Onderzoeksrapport gebruik van DICO, ETIM, STABU en FPS

Page 1

Standaarden voor de bouw- en technieksector, een onderzoek naar het gebruik van DICO, ETIM, STABU en FPS.


Inhoudsopgave Standaarden voor de bouw- en technieksector

3

Samenvatting per standaard

4

Deelnemers over hun ervaringen met DICO

6

Wat is de belangrijkste reden voor uw organisatie om de DICO Standaard te gebruiken?

8

Welke gegevens verstuurt of ontvangt uw organisatie via de DICO Standaard?

9

Hoeveel DICO berichten verstuurt u (ongeveer) per jaar?

10

Welk voordeel behaalt uw organisatie met het gebruik van de DICO-standaard?

11

Bent u tevreden over de DICO Standaard?

12

Uitdagingen

13

Samenvatting en conclusies

14

Deelnemers over hun ervaringen met ETIM

16

Wat is de belangrijkste reden voor uw organisatie om de ETIM Standaard te gebruiken?

18

Welke voordelen ervaart uw organisatie dankzij ETIM?

19

Welk percentage van uw productassortiment is ETIM geclassificeerd?

20

Hoe vindt de uitwisseling van product- of handelsgegevens met derden plaats?

21

Overige opmerkingen

22

Samenvatting en conclusies

23

Deelnemers over hun ervaringen met STABU

24

Waarom heeft u een STABU-licentie?

26

In welke fase van het bouwproces gebruikt u STABU?

27

Wie is uw opdrachtgever voor het opstellen van STABU-specificaties?

28

Overige opmerkingen

29

Samenvatting

30

Deelnemers over hun ervaringen met FPS

32

Hoeveel FPS’en heeft u opgenomen in STABU?

32

Waarom heeft u FPS’en opgenomen in STABU?

34

Waar gebruikt u de FPS’en nog meer?

35

Publicatie November 2023

2


Standaarden voor de bouw- en technieksector

Een onderzoek naar het gebruik van DICO, ETIM, STABU en FPS. Graag presenteren we u de resultaten van ons recente onderzoek naar het gebruik van de standaarden DICO, ETIM, STABU en FPS. Dit onderzoek, uitgevoerd als een nulmeting, richt zich op het verbeteren en effectiever toepassen van deze standaarden in de bouw- en technieksector. Het doel was om inzicht te verkrijgen in de praktijkervaringen met deze standaarden, met een bijzondere focus op hun gebruik. We beschouwen dit gebruik als een cruciaal criterium voor het evalueren van het succes van de strategie van Ketenstandaard, gericht op het verhogen van het gebruik van deze standaarden in de sector. De resultaten fungeren als basis voor verdere verbeteringen. Ze bieden waardevolle inzichten over de bijdrage van de standaarden aan de praktijk en hoe ze verder ontwikkeld kunnen worden voor een breder gebruik en effectievere implementatie. In totaal namen 250 deelnemers van Ketenstandaard deel aan dit onderzoek, waaronder 100 DICO, 30 ETIM, 50 STABU en 75 FPS gebruikers. Deze nulmeting werd uitgevoerd door persoonlijke gesprekken tussen onze collega’s van Ketenstandaard en de deelnemers. Wij willen graag iedereen bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. Om de standaarden continu te verbeteren, zullen we dit onderzoek elke drie jaar herhalen. De keuze om het onderzoek intern uit te voeren kwam voort uit de bevindingen van een pilotstudie. Hieruit bleek dat diepgaande vragen noodzakelijk zijn om de juiste personen te bereiken en om de context te schetsen voor bruikbare antwoorden. Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten om de standaarden goed te laten aansluiten op ontwikkelingen in de bouw- en technieksector. We nodigen u van harte uit dit rapport te lezen en samen met ons standaardisatie in de sector te versterken! Let op: De visuele weergave van de grafieken kan variëren van de percentages die in de tekst worden vermeld, vanwege de mogelijkheid voor respondenten om meerdere antwoorden te geven.

3


Samenvatting per standaard DICO

ETIM

Met de DICO Standaard kunnen bedrijven in de bouw- en technieksector snel, foutloos en veilig informatie uitwisselen.

Fabrikanten, groothandels, installateurs en bouwbedrijven gebruiken de ETIM standaard om producten te classificeren en technische kenmerken vast te leggen.

Deze 0-meting bevestigt dat organisaties de DICO Standaard inzetten om digitale communicatie te verbeteren en digitalisering te stimuleren. Ook ervaren ze een hogere datakwaliteit en minder faalkosten. De meest uitgewisselde gegevens zijn facturen en orders. De meeste bedrijven verzenden jaarlijks meer dan 5.000 DICO-berichten. Het werken met DICO levert de bedrijven een aanzienlijke tijdsbesparing op. Een uitdaging voor de komende jaren is het DICO-implementatieproces via de softwareleveranciers te vereenvoudigen. Verder gebruiken deelnemers nu nog geregeld verschillende systemen voor het uitwisselen van data. Meer efficiencywinst is mogelijk wanneer iedereen in de sector werkt volgens de DICO Standaard.

Uit dit onderzoek blijkt de belangrijkste reden van bedrijven om ETIM-deelnemer te worden dat hun klanten productspecificaties volgens de ETIM Standaard willen ontvangen. Daarnaast ervaren deelnemers dat dankzij ETIM ook het management en de kwaliteit van de eigen productgegevens verbeteren. ETIM maakt het mogelijk data efficiënter te kunnen uitwisselen en daarom levert ETIM ook een tijdsbesparing op. Deelnemers met een beperkt productaanbod ervaren de voordelen van ETIM in mindere mate. Sommigen vinden het lastig intern de deelnemersbijdrage te verantwoorden. Een aantal deelnemers ontvangt graag meer uitleg over specifieke onderdelen van ETIM.

4


STABU

FPS

STABU bevat alle specificaties van een bouwwerk, inclusief juridische voorwaarden en kwaliteitsrichtlijnen.

Met Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS) kunnen fabrikanten producten laten opnemen in de STABU-database.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat adviseurs en architecten STABU vooral gebruiken in de ontwerpfase van een bouwproject om specificaties en bestekken te maken. Het voordeel is dat ze met STABU snel een document kunnen opstellen met up-to-date en kwalitatief goede informatie.

Dit onderzoek bevestigt dat fabrikanten de STABU-database als belangrijk hulpmiddel beschouwen voor het presenteren en verspreiden van productinformatie. Fabrikanten geven aan de volgende voordelen te behalen: betere vindbaarheid van de producten, extra omzet en tijdsbesparing. Behalve via STABU, publiceert een aantal fabrikanten de FPS’en via de eigen website of via een catalogus.

Deelnemers spreken enerzijds de wens uit voor meer flexibiliteit bij het gebruik van STABU, anderzijds hebben ze behoefte aan meer consistentie bij updates. Ten slotte blijkt uit dit onderzoek behoefte aan gebruiksvriendelijkere software en een betere koppeling met NL-SfB en BIM.

5


Deelnemers over hun ervaringen met

ADVIESBUREAUS

BRANCHEVERENIGING FABRIKANT MATERIEELVERHUURDER ONDERHOUDSBEDRIJF WONINGBOUWCOÖPERATIE INKOOPORGANISATIE

4% 3% 1% 2%

3%

GROOTHANDEL

6% 1% 20%

12% BOUWBEDRIJF

INSTALLATIEBEDRIJF

24% 17% 7%

SOFTWARE IMPLEMENTATIEBEDRIJF

VASTGOEDBEHEERDER


Digitaal communiceren met andere ketenpartijen doe je met DICO De DICO Standaard is een digitale communicatie­ standaard die is ontwikkeld om de efficiëntie en samenwerking tussen verschillende ketenpartijen in de bouw- en technieksector te verbeteren.

Doel van DICO

Met de DICO standaard kunnen bedrijven in de bouwen technieksector snel, foutloos en veilig informatie uitwisselen, ongeacht het softwarepakket dat het bedrijf gebruikt. Dagelijks wordt er al meer dan een miljoen keer informatie uitgewisseld met DICO.

Toepassingsgebied

DICO kan worden toegepast in verschillende processen binnen de bouw- en technieksector, zoals delen van product-een artikelinformatie, offerteaanvragen, orderverwerking, facturatie en meer.

Laatste versie van de standaard SALES005

Implementatie en Ondersteuning

Ketenstandaard Bouw en Techniek en haar implementatiepartners bieden uitgebreide documentatie en training voor organisaties die DICO willen implementeren.

Toekomstige Ontwikkelingen

Samen met onze partners en deelnemers werken voortdurend aan verbeteringen en ontwikkelingen van de DICO Standaard.

Wist u dat

… DICO deelnemers met een jaar omzet lager dan 1 miljoen gratis gebruik mogen maken van de DICO Standaard?

DICO in de praktijk Onze deelnemers over DICO

Waarom kiezen voor de DICO Standaard?

Waarom DICO?

• Hogere datakwaliteit;

• Bevorderen van digitalisering van processen;

• Foutloos gegevens uitwisselen; • Lagere kosten; • Efficiënter samenwerken; • Hogere klanttevredenheid; • Software onafhankelijk.

Gebruikers van de DICO Standaard • Groothandelaren;

• Installatiebedrijven; • Vastgoedbedrijven; • Bouwbedrijven; • Woningcorporaties; • Onderhoudsbedrijven;

• Verbeteren digitale communicatie met partners; • Hulpmiddel voor effectieve en gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling.

Aantal berichten

De meeste deelnemers versturen meer dan 5.000 DICO berichten per jaar

Wat levert het gebruik van DICO op? • Tijdswinst;

• Betere interne processen; • Hogere datakwaliteit.

Praktijkvoorbeelden

• Materieelverhuurders.

7


Wat is de belangrijkste reden voor uw organisatie om de DICO Standaard te gebruiken? • De belangrijkste drijfveren zijn: betere digitale communicatie met partners en de algehele bijdrage van standaardisatie aan het digitaliseringsproces. Ongeveer 70% van de respondenten koos voor DICO om digitale communicatie met zakelijke partners te vergemakkelijken, terwijl ongeveer de helft meent dat de DICO-standaard bijdraagt aan het bevorderen van digitalisering in hun processen. • Externe invloed bepaalde soms ook de keuze voor DICO. Bijna 30% van de respondenten werd DICO-deelnemer op verzoek van een klant, terwijl slechts een klein aantal dit deed op verzoek van een softwarepartner.

• Sommige respondenten kozen voor DICO omdat het de bekendste standaard is voor digitale communicatie (ongeveer 30%). Anderen erkenden dat DICO hen om zijn jullie DICO deelnemer geworden? kan helpen efficiënter te werken en tijd te besparen (ongeveer 8%).

Op verzoek van softwarepartner Wat is de belangrijkste reden GLN Adrescode nodig voor uw organisatie om de Waarom zijn jullie DICO Standaard te gebruiken? Eefficienter (snellerDICO werken)deelnemer geworden? Op verzoek van een klant De DICO standaard is de bekendste Standaardisatie draagt bij aan het digitaliseren Voor digitale communicatie met partners Op verzoek van softwarepartner GLN Adrescode nodig Eefficienter (sneller werken) Op verzoek van een klant De DICO standaard is de bekendste

40

50

60

70

Standaardisatie draagt bij aan het digitaliseren Voor digitale communicatie met partners

0

10

20

30

40

50

60

70

8


Welke gegevens verstuurt of ontvangt uw organisatie via de DICO Standaard? • Facturen, onderhoudsinformatie en orders (respectievelijk 34%, 21% en 19%) blijken de meest voorkomende gegevens te zijn die worden verstuurd of ontvangen via DICO. • Ongeveer 13% van de respondenten gebruikt DICO voor het versturen of ontvangen van product- of artikelgegevens.

Conclusie: Facturen, onderhoudsinformatie en orders worden het vaakst via DICO uitgewisseld, gevolgd door product- en artikelgegevens. Offertes en leverbonnen worden minder vaak uitgewisseld via DICO.

• Offertes en leverbonnen worden het minst vaak met DICO verstuurd of ontvangen.

gegevens versturen/ontvangen jullie met DICO?

Offertes Welke gegevens verstuurt of ontvangt uw Welke gegevens versturen/ontvangen jullie met DICO? Leverbonnen organisatie via de DICO Standaard? Product/Artikelgegevens Orders Onderhoudsinformatie Facturen

Offertes Leverbonnen Product/Artikelgegevens Orders Onderhoudsinformatie

30

40

0

10

50

20

60

30

Facturen

70

40

50

60

70

9


Hoeveel DICO berichten verstuurt u (ongeveer) per jaar? • De meerderheid van de respondenten (36%) stuurt of ontvangt meer dan 5.000 berichten per jaar conform DICO. Ongeveer 26% van de respondenten stuurt of ontvangt tussen de 500 en 5.000 berichten per jaar. En nog eens 17% wisselt tussen de 251 en 500 berichten uit. 11% van de respondenten heeft geen idee hoeveel DICO berichten ze jaarlijks versturen.

Conclusie: Het grootste deel van de bedrijven die meer dan 250 berichten per jaar versturen, heeft een omzet van meer dan 22 miljoen euro per jaar.

Wat is de gemiddelde omzet van bedrijven die DICO berichten versturen? (in miljoen €)

Wat is de gemiddelde omzet van bedrijven die DICO berichten versturen? (in miljoen €)

25

20

15

10

5

0 <1

1-5

5-11

11-22

22-45

45-100

100-250

250-500

500-1.000

1.000-2.000

> 2.000

HOEVEEL DICO BERICHTEN VERSTUURT U PER JAAR? HOEVEEL DICO BERICHTEN VERSTUURT U PER JAAR? Hoeveel>5.000 DICO berichten verstuurt u (ongeveer) per jaar? >1.000

>5.000

501-1.000

>1.000

251-500 501-1.000 151-250 251-500 51-150 151-250 26- 50

51-150

11-50

26- 50 11-50

<10

<10

Weet ik niet / geen antwoord

Weet ik niet / geen antwoord

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

Product/Artikelgegevens OffertesOffertesOrdersOrdersLeverbonnen Facturen Product/Artikelgegevens Leverbonnen Facturen

50

50

60

60

70

70

Onderhoudsinformatie Onderhoudsinformatie

10


0

Welk voordeel behaalt uw organisatie met het gebruik van de DICO-standaard? • Het meest opvallende voordeel is tijdswinst. Maar liefst 70% van de respondenten geeft aan dat de DICO Standaard helpt om tijd te besparen bij de gegevensuitwisseling met zakelijke partners.

Conclusie: Respondenten ervaren uiteenlopende voordelen bij het gebruik van de DICO Standaard, met tijdswinst als meest opvallende voordeel. De DICO Standaard wordt gezien als een waardevol hulpmiddel voor het optimaliseren van gegevensuitwisseling, samenwerking en interne bedrijfs­ processen.

• Iets meer dan 40% zegt te profiteren van het meer gestructureerd samenwerken met klanten en leveranciers, terwijl 34% aangeeft dankzij DICO de interne processen te verbeteren. Deze resultaten suggereren dat DICO de communicatie en samenwerking tussen organisaties ondersteunt WELK HALEN JULLIE UIT HET GEBRUIK VAN DICO en ook internVOORDEEL bijdraagt aan efficiency. • Andere genoemde voordelen zijn hogere datakwaliteit en gereduceerde faalkosten (25%) en minder fouten (25%). Dit geeft aan dat de DICO Standaard bijdraagt aan het verminderen van fouten en het waarborgen van nauwkeurige gegevensuitwisseling.

Welk voordeel behaalt uw organisatie WELK VOORDEEL HALEN JULLIE UIT HE met het gebruik van de DICO-standaard? We wisten niet dat we DICO gebruikten

• Een klein percentage (2%) van de respondenten geeft aan geen voordelen te ervaren bij het gebruik van de DICO Standaard, terwijl een paar respondenten snelheid als specifiek voordeel noemen.

Snelheid Ik ervaar geen voordelen Gereduceerde faalkosten Hogere datakwaliteit Minder fouten

• Interessant is dat twee respondenten aangeven niet te weten dat ze DICO gebruiken. Dit kan suggereren dat sommige gebruikers de DICO Standaard als een vanzelfsprekend onderdeel van hun digitale communicatie beschouwen.

20

30

40

50

60

70

Verbetering van de interne processen Gestructureerder samenwerken Tijdswinst

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

11


Bent u tevreden over de DICO Standaard? • De meerderheid van de respondenten (64%) geeft aan positief te zijn over het gebruik van de DICO Standaard en de voordelen zoals tijdswinst, gestructureerde processen en elektronische communicatie. • Sommige respondenten benadrukken dat niet iedereen in hun netwerk al gebruikmaakt van DICO en dat ze daarom meerdere manieren voor gegevensuitwisseling moeten gebruiken.

Conclusie: Over het algemeen levert de DICO Standaard een positieve bijdrage aan het digitaliseringstraject en het verbeteren van bedrijfsprocessen.

• Een klein aantal respondenten geeft aan nog bezig te zijn met het implementeren van DICO of heeft problemen ondervonden met de koppeling via softwareleveranciers. • Enkele respondenten hebben nog geen echte voordelen ervaren of moeten nog wennen aan het werken met DICO.

12


Uitdagingen Uit de opmerkingen kunnen we enkele uitdagingen en specifieke behoeften met betrekking tot de DICO Standaard afleiden: • Implementatieproces: Sommige respondenten geven aan dat ze nog bezig zijn met het implementeren van DICO of dat ze net zijn gestart met het gebruik ervan. Dit suggereert dat het implementatieproces mogelijk complex kan zijn en tijd kan kosten. • Interoperabiliteit: Een aantal respondenten meldt dat niet alle klanten en leveranciers al gebruikmaken van DICO zodat ze op verschillende manieren gegevens moeten uitwisselen. Dit benadrukt het belang van interoperabiliteit en een brede acceptatie van DICO binnen de sector.

Conclusie: Er bestaan verschillende uitdagingen en specifieke behoeften rondom de DICO Standaard. Door hiermee aan de slag te gaan, kan het gebruik van DICO verder worden geoptimaliseerd en kunnen de voordelen beter worden benut.

• Koppeling met andere softwareleveranciers: Enkele respondenten hebben problemen ervaren met de koppeling via softwareleveranciers. Dit kan van invloed zijn op de naadloze integratie van DICO met bestaande systemen en kan extra inspanningen en aanpassingen vereisen.

bedrijfsprocessen te voldoen. Het is belangrijk om te vermelden dat dit geen kwestie van maatwerk betreft, maar eerder een uitbreiding van de huidige toepassing van DICO via aanvullingen op businessrules of berichten via de Request for Comments (RFC) procedure. Dit stelt de gebruikers in staat om voortdurend te verbeteren en te voldoen aan de evoluerende behoeften van alle gebruikers.

• Specifieke aanpassingen: Sommige respondenten hebben specifieke suggesties voor aanpassingen aan DICO voorgesteld, zoals de introductie van een omgekeerde DICO-koppeling waarbij de aannemer de opdrachtbon verstrekt. Deze suggestie benadrukt de vraag naar flexibiliteit in de toepassing van DICO om aan specifieke

• Bewustzijn van de voordelen: Enkele respondenten hebben nog geen duidelijke voordelen ervaren of zijn niet volledig op de hoogte van de voordelen van DICO. Dit benadrukt het belang van communicatie en bewustmaking om alle deelnemende bedrijven te informeren over de voordelen en mogelijkheden van DICO.

13


Samenvatting en conclusies 1. Redenen voor DICO-deelnemerschap: Respondenten zijn DICO-deelnemers geworden vanwege het willen verbeteren van de digitale communicatie met partners, om via standaardisatie het proces van digitaliseren te bevorderen, vanwege verzoeken van klanten/leveranciers of vanwege de bekendheid/populariteit van de DICOstandaard. 2. G egevensuitwisseling via DICO: De meest voorkomende gegevens die worden verstuurd of ontvangen via DICO zijn facturen en orders, gevolgd door onderhoudsinformatie en product-/ artikelgegevens.

Conclusie: De DICO Standaard wordt door veel bedrijven gewaardeerd vanwege de voordelen, met name op het gebied van betere digitale communicatie, standaardisatie en efficiëntie. Facturen en orders zijn de meest voorkomende gegevens die worden uitgewisseld via DICO. Hoewel er positieve feedback is, zijn er ook uitdagingen en specifieke behoeften. Door die op te pakken, kan het gebruik van DICO verder worden geoptimaliseerd om zo de voordelen voor alle deelnemende bedrijven te maximaliseren. Ten slotte blijft het van belang bewustzijn te creëren over de voordelen van DICO.

3. V oordelen van DICO: Respondenten ervaren voordelen zoals hogere datakwaliteit, gereduceerde faalkosten, tijdswinst, minder fouten, meer gestructureerd kunnen samenwerken en verbetering van interne processen. 4. Tevredenheid over DICO: De meeste respondenten zijn tevreden over het werken met DICO vanwege alle voordelen die het biedt. Er bestaan wel enkele uitdagingen, zoals implementatieproblemen, interoperabiliteit en behoefte aan specifieke aanpassingen.

14


15


Deelnemers over hun ervaringen met

ADVIESBUREAUS INKOOPORGANISATIE

7%

SERVICEPROVIDER/ DATAPOOL

7% 4%

SOFTWARE IMPLEMENTATIEBEDRIJF

41%

10%

31% FABRIKANT

GROOTHANDEL


Producten classificeren en technische kenmerken vastleggen doe je met ETIM ETIM is een brancheafspraak tussen fabrikanten en andere ketenpartners in de bouw- en technieksector over welke technische kenmerken van producten op een gestructureerde manier digitaal worden aangeleverd door fabrikanten. Andere ketenpartners kunnen deze informatie via standaard software gebruiken in digitale oplossingen als ERP-systemen, PIM-systemen, CMS-systemen van webshops, BIMmodellen en datapools.

Gebruikers van de ETIM Standaard • Fabrikanten;

• Groothandels; • Installateurs; • Bouwbedrijven.

Voordelen

Voor fabrikanten: • Minder werk, omdat ze maar één keer; productgegevens hoeven aan te leveren; • Meer controle op datakwaliteit; • Snel kunnen doorvoeren van assortimentswijzigingen. Voor groothandels en importeurs: • Geautomatiseerde verwerking van productgegevens; • Minder kans op fouten;

Laatste versie ETIM 9.0

Implementatie en Ondersteuning

Ketenstandaard Bouw en Techniek biedt samen met haar implementatiepartners uitgebreide documentatie en training voor organisaties die ETIM willen implementeren.

Toekomstige Ontwikkelingen

Samen met onze partners en deelnemers werken voortdurend aan verbeteringen en ontwikkelingen van de ETIM Standaard.

Wist u dat

… ETIM beschikbaar is in meer dan 20 talen?

ETIM in de praktijk Onze deelnemers over ETIM Waarom ETIM deelnemer worden

• Klanten willen productspecificaties volgens de ETIM Standaard ontvangen; • De ETIM Standaard verbetert het management en de kwaliteit van de eigen productgegevens; • De ETIM Standaard wordt gebruikt voor een online catalogus.

Wat levert het op

• Betere kwaliteit van de productdata; • Efficiëntere communicatie over de data; • Tijdsbesparing.

Praktijkvoorbeelden

• Directe toegang tot productgegevens van alle leveranciers. Voor installateurs en bouwbedrijven: • Efficiënt selecteren van producten; • Eenvoudige controle van productgegevens.

17


Wat is de belangrijkste reden voor uw organisatie om de ETIM Standaard te gebruiken? • Van alle respondenten maakt bijna 67% gebruik van ETIM om efficiënter met klanten en/of leveranciers te communiceren.

Conclusie:

• Ongeveer 35% van de respondenten geeft aan dat ze voor ETIM hebben gekozen omdat hun klanten erom vroegen.

De belangrijkste reden voor het gebruik van de ETIM Standaard is efficiëntere communicatie met klanten en leveranciers. Minder vaak genoemde redenen omvatten het verbeteren van het eigen datamanagement, het dienen als basis voor applicaties en betrokkenheid bij brancheorganisaties zoals Hibin.

• 16% van de respondenten gebruikt de standaard ter verbetering van het management en de kwaliteit van de eigen productgegevens. • Ruim 13% van de respondenten gebruikt ETIM als basis voor applicaties, zoals een online catalogus of productgenerator. • Enkele respondenten noemen de volgende specifieke redenen voor gebruik van ETIM: verzoeken van datapools en klanten, onderwijs- en maatschappelijke overwegingen, betrokkenheid bij het ETIM Convenant van Hibin.

ngrijkste reden waarom uw organisatie ervoor gekozen heeft om de ETIM standaard te gebruiken? Wat is de belangrijkste reden waarom uw organisatie ervoor gekozen heeft om de ETIM standaard te gebruiken?

Wat is de belangrijkste reden?

Als een basis voor applicaties, zoals een online catalogus of productgenerator

Ter verbetering van het management en de kwaliteit van de eigen Als een basis voor applicaties, productgegevens zoals een online catalogus of productgenerator

Omdat mijn klanten erom vragen

Ter verbetering van het

management en de kwaliteit van de eigen Om op een efficiëntere manier productgegevens met klanten en/of leveranciers te communiceren Omdat mijn klanten erom vragen Om op een efficiëntere manier met klanten en/of leveranciers te communiceren

10

15 0

20 5

25 10

15

20

25

18


0

Welke voordelen ervaart uw organisatie dankzij ETIM? • Ruim 56% van de respondenten ervaart verbetering van datakwaliteit als een belangrijk voordeel. Het uniform vastleggen van data leidt immers tot meer consistentie.

Conclusie:

• Eenzelfde aantal respondenten noemt efficiëntere communicatie als een belangrijk voordeel, omdat iedereen toegang heeft tot dezelfde data.

Deelnemers ervaren betere datakwaliteit en efficiency als de belangrijkste voordelen van ETIM.

• Iets meer dan 30% van de respondenten geeft aan dat het voorkomen van dubbel werk een voordeel is, omdat data maar één keer wordt ingevoerd. Dit bespaart tijd en moeite en voorkomt fouten. • Uit de aanvullende opmerkingen blijkt dat sommige organisaties uit fatsoen meedoen aan ETIM, maar dat ze niet altijd de voordelen ervan inzien. Omdat de voordelen niet duidelijk worden ervaren, is het voor sommigen een uitdaging de kosten te verantwoorden.

Wat is de belangrijkste reden waarom uw organisatie ervoor gekozen heeft om de ETIM standaard te gebruiken? Wat is de belangrijkste reden waarom uw organisatie ervoor

Welke voordelen ervaartheeft uw om de ETIM standaard te gebruiken? gekozen organisatie dankzij ETIM?

Geclassificeerde producten zijn direct in meer dan 20 talen beschikbaar Minder foutieve bestellingen, waardoor Geclassificeerde producten zijn direct in meer faalkosten worden geminimaliseerd dan 20 talen beschikbaar

Mediumen fabrikantneutraal, waardoor data Minder foutieve bestellingen, waardoor probleemloos uitwisselbaar is faalkosten worden geminimaliseerd Voorkomen vanendubbel werk, omdat data data Mediumfabrikantneutraal, waardoor maar één keer wordt ingevoerd is probleemloos uitwisselbaar Voorkomencommunicatie, van dubbel werk, omdat data Meer efficiënte omdat maar één over keer wordt ingevoerd iedereen altijd dezelfde data beschikt Meervan efficiënte communicatie, Verhoging datakwaliteit, omdatomdat data op iedereen altijd over dezelfde data beschikt een uniforme manier wordt vastgelegd

Verhoging van datakwaliteit, omdat data op een uniforme manier wordt vastgelegd

2

4 0

6 2

8 4

10 6

8

12

14

16

10

12

14

18 16

18

19


Welk percentage van uw productassortiment is ETIM geclassificeerd? Het percentage van het productassortiment dat ETIM geclassificeerd is, varieert. Organisaties met een uitgebreid productassortiment (vooral die met meer dan 1.000 producten) hebben over het algemeen een aanzienlijk deel van hun assortiment geclassificeerd volgens ETIM. Het percentage neemt toe naarmate het productassortiment groter wordt.

Hoe groot is uw productassortiment?

<10

11% 101-250251-500 3% 4%

>1.000

14%

>5.000 producten

68%

Welk percentage van uw productassortiment is ETIM geclassificeerd?

tussen 76%-99%

tussen 51%-75%

100%

< 10 % tussen 11%-25% tussen 26%-50%

20


Hoe vindt de uitwisseling van product- of handelsgegevens met derden plaats? • 40% van de respondenten downloadt gegevens vanaf een centrale productdatabase, terwijl 37% systeem-naar-systeem gebruikt als methode. Een kleine 25% gebruikt de DICO Standaard voor de uitwisseling van data. Van alle respondenten geeft 20% aan productgegevens via e-mail te ontvangen en eenzelfde percentage downloadt productgegevens vanaf de website. Geen van de respondenten geeft aan gegevens op papier uit te wisselen of via een fysieke gegevensdrager (CD/USB).

Conclusie: De uitwisseling van productgegevens met derden gebeurt op verschillende manieren. De meerderheid van de respondenten kiest voor downloaden vanaf een centrale productdatabase, maakt gebruik van de DICO Standaard of downloadt gegevens van systeem-naar-systeem.

• Iets meer dan 20% van de respondenten gebruikt 2BA om gegevens te publiceren vanuit hun PIM-systeem. Bijna 15% van de respondenten maakt momenteel gebruik van Excel, maar is van plan binnenkort over te stappen naar het DICO productgegevensbericht. • Een deel van de respondenten gebruikt een eigen cloudomgeving voor de uitwisseling van productgegevens.

Hoe vindt de uitwisseling van product- (of handels) gegevens • Ongeveer 7% van de respondenten heeft geen met derden plaats?

vindt de uitwisseling van Hoe vindtHoe de uitwisseling van productof product- (o met derden plaats? handelsgegevens met derden plaats?

fysiek productassortiment, maar helpt anderen met het op orde brengen van hun productgegevens, onder meer via Linked Data.

Download vanaf de eigen website Via E-mail Met de DICO Standaard Systeem-naar-systeem Download vanaf een centrale productdatabase

0

2

4

6

8

0 10 2

4

126

8

14 10

12

14

21


Overige opmerkingen • Sommige respondenten zitten wat ETIM betreft in de opstartfase en willen productgegevens uiteindelijk bij 2BA gaan aanleveren. • Soms bieden leveranciers foutieve, niet volgens ETIM-geclassificeerde productinformatie aan. • Het meten van de voordelen van ETIM wordt als lastig ervaren. • Binnen bepaalde organisaties zijn eigen aanvullingen in ETIM opgenomen. • Er is behoefte aan toelichting op bepaalde features in ETIM.

• Sommige respondenten ervaren weinig interactie met de beheerders van ETIM. • Er zijn opmerkingen over de kosten en de verandering in het lidmaatschap van ETIM NL. • ETIM wordt gezien als geschikt voor Linked Data vanwege de expliciete uitwerking van informatie en meertaligheid. • Er wordt benadrukt dat betrokkenheid van leveranciers en producenten essentieel is om de juiste classes te bepalen.

22


Samenvatting en conclusies • Efficiënter kunnen communiceren met klanten en leveranciers is een van de belangrijkste redenen om de ETIM Standaard te gebruiken. • Organisaties ervaren dankzij ETIM ook een verhoogde datakwaliteit. • Verder kan met de ETIM Standaard dubbel werk worden voorkomen en kunnen foutieve bestellingen en faalkosten worden verminderd. Geclassificeerde producten zijn direct beschikbaar in meer dan 20 talen en dat maakt internationale toegankelijkheid makkelijker.

Conclusie: De gestandaardiseerde methode voor productclassificatie van ETIM leidt vooral tot efficiëntere communicatie met klanten en leveranciers en tot verbeterde datakwaliteit. Door leveranciers en producenten nog meer te betrekken bij het classificatieproces, kan de ETIM Standaard verder verbeteren.

• Sommige organisaties doen uit fatsoen mee aan ETIM, maar zien nog niet volledig de positieve impact ervan op hun werkprocessen. Wanneer de voordelen niet duidelijk worden ervaren, kan het een uitdaging zijn om de kosten te verantwoorden. Wat betreft de omvang van de productassortimenten, blijkt dat veel organisaties een aanzienlijk groot assortiment hebben, variërend van meer dan 1.000 tot meer dan 5.000 producten. • Ook organisaties met een kleiner productassortiment plukken de vruchten van het gebruik van de ETIM-standaard. Zij gebruiken ETIM als basis voor applicaties zoals online catalogi of productgeneratoren, wat leidt tot een gestroomlijnde communicatie met klanten en leveranciers en het voorkomen van dubbel werk. • Sommige organisaties hebben minder dan 10% van hun assortiment geclassificeerd, terwijl anderen tussen de 76% en 99% van hun producten hebben geclassificeerd.

• De uitwisseling van productgegevens met derden gebeurt op verschillende manieren, de meeste respondenten gebruiken systeem-naar-systeem of de DICO Standaard. Gebruik van e-mail en het downloaden van gegevens vanaf een centrale productdatabase komen ook voor. • Enkele genoemde uitdagingen en suggesties zijn het omgaan met foutieve productinformatie, het meten van de voordelen van ETIM en het betrekken van leveranciers en producenten bij het classificatieproces.

23


Deelnemers over hun ervaringen met

VASTGOEDBEHEERDER

OPDRACHTGEVER

INSTALLATIEBEDRIJF

2% 2% IMPORTEUR

BOUWBEDRIJF

10%

ADVISEUR

3%

33%

5%

FABRIKANT

12% 7%

BESTEKSCHRIJVER

26% ARCHITECT


STABU is dé standaard om een bestek mee op te stellen. Het bevat alle specificaties van een bouwwerk, inclusief juridische voorwaarden en kwaliteitsrichtlijnen. Deze gestandaardiseerde besteksystematiek wordt sinds 1986 gebruikt bij woning- en utiliteitsbouw en beschrijft de technische en administratieve kwaliteitseisen van een bouwwerk, inclusief de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

Doel van STABU

Het goed borgen van de kwaliteit van een bouwproces en het uiteindelijk gebouw.

Toepassingsgebied

STABU is te gebruiken in alle fasen van een bouwproces.

Waarom kiezen voor STABU?

• Efficiënt opstellen en beheer van bestekken; • Administratief, juridisch en technisch contractstuk;

Laatste versie

De online catalogus van STABU wordt elk kwartaal geactualiseerd.

Toekomstige Ontwikkelingen

Samen met onze deelnemers werken we voortdurend aan verbeteringen en ontwikkelingen van de STABU Standaard.

STABU in de praktijk Onze deelnemers over STABU Waarom STABU deelnemer worden:

• Voor het opstellen van specificaties en bestekken voor bouwprojecten; • Voor het opstellen van technische documentatie; • STABU is te gebruiken als contractstuk; • Opdrachtgevers stellen het gebruik van STABU soms verplicht.

Wat levert het op: • Tijdsbesparing;

• Een bestek met kwalitatief goede informatie; • Een altijd up-to-date bestek.

Praktijkvoorbeelden

• Altijd actuele data in alle fasen van het bouwproces; • Geschikt voor BIM; • Geschikt voor restauraties; • Online beschikbaar.

Gebruikers van de STABU Standaard • architecten; • ingenieurs; • bestekschrijvers; • bouwbedrijven; • fabrikanten.

25


Waarom heeft u een STABU-licentie? • De meerderheid van de respondenten (53%) gebruikt STABU voor het opstellen van specificaties en bestekken voor hun bouwprojecten.

Conclusie:

Ongeveer 65% van de respondenten gebruikt STABU om bestekken te maken voor opdrachtgevers. Dit duidt op het belang van STABU voor het opstellen van • Zo’n 9% van de respondenten zegt STABU te specificaties en bestekken in de bouwsector. Daarnaast blijkt dat 20-30% van de respondenten gebruiken als contractstuk. STABU gebruikt vanwege specifieke vereisten van opdrachtgevers, vooral bij • Ongeveer 5% van de respondenten heeft een STABUoverheidsprojecten en subsidieaanvragen. licentie omdat hun opdrachtgever dit verplicht. Een groot deel van de respondenten benadrukt het belang van STABU voor • Enkele respondenten geven aan STABU slechts te professioneel werken en het correct uitvoeren van aanbestedingen. Ten raadplegen en niet actief te gebruiken voor het Waarom heeft u een STABU-licentie? slotte is er een kleine groep die de maken van bestekken. STABU-licentie niet actief gebruikt.

• Ongeveer 10% van de respondenten geeft aan dat STABU wordt gebruikt voor technische documentatie.

• Sommige respondenten geven aan STABU te gebruiken voor het opstellen van calculaties. Een enkeling heeft wel een licentie maar gebruikt STABU niet actief, of gebruikt STABU als aanvulling op BIM. Een andere respondent geeft aan dat STABU verplicht is voor subsidieaanvragen. STABU wordt door een enkele respondent gebruikt om aanbestedingen te perfectioneren.

Waarom heeft u een STABU-

Waarom heeft u een STABU-licentie? Alleen raadplegen Verplicht door opdrachtgever Contractstuk Technische documentatie Specificeren/Bestekken opstellen

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

26


In welke fase van het bouwproces gebruikt u STABU? STABU wordt voornamelijk ingezet tijdens de ontwerpen uitvoeringsfase van het bouwproces, de fasen dus waarbij de focus ligt op het plannen en uitwerken van de bouwwerkzaamheden. Het beperkte gebruik in andere fasen suggereert dat STABU minder bekend is als hulpmiddel voor de onderhoudsfase van een gebouw.

welke fase van het bouwproces gebruikt u STABU?

In welke fase van het bouwproces gebruikt u STABU?

In welke fase van het bouwproces gebruikt u STABU?

Onderhoud Initiatief Uitvoering Ontwerp Onderhoud Initiatief Uitvoering Ontwerp

15

20

0

25

5

30

10

15

35

40

45

20

25

30

50

35

40

45

50

27


Wie is uw opdrachtgever voor het opstellen van STABU-specificaties? • De meeste opdrachtgevers zijn vastgoedontwikkelaars, waarbij ongeveer 20% van de respondenten aangeeft dat ze STABU-specificaties voor hen opstellen.

Conclusie: De opdrachtgevers voor het opstellen van STABU-specificaties zijn divers en omvatten verschillende spelers in de bouwen vastgoedsector. Vastgoedontwikkelaars, het Rijksvastgoedbedrijf, aannemers, en woningcorporaties vormen de belangrijkste groepen opdrachtgevers voor STABUspecificaties. STABU wordt zowel door publieke als private partijen gebruikt. De meeste respondenten geven aan minder dan 10 keer per jaar gebruik te maken van de STABU-licentie.

• Het Rijksvastgoedbedrijf is een andere belangrijke opdrachtgever, waarbij bijna 15% van de respondenten aangeeft voor hen STABU-specificaties te maken. • Aannemers, projectontwikkelaars en woningcorporaties vormen ook een aanzienlijk deel van de opdrachtgevers. • Andere opdrachtgevers zijn onderwijs- en zorginstellingen, architecten, gemeenten, grote bedrijven, particulieren, politie, kantooreigenaren en kerken.

Wie is uw opdrachtgever voor het opstellen van STABUspecificaties?

Wie is uw opdrachtgever voor het opstellen van STABU-

Wie is uw opdrachtgever voor het opstellen specificaties? van STABU-specificaties?

Particulieren

Grote bedrijven Gemeente Architect Onderwijs / Zorg Woningcorporatie

Particulieren

Projectontwikkelaar

Grote bedrijven

Aannemer

Gemeente

Rijksvastgoedbedrijf

Architect

Vastgoedontwikkelaar

Onderwijs / Zorg Woningcorporatie Projectontwikkelaar Aannemer Rijksvastgoedbedrijf

5

10

0

15

5

20

10

25

15

Vastgoedontwikkelaar

20

25

28


Overige opmerkingen • STABU wordt beschouwd als een goed werkende en uitgebreide besteksystematiek. Er zijn wel wensen voor verbeteringen in de lay-out en gebruikersvriendelijkheid.

• Sommige respondenten hebben een voorkeur voor eigen bestekteksten in Word vanwege de mogelijkheid daar handmatig aanpassingen in te kunnen doen.

• Er is behoefte aan meer flexibiliteit in STABU, evenals een betere koppeling met NL-SfB en BIM.

• Een aantal respondenten benadrukt de behoefte aan meer productinformatie in de systematiek, maar men beseft ook dat dit afhankelijk is van de informatie die leveranciers aanleveren.

• Sommige respondenten ervaren moeilijkheden met het doorvoeren van updates en vinden het lastig de juiste nummers en codes in te voeren. • Er is interesse in nieuwe ontwikkelingen, al huiveren sommige respondenten ervoor vanwege eerdere ervaringen met innovaties in de systematiek.

• Enkele respondenten maken vooral sloop- en asbestsaneringsbestekken, waarvoor ze eigen bestekteksten in Word gebruiken omdat deze niet in STABU beschikbaar zijn.

29


Samenvatting • De meerderheid van de respondenten gebruikt STABU voor het opstellen van specificaties en bestekken voor bouwprojecten. • STABU wordt voornamelijk in de ontwerpfase en uitvoeringsfase gebruikt. • De belangrijkste reden voor het gebruik van STABU is het gemak, de snelheid en de duidelijkheid die het biedt bij het opstellen van bestekken. Ook wordt de systematiek vaak verplicht of op verzoek van opdrachtgevers gebruikt en staat het bekend om de kwaliteit en up-to-date informatie.

Conclusie: STABU wordt veel gebruikt voor het opstellen van bestekken in de bouwsector vanwege het gemak, de snelheid en de duidelijkheid die het biedt. Hoewel de meeste gebruikers tevreden zijn, zijn er ook wensen wat betreft flexibiliteit, betere koppelingen met andere systemen en meer consistentie.

• Vastgoedontwikkelaars zijn de belangrijkste opdrachtgevers voor het opstellen van STABUspecificaties, gevolgd door het Rijksvastgoedbedrijf en aannemers. • Over het algemeen zijn de gebruikers tevreden over STABU, maar er zijn ook wensen voor meer flexibiliteit, aanvullingen, betere koppelingen met andere systemen en een meer consistente lay-out. Sommige respondenten ervaren moeilijkheden met het doorvoeren van updates en hebben specifieke behoeften die niet altijd worden vervuld door STABU.

30


31


Deelnemers over hun ervaringen met FPS Hoeveel FPS’en heeft u opgenomen in STABU? De meeste fabrikanten hebben tussen de 6 en 40 FPS’en opgenomen in de STABU Fabrikantenindex.

2% minder dan 5

9%

meer dan 400

1%

tussen 121-200 tussen 81-120 2%

4%

tussen 6-40

64%

tussen 41-80

20%


Met Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS) kunnen fabrikanten hun producten laten opnemen in de STABU database. Zo kan de voorschrijvende markt de productinformatie makkelijker kan vinden. De Ketenstandaard fabrikantenindex is een website waar op dit moment ruim 150.000 bouwproducten van ruim 500 fabrikanten uit binnen- en buitenland zijn opgenomen. In overleg met de fabrikanten worden er koppelingen gelegd tussen hun productspecificaties, productinformatie, beschikbare CAD-informatie en instructiefilms.

Doel van een FPS

Implementatie en ondersteuning:

Ketenstandaard Bouw en Techniek adviseert en helpt fabrikanten bij het opstellen en actualiseren van de FPS’en.

Toekomstige Ontwikkelingen:

Samen met onze deelnemers werken we voortdurend aan verbeteringen van de toegankelijkheid van de FPS’en.

Wist u dat

… de Ketenstandaard Fabrikantenindex voor iedereen toegankelijk is?

FPS in de praktijk Onze deelnemers over FPS Waarom FPS deelnemer worden:

• Aanvullende manier om over producten te communiceren;

Productspecificaties van fabrikanten makkelijk vindbaar maken voor de voorschrijvende markt.

• Vergroten van de zichtbaarheid en naamsbekendheid;

Toepassingsgebied

• Professionals kunnen de productinformatie efficiënter vinden.

Een FPS is productinformatie die opgenomen kan worden in een bestekomschrijving.

Waarom kiezen voor FPS?

• STABU gebruikers beschikken via de fabrikantenindex over actuele productinformatie; • Voorschrijvers kunnen zo vergelijken op kwalitatieve (prestatie)kenmerken; • Opname in de Ketenstandaard Fabrikantenindex zorgt voor brede zichtbaarheid;

Wat levert het op:

• Meer naamsbekendheid; • Extra omzet; • Tijdsbesparing.

fabrikantenindex.nl

• Publicatie van de productinformatie op website van fabrikant is mogelijk.

Gebruikers van de FPS’en • architecten; • ingenieurs; • bestekschrijvers; • bouwbedrijven; • fabrikanten.

33


Waarom heeft u FPS’en opgenomen in STABU? • Het merendeel van de fabrikanten (88%) laat productspecificaties opnemen in STABU vanwege de vindbaarheid. STABU biedt een aanvullende manier om over producten te communiceren, naast de eigen website waar architecten, aannemers en andere professionals eenvoudig toegang hebben tot de productspecificaties.

Conclusie: Fabrikanten vinden de STABU Fabrikantenindex een waardevol platform om hun producten te presenteren en toegankelijk te maken voor potentiële klanten. Het biedt voordelen zoals vindbaarheid, exposure, extra omzet en tijdsbesparing.

• Een aanzienlijk aantal fabrikanten (61%) vermeldt Waarom heeft u FPS’en opgenomen in STABU? dat ze hun producten in STABU opnemen vanwege de exposure die het biedt. Door hun producten in STABU op te laten nemen, vergroten ze de zichtbaarheid en naamsbekendheid bij potentiële klanten, wat een positief effect heeft op hun verkoop en klantenbestand. • Bijna 45% van de fabrikanten geeft aan dat ze hun producten in STABU opnemen om extra omzet te genereren. Door hun producten toegankelijk te maken via STABU, kunnen ze nieuwe klanten bereiken en mogelijk meer projecten binnenhalen, wat leidt tot een verhoging van hun omzet.

Waarom heeft u FPS’en opgenomen in STABU?

Tijd (verwijzing naaruéén centrale opgenome Waarom heeft FPS’en plek waar bestekspecificaties te vinden zijn) Geld (extra omzet) Exposure (marketing)

• Een kleinere groep fabrikanten (27%) vermeldt dat ze hun producten in STABU opnemen om tijd te besparen. Door verwijzing naar één centrale plek voor productspecificaties, kunnen professionals de benodigde productinformatie makkelijker vinden.

0

10

20

30

40

50

Vindbaarheid (extra ingang naast de eigen website)

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70

34


Waar gebruikt u de FPS’en nog meer? • De meerderheid van de fabrikanten (75%) gebruikt hun productspecificaties bewust voor publicatie in de STABU Fabrikantenindex. • Ongeveer 25% van de fabrikanten gebruikt de FPS’en ook op de eigen website. • Slechts een klein aantal fabrikanten (2,5%) gebruikt de FPS’en in een gedrukte of digitale catalogus. • Een beperkt aantal fabrikanten (1%) geeft aan hun productspecificaties te gebruiken op platforms zoals 12Build en NBD (Nederlandse BouwDocumentatie).

Waar gebruikt u de FPS nog meer?

Waar gebruikt u de FPS nog meer?

Waar gebruikt u de FPS’en nog meer?

In onze catalogus Op onze website In de STABU Systematiek In de fabrikantenindex

In onze catalogus Op onze website In de STABU Systematiek In de fabrikantenindex

10

20

0

30

10

40

20

50

30

60

40

50

60

35


Horaplantsoen 16 6717 LT Ede +31 88 1500 800 info@ketenstandaard.nl ketenstandaard.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.