__MAIN_TEXT__

Page 1

2020

INFOGIDS VAN GEMEENTE NEDER-BETUWE

IN DIT NUMMER • Informatie over de gemeente • Neder-Betuwe in coronatijd • Column van Lukas Bennink • Interview met ds. Zonnenberg • Joris Maier over overgewicht bij kinderen


7 redenen om nu juist wĂŠl een woning te kopen

1. Hypotheek rente nog steeds historisch laag

2. Huren wordt steeds duurder

4. Belastingvrij schenken voor een woning

3. Verhuizen als alternatief voor het oversluiten van een hypotheek

5. Huizenprijzen zijn nog steeds stijgende

6. Uw huidige huis is ook meer waard geworden

7. Het verkrijgen van een hypotheek zonder vast contract is steeds vaker mogelijk

Torenstraat 3, Kesteren 0488 - 44 11 33 | info@corryvanrheenen.nl

www.corryvanrheenen.nl


GEMEENTEINFORMATIE

GEMEENTEHUIS Gemeente Neder-Betuwe Burgemeester Lodderstraat 20 4043 KM Opheusden Postadres: Postbus 20, 4043 ZG Opheusden T. 14 0488 (6 cijfers) E. info@nederbetuwe.nl I. www. nederbetuwe.nl

Digitaal zaken regelen *uittreksel GBA of Burgerlijke Stand en verhuizingen zijn digitaal te regelen met behulp van DigiD op www.nederbetuwe.nl

Openingstijden Maak van tevoren een afspraak, eenvoudig te regelen via www.nederbetuwe.nl. Kies ‘inwoners’, tabblad ‘direct regelen’, ver­ volgens ‘afspraak maken’. Het wijst zich vanzelf.

Colofon Dit is een uitgave van Elan Media Group BV Elan Media Group BV Torenstraat 3 Kesteren (0488) 44 20 36 info@elan-media.nl www.elan-media.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenig­vuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Eventuele wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. Voor vragen / opmerkingen kunt u contact op­ nemen met Elan Media Group BV

3


KERNPUNTEN WELZIJN WONEN WERK ZORG

Kernpunten welzijn wonen werk zorg

Bij de Kernpunten kunt u terecht voor vragen over welzijn, wonen, werk en zorg. Denk bijvoorbeeld aan vragen op het gebied van inkomen, hulp bij het huis­houden, op­ voeding, vrijwilligerswerk, schulden of financiële ondersteuning. U kunt er een aanvraag doen voor bijvoorbeeld bij­ zondere bijstand of een voorziening vanuit de Jeugdwet of Wmo. Er zijn Kernpunten in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden. Woont u in Echteld of IJzendoorn, dan kunt u terecht bij het Kernpunt in Ochten.

T. (0488) 44 99 92

Kernpunt Ochten

Kernpunt Kesteren

in het Dorpshuis, Dokter M. van Drielplein 2. ochten@kernpunten.nl. Bel voor een afspraak (op maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur) naar 0488 - 44 99 92.

in Ons Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a. kesteren@kernpunten.nl. Bel voor een afspraak (op maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur) naar 0488 - 44 99 92.

Kernpunt Dodewaard

Kernpunt Opheusden

in Gezondheidscentrum Steegakker, Steegakker 14. dodewaard@kernpunten.nl. Bel voor een afspraak (op maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur) naar 0488 - 44 99 92.

in De Reigerhof, Dr. G. van Empelstraat 11. opheusden@kernpunten.nl. Bel voor een afspraak (op maandag t/m vrijdag tussen 9.00-12.00 uur) naar 0488 - 44 99 92.

Mailen kan natuurlijk dag en nacht. Heeft u een nieuwe vraag, dan kunt u het beste bellen of mailen naar onderstaande mailadressen.

Post voor Kernpunt Kernpunt (vermeld locatie), Postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Afgeven in het gemeentehuis kan ook.

www.kernpuntnederbetuwe.nl Informatie over zorg en ondersteuning

4


GEMEENTEINFORMATIE

Omgevingsloket Op afspraak via Omgevingsdienst Rivierenland, T. (0344) 57 93 14.

24-uurs calamiteitennummer: 0345 - 58 53 53 (tijdens kantooruren) of 06 - 21 89 64 20 (buiten kantoortijden). Sinds 1 mei 2017 verzorgt Avri onze calamiteitendienst.

Storingsnummer voor drukriolering: 0345-58 53 53 – 24 uur per dag / 7 dagen per week (via Avri)

Spreekuur bestuur Wanneer u een gesprek wilt met de burgemeester, een wethouder, de griffier of de gemeentesecretaris/directeur, dan kunt u een afspraak maken via de bestuurssecretaresse via 14 0488.

Politie Telefoonnummer politie voor niet spoedeisende zaken 0900 - 88 44.

Online gemeentewinkel Via de Digitale Balie kunt u een aantal zaken direct met de gemeente regelen.

Bedrijvenloket

www.nederbetuwe.nl/bedrijvenloket bedrijvenloket@nederbetuwe.nl Spreekuur voor en door ondernemers. Maak een afspraak voor een gesprek met de juiste adviseurs.

GEEN VAARSEIZOEN PONTJES UIT®WAARDE Uit®waarde is op de eerder genomen beslissing, als gevolg van de coronacrisis, om de pontjes vanaf 13 juni te laten varen, teruggekomen. Door de aanhoudende coronamaatregelen en de steeds duidelijker wordende signalen vanuit een aantal vrijwilligers is een onderzoek ingesteld onder de schippers en kaartverkopers. De uitslag hiervan is dat een groot gedeelte van de vrij­ willigers niet beschikbaar is voor dit seizoen. Het merendeel van de bemanningsleden horen zelf tot de risicogroep. Inmiddels is gebleken dat de pontjes kunnen worden beschouwd als een vorm van openbaar vervoer (OV) met de bijbehorende restricties. Alle mensen op de pont moeten 1,5 meter afstand houden, passagiers en bemanning moeten een (zelf meegenomen) mondkapje dragen en de capaciteit van het veer wordt tot veertig procent terug­gebracht. Deze condities leiden ertoe dat er niet op een fatsoenlijke manier gevaren kan worden. Ook niet met aangepaste vaarschema’s. Er zijn dan te weinig bemanningsleden die onder de huidige omstandigheden bereid zijn de veertjes te varen. In overleg met de betrokken oevergemeenten is besloten de tien fiets- en voetveren niet in de vaart te brengen. Aan de verduurzaming van de vloot wordt gewoon doorgewerkt. In de tussentijd wordt groot onderhoud en dergelijke aan de ponten uitgevoerd. Ter plaatse zal op de bestaande vaarschemaborden de stremming kenbaar worden gemaakt met een uitleg waarom er niet gevaren wordt. Hopelijk kan er volgend jaar weer gewoon gevaren worden. Voor vragen over dit persbericht kan contact worden opgenomen met de heer Alex J. Kwakernaak, directeur Uit®waarde, T 0344 68 16 44 of ak@uiterwaarde.nl

Volg de gemeente op Twitter, Facebook en Instagram: @Gem.Neder_Betuwe Gemeente Neder-Betuwe

5


Brandweer Voor spoedgevallen: 112

Jeugdbrandweer 'The next generation Firefighters’

Geen spoed, wel brandweer: (024) 35 55 555 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: (088) 457 50 00

De jeugdbrandweer bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, met als belangrijkste doel: • Jongeren kennis te laten maken met de brandweer. • Bewustzijn en kennis te vergroten met betrekking tot brandbestrijding, het voorkomen van brand en hulpverlening. • De doorstroming naar de opleiding 'Manschap A' van de brandweer te bevorderen door een voorsprong in kennis en ervaring.

Sinds 1 januari 2013 valt onze brandweer onder de Veilig­ heidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De brandweer in Neder-Betuwe heeft vier uitruklocaties: in Dodewaard, Kesteren, Ochten en Opheusden. De brandweerteams werken met bereikbaarheidsdiensten door zeventig vrijwilligers. De Officieren van Dienst werken samen met het korps van Tiel in een piket.

Telefonische bereikbaarheid

De jeugdbrandweer is hierdoor te beschouwen als een ‘kweekvijver’ waarin zowel theoretische als praktische kennis wordt opgedaan. Wie meer wil weten over deze jeugdbrandweer, kan contact opnemen met Jeroen Timmer (hoofdjeugdleider) 06 - 214 390 95. Nadere informatie kun je krijgen op de website van de Jeugdbrandweer Nederland, www.jeugdbrandweer.nl/korpsen/gelderland/neder-betuwe.

• •

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Iedere kazerne heeft een tankautospuit (blusvoertuig) en een personeel-/materieelwagen. In Ochten staat er een haakarmvoertuig klaar om met schuim te kunnen blussen. Daarnaast is er ook een actieve jeugdbrandweer van vijftien korpsleden met een eigen blusvoertuig.

Alarmnummer 112 (alleen voor spoedeisende hulp) Geen spoed, wel brandweer: (024) 35 55 555

Kazerne groep Dodewaard

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van de brandweer en ambulance­ zorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. De taken van de brandweer bestaan uit risicobeheersing en incidentbestrijding.

Oranjelaan 1b, 6669 AH Dodewaard, T. (088) 45 75 750, groepsleider is G. Koenraads

Contactgegevens Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Vincent van Goghstraat 18, 4041 GG Kesteren, T. (088) 45 75 730, groepsleider is H. van Binsbergen

Groenewoudseweg 275, 6524 TV Nijmegen Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen T. (088) 457 50 00 I. www.vrgz.nl

Brandweergroepen in Neder-Betuwe Omdat de organisatie geen 24-uursdiensten heeft, zijn onderstaande locaties beperkt bereikbaar. Teamleider van de brandweer is de heer L. Demarteau.

Kazerne groep Kesteren

Kazerne groep Ochten

Cuneraweg 4, 4051 CE Ochten, T. (088) 45 757 20, groepsleider is G. Hommerson

Kazerne groep Opheusden

Hamsestraat 24, 4043 LH Opheusden, T. (088) 45 75 740, groepsleider is J. van Wendel de Joode

6


GEMEENTEINFORMATIE

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders oftewel het dagelijks bestuur van de gemeente.

Het college bestaat uit: burgemeester A.J. Kottelenberg wethouder N. van Wolfswinkel wethouder W.E.A. van Dijkhuizen wethouder S.H.R. van Someren wethouder M.A. Klein

BURGEMEESTER DE HEER J.A. (JAN) KOTTELENBERG Taakvelden: Openbare orde en veiligheid, Brandweer, Algemeen bestuurlijke aangelegenheden, Gemeentelijke dienstverlening/ Klantcontactcentrum (KCC), Regionale samenwerking, Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering (inclusief Documentaire Informatievoorziening (DIV) en gegevensbeheer), Facilitaire zaken, Juridische zaken, Communicatie, Laanboompact/TCO.

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur van Regio Rivierenland, plaatsver­ vangend lid algemeen bestuur van Regionaal Archief Rivierenland, lid algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Industrieschap Medel, plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD Gelderland-Zuid, lid Speerpuntenberaad Agribusiness Regio Rivierenland.

WETHOUDER EN LOCOBURGEMEESTER DE HEER N. (NEES) VAN WOLFSWINKEL (SGP) Taakvelden:

WETHOUDER EN TWEEDE LOCOBURGEMEESTER MEVROUW W.E.A. (HERMA) VAN DIJKHUIZEN (CDA) Taakvelden: Recreatie en toerisme, Sport, Wmo, Volksgezondheid, Accommodatiebeleid, Kunst en cultuur, Speelruimtebeleid, Welzijnsbeleid (inclusief bibliotheekwerk en subsidiebeleid), Participatiebeleid.

Project:

Veerhaven Ochten.

Vertegenwoordigingen: Lid algemeen bestuur van GGD Gelderland-Zuid, lid algemeen bestuur van Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, lid algemeen bestuur van Werkzaak Rivierenland, lid Speer­ puntenberaad Recreatie en Toerisme Regio Rivierenland Wethouder en derde locoburgemeester.

DE HEER S.H.R. (STEFAN) VAN SOMEREN (VVD Taakvelden: Economie, Mobiliteit/verkeer en vervoer, Milieu/duurzaamheid/klimaat, Beheer en onderhoud openbare ruimte, Begraafplaatsen, Afvalinzameling, Handhaving.

Projecten:

Verbreding Rijnbrug, Randweg Opheusden.

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur Industrieschap Medel, plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Rivierenland, lid algemeen bestuur van AVRI, commanditair vennoot (CV) van Casterhoven, lid algemeen bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland, lid Speerpuntenberaad Logistiek en Economie Regio Rivierenland, lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Regio Rivierenland, lid portefeuille­ houdersoverleg Duurzaamheid Regio Rivierenland.

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, WABO-vergunningen, Grondzaken/grondexploitaties.

WETHOUDER EN VIERDE LOCOBURGEMEESTER DE HEER M.A. (MARIEN) KLEIN (SGP) Taakvelden:

Huisvesting arbeidsmigranten, Aanpak recreatieterreinen, Omgevingswet/Omgevingsvisie, Ontwikkeling ABC-terrein.

Financiën, Gebouwenbeheer, Gemeentelijke belastingen, Control, Onderwijs, Jeugdbeleid, Kinderopvang, Leerlingenvervoer, Archeologie, Monumentenbeleid, Waterveiligheid.

Projecten:

Vertegenwoordigingen:

Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen Regio Rivierenland, lid portefeuillehoudersoverleg Huisvesting Arbeidsmigranten Regio Rivierenland, lid algemeen bestuur van Omgevingsdienst Regio Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van AVRI, plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio Rivierenland.

Projecten:

Dijkversterking/ Gastvrije Waaldijk, Casterhoven, Rondweg Ochten.

Vertegenwoordigingen:

Lid algemeen bestuur van Industrieschap Medel, Caster­ hoven: Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), lid algemeen bestuur van Regionaal Archief Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur van Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal, plaatsvervangend lid algemeen bestuur Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland, plaatsvervangend lid algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland.

GEMEENTESECRETARIS DE HEER MR. G.S. (GERRIT) STAM Secretaris en tevens algemeen directeur.

Contact met burgemeester en wethouders Als u met de burgemeester, de wethouders of de gemeente­ secretaris een gesprek wilt hebben, dan kunt u het bestuurssecretariaat bellen om een afspraak te maken via 14 0488.

7


COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De heer A.J. Kottelenberg Burgemeester

De heer G.S. Stam Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

8

De heer N. van Wolfswinkel Wethouder (SGP) en eerste locoburgemeester

Mevr. W.E.A. van Dijkhuizen Wethouder (CDA) en tweede locoburgemeester

De heer S.H.R. van Someren Wethouder (VVD) en derde locoburgemeester

De heer M.A. Klein Wethouder (SGP) en vierde locoburgemeester

De heer D.A. Waasdorp Fractievoorzitter (SGP)

De heer J. Eerbeek (SGP)

De heer M. Jonkers (SGP)

De heer G.R. van Leeuwen (SGP)

De heer J.G. Meijering (SGP)

De heer G. Roseboom (SGP)

De heer E.P. Arends (SGP)

De heer W.F. Vermeer (SGP)


GEMEENTEINFORMATIE

De heer J.H.A.M. Woldberg Fractievoorzitter (PvdA)

De heer A. Jansen (PvdA)

Mevr. S.A. Mathijssen (PvdA)

De heer K. van Hattum Fractievoorzitter (CU)

Mevr. G.R.F. Berends-Jansen Fractievoorzitter (GB)

Mevr. M.K. Gunther-van Eck (GB)

De heer E.C.A. de Bruine (GB)

De heer G.G. van der Lugt Fractievoorzitter (CDA)

SAMENSTELLING GEMEENTERAAD

De heer C.M. Hommerson (CDA)

De heer P.A.C. van Essen Fractievoorzitter (VVD)

De heer E. van der Neut Griffier

Mevr. M.E. Roelofsen-Verwoert Raadsadviseur/plv.griffier

De heer N. van Andel (VVD)

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad op secretarieel, procesmatig en inhoudelijk gebied. De gemeenteraad heeft op 26 april 2018 vier wet­houders benoemd. Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders oftewel het dagelijks bestuur van de gemeente.

9


Het melden van klachten en schade Avri voert het beheer van de openbare ruimte in de gemeente uit. Hieronder vallen wandelparken, plantsoenstroken in woonwijken, wandelgebieden, wegbermen, sloten en watergangen, vijvers en waterpartijen.

Melding doen Heb je een melding of klacht over bijvoorbeeld kapot straatmeubilair, overlast van gemeentelijk groen, kapotte riolering of straatverlichting, zwerfafval of een losliggende stoep­ tegel? Dan kun je die melding aan Avri doorgeven via (0345) 58 53 53 of melding@avri.nl. Als je een melding wilt maken, vragen hebt over gebreken aan de openbare weg, riolering, ongediertebestrijding, openbare verlichting of openbare groenvoorziening, kun je direct het meldingsformulier ‘klachten openbare ruimte’ van Avri op de website www.nederbetuwe.nl invullen. Je kunt ook mailen naar melding@avri.nl. Een calamiteitenmelding is er alleen voor zaken die absoluut niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Bijvoorbeeld een boom die bij harde wind dreigt te knappen, een plotseling ontstane schade aan de weg of aan een gebouw die een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt. Ook dan kun je die melding aan Avri doorgeven via (0345) 58 53 53.

..............................................................................................................

Sociaal werker per dorp Neem gerust contact op met de sociaal werker van Welzijn Rivierstroom voor vragen over welzijn: Esther Morren, Kesteren en Echteld T. 06 - 334 210 37 esthermorren@welzijnrivierstroom.nl Frederike Burgers, Opheusden en Echteld T. 06 - 226 152 46 frederikeburgers@welzijnrivierstroom.nl Folkert Kooistra, Dodewaard en IJzendoorn T. 06 - 195 441 60 folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl Annelieke Steenbergen, Ochten en IJzendoorn T. 06 - 473 213 64 anneliekesteenbergen@welzijnrivierstroom.nl

Waarvoor kunnen inwoners bij ons terecht? 1. Maatjes voor gezelschap/bezoek, boodschappen, financiële administratie. 2. Vrijwilligerswerk en ondersteuning van vrijwilligers organisaties zoals SWAN, dorpshuizen, verenigingen met pr, beleid, werving vrijwilligers etcetera. Er is ook een vacaturebank. 3. Versterken bewonersinitiatieven (Wereldkeuken, Praat huis, Chillclub, Repaircafe etcetera)

10

4. Mantelzorg: • Informatie en advies; over actuele ontwikkelingen in Neder-Betuwe t.a.v. mantelzorg en advies over onder steuning voor de mantelzorger. • Collectief aanbod; cursussen en bijeenkomsten zoals de mantelzorgsalon met thema’s als de notaris. Ook lot­ genotencontact zoals een groep ouders van kinderen met een beperking. • Contact; we onderhouden contact met de mantelzorger, telefonisch en via een nieuwsbrief. • Vrijwillige inzet; er zijn mogelijkheden om een vrijwilliger in te zetten, denk aan respijtzorg. Kijk ook op www.welzijnrivierstroom.nl

EENZAAMHEIDSACTIES IN CORONATIJD: Per dorp zorgen vrijwilligers en Welzijn Rivierstroom voor contact met mensen die veel alleen thuis zitten. Via geregelde attenties als een kaartje, een quiz, een plantje, een luisterend oor etc. Aanmelden (met toestemming van de persoon) kan bij: Dodewaard: huisvandodewaard@gmail.com Ali Poortvliet- van den Berg 0488 412502. Ochten/Eldik: dorpshuisochten@gmail.com Manja van Schaik 0628764491 (di, wo, do 10-14) IJzendoorn: huisvanijzendoorn@gmail.com Dick van Kampen 0610564748 Kesteren: esthermorren@welzijnrivierstroom.nl Opheusden: frederikeburgers@welzijnrivierstroom.nl Echteld: esthermorren@welzijnrivierstroom.nl


GEMEENTEINFORMATIE

KINDPAKKET NEDER-BETUWE Ieder kind telt mee en kan meedoen met het KINDPAKKET NEDER-BETUWE Zwemles, schoolreisje, dagje uit, verjaardagsfeestje, muziekles. sport, babygym, fiets, laptop voor huiswerk, kleding en schoenen, allemaal zaken die u graag aan uw kind geeft. Maar soms zit het tegen en heeft u hiervoor geen geld. Vraag dan naar het Kindpakket Neder-Betuwe.

Zwemles vanaf 5 jaar via Kindpakket Neder-Betuwe Het is erg belangrijk dat uw kind leert zwemmen. De lessen kunnen uit het Kindpakket worden betaald. Kinderen kunnen al vanaf 5 jaar via het Kindpakket op zwemles.

Een leuk verjaardagsfeestje Jarig! Dan wil je natuurlijk graag slingers en iets lekkers om uit te delen in de klas. En een feestje geven voor vriendjes en vriendinnetjes en de meester of de juf. Het kan. Met het Kindpakket Neder-Betuwe. De jarige krijgt natuurlijk ook een verjaardagscadeau.

Kindpakket Neder-Betuwe: ook voor de allerkleinste kinderen Ouder-en-kindzwemmen, peutergym, kabouterhockey en tuimeljudo. Heel belangrijk voor de kleintjes om al heel jong te bewegen! Hebt u zelf geen geld om dit te kunnen betalen? Deze activiteiten voor de kleintjes zitten sinds 2019 ook in het Kindpakket Neder-Betuwe. De leeftijdsgrens is verlaagd van 4 naar 0 jaar. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is nu dus voor inwoners van 0 tot 18 jaar.

Vertel het verder Kent u een gezin waarvan een of meer kinderen misschien in aanmerking komen voor het Kindpakket Neder-Betuwe? Wijs ze dan op het Kindpakket. Veel gezinnen die moeite hebben om rond te komen, lopen hier niet mee te koop en vinden het misschien moeilijk om naar het Kindpakket te vragen. Dat is jammer want het is er juist voor hun kinderen die er veel plezier van kunnen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze dan wél mee kunnen met een schoolreisje of dat ze wél die muziek­ lessen kunnen volgen. Op die manier groeien ze plezieriger en ook evenwichtiger op. Dat geeft ze ook later meer kansen.

Kindpakket Neder-Betuwe: samenwerking met drie partijen Voor het Kindpakket Neder-Betuwe werkt de gemeente met drie partijen samen: het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld Westbetuwe en Stichting Stop Kinder­ armoede. Deze samenwerkingsovereenkomst en de manier van werken zijn zo ingericht dat ze voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming Joris ‘Hoe het werkt? Er wordt geen geld uitbetaald. Maar ik kan na een gesprek met u allerlei zaken regelen voor uw kind. Bijvoorbeeld een goede fiets, spullen voor een verjaardagsfeestje, zwemles, sportcontributie, een laptop voor school of muziekles.’

Voor welke kinderen is het Kindpakket Neder-Betuwe? Wanneer maakt u als ouder of verzorger kans op het Kindpakket Neder-Betuwe? - Als uw inkomen te laag is om zelf allerlei dingen voor uw kind te kunnen betalen. - Dat kan komen doordat u bijvoorbeeld geen werk hebt en van een uitkering moet rondkomen. - Of omdat u door omstandigheden hoge kosten hebt. - Of er zijn misschien schulden. - Misschien hebt u wel werk maar is het inkomen laag. - Misschien bent u zzp’er maar zit u een tijdje zonder klussen. Het kan door van alles en nog wat komen dat u aan uw kind niet kunt geven wat nodig is om op een fijne manier op te groeien. Terwijl die dingen heel belangrijk zijn voor uw kind, ook voor later. En daarom is er het Kindpakket Neder-Betuwe.

Wanneer kun je naar het Kindpakket Neder-Betuwe vragen? Eén keer per jaar kan voor een kind naar het Kind­ pakket Neder-Betuwe worden gevraagd. Het maakt niet uit in welke maand, het kan het hele jaar door.

Vragen over het Kindpakket? Bel met Joris Maier. Tel. 06 – 48 07 25 63. Een mailtje sturen kan ook: kindpakketnederbetuwe@gmail.com

Lees ook het verhaal van Joris Maier op pagina 39

11


Ik word gek van die buren!

Burgernet werkt!

Gelukkig kunt u tegenwoordig vragen om buurt­­be­middeling.

Samenwerken met gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord. Meld u vandaag nog aan via ww.burgernet.nl.

Ik word gek van die harde muziek bij de buren! De hond van onze buren blaft de hele dag... Waarom parkeren ze hun auto altijd bij ons op de stoep? Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten als deze op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven zelf geen oordeel. Buurtbemiddelaars begeleiden het contact tussen u en uw buren. Ze proberen de partijen weer aan de praat te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Wanneer? Voor de inschakeling van buurtbemiddeling kunt u denken aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, problemen met de erfafscheiding, rommel in het trappenhuis en meer van dat soort zaken. Voor overlastsituaties waarbij sprake is van buitensporige agressie of alcohol- en drugsproblemen moet u contact opnemen met de politie.

Hoe werkt het? U neemt contact op met buurtbemiddeling en legt uit wat er aan de hand is. Dat kan via de telefoon: (0345) 51 52 27 of bijvoorbeeld via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Als het conflict bemiddelbaar is, dan vormt de coördinator een team van twee vrijwillige bemiddelaars, die bij u langskomen om naar uw verhaal te luisteren. Daarna leggen zij contact met de buren met wie u de overlast wilt bespreken. Als beide partijen daarmee instemmen, dan maken de bemiddelaars een afspraak voor een gesprek tussen u en uw buren. Dit vindt plaats op neutraal terrein en onder be­geleiding van de bemiddelaars, die het gesprek afsluiten met (schriftelijke) afspraken.

Gratis De bemiddeling is gratis. Het is goed te weten dat buurtbemiddelaars geen partij trekken en ook geen oordeel geven. Iedere bemiddelaar heeft een goede training gevolgd en doet dit werk vrijwillig. Deelname aan bemiddeling gebeurt ook op vrijwillige basis. Iedereen werkt toe naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Bovendien zijn bemiddelingsgesprekken en -afspraken strikt vertrouwelijk.

12

Hoe werkt Burgernet? Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u een spraak- of sms-bericht met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Heeft u informatie dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer (0800) 00 11.

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld: • diefstal of inbraak • doorrijden na een aanrijding • beroving • vermiste personen In sommige gemeenten maakt Burgernet gebruik van e-mail om u te informeren over een verdachte of on­veilige situatie, of om te vragen of u iets gezien heeft in uw buurt.


Investeer op uw eigen formaat

Bedrijvenpark Medel ligt niet alleen aangenaam centraal in Nederland, een bedrijfslocatie op dit eigentijdse bedrijvenpark is ook economisch een verstandige investering. De grote logistieke spelers zijn hier gevestigd en onderstrepen de unieke bereikbaarheid en het uitstekende zakelijke klimaat. Het park biedt gevarieerde en rendabele kavels van 2000 m2 tot 20 hectare in een groene, duurzame en veilige werkomgeving. Omstandigheden

die uw bedrijvigheid succesvol maken en uw investering waardevast. Kies slim voor flexibele groeiruimte, innovatieve service en eigentijds parkmanagement. Benieuwd naar alle mogelijkheden? Kijk op www.medel.nl of bel Monique Spijker 0344 - 673 700


HONDENTRIMSALON

BOUWENS BOOGERD Hilde Boelhouwers-Koops

Wespenbestrijding v.a.€45,-

Markstraat 2a 4041 EB Kesteren Telefoon 0488 - 48 29 85 of 06 - 53 35 46 64

THUIS OPHALEN EN BRENGEN IS MOGELIJK

edierte? g n o n a v 9 Last 3 43 58 6

Bel: 06 - 5

info@jollieongedierte.nl

Kerkstraat 7, 6669 DA Dodewaard - Telefoon +31 (0)488 - 417 272 - E-mail info@geurts.com - www.geurts.com

www.jollieongedierte.nl

We drukken zelfs uw kosten folders boeken

briefpapier

jaarverslagen manuals presentatiemappen flyers

visitekaarten

scripties 100.000 stuks

schrijfblokken 2 stuks

brochures

enveloppen

magazines

familiedrukwerk

maar in print zijn we ook scherp . . . . R&H A5_ADV_Liggend.indd 1

Matensestraat 62 A 6669 CJ Dodewaard T (0488) 48 32 33 F (0488) 48 22 68 info@rhdruk.nl www.rhdruk.nl

25-3-2017 12:16:37


GROEN

v.d. Bijl & Heierman b.v. groenbeheerders met een visie

v.d. Bijl & Heierman b.v. uit Opheusden is een aannemersbedrijf dat kleine en grote werken in groenvoorziening, grondwerk, ondergrondse infra, bovengrondse infra, dak- en gevelbegroening en bermverharding van A tot Z uitvoert. Van advies én ontwerp tot aanleg en onderhoud. Bovendien is het bedrijf uitgerust met een modern machinepark voor al deze werkzaamheden. In kwalitatieve en duurzame aanpak loopt het bedrijf steeds voorop.

Effectief en duurzaam

De woningcorporatie KleurrijkWonen beheert woningen in de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg, Molenlanden, Vijf­ heerenlanden en West Betuwe. De geel met groen gestreepte busjes en machines van v.d. Bijl & Heierman b.v. zijn in Tiel graag gezien in de wijken die de gewaardeerde werknemers met hart en ziel van gevel tot gevel verzorgen. Denk daarbij aan de seniorenwoningen en de drielaags flats in de Burgemeesterswijk en De Hennepe.

Voor een prettig leefklimaat

Er wordt in de wijken met vaste ploegen of mensen gewerkt (zoals de vaste bemanning van een gazonmaaier) en één verantwoordelijk aanspreekpunt. Dat is goed voor de communicatie. Bovendien worden de werkzaamheden voor vijftig procent volgens het SROI-principe uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de helft van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door waardevolle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook daarvoor is de herkenbaarheid van het werk belangrijk voor de mensen die het moeten uitvoeren. Interessant om te vermelden is dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt met elektrische machines, zoals bijvoorbeeld heggenscharen, grasmaaiers of bladblazers. Wanneer er in de herfst en winter blad geruimd moet worden, wordt er gebruik gemaakt van traditionele bladblazers, omdat de accu’s van de elektrische bladblazers na anderhalf uur moeten worden opgeladen. In de afgelopen weken hebben de medewerkers van v.d. Bijl & Heierman b.v. verschillende stroken voorzien van bloemenmengsel. Dit mengsel trekt o.a. vlinders, hommels en bijen aan. De bloeiende bloemen zijn van levensbelang voor deze insecten en vormen een kleurrijk geheel voor de omwonenden.

Partner van woningcorporatie

Paden, verhardingen, beplantingen en ander groen worden daar al jaar en dag zorgvuldig onderhouden voor het behoud van een prettig leefklimaat. Vanzelfsprekend ontstaan er tijdens de seizoenen onvolkomenheden. v.d. Bijl & Heierman b.v. geeft dan op eigen initiatief of in goed overleg met de opdrachtgever adviezen om tot verbetering te komen. Veel kleine zaken worden gewoon automatisch mee­ genomen. De samenwerking met KleurrijkWonen wordt door v.d. Bijl & Heierman b.v. als erg prettig ervaren.

KleurrijkWonen in Tiel

Met het werk voor Kleurrijk­ Wonen in Tiel geeft v.d. Bijl & Heier­man b.v. in het kort inzicht in de talrijke projecten die het aannemersbedrijf in o.a. Midden-Nederland onder handen neemt.

v.d. Bijl & Heierman b.v. | Lakemondsestraat 13b | 4043 JC Opheusden | T. (0488) 44 30 93 E. info@vdbh.nl | I. www.vdbh.nl

Opheusden -

15


Kraamzorg

Betuwe & Gelderse Vallei

CBS Rehoboth geeft ruimte aan hart, hoofd en handen!

Nedereindsestraat 30b 4041 XG Kesteren Tel. 0488 - 482151 Fax. 0488 - 483939 Internet: www.bgvallei.nl E-mail: info@bgvallei.nl

Op CBS Rehoboth: • Werken we met kinderen vanuit een christelijk perspectief op de mens en de wereld. • Zitten ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. • Speelt ICT een rol in ons onderwijsleerproces. • Werken we samen met de peuterspeelgroep en de buitenschoolseopvang in onze school.

Dáárom kies je voor

Kraamzorg Betuwe & Gelderse Vallei! • • • • •

Persoonlijke aandacht voor moeder en kind. Een kraamverzorgende per gezin. Gratis gebruik elektrische borstkolf en persoonlijke set. Flexibele kleinschalige organisatie. Goede contacten met de verloskundige in de regio.

Onz e sc ore land elijk ond erzo klan ek ttev rede nhe id:

9,2

Plataanstraat 12, 4051 GS Ochten T. 0344 - 64 13 73 I. www.rehobothschoolochten.nl

Sinds 1990 een vertrouwd adres in de regio voor een onvergetelijke kraamperiode

COMPLEET - GOED - BETROUWBAAR

STERK IN ELK MERK

WWW.AUTOBEDRIJFCRUM.NL

Totaalservice voor uw personenauto, bedrijfswagen, camper en aanhanger!

• Verkoop en bemiddeling van nieuw en gebruikt • Onderhoud en reparatie • Auto - elektronica

• Storings diagnose en reparatie • APK-keuringen • Airco-, accu,- uitlaat- en bandenservice • Schade herstel

Industrieweg 11 6669 CW Dodewaard (0488) 41 11 65 info@autobedrijfcrum.nl

Automotive Service Injection Systems

Kozijnen | Ramen | Deuren | Schuifpuien | Dakkapellen | Zonwering | Vouwwanden

Maatwerk is bij ons standaard Kozijnen van hout, kunststof of aluminium

Achterstraat 47 | 4054 MS Echteld | Tel. (0344) 64 25 30 | info@vangessel.nl

www.vangessel.nl


TECHNOLOGIE

Betrouwbare en stabiele ICT Zorgeloos ondernemen, dat kan niet zonder een ICT-omgeving die op rolletjes loopt. Bunt ICT geeft MKB’ers dat zorgeloze gevoel dat alles altijd werkt. Of het nou gaat om hardware, software, uw internetverbinding of uw cloudoplossingen.

Bij de ICT-specialist uit Kesteren sluiten bedrijven een onder­houdsabonnement af. In ruil voor een vaste prijs per maand monitoren de vijftien mede­werkers van Bunt en zusterbedrijf INTS gedurende kantoortijden de prestaties – en dus ook mogelijke haperingen – van uw ICT-omgeving. Is de vinger aan de ICT-pols ook ‘s avonds en ‘s nachts nodig? Tegen een iets hoger tarief is het mogelijk om 24/7 onderhoudsabonnementen aan te schaffen.

holpen worden heel belangrijk. En dat is waar Bunt supersterk in is: snel handelen, direct reageren op e-mail en op zeer korte termijn op afstand of op locatie het probleem verhelpen. Zoals zoveel bedrijven liggen wij gelijk plat bij computerproblemen, dus dan is een snel en betrouwbaar ICT-bedrijf heel belangrijk!’ Bunts missie, volgens Corné: ondernemers zo goed én zo snel mogelijk ontzorgen. ‘Het gebeurt dat klanten overstappen omdat ze bij een ander ICT-bedrijf niet snel genoeg werden geholpen. Zo vervelend als je systeem hapert of traag is, en er is geen partij die je acuut kan helpen. Wij kunnen dat wel.’

Vrijblijvende inventarisatie Overweegt u om uw ICT-omgeving in beheer te geven aan Bunt ICT? Een ICT’er komt dan geheel gratis en vrijblijvend langs om uw netwerk en eventuele problemen te inventariseren, en verbeter­ punten aan te reiken.

Gezocht

netwerkspecialist

ICT is techniek en ook techniek laat je wel eens in de steek. Bijvoorbeeld: harde schijven die vollopen, serverproblemen of een instabiele internetverbinding. Klanten bellen Bunt ook bij problemen met bijvoorbeeld hun Microsoft Office pakketten. Algemeen directeur Corné Veldhuizen: ‘Ze begrijpen iets niet of ze komen ergens niet uit. Wij geven ze het goede gevoel dat het wordt opgelost.’

Review Een van de tientallen klanten is Autobedrijf Hazet uit Ochten. Hun review: ‘Als je server plat ligt of je e-mail werkt niet, dan is snel ge-

Intensieve samenwerking Bunt ICT is eigendom van Jeroen Reuling en Jerfaas van de Westeringh. Het innovatieve bedrijf werkt nauw samen met zuster­bedrijven INTS in Heteren en Van Westreenen in Opheusden. ‘Het is de bedoeling dat we de samenwerking in 2020 verder gaan aantrekken. Dat komt de service aan de klant alleen maar ten goede’, aldus Corné. Bunt ICT Nijverheidsweg 7 | Kesteren | T. 0488 - 48 36 69 info@bunt.nl | www.bunt.nl

Kesteren -

17


Praktijk Berghuis Voor al uw problemen op het gebied van seksualiteit en relaties.

Mooi vakwerk. Bouwbedrijf M. Polman in Kesteren (ver)bouwt en renoveert al vele jaren woningen en bedrijfspanden. Wij zijn gespecialiseerd in de kempische bouwstijl. Ons dna? Hoogstaand vakwerk en persoonlijke betrokkenheid.

www.mpolman.nl

Een goed en plezierig seksleven geeft veel voldoening, zowel op lichamelijk, geestelijk en relationeel gebied. Als er seksuele problemen zijn, dan kan dat heel vervelend zijn, en allerlei lichamelijke, psychische en relationele klachten veroorzaken. Dan kan het goed zijn een seksuoloog te raadplegen.

Wil Berghuis seksuoloog NVVS, EFT relatietherapeut

Telefoon: 06 519 33 738 | info@praktijkberghuis.nl

www.praktijkberghuis.nl

Bescherm de insecten met horren! Houd de insecten buiten, daar doen ze goed werk! Heeft u onze yer nog? Anders hebben wij die nog wel voor u in onze showroom. Onze adresgegevens:

Openingstijden:

Hamsestraat 38 4043 LH Opheusden 0488 440905

Donderdag 10.00 - 17.30 uur Vrijdag 10.00 - 20.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur


POLITIEK

Wat doet oud-wethouder Herman Gerritsen nu? De jarenlange ervaring als ambtenaar en bestuurder van een overheidsorganisatie komt hierbij uitstekend van pas. ‘Al die vergaderingen in de avonduren heb ik nog niet gemist. Het is heerlijk om je eigen tijd helemaal zelf in te kunnen delen. Hoewel het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want inmiddels ben ik weer diaken bij de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard en ben ik lid van de werkgroep die een multifunctionele accommodatie in Dodewaard wil realiseren.’

Gemeenteraad Dodewaard Door de privatisering van de v.v. Dodewaard en het werk als bestuurslid van Christelijke basisschool De Hien, kreeg Herman belangstelling voor de politiek. Hij werd door het CDA gevraagd om zitting te nemen in de commissie Welzijn, Onderwijs, Financiën en Sociale Zaken. ‘Dat beviel me goed en in 1998 werd ik lid van de gemeenteraad van Dodewaard, tot de herindeling in 2002. Korte lijnen en het samen wat proberen te bereiken voor alle inwoners, was iets dat mij enorm aansprak.’

‘Terug bij de

gemeente Overbetuwe

Wethouder gemeente Neder-Betuwe

in een afwisselende baan’

avondstudie omhoog en kwam er, door het

In 2006 keerde hij terug in de politiek en in 2013 werd Gerritsen fractievoorzitter van het CDA. Het was een lastige periode om als oppositiepartij iets voor elkaar te krijgen. ‘Na acht jaar gemeenteraadslid te zijn geweest vond ik het wel welletjes en ambieerde ik het om wethouder te worden. Dat lukte. Ik kijk er met veel genoegen op terug. Er is veel gerealiseerd en plannen die we hebben gemaakt worden nu uitgevoerd. In april 2018 ben ik gestopt om rustig naar mijn pensioen toe te kunnen werken en meer tijd te gaan besteden aan andere hobby’s. Als wethouder gaat dat niet, dan ben je als het ware 24 uur per dag in touw!’

in die tijd, in contact met de politiek.

Hobby’s

Wethouder Herman Gerritsen (CDA) is na de laatste gemeenteraadsverkiezing van het politieke toneel verdwenen. Een bewuste

keuze. Als ‘broekie’ begon hij, met een ULOdiploma op zak, zijn loopbaan als leerlingambtenaar op de afdeling Sociale Zaken

op het gemeentehuis in Andelst (gemeente Valburg). Daar werkte hij zich door

volgen van de levendige raadsvergaderingen Inmiddels is Herman weer werkzaam bij de gemeente Overbetuwe, waarvan Valburg sinds de gemeentelijke herindeling deel uitmaakt.

‘Dat klopt. Nadat ik afscheid genomen had als wethouder van de gemeente Neder-Betuwe, ben ik weer in de buurgemeente Overbetuwe aan de slag gegaan in een afwisselende baan. Van het adviseren over verbeteringen in de (administratieve) organisatie (zijn we in ‘in control?’), het begeleiden van een medewerker met een beperking en het coachen van nieuwe een jonge medewerker.’

Tot zijn vijftigste heeft Herman gevoetbald in het legendarische zaterdagelftal van de v.v. Dodewaard. Door knieproblemen moest hij stoppen en doet hij nu bij de vereniging aan walking football. Goed voor de conditie en de gezelligheid in de derde helft. Verder gaat hij met zijn vrouw Bertsy trouw naar de sportschool, fietsen ze samen grote tochten en wandelen met plezier op de klompenpaden.

Grootste wensen ‘In september hoop ik 65 jaar te worden en als ik gezond mag blijven wil ik graag tot september 2021 blijven werken. Dan heb ik er vijftig jaar opzitten. Daarnaast is het mijn grootste wens dat iedereen gelukkig en tevreden van het leven mag genieten dat ons geschonken is.’

Dodewaard -

19


CO NSTRUCT I E | MACH I NE BO U W | M ON TAG E | LOODSEN | TRAN SPO RT

• Chauffeur vrachtauto met laadkraan

Colleg gezoc a’s ht!

• Constructiebankwerker • Montagemedewerker • Monteur buitendienst Interesse? Mail je sollicitatie naar info@vandoorn.net

constructie machinebouw montage dak en wand transport loodsen grondverzet

constructie machinebouw montage dak en‘De wand transport loodsen grondverzet Industrieterrein Heuning’ | Industrieweg 21 Ochten T: 0344 - 64 36 22 | info@vandoorn.net | www.vandoorn.net


SAMENWERKEN

KEGELAAR TRANSPORT BV Opheusden (0488) 44 14 95

zand-, grind en grondhandel / sloop- en grondwerken www.kegelaar.nl / info@kegelaar.nl

bouwmarkt van beusichem Industrieweg 2 D 4041 CR Kesteren 0488 - 480 448 www.kluswijs.nl

Terberg schenkt Mercedes Vito aan Kinderen van de Voedselbank ‘Samen werken aan een beter leven’, is het motto van de Terberg Foundation. Deze foundation van de Koninklijke Terberg Group in IJsselstein heeft via werkmaatschappij en familiebedrijf Terberg Business Mobility een Mercedes Vito met laadklep aan de Stichting Kinderen van de Voedselbank geschonken. De Terberg Foundation ondersteunt mensen naar een onafhankelijker leven door sociale, maatschappelijke en/of financiële redzaamheid te stimuleren op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg. De Terberg Group (sinds 1896) is nog voor honderd procent in handen van de familie en daarom kwam Jan Terberg samen met Rogier van Ewijk van Terberg Business Mobility de bus overhandigen aan het bestuur van de stichting. Ook wethouder Herma van Dijkhuizen van de gemeente Neder-Betuwe was bij dit heugelijke feit aanwezig en sprak in de informele setting haar waardering uit voor dit initiatief.

Voorzitter Maurice v.d. Ven was enorm blij dat de Stichting Kinderen van de Voedselbank nu niet alleen een bus heeft om vrijwilligers te vervoeren (geschonken door de foundation van GMB in Opheusden), maar nu ook een volwaardige transportbus heeft. Rogier van Ewijk schonk ook nog een meerjarig onderhoudscontract namens de Profile organisatie. Aanleiding van deze geste was het bezoek van Jan Terberg aan de stichting, na een flinke donatie voor kledingpakketten voor kinderen die in armoede leven. Tijdens dat bezoek werd terloops gesproken over de kosten die de stichting moet maken voor kleine transporten. Daarop besloot familiefoundation Terberg tot het schenken van deze uitstekend uitgeruste transportbus. Het geld dat de Kinderen van de Voedselbank hiermee bespaart, kan weer in kledingpakketten worden gestoken.

21


Neder-Betuwe in

coronatijd

22

- Plaatsnaam


Plaatsnaam -

23


Als sterven dichtbij komt

Ondersteuning nodig? Informatie? Vrijwilliger worden? 06 53 71 55 25 | www.vptzrivierenland.nl coordinator@vptzrivierenland.nl

Onze topper:

Fleurige Sundaville’s

EXTRA GROOT!

Dalwagenseweg 25 - 4043 MS Opheusden - Telefoon (0488) 44 14 89 Open: ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur | zaterdag 8.00 - 16.00 uur Zon- en feestdagen gesloten

www.plantencentrumeerbeek.nl


ONDERNEMEN

Zo vertrouwd kan nieuw zijn Alles onder één dak ‘Hoewel het kantoor in Kesteren onlangs is gesloten, staan de deuren in Eck en Wiel wagen­wijd voor u open. Sinds 1 januari 2018 werken onze notariskantoren reeds samen. Om de juridische kennis, praktijkervaringen en krachten van deze kantoren nog meer te bundelen, is ervoor gekozen om vanuit één vestiging te werken. Dit betekent dat u voor al uw juridisch advies en notariële werkzaamheden van harte welkom bent in Eck en Wiel. Het nieuwe, samengevoegde team staat klaar om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.’

Aan lopende zaken verandert niets ‘Had u nog een lopende zaak bij Lemstra Notariskantoor? Dan wordt uw zaak gewoon verder behandeld door Hoogenboom Netwerk Notarissen zonder dat u hiervoor zelf actie hoeft te ondernemen. Ook als u in het ver­ leden klant bent geweest bij Lemstra Notariskantoor of misschien zelfs van notaris Versluys of notaris Zijlstra, bent u van harte welkom bij ons kantoor in Eck en Wiel. Wij bewaren op ons kantoor namelijk ook uw akten en dossiers uit het verleden waardoor deze geschiedenis voor u binnen handbereik blijft.’

Betrouwbare partner

Sinds 1 april 2020 is Notariskantoor Lemstra uit Kesteren overgegaan in Hoogenboom Netwerk Notarissen te Eck en Wiel. Notaris Govert-Jan Hoogenboom vertelt: ‘Om gelijk met de deur in huis te vallen, wil ik graag benadrukken dat alle werkzaamheden en lopende zaken die werden verricht door Lemstra Notariskantoor door ons worden voortgezet. Vanuit ons kantoor in Eck en Wiel hebben wij alle kennis en expertise gebundeld zodat we u goed en vertrouwd van dienst kunnen zijn.’

‘Wij zijn aangesloten bij de landelijke organisatie van Netwerk Notarissen. Met ruim 150 notarissen delen wij kennis en expertise met elkaar zodat we u nog beter van dienst kunnen zijn bij belangrijke gebeurtenissen zoals trouwen, wonen, ondernemen of de nalaten­ schap. Ook op het gebied van agrarisch recht staan wij bekend om onze royale ervaring tijdens de ondersteuning en af­ werking van agrarische transacties. Niet voor niets zijn we ook lid van de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Dit is een landelijk opererende specialistenvereniging die de krachten van meer dan honderd agri-notarissen bundelt.’

Maak kennis met ons ‘Heeft u vragen over de overgang naar Eck en Wiel? Neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers. Als u zelf niet in de gelegenheid bent om naar Eck en Wiel te komen, is het uiteraard ook mogelijk dat wij u thuis bezoeken’, zo besluit Govert-Jan Hoogenboom.

Hoogenboom Netwerk Notarissen Vlissingsestraat 14 | 4024 JL Eck en Wiel | T. 0344 69 21 14 | E. info@rivierenlandnotarissen.nl | I. www.rivierenlandnotarissen.nl

Eck en Wiel -

25


Bel en ervaar het Prima voor elkaar gevoel!

0344 - 64 70 70 | www.primavoorelkaar.com


VRIJWILLIGERSENZORG

VakantieBijbelWeek IJzendoorn nog in de denkfase

Dankbaar werk

‘Wij zijn inderdaad bezig om de VakantieBijbelWeek in aangepaste vorm door te laten gaan. Maar ja, het is nog heel afhankelijk van wat op dat moment mogelijk en toegestaan is. De 1,5 meter afstand blijft natuurlijk erg belangrijk. Daarom zijn we nu aan het nadenken hoe we de activiteiten voornamelijk buiten op het grasveld voor de kerk kunnen organiseren. We zitten echt nog in de denkfase’, laat Hennie Buijs ons op 27 mei 2020 per e-mail weten.

Ze stuurt een artikel uit het kerkblad mee. ‘Hoe zal het dit jaar gaan met de VakantieBijbelWeek?’, is de vraag boven het artikel. De organisatie van de VakantieBijbelWeek in IJzendoorn weet het ook nog niet, maar is er wel druk mee om te bedenken hoe ze de kinderen een leuke week kunnen bezorgen. Vanzelfsprekend zal de Bijbel daarin centraal staan en natuurlijk zal er ook worden gezongen. Voorlopig is het plan om dagelijks een knutselwerkje aan te bieden, dat thuis kan worden gemaakt. De kinderen die er een foto van e-mailen, maken kans op een leuk prijsje. Ook zullen de kinderen dagelijks een speurtocht kunnen lopen en is het de bedoeling om op woensdag spellen te doen rondom de zandwinningsplas van Dekker. Als de coronaregels het toelaten kunnen de kinderen zich verheugen op een fietspuzzeltocht, vossenjacht en een talentenspeurtocht. Daar is heel veel hulp bij nodig. Dus... aanmelden alsjeblieft! Voor toneel en poppenkast worden, vanwege de 1,5 meter afstand, mensen uit een gezin gezocht. Maar er zijn nog meer vragen. Wie wil muziek maken? Wie wil er helpen bij het maken van de folder en de digitale ondersteuning via Facebook/Instagram en YouTube? Heeft iemand een geluidsinstallatie voor buiten? Tsja, het coronavirus maakt het de VakantieBijbelWeek in IJzendoorn ook niet makkelijker. Hopelijk komt er de komende tijd meer duidelijkheid. In ieder geval is er op vrijdag 22 juni een speciale vrijwilligers/ knutselavond. Wie daar mee wil helpen en wie vragen heeft over de VakantieBijbelWeek, gelieve te reageren via vbwijzendoorn@outlook.com.

Mevrouw Angevaare krijgt sinds een paar maanden huishoudelijke hulp van Anita via Zorg op Maat Thuis uit Opheusden. Anita werkte eerder in de detailhandel, maar het kriebelde om in de zorg te gaan werken. ‘Het voelde meteen goed, ik had geen twijfels.’ Wat haar werk zo leuk maakt is de dankbaarheid en mooie gesprekken. Tijdens corona merkt Anita dat mensen eenzaam zijn. ‘Ik probeer vrolijkheid mee te nemen. Het werken op 1,5 meter afstand maakt het alleen niet altijd makkelijk, vooral met emotionele gesprekken waar je het liefst een arm om iemand heen slaat.’ Mevrouw Angevaare was vanaf haar 15e tot 62ste kleuterjuf en altijd erg actief. Toen mevrouw lichamelijke klachten kreeg merkte ze dat het niet meer ging. ‘Ik ben iemand van ik doe het zelf en denk dat hulp alleen voor anderen is. Vroeger pakte ik alles aan, maar het houdt een keer op’. Ze vroeg hulp aan bij de gemeente en kreeg deze snel. Door de coronacrisis voelt mevrouw zich opgehokt, ze mist de breiclub die ze leidt in Elim en de bezoekjes aan vriendinnen. Wil jij net als Anita iets betekenen voor een ander? Solliciteer dan bij Zorg op Maat Thuis voor Huishoudelijke hulp.

Zorg op Maat Thuis B.V. Burgemeester Lodderstraat 15 4043 KL Opheusden (0488) 74 00 20 info@zorgopmaatthuis.nl www.zorgopmaatthuis.nl

27


Ds. Zonnenberg mist de mensen in de kerk heel erg

28


GELOOF

‘De preek is een

Op 14 mei 2020 spreken we telefonisch met ds. C.D. Zonnenberg van de hervormde gemeente in Ochten. Het is een momentopname, want als je dit leest zullen er ongetwijfeld weer andere ontwikkelingen zijn. De predikant vindt de gevolgen van de coronacrisis heel ingrijpend. ‘Het is heel erg lastig, want je kunt niet doen wat je graag wilt.’

monoloog geworden’

‘Je bent helemaal teruggeworpen op jezelf en aangewezen op de techniek.’ De dominee onderhoudt de contacten met zijn gemeenteleden voornamelijk per telefoon, e-mail of Whatsapp. ‘Iedereen stelt het op prijs om een telefoontje te krijgen, maar ik merk wel dat ouderen het wel heel erg fijn vinden dat we ze bellen om te vragen hoe het met hen gaat.’

Wordt passen en meten De digitale kerkdiensten vindt ds. Zonnenberg erg saai. ‘Ik mis de mensen in de kerk heel erg. De preek is een monoloog geworden.’ De contacten in de regio zijn goed. Per e-mail worden ervaringen uitgewisseld en tips aan elkaar gegeven. Of de kerken positiever uit de corona­ crisis zullen komen? ‘Ik hoop het wel. Na de oorlog zaten de kerken ook vol. Maar ik vrees dat we door de angst voor het virus ook mensen kwijtraken. Als we straks weer opnieuw mogen op­ starten, zullen we met de nodige regels te maken krijgen. Het wordt dus gewoon uitproberen. Ik schat in dat het passen en meten wordt.’

Intensief contact Het moderamen van de kerkenraad heeft intensief contact om de situatie en de ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Daarvoor wordt bijvoorbeeld geluisterd naar de toespraken van minister-president Rutte en ook worden alle richtlijnen nauwkeurig gevolgd.

Afscheid in bewogen jaar Ds. Zonnenberg hoopt dit jaar met emeritaat te gaan. ‘Ik had niet gedacht dat het zo’n bewogen jaar zou worden.’

Wie is ds. Zonnenberg?

Cornelis Dirk Zonnenberg is in 1954 in Sliedrecht geboren. Daar heeft het gezin na zijn geboorte nog kort gewoond, want vader kreeg een nieuwe baan en zo kwam het dat ds. Zonnenberg in Werkendam opgroeide en hij daar de kleuter- en lagere school bezocht. Daarna ging hij naar de HBS (A) in Gorinchem, om vervolgens aan de Rijksuniversiteit te Utrecht theologie te gaan studeren. In 1980 werd de dominee predikant in Willige Langerak. Na 4,5 jaar verhuisde het gezin naar Benschop (U.) en 8,5 jaar later naar Waddinxveen-Noord. Op 1 mei 2003 werd ds. Zonnenberg verbonden aan de hervormde gemeente in Giessendam / Neder-Hardinxveld, Wijkgemeente 2 Noord en sinds 24 mei 2009 aan de hervormde gemeente in Ochten.

29


VACATURE!

Bomen kappen & hout snipperen

• bomen kappen • houtversnipperen • rond hout • openhaardhout • kachelhout

Wegens toenemende drukte zijn wij op zoek na een jonge enthousiaste

Bekijk onze ! e it s b e w e w u ie n

MONTAGEMEDEWERKER

Welysestraat 26 - 6669 DK Dodewaard Ontworpen in samenwerking met Tel: 0488 - 41 14 25 of 06 - 53 13 33 27 www.giraphic-design.nl info@sdevree.nl | www.sdevree.nl

in de zonwering. Ben jij zelfstandig en weet jij van aanpakken? Neem dan contact met ons op en wie weet word jij onze nieuwe collega. Bel of mail naar: Zonwering en rolluiken T. 06 29 10 18 20 E. info@jmeijeringmontage.nl

WWW.JMEIJERINGMONTAGE.NL

Sander de Vree Welysestraat 26, Opslag Molenhofstraat 19, Dodewaard T. 0488 - 41 14 25 | M. 06 - 53 13 33 27 E. info@sdevree.nl | www.sdevree.nl

Zonwering en rolluiken

De Panoven 29 | 4191 GW Geldermalsen | T. 085 - 27 34 660 E. info@stichtingfluvium.nl | I. www.fluvium.nl Fluvium openbaar onderwijs zorgt op 20 scholen in de gemeenten Neder- en West Betuwe (circa 2200 leerlingen) voor een leerzame en inspirerende omgeving. Wij bieden kwalitatief, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs. Samen leren, werken en leven krijgt daarin alle aandacht om ieder talent optimaal te kunnen ontwikkelen.

Onze scholen in de gemeente Neder-Betuwe:

Dodewaard www.de-bellefleur.nl Tel: 0488 - 41 12 60

Echteld www.pwa-echteld.nl Tel: 0344 - 64 14 36

IJzendoorn www.isandraschool.nl Tel: 0344 - 64 12 35

Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen, zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit. Wilt u werken bij Fluvium openbaar onderwijs? Mail dan naar: personeel@stichtingfluvium.nl

Kesteren www.paletkesteren.nl Tel: 0488 - 48 13 98

Ochten www.houtkoperschool.nl Tel: 0344 - 64 14 16

Opheusden www.paletopheusden.nl Tel: 0488 - 44 14 51


SPORTENJONGEREN

Vrouwenvoetbal wat voor jou?

Jongeren aan zet

3Jet Fotografie

Het jongerenwerk van Mozaïek is al jaren te zien in het straatbeeld van Neder-Betuwe. Ralf Reinders (op de foto rechts), jongerenwerker van Mozaïek Welzijn, vertelt over het nut van jongerenwerk.

Op Facebook roept Noreen Speijers de vrouwelijke voetballiefhebbers op om zich aan te sluiten bij de v.v. Kesteren. Wij namen daarom contact met Noreen op om even om uitleg te vragen. ‘Wij hebben in totaal 24 vrouwen die inzetbaar zijn in de teams 1 of 2. Vrouwen 1 heeft nu een selectie van 11 dames en vrouwen 2 heeft er minimaal twaalf. Dat is een smalle basis en daarom zijn we op zoek naar ervaren dames, maar ook dames die voor hun lol een balletje willen trappen. Denk hierbij ook aan de gezelligheid, vriendschappen en het sportief bezig zijn. Vrouwen 1 speelt een hoger niveau dan vrouwen 2, dus er is voor ieder wat wils.’ Noreen beseft dat de drempel om zich bij een voetbalteam aan te sluiten soms vrij hoog is. Daarom is ze persoonlijk beschikbaar om geïnteresseerde dames op te vangen en te begeleiden. Wie vragen heeft over het voetbal of over de trainingen en wedstrijden, kan hierover een e-mailtje sturen naar noreen.speijers@hotmail.com.

v.v. Kesteren zoekt

versterking!

Reinders: ‘Wij hebben contact met jongeren op straat. Soms zijn er overlastmeldingen, ze sturen dan liever een jongerenwerker erop af om te kijken of we het op kunnen lossen zonder handhaving. In de meeste gevallen werkt dat beter dan politie-inzet omdat wij de jongeren vaak al kennen.’ ‘Waar ik zelf blij mee ben zijn de voorzieningen die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn, zoals de jongerenontmoetingsplekken. Je wilt dat jongeren een plek hebben waar ze samen kunnen komen, en niet worden weggestuurd. Dit is voor jongeren én bewoners fijn. Doordat ze het zelf hebben gecreëerd voelen ze zich hier ook verantwoordelijk voor.’ ‘Er is de afgelopen jaren veel opgezet. Van het realiseren van een pannakooi tot jongerenontmoetingsplekken. Uitgangspunt hierbij is dat jongeren het zelf organiseren, wij helpen ze. Door ze te stimuleren, zorgen we dat ze iets nuttigs doen en geen tijd hebben voor andere dingen’, aldus Reinders.

Een-op-een begeleiding Sinds 2014 is Mozaïek gestart met jongerencoaching. Reinders: ‘Veel jongeren zijn hulpverleningsmoe en willen er niks mee te maken hebben, maar lopen toch vast. Het blijkt dat ze wel de hulp van de jongerencoach accepteren omdat ze ons kennen.’

Jongerenwerk voorkomt Het jongerenwerk helpt jongeren op weg in hun proces naar volwassenheid, en voorkomt vaak dat er problemen komen.

Contact Heb je signalen over (groepen) jongeren of wil je als jongere zelf iets opzetten, maar je weet niet hoe? Bel Ralf 06 - 30 03 29 65. Kijk voor meer contactgegevens op www.mozaiekwelzijn.nl

31


Onderwijs op afstand Onderwijs op afstand, het vergde veel energie en creativiteit van zowel docenten als leerlingen. Hoe kijken de scholen van het voortgezet onderwijs in de gemeente NederBetuwe terug op lesgeven in coronatijd?

Het bleek een ingewikkelde periode te zijn geweest. De interactie in een klas en de ontmoeting tussen docent en leerling is nou eenmaal de beste manier van lesgeven, daar zijn de vertegenwoordigers van middelbare scholen het unaniem over eens. De docenten hadden dan ook een enorme behoefte de leerlingen weer te kunnen zien. Het heeft de docenten veel energie gekost om te zoeken naar een prettige manier van lesgeven op afstand, om alle vragen die ontstonden tijdens online lessen goed te kunnen beantwoorden, maar ook de leerlingen gemotiveerd te houden. Je hebt namelijk leerlingen die gedisciplineerd en zelfstandig zijn maar ook leerlingen die school echt nodig hebben om gemotiveerd te blijven. Verschillende scholen hebben die leerlingen onder begeleiding van een docent op school in kleine groepjes opgevangen. Maar er zijn ook mooie inzichten ontstaan. ‘We zijn met elkaar blijkbaar tot meer in staat dan we ooit hadden gedacht.’ Het bleek een interessante periode, want niemand had hier ervaring mee. Maar niemand ziet meer tegen de online lessen op. Gelukkig maar want het onderwijs zal voorlopig creatief moeten blijven omgaan met de nieuwe manier van lesgeven. Onderwijs moet in kleinere groepen, verspreid plaats­ vinden. Op de toekomst kan nog niet vooruitgelopen worden. Er is naar een vorm van lesgeven gezocht die op de langere termijn uit te voeren is, we weten immers niet hoe het onderwijs in combinatie met corona er vanaf volgend schooljaar voor zal staan. Het blijft zoeken.

De interactie in een klas en de

ontmoeting

tussen docent en leerling is nou eenmaal de beste manier van

lesgeven

32

- Neder-Betuwe


ONDERWIJS

Jeroen Peters Coördinator bovenbouw en docent lichamelijke opvoeding

Aan het woord:

‘We hadden van tevoren nooit kunnen denken dat we op afstand les zouden kunnen geven. Maar we kwamen voor deze uitdaging te staan en dat ging met vallen en opstaan.’ ‘Het bleek een interessante periode want we hadden hier geen ervaring in. Maar niemand ziet meer tegen de online lessen op.’ ‘Het creatief- en zelfsturend vermogen van de leerlingen is naar boven gekomen. Deze periode heeft dus ook wat moois opgeleverd.’ ‘Hoe flexibel leerkrachten en leerlingen zijn omgegaan met de omstandigheden, daar kan ik alleen maar heel trots op zijn.’

Dick Both Locatiemanager van Lodensteincollege ‘Het online lesgeven bleek zeer intensief, er is veel contact geweest tussen docent en leerling. Maar de docenten staan er positief in.’ ‘De ene leerling is heel gedisciplineerd en zelfstandig en de ander heeft school echt nodig om gemotiveerd te blijven.’ ‘We hebben naar een vorm van lesgeven gezocht die op de langere termijn bruikbaar is, hierbij hebben we voldoende ritme voor de leerlingen ingebouwd en gezorgd dat ze school frequent bezoeken.’

Marieke Hulsbergen

‘We weten niet wat de toekomst ons zal brengen. Ik vind het dan ook heel spannend of deze vorm van lesgeven gaat lukken.’

Directrice Helicon Ik ben ontzettend trots op mijn collega’s, omdat zij een creatieve oplossing hebben gevonden om de interactie, die ze normaal met hun leerlingen hebben, te behouden. En trots ben ik ook op onze leerlingen. Er is veel van ze gevraagd de afgelopen periode, zeker ook omdat we een praktijkgerichte school zijn.’ ‘Als ik naar de toekomst kijk zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Een meer hybride vorm van lesgeven hoort daarbij.’ ‘Ik hoop dat we als scholen, ook in de toekomst, meer met elkaar op zullen trekken. Dat we kennis en ervaring uit zullen wisselen en zo van elkaar kunnen leren. Zo zijn we, al is het op afstand, toch samen één.’

33


WILT U OOK VAN UW ENERGIENOTA AF?

ZONNEPANELEN EN OMVORMER

PAKKETPRIJS VANAF

€ 59,-

PER MAAND WARMTEPOMP

ONTVANG NA PLAAT SIN

€ 2750,-* G

ENERGIE COÖPERATIE NEDER BETUWE l NIJVERHEIDSWEG 2A 4041 CK KESTEREN l INFO@ECONB.NL

OP UW RE

*verreken

KENING

ing subsid

ie en btw


HELDEN UIT DE ZORG

Tranen uit de zorg Marieke is werkzaam bij Vilente locatie Mooi-Land in Doorwerth waar een afdeling ingericht werd als Corona Care Centrum. Dit om de druk op andere zorginstellingen te verlichten. Gedurende vijf weken werden hier met corona besmette mensen verzorgd die een groot besmettingsgevaar vormden voor hun omgeving. Overlijden en genezing lagen hier dicht bij elkaar.

Bewuste keuze

Het was een heftige tijd voor corona verzorgende Marieke Meijering (43) uit Opheusden. Gedurende vijf weken is zij werkzaam geweest op een coronaafdeling bij Vilente. Nu vertelt ze over de ups en downs in deze bizarre periode.

Marieke:

Marieke: ‘Als zorgpersoneel kregen mijn collega’s en ik de vraag of we ons vrijwillig wilden aanmelden als corona verzorgende. Dat is niet zomaar wat natuurlijk, je loopt extra risico en het moest dan ook binnen het gezin besproken worden. Nee, ze stonden niet direct te juichen. Je weet dat het akelig wordt maar tegelijk krijg je de kans om écht nuttig werk te mogen doen. Je maakt samen allerlei afwegingen en uiteindelijk stemden ze ermee in. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor.’

Marieke: ‘Een

lieve glimlach

zagen ze niet door het masker en een

warme aai

over de wang, daar zat een handschoen tussen.’

Helden En akelig, dat werd het. Marieke: ‘Wat ik schrijnend vond waren de raambezoeken van familie. Ze mochten niet bij hun dierbare komen en dat deed pijn. Er was zo veel verdriet. Ik heb dan ook ongelooflijk veel bewondering voor familieleden die in deze bizarre situatie terecht waren gekomen. Om ons heen hebben ze het over zorghelden. Wij zorghelden? Nee, de familie van de coronapatiënten, dát zijn de echte helden. Dat de liefde van familie zo ver gaat dat ze de zorg voor hun dierbare aan een ander over durven te laten, daar heb ik veel bewondering voor.’

Tranen van vreugde en verdriet ‘Wat ik als ergste heb ervaren waren de momenten dat ik er voor de patiënt wilde zijn door mijn liefde en warmte te tonen, maar dat door de beschermende kleding onmogelijk werd gemaakt. Een lieve glimlach zagen ze niet door het masker en een warme aai over de wang, daar zat een handschoen tussen. Dat vond ik verschrikkelijk. De weken als verzorgende op de corona-afdeling hebben me geraakt. Al die verdrietige mensen en de patiënten die het niet hebben kunnen winnen van dit verschrikkelijke virus.’ Toch waren er niet alleen tranen van verdriet volgens Marieke. Er waren ook tranen van geluk. Wanneer een dame van 92 jaar gezond verklaard weer naar huis mocht bijvoorbeeld.

Wij zorghelden?

Nee, de familie van de coronapatiënten, dat zijn de echte helden.’

Opheusden -

35


DE KRACHT VAN GMB

BOUW- EN KEUKENCENTRUM

Uitdaging verbindt

Voor onderhoud en reparatie, APK, schadeherstel, diagnostiek, banden & airco service.

Rijnbandijk 117 | 4043 JK Opheusden telefoon: 0488 - 44 13 34 | mobiel 06 - 20 36 88 14

Dalwagenseweg 38, Opheusden 0488 - 44 26 30

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 18.00 uur zaterdag geopend van 8.00 - 16.00 uur

WWW.ADRIAANVERWOERT.NL

Meer weten over GMB? Kijk op www.gmb.eu of bel 088 88 54 000

autovakmeester.nl/roelofsen

van Viegen Riooltechniek B.V. is een jonge, ambitieuze organisatie op het gebied van ontstoppen, reinigen, inspecteren, vervangen van rioleringen bij o.a. overheid, bedrijven, instellingen en particulieren. Hoofdzakelijk zijn onze medewerkers actief in Midden en Oost Nederland. Onze organisatie is VCA** en zowel ISO 9001 als 14001 gecertificeerd. Een volledig bedrijfsprofiel kunt u terugvinden op www.vanviegenriooltechniek.nl

Dhr.J.van Lee

Vanwege onze sterke groei zijn wij voor onze vestiging in Ochten op zoek naar medewerkers om ons team van enthousiaste vakmensen te versterken.

Heuningstraat 23C

ALGEMEEN MEDEWERKER

CA Ochten De functie omvat4051 het uitvoeren van grondwerkzaamheden en het assisteren bij overige werkzaamheden. Daarnaast woon je in het werkgebied en ben je in het bezit van rijbewijs B/E.

Prunusstraat 47 Telefoon: 0344 644 504 Opheusden VERNIEUWINGS-/STORINGSMONTEUR info@vanviegenriooltechniek.nl T. 06 - 11 08 26 76 De werkzaamheden bestaan uit het oplossen van verstoppingen en het herstellen van mankementen aan het rioolstelsel van onze klanten. Je beschikt over een LBO/MBO werk- en denkniveau over goede communicatieve E.enrozon@rzze.nl vaardigheden en sta je stevig in je schoenen. Daarnaast woon je in het werkgebied en ben je in het bezit van rijbewijs B/E. I. www.rzze.nl

Dhr. J. van Leeuwen Tolsestraat 5, 4043 KB Opheusden Tel.: (0488)-441818 | Fax: (0488)-442973 E-mail: vanleeuwenwandafwerking@kliksafe.nl

www.vanviegenriooltechniek.nl

(AANKOMEND) MACHINIST

Voor het reinigen van rioleringen en kolken met geavanceerde rioolreinigingsvoertuigen. Om deze afwisselende en verantwoordelijke functie naar behoren te kunnen uitoefenen is minimaal LBO-niveau gewenst. Wanneer je beschikt over rijbewijs B/C en het chauffeursdiploma (Code 95) is dat een pré.

Met Skoy zit je goed deze zomer.

Skoy

(AANKOMEND) RIOOLINSPECTEUR

Voor het inspecteren van rioleringen met geavanceerde leidinginspectieapparatuur. Om deze afwisselende en Binnenen buitenkussens en is matrassen op maat verantwoordelijke functie naar behoren te kunnen uitoefenen beschik je over een MBO-niveau. Daarnaast een gedegen kennis van en gevoel voor computers belangrijk en wanneer je in het bezit bent van rijbewijs B/C is dat een pré. Het certificaat "Visuele Inspectie Rioolstelsel voor inspecteurs" (NEN 3399-2015) van stichting RIONED, heb je reeds behaald of ben je bereid te halen.

skoy.nl

Skoy

VOOR ALLE FUNCTIES GELDT DAT: • je komt te werken in een groeiende organisatie die wil investeren in de juiste mensen. • een negen tot vijf mentaliteit niet in ons team past. • het fulltime functies betreft. • je een contract krijgt voor een bepaalde tijd met zicht op een vast dienstverband.

Spacovers op maat

Voor eventuele nadere inlichting over de genoemde functies, kun je telefonisch contact opnemen met dhr. N. van Viegen (0344-644 504).

spacovers.nl

Interesse? Schrijf dan een gemotiveerde brief en stuur deze met je cv naar: van Viegen Riooltechniek B.V., t.a.v. dhr. N. van Viegen, Postbus 223, 3910 AE Rhenen

Skoy

Reageren per email kan ook: info@vanviegenriooltechniek.nl. Geef in de onderwerpregel aan dat het een sollicitatie betreft. 29c | 6669 CA Dodewaard Dalwagen Outdoor cooking

T: 0488 – 41 00 40

*Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

kliniek-klaver4dieren.nl

skoyoutdoorcooking.nl

Van droom tot tuin... Ambachtstraat 2, Ochten 06 - 5379 5485 info@vandijkbuiteninrichting.nl www.vandijkbuiteninrichting.nl


KUNSTENHISTORIE

Expositie Betuwse kunst in Hiense kerk Henk van Tuil gaat zijn schilderijen exposeren in de kerk aan de dijk in Hien. Het werk van de Ochtense huis- en kunstschilder viel zo op dat TV Gelderland, de Gelderlander, Betuwe Totaal en andere huis-aan-huisbladen er aandacht aan schonken.

‘Boze bolsjewieken’ De sigarenfabriek van Gerhard van Dronkelaar in Opheusden was onder zijn leiding uitgegroeid tot de belangrijkste werkgever in Opheusden. Na zijn overlijden in 1894 zette zijn weduwe Johanna Catherina Monhemius het bedrijf voort. Zij trouwde later met de veel jongere kleermaker Henk Vergunst. Zonder vakkennis en leidinggevende capaciteiten viel het ondernemen niet mee. Door de internationale concurrentie ging het bedrijf in 1921 failliet.

Gemeenteraadslid Vergunst was ook gemeenteraadslid van christelijke origine. Zoals de geschiedschrijving vermeldt, stond hij bekend om zijn aparte voorstellen en forse uitspraken. Dus is er niets nieuws onder de zon. In 1917 diende hij ook een niet nader bekend voorstel in, dat door de gemeenteraad werd afgewezen. Vergunst was zo boos dat hij de collega-raadsleden uitmaakte voor ‘boze bolsjewieken’.

Ambtsgebed afgewezen

Om hem te typeren citeren we het Gemeentenieuws van een paar jaar geleden: ‘Een spin op het doek? Een klimplant die over het schilderij kronkelt? Het is maar de vraag. De schilderijen waarmee Henk van Tuil uit Ochten momenteel exposeert in het gemeentehuis kunnen je zomaar op het verkeerde been zetten. Het staat ook bekend als ‘Trompe l’oeil’, een schildertechniek die bedrieglijk realistisch aandoet. Het is Frans voor ‘bedrieg het oog’ of ‘gezichtsbedrog’. Zelf noemt Van Tuil het ‘schilderen met een grapje’. Toen ik als huisschilder voor Nederlanders in Zuid-Frankrijk aan het werk was, schilderde ik een web met een grote spin op het plafond. Op een dag reed de eigenaar naar de naburige stad – een half uur rijden met de auto – om er een bezem met uitschuifbare stok te kopen voor het verjagen van die spin. Zo echt was mijn kunstwerk. Zulke grapjes zie je vaak in mijn schilderijen terug, met spinnen, vliegen en muisjes.’

Op 2 september 1919 stelde hij voor om de gemeenteraadsvergaderingen met gebed te openen. Burgemeester en wethouders waren voor, maar waarschuwden in de toelichting ervoor dat het al snel een dor formalisme zou kunnen worden, ‘waarin de kern en pit van alle vroomheid gemist wordt’. Het voorstel werd met vijf stemmen voor en zes stemmen tegen verworpen. Vergunst sprak daarover in niet mis te verstane woorden zijn ongenoegen uit, en dan zeggen we het nog heel diplomatisch.

Van Rotterdam naar Leiden Hij trouwde later met huishoudster Floortje Roelofsen uit Dodewaard, de zus van ds. H. Roelofsen van de Gereformeerde Gemeenten. Zakelijk is hij nooit succesvol geweest, ook niet in het opzetten van een netwerk van sigarenhandelaren. Hun weg voerde van Rotterdam naar Leiden, waar uit het huwelijk de latere predikanten A. (Arie) Vergunst van de Gereformeerde Gemeenten en E.F. (Floor) Vergunst van de Hervormde Kerk werden geboren. Beiden vanuit hun ambt niet onbekend in Opheusden.

Wat is er nog meer te zien? Maar Henk exposeert niet alleen. Hij brengt zijn ervaring ook over op een select groepje kunstenaars, die samen met hem hun werk laten zien. Zo exposeert Frans Kamp expressionistisch en fijn realistisch werk. Helmy van Erp, Ton Thiele, Evert Floor en Sjoerd den Hartog exposeren ook fijn realistische schilderijen in olieverf. Verder zijn er beelden van Helmy van Erp (steensoorten, speksteen) en Anjo de Jong (beelden in brons). José van Alfen van Atelier Natural Art laat onder meer aardewerk zien en Jeannette den Hartog haar liefde voor fotografie.

Openingstijden

De sigarenfabriek van G. van Dronkelaar in Opheusden, met geheel rechts Henk Vergunst.

De opening zal plaatsvinden op vrijdag 21 augustus om 13.30 uur. De expositie is in de Hiense kerk te bezichtigen tot en met 19 september, op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-18.00 uur.

37


DE DROGIST MET AANDACHT

Nedereindsestraat 2, Kesteren T (0488) 48 10 95 kesteren@bhmadvies.nl

NEDEREINDSESTRAAT 11A 4041 XE | KESTEREN

Kerkdwarsstraat 1, Kesteren T. 0488 75 90 05 | E. info@hbwonen.nl I. www.hbwonen.nl

T: (0488) 48 17 72 E: INFO@DROGISTERIJKESTEREN.NL

Tuincentrum Van Binsbergen vof Nieuwbouw TUINPLANTEN | LANDBOUWZADEN BESTRIJDINGSMIDDELEN | ALLE SOORTEN POOTAARDAPPELEN EN MESTSTOFFEN | ALLES VOOR UW GROENTETUIN

Verbouw

Nieuwbouw Aanbouw

Verbouw

Renovatie

Aanbouw Nieuwbouw Restauratie

t Daarbokuuwnen! u op

t Daarbokuuwnen! u op

Verbouw Broekdijk 26 4041 CV Kesteren Tel. (0488) 483235 Renovatie info@bouwbedrijftornbroers.nl www.bouwbedrijftornbroers.nl Aanbouw

Restauratie Renovatie

t Daarbokuuwnen! p o u

Broekdijk 26 4041 CV Kesteren Tel. (0488) 483235 Restauratie info@bouwbedrijftornbroers.nl www.bouwbedrijftornbroers.

Broekdijk 31a Kesteren 0488 - 48 13 43

Broekdijk 26 4041 CV Kesteren Tel. (0488) 48 32 35 info@bouwbedrijftornbroers.nl www.bouwbedrijftornbroers.nl

Broekdijk 26 4041 CV Kesteren Tel. (0488) 483235 info@bouwbedrijftornbroers.nl www.bouwbedrijftornbroers.nl

Torenstraat 14 4041 ga kesteren 0488 - 72 58 50 www.hbkaasenmeerkesteren.nl

Tuinmateriaal voor uw tuin! Dealer van: arendsnatuurlijk.com woodvision.nl | tuindeco.com carpgarant.nl Nijverheidsweg 4a 4041 CK Kesteren T 0488 723124 E info@arendsnatuurlijk.com

Industrieweg 2a , Kesteren T. 0488 48 4030 info@mpolman.nl www.mpolman.nl


GEZONDHEID

‘Grote uitdagingen in strijd tegen ongezond gewicht’

Joris Maier is JOGG-regisseur in gemeente Neder-Betuwe en werkt ruim een jaar volgens de aanpak JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht. Bijna 150 gemeenten in Nederland zijn hiermee aan de slag gegaan om samen te zorgen voor een gezondere leefomgeving, waarin een gezondere keuze een makkelijk te maken keuze

Ideeën genoeg voor gezonder leven ‘Ik heb ideeën genoeg hoe we met z’n allen kunnen zorgen voor een gezondere leefomgeving waarbij het makkelijker is om te kiezen voor gezond. Maar er is wel een omslag voor nodig want in de laatste decennia is een ongezondere keuze er als een vanzelfsprekendheid ingeslopen. Pak vaker de fiets in plaats van de auto, drink vaker water in plaats van frisdrank, kies vaker voor groente en fruit en beloon jezelf af en toe met een ongezondere keuze!’

Zorgen over de jeugd ‘Een hoog percentage inwoners heeft een ‘ongezond gewicht’ en dat willen we graag veranderen. Maar dat doe je niet even in een paar maanden. Overal is overdadig ongezond voedsel te vinden en dat beïnvloedt gedrag en keuzes van inwoners enorm. Persoonlijk heb ik zorgen over de opgroeiende jeugd. Neder-Betuwe is een kinderrijke gemeente en bijna twintig procent van de kinderen kampt met een ongezond gewicht, dit percentage groeit naar 56% bij volwassenen, aldus cijfers van GGD Gelderland-Zuid uit 2019. Ik vind het daarmee een groot maatschappelijk probleem. Hoewel de focus op de jeugd ligt, hebben we echt iedereen nodig om mee te helpen onze omgeving gezonder te maken. Dat moet lukken want in het afgelopen halfjaar hebben we gezien hoe enorm solidair de Neder-Betuwenaren met elkaar zijn.’

is! En belangrijk, want ‘Gezonde Jeugd = Gezonde Toekomst’. Gezond eten en bewegen ‘Gezond eten en voldoende bewegen, ingewikkeld is het niet. Dat kan via sporten maar ook wandelen en fietsen is prima. Denk na over wat je eet. Vaak is het een kwestie van wennen om tussendoortjes te laten staan of een gezondere variant te kiezen. Als het eenmaal in je systeem zit, dan volgt de rest vanzelf. Je zult ervaren dat je je na een tijdje veel prettiger en gezonder voelt.’

Het verhaal van Joris Maier, regisseur

Geen koekje of kroketje meer?

Mag je dan nooit meer een koekje bij de koffie, een kroketje bij de lunch of een biertje in de avond? Tuurlijk wel, maar sta vaker stil bij je eigen beweeggedrag en bij wat je allemaal eet op een dag. Wat zou het geweldig zijn als meer inwoners aandacht schenken aan een gezonde leefstijl en het goed zorgen voor je lichaam. Volgens mij is dit haalbaar. Veel Neder-Betuwenaren blinken uit in het telen, kweken en verzorgen van allerlei gewassen en vruchten, dat zit in de genen. Het zou fantastisch zijn als we met nog meer liefde en passie voor ons lichaam zouden zorgen!

Jongeren Op Gezond Gewicht

Met vitale groet, Joris Maier JOGG-regisseur gemeente Neder-Betuwe

Neder-Betuwe -

39


Trivium

kwaliteit in onderwijs

De stichting Trivium een onderwijsorganisatie met 14 protestants-christelijke basisscholen in Zuid-Gelderland. Twee van deze scholen staan in de gemeente Neder – Betuwe.

Brede School CBS Het Kompas in Kesteren CBS Het Kompas staat voor een brede ontwikkeling van de leerlingen. Naast een stevige basis in de cognitieve ontwikkeling bieden wij ruimte aan ieder kind om zijn talenten te ontdekken.

Joost van den Vondelstraat 1b, 4041 XJ Kesteren. Tel. 0488 - 48 18 54 www.kompaskesteren.nl

Nefit Easy De slimste thermostaat

Samen spelen, samen leren, samen leven. • Wij zijn een vitale dorpsschool met een modern christelijke identiteit. • Onze school is overzichtelijk, ruim, met moderne faciliteiten en gelegen in een veilige buurt. • Ons team is enthousiast, zelfkritisch en professioneel, met een gedeelde visie en verantwoordelijkheid. • Wij werken bewust aan de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben om actief deel te nemen in de maatschappij van morgen. Emmalaan 4, 6669 AR Dodewaard. Tel. 0488 - 41 12 26 www.dehien.nl

Hoe simpel kan het zijn? Verwarmen zoals u het wilt Makkelijk te bedienen, altijd en overal met handige app

Zelflerend en service op afstand mogelijk De ideale hulp om energie te besparen

Zonder contract of abonnementskosten

Dalwagenseweg 2, Opheusden Tel (0488) 44 13 74 www.roelofsen-installatie.nl

Alles voor uw interieur Industrieel en stoer

180 0 woo m 2 insp n­ irat ie!

H.D. Verwoert & Zn | Wonen met nét dat beetje meer!

Dalwagenseweg 43 | 4043 MT Opheusden | Tel: 0488 - 44 13 51 | info@hdvwonen.nl | www.hdvwonen.nl


COLUMN

Onvergetelijk kroonjaar De voorbereidingen voor 75 jaar vrijheid en Koningsdag waren in volle gang. Het zou wederom overtreffend worden. Alles liep volgens schema en toen was daar corona. In het hele begin vond ik dat om eerlijk te zijn niet zo spectaculair. Dit wordt weer zo’n typisch Nederlands dramaatje. Net als dat er code oranje wordt afgegeven in verband met naderend noodweer en vervolgens schijnt de hele dag de zon. Maar hoe meer de tijd vorderde, hoe meer de ernst aan het licht kwam. Koningsdag 2020 kon niet doorgaan. Veel lokale ondernemers toonden loyaliteit en lieten de vereniging niet in de kou staan. Ook nu steunen wij jullie, klonk het. Wederom niet verwacht en onvergetelijk. 27 april 2020 was dan ook de meeste stille Koningsdag ever. In de groepsapp van de Oranjevereniging werd in de vroege ochtend al druk heen en weer geappt. We misten elkaar. Normaal gesproken zouden tientallen vrijwilligers al uren stressend aan de slag zijn met het opbouwen van attracties, food&drink plein, het neerzetten van honderden dranghekken etc. Alles was anders en voelde vreemd. Klokslag 10:00 uur klonk tóch het volkslied. Mijn buurvrouw speelde op haar saxofoon het Wilhelmus en straatgenoten stonden bij hun deur te luisWeer zo’n typisch teren of te zingen. Corona Nederlands raakte ons, maar wist ons niet te knakken.

dramaatje.

Koningsdag met opnieuw een bomvol programma. Voor het vijfde jaar op rij de immens populaire zeepkistenrace met een recordaantal inschrijvingen. 75 jaar vrijheid met een eervolle herdenking en vele extra activiteiten op zowel 4 als 5 mei. Dit kroonjaar zou onvergetelijk worden. En dat werd het. Alleen op een compleet andere manier dan een ieder voor mogelijk hield.

Net als dat er 5 mei was idem dito. De vrijwilligers van het 4&5 mei code oranje wordt comité, wat een orgaan is van afgegeven Oranjevereniging Ochten-Eldik, hadden mooie plannen. 75 jaar vrijheid zou grootst herdacht worden. Er stond een brooddropping, vrijheidsmaaltijd en Tour de Waal op het programma. Stuk voor stuk bijzondere activiteiten die helaas niet door konden gaan. Op een niet bekend gemaakt tijdstip werden in de middag kransen gelegd. En dan is het 20:00 uur. Twee minuten in stilte, zittend voor de televisie kijkend naar een lege Dam in Amsterdam, zonder publiek en genodigden. Het besef van de betekenis van vrijheid is voor mij nog nooit zo groot geweest. 2020 moest een onvergetelijk oranjejaar worden. Dat werd het. Laten wij met z’n allen hopen dat we het volgend jaar samen onvergetelijk kunnen maken. Dan op de juiste manier en bovenal in goede gezondheid. Lukas Bennink Oranjevereniging Ochten-Eldik

Ochten-Eldik -

41


Goos Cardol

Nieuw boegbeeld van Tree Centre Opheusden

Goos Cardol is de nieuwe voorzitter van Tree Centre Opheusden, de derde op rij sinds het ontstaan van de vereniging. We spraken hem op een zonnige dag tijdens een ronde door hĂŠt laanboomcentrum van Europa. Goos heeft zijn sporen verdiend in de groene wereld, de diversiteit van zijn curriculum vitae toont dat hij zowel een man is van de theorie als de praktijk.

42


GROENEWERELD

Fähig maken Door mijn achtergrond ben ik echt ‘boomkwekerijminded’ en vooral betrokken bij de kwekers en dus ondernemers. Ik omschrijf mezelf als een dienend leider: ik leid op basis van behoeftes. Simpel gezegd: ik ben een leraar, geen baas.

Stevige positie als Europees laanboomcentrum

Terwijl we op een veilige afstand van elkaar kwekerij ver­ kennen vertelt hij zijn historie: ‘Ik ben de zoon van een fruitteler uit Tuil in de Tielerwaard. Mijn ambitie als kind kende twee sporen; mijn ideaal was om doordeweeks te werken als fruitteler of boer en op zondag dominee te zijn. De combinatie van theorie en praktijk was al vroeg zichtbaar. Uiteindelijk startte ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen mijn promotieonderzoek naar ruimte voor agribusinesscomplexen. Vanuit dat startpunt werd ik adviseur bij Interpolis op het gebied van agrarische zaken. Wat volgde was een directiefunctie bij de Coöperatieve Nederlandse Bloem­ bollencentrale. Daar ben ik tien jaar werkzaam geweest en heb ik ingezet op een verbreding naar de vaste planten­sector en boomkwekerij. Het resultaat was dat ik veiling­ directeur werd van The Greenery; een samenvoeging van diverse veilingen. Op een zeker moment, koos ik ervoor omeen andere weg in te slaan en werd ik zelfstandig adviseur van ZLTO, de Zuidelijk Landbouw- en Tuinbouw Organisatie. Door deze positie werkte ik actief samen met Greenport Zundert en maakte als vanzelfsprekend kennis met Tree Centre Opheusden. In 2019 was ik actief betrokken bij een onder­ zoek door provincie NoordBrabant en ZTLO naar de droogte van volle grond en het effect daarvan op groente. Via deze weg kwam ik via de Universiteit van Wageningen op het spoor van de openstaande vacature voor het voorzitterschap van TCO.

+

160 bedrijven

Mijn doel als voorzitter is, om ondernemers ‘fähig’ te maken; vaardigheden te helpen ontwikkelen om de juiste stappen te zetten voor nu en de toekomst. Ik hoop het Tree Centre van Opheusden te begeleiden naar een hoger level en het opeisen van een stevige positie als hét laanboomcentrum van Europa. Op dit moment staan de vereniging en de leden voor vraagstukken als bodem, klimaat, en omgeving. Deze vraagstukken dagen het ondernemerschap uit: wat betekent het voor je kwekerij én voor jouw onderneming.

Kroonjuwelen Daarom is mijn boodschap: koester je kroonjuwelen. Bomen zijn zuurstoffabrieken mét sierwaarde. Bijzonder waardevol dus. Boomkwekers zijn daarom onmisbaar, zij staan immers in de kraamkamer van onze toekomst en die van de generaties na ons. www.treecentreopheusden.nl

1800 hectare CO2

vermindering

Opheusden -

43


We combineren efďŹ ciency met inzicht ĂŠn plezier in ons werk.

Bouwers met daadkracht. Of het nu gaat om de bouw van een bedrijfspand of een complete school, een winkel of een complete woonwijk. Wij bouwen het. In alle projecten hebben we een sterke focus op een excellente uitvoering. Voor u als klant betekent dat u in iedere fase van de bouw mag rekenen op snelheid, degelijkheid en betrokkenheid! Benieuwd? Neem contact met ons op.

burglandbouw.nl

(0488) 41 72 40

Bouwers met daadkracht

Profile for Alette  Keuken

Infogids 2020  

Infogids 2020  

Advertisement