Page 1

Keudan Koulutusopas 2021

Tervetuloa Keudaan! Tarjoamme ammatillista koulutusta Keski-Uudellamaalla. Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä Hakupalveluihin 09 2738 3700, hakupalvelut@keuda.fi Palvelemme myös chatissä keuda.fi.

Koulutusopas 2021

 keuda.fi

#saavutettava #paikallinen #digitaalinen #uniikki #kestävä #omapolku #työelämäävarten

Painopaikka: Savion Kirjapaino Oy

Keudan Koulutusinfot Keudan koulutusinfoissa saat tarvitsemasi tiedot koulutukseen hakeutumisesta sekä oppisopimuksesta. Tule kuulemaan ja kysymään! keuda.fi/infot

Tässä oppaassa käytetyn paperin raaka-aine on peräisin PEFC-sertifikaatin vaatimukset täyttävistä kestävästi hoidetuista metsistä.

Kiinnostaako oppisopimuskoulutus? Ota yhteyttä Työelämäpalveluihin 040 174 5627, tyoelamapalvelut@keuda.fi

4041 0660 Painotuote

 keuda.fi

#saavutettava #paikallinen #digitaalinen #uniikki #kestävä #omapolku #työelämäävarten


Näin haet Keudaan! Viereisellä sivulla näet lyhyet ohjeet Keudaan hakeutumiseen. Alta löydät tarkemmat ohjeet eri elämäntilanteisiin. Jos haluat lisätietoja, voit aina ottaa yhteyttä Keudan Hakupalveluihin.

Peruskoulun päättävä HAE KEUDAAN KEVÄÄN 2021 YHTEISHAUSSA! Yhteishaku tapahtuu 23.2. – 23.3.2021 osoitteessa Opintopolku.fi.

Keudan koulutustarjonta löytyy verkkosivuiltamme. Jokaisen tutkinnon sivulla on alaa ja sen opiskelua koskevaa lisätietoa sekä mahdolliset terveydentilavaatimukset ja muut edellytykset. Keudassa haet suoraan tutkintoon, osaamisalan tai suuntautumisen valitset opintojen alettua. Poikkeuksena tästä on ainoastaan media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, jossa haet suoraan joko audiovisuaalisen viestinnän tai kuvallisen ilmaisun osaamisalalle. Kuvallisen ilmaisun osaamisalalle järjestetään pääsykokeet, joiden ajankohta selviää myöhemmin keväällä. Kutsu pääsykokeisiin lähetetään kirjeitse ja tietoa ennakkotehtävistä tulee nettisivuille yhteishaun aikaan. Muihin koulutuksiimme ei ole pääsykokeita. Yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun), koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella) tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito. Harkintaan perustuvassa haussa hakijan on lähetettävä liitteet yhteishaun hakuajan aikana Keudaan, tarkemmat tiedot löytyvät Opintopolusta. Tulosten julkaisuaikataulu noudattaa valtakunnallista yhteishaun aikataulua. Julkaisuluvan antaneiden opiskelemaan valittujen nimet julkaistaan Keudan nettisivuilla 17.6.2021. Kaikille valituille lähetetään valintakirje.

2

Keudan Koulutusopas 2021

u Keudan Hak

palvelut:

8 3700 ● p. 09 273 .fi elut@keuda ● hakupalv t Hakijalle da.fi >> Cha ● www.keu  –15) (arkisin klo 9

VALMAkoulutukseen haku

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan VALMA-koulutuksen valtakunnallinen haku tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi. Valtakunnallinen hakuaika on 23.2. – 23.3.2021.

VALMA-koulutuksen opiskelijavalintatulokset julkaistaan Keudan nettisivuilla valtakunnallisen aikataulun mukaisesti 17.6.2021, mikäli julkaisulupa on annettu. Lisäksi kaikille valituille lähetetään valintakirje. VALMA-koulutukseen voi hakea valtakunnallisen hakuajan ulkopuolella myös jatkuvassa haussa Keudan nettisivujen kautta.

Keudan laajan koulutustarjonnan löydät osoitteesta Keuda.fi/ koulutustarjonta.


YHTEISHAKU

JATKUVA HAKU

1. TUTUSTU

2. HAE

Tutustu koulutus­ tarjontaan ja va­ litse sinulle sopiva tutkinto. Voit myös osallistua tutkintojen tutustumispäiviin!

Ylioppilas tai lukion suorittanut Ylioppilaspohjaisiin koulutuksiin voit hakea kevään 2021 yhteishaussa

Yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi voit hakea sosiaali- ja terveysalan, puutarha-alan, media-alan ja kuvallisen ilmaisun, maatalousalan sekä liiketoiminnan ylioppilaspohjaisiin perustutkintoihin. Voit hakea myös muihin kuin ylioppilaspohjaisiin tutkintoihin jatkuvan haun kautta. Opinnot henkilökohtaistetaan aina siten, että suorittamasi lukio-opinnot huomioidaan. Keudan koko koulutustarjonta löytyy Keudan verkkosivuilta. Jokaisen tutkinnon sivulla on oma jatkuvan haun hakulomake, sekä tarpeellista tietoa koulutuksesta ja hakemisesta. Kutsumme hakijat jatkuvan haun ohjauspäivään sähköpostitse. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, kuvallisen ilmaisun osaamisalalle on pääsykokeet, joiden ajankohta selviää myöhemmin keväällä. Kutsu pääsykokeisiin lähetetään kirjeitse ja tietoa ennakkotehtävistä tulee Keudan nettisivuille ja Opintopolkuun yhteishaun aikaan. Muihin koulutuksiimme ei ole pääsykokeita. * HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

3. OSALLISTU

Hae jatkuvassa­ haussa täyttämällä tutkinnon sivulta löytyvä hakulomake.

Osallistu ohjauspäi­ vään, saat kutsun sähköpostilla.

Hae yhteishaun aikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Osallistu tarvittaessa pää­ sykokeeseen, osaamiskar­ toitukseen tai harkinnanva­ raisen haun haastatteluun. Saat kutsun sähköpostilla.

Osaamisen vahvistaja, alan vaihtaja tai opintonsa aiemmin keskeyttänyt Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai tutkinnon osaa. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, koska tahansa ja millä pohjakoulutuksella tahansa. Koulutus räätälöidään sinun tarpeitasi vastaavaksi ja koulutuksen voi aloittaa joustavasti suunnitelman mukaan. Keudan koko koulutustarjonta löytyy Keudan verkkosivuilta. Jokaisen tutkinnon sivulla on oma jatkuvan haun hakulomake sekä tarpeellista tietoa koulutuksesta ja hakemisesta. Kutsumme hakijat jatkuvan haun ohjauspäivään sähköpostitse. Keudassa järjestetään osaamiskartoitus jatkuvan haun hakijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi. Kutsu lähetetään hakijalle sähköpostitse. Jos hakija ei osallistu osaamiskartoitukseen tai hänen kielelliset taitonsa eivät ole riittävät, ei häntä voida valita koulutukseen.

4. ALOITA Aloita opinnot sinulle tehdyn HOKSin* mukaisesti.

Työnantaja, haetko henkilöstöllesi koulutusta tai tarvitsetko rekrytointiin apua? Oppisopimus on joustava tapa kouluttaa henkilöstöä organisaation vaihteleviin tarpeisiin. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen tutkinnon tai tukinnon osan. Lisäksi täydennyskoulutustarjonnassamme on laaja valikoima lyhyitä kortti- ja pätevyyskoulutuksia sekä täydentävää koulutusta eri aloille. Mikäli tarvitsette koulutusta, jota ei juuri nyt järjestetä, kannattaa pyytää siitä tarjous. Laajemmissa osaamisen kehittämistarpeissa organisaatiotanne palvelee Keudan Yritys- ja elinvoimapalvelut. Kysy meiltä lisää! p. 040 174 5627 tyoelamapalvelut@keuda.fi

Keudan Koulutusopas 2021

3


Rehtorin tervehdys Olet tekemässä hyvää päätöstä ryhtyessäsi opiskelemaan. Keudan monipuolinen ja laaja koulutustarjonta antaa kaiken ikäisille mahdollisuuden erilaisten oppimispolkujen rakentamiseen ja ammattitaidon hankkimiseen. Keudassa on mahdollista suorittaa yli 80 eri perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa tai osallistua täydennyskoulutukseen. Kumppaniverkostomme on laaja ja teemme monitahoista yhteistyötä eri toimialoilla vaikuttavien yritysten kanssa. Uudistumme maailman ja työelämän mukana hyödyntäen kädentaitoja ja digitaalisia työkaluja. Keudassa välitämme opiskelijoistamme. Kiinnitämme erityistä huomiota ohjaustoimintaan. Luomme yhdessä yksilöllisiä oppimisen polku-

Kuva: Sade Laakso

Ylemmät amk-tutkinnot Ammattikorkeakoulut Työkokemus

Ammattikorkeakoulu­tutkinnot Ammattikorkeakoulut

Työkokemus

Alemmat korkeakoulututkinnot Yliopistot

Ylioppilastutkinnot Lukiot

Erikoisammatti­ tutkinnot * Ammatti­­tutkinnot * Ammatilliset perus­tutkinnot * * koulutusta järjestetään myös oppisopimuksena

Perusopetus

4

Keudan Koulutusopas 2021

Arvostamme ammattilaisuutta, kunnioitamme toisiamme ja toistemme osaamista. Toivon, että opiskeluajastasi tulee antoisa löytöretki uuden oppimiseen ja omien verkostojen luomiseen. Tervetuloa opiskelemaan! Anna Mari Leinonen rehtori

Tästä oppaasta löydät kaikki tutkintomme!

Tohtorintutkinnot Lisensiaatin tutkinnot Yliopistot Ylemmät korkeakoulututkinnot Yliopistot

ja. Olemme innostava opiskelupaikka. Sinulla on oma vastuuopettajasi, jonka kanssa laadit henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman. Myös Keudaattori eli tukipaja -toiminta palvelee sinua jokaisessa toimipisteessä. Siellä saat tukea puuttuvan osaamisen hankkimiseen yksilöllisesti.

Oppisopimus yhdistää työn ja koulutuksen....................5 Lukio-opintojen yhdistäminen ammatillisiin opintoihin..........................................................6 Kansainvälinen toiminta – Boarding Pass työelämään...................................................6 Kilpailutoiminnalla kehitetään ammatillista koulutusta.........................................................8 Keudan tutkinnot toimipisteittäin......................................9 Tutkintoja edeltävä koulutus.............................................11 Ammatilliset perustutkinnot.............................................13 Ammattitutkinnot.................................................................47 Erikois­ammattitutkinnot....................................................61 Toimipisteiden yhteystiedot..............................................71

Keuda osana Suomen koulutusjärjestelmää


Noel Risku:

OPIS KELIJ TARIN AN A

Kuva: Maarit Tiala

Kohti unelmia, sillä kaikki on mahdollista

Joskus pienet hetket voivat valottaa lähitulevaisuuden suunnan. Niin kävi Noel Riskulle, joka oli yläkoulun seiskaluokan tekstiilitunnilla. Tunnin aiheen oli hupparin valmistaminen ja työn edetessä opettaja kannusti jatkamaan ompeluharrastusta. Pikkuhiljaa ompelu lähti lapasesta ja ajatus alan opiskeluun alkoi.

Noel valmistui peruskoulusta keväällä 2020 ja tietää, että haluaa vaatesuunnittelijaksi. Vaatesuunnittelija on ammattikorkeakoulun tutkinto, joten ennen sitä pitää käydä perustutkinto. Sen Noel voi käydä kotipaikkakunnallaan Keudan tekstiili- ja muotialan perustutkinnon mittatilausompelijan osaamisalalla. Noel oli tet-harjoittelussa Järvenpään Vaatepuussa, jossa hän oli myös kesätöissä. Vaatepuussa hän teki korjausompelua. - Korjausompelussa pitää olla huolellinen ja kärsivällinen, Noel pohtii. – Hyvää vastapainoa saan asiakaspalvelusta, jossa keskustelen asiakkaan kanssa vaatteeseen tulevista korjauksista. On tärkeää, että kuuntelen mitä asiakas sanoo, sillä siitä selviää mitä vaatteelle kannattaisi tehdä. Minkä vinkin antaisit nuorelle, joka ei vielä tiedä mitä tehdä? – Kannattaa keskittyä siihen, mitä itse haluaa ja uskoa omiin unelmiin. Uusiin kavereihin tutustuu aivan varmasti opiskelun alettua ja tutustumista helpottaa, että kaikkia kiinnostaa sama ala, Noel kertoo. Opiskelu alkoi syksyllä 2020 Keudan Sibeliuksenväylällä uusissa tiloissa, jotka on suunniteltu juuri tekstiili- ja muotialan vaatetuksen ja sisustusompelun tarpeisiin. Uusien tilojen vieressä sijaitsee Keudan Pesula, jossa opiskelevat tekstiilihuollon osaamisalan opiskelijat. Näin saman alan opiskelijat ja opettajat ovat lähellä toisiaan ja yhteistyö on tiivistä.

Oppisopimus yhdistää työn ja koulutuksen Oppisopimus on opiskelijalle joustava, monipuolinen ja työelämälähtöinen tapa kouluttautua ammattiin tai hankkia osaamista. Oppisopimus voidaan solmia tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi. Suuri osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla töitä tehden ja osaamista täydennetään tarvittaessa oppilaitoksessa ja verkko-opintoina. Oppisopimuksen aikana opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Opiskelijana voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen, tai voit yhdistellä näitä joustavasti opintojesi aikana. Keudan eri toimipisteissä järjestettävistä koulutusinfoista saat lisätietoa verkkosivuiltamme osoitteessa keuda.fi/infot. Voit olla myös yhteydessä Keudan Hakupalveluihin, hakupalvelut@keuda.fi.

Opintoja voi suorittaa myös koulutussopi- Jos kiinnostut oppisopimuksesta, voit olla yhmuksella. Koulutussopimus tehdään tutkin- teydessä Keudan Yritys- ja elinvoimapalveluinon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. hin, tyoelamapalvelut@keuda.fi.

a

Keudan Koulutusopas 2021

5


Lukio-opintojen yhdistäminen ammatillisiin opintoihin Sinulla on mahdollisuus suorittaa yhdistelmäopinnot kaikissa perustutkinnoissa. Tämä tarkoittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon samanaikaista suorittamista. Käytännössä tällöin opiskellaan ammatillisia opintoja Keudassa ja yleissivistäviä aineita Keudan toimialueen lukioissa. Kerava Keskikadun yksikön osalta lukio-opintoja voi suorittaa vain Keravan lukiossa. Opiskelijat valitaan suorittamaan kaksoistutkintoa perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella, jonka pitää olla vähintään 7,0. Ammatillisten opintojen alussa saat tietoa yhdistelmäopinnoista ja voit halutessasi aloittaa niiden suorittamisen. Yhdistelmäopintojen suorittajia ohjataan suorittamaan lukiossa niiden 4 – 6 oppiaineen kursseja, joita hän aikoo suorittaa ylioppilastutkinnossa. Lukiossa voi opiskella seuraavia oppiaineita: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli (englanti ja muut kielet), matematiikka, fysiikka, kemia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia, biologia ja terveys­tieto, maantiede, historia. Liikuntaa, musiikkia ja kuvataidetta ei pääsääntöisesti opis-

SINÄKIN VOIT!

kella lukiossa kaksoistutkinnon yhteydessä, Kaksoistutkinn on mutta osallistuminen vanhojen tansseihin suorittaminen on on mahdollista. Keudassa mah dollista Opiskelija voi kolmen vuoden aikana jokaisessa suorittaa enimmillään 30 kurssia. Yhdisteltutkinnossa. mäopintoja suoritettaessa kokonaisopintoaika yleensä pidentyy. Useamman tutkinnon yhtäaikainen suorittaminen vaatii opiskelijalta riittävää motivaatiota ja kypsyyt- tä opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelu useammassa oppilaitoksessa tuo kuitenkin vaihtelua ja monipuolisuutta opintoihin. Lisäksi lukio-opinnot valmentavat jatko-opintoihin korkea-asteella. Keuda tukee yhdistelmäopinto-opiskelijoita kannettavan tietokoneen hankinnassa 100 eurolla kunkin lukuvuoden loputtua, jos opinnot ovat edenneet suunnitellusti. Tarkemmat ohjeet saat opinto-ohjaajalta opintojen alettua.

Kansainvälinen toiminta – Boarding Pass työelämään Vuosittain Keudasta on lähtenyt reilusti yli 100 opiskelijaa maailmalle 3 – 12 viikkoa kestäville kansainvälisille jaksoille. Jaksolle lähdetään yleensä opintojen loppuvaiheessa, ja jaksot suunnitellaan ja hyväksiluetaan aina opintoihin. Suurin osa jaksoista on työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksoja, eli oman alan työpaikalla työskentelyä. Jaksoihin kuuluu myös jonkin verran tutustumista paikalliseen yhteistyökouluun ja kulttuuriin sekä opetukseen ja opiskelijoihin. LET’S GO!

130 Joka vuosi yli lähtee aa lij ke is op Keudan . lle so ulkomaanjak n. ki nä Lähde si

6

Koronapandemia haastaa meitä kehittämään uusia toimintatapoja, kun fyysinen liikkuvuus

Keudan Koulutusopas 2021

saattaa vielä pitkään olla melko rajoitettua. Kehittelemme jatkuvasti uusia virtuaalisia mahdollisuuksia! Voit itsekin olla aktiivinen ja esittää ideoita ja toiveita! • Keudassa jokainen opiskelija voi kartuttaa kansainvälistä osaamistaan. • Opinnot kertyvät myös ulkomaajakson aikana. • Kansainvälisellä työelämäjaksolla laajennat ammattiosaamistasi ja parannat kielitaitoasi, tutustut uusiin ihmisiin ja paikalliseen kulttuuriin. • Virtuaalisen yhteistyön keinoin pääset tapaamaan opiskelijoita Keudan kumppanikouluissa! • Tartutaan tilaisuuksiin, mahdollisuuksia on runsaasti!

Kuvassa ravintolakokiksi opiskeleva Santeri Tasa kansainvälisellä työelämäjaksolla Ranskan Orléansissa.


OPIS KELIJ TARIN AN A

Kirsi Vaulamo

Yksinyrittäjäakatemiasta potkua valmennustyöhön ”Valmennustyössä on kuitenkin paljon samaa kuin myynnissä. Nyt koen myyväni parasta tuotetta ikinä: kenties lisää vuosia asiakkaideni elämään, terveempää, stressittömämpää ja onnellisempaa arkea. Se palkitsee paljon, kun näkee työnsä jälkiä pitkällä aikavälillä, elämän muutokset ovat joskus hyvinkin suuria ja kokonaisvaltaisia”, Kirsi iloitsee. Kirsi lähti mukaan Keudan ja Uudenmaan Yrittäjien Yksinyrittäjäakatemiaan kehittääkseen yritystoimintaansa. Koronapandemia

Kuva: Kirsi Vaulamo

Kirsi Vaulamo aloitti myyntialan yrittäjänä jo 19-vuotiaana, minkä jälkeen tie vei vuosiksi myynnin ja markkinoinnin pariin pelialalle, muun muassa Microsoftille. Vuonna 2014 Kirsi vaihtoi alaa ja perusti valmennus- ja koulutusalan yrityksensä Kuntokoulun.

muutti hieman opiskelujen aikataulua, mutta Kirsi on ottanut tilanteen mahdollisuutena ja suunnitellut projektistaan hieman alkuperäistä suurempaa. Korona-aika toi haasteita myös yrittäjän liiketoimintaan ja poikkeuksellisesti Kirsi työskentelee läpi kesän. Syksyllä hän aloittaa uudistetut stressinhallinnan yritysvalmennukset osana opiskeluprojektiaan. Vaikka monet koulutuksen aiheet olivat Kirsille tuttuja entuudestaan, Yrittäjäakatemia antoi uusia näkökulmia ja aikaa pysähtyä miettimään omaa yrittäjyyttä, johon perusarjessa ei usein ole riittävästi aikaa. Kiinnostavimpana osiona Kirsi nimeää palvelumuotoilun, joka oli hänelle uusi aihe. Hän nimeää koulutuksen vahvuudeksi myös eri aloilla toimivat yrittäjäkollegat. ”Sain hyvää sparrausta kouluttajilta sekä kanssaopiskelijoilta, eri alojen yrittäjät antoivat loistavaa perspektiiviä omien ’silmälappujen’ ulkopuolelta”, Kirsi kehuu. Omalla alallaan Kirsi kouluttaa muita ja kouluttautuu itsekin. Hän on toiminut tulevien personal trainereiden ja ravintovalmentajien kouluttajana kuusi vuotta. ”Varoitankin oppilaita, että tällä alalla opiskelu lähtee aika helposti käsistä, nälkä kasvaa syödessä!” hän sanoo puoliksi leikillään. Kirsi kertoo johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon houkuttelevan. Hän on toiminut kouluttajana pitkään ja monet omat markkina-alueen kollegat ovat myös hänen entisiä oppilaitaan. Kirsin yritystoiminnan lähtökohta on, että hänen valmennuksissaan ja koulutuksissaan korostuu kokonaisvaltaisuus ja ihmisläheisyys. ”Pelkän treenaamisen sijaan keskityn asiakkaideni arjen jaksamiseen, tehtäväni on helpottaa arkea eikä tehdä siitä vaikeampaa. Kaikkien ei tarvitse treenata kuten huippu-urheilijat, vaan jokainen aloittaa oman lähtötasonsa mukaan”, Kirsi tsemppaa.

Keudan Koulutusopas 2021

7


Kilpailutoiminta mahdollisuutena Kilpailutoiminta on merkittävä osa Keudan toimintaa. Kilpailutoiminta on opetuksen tärkeä osa-alue, jossa osaamista on mahdollista saavuttaa mielenkiintoisella tavalla. Osaamisperusteisuus ja yhdessä tekeminen ovat toiminnan avainsanoja. Keudassa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua Taitaja- ammattitaitokilpailuihin, SAKUstars-kulttuurikilpailuihin sekä SAKUsports urheilukilpailuihin ja tapahtumiin. Taitaja

Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa kilpaillaan ammattitaidon alle 21-vuotiaiden Suomen mestaruuksista. Tämä vuosittain järjestettävä suurtapahtuma tarjoaa erinomaiset puitteet oman osaamisen kehittämiseen sillä täällä työelämä ja koulutus kohtaavat luontevalla tavalla. Taitaja- kilpailut sisältävät kaksi eri osaa; semifinaalin ja finaalitapahtuman. Semifinaaleista, joita Keudakin vuosittain eri aloilla järjestää, on mahdollista edetä aina toukokuussa järjestettävään finaalin asti. Taitajapolun päässä häämöttää myös vuorovuosin järjestettävät WorldSkills- ja EuroSkills-ammattitaitokilpailut.

AN KELIJ OPIS NA TARI

Keudan Koulutusopas 2021

SAKUsports ja SAKUgames

SAKU ry järjestää vuosittain useissa eri lajeissa kilpailuja ja tapahtumia, joihin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua. Kevään ykkösjuttu on SAKUgames- tapahtuma, joka kokoaa kahdeksan lajin harrastajat toukokuussa Tampereelle. Lajeina mukana ovat SAKU-sähly, beach volley, frisbeegolf, minigolf, keilaus, tansanialainen jalkapallo, toistovoimapunnerrus ja erkkasäbä. Sports ja games tapahtumiin lisätietoa antavat Keudan liikunnanopettajat.

Suvi

Web Designeriksi päivätyön ohella puolessa vuodessa

Kuva: Jaakko Havukainen

8

SAKUstars

SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Kisoissa voi esiintyä, testata taitoja, seurata muiden esityksiä ja saada palautetta tuomareilta. Heittäytyä koko yhdessäolon ja -tekemisen tunnelmaan. Vuosittaisissa kolmipäiväisissä SAKUstars-kilpailuissa on sarjoja sekä ennakkoon lähetettäville että paikan päällä tehtäville töille/suorituksille. Osallistujat voivat olla aloittelijoita, harrastajia tai taiteen alan opiskelijoita.

”Mietin syksyllä 2019, millaista sivutyötä voisin tehdä ansaitakseni lisätuloja, sillä haaveissa oli ostaa ensiasunto pk-seudulta. Teen toimistotyötä tietotekniikan parissa ja olen valmistunut tradenomiksi, minkä ansiosta minulla on perehtyneisyys myös liiketalouteen. Aloin miettiä, voisiko nämä kaksi osaamista yhdistää”, kertoo Keudassa media-alan ammattitutkinnon suorittanut Suvi. Jo ennen opintoja Suvi oli pyöritellyt ajatusta freelance-yrittäjyydestä, erityisesti häntä kiinnosti verkkosivujen ja ulkoasujen suunnittelu. Tietotekniikasta hänellä on vuosien kokemus harrastuneisuuden kautta. Suvi on aiemmin opiskellut itsenäisesti kuvankäsittelyä ja HTML-ohjelmointikieltä, hän myös pelaa tietokoneella vapaa-aikanaan.

Suvi aloitti kevytyrittäjänä ja perusti myös virallisen toiminimen. Hän halusi päivittää osaamistaan ja haki Keudan media-alan ammattitutkinnon koulutukseen Pasilaan. Suvi aloitti opinnot joulukuussa 2019: ”Sain hyvin sovitettua yhteen lähiopinnot päivätyöni kanssa ja huomasin, että paljon on vuosien varrella erilaista osaamista kertynyt erilaisista taidoista, mistä oli hyötyä opinnoissani.” Suvi suoritti opinnot puolessa vuodessa valmistuen Web Designeriksi kesäkuussa 2020. Hän kokee opintojen Keudassa olleen mielenkiintoinen kokonaisuus, joka tarjosi päivitettyä tietoa siitä, mitä alalla tapahtuu nykypäivänä. Opinnot myös selkeyttivät Suvin ammatillisia tavoitteita yrittäjänä.


Tuusula, Pekka Halosen Akatemia

Tuusula, Kirkkotie 31

Sipoo, Sipoon Enter

Nurmijärvi, Lopentie 20

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2

Mäntsälä, Saaren Kartano

Kerava, Sarviniitynkatu 9

kohtainen Tarkista ajan jontamme koulutus­tar a st ee tt osoi ulutustarkeuda.fi/ko jonta

Kerava, Keskikatu 3

HUOM!

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Toimipisteet:

Lisätietoja kaikista Keudan tutkinnoista ja koulutuksista löytyy osoitteesta Keuda.fi/koulutustarjonta

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Keudan tutkinnot toimipisteittäin

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT

s. 21 s. 22 s. 41 s. 39 s. 23 s. 24 s. 17 s. 42 s. 18 s. 35 s. 43 s. 14 s. 36 s. 25 s. 26 s. 44 s. 37 s. 27 s. 29 s. 45 s. 40 s. 30 s. 16 s. 31 s. 33 s. 34 s. 20 s. 48

Autoalan perustutkinto Elintarvikealan perustutkinto Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Laboratorioalan perustutkinto Liiketoiminnan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto Maatalousalan perustutkinto Matkailualan perustutkinto Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto Metsäalan perustutkinto Pintakäsittelyalan perustutkinto Prosessiteollisuuden perustutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Puutarha-alan perustutkinto Puuteollisuuden perustutkinto Rakennusalan perustutkinto Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Taideteollisuusalan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Teknisen suunnittelun perustutkinto Tekstiili- ja muotialan perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto

s. 12 s. 12

Aikuisten perusopetus Kansanopistokoulutus Täydennyskoulutus Työvoimakoulutus VALMA eli Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

• • •

• • •

• •

• • •

• •

• • • • • • •

• •

• •

• • • • •

MUUT KOULUTUKSET

• •

• •

• •

Keudan Koulutusopas 2021

9


kohtainen Tarkista ajan ntamme jo ar t ­ koulutus osoitteesta ulutustarkeuda.fi/ko jonta

AMMATTITUTKINNOT

s. s. 55 s. 56 s. 56 s. 51 s. 49 s. 50 s. 53 s. 48 s. 55 s. 57 s. 58 s. 53 s. 59 s. 59 s. 52 s. 51 s. 52 s. 48 s. 60 s. 50

Ajoneuvoalan ammattitutkinto Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto Kuljetusalan ammattitutkinto Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto Leipomoalan ammattitutkinto Liike­toiminnan ammattitutkinto Lähiesimiestyön ammattitutkinto Maatalousalan ammattitutkinto Media-alan ammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto Palvelulogistiikan ammattitutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto Puutarha-alan ammattitutkinto Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto Ruokapalvelujen ammattitutkinto Talonrakennusalan ammattitutkinto Talotekniikan ammattitutkinto Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto Turvallisuusalan ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto

• •

• • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

ERIKOISAMMATTITUTKINNOT

s. 67 s. 68 s. 62 s. 66 s. 62 s. 68 s. 66 s. 69 s. 69 s. 65 s. 63 s. 63 s. 64 s. 67 10

Keudan Koulutusopas 2021

Erityisruokavaliopalvelujen erikois­ammattitutkinto Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto Leipomoalan erikoisammattitutkinto Majoitus- ja ravitsemisalan esimies­työn erikoisammattitutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto Puutarha-alan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto Tyylineuvoja (tutkinnon osa, EAT) Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto

• • • • • • • • • • • • • •

Tuusula, Pekka Halosen Akatemia

Tuusula, Kirkkotie 31

Sipoo, Sipoon Enter

Nurmijärvi, Lopentie 20

Mäntsälä, Saaren Kartano

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Kerava, Keskikatu 3A

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

HUOM!

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Lisätietoja kaikista Keudan tutkinnoista ja koulutuksista löytyy osoitteesta Keuda.fi/koulutustarjonta

Toimipisteet:

Keudan tutkinnot toimipisteittäin


Tutkintoa edeltävä koulutus

Kuva: Shutterstock

Keudan Koulutusopas 2021 11


Aikuisten perusopetus Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus

Kuva: MostPhotos

Aikuisten perusopetuksessa voit opiskella koko perusopetuksen oppimäärän, suorittaa puuttuvia peruskouluopintoja tai opiskella vain joitakin oppiaineita. Aikuisten perusopetus sopii sinulle, jos • olet vähintään 17-vuotias tai täytät 17 vuoden loppuun mennessä • sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus kotimaasta tai Suomesta • sinulla on jonkin verran lukio- tai ammattiopintoja kotimaasta, mutta kielitaitosi tai opiskeluvalmiutesi vaativat vahvistusta jatkaaksesi opintoja Suomessa. Aikuisten perusopetus sisältää alkuvaiheen ja päättövaiheen sekä alkuvaiheeseen sisältyvän opiskelijan tarpeen mukaan järjestettävän lukutaitovaiheen. Lukutaitovaihe on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja tarvitseville ja koostuu niitä vahvistavista opinnoista. Opiskelet henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti ja voit vaikka aloittaa suoraan päättövaiheen opinnoilla, jos sinulla on vastaavia aikaisempia opintoja tai muutoin hankittua osaamista, joka hyväksytään suoritukseksi. Nämä korvaavuudet lyhentävät opiskeluaikaasi ja vähentävät opiskeltavien kurssien määrää.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Kerava, Sarviniitynkatu 9 Nurmijärvi, Lopentie 20

Lisätietoja: tiimiesimies Kaisa Tolvanen, kaisa.tolvanen@keuda.fi

Opintoihin kuuluu pakollisia ja valinnaisia opintoja, jotka on jaettu kursseiksi.

VALMA Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus Koulutus on tarkoitettu sinulle • peruskoulun päättänyt tai ammatillisen perustutkinnon tai lukion keskeyttänyt nuori tai aikuinen, joka olet vailla toisen asteen tutkintoa • maahanmuuttaja, joka tarvitset erityisesti suomen kielen taidon vahvistamista ja haluat lisätä valmiuksiasi opiskella ammatillisessa koulutuksessa. VALMA-koulutuksessa mm. • vahvistat opiskelutaitojasi • saat välineitä arjentaitoihin ja hyvinvoinnin vahvistamiseen • saat tietoa, tukea ja ohjausta ammatinvalinnassa sekä jatkoopiskelupaikan suunnittelussa • saat tukea suomen kielen opiskeluun • saat tietoa oppisopimuskoulutuksesta • pääset tutustumaan eri aloihin työelämän kautta • voit suorittaa korttikoulutuksia (EA1 ja hygieniaosaaminen). VALMA-koulutus on laajuudeltaan 60 osaamispistettä ja se kestää yhden lukuvuoden. Suoritettu VALMA-koulutus oikeuttaa yhteishaussa kuuteen lisäpisteeseen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan koulutuksen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Suunnitelmaa päivitetään koulutusvuoden aikana. 12

Keudan Koulutusopas 2021

VALMA-koulutukseen hakeudutaan Keudan jatkuvan haun kautta tai VALMA-koulutuksen oman yhteishaun kautta osoitteessa Opintopolku.fi.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Järvenpää, Wärtsilänkatu 7 Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55 Kerava, Sarviniitynkatu 9 Mäntsälä, Lukkarinpolku 2 Nurmijärvi, Lopentie 20

Lisätietoja: tiimiesimies Kaisa Tolvanen, kaisa.tolvanen@keuda.fi


Ammatilliset perustutkinnot Opiskele itsellesi ammatti suorittamalla perustutkinto! Jos olet päättämässä peruskoulua tai lukiota, tai olet suorittanut Valma-koulutuksen peruskoulun jälkeen, voit hakea Keudan ammatillisiin perustutkintoihin valtakunnallisen yhteishaun kautta Opintopolussa. Jatkuvalla haulla voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan millä tahansa pohjakoulutuksella.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 13


HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (PT), audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tiimityöskentelytaidot • Luovuus • Tekninen osaaminen

Mediapalvelujen toteuttajana työsi ytimessä on tarinan välittäminen yleisölle eri kanavissa. Hallitset media-alalla käytettävät tekniikat ja osaat soveltaa niitä luovasti työssäsi. Työskentelet osana moniammatillista työryhmää joko moniosaajan tai ammatillisen erityisosaajan roolissa.

TOP 3

Media-ala tarvitsee audio­visuaalisen viestinnän osaajia!

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Teemme tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Keudassa opiskelet joustavasti ja projektilähtöisesti, opintojesi aikana teet asiakaslähtöisiä mediatuotteita. Saat käyttöösi alan laitteistot ja uusimmat ohjelmistot. Adoben ohjelmat voit asentaa myös omalle koneellesi opintojen ajaksi.

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 6.10.2020, 10.11.2020, 12.1.2021, 9.2.2021, 2.3.2021, 27.4.2021, 4.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Alalle työllistyminen vaatii yrittäjämäistä otetta. Voit työskennellä esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistossa, televisiotuotantoyhtiössä, lehtitalossa, tapahtumatuotannoissa, valokuvausstudiossa tai pelialan yrityksessä - joko freelancerina tai työntekijänä.

Nurmijärvi, Lopentie 20

Tutustumispäivät: 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 26.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 21.1.2021, 28.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Kuva: Dmitry Korolevskiy

Helsinki, Uutiskatu 2 Huom! Pasilan toimipiste lakkautetaan vuoden 2020 lopussa ja sen toiminnot siirretään Järvenpään Wärtsilänkadulle tammikuusta 2021 alkaen. Mukana yhteishaussa!

14

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021


HUMANISTISET JA TAIDEALAT

TOP 3

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (PT), kuvallisen ilmaisun osaamisala, kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Opiskele visuaalisuudesta valttikorttisi!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Sosiaalisuus • Visuaalisuus • Kiinnostus maailmaa kohtaan

Kuvallisen ilmaisun toteuttajana tunnet media-alan toimintaympäristön. Valitset opintojesi alussa suuntautumisesi kolmesta eri vaihtoehdosta: graafinen suunnittelu, kuvataide tai valokuvaus. Valmistuttuasi omaat graafisen suunnittelun perusteet, tunnet kuvataiteen materiaalit ja menetelmät tai hallitset valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet. Graafisen suunnittelun ja valokuvauksen työssä yhdistät visuaalista ilmaisua ja uutta teknologiaa sekä osaat toimia media-alan ja kuvallisen ilmaisun eri tehtävissä.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Tarjoamme loistavat puitteet opiskeluun Keudan Pekka Halosen akatemiassa, idyllisen Tuusulan Rantatien tuntumassa. Opintojen aikana pääset mukaan oppilaitoksen ulkopuolisiin projekteihin sekä valmistuvien opiskelijoiden yhteisnäyttelyihin, joissa voit harjoitella yrittäjänä toimimista ja hankkia ammattitaitoa harjoitusyrityksessä. Pääset myös verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa.

Tuusula, Pekka Halosen akatemia

Tutustumispäivät: 18.11.2020, 15.2.2021, 14.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen 

Graafiseen suunnitteluun erikoistuneena voit työskennellä mainostoimistossa, sanomaja aikakauslehdissä tai eri yrityksissä ja organisaatioissa viestinnän ammattilaisena. Työtehtävät painottuvat sähköiseen ja painettuun mediaan. Kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa sinulle tarjotaan valmiuksia jatkaa työskentelyä alalla itsenäisenä taiteilijana tai kuvataiteilijoiden assistenttina. Voit myös työllistyä muille aloille, joissa tarvitaan visuaalisen ilmaisun taitoja esim. suunnittelutehtävissä.

Kuva: Pekka Jokinen

Valokuvauksen valittuasi sinulla on valmiudet toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Toimeksiantajina ovat mm. erilaiset lehdet, mainostoimistot, yritykset ja yhdistykset sekä yksityiset ihmiset (esim. hääkuvaukset).

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 15


HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Taideteollisuusalan perustutkinto (PT), artesaani (sisustusala)

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät kädentaidot • Huolellisuus ja tarkkuus • Luovuus ja visuaalisuus

Artesaanina, sisustusalan ammattilaisena loihdit kauniita ja viihtyisiä tiloja – pintare-

monteista suuriin kokonaisuuksiin. Teet sisärakennustöitä, saneerauksia, remontointia ja suunnittelet erilaisia sisustusratkaisuja. Osaat rakentaa ja tuunata asioita itsenäisesti, tunnet sisustusmateriaalit ja yleisimmin käytetyt työmenetelmät. Lisäksi osaat hyödyntää erilaisia suunnitteluohjelmia ja sovelluksia, kuten SketchUp, AutoCad ja 3D-työkalut.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Kannustamme sinua opinnoissasi luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Keudassa pääset harjoittamaan taitojasi monipuolisesti erilaisissa työkohteissa. Pääset hyödyntämään työssäsi lisättyä todellisuutta ja 3D-tulostinteknologiaa. Lisäksi voit täydentää osaamistasi esim. saman katon alta löytyvillä puualan opinnoilla.

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 6.10.2020, 10.11.2020, 12.1.2021, 9.2.2021, 2.3.2021, 27.4.2021, 4.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kuva: Teppo Vahteristo

Sisustusalan artesaanina työskentelet erilaisissa rakennus- ja saneerausalan yrityksissä, sisustusrakennus- ja sisustustarvikemyymälöissä tai neuvonta- ja palvelutehtävissä. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

16

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

TOP 3

Innovatiivisia ratkaisuja ja esteettistä osaamista!


KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

TOP 3

Liiketoiminnan perustutkinto (PT), merkonomi Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot • Kiinnostus liiketoimintaan ja numeroihin • Valmius asiakaskohtaamisiin vaihtelevissa tilanteissa

Menesty liike-elämässä – kouluttaudu monitaituriksi! Merkonomina, liiketoiminnan ammattilaisena toimit monipuolisissa työtehtävissä erilai-

sissa yrityksissä ja organisaatioissa. Olet asiakaslähtöinen liiketoimintaosaaja, jolla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot, kielitaitoa ja taloushallinnan osaamista. Saat koulutuksesta perusvalmiudet myös yrittäjyyteen.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Keudassa tarjoamme sinulle eväät menestykseen liike-elämässä ja kannustamme yksilöllisiin opintopolkuihin. Joustavat opinnot saat hyvin sulautettua omaan urasuunnitelmaasi. Sinulla on mahdollisuus päästä kansainväliselle työelämäjaksolle, yritysvierailuille ja verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa.

Kerava, Keskikatu 3

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan monilla aloilla. Merkonomina voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun sekä erilaisten talous- ja toimistopalvelujen tehtävissä.

Nurmijärvi, Lopentie 20

Tutustumispäivät: 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 26.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 21.1.2021, 28.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Sipoo, Iso Kylätie 14

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Tutustumispäivät: 13.1.2021, 14.1.2021, 17.3.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 17


LUONNONTIETEET

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (PT), luonto-ohjaaja

Luo ikimuistoisia elämyksiä luonnon äärellä!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vuorovaikutus- ja ohjaustaidot • Vastuullisuus • Erätaidot

Luonto-ohjaajana olet luonnossa liikkumisen ja ryhmän ohjaamisen asiantuntija. Tuotat laadukkaita luontoelämyksiä erilaisille ryhmille turvallisesti, kannattavasti ja kestävästi, ympäristöä hyödyntäen.

Keudassa on ainutlaatuinen ja monipuolinen oppimisympäristö toimipisteemme välittömässä läheisyydessä. Opintoihin kuuluu mielenkiintoisia luonto- ja patikointiretkiä sekä monipuolista tutustumista luontoon ja toimialaan.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano, Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 11.2.2021, 25.3.2021, 22.4.2021, 27.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kuva: Minna Ruusunen

Luonto-ohjaajana voit työskennellä luontoalan ohjelmapalveluyrityksissä, luontokouluissa ja yhdistyksissä tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

18

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

TOP 3

HUOM! Hakeutum in vain jatku en va haun kautt n a!


TOP 3

LUONNONTIETEET

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaspalvelutaidot • Vastuullinen toiminta • Organisointikyky ja kokonaisuuksien hallinta

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano, Paroninkuja 20

TOP 3

Tutustumispäivät: 22.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 11.2.2021, 25.3.2021, 22.4.2021, 27.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Kyky itsenäiseen työskentelyyn • Tekninen osaaminen • Asiakaspalveluhenkisyys

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano, Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 11.2.2021, 25.3.2021, 22.4.2021, 27.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

HUOM! inen Hakeutum n va vain jatku a! haun kautt

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (PT), luonto- ja ympäristöneuvoja

Työskentele kestävän kehityksen puolesta! Luonto- ja ympäristöneuvojana olet asiantunteva neuvonnan ammattilainen ja ympäristötietoisuuden lisääjä. Hallitset kiertotalouden sekä ympäristökasvatuksen perusteet. Tunnet ympäristöongelmien taustat, ongelmien syntymisen syyt ja hyödynnät työssäsi näitä taustatietoja.

Keudassa tarjoamme ainutlaatuisen ja monipuolisen oppimisympäristön luonto- ja ympäristöneuvojan opintoihin. Pääset opintojen aikana yritysvierailuille esimerkiksi kiertotaloutta harjoittaviin yrityksiin.

Työllistyminen

Opintojen jälkeen voit työskennellä kiertotalouden alan yrityksissä, lajittelu- ja kierrätyskeskuksissa sekä erilaisissa organisaatioissa, kuten kunnissa ja yhdistyksissä.

HUOM! inen Hakeutum n va u tk ja in va a! haun kautt

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (PT), ympäristönhoitaja

Näe työsi jälki vielä vuosikymmenten päästä!

Ympäristönhoitajana työskentelet rakennetun tai luonnonympäristön kunnostamisen ja

ylläpidon tehtävissä käyttäen monipuolisia laitteita ja koneita. Teet erilaisia selvityksiä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja ylipäätään ympäristön tilasta. Käytät työssäsi myös ympäristönäytteidenottoon tarkoitettuja laitteita ja välineitä.

Keudassa opiskellessasi saat monipuolista ja ajantasaista koneopetusta. Teemme opinnoissa yhteistyötä myös puutarha-, metsä- ja maatalousalojen kanssa. Pääset mukaan erilaisiin ympäristönhoidon projekteihin ja alan tapahtumiin.

Työllistyminen

Ympäristönhoitajana työskentelet esimerkiksi kunnallisten ulkoalueiden ylläpitotehtävissä. Myös urakoitsijana toimiminen huolto- ja kunnostustöissä on mahdollista.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 19


TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (PT) IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä, tietoverkkoasentaja, elektroniikka-asentaja

IT-tukihenkilönä selvität tietoteknisiä ongelmia. Asennat ja ylläpidät laitteistoja, ohjelmistoja, lähiverkkoja ja palvelimia. Luot ja ylläpidät erilaisia verkkopalveluja ja virtuaalisia ratkaisuja sekä rakennat tietoturvallisia toimintaympäristöjä. Toimit osana tietohallintoa kouluttaen ohjelmistojen ja laitteistojen käyttöön, ja autat käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa. Työtä tehdään asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä. Ohjelmistokehittäjänä ohjelmoit, hyödynnät rajapintoja, käsittelet tietoa sekä käytät versionhallintaa. Suunnittelet, toteutat ja testaat ohjelmistoja varmistaen niiden laadun. Toimit osana ohjelmistokehitystiimiä ja kommunikoit asiakkaan kanssa. Tietoverkkoasentajana teet tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan vaatimusten ja tarpeiden

mukaisesti. Asennat ja käyttöönotat tietoverkkoja ja tietoliikennelaitteita sekä teet valokuitukaapelointeja ja kuitujen hitsauksia. Huomioit tietoliikenneverkkojen rakenteet ja käytetyt materiaalit sekä teet tarvittavia mittauksia ja testauksia järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Elektroniikka-asentajana asennat, testaat ja huollat erilaisia elektroniikkalaitteita esimerkiksi pienelektroniikkaa ja kodinkoneita. Kokoat elektroniikkalaitteita komponenteista hyödyntämällä erilaisia materiaaleja ja työ- ja mittavälineitä.

Tutkinto on suunniteltu niin, että sinulla on mahdollisuus saada rajoitettu Sähköpätevyys 3 -koulutus, joka antaa hyvän pohjan myös vastuullisemmille työtehtäville. Keudassa sinun on mahdollista suorittaa tuplapätevyys, jolloin voit toimia sekä tietoverkkoasentajana että elektroniikka-asentajana.

Työllistyminen

IT-tukihenkilönä toimit yritysten ja julkishallinnon sovellus- ja IT-tuessa, kaupan alan

myyntitehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

TOP 3

IT-ala työllistää ja kehittää!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tarkkuus ja huolellisuus • Järjestelmällisyys ja loogisuus • Asiakaspalveluhenkisyys

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Kerava, Keskikatu 3

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Nurmijärvi, Lopentie 20

Tutustumispäivät: 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 26.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 21.1.2021, 28.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Sipoo Enter, Iso Kylätie 14

Tutustumispäivät: 13.1.2021, 14.1.2021, 17.3.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Ohjelmistokehittäjänä toimit ohjelmointialan yrityksissä tai muun alan yritysten IT-osas-

tolla. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Tietoverkkoasentajana toimit tietokone- ja tietoliikennepalveluita tarjoavissa yrityksis-

Elektroniikka-asentajana toimit kulutuselektroniikka- ja kodinkoneyrityksissä sekä tuotantolaitoksissa. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

20

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

Kuva: Mostphotos

sä, kodinkoneliikkeissä, teollisuuslaitoksissa tai sairaalassa. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Autoalan perustutkinto (PT), ajoneuvoasentaja, varaosamyyjä, automyyjä, autokorinkorjaaja, automaalari, pienkonekorjaaja

Monipuolinen työ uudistuvan tekniikan ja tunnettujen merkkien parissa!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Motivaatio ja kiinnostus alaa kohtaan • Huolellisuus ja oma-aloitteisuus • Halu kehittyä työssään ja kehittää osaamistaan

Autoalan perustutkinnon suoritettuasi valmistut autokorinkorjaajaksi, automaalariksi, automyyjäksi, ajoneuvoasentajaksi, pienkonekorjaajaksi tai varaosamyyjäksi. Keudassa voit opiskella kaikkia autoalan perustutkinnon osaamisaloja sekä niiden yhdistelmiä. Automyyjänä olet tuote- ja asiakastuntemuksen ammattilainen. Myyt, markkinoit ja neuvot

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

asiakasta auton tekniikkaan liittyvissä asioissa. Autonvaihdossa teet myös ostotarjouksia.

Ajoneuvoasentajana korjaat ja huollat ajoneuvoja. Tunnet alan tekniikan, osaat hakea

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7: ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja ja automaalari

vian ajoneuvosta tarvittaessa myös tietokoneperusteista diagnoosia hyödyntäen. Työhön kuuluu myös asiakaspalvelua. Pienkonekorjaajana korjaat ja huollat moottorikäyttöisiä pienkoneita, kuten moottoripyöriä, mönkijöitä, venemoottoreita, moottorisahoja. Lisäksi asennat, korjaat ja huollat lisävarusteita Autokorinkorjaajana teet erilaisia pintavaurioiden korjauksia. Osaat määritellä autoon kohdistuneen pintavaurion suuruuden ja tehdä sen perusteella kustannusarvion korjaustyöstä. Automaalarina teet erilaisia pohjustustöitä (hionta, kittaus, suojamaalauskerrokset, puhdistus) ja ruiskumaalaustöitä. Työ on monivaiheista ja vaativaa. Varaosamyyjän työssä keskeistä on myyntityö, asiakaspalvelu ja varastonhallinta. Hallitset myös varaosaohjelmat. Asiakkaitasi ovat kuluttaja-asiakkaat ja korjaamot.

Tutustumispäivät: 6.10.2020, 10.11.2020, 12.1.2021, 9.2.2021, 2.3.2021, 27.4.2021, 4.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Kerava, Sarviniitynkatu 9: pienkonekorjaaja

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Mäntsälä, Lukkarinpolku 2: ajoneuvoasentaja, varaosamyyjä ja automyyjä

Keudassa tiedämme, että tekemällä oppii parhaiten. Siksi pääset aitojen asiakastöiden pariin jo opiskeluvaiheessa. Voit myös työllistyä Keudan omalla kesäkorjaamolla. Opintojen aikana vierailemme ja verkostoidumme alan tapahtumissa. Halutessasi voit päästä kansainväliselle työelämäjaksolle. Tutkinnon ohella voit suorittaa myös ajoneuvojen ilmastolaitteiden asennuksen ja huollon vaatiman kylmäalan pätevyyden.

Tutustumispäivät: 9.9.2020, 15.9.2020, 7.10.2020, 27.10.2020, 10.11.2020, 16.11.2020, 18.11.2020, 8.12.2020, 16.12.2020, 19.1.2021, 27.1.2021, 16.2.2021, 23.3.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Nurmijärvi, Lopentie 20: ajoneuvoasentaja

Tutustumispäivä: 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 26.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 21.1.2021, 28.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Kuva: Minna Ruusunen

Työllistyminen

Autoalalla on jatkuvaa tarvetta uusille osaajille. Voit työskennellä esimerkiksi autokaupassa, korjaamolla, auton osien ja varusteiden myynnissä tai rengasalalla. Autojen jatkuva tekninen kehitys vaatii ammattilaiseltakin jatkuvaa täydennyskoulutusta.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 21


TEKNIIKAN ALAT

Elintarvikealan perustutkinto (PT), leipuri-kondiittori, elintarvikkeiden valmistaja, lihatuotteiden valmistaja

Leipuri-kondiittorina valmistat ruoka- ja kahvileipiä, leipomoeineksiä tai konditoriatuotteita sekä käsityövaltaisessa että automatisoidussa tuotannossa. Pienemmissä leipomoissa teet kädentaitoja, luovuutta ja monipuolista osaamista vaativia töitä. Teollisuusleipomossa leipurin työhön kuuluu valmistusprosessin eri työvaiheita tuotteiden valmistuksesta pakkaamiseen. Elintarviketuotteiden valmistajana käsittelet ja valmistat raaka-aineista valmiita tuottei-

ta. Pakkaat ja varastoit elintarvikkeita sekä toimit myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Työ voi tapahtua joko tehdasympäristössä tai pienemmässä yrityksessä, jolloin tehtävänkuva voi vaihdella. Työ on vastuullista ja edellyttää elintarvikelakien ja säädösten noudattamista sekä työhön liittyvien prosessien ymmärrystä. Lihatuotteiden valmistajana käsittelet, valmistat ja pakkaat erilaisia lihavalmisteita. Työs-

TOP 3

Leipuri-kondiittori loihtii herkut jokaiseen pöytään!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tarkkuus ja huolellisuus • Joustavuus ja asiakaslähtöisyys • Valmistusprosessin ymmärtäminen

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55 B

Tutustumispäivät: 17.9.2020, 19.11.2020, 14.1.2021, 15.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

sä käytät eri prosessin vaiheisiin kuuluvia koneita ja laitteita. Ammattilaisena hallitset tuotantoeläinten anatomian ja lihanleikkaamisen taidon. Työ on vastuullista ja edellyttää elintarvikelakien ja säädösten noudattamista. Keudassa tarjoamme sinulle kannustavan oppimisympäristön loistavalla sijainnilla. Alan monipuoliset työpaikat ovat myös tärkeitä oppimisympäristöjä, joten opiskelu tapahtuu aidoissa tuotantotiloissa. Opintojen aikana sinulla on hyvät mahdollisuudet päästä kansainväliselle työelämäjaksolle. Voit osallistua myös alan yritysvierailuihin, messuihin, Keudan kahvilatoimintaan, tuotteiden valmistukseen, asiakastapahtumiin ja myymälätyöskentelyyn. Toimipisteen yhteydessä on myös opiskelija-asuntola.

Työllistyminen

Leipuri-kondiittorina voit työskennellä mm. pienleipomoissa, leipomoteollisuuden yrityksissä, konditorioissa, pitopalveluissa, suurkeittiöissä, kahviloissa, kauppojen paistopisteillä sekä ravintoloissa. Työpaikan mukaan työajat voivat vaihdella paljon.

Elintarviketuotteiden valmistajana työmahdollisuutesi ovat monipuoliset mm. valmisruokateollisuudessa, viljojen ja kasvisten sekä lihan ja kalan jatkojalostuksessa, makeis- ja juomateollisuudessa, elintarvikemyymälöissä tai tavaratalojen herkkukeittiöissä. 22

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

Kuva: Minna Ruusunen

Lihatuotteiden valmistajana työpaikkojasi ovat esim. lihavalmistetuotannossa, valmisruokateollisuudessa sekä myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä elintarvikemyymälöissä ja tavaratalojen herkkukeittiössä.


TEKNIIKAN ALAT

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vuorovaikutustaidot • Kiinnostus tekniikkaan ja tietotekniikkaan • Vastuullisuus

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 6.10.2020, 10.11.2020, 12.1.2021, 9.2.2021, 2.3.2021, 27.4.2021, 4.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Metallialalla on kysyntää osaajista! Koneistajana valmistat metallisia koneen osia asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Työmenetelminä käytät esimerkiksi sorvausta, porausta ja jyrsintää. Työ sisältää työpiirustusten lukemista ja tuotettavien osien mallintamista ja simuloimista alan viimeisimmillä ohjelmistoilla. Levyseppähitsaajana valmistat piirustusten mukaisia teräsrakenteita, koneenrunkoja sekä rakennusten ja laivojen teräsrakenteita. Käytät työssäsi nykyaikaisia CNC-levytyökoneita sekä hallitset eri materiaalien hitsauksen yleisesti käytössä olevilla hitsausmenetelmillä. Koneasentajana kokoat, asennat, korjaat ja huollat kone- ja metalliteollisuuden koneita ja laitteita. Hallitset mekaniikan, pneumatiikan, hydrauliikan sekä sähköohjauksen. Olet kunnossapidon erikoisosaaja; suoritat käytön ja kunnonvalvonnan mittauksia.

Keudassa tarjoamme sinulle työelämää vastaavan oppimisympäristön, jossa pääset tekemään asiakastöitä nykyaikaisilla koneilla ja järjestelmillä. Pääset verkostoitumaan alan ammattilaisten kanssa messuilla, yritysvierailuilla ja muissa tapahtumissa. Kone- ja tuotantotekniikan alalla on hyvä työllisyystilanne ja palkkataso.

Työllistyminen

Kone- ja tuotantotekniikan osaajille on kysyntää koneita ja laitteita valmistavilla teollisuuden aloilla. Koneistaja ja levyseppähitsaaja voi työskennellä esimerkiksi konepajoissa ja tehtaissa. Koneasentaja työskentelee lisäksi esim. hissi- ja laivateollisuudessa, tuuli-, vesi- ja lämpövoimalaitoksissa tai kaasuteollisuudessa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kuva: Shutterstock

TOP 3

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (PT), koneistaja, levyseppähitsaaja, koneasentaja

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 23


TEKNIIKAN ALAT

Laboratorioalan perustutkinto (PT), laborantti

TOP 3

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Huolellisuus, vastuullisuus ja oma-aloitteisuus • Pitkäjänteisyys ja ongelmanratkaisutaito • Matemaattinen osaaminen ja tietojenkäsittelytaidot

Kiinnostaako tarkkuutta ja huolellisuutta vaativa työ laboratoriossa? Laboranttina työskentelet tutkimus- tai kehitystehtävissä, jossa otat ja käsittelet näytteitä, analysoit ja raportoit tuloksista. Monipuolisiin työtehtäviin kuuluu myös laadunvalvontaa tai tuotantoprosessien seurantaa. Työskentelyä ohjaavat erilaiset laatujärjestelmät.

Laadukas ja monipuolinen koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään ja mahdollisuuden jatkokoulutukseen luonnontieteiden alalla. Käytössäsi on uudet, ajanmukaiset tilat ja laitteet. Pääset opintojen aikana mukaan myös yritysvierailuille.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kuva: Mostphotos

Voit toimia lääke- ja elintarviketeollisuudessa, erilaisissa tutkimuslaitoksissa, julkisissa laboratorioissa esim. tullilaboratoriossa tai ruokavirastossa sekä kemianteollisuuden laboratorioissa esim. maali- tai muovitehtaalla.

24

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Pintakäsittelyalan perustutkinto (PT), maalari (rakennusmaalauksen osaamisala)

Maalari laittaa pinnat kuntoon – työssä on tekemisen meininkiä!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Sopeutumiskyky vaihtuviin työympäristöihin ja -yhteisöihin • Tarkkuus ja huolellisuus • Asiakaspalveluasenne

Maalarina, rakennusmaalauksen ammattilaisena, teet korjaus- ja uudismaalaustyötä sisätiloissa. Hallitset myös tapetointi-, tasoite- ja ruiskumaalaustöiden perusteet. Voit erikoistua esimerkiksi pientalojen ulkopintojen maalaustöihin tai koriste- ja erikoismaalaukseen.

Keudassa opiskelet aidoissa työympäristöissä rakennustyömailla ja teet harjoituksia oppilaitoksemme monipuolisissa tiloissa. Pääset käyttämään maalausalan koneita ja laitteita sekä kokeilemaan uusimpia alan tuotteita käytännön töissä. Opintojen aikana ala tulee tutuksi myös ammattilaistapahtumien kautta.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 6.10.2020, 10.11.2020, 12.1.2021, 9.2.2021, 2.3.2021, 27.4.2021, 4.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kuva: Mostphotos

Voit työskennellä esimerkiksi rakennusmaalausalan liikkeessä tai kaupassa. Voit myös toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 25


TEKNIIKAN ALAT

Prosessiteollisuuden perustutkinto (PT), prosessinhoitaja

TOP 3

Vastuullista työtä kemianteollisuuden parissa!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät vuorovaikutustaidot • Kiinnostus alaa kohtaan • Tarkkaavaisuus ja vastuullisuus

Prosessinhoitajana valvot teollisuuden tuotantoprosessia esimerkiksi virvoitusjuomien, oluen, maalien, muovin tai maitotuotteiden parissa. Takaat laadukkaat tuotteet huolehtimalla prosessin asianmukaisesta käynnissäpidosta. Pidät myös huolta, että laitteisto on toimintakunnossa ja teet tarvittaessa huoltotoimenpiteitä.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Keudassa pääset tutustumaan erilaisiin työpaikkoihin, messuihin ja yrityksiin jo opintojen aikana. Tarjoamme mielenkiintoisia kursseja, esimerkiksi tutkinnon osassa ”bioteknisten prosessien hallinta” pääset valmistamaan erikoisoluita. Teemme myös tiivistä yhteistyötä laboratorioalan kanssa.

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Työpaikkasi voi olla öljynjalostamolla, muoviraaka-aineen valmistuksen parissa, panimossa, elintarviketeollisuuden laitoksessa, ympäristötekniikkaa hyödyntävässä laitoksessa, jätteiden kierrätyslaitoksessa tai energiantuotantolaitoksessa.

26

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Puuteollisuuden perustutkinto (PT), puuseppä Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät kädentaidot ja työ­ piirustusten lukutaito • Ammattilaisen näkemysten yhdistäminen asiakkaan toiveisiin • Asiakaspalvelutaidot

Nykypäivän puuseppä käyttää modernia teknologiaa kädentaitojen tukena! Puuseppänä valmistat huonekaluja yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Tunnet puulajit, niiden erityispiirteet sekä käyttökohteisiin parhaiten soveltuvat materiaalit, rakenteet ja liitokset. Käytät työssäsi erilaisia puualan perustyökaluja ja hyödynnät mm. CNC-tekniikkaa. Suunnittelussa apunasi ovat AutoCAD-ohjelmisto ja 3D-mallinnustyökalut.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Keudassa opiskelu on käytännöllistä ja pääset tekemään tilaus- ja harjoitustöinä huonekaluja, ulkokalusteita ja muita käyttöesineitä. Käytössäsi on monipuoliset materiaalit ja ajanmukaiset koneet. Teemme tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa, joten saat mahdollisuuden päästä oppimaan alan työpaikkoihin, messuille ja tapahtumiin. Voit myös lähteä kansainväliselle työelämäjaksolle ja osallistua alan kilpailuihin.

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 6.10.2020, 10.11.2020, 12.1.2021, 9.2.2021, 2.3.2021, 27.4.2021, 4.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kuva: Maarit Tiala

Puuseppänä voit työskennellä puusepänliikkeissä, keittiökaluste- ja huonekaluliikkeissä, museoissa ja teattereissa, sisustuspuusepän töissä rakennustyömailla ja toimia yrittäjänä.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 27


TEKNIIKAN ALAT

Rakennusalan perustutkinto (PT), talonrakentaja Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Täsmällisyys • Asiakaspalvelu- ja vuoro­ vaikutustaidot • Tiimityöskentelytaidot

Talonrakentajana näet joka päivä työsi jäljen, kun rakennat uutta ja korjaat vanhaa. Tehtäviisi kuuluu uudisrakentamisen perus-, runko- ja valmistustöitä sekä korjausrakentamista, kuten muurausta, laatoitusta ja sisävalmistusvaiheen töitä. Voit työskennellä niin omakoti- ja kerrostaloissa kuin teollisuus- ja toimistotiloissa. Osaat toimia rakennuspiirustusten mukaisesti ja hahmottaa rakennusprojektin kokonaiskuvan.

TOP 3

Talonrakentaja kaiken korjaa – ja uutta rakentaa!

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Keudassa sinun ei tarvitse kuluttaa koulunpenkkiä, vaan pääset työskentelemään käytännönläheisiin oppimisympäristöihin. Opintojen aikana voit tutustua alan tekijöihin ja löytää tulevan työnantajasi laajasta yritysverkostostamme. Tulet tutustumaan alan yrityksiin sekä vierailemaan alan tapahtumissa ja messuilla.

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 6.10.2020, 10.11.2020, 12.1.2021, 9.2.2021, 2.3.2021, 27.4.2021, 4.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Voit työskennellä laaja-alaisesti rakennusalan ja rakennusteollisuuden yrityksissä, rakennustarvikeliikkeissä tai työllistää itsesi yrittäjänä.

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2

Tutustumispäivät: 15.9.2020, 23.9.2020, 27.10.2020, 4.11.2020, 10.11.2020, 16.11.2020, 2.12.2020, 8.12.2020, 13.1.2021, 19.1.2021, 10.2.2021, 16.2.2021, 23.3.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Nurmijärvi, Lopentie 20

Kuva: Jouni Kyllönen

Tutustumispäivät: 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 26.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 21.1.2021, 28.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

28

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Rakennusalan perustutkinto (PT), maarakennuskoneenkuljettaja ***

Aluksi rakennetaan maa ja sitten kaikki muu!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Rauhallisuus • Monipuolinen osaaminen • Tiimityöskentelytaidot

Maanrakennuskoneenkuljettajana olet monitaitoinen maarakennusalan ammattilainen. Osaat käyttää ja huoltaa erilaisia työkoneita, kuten pyörä- tai tela-alustaisia kaivinkoneita, traktorikaivureita, pyörä- ja pienkuormaajia sekä erilaisia maansiirtokoneita traktorista kuorma-autoon. Työskentelet maarakennustyömailla ja rakennuskohteissa sekä saneeraus- että uudistöiden parissa. Vastuullinen ja tarkka työ koneiden parissa edellyttää alalle soveltuvaa terveydentilaa.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano, Paroninkuja 20

Keudassa tarjoamme sinulle ainutlaatuisen oppimisympäristön, jossa on runsaasti aitoja työkohteita ja tilaa harjoitella. Konekalustomme on ajanmukainen ja täydennämme sitä myös vuokrakoneilla. Saat opintojen aikana henkilö- ja kuorma-auton ajokortit sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyyden. Käymme konenäyttelyissä, tehdas- ja työmaavierailuilla niin koti- kuin ulkomailla.

Tutustumispäivät: 22.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 11.2.2021, 25.3.2021, 22.4.2021, 27.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kuva: Matias Varpa

Voit työskennellä maarakennus-, viher- ja rakennusalan yrityksissä sekä julkisten työnantajien, kuten valtion, kuntien ja kaupunkien tehtävissä. Vahvana vaihtoehtona on myös yrittäjänä toimiminen.

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 29


TEKNIIKAN ALAT

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (PT), sähköasentaja, automaatioasentaja

TOP 3

Sähkö saa maailman toimimaan!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Motivaatio ja kiinnostus tekniikkaa ja sähköä kohtaan • Matemaattinen ajattelu • Tekninen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky

Sähköasentajana teet asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- tai julkisten kiinteistöjen säh-

kö- ja automaatioasennuksia sekä niiden käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusstandardien ja säädösten mukaan. Osaat myös tehdä sähköverkoston asentamiseen, käyttöön, huoltoon sekä kunnossapitoon liittyviä tehtäviä.

Automaatioasentajana asennat, kokoat, huollat ja korjaat erilaisia sähköteknisiä auto-

maatiolaitteita sekä mekaanisesti toimivia laitteita. Työlistallesi kuuluu myös ohjauksiin ja järjestelmiin liittyvät kunnossapitotehtävät. Hallitset automaatiotekniikan, sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan perusteet.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Järvenpää, Wärtsilänkatu 7: sähköasentaja, automaatioasentaja

Keudassa pääset hiomaan taitojasi oikeissa työkohteissa jo opintojen aikana, mutta ennen sitä saat tutustua asennustöihin oppimisympäristössämme. Tarjoamme nykyaikaiset laitteistot ja vahvat työelämäverkostot.

Tutustumispäivät: 6.10.2020, 10.11.2020, 12.1.2021, 9.2.2021, 2.3.2021, 27.4.2021, 4.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Mäntsälä, Lukkarinpolku 2: sähköasentaja

Voit työskennellä esimerkiksi sähköasennusliikkeessä, energialaitoksessa, kiinteistöjen ja teollisuuden kunnossapito- ja huoltoyrityksessä tai uudisrakennus- ja saneeraustyömaalla esim. kauppakeskuksissa tai omakotitaloissa.

Tutustumispäivät: 9.9.2020, 15.9.2020, 7.10.2020, 27.10.2020, 10.11.2020, 16.11.2020, 18.11.2020, 8.12.2020, 16.12.2020, 19.1.2021, 27.1.2021, 16.2.2021, 23.3.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Nurmijärvi, Lopentie 20: sähköasentaja

Tutustumispäivät: 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 26.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 21.1.2021, 28.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Sipoo, Iso Kylätie 14: sähköasentaja, automaatioasentaja

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Tutustumispäivät: 13.1.2021, 14.1.2021, 17.3.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

30

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Talotekniikan perustutkinto (PT), putkiasentaja, ilmanvaihtoasentaja

Valmistu LVI-alan huipputekijäksi!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Itsenäinen työote • Ryhmätyöskentelytaidot • Asiakaslähtöisyys

Putkiasentajana teet putkistojen asennus- ja korjaustöitä, erilaisia LVI-laitteiden huoltotehtäviä sekä lämmityslaitteiden ja -verkostojen asennuksia. Ilmanvaihtoasentajana tehtäviisi kuuluu pien- ja kerrostalojen sekä teollisuus- ja toimistorakennusten ilmanvaihtokanavistojen ja koneiden asentaminen ja huolto. Teet myös ilmanvaihtojärjestelmien mittauksia, tasapainotusta ja puhdistusta.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Keudasta saat huippuluokan koulutuksen talotekniikan alalle. Panostamme koulutuksessa käytännönläheisyyteen – oppiminen tapahtuu nykyaikaisissa opetustiloissa sekä käytännön töiden parissa. Opintojen aikana pääset mukaan talotekniikka-alan messuille ja taloprojekteihin.

Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Putkiasentajana työpaikkojasi voivat olla LVI-alan asennusyritykset, saneerausyritykset, huolto- ja tukkuliikkeet sekä kunnalliset vesi- ja energialaitokset. Ilmanvaihtoasentajana voit työllistyä LVI-alan asennusyrityksissä, saneerausyrityksissä sekä huolto- ja tukkuliikkeissä. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 31


TEKNIIKAN ALAT

Talotekniikan perustutkinto (PT),  kylmäasentaja  Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Looginen ajattelu- ja ongelmanratkaisukyky • Hyvät kädentaidot • Huolellisuus ja vastuun­ tuntoisuus

Kylmäasentajana asennat ja huollat kylmäaineilla toimivia ympäristöystävällisiä ja ener-

giatehokkaita jäähdytys- ja lämmityslaitteita. Teet laite-, putkisto- ja kylmälaitoksen sähköasennuksia piirustusten ja työselitysten mukaisesti. Hallitset alan perustyökalut ja työmenetelmät sekä osaat käsitellä kylmäaineita ympäristösäädösten mukaisesti.  Keudassa käytäntö ja teoria kulkevat käsi kädessä. Tarjoamme sinulle yksilöllistä, monipuolista ja käytännönläheistä koulutusta nykyaikaisilla työvälineillä hyvissä työtiloissa. Tutkinto antaa pätevyyden kaiken kokoisten kylmälaitosten ja kylmäaineella toimivien lämpöpumppujen kanssa toimimiseen. Pääset opintojen aikana rakentamaan ja kokeilemaan erilaisten laitosten rakentamista sekä osallistumaan asiakkaille tehtäviin asennus, huolto- ja korjaustöihin.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen 

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Osaaville kylmäasentajille riittää töitä. Suomen Kylmäliikkeiden Liiton arvion mukaan kylmäalalla tarvitaan jopa 2000 uutta työntekijää seuraavan viiden vuoden aikana, kun osaajia eläköityy. Voit tehdä asennus- ja huoltotehtäviä kylmäalan yrityksissä tai perustaa oman yrityksen.

32

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

TOP 3

Kylmäasennus on huolellista työtä!


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Teknisen suunnittelun perustutkinto (PT), suunnitteluassistentti Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät yhteistyötaidot • Joustavuus ja hyvä paineen­ sietokyky • Selkeä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito sekä teknisen sanaston hallinta myös englanniksi

Kiinnostaako toimistotyö rakennus- tai teknologia-alalla? Suunnitteluassistenttina toimit rakennusalan, kone- ja tuotantotekniikan, yhdyskunta-

tekniikan, prosessiteollisuuden tai muiden teknisten alojen suunnitteluprojektien tehtävissä osana projektitiimiä. Työtehtäviisi kuuluu mm. suunnitteludokumenttien ja -asiakirjojen sekä tietomallien tuottaminen, yleisimpiä suunnittelu- ja toimisto-ohjelmistoja sekä tietomalleja hyödyntäen.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Opiskelu Keudassa antaa sinulle hyvät valmiudet työskennellä nykyaikaisissa digitaalisuutta hyödyntävissä työtehtävissä. Käytössämme olevat suunnitteluohjelmistot, 3D-mallinnos ja -tulostus sekä virtuaalitodellisuuden sovellukset edustavat alan viimeisintä kehitystä. Opintojen aikana hankit osaamista koulun ja yritysten oppimisympäristöissä. Pääset mukaan erilaisiin asiakas- ja yhteistyöprojekteihin jo opintojen varhaisessa vaiheessa.

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Tutustumispäivät: 6.10.2020, 10.11.2020, 12.1.2021, 9.2.2021, 2.3.2021, 27.4.2021, 4.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kuva: Shutterstock

Voit työskennellä mm. suunnittelu-, insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa sekä aloilla, joissa on projektitoimintaa ja tarvetta tekniseen dokumentointiin.

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 33


TEKNIIKAN ALAT

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (PT), ompelija, mittatilausompelija, sisustustekstiilien valmistaja, tekstiilihuoltaja

Mittatilausompelijana suunnittelet, kaavoitat ja valmistat vaatteita asiakkaiden toiveiden ja mittojen mukaan sekä teet myös korjausompelua. Ompelijana toimit vaatteiden ja erilaisten tekstiilituotteiden sarjavalmistuksen eri työvaiheissa käyttäen monipuolisesti vaatetusteollisuuden koneita ja laitteita. Sisustustekstiilien valmistajana suunnittelet, kaavoitat ja toteutat asiakkaan toiveiden mukaan erilaisia sisustustekstiilejä koteihin, yrityksiin ja julkisiin tiloihin. Tekstiilihuoltajana toimit pesuloissa tekstiilihuollon pesu- ja viimeistelytehtävissä.

Keudassa opiskelu on joustavaa ja voit rakentaa itsellesi mieluisan opintokokonaisuuden. Työpaikalla oppimisen kautta tutustut tekstiili- ja muotialan yrityksiin, projekteihin ja suunnittelijoihin. Meiltä löytyy Euroopan ainoa opetuspesula ja tarjoamme tekstiilihuoltoalan hygieniavastaavan koulutusta ainoana Suomessa. Opintojen aikana voit päästä kilpailemaan Taitaja-kisoihin, osallistua erilaisiin projekteihin, kuten teatteri-, elokuva- ja tv-puvustuksiin sekä yritysvierailuihin ja alan messuille. Voit suorittaa osan opinnoistasi koulutussopimuksella ulkomailla.

Työllistyminen

Mittatilausompelijana tai ompelijana työskentelet korjaus- tai mittatilausompelimossa, yrityksen malliompelimossa, elokuva- ja teatteripuvustamossa, vaate- tai kangaskaupassa, tavaratalossa, pukuvuokraamossa tai toimit yrittäjänä. Sisustustekstiilien valmistajana voit työs-

kennellä sisustusompelimossa, kangaskaupassa, sisustustavaratalossa tai toimia yrittäjänä. Tekstiilihuoltajana voit toimia sairaalape-

Kuva: Shutterstock

34

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

sulassa, vesipesulassa, mattopesulassa, tekstiilejä vuokraavassa pesulassa, kemiallisessa pesulassa tai alan yrittäjänä.

TOP 3

Onko unelma-ammattisi tekstiilialalla?

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Oma-aloitteisuus, kädentaidot, luovuus • Vastuullisuus laadusta, työturvallisuudesta, hygieniasta ja ekologisuudesta • Asiakaspalvelu- ja tiimityöskentelytaidot OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Tutustumispäivä: 17.9.2020, 12.11.2020, 15.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Maatalousalan perustutkinto (PT), eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä, viljelijän EU-kurssi ja jatkokurssi Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaspalveluhenkisyys • Hyvä fyysinen ja henkinen kunto • Oma-aloitteisuus ja halu oppia

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä Saaren Kartano, Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 11.2.2021, 25.3.2021, 22.4.2021, 27.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Kuva: Shutterstock

Käytännön työtä eläinten ja luonnon parissa! Eläintenhoitajana hoidat ja kasvatat eläimiä eläintenhoitoalan yrityksissä. Vastaat eläinten hyvinvoinnista ja tunnet voimassa olevat hoitoalan säädökset ja asetukset. Sinulla on laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Maatilatalouden maaseutuyrittäjänä osaat työskennellä erilaisissa maaseutuyrityksissä. Ammattitaitosi koostuu kokonaisvaltaisesta maatilanhoitotyöstä, peltoviljelystä ja eläintenhoidosta. Hallitset työssäsi käytettävien laitteiden ja rakennusten huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. Valintasi mukaan hoidat tuotantoeläimiä, harjoitat metsätaloutta, palvelet asiakkaita, käytät ja suunnittelet yrityksesi tuotantoteknologiaa tai toimit rakennuttajana. Maatalousteknologian maaseutuyrittäjänä hallitset kasvinviljely- ja urakointikoneiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät työtehtävät. Hyödynnät tietotekniikkaa tuotannon suunnittelussa ja seurannassa. Osaat järjestää tuotannon kustannustehokkaasti, ympäristövastuullisesti ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti.

Tekemällä oppii parhaiten, ja pääset tuottamaan erilaisia palveluita asiakkaille jo opiskeluaikana. Keudasta löytyvät mm. ajanmukaiset koneet ja laitteet, opetusmaatila, navetta, pieneläinhoitola, koirahoitola, Valtra-huolto ja Kantrisoppi-myymälä. Pääset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan messuja ja tapahtumia sekä opintoretkille niin kotimaahan kuin ulkomaille.

Työllistyminen

Eläintenhoitajan tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet perustaa eläintenhoitoalan yritys tai toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, kotieläinpuistossa, eläintarhassa, eläinhoitolassa, eläinkaupassa ja muissa alan yrityksissä. Maatilatalouden maaseutuyrittäjänä voit työskennellä maaseutuyrittäjänä, lomituspalvelussa, maataloustarvikekaupassa, urakointipalvelussa sekä bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä. Maatalousteknologian maaseutuyrittäjänä voit toimia maaseutuyrittäjänä, maatalouskoneurakoitsijana, huoltokorjaamoyrittäjänä, bioenergia-alan yrittäjänä tai työntekijänä, maataloustarvikekaupassa ja erilaisissa maatiloille suunnatuissa palvelutehtävissä. Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 35


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Metsäalan perustutkinto (PT), metsäenergian tuottaja Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Kyky itsenäiseen työskentelyyn eri olosuhteissa • Luotettavuus ja päätöskyky • Täsmällisyys ja valmiudet ­vuorotyöhön

Metsäenergiantuottajana työskentelet metsässä ja bioenergian tuotannon parissa esimerkiksi hakkeen valmistuksessa tai kuljetus-, varastointi- ja energialaitoksen käyttötehtävissä. Osaat käyttää ja huoltaa erilaisia koneita, kuten moottorisahaa, raivaussahaa, metsätraktoria, hakkuukonetta, erilaisia kuormaimia ja kuorma-autoa.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Keudassa pääset opiskelemaan alaa oikeiden töiden parissa Keudan Saaren kartanon ja asiakkaiden metsissä ja työpisteissä. Käytössäsi on uusimmat asianmukaiset koneet, laitteet ja työtilat.

Mäntsälä, Saaren Kartano Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 11.2.2021, 25.3.2021, 22.4.2021, 27.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Opiskelun aikana osallistutaan erilaisiin alan tapahtumiin ja työnäytöksiin sekä käydään yritysvierailuilla. Opiskelijamme saavat Metsäkeskuksen metsäalan luonnonhoitokortin maksuttomasti. Opintoihin sisältyy myös henkilöauton ja kuorma-auton ajo-opetus sekä kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus.

Työllistyminen

Kuva: Minna Ruusunen

Metsäenergian tuottajana voit työskennellä metsäalan ja bioenergia-alan yrityksissä. Voit toimia myös yksityisenä yrittäjänä metsäalan ja metsäenergia-alan toimijana. Moni valmistuneista on työllistynyt myös metsäkoneenkuljettajan tehtäviin.

36

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

TOP 3

Kiinnostaako koneet? Viihdytkö luonnossa?


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Puutarha-alan perustutkinto (PT), kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Innostus ja kiinnostus asiakaspalveluun • Yhteistyökyky ja ulospäinsuuntautuneisuus • Luovuus ja hahmottamiskyky

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 11.2.2021, 25.3.2021, 22.4.2021, 27.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Kiinnostaako työ kukkien ja asiakaspalvelun parissa? Kukka- ja puutarhakaupan puutarhurina esittelet, myyt ja hinnoittelet kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja. Työtehtäviisi kuuluu myös kukkasidontatyöt ja tuotteiden visuaalinen ja myyvä esillepano. Voit suuntautua joko kukka- tai puutarhakauppaan oman valintasi mukaan.

Tarjoamme sinulle kattavan kukka- ja puutarhakaupan alan oppimisympäristön. Keudassa on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka auttaa sinua kehittymään alallasi. Pääset toteuttamaan erilaisia tapahtumia ja messuja sekä koristeluja tilaisuuksiin. Opintojen aikana käydään retkillä, ja voit osallistua kukkasidontakilpailuihin tai lähteä kansainväliselle työelämäjaksolle.

Työllistyminen

Tutkinnon jälkeen voit työskennellä mm. kukkakaupassa, puutarhamyymälässä, rautaja maatalouskaupassa sekä toimia yrittäjänä.

TOP 3

Puutarha-alan perustutkinto (PT), puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Intohimo kasvien kasvattamiseen • Verkostoitumiskyky • Avoin ja luova mieli

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 11.2.2021, 25.3.2021, 22.4.2021, 27.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Kasvata luonnon herkkuja ja seuraa kasvun ihmettä! Puutarhatuotannon puutarhurina kasvatat, markkinoit ja myyt laadukkaita kotimaisia puutarhatuotteita, kuten kukkia, pihakasveja, vihanneksia, hedelmiä ja marjoja kestävän kehityksen periaatteella.

Keudassa tarjoamme sinulle luomupainotteisen puutarha-alan huippukoulutuksen monipuolisessa oppimisympäristössä moderneilla koneilla ja laitteilla. Pääset oppimaan käytännön töitä aidoissa ympäristöissä; kasvihuoneissa, avomaan luomupellolla ja Saaren kartanon puistossa. Opintojen aikana pääset mukaan erilaisten tapahtumien ja valtakunnallisten messujen järjestelyyn. Teemme myös tutustumiskäyntejä yrityksiin, ammattilaistapahtumiin, seminaareihin ja messuille.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä avomaan vihannesviljelmillä, hedelmä- ja marjaviljelmillä, kasvihuonetuotannon vihannes- ja koristekasviviljelmillä, taimitarhassa, puutarhamyymälässä, yrittäjänä, konsulttina tai neuvojana. Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 37


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Puutarha-alan perustutkinto (PT), viheralan osaamisala, puutarhuri Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Ulkoilmassa viihtyminen • Kohtuullinen fyysinen kunto • Kiinnostus luontoon ja viher­ alueisiin

Viheralan puutarhurina rakennat ja ylläpidät viihtyisiä ympäristöjä, kuten pihoja, puis-

toja, leikkipuistoja, hautausmaita sekä erityisviheralueita, kuten kartanopuistoja tai taajamametsiä.

Joustavat opinnot mahdollistavat juuri sinun näköisesi opintopolun rakentamisen. Pääset tutustumaan työhön omalla puistoalueellamme kokeneiden opettajien ja nykyaikaisen kaluston parissa. Keudassa on laaja ja monipuolinen kasvivalikoima, josta opit tunnistamaan ja tuntemaan erilaisia puutarhakasveja. Pääset tekemään viheralueiden ylläpitoja rakennustöitä alan työpaikoissa ja Keudan Saaren kartanon puistossa.

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Mäntsälä, Saaren Kartano Paroninkuja 20

Tutustumispäivät: 22.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 11.2.2021, 25.3.2021, 22.4.2021, 27.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kuva: Maarit Tiala

Viheralan ammattilaisena voit työllistyä viherrakentajaksi, kiinteistöhuoltoon, viheralueiden ylläpitoon, kuntien ja seurakuntien viheralan tehtäviin, golfkenttien ylläpitotehtäviin, puutarhamyymälöihin ja rakennusliikkeisiin tai itsenäiseksi yrittäjäksi.

38

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

TOP 3

Ylläpidä vehreitä viheralueita!


TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot • Luovuus ja joustavuus • Vastuullisuus

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Tuusula, Kirkkotie 31

Tutustumispäivät: 27.10.2020, 18.11.2020, 8.12.2020, 15.1.2021, 2.2.2021, 13.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Haaveiletko työstä kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaisena? Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suoritettuasi voit työskennellä erilaisissa kasvatuksen, ohjaamisen ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävissä. Sinulla on hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky ottaa huomioon eri taustoista tulevien ja eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet. Perustutkinto on myös hyvä väylä jatko-opintoihin. Varhaiskasvatuksen ja perhetyön ammattilaisena, lastenohjaajana, toimit varhaiskasvatuksen työtehtävissä esim. päiväkodeissa tai perhetyön parissa. Olet perehtynyt pedagogiikkaan sekä erilaisiin ohjaus- ja kasvatusmenetelmiin. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana hallitset erilaisten asiakasryhmien, kuten kouluikäisten, nuorten, erityisryhmien, aikuisten tai ikäihmisten ohjaamisen ja osallistamisen. Käytät työssäsi monipuolisia ohjausmenetelmiä, kuten liikuntaa, kädentaitoja, draamakasvatusta, leiritoimintaa ja kulttuuriohjausta.

Keudassa opiskelu on joustavaa ja työelämälähtöistä. Tarjoamme monimuotoisia opintopolkuja ja pääset jo opintojen aikana tekemään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Myös kansainväliselle työelämäjaksolle on helppo päästä. Opintojen aikana tehdään vierailuja alan tapahtumiin ja yrityksiin sekä kehitetään projektiosaamista opiskelijoiden omien projektien parissa.

Työllistyminen

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaajana voit

työskennellä päiväkodeissa ja päiväkerhoissa sekä perhetyön parissa. Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä kuntien nuorisotyössä, nuorisojärjestöissä, vapaa-ajan ohjauksen parissa sekä koulunkäynnin ohjauksen ja iltapäiväkerhojen tehtävissä.

Kuva: Mostphotos

TOP 3

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (PT), lastenohjaaja, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 39


TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (PT), lähihoitaja *** Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vastuullinen työote • Asiakaslähtöiset kohtaamisja vuorovaikutustaidot • Tietoon perustuvat työsken­ telytaidot

Lähihoitajana teet ihmisläheistä työtä moniammatillisessa ympäristössä suunnitelmalli-

sesti, tavoitteellisesti ja dokumentoiden. Työn ytimessä on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen. Tehtäviisi kuuluu kokonaisvaltainen arjen askareissa auttaminen mm. peseminen, pukeminen, ravitsemus, liikkuminen ja kommunikoinnissa avustaminen. Keudassa tarjoamme laadukasta lähihoitajan koulutusta ajanmukaisissa oppimisympäristöissä. Meillä opiskelet työelämälähtöisesti ja sinulla on mahdollisuus monipuoliseen työpaikalla oppimiseen. Saat tukea yksilölliseen oppimiseen ja työllistymiseen. Pääset mukaan työelämäprojekteihin, opintokäynneille erilaisiin työpaikkoihin sekä alan verkostoihin.

TOP 3

Arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi!

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Mäntsälä, Lukkarinpolku 2

Tutustumispäivät: 9.9.2020, 15.9.2020, 7.10.2020, 27.10.2020, 10.11.2020, 16.11.2020, 18.11.2020, 8.12.2020, 16.12.2020, 19.1.2021, 27.1.2021, 16.2.2021, 23.3.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Keudassa on tarjolla seuraavat osaamisalat: • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito • Mielenterveys- ja päihdetyö • Sairaanhoito ja huolenpito • Vammaistyö

Nurmijärvi, Lopentie 20

Tutustumispäivät: 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 26.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 21.1.2021, 28.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Lähihoitajaksi valmistuttuasi voit työskennellä päiväkodissa, iltapäiväkerhossa, koulussa, perhekodissa, päivä- ja työtoimintakeskuksessa, asiakkaan kodissa, asumispalvelussa, hoivakodissa, kuntoutusyksikössä, sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Tuusula, Kirkkotie 31

Kuva: Mostphotos

Tutustumispäivät: 27.10.2020, 18.11.2020, 8.12.2020, 15.1.2021, 2.2.2021, 13.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

40

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


PALVELUALAT

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA Tuusula, Kirkkotie 31

Tutustumispäivät: 27.10.2020, 18.11.2020, 8.12.2020, 15.1.2021, 2.2.2021, 13.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Onko unelma-ammattisi kauneuden ja hyvinvoinnin parissa? Kosmetologina hoidat, neuvot ja ohjeistat asiakasta kokonaisvaltaisesti ihonhoidossa. Kohtaat työssäsi ihmisiä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Tunnet kauneudenhoitoalan tuotteet ja palvelut, ja osaat ehostaa asiakkaita arkeen ja juhlaan. Kampaajana leikkaat, värjäät ja hoidat hiuksia, teet rakennekäsittelyjä ja kampauksia niin

arkeen kuin juhlaan. Tunnet tuotteet ja palvelut, joita myyt asiakkaille. Osaat neuvoa hiustuotteiden käytössä ja valinnassa sekä hiusten hoitamisessa ja muotoilussa.

Opiskelu on käytännönläheistä ja asiakaspalvelulähtöistä. Saat käyttöösi nykyaikaiset laitteet ja ammattilaisille tarkoitetut tuotesarjat. Opintojen aikana sinua tuetaan ja valmennetaan yrittäjyyteen mm. harjoitusyrityksen kautta. Pääset mukaan alan messuille, tutustumaan maahantuojiin, yritysvierailuille sekä osallistumaan alan kilpailuihin.

Työllistyminen

Kosmetologina voit työskennellä erilaisissa kauneushoitolaympäristöissä esim. risteily-

aluksilla, kylpylöissä, tavaratalon kosmetiikkaosastolla, kosmetiikkaliikkeissä sekä kosmetiikan maahantuonnin ja jakelun tehtävissä. Oma vuokratuolipaikka yrityksessä on yleinen työllistymismuoto. Kampaajana voit työskennellä parturi-kampaajan tehtävissä risteilyaluksilla, kylpylöissä, tavarataloissa, perinteisissä parturi-kampaamoissa, sairaaloissa, palvelutaloissa tai hiusalan tuotteiden myynnin, maahantuonnin ja jakelun parissa. Oma vuokratuolipaikka yrityksessä on yleinen työllistymismuoto.

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot • Yrittäjämäinen asenne • Itsenäinen ja vastuullinen työote

Kuva: MostPhotos

TOP 3

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (PT), kampaaja, kosmetologi

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 41


PALVELUALAT

Logistiikan perustutkinto (PT), autonkuljettaja/yhdistelmäajoneuvonkuljettaja***, varastonhoitaja

Autonkuljettajana kuljetat kuorma-autolla tavaraa kaupan ja teollisuuden tarpeisiin. Voit

myös huolehtia teiden ja katujen kunnossapidosta sekä jätehuollosta. Työ on paljon muutakin kuin ajamista – iso ja näkyvä osa siitä on asiakaspalvelu. Ammattitaitoosi kuuluu taloudellinen ja ennakoiva ajotapa, ohjeiden ja säännösten hallinta sekä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien erityissäädösten tuntemus. Halutessasi voit suorittaa myös yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutuksen. Varastonhoitajana hallitset sisälogistiikan työtehtävät, kuten tavaran vastaanoton, tar-

kastuksen ja hyllytyksen, keräilyn, pakkaamisen ja lähetyksen. Käytät työssäsi trukkia ja hallitset erilaiset tietojärjestelmät. Toimit myös asiakaspalvelutehtävissä tilausten vastaanotossa ja luovutuksessa. Keudassa pääset harjoittelemaan nykyaikaisilla koneilla ja laitteilla opintojen aikana. Oppilaitoksemme sijainti on loistava, sillä lähistöllä on paljon alan työpaikkoja, joihin voit työllistyä tutkinnon suoritettuasi.

Työllistyminen

Autonkuljettajaksi valmistuttuasi

voit työllistyä jakelun, maansiirron sekä ympäristönhuollon ja teiden kunnossapidon tehtävissä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Paineensietokyky • Asiakaspalvelutaidot • Joustavuus työaikojen ja -olojen suhteen

TOP 3

Logistiikan osaaja taitaa asiakaspalvelun ja tavaran käsittelyn!

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA Kerava, Sarviniitynkatu 9: autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, varastonhoitaja

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Mäntsälä, Lukkarinpolku 2: varastonhoitaja

Tutustumispäivät: 15.9.2020, 23.9.2020, 27.10.2020, 4.11.2020, 10.11.2020, 16.11.2020, 2.12.2020, 8.12.2020, 13.1.2021, 19.1.2021, 10.2.2021, 16.2.2021, 23.3.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Varastonhoitajana voit työsken-

Kuva: Maarit Tiala

nellä logistiikkakeskuksessa sekä yritysten, myymälöiden ja verkkokauppojen varastossa, tukkuvarastossa sekä logistiikkaterminaalissa.

42

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


PALVELUALAT

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Kansainvälisyys ja kielitaito • Stressinsietokyky ja tarkkuus • Ulospäinsuuntautuneisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA: Järvenpää Sibeliuksenväylä 55 B

Tutustumispäivät: 17.9.2020, 19.11.2020, 14.1.2021, 15.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Tarjoa unohtumattomia elämyksiä matkailualalla! Matkailualalla painotetaan elämysten tuottamista ja vastuullista matkailua. Työ on kausiluonteista ja vaihtelee sesonkien mukaan. Matkailupalvelujen tuottajana suunnittelet ja ohjaat erilaisia aktiviteetteja, jotka sisältävät mielenkiintoisia elämyksiä ja kokemuksia. Työ on ohjelmapalvelun tuottamista ja asiakaspalvelua usein kansainvälisissä ympäristöissä. Aktiivisesta elämäntavasta ja liikunnallisuudesta on etua työssä. Matka-asiantuntijana myyt ja markkinoit matkailupalveluita ja neuvot asiakkaita. Hallitset matkailun trendit ja tilastot, ja käytät varausjärjestelmiä. Työssäsi korostuu asiakkaan toiveiden ja tarpeiden huomioiminen. Vastaanottovirkailijana toimit majoitusliikkeen tai risteilyaluksen vastaanotossa. Palve-

let ja neuvot asiakkaita kokonaisvaltaisesti, tunnet kohdealueen tarjonnan, käytät varausjärjestelmiä ja myyt oheispalveluita.

Keudassa opiskelet Tuusulanjärven inspiroivassa kulttuurihistoriallisessa miljöössä. Lentokentän läheisyys tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia ja kansainvälisyyttä. Meillä opiskellaan työelämälähtöisesti: opiskelijana pääset mukaan tuottamaan asiakastapahtumia alueen yrityksille, osallistut Keudan omiin tapahtumiin ja Keudan ravintola Paatelan myyntipalvelun hoitamiseen.

Työllistyminen

Matkailupalvelujen tuottaja voi työskennellä matkailu-, hiihto- tai liikuntakeskuksessa, seikkailupuistossa tai ohjelmapalvelutoimistossa. Matka-asiantuntija työskentelee hotellin myyntipalvelussa, matkatai matkailutoimistossa sekä lentokentällä. Vastaanottovirkailijan työpaikka löytyy yleensä majoituspalveluyrityksestä tai risteilyalukselta.

Matkailualan tutkinnon suorittanut voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Kuva: Mostphotos

TOP 3

Matkailualan perustutkinto (PT), matkailupalvelujen tuottaja, matka-asiantuntija, vastaanottovirkailija

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 43


PALVELUALAT

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (PT), toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja, kiinteistönhoitaja

Toimitilahuoltajana pidät huolta tilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä. Työtehtäviisi sisäl-

tyy erilaiset ylläpito- ja perussiivoustehtävät sekä työpaikasta riippuen esimerkiksi tekstiilien huoltoa ja asiakkaiden avustamista ja kokouspalveluja.

Kodinhuoltajana tyypilliseen työpäivääsi kuuluu monipuolisia asiakaspalvelutehtäviä, kuten kodin ruoka- ja siivouspalvelut, tekstiilihuolto sekä asiakkaan avustaminen päivittäisissä toimissa. Kiinteistönhoitajana huollat ja hoidat kiinteistöjä tehden pienimuotoisia huolto- ja kor-

jaustöitä. Lisäksi huolehdit piha- ja ulkoalueista. Työtehtäviisi kuuluvat kiinteistön teknisten järjestelmien tarkkailu- ja säätötyöt sekä energiankulutuksen seuranta. Talvisin työhösi kuuluu lumityöt ja hiekoitukset, kesällä esim. ruohonleikkuu. Vastaat myös liputuksesta, jätehuollon toimivuudesta sekä kulunvalvonnasta. Keudassa opiskelu tähtää suoraan työelämään – voit räätälöidä opinnot juuri sinulle sopiviksi joustavien opintopolkujen avulla. Tarjoamme monipuolisen oppimisympäristön, jossa työvälineet tulevat tutuiksi. Pääset jo opiskeluaikana tutustumaan alan yrityksiin, joista voit löytää itsellesi tulevaisuuden työpaikan. Vierailemme myös alan messuilla ja tapahtumissa.

Työllistyminen

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Toimitilahuoltajana työskentelet palveluja tuot-

44

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

tavassa yrityksessä, julkisessa organisaatiossa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työympäristösi voi olla esim. hotelli, oppilaitos, uimahalli, asuinkiinteistö, teollisuuslaitos, sairaala, päiväkoti tai palvelukoti. Kodinhuoltajana voit työskennellä mm. päiväkodissa, kotityöpalveluyrityksessä, hoitokodissa, asiakkaan kodissa tai ateriapalveluyrityksessä. Kiinteistönhoitajana työskentelet esim. kiinteistöpalveluyritysten, kuntien, valtionlaitosten tai muiden yksityisten yritysten ja yhteisöjen palveluksessa.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vastuullisuus • Itsenäisyys ja oma-aloitteisuus • Asiakaspalvelutaidot

TOP 3

Puhtaus- ja kiinteistöalalla ei työt lopu kesken!

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA: Kerava, Sarviniitynkatu 9

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot


PALVELUALAT

TOP 3

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (PT), kokki, tarjoilija

Hyvät eväät ruoka- ja juomakulttuurin kiehtovaan maailmaan!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tiimityötaidot • Asiakaspalveluhenkisyys • Reippaus ja joustavuus

Kokkina tunnet raaka-aineet ja makujen salat, kun valmistat laadukasta ruokaa yksittäi-

sille asiakkaille ja asiakasryhmille.

Tarjoilijana huolehdit laadukkaasta asiakaspalvelusta sekä ruokien että juomien tarjoilus-

ta. Lisäksi hoidat buffet-tarjoilua.

OPISKELUPAIKAT KEUDASSA:

Keudassa on hyvät laitteet ja uudet tilat oppimisen tueksi. Pääset jo opiskeluaikana tutustumaan alaan myös käytännössä, sillä järjestämme erilaisia asiakastilaisuuksia aina kahvituksista à la carte -tarjoiluihin. Joustavat opinnot mahdollistavat juuri sinun näköisesi tutkinnon – voit täydentää osaamistasi esimerkiksi elintarvikealan, liiketoiminnan tai matkailualan tutkinnoilla. Osallistumme aktiivisesti alan kilpailuihin, tapahtumiin ja esim. Gastro-messuille.

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55 A: tarjoilija, kokki

Tutustumispäivät: 17.9.2020, 21.1.2021, 15.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Työllistyminen

Kerava, Sarviniitynkatu 9: kokki

Ravintola- ja catering-alalta valmistuttuasi voit työskennellä esim. ravintolassa, ruokapalveluyrityksessä, kahvilassa, pitopalveluyrityksessä tai vähittäiskaupan ruokatiskillä. Työllisyystilanne alalla on hyvä!

Tutustumispäivät: 4.11.2020, 18.11.2020, 21.1.2021, 3.3.2021, 21.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Mäntsälä, Lukkarinpolku 2: kokki

Tutustumispäivät: 15.9.2020, 23.9.2020, 27.10.2020, 4.11.2020, 10.11.2020, 16.11.2020, 2.12.2020, 8.12.2020, 13.1.2021, 19.1.2021, 10.2.2021, 16.2.2021, 23.3.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot Nurmijärvi, Lopentie 20: kokki

Kuva: Keudan kuva-arkisto

Tutustumispäivät: 10.11.2020, 11.11.2020, 12.11.2020, 26.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021, 21.1.2021, 28.4.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021 45


PALVELUALAT

Turvallisuusalan perustutkinto (PT), turvallisuusvalvoja *** Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaspalveluhenkisyys • Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto • Luotettavuus ja vastuullinen ajattelutapa

Turvallisuusvalvojana teet erilaisia yksityisen turvallisuusalan tehtäviä: vartiointia, turva-

tarkastuksia, turvalaiteasennuksia, arvokuljetuksia, aulapalvelutehtäviä, tulityövartiointia ja järjestyksenvalvontaa.

Keudassa pääset mukaan monipuoliseen tapahtumayhteistyöhön ja erilaisiin projekteihin, joissa saat tuntumaa käytännön töihin. Vierailemme myös alan yrityksissä sekä erilaisissa tapahtumissa, joissa tutustut alan toimijoihin.

TOP 3

Kouluttaudu turvallisuusalan tehtäviin!

OPISKELUPAIKKA KEUDASSA:

Työllistyminen

Järvenpää, Wärtsilänkatu 7

Turvallisuusalan perustutkinnon suoritettuasi voit työskennellä yksityisissä turvallisuusalan yrityksissä eri toimintaympäristöissä.

Kuva: MostPhotos

Tutustumispäivät: 6.10.2020, 10.11.2020, 12.1.2021, 9.2.2021, 2.3.2021, 27.4.2021, 4.5.2021 Lisätiedot ja ilmoittautuminen keuda.fi/infot

46

Keudan Koulutusopas Hakijan opas 2020 2021

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


Ammattitutkinnot

n Tutkintoje t e e toimipist n ä löydät täm oppaan s. 9 – 10

Tule opiskelemaan ammattitutkintoon, jos sinulla jo on alan perustutkinto tai riittävästi kokemusta alalta. Ammattitutkinnon opiskelijana saat työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin. Opintosi etenevät henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Suuren osan opinnoista voit suorittaa työpaikalla oppien.

Kuva: Shutterstock

Keudan Koulutusopas 2021 47


HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Media-alan ammattitutkinto (AT)

Media-alan ammattilaisena tunnet alan toimintaympäristön ja työskentelet joko itsenäisesti tai osana moniammatillista työryhmää. Hallitset asiakaslähtöisen tuotantoprosessin ja osaat huomioida eri viestimien erityispiirteet. Keudassa teet asiakaslähtöisiä projekteja heti opiskeluvaiheessa, ja käytössäsi ovat alan laitteistot ja uusimmat ohjelmistot. Adoben ohjelmat voit asentaa myös omalle koneellesi opintojen ajaksi. Opintojen aikana syvennät osaamistasi esimerkiksi TV-, web- tai radiotuotannon tehtäviin. Opetustilat sijaitsevat Pasilan mediakeskittymässä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Itsenäinen ja vastuullinen työote • Tiimityöskentelytaidot • Teknisten ja ilmaisullisten taitojen soveltaminen tuotannoissa

TOP 3

Hanki ammatillista osaamista media-alan monipuolisiin tehtäviin!

Työllistyminen

Alalle työllistyminen vaatii yrittäjämäistä otetta. Voit työskennellä esimerkiksi televisioja radiotuotannoissa, verkkopalveluja tarjoavissa yrityksissä, mainos- ja viestintätoimistoissa tai freelancerina. YHTEISKUNNALLISET ALAT

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto (AT)

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattilaisena hallitset erinomaisesti asiakaspalvelun sekä tiedonhaun perusteet, tunnet aineistot ja osaat esitellä niitä. Myös sähköisen asioinnin opastaminen sujuu. Monipuolinen työ tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä mediaohjauksesta ja tapahtumatuotannosta kokoelmatyöhön, kirjaston viestintään ja markkinointiin. Työpaikkasi on elämyskeidas. Keudassa tarjoamme sinulle alan huippukoulutusta. Keuda on valtakunnallisesti johtava tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkintoon kouluttaja ja työelämäpalautteen perusteella opetuksemme taso on erinomaista. Opintojen aikana pääset mm. vierailuille erilaisiin kirjastoihin ja osallistumaan alan asiantuntijatapahtumiin.

Työllistyminen

Tieto- ja kirjastopalvelualalla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Voit toimia yleisen kirjaston, tieteellisen kirjaston, erikoiskirjaston tai oppilaitoskirjaston kirjasto- ja tietopalvelutehtävissä. Työnimikkeitä ovat mm. kirjastovirkailija, mediaohjaaja, kirjastoneuvoja ja erikoiskirjastovirkailija.

48

Keudan Koulutusopas 2021

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Ammattitaito ja hyvät vuorovaikutustaidot • Tietotekninen osaaminen • Asiakaspalveluasenne ja ratkaisukyky

TOP 3

Ihmisläheistä työtä lukemisen ja sivistyksen edistämiseksi!


KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

TOP 3

Liiketoiminnan ammattitutkinto (AT)

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Oma-aloitteisuus • Halu kehittyä • Yhteistyökyky

Aika siirtyä vastuullisempiin tehtäviin? Syvennä osaamistasi! Liiketoiminnan ammattitutkinto sopii liiketoiminnan tehtävissä jo toimiville osaamisen syventämiseen. Tutkinnon suorittaneena sinulla on paremmat mahdollisuudet edetä vaativampiin tehtäviin liike-elämässä. Valitse kiinnostukseesi sopiva osaamisala ja sovita joustavat opinnot sulavasti urasuunnitelmaasi. Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneena sinulla on tiedot ja taidot toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä. Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneena sinulla on osaamista myynnistä, markkinoinnista tai näistä molemmista. Osaat suunnitella ja toteuttaa markkinointia ja myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta. Taloushallinnon osaamisalan suorittaneena toimit palkanlaskennan, kirjanpidon, tilin-

päätöksen laadinnan, sisäisen laskennan, budjetoinnin tai taloushallinnon tehtävissä.

Voit suorittaa myös kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan, finanssipalveluiden tai kiinteistönvälityksen osaamisalan, mikäli olet osaamisalan mukaisessa työssä.

Työllistyminen

Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet toimia mm. yritysmyynnissä (B2B), vaativissa kuluttajamyynnin tehtävissä, tilitoimistoissa ja taloushallintoalan yrityksissä, markkinointi- ja viestintätoimistoissa sekä liike-elämän ja julkishallinnon organisaatioissa.

Kuva: Mostphotos

Keudan Koulutusopas 2021 49


KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Lähiesimiestyön ammattitutkinto (AT)

Lähiesimiestyön ammattilaisena toimit esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai palveluyksikön lähiesimiehenä tai työryhmän vetäjänä. Opit tehtävässäsi menestymiseen vaadittavaa johdonmukaisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ohjata tiimiä tulokselliseen työhön. Keudasta saat tukea osaamisesi kehittymiseen ja vahvuuksiesi löytämiseen. Annamme sinulle työkaluja tiimin johtamiseen rohkeasti. Käytämme opetuksessa monipuolisia opetusmenetelmiä. Opintojesi aikana voit liittyä Suomen suurimman henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistyksen, HENRY ry:n opiskelijajäseneksi. Opiskelijajäsenenä pääset osallistumaan esimiesosaamistasi vahvistaviin tapahtumiin ja webinaareihin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vastuullinen rooli tiimin­ vetäjänä • Hyvät viestintä- ja vuoro­ vaikutustaidot • Valmiudet työyhteisön toiminnan kehittämiseen

TOP 3

Kehitä esimiestaitojasi ja tuo uutta tehoa tiimiisi!

Työllistyminen

Tutkinto antaa tarvitsemasi pätevyyden esimiestehtäviin. Keudassa tutkinnon voi suorittaa joko kokonaan verkossa tai monimuoto-opintoina erilaisin painotuksin.

KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Yrittäjän ammattitutkinto (AT)

Yrittäjän ammattitutkinto sopii sekä yrittäjyyden alkutaipaleella olevalle että yritystoiminnan aloittamista suunnittelevalle tai sukupolvenvaihdostilanteisiin. Tutkinnossa työstät mentorin tuella oman yrityksesi suunnitelmia: täsmennät liikeideaasi, toimintasi tavoitteita, laadit liiketoimintasuunnitelman ja viet sen jokapäiväiseen käytäntöön. Tarjoamme sinulle henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Keudassa osallistut asiantuntijaluennoille ja pääset verkostoitumaan oman ryhmän lisäksi lukuisissa yrittäjyystapahtumissa. Voit hyödyntää Keudan Osuuskunta Yrittämön palveluita sekä liittyä Suomen suurimman henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistyksen, HENRY ry:n opiskelijajäseneksi.

Työllistyminen

Yrittäjän ammattitutkinnon jälkeen sinulla on kaikki valmiudet työllistää itsesi yrittäjänä, franchising-yrittäjänä tai yrittäjämäisessä toiminnassa.

50

Keudan Koulutusopas 2021

TOP 3

Toteuta unelmasi – rakenna vankat perusteet yritystoiminnallesi!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Uskallus, rohkeus ja riskin­ ottokyky • Itsenäisyys, organisointitaidot ja luovuus • Päättäväisyys ja halu menestyä


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Leipomoalan ammattitutkinto (AT), kondiittorikisälli, leipurikisälli Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Itsenäinen ja vastuullinen työote • Leipomoalan eri työmene­ telmien ja raaka-aineiden hallitseminen • Asiakaslähtöisyys

Matkalla leipomoalan vaativampiin tehtäviin? Leipurikisällinä valmistat ammattimaisesti erilaisia ruokaleipiä, kahvileipiä ja muita leipomotuotteita. Kondiittorikisällinä valmistat erilaisia konditoriatuotteita, kuten täytekakkuja, leivoksia, konditoriakoristeita, pikkuleipiä ja kahvikakkuja. Sekä leipuri- että kondiittorikisälli voi toimia myös voileipäkakkujen, cocktailpalojen, jälkiruokien tai patisserie-tuotteiden valmistuksessa. Tutkinto sopii sinulle, jos olet jo alan ammattilainen ja haluat kehittää ammattitaitoasi ja edetä työurallasi vaativampiin työtehtäviin. Keudassa voit suunnitella oman näköisesi opinnot. Ammattitaitoiset ja työelämälähtöiset opettajat antavat yksilöllistä ohjausta ja apua opintojen suunnitteluun. Pystyt kätevästi yhdistämään tutkinnon omaan leipomotyöhösi ja syventämään ammattitaitoasi.

Työllistyminen TEKNIIKAN ALAT

Leipomoalan ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia vastuullisissa tehtävissä pienleipomossa, leipomoteollisuudessa, konditoriassa, konditoriakahvilassa, ravintolassa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

TOP 3

Talonrakennusalan ammattitutkinto (AT)

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Täsmällisyys • Asiakaspalvelu- ja vuoro­ vaikutustaidot • Itsenäinen työote ja tiimi­ työskentelytaidot

Talonrakennusalan ammattilainen hanskaa rakentamisen! Talonrakennusalan ammattilaisena työskentelet itsenäisesti ja tehokkaasti. Osaat ottaa huomioon asiakkaan vaatimukset ja työn jälkesi on korkealaatuista. Sovellat opittua tietoa ja taitoa ratkaistaksesi työtehtäviin liittyviä ongelmia. Ammattitaitosi ansiosta toimit usein työryhmäsi vetäjänä. Keudassa voit suorittaa talonrakennusalan ammattitutkinnon joustavasti työn ohessa. Opinnot tapahtuvat pääsääntöisesti yritysten työmailla. Tutkinnon ohessa voit hankkia myös erikoisosaamista monipuolisesti muilta aloilta, joista on hyötyä rakennusalalla.

Työllistyminen

Tutkinnon suorittaneena voit toimia esimerkiksi betoni-, puu-, metalli- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat mm. rakennusalan ja rakennusteollisuuden yritykset sekä rakennustarvikeliikkeet. Voit myös toimia yrittäjänä.

Keudan Koulutusopas 2021 51


TEKNIIKAN ALAT

Talotekniikan ammattitutkinto (AT), kylmäasentaja

Toimit yleensä asentajaryhmän ”vanhimpana” ja perehdytät kokemattomampia asentajia. Voit myös toimia kylmäaineiden käsittelyn vastuuhenkilönä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) haettavan pätevyyden pohjalta. Keudassa tarjoamme sinulle yksilöllistä ja käytännönläheistä koulutusta. Lähietäisyydellä on merkittävä määrä kylmäalan yrityksiä ja lyhyiden etäisyyksien ansiosta näytöt työpaikoilla järjestyvät sujuvasti. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus osallistua alan tapahtumiin.

TOP 3

Kylmäasentajille on kysyntää!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Looginen ajattelu- ja ongelman­ratkaisukyky • Hyvät ohjaus- ja vuoro­ vaikutustaidot • Huolellisuus, vastuuntuntoisuus ja hyvä paineensietokyky

Työllistyminen

Tutkinnon jälkeen voit työskennellä kylmäalan yrityksissä asennus-, huolto- ja työnjohtotehtävissä. Kylmäalalla riittää töitä, kun ammattitaitoiset osaajat eläköityvät seuraavien vuosien aikana. Myös kylmäalan yritysten näkymät ovat erittäin hyvät.

TEKNIIKAN ALAT

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto (AT), tekstiilihuoltaja

Tekstiilihuollon ammattilaisena toimit tekstiilihuollon pesu- ja viimeistelytehtävissä erilaisissa alan yrityksissä. Työskentelet itsenäisesti myös tiimivastaavana, laadunvalvontatehtävissä tai asiakaspalvelussa. Keudasta löytyy Euroopan ainoa opetuspesula ja olemme ainoa oppilaitos Suomessa, joka tarjoaa tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutusta sekä lähi- että verkko-opetuksena. Käytännön harjoittelu onnistuu kätevästi opetuspesulassa, jossa voit myös suorittaa työnäyttöjä.

Työllistyminen

Voit työskennellä sairaala-, vesi-, ja mattopesuloissa, kemiallisissa pesuloissa sekä tekstiilejä vuokraavissa pesuloissa.

52

Keudan Koulutusopas 2021

TOP 3

Puhtaat ja hygieeniset tekstiilit palveluna muun alan yrityksille!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tiimityötaidot • Vastuullisuus laadusta, työ­ turvallisuudesta ja hygieniasta • Itsenäinen työskentelyote


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Maatalousalan ammattitutkinto (AT), maatalouskonehuoltaja Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaspalveluhenkisyys • Kiinnostus tekniikkaan • Hyvä fyysinen ja henkinen kunto

Koneiden huoltaja korjaa ja kunnostaa! Maatalouskonehuoltajana toimit traktoreiden, maatalous- tai karjatalouskoneiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Opastat ja neuvot asiakkaita, tunnistat koneissa olevat viat ja osaat määrittää varaosa- ja korjaustarpeen. Teet hankinnat ja myyt varaosia, ylläpidät varaosa- ja tarvikevarastoa ja hoidat varastokirjanpidon. Toimit taloudellisesti ja laatujärjestelmien mukaisesti, turvallisia työtapoja noudattaen sekä ympäristön huomioon ottaen. Lähiopetuksen oppimisympäristönä toimii Keuda Saaren kartanon Valtra huolto. Keudassa tarjoamme monipuolisen oppimisympäristön, jossa pääset työskentelemään moderneilla koneilla ja laitteilla. Korostamme työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joten opit tekemään työtehtävät käytännössä jo opiskeluvaiheessa. Meillä voit hankkia myös koneiden ilmastointilaitteiden asennuksessa ja huollossa vaadittavan kylmäalan pätevyyden.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia traktoreiden ja maatalous- tai karjatalouskoneiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä joko yrittäjänä, yrityksen palveluksessa tai merkkihuollossa.

MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Puutarha-alan ammattitutkinto (AT), floristi Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät kädentaidot ja halu oppia uutta • Kyky itsenäiseen työskentelyyn • Hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot sekä kyky myydä omaa osaamista

Floristi on kukkakaupan ammattilainen! Floristina tunnet kukkakauppa-alan erikoistuotteet ja palvelut. Sinulla on vahva kasvintuntemus, hyvät kädentaidot ja osaat tehdä yksilöllisiä kukkasidontatöitä. Olet ammattitaitoinen asiakaspalvelija, jolla on myös markkinointiosaamista. Työskentelet vastuullisesti, sitoutuneesti ja itsenäisesti myymäläympäristössä. Työssäsi tarvitset myös tietoteknisiä taitoja ja kielitaitoa. Keudassa floristisen alan erikoisosaaminen on huipputasolla. Saat joustavaa ohjausta opintojesi aikana ja pääset kehittämään taitojasi monipuolisissa oppimisympäristöissä laadukkaita materiaaleja hyödyntäen. Opiskelun tukena ovat aktiiviset kansainväliset verkostot, jotka näkyvät opinnoissa mm. kansainvälisinä työelämäjaksoina, workshopeina sekä kilpailuina. Keudan opiskelijat ovatkin niittäneet menestystä alan kilpailuissa.

Työllistyminen

Työskentelet pääsääntöisesti yksityisellä sektorilla kukkakaupassa, kukkatalossa tai puutarhamyymälässä. Voit toimia joko yrittäjänä, työyhteisön jäsenenä tai freelancerina.

Keudan Koulutusopas 2021 53


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Puutarha-alan ammattitutkinto (AT), tuotantopuutarhuri

Tuotantopuutarhurina suunnittelet viljelykasvien tuotantoa sekä viljelet, jatkojalostat, markkinoit ja myyt laadukkaita puutarhatuotteita. Keudassa tarjoamme sinulle loistavan oppimisympäristön, jossa pääset innostuneen opetushenkilöstön avulla tutustumaan monipuolisesti puutarhakasvien tuotantoon sekä käyttämään erilaisia koneita ja laitteita. Voit osallistua opintojen aikana erilaisiin tapahtumiin, kuten seminaareihin, alan messuille ja puutarhanäyttelyihin sekä vierailla tutustumiskäynneillä eri yrityksissä. Sinulla on myös mahdollisuus lähteä kansainväliselle työelämäjaksolle.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Innostus puutarhakasvien ­tuottamiseen • Yhteistyökyky • Tiedonjano

TOP 3

Pellolta pöytään ja markkinoille!

Työllistyminen

Valmistuttuasi voit toimia itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä sekä esimies- ja työnjohtotehtävissä puutarhakasvien tuotannon ja myynnin alalla.

MAA- JA METSÄTALOUSALAT

Puutarha-alan ammattitutkinto (AT), viheraluerakentaja, puistopuutarhuri

Viheraluerakentajana työskentelet erilaisten viheralueiden rakentamisen tehtävissä. Puistopuutarhurina työskentelet viheralueiden ylläpito-, hoito- ja kunnossapidon tehtävissä. Kummassakin tehtävässä toimit tiiminvetäjänä viheralalla. Keudassa voit opiskella joustavasti, ja rakennat oman näköisesi opintopolun kokeneiden opettajien ohjauksella. Tarjoamme loistavan oppimisympäristön, jossa on ilo oppia. Pääset opintojen aikana verkostoitumaan ammatillisesti yritysvierailuilla, tutustumaan työnantajiin ja asiantuntijavieraisiin.

Työllistyminen

Puutarha-alan ammattilaisena voit työskennellä viherrakentamisen ja -ylläpidon yrityksissä, kiinteistöhuollon tehtävissä, kuntien, kaupunkien ja seurakuntien tehtävissä sekä toimia yrittäjänä.

54

Keudan Koulutusopas 2021

TOP 3

Tule rakentamaan vihreää maailmaa!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot • Organisointitaidot • Tiimityöskentelytaidot


TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

TOP 3

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (AT) ***, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vastuullisuus, huolellisuus ja joustavuus • Vuorovaikutus- ja tiimi­ työskentelytaidot • Sopeutuminen erilaisiin rooleihin

Ole tukena ja kannustajana eri ikäisille lapsille ja nuorille! Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana teet tärkeää kasvatus- ja ohjaustyötä lasten ja nuorten parissa. Opastat ja avustat oppilaita koulunkäynnissä ja välitunneilla sekä toimit opettajan työparina. Vietät aamupäivät luokassa ja iltapäivät läksykerhossa tai iltapäiväkerhossa. Viihdyt monikulttuurisessa ympäristössä. Keudassa opiskelet joustavasti ja työelämälähtöisesti. Ammattitaitoiset opettajamme tukevat sinua kehittymään ammatissasi. Pääset jo opintojen aikana verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä peruskouluissa, erityiskouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

TOP 3

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (AT) *** Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan arvostaminen • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot • Halu kehittyä alan ammatti­ laisena

Ihmisläheistä työtä elämänhallinnan edistämiseksi! Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisena teet elämänhallintaa edistävää työtä vankan ammattitaidon ja hyvien vuorovaikutustaitojen pohjalta. Työ on ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista, toipumista edistävää, haittoja vähentävää sekä asumispalveluja tukevaa. Toimit moniammatillisessa ympäristössä ja kohtaat asiakkaan lisäksi hänen lähi- ja läheisverkostojaan. Tunnet alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän, osaat perustella työssäsi tekemät ratkaisut ja arvioida niiden vaikutuksia. Keudassa tarjoamme sinulle ammattitaitoista ja opiskelijalähtöistä opetusta. Tutkinnon aikana pääset verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa alan tapahtumissa, asiantuntijaluennoilla ja opintokäynneillä.

Työllistyminen

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä kuntoutus- ja asumisyksiköissä, päiväkeskuksissa, kotihoidon tehtävissä, vankiloissa, kolmannen sektorin tehtävissä, psykiatrisissa sairaaloissa, päihdehoitolaitoksissa, opiskelijaterveydenhuollossa, mielenterveys- ja päihdetyön ennaltaehkäisyn yksiköissä sekä matalan kynnyksen palveluissa.

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Keudan Koulutusopas 2021 55


PALVELUALAT

Kuljetusalan ammattitutkinto (AT) ***

Kuljetusalan ammattilaisena tunnet ajoneuvosi kuin omat taskusi ja pärjäät tien päällä turvallisesti kelillä kuin kelillä. Ammattitaitoosi kuuluu ajoneuvon kuljetus, kuormaaminen ja kuormankäsittely. Tunnet luvat, lait ja säädökset, hallitset ajamiseen liittyvän tietotekniikan, asiakaspalvelutaidot ja osaat ajaa huolellisen ennakoivasti yllättävissäkin olosuhteissa. Tutkinnon suorittaneena voit toimia myös työnjohdollisissa tehtävissä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Ammattitaito kuljetusalalla • Vastuullisuus ja joustavuus • Luotettavuus

TOP 3

Syvennä osaamistasi kuljetusalan ammattitutkinnolla!

Keudassa opiskelet joustavasti, mikä tarkoittaa sitä, että aiempi alan osaamisesi tullaan huomioimaan eduksesi. Pääset opiskeluaikana mukaan luokka-, halli- sekä ajo-opetukseen kokeneiden opettajien opastuksella. Pääset myös verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa.

Työllistyminen

Tutkinnosta valmistuttuasi voit toimia kuljettajana erityistä osaamista vaativissa tehtävissä esim. erikoiskuljetuksissa, säiliökuljetuksissa tai asennuskuljetuksissa. Sinulla on myös valmiudet toimia työnjohdollisissa tehtävissä korjaamoilla ja terminaaleissa. PALVELUALAT

Lastinkäsittelyn ammattitutkinto (AT)

Lastinkäsittelyn ammattilaisena työtehtäviisi kuuluu lastinkäsittelyn avustavat tehtävät. Käsittelet tavaroita ja lastiyksiköitä erilaisilla siirtokoneilla, joiden nostokyky on alle 20 tonnia. Osaat ohjata käsimerkein nosturin tai kansikoneen kuljettajaa sekä valvot liikenteen sujumista laivojen rampeilla, kansilla, terminaalin ovilla ja kentillä.

TOP 3

Lastinkäsittelijä varmistaa, että työ sujuu ja logistiikka pelaa!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Nostovälineiden oikea käyttö • Tuotteiden käsittely­ menetelmät • Eri alustyyppien lastaus­ menetelmät

Keudassa opiskelet käytännönläheisesti ja ala tulee tutuksi monipuolisen oppimisympäristön kautta varasto-, terminaali-, tai satamatyöympäristössä. Opintojen aikana opit erilaisia lastaus- ja purkumenetelmiä ammattilaisten opastuksella.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä laivan lastaus- ja purkutehtävissä sekä varastojen kuormaus-, yksiköinti- ja purkutehtävissä esimerkiksi satamissa.

56

Keudan Koulutusopas 2021

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


PALVELUALAT

Palvelulogistiikan ammattitutkinto (AT)

TOP 3

Esimieskoulutusta palvelulogistiikan ammattilaisille!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vuorovaikutustaidot • Talousosaaminen ja tehokkuusajattelu • Kokonaisuuden hallinta

Palvelulogistiikan ammattitutkinnossa syvennät sisälogistiikan osaamistasi ja saat valmiudet operatiiviseen työnjohtoon. Tehtäviisi kuuluu suunnittelu- ja esimiestyö sekä uusien työntekijöiden perehdyttäminen. Voit vastata työpaikalla työn tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen oppimisympäristön, jossa on käytössä laajat tilat.

Työllistyminen

Kuva: Mostphotos

Tutkinnosta valmistuttuasi voit työskennellä vastuullisissa rooleissa, kuten esimiehenä tai vuorovastaavana. Työpaikkasi voi olla logistiikkakeskuksessa sekä yrityksen, myymälän tai verkkokaupan varastossa, tukkuvarastossa ja logistiikkaterminaalissa.

Keudan Koulutusopas 2021 57


PALVELUALAT

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (AT), toimitilahuoltaja, laitoshuoltaja, kiinteistönhoitaja

Toimitilahuollon ammattilaisena työtehtäviisi sisältyy erilaisten toimitilojen ylläpito- ja

perussiivoustehtäviä. Toimintaympäristöstä riippuen työ voi sisältää myös muita palvelutehtäviä, kuten toimitilojen viihtyisyydestä huolehtimista, tekstiilien huoltoa ja asiakkaiden avustamista, ympäristöhuoltopalveluja ja työhön opastamista. Laitoshuollon ammattilaisena toimit työntekijänä palveluja tuottavassa yrityksessä, julki-

TOP 3

Vahvista osaamistasi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tehtävissä!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Ammatillinen osaaminen • Asiakaspalvelutaidot ja yhteistyökyky • Organisointikyky ja esimiestaidot (kiinteistönhoitaja)

sessa organisaatiossa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työtehtäviisi kuuluu ylläpito- ja perussiivoustehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa. Laitoshuoltajana voit tehdä myös huoltohuone-, laitoshygienia- ja erityissiivoustehtäviä. Kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia peruskiinteistönhoitotyön lisäksi teknisenä kiinteistönhoitajana. Sinulla on hyvät valmiudet ryhtyä yrittäjäksi tai toimia esimiehenä alalla.

Keudassa opiskelet joustavasti – huomioimme aikaisemman osaamisesi ja voit koota tarpeisiisi sopivat opinnot joustavien opintopolkujen ansiosta. Meillä on vankat verkostot alan eri toimijoihin ja toimivat oppimisympäristöt, joissa voit kehittää ammattitaitoasi. Voit osallistua alan tapahtumiin ja messuille.

Työllistyminen

Toimitilahuoltajan työpaikkoja ovat mm.

Kuva: MonstPhotos

hotellit, oppilaitokset, uimahallit, asuinkiinteistöt, liikennevälineet, teollisuuslaitokset, sairaalat, terveyskeskukset, päiväkodit ja palvelukodit. Laitoshuoltajan työpaikkoja ovat mm. sairaalat, terveyskeskukset ja sosiaalihuollon laitokset. Kiinteistönhoitajana voit työskennellä kiinteistöpalveluyritysten, kuntien, valtionlaitosten tai yksityisten yritysten ja yhteisöjen palveluksessa työntekijänä tai esimiehenä. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

58

Keudan Koulutusopas 2021


PALVELUALAT

TOP 3

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto (AT), tarjoilija, baarimestari Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Kiinnostus ravintola-alan trendeihin ja uusiin tuuliin • Tiimityö- ja asiakaspalvelutaidot • Joustavuus

Luo elämyksiä hyvän ruuan parissa! Ravintolan asiakaspalvelun ammattilaisena tunnet ruoka- ja juomatuotteet sekä osaat toimia monipuolisesti myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Huolehdit ruuan ja juomien tarjoilusta, laadukkaasta asiakaspalvelusta sekä vastaat kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta huomioiden mm. kustannukset, myynnin ja erilaisten asiakkaiden tarpeet. Keudassa opiskelet joustavasti ja voit räätälöidä juuri sinun näköisesi tutkinnon. Voit täydentää osaamistasi suorittamalla osia muista tutkinnoista esim. ravitsemis-, leipomokonditoria- tai liiketoiminnan aloilta. Pääset opiskelemaan hyvässä oppimisympäristössä ja saat aitoa palautetta, kun järjestämme ravintola- ja juhlapalvelutoimintaa oikeille asiakkaille. Osallistumme myös valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.

Työllistyminen

Tutkinnosta valmistuttuasi voit työskennellä annosruoka-, à la carte- ja illallisravintoloissa, cocktail- ja viinibaareissa, olutpubeissa, pitopalveluissa sekä henkilöstöravintolan tilaustarjoilun ja muun tilaustoiminnan parissa.

PALVELUALAT

TOP 3

Ruokapalvelujen ammattitutkinto (AT), suurtalouskokki, ravintolakokki Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Kiinnostus ravintola-alan trendeihin ja uusiin tuuliin • Tiimityö- ja asiakaspalvelutaidot • Joustavuus

Kokki tuntee makujen salat! Ruokapalvelujen ammattilaisena, suurtalous- tai ravintolakokkina, valmistat laadukasta ruokaa yksittäisille asiakkaille ja asiakasryhmille. Sinulla on laaja tietämys erilaisista ruokatuotteista ja esillepanomahdollisuuksista. Vastaat kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta huomioiden mm. kustannukset, ravitsemuksen ja muut asiakkaan tarpeet. Keudassa opiskelet joustavasti ja voit räätälöidä juuri sinun näköisesi tutkinnon. Voit täydentää osaamistasi suorittamalla osia muista tutkinnoista esim. ravitsemis-, leipomokonditoria- tai liiketoiminnan aloilta. Pääset oppimaan aidoissa ravintolaympäristöissä osallistuessasi asiakkaille järjestettävään ravintola- ja juhlapalvelutoimintaan. Voit edetä osaamisellasi jopa valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin.

Työllistyminen

Tutkinnosta valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi annosruoka- tai à la carte -ravintolassa, henkilöstöravintolassa, pitopalvelussa sekä kunnan tai kaupungin ruokapalvelun yksikössä.

Keudan Koulutusopas 2021 59


PALVELUALAT

Turvallisuusalan ammattitutkinto (AT) *** Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät vuorovaikutus- ja esimiestaidot • Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto • Luotettavuus ja vastuullinen ajattelutapa

Turvallisuusalan ammattilaisena teet vaativampia yksityisen turvallisuusalan tehtäviä. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi vartiointia, turvatarkastuksia, turvalaiteasennuksia, arvokuljetuksia, aulapalvelutehtäviä, tulityövartiointia ja järjestyksenvalvontaa. Voit toimia vuoropäällikkönä tai -esimiehenä ja vastata esimerkiksi työvuorojen suunnittelusta sekä operatiivisesta toiminnasta.

TOP 3

Turvallisuusala tarjoaa haasteita ja monipuolisia tehtäviä!

Keudassa tehdään monipuolista tapahtumayhteistyötä ja järjestetään erilaisia projekteja, joissa pääset tekemään käytännön töitä. Opintojen aikana tutustumme alan yrityksiin ja teemme vierailukäyntejä messuille ja tapahtumiin. Tutkinto on hyvä mahdollisuus verkostoitua tulevien työkavereidesi ja muiden alan ammattilaisten kanssa.

Työllistyminen

Kuva: Mostphotos

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä vastuullisissa tehtävissä yksityisissä turvallisuusalan yrityksissä eri toimintaympäristöissä.

60

Keudan Koulutusopas 2021

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


Erikois­ ammattitutkinnot Tule opiskelemaan erikoisammattitutkintoon, jos sinulla on jo pidempi kokemus alalta. Erikoisammattitutkinnossa syvennät työtehtävien hallintaa alan vaativimpiin työtehtäviin.

n Tutkintoje t e e toimipist n ä löydät täm oppaan s. 9 – 10

Kuva: Shutterstock

Keudan Koulutusopas 2021 61


KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (EAT)

Johtamisen asiantuntijana johdat, suunnittelet ja kehität omaa vastuualuettasi tai yritystäsi. Työskentelet yleisimmin johtajan tai päällikön roolissa, esimerkiksi tuotantopäällikkönä tai oman PK-yrityksesi toimitusjohtajana. Keudassa saat henkilökohtaista ohjausta, pääset osallistumaan asiantuntijaluennoille sekä saat tärkeitä taitoja oman johtamistapasi kehittämiseen. Painotamme tutkinnossa ihmisläheistä johtamistyyliä ja annamme sinulle työkaluja työyhteisösi kehittämiseen. Oppimisympäristönä on inspiroiva ja kulturelli Tuusulanjärven ympäristö.

TOP 3

Tunne vahvuutesi – menesty johtajana!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Henkilöstön johtaminen valmentavalla otteella • Strategisen ajattelun ja tavoitteiden muuttaminen käytännöiksi • Omanlainen ja työyhteisöä kehittävä johtamistapa

Työllistyminen

Tutkinnon suorittaminen antaa käytännölliset työvälineet toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen omassa organisaatiossasi. Keudassa tutkinnon voi suorittaa joko kokonaan verkossa tai monimuoto-opintoina erilaisin painotuksin. TEKNIIKAN ALAT

Leipomoalan erikoisammattitutkinto (EAT), kondiittorimestari, leipurimestari

Leipomoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneena leipuri- tai kondiittorimestarina olet leipomoalan erikoisosaaja. Hallitset vaativienkin tuotteiden valmistuksen, asiakaslähtöisen suunnittelun ja ideoinnin, tuotekehityksen, kustannustehokkuuden ja taloudellisen toiminnan. Voit toimia esimerkiksi valmistus- ja esimiestehtävissä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Keudassa voit suunnitella juuri sinulle sopivan opintopolun. Ammattitaitoiset ja työelämälähtöiset opettajat antavat yksilöllistä ohjausta ja apua opintojen suunnitteluun. Pystyt kätevästi yhdistämään tutkinnon omaan leipomotyöhösi ja syvennät ammattitaitoasi.

Työllistyminen

Työskentelet valmistus- ja esimiestehtävissä esimerkiksi leipomossa, konditoriassa tai teollisessa leipomossa. Voit myös työskennellä tuotekehitys- tai konsultointitehtävissä.

62

Keudan Koulutusopas 2021

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Itsenäinen ja luova työote • Erinomaiset kädentaidot • Kyky suunnitella ja hallita kokonaisuuksia

TOP 3

Mestaritason leipomo-osaamista!


TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto (EAT) Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Talous- ja turvallisuus­ osaaminen • Asiakaspalvelu- ja vuoro­ vaikutustaidot • Organisointi- ja johtamistaidot

Raudanlujaksi rakennusalan ammattilaiseksi! Työskentelet uudis- tai korjausrakennustyömailla vaativissa tehtävissä muuttuvissa toimintaympäristöissä, esimerkiksi kirvesmiehenä, muurarina, laattamiehenä, elementti- tai telineasentajana tai kosteus- ja homevaurioiden korjaajana. Toimit usein työryhmän vetäjänä perehdyttäen ja johtaen muita työntekijöitä. Sinulla on hyvät suunnittelu- ja soveltamistaidot sekä taloudellista osaamista. Keudassa voit suorittaa talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon joustavasti työn ohessa. Opinnot tapahtuvat pääsääntöisesti yritysten työmailla. Tutkinnon ohessa voit hankkia myös erikoisosaamista monipuolisesti muilta rakennusalaa hyödyttäviltä aloilta.

Työllistyminen

Voit toimia esimerkiksi betoni-, puu-, metalli- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä. Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat mm. rakennusalan ja rakennusteollisuuden yritykset sekä rakennustarvikeliikkeet. Toimit usein myös yrittäjänä.

TEKNIIKAN ALAT

TOP 3

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto (EAT), tyylineuvoja, tutkinnon osa Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vuorovaikutus- ja asiakas­ palvelutaidot • Ihmisläheisyys ja hieno­ tunteisuus • Kiinnostus pukeutumiseen ja käsitys asiakkaan tyylistä

Tunne pukeutumisen monet mahdollisuudet! Tyylineuvojana opastat asiakasta pukeutumiseen liittyvissä asioissa.Määrittelet asiakkaan vartalotyypin ja hänelle parhaiten soveltuvan värimaailman sekä huomioit asuvalinnoissa asiakkaan oman mieltymyksen pukeutumiseen. Tunnet tekstiilimateriaalit ja osaat opastaa asiakasta materiaalivalinnoissa sekä asujen ja asusteiden huoltamisessa. Keudassa pääset mielenkiintoisille vierailuille muotialan yrityksiin ja tapaat alan asiantuntijoita. Koulutuksen aikana voidaan järjestää opiskelijoidemme toiveista erilaisia syventäviä lyhytkursseja kuten värianalyysi, korkokenkäkurssi tai meikkauskurssi. Vierailemme opintojen aikana muotinäytöksissä, alan messuilla sekä erilaisissa tekstiili- ja muotialan yrityksissä. Perehdymme myös historialliseen pukeutumiseen, etikettipukeutumiseen sekä pukeutumiseen erilaisissa kulttuureissa.

Työllistyminen

Voit työskennellä vaatekaupoissa ja isoissa tavarataloissa, pukuvuokraamoissa, vaatelainaamoissa sekä toimia yrittäjänä. Keudan Koulutusopas 2021 63


TEKNIIKAN ALAT

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (EAT)

Oletko tuotannon tai projektinjohtamisen esimiestehtävässä ja haluat kehittää ammatillista osaamistasi esimiehenä? Tutkinto sopii sinulle, jos sinulla on jo käytännön kokemusta tuotannon esimiestyöstä tai asiantuntijatehtävästä. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon opiskelijana kasvat ammattitaitoiseksi tuotannon johtajaksi ja esimieheksi. Ohjaamme sinua johtamaan ja kehittämään vastuualueesi tuotantoprosesseja, projekteja, henkilöstöä sekä omaa osaamistasi. Koulutuksessa saat työkaluja johtamisen tueksi ja varmuutta rooliisi monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen. Keudassa tarjoamme sinulle henkilökohtaista ohjausta osaamisesi kehittymiseen sinulle sopivalla tavalla viihtyisässä ja inspiroivassa miljöössä.

Työllistyminen

Kuva: Mostphotos

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena voit toimia esimiestehtävissä erilaisissa teollisuus- ja tuotantoalan yrityksissä.

64

Keudan Koulutusopas 2021

TOP 3

Johda tehokkaasti tuotantoa, tiimiä ja työtä!

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot • Esimies- ja johtamistaidot • Prosessin hallinta


MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (EAT), floristimestari Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Motivaatio alan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen • Korkeatasoinen floristiikan sommittelu- ja käsityöosaaminen • Työn suunnittelun ja toimeen­ panon organisointikyky

Mestaritason taidot haltuun floristiikassa! Floristimestarina suunnittelet ja toteutat floristiikan erityisosaamista vaativia asiantuntijapalveluita ammattilaisille ja kuluttajille. Ideoit ja kehität uusia floristisia tuotteita ja osaat arvioida kannattavuutta. Sinulla on vahva kokonaisnäkemys floristisesta alasta ja sen kehitysmahdollisuuksista. Keudassa floristisen alan erikoisosaaminen on huipputasolla. Saat joustavaa ohjausta opintoihisi ja pääset kehittämään taitojasi monipuolisissa oppimisympäristöissä. Pääset myös suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia floristisia projekteja. Opiskelun tukena ovat aktiiviset kansainväliset verkostot, jotka näkyvät opinnoissasi mm. mahdollisina kansainvälisinä työelämäjaksoina, workshopeina sekä kilpailuina.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia työntekijänä, yrittäjänä tai freelancerina esimies- ja koulutustehtävissä sekä floristiikka-alan tuotekehityksen tai yritystoiminnan kehittämisen parissa.

MAA- JA METSÄTALOUSALAT

TOP 3

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (EAT), viheraluemestari Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Joustavuus • Päätöksentekokyky • Asiantuntemus

Johda ja suunnittele viherrakentamista! Viheraluemestarina vastaat esimiesasemassa viheralueiden hoito- ja ylläpitotehtävistä, viestinnästä ja johtamisesta. Työtehtäviisi kuuluvat organisaation hankinta- ja tarjoustoiminta, esimiestehtävät ja henkilöstövastuu. Viheralan työnjohdossa voit toimia viherrakentamisen tai viheralueiden ylläpidon tehtävissä. Keudassa voit rakentaa oman näköisen opintopolun ja opiskella joustavasti henkilökohtaiseen ohjaukseen tukeutuen. Oppimisympäristömme ovat monipuolisia ja pääset opintojen aikana myös yritysvierailuille, tutustumaan alan työnantajiin ja asiantuntijavieraisiin.

Työllistyminen

Puutarha-alan ammattilaisena voit työskennellä viherrakennusyrityksissä ja muissa alan yrityksissä, toimia yrittäjänä tai työskennellä kuntien, kaupunkien ja seurakuntien viherrakentamisen tehtävissä.

Keudan Koulutusopas 2021 65


TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (EAT) ***

Tutkinto on tarkoitettu kasvatus- ja oh­jausalan asiantuntija- ja erityisasiantun­tijatehtävässä toimiville sekä varhais­kasvatus- ja nuorisotyön kehittämises­tä vastaaville. Tutkinto sopii myös henkilöille, jonka työhön liittyy projektin suunnittelua ja toteutusta, erilaisten ohjausmenetelmien kehittämistä tai monialaisissa verkostoissa tehtävää työtä. Tut­kinto tarjoaa mahdollisuuden saada uut­ta nostetta kehittämistyöhön.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Organisointitaidot • Halu ja kyky kehittää työyhteisöä • Taito innostaa työyhteisöä

TOP 3

Uusi syventävä koulutus kasvatus- ja ohjausalalle!

Keudassa pääset verkostoitumaan ja jakamaan kehitysideoita muiden alan ammattilaisten kanssa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet uudistaa työyhteisösi toimintatapoja.

Työllistyminen

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto sopii esimerkiksi kunnan, seurakunnan tai järjestön työntekijöille, jotka haluavat kehittää oman työyhteisön toimintaa.

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (EAT) ***

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena työskentelet osana alan asiantuntijaverkostoa. Sinulla on valmiudet toimia erilaisissa vastuutehtävissä ja kehittää myös omaa työyhteisöäsi. Työssäsi painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä. Keudassa pääset jo opiskeluaikana kehittämään omaa työpaikkaasi kehittämistehtävän parissa. Tulet verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa sekä jakamaan kehittämisaiheita ja -ideoita. Vierailemme opintojen aikana alan tapahtumissa, asiantuntialuennoilla ja opintokäynneillä.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiantuntijuus ja kehittävä työote • Asiakaslähtöisyys • Vastuullisuus

TOP 3

Kehitä mielenterveys- ja päihdetyötä!

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

66

Keudan Koulutusopas 2021

*** Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.


TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

TOP 3

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (EAT) ***

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaslähtöisyys • Vastuullisuus • Asiantuntijuus

Vanhustyö on kehittyvä ja kasvava hoitoala! Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena kehität vanhustyötä moniammatillisessa ympäristössä vastuuhenkilön roolissa. Osaat kehittää vanhustyötä laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen sekä eettisten periaatteiden mukaisesti. Toimit tiimin ja ryhmän johdossa koordinoiden, ohjaten ja tehden monialaista yhteistyötä. Keudassa pääset jo opintojen aikana kehittämään omaa työpaikkaasi kehittämistehtävän parissa. Tulet verkostoitumaan muiden alan ammattilaisten kanssa sekä jakamaan kehittämisaiheita ja -ideoita. Vierailemme opintojen aikana alan tapahtumissa, asiantuntijaluennoilla ja opintokäynneillä.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja laitoshoidossa tai asumisyksiköissä. Työpaikkasi voi olla myös sairaalassa, pitkäaikaisen hoidon yksikössä sekä palveluasumisen tai kotihoidon parissa.

PALVELUALAT

TOP 3

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto (EAT), dieettikokki Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Tiimityö- ja asiakaspalvelu­ henkisyys • Halu toimia alan asiantuntijana ja seurata oman alan kehitystä • Joustavuus

Erityisruokavalioiden asiantuntija on oikea ruokataikuri! Erityisruokavaliopalvelujen ammattilaisena, dieettikokkina, valmistat maistuvat ja terveelliset ateriat asiakkaille, joilla on ruoka-aineallergioita tai -yliherkkyyksiä. Tunnet ravitsemuksen perusteet sekä erityisruokavalioiden taustat. Työssäsi vastaat suunnittelusta ja toteuttamisesta huomioiden mm. erityisruokavaliotarpeet ja siihen liittyvät ravitsemukselliset näkökulmat, tuoteturvallisuuden ja kustannukset. Keudassa opiskelet joustavasti ja voit räätälöidä juuri sinun näköisesi tutkinnon. Aikaisempi osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet ja voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi. Voit täydentää osaamistasi suorittamalla osia eri alan tutkinnoista, esim. liiketoiminnan ja esimiestyön ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä kuntien ja kaupunkien ruokapalveluyksiköissä, esim. keskuskeittiöissä, monipalvelukeskuksissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa sekä henkilöstö- ja lounasravintoloissa. Keudan Koulutusopas 2021 67


PALVELUALAT

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (EAT), erikoiskosmetologi, kampaajamestari

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuolista erikoisosaamista alan työ- ja hoitomenetelmistä. Hyödynnät erikoisosaamistasi asiakaspalvelussa, osaat suunnitella ja kehittää työyhteisöäsi sekä tuottaa uusia palveluja. Sinulla on vahvat valmiudet toimia yrityksen vastuutehtävissä, esimiehenä, asiantuntijatehtävissä, kouluttajana tai myymälävastaavana.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Vastuullinen ja kehittävä ote työhön • Hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot • Yrittäjämäinen asenne

TOP 3

Vahvista hius- ja kauneusalan osaamistasi!

Keudassa opiskelet joustavasti ja voit yhdistää opinnot omaan työhösi helposti. Tutustut ja verkostoidut muihin ammattilaisiin, pääset kuulemaan alan asiantuntijoita ja voit tehdä mahdollisia vierailukäyntejä alan yrityksiin.

Työllistyminen

Tutkinnosta saat hyvät valmiudet toimia yrittäjänä tai yrityksen vastuutehtävissä. Voit työskennellä hius- ja kauneudenhoitoalan maahantuojalla ja jakelijalla, kosmetiikkaliikkeessä, erilaisissa kauneushoitola- ja parturi-kampaamoympäristöissä sekä tavaratalon kosmetiikkaosastolla. PALVELUALAT

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto (EAT)

Tarjoamme sinulle työkaluja ja henkilökohtaista tukea oman osaamisesi ja esimiestyösi kehittämiseen. Toimit esimiehenä, vuoropäällikkönä tai yksikön esimiehenä majoitus- ja ravitsemisalalla. Koulutuksessamme keskitytään sisältöihin, jotka tukevat arjen esimiestyötä ja saat työkaluja työssäsi sovellettaviksi. Lisäksi tuemme esimiehenä kasvamista ja oman esimiesidentiteetin rakentumista. Vahvistat koulutuksessa taitojasi vuorovaikutuksessa ja ihmisten kohtaamisessa. Rohkaisemme sinua erinomaiseen asiakaspalvelun, laadun ja tuottavuuden arviointiin ja aktiiviseen kehittämiseen. Voit myös liittyä Suomen suurimman henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistyksen, Henry ry:n opiskelijajäseneksi. Opiskelijajäsenenä pääset osallistumaan esimiesosaamistasi vahvistaviin tapahtumiin ja webinaareihin.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi työskentelet vaativissa esimiestehtävissä erilaisissa majoitus- ja ravitsemisliikkeissä, kuten hotelleissa, ravintoloissa, kahviloissa, liikenneasemien ravintoloissa sekä matkustajalaivojen ravintoloissa. Voit toimia myös itsenäisenä majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjänä.

68

Keudan Koulutusopas 2021

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaslähtöisyys • Kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen työtapa • Hyvät viestintä- ja vuoro­ vaikutustaidot

TOP 3

Esimieheksi majoitus- ja ravitsemisalalle?


PALVELUALAT

TOP 3

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto (EAT) Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen • Hyvä kielitaito • Kokonaislogistiikan toimintaprosessien hallinta

Edistä palvelulogistiikan strategista kehitystä! Palvelulogistiikan erikoisasiantuntijana toimit alan strategisissa asiantuntijatehtävissä. Hallitset talouden, kustannustehokkuuden ja laadunhallinnan sekä asiantuntija- ja esimiestehtävät. Kehität työssäsi kokonaislogistiikan toimintoja. Keudassa pääset kehittämään oman työpaikkasi toimintaa jo opintojen aikana. Tarjoamme loistavat puitteet opiskeluun, jossa voit verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

Työllistyminen

Tutkinnosta valmistuttuasi voit toimia asiantuntijana ja esimiehenä sekä hankintoihin liittyvissä tehtävissä. Työpaikkoja voivat olla logistiikkakeskukset, yritysten, myymälöiden ja verkkokauppojen varastot, tukkuvarastot sekä logistiikkaterminaalit.

PALVELUALAT

TOP 3

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto (EAT) Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet • Asiakaspalvelutaidot ja yhteistyökyky • Esimiestaidot ja organisointikyky • Tulosvastuullisuus ja kokonaisuuksien hallinta

Esimiestaitoja kokeneille puhtausja kiinteistöpalvelualan tekijöille! Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaneena toimit työpaikalla esimiehenä. Sinulla on valmiudet suunnitella ja johtaa vastuualueesi palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää asiakkuuksia. Vastaat laadukkaista palveluista ja toiminnan kannattavuudesta sekä kehität palvelun ja työyhteisön osaamista. Tehtäviisi voi sisältyä mm. rekrytointia ja uusien työntekijöiden perehdytystä sekä palvelujen myyntiä ja mitoitusta. Keuda on kokenut kiinteistöalan kouluttaja. Pääset hyödyntämään työelämäyhteyksiämme, ammattilaisverkostoamme sekä toimivaa oppimisympäristöämme. Huomioimme opinnoissa aikaisemman työkokemuksesi, joten oma osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet ja kuinka nopeasti saat tutkinnon valmiiksi. Opintojen aikana pääset verkostoitumaan, messuvierailuille ja alan tapahtumiin.

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan esimiestehtävissä tai asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä alan palveluja tuottavissa yrityksissä, julkisissa organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjänä. Keudan Koulutusopas 2021 69


70

Keudan Koulutusopas 2021


Näin haet Keudaan! Viereisellä sivulla näet lyhyet ohjeet Keudaan hakeutumiseen. Alta löydät tarkemmat ohjeet eri elämäntilanteisiin. Jos haluat lisätietoja, voit aina ottaa yhteyttä Keudan Hakupalveluihin.

Opinto-ohjaajat

Keudan Ha

kupalvelut:

8 3700 ● p. 09 273 .fi elut@keuda ● hakupalv at Hakijalle da.fi >> Ch ● www.keu  –15) (arkisin klo 9

● Toimipiste- ja tutkintokohtaiset yhteystiedot löydät osoitteesta opiskelija.keuda.fi/opot

Opintotoimistopalvelut ● p. 040 174 4575 ● opintotoimisto@keuda.fi ● Toimipisteiden toimistojen aukioloajat löydät osoitteesta opiskelija.keuda.fi/ opintotoimisto

TOIMIPISTEET Peruskoulun päättävä HAE KEUDAAN KEVÄÄN 2021 YHTEISHAUSSA!

Yhteishaku tapahtuu helmi-maaliskuussa 2021 osoitteessa Opintopolku.f

Keudan koulutustarjonta löytyy verkkosivuiltamme. Jokaisen tutkinnon sivulla on alaa ja sen opiskelua koskevaa lisätietoa sekä mahdolliset terveydentilavaatimukset ja muut edellytykset. Keudassa haet suoraan tutkintoon, osaamisalan tai suuntautumisen valitset opintojen alettua. Poikkeuksena tästä on ainoastaan media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, jossa haet suoraan joko audiovisuaalisen viestinnän tai kuvallisen ilmaisun osaamisalalle. Kuvallisen ilmaisun osaamisalalle järjestetään pääsykokeet, joiden ajankohta selviää myöhemmin keväällä. Kutsu pääsykokeisiin lähetetään kirjeitse ja tietoa ennakkotehtävistä tulee nettisivuille yhteishaun aikaan. Muihin koulutuksiimme ei ole pääsykokeita. Yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun), koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella) tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito. Harkintaan perustuvassa haussa hakijan on lähetettävä liitteet yhteishaun hakuajan aikana Keudaan, tarkemmat tiedot löytyvät Opintopolusta. Tulosten julkaisuaikataulu noudattaa valtakunnallista yhteishaun aikataulua. Julkaisuluvan antaneiden opiskelemaan valittujen nimet julkaistaan Keudan nettisivuilla. Kaikille valituille lähetetään valintakirje.

2

Keudan Koulutusopas 2021

VALMAkoulutukseen haku Ammatilliseen koulutukseen valmentavan VALMA-koulutuksen valtakunnallinen haku tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi. Valtakunnallinen hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Toimipisteen yhteystiedot, kartan sekä muuta tietoa pääset katsomaan lukemalla QR-koodin.

JÄRVENPÄÄ

NURMIJÄRVI

Sibeliuksenväylä 55

Wärtsilänkatu 7

Lopentie 20

SIPOO Iso Kylätie 14,

VALMA-koulutuksen opiskelijavalintatulokset julkaistaan Keudan nettisivuilla valtakunnallisen aikataulun mukaisesti, mikäli julkaisulupa on annettu. Lisäksi kaikille valituille lähetetään valintakirje. VALMA-koulutukseen voi hakea valtakunnallisen hakuajan ulkopuolella myös jatkuvassa haussa Keudan nettisivujen kautta.

KERAVA Keskikatu 3, Keuda-talo Sarviniitynkatu 9

MÄNTSÄLÄ Keudan laajan koulutustarjonnan löydät osoitteesta Keuda.fi/ koulutustarjonta.

Lukkarinpolku 2

Paroninkuja 20, Saaren kartano

Sipoon Enter

TUUSULA Kansanopistontie 60, Keudan Pekka Halosen akatemia ja Pekka Halosen akatemian kansanopisto Kirkkotie 31


Keudan Koulutusopas 2021

Tervetuloa Keudaan! Tarjoamme ammatillista koulutusta Keski-Uudellamaalla. Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä Hakupalveluihin 09 2738 3700, hakupalvelut@keuda.fi Palvelemme myös chatissä keuda.fi.

Koulutusopas 2021

 keuda.fi

#saavutettava #paikallinen #digitaalinen #uniikki #kestävä #omapolku #työelämäävarten

Painopaikka: Savion Kirjapaino Oy

Keudan Koulutusinfot Keudan koulutusinfoissa saat tarvitsemasi tiedot koulutukseen hakeutumisesta sekä oppisopimuksesta. Tule kuulemaan ja kysymään! keuda.fi/infot

Tässä oppaassa käytetyn paperin raaka-aine on peräisin PEFC-sertifikaatin vaatimukset täyttävistä kestävästi hoidetuista metsistä.

Kiinnostaako oppisopimuskoulutus? Ota yhteyttä Työelämäpalveluihin 040 174 5627, tyoelamapalvelut@keuda.fi

4041 0660 Painotuote

 keuda.fi

#saavutettava #paikallinen #digitaalinen #uniikki #kestävä #omapolku #työelämäävarten

Profile for Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Keudan Koulutusopas 2021  

Tervetuloa tutustumaan Keudan kattavaan koulutustarjontaan! Täältä löydät kuvaukset ja toimipistetiedot perustutkinnoistamme sekä ammatti- j...

Keudan Koulutusopas 2021  

Tervetuloa tutustumaan Keudan kattavaan koulutustarjontaan! Täältä löydät kuvaukset ja toimipistetiedot perustutkinnoistamme sekä ammatti- j...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded