Page 1

Augustus 2013


2


KC Hoogeveen Opgericht 17 mei 1963 Kon. Goedgekeurd 6 november 1964

KvK Meppel : 40046773

Voorzitter

Gert Meerholz Elfde Wijk 38 7797 HH Rheezerveen

Tel: 0523-614111 e-mail:

Bert Elsinga Parelgras 44 7908 RE Hoogeveen

Tel: 0528-240668 e-mail:

Marcel Schuurmans Rister 40 7861 CB Oosterhesselen

Tel: 0524-581903 e-mail:

Gitta Smit Verl. H’veense Vaart 129 7917 TD Geesbrug

Tel: 06-22568487 (na 18 uur) E-mail:

Karin Paans Elzenlaan 11 7954 EA Rouveen

Tel: 0522-291654 e-mail:

Anja v/d Wurff Geeserraai 12b 7917 TP Geesbrug

Tel: 06-53235200 e-mail:

Ali Steenman Jupiter 57 7904 CV Hoogeveen

Tel: 0528-271619 e-mail:

Micha v/d Dobbelsteen De Hultinge 17 9411 JM Beilen

Tel: 0593-522088 e-mail:

Vice-voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Redactiecommissie

Sponsoring en PR

Alg. bestuurslid

Alg. bestuurslid

voorzitter@kchoogeveen.nl

bert@kchoogeveen.nl

secretaris@kchoogeveen.nl

penningmeester@kchoogeveen.nl

clubbladredactie@kchoogeveen.nl

3

anja@kchoogeveen.nl

ali@kchoogeveen.nl

micha@kchoogeveen.nl


Ledenadministratie Voor opgave als lid, adreswijziging, e.d. een berichtje sturen aan: Ledenadministratie KC Hoogeveen p/a Gitta Smit Verlengde Hoogeveense Vaart 129 7917 TD Geesbrug per e-mail : ledenadministratie@kchoogeveen.nl

Contributie 2013

: 20 euro per jaar (per automatische incasso) elke andere betalingswijze 25 euro, vanwege extra administratiekosten

Gezinsleden 2013 : 6 euro per jaar (per automatische incasso) elke andere betalingswijze 11 euro, vanwege extra administratiekosten Entreegeld nieuwe leden

: 5 euro

Betaalmogelijkheid: Rabobank 1585.88.290 tnv Kynologenclub Hoogeveen te Hoogeveen Blijft men na het ontbreken van een automatische incasso of andere betalingswijze in gebreke, dan volgt een aanmaning met een verhoging van â‚Ź 2,00 Opzegging van het lidmaatschap: dient schriftelijk te geschieden voor 1 december van het lopende jaar bij opzegging van het lidmaatschap wordt de afgegeven machtiging tot contributie-inning opgeheven via onderstaand adres: Ledenadministratie KC Hoogeveen p/a Gitta Smit Verlengde Hoogeveense Vaart 129 7919 TD Geesbrug of per mail : ledenadministratie@kchoogeveen.nl

4


Van de redactie Redactieadres: Elzenlaan 11, 7954 EA Rouveen Voor ingezonden artikelen en voor advertenties dragen het bestuur en de redactiecommissie geen verantwoordelijkheid. De redactiecommissie behoudt zich het recht voor om kopij te weigeren, te bekorten of te wijzigen, het laatste in overleg met de iinzend(st)er.

Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen in clubbladen van door de Raad van Beheer erkende kynologen- en rasverenigingen is toegestaan (indien per artikel niet anders aangegeven) mits met bronvermelding en onder toezending van het betreffende blad. Beste mensen, Aan een lange zomerperiode komt een eind. De scholen zijn weer begonnen en ook de cursussen bij onze club starten komend weekend. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen! Zoals u hebt kunnen zien heeft ook ons clubblad een opfrisbeurt gehad………..een nieuw voorblad. Qua inhoud blijft het clubblad hetzelfde, u kunt lezen wat u gewend was te lezen in dit blad. Naast diverse verslagen van activiteiten, zoals de selectiewedstrijd G&G, de dubexamens en de clubmatch ook interessante artikelen die onze viervoeters aangaan. Veel leesplezier en denk aan het aanleveren van kopy voor het volgende clubblad. Karin Paans, clubbladcoördinator

Een verzoek aan u !! Mocht er een fout staan in uw tenaamstelling en adressering, laat dit dan even aan de ledenadministratie weten.

Een goede administratie is de basis van elke vereniging !!!!

Edities 2013 :  

Oktober nummer Sluitingsdatum kopy : 21 oktober December nummer Sluitingsdatum kopy : 16 december

5

Publicatie : 30 oktober Publicatie : 30 december


Routebeschrijving Neem vanaf Meppel op de A32 , afslag 1 - Hoogeveen Oost. bij verkeerslichten links ( Mr. Cramerweg) (* vanaf Emmen : afslag Hoogeveen Oost - direct rechts) bij verkeerslichten 1e afslag rechts (Weg om de Oost) 1e rotonde 2e afslag (Weg om de Oost) 2e rotonde 2e afslag ( langs het Paracentrum Hoogeveen) bij verkeerslichten rechts ( Europalaan) 1e weg rechts (Parmentierstaat0 1e weg rechts ( P. Soerstraat) Over het fietspad eerste weg rechts Aan het eind van dit weggetje tussen alle clubgebouwen door is de parkeerplaats van de KC Hoogeveen. Het terrein, waaraan ons clubhuis staat, heeft de naam Hobbycomplex “de Uitwijk”. Adres clubhuis:

Achteromsedijk 8f 7903 TL Hoogeveen Tel: 0528 – 275 465

Inhoudsopgave 03 04 05 06 07 10 11 14 15 16 26 27 28 29 30 32 33 34

Bestuurspagina Ledenadminstratie Van de redactie Routebeschrijving/Inhoudsopgave Van de bestuurstafel Belangrijke nummers Instructeurs Aan alle mooie dingen komt een eind Ringtraining Clubmatch Gedrag en gehoorzaamheid - selectiewedstrijd 30 juni - clubexamens Hondse allerlei - hondenpubertijd - bezitsdrang bij honden - ook een hond moet leren autorijden - DNA databank doorbraak - hondenjaloezie - het gevaar van schrokkend eten

35 36 37 39 40 41 42 43

6

De boekenkast Kynokiek en kynopret Het rasprofiel - de Braque de l’Ariege Shows 2013 GG-wedstrijden 2013 Agility wedstrijden 2013 Leden melden ons Ledenmutaties


Van de bestuurstafel

Van de secretaris: Agenda voor de komende 2 maanden: 31 augustus Start cursussen periode 3 16 september Bestuursvergadering 14 oktober Bestuursvergadering 17 oktober Instructeursvergadering Gedrag-Gehoorzaamheid en Hondensport

Kopij voor het volgende clubblad dient uiterlijk 21 oktober en uitsluitend digitaal te worden aangeleverd. Redactieadres : clubbladredactie@kchoogeveen.nl

Uw bedrijf zichtbaar aanwezig op onze trainings– en wedstrijdvelden …………. dat kan door middel van reclameborden die rond het veld komen te staan. Deze borden hebben een afmeting van 2,44 m bij 0,61 m. Voor informatie over plaatsing van een dergelijk bord kunt u contact opnemen met Anja v/d Wurff via anja@kchoogeveen.nl

Ereleden van de Kynologenclub Hoogeveen zijn: Mevrouw E. Zwaag Mevrouw A. Denekamp De heer J. Jonkman De heer B. Smit 7


De KC Hoogeveen is een sponsorovereenkomst aangegaan met Jumper en Nitro Onze vereniging is een samenwerking aangegaan met Nutro ( natuurlijke diervoeding ) en Jumper ( dierenspeciaalzaak ). Dat betekent o.a. dat Nutro voerprijzen levert voor onze evenementen en Jumper hondenartikelen als prijzen beschikbaar stelt en proefpakketjes levert voor startende pup– of beginnersgroepen. Zo wordt een ieder bekend gemaakt met Nutro en Jumper. Vooralsnog zijn wij erg blij met onze nieuwe actieve hoofdsponsoren en gaan we ervan uit dat de samenwerking een succes gaat worden.

8


9


Belangrijke nummers Cursussecretariaat: Socialisatie, puppen en beginners Baisis, gevorderd 1 en 2 GGB, GG1, GG2 en GG3 Samenspel Kind-hond Flyball Behendigheid Ringtraining Dogfrisbeetraining

Claire Blaauw Geda v/d Wurff (1) Jeannette Hartman (2) Judith Koobs (3) Judith Koobs (3) Judith Koobs (3) Danique Lagerwaard Bernadette Kleiman Rina Goeree (4)

tel: 0516 431657 tel: 0528 260213 tel: 0527 650779 tel: 0521 570063 tel: 0521 570063 tel: 0521 570063 tel: 06 30111405 tel: 0528 260252 tel: 06 10722395

Gelieve te bellen op maandag t/m vrijdag tussen 19.00 en 21.00 uur (1) niet bellen na 21 uur !! (2) bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 17 .00 en 19.30 of op zaterdagen tussen 16.00 en 19.00 uur (3) bereikbaar op dinsdag , donderdag en vrijdag tussen 19.30 en 21.30 uur en op zaterdag tussen 16.00 en 19.30 uur (4) bellen van maandag t/m vrijdag van 18.00 - 21.00 uur en in het weekend van 13.00 tot 18.00 uur Cursuscoördinatoren: Gea Meerholz Miranda Klunder

tel: 0523 614111 tel: 0528 344763

Clubmatchcommissie Yvonne Bijlsma

tel: 0591 382617

bijgestaan door meerdere medewerkers

Clubhuis Coördinator kantine

Achteromsedijk 8f Hoogeveen

tel: 0528 275465

Anja v/d Wurff

tel: 06 53235200

Een aantal vrijwilligers zijn actief als kantine-medewerkers

10


Instructeurs Instructeurs en assistent-instructeurs  Claire Blaauw 0516-431657  Herman Blaauw 0516-431657  Gea Bos 06-50460950  Daniëlle v/d Dobbelsteen 0593-522088  Arjan Duinkerken 06-46457788  Rina Goeree 06-10722395  Gerlof Fledderus 0521-340009  Melanie Freriksen 0528-852600  Baukje tv/d Maar 06-23334061  Jeannette Hartman 0527-650779  Jeroen Hartog 06-12213070  Antje de Jonge 06-43016661  Bernadette Kleiman 0528-260252  Miranda Klunder 0528-344763  Danique Lagerwaard 06-30111405  Gea Meerholz 0523-614111  Gert Meerholz 0523-614111  Stoffer Otten 0528-274857  Kim Pouls 06-28744623  Diana Prins 06-14105881  Anneke Robben 06-46316696  Sanne van Schoonhoven 06-22481605  Melanie Schuurmans 06-23237820  Lilo Smit 06-24780186  Sanne Sportel 06-15406318  Janet van Voorst 0523-676156  Melissa Wachtmeester —————— Nanda Wiersma 06-44561819  Anja v/d Wurff 06-53235200  Geda v/d Wurff 06-22107117  Gea Zweering 0513-683922

Coördinator : Gea Meerholz  Socialisatie  Puppen  Beginners  Basis, gevorderd 1 en 2  G&G –B, G&G 1,2 en 3  Samenspel Coördinator : Miranda Klunder  Kind-hond  Behendigheid  Flyball  Dogfrisbee

11


Wij staan voor de volgende begrippen: gezondheid karakter dual-purpose

Karin en Peter Paans Elzenlaan 11 7954 EA Rouveen tel: 0522-291654 e-mail: kachodi@planet.nl

12


Website KC Hoogeveen Ook onze kynologenclub is terug te vinden op het internet middels een website. Zoek eens naar : www.kchoogeveen.nl Doch om de website up-to-date te houden wordt een ieder gevraagd om uitslagen, nieuws, suggesties etc te mailen naar de webmaster. Martine Elsinga

webmaster@kchoogeveen.nl

Ook voor cursusinformatie en actualiteiten

Ook adverteren in ons clubblad, dat kan !!!! Neem dan contact op met Karin Paans, clubbladcoordinator. Zij kan u verdere informatie verstrekken. De kosten zijn per pagina van A5 formaat (uitgaande van 9 publicaties)  hele pagina 125 euro  halve pagina 90 euro  kwart pagina 45 euro Voor informatie : Karin Paans tel: 0522-291654 mail: clubbladredactie@kchoogeveen.nl

Cursusprijzen Socialisatie puppen ( 3 lessen) Puppen / beginners Basiscursus Gevorderden 1 en 2 G&G Beginners G&G 1,2 en 3

15,00 euro 42,50 euro 42,50 euro 42,50 euro 42,50 euro 42,50 euro

Ringtraining (leskaart 10) Kind - Hond ( 5 lessen)

35,00 euro 22,50 euro

13

Behendigheid Behendigheid Behendigheid Behendigheid

beginners 42,50 euro gevorderden 1+2 42,50 euro trainingsgroep 42,50 euro recreanten 42,50 euro

Flyball beginners Flyball gevorderden Flyball trainingsgroep

30,00 euro 30,00 euro 40,00 euro

Dogfrisbee Samenspel ( 10 lessen )

45,00 euro 42,50 euro


Aan alle mooie dingen komt een eind..

Aan het begin van dit jaar heeft Ali Steenman te kennen gegeven dat ze haar taken van Penningmeester en ledenadminstrateur wenste neer te leggen, mogelijk tussentijds, uiterlijk bij de Algemene Ledenvergadering van 2014. Ali heeft bijna 12 jaar het penningmeesterschap vervuld en heeft deze taak altijd met veel Enthousiasme uitgevoerd! Het bestuur van de KC Hoogeveen wil Ali heel hartelijk danken voor de betrokken en zorgvuldige wijze waarop ze haar taak vervuld heeft. Het bestuur heeft een oproep op deze website geplaatst waarin belangstellenden voor de functie van penningmeester/ledenadministrateur werden verzocht te reageren. Sneller dan verwacht heeft het bestuur een nieuwe penningmeester/ledenadministrateur weten te vinden in de persoon van Gitta Smit! Na een aantal weken van voorbereiding heeft Gitta afgelopen week de werkzaamheden van Ali overgenomen en is zij toegetreden tot het bestuur. Tot de Algemene Ledenvergadering van 2014 zal zij ad interim de functie van penningmeester/ ledenadministrateur vervullen. Op de achtergrond blijft Ali uiteraard beschikbaar om Gitta met raad & daad bij te staan, tot de Algemene Ledenvergadering van 2014 blijft Ali deel uitmaken van het bestuur.

Tevens wil het bestuur Gitta van harte welkom heten binnen het bestuur en haar alle succes toe wensen in haar functie van penningmeester!

14


Ringtraining De ringtraining wordt gegeven op de woensdagavond van 19.30 – 20.30 uur. Deelname kan uitsluitend na opgave. Voor info of opgave voor de ringtraining kunt u contact opnemen met Yvonne Bijlsma, tel: 0591-382617, per e-mail ringtraining@kchoogeveen.nl of via het inschrijfformulier op de website : www.kchoogeveen.nl Kosten voor een 10 lessenkaart bedraagt € 32,50. Deze leskaart is 6 maanden geldig Voor deelname aan de ringtraining is een lidmaatschap van KC Hoogeveen verplicht. Ringtraining is het showen van de hond op clubmatches en tentoonstellingen. Er wordt aandacht besteed aan:  Het leren voorbrengen zoals lopen, staan, betasten en het tonen van het gebit  De presentatie van de hond  Tips voor het showklaar maken van uw hond.  Tips over materialen die u dient mee te nemen naar een show  Info over de gang van zaken bij tentoonstellingen en het beoordelingssysteem  Info over wat en niet is toegestaan binnen en buiten de ring.

Met vriendelijke groet,

15

Bernadette Kleiman


Clubmatch Op 13 zaterdag 13 juli werd op het terrein aan de Achteromse diik de clubmatch gehouden. Met 151 inschrijvingen waarvan 2 absent was het een zeer geslaagde en gezellige dag. De dag begon met wat bewolking, maar dat was op zich geen probleem en voor de honden helemaal lekker. ’s Middags kwam de zon door en werd het al gauw wat warmer. De keuringen werden verricht door :

Best in show : 1. Schotse Herdershond korthaar, Sweet Surrender Neelix, eigenaar : E. Sanders 2. Cairn Terrier, Cadagio No Doubt About It, eigenaar : M. Hogarty en M. Jansen 3. Grote Poedel zwart/wit/bruin, Gemarsandi’s Soul Sister, eigenaar : W.J. Eiling 4. Dalmatische hond, Dalmindy’s Turbo Turquoise, eigenaar : W. Vije en M. Nieuwenhof 5. Labrador retriever, Kelvin van de Bosmoat, eigenaar : G. Zweering 6. Shiba Inu, Chica, eigenaar : M. v. Gellekom 7. Ierse Setter, Xanado form Asketon, eigenaar : F.J.A. Keller 8. Newfoundlander, Udessa Jelängerjelieber, eigenaar : M.R.M. Prins 9. Ierse Wolfshond, Harley Oet Kepel, eigenaar : S.M. Bouman

16


Beste baby 1. Bullmastiff, Fenna from Sue’s Red Bulls, eigenaar : P.R.G. ter Haar 2. Flatcoated Retriever, The gentleman van Spokendam, eigenaar : D. Pouwels 3. Barbet, Haley von der Leibrücke, eigenaar : H. Hilbrink Beste puppy 1. Chinese naakthond, Happy Dancinf Techno Trance, eigenaar: P.E.E. van Oosten 2. Stabyhoun, Lobke Sietske van de Wagenschuur, eigenaar: W. Tienkamp 3. Bouvier, Mon Cher Peppermint Patti, eigenaar: G. van der Weide - Lubberts 4. Cavelier King Charles Spaniel, Patty Pancake Du Chateau Noblesse, eigenaar: van Lenthe 5. Duitse Piinscher, Sterre Fee von Cronestein, eigenaar : L. Gravemaker 6. Dwergkeeshond, Beaujoulais Primeur, eigenaar : H. Visser 7. Amerikaanse Cocker Spaniel, Special Blend Overjoyed, eigenaar: J. Vondeling/J. v Oldenhoven Beste veteraan 1. Shetland Sheepdog, Gwensigor’s Hey I’m A Major Too, eigenaar: D. Brussaard 2. Dalmatische hond, Amelanchiers Amusing Eloise, eigenaar: M.Nieuwenhof 3. Schapendoes, Eke-Benou-Joy From Percival’s Logde, eigenaar: J. Hartman 4. Stabyhoun, Roefke Sil fan è alde Leane, eigenaar: A.M. van Dam 5. Chinese naakthond, Taijan Dreamer Tinkerbelle, eigenaar: P.E.E. van Oosten en W. van Oosten 6. Polski Owczarek Nizinny, Wichura Baijka, eigenaar: M. Schipper

17


Beste Koppel 1. Schotse herdershond, eigenaar : D. en P. Schmidt 2. Drentsche patrijshond, eigenaar : H. Bakker-Muller 3. Newfoundlander, eigenaar : E.H. Knol-Kats

Beste fokkerijklas: 1. Stabyhoun, eigenaar: A.M. van Dam 2. Shetland Sheepdog, eigenaar: J. van Rijn-Molenkamp

18


Kind hondshow t/m 10 jaar: 1. Dilara Schmidt met de Schotse Herdershond 2. Lieke Eiling met de Grote Poedel 3. Anneloes Zwaagstra met de Appenzeller Sennenhond 4. Yara Noeverman met de Cavalier King Charles Spaniel 5. Roos Pouwels met de Flatcoated Retriever 6. Joelllie Kagenaar met de Polski Owczarek Nizinny 7. Lize Noeverman met de Cavalier King Charles Spaniel 8. Mark Raatjes met de Nova Scotia Duck Tolling Retriever 9. Sebastiaan Averesch met de West Highland White Terrier

Kind hondshow 11 t/m 15 jaar: 1. Ilse Westing met de Cavalier King Charles Spaniel 2. Susan Bruyn met de Golden Retriever 3. Hannes-Jan Zwaagstra met de Newfoundlander 4. Julia v.d Star met de Cavalier King Charles Spaniel 5. Stefan Kagenaar met de Schapendoes 6. Charlain Kagenaar met het Kooikerhondje

19


Rasgroep 1:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Schotse Herdershond korthaar, Sweet Surrender Neelix, eigenaar: E. Sanders Shetland Sheepdog, South’n Whites I’m Your Man, eigenaar: D. Brussaard Bouvier, Tyson Balou v.’t Wie Dach-ie, eigenaar: T. Kijf Schotse Herdershond langhaar, Barca van het Melkmeisje, eigenaar: D&P Schmidt Puli, Viharasrok Puszta Juci, eigenaar: A.L. Ruijgrok Border Collie, Kayleigh’s Half Yellow Face, eigenaar: G.Huizingh Tatra, Warta Nutrena, eigenaar: W. Doornbos

Rasgroep 2:

1. 2. 3. 4. 5.

Newfoundlander, Udessa Jelängerjelieber, eigenaar: M.R.M. Prins Leonberger, Holliday Maison Des Petit, eigenaar: A.C. Klein-Bakker Berner Sennenhond, Britt vom Beverbrucher Damm, eigenaar: M.G.I. Schrijver Bullmastiff, Wayne from Sue’s Red Bulls, eigenaar: P.R.G. ter Haar Riesenschnauzer, Blazing Bjorn v/d Telgthoeve, eigenaar: P.E.E. van Oosten

Rasgroep 3:

1. 2. 3.

Cairn Terrier, Cadagio No Doubt About It, eigenaar: M. Hogarty & M. Jansen Airedale Terrier, Flynn of the Dutch Silvercity, eignaar: M. v/d Borg & B. Bult West Highland White Terrier, Summer from the Twinkeling Star, eigenaar: M. Averesch v/d Kamp

20


Rasgroep 4: 1.

Dashond ruwhaar, Valentino-Quadro v/d Kwispellust, eigenaar: P.C. v Dam

Rasgroep 5:

1. 2.

Shiba Inu, Chica, eigenaar: M. v. Gellekom Podengo Portugues Pequeno, Navarro do Vale do Juiz, eigenaar : E. Claessens

Rasgroep 6:

1. 2.

Dalmatische hond, Dalmindy’s Turbo Turquoise, eigenaar: W.Vije en M. Nieuwenhof Grand Basset Griffon Vendeen, Le Domaine le Tisserand Frere, eigenaar: A. Klein

Rasgroep 7:

1. 2.

Ierse Setter, Xanado from Asketon, eigenaar: F.J.A. Keller Drentsche Patrijshond, Flora Haidy fan ‘t Patrijzen Bos, eigenaar: W. Klijnstra

21


Rasgroep 8:

1. 2. 3. 4.

Labrador retriever, Kelvin van de Bosmaot, eigenaar: G. Zweering Nova Scotia Duck Tolling retriever, Tollwest Dances with Waves, eigenaar: T. Kamer en G. Slom Lagotto Romagnolo, Vienna Clementina v.’t Wie Dach-ie, eigenaar: G. vd Weide-Lubberts Kookerhondje, Yentl Vasthi v/h Runxputtehof, eigenaar: J. Hartman

Rasgroep 9:

1. 2. 3. 4.

Grote Poeder zwart/wit/bruin, Gemarsandi’s Soul Sister, eigenaar: W.J. Eiling Chinese naakthond, Happy Dancing Pit Pussy, eigenaar: W. van Oosten Franse bulldog, Esmee of Coco v. Fivelzight, eigenaar: J. Steneker Chihuahua, Young Layka Sandy Maria’s House, eigenaar: H.G. van Wienen

Rasgroep 10:

1.

Ierse Wolfshond, Harley Oet Kepel, eigenaar: S.M. Bouman

22


23


24


Gezocht !!!!! ………….nieuwe kantinemedewerkers Wil je circa 2 tot 4 keer in de maand een keertje in de kantine staan om je medeclubgenoten te voorzien van koffie, fris of anders snacks? Of op een doordeweekse avond of op zaterdagmorgen? Of ons helpen bij de evenementen? Wij zijn op zoek naar uitbreiding en versterking van ons huidige team. Wanneer je meer info wilt, of je aan wilt melden bel dan met Anja v/d Wurff 06-53235200 of stuur een mailbericht naar anja@kchoogeveen.nl

Meldpunt Hoogeveen 088—0064668 Hoogeveen@amivedi.com 25


Gedrag en gehoorzaamheid G&G Wedstrijd bij KC Hoogeveen op 30 Juni GG - Beginners: 1. Henk Duijst 2. Gisela van Kempen 3. Elvis van Eijk 4. Johnny Visser 5. Nadine Lemstra

Silas Cross Rebel Silver Annie

232,5 222 221 206,5 202,5

punten punten punten punten punten

GG - 1 klasse: 1. James v/d Aar 2. Geke Hagen 3. Danny Kneppers 4. Marlous Gibbs 5. Nico de Graaf

Butch Tess Lilo Cheeky Dirk

257 237,5 236 235,5 227,5

punten punten punten punten punten

GG - 2 klasse: 1. Helma King 2. Sjef v/d Heijden 3. Karin v/d Heijden

Indra Lucky Fly

279 punten 266,5 punten 264 punten

GG - 3 klasse: 1. Relie Ferwerda 2. Miranda Kuipers 3. Ruud Lonis

Bonus Dierna Chitto

281 punten 271 punten 258,5 punten

26


Clubexamens Op zaterdag 6 juli was het weer zover. De clubexamens als afsluiting van de cursussen van de tweede cyclus van 2013. De puppen, beginners en de basiscursus hebben tijdens hun laatste afsluitles hun certificaat behaald en advies gekregen voor het vervolg. Ook de behendigheidsgroepen hebben hun laatste lessen voor de zomer met afsluitlessen en examens beĂŤindigd. Nu was het de beurt aan de Gevorderden 1 en 2, en vervolgens aan de GGB, 1, 2 en 3. De examens worden afgenomen door onze eigen instructeurs, uiteraard niet door de instructeur die de betreffende groep heeft lesgegeven. De examenstress zorgt altijd voor extra spanning, waar baas en hond aan moeten wennen. Na het behalen van dit diploma mag men pas door naar de volgende cursus. De uitslagen waren als volgt: Gevorderden 1: 1. Gea Zweering 2. Wilma Wachtmeester 3. Lorena Speksnijder

Bodhi Pip Zhay

Gevorderden 2 : 1. Ali Benjamins 2. Lisenka Schonewille

Ramon Tosca

GG– beginners: 1. Jeroen Hartog 2. Bob Balje GG - 2 groep: 1. Willy Maurik-Hulshof 2. Henk Duijst

Laslo Fienor

93,5 punten 92,5 punten 84 punten

86 punten 85,5 punten

197 punten 189 punten

Floyd Special

229,5 punten 211 punten

In de GG-B, 1, 2 en 3 moet men formeel het examen halen op een landelijk examen. Het clubexamen is hier een goede oefening voor.

27


Hondse allerlei Hondenpubertijd De leeftijdfase van de puberteit is in de ontwikkeling van de hond een belangrijke periode. Gemiddeld zou je kunnen zeggen dat het hoogtepunt van de pubertijd bij zo’n 8 maanden ligt. Onder invloed van de lichamelijke veranderingen verandert ook het gedrag van de hond. Puberende honden worden opeens Oost-Indisch doof voor uw geroep, zijn continu bezig hun grenzen op te zoeken, en lijken alles wat ze geleerd hebben vergeten te zijn. Genoeg om u als eigenaar de moed in de schoenen te doen zakken. Belangrijk in deze fase is dat u op kalme en consequente wijze uw leiderschap blijft uitstralen. Niet hij, maar u neemt in alles het initiatief, en u gaat niet in op bedelen om aandacht, spel, eten of uitlaten. U bepaalt wat en wanneer iets gebeurt. Soms lijkt het wel alsof uw hond alles wat u hem tot nu toe had geleerd, niet meer weet of kan. In de pubertijd dient het geleerde echter herhaald en bevestigd te worden, om echt definitief vorm te krijgen. Voorkom dat u in deze periode qua training te hoge eisen stelt aan uw hond. Laat u echterook niet te veel verleiden door zijn zogenaamde vergeetachtigheid. Na de pubertijd lijkt uw hond ineens weer de oude! De gehoorzaamheid die hij voor de puberteit had, is weer terug. Hij was het dus niet verleerd! Wanneer u er echter in de pubertijd de brui aan geeft en denkt dat uw hond niet meer de leuke en gehoorzame hond van voor de pubertijd zal worden, dan zal dit door het ontbreken van herhaling van de oefeningen vaak ook het geval zijn. Houdt dus altijd vol tijdens de pubertijd! Dit is het moment waarop sommige honden die graag hoger in de rangorde willen staan, actie gaan ondernemen. Zo kan de hond zich bijvoorbeeld meer vrijheden gaan veroorloven en commando’s die hij eerst goed opvolgde, worden nu opeens genegeerd. Het is belangrijk om consequent en duidelijk te blijven en niet toe te staan dat de hond uw grenzen steeds verder oprekt.

28


Bezitsdrang bij de hond Veel honden vinden het fantastisch om in een spelletje de bal op te halen en vervolgens weer netjes af te geven, zodat u het opnieuw kunt weggooien. Het gebeurt ook wel dat de hond het bezit op gaat eisen en er mee wegloopt met een houding van “deze is van mij!”. Als dit het geval is, dan is er sprake van bezitsdrang. Bezitsdrang is iets heel natuurijks, in de natuur is bezit namelijk alles. Maar ook in het wild bestaat er een regel: “Gij zult nooit iets afpakken van iemand die hoger dan jou in de rang staat”. Als de hond weigert iets aan u af te geven, dan stelt hij in wezen uw autoriteit op de proef en ziet hij zichzelf als potentiële roedelleider. Een effectieve manier om de bezitsdrang te verminderen is het verhogen van de kwantieit. Hoe meer er van iets is, hoe lager de waarde. Geef uw hond niet één bal, maar een stuk of 5. Het zal hem dan niets uitmaken als u er enkele van hem afpakt. Als u het aantal langzaam afbouwt zal hij waarschijnlijk het afpakken van zijn uiteindelijk enige bal ook accepteren. Is uw hond bezitterig bij enkele speeltjes, omdat die zijn favoriet zijn? Gooi dit speeltje dan weg op een moment dat hij het niet ziet, want van hem afpakken verergert de situatie alleen maar. Hiermee haalt u de verleiding om bezit te nemen van zijn lievelingsspeeltje weg. Een derde mogelijkheid is het aanleren van het commando “los”. Hiermee dwingt u het afgeven op een manier die de hond zal accpeteren. Daarnaast is het handig als uw hond iets van de straat wil opeten. Het aanleren van dit commando gaat als volgt: 1) u geeft het commando “los” wanneer uw hond niets in zijn bek heeft, beloon hierbij direct met iets lekkers. Houd dit enkele dagen vol. 2) Geef hem nu hetzelfde commando als hij wel iets in zijn bek heeft waar hij niet zo sterk aan gehecht heeft, beloon hem al hij het laat vallen. 3) Bouw de “kwaliteit” van het object steeds verder op, dus steeds iets waar hij meer aan gehecht is ( bijvoorbeeld een bot) Is uw hond bezitterig bij de etensbak, mag u er niet in de buurt komen, dan kunt u dat oplossen door de etensbak weg te halen en het eten vervolgens op telkens een andere plaats geven. Een zogenaamde bezigheidsbal waar brokken in kunnen is ook een oplossing. Door verschillende middelen en plaatsen af te wisselen, zal hij ze niet gaan beschermen zoals hij dat met de etensbak doet. Ook het uit de hand laten eten kan wonderen doen. Zo leert de hond dat u niets afpakt, maar juist geeft. (bron: www.hetdierenrijk.nl)

29


Ook een hond moet leren autorijden Angst voor autorijden komt bij honden redelijk vaak voor. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Zo kan een hond misselijk worden tijdens de autorit, maar ook angstig of gestrest worden. Vervelend voor de hond ĂŠn lasting voor het baasje die zijn hond graag mee wil nemen naar het bos, het strand, naar vrienden of op vakantie.

Angst en stress De angst en stress die honden ervaren tijdens het autorijden, kan verschillende oorzaken hebben. Soms vindt de hond het autorijden zelf heel eng, bijvoorbeeld vanwege het harde autogeluid of door de kleine ruimte. Maar de hond kan ook een nare associatie hebben omdat een eerdere autorit eindigde in een bezoek aan de dierenarts of het pension. Angst of stress herken je aan het janken, piepen, proberen te vluchten, de auto niet in willen, gapen, tongelen, apathie en dringend moeten plassen of poepen. Een hond kan door zulke stress helemaal uitgeput zijn na een autorit. Het is belangrijk om te achterhalen hoe het probleemgedrag is ontstaan. Als je weet hoe het komt dat je hond zo angstig is, kun je werken aan een oplossing. Het komt er op neer dat je je dier Daarbij opnieuw en stapsgewijs moet leren autorijden. Opnieuw aanleren Zowel bij pups als bij oudere honden die opnieuw moeten leren autorijden, is het belangrijk om het geleidelijk aan op te bouwen. Je kunt de hond laten wennen aan de auto door deze eerst bij het huis of in de tuin te parkeren. Vervolgens open je de autodeur en prober je de hond iets lekkers te laten eten in de auto. Als de hond rustig in de auto durft te eten of een speeltje durft te pakken, beloon hem dan!. Vervolgens kun je oefenen met het geven van het commando zit, rustig of af. Als dit allemaal goed gaat, kun je gaan opbouwen met het sluiten van de autodeur en het aan– en uitzetten van de motor. Daarna kun je voorzichtig beginnen met hele korte stukjes te rijden, bijvoorbeeld alleen in de straat. Als ook dit voldoende ontspannen lukt, kun je gaan oefenen met langere stukjes. Wordt je hond op een bepaald moment toch weer angstig, dan is het belangrijk om een stapje terug te doen in het trainingsschema. Blijf daarbij zelf zo rustig en geduldig mogelijk en straf je hond nooit. Naast deze oefeningen is het belangrijk om de autorit te laten eindigen in iets aangenaams zoals een leuke wandeling of een zwempartij.

30


Bij een angstige hond is het daarnaast belangrijk om ook de oude angstige routine te doorbreken. Net als bij mensen, hebben ook honden een ketting van associaties. Er zijn honden die al in de stress schieten als hun baasje zijn jas aantrekt. Als eigenaar moet je dan eigenlijk met opzet verwarring zaaien. Bijvoorbeeld : met je jas aan televisie gaan kijken of je autosleuteltje pakken en dan onder de douche gaan. Medicatie Wanneer een aangepast trainingsschema niet werkt, of als een dier last heeft van misselijkheid, zijn er verschillende vormen van medicatie mogelijk. Tegen de misselijkheid bij autorijden is speciale medicatie op de markt. Tegen de stress kan je de hond een feromoon halsband of spray geven. Een feromeen is een stofje dat een actieve rol speelt bij positieve sociale communicatie en daarmee een stress reducerende werking kan hebben. Ook zijn er diverse voedingssupplementen en een dieetvoeding verkrijgbaar waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij een stress/angst reducerende werking hebben zonder bijwerkingen. Bedenk je wel goed dat medicatie het probleem niet zelf oplost en dus altijd in combinatie met een training moet worden toegepast. ( uit : Over Dieren )

31


DNA-databank doorbraak bij erfelijke ziekten bij honden Honden zijn er in vele soorten en maten: groot, klein, kortharig, langharig, voor ieder wat wils. Voor alle hondenrassen gelden speciale eisen waar de rashonden aan moeten voldoen, zoals snuitlengte, bouw of houding. Omdat fokkers het liefst met kampioenen willen fokken, kan één zo’n topper onbedoeld zijn of haar eventuele ziektegenen snel binnen een ras verspreiden. Zo kunnen erfelijke ziekten zich breed verspreiden, met alle gevolgen van dien voor het welzijn van de honden. Om de verspreiding van ziektegenen in kaart te brengen en in de toekomst te ondervangen, hebben onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een DNA-databank voor rashonden opgezet. Door het generaties lang selecteren op raskenmerken, zijn de hondenrassen ontstaan die we nu kennen. Door te selecteren op gewenste raskenmerken is echter ook een selectie ontstaan op onzichtbare genetische factoren. Daarbij zitten ook ziekteverwekkende mutaties. Er is veel maatschappelijke discussie ontstaan over erfelijke ziekten en welzijnsproblemen bij rashonden. De oplossing om wat aan deze problemen te doen was tot voor een paar jaar nog niet voorhanden. Nu met de DNA-bank wel, en met subsidie van de overheid zijn er de laatste jaren grote stappen gemaakt. Monitoren, opsporen,testen.. De databank heeft twee belangrijke functies. Allereerst heeft het een monitorfunctie. Het systeem houdt in de gaten of bij honden van een bepaald ras een bepaalde ziekte overmatig veel voorkomt. Als dat objectief is vastgesteld dat er een specifieke ziekte voorkomt in een ras, kan er wetenschappelijk onderzoek ingezet om te zien welke gen de ziekte veroorzaakt. Er moeten dan wel voldoende DNA-monsters beschikbaar zijn van de hele populatie van een rashond, zowel van gezonde dieren als van dieren die een “fout”-gen bij zich dragen. Wetenschappers die gespecialiseerd zijn in genetic en erfelijke afwijkingen kunnen door gezond met ziek te vergelijken, zien in welk gen de oorzaak van de afwijking zit. Als dat gen gevonden is, kan er een methode ontwikkelt worden om honden waarmee gefokt wordt te testen om te kijken of zij drager zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat men niet mag fokken met zulke honden, maar dat je wel heel bewust omgaat met welke andere honden je ze combineert. Samenwerking met fokkers essentieel De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren heeft de afgelopen 4 jaar uitstekend kunnen samenwerken met de rasverenigingen van de Cairn Terriërs, de Labrador Retrievers en de Boxers. Samen met de Raad van Beheer is er een structuur opgezet voor het verzamelen van een ideale set aan DNA-materiaal. Daardoor kon men twee complexe ziektes ( levershunt bij de Cairn Terriër en koperstapeling bij de Labrador Retriever) worden onderzocht en is achterhaald welke genen de ziekten veroorzaken. De fokkers zijn zeer gemotiveerd om deze aandoeningen te kunnen uitbannen. Het mooiste van de DNA-databank is dat er dieren teruggevonden kunnen worden die wel het gen hebben, maar niet de aandoening, de zogenaamde drager. Als deze dragers worden uitgesloten bij de fokkerij, dan kun je de verspreiding van de aandoening tegengaan. Dat de DNA-bank er nu is, is fantastisch. Het is mooi om te zien dat het goede samenspel tussen fokkers, rasverenigingen en de faculteit Diergeneeskunde tot zo’n mooi initiatief heeft geleid. Met dank aan Jan Rothuizen, voorzitter van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren en Peter Leegwater, projectleider DNA-databank ( bron : Over Dieren)

32


Hondenjaloezie Uw hond is één van uw speciale vrienden, en u bent zijn speciale vriend. Hij moet u echter delen met familie, vrienden en ook misschien met andere huisdieren. Uw hond ziet heel anders, u bent alleen zijn speciale vriend, de meeste honden raken er snel aan gewend dat ze u moeten delen, somige honden jaloers, een serieus probleem… Jaloezie komt vaak voor als er kinderen of andere huisdieren in het gezin komen. Jaloezie kunnen ze laten merken door zich tussen zijn vriend en de andere persoon te dringen. Agressiviteit tegen de andere persoon komt ook vaak voor, als deze persoon een klein kind is kan dit dus grote gevolgen hebben. Extra tijd Een hond met jaloezie kan erg opdringerig zijn. Hij vraagt uw volle aandacht. Geef geen reactie om deze vraag, hoe zielig de hond ook kijkt. Ga een paar keer per dag met de hond een eindje lopen en geef de hond heel aandacht, speel met een bal of iets dergelijks en laat de hond het idee geven dat je hem niet vergeet. Geen schuldgevoel Als u zich schuldig voelt omdat de hond niet alle aandacht krijgt zal de hond blijven zeuren om aandacht. Hij voelt aan dat u hem eigenlijk zielig vindt. Stel eisen als u hem toch aanhaalt, laat hem bijvoorbeeld eerst zitten of liggen. Negeert de hond de commando’s haal hem dan niet aan en een gehoorzaamheidstraining is aan te raden. Niet mee bemoeien Als er een soortgenoot bij komt worden veel honden jaloers. Honden hebben onderling regelmatig meningsverschillen, reageer hier niet op en deel vooraf geen straffen uit. Honden kunnen dan denken dat u ze aanmoedigt en het meningsverschil moet toch worden uitgevochten, door blaffen, lichaamshouding, spel of een klein gevecht. Laat hem de voordelen zien Honden worden jaloers omdat ze vinden dat iemand uw aandacht te veel opeist en zij dus minder krijgen. U kunt deze manier van denken veranderen door de hond alleen aandacht te geven als de andere persoon er bij is. Bent u alleen, negeer dan de hond. U kunt hem als het om een echtgenoot gaat wel aandacht geven, maar bijvoorbeeld alleen met hem spelen als de echtgenoot er ook is. Spelen Laat uw hond met andere honden spelen, liefst met meer dan één. De hond moet leren dat tijdens het spel de andere honden niet alleen aandacht voor hem hebben. Hij leert zo dus de aandacht te delen. Een andere hele goede methode is zelf spelen met twee honden, u kunt ze niet alletwee tegelijk aandacht geven en dus moeten ze aandacht delen. Deze oefeningen zijn het beste om jaloezie te voorkomen, hoewel het ook een goede methode is om het af te leren. Vriendschap Zorg er voor dat de persoon waar de hond jaloers op is vriendschap geeft aan de hond. Dit werkt overigens alleen bij oudere kinderen en volwassenen. Laat deze persoon bijvoorbeeld zijn eten geven, regelmatig uitlaten en met hem spelen, koekjes geven etc. Het is voor de hond namelijk erg lastig jaloers te zijn op iemand waarvan hij eten en veel aandacht krijgt.

(bron : hetdierenrijk.nl)

33


Het gevaar van schrokkend eten! Er zijn honden die iedere maaltijd eten alsof hun leven er vanaf hangt. Het smaakt hen zo goed, dat zij met dat schrokkend eten veel lucht opnemen in de maag. Hierdoor ontstat een bel gas in de maag waardoor, mede door de bouw van de hond, de maag als het ware als een met lucht gevulde ballon gaat drijven in het geheel van lichaamssappen en organen. Tijdens dat drijven van de maag, gaat deze wentelen en raken in– en uitgang dichtgedraaid en zo goed als in de knoop. Het opgenomen voedsel kan nu geen kant op, terwijl er wel al maagzuur bezig is het voedsel te verteren. Hierdoor ontstaat nog meer gasvorming in de vorm van waterstofgas, methaan en kooldioxide. De maag zwelt dan nog meer op als een ballon en het drijvend vermogen neemt nog meer toe. Intussen lijdt de hond al aan vreselijke maagpijnen en tracht met braken zijn maag te legen. Dit lukt niet omdat de in– en de uitgang in de knoop liggen door het kantelen van de maag. De bloedtoevoer wordt zo langzamerhand afgeknepen door de ontstane knoop en de zwelling en ook het orgaan direct naast de maag, de milt, krijgt onvoldoende bloed. Als de hond nu niet snel geholpen wordt, zullen maag en milt afsterven. Door hartfalen zal de hond tenslotte overlijden. Maagkanteling Een maagkanteling of wel maagtorsie kunt u als baas op tijd herkennen. Voordat de hond te eten kreeg, was hij nog fit en hij nam graag de bak met eten tot zich. Na het eten begint hij te hijgen. Vanwege de maagpijn neemt bij de hond de stress toe en stijgt de temperatuur. De probeert door hijgen weer af te koelen. Verder probeert hij te braken. Wanneer er echter helemaal niets wordt uitgebraakt, moet dat voor u als baas een teken zijn dat de maag is afgesloten. Nu dient u zich zo snel mogelijk naar een dierenarts te begeven, die zal proberen om de hond te helpen want de maag is nu al aan het zwellen. Te veel mensen laten hun hond helaas in afwachting op beterschap, te lang aan hun lot over. Als er te laat geopereerd wordt, is dit vaak achteraf fataal voor de hond door hartfalen. Wanneer u uw hond moet optillen, omdat hij inmiddels niet meer kan lopen, til hem niet samenvouwend op, maar probeer de romp recht te houden zonder dat deze zich buigt. De maag zou kunnen scheuren wanneer u de hond zodanig oppakt dat de ingewanden worden samengedrukt. Preventie Geef de hond niet de gelegenheid te schrokken. Wanneer het voer in een verhoogde bak wordt gegeven, schrokken de meeste honden minder. Natvoer is makkelijker opneembaar en bij brokken speelt het brokformaat uiteraard een belangrijke rol bij het voorkomen van schrokken. Een brok die qua formaat afgestemd is op de kaken van de hond bevordert het kauwen op de brok. Zorg dat de waterbak voldoende gevuld is. Een te klein laagje water in de bak kan ook voor relatief veel luchtopname in de maag zorgen. Wanneer een hond een maagkanteling gehad heeft, is de kans op herhaling groot. Vaak naait de dierenarts de maagwand vast aan de buikwand zodat de kans op herhaling verkleind wordt. (bron:

Over Dieren)

Anti-schrok voerbak

34


De boekenkast Titel

“Blafgedrag van honden”

Schrijver

Turid Rugaas Vertaald door Lilian Schreuder en J. Bartels Mulder ISBN nummer 9789080758452 Prijs

€22,50 (inclusief CD)

Wat betekent blaffen en hoe kun je ermee omgaan Turid Rugaas is over de hele wereld bekend door haar onderzoek naar Kalmerende Signalen bij honden. Haar gelijknamige boek geldt als klassieker in de kynologische vakliteratuur en is in talrijke landen in vele talen uitgegeven. Met haar boek `Het blafgedrag van honden` snijdt ze een thema aan dat de gemoederen nogal eens verhit, want de tolerantie die de samenleving heeft ten opzichte van blaffende honden neemt in toenemende mate af. Het miauwen van een kat of het hinniken van een paard wordt geaccepteerd, maar van honden verwacht men dat ze overwegend stil zijn. Hoe komt dat? Blaffen honden echt te veel of worden mensen alleen maar zenuwachtig van een taal die ze niet verstaan. Hoe zou je honden die echt teveel blaffen, en die zelfs hun eigenaren die oprecht van hen houden tot vertwijfeling brengen, zo kunnen trainen dat dit probleem opgelost word? Turid Rugaas geeft het antwoord op deze en nog veel meer vragen rondom het blafgedrag van honden. Ze onderscheidt verschillende typen geblaf en ze wil ons `het honds` deze vreemde taal, beter leren begrijpen. Ze zegt: "Dieren hebben gevoel. Ze kennen gevoelens van liefde en aanhankelijkheid, achterdocht en angst, woede en vreugde, teleurstelling en hoopvolle verwachtingen. Die gevoelens delen zij ons ook mee via geluiden die ze maken en het is aan ons die geluiden te leren begrijpen en daarop met gevoel te reageren. Het boek wordt geleverd met Audio CD ter verduidelijking van verschillende typen blaffen. (bron: bol.com)

35


Kynokiek en kynopret

Hondenmopjes Op het gemak Een hond zit ergens in de struiken zijn behoefte te doen terwijl er een konijntje voorbij komt huppelen. De hond vraagt of het konijn soms last heeft van uitwerpselen die aan zijn vacht blijven hangen. 'Nee hoor', zegt het konijn arrogant, 'daar hebben wij konijnen nooit last van.' 'Mooi!', zegt de hond, pakt het konijn en veegt er zijn achterwerk mee af.

Hond te koop 'Ik twijfel nog een beetje... een oudere hond kopen is toch niet niks. Dus hij luistert goed, eet goed en is lief. Hmm... Voor ik hem koop nog een vraagje. Is hij trouw?' 'Zeker weten!' Zegt de verkoper. 'Ik heb hem al vier keer verkocht en hij is telkens terug gekomen.

Hondenweer Een vrouw vraagt aan haar man of hij wat boodschappen wil gaan doen. 'Maar vrouw!' zegt hij, 'door dit weer zou je nog geen hond doorjagen!' Waarop de vrouw zegt: 'Oh nee, dat zou zielig zijn! Je kan beter even alleen gaan en de hond thuis laten...'

36


Het rasprofiel Braque de l’Ariege De naam van de Braque de Toulouse et de l' Ariège ( of Ariège Pointer ). In tegenstelling tot de meeste andere Franse Pointers die naar hun omgeving werden vernoemd, stamt deze Braque d' Ariège niet af van de inheemse Hounds van zijn omgeving. Dit weten we zeker, omdat de Hound van Ariège een zuivere ontwikkeling is uit de 20ste eeuw. De meest aannemelijke theorie aangaande hun creatie is dat zij een oude kruising vertegenwoordigen tussen de Spaanse Pointer en de Bracco Italiano. De Ariège ontving nieuw bloed tijdens de 20ste eeuw, voornamelijk van de Braque Saint-Germain, maar ook van de Braque Français. De kruisingen resulteerden in een gladdere en snellere hond. De Braque de Toulouse et de l' Ariège, die groot en levendig is, was eens een langzame en rustige jager, maar is nu lichtvoetiger en eleganter. Hij blijft echter één van de grootste en krachtigste van de Franse Pointers. Het is een grote, zeer waardige hond van edel ras en toch elegant ondanks zijn groot formaat en stoerheid. Er is tot op de dag van vandaag een groep jagers uit de streek Ariège die deze honden gebruikt. Omstreeks 1990 is er een fokkersgroep opgericht die als doel heeft het ras voor uitsterven te behoeden, maar tot op heden zijn ze buiten Frankrijk nauwelijks bekend. Algemene rasbeschrijving De Braque de l'Ariège is een grote, stoere, sterke, kortharige en zware hond. Hij oogt trots en attent. Het is een gespierde hond, die hoog op de benen staat. Hij werkt over het algemeen met een geheven hoofd, wat hem een zeer speciale uitstraling geeft. Hij is gespierd en snel. De oren zijn lang en dun en worden enigszins gedraaid langs het hoofd gedragen. De vacht is fijn en niet glanzend. Deze korte, dichte vacht behoeft weinig onderhoud De honden zijn overwegend wit van kleur met onregelmatig geplaatste oranje of kastanjekleurige vlekjes, die soms alleen op de huid voorkomen. De honden zijn zo’n 60-70 centimeter hoof en wegen zo’n 40-45 kilo De honden hebben een lange staart, dik aan de basis en dun toelopend aan het einde. De staart van de Braque de l'Ariège wordt in actie horizontaal gedragen en in rust laag.

37


Karakter De Braque de l'Ariège is een kalme en stugge hond. De dieren zijn praktisch onvermoeibaar en hebben zeer veel energie. De Braque de l'Ariège is buitengewoon breed inzetbaar in de jacht. Dit ras leert snel en is gemakkelijk in de omgang en zeer vriendelijk. Ze zijn gehecht aan hun baas en zacht van aard. Het zijn uitstekende honden op veerwild, en ook voor haarwild worden ze gebruikt. Ze zijn zeer gedreven in hun werk. Opvoeding De Braque de l'Ariège is makkelijk trainbaar. Een zachte aanpak en een vriendelijke en consequente opvoeding is voldoende om van deze honden een prettige kameraad te maken. Soms zijn de honden wat eigenzinnig, wat de opvoeding kan bemoeilijken. Gebruik Gehouden voor de jacht op diverse soorten wild. Gezondheid Bij dit ras zijn geen ernstige rasgebonden afwijkingen bekend

38


Shows 2013

28 en 29 september 5 en 6 oktober 2 en 3 november 14 en 15 december 21,22 en 23 december

Maastricht Zwolle Bleiswijk Amsterdam Wychen

Maastrichtse Hondensportvereniging St. Org. Hondententoonstelling Zwolle KC Dordrecht Cynophilia Winner KC Nijmegen

39


Wedstrijden Gedrag en Gehoorzaamheid 2013 1 september 15 september 29 september 13 oktober 27 oktober 10 november

Ned. Kampioenschap 2013 KC Kennemerland KC Oss KC Woerden HSV Dronten KV Voorne Putten

40


Wedstrijden Agility 2013 31 augustus HSV Speed Eemland 7 september HSV Waddinxveen 8 september KC Delft 14 september KC De Kempen 15 september KC De Kempen 21 september ZVKC 22 september ZVKC 22 september KC De Hofstad 28 september Ver. Valkenswaardse hondenliefh. 29 september KC Culemborg 5 oktober BHCN 20 oktober Cynophilia 26 oktober BCNN 23 november BCNN 30 november HSC De Pijnhorst

41

B1l A, B2l, Cl A, Bm/s, Cm/s B1 m/s, Cm/s, Vet A, B2l, Cl A, B1l B2l, Cl, Vet A A A, Vet A Cynophilia Masters A A A

Bunschoten Waddinxveen Delft Axel Axel Valkenswaard Culemborg Volkel Bergen op Zoom Bergen op Zoom St Oedenrode


Leden melden ons Aanwijzingen over het inzenden van berichten: Berichten over tentoonstellingsuitslagen, geboorte en dekking en/of andere uitslagen digitaal aanleveren via : clubbladredactie@kchoogeveen.nl

Plaatsingsvoorwaarden:

Lid zijn van onze vereniging.

Opgave van deze berichten digitaal aanleveren per e-mail.

De redactiecommissie hoeft dan geen verantwoording te nemen voor onjuiste opgaven of foutieve spelling. Van titels en van uitslagen over HD- en oogonderzoek moet in kopievorm het bewijs meegezonden worden. Tentoonstellingsuitslagen moeten actueel zijn en worden in principe uitsluitend geplaatst in het eerstvolgende clubblad nรก die tentoonstelling.

Voor deze editie zijn er geen opgaven ontvangen

42


Ledenmutaties Alle leden die in het clubblad van juni zijn voorgesteld, zijn aangenomen; hartelijk welkom!! Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden voor : 1 december van het lopende jaar. Als u gaat verhuizen, vergeet niet uw nieuwe adres door te geven!!

Nieuwe leden: Bakker, R (Richard) Bakker-Kruidhof, A. Elst, van der E.N. (Carla) Elst, van der S. Pronk-Turkstra, E.

Pr. Bernhardlaan 24 Pr. Bernhardlaan 24 Middendorp 18 Middendorp 18 Ommerweg 4a

43

7958 7859 7754 7754 8151

SJ SJ MB MB AT

Koekange Koekange Wachtum Wachtum Lemelerveld


44

Clubblad 2013 nr 4 augustus  

Clubblad KC Hoogeveen, hondensportvereniging