__MAIN_TEXT__

Page 1

Kuva: Mostphotos

Koulutusopas 2020

#ykkösvalinta #omapolku #työelämäävarten


Näin haet Keudaan! Viereisellä sivulla näet lyhyet ohjeet Keudaan hakeutumiseen. Alta löydät tarkemmat ohjeet eri elämäntilanteisiin. Jos haluat lisätietoja, voit aina ottaa yhteyttä Keudan Hakupalveluihin.

Peruskoulun päättävä HAE KEUDAAN KEVÄÄN 2020 YHTEISHAUSSA! Hakuaika on 18.2. – 10.3.2020. Hakuaika päättyy 10.3. klo 15.00 Yhteishaku tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.

palvelut:

4 5579 ●● p. 040 17 .fi elut@keuda ●● hakupalv t Hakijalle da.fi >> Cha ●● www.keu  –15) (arkisin klo 9

VALMAkoulutukseen haku

Keudan koulutustarjonta löytyy verkkosivuiltamme. Jokaisen tutkinnon sivulla on alaa ja sen opiskelua koskevaa lisätietoa sekä mahdolliset terveydentilavaatimukset ja muut edellytykset.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan VALMA-koulutuksen yhteishaku on 19.5. – 21.7.2020. Hakuaika päättyy klo 15.00. Haku tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi.

Keudassa haetaan suoraan tutkintoon, osaamisala tai suuntautuminen valitaan opintojen alettua. Poikkeuksena tästä on ainoastaan media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, jossa haetaan suoraan joko audiovisuaalisen viestinnän tai kuvallisen ilmaisun osaamisalalle. Kuvallisen ilmaisun osaamisalalle järjestetään pääsykokeet, joiden ajankohta selviää myöhemmin keväällä. Kutsu pääsykokeisiin lähetetään kirjeitse ja tietoa ennakkotehtävistä tulee nettisivuille yhteishaun aikaan. Muihin koulutuksiimme ei ole pääsykokeita.

VALMA-koulutuksen opiskelijavalintatulokset julkaistaan Keudan nettisivuilla valtakunnallisen aikataulun mukaisesti aikaisintaan 31.7.2020, mikäli julkaisulupa on annettu. Lisäksi kaikille valituille lähetetään valintakirje.

Keudassa järjestetään osaamiskartoitus hakijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Kutsu lähetetään hakijalle sähköpostitse. Jos hakija ei osallistu osaamiskartoitukseen tai hänen kielelliset taitonsa eivät ole riittävät, ei häntä voida valita koulutukseen.

VALMA-koulutukseen voi hakea myös jatkuvassa haussa Keudan nettisivujen kautta.

Yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun), koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella) tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito. Tulosten julkaisuaikataulu noudattaa valtakunnallista yhteishaun aikataulua. Julkaisuluvan antaneiden opiskelemaan valittujen nimet julkaistaan Keudan nettisivuilla aikaisintaan 11.6.2020 ja kaikille valituille lähetetään valintakirje. 2

u Keudan Hak

Keudan Koulutusopas 2020

Keudan laajan koulutustarjonnan löydät osoitteesta Keuda.fi/ koulutustarjonta.


YHTEISHAKU

JATKUVA HAKU

1. TUTUSTU

2. HAE

Tutustu koulutus­ tarjontaan ja va­ litse sinulle sopiva tutkinto. Voit myös osallistua tutkintojen tutustumispäiviin!

Ylioppilas tai lukion suorittanut Ylioppilaspohjaisiin koulutuksiin haetaan kevään 2020 yhteishaussa 18.2. – 10.3.2020. Hakuaika päättyy 10.3. klo 15.00.

Yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi voi hakea sosiaali- ja terveysalan, puutarha-alan, media-alan ja kuvallisen ilmaisun, maatalousalan, liiketoiminnan sekä kasvatus- ja ohjausalan ylioppilaspohjaisiin perustutkintoihin. Voit hakea myös muihin kuin ylioppilaspohjaisiin tutkintoihin jatkuvan haun kautta. Opinnot henkilökohtaistetaan aina siten, että suorittamasi lukio-opinnot huomioidaan. Koko Keudan koulutustarjonta löytyy Keudan verkkosivuilta. Jokaisen tutkinnon sivulla on oma jatkuvan haun hakulomake. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun osaamisalalle on pääsykokeet, joiden ajankohta selviää myöhemmin keväällä. Kutsu pääsykokeisiin lähetetään kirjeitse ja tietoa ennakkotehtävistä tulee Keudan nettisivuille yhteishaun aikaan. Muihin koulutuksiimme ei ole pääsykokeita. * HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

3. OSALLISTU

Hae jatkuvassa­ haussa täyttämällä tutkinnon sivulta löytyvä hakulomake.

Osallistu ohjauspäi­ vään, saat kutsun sähköpostilla.

Hae yhteishaun aika­ na 18.2. –10.3.2020 osoitteessa Opintopolku.fi.

Osallistu tarvittaessa pää­ sykokeeseen, osaamiskar­ toitukseen tai harkinnanva­ raisen haun haastatteluun. Saat kutsun sähköpostilla.

Osaamisen vahvistaja, alan vaihtaja tai opintonsa aiemmin keskeyttänyt Jatkuvassa haussa voi hakea opiskelemaan ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai tutkinnon osaa. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, koska tahansa ja millä pohjakoulutuksella tahansa. Koulutus räätälöidään hakijan tarpeita vastaavaksi ja koulutuksen voi aloittaa joustavasti suunnitelman mukaan. Jatkuvan haun hakulomakkeet löytyvät Keudan nettisivujen koulutustarjonta-sivuilta kunkin koulutuksen kohdalta. Samasta paikasta löytyvät tarkemmat tutkintoon ja hakeutumiseen liittyvät lisätiedot.

4. ALOITA Aloita opinnot sinulle tehdyn HOKSin* mukaisesti.

Työnantaja, haetko henkilöstöllesi koulutusta tai tarvitsetko rekrytointiin apua? Oppisopimus on joustava tapa kouluttaa henkilöstöä organisaation vaihteleviin tarpeisiin. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen tutkinnon tai tukinnon osan. Lisäksi täydennyskoulutustarjonnassamme on laaja valikoima lyhyitä kortti- ja pätevyyskoulutuksia sekä täydentävää koulutusta eri aloille. Mikäli tarvitsette koulutusta, jota ei juuri nyt järjestetä, kannattaa pyytää siitä tarjous. Laajemmissa osaamisen kehittämistarpeissa organisaatiotanne palvelee Keudan Työelämäpalvelut. Kysy meiltä lisää! p. 040 174 5627 tyoelamapalvelut@keuda.fi

Keudan Koulutusopas 2020

3


Rehtorin tervehdys

Kuva: Heli Vastamäki

Olet tekemässä hyvää päätöstä ryhtyessäsi opiskelemaan. Keudan monipuolinen ja laaja koulutustarjonta antaa niin nuorille kuin aikuisillekin mahdollisuuden erilaisten opintopolkujen rakentamiseen ja ammattitaidon hankkimiseen. Keudassa on mahdollista suorittaa yli 80 eri perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa tai osallistua täydennyskoulutukseen. Kumppaniverkostomme on laaja ja teemme monitahoista yhteistyötä eri toimialoilla vaikuttavien yritysten kanssa.

Tästä oppaasta löydät kaikki tutkintomme! Ylemmät amk-tutkinnot Ammattikorkeakoulut Työkokemus

Ammattikorkeakoulu­tutkinnot Ammattikorkeakoulut

Työkokemus

Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot

Ylioppilastutkinnot Lukiot

Erikoisammatti­ tutkinnot * Ammatti­­tutkinnot * Ammatilliset perus­tutkinnot * * koulutusta järjestetään myös oppisopimuksena

Perusopetus

4

Keudan Koulutusopas 2020

Tervetuloa opiskelemaan, Keudassa rakennat oman polun ammattiin! Anna Mari Leinonen rehtori

Tohtorintutkinnot Lisensiaatin tutkinnot Yliopistot Ylemmät korkeakoulututkinnot Yliopistot

Olemme Keudassa kiinnittäneet erityistä huomiota ohjaustoimintaan, ja jokaisella opiskelijalla on oma vastuuohjaaja. Hänen kanssaan voit laatia itsellesi henkilökohtaisen suunnitelman, jonka mukaan sinulle räätälöidään oma oppimispolku. Toivon, että opiskeluajastasi tulee antoisa löytöretki uuden oppimiseen ja omien verkostojen luomiseen.

Oppisopimus yhdistää työn ja koulutuksen....................5 Lukio-opintojen yhdistäminen ammatillisiin opintoihin..........................................................6 Kansainvälinen toiminta – Boarding Pass työelämään......................................................................7 Kilpailutoiminnalla kehitetään ammatillista koulutusta.........................................................8 Keudan tutkinnot toimipisteittäin......................................9 Tutkintoja edeltävä koulutus.............................................11 Ammatilliset perustutkinnot.............................................13 Ammattitutkinnot.................................................................47 Erikois­ammattitutkinnot....................................................61 Toimipisteiden yhteystiedot..............................................71

Keuda osana Suomen koulutusjärjestelmää


Oppisopimus yhdistää työn ja koulutuksen Oppisopimuskoulutus on käytännön työtehtävissä järjestettävää, ammatilliseen tutkintoon tähtäävää koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksen tarjoamilla opinnoilla. Oppisopimuksen aikana opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Opiskelijana voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen, tai voit yhdistellä näitä joustavasti opintojesi aikana. Keudan eri toimipisteissä järjestettävistä koulutusinfoista saat lisätietoa verkkosivuiltamme osoitteessa keuda.fi/infot. Voit olla myös yhteydessä Keudan Hakupalveluihin, hakupalvelut@keuda.fi. Yrityksen edustajana sinua palvelee Keudan Työelämäpalvelut, tyoelamapalvelut@keuda.fi. Kuva: Shutterstock

Aloitin opintoni Keudan Wärtsilänkadulla suorittaakseni rakennusalan perustutkinnon ja valmistuakseni talonrakentajaksi. Rakennusala kiinnosti minua työn monipuolisuuden ja myös työllistymisnäkymien vuoksi. Motivoivaa oli myös se, että opiskelu ei ollut luokkahuoneessa istumista. Ensimmäisen vuoden jälkeen sain oppisopimuspaikan rakennusalan yrityksestä ja työpaikalla oppiminen motivoi minua edelleen. Oltuani muutaman vuoden työssä päätin jatkaa rakennusalan opiskelua ja syventää oppimaani. Pääsin Oulun ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennustekniikkaa ja insinööriopintoni ovat nyt puolivälissä.

Rakennusala on monipuolinen ja siinä riittää perehtymistä. Polku ammattiin voi olla lyhyt tai pitkä, mutta alalla riittää aina uutta opeteltavaa. Nöyryys ja oma-aloitteisuus ovat mielestäni valttia niin opinnoissa kuin työssä menestymisessä. Ihan oma juttunsa opiskelussa ovat kaverit, sekä ammatti- että jatko-opintojen aikana minulle on muotoutunut hyvä kaveripiiri, jolla on minulle aivan oma merkityksensä. Olen puhunut opiskelun tärkeydestä ja opitun syventämisestä paljon myös lähipiirilleni, ja nyt myös pikkuveli on suuntautumassa perässäni samalle urapolulle!

Kuva: Eljas Meuronen

OPISKELIJAN TARINA: Keudan opinnoilla ammattikorkeakouluun Eljas Meuronen

Keudan Koulutusopas 2020

5


Lukio-opintojen yhdistäminen ammatillisiin opintoihin

Opiskelijat valitaan suorittamaan kaksoistutkintoa perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella, jonka pitää olla vähintään 7,0. Kun hakeudut Keudan ammatillisiin opintoihin, sinua ohjataan halutessasi edelleen lukio-opintoihin. Kaksoistutkinnon suorittajia ohjataan suorittamaan lukiossa niiden 4 – 6 aineen kursseja, joita hän aikoo kirjoittaa. Lukiossa voi opiskella seuraavia aineita: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli (englanti), matematiikka, fysiikka, kemia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia, biologia ja terveys­tieto. Liikuntaa, musiikkia ja kuvataidetta ei pääsääntöisesti opiskella lukiossa kaksoistutkinnon yhteydessä.​

OPISKELIJAN TARINA: Suunnitelmien pitää saada myös elää Tapio Flinck Samaan aikaan kun valmistuin ylioppilaaksi, valmistuin myös Keudan ravintola- ja catering-alalta kokiksi. Kaksoistutkinnon suorittamiseen kului normaali kolme vuotta, sillä Keudassa sain mielestäni hyvin ymmärrystä kahden tutkinnon suorittajana. Jos opiskelu olisi ollut hankalaa, olisi varmasti jompikumpi tutkinnoista jäänyt enkä olisi nyt tässä tilanteessa. Sain tukea ja oma oponi oli kerta kaikkiaan mainio! Loppujen lopuksi en kokenut mitään ylenmääräistä haastetta ajan tai motivaation suhteen. Kiirekin kulminoitui vasta valmistumisaikaan, kun olin jo päättänyt hakea opiskelemaan korkeakouluun. Pääsin Metropoliaan opiskelemaan bio- ja elintarviketekniikan insinööriksi. 6

Keudan Koulutusopas 2020

Opiskelija voi kolmen vuoden aikana suorittaa enimmillään 30 kurssia. Kaksoistutkintoa suoritettaessa kokonaisopintoaika pidentyy yleensä 6 – 12 kuukaudella.​ Useamman tutkinnon yhtäaikainen suorittaminen vaatii opiskelijalta riittävää motivaatiota ja kypsyyttä opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelu useammassa oppilaitoksessa tuo kuitenkin vaihtelua ja monipuolisuutta opintoihin. Lisäksi lukio-opinnot valmentavat jatko-opintoihin korkea-asteella.​ Keuda tukee kaksoistutkinnon opiskelijoita kannettavan tietokoneen hankinnassa 100 eurolla kunkin lukuvuoden loputtua. Tarkemmat ohjeet saa opinto-ohjaajalta opintojen alettua.

SINÄKIN VOIT!

Kaksoistutkinnon suorittaminen on Keudassa mahdollista jokaisessa tutkinnossa.

Insinööriopintojen loppuvaiheessa seuraava tavoite siinteli jo mielessä. Koska terveys- ja hyvinvointi kiinnostavat minua, hain Helsingin yliopistoon ja valmistun hammaslääketieteen lisensiaatiksi runsaan kahden vuoden kuluttua. Joku voisi ajatella, että valinnoissani ei ole oikein järkeä – kokista insinööritutkinnon kautta hammaslääkäriksi. Itse näen, että tutkintoja ja oppimaani yhdistää punaisena lankana käden taidot sekä keittiössä, laboratoriossa että vastaanotolla. Suunnitelmallisuus on hyvä asia myös opinnoissa, mutta aina on annettava suunnitelmille mahdollisuus myös elää hieman. Ja kaikki se, minkä aloittaa, pitää mielestäni viedä myös loppuun.

Kuva: Tapio Flinck

Sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto kaikissa perustutkinnoissa. Tämä tarkoittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon samanaikaista suorittamista. Käytännössä tällöin opiskellaan ammatillisia opintoja Keudassa ja yleissivistäviä aineita Keudan toimialueen lukioissa.​


Kansainvälinen toiminta – Boarding Pass työelämään Keudasta lähtee vuosittain yli 130 opiskelijaa maailmalle 3 – 12 viikkoa kestäville kansainvälisille jaksoille. Jaksolle lähdetään yleensä opintojen loppuvaiheessa, ja jaksot suunnitellaan ja hyväksiluetaan aina osana opintoja. Suurin osa jaksoista on työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksoja, eli oman alan työpaikalla työskentelyä. Jaksoihin kuuluu myös jonkin verran tutustumista paikalliseen yhteistyökouluun ja kulttuuriin sekä opetukseen ja opiskelijoihin.

• Keudassa jokainen opiskelija voi hakea kansainväliselle jaksolle. • Opinnot eivät keskeydy, vaan kertyvät myös ulkomaajakson aikana. • Kansainvälisellä työelämäjaksolla laajennat ammattiosaamistasi ja parannat kielitaitoasi, tutustut uusiin ihmisiin ja paikalliseen kulttuuriin. • Tuemme sinua jakson suunnittelussa, mahdollisuuksia on runsaasti!

LET’S GO! Joka vuosi yli 130 Keudan opiskelijaa lähtee ulkomaanjaksolle. Lähde sinäkin.

Kuva: Ulla Anttonen

OPISKELIJAN TARINA: Kansainvälinen harjoittelu vahvisti Sonjan visioita Sonja Stigellillä on kädessään tuore todistus. Kolmen vuoden opiskelu Keudassa tekstiili- ja vaatetusalalla on päättynyt ja mielessä siintävät jo seuraavat tavoitteet. Tekstiili- ja muotialan perustutkinto valmistaa ammattiin, mutta samalla se avaa ovia myös muihin mahdollisuuksiin. Opiskelu Keudassa on ollut mielenkiintoista ja antoisaa. Sonjan oppimispolkua ovat täydentäneet myös ulkomaan työharjoittelujaksot: ensin Sonja suuntasi Malmööhön, sitten Bilbaoon ja viimeisin harjoittelujakso vei Viroon. Harjoitteluista kaksi ensimmäistä olivat vaatteiden suunnittelupuolella, ja Tallinnassa Sonja sai tuntumaa ompelutyöhön ja aitoon tuotantoympäristöön. Ajatus kansainvälisestä työelämäjaksosta tuli alun perin Sonjan opettajalta, Riitta Niemeltä. – Riitta ajatteli, että saattaisin olla sopiva lähtijä ja innosti minua harjoitteluun. Aluksi ajatus kahdeksan viikon asumisesta ulkomailla tietysti mietitytti, mutta pian innostuin aja-

tuksesta ja lopulta kansainvälisiä työelämäjaksoja kertyi sitten peräti kolme, Sonja naurahtaa. Kesän alkaessa on aikaa kypsytellä tulevaa. Ensimmäisenä Sonjan tavoitteena on hakea Aalto yliopistoon opiskelemaan muotia ja vaatesuunnittelua. Pääsykoe edellyttää vielä oman portfolion viimeistelyä ja uusien ideoiden kypsyttelyä. Opiskelu ja harjoittelujaksot ovat vahvistaneet Sonjan omaa visiota vaatteiden suunnitteluun ja myös korujen suunnittelukokeiluihin. Inspiraation yllättäessä materiaaliksi käy vaikka kuplamuovi, kuten viimeisimmän korutyön toteutuksessa. – Poimin jatkuvasti ympäristöstä ideoita ja aiheita omiin suunnitelmiini. Hyvän perusopetuksen, kannustavan opettajan ja monipuolisen kansainvälisen työelämäjakson ansiosta koen olevani monta askelta lähempänä omaa unelmaani. Haluan kannustaa kaikkia tarttumaan kansainväliseen työelämäjaksoon tilaisuuden tullessa. Se kannattaa aina, olipa opiskeluala ja omat jatkosuunnitelmat millaiset tahansa. Keudan Koulutusopas 2020

7


Kilpailutoiminnalla kehitetään ammatillista koulutusta Keudan opiskelijat voivat halutessaan osallistua erilaisiin ammattitaito- ja kulttuurikilpailuihin. SAKUstars on valtakunnallinen kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Kilpailuissa on sarjoja sekä ennakkoon lähetettäville töille että paikan päällä tehtäville suorituksille. Seuraavat SAKUstars -kilpailut järjestetään Helsingissä 21. – 23.4.2020, ks. sakustars.fi.

SAKUsports-harrasteliikuntatapahtumassa nähdään tuttuja lajeja uusissa kuosissa. Nauti liikkeestä ja tutustu opiskelijoihin eri puolilla Suomea, ks. sakury.net. Taitaja on ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma. Yleisö pääsee seuraamaan ammattiin opiskelevien nuorten SM-kilpailua ja voi samalla tutustua laajasti eri ura- ja koulutusvaihtoehtoihin. Taitaja järjestetään seuraavan kerran Jyväskylässä 11. – 14.5.2020, ks. skillsfinland.fi.

Skills Finland lähettää ja valmentaa yhteistyökumppaneidensa kanssa joukkueen vuorovuosin järjestettäviin WorldSkills- ja EuroSkills-ammattitaitokilpailuihin. Myös Keudan opiskelijat ovat menestyneet näissä kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa. EuroSkills Graz 2020 -kilpailu järjestetään Itävallassa 16.–20.9.2020, ks. skillsfinland.fi.

OPISKELIJAN TARINA: KILPAILUTOIMINTA ON MUOKANNUT MARIA YRJÖLÄN OPISKELUPOLKUA Kun sain tietää pääseväni ammattitaitokilpailun maajoukkueeseen loppuvuodesta 2018, aloin harjoittelun seuraavana päivänä. Tein opettajani Tuija Näriäisen kanssa kalenterin harjoittelupäivistä, -paikoista ja -aiheista. Sen lisäksi olen osallistunut erilaisten tilaisuuksien koristeluihin ja kilpailuihin. Tämän vuoden maailmanmestaruuskilpailujen teemana olivat kontrastit. Olin harjoitellut Keudassa erilaisia perusideoita ja vaihtoehtoja. Kun näen paikan päällä millaiset kilpailumateriaalit ovat, sovellan ja ideoin ne kilpailuideaan. Sain valmistautumisessa tukea valmennustiimiltä, johon Tuijan lisäksi kuului kolme muuta opettajaa.

Kuva: WorldSkills

8

Keudan Koulutusopas 2020

Keudan floristiopiskelija Marja Yrjölä osallistui Suomen joukkueessa WorldSkills -maailmanmestaruuskilpailuihin Kazanissa elokuussa 2019..

Ennen kilpailuja olin keväällä työharjoittelussa kukkakaupassa Norjassa. Tämä onnistui Keudan opettajan Tiina Räihän avustuksella ja kontakteilla, jotka olivat syntyneet kilpailutoiminnan myötä. Norjalainen kukkakauppias on ollut kansainvälisessä kilpailutoiminnassa mukana, joten hän pystyi ohjaamaan minua kilpailutilanteita ajatellen. Työharjoittelu tuli hyvään vaiheeseen. Maiseman vaihto toisenlaiseen ympäristöön, erilaisten sidontatapojen näkeminen ja englannin kielen käyttö toivat tervetullutta rentoutta kisoihin valmistautumiseen. Olen floristiikan ammattitutkinnon loppusuoralla ja valmistun syksyllä. Valmistumisen myötä tulee mieleen, etten tullessani opiskelemaan puutarhatalouden perustutkintoa Keudaan tiennyt, millainen polku minulle täällä muovautuukaan.


Tuusula, Pekka Halosen Akatemia

Tuusula, Kirkkotie 31

Sipoo, Sipoon Enter

Nurmijärvi, Lopentie 20

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2

Mäntsälä, Saaren Kartano

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Kerava, Keskikatu 3

kohtainen Tarkista ajan jontamme koulutus­tar a st ee tt osoi ulutustarkeuda.fi/ko jonta

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

HUOM!

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Toimipisteet:

Lisätietoja kaikista Keudan tutkinnoista ja koulutuksista löytyy osoitteesta Keuda.fi/koulutustarjonta

Helsinki, Uutiskatu 2

Keudan tutkinnot toimipisteittäin

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT

s. 21 s. 22 s. 41 s. 39 s. 23 s. 24 s. 17 s. 42 s. 18 s. 35 s. 43 s. 14 s. 36 s. 25 s. 26 s. 44 s. 37 s. 27 s. 29 s. 45 s. 40 s. 30 s. 16 s. 31 s. 33 s. 34 s. 20 s. 20 s. 48

Autoalan perustutkinto Elintarvikealan perustutkinto Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Liiketoiminnan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Maatalousalan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto Metsäalan perustutkinto Pintakäsittelyalan perustutkinto Prosessiteollisuuden perustutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Puutarha-alan perustutkinto Puuteollisuuden perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Taideteollisuusalan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Teknisen suunnittelun perustutkinto Tekstiili- ja muotialan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto

s. 12 s. 12

Aikuisten perusopetus Kansanopistokoulutus Täydennyskoulutus Työvoimakoulutus VALMA eli Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

• • • • • •

• •

• • •

• •

• • • •

• • • •

• •

• •

• • • •

• •

MUUT KOULUTUKSET

• •

• •

• •

Keudan Koulutusopas 2020

9


kohtainen Tarkista ajan ntamme jo ar t ­ koulutus osoitteesta ulutustarkeuda.fi/ko jonta

AMMATTITUTKINNOT

s. s. 55 s. 56 s. 56 s. 51 s. 49 s. 50 s. 53 s. 48 s. 55 s. 57 s. 58 s. 53 s. 59 s. 59 s. 52 s. 51 s. 52 s. 48 s. 60 s. 50

Ajoneuvoalan ammattitutkinto Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Kuljetusalan ammattitutkinto Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto Leipomoalan ammattitutkinto Liike­toiminnan ammattitutkinto Lähiesimiestyön ammattitutkinto Maatalousalan ammattitutkinto Media-alan ammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto Palvelulogistiikan ammattitutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Puutarha-alan ammattitutkinto Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto Ruokapalvelujen ammattitutkinto Talonrakennusalan ammattitutkinto Talotekniikan ammattitutkinto Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto Turvallisuusalan ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

ERIKOISAMMATTITUTKINNOT

s. 67 s. 68 s. 62 s. 66 s. 62 s. 68 s. 66 s. 69 s. 69 s. 65 s. 63 s. 63 s. 64 s. 67 10

Keudan Koulutusopas 2020

Erityisruokavaliopalvelujen erikois­ammattitutkinto Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto Leipomoalan erikoisammattitutkinto Majoitus- ja ravitsemisalan esimies­työn erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto Puutarha-alan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Pukeutumisneuvojana toimiminen (tutkinnon osa, EAT) Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto

• • • • • • • • •

• • •

• • •

Tuusula, Pekka Halosen Akatemia

Tuusula, Kirkkotie 31

Sipoo, Sipoon Enter

Nurmijärvi, Lopentie 20

Mäntsälä, Saaren Kartano

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Kerava, Keskikatu 3A

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

HUOM!

Helsinki, Uutiskatu 2

Lisätietoja kaikista Keudan tutkinnoista ja koulutuksista löytyy osoitteesta Keuda.fi/koulutustarjonta

Toimipisteet:

Keudan tutkinnot toimipisteittäin


Tutkintoa edeltävä koulutus

Kuva: Shutterstock

Keudan Koulutusopas 2020 11


Kuva: Jenni Karhunen

Aikuisten perusopetus Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus Aikuisten perusopetuksessa voit opiskella koko perusopetuksen oppimäärän, suorittaa puuttuvia peruskouluopintoja tai opiskella vain joitakin oppiaineita. Aikuisten perusopetus sopii sinulle, jos • olet vähintään 17-vuotias tai täytät 17 vuoden loppuun mennessä • sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus kotimaasta tai Suomesta • sinulla on jonkin verran lukio- tai ammattiopintoja kotimaasta, mutta kielitaitosi tai opiskeluvalmiutesi vaativat vahvistusta jatkaaksesi opintoja Suomessa. Aikuisten perusopetus sisältää alkuvaiheen ja päättövaiheen sekä alkuvaiheeseen sisältyvän opiskelijan tarpeen mukaan järjestettävän lukutaitovaiheen. Lukutaitovaihe on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja tarvitseville ja koostuu niitä vahvistavista opinnoista. Opiskelet henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti ja voit vaikka aloittaa suoraan päättövaiheen opinnoilla, jos sinulla on vastaavia aikaisempia opintoja tai muutoin hankittua osaamista, joka hyväksytään suoritukseksi. Nämä korvaavuudet lyhentävät opiskeluaikaasi ja vähentävät opiskeltavien kurssien määrää. Opintoihin kuuluu pakollisia ja valinnaisia opintoja, jotka on jaettu kursseiksi.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Kerava, Keuda-talo, Keskikatu 3

Tutustumispäivä: 20.4.2020 Nurmijärvi, Lopentie 20

Tutustumispäivä: 21.4.2020 Lisätietoja: opettaja Jenni Karhunen, jenni.karhunen@keuda.fi

VALMA Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus Koulutus on tarkoitettu sinulle • peruskoulun päättänyt tai ammatillisen perustutkinnon tai lukion keskeyttänyt nuori tai aikuinen, joka olet vailla toisen asteen tutkintoa • maahanmuuttaja, joka tarvitset erityisesti suomen kielen taidon vahvistamista ja haluat lisätä valmiuksiasi opiskella ammatillisessa koulutuksessa. VALMA-koulutuksessa mm. • vahvistat opiskelutaitojasi • saat välineitä arjentaitoihin ja hyvinvoinnin vahvistamiseen • saat tietoa, tukea ja ohjausta ammatinvalinnassa sekä jatkoopiskelupaikan suunnittelussa • saat tukea suomen kielen opiskeluun • saat tietoa oppisopimuskoulutuksesta • pääset tutustumaan eri aloihin työelämän kautta • voit suorittaa korttikoulutuksia (EA1 ja hygieniaosaaminen). VALMA-koulutus on laajuudeltaan 60 osaamispistettä ja se kestää yhden lukuvuoden. Suoritettu VALMA-koulutus oikeuttaa yhteishaussa kuuteen lisäpisteeseen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Suunnitelmaa päivitetään koulutusvuoden aikana. 12

Keudan Koulutusopas 2020

VALMA-koulutukseen hakeudutaan Keudan jatkuvan haun kautta tai VALMA-koulutuksen oman yhteishaun kautta osoitteessa Opintopolku.fi.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Järvenpää, Wärtsilänkatu 7 Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55 Kerava, Sarviniitynkatu 9 Mäntsälä, Lukkarinpolku 2 Nurmijärvi, Lopentie 20

Lisätietoja: tiimiesimies Sari Aro, p. 040 174 5446


Ammatilliset perustutkinnot sopivat sinulle, jolla ei ole aikaisempaa tutkintoa tai pitkää työkokemusta alalta. Uudessa ammatillisessa koulutuksessa perustutkinto on sama sekä nuorille että aikuisille. Sinulle luodaan henkilökohtainen opintopolku, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen. Voit suorittaa suuren osan opinnoistasi työpaikoilla. Joskus tutkinnon voi suorittaa jopa kokonaan työpaikalla oppien.

Kuva: Mostphotos

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 13


HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (PT), audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tiimityöskentelytaidot • Luovuus • Tekninen osaaminen

Mediapalvelujen toteuttajana työsi ytimessä on tarinan välittäminen yleisölle eri kanavissa. Hallitset media-alalla käytettävät tekniikat ja osaat soveltaa niitä luovasti työssäsi. Työskentelet osana moniammatillista työryhmää joko moniosaajan tai ammatillisen erityisosaajan roolissa.

TOP 3

Media-ala tarvitsee audio­visuaalisen viestinnän osaajia!

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Teemme tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Keudassa opiskelet joustavasti ja projektilähtöisesti, opintojesi aikana teet asiakaslähtöisiä mediatuotteita. Saat käyttöösi alan laitteistot ja uusimmat ohjelmistot. Adoben ohjelmat voit asentaa myös omalle koneellesi opintojen ajaksi.

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 8.10.2019, 19.11.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 3.3.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa popupkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Wärtsilänkatu”.

Työllistyminen

Alalle työllistyminen vaatii yrittäjämäistä otetta. Voit työskennellä esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistossa, televisiotuotantoyhtiössä, lehtitalossa, tapahtumatuotannoissa, valokuvausstudiossa tai pelialan yrityksessä - joko freelancerina tai työntekijänä.

Nurmijärvi, Lopentie 20

Tutustumispäivät: 12.12.2019, 16.1.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kalle Määttä, kalle.maatta@keuda.fi Helsinki, Uutiskatu 2 (HUOM! Toimipiste ei ole yhteishaussa mukana, haku koulutuksiin tapahtuu Keuda. fi-sivuilta)

Kuva: Dmitry Korolevskiy

Tutustumispäivät: sovittaessa Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Marja Friberg, marja.friberg@keuda.fi

14

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020


HUMANISTISET JA TAIDEALAT

TOP 3

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (PT), kuvallisen ilmaisun osaamisala, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Opiskele visuaalisuudesta valttikorttisi!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Sosiaalisuus • Visuaalisuus • Kiinnostus maailmaa kohtaan

Kuvallisen ilmaisun toteuttajana tunnet media-alan toimintaympäristön. Valitset opintojesi alussa suuntautumisesi kolmesta eri vaihtoehdosta: graafinen suunnittelu, kuvataide tai valokuvaus. Valmistuttuasi omaat graafisen suunnittelun perusteet, tunnet kuvataiteen materiaalit ja menetelmät tai hallitset valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet. Graafisen suunnittelun ja valokuvauksen työssä yhdistät visuaalista ilmaisua ja uutta teknologiaa sekä osaat toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun eri tehtävissä.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Tarjoamme loistavat puitteet opiskeluun Keudan Pekka Halosen akatemiassa, idyllisen Tuusulan Rantatien tuntumassa. Opintojen aikana pääset mukaan oppilaitoksen ulkopuolisiin projekteihin sekä valmistuvien opiskelijoiden yhteisnäyttelyihin, joissa voit harjoitella yrittäjänä toimimista ja hankkia ammattitaitoa harjoitusyrityksessä. Pääset myös verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa.

Tuusula, Pekka Halosen akatemia

Tutustumispäivät: 12.11.2019 ja 14.2.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Marja Friberg, marja.friberg@ keuda.fi

Työllistyminen 

Graafiseen suunnitteluun erikoistuneena voit työskennellä mainostoimistossa, sanomaja aikakauslehdissä tai eri yrityksissä ja organisaatioissa viestinnän ammattilaisena. Työtehtävät painottuvat sähköiseen ja painettuun mediaan. Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa sinulle tarjotaan valmiuksia jatkaa työskentelyä alalla itsenäisenä taiteilijana tai kuvataiteilijoiden assistenttina. Voit myös työllistyä muille aloille, joissa tarvitaan visuaalisen ilmaisun taitoja esim. suunnittelutehtävissä.

Kuva: Pekka Jokinen

Valokuvauksen valittuasi sinulla on valmiudet toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Toimeksiantajina ovat mm. erilaiset lehdet, mainostoimistot, yritykset ja yhdistykset sekä yksityiset ihmiset (esim. hääkuvaukset).

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 15


HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Taideteollisuusalan perustutkinto (PT), artesaani (sisustusala)

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät kädentaidot • Huolellisuus ja tarkkuus • Luovuus ja visuaalisuus

Artesaanina, sisustusalan ammattilaisena loihdit kauniita ja viihtyisiä tiloja – pintare-

monteista suuriin kokonaisuuksiin. Teet sisärakennustöitä, saneerauksia, remontointia ja suunnittelet erilaisia sisustusratkaisuja. Osaat rakentaa ja tuunata asioita itsenäisesti, tunnet sisustusmateriaalit ja yleisimmin käytetyt työmenetelmät. Lisäksi osaat hyödyntää erilaisia suunnitteluohjelmia ja sovelluksia, kuten SketchUp, AutoCad ja 3D-työkalut.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Kannustamme sinua opinnoissasi luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Keudassa pääset harjoittamaan taitojasi monipuolisesti erilaisissa työkohteissa. Pääset hyödyntämään työssäsi lisättyä todellisuutta ja 3D-tulostinteknologiaa. Lisäksi voit täydentää osaamistasi esim. saman katon alta löytyvillä puualan opinnoilla.

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 8.10.2019, 19.11.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 3.3.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Wärtsilänkatu”.

Työllistyminen

Kuva: Teppo Vahteristo

Sisustusalan artesaanina työskentelet erilaisissa rakennus- ja saneerausalan yrityksissä, sisustusrakennus- ja sisustustarvikemyymälöissä tai neuvonta- ja palvelutehtävissä. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

16

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

TOP 3

Innovatiivisia ratkaisuja ja esteettistä osaamista!


KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

TOP 3

Liiketoiminnan perustutkinto (PT), merkonomi Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot • Kiinnostus liiketoimintaan ja numeroihin • Valmius asiakaskohtaamisiin vaihtelevissa tilanteissa

Menesty liike-elämässä – kouluttaudu monitaituriksi! Merkonomina, liiketoiminnan ammattilaisena toimit monipuolisissa työtehtävissä erilai-

sissa yrityksissä ja organisaatioissa. Olet asiakaslähtöinen liiketoimintaosaaja, jolla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kielitaitoa ja taloushallinnan osaamista. Saat koulutuksesta perusvalmiudet myös yrittäjyyteen.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Keudassa tarjoamme sinulle eväät menestykseen liike-elämässä ja kannustamme yksilöllisiin opintopolkuihin. Joustavat opinnot saat hyvin sulautettua omaan urasuunnitelmaasi. Sinulla on mahdollisuus päästä kansainväliselle työelämäjaksolle, yritysvierailuille ja verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa.

Kerava, Keskikatu 3

Tutustumispäivät: 27.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­ upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Keskikatu” tai ota yhteyttä: opinto-ohjaaja Salme Larvala, salme.larvala@keuda.fi

Työllistyminen

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan monilla aloilla. Merkonomina voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun sekä erilaisten talous- ja toimistopalvelujen tehtävissä.

Nurmijärvi, Lopentie 20

Tutustumispäivät: 23.1.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kalle Määttä, kalle.maatta@keuda.fi Sipoo, Iso Kylätie 14

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Tutustumispäivät: 15.1.2020, 16.1.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kari Ponto, kari.ponto@keuda.fi

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 17


LUONNONTIETEET

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (PT), luonto-ohjaaja

TOP 3

Luo ikimuistoisia elämyksiä luonnon äärellä!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vuorovaikutus- ja ohjaustaidot • Vastuullisuus • Erätaidot

Luonto-ohjaajana olet luonnossa liikkumisen ja ryhmän ohjaamisen asiantuntija. Tuotat laadukkaita luontoelämyksiä erilaisille ryhmille turvallisesti, kannattavasti ja kestävästi, ympäristöä hyödyntäen.

Keudassa on ainutlaatuinen ja monipuolinen oppimisympäristö toimipisteemme välittömässä läheisyydessä. Opintoihin kuuluu mielenkiintoisia luonto- ja patikointiretkiä sekä monipuolista tutustumista luontoon ja toimialaan.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano, Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Saaren kartano”.

Työllistyminen

Luonto-ohjaajana voit työskennellä luontoalan ohjelmapalveluyrityksissä, luontokouluissa ja yhdistyksissä tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Kuva: Minna Ruusunen

HUOM! inen Hakeutum an v vain jatku a! t u a haun k t

18

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020


LUONNONTIETEET

TOP 3

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (PT), luonto- ja ympäristöneuvoja Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaspalvelutaidot • Vastuullinen toiminta • Organisointikyky ja kokonaisuuksien hallinta

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano, Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Saaren kartano”.

Työskentele kestävän kehityksen puolesta! Luonto- ja ympäristöneuvojana olet asiantunteva neuvonnan ammattilainen ja ympäristötietoisuuden lisääjä. Hallitset kiertotalouden sekä ympäristökasvatuksen perusteet. Tunnet ympäristöongelmien taustat, ongelmien syntymisen syyt ja hyödynnät työssäsi näitä taustatietoja.

Keudassa tarjoamme ainutlaatuisen ja monipuolisen oppimisympäristön luonto- ja ympäristöneuvojan opintoihin. Pääset opintojen aikana yritysvierailuille esimerkiksi kiertotaloutta harjoittaviin yrityksiin.

Työllistyminen

Opintojen jälkeen voit työskennellä kiertotalouden alan yrityksissä, lajittelu- ja kierrätyskeskuksissa sekä erilaisissa organisaatioissa, kuten kunnissa ja yhdistyksissä.

TOP 3

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (PT), ympäristönhoitaja

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Kyky itsenäiseen työskentelyyn • Tekninen osaaminen • Asiakaspalveluhenkisyys

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano, Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Saaren kartano”.

Näe työsi jälki vielä vuosikymmenten päästä! Ympäristönhoitajana työskentelet rakennetun tai luonnonympäristön kunnostamisen ja

ylläpidon tehtävissä käyttäen monipuolisia laitteita ja koneita. Teet erilaisia selvityksiä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja ylipäätään ympäristön tilasta. Käytät työssäsi myös ympäristönäytteidenottoon tarkoitettuja laitteita ja välineitä.

Keudassa opiskellessasi saat monipuolista ja ajantasaista koneopetusta. Teemme opinnoissa yhteistyötä myös puutarha-, metsä- ja maatalousalojen kanssa. Pääset mukaan erilaisiin ympäristönhoidon projekteihin ja alan tapahtumiin.

Työllistyminen

Ympäristönhoitajana työskentelet esimerkiksi kunnallisten ulkoalueiden ylläpitotehtävissä. Myös urakoitsijana toimiminen huolto- ja kunnostustöissä on mahdollista.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 19


HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteet ovat valtakun-

nallisesti uusiutumassa. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2020.

Tutkintoon yhdistyy poistuva Tie-

to- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto. Tutkintonimikkeet

valmistuvat aikaisintaan syys-lokakuussa 2019.

Kuva: Minna Ruusunen

Tiedot päivitetään osoitteeseen keuda.fi/koulutustarjonta > tietoja viestintätekniikan perustutkinto, josta löydät myös ohjeet hakeutumiseen.

TEKNIIKAN ALAT

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Kerava, Keskikatu 3

Tutustumispäivät: 27.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa popupkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Keskikatu”. Sipoo Enter, Iso Kylätie 14

Tutustumispäivät: 15.1.2020, 16.1.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kari Ponto, kari.ponto@keuda.fi Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2019 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa popupkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”. Nurmijärvi, Lopentie 20

Tutustumispäivät: 9.1.2020, 29.1.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kalle Määttä, kalle.maatta@keuda.fi

Autoalan perustutkinto (PT), ajoneuvoasentaja, varaosamyyjä, automyyjä, autokorinkorjaaja, automaalari, pienkonekorjaaja

Autoalan perustutkinnon suoritettuasi valmistut autokorinkorjaajaksi, automaalariksi, automyyjäksi, ajoneuvoasentajaksi, pienkonekorjaajaksi tai varaosamyyjäksi. Keudassa voit opiskella kaikkia autoalan perustutkinnon osaamisaloja sekä niiden yhdistelmiä. Automyyjänä olet tuote- ja asiakastuntemuksen ammattilainen. Myyt, markkinoit ja neuvot

asiakasta auton tekniikkaan liittyvissä asioissa. Autonvaihdossa teet myös ostotarjouksia.

Ajoneuvoasentajana korjaat ja huollat ajoneuvoja. Tunnet alan tekniikan, osaat hakea

vian ajoneuvosta tarvittaessa myös tietokoneperusteista diagnoosia hyödyntäen. Työhön kuuluu myös asiakaspalvelua. Pienkonekorjaajana korjaat ja huollat moottorikäyttöisiä pienkoneita, kuten moottoripyöriä, mönkijöitä, venemoottoreita, moottorisahoja. Lisäksi asennat, korjaat ja huollat lisävarusteita Autokorinkorjaajana teet erilaisia pintavaurioiden korjauksia. Osaat määritellä autoon kohdistuneen pintavaurion suuruuden ja tehdä sen perusteella kustannusarvion korjaustyöstä. 20

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

TOP 3

Monipuolinen työ uudistuvan tekniikan ja tunnettujen merkkien parissa!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Motivaatio ja kiinnostus alaa kohtaan • Huolellisuus ja oma-aloitteisuus • Halu kehittyä työssään ja kehittää osaamistaan


OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Automaalarina teet erilaisia pohjustustöitä (hionta, kittaus, suojamaalauskerrokset, puh-

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7: ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja ja automaalari

distus) ja ruiskumaalaustöitä. Työ on monivaiheista ja vaativaa.

Varaosamyyjän työssä keskeistä on myyntityö, asiakaspalvelu ja varastonhallinta. Hallit-

Tutustumispäivät: 8.10.2019, 19.11.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 3.3.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­ upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Wärtsilänkatu”.

set myös varaosaohjelmat. Asiakkaitasi ovat kuluttaja-asiakkaat ja korjaamot.

Keudassa tiedämme, että tekemällä oppii parhaiten. Siksi pääset aitojen asiakastöiden pariin jo opiskeluvaiheessa. Voit myös työllistyä Keudan omalla kesäkorjaamolla. Opintojen aikana vierailemme ja verkostoidumme alan tapahtumissa. Halutessasi voit päästä kansainväliselle työelämäjaksolle. Tutkinnon ohella voit suorittaa myös ajoneuvojen ilmastolaitteiden asennuksen ja huollon vaatiman kylmäalan pätevyyden.

Kerava, Sarviniitynkatu 9: pienkonekorjaaja

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­ upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”.

Työllistyminen

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2: ajoneuvoasentaja, varaosamyyjä ja automyyjä

Autoalalla on jatkuvaa tarvetta uusille osaajille. Voit työskennellä esimerkiksi autokaupassa, korjaamolla, auton osien ja varusteiden myynnissä tai rengasalalla. Autojen jatkuva tekninen kehitys vaatii ammattilaiseltakin jatkuvaa täydennyskoulutusta.

Tutustumispäivät: 25.9.2019, 9.10.2019, 30.10.2019, 5.11.2019, 20.11.2019, 3.12.2019, 11.12.2019, 9.1.2020 , 15.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­ upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Lukkarinpolku”. Nurmijärvi, Lopentie 20: ajoneuvoasentaja

Kuvat: Minna Ruusunen

Tutustumispäivä: 8.1.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäivään: opinto-ohjaaja Kalle Määttä, kalle.maatta@keuda.fi

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 21


TEKNIIKAN ALAT

Elintarvikealan perustutkinto (PT), leipuri-kondiittori Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tarkkuus ja huolellisuus • Kädentaidot ja luovuus • Täsmällisyys, joustavuus ja asiakaslähtöisyys

Leipuri-kondiittorina valmistat ruoka- ja kahvileipiä, leipomoeineksiä tai konditoriatuotteita sekä käsityövaltaisessa että automatisoidussa tuotannossa. Pienemmissä leipomoissa teet kädentaitoja ja monipuolista osaamista vaativia töitä. Teollisuusleipomossa leipurin työhön kuuluu valmistusprosessin eri työvaiheita tuotteiden valmistuksesta pakkaamiseen.

Keudassa tarjoamme sinulle kannustavan oppimisympäristön loistavalla sijainnilla, jonka yhteydessä on myös opiskelija-asuntola. Opintojen aikana sinulla on hyvät mahdollisuudet päästä kansainväliselle työelämäjaksolle. Voit osallistua myös alan yritysvierailuihin, messuihin, Keudan kahvilatoimintaan, tuotteiden valmistukseen, asiakastapahtumiin ja myymälätyöskentelyyn.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55 B

Tutustumispäivät: 29.10.2019, 19.11.2019, 23.1.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­ upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sibeliuksenväylä”.

Työllistyminen

Kuva: Minna Ruusunen

Leipuri-kondiittorin tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä mm. pienleipomoissa, leipomoteollisuuden yrityksissä, konditorioissa, pitopalveluissa, suurkeittiöissä, kahviloissa, kauppojen paistopisteillä sekä ravintoloissa.

22

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

TOP 3

Leipuri-kondiittori loihtii herkut jokaiseen pöytään!


TEKNIIKAN ALAT

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vuorovaikutustaidot • Kiinnostus tekniikkaan ja tietotekniikkaan • Vastuullisuus

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 8.10.2019, 19.11.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 3.3.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Wärtsilänkatu”.

Metallialalla on kysyntää osaajista! Koneistajana valmistat metallisia koneen osia asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Työmenetelminä käytät esimerkiksi sorvausta, porausta ja jyrsintää. Työ sisältää työpiirustusten lukemista ja tuotettavien osien mallintamista ja simuloimista alan viimeisimmillä ohjelmistoilla. Levyseppähitsaajana valmistat piirustusten mukaisia teräsrakenteita, koneenrunkoja sekä rakennusten ja laivojen teräsrakenteita. Käytät työssäsi nykyaikaisia CNC-levytyökoneita sekä hallitset eri materiaalien hitsauksen yleisesti käytössä olevilla hitsausmenetelmillä. Koneasentajana kokoat, asennat, korjaat ja huollat kone- ja metalliteollisuuden koneita ja laitteita. Hallitset mekaniikan, pneumatiikan, hydrauliikan sekä sähköohjauksen. Olet kunnossapidon erikoisosaaja; suoritat käytön ja kunnonvalvonnan mittauksia.

Keudassa tarjoamme sinulle työelämää vastaavan oppimisympäristön, jossa pääset tekemään asiakastöitä nykyaikaisilla koneilla ja järjestelmillä. Pääset verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa messuilla, yritysvierailuilla ja muissa tapahtumissa. Kone- ja tuotantotekniikan alalla on hyvä työllisyystilanne ja palkkataso.

Työllistyminen

Kone- ja tuotantotekniikan osaajille on kysyntää koneita ja laitteita valmistavilla teollisuuden aloilla. Koneistaja ja levyseppähitsaaja voi työskennellä esimerkiksi konepajoissa ja tehtaissa. Koneasentaja työskentelee lisäksi esim. hissi- ja laivateollisuudessa, tuuli-, vesi- ja lämpövoimalaitoksissa tai kaasuteollisuudessa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kuva: Shutterstock

TOP 3

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (PT), koneistaja, levyseppähitsaaja, koneasentaja

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 23


TEKNIIKAN ALAT

Laboratorioalan perustutkinto (PT), laborantti

TOP 3

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Huolellisuus, vastuullisuus ja oma-aloitteisuus • Pitkäjänteisyys ja ongelmanratkaisutaito • Matemaattinen osaaminen ja tietojenkäsittelytaidot

Kiinnostaako tarkkuutta ja huolellisuutta vaativa työ laboratoriossa? Laboranttina työskentelet tutkimus- tai kehitystehtävissä, jossa otat ja käsittelet näytteitä, analysoit ja raportoit tuloksista. Monipuolisiin työtehtäviin kuuluu myös laadunvalvontaa tai tuotantoprosessien seurantaa. Työskentelyä ohjaavat erilaiset laatujärjestelmät.

Laadukas ja monipuolinen koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään ja mahdollisuuden jatkokoulutukseen luonnontieteiden alalla. Käytössäsi on uudet, ajanmukaiset tilat ja laitteet. Pääset opintojen aikana mukaan myös yritysvierailuille.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”.

Työllistyminen

Kuva: Mostphotos

Voit toimia lääke- ja elintarviketeollisuudessa, erilaisissa tutkimuslaitoksissa, julkisissa laboratorioissa esim. tullilaboratoriossa tai ruokavirastossa sekä kemianteollisuuden laboratorioissa esim. maali- tai muovitehtaalla.

24

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Pintakäsittelyalan perustutkinto (PT), maalari (rakennusmaalauksen osaamisala)

Maalari laittaa pinnat kuntoon – työssä on tekemisen meininkiä!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Sopeutumiskyky vaihtuviin työympäristöihin ja -yhteisöihin • Tarkkuus ja huolellisuus • Asiakaspalveluasenne

Maalarina, rakennusmaalauksen ammattilaisena, teet korjaus- ja uudismaalaustyötä sisätiloissa. Hallitset myös tapetointi-, tasoite- ja ruiskumaalaustöiden perusteet. Voit erikoistua esimerkiksi pientalojen ulkopintojen maalaustöihin tai koriste- ja erikoismaalaukseen.

Keudassa opiskelet aidoissa työympäristöissä rakennustyömailla ja teet harjoituksia oppilaitoksemme monipuolisissa tiloissa. Pääset käyttämään maalausalan koneita ja laitteita sekä kokeilemaan uusimpia alan tuotteita käytännön töissä. Opintojen aikana ala tulee tutuksi myös ammattilaistapahtumien kautta.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 8.10.2019, 19.11.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 3.3.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Wärtsilänkatu”.

Työllistyminen

Kuva: Mostphotos

Voit työskennellä esimerkiksi rakennusmaalausalan liikkeessä tai kaupassa. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 25


TEKNIIKAN ALAT

Prosessiteollisuuden perustutkinto (PT), prosessinhoitaja

TOP 3

Vastuullista työtä kemianteollisuuden parissa!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät vuorovaikutustaidot • Kiinnostus alaa kohtaan • Tarkkaavaisuus ja vastuullisuus

Prosessinhoitajana valvot teollisuuden tuotantoprosessia esimerkiksi virvoitusjuomien, oluen, maalien, muovin tai maitotuotteiden parissa. Takaat laadukkaat tuotteet huolehtimalla prosessin asianmukaisesta käynnissäpidosta. Pidät myös huolta, että laitteisto on toimintakunnossa ja teet tarvittaessa huoltotoimenpiteitä.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Keudassa pääset tutustumaan erilaisiin työpaikkoihin, messuihin ja yrityksiin jo opintojen aikana. Tarjoamme mielenkiintoisia kursseja, esimerkiksi tutkinnon osassa ”bioteknisten prosessien hallinta” pääset valmistamaan erikoisoluita. Teemme myös tiivistä yhteistyötä laboratorioalan kanssa.

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”.

Työllistyminen

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Työpaikkasi voi olla öljynjalostamolla, muoviraaka-aineen valmistuksen parissa, panimossa, elintarviketeollisuuden laitoksessa, ympäristötekniikkaa hyödyntävässä laitoksessa, jätteiden kierrätyslaitoksessa tai energiantuotantolaitoksessa.

26

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Puuteollisuuden perustutkinto (PT), puuseppä Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät kädentaidot ja työ­ piirustusten lukutaito • Ammattilaisen näkemysten yhdistäminen asiakkaan toiveisiin • Asiakaspalvelutaidot

Nykypäivän puuseppä käyttää modernia teknologiaa kädentaitojen tukena! Puuseppänä valmistat huonekaluja yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Tunnet puulajit, niiden erityispiirteet sekä käyttökohteisiin parhaiten soveltuvat materiaalit, rakenteet ja liitokset. Käytät työssäsi erilaisia puualan perustyökaluja ja hyödynnät mm. CNC-tekniikkaa. Suunnittelussa apunasi ovat AutoCAD-ohjelmisto ja 3D-mallinnustyökalut.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Keudassa opiskelu on käytännöllistä ja pääset tekemään tilaus- ja harjoitustöinä huonekaluja, ulkokalusteita ja muita käyttöesineitä. Käytössäsi on monipuoliset materiaalit ja ajanmukaiset koneet. Teemme tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa, joten saat mahdollisuuden päästä oppimaan alan työpaikkoihin, messuille ja tapahtumiin. Voit myös lähteä kansainväliselle työelämäjaksolle ja osallistua alan kilpailuihin.

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 8.10.2019, 19.11.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 3.3.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Wärtsilänkatu”.

Työllistyminen

Kuva: Maarit Tiala

Puuseppänä voit työskennellä puusepänliikkeissä, keittiökaluste- ja huonekaluliikkeissä, museoissa ja teattereissa, sisustuspuusepän töissä rakennustyömailla ja toimia yrittäjänä.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 27


TEKNIIKAN ALAT

Rakennusalan perustutkinto (PT), talonrakentaja Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Täsmällisyys • Asiakaspalvelu- ja vuoro­ vaikutustaidot • Tiimityöskentelytaidot

Talonrakentajana näet joka päivä työsi jäljen, kun rakennat uutta ja korjaat vanhaa. Tehtäviisi kuuluu uudisrakentamisen perus-, runko- ja valmistustöitä sekä korjausrakentamista, kuten muurausta, laatoitusta ja sisävalmistusvaiheen töitä. Voit työskennellä niin omakoti- ja kerrostaloissa kuin teollisuus- ja toimistotiloissa. Osaat toimia rakennuspiirustusten mukaisesti ja hahmottaa rakennusprojektin kokonaiskuvan.

TOP 3

Talonrakentaja kaiken korjaa – ja uutta rakentaa!

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Keudassa sinun ei tarvitse kuluttaa koulunpenkkiä, vaan pääset työskentelemään käytännönläheisiin oppimisympäristöihin. Opintojen aikana voit tutustua alan tekijöihin ja löytää tulevan työnantajasi laajasta yritysverkostostamme. Tulet tutustumaan alan yrityksiin sekä vierailemaan alan tapahtumissa ja messuilla.

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 8.10.2019, 19.11.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 3.3.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Wärtsilänkatu”.

Työllistyminen

Voit työskennellä laaja-alaisesti rakennusalan ja rakennusteollisuuden yrityksissä, rakennustarvikeliikkeissä tai työllistää itsesi yrittäjänä.

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2

Tutustumispäivät: 25.9.2019, 9.10.2019, 30.10.2019, 5.11.2019, 20.11.2019, 3.12.2019, 11.12.2019, 9.1.2020, 15.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Lukkarinpolku”. Nurmijärvi, Lopentie 20

Kuva: Emma Sivonen

Tutustumispäivät: 18.12.2019, 16.1.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kalle Määttä, kalle.maatta@keuda.fi

28

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Rakennusalan perustutkinto (PT), maarakennuskoneenkuljettaja ***

Aluksi rakennetaan maa ja sitten kaikki muu!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Rauhallisuus • Monipuolinen osaaminen • Tiimityöskentelytaidot

Maanrakennuskoneenkuljettajana olet monitaitoinen maarakennusalan ammattilainen. Osaat käyttää ja huoltaa erilaisia työkoneita, kuten pyörä- tai tela-alustaisia kaivinkoneita, traktorikaivureita, pyörä- ja pienkuormaajia sekä erilaisia maansiirtokoneita traktorista kuorma-autoon. Työskentelet maarakennustyömailla ja rakennuskohteissa sekä saneeraus- että uudistöiden parissa.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Keudassa tarjoamme sinulle ainutlaatuisen oppimisympäristön, jossa on runsaasti aitoja työkohteita ja tilaa harjoitella. Konekalustomme on ajanmukainen ja täydennämme sitä myös vuokrakoneilla. Saat opintojen aikana henkilö- ja kuorma-auton ajokortit sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyyden. Käymme konenäyttelyissä, tehdas- ja työmaavierailuilla niin koti- kuin ulkomailla.

Mäntsälä, Saaren Kartano, Paroninkuja 20: maarakennuskoneenkuljettaja

Tutustumispäivät: 22.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Saaren kartano”.

Työllistyminen

Kuva: Matias Varpa

Voit työskennellä maarakennus-, viher- ja rakennusalan yrityksissä sekä julkisten työnantajien, kuten valtion, kuntien ja kaupunkien tehtävissä. Vahvana vaihtoehtona on myös yrittäjänä toimiminen.

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 29


TEKNIIKAN ALAT

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (PT), sähköasentaja, automaatioasentaja

TOP 3

Sähkö saa maailman toimimaan!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Motivaatio ja kiinnostus tekniikkaa ja sähköä kohtaan • Matemaattinen ajattelu • Tekninen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky

Sähköasentajana teet asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- tai julkisten kiinteistöjen säh-

kö- ja automaatioasennuksia sekä niiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusstandardien ja säädösten mukaan. Osaat myös tehdä sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon sekä kunnossapitoon liittyviä tehtäviä.

Automaatioasentajana asennat, kokoat, huollat ja korjaat erilaisia sähköteknisiä auto-

maatiolaitteita sekä mekaanisesti toimivia laitteita. Työlistallesi kuuluu myös ohjauksiin ja järjestelmiin liittyvät kunnossapitotehtävät. Hallitset automaatiotekniikan, sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan perusteet.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Järvenpää, Wärtsilänkatu 7: sähköasentaja, automaatioasentaja

Keudassa pääset hiomaan taitojasi oikeissa työkohteissa jo opintojen aikana, mutta ennen sitä saat tutustua asennustöihin oppimisympäristössämme. Tarjoamme nykyaikaiset laitteistot ja vahvat työelämäverkostot.

Tutustumispäivät: 8.10.2019, 19.11.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 3.3.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Wärtsilänkatu”.

Työllistyminen

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2: sähköasentaja

Voit työskennellä esimerkiksi sähköasennusliikkeessä, energialaitoksessa, kiinteistöjen ja teollisuuden kunnossapito- ja huoltoyrityksessä tai uudisrakennus- ja saneeraustyömaalla esim. kauppakeskuksissa tai omakotitaloissa.

Tutustumispäivät: 25.9.2019, 9.10.2019, 30.10.2019, 5.11.2019, 20.11.2019, 3.12.2019, 11.12.2019, 9.1.2020, 15.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Lukkarinpolku”. Nurmijärvi, Lopentie 20: sähköasentaja

Tutustumispäivät: 14.1.2020, 29.1.2020, 5.2.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kalle Määttä, kalle.maatta@keuda.fi Sipoo, Iso Kylätie 14: sähköasentaja, automaatioasentaja

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Tutustumispäivät: 15.1.2020, 16.1.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kari Ponto, kari.ponto@keuda.fi

30

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Talotekniikan perustutkinto (PT), putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja

Valmistu LVI-alan huipputekijäksi!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Itsenäinen työote • Ryhmätyöskentelytaidot • Asiakaslähtöisyys

Putkiasentajana teet putkistojen asennus- ja korjaustöitä, erilaisia LVI-laitteiden huoltotehtäviä sekä lämmityslaitteiden ja -verkostojen asennuksia. Ilmanvaihtoasentajana tehtäviisi kuuluu pien- ja kerrostalojen sekä teollisuus- ja toimistorakennusten ilmanvaihtokanavistojen ja koneiden asentaminen ja huolto. Teet myös ilmanvaihtojärjestelmien mittauksia, tasapainotusta ja puhdistusta.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Keudasta saat huippuluokan koulutuksen talotekniikan alalle. Panostamme koulutuksessa käytännönläheisyyteen – oppiminen tapahtuu nykyaikaisissa opetustiloissa sekä käytännön töiden parissa. Opintojen aikana pääset mukaan talotekniikka-alan messuille ja taloprojekteihin.

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”.

Työllistyminen

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Putkiasentajana työpaikkojasi voivat olla LVI-alan asennusyritykset, saneerausyritykset, huolto- ja tukkuliikkeet sekä kunnalliset vesi- ja energialaitokset. Ilmanvaihtoasentajana voit työllistyä LVI-alan asennusyrityksissä, saneerausyrityksissä sekä huolto- ja tukkuliikkeissä. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 31


TEKNIIKAN ALAT

Talotekniikan perustutkinto (PT),  kylmäasentaja  Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Looginen ajattelu- ja ongelmanratkaisukyky • Hyvät kädentaidot • Huolellisuus ja vastuun­ tuntoisuus

Kylmäasentajana asennat ja huollat kylmäaineilla toimivia ympäristöystävällisiä ja ener-

giatehokkaita jäähdytys- ja lämmityslaitteita. Teet laite-, putkisto- ja kylmälaitoksen sähköasennuksia piirustusten ja työselitysten mukaisesti. Hallitset alan perustyökalut ja työmenetelmät sekä osaat käsitellä kylmäaineita ympäristösäädösten mukaisesti.  Keudassa käytäntö ja teoria kulkevat käsi kädessä. Tarjoamme sinulle yksilöllistä, monipuolista ja käytännönläheistä koulutusta nykyaikaisilla työvälineillä hyvissä työtiloissa. Tutkinto antaa pätevyyden kaiken kokoisten kylmälaitosten ja kylmäaineella toimivien lämpöpumppujen kanssa toimimiseen. Pääset opintojen aikana rakentamaan ja kokeilemaan erilaisten laitosten rakentamista sekä osallistumaan asiakkaille tehtäviin asennus, huolto- ja korjaustöihin.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”.

Työllistyminen 

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Osaaville kylmäasentajille riittää töitä. Suomen Kylmäliikkeiden Liiton arvion mukaan kylmäalalla tarvitaan jopa 2000 uutta työntekijää seuraavan viiden vuoden aikana, kun osaajia eläköityy. Voit tehdä asennus- ja huoltotehtäviä kylmäalan yrityksissä tai perustaa oman yrityksen.

32

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

TOP 3

Kylmäasennus on huolellista työtä!


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Teknisen suunnittelun perustutkinto (PT), suunnitteluassistentti Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät yhteistyötaidot • Joustavuus ja hyvä paineen­ sietokyky • Selkeä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito sekä teknisen sanaston hallinta myös englanniksi

Kiinnostaako toimistotyö rakennus- tai teknologia-alalla? Suunnitteluassistenttina toimit rakennusalan, kone- ja tuotantotekniikan, yhdyskunta-

tekniikan, prosessiteollisuuden tai muiden teknisten alojen suunnitteluprojektien tehtävissä osana projektitiimiä. Työtehtäviisi kuuluu mm. suunnitteludokumenttien ja -asiakirjojen sekä tietomallien tuottaminen, yleisimpiä suunnittelu- ja toimisto-ohjelmistoja sekä tietomalleja hyödyntäen.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Opiskelu Keudassa antaa sinulle hyvät valmiudet työskennellä nykyaikaisissa digitaalisuutta hyödyntävissä työtehtävissä. Käytössämme olevat suunnitteluohjelmistot, 3D-mallinnos ja -tulostus sekä virtuaalitodellisuuden sovellukset edustavat alan viimeisintä kehitystä. Opintojen aikana hankit osaamista koulun ja yritysten oppimisympäristöissä. Pääset mukaan erilaisiin asiakas- ja yhteistyöprojekteihin jo opintojen varhaisessa vaiheessa.

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 8.10.2019, 19.11.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 3.3.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Wärtsilänkatu”.

Työllistyminen

Kuva: Shutterstock

Voit työskennellä mm. suunnittelu-, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa sekä aloilla, joissa on projektitoimintaa ja tarvetta tekniseen dokumentointiin.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 33


TEKNIIKAN ALAT

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (PT), ompelija, mittatilausompelija, sisustustekstiilien valmistaja, tekstiilihuoltaja

Mittatilausompelijana suunnittelet, kaavoitat ja valmistat vaatteita asiakkaiden toiveiden ja mittojen mukaan sekä teet myös korjausompelua. Ompelijana toimit vaatteiden ja erilaisten tekstiilituotteiden sarjavalmistuksen eri työvaiheissa käyttäen monipuolisesti vaatetusteollisuuden koneita ja laitteita. Sisustustekstiilien valmistajana suunnittelet, kaavoitat ja toteutat asiakkaan toiveiden mukaan erilaisia sisustustekstiilejä koteihin, yrityksiin ja julkisiin tiloihin. Tekstiilihuoltajana toimit pesuloissa tekstiilihuollon pesu- ja viimeistelytehtävissä.

Keudassa opiskelu on joustavaa ja voit rakentaa itsellesi mieluisan opintokokonaisuuden. Työpaikalla oppimisen kautta tutustut tekstiili- ja muotialan yrityksiin, projekteihin ja suunnittelijoihin. Meiltä löytyy Euroopan ainoa opetuspesula ja tarjoamme tekstiilihuoltoalan hygieniavastaavan koulutusta ainoana Suomessa. Opintojen aikana voit päästä kilpailemaan Taitaja-kisoihin, osallistua erilaisiin projekteihin, kuten teatteri-, elokuva- ja tv-puvustuksiin sekä yritysvierailuihin ja alan messuille. Voit suorittaa osan opinnoistasi koulutussopimuksella ulkomailla.

Työllistyminen

Mittatilausompelijana tai ompelijana työskentelet korjaus- tai mittatilausompelimossa, yrityksen malliompelimossa, elokuva- ja teatteripuvustamossa, vaate- tai kangaskaupassa, tavaratalossa, pukuvuokraamossa tai toimit yrittäjänä. Sisustustekstiilien valmistajana voit työs-

kennellä sisustusompelimossa, kangaskaupassa, sisustustavaratalossa tai toimia yrittäjänä. Tekstiilihuoltajana voit toimia sairaalape-

Kuva: Shutterstock

34

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

sulassa, vesipesulassa, mattopesulassa, tekstiilejä vuokraavassa pesulassa, kemiallisessa pesulassa tai alan yrittäjänä.

TOP 3

Onko unelma-ammattisi tekstiilialalla?

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Oma-aloitteisuus, kädentaidot, luovuus • Vastuullisuus laadusta, työturvallisuudesta, hygieniasta ja ekologisuudesta • Asiakaspalvelu- ja tiimityöskentelytaidot OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7: ompelija, mittatilausompelija ja sisustustekstiilien valmistaja

Tutustumispäivät: 8.10.2019, 19.11.2019, 14.1.2020, 11.2.2020, 3.3.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Wärtsilänkatu”. Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55: tekstiilihuoltaja

Tutustumispäivä: 29.10.2019 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sibeliuksenväylä”.


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Maatalousalan perustutkinto (PT), eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä, viljelijän EU-kurssi ja jatkokurssi Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaspalveluhenkisyys • Hyvä fyysinen ja henkinen kunto • Oma-aloitteisuus ja halu oppia

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä Saaren Kartano, Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Saaren kartano”.

Kuva: Shutterstock

Käytännön työtä eläinten ja luonnon parissa! Eläintenhoitajana hoidat ja kasvatat eläimiä eläintenhoitoalan yrityksissä. Vastaat eläinten hyvinvoinnista ja tunnet voimassa olevat hoitoalan säädökset ja asetukset. Sinulla on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Maatilatalouden maaseutuyrittäjänä osaat työskennellä erilaisissa maaseutuyrityksissä. Ammattitaitosi koostuu kokonaisvaltaisesta maatilanhoitotyöstä, peltoviljelystä ja eläintenhoidosta. Hallitset työssäsi käytettävien laitteiden ja rakennusten huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. Valintasi mukaan hoidat tuotantoeläimiä, harjoitat metsätaloutta, palvelet asiakkaita, käytät ja suunnittelet yrityksesi tuotantoteknologiaa tai toimit rakennuttajana. Maatalousteknologian maaseutuyrittäjänä hallitset kasvinviljely- ja urakointikoneiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät työtehtävät. Hyödynnät tietotekniikkaa tuotannon suunnittelussa ja seurannassa. Osaat järjestää tuotannon kustannustehokkaasti, ympäristövastuullisesti ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Tekemällä oppii parhaiten, ja pääset tuottamaan erilaisia palveluita asiakkaille jo opiskeluaikana. Keudasta löytyvät mm. ajanmukaiset koneet ja laitteet, opetusmaatila, navetta, pieneläinhoitola, koirahoitola, Valtra-huolto ja Kantrisoppi-myymälä. Pääset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan messuja ja tapahtumia sekä opintoretkille niin kotimaahan kuin ulkomaille.

Työllistyminen

Eläintenhoitajan tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, eläinhoitolassa, eläinkaupassa ja muissa alan yrityksissä. Maatilatalouden maaseutuyrittäjänä voit työskennellä maaseutuyrittäjänä, lomituspalvelussa, maataloustarvikekaupassa, urakointipalvelussa sekä bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä. Maatalousteknologian maaseutuyrittäjänä voit toimia maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamoyrittäjänä, bioenergia-alan yrittäjänä tai työntekijänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä. Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 35


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Metsäalan perustutkinto (PT), metsäenergian tuottaja Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Kyky itsenäiseen työskentelyyn eri olosuhteissa • Luotettavuus ja päätöskyky • Täsmällisyys ja valmiudet ­vuorotyöhön

Metsäenergiantuottajana työskentelet metsässä ja bioenergian tuotannon parissa esimerkiksi hakkeen valmistuksessa tai kuljetus-, varastointi- ja energialaitoksen käyttötehtävissä. Osaat käyttää ja huoltaa erilaisia koneita, kuten moottorisahaa, raivaussahaa, metsätraktoria, hakkuukonetta, erilaisia kuormaimia ja kuorma-autoa.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Keudassa pääset opiskelemaan alaa oikeiden töiden parissa Keudan Saaren kartanon ja asiakkaiden metsissä ja työpisteissä. Käytössäsi on uusimmat asianmukaiset koneet, laitteet ja työtilat.

Mäntsälä, Saaren Kartano Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Saaren kartano”.

Opiskelun aikana osallistutaan erilaisiin alan tapahtumiin ja työnäytöksiin sekä käydään yritysvierailuilla. Opiskelijamme saavat Metsäkeskuksen metsäalan luonnonhoitokortin maksuttomasti. Opintoihin sisältyy myös henkilöauton ja kuorma-auton ajo-opetus sekä kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus.

Työllistyminen

Kuva: Minna Ruusunen

Metsäenergian tuottajana voit työskennellä metsäalan ja bioenergia-alan yrityksissä. Voit toimia myös yksityisenä yrittäjänä metsäalan ja metsäenergia-alan toimijana. Moni valmistuneista on työllistynyt myös metsäkoneenkuljettajan tehtäviin.

36

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

TOP 3

Kiinnostaako koneet? Viihdytkö luonnossa?


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Puutarha-alan perustutkinto (PT), kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Innostus ja kiinnostus asiakaspalveluun • Yhteistyökyky ja ulospäinsuuntautuneisuus • Luovuus ja hahmottamiskyky

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Saaren kartano”.

Kiinnostaako työ kukkien ja asiakaspalvelun parissa? Kukka- ja puutarhakaupan puutarhurina esittelet, myyt ja hinnoittelet kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja. Työtehtäviisi kuuluu myös kukkasidontatyöt ja tuotteiden visuaalinen ja myyvä esillepano. Voit suuntautua joko kukka- tai puutarhakauppaan oman valintasi mukaan.

Tarjoamme sinulle kattavan kukka- ja puutarhakaupan alan oppimisympäristön. Keudassa on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka auttaa sinua kehittymään alallasi. Pääset toteuttamaan erilaisia tapahtumia ja messuja sekä koristeluja tilaisuuksiin. Opintojen aikana käydään retkillä, ja voit osallistua kukkasidontakilpailuihin tai lähteä kansainväliselle työelämäjaksolle.

Työllistyminen

Tutkinnon jälkeen voit työskennellä mm. kukkakaupassa, puutarhamyymälässä, rautaja maatalouskaupassa sekä toimia yrittäjänä.

TOP 3

Puutarha-alan perustutkinto (PT), puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Intohimo kasvien kasvattamiseen • Verkostoitumiskyky • Avoin ja luova mieli

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Saaren kartano”.

Kasvata luonnon herkkuja ja seuraa kasvun ihmettä! Puutarhatuotannon puutarhurina kasvatat, markkinoit ja myyt laadukkaita kotimaisia puutarhatuotteita, kuten kukkia, pihakasveja, vihanneksia, hedelmiä ja marjoja kestävän kehityksen periaatteella.

Keudassa tarjoamme sinulle luomupainotteisen puutarha-alan huippukoulutuksen monipuolisessa oppimisympäristössä moderneilla koneilla ja laitteilla. Pääset oppimaan käytännön töitä aidoissa ympäristöissä; kasvihuoneissa, avomaan luomupellolla ja Saaren kartanon puistossa. Opintojen aikana pääset mukaan erilaisten tapahtumien ja valtakunnallisten messujen järjestelyyn. Teemme myös tutustumiskäyntejä yrityksiin, ammattilaistapahtumiin, seminaareihin ja messuille.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä avomaan vihannesviljelmillä, hedelmä- ja marjaviljelmillä, kasvihuonetuotannon vihannes- ja koristekasviviljelmillä, taimitarhassa, puutarhamyymälässä, yrittäjänä, konsulttina tai neuvojana. Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 37


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Puutarha-alan perustutkinto (PT), viheralan osaamisala, puutarhuri Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Ulkoilmassa viihtyminen • Kohtuullinen fyysinen kunto • Kiinnostus luontoon ja viher­ alueisiin

Viheralan puutarhurina rakennat ja ylläpidät viihtyisiä ympäristöjä, kuten pihoja, puis-

toja, leikkipuistoja, hautausmaita sekä erityisviheralueita, kuten kartanopuistoja tai taajamametsiä.

Joustavat opinnot mahdollistavat juuri sinun näköisesi opintopolun rakentamisen. Pääset tutustumaan työhön omalla puistoalueellamme kokeneiden opettajien ja nykyaikaisen kaluston parissa. Keudassa on laaja ja monipuolinen kasvivalikoima, josta opit tunnistamaan ja tuntemaan erilaisia puutarhakasveja. Pääset tekemään viheralueiden ylläpitoja rakennustöitä alan työpaikoissa ja Keudan Saaren kartanon puistossa.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019, 14.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Saaren kartano”.

Työllistyminen

Kuva: Maarit Tiala

Viheralan ammattilaisena voit työllistyä viherrakentajaksi, kiinteistöhuoltoon, viheralueiden ylläpitoon, kuntien ja seurakuntien viheralan tehtäviin, golfkenttien ylläpitotehtäviin, puutarhamyymälöihin ja rakennusliikkeisiin tai itsenäiseksi yrittäjäksi.

38

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

TOP 3

Ylläpidä vehreitä viheralueita!


TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot • Luovuus ja joustavuus • Vastuullisuus

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”.

Haaveiletko työstä kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaisena? Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suoritettuasi voit työskennellä erilaisissa kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä. Sinulla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky ottaa huomioon eri taustoista tulevien ja eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet. Perustutkinto on myös hyvä väylä jatko-opintoihin. Varhaiskasvatuksen ja perhetyön ammattilaisena, lastenohjaajana, toimit varhaiskasvatuksen työtehtävissä esim. päiväkodeissa tai perhetyön parissa. Olet perehtynyt pedagogiikkaan sekä erilaisiin ohjaus- ja kasvatusmenetelmiin. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana hallitset erilaisten asiakasryhmien, kuten kouluikäisten, nuorten, erityisryhmien, aikuisten tai ikäihmisten ohjaamisen ja osallistamisen. Käytät työssäsi monipuolisia ohjausmenetelmiä, kuten liikuntaa, kädentaitoja, draamakasvatusta, leiritoimintaa ja kulttuuriohjausta.

Keudassa opiskelu on joustavaa ja työelämälähtöistä. Tarjoamme monimuotoisia opintopolkuja ja pääset jo opintojen aikana tekemään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Myös kansainväliselle työelämäjaksolle on helppo päästä. Opintojen aikana tehdään vierailuja alan tapahtumiin ja yrityksiin sekä kehitetään projektiosaamista opiskelijoiden omien projektien parissa.

Työllistyminen

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaajana voit

työskennellä päiväkodeissa ja päiväkerhoissa sekä perhetyön parissa. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä kuntien nuorisotyössä, nuorisojärjestöissä, vapaa-ajan ohjauksen parissa sekä koulunkäynnin ohjauksen ja iltapäiväkerhojen tehtävissä.

Kuva: Mostphotos

TOP 3

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (PT), lastenohjaaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 39


TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (PT), lähihoitaja *** Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vastuullinen työote • Asiakaslähtöiset kohtaamisja vuorovaikutustaidot • Tietoon perustuvat työsken­ telytaidot

Lähihoitajana teet ihmisläheistä työtä moniammatillisessa ympäristössä suunnitelmalli-

sesti, tavoitteellisesti ja dokumentoiden. Työn ytimessä on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen. Tehtäviisi kuuluu kokonaisvaltainen arjen askareissa auttaminen mm. peseminen, pukeminen, ravitsemus, liikkuminen ja kommunikoinnissa avustaminen. Keudassa tarjoamme laadukasta lähihoitajan koulutusta ajanmukaisissa oppimisympäristöissä. Meillä opiskelet työelämälähtöisesti ja sinulla on mahdollisuus monipuoliseen työpaikalla oppimiseen. Saat tukea yksilölliseen oppimiseen ja työllistymiseen. Pääset mukaan työelämäprojekteihin, opintokäynneille erilaisiin työpaikkoihin sekä alan verkostoihin.

TOP 3

Arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi!

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Mäntsälä, Lukkarinpolku 2

Tutustumispäivät: 25.9.2019, 9.10.2019, 30.10.2019, 5.11.2019, 20.11.2019, 3.12.2019, 11.12.2019, 9.1.2020, 15.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Lukkarinpolku”.

Keudassa on tarjolla seuraavat osaamisalat: • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito • Mielenterveys- ja päihdetyö • Sairaanhoito ja huolenpito • Vammaistyö

Nurmijärvi, Lopentie 20

Tutustumispäivät: 26.11.2019, 9.1.2020, 10.1.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kalle Määttä, kalle.maatta@keuda.fi

Työllistyminen

Lähihoitajaksi valmistuttuasi voit työskennellä päiväkodissa, iltapäiväkerhossa, koulussa, perhekodissa, päivä- ja työtoimintakeskuksessa, asiakkaan kodissa, asumispalvelussa, hoivakodissa, kuntoutusyksikössä, sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Tuusula, Kirkkotie 31

Kuva: Mostphotos

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 20.11.2019, 3.12.2019, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Kirkkotie”.

40

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


PALVELUALAT

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA Tuusula, Kirkkotie 31

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 20.11.2019, 3.12.2019, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­ upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Kirkkotie”.

Onko unelma-ammattisi kauneuden ja hyvinvoinnin parissa? Kosmetologina hoidat, neuvot ja ohjeistat asiakasta kokonaisvaltaisesti ihonhoidossa. Kohtaat työssäsi ihmisiä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Tunnet kauneudenhoitoalan tuotteet ja palvelut, ja osaat ehostaa asiakkaita arkeen ja juhlaan. Kampaajana leikkaat, värjäät ja hoidat hiuksia, teet rakennekäsittelyjä ja kampauksia niin

arkeen kuin juhlaan. Tunnet tuotteet ja palvelut, joita myyt asiakkaille. Osaat neuvoa hiustuotteiden käytössä ja valinnassa sekä hiusten hoitamisessa ja muotoilussa.

Opiskelu on käytännönläheistä ja asiakaspalvelulähtöistä. Saat käyttöösi nykyaikaiset laitteet ja ammattilaisille tarkoitetut tuotesarjat. Opintojen aikana sinua tuetaan ja valmennetaan yrittäjyyteen mm. harjoitusyrityksen kautta. Pääset mukaan alan messuille, tutustumaan maahantuojiin, yritysvierailuille sekä osallistumaan alan kilpailuihin.

Työllistyminen

Kosmetologina voit työskennellä erilaisissa kauneushoitolaympäristöissä esim. risteily-

aluksilla, kylpylöissä, tavaratalon kosmetiikkaosastolla, kosmetiikkaliikkeissä sekä kosmetiikan maahantuonnin ja jakelun tehtävissä. Oma vuokratuolipaikka yrityksessä on yleinen työllistymismuoto. Kampaajana voit työskennellä parturi-kampaajan tehtävissä risteilyaluksilla, kylpylöissä, tavarataloissa, perinteisissä parturi-kampaamoissa, sairaaloissa, palvelutaloissa tai hiusalan tuotteiden myynnin, maahantuonnin ja jakelun parissa. Oma vuokratuolipaikka yrityksessä on yleinen työllistymismuoto.

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot • Yrittäjämäinen asenne • Itsenäinen ja vastuullinen työote

Kuva: MostPhotos

TOP 3

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (PT), kampaaja, kosmetologi

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 41


PALVELUALAT

Logistiikan perustutkinto (PT), autonkuljettaja/yhdistelmäajoneuvonkuljettaja***, varastonhoitaja

Autonkuljettajana kuljetat kuorma-autolla tavaraa kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. Voit

myös huolehtia teiden ja katujen kunnossapidosta sekä jätehuollosta. Työ on paljon muutakin kuin ajamista – iso ja näkyvä osa siitä on asiakaspalvelu. Ammattitaitoosi kuuluu taloudellinen ja ennakoiva ajotapa, ohjeiden ja säännösten hallinta sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien erityissäädösten tuntemus. Halutessasi voit suorittaa myös yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutuksen. Varastonhoitajana hallitset sisälogistiikan työtehtävät, kuten tavaran vastaanoton, tar-

kastuksen ja hyllytyksen, keräilyn, pakkaamisen ja lähetyksen. Käytät työssäsi trukkia ja hallitset erilaiset tietojärjestelmät. Toimit myös asiakaspalvelutehtävissä tilausten vastaanotossa ja luovutuksessa. Keudassa pääset harjoittelemaan nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla opintojen aikana. Oppilaitoksemme sijainti on loistava, sillä lähistöllä on paljon alan työpaikkoja, joihin voit työllistyä tutkinnon suoritettuasi.

Työllistyminen

Autonkuljettajaksi valmistuttuasi

voit työllistyä jakelun, maansiirron sekä ympäristönhuollon ja teiden kunnossapidon tehtävissä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Paineensietokyky • Asiakaspalvelutaidot • Joustavuus työaikojen ja -olojen suhteen

TOP 3

Logistiikan osaaja taitaa asiakaspalvelun ja tavaran käsittelyn!

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA Kerava, Sarviniitynkatu 9: autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, varastonhoitaja

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”. Mäntsälä, Lukkarinpolku 2: varastonhoitaja

Tutustumispäivät: 25.9.2019, 9.10.2019, 30.10.2019, 5.11.2019, 20.11.2019, 3.12.2019, 11.12.2019, 9.1.2020, 15.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Lukkarinpolku”.

Varastonhoitajana voit työsken-

Kuva: Maarit Tiala

nellä logistiikkakeskuksessa sekä yritysten, myymälöiden ja verkkokauppojen varastossa, tukkuvarastossa sekä logistiikkaterminaalissa.

42

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


PALVELUALAT

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Kansainvälisyys ja kielitaito • Stressinsietokyky ja tarkkuus • Ulospäinsuuntautuneisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Järvenpää Sibeliuksenväylä 55 B

Tutustumispäivät: 29.10.2019, 14.11.2019, 14.1.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sibeliuksenväylä”.

Tarjoa unohtumattomia elämyksiä matkailualalla! Matkailualalla painotetaan elämysten tuottamista ja vastuullista matkailua. Työ on kausiluonteista ja vaihtelee sesonkien mukaan. Matkailupalvelujen tuottajana suunnittelet ja ohjaat erilaisia aktiviteetteja, jotka sisältävät mielenkiintoisia elämyksiä ja kokemuksia. Työ on ohjelmapalvelun tuottamista ja asiakaspalvelua usein kansainvälisissä ympäristöissä. Aktiivisesta elämäntavasta ja liikunnallisuudesta on etua työssä. Matka-asiantuntijana myyt ja markkinoit matkailupalveluita ja neuvot asiakkaita. Hallitset matkailun trendit ja tilastot, ja käytät varausjärjestelmiä. Työssäsi korostuu asiakkaan toiveiden ja tarpeiden huomioiminen. Vastaanottovirkailijana toimit majoitusliikkeen tai risteilyaluksen vastaanotossa. Palve-

let ja neuvot asiakkaita kokonaisvaltaisesti, tunnet kohdealueen tarjonnan, käytät varausjärjestelmiä ja myyt oheispalveluita.

Keudassa opiskelet Tuusulanjärven inspiroivassa kulttuurihistoriallisessa miljöössä. Lentokentän läheisyys tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia ja kansainvälisyyttä. Meillä opiskellaan työelämälähtöisesti: opiskelijana pääset mukaan tuottamaan asiakastapahtumia alueen yrityksille, osallistut Keudan omiin tapahtumiin ja Keudan ravintola Paatelan myyntipalvelun hoitamiseen.

Työllistyminen

Matkailupalvelujen tuottaja voi työskennellä matkailu-, hiihto- tai liikuntakeskuksessa, seikkailupuistossa tai ohjelmapalvelutoimistossa. Matka-asiantuntija työskentelee hotellin myyntipalvelussa, matkatai matkailutoimistossa sekä lentokentällä. Vastaanottovirkailijan työpaikka löytyy yleensä majoituspalveluyrityksestä tai risteilyalukselta.

Matkailualan tutkinnon suorittanut voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Kuva: Mostphotos

TOP 3

Matkailualan perustutkinto (PT), matkailupalvelujen tuottaja, matka-asiantuntija, vastaanottovirkailija

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 43


PALVELUALAT

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (PT), toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja, kiinteistönhoitaja

Toimitilahuoltajana pidät huolta tilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Työtehtäviisi sisäl-

tyy erilaiset ylläpito- ja perussiivoustehtävät sekä työpaikasta riippuen esimerkiksi tekstiilien huoltoa ja asiakkaiden avustamista ja kokouspalveluja.

Kodinhuoltajana tyypilliseen työpäivääsi kuuluu monipuolisia asiakaspalvelutehtäviä, kuten kodin ruoka- ja siivouspalvelut, tekstiilihuolto sekä asiakkaan avustaminen päivittäisissä toimissa.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Kiinteistönhoitajana huollat ja hoidat kiinteistöjä tehden pienimuotoisia huolto- ja kor-

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55: kodinhuoltaja ja toimitilahuoltaja

jaustöitä. Lisäksi huolehdit piha- ja ulkoalueista. Työtehtäviisi kuuluvat kiinteistön teknisten järjestelmien tarkkailu- ja säätötyöt sekä energiankulutuksen seuranta. Talvisin työhösi kuuluu lumityöt ja hiekoitukset, kesällä esim. ruohonleikkuu. Vastaat myös liputuksesta, jätehuollon toimivuudesta sekä kulunvalvonnasta. Keudassa opiskelu tähtää suoraan työelämään – voit räätälöidä opinnot juuri sinulle sopiviksi joustavien opintopolkujen avulla. Tarjoamme monipuolisen oppimisympäristön, jossa työvälineet tulevat tutuiksi. Pääset jo opiskeluaikana tutustumaan alan yrityksiin, joista voit löytää itsellesi tulevaisuuden työpaikan. Vierailemme myös alan messuilla ja tapahtumissa.

Työllistyminen

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Toimitilahuoltajana työskentelet palveluja tuot-

44

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vastuullisuus • Itsenäisyys ja oma-aloitteisuus • Asiakaspalvelutaidot

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

tavassa yrityksessä, julkisessa organisaatiossa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työympäristösi voi olla esim. hotelli, oppilaitos, uimahalli, asuinkiinteistö, teollisuuslaitos, sairaala, päiväkoti tai palvelukoti. Kodinhuoltajana voit työskennellä mm. päiväkodissa, kotityöpalveluyrityksessä, hoitokodissa, asiakkaan kodissa tai ateriapalveluyrityksessä. Kiinteistönhoitajana työskentelet esim. kiinteistöpalveluyritysten, kuntien, valtionlaitosten tai muiden yksityisten yritysten ja yhteisöjen palveluksessa.

TOP 3

Puhtaus- ja kiinteistöalalla ei työt lopu kesken!

Tutustumispäivä: 29.10.2019 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­ upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sibeliuksenväylä”. Kerava, Sarviniitynkatu 9: kiinteistönhoitaja

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­ upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”.


PALVELUALAT

TOP 3

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (PT), kokki, tarjoilija

Hyvät eväät ruoka- ja juomakulttuurin kiehtovaan maailmaan!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tiimityötaidot • Asiakaspalveluhenkisyys • Reippaus ja joustavuus

Kokkina tunnet raaka-aineet ja makujen salat, kun valmistat laadukasta ruokaa yksittäi-

sille asiakkaille ja asiakasryhmille.

Tarjoilijana huolehdit laadukkaasta asiakaspalvelusta sekä ruokien että juomien tarjoilus-

ta. Lisäksi hoidat buffet-tarjoilua.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Keudassa on hyvät laitteet ja uudet tilat oppimisen tueksi. Pääset jo opiskeluaikana tutustumaan alaan myös käytännössä, sillä järjestämme erilaisia asiakastilaisuuksia aina kahvituksista à la carte -tarjoiluihin. Joustavat opinnot mahdollistavat juuri sinun näköisesi tutkinnon – voit täydentää osaamistasi esimerkiksi elintarvikealan, liiketoiminnan tai matkailualan tutkinnoilla. Osallistumme aktiivisesti alan kilpailuihin, tapahtumiin ja esim. Gastro-messuille.

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55 A: tarjoilija, kokki

Tutustumispäivät: 29.10.2019, 27.11.2019, 21.1.2020, 27.1.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sibeliuksenväylä”.

Työllistyminen

Kerava, Sarviniitynkatu 9: kokki

Ravintola- ja catering-alalta valmistuttuasi voit työskennellä esim. ravintolassa, ruokapalveluyrityksessä, kahvilassa, pitopalveluyrityksessä tai vähittäiskaupan ruokatiskillä. Työllisyystilanne alalla on hyvä!

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”. Nurmijärvi, Lopentie 20: kokki

Tutustumispäivät: 20.11.2019, 21.11.2019, 9.1.2020 Ilmoittautumiset tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kalle Määttä, kalle.maatta@keuda.fi Mäntsälä, Lukkarinpolku 2: kokki

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Tutustumispäivät: 25.9.2019, 9.10.2019, 30.10.2019, 5.11.2019, 20.11.2019, 3.12.2019, 11.12.2019, 9.1.2020, 15.1.2020, 11.2.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Lukkarinpolku”.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020 45


PALVELUALAT

Turvallisuusalan perustutkinto (PT), turvallisuusvalvoja *** Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaspalveluhenkisyys • Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto • Luotettavuus ja vastuullinen ajattelutapa

Turvallisuusvalvojana teet erilaisia yksityisen turvallisuusalan tehtäviä: vartiointia, turva-

tarkastuksia, turvalaiteasennuksia, arvokuljetuksia, aulapalvelutehtäviä, tulityövartiointia ja järjestyksenvalvontaa.

Keudassa pääset mukaan monipuoliseen tapahtumayhteistyöhön ja erilaisiin projekteihin, joissa saat tuntumaa käytännön töihin. Vierailemme myös alan yrityksissä sekä erilaisissa tapahtumissa, joissa tutustut alan toimijoihin.

TOP 3

Kouluttaudu turvallisuusalan tehtäviin!

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Työllistyminen

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Turvallisuusalan perustutkinnon suoritettuasi voit työskennellä yksityisissä turvallisuusalan yrityksissä eri toimintaympäristöissä.

Kuva: MostPhotos

Tutustumispäivät: 5.11.2019, 19.11.2019, 11.12.2019, 22.1.2020, 12.2.2020, 22.4.2020 Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa pop­upkoulu.fi hakusanoilla ”Keuda Sarviniitynkatu”.

46

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2020

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


Ammattitutkinnot

n Tutkintoje t e e toimipist n ä löydät täm oppaan s. 9 – 10

Oiva valinta sinulle, jolla jo on alan perustutkinto tai riittävästi kokemusta alalta. Ammattitutkinnon opiskelijana saa työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Sinulle luodaan henkilökohtainen opintopolku. Suuren osan tutkinnosta voit suorittaa työpaikalla oppien.

Kuva: Shutterstock

Keudan Koulutusopas 2020 47


HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Media-alan ammattitutkinto (AT)

Media-alan ammattilaisena tunnet alan toimintaympäristön ja työskentelet joko itsenäisesti tai osana moniammatillista työryhmää. Hallitset asiakaslähtöisen tuotantoprosessin ja osaat huomioida eri viestimien erityispiirteet. Keudassa teet asiakaslähtöisiä projekteja heti opiskeluvaiheessa, ja käytössäsi ovat alan laitteistot ja uusimmat ohjelmistot. Adoben ohjelmat voit asentaa myös omalle koneellesi opintojen ajaksi. Opintojen aikana voit syventää osaamistasi esimerkiksi TV-, webtai radiotuotannon tehtäviin. Opetustilat sijaitsevat Pasilan mediakeskittymässä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Itsenäinen ja vastuullinen työote • Tiimityöskentelytaidot • Teknisten ja ilmaisullisten taitojen soveltaminen tuotannoissa

TOP 3

Hanki syvällistä osaamista media-alan monipuolisiin tehtäviin!

Työllistyminen

Alalle työllistyminen vaatii yrittäjämäistä otetta. Voit työskennellä esimerkiksi televisioja radiotuotannoissa, verkkopalveluja tarjoavissa yrityksissä, mainos- ja viestintätoimistoissa tai freelancerina. YHTEISKUNNALLISET ALAT

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto (AT)

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattilaisena hallitset erinomaisesti asiakaspalvelun sekä tiedonhaun perusteet, tunnet aineistot ja osaat esitellä niitä. Myös sähköisen asioinnin opastaminen sujuu. Monipuolinen työ tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä mediaohjauksesta ja tapahtumatuotannosta kokoelmatyöhön, kirjaston viestintään ja markkinointiin. Työpaikkasi on elämyskeidas. Keudassa tarjoamme sinulle alan huippukoulutusta. Keuda on valtakunnallisesti johtava tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkintoon kouluttaja ja työelämäpalautteen perusteella opetuksemme taso on erinomaista. Opintojen aikana pääset mm. vierailuille erilaisiin kirjastoihin ja osallistumaan alan asiantuntijatapahtumiin.

Työllistyminen

Tieto- ja kirjastopalvelualalla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Voit toimia yleisen kirjaston, tieteellisen kirjaston, erikoiskirjaston tai oppilaitoskirjaston kirjasto- ja tietopalvelutehtävissä. Työnimikkeitä ovat mm. kirjastovirkailija, mediaohjaaja, kirjastoneuvoja ja erikoiskirjastovirkailija.

48

Keudan Koulutusopas 2020

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Ammattitaito ja hyvät vuorovaikutustaidot • Tietotekninen osaaminen • Asiakaspalveluasenne ja ratkaisukyky

TOP 3

Ihmisläheistä työtä lukemisen ja sivistyksen edistämiseksi!


KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

TOP 3

Liiketoiminnan ammattitutkinto (AT)

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Oma-aloitteisuus • Halu kehittyä • Yhteistyökyky

Aika siirtyä vastuullisempiin tehtäviin? Syvennä osaamistasi! Liiketoiminnan ammattitutkinto sopii liiketoiminnan tehtävissä jo toimiville osaamisen syventämiseen. Tutkinnon suorittaneena sinulla on paremmat mahdollisuudet edetä vaativampiin tehtäviin liike-elämässä. Valitse kiinnostukseesi sopiva osaamisala ja sovita joustavat opinnot sulavasti urasuunnitelmaasi. Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneena sinulla on tiedot ja taidot toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä. Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneena sinulla on osaamista myynnistä, markkinoinnista tai näistä molemmista. Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia ja myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta. Taloushallinnon osaamisalan suorittaneena toimit palkanlaskennan, kirjanpidon, tilin-

päätöksen laadinnan, sisäisen laskennan, budjetoinnin tai taloushallinnon tehtävissä.

Voit suorittaa myös kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan, finanssipalveluiden tai kiinteistönvälityksen osaamisalan, mikäli olet osaamisalan mukaisessa työssä.

Työllistyminen

Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet toimia mm. yritysmyynnissä (B2B), vaativissa kuluttajamyynnin tehtävissä, tilitoimistoissa ja taloushallintoalan yrityksissä, markkinointi- ja viestintätoimistoissa sekä liike-elämän ja julkishallinnon organisaatioissa.

Kuva: Mostphotos

Keudan Koulutusopas 2020 49


KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Lähiesimiestyön ammattitutkinto (AT)

Lähiesimiestyön ammattilaisena toimit esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai palveluyksikön lähiesimiehenä tai työryhmän vetäjänä. Tunnet lait ja säädökset, suunnittelet ja kehität työyhteisön toimintaa sekä otat huomioon taloudelliset näkökulmat. Sinulla on hyvät viestintä- ja työyhteisötaidot sekä valmentava ote työhön ja tiimiisi. Keudasta saat vahvaa tukea osaamisesi kehittämiseen ja omien vahvuuksiesi löytämiseen. Hyödynnämme opetuksessa mielenkiintoisia ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Opintojesi aikana voit liittyä Suomen suurimman henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistyksen, HENRY ry:n opiskelijajäseneksi.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vastuullinen rooli tiimin­ vetäjänä • Hyvät viestintä- ja vuoro­ vaikutustaidot • Valmiudet työyhteisön toiminnan kehittämiseen

TOP 3

Kehitä esimiestaitojasi ja tuo uutta tehoa tiimiisi!

Työllistyminen

Ammattitaitoisia lähiesimiehiä tarvitaan erilaisissa ja erikokoisissa organisaatioissa, esimerkiksi palvelualalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä logistiikan aloilla. KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Yrittäjän ammattitutkinto (AT)

Yrittäjän ammattitutkinto sopii sekä yrittäjyyden alkutaipaleella olevalle että yritystoiminnan aloittamista suunnittelevalle tai sukupolvenvaihdostilanteisiin. Tutkinnossa työstät mentorin tuella oman yrityksesi suunnitelmia: täsmennät liikeideaasi, toimintasi tavoitteita, laadit liiketoimintasuunnitelman ja viet sen jokapäiväiseen käytäntöön. Tarjoamme sinulle henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Keudassa osallistut asiantuntijaluennoille ja pääset verkostoitumaan oman ryhmän lisäksi lukuisissa yrittäjyystapahtumissa. Voit hyödyntää Keudan Osuuskunta Yrittämön palveluita sekä liittyä Suomen suurimman henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistyksen, HENRY ry:n opiskelijajäseneksi.

Työllistyminen

Yrittäjän ammattitutkinnon jälkeen sinulla on kaikki valmiudet työllistää itsesi yrittäjänä, franchising-yrittäjänä tai yrittäjämäisessä toiminnassa.

50

Keudan Koulutusopas 2020

TOP 3

Toteuta unelmasi – rakenna vankat perusteet yritystoiminnallesi!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Uskallus, rohkeus ja riskin­ ottokyky • Itsenäisyys, organisointitaidot ja luovuus • Päättäväisyys ja halu menestyä


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Leipomoalan ammattitutkinto (AT), kondiittorikisälli, leipurikisälli Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Itsenäinen ja vastuullinen työote • Leipomoalan eri työmene­ telmien ja raaka-aineiden hallitseminen • Asiakaslähtöisyys

Matkalla leipomoalan vaativampiin tehtäviin? Leipurikisällinä valmistat ammattimaisesti erilaisia ruokaleipiä, kahvileipiä ja muita leipomotuotteita. Kondiittorikisällinä valmistat erilaisia konditoriatuotteita, kuten täytekakkuja, leivoksia, konditoriakoristeita, pikkuleipiä ja kahvikakkuja. Sekä leipuri- että kondiittorikisälli voi toimia myös voileipäkakkujen, cocktailpalojen, jälkiruokien tai patisserie-tuotteiden valmistuksessa. Tutkinto sopii sinulle, jos olet jo alan ammattilainen ja haluat kehittää ammattitaitoasi ja edetä työurallasi vaativampiin työtehtäviin. Keudassa voit suunnitella oman näköisesi opinnot. Ammattitaitoiset ja työelämälähtöiset opettajat antavat yksilöllistä ohjausta ja apua opintojen suunnitteluun. Pystyt kätevästi yhdistämään tutkinnon omaan leipomotyöhösi ja syventämään ammattitaitoasi.

Työllistyminen TEKNIIKAN ALAT

Leipomoalan ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia vastuullisissa tehtävissä pienleipomossa, leipomoteollisuudessa, konditoriassa, konditoriakahvilassa, ravintolassa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

TOP 3

Talonrakennusalan ammattitutkinto (AT)

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Täsmällisyys • Asiakaspalvelu- ja vuoro­ vaikutustaidot • Itsenäinen työote ja tiimi­ työskentelytaidot

Talonrakennusalan ammattilainen hanskaa rakentamisen! Talonrakennusalan ammattilaisena työskentelet itsenäisesti ja tehokkaasti. Osaat ottaa huomioon asiakkaan vaatimukset ja työn jälkesi on korkealaatuista. Sovellat opittua tietoa ja taitoa ratkaistaksesi työtehtäviin liittyviä ongelmia. Ammattitaitosi ansiosta toimit usein työryhmäsi vetäjänä. Keudassa voit suorittaa talonrakennusalan ammattitutkinnon joustavasti työn ohessa. Opinnot tapahtuvat pääsääntöisesti yritysten työmailla. Tutkinnon ohessa voit hankkia myös erikoisosaamista monipuolisesti muilta aloilta, joista on hyötyä rakennusalalla.

Työllistyminen

Tutkinnon suorittaneena voit toimia esimerkiksi betoni-, puu-, metalli- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat mm. rakennusalan ja rakennusteollisuuden yritykset sekä rakennustarvikeliikkeet. Voit myös toimia yrittäjänä.

Keudan Koulutusopas 2020 51


TEKNIIKAN ALAT

Talotekniikan ammattitutkinto (AT), kylmäasentaja

Toimit yleensä asentajaryhmän ”vanhimpana” ja perehdytät kokemattomampia asentajia. Voit myös toimia kylmäaineiden käsittelyn vastuuhenkilönä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) haettavan pätevyyden pohjalta. Keudassa tarjoamme sinulle yksilöllistä ja käytännönläheistä koulutusta. Lähietäisyydellä on merkittävä määrä kylmäalan yrityksiä ja lyhyiden etäisyyksien ansiosta näytöt työpaikoilla järjestyvät sujuvasti. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus osallistua alan tapahtumiin.

TOP 3

Kylmäasentajille on kysyntää!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Looginen ajattelu- ja ongelman­ratkaisukyky • Hyvät ohjaus- ja vuoro­ vaikutustaidot • Huolellisuus, vastuuntuntoisuus ja hyvä paineensietokyky

Työllistyminen

Tutkinnon jälkeen voit työskennellä kylmäalan yrityksissä asennus-, huolto- ja työnjohtotehtävissä. Kylmäalalla riittää töitä, kun ammattitaitoiset osaajat eläköityvät seuraavien vuosien aikana. Myös kylmäalan yritysten näkymät ovat erittäin hyvät.

TEKNIIKAN ALAT

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto (AT), tekstiilihuoltaja

Tekstiilihuollon ammattilaisena toimit tekstiilihuollon pesu- ja viimeistelytehtävissä erilaisissa alan yrityksissä. Työskentelet itsenäisesti myös tiimivastaavana, laadunvalvontatehtävissä tai asiakaspalvelussa. Keudasta löytyy Euroopan ainoa opetuspesula ja olemme ainoa oppilaitos Suomessa, joka tarjoaa tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutusta sekä lähi- että verkko-opetuksena. Käytännön harjoittelu onnistuu kätevästi opetuspesulassa, jossa voit myös suorittaa työnäyttöjä.

Työllistyminen

Voit työskennellä sairaala-, vesi-, ja mattopesuloissa, kemiallisissa pesuloissa sekä tekstiilejä vuokraavissa pesuloissa.

52

Keudan Koulutusopas 2020

TOP 3

Puhtaat ja hygieeniset tekstiilit palveluna muun alan yrityksille!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tiimityötaidot • Vastuullisuus laadusta, työ­ turvallisuudesta ja hygieniasta • Itsenäinen työskentelyote


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Maatalousalan ammattitutkinto (AT), maatalouskonehuoltaja Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaspalveluhenkisyys • Kiinnostus tekniikkaan • Hyvä fyysinen ja henkinen kunto

Koneiden huoltaja korjaa ja kunnostaa! Maatalouskonehuoltajana toimit traktoreiden, maatalous- tai karjatalouskoneiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Opastat ja neuvot asiakkaita, tunnistat koneissa olevat viat ja osaat määrittää varaosa- ja korjaustarpeen. Teet hankinnat ja myyt varaosia, ylläpidät varaosa- ja tarvikevarastoa ja hoidat varastokirjanpidon. Toimit taloudellisesti ja laatujärjestelmien mukaisesti, turvallisia työtapoja noudattaen sekä ympäristön huomioon ottaen. Keudassa tarjoamme monipuolisen oppimisympäristön, jossa pääset työskentelemään moderneilla koneilla ja laitteilla. Korostamme työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joten opit tekemään työtehtävät käytännössä jo opiskeluvaiheessa. Meillä voit hankkia myös koneiden ilmastointilaitteiden asennuksessa ja huollossa vaadittavan kylmäalan pätevyyden.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia traktoreiden ja maatalous- tai karjatalouskoneiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä joko yrittäjänä, yrityksen palveluksessa tai merkkihuollossa.

MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Puutarha-alan ammattitutkinto (AT), floristi Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät kädentaidot ja halu oppia uutta • Kyky itsenäiseen työskentelyyn • Hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot sekä kyky myydä omaa osaamista

Floristi on kukkakaupan ammattilainen! Floristina tunnet kukkakauppa-alan erikoistuotteet ja palvelut. Sinulla on vahva kasvintuntemus, hyvät kädentaidot ja osaat tehdä yksilöllisiä kukkasidontatöitä. Olet ammattitaitoinen asiakaspalvelija, jolla on myös markkinointiosaamista. Työskentelet vastuullisesti, sitoutuneesti ja itsenäisesti myymäläympäristössä. Työssäsi tarvitset myös tietoteknisiä taitoja ja kielitaitoa. Keudassa floristisen alan erikoisosaaminen on huipputasolla. Saat joustavaa ohjausta opintojesi aikana ja pääset kehittämään taitojasi monipuolisissa oppimisympäristöissä laadukkaita materiaaleja hyödyntäen. Opiskelun tukena ovat aktiiviset kansainväliset verkostot, jotka näkyvät opinnoissa mm. kansainvälisinä työelämäjaksoina, workshopeina sekä kilpailuina. Keudan opiskelijat ovatkin niittäneet menestystä alan kilpailuissa.

Työllistyminen

Työskentelet pääsääntöisesti yksityisellä sektorilla kukkakaupassa, kukkatalossa tai puutarhamyymälässä. Voit toimia joko yrittäjänä, työyhteisön jäsenenä tai freelancerina.

Keudan Koulutusopas 2020 53


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Puutarha-alan ammattitutkinto (AT), tuotantopuutarhuri

Tuotantopuutarhurina suunnittelet viljelykasvien tuotantoa sekä viljelet, jatkojalostat, markkinoit ja myyt laadukkaita puutarhatuotteita. Keudassa tarjoamme sinulle loistavan oppimisympäristön, jossa pääset innostuneen opetushenkilöstön avulla tutustumaan monipuolisesti puutarhakasvien tuotantoon sekä käyttämään erilaisia koneita ja laitteita. Voit osallistua opintojen aikana erilaisiin tapahtumiin, kuten seminaareihin, alan messuille ja puutarhanäyttelyihin sekä vierailla tutustumiskäynneillä eri yrityksissä. Sinulla on myös mahdollisuus lähteä kansainväliselle työelämäjaksolle.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Innostus puutarhakasvien ­tuottamiseen • Yhteistyökyky • Tiedonjano

TOP 3

Pellolta pöytään ja markkinoille!

Työllistyminen

Valmistuttuasi voit toimia itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä sekä esimies- ja työnjohtotehtävissä puutarhakasvien tuotannon ja myynnin alalla.

MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Puutarha-alan ammattitutkinto (AT), viheraluerakentaja, puistopuutarhuri

Viheraluerakentajana työskentelet erilaisten viheralueiden rakentamisen tehtävissä. Puistopuutarhurina työskentelet viheralueiden ylläpito-, hoito- ja kunnossapidon tehtävissä. Kummassakin tehtävässä toimit tiiminvetäjänä viheralalla. Keudassa voit opiskella joustavasti, ja rakennat oman näköisesi opintopolun kokeneiden opettajien ohjauksella. Tarjoamme loistavan oppimisympäristön, jossa on ilo oppia. Pääset opintojen aikana verkostoitumaan ammatillisesti yritysvierailuilla, tutustumaan työnantajiin ja asiantuntijavieraisiin.

Työllistyminen

Puutarha-alan ammattilaisena voit työskennellä viherrakentamisen ja -ylläpidon yrityksissä, kiinteistöhuollon tehtävissä, kuntien, kaupunkien ja seurakuntien tehtävissä sekä toimia yrittäjänä.

54

Keudan Koulutusopas 2020

TOP 3

Tule rakentamaan vihreää maailmaa!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot • Organisointitaidot • Tiimityöskentelytaidot


TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

TOP 3

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (AT), koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vastuullisuus, huolellisuus ja joustavuus • Vuorovaikutus- ja tiimi­ työskentelytaidot • Sopeutuminen erilaisiin rooleihin

Ole tukena ja kannustajana eri ikäisille lapsille ja nuorille! Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana teet tärkeää kasvatus- ja ohjaustyötä lasten ja nuorten parissa. Opastat ja avustat oppilaita koulunkäynnissä ja välitunneilla sekä toimit opettajan työparina. Vietät aamupäivät luokassa ja iltapäivät läksykerhossa tai iltapäiväkerhossa. Viihdyt monikulttuurisessa ympäristössä. Keudassa opiskelet joustavasti ja työelämälähtöisesti. Ammattitaitoiset opettajamme tukevat sinua kehittymään ammatissasi. Pääset jo opintojen aikana verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä peruskouluissa, erityiskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

TOP 3

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (AT) *** Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan arvostaminen • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot • Halu kehittyä alan ammatti­ laisena

Ihmisläheistä työtä elämänhallinnan edistämiseksi! Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisena teet elämänhallintaa edistävää työtä vankan ammattitaidon ja hyvien vuorovaikutustaitojen pohjalta. Työ on ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista, toipumista edistävää, haittoja vähentävää sekä asumispalveluja tukevaa. Toimit moniammatillisessa ympäristössä ja kohtaat asiakkaan lisäksi hänen lähi- ja läheisverkostojaan. Tunnet alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän, osaat perustella työssäsi tekemät ratkaisut ja arvioida niiden vaikutuksia. Keudassa tarjoamme sinulle ammattitaitoista ja opiskelijalähtöistä opetusta. Tutkinnon aikana pääset verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa alan tapahtumissa, asiantuntijaluennoilla ja opintokäynneillä.

Työllistyminen

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä kuntoutus- ja asumisyksiköissä, päiväkeskuksissa, kotihoidon tehtävissä, vankiloissa, kolmannen sektorin tehtävissä, psykiatrisissa sairaaloissa, päihdehoitolaitoksissa, opiskelijaterveydenhuollossa, mielenterveys- ja päihdetyön ennaltaehkäisyn yksiköissä sekä matalan kynnyksen palveluissa.

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Keudan Koulutusopas 2020 55


PALVELUALAT

Kuljetusalan ammattitutkinto (AT) ***

Kuljetusalan ammattilaisena tunnet ajoneuvosi kuin omat taskusi ja pärjäät tien päällä turvallisesti kelillä kuin kelillä. Ammattitaitoosi kuuluu ajoneuvon kuljetus, kuormaaminen ja kuormankäsittely. Tunnet luvat, lait ja säädökset, hallitset ajamiseen liittyvän tietotekniikan, asiakaspalvelutaidot ja osaat ajaa huolellisen ennakoivasti yllättävissäkin olosuhteissa. Tutkinnon suorittaneena voit toimia myös työnjohdollisissa tehtävissä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Ammattitaito kuljetusalalla • Vastuullisuus ja joustavuus • Luotettavuus

TOP 3

Syvennä osaamistasi kuljetusalan ammattitutkinnolla!

Keudassa opiskelet joustavasti, mikä tarkoittaa sitä, että aiempi alan osaamisesi tullaan huomioimaan eduksesi. Pääset opiskeluaikana mukaan luokka-, halli- sekä ajo-opetukseen kokeneiden opettajien opastuksella. Pääset myös verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa.

Työllistyminen

Tutkinnosta valmistuttuasi voit toimia kuljettajana erityistä osaamista vaativissa tehtävissä esim. erikoiskuljetuksissa, säiliökuljetuksissa tai asennuskuljetuksissa. Sinulla on myös valmiudet toimia työnjohdollisissa tehtävissä korjaamoilla ja terminaaleissa. PALVELUALAT

Lastinkäsittelyn ammattitutkinto (AT)

Lastinkäsittelyn ammattilaisena työtehtäviisi kuuluu lastinkäsittelyn avustavat tehtävät. Käsittelet tavaroita ja lastiyksiköitä erilaisilla siirtokoneilla, joiden nostokyky on alle 20 tonnia. Osaat ohjata käsimerkein nosturin tai kansikoneen kuljettajaa sekä valvot liikenteen sujumista laivojen rampeilla, kansilla, terminaalin ovilla ja kentillä.

TOP 3

Lastinkäsittelijä varmistaa, että työ sujuu ja logistiikka pelaa!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Nostovälineiden oikea käyttö • Tuotteiden käsittely­ menetelmät • Eri alustyyppien lastaus­ menetelmät

Keudassa opiskelet käytännönläheisesti ja ala tulee tutuksi monipuolisen oppimisympäristön kautta varasto-, terminaali-, tai satamatyöympäristössä. Opintojen aikana opit erilaisia lastaus- ja purkumenetelmiä ammattilaisten opastuksella.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä laivan lastaus- ja purkutehtävissä sekä varastojen kuormaus-, yksiköinti- ja purkutehtävissä esimerkiksi satamissa.

56

Keudan Koulutusopas 2020

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


PALVELUALAT

Palvelulogistiikan ammattitutkinto (AT)

TOP 3

Esimieskoulutusta palvelulogistiikan ammattilaisille!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vuorovaikutustaidot • Talousosaaminen ja tehokkuusajattelu • Kokonaisuuden hallinta

Palvelulogistiikan ammattitutkinnossa syvennät sisälogistiikan osaamistasi ja saat valmiudet operatiiviseen työnjohtoon. Tehtäviisi kuuluu suunnittelu- ja esimiestyö sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen. Voit vastata työpaikalla työn tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen oppimisympäristön, jossa on käytössä laajat tilat.

Työllistyminen

Kuva: Mostphotos

Tutkinnosta valmistuttuasi voit työskennellä vastuullisissa rooleissa, kuten esimiehenä tai vuorovastaavana. Työpaikkasi voi olla logistiikkakeskuksessa sekä yrityksen, myymälän tai verkkokaupan varastossa, tukkuvarastossa ja logistiikkaterminaalissa.

Keudan Koulutusopas 2020 57


PALVELUALAT

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (AT), toimitilahuoltaja, laitoshuoltaja, kiinteistönhoitaja

Toimitilahuollon ammattilaisena työtehtäviisi sisältyy erilaisten toimitilojen ylläpito- ja

perussiivoustehtäviä. Toimintaympäristöstä riippuen työ voi sisältää myös muita palvelutehtäviä, kuten toimitilojen viihtyisyydestä huolehtimista, tekstiilien huoltoa ja asiakkaiden avustamista, ympäristöhuoltopalveluja ja työhön opastamista. Laitoshuollon ammattilaisena toimit työntekijänä palveluja tuottavassa yrityksessä, julki-

sessa organisaatiossa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työtehtäviisi kuuluu ylläpito- ja perussiivoustehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa. Laitoshuoltajana voit tehdä myös huoltohuone-, laitoshygienia- ja erityissiivoustehtäviä. Kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia peruskiinteistönhoitotyön lisäksi teknisenä kiinteistönhoitajana. Sinulla on hyvät valmiudet ryhtyä yrittäjäksi tai toimia esimiehenä alalla.

Keudassa opiskelet joustavasti – huomioimme aikaisemman osaamisesi ja voit koota tarpeisiisi sopivat opinnot joustavien opintopolkujen ansiosta. Meillä on vankat verkostot alan eri toimijoihin ja toimivat oppimisympäristöt, joissa voit kehittää ammattitaitoasi. Voit osallistua alan tapahtumiin ja messuille.

Työllistyminen

Toimitilahuoltajan työpaikkoja ovat mm. hotellit, oppilaitokset, uimahallit, asuinkiinteistöt,

Kuva: Maarit Liukolampi

liikennevälineet, teollisuuslaitokset, sairaalat, terveyskeskukset, päiväkodit ja palvelukodit. Laitoshuoltajan työpaikkoja ovat mm. sairaalat, terveyskeskukset ja sosiaalihuollon laitokset. Kiinteistönhoitajana voit työskennellä kiinteistöpalveluyritysten, kuntien, valtionlaitosten tai yksityisten yritysten ja yhteisöjen palveluksessa työntekijänä tai esimiehenä. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

58

Keudan Koulutusopas 2020

TOP 3

Vahvista osaamistasi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tehtävissä!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Ammatillinen osaaminen • Asiakaspalvelutaidot ja yhteistyökyky • Organisointikyky ja esimiestaidot (kiinteistönhoitaja)


PALVELUALAT

TOP 3

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto (AT), tarjoilija, baarimestari Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Kiinnostus ravintola-alan trendeihin ja uusiin tuuliin • Tiimityö- ja asiakaspalvelutaidot • Joustavuus

Luo elämyksiä hyvän ruuan parissa! Ravintolan asiakaspalvelun ammattilaisena tunnet ruoka- ja juomatuotteet sekä osaat toimia monipuolisesti myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Huolehdit ruuan ja juomien tarjoilusta, laadukkaasta asiakaspalvelusta sekä vastaat kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta huomioiden mm. kustannukset, myynnin ja erilaisten asiakkaiden tarpeet. Keudassa opiskelet joustavasti ja voit räätälöidä juuri sinun näköisesi tutkinnon. Voit täydentää osaamistasi suorittamalla osia muista tutkinnoista esim. ravitsemis-, leipomokonditoria- tai liiketoiminnan aloilta. Pääset opiskelemaan hyvässä oppimisympäristössä ja saat aitoa palautetta, kun järjestämme ravintola- ja juhlapalvelutoimintaa oikeille asiakkaille. Osallistumme myös valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.

Työllistyminen

Tutkinnosta valmistuttuasi voit työskennellä annosruoka-, à la carte- ja illallisravintoloissa, cocktail- ja viinibaareissa, olutpubeissa, pitopalveluissa sekä henkilöstöravintolan tilaustarjoilun ja muun tilaustoiminnan parissa.

PALVELUALAT

TOP 3

Ruokapalvelujen ammattitutkinto (AT), suurtalouskokki, ravintolakokki Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Kiinnostus ravintola-alan trendeihin ja uusiin tuuliin • Tiimityö- ja asiakaspalvelutaidot • Joustavuus

Kokki tuntee makujen salat! Ruokapalvelujen ammattilaisena, suurtalous- tai ravintolakokkina, valmistat laadukasta ruokaa yksittäisille asiakkaille ja asiakasryhmille. Sinulla on laaja tietämys erilaisista ruokatuotteista ja esillepanomahdollisuuksista. Vastaat kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta huomioiden mm. kustannukset, ravitsemuksen ja muut asiakkaan tarpeet. Keudassa opiskelet joustavasti ja voit räätälöidä juuri sinun näköisesi tutkinnon. Voit täydentää osaamistasi suorittamalla osia muista tutkinnoista esim. ravitsemis-, leipomokonditoria- tai liiketoiminnan aloilta. Pääset oppimaan aidoissa ravintolaympäristöissä osallistuessasi asiakkaille järjestettävään ravintola- ja juhlapalvelutoimintaan. Voit edetä osaamisellasi jopa valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.

Työllistyminen

Tutkinnosta valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi annosruoka- tai à la carte -ravintolassa, henkilöstöravintolassa, pitopalvelussa sekä kunnan tai kaupungin ruokapalvelun yksikössä.

Keudan Koulutusopas 2020 59


PALVELUALAT

Turvallisuusalan ammattitutkinto (AT) *** Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät vuorovaikutus- ja esimiestaidot • Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto • Luotettavuus ja vastuullinen ajattelutapa

Turvallisuusalan ammattilaisena teet vaativampia yksityisen turvallisuusalan tehtäviä. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi vartiointia, turvatarkastuksia, turvalaiteasennuksia, arvokuljetuksia, aulapalvelutehtäviä, tulityövartiointia ja järjestyksenvalvontaa. Voit toimia vuoropäällikkönä tai -esimiehenä ja vastata esimerkiksi työvuorojen suunnittelusta sekä operatiivisesta toiminnasta.

TOP 3

Turvallisuusala tarjoaa haasteita ja monipuolisia tehtäviä!

Keudassa tehdään monipuolista tapahtumayhteistyötä ja järjestetään erilaisia projekteja, joissa pääset tekemään käytännön töitä. Opintojen aikana tutustumme alan yrityksiin ja teemme vierailukäyntejä messuille ja tapahtumiin. Tutkinto on hyvä mahdollisuus verkostoitua tulevien työkavereidesi ja muiden alan ammattilaisten kanssa.

Työllistyminen

Kuva: Mostphotos

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä vastuullisissa tehtävissä yksityisissä turvallisuusalan yrityksissä eri toimintaympäristöissä.

60

Keudan Koulutusopas 2020

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


Erikois­ ammattitutkinnot

n Tutkintoje t e e toimipist n ä löydät täm oppaan s. 9 – 10

on tarkoitettu sinulle, jolla on jo pidempi työkokemus alalta. Erikoisammattitutkinnoissa syvennetään alan työtehtävien hallintaa entisestään. Ne sopivat esim. vaativan asiantuntijatason tehtäviin.

Kuva: Shutterstock

Keudan Koulutusopas 2020 61


KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (EAT)

Johtamisen asiantuntijana johdat, suunnittelet ja kehität omaa vastuualuettasi tai yritystäsi. Työskentelet yleisimmin johtajan tai päällikön roolissa, esimerkiksi tuotantopäällikkönä tai oman PK-yrityksesi toimitusjohtajana. Keudassa saat henkilökohtaista ohjausta, pääset osallistumaan asiantuntijaluennoille sekä saat tärkeitä taitoja oman johtamistapasi kehittämiseen. Painotamme tutkinnossa ihmisläheistä johtamistyyliä ja annamme sinulle työkaluja työyhteisösi kehittämiseen. Oppimisympäristönä on inspiroiva ja kulturelli Tuusulanjärven ympäristö.

TOP 3

Tunne vahvuutesi – menesty johtajana!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Henkilöstön johtaminen valmentavalla otteella • Strategisen ajattelun ja tavoitteiden muuttaminen käytännöiksi • Omanlainen ja työyhteisöä kehittävä johtamistapa

Työllistyminen

Tutkinnon suorittaminen antaa käytännölliset työvälineet toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen omassa organisaatiossasi.

TEKNIIKAN ALAT

Leipomoalan erikoisammattitutkinto (EAT), kondiittorimestari, leipurimestari

Leipomoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneena leipuri- tai kondiittorimestarina olet leipomoalan erikoisosaaja. Hallitset vaativienkin tuotteiden valmistuksen, asiakaslähtöisen suunnittelun ja ideoinnin, tuotekehityksen, kustannustehokkuuden ja taloudellisen toiminnan. Voit toimia esimerkiksi valmistus- ja esimiestehtävissä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Keudassa voit suunnitella juuri sinulle sopivan opintopolun. Ammattitaitoiset ja työelämälähtöiset opettajat antavat yksilöllistä ohjausta ja apua opintojen suunnitteluun. Pystyt kätevästi yhdistämään tutkinnon omaan leipomotyöhösi ja syvennät ammattitaitoasi.

Työllistyminen

Työskentelet valmistus- ja esimiestehtävissä esimerkiksi leipomossa, konditoriassa tai teollisessa leipomossa. Voit myös työskennellä tuotekehitys- tai konsultointitehtävissä.

62

Keudan Koulutusopas 2020

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Itsenäinen ja luova työote • Erinomaiset kädentaidot • Kyky suunnitella ja hallita kokonaisuuksia

TOP 3

Mestaritason leipomo-osaamista!


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto (EAT) Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Talous- ja turvallisuus­ osaaminen • Asiakaspalvelu- ja vuoro­ vaikutustaidot • Organisointi- ja johtamistaidot

Raudanlujaksi rakennusalan ammattilaiseksi! Työskentelet uudis- tai korjausrakennustyömailla vaativissa tehtävissä muuttuvissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi kirvesmiehenä, muurarina, laattamiehenä, elementti- tai telineasentajana tai kosteus- ja homevaurioiden korjaajana. Toimit usein työryhmän vetäjänä perehdyttäen ja johtaen muita työntekijöitä. Sinulla on hyvät suunnittelu- ja soveltamistaidot sekä taloudellista osaamista. Keudassa voit suorittaa talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon joustavasti työn ohessa. Opinnot tapahtuvat pääsääntöisesti yritysten työmailla. Tutkinnon ohessa voit hankkia myös erikoisosaamista monipuolisesti muilta rakennusalaa hyödyttäviltä aloilta.

Työllistyminen

Voit toimia esimerkiksi betoni-, puu-, metalli- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat mm. rakennusalan ja rakennusteollisuuden yritykset sekä rakennustarvikeliikkeet. Toimit usein myös yrittäjänä.

TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto (EAT), pukeutumisneuvojana toimiminen, tutkinnon osa Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vuorovaikutus- ja asiakas­ palvelutaidot • Ihmisläheisyys ja hieno­ tunteisuus • Kiinnostus pukeutumiseen ja käsitys asiakkaan tyylistä

Tunne pukeutumisen monet mahdollisuudet! Pukeutumisneuvojana opastat asiakasta pukeutumiseen liittyvissä asioissa.Määrittelet asiakkaan vartalotyypin ja hänelle parhaiten soveltuvan värimaailman sekä huomioit asuvalinnoissa asiakkaan oman mieltymyksen pukeutumiseen. Tunnet tekstiilimateriaalit ja osaat opastaa asiakasta materiaalivalinnoissa sekä asujen ja asusteiden huoltamisessa. Keudassa pääset mielenkiintoisille vierailuille muotialan yrityksiin ja tapaat alan asiantuntijoita. Koulutuksen aikana voidaan järjestää opiskelijoidemme toiveista erilaisia syventäviä lyhytkursseja kuten värianalyysi, korkokenkäkurssi tai meikkauskurssi. Vierailemme opintojen aikana muotinäytöksissä, alan messuilla sekä erilaisissa tekstiili- ja muotialan yrityksissä. Perehdymme myös historialliseen pukeutumiseen, etikettipukeutumiseen sekä pukeutumiseen erilaisissa kulttuureissa.

Työllistyminen

Voit työskennellä vaatekaupoissa ja isoissa tavarataloissa, pukuvuokraamoissa, vaatelainaamoissa sekä toimia yrittäjänä. Keudan Koulutusopas 2020 63


TEKNIIKAN ALAT

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (EAT)

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena johdat ja kehität vastuualueesi toimintaa ja henkilöstön osaamista. Sinulla on vahva ammatillinen osaaminen ja organisaation toiminnan tuntemus. Vastuualueenasi voi olla esim. tuotannon, asiakaspalvelun, laadunhallinnan tai projekti- ja henkilöstöhallinnan johtaminen. Tutkinto sopii henkilöille, joilla on jo käytännön kokemusta työnjohtamisesta tai sitä tukevista asiantuntijatehtävistä. Keudassa tarjoamme vahvaa tukea osaamisesi tunnistamiseen ja kehittämiseen viihtyisässä ja inspiroivassa miljöössä. Saat tutkinnosta uusia työkaluja johtamiseen, prosessinjohtoon ja vastuualueesi toiminnan kehittämiseen. Painotamme tutkinnossa henkilökohtaista ohjausta ja tarjoamme monipuolisia ja mielenkiintoisia opetusmenetelmiä.

Työllistyminen

Kuva: Mostphotos

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena voit toimia esimiestehtävissä erilaisissa teollisuus- ja tuotantoalan yrityksissä.

64

Keudan Koulutusopas 2020

TOP 3

Johda tehokkaasti tuotantoa, tiimiä ja työtä!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot • Esimies- ja johtamistaidot • Prosessin hallinta


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (EAT), floristimestari Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Motivaatio alan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen • Korkeatasoinen floristiikan sommittelu- ja käsityöosaaminen • Työn suunnittelun ja toimeen­ panon organisointikyky

Mestaritason floristitaidot haltuun! Floristimestarina suunnittelet ja toteutat floristiikan erityisosaamista vaativia asiantuntijapalveluita ammattilaisille ja kuluttajille. Ideoit ja kehität uusia floristisia tuotteita ja osaat arvioida kannattavuutta. Sinulla on vahva kokonaisnäkemys floristisesta alasta ja sen kehitysmahdollisuuksista. Keudassa floristisen alan erikoisosaaminen on huipputasolla. Saat joustavaa ohjausta opintoihisi ja pääset kehittämään taitojasi monipuolisissa oppimisympäristöissä. Pääset myös suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia floristisia projekteja. Opiskelun tukena ovat aktiiviset kansainväliset verkostot, jotka näkyvät opinnoissasi mm. mahdollisina kansainvälisinä työelämäjaksoina, workshopeina sekä kilpailuina.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia työntekijänä, yrittäjänä tai freelancerina esimies- ja koulutustehtävissä sekä floristiikka-alan tuotekehityksen tai yritystoiminnan kehittämisen parissa.

MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (EAT), viheraluemestari Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Joustavuus • Päätöksentekokyky • Asiantuntemus

Johda ja suunnittele viherrakentamista! Viheraluemestarina vastaat esimiesasemassa viheralueiden hoito- ja ylläpitotehtävistä, viestinnästä ja johtamisesta. Työtehtäviisi kuuluvat organisaation hankinta- ja tarjoustoiminta, esimiestehtävät ja henkilöstövastuu. Viheralan työnjohdossa voit toimia viherrakentamisen tai viheralueiden ylläpidon tehtävissä. Keudassa voit rakentaa oman näköisen opintopolun ja opiskella joustavasti henkilökohtaiseen ohjaukseen tukeutuen. Oppimisympäristömme ovat monipuolisia ja pääset opintojen aikana myös yritysvierailuille, tutustumaan alan työnantajiin ja asiantuntijavieraisiin.

Työllistyminen

Puutarha-alan ammattilaisena voit työskennellä viherrakennusyrityksissä ja muissa alan yrityksissä, toimia yrittäjänä tai työskennellä kuntien, kaupunkien ja seurakuntien viherrakentamisen tehtävissä.

Keudan Koulutusopas 2020 65


TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (EAT)

Tutkinto on tarkoitettu kasvatus- ja oh­jausalan asiantuntija- ja erityisasiantun­tijatehtävässä toimiville sekä varhais­kasvatus- ja nuorisotyön kehittämises­tä vastaaville. Tutkinto sopii myös henkilöille, jonka työhön liittyy projektin suunnittelua ja toteutusta, erilaisten ohjausmenetelmien kehittämistä tai monialaisissa verkostoissa tehtävää työtä. Tut­kinto tarjoaa mahdollisuuden saada uut­ta nostetta kehittämistyöhön.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Organisointitaidot • Halu ja kyky kehittää työyhteisöä • Taito innostaa työyhteisöä

TOP 3

Uusi syventävä koulutus kasvatus- ja ohjausalalle!

Keudassa pääset verkostoitumaan ja jakamaan kehitysideoita muiden alan ammattilaisten kanssa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet uudistaa työyhteisösi toimintatapoja.

Työllistyminen

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto sopii esimerkiksi kunnan, seurakunnan tai järjestön työntekijöille, jotka haluavat kehittää oman työyhteisön toimintaa.

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (EAT) ***

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena työskentelet osana alan asiantuntijaverkostoa. Sinulla on valmiudet toimia erilaisissa vastuutehtävissä ja kehittää myös omaa työyhteisöäsi. Työssäsi painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä. Keudassa pääset jo opiskeluaikana kehittämään omaa työpaikkaasi kehittämistehtävän parissa. Tulet verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa sekä jakamaan kehittämisaiheita ja -ideoita. Vierailemme opintojen aikana alan tapahtumissa, asiantuntialuennoilla ja opintokäynneillä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiantuntijuus ja kehittävä työote • Asiakaslähtöisyys • Vastuullisuus

TOP 3

Kehitä mielenterveys- ja päihdetyötä!

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

66

Keudan Koulutusopas 2020

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

TOP 3

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (EAT) ***

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaslähtöisyys • Vastuullisuus • Asiantuntijuus

Vanhustyö on kehittyvä ja kasvava hoitoala! Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena kehität vanhustyötä moniammatillisessa ympäristössä vastuuhenkilön roolissa. Osaat kehittää vanhustyötä laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen sekä eettisten periaatteiden mukaisesti. Toimit tiimin ja ryhmän johdossa koordinoiden, ohjaten ja tehden monialaista yhteistyötä. Keudassa pääset jo opintojen aikana kehittämään omaa työpaikkaasi kehittämistehtävän parissa. Tulet verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa sekä jakamaan kehittämisaiheita ja -ideoita. Vierailemme opintojen aikana alan tapahtumissa, asiantuntijaluennoilla ja opintokäynneillä.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja laitoshoidossa tai asumisyksiköissä. Työpaikkasi voi olla myös sairaalassa, pitkäaikaisen hoidon yksikössä sekä palveluasumisen tai kotihoidon parissa.

PALVELUALAT

TOP 3

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto (EAT), dieettikokki Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tiimityö- ja asiakaspalvelu­ henkisyys • Halu toimia alan asiantuntijana ja seurata oman alan kehitystä • Joustavuus

Erityisruokavalioiden asiantuntija on oikea ruokataikuri! Erityisruokavaliopalvelujen ammattilaisena, dieettikokkina, valmistat maistuvat ja terveelliset ateriat asiakkaille, joilla on ruoka-aineallergioita tai -yliherkkyyksiä. Tunnet ravitsemuksen perusteet sekä erityisruokavalioiden taustat. Työssäsi vastaat suunnittelusta ja toteuttamisesta huomioiden mm. erityisruokavaliotarpeet ja siihen liittyvät ravitsemukselliset näkökulmat, tuoteturvallisuuden ja kustannukset. Keudassa opiskelet joustavasti ja voit räätälöidä juuri sinun näköisesi tutkinnon. Aikaisempi osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet ja voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi. Voit täydentää osaamistasi suorittamalla osia eri alan tutkinnoista, esim. liiketoiminnan ja esimiestyön ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä kuntien ja kaupunkien ruokapalveluyksiköissä, esim. keskuskeittiöissä, monipalvelukeskuksissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä henkilöstö- ja lounasravintoloissa. Keudan Koulutusopas 2020 67


PALVELUALAT

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (EAT), erikoiskosmetologi, kampaajamestari

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuolista erikoisosaamista alan työ- ja hoitomenetelmistä. Hyödynnät erikoisosaamistasi asiakaspalvelussa, osaat suunnitella ja kehittää työyhteisöäsi sekä tuottaa uusia palveluja. Sinulla on vahvat valmiudet toimia yrityksen vastuutehtävissä, esimiehenä, asiantuntijatehtävissä, kouluttajana tai myymälävastaavana.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vastuullinen ja kehittävä ote työhön • Hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot • Yrittäjämäinen asenne

TOP 3

Vahvista hius- ja kauneusalan osaamistasi!

Keudassa opiskelet joustavasti ja voit yhdistää opinnot omaan työhösi helposti. Tutustut ja verkostoidut muihin ammattilaisiin, pääset kuulemaan alan asiantuntijoita ja voit tehdä mahdollisia vierailukäyntejä alan yrityksiin.

Työllistyminen

Tutkinnosta saat hyvät valmiudet toimia yrittäjänä tai yrityksen vastuutehtävissä. Voit työskennellä hius- ja kauneudenhoitoalan maahantuojalla ja jakelijalla, kosmetiikkaliikkeessä, erilaisissa kauneushoitola- ja parturi-kampaamoympäristöissä sekä tavaratalon kosmetiikkaosastolla. PALVELUALAT

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto (EAT)

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena toimit esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä erilaisissa majoitus- ja ravitsemis­ alan yrityksissä. Suunnittelet, organisoit ja johdat päivittäisiä työtehtävääsi liittyviä toimintoja pyrkien parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen. Keudassa tarjoamme sinulle vahvaa tukea osaamisesi kehittämiseen, sillä painotamme opinnoissa henkilökohtaista ohjausta. Meillä on viihtyisä opiskeluympäristö, jossa pääset verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa. Monipuoliset ja mielenkiintoiset opetusmenetelmät takaavat, että opit soveltamaan oppimaasi heti käytäntöön. Voit myös liittyä Suomen suurimman henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistyksen, Henry ry:n opiskelijajäseneksi.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi työskentelet vaativissa esimiestehtävissä erilaisissa majoitus- ja ravitsemisliikkeissä, kuten hotelleissa, ravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemien ravintoloissa sekä matkustajalaivojen ravintoloissa. Voit toimia myös itsenäisenä majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjänä.

68

Keudan Koulutusopas 2020

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaslähtöisyys • Kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen työtapa • Hyvät viestintä- ja vuoro­ vaikutustaidot

TOP 3

Esimieheksi majoitus- ja ravitsemisalalle?


PALVELUALAT

TOP 3

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto (EAT) Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen • Hyvä kielitaito • Kokonaislogistiikan toimintaprosessien hallinta

Edistä palvelulogistiikan strategista kehitystä! Palvelulogistiikan erikoisasiantuntijana toimit alan strategisissa asiantuntijatehtävissä. Hallitset talouden, kustannustehokkuuden ja laadunhallinnan sekä asiantuntija- ja esimiestehtävät. Kehität työssäsi kokonaislogistiikan toimintoja. Keudassa pääset kehittämään oman työpaikkasi toimintaa jo opintojen aikana. Tarjoamme loistavat puitteet opiskeluun, jossa voit verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

Työllistyminen

Tutkinnosta valmistuttuasi voit toimia asiantuntijana ja esimiehenä sekä hankintoihin liittyvissä tehtävissä. Työpaikkoja voivat olla logistiikkakeskukset, yritysten, myymälöiden ja verkkokauppojen varastot, tukkuvarastot sekä logistiikkaterminaalit.

PALVELUALAT

TOP 3

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto (EAT) Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaspalvelutaidot ja yhteistyökyky • Esimiestaidot ja organisointikyky • Tulosvastuullisuus ja kokonaisuuksien hallinta

Esimiestaitoja kokeneille puhtausja kiinteistöpalvelualan tekijöille! Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaneena toimit työpaikalla esimiehenä. Sinulla on valmiudet suunnitella ja johtaa vastuualueesi palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää asiakkuuksia. Vastaat laadukkaista palveluista ja toiminnan kannattavuudesta sekä kehität palvelun ja työyhteisön osaamista. Tehtäviisi voi sisältyä mm. rekrytointia ja uusien työntekijöiden perehdytystä sekä palvelujen myyntiä ja mitoitusta. Keuda on kokenut kiinteistöalan kouluttaja. Pääset hyödyntämään työelämäyhteyksiämme, ammattilaisverkostoamme sekä toimivaa oppimisympäristöämme. Huomioimme opinnoissa aikaisemman työkokemuksesi, joten oma osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet ja kuinka nopeasti saat tutkinnon valmiiksi. Opintojen aikana pääset verkostoitumaan, messuvierailuille ja alan tapahtumiin.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan esimiestehtävissä tai asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä alan palveluja tuottavissa yrityksissä, julkisissa organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Keudan Koulutusopas 2020 69


70

Keudan Koulutusopas 2020


Opinto-ohjaajat ●● Toimipiste- ja tutkintokohtaiset yhteystiedot löydät osoitteesta opiskelija.keuda.fi/opot

Opintotoimistopalvelut ●● p. 040 174 4575 ●● opintotoimisto@keuda.fi ●● Toimipisteiden toimistojen aukioloajat löydät osoitteesta opiskelija.keuda.fi/ opintotoimisto

TOIMIPISTEET Toimipisteen yhteystiedot, kartan sekä muuta tietoa pääset katsomaan lukemalla QR-koodin.

JÄRVENPÄÄ

NURMIJÄRVI

Sibeliuksenväylä 55

Wärtsilänkatu 7

KERAVA Keskikatu 3, Keuda-talo Sarviniitynkatu 9

MÄNTSÄLÄ

Lopentie 20

SIPOO Iso Kylätie 14, Sipoon Enter

TUUSULA Kansanopistontie 60, Keudan Pekka Halosen akatemia ja Pekka Halosen akatemian kansanopisto Kirkkotie 31

Lukkarinpolku 2

HELSINKI Paroninkuja 20, Saaren kartano

Uutiskatu 2

Keudan Koulutusopas 2020 71


Tervetuloa Keudaan! 4041 0660 Painotuote

Painopaikka: Savion Kirjapaino Oy

Kiinnostaako oppisopimuskoulutus? Ota yhteyttä Työelämäpalveluihin 040 174 5627, tyoelamapalvelut@keuda.fi

Keudan Koulutusinfot Keudan koulutusinfoissa saat tarvitse­ masi tiedot koulutukseen hakeutumises­ ta sekä oppisopimuksesta. Tule kuule­ maan ja kysymään! keuda.fi/infot

 keuda.fi #ykkösvalinta #omapolku #työelämäävarten

Tässä oppaassa käytetyn paperin raaka-aine on peräisin PEFC-ser­ tifikaatin vaatimukset täyttävistä kestävästi hoidetuista metsistä.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä Hakupalveluihin 040 174 5579, hakupalvelut@keuda.fi Palvelemme myös chatissä keuda.fi.

Profile for Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Keudan koulutusopas 2020  

Keudan koulutusopas 2020 kokoaa yksiin kansiin hakuohjeiden ja opiskelijatarinoiden lisäksi kuvaukset tarjoamistamme ammatillista perustutki...

Keudan koulutusopas 2020  

Keudan koulutusopas 2020 kokoaa yksiin kansiin hakuohjeiden ja opiskelijatarinoiden lisäksi kuvaukset tarjoamistamme ammatillista perustutki...