe klompenpad ‘Het Hiensepad’ ontdekken, een wandeling van twaalf kilometer door het buitengebied van Dodewaard, Hien en Wely. Ik vul een rugtasje met een broodje en een sapje en let’s go!

Het klompenpad vertelt een verhaal van de streek, het landschap en haar bewoners. De route loopt langs de Waal, door de Hiense waarden, langs het gebouw van de voormalige kerncentrale en vervolgens dwars door een boomkwekerij. Het pad ontsluit ook twee bij­ zondere natuurgebieden. Eén daarvan is de Panovense Pas in buurtschap Wely. Na het sluiten van de pannenfabriek in Dodewaard werd het terrein afgegraven en omgevormd tot productiebos. Van de wilgen en populieren werden klompen gemaakt. Sinds 2005 is deze pas eigendom van Geldersch Landschap & Kasteelen en is de pas, die sterk overwoekerd was, door de komst van het klompenpad weer toegankelijk voor wandelliefhebbers zoals ik.

Leuke weetjes Dankzij mijn digitale folder kom ik onderweg allerlei leuke feitjes te weten over de omgeving. Wist jij bijvoorbeeld dat het oorspronkelijke Dodewaard eigenlijk in de uiterwaarden voor de hervormde kerk lag? Het is nu een grindgat. Het heette waard (eiland) van Dodo, waarschijnlijk de naam van een graaf uit de 9e eeuw. En de kerncentrale van Dodewaard, die is op 13,2 meter boven NAP gebouwd om veilig te staan bij hoogwater. Ik weet nog dat de centrale zijn deuren sloot in 1997, ik was zestien. In de jaren tachtig protesteerden duizenden demonstranten tegen de kernenergie. Ze krioelden over de smalle dijken rond Dodewaard, de plek waar ik nu loop.

Echt een aanrader Aangekomen bij het eindpunt kan ik alleen maar concluderen dat ik enorm heb genoten! Ik ben op plekken geweest waar ik anders nooit zou komen. De route was met zijn prachtige natuur, vergezichten en weidse rivier verrassend en gevarieerd. Een echte aanrader, zeker met de informatiefolder bij de hand die je van leuke weetjes voorziet.

Heb jij meteen zin om je wandelschoenen aan te trekken? Je vindt hier meer informatie over dit klompenpad.

13


Een nieuw begin... Ze zijn een begrip in Dodewaard en omstreken; het huisartsenechtpaar Ingrid Giesen-Corten en Aloys Giesen. Na vele jaren als huisartsen in Dodewaard gewerkt te hebben was het op 1 april jl. zover om het stokje over te dragen aan hun drie opvolgers; huisartsen R. Hop-de Groot, M. van de

Ingrid Giesen-Corten (65) geboren in Maastricht, groeide op in het Limburgse Meerssen als jongste van zes kinderen. Tijdens haar middelbare schooltijd ontstond de wens om arts te worden, met de gedachte om na haar opleiding in Afrika te werken. Tijdens haar coschappen heeft ze vijf maanden in een missieziekenhuis in Tanzania gewerkt, verder werkte ze tijdens haar loopbaan in Nederland. Werk en privé

Ingrid: ‘Na mijn afstuderen in 1982, moest ik twee jaar wachten om te kunnen starten met de huisartsenop­ Sant en D. Rohof. leiding. Die wachttijd heb ik goed besteed als artsassistent in het voormalige Pieter Pauw ziekenhuis in Wageningen. Daar werkte ik op de SEH en op de afdelingen Gynaeco­ Ingrid: ‘Dat vind ik wel een logie/Verloskunde en Neurologie. Een mooie basis. Na mijn huisartsen­ opleiding ben ik bij toeval in het verpleeghuis terechtgekomen waar ik Aloys wilde diergeneeskunde tot 2000 met plezier heb gewerkt. In studeren, maar omdat die jaren volgde ik ook de opleiding tot verpleeghuisarts, tegenwoordig hij te laat was voor de specialist ouderengeneeskunde. Mijn extra aandachtsgebied in de inschrijving is hij maar praktijk was ook altijd de ouderenmensengeneeskunde gaan zorg. Aloys en ik kennen elkaar sinds 1975 vanuit het studentenleven in doen.’ Nijmegen. Hij was 17 toen het lot besloot dat hij geneeskunde ging studeren. Dat vind ik wel een grappig verhaal. Aloys wilde diergeneeskunde studeren, maar omdat hij te laat was voor de inschrijving is hij maar mensengenees­ kunde gaan doen. Second best, het bleek een goede keuze. In 1985 zijn we in Dodewaard komen wonen en zijn onze vier kinderen geboren waarbij ik bij alle be­ vallingen door Aloys werd begeleid.

grappig verhaal.

Huisartsenmaatschap Vanaf 2000 werkt Ingrid als arts in Dodewaard. De verhuizing vanuit een ander pand in de straat volgt en het nieuwe onderkomen aan de Steegakker wordt een multidisciplinair eerstelijnscentrum: cesartherapie, logopedie, fysio- en ergotherapie, een diëtiste, psychologie voor kinderen en volwassenen, pedagogie, thuiszorg: het is er allemaal. En binnenkort zal ook de apotheek zich daar vestigen. Er is met alle disciplines een goede samenwerking. Samen staat men voor menslievende, persoonlijke zorg in nauwe afstemming met de patiënt. Dankzij het goede team wordt er samen zo optimaal mogelijk zorg geboden.

14


NEDER-BETUWE

Pensioen Helemaal niks doen is geen optie voor Ingrid. Zo blijft zij nog werken als kaderhuisarts ouderenzorg voor de Zorggroep Gelders Rivierenland. Ook denkt ze na over vrijwilligerswerk. Maar er komt zeker meer tijd voor de kleinkinderen, sporten, golfen, wandelen, lezen, de tuin, musea en reizen. ‘Aloys en ik gaan in ieder geval niet direct onze agenda volplannen.’

Aloys Giesen (69) dacht op zijn 65e niet na over stoppen. Het vak van huisarts zit in hem en is zijn lust en zijn leven. ‘Pas toen Ingrid aangaf te willen stoppen, begon bij mij de bewustwording van een pensioen. Ik ben in 1982 begonnen en terugkijkend lijken de afgelopen veertig jaar als in een vingerknip aan me voorbij gegaan, waarin veel in het teken stond van onze praktijk.’ Plattelandsdokter Aloys, boerenzoon uit Steenderen en negende uit een gezin van tien kinderen, studeert ook geneeskunde aan de Uni­ versiteit in Nijmegen. Na de huisartsenopleiding doet hij ervaring op als arts-assistent Chirurgie, Gynaecologie/ Verloskunde en Psychiatrie. In 1982 start hij als huisarts in Dodewaard. Als plattelander sprak het werken als dorpsdokter hem erg aan. Aanvullende taken waren CB-arts, een eigen apotheek en verloskunde. ‘Deze laatste taak vond ik prachtig en op 14 juli 2010 heb ik mijn laatste bevalling begeleid. Een nieuwe ‘hobby’ werd toen de echografie. Ik heb veertig jaar mijn passie voor dit mooie maar ook intense vak kunnen vasthouden. Dit dank ik mede aan de support van ons team en aan de wederzijdse vertrouwensband met onze fijne praktijkpopulatie.

Aanpassing taken In de loop der tijd is er veel veranderd. Het brede huisartsen vak is de diepte in gegaan en geprofessionaliseerd. ‘We doen

nu taken die voorheen door specialisten in het ziekenhuis werden gedaan, denk daarbij aan zorg bij diverse chronische aandoeningen. Deze worden nu onder onze super­visie uitgevoerd door de hiervoor opgeleide praktijkondersteuners.’

Professioneel en dichtbij Een betrokken huisarts die zijn mensen, dossiers en context kende: ‘Er zijn bijna vijfduizend patiënten bij de praktijk aangesloten. Ik leverde zorg dichtbij, volgens mijn persoonlijke, menselijke maat en ben open in mijn emoties. Tijdens de opleiding werd vaak het belang van professionele afstand benadrukt. Ik heb gemerkt dat ik, wanneer ik mijn gevoelens en emoties in situaties met de betrokkenen kon delen, het voor mezelf beter vol te houden was.’

Koffie drinken Nu is het tijd voor bezinning en reflectie over de afgelopen veertig jaar. Aloys gaat zeker meer tijd maken voor familie en vrienden, maar ook voor hobby’s zoals tuinieren, golfen en wandelen. Zijn praktijk is in ieder geval in goede handen. ‘We zijn er aan toe om niet meer de dagelijkse verantwoording te dragen. Maar ons hart ligt in Dodewaard, we blijven hier wonen. Als mededorpsbewoners hebben we nu al veel koffieadresjes!’

Koninklijke onderscheiding Op zaterdag 9 april mochten Ingrid en Aloys een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun jarenlange inzet voor hun patiënten en het verbeteren van de zorg dicht bij huis met nieuwe technologieën. Heel wat artsen hebben zij opgeleid. De gemeente gaf aan dat zij beiden worden geroemd om hun voortdurende beschikbaarheid voor hun patiënten. Locoburgemeester Nees van Wolfswinkel heeft hen de versierselen die horen bij ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’ opgespeld tijdens hun afscheidsreceptie.

15


Junior Trainee Internationaal

‘Elke dag voelt als thuiskomen, we zijn één familie. Overdag spelen we competitie in ons werk én aan de tafeltennistafel.

DIT IS DAVE Dave zoekt een teammate

Ik probeer elke dag de beste te zijn! Zo bel ik zelf leveranciers, zoek schaarse voorraad, en bedenk alternatieven. Kortom, dingen fixen! Je bepaalt zelf wat je verkoopt, waar je je energie op in zet. Een geweldige kans! Door de interne opleiding kan iedereen hier terecht, óók zonder opleiding of ervaring. Het leukste aan mijn werk? Klanten worden vrienden, de bezoeken in het buitenland zijn een feestje.

Ontdekken of de groene sector iets voor jou is?

JIJ

• Wilt graag winnen • Hebt hart voor de zaak

• Vindt het gaaf om in een

team te scoren

• Hebt een natuurlijke

charme en pakt je kansen!

Meer info & inschrijven

www.huverba.nl/vacatures of mail naar: werkenbijhuverba@huverba.nl

Hoe Dave?s dag verloopt ! Kijk de video


JEUGD

Deel twee van de Torenclub-serie houdt je aan het

boek gekluisterd!

Kinderen met veel plezier aan het lezen krijgen is best een uitdaging, vindt jeugdboekenschrijfster Marianne van der Wal uit Randwijk. Ze moeten kunnen wegdromen in een verhaal. Marianne wil ze met haar Torenclub-reeks laten ontdekken hoe leuk lezen kan zijn.

Twee jaar na verschijning van deel één ligt haar tweede jeugdboek in de boekwinkels: De Torenclub en het mysterie van de Maya’s. Een superspannend vervolg voor iedereen die zich afvroeg waar de verdwenen vader van Jeffrey uit deel één, De Torenclub en het geheim van de grafheuvel, gebleven is. Uiteraard beleven de hoofdpersonen Joost, Karlijn en Jeffrey weer bloedstollende avonturen die je vanaf regel één aan het boek gekluisterd houden.

Uitdaging van een vervolgdeel Marianne: ‘De uitdaging was om deel twee nóg spannender en spectaculairder te maken. Dat is fantastisch gelukt. Aan het einde van elk hoofdstuk word je getriggerd, je wílt gewoon verder lezen en weten hoe het verhaal verder gaat. Of ik me kan identificeren met de personages uit mijn boeken? (Lacht) Nee joh, de personages hebben veel meer lef dan ik! Dat is het leuke van schrijven, je kunt ze alles laten doen en alles laten beleven. Dingen die ikzelf nooit zou durven. Ze komen op de mooiste plekken en gaan in dit deel de grens over. Ik zou bijna een vliegticket naar Yucatan in Mexico boeken, maar mijn fantasie brengt me er al heen.’

Mijn vader kon er heel boeiend over vertellen. Archeologie spreekt tot de verbeelding. Dit en de sfeer van het verhaal heeft illustratrice Daniëlle Futselaar perfect op de omslag weten samen te brengen. Ik ben weg van haar werk en wilde dan ook dolgraag dat zij de omslagen van mijn boeken zou illustreren. Een kind enthousiasmeren om een boek te lezen begint namelijk al bij de kaft.’

‘Ik zou bijna een vliegticket naar Yucatan, Mexico boeken,

Leuk en leerzaam

mijn fantasie

maar

Bij het schrijven van een jeugdboek vindt Marianne wel dat de feiten moeten kloppen. ‘Een boek mag naast leuk ook best leerzaam zijn. Er ging dan ook veel tijd in research zitten. Ik heb geschiedenis door het verhaal verweven zonder dat kinderen daar erg in hebben. Geweldig toch, wanneer een kind met veel plezier een boek heeft gelezen en nog wat geleerd heeft ook?’

brengt me er al heen.’

Archeologie als rode draad Opvallend is het onderwerp archeologie, dat als een rode draad door Mariannes verhaallijnen loopt. ‘Als kind vond ik archeologie, kastelen en geschiedenis al interes­sante onderwerpen.

De Torenclub-reeks (uitgeverij Dutch Venture Publishing) is bij alle (online) boekwinkels verkrijgbaar.

Joost, Karlijn en Jeffrey zitten bij elkaar in de klas en hebben samen De Torenclub opgericht. Na jaren niets van zijn vader te hebben vernomen, krijgt Jeffrey ineens een telefoontje. Zijn vader verkeert in nood en is op zoek naar “de vijfde codex”, een eeuwenoud Mayamanuscript waarin misschien wel de vindplaats van een oud en zeer machtig, maar gevaarlijk voorwerp beschreven is. Samen met Joosts vader en de leden van De Torenclub reist Jeffrey af naar Mexico, maar zijn vader blijkt onvindbaar. Ze worden op de hielen gezeten door een geheim genootschap dat ook op zoek is naar het mysterieuze voorwerp. Zou het Jeffrey, Joost en Karlijn lukken om een ramp te voorkomen en Jeffreys vader levend terug te vinden?

17


ERVARING SINDS 1995

LANDELIJK CENTRAAL GELEGEN

BREDE KENNIS IN ALLE BRANCHES

Wij geloven dat de slimme en strategische inzet van technologie mensen en organisaties vooruit helpt.

DIGITALE WERKPLEK BASIC DIGITALE WERKPLEK STANDARD DIGITALE WERKPLEK PREMIUM Wij brainstormen graag geheel gratis en vrijblijvend met u over uw ICT omgeving.

Bel 088 - 34 44 822 Edisonring 10, Dodewaard | T. 088 34 44 822 | E. info@digitaalknooppunt.nl I. www.digitaalknooppunt.nl / www.werkenbijdigitaalknooppunt.nl


ONDERNEMEN

Het leven kan raar lopen… Als notaris maak je soms bijzondere situaties mee. Wat denkt u van dit praktijkverhaal, dat ik vernam van een collega ergens uit het land: een man, laten we hem Jan noemen, had het ooit goed geregeld. Hij was getrouwd, toen nog gelukkig getrouwd. Jan liet, erg verstandig, een testament opmaken. In dat testament schreef hij dat hij zijn erfenis, bestaande uit bezittingen en vermogen, na zou laten aan zijn echtgenote. Mocht Jan geen echtge­ note meer hebben op het moment van overlijden, dan zou zijn broer zijn nalatenschap ontvangen. Wat is nu het geval? Na enige tijd werd het huwelijk van Jan en zijn vrouw een stuk minder gelukkig dan daarvoor. Het liep uit op een scheiding. Gelukkig voor Jan werd hij verliefd en trouwde hij opnieuw. Naar wat ik heb begrepen hadden Jan en zijn tweede vrouw een gelukkig huwelijk. Dat is in ons vak vaak het geval, wij zijn vaak pas achteraf betrokken. Verhalen van na­bestaanden en andere betrokkenen kleuren voor ons het plaatje in.

Een frisse blik over uw oude akte? Vraag een second opinion! Bent u ooit weleens bij een notaris geweest maar heeft u geen idee of de zaken waarvoor u bent geweest nog rechtdoen aan uw huidige situatie? Bent u hertrouwd, zijn uw kinderen inmiddels volwassen? Is er iets veranderd aan uw financiële situatie? Maak gebruik van een second opinion bij Hoogenboom Netwerk Notarissen. De kans dat u als inwoner van Neder-Betuwe eens een bezoek heeft gebracht aan notaris Versluys in Opheusden of notaris Lemstra in Kesteren is groot. Heeft u geen idee meer waar de daar opgestelde aktes zijn ge­bleven? Geen probleem! Govert Jan Hoogenboom van Hoogenboom Netwerk Notarissen heeft deze aktes in zijn bewaring. U hoeft dus niet naar zolder of op zoek naar de kluiscode.

Jan overleed en had een testament waarin hij beschreef dat de nalatenschap naar zijn echtgenote zou gaan. Die echtgenote zat tegenover mij. Samen met de broer van Jan: Pieter. Pieter betwiste de nalatenschap. Hij was van mening dat hij ontvanger zou moeten zijn omdat het ten tijde van het opstellen van het testament een andere echtgenote betrof. U kunt zich voorstellen dat het een bijzonder ongemakkelijke situatie was, daar op het kantoor, met een rouwende weduwe die zichzelf al in de kou zag staan. Want ja, ook de woning zou vervallen aan Pieter áls hij in het gelijk gesteld werd. Strikt ge­nomen was het ook zo dat het ooit een andere echtgenote betrof. Maar redelijkerwijs zou men denken, er staat echtgenote, niet nader gespecificeerd én de twee waren al even bij elkaar. Pieter dacht daar anders over… Als notaris ben je dit soort taferelen graag voor, kan ik u vertellen. De uitkomst? De rechtbank oordeelde ten voordele van de ‘nieuwe’ echt­ genote. Maar Pieter gaf niet op en haalde verhaal bij het Hoger Gerechtshof. Het Hof stelde Pieter in zijn gelijk. En de rouwende weduwe? Die stond op straat. De moraal van dit verhaal? Zorg ervoor dat uw aktes waterdicht zijn en vraag deskundige hulp. Het team van Hoogenboom Netwerk Notarissen helpt daar graag bij.

Hoogenboom Netwerk Notarissen Vlissingsestraat 14 | 4024 JL Eck en Wiel | T. 0344 69 21 14 | E. info@rivierenlandnotarissen.nl | I. www.rivierenlandnotarissen.nl

19


Kerkstraat 7, 6669 DA Dodewaard - Telefoon +31 (0)488 - 417 272 - E-mail info@geurts.com - www.geurts.com

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei

Persoonlijk Betrouwbaar Sterk regionaal Intake gesprek bij jullie thuis

Mooi vakwerk Met de M van Polman Polman Bouwbedrijf in Kesteren (ver)bouwt en renoveert woningen en bedrijfspanden. Ons dna? Hoogstaand vakwerk en persoonlijke betrokkenheid. www.polmanbouwbedrijf.nl

Meld je gelijk aan via onze website of bel met ons persoonlijk 0488-482151

Onze scholen in de gemeente Neder-Betuwe:

Fluvium openbaar onderwijs zorgt op negentien scholen in de gemeenten Neder- en West Betuwe (circa 2200 leerlingen) voor een leerzame en inspirerende omgeving. Wij bieden kwalitatief, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs. Samen leren, werken en leven krijgt daarin alle aandacht om ieder talent optimaal te kunnen ontwikkelen. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen, zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit. Wilt u werken bij Fluvium openbaar onderwijs? Mail dan naar: personeel@stichtingfluvium.nl

Dodewaard www.de-bellefleur.nl Tel: 0488 - 41 12 60

Kesteren www.paletkesteren.nl Tel: 0488 - 48 13 98

Echteld www.pwa-echteld.nl Tel: 0344 - 64 14 36

Ochten www.houtkoperschool.nl Tel: 0344 - 64 14 16

Opheusden www.paletopheusden.nl Tel: 0488 - 44 14 51

De Panoven 29 | 4191 GW Geldermalsen | T. 085 - 27 34 660 E. info@stichtingfluvium.nl | I. www.fluvium.nl


KENNIS EN CREATIVITEIT Bij VDBH proeft u de kennis op het gebied van advisering, ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen, (bouw)terreinen en groenvoorzieningen. Met een divers klantenbestand, bestaande uit particulieren, bedrijven, scholen, instellingen, zorgcentra, waterschappen, aannemingsbedrijven, bungalowparken en overheden is VDBH de ideale partner voor grote en kleine projecten. We hebben de kennis en de creativiteit. Maar ook ruim 135 vakbekwame medewerkers en een uitgebreid machinepark. We ontwerpen, tekenen en calculeren, coördineren, realiseren en onderhouden.


Collega’s gezocht!

constructie mach dak en wand transpo

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet

Industrieterrein De Heuning -Industrieterrein Industrieweg 21 De Heuning 4051 BW Ochten T: (0344) 64 36 22 E: info@vandoorn.net 4051 BW Ochten T: (034

• Constructiebankwerker • Montagemedewerker • Onderhoudsmonteur • Zaterdaghulp

www.vandoorn.net

E: info@vandoorn

www.vandoor

Interesse? Bel naar 0344 - 64 36 22 of mail je sollicitatie naar cindy@vandoorn.net

Industrieterrein ‘De Heuning’ | Industrieweg 21 Ochten T: 0344 - 64 36 22 | info@vandoorn.net | www.vandoorn.net CON STRUCTI E | M ACHI NE B OU W | MO N TAG E | LO O D S EN | T RA N S PO RT


VRIJWILLIGERS

Kleding voor Oekraïners Even zitten met een kopje koffie, een arm om je heen en een luisterend oor. Voor veel Oekraïense vluchtelingen is hulp niet vanzelfsprekend. Burgerinitiatief ‘Uit Ons Hart’ is er voor hen. Op locatie de Oude Spar in Kesteren kunnen zij terecht voor het kosteloos uitzoeken van kleding en verzorgingsproducten, zodat zij zich weer ‘mens’ gaan voelen. Iets leuks uitzoeken, lekker rond snuffelen of liever alleen een kop koffie en een fijn gesprek?

U/jij bent van harte welkom! Ласкаво просимо Locatie de Oude Spar Kesteren Vanaf 4 mei geopend! Inbreng van nette en gewassen: • Dameskleding • Kinderkleding vanaf maat 74 • Damesschoenen • Kinderschoenen vanaf maat 21 Ook is er behoefte aan ongebruikte/nieuwe verzorgingsproducten zoals nagellakjes en parfum.

Vrijwilligers gezocht! Heb jij het gevoel dat je ook iets wil doen? Wil je helpen maar wil je geen verplichting

Deze kleding, schoenen en verzorgingsproducten kunnen gedoneerd en uitgezocht worden tijdens onderstaande openingstijden: Maandag: Woensdag: Vrijdag:

van van van

12.00 tot 15.00 uur 9.00 tot 12.00 uur 12.00 tot 16.30 uur

aangaan? Alle hulp is welkom. Neem contact op via onderstaand mail adres of telefoonnummer.

Uit Ons Hart Locatie de Oude Spar in Kesteren | uitonshart@gmail.com | Annelies Bunt T. (06) 15 45 67 23 | Facebook: @uitonshart

23


Kozijnen | Ramen | Deuren | Schuifpuien | Dakramen | Zonwering | Vouwwanden

Maatwerk is bij ons standaard Kozijnen van kunststof

In onze showroom werken wij op afspraak!

Achterstraat 47, 4054 MS Echteld

(0344) 64 25 30

info@vangessel.nl

www.vangessel.nl

We drukken zelfs uw kosten folders boeken

briefpapier

jaarverslagen manuals presentatiemappen flyers

visitekaarten

scripties 100.000 stuks

schrijfblokken 2 stuks

brochures

enveloppen

magazines

familiedrukwerk

maar in print zijn we ook scherp . . . . R&H A5_ADV_Liggend.indd 1

Matensestraat 62 A 6669 CJ Dodewaard T (0488) 48 32 33 F (0488) 48 22 68 info@rhdruk.nl www.rhdruk.nl

25-3-2017 12:16:37


Energiecoöperatie Midden Betuwe Zelf de regie over onze eigen energie!

Energie tegen een eerlijke prijs voor iedereen in de Betuwe. Dat is onze droom. Lokaal en duurzaam (schoon) opgewekt. Opbrengsten blijven lokaal en gaan naar onze dorpen en bedrijven. De Betuwe is en blijft een fijne plek om te wonen en te werken. Voor nu en later.

Samen energie oogsten in de Betuwe

de Rijn Lokaal duurzaam energie opwekken... hoe doe je dat?

Tiel

Waar gaat de stroom die we opwekken naar toe?

Energieproductie door het jaar

Om het hele jaar stroom te krijgen, heb je meerdere bronnen nodig.

totaal wind zon jan

dec

Transport en mobiliteit

Daarmee houdt je ook zelf de regie over de prijs en de levering van energie.

Plaatselijke bedrijven

Ressen

de Waal

Voor dipjes in de stroomvoorziening is er nog tijdelijke opslag van energie nodig.

Waterstof kan worden ingezet. Het wordt opgeslagen in tanks en dan verspreid door (gas)leidingen.

De BUURTBATTERIJ kan electriciteit zolang opslaan.

Huishoudens

Water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof. Bij dat proces komt warmte en zuurstof vrij.

Warmte

Zuurstof

Warmtenet Koudenet Lassen Medisch

Zelf de regie over onze eigen energie!

de Rijn Mooi dat we zelf onze energie kunnen gaan opwekken, maar hoe regelen we dan de organisatie en de geldzaken?

We worden een

Tiel

de W aal Je wordt lid van een energiecoöperatie.

Deze coöperatie wordt lid van Eregie.

COÖPERATIE

voor energiecoöperaties.

De regie en het bezit zijn dan van de burger. Van onszelf dus.

iedereen beslist mee. Ressen

De COÖPERATIE is dan de rechtspersoon. De leden doen de inleg.

Meer info: info@ec-mb.nl | www.ec-mb.nl | www.eregie.nl

Behalve de energieopbrengsten zijn er ook baten.

Die gaan naar maatschappelijke projecten in onze eigen dorpen.

25


Als sterven dichtbij komt Ondersteuning nodig? Informatie? Vrijwilliger worden?

06 53 71 55 25 | www.vptzrivierenland.nl coordinator@vptzrivierenland.nl Al meer dan 60 jaar passie voor...

wonen, slapen & woningstoffering

NIEU WE COLL ECTIE

Bank

Michelle

Kleed

Prosper

Stoel

Bonnie

H.D. Verwoert en Zn. Woninginrichting Dalwagenseweg 43 | 4043MT Opheusden | info@hdvwonen.nl | (0488) 44 13 51

@hdvwonen


Uitslag gemeenteraadsverkiezingen toont sterker SGP

Het is niet eenvoudig om een analyse te maken van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in de gemeente Neder-Betuwe, omdat je niet in de hoofden van de kiezers kunt kijken. Ook kan je niet alles ophangen aan de lagere opkomst: 62,7% tegen 66,8% in 2018. De uitslag in zetels was SGP 9/4905 stemmen (+1), PvdA 3/1606 stemmen (+0), Gemeentebelangen 2/1275 stemmen (-1), CDA 2/1270 stemmen (+0), VVD 1/1025 stemmen (-1), Christen Unie /695 stemmen (+0), Vóór Neder-Betuwe 1/964 stemmen (nieuw). Er werden in totaal 11.740 stemmen uitgebracht en de kiesdeler was 617 17/19. In percentages van het aantal uitgebracht stemmen: SGP 41,8% (+4,4%), PvdA 13,7% (-3,6%), Gemeentebelangen 10,9% (-3,6%), CDA 10,8% (-2,0%), VVD 8,7% (-1,3%), Vóór Neder-Betuwe 8,2% (nieuw), ChristenUnie 5,9% (-2,0%). Op basis van deze percentages is het duidelijk dat de demografische groei van de bevolking van Neder-Betuwe doorslaggevend is voor de SGP. Zo veranderde Dodewaard van een bolwerk voor de PvdA, in een nieuw bolwerk voor de SGP. Deze groei zal zich naar verwachting doorzetten in de hele gemeente. Neder-Betuwe is, vanwege het aanbod van reformatorische kerken en scholen, ook aantrekkelijk voor mensen uit andere regio’s. Voor wat de winst van de SGP betreft, gaan er bovendien geluiden dat onder meer onder­ nemers, die normaal op andere partijen stemmen, SGP hebben ge­kozen voor de stabiliteit die de partij ook landelijk uitstraalt. Het blijft echter gissen. Zo ook het resultaat van de afsplitsing van Vóór Neder-Betuwe van Gemeentebelangen. In percentage uitgedrukt won VNB 8,2% van de stemmen, terwijl Gemeentebelangen 3,6% verloor. Alle andere partijen hebben dus in meer of mindere mate bijgedragen aan de steun voor de partij van Marieke Meijering. Noot: De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit artikel ligt voor 100% bij de redactie van Infogids Neder-Betuwe.

Temperatuur en airco op maat

Naast elektro­ technische installaties, beveiligingsoplossingen en zonnepanelen kunt u bij Westreenen in Opheusden ook terecht voor airco’s. Deze staan bekend om hun koelende werking, maar zijn ook zeer geschikt voor het plaatselijk ver­ warmen van de diverse ruimtes in uw woning of bedrijfspand. Met het oog op de huidige milieuvraagstukken en de toename van de gasprijs, is lokale verwarming van de diverse ruimtes in plaats van een complete verdieping duurzamer en goedkoper. Afhankelijk van het gebruik van uw airco, kunt u al voor enkele tientjes per jaar klaar zijn qua kosten en heeft u een heerlijk warme of koele slaapkamer, overloop, woonkamer of zolder. Helemaal in combinatie met zonnepanelen.

Een esthetisch en eerlijk advies Bij Westreenen voeren ze het complete traject volledig in eigen beheer uit: van intake bij u thuis tot advies, uit­ voering en service. Daarnaast zijn ze volledig STEKgecertificeerd, wat u een garantie geeft op de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van uw toekomstige airco. De keuze is riant, uit de merken Midea, LG, Mitsubishi en Daikin. De huidige airco’s bevatten een milieuvriendelijk koelmiddel, waarbij sommigen zelfs bedienbaar zijn via een app op uw telefoon en de lucht uit de ruimte kunnen zuiveren. Ideaal bij allergieën! Westreenen Electrotechnisch Installatiebureau Tolsestraat 12 | 4043 KB Opheusden 0488 44 01 16 | info@westreenen.nl | www.westreenen.nl

27


Nieuwbouw Verbouw Aanbouw Renovatie Restauratie

t n u k r a a D bouwen! u op

Broekdijk 26 | 4041 CV Kesteren | Tel. (0488) 483235 Info@bouwbedrijftornbroers.nl | www.bouwbedrijftornbroers.nl


DUURZAAM

ESR Zakelijk adviseert en ontzorgt ondernemers bij verduurzamen bedrijf Energieloket voor ondernemers De gemeente Neder-Betuwe werkt samen met ESR Zakelijk ‘hét energieloket voor onder­nemers’ van Energie Samen Rivierenland. ESR Zakelijk adviseert en ontzorgt ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijf. Ondernemers krijgen advies over: • het besparen van energie(kosten) • het verduurzamen van hun bedrijfspand • duurzame opwek (bijvoorbeeld met zonnestroom) ESR werkt actief samen met de lokale ondernemersverenigingen, VNO-NCW Midden, MKB-Nederland en de provincie Gelderland. Zij zijn al jaren samenwerkings­ partner voor de acht gemeenten binnen de regio Rivierenland. Meer informatie op: www.energiesamenrivierenland.nl

Stap voor stap verduurzamen Het advies wordt afgestemd op de individuele ondernemersdoelstellingen. Door een meerjarige samenwerking helpt ESR Zakelijk ondernemers om hun bedrijf stap voor stap te verduurzamen.

Veel subsidiemogelijkheden

Advies over het verduurzamen van bedrijven Voor veel ondernemers is het verduurzamen van hun bedrijfspand geen corebusiness. Energie en verduurzamen is namelijk geen dagelijkse routine in het onder­ nemersvak. De materie is veelomvattend en het aantal keuzes is groot. Om die reden begeleidt en ondersteunt ESR Zakelijk bedrijven bij het maken van de juiste keuzes op zowel de korte als middellange termijn. ESR Zakelijk helpt bij de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen, zodat ondernemers zich op hun primaire bedrijfsprocessen kunnen richten.

Ondernemers kunnen slim gebruik maken van subsidie voor advies en ondersteuning bij de uitvoering. ESR Zakelijk helpt ook bij het aanvragen van Europese/landelijke/provinciale en gemeentelijke subsidies bestemd voor ondernemers en bedrijven.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan Wilt u eens praten over het verduurzamen van uw bedrijf? Mail naar: zakelijk@energiesamenrivierenland.nl voor een afspraak.

Ondersteuning bij het maken van

de juiste keuzes op zowel de korte als middellange termijn

Bezoek onze stand op de Betuwse Ondernemersdag op 14 juni De gemeente Neder-Betuwe staat samen met ESR Zakelijk met een stand op de Betuwse Onder­ nemersdag op 14 juni 2022 in De Molen, Batterijenweg 19 c, Kesteren. Bezoek onze stand voor informatie of maak gelijk een afspraak voor een adviesgesprek.

29


Medel, een prachtig bedrijvenpark aan de A15

Bedrijvenpark Medel ligt niet alleen aangenaam centraal in Nederland, een bedrijfslocatie op dit eigentijdse bedrijven­ park is ook economisch een verstandige investering gebleken. Het park is een logistieke hotspot in een groene, duurzame en veilige werkomgeving. Omstandigheden die bedrijvigheid succesvol maken. De grote logistieke spelers zijn hier gevestigd en onderstrepen de unieke bereikbaarheid en het uitstekende zakelijke klimaat. Daarnaast vonden bedrijven uit de handel, nijverheid,

bouw en productie groene, duurzame en hoogwaardige meters op dit eigentijdse bedrijvenpark. Meer informatie? Kijk op www.medel.nl


RELIGIE

Het is alweer enige tijd

geleden dat het pijporgel in de

Hervormde kerk in Dodewaard is vervangen, omdat in 2018 bij

de jaarlijkse stembeurt van het Kerkrentmeester Terus Meijering en organist Cees Meijering zijn tevreden over het nieuwe orgel.

Pijpen van het oude orgel Dodewaardse kerk te koop

pijpenwerk bleek dat sommige pijpen niet meer op de juiste

toon gestemd konden worden.

De gevormde orgelcommissie heeft alle mogelijkheden onderzocht om tot een

oplossing te komen.

Het enige betaalbare alternatief voor de kleine gemeente van Hien en Dodewaard was de aanschaf van een elektronisch orgel, waarvan de klanken van de pijpen van een pijporgel stuk voor stuk zouden worden opgenomen, om via de elektronische weg tot nieuw leven te worden gebracht. Het nieuwe orgel is geplaatst achter het bestaande front.

Kosten De kosten van €27.500 zijn uit de kerkelijke kassen van de PKN-gemeente Hien en Dodewaard voorgeschoten en moeten voor een groot deel nog door de orgelcommissie worden bijeengebracht. ‘We hebben nog wel een paar euro’s te gaan’, zegt kerkrentmeester Terus Meijering, ‘maar een voordeel is wel dat we een orgel hebben dat aan de wensen van de organisten voldoet en waaraan we geen geld meer kwijt zijn voor onderhoud.’

Orgelpijpen te koop! Onder de toren en bij de uitgang staat voor de fondsenwerving een houten orgelpijp, die is ‘verbouwd’ tot spaarpot. Maar er is voor de orgelliefhebbers nog een andere mogelijkheid. De orgelpijpen van het oude orgel zijn in drie maten te koop voor respectievelijk €15 (klein), €30 (midden) en €50 (groot). Je kunt er zelf een of meerdere uitzoeken. Een aantal orgelpijpen hebben al een nieuwe eigenaar gevonden en hebben vast een mooi plekje gekregen. Maar er zijn er nog genoeg te koop. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Henk de Haan, tel. 06-28442800. Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL97 RABO 0314 2573 57 t.n.v het C.v.K. van de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard o.v.v. orgelfonds, de afmeting en het aantal. Bestellen kan ook via e-mail orgelfonds@hervormddodewaard.nl, onder vermelding van dezelfde gegevens, overmaking van het totaalbedrag op voornoemd rekeningnummer en het verzoek om een tijdstip waarop de pijp of pijpen kunnen worden afgehaald. Een donatie is natuurlijk ook zeer welkom.

Het orgel beluisteren? ‘De organisten zijn graag bereid om voor een kleine bijdrage de liefhebbers kennis te laten maken met de klanken van het nieuwe orgel en ze mogen er dan wat ons betreft ook zelf op spelen’, zegt Cees Meijering, een van de organisten.

31


De specialisten in plaatbewerking

HONDENTRIMSALON

BOUWENS BOOGERD Hilde Boelhouwers-Koops Markstraat 2a 4041 EB Kesteren

Heb jij interesse?

Telefoon 0488 - 48 29 85 of 06 - 53 35 46 64

Bel of mail ons!

0488 - 41 31 41 info@avbd.nl

THUIS OPHALEN EN BRENGEN IS MOGELIJK

COMPLEET - GOED - BETROUWBAAR

STERK IN ELK MERK

WWW.AUTOBEDRIJFCRUM.NL

Totaalservice voor uw personenauto, bedrijfswagen, camper en aanhanger!

• Verkoop en bemiddeling van nieuw en gebruikt • Onderhoud en reparatie • Auto - elektronica

• Storings diagnose en reparatie • APK-keuringen • Airco-, accu,- uitlaat- en bandenservice • Schade herstel

Industrieweg 11 6669 CW Dodewaard (0488) 41 11 65 info@autobedrijfcrum.nl

Automotive Service Injection Systems

Zakelijk & Particulier

Boor & Zaag - techniek

Asfalt Steen Beton Kesteren 0488 - 48 27 16

DIT IS PANTARIJN! ZES LOCATIES MET ONDERWIJS VOOR IEDEREEN. Vicuslaan 2 4041 ZA Kesteren 0488 - 481 492 kesteren@pantarijn.nl


ONDERNEMEN

Avond over ondernemen in optima forma bij OVNB Het bestuur van de Ondernemers Vereniging Neder-Betuwe is bijzonder blij dat – na de coronapauze - de bijeenkomsten weer kunnen worden hervat. ‘We hebben van heel veel leden gehoord dat ze ernaar uitzien elkaar weer te mogen ontmoeten’, zegt voorzitter René van Eck. Misschien is het voor u en jou ook reden om lid te worden van de OVNB, maar daar komen we later in dit artikel nog op terug. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 17 mei, waarop de OVNB te gast zal zijn bij het Fruitparkhotel van Marieke en Floor Peters, Bonegraafseweg 59 in Ochten. Nationaal Fruitpark Marieke en Floor hebben meer dan tien jaar geleden Stichting Nationaal Fruitpark Ochten opgericht, met als doel de van oorsprong aanwezige fruitrassen en boomvormen te behouden. Of zoals zij het ook vaak zeggen: ‘De Betuwse fruitcultuur te promoten en te behouden.’ De uiteindelijke bouw van het Fruitpark Hotel & Spa heeft heel veel bijgedragen aan het succes van het project. Duizenden mensen komen nu jaarlijks in het hartje van de Betuwe kijken, proeven, leren, spelen, recreëren, overnachten of hun zakelijke sessies houden. Floor zal daar alles over vertellen en laten zien. De inloop is tussen 18.00 en 18.30 uur, waarna het programma van start gaat. Ouwehands Dierenpark Als gastspreker is Robin, CEO van Ouwehands Dierenpark te Rhenen, aanwezig. Robin de Lange heeft al vanaf 2004 de touwtjes in handen van het bekende dierenpark. Voorheen was hij werkzaam bij amusements­park Duinrell in Wassenaar.

Hij weet alles over Ouwehands Dierenpark, van 1932 tot heden; over de nieuwe projecten en de marketingkeuzes van 2000 tot en met vandaag en natuurlijk over de tegenslagen en successen die hij samen met eigenaar Marcel Boekhoorn beleefde tijdens het project Pandasia. Interessante bijeenkomst Dit wordt echt weer een interessante bijeenkomst, waarop topondernemingen uit de regio zich zullen presenteren en hun ervaringen in goede en slechte tijden zullen delen. Lid worden van de OVNB? Hoog tijd om ook lid te worden van de ‘businessclub’ van Neder-Betuwe, waar iedereen bij wil horen en die op bestuur­ lijk gebied ook daadwerkelijk een stem heeft. Schroom niet je voor deze bijeenkomst op te geven via de link ovnb.nl/ lid-worden. Het lidmaatschapsgeld kan in ieder geval geen beletsel zijn. Ben je lid? Breng dan een aspirant-lid ter kennis­making mee!

OVNB

Agenda Op de agenda voor dit jaar staan verder de Betuwse Ondernemers­dag op dinsdag 14 juni bij Molen de Zwaluw in Kesteren, het bezoek aan Autobedrijf Hazet in Ochten op 8 september, waarop een minister of staatssecretaris zal spreken, de bijeen­ komst van Rabobank West Betuwe op 9 november en de eindejaarsbijeenkomst in ’t Veerhuis in Opheusden op 15 december.

33


VOLOP GENIETEN VAN ONTSPANNING, COMFORT EN PLEZIER OP HET WATER

vanleeuwenboten.nl

ZORGELOOS EN PLEZIERIG AUTORIJDEN

vanleeuwenautos.nl


SPORT

Wethouder Herma van Dijkhuizen zet voor het gemeentehuis in Opheusden met de buurtsportcoaches de Beweegbus in beweging.

De Neder-Betuwse Beweegbus zet kinderen aan tot sporten De Beweegbus is elke donderdagmiddag in de gemeente Neder-Betuwe op pad om te sporten en bewegen met kinderen van 4 t/m 12 jaar. In principe doet de Beweegbus iedere week een ander dorp aan, zodat elke dorpskern aan de beurt komt. Als standplaats wordt veelal gebruikgemaakt van speeltuinen, schoolpleinen en trapveldjes. De duur van activiteiten met de sportcoaches van de Beweegbus is zo’n 45 minuten. Samen met de kinderen beginnen ze met een warming-up spel. De sessie eindigt altijd met een gezellig spel. Daarvoor bevat de Beweegbus veel sport- en spelmateriaal, waardoor de keuze voor kinderen uitdagend en divers is. Per maand proberen de coaches verschillende sport- en beweegactiviteiten te laten rouleren, zodat kinderen met verschillende activiteiten (en desgewenst sport- en beweegaanbieders) kunnen kennis­ maken. Hierbij kan gedacht worden aan frisbee, hockey, korfbal, voetbal, knotshockey, springtouw, volleybal, tennis en noem maar. Uiteraard luisteren de sportcoaches ook aandachtig naar wensen en behoeften die kinderen zelf hebben op sporten beweeggebied. Ben je er nog nooit geweest? Een keer moet de eerste keer zijn! Kijk op de website www.betuweinbeweging.nl voor de agenda.

De buurtsportcoaches komen naar je toe!

Kom je ook?

35


Geopend van 8.00 - 17.00 uur

Dodewaard 06 22 50 36 71 info@wardthekwerken.nl www.wardthekwerken.nl

Apotheek De Bongerd Hoofdstraat 2 4041 AD Kesteren Tel: 0488 - 48 21 33

Apotheek De Linge Dalwagen 29b 6669 CA Dodewaard Tel: 0488 - 41 29 99

Apotheek De Bongerd Burgemeester Houtkoperlaan 3 4051 EW Ochten Tel: 0344 - 64 23 00

Apotheek De Linge Dokter G. van Empelstraat 17 4043 LZ Opheusden Tel: 0488 - 44 25 44

Apothekers: J. Wisman, B. Nowicki, M. van Hunnik en medewerkers zijn u graag van dienst. www.apotheekdebongerd.nl

www.apotheekdelinge.nl

PERSOONLIJK | OPRECHT | BETROKKEN

“Met hart en ziel zetten wij ons in voor een persoonlijk en zorgvuldig afscheid”

Wie ben je zonder de ander?

TEL. 0488 - 411055 WWW.WEVERSUITVAART.NL DAG EN NACHT BEREIKBAAR GEEN CREMATIES

Wat heeft u en uw familie nodig? Een begrafenis en afscheid nemen precies zoals u dat wil, van een goede voorbereiding tot rouwverwerking en nalatenschap

ROUWEN DOEN WE SAMEN!


DUURZAAM

Dekker Groep IJzendoorn werkt mee aan

’s werelds zuinigste stadsauto Hoe staat het met de energiezuinigste stadsauto ter wereld op waterstof, de Eco-Runner? Vorig jaar reed Eco-Runner model XI van studenten van TU Delft en partners een fantastisch en hoopgevend wereldrecord. Door op een haar na 1200 kilometer af te leggen met slechts 350 gram waterstof als brandstof.

Nieuw team ‘Aan het begin van het nieuwe academische jaar wordt altijd het stokje overgedragen aan een nieuw team. Dan volgt eerst een half jaar van ontwerpen, brainstormen, verschillende concepten uitwerken, mogelijke modellen bedenken en veel rekenen. Vervolgens wordt één concept gekozen en worden cruciale delen zoals de vehicle dynamics, body en powertrain (bestaande uit onder andere de brandstofcel en de elektrische motor) verder uitgewerkt. Dat gebeurde allemaal voor de ontwerpdeadline in december.’

Testfase nabij

‘Inmiddels ligt ook Eco-Runner model XII prachtig op schema voor diens car reveal half mei, en voor de daarop­ volgende Shell Eco-marathon’, vertelt Thomas te Lintelo van het team. Van 31 mei tot en met 3 juni nemen de energie­ zuinigste stadsauto’s ter wereld het tegen elkaar op in Assen in de Urban Concept Klasse. Allemaal mede powered vanuit IJzendoorn.

‘Na de feestdagen eind vorig jaar is de bouw begonnen’, vertelt Te Lintelo. ‘De body hebben we in Friesland gemaakt, waar we de carbon fibre body konden lamineren. Andere onderdelen maakten we in onze Dream Hall locatie op de campus in Delft. Alle onderdelen zijn klaar en worden nu geassembleerd. De volgende fase is die van het testen. Daarin kijken we of er nog verbeteringen mogelijk zijn.’

Een inkijkje in

het traject

dat het jonge EcoRunner Team elk jaar doorloopt.

‘Wij zijn blij dat de Dekker Groep ons Eco Runner Team weer een jaar ondersteunt’, vertelt Te Lintelo, die een inkijkje geeft in het traject dat het jonge Eco-Runner Team elk jaar doorloopt.

Car reveal

De car reveal van het fysieke uiteindelijke model XII wordt verwacht op 16 mei. De Shell Eco marathon is 31 mei tot en met 3 juni op het TT-terrein in Assen. Dekker is ‘Silver Partner’ in het Eco-Runner team en rijdt zelf ook al deels op waterstof. Dekker volgt de ontwikkelingen rond water­stof als brandstof op de voet, ook vanwege de mogelijke toepasbaarheid binnen het eigen scheepvaartbedrijf en transport vanuit de eigen betonfabrieken. Op www.makethefuture.shell is alles over de Shell Eco-Marathon Netherlands 2022 te lezen.

37


Dit romantische prieeltje stond op een terp bij boerderij Latenstein.

De ‘vergeten’ offers van Echteld aan Tiel

(door Ton Keuken) - ‘Da wij Echteld aon Tiel hebbe verraoje en verkoch zijn ze over honderd jaor vergète, Wim’, zei ‘Boertje’ van Lent, voormalig raadslid van de PvdA in de gemeenteraad van Echteld, bijna vijftig jaar geleden tegen mijn vader. ‘Boertje’ was zijn bijnaam, waarom is denk ik niet meer te achterhalen. Misschien omdat hij altijd een pet op had en op klompen liep, maar dat was geen uitzondering. Mijn vader was in die tijd raadslid voor de SGP en hij was een vaste praatgast.

Portret van ‘Boertje’ Meestal vonden de gesprekken plaats op het zolderkamertje van zijn woning aan de Nieuwe Dam, dat hij propvol met boeken had staan. Allemaal zorgvuldig opgespoord op de boekenmarkt in Utrecht, waar hij regelmatig naar toe ging. Daar kocht hij ze voor een habbekrats, 50 cent stuk of tien voor 5 gulden. Literatuur, wetenschappelijke werken of theologische boeken, want in de theologie was hij als eenvoudig voormalig arbeider heel goed thuis. Het is een wonder dat hij nooit met het hele hebben en houden door de vloer van het zoldertje is gezakt. Je kon er overigens alleen maar via een laddertje komen. Hij had vaste avonden waarop hij bij bekenden ging praten en nieuwtjes uit ging wisselen. Ook bij mijn opa en oma van mijn vaders kant en daar ontmoette ik hem voor het eerst. ‘Boertje’ van Lent. Later kwam ik er pas achter

38

dat hij officieel Jan heette, maar dat zei niemand ooit tegen hem. O, een hond had hij ook en met dat vuilnisbakkenras had hij beter contact dan met zijn vrouw, die altijd een etage lager in de keuken zat. Op z’n Ochtens gezegd: ‘Een best mens’. Die zei, toen ik hem regelmatig opzocht, steevast: ‘O, gij zij tur toch een van Han van Wim van Frit?’ Als journalist schreef ik in die tijd in een landelijke krant een pagina over ‘Boertje’ van Lent en zijn passie voor boeken. Helaas heb ik die nooit bewaard, maar zie de prachtige portretten van hem nog voor me. Het was ook een doorbraak, want verschillende landelijke media volgenden dat voorbeeld. Boeken van hem heb ik nog wel. Voorzien van een eigengemaakte naamsticker en zijn handtekening. Én zijn aantekeningen en onderstrepingen van aandachtspunten. De meeste heb ik echter aan lokale bibliotheken gegeven.


GESCHIEDENIS

De ‘vergeten’ offers Ik kwam op dit onderwerp, omdat ik in een van de dossiers een verhaal van Hannes van den Hatert, beter bekend van de ‘Praatjes van Hannes’ in de Tielse Courant, vond uit 1996, die hij had geschreven voor de toenmalige Historische Kring Kesteren. Hannes vroeg zich in dat artikel af: ‘Zal Echteld een tweede offer moeten gaan brengen aan Tiel? Er kan geen bijeenkomst zijn of de naam Medel valt. Het lijkt wel dat deze buurtschap de ‘kip met de gouden eieren’ is. Het dorp Echteld dreigt zo langzamerhand gehalveerd te worden. Het lijkt erop dat iedereen ondertussen is ‘gehersenspoeld’. ‘Medel kan leiden tot een oplossing van de pendel’, zei de voorzitter van de Kamer van Koophandel in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij vergat er echter bij te vertellen dat er maar raak gebouwd wordt voor mensen die buiten Tiel wonen en werken. Het zijn al pendelaars voordat ze in Tiel komen wonen. De wijk Passewaay is hier een goed voorbeeld van.’ Aldus het relaas van Hannes.

doen’, want actiegroepen die belangstelling hadden voor natuur en voor monumenten waren er nog niet. Dit lot trof ook huize Latenstein. Dit huis, of beter gezegd boerderij, gebouwd op de fundamenten van een vroeger kasteeltje, viel onder de Tielse slopershamer. Latenstein was door vererving in het bezit gekomen van het Weeshuis in Tiel. De laatste pachter, wijlen de heer A.H. van den Berg, kon door ruilverkaveling een nieuwe boerderij in het dorp Echteld betrekken. Hoewel het de familie niet meeviel om het landgoed te verlaten, werd het verdriet daarover goedgemaakt door het grotere comfort dat een nieuwe boerderij met zich meebracht. De gemeente Tiel had er namelijk nooit iets aan gedaan om de bewoners van Latenstein van de moderne gemakken te voorzien: geen gas, geen elektra, geen water... Op de plaats waar de oude boerderij heeft gestaan rest nu alleen nog een grote fraaie boom.’

Alleen ‘Boertje’ van Lent (PvdA)

Latenstein ging Medel voor

was tegen

We vervolgen het citaat: ‘Als Medel aan Tiel ten offer valt is dat het tweede stuk van Echteld dat als ‘bedrijventerrein’ bestemd wordt: het landgoed Latenstein ging Medel vele jaren geleden al voor. Dit landgoed, waarop nu industrie gevestigd is, lag tot enkele jaren na de totstandkoming van het Amsterdam-Rijnkanaal geheel in Echteld. In 1956 vond een grens­ wijziging plaats, tot groot verdriet van de bewoners van de Oude Medelsestraat. De gemeenteraad van Echteld vond het echter redelijk dat het kanaal de grens zou worden tussen Tiel en Echteld; met slechts één stem tegen — van Jan van Lent (PvdA) — (‘Boertje dus’) werd het voorstel aangenomen. Bij de aanleg van het kanaal waren ruim twintig Echteldse boerderijen verloren gegaan. Ze konden in die tijd ‘maar raak

Nog een offer

Het dorp Echteld heeft overigens wel meer grond geofferd aan Tiel, in de laatste decennia nog een deel dat toegevoegd is aan het bedrijvenpark Medel. Nu wel met een flink financieel voordeel voor de gemeente Neder-Betuwe. ‘Boertje’ van Lent zou daartegen geweest zijn. Hij had het niet op de hoge heren uit Tiel. Meermaals gebruikte hij het bekende gezegde: ‘Tiel is niet viel’. Zijn politieke carrière heeft niet lang geduurd. Bij het schrijven van dit artikel heb ik mezelf afgevraagd of hij door het stelling nemen tegen de ‘offers’ van Echteld is afgeserveerd. Het boterde in ieder geval niet, kan ik me herinneren uit de verhalen. Of kwam het door iets anders. Dat ga ik nog eens proberen uit te zoeken. Want het onderwerp komt weer helemaal tot leven.

39


CBS Rehoboth geeft ruimte aan hart, hoofd en handen! Op CBS Rehoboth: • Werken we met kinderen vanuit een christelijk perspectief op de mens en de wereld. • Zitten ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. • Speelt ICT een rol in ons onderwijsleerproces. • Werken we samen met de peuterspeelgroep en de buitenschoolseopvang in onze school. Plataanstraat 12, 4051 GS Ochten T. 0344 - 64 13 73 I. www.rehobothschoolochten.nl

aÜêK gKî ~ å i ÉÉ

Dhr. J. van Leeuwen

Tolsestraat 5, 4043 KB Opheusden Tel.: (0488)-441818 | Fax: (0488)-442973 E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl

vanTuil schildersbedrijf Gespecialiseerd in • marmerimitatie • houtimitatie • muurschilderingen • bladgoud vergulde lijsten Molendam 27 4051 BG Ochten

…maar natuurlijk ook gewoon schilderwerk

Telefoon 0344 62 15 41

Eten & drinken Diner | Lunch | High tea Veerweg 1, Opheusden 0488 44 12 07 - info@veerhuis-opheusden.nl www.veerhuis-opheusden.nl

Fleurige zomerbloeiers! Kom ook eens langs voor prachtige bodembedekkers, eenjarige zomerbloeiers, hangplanten en nog véél meer!

Alles uit eigen kwekerij: u mag zelf uitzoeken in de kas! Volg ons:

www.plantencentrumeerbeek.nl Dalwagenseweg 25 - 4043 MS Opheusden - Telefoon (0488) 44 14 89 Open: ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur | zaterdag 8.00 - 16.00 uur Zon- en feestdagen gesloten


GESCHIEDENIS

Het notarishuis in de voormalige Capelstraat, tegenwoordig Dorpsstraat in Opheusden.

Het paard van de groenteboer eet uit de mand van de bakker ‘Een waar verhaal met een moraal’ haalt de krant (door Ton Keuken) - Ik kreeg van Wim van Voorst een oud krantenknipsel uit 1952, met als titel: ‘Een waar verhaal met een moraal’. Het speelde zich af in Opheusden en als ik het goed heb komt het uit het Nieuwsblad De Betuwe, dat tot 1976 werd uitgegeven door Boekhandel-Drukkerij Herberts in Elst (Gld). In die tijd belandden alle nieuwtjes van de straat in de krant, dit humoristisch verhaaltje ook. Het zou me niet ver­ bazen als het van de pen komt van de vroegere boekhandelaar Jan Brinkhoff, die zijn winkel aan de Burgemeester Lodderstraat had. Ik kan me nog herinneren dat hij ooit berichten schreef voor De Betuwe. Het verhaal in de taal van die tijd: ‘De mooie tuin van Notaris Hak te Opheusden is algemeen bekend. Gelegen op de hoek van de Dorpsstraat en de Lindelaan is het een lust er vooral in de zomer naar te kijken. Doch, zoals dat het leven meer gaat, alles heeft een

keerzijde. Zo ook hier. Wie bij het huis moet zijn, moet een eind door de tuin lopen. Het gebeurde nu enkele dagen geleden dat een groentewagen, waarvoor een paard gespannen was, stilhield. De groenteboer, (R.V.)*, ging naar het huis van de notaris om te vernemen, wat er nodig was. Wat er allemaal besteld is kunnen we terzijde laten. Maar er was wel het een en ander te bespreken, voordat tot zaken kon worden over­ gegaan. Inmiddels was ook een bakker ge­ komen, die zijn fiets en broodmand neerzette vlak bij het paard van de groenteboer. Ook hij is naar het huis gewandeld en ging zaken doen. Zo ontstond er bij de deur een kleine zakenconferentie. Uit de broodmand kwamen de geuren van het verse brood. Deze bereikten ook het paard, dat het hoofd wendde naar de mand. Het draaide bij de mand naar de mand, berook de

Krantenartikel uit 1952 mand en het brood. Dat werd te veel. Met een forse hap werd een heerlijk bruin broodje uit de mand gehaald en opgegeten en onderwijl ging de conferentie aan de deur door. Eén broodje is voor een paardenmaag niets. Dies werd ook nog een tweede gegrepen en wellicht zouden er meer broden gevolgd zijn, wanneer niet door omstanders de aandacht gevestigd zou zijn op de hongerige viervoeter. De smulpartij was toen afgelopen. Lang behoefden bakker en groenteboer niet te overleggen wat de schade betrof. Dat viel gelukkig nogal mee. Een toeschouwer merkte op: Had het paard wat meer gegeten Het had niet in het brood gebeten.’ Zoals dat vroeger ging, zullen ze er wel ‘een boltje op hebben gevat’. Want die hadden de groenteboer en de bakker (in een hol brood) altijd wel bij zich. ‘Wa sedde gij’, zouden Getje en Trieje zeggen. *Ruth Verwoert neem ik aan.

41


Nieuwe openingstijden!

Dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 21.00 uur

Veerstoep 1 | 4051 CL OCHTEN | T. (0344) 64 24 91 | E. info@veerstoep.nl | I. www.veerstoep.nl

WIL JIJ OOK WERKEN BIJ DE LEUKSTE WONINGINRICHTER VAN DE BETUWE?

Bij van Dam wonen & slapen hebben ze een ruim assortiment aan meubelen en stoffering van de laatste trends. Samen met het beste advies en montage door vakmensen creëren ze de mooiste interieurs, en dat al meer dan 80 jaar! Lijkt jou dit ook leuk? Reageer dan op deze vacature!

Wat vragen wij:

Vacature (Leerling) Woningstoffeerder

Wij bieden jou:

De sfeer die past bij een ambitieus familiebedrijf is ook in ons team van interieurspecialisten vertegenwoordigd. Samen leggen we de lat hoog en streven we met een leuk team naar kwaliteit in de levering van meubelen, raam- en vloerbekleding. In ons team van ervaren vakmensen is op dit moment plaats voor een (leerling) woningstoffeerder.

- De uitdaging om 100% klanttevredenheid te scoren! - Een contract van 40 uur per week - Een bovengemiddeld salaris - Een leuk team van collega’s

- Een klantgerichte, flexibele en positieve houding - Je heb 2 rechter handen en daarnaast ook technisch inzicht - Ervaring in het leggen van vloeren of de drive om het te leren

Wil je meer info over deze vacature? Bel of mail me dan. Mijn naam is Jurgen Schieven en je kunt me bereiken via mail: jurgen@vandamwonen.nl of per telefoon op (0488) 44 12 98. Tot binnenkort!


DODENHERDENKING

Dodenherdenking - programma

Opheusden

4 mei 2022 om 19.00 uur op de begraafplaats aan de Dalwagenseweg en om 19.30 uur bij het monument voor het gemeentehuis in Opheusden 19.00 uur - Kranslegging op de oude begraafplaats aan de Dalwagenseweg bij de graven van onbekende soldaat en bij het graf van de Opheusdenaar van Dam. Aansluitend wordt het Wilhelmus gespeeld. Plm. 19.15 uur - Formeren van de deelnemers voor de stille tocht, voorafgegaan door de tamboers. 19.20 - 19.30 uur - Klokluiden 19.25 uur - Verzamelen monument. 19.30 – 19.37 uur - Opening ceremonie bij gemeentehuis door het comité 4/5 mei. 19.40 uur - Vlaggen worden halfstok gehangen militairen van het Regionaal Militair Commando Noord. 19.45 uur - Toespraak door een vertegen­woordiger van de gemeente Neder-Betuwe. 19.58 uur - Last Post. 20.00 uur - Twee minuten stilte. 20.05 - 20.10 uur - Gedichten voor­ gedragen door de kinderen van de basis­scholen. 20.10 - 20.20 uur - Kranslegging 20.20 uur - Slotwoord en aansluitend defilé langs het monument We hebben vernomen dat Andre Liegeois, de enig nog in leven zijnde oud-strijder van de Brigade Piron, bij de herdenking aanwezig hoopt te zijn.

Kesteren

Voor de Herdenkingsbijeenkomst op 4 mei a.s. rondom het graf van Johannes van Zanten op de oude begraafplaats aan de Nedereindsestraat te Kesteren. 19.15 uur - Verzamelen bij de ingang van de begraafplaats 19.30 uur - Gezamenlijk naar het graf van Johannes van Zanten • Inleidend woord door Gerard Nieuwenhuis namens 4/5 mei comité • Kinderen van basisscholen de Wegwijzer, het Palet, het Kompas en de Sebaschool dragen gedichten voor • Fanfare Kesteren speelt een koraal • Toespraak mevr. Irene Bruning van Zanten • Toespraak namens de Gemeente Neder- Betuwe • Bijdrage van het Kesterens Gemengd Koor 20.00 uur - Taptoe gevolgd door twee minuten stilte • Fanfare Kesteren speelt de eerste regel van het Wilhelmus. Aanwezigen zingen het 1e en 6e couplet • Kransen en bloemen worden gelegd. • Bijdrage van het Kesterens Gemengd Koor • Fanfare Kesteren speelt slotkoraal • Slotwoord door Gerard Nieuwenhuis namens 4/5 mei comité. Na afloop is er een kopje koffie in Ons Dorpshuis, Kesteren

Dodewaard

Vanaf 18.00 uur - Nationale vlaggen halfstok. 19.15 uur - Verzamelen op het parkeerterrein nabij de aula de Westerhof, Kalkestraat. 19.20 uur - Stille tocht vanaf het parkeerterrein langs het hoofdpad van de begraafplaats voor een bezoek aan de Engelse en Australische oorlogsgraven. 19.50 – 19.53 uur - Muziekkorps Kunst na Arbeid neemt plaats bij het monument en speelt koraalmuziek. 19.57 uur - Aankomst van Stille tocht. 19.57 - 19.59 uur - Gepaste muziek door “Kunst na Arbeid”. 19.59 – 20.00 uur - Taptoe. 20.00 – 20.02 uur - Twee minuten stilte. 20.02 uur - Kunst na Arbeid speelt twee coupletten van het Wilhelmus. 20.04 uur - Toespraak door vertegenwoordiger gemeentebestuur. 20.10 uur - Oorlogsslachtoffers worden herdacht. Aansluitend dragen de schoolkinderen van de groepen 7 en 8 van de aanwezige basisscholen gezamenlijk gedichten voor.

Echteld

19.00 uur - Herdenkingsdienst in de Protestantse Kerk te Echteld. Met medewerking van het kerkkoor Looft den Heer: de dorpsvereniging Echteld en leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool. Voorganger ds. G. Schouten. 20.00 uur - Kranslegging bij het monument. Na twee minuten stilte is er voor een ieder gelegenheid om bloemen te leggen en wordt het Wilhelmus gezongen. 20.20 uur - Gezamenlijk koffie drinken in dorpshuis De Hoge Hof.

43


Hey, kom jij bij ons werken?

Bouw je mee met de leukste bouwer van de Betuwe? Scan de QR-code voor onze actuele vacatures

Bouwers met metdaadkracht daadkracht wers metBouwers daadkracht