SYMMETRY of ARCHITECTURE mykola rybenchuk

Page 1


микола рибенчук

симетрія архітектури

львів 2011 симетрія архітектури | 1


ББК 85.11 Р-49

Микола Рибенчук. Симетрія архітектури. Монографія. (Архітектурний альбом)– Львів-2011. Видавництво «Сполом». ПП Корпан Б.І. 160 с., фото та проекти. До альбому увійшли окремі роботи, що узагальнюють досвід реставрації, реконструкції та нового будівництва громадських і житлових будівель останніх двох десятиліть відомого українського архітектора Миколи Рибенчука. Об`єкти згруповані по типах будівель і представлені в хронологічній послідовності. Коментарі до кожного розділу та проекту є узагальнюючими і доповнюють творчий задум автора. Найбільш повно представлені сакральні будівлі та проекти , які ілюструють участь автора у вітчизняних і міжнародних конкурсах.

© Микола Рибенчук, проекти, фото, тексти, 2011 © Олена Рибенчук, тексти, переклад, 2011 © Юрко Вербовський, фото, 2011 © Андрій Семенюк, фото, 2011

ISBN 978-966-665-570-0

симетрія архітектури | 2


ПЕРЕДНЄ СЛОВО Архітектура об`єктивно існує з перших спроб людини внести порядок у діяльність по створенню середовища зручного для здійснення своїх основних потреб. Cиметрія найбільш повно позначає таку діяльність. Філософське поняття “симетрія” бере початок від античного уявлення про гармонію, змістом якої були урівноваження, порядок, краса, досконалість. Симетрія, або симпатія космічна - термін древньо - грецької філософії, що означає співчуття, спільність почуттів, відповідність предметів і явищ, їх взаємодію, співучасть одного в тому, що відбувається з іншим. Симетрія реального та ірреального, існуючого й трансцедентного, історичного й сучасного творить середовище, або повертає до життя втрачене. Симетрія архітектури характеризує діяльність, направлену на вираження людини, як творця середовища у гармонії з природою, з оточенням. З огляду симетрії архітектури поняття сучасності може бути означеним її наповненням минулим. Чим більше архітектура наповнена минулим, тим яскравішою вона буде у майбутньому. В основу ідеалістичної уяви гармонійного середовища покладено біблійну ідею творення світу, суть якої полягає в тому, що Першотворець дав кожній місцині знамено, і люди, що жили на цій землі були готові сприйняти це знамено, закріплювали його в духовній і матеріальній культурі, передавали своїм нащадкам. Спадкоємність традицій з проникненням в історію творить середовище не тільки як місце для проживання, але і для пізнання людиною своєї сутності, формування її світогляду, способу життя. Симетрія в архітектурі - це творче перетворення історичної архітектурної форми, виявлення в архітектурній формі етнографічних ознак, знамен відповідної землі, єдність історичного та природного контексту. Кожна зустріч з природним оточенням, його історією, збагачує архітектуру новими імпульсами. Впорядкувати світ новим дизайном, а не словами або метафізичними концепціями, стає формотворчим у моїй роботі. Цілком властиво використовувати створені природою для своїх потреб як то печери для проживання, чи окремі камені для поклоніння. Це були форми, створені природою. А першими свідомо створеними людиною архітектурними спорудами були пальові дерев`яні конструкції, що служили помостом, на якому можна було захиститись від небезпеки. Це були перші стійково-балкові конструкції, які пізніше стали архетипами рукотворних кам’яних конструкцій. Тектоніка тобто композиція кам’яної архітектури започаткована у дереві і є відбитком дерева як по формі, а в окремих випадках і фактурі. У історичній архітектурі як приклад є оздоби колон доричного ордеру у виді горизонтальних смужок, що імітують металеві обручі, якими стягували дерев`яні стовпи від розтріскування. В сучасній архітектурі використовують фактуру дерева, що залишається після зняття опалубки з бетонних форм. Сакральна архітектура, вростання в яку розпочалося ще задовго до моїх перших реалізованих будов стала архітектурною лабораторією простору. У мене особливий сентимент до сакральної дерев`яної архітектури. Колись оглядаючи дерев`яний храм в селі Рівня Вижницького району на Гуцульщині, відчув покликання бути сакральним архітектором. Комплекс триверхої церкви та дзвіниці від фундаменту до підхрестового яблука був виконаний з дерева, яке вишукано старіло і від того здавалось ще чарівнішим на фоні вікових смерек, створюючи атмосферу сакруму і утаємниченості. Це відчуття не покидає мене не тільки, коли я проектую церкву, але будь-яку громадську чи житлову будівлю. Принципи творення шліфуються в теоретичних і практичних напрямах по темі «Архітектоніка» зі студентами 1-3 курсів на кафедрі монументального живопису львівської національної академії мистецтв. В зв’язку з цим до альбому ввійшов конспект лекцій з історії архітектури (див додаток 2) з окремими коментарями. Конспект ілюструє етапи формування нового порядку в архітектурі і є цінний для особистісного сприйняття історичної архітектури у проекції на сучасну архітектурну модель. Вся палітра архітектурних стилів викладена як оздоба різних матеріалів та фактур у вібраціях простору різного порядку. Від протиставлення виваженого античного до одухотвореного готичного простору та співіснування динамічного і класичного порядку в межах одного стилю – бароко. Тектоніка архітектури конструюється в мегапростір громадських будівель, який формується з різних матеріалів та фактур ніби вирізаних з моноліту. Особиста зустріч зі всесвітньовідомим португальським архітектором, Пріцкерівським лауреатом Алваром Сізою вплинула на моє сприйняття сучасної архітектури, поезія простору набула нових вібрацій. Ця зустріч відбулася у Мілані на інавгурації премії «Frate Sole» 2000 року. Цінним є досвід набутий у конкурсах і особливо міжнародних. До альбому ввійшли окремі роботи останніх двох десятиліть, які розглядаються як приклади класичної та динамічної симетрії в архітектурі. Об`єкти згруповані по типах будівель і представлені в хронологічній послідовності. Коментарі до кожного розділу та проекту є узагальнюючими і доповнюючими характеристиками творчого задуму. The philosophic term of `symmetry` (from Greek - proportionality) origins from the antique idea of harmony with its content of order, balancing, beauty, perfection. The symmetry of reality and unreality, existence and transcendent, history and contemporary creates the environment, or returns the lost to life. Architecture objectively exists from the first human attempts to bring order in its activity for the creation of the comfort environment. Symmetry is the most right word to definition of the objective existence of architecture. Symmetry of architecture characterizes the activity for expression of human like a creator of environment in harmony with nature and landscape. The more architecture is filled of past, the more it will be attractive in future. The idealistic concept of the harmonious environment is based on the biblical idea of the creation of the world: God gave the flag to every land, and people were ready to accept it, to fix it in their culture and handed it to their descendants. The heredity of the traditions with penetration into the history creates the environment not only as a place for residing, but also for knowledge by the man of its own essence, formation of its outlook, of its life way. Symmetry in architecture is the creative innovation of the historic architectural form, its style unity, revelation of ethnographic definitions, banners of the appropriate land, unity of the historical and natural context.

сакральна архітектура | 3


САКРАЛЬНА АРХІТЕКТУРА Сакральна архітектура України має чотири яскраві періоди свого розвитку. У княжу добу сформувалась своєрідна візантійська архітектура. Національне відродження архітектури - козацьке бароко формує характерні ознаки українського бароко у експресивному співіснуванні класичного та динамічного напрямів. Коротка хвиля регіональної архітектури першої половини ХХ століття на західних теренах України виносить на свій гребінь широку палітру стилів і напрямів, дає поштовх пошукам етнографічних ознак в архітектурі. Сучасний період – у пошуках, у постійній боротьбі зодчих за право вирішувати нові образи храмового будівництва. Романтична реставрація однієї із найдавніших у Галичині княжих церков на городищі у Городку, виконана в компіляціях на тему давньоруської архітектури. Традиція не додавати, а виймати зі стіни - ознака візантійських храмів - покладена в основу планувальної структури відновлення храму св. Миколая у Городку. Архітектура храму св.св. Володимира та Ольги у Бірках під Львовом навіяна мотивами українського бароко. Ремінісценції на тему українського модерну в архітектурі Свято-введенського храму у Брюховичах та сакрального комплексу Вознесіння Господнього по вулиці Широкій у Львові продовжують традиції Галицької сакральної архітектури. Храм Різдва Христового у Чернівцях - це ротонда у вигляді Вифлеємської зірки з 14-променямиліхтарями, що виходять від барабану центрального куполу. Образ корабля, ковчега прочитується у Храмі Всіх Святих Землі Української, а церква Зіслання Святого Духа по вулиці Миколайчука у Львові нагадує природні форми скель, пагорбів. Частина від цілого, земне від невимірного, окраєць хліба чи 1989 Церква Пресвятої Богородиці на 150 віруючих у Турадах Жидачівського району Львівської області 1990 Церква св. Володимира та Ольги по вул. Церковній у Львові. Конкурсний проект. 1992-1996 Церква св. Володимира та Ольги на 800 віруючих у Бірках Яворівського району Львівської області 1992 Церква Святого Введення на 600 віруючих в Брюховичах Шевченківського району Львова 1992 Церква св. Миколая на 750 віруючих у Любіню Великому Городоцького району Львівської області 1992-1994 Церква св. Володимира на 300 віруючих і дзвіниця у Купичволі Жовківського району Львівської області 1992-1994 Реставрація памятки архітектури XVII-XIX ст. костелу св. Урсули по вул. Зеленій у Львові 1992-1993 Храмовий комплекс церкви Вознесіння Господнього по вул. Широкій у Львові.

сакральна архітектура | 4

шматок яблука, таким є філософський образ будівлі церкви та універсального залу по вул. Лінкольна у Львові. Для храму Преображенія Господнього в комплексі Свято-Успенської Почаївської Лаври – запропонована форма куполу, що нагадує сонце, його рух, сучасну модель всесвіту, є новаційною і має перспективи стати знаковим елементом сучасної сакральної архітектури.

THE SACRED ARCHITECTURE The Ukrainian sacred architecture has four outstanding periods: Byzantine architecture in prince ages; Cossack baroque; short wave of the west regional architecture in 20-30th of the XX century; novadays period. Romantic restoration of the architectural monument of 1419 - building of the Catholic church and the monastery of Franciscanes in Horodok in place of the prince church compiles on the theme of Old Ukrainian architecture. Tradition to extract out from the wall in Byzantine architecture is the basis of the planning structure in the restoration of the church of St.Mykolaj in Horodok. The reminiscences on the theme of Ukrainian Modern in the architecture of the church of Holy Entering in Briukchovychi and of the temple complex of Holy Ascension on Shyroka Street in Lviv continue the traditions of the sacred architecture of Galychyna. Ukrainian baroque is reflected in the architecture of the church of St.Volodymyr and St.Olga in Birky. Rotonda of Christmas temple in Chernivtsi is designed in the form of the Bethlehem star with 14 rays- lanterns coming from the drum of the central dome. In the temple of All Saints of Ukainian Land everyone could see the image of the ship, Noah`s ark. The Holy Spirit church volumes are associated with the hills and rocks. The total work of Mykola Rybenchuk in sacred architecture is more than 40 restored, reconstructed and new buildings.

1989 Church of the Virgin Mother for 150 people in the village of Turady, Zhydachivskyi district, Lviv region 1990 Church of St. Volodymyr and St. Olga on Cerkovna St. in Lviv. Competition project. Second prise 1992-1996 Church of St. Volodymyr and St. Olga for 800 people in the village of Birky, Yavorivskyi district, Lviv region, Ukraine 1992 Church of Holy Entering for 600 people in Kurortna St. in Briukchovychi, Lviv region, Ukraine 1992 Church of St. Nicolas for 750 people in Lyubin Velykyi, Lviv region, Ukraine 1992-1994 Church of St. Volodymyr for 300 people in the village of Kupychvolya, Zhovkivskyi district, Lviv region 1992-1994 Restoration of architectural monument of XVII-XIX century-church of St. Ursula in Zelena St. in Lviv 1992-1993 Temple complex of the Church of Holy Ascension in Shyroka St. in Lviv, Ukraine


1993-1995 Реставрація памятки архітектури XV-XIX ст комплексу монастиря-фортеці Святоуспенської Унівської Лаври, Перемишлянського району Львівської області 1993-1996 Святотроїцький монастир монахів Студійського Уставу у Зарваниці Теребовлянського району Тернопільської області 1993 Реставрація церкви у Красноіллі Верховинського району Івано-Франківської області 1994 Капітула Свято-Михайлівської церкви по вул. Руській в Чернівцях 1995-1996 Реставрація військового цвинтаря та вхідна каплиця у Потеличах Жовківського району Львівської області 1996 Храм Вознесіння Господнього на 300 віруючих у Лужанах Кіцманського району Чернівецької області 1995 Церква св. Миколая на 300 віруючих у Городку Львівської області. 1996 Реставрація пам`ятки архітектури 1419 рокуспоруди костелу та монастиря Францисканів з пристосуванням для потреб церкви і монастиря монахів студитів у Городку Львівської області. 1997 Реставрація пам`ятки архітектури XVIII ст. монастиря Домініканок з пристосуванням для потреб сиротинцю та музичної школи у Белзі Львівської області 1997 Комплекс храму Апостола Андрія Первозванного по вул. Хрещатинській у Чернівцях 1997 Храм Різдва Христового на 2000 віруючих по вул. Комарова- Стасюка у Чернівцях 1998 Реставрація Михайлівської церкви у Сокалі Львівської області 1998 Дзвіниця у Залижні Сокальського району Львівської області 2000 Дерев`яна церква на 50 віруючих у Камянці Тернопільської області 2000 Дзвіниця і реконструкція церкви Архангела Михаїла по вул. Каховській у Львові 2000 Церква Всіх Святих Землі Української на 300 віруючих по вул. Миколайчука у Львові 2001 Папський вівтар на Львівському іподромі на час візиту Святішого Отця в Україну 2001 Церква на 100 віруючих у Монастирці Стрийського району Львівської області 2001 Церква Зіслання Святого Духа по вул. Зеленій у Львові. Конкурсний проект. Друге місце 2001 Каплиця на честь візиту Святішого Отця до Львова 2003 Храм Миколая Чарнецького і Духовний центр для паломників по вул. Чорновола – Варшавській у Львові 2006 Будівля церкви та універсального залу по вул. Лінкольна у Львові 2007 Храм Блаженного Священномученика Миколая Чарнецького у Стрию 2008 Меморіальний комплекс жертв окупаційних режимів у Львові 2010 Храм Преображенія Господнього в комплексі Свято-Успенської Почаївської Лаври. Конкурсний проект 2010 Духовно-просвітницький центр по вул.Лінкольна у Львові.

сакральна архітектура | 5

1993-1995 Restoration of architectural monument of the XV-XIX century, complex of Univ Holy Assumption monastery- fortress Ukraine 1993-1996 Holy Trinity monastery of Studite monks in the village of Zarvanytsi, Terebovlyanskyi district, Ternopil region, Ukraine 1993 Restoration of architectural monument of the th 19 century, church in the village of Krasnoillya, IvanoFrankivsk region, Ukraine 1994 Kapitula of the church St. Nikolas on Ruska St. in Chernivtsi, Ukraine 1995-1996 Restoration of military cemetery in the village of Potelych, Zhovkivskyi district, Lviv region 1996 Church of Holy Ascension for 300 people in the village of Luzhany, Kitsmanskyi district, Chernivtsi region, Ukraine 1995 Сhurch of St. Mykolaj for 300 people in Horodok, Lviv region, Ukraine 1996 Restoration of the architectural monument of 1419 - building of the Catholic church and the monastery of Franciscanes - and its adaptation to the needs of the church and the monastery of Studite monks in Horodok, Lviv region, Ukraine 1997 Church of Christmas for 2000 people in KomarovStasiuk St. in Chernivtsi, Ukraine 1997 Restoration of the architectural monument of th the 18 century - convent of Dominicanes - with its adaptation to the needs of an orphanage and a music school in Belz, Lviv region, Ukraine 1997 Complex of the Temple of Apostle Andrew in Khreshchatynska Street in Chernivtsi, Ukraine 1998 Restoration of the church of St. Michael in Sokal, Lviv region, Ukraine 1998 Church- tower in the village of Zalyzhnya, Sokalskyi district, Lviv region, Ukraine 2000 Wooden church for 50 people in the village of Kamyanka, Ternopil region, Ukraine 2000 Church- tower and reconstruction of the church of Archangel Michael on Kahovska St. in Lviv 2000 Church of All Saints of Ukrainian land for 300 people on Mykolajchuka St. in Lviv, Ukraine 2001 Papal altar in the Lviv hippodrome for the Pope`s visit to Lviv, Ukraine 2001 Church for 100 people in the village of Monastyrets, Stryiskij district, Lviv region, Ukraine 2001 Church of Holy Spirit in Zelena St. in Lviv, Ukraine. Competition project. Second prise 2001 Chapel in honour of the Pope`s visit to Lviv, 2003 The temple of St. Mykolaj Charneckyj in Lviv 2006 The church and mixed –use hall on Lincoln St. in Lviv, Ukraine 2007 The church of St Mykolaj Charneckyj in Stryj, Lviv region, Ukraine 2008 Memorial complex in memory of victims of the occupation regimes in Lviv, Ukraine 2010 Temple of God`s Transfiguration in the complex of Pochayiv Holy Assumption Lavra, Ukraine 2010 Religious and educational centre on Lincolns St. in Lviv, Ukraine


ЦЕРКВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У ТУРАДАХ ЖИДАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

construction and also professional striving for designing of the church become in useful.

Проектування- 1989р. Будівництво- 1990-1998рр. Перша робота в сакральній архітектурі почалася з “потеплінням” в Радянському Союзі. Попри п`ятидесятилітню перерву в будівництві церков треба було з`єднати ланки тисячолітнього досвіду з сучасним життям. Стали в пригоді самотужки вивчені історичні, теоретичні та релігійні основи храмового будівництва, власні дослідження церков, а також професійне стремління - запроектувати церкву.

CHURCH OF THE VIRGIN MOTHER I N THE VILLAGE OF TURADY, ZHYDACHIVSKYI DISTRICT, LVIV REGION Designing- 1989. Construction- 1990-1998. The first work in the field of sacral architecture began with “getting warmer” in the Soviet Union. Despite to 50- year interruption in construction of the churches in Ukraine, it was necessary to connect the links of thousand- year experience to modern life. My researches of the churches, independently investigated historical, theoretical and religious bases of the church

сакральна архітектура | 6

Головний фасад у першому варіанті The main façade of the primary project

План церкви The plan of the church


ЦЕРКВА СВЯТИХ ВОЛОДИМИРА ТА ОЛЬГИ НА ВУЛИЦІ ЦЕРКОВНІЙ У ЛЬВОВІ

CHURCH OF ST. VOLODYMYR AND ST. OLGA ON CERKOVNA ST. IN LVIV, UKRAINE

Конкурсний проект. Друге місце. Проектування- 1990

Competition entry. Second prize. Designing-

Ідея єдиної соборної вселенської церкви покладена в композиційну основу споруди церкви, що в своїй основі утворює куб, частково заглиблений в землю, а з половини зрізаний на піраміду. Він полегшений двома двосхилими дахами над навою, що йдуть перпендикулярно один до одного та пониженнями даху на кутах споруди. Такий прийом має асоціативні корені візантійської архітектури, коли з маси стіни виймалися частини об`ємів. Візантійська будівельна традиція поєднується з багатоярусністю народної архітектури, зокрема бойківської, в дещо спокійнішій і менш темпераментній формі, зважаючи на оточення. Багатоповерхові будівлі трактуються як гори, а церква знаходиться в тісному кільці гір, в так званому ландшафтному коридорі. Протиріччя між машинною архітектурою сучасного житлового кварталу і духовною архітектурою культової споруди покликало до створення проміжного, “сірого” простору. Ним має стати народний дім - будівля лінійної структури. Об`єми церкви і дзвіниці вивірені діагоналями і пов`язані між собою просторовими невидимими зв’язками, утворюючи врівноважену, симетричну композицію.

The idea of the united apostolic church is in the composite basis of the church, which represents the cube, partially profound in the ground, and cut off to the pyramid. It is facilitated by two sloping surfaces above the nave, which go perpendicularly one for another and downturn of the roof at the corners of the structure. Such method has associative roots of the Byzantian architecture, when the parts of the volumes were come out from the mass of the wall. The Byzantian building tradition incorporates with the multi layers of the folk architecture, in particular of Bojkivska architecture, but in quieter and less temperamental form. The multi-storey houses are treated as a mountains, and the church is in the close ring of the mountains in the landscape corridor. The contradictions between machine architecture of the modern inhabited quarter and spiritual architecture of the sacred structure have resulted in creation of the intermediate, “grey” space. The civic house should become such the “grey” space as the building of the linear structure. The volumes of the church and church- tower are drawn by the diagonals and joined among themselves by the spatial invisible links, forming the counterbalanced and symmetric composition.

Макет церкви

The model of the church

сакральна архітектура | 7

1990


ЦЕРКВА СВЯТИХ ВОЛОДИМИРА І ОЛЬГИ У БІРКАХ ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

CHURCH OF ST.VOLODYMYR AND ST.OLGA IN THE VILLAGE OF BIRKY, YAVORIVSKYI DISTRICT, LVIV REGION, UKRAINE

Проектування - 1991-1996. Будівництво – 1991-2003. Замовник - українська греко-католицька громада села Бірки. Структура церкви базується на темі українського бароко. Фронтони церкви повторюють плавні лінії омофору з ікони Покрова Богородиці (“Всім скорбящим радість”) XVII ст. зі села Стара Сіль Львівської області. (Див. ст.106-107 «Українське народне малярство ХІІІ-ХХ століть». К.Мистецтво,1991). Ієрархія святих ікони відображена в структурі фасаду церкви. У початковому варіанті куполи вирішувались просторовими металевими конструкціями над залізобетонними склепіннями. Реалізований варіант куполів розроблений у традиційних формах.

Designing- 1991-1996. Construction – 1991-2003. Customer- Ukrainian Greek-Catholic religious community of the village of Birky. The church structure is based on the theme of Ukrainian baroque. The feminine source is in the formation of the baroque dome. The smooth lines of the shawl on the icon of the Intercession of Our Lady `The Consolation of all afflicted` of XVII, from the village of Stara Sil, are repeated on the gable of the church. The hierarchy of the icon is reflected in the structure of the facade of the church.

Головний фасад у першому варіанті

The main façade of the primary project

сакральна архітектура | 8


Вид зі сходу, розріз та план церкви South view, section, plan of the church

сакральна архітектура | 9


ЦЕРКВА СВЯТОГО ВВЕДЕННЯ У БРЮХОВИЧАХ БІЛЯ ЛЬВОВА

The church is situated in the recreation part of Lviv. This picturesque site with its peculiar buildings reflected in the architectural solutions of the church.

Проектування-1991-1992р.

Будівництво-1992-1997рр. Замовник- українська православна релігійна громада в Брюховичах. Церква розташована в рекреаційній частині Львова. Мальовнича місцевість з її оригінальними будівлями відобразилась на архітектурних рішеннях церкви. Архітектурний образ храму навіяний мотивами храмових споруд видатного архітектора українського модерну Олександра Лушпинського.

Головний фасад церкви church

The main facade of the

CHURCH OF HOLY ENTERING IN BRIUKCHOVYCHI, LVIV REGION, UKRAINE Designing- 1991-1992. Construction - 1992-1997. Customer- Ukrainian orthodox religious community of Briukchovychi.

сакральна архітектура | 10

План церкви

Plan of the church


ЦЕРКВА СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА У СЕЛІ КУПИЧВОЛЯ ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

CHURCH OF ST. VOLODYMYR IN THE VILLAGE OF KUPYCHVOLYA, ZHOVKIVSKYI DISTRICT, LVIV REGION, UKRAINE

Проектування- 1992-1994рр. Будівництво - 1994-1997рр. Церква реалізована у другому варіанті.

Designing - 1992-1994 Construction - 1994-1997 The church was built in the second version

Розріз церкви у першому варіанті The section of the church in the first version

сакральна архітектура | 11


ЦЕРКВА СВЯТОГО МИКОЛАЯ У ЛЮБІНЮ ВЕЛИКОМУ, ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проектування- 1992-1993рр. Будівництво - 1993-1997рр. В часі проектування храму в захристії дерев`яної церкви св.Миколая зберігалася ікона святого Миколая з клеймами та копія проекту Євгена Нагірного для Любіня Великого. Обидва твори суттєво вплинули на планувальну структуру та образ запроектованого храму. Церква реалізована з деякими змінами фасадів

CHURCH OF ST. MYKOLAJ IN LYUBIN VELYKYI, LVIV REGION, UKRAINE Designing - 1992-1993 Construction - 1993-1997 The church is realized with some changes of facades.

сакральна архітектура | 12

Західний фасад церкви Western facade of the church План церкви The plan of the church


РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ`ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ XVII-XIX СТОЛІТЬ КОСТЕЛУ СВЯТОЇ УРСУЛИ НА ВУЛИЦІ ЗЕЛЕНІЙ У ЛЬВОВІ Проектування- 1992-1994рр. Реставрація - 1993-1996рр. Монастир домініканців з костелом св.Урсули був заснований в 1685р. і збудований в оточенні зелених садів галицького передмістя при Покутському шляху. Дзвіниця (про що свідчить ліцитація 26 квітня 1785 року), як очевидно, й монастир були дерев`яними, тому й не збереглися. В листопаді 1785 року костел було передано Євангелічній громаді. Повністю втрачена структура монастирської території з садом,

Головний фасад після реcтаврації The main façade after restoration

сакральна архітектура |

13

городом, розкішним бароковим подвір`ям, що, очевидно, було перед головним фасадом. Вигнутий головний фасад костелу з пілястрами на два поверхи є характерною ознакою класичного бароко. В 1878 році у фасад вставлено прямолінійний класицистичний портал з трикутним фронтоном та надбудовано еклектичні вежі. У 40-х роках ХХст. будівлю костелу передають під склад, і вона занепадає. Даним проектом костел пристосований для потреб громади ЄХБ на 1000 віруючих. Будівлі повернуто барокову структуру з урахуванням пізніших нашарувань. У бічних навах влаштовані емпори, збільшені хори. Замінене перекриття центральної нави - з плоского на склепінчасте трьохосьове, влаштовані нові дахові конструкції основного об`єму та веж.


RESTORATION OF ARCHITECTURAL MONUMENT OF XVII-XIX CENTURY - CHURCH OF ST. URSULA IN ZELENA ST. IN LVIV, UKRAINE Designing - 1992-1994 Restoration - 1993-1996 Monastery of Dominican with church of St. Ursula was founded in 1685. The main bent facade with pilasters is

Фрагмент фасаду недільної школи The fragment of façade of the Sunday school

сакральна архітектура |

14

the characteristic attribute of the classic baroque. The rectilinear classic porch and the triangular gable were inserted into the facade and two towers were built in 1878. From 40-th of XX c. the church was used as the warehouse, and structure comes in decline. According to this project, baroque structure is returned to the building with the account of later stratifications. The church is adapted to needs of Baptists on 1000 believers. The balconies are arranged in the side naves, the choirs are increased. The flat ceiling above the central nave is replaced on the three-centered vault, and new roof beams are arranged above the basic volume and towers.


сакральна архітектура |

15


ХРАМОВИЙ КОМПЛЕКС ЦЕРКВИ ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО НА ВУЛИЦІ ШИРОКІЙ У ЛЬВОВІ Проектування - 1992-1993рр. Будівництво - 1993-2004рр. Комплекс об`єднує церкву на 1200 чоловік, каплицю на 200 чоловік, недільну школу на 144 учні, дзвіницю. Святе Вознесіння відбулося через 40 днів після Воскресіння Хреста в околицях Єрусалиму після розмови з апостолами. Останнім жестом Христа перед зникненням було благословіння. Два мужі в

білих одежах стали коло них. /Діяння 1,10-12/. “Два мужі в білих одежах” - типовий опис ангелів у Новому Завіті. Ісус Христос в оточенні двох ангелів - основна ідея трикупольної композиції церкви. Триверхі церкви мають глибокі корені в будівельній традиції українського народу. Плавні лінії куполів, виконаних з білої бляхи символізують білі одежі апостолів, святість і урочистість моменту Вознесіння Господнього. Композиції фронтонів, куполів, завершень допомагають осмислити кращі традиції українського народу 30-их років, по яких припинилося творення української архітектурної форми. Чотири колони формують просторові арки, які підтримують барабан і головний купол.

TEMPLE COMPLEX OF THE CHURCH OF HOLY ASCENSION IN SHYROKA ST. IN LVIV, UKRAINE Designing - 1992-1993 Construction - 1993-2004 The complex consists of the church for 1200 people, the chapel for 200 people, the Sunday school for 144 pupils, the church- tower. Holy Ascension took place 40 days after the rising of Christ, in outskirts of Jerusalem after Jesus spoke with the apostles. The blessing was the last act of Christ before disappearance. Two men in the white clothes stood near them. /Acts-1,10-12/. “Two men in the white clothes”- it is a typical description of the angels in the New Testament. Jesus Christ between two angels- it is the main idea of the three- dome composition of the church. The churches with three domes have deep roots in the building tradition of Ukraine. Smooth lines of the domes, which are made from white steel, symbolize the white clothes of the apostles and the sacredness of the moment of Holy Ascension. The compositions of the gables, of the domes, of the peaks help us comprehend the best architectural traditions of the 1930`s, after that the creation of the Ukrainian architectural form ceased to exist. Four columns form the four three-dimensional arches, which support the drum with the main dome.

сакральна архітектура |

16


Західний фасад Western façade

сакральна архітектура | 17


Ескіз іконостасу. Художник Любомир Медвідь Sketch of the iconostas by artist Lubomyr Medvid

сакральна архітектура | 18


Ескіз іконостасу та поліхромії храму. Художник Любомир Медвідь

сакральна архітектура | 19


РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ`ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ XV-XIX СТ. КОМПЛЕКСУ МОНАСТИРЯФОРТЕЦІ СВЯТОУСПЕНСЬКОЇ УНІВСЬКОЇ ЛАВРИ, ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проектування - 1993-1995 Реставрація - 1993-2003 Пам’ятка архітектури XV-XX ст. монастир- фортеця у селі Унів Перемишлянського району (ох. №437) відомий як Святоуспенська Унівська Лавра. Це один з найцікавіших архітектурних ансамблів в Україні, розміщений на території 2,4 га за 60 км від Львова. Мальовнича місцевість в оточенні гір Короната і Черниця з цілющим джерелом, багата історія, народні перекази та легенди створюють захоплюючий контекст, в якому вже понад сім століть живе і розвивається визначна пам’ятка архітектури, мистецтва, історії та культури українського народу. Точна дата заснування монастиря невідома, а найдавніша збережена письмова згадка про нього міститься в королівській грамоті за 1395 рік, як про давновідомий. Найновіші історичні дослідження вказують на 1300 р. Це був центральний монастир Галицької єпархії, а Святоуспенський відпуст в Уневі чи не найдавніший у Галичині (дивись Додаток 4). Споруди монастиря та церкви змінювали свій первісний вигляд в результаті численних перебудов. У ХVI ст. відбудовується церква з каменю у готичному стилі з оборонним характером. Навколо церкви чотирикутником зводились муровані стіни, при яких розміщувались дерев`яні келії та наріжні вежі. Грунтовна перебудова проведена архимандритами Варлаамом/1668-1713рр./ та Атанасієм/1713-1746рр./ Шептицькими. Ансамбль монастиря був «в квадрат» обведений новим валом, на ньому навколо паркан під дашком гонтовим, на кожному розі валу - башта з дерева під гонтами. Побудована кам`яна палата - дім опата, муровані келії, при західній монастирській стіні влаштовані відкриті підсіння, над якими у вузькій залі була розташована друкарня. В 1790 році монастир скасовано і з цього часу він став літньою резиденцією львівських митрополитів. У 1816 році, коли галицький митрополит Михайло Левицький поселився на постійно в Уневі, в монастирі відбулися значні зміни: вали розкопано, рови засипано, побудовано двоповерхову палату для митрополита. В 1903-1905 рр. в монастирі проведені реставраційні роботи. В 1919 році митрополит Андрей

Шептицький відроджує чернече життя в стінах монастиря, і постає нова обитель - Святоуспенська Унівська Лавра монахів Студійського Уставу. 1950 року в монастирі створено інтернат для психічнохворих. У 1960 і 1971 рр. проведені ремонтні роботи, в результаті яких на другому ярусі західної стіни прорізані віконні прорізи, закладена галерея, здійсненіі зміни в архітектурному декорі фасадів та плануванні. 1991 року пам’ятка повертається монахамстудитам. В 1993 році архітектурна майстерня “Симетрія” розпочала проектні роботи по реставрації Святоуспенської Унівської Лаври . Правила співжиття іноків Студійського Уставу - ”Типікон” взяті за основу рішень по плануванню приміщень монастиря (дивись Додаток 3). Треба було віднайти і зберегти ключові сторінки будівельної історії пам’ятки, включити їх до експозиції та щоденного прочитання і вивчення, щоб продовжити повноцінне життя пам’ятки. В західному корпусі відновлені бійниці ключовидної форми, а галерея вивільнена від замурувань. Об`єми будівель монастиря покриті дахами з чорної керамічної дахівки. Чорне і біле – мінімалістичне вирішення кольорів на фоні розкішної природи є оптимальним для даної функції. Строгість і простота панує у плануванні, в лаконічних інтер`єрах приміщень, у зовнішньому вигляді монастиря. Та й не потрібно багато слів там, де говорить історія, де йде розмова з Богом. Монастир поновив належний йому ритм життя, розміряний на молитву, навчання і працю. Осторонь від великих міст та шумних доріг він кличе до себе людей, що прагнуть відповідей на питання сучасного світу, минулого та вічного.

Ескізний проект реставрації.

сакральна архітектура | 20


Західний фасад Western façade

План монастиря The monastery plan

RESTORATION OF ARCHITECTURAL MONUMENT OF THE XV-XIX CENTURY, COMPLEX OF UNIV HOLY ASSUMPTION MONASTERY- FORTRESS, UKRAINE Designing - 1993-1995 Restoration - 1993-2003 The ensemble of the Holy Assumption monastery is situated on the picturesque valley between the hills Koranta and Chernytcya near the miraculous source. Univ monastery- fortress is one of the most interesting architectural ensembles in Ukraine. As historical, cultural and educational relic, it was first mentioned in manuscripts as long as 1395. The church was reestablished in the XVI century. The stone walls with wooden cells and wooden corner towers were erected around the church. Archimandrites Varlaam Sheptytskyi and Athanasius Sheptytskyi in the first half of XVIII century rebuilt the monastery. In 1816 under the first Halician Metropolitan

сакральна архітектура | 21

Mykhailo Levytskyi Univ became a metropolitan residence. The twostories palace was built. Metropolitan Andrew Sheptytskyi passed Univ monastery on to be used as Studite Lauvra in 1919. The original buildings of the monastery and of the church was rebuilt more than once.


Фіксація зондажів поліхромії митрополичих палат. Фрагмент плафону та фризу.

Nevertheless,the ensemble has not lost its power to prompt such design decisions, which would load it with new energy. For this purpose the key pages of the building history of the monument were found and involved for the exposition and daily perusal. In 1994 restoration works started to re-establish the complex of Univ monastery. The planning scheme was founded on the `Typikon`- it is collection of the rules for Studite monks. The deep interrelations between architecture and theology are established by light, proportions, details and spatial order of the monastery.

сакральна архітектура | 22

The monastery buildings are covered with a roof, made of the black ceramic tiles. As black absorbs the sun`s rays, the roofs draw energy of environmental meadows and woods, that to give it to thirsty. `Black and white` it is the minimalistic colour decision for the given function on the background of the magnificent nature. Serenity and simplicity are the main precepts of the planning, of the laconic interiors and exteriors of the monastery. Words are not needed, where history speaks of a dialogue with God.


Галерея при західній стіні Обрамлення вікна митрополичих палат

сакральна архітектура | 23

Фрагмент Інтер`єрів монастиря Фрагмент південного фасаду північного корпусу


КОМПЛЕКС ХРАМУ АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО НА ВУЛИЦІ ХРЕЩАТИНСЬКІЙ У ЧЕРНІВЦЯХ Проектування – 1997 Місце для будівництва комплексу обрано на мальовничому пагорбі Стинка з гарним виглядом на історичне місце Чернівці. Архітектурну ідею творить біблійна постать Апостола Андрія- мужа сильного. За легендою святий Андрій проповідував у Скіфських землях і дійшов аж до Києва. На київських пагорбах він встановив хрест з пророчими словами: «Ви бачите ці гори? Повірте мені, на них зійде Божа благодать.»

]

сакральна архітектура | 24

Архітектура храму розвиває традиції сакрального народного будівництва Буковинської школи. Хатній тип церкви був особливо шанований цією школою. Основні риси цього типу використані в проекті. Рівноширокі апсиди формують хрестовий план. Всі об`єми покриває високий дах з великими звісами, з якого виростають шоломовидні завершення з ліхтарями. Взаємне розміщення цих завершень і їх форми, наче напнуті вітром, створюють динаміку вгору і вперед. Рух вперед завжди застосовувався українцями і має важливе символічне значення в одвічному стремлінні українського народу до самовдосконалення - збільшувати, наповнювати. Незвичний, несподіваний світ наповнюється Божим духом, Божою благодаттю. Пластичні лінії плану та об`єми утворюють романтичний образ храму у вигляді вітрильника, корабля,ковчега.


COMPLEX OF THE TEMPLE OF APOSTLE ANDREW IN KHRESHCHATYNSKA STREET IN CHERNIVTSI, UKRAINE Designing – 1997 The site for the building complex was chosen at the picturesque hill Stynka with a beautiful view of the historic town of Chernivtsi. The architectural concept was created from biblical figure of the Apostle Andrew. He was a courageous and strong man. Legend has it of St.Andrew preached in the region of the Skith`s land and that he even went to Kyiv. On the Kyiv hills he established the cross with the prophetic words: `Can you see these mountains? Believe me they will be blessed by God.` The architecture of the temple develops the region of Bukovyna School`s traditions of the sacral folk construction. The house Bukovyna type of the church was particular favourite type of this school. The main features of this type are used in this project. The equal wide apsidal- ended bays form the cross plan of the building. The high and wide hipped roof with the large overhangs covers all of this components. Similar to the helmets, tents with the opening rise from the roof.

сакральна архітектура | 25

Because of the special location and forms the tents stretch upwards and forward as though they are tighten by the wind. The move forward was always appreciated by Ukrainians and had important symbol meaning- to increase, to fill. Incomprehensible, incredible world fills of the divine spirit divine blessing.


CВЯТОТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР МОНАХІВ СТУДІЙСЬКОГО УСТАВУ У СЕЛІ ЗАРВАНИЦЯ, ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ, ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

HOLY TRINITY MONASTERY OF STUDITE MONKS IN THE VILLAGE OF ZARVANYTSI, TEREBOVLYANSKYI DISTRICT, TERNOPIL REGION, UKRAINE

Проектування - 1996 Початок будівництва – 1997

Designing – 1996 Beginning of construction works – 1997

Територія для будівництва монастиря знаходиться за 500м від чудодійного джерела, пов`язаного з об`явленням Матері Божої і обіймає частину плато та схилу на правому березі річки Стрипи. Планувальна структура монастирського комплексу прийнята на основі узагальнення традицій планування монастирів східного та західного обрядів. Надземна церква на 600 віруючих, підземна церква на 300 віруючих, дзвіниця та монастир на 30 осіб утворюють замкнуту частину- місце спокою і тиші з символічними елементами саду або раю біблійного. У відкритій частині знаходиться гостинний двір для світських осіб на 15 місць. Фронтон головного входу запроектований з використанням стилізованих форм центрального кіотця з княжої діадеми ХІІ ст. зі сценою Вознесіння.

Генплан Masterplan.

сакральна архітектура |

26

The territory for construction of monastery is situated on distance of 500m from a miracle source, which connected with the announcement of God`s Mother, and occupies the part of the plateau on the right side of the river Strypa. The planning structure of the complex is accepted on the basis of the generalization of traditions of monastery planning in eastern and western ceremonies. The ground church on 600 believers, underground church on 300 believers, church- tower and monastery on 30 people make the closed part - the place of calmness and silence with the symbolical elements of the garden or Biblical paradise. There is the guest house on 15 people with the regular garden in the open part. The female origin was one of the sources of the baroque domes of the church. It has come on change man's source – helmet-like form, which took place in sacred architecture of the ХІІ- ХІІ сenturies. The church- fighter becomes the churchdefender, protector, God`s Mother. The offered helmet-like domes and signatures as skull-cap should be replaced on the poppy-like tops. The gable of the main entrance is projected with use of the stylized forms of the prince diadem of ХІІс. with the image of Ascension.


Західний фасад

Western façade Південний фасад Southern façade

сакральна архітектура |

27


ХРАМ ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО У ЛУЖАНАХ , КІЦМАНСЬКОГО РАЙОНУ, ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Головний фасад The main façade Портал головного входу Portal of the main entrance

CHURCH OF HOLY ASCENSION IN THE VILLAGE OF LUZHANY, KITSMANSKYI DISTRICT, CHERNIVTSI REGION, UKRAINE Designing – 1996 Beginning of construction works – 1997 Five - domed church, cross in the plan, with three entrances is projected with use of the motives of Bukovyna folk architecture and Ukrainian baroque elements.

сакральна архітектура | 28

Проектування - 1996 Початок будівництва – 1997 П`ятиверха церква, хрещата в плані, з трьома входами запроектована з використанням мотивів буковинського народного зодчества та елементів українського бароко.


ЦЕРКВА СВЯТОГО МИКОЛАЯ У ГОРОДКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проектування – 1995-2001 Початок будівництва – 1997 Одноверха семидільна церква завершена сімома хрестами, що символізують сім святих тайн або сім дарів Святого Духа. Церква посвячена святому Миколаю - опікуну мореплавців, звідси образ у вигляді корабля або Ноєвого Ковчега. Парні різновеликі об`єми, парно розташовані вікна, деталі фасаду - символізують пари кожного виду, що взяв з собою Ной у Ковчег. Складна планувальна композиція храму продиктована містобудівельною ситуацією. При розробці стилістики церкви компільовані елементи давньоруської архітектури Х-ХІІІ ст., церкви св. Миколая у Львові, дерев`яної церкви св. Миколая що була на цьому місці і згоріла.

Церква реалізована з радикальними змінами фасадів

Північний фасад Nothern facade

СHURCH OF ST. NICOLAS IN HORODOK, LVIV REGION, UKRAINE Designing – 1995-2001 Beginning of construction works – 1997

План церкви Plan of the church

сакральна архітектура | 29

Divided into seven parts, the church with one dome is finished by seven crosses, which symbolize seven sacred secrets or seven gifts of Sacred Spirit. The church is devoted to St. Nicolas - the guardian of the seafarers, from here image as the ship or Noah`s ark. The pair volumes, windows and details of the facade symbolize pairs of each kind, which were taken by Noah in his ark. The compound composition of the temple is dictated by the town-planning situation. The theme of Old Rus architecture of X-XIII centuries, the elements of the church of St.Nicolas in Lviv, the wooden church of St. Nicolas, which was on this place and has burned down, motives of modern architecture were used by development of stylistics of the church.


РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ`ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ 1419 РОКУСПОРУДИ КОСТЕЛУ ТА МОНАСТИРЯ ФРАНЦИСКАНІВ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДЛЯ ПОТРЕБ ЦЕРКВИ І МОНАСТИРЯ МОНАХІВ-СТУДИТІВ У ГОРОДКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проектування – 1996 Будівництво – 1997-2002 Городок існував вже в 1213 році. Місто давно укріплене і захищене замком, король Ягайлло в 1389 р. перевів з руського права на магдебурзьке. В 1419 р. він заснував у Городку костьол і монастир ордену Францисканів. В 1553 році монастир був розширений. У 80-х роках XYIII ст. францисканський монастир в Городку ліквідований. Колишній костьол перетворений у військовий склад, а монастирські приміщення пристосовані під кавалерійські казарми. В кінці XIX-на початку ХХ століть у костьолі розташовується військова в`язниця. Наприкінці XIX століття в приміщеннях костьолу та монастиря проводились ремонтно-реставраційні роботи. 1996року монахи Студійського Уставу розпочали віднову цих споруд, які довгий час не використовувалися і перебували в аварійному стані. Проектом реставрації передбачено відновлення об`ємно-планувальної структури храму та монастиря. Під час архітектурно-археологічних обстежень споруди було виявлено, що від первісного об`єму збереглися стіни головної нави та частини апсиди до рівня проміжного карнизу на висоту п`яти метрів. Східна частина півкруглої апсиди, бабинець з дзвіницею та другий ярус основної нави були добудовані в часи перебудови храму. Історичні джерела вказують, що тут була «одна з найстаріших культових споруд Русі, що сягала своїм заснуванням ще часів панування руських князів».(Старожитна Польша. Варшава. 1845 рік.) Розміри цегли та тип кладки підтверджують, що на цьому місці вже існував храм до того, як він був перебудований під костьол. Авторським колективом запропоновано два варіанти романтичної реставрації об`ємного вирішення церкви. Перший - виконано у компіляціях на тему давньоруської архітектури, взявши за основу аналог – церкву у Переяславі; другий – еклектичний, що найповніше ілюструє будівельну історію пам’ятки і побудований на архетипах Галичини. Перший варіант з певними відхиленнями від проекту,а саме - конструктивні рішення переходу з

сакральна архітектура | 30

прямокутного плану на циліндричний барабан, було реалізовано. На першому ярусі церкви знаходяться: ганок, бабинець, нава, вівтар, ризниця, хрещальня та переділ. Перекриття над бабинцем - хрестове склепіння, над хорами та апсидою - склепіння, над навою - купол, решта приміщень перекриті плоским монолітним залізобетонним перекриттям. Будівля монастиря - одноповерхова з підвалами та горищем, близька до квадрату зі сторонами 28,2x28,0м довкола внутрішнього подвір`я розміром 10,8x8,20м. Споруди невеликі по розмірах, муровані з цегли та каменю. У проекті передбачено відновлення планувальної структури монастиря з використанням об`єму мансарди.

RESTORATION OF THE ARCHITECTURAL MONUMENT OF 1419 - BUILDING OF THE CATHOLIC CHURCH AND THE MONASTERY OF FRANCISCANES - AND ITS ADAPTATION TO T HE NEEDS OF THE CHURCH AND THE MONASTERY OF STUDITE MONKS IN HORODOK, LVIV REGION, UKRAINE Designing – 1996 Construction – 1997-2002 Horodok was existing in 1213 already. The town had castle and military fortification in 1389, when king Yagello transferred Horodok from the Rus law to the Magdeburg law. In 1419 he has founded the Catholic church and the monastery of Franciscanes in Horodok. In 1553 the monastery was extended. In 80-th of the XYIII century the monastery of Franciscanes in Horodok was liquidated and adopted to the military store, the cavalery barracks. In 1996 Studite monks started to renovate these buildings, which were unused for many years and were in bad condition. The historic materials mentioned, that there was “one of the ancient sacred buildings of Rus from times of prevailing of Rus princes.” Archaeological research, dimensions of the bricks and type of the brickwork confirmed existence of the Old Rus church before its rebuilding on the Catholic church. That is why the main planning decisions were took in the compilations on the theme of Old Rus architecture of Halychyna. There are porch, entrance, nave, alter, sacristy on the ground level of the church. The cross vault, barell vault, dome were used as the structural elements. The plan of the monastery is similar to the square 28,2 x28 m with the inner courtyard 10,8 x8,20m. The planning structure of the monastery is renovated and the attic story is adopted to the needs of Studite monks .


Вигляд церкви та нереалізований варіант проекту View of the restored church and one of the project variant

сакральна архітектура | 31


ХРАМ РІЗДВА ХРИСТОВОГО НА РОЗІ ВУЛИЦЬ КОМАРОВА ТА СТАСЮКА У ЧЕРНІВЦЯХ

CHURCH OF CHRISTMAS ON KOMAROV-STASIUK ST. IN CHERNIVTSI, UKRAINE

Проектування – 1997

Designing – 1997

В основу архітектурного задуму храму Різдва Христового покладено сновидіння протопресвітера отця Степана Антоновича. У березні 1996 року у хрестопоклонну третю неділю посту зі суботи на неділю ангелом, посланим від Бога, було сказано спорудити храм у вигляді Вифлеємської зірки. ”Вифлеємська зірка, що явилася мудрецям і привела їх на місце народження Спасителя, очевидно, було неприроднім явищем, а чудесним, - виконавши своє призначення, вона потім зникла з неба” (Буття ХV,5-6). Факт сновидіння в історії будівництва храмів непоодинокий. Храм святої Софії в Константинополі побудований теж на підставі сну імператора Юстиніана. Округлі будови, чи так звані ротонди - одні із найдавніших культових будівель в історії будівництва храмів. Очевидно проводити розбивку будівлі з допомогою кілка і шнура, промальовуючи нарис майбутніх стін на землі, був найбільш простим. Окрім того, коло, що немає початку і кінця, є символом Бога, його мудрості, досконалості. “Найдавніші ротонди, відомі в Україні: в Херсонесі коло 600 р., Вишгороді-1115 р., Галичі- ХІІ-ХІІІ ст., ГорянахХІІ-ХІІІ ст., ЛавровіХVст., Камянці1575р.,Мукачеві-1661р.” (В.Січинський. ”Ротонди на Україні” К.1929 р.) Архітектура храму навіяна мотивами буковинського народного зодчества та архітектурою храмів міста Чернівці. Церква- одноверха ротонда діаметром 38,4 метра з 14ма різновеликими апсидами, що завершуються куполами, з 4-ма сигнатурами на головному вході має всього 19 верхів, які символізують відповідно: Ісуса Христа, сім Святих Тайн, сім дарів Святого Духа та чотирьох євангелистів. За основу планувальної структури храму взято вигляд чотирнадцятикутної Вифлеємської зірки з храму Господнього у Єрусалимі. В цокольному поверсі запроектовано храм на 300 віруючих, три класи недільної школи на 24 учні кожний, 6 класів для занять музикою, зал нарад на 50 осіб, трапезна на 30 осіб, хрещальня, крипта. На першому поверсі- нава на 2000 осіб, три вівтарі (Благовіщення, Різдва Христового, Стрітення Праведного Симеона), ризниця, паламарня та каплиця. На висоті 6 метрів розміщені хори, канцелярія та бібліотека. Центральний купол підтримують 8 колон, 4 з яких на вході густіше поставлені, ніби відділяють бабинець від нави. Перекриття простору від барабану центрального купола до зовнішніх стін апсиди влаштовано у вигляді складок або так званого діамантового склепіння. Так само перекритий підземний поверх. Барабан має 14 вікон для освітлення інтер`єру храму. Діаметр центрального куполу 14 метрів. Розміщення вікон вівтарної частини надземної церкви, барабанів куполів та веж запроектовані із розрахунку постійного освітлення основної світлової домінанти інтер`єру - розп`яття на центральному вівтарі на висоті 6,0-7,2 м під час ранкової та вечірньої літургії на основні релігійні свята.

Church- rotonda of the diameter of 38,4m is in the form of the star of Bethlehem with 14 rays- lanterns coming from the drum of the central dome. Each ray is finished with the dome above the apse. The central dome diameter is 14 meter. The overlapping of the church space is projected as the diamond vault. The architecture of the temple is suggested by the motifs of old Ukrainian architecture and Bukovynian folk architecture. The complex comprises a ground church for 1200 people, an underground church for 300 people, a Sunday school, a music school, a conference hall seating 50 people and a library- of the total scope of construction work 28,000 cubic meters.

сакральна архітектура | 32

План першого поверху церкви Ground floor plan


сакральна архітектура | 33


ПАПСЬКИЙ ВІВТАР НА ЛЬВІВСЬКОМУ ІПОДРОМІ НА ЧАС ВІЗИТУ СВЯТІШОГО ОТЦЯ В УКРАЇНУ

для проведення двох Архиєрейських Літургій, і був розібраний після від`їзду Святішого отця, не залишивши сліду. Матеріального... Техно-економічні показники: Загальна площа - 1107 м. кв. Площа забудови - 580 м. кв. Будівельний об`єм - 5600 м. куб.

Проектування - березень- квітень 2001р. Будівництво - травень- червень 2001р. Замовник – Архієпархіальне управління УГКЦ Авторським колективом Львівської Академії Мистецтв та архітектурної майстерні “Симетрія”, у складі заслуженого діяча мистецтв України Андрія Бокотея, народного художника України Любомира Медвідя та заслуженого архітектора України Миколи Рибенчука, розроблено проект Папського вівтарю на іподромі по вул. Стрийській у Львові на час приїзду Святішого Отця в Україну. Перед авторами проекту стояло завдання мінімальними архітектурними засобами, обмеженою кількістю будівельних матеріалів і в найкоротший технічно-можливий термін запроектувати будівлю, що узагальнювала би багату архітектурну традицію храмового будівництва у Галичині. З багатьох пропонованих варіантів замовник вибрав конструкцію з трьома арками. Триверхі храми здавна будувались в Україні, бо в такий спосіб зодчі хотіли осягнути таємницю Пресвятої Трійці. Така мова архітектури є зрозумілою українському серцю. Як споруда символічна будівля вивершена трьома просторовими арками, що символізують таємницю Пресвятої Трійці- основу християнської церкви і виростають з масивного подіуму - образ скелі - святого Петра, наслідником якого є Папа Римський. Світле тканинне покриття арок робить їх легкими і подібними до одежі святих. Невидимими нитками-променями, що спадають донизу, арки підтримують покриття над вівтарем. Дві похилі площини цього покриття з`єднані між собою плавно заокругленою центральною частиною, створюють динамічну композицію, що легко виступає вперед і ніби прагне сховати під своїм покровом всіх присутніх. Як споруда функціональна- це подіум висотою 5.4 м, загальними розмірами 16.2х32.4, захищений від дощу і вітру та відкритий до зібрання віруючих. На нижньому ярусі платформи - необхідні обслуговуючі приміщення, ліфт та сходи. На верхньому ярусі центральне місце займає вівтар та ризниці Святішого Отця і сослужителів. По боках- місця для 250 єпископів. Перед вівтарем півкругла тераса та широкі парадні сходи для підходу дарителів. Платформа рясно уквітчана квітами, а сходи накриті килимами. Між вівтарем і підхідною терасою - іконостас з двох ікон. В центрі - престіл, розмірами 2м х2м. У глибині вівтаря нагірне місце з троном та місцями сослужителів. Над ними запрестольна ікона - Божа Матір Знамення - круглий образ діаметром п`ять метрів. Все це виважено упорядковано у відповідності до канонів Святої Літургії. Як споруда емоційна будівля витримана у різних відтінках білого кольору для творення атмосфери свята й святості, тільки нагірне місце- в активному кольорі для контрасту зі світлими ризами учасників літургії. Природа - активний компонент архітектурного задуму: сонце - як координатор межі світла-тіні, небо і хмари - як динамічний фон і заповнення арок . Як споруда екологічна, папський вівтар в металевих конструкціях білого кольору, без кам`яних стін і бетонних фундаментів незбагненно легкий і неземний. Він з`явився

сакральна архітектура | 34

Головний фасад Папського вівтаря в остаточному варіанті The main façade of the Papal alter in the final variant Один із варіантів Папського вівтаря One of the variants of the Papal alter


massive podium, which symbolize St. Petro rock. And Pope Joan II is St. Petro successor. Light fabric roof looks like holy clothes. Altar roof is held by invisible threads, which are fastened to arch. Two inclined planes are connected together with rounded central part and create dynamical composition which move a little bit forward and it looks like it wants to protect all presents. Like functional, the building is the podium of 5.4 m high with size 16.2m x 32.4m, protected from rain and wind and open for the believers. There are service rooms, elevator and stairs on down stage of podium. Altar takes the main place on up stage. There are places for 250 bishops on both sides from alter and semicircular terrace with wide main stairs before alter. The podium is decorated with flowers and carpets. Iconostasis is situated between altar and terrace. The communion (2x2m) is situated in the centre. There is high place with the throne - Pope seating in depth of the altar. St. Maria icon with 5 m of diameter is above the throne. That all are created according to the rules of Holy Liturgie. Like emotional, the building is made in white colours for holy and celebrity atmosphere, only the high place is made in active colour for contrast with white clothes of priests. The nature is a part of architectural idea: sun coordinates the border of lights and shadows, and sky makes dynamic background. Like ecological, the building is made of the metal constructions without massive walls and concrete foundation, and it looks very light. It was pulled down after two liturgies and there is no track of it. Material... Technical and economical qualities Overall squre - 1107 sq. m. Building square - 580 sq. m. Building volume - 5600 cube m.

PAPAL ALTAR IN THE LVIV HIPPODROME FOR THE POPE`S VISIT TO LVIV, UKRAINE Designing - March - April - 2001 Construction - May - June – 2001 The project of Pope altar on Stryjska str. in Lviv was worked out by Lviv Art Academy and Architectural Studio “Symmetry”, and especially by Honoured artist of Ukraine Andriy Bokotey, National artist of Ukraine Liubomyr Medmid’ and Honoured architect of Ukraine Mykola Rybenchuk. To create the structure with reach tradition of the church building in West Ukraine using minimal architectural means, limited time and building materials was the main task, set before the authors of the project. In Ukraine three-top temples people build for ages. In such way they try to comprehend mystery of Holy Trinity. Such architectural language is most understandable for ukrainian heart. Like symbolic, the building is completed with three arches, which symbolize mystery of Holy Trinity and are situated on

сакральна архітектура | 35

План Папського вівтаря в остаточному варіанті The plan of the Papal alter in the final variant


КАПЛИЦЯ НА ЧЕСТЬ ВІЗИТУ СВЯТІШОГО ОТЦЯ ДО ЛЬВОВА Проектування-2002р. Каплицю- пам`ятний знак на честь візиту Папи Римського до Львова у 2001 р. пропонується встановити безпосередньо на місці проведення Божественних літургій по вул. Стрийській у Львові. Як придорожня каплиця, будівля орієнтована входом

CHAPEL IN HONOUR OF THE POPE`S VISIT TO LVIV, UKRAINE Designing – 2002 The chapel- memorial sign in honour of Pope`s visit to Ukraine in 2001 is intended to build on the place of the divine liturgies in Stryjska St. in Lviv. As a roadside chapel, structure is faced to the motorway. The glass

сакральна архітектура | 36

до автостради. Скляна фронтальна стіна з іконами Божої Матері та Ісуса Христа при необхідності закривається глухими дверима. Півкругла в плані каплиця площею 21,7м.кв займає верхню площину пологого зрізаного конусу висотою 1,2м, який засіяний газоном і окреслений півколом квіткових композицій. Органічні форми використані у фасадах каплиці і в металевих конструкціях, що оточують каплицю з південної і східної сторін і, об`єднуючись просторовим хрестом, символізують Латинську і Візантійську літургії, які правились тут Папою Римським Іоаном Павлом ІІ 25- 27 червня 2001р.

front wall with the icons of Our Lady and of Christ if it`s necessary could be closed with the blind door. Semicircular layout of the chapel with square of 21,7 sq.m is on the top of the gently sloping ploughed cone 1,2m in high, which is covered with grass. Organic forms had been used in the facades of the chapel. Two steel structures, which surround it from the south and east side and are united by the cross symbolize Latin and Byzantine liturgies served by Pope on 25-27 of June 2001, here.


ХРАМ БЛАЖЕННОГО СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МИКОЛАЯ ЧАРНЕЦЬКОГО У СТРИЮ

building. The semi- spherical dome, which occurs in the

Проектування-2007 р. Запроектована церква є квадратною в плані з заокругленням у вхідній частині. Церква накрита двосхилим дахом, продовження однієї з площин якого утворює об’єм, що вміщує дзвіницю. В двох вертикальних стінах дзвіниці вирізано два круглі віконні отвори. Трикутна геометрія, вплетена в функціональну тканину будівлі церкви, забезпечує сучасну контрточку зору твердості і чистоти структури. Півсферичний купол, що з`являється в інтер’єрі, символізує небо.

THE CHURCH OF ST. MYKOLAYA CHARNECKOGO IN STRYJ, LVIV REGION, UKRAINE interior, symbolizes sky.

Designing – 2007 The church plan is the square with roundings in the entrance part. The church is covered with the pitched roof. The continuation of one of the planes forms the roof volume, which places bell - tower. Two round window apertures are cut out in two vertical walls of the bell – tower. The triangular geometry in the functional fabric of the church structure, provides the modern counter -point of view of hardness and cleanliness of the

Загальний вид, розріз та план церкви

сакральна архітектура |

37


сакральна архітектура |

38


ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР НА ВУЛИЦІ ЛІНКОЛЬНА У ЛЬВОВІ

RELIGIOUS AND EDUCATIONAL CENTRE ON LINCOLN ST. IN LVIV, UKRAINE

Проектування-2010р.

Designing – 2007-2010

Будівельний об`єм Площа забудови Загальна площа

33000,0 м.куб. 2775,0 м.кв. 4408,0 м.кв.

Згромадження монахів-оріоністів придбало у міста земельну ділянку площею 1,6 гектари, яка згідно з генпланом міста визначена як територія громадського простору між житловою забудовою і промисловими спорудами. Через ділянку проходить підземний каналізаційний колектор (колишнє русло річки Полтва) з охоронною зоною по 12 м з кожної сторони. Із загальної площі ділянки 1,6 гектари під забудову придатні тільки 0,8 гектари. Церква з універсальним залом збудована на меншій частині ділянки. Більша частина запланована під будівництво другої черги релігійно – просвітницького центру. Розділеність ділянки колектором зумовила об`ємно-просторове вирішення будівлі, як частину від цілого. Об’ємно-просторовий задум ґрунтується на принципі, використаному для будівництва першої черги релігійно– просвітницького центру і полягає в об`єднанні блоків різного призначення в одну багатофункційну споруду. Головним композиційним елементом центру є об’єм церкви, оточений приміщеннями центру молоді. Церква запроектована з канонічною поздовжньою орієнтацією схід–захід вівтарем на схід. Простір церкви продовжується за скляною стіною вівтаря багатосвітнім простором універсального залу. Універсальний зал у вигляді внутрішнього подвір`я, в яке виходять приміщення монастиря, дому служби милосердя і неповносправних формує середовище для праці, життя, молитви спільноти. Інтер’єри будуються на візуальній прозорості і функціональній гнучкості з можливістю розподілу приміщень відповідно до конкретних умов і потреб. Для створення виразного емоційного акценту серед високої житлової забудови cпоруда релігійно– просвітницького центру вирішена в монументальних формах. Великий тент даху надає споруді образу природної формації. Дзвіниця у вигляді металевої конусної труби акцентує головний вхід. Внутрішній простір труби заповнюють зали центру молоді. Найвагоміший елемент – четвертьсферичний купол параметричного дизайну відкритий до півночі півкруглим вітражем. Вітраж з дисками матового скла наповнює храм м`яким молочним світлом. Форма куполу нагадує сонце, рух сонця, сучасну модель Всесвіту.

сакральна архітектура | 39

Completion of the first phase construction – 2009 Total area of the second phase construction – 4408,0 sq.m The building site, according to the masterplan of Lviv, is determined as a buffer territory of public space between the dense inhabited area from the north and industrial structures from the south. The underground sewer collector (former channel of the river Poltva) with the preserved zone on 10 m from each side passes through the site, dividing it on two parts. Only half of the general area of the site is suitable for construction. St.Luigi Orione chapel with the universal hall is constructed on the smaller part of the site. The other part is planned for the second phase construction of the religious educational centre. Division of the site by collector has caused the volumetric and spatial decision of the building as a part from a whole. The chapel and the universal hall are incorporated in one public structure, being not only place of pray, but also gathering place for meeting, dialogue, leisure. The structure provides equal intellectual, emotional and physical access for the people with various requirements. The local house type of the church is on the basis of the architectural idea. Though the form of the roof is enough difficult, one standard size of the girder is used for its design. 15 identical girders are put at different levels. There are no internal corridors in the building. The open space corridor under the large roof overhangs creates domestic atmosphere and attracts the residents. The universal hall is used for different purposes such as concerts, lectures, performances, sports games, etc. All the premises have access for disabled people. Landscape majorant - mountain Vysokyj Zamok (High Castle) has called to transformation of the natural form into the architectural model of the building. The smooth natural form of the covering rises above the church sanctuary like a dome. Configuration of the building plan is repeated in design of church furniture. Projected building of the center extends towards the east west, according to the canonical orientation of the house. To create a distinct emotional emphasis, the building designed in the monumental, horizontal volumes. The volume of the church is the main compositional element of the center. The church space continues behind the glass altar wall to the atrium of the universal hall. Interiors are based on the visual transparency and of the functional flexibility in accordance to the specific conditions and needs. The large tent roof building provides the natural formation image. The bell-tower as the metal conic pipe accentuates the main entrance. The dome is designed in the shape of the sun and as the modern model of the universe.


Північний фасад Northern façade

Генплан General layout

сакральна архітектура | 40


Східний фасад Eastern facade

сакральна архітектура | 41


Пропозиції іконографії храму. Художник Петро Біров

сакральна архітектура | 42


Пропозиції іконографії храму. Художник Петро Біров

План першого поверху

сакральна архітектура | 43


ЦЕРКВА ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА НА ВУЛИЦІ ЗЕЛЕНІЙ У ЛЬВОВІ Конкурсний проект. Друге місце Проектування-2001р. Живописна місцевість на вул. Зеленій, де має звестись Храм Зіслання Святого Духа, підказала образ плавних природних об’ємів – скель, пагорбів. Канонічна орієнтація захід-схід, аналіз планувальних осей ділянки зумовили головний вхід та службовий заїзд з вул. Бучми, яка є спокійнішою і має більше вільного

План на відм. 0.000 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

простору для влаштування стоянки автомобілів. Від вулиці Зеленої прокладені пішохідні доріжки та прогулянкова алея. Скульптурна пластика храму відкидає проекції «заднього» та «бокових» фасадів, відкриваючи панорамний вигляд зі всіх точок споглядання. Традиційні об’єми від головного входу символізують Христову Церкву, яка «в дні Зішестя св. Духа родиться і починає діяти. Св. Дух її провадить, просвічує, освячує і зберігає на дорозі правди», «омолоджує церкву та постійно її оновлює». Так, прагнучи огорнути всіх вірних, піднімаються два «оновлених», в плавних окресленнях об’єми, що зливаються між собою над вівтарною частиною. Завершують композицію ліхтарі над святилищем та дзвіницею. На партері запроектовано наву на 500 вірних зі святилищем, ризницю, паламарню та санвузли. З практичної, економічної та естетичної точок зору запропоновано не робити цокольного поверху, а бібліотеку, актовий зал та навчальний клас розмістити на рівні хорів у бокових об’ємах, які консольно нависають над рівнем партеру.

The ground floor plan

– переділ 1.1 - tambour – нава 1.2 - nave – вівтар 1.3 - alter – ризниця 1.4 - sacristy – паламарня 1.5 - vestry – санвузол жіночий 1.6 - lavatory – санвузол чоловічий 1.7 - lavatory – дзвіниця 1.8 – bell - tower

План на відм. 4.800

The choir level plan

2.1 – хори 2.2 – навчальний клас 2.3 – аудиторія 2.4 – бібліотека 2.5 – сховище книг 2.6 – санвузол жіночий 2.7 – санвузол чоловічий 2.8 - кладова

2.1 - choir 2.2 – class-room 2.3 - auditorium 2.4 - library 2.5 - bookstore 2.6 - lavatory 2.7 - lavatory 2.8 - pantry

сакральна архітектура |

44

CHURCH OF HOLY SPIRIT ON ZELENA ST. IN LVIV, UKRAINE Competition project. Second prise Designing – 2001 The picturesque area on Zelena St., where the church of Holy Spirit will set, suggested the image of the smooth natural volumesrocks, hills. Canonical orientation west- east and analysis of the planning axes predisposed the main entrance from Buchma St. There are pedestrian path and promenade from Zelena St. The sculpture plastic of the church makes it noordinary visible from all viewing points. Traditional forms of main entrance symbolize the Christ Church, which `arise and began to active in days of Holy Spirit Descent. Holy Spirit enlightens, consecrates and protect it on the truth road, rejuvenates and constantly renovates the Church`. Therefore, two `renovated` volumes rise, striving to embrace all the believers. They are flowing together above the altar. The lanterns above the sanctuary and the bell- tower complete the composition of the temple.


Вигляди церкви Views of the church

сакральна архітектура | 45


МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЖЕРТВ ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ У ЛЬВОВІ.

MEMORIAL COMPLEX IN MEMORY OF VICTIMS OF THE OCCUPATION REGIMES IN LVIV, UKRAINE.

Міжнародний конкурс. Відзнака. Проектування-2008 р.

Competition entry. Distinction. Designing-2008

В основу планувального поділу ділянки прийнято довжину прогулянкового двору 16 м. Головним елементом меморіального комплексу запроектована каплиця у вигляді куба зі стороною 16 м. Стіни і дах виконані з дошок з проміжками для проникнення світла. Дошки обмежують простір, фізичну свободу (забиті вікна і двері, товарні вагони, в яких вивозили на заслання, лісоповал), а світло – це дух і незламна воля, які неможливо заборонити. Під час літургій каплиця наводнюється сонячними променями, а в темряві освітлюється зсередини, посилаючи назовні світлові промені. Між вул. Брюлова і вул. Коперніка запроектований культурнопросвітницький центр з актовим залом, виставковим залом, клубними приміщеннями. Пагорб з високою ялиною, як меморіальний елемент залишається недоторканим у внутрішньому подвір`ї центру. Простий об`єм культурно - просвітницького центру разом зі спорудою тюрми утворює площу, відкриту до вулиці Коперніка. Площа накрита скляним дахом. В підземному просторі влаштований паркінг зі в`їздом з вулиці Коперніка.

The length of the walking courtyard of 16 m is accepted in the basis of the planning structure of the site. The cube chapel with the side dimension of 16 m is projected as the main element of the memorial complex. The walls and roof of the chapel are executed from the wooden boards with the intervals for the penetration of the light. The boards limit the space and the physical freedom (the knocking windows and doors, the goods wagons, in which convicted persons were transported, timber cutting), while the light is the spirit and power will, which it is impossible to forbid. During the liturgies the chapel is filled with the solar beams; in darkness it shines, sending outside the light beams. The cultural centre with the assembly hall, exhibition hall, club rooms is projected between Brulova St. and Kopernika St. The eminence with the old fur-tree, as the memorial element remains inviolable in the internal courtyard of the cultural centre. Simple volume of the cultural centre together with the prison building forms the square, which is open to Kopernika St. The square is covered with the glass roof. The parking with entrance from Kopernika St. occupies the underground space.

сакральна архітектура | 46


Інтер`єр каплиці

Розріз

The chapel interior

Section view

сакральна архітектура |

47


Фасад від вул. Коперніка

Вигляд зверху

сакральна архітектура |

Facade from Kopernika Str.

Layout

48


Ескіз каплиці меморіального комплексу

сакральна архітектура | 49


ХРАМ МИКОЛАЯ ЧАРНЕЦЬКОГО НА ВУЛИЦЯХ ВАРШАВСЬКІЙ ЧОРНОВОЛА У ЛЬВОВІ

THE TEMPLE OF ST. MYKOLAJ CHARNECKYJ ON VARSHAVSKACHORNOVOLA ST. IN LVIV,

Проектування-2003р.

Designing – 2003

Церква-пам`ятник здалеку сприймається як цілісна форма пагорбу, скелі. З наближенням, перед нами постає три об`єми церкви. Найвищий – над святилищем і апсидою - спокійний, в плавних лініях має меморіальну форму - дзвону, силуету покрову Богоматері. Він завершується великим скляним вітражем з легкою асиметричністю, подібною нахилу лику Діви Марії до маленького Ісуса. Центральний об`єм у формі традиційної нави – як стержень, що об`єднує цілу будівлю і символізує апостольську церкву. Менший за висотою, він ніби охороняється під покровом Богоматері, а з іншого боку – щитом - непохитною вірою українського народу, укріпленою героїзмом та самопожертвою мучеників Української Греко-католицької церкви. Хребет додає вхідній формі твердості, динамічності, розвитку, вона стає криголамом, що ламає кригу бездуховності, байдужості і зневіри. Церква вирішена в аскетичних філософських формах, що змушують думати, переживати, щоб збагнути ту самопожертву, яку неможливо виявити традиційними засобами - куполами чи сигнатурами. Непросте, нелегке сприйняття будівлі , бо складна і глибока історія церкви, її боротьби, підпілля. Проект доповнюють пропозиції іконографії храму художника Олега Давиденка.

сакральна архітектура | 50

The church - monument is perceived from afar as the complete form of the hill, rock. While approaching, three volumes of the church are rising before us. The highest is above the sanctuary and apse- easy, in smooth lines has the memorial form of the bell, the silhouette of the cover of God`s Mother. It is finished by the large stained- glass window with the easy asymmetry, similar to the incline of the face of St. Virgin to Christ- child. The central volume is in the form of the traditional nave - the core, uniting the whole construction and symbolizing the apostolic church. It is protected by the cover of God`s Mother and on the other side –by the shield- the strong faith of the Ukrainian people. The sharp spine gives hardness and dynamics to the entrance form, which became the ice- breaker, cracking the ice of heartlessness, indifference and unbelief. The church is formed by the simple, ascetic formsnot sweet, but philosophical, forcing to think, to comprehend that self-feedback and self- sacrifice, which cannot be shown by traditional means. The perception of building is uneasy and deep, like the history of church and its struggle.


Генплан The general layout

Загальний вигляд від вул. Варшавської View from Varshavska Str.

сакральна архітектура | 51


Пропозиції іконографії храму. Художник Олег Давиденко

сакральна архітектура |

52


Пропозиції іконографії храму. Художник Олег Давиденко

сакральна архітектура |

53


БУДІВЛЯ ЦЕРКВИ ТА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗАЛУ НА ВУЛИЦІ ЛІНКОЛЬНА У ЛЬВОВІ Проектування-2006р. Будівництво –2008р. Функціональне призначення споруди церкви і універсального залу – релігійна, духовна діяльність, робота з молоддю, неповносправними і бідними

Розріз церкви The church section

THE CHURCH AND MIXED–USE HALL ON LINCOLN IN LVIV, UKRAINE Designing – 2006 Construction – 2008

сакральна архітектура | 54

району. Апостолом милосердя вважається святий Луїджі Оріоне, продовжувачами його справ є монахи оріоністи. Далеко від рідної землі вони віддають частку своєї душі, поширюючи Христа усюди у світі через діла милосердні. Частина від цілого, земне від невимірного, окраєць хліба чи шматок яблука, таким є філософський образ будівлі. Плавна природна форма покриття підвищується над святилищем церкви, переростаючи в купол. Хвилююча лінія поздовжнього фронтону споруди «підспівує» силуету пагорбів, що переростають в гору Високий Замок, яка служить живописним фоном для будівлі.

Religious, spiritual activity, care for youth, disabled and poor persons are the functional purposes of the church and mixed-use hall. St. Luigi Orione is considered the apostle of charity and the monks orionists are the successors of his life`s work. Far from the native soil, they devote theirs lifes to prevalence of Christ everywhere in the world through the charitable actions. The particle from the whole, terrestrial from immeasurable, the piece of bread or the apple slice, which the generous christian soul treats to one`s neighbour - all these create the philosophical image of the building. The smooth natural form of the covering raises above the church sanctuary like a dome. The exciting line of the longitudinal gable "echos" the silhouette of the hills, which merge with the mountain Vysokij Zamok (High Castle) and serve the picturesque background for the building.


сакральна архітектура | 55


сакральна архітектура | 56


сакральна архітектура | 57


ЦЕРКВА ВСІХ СВЯТИХ ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКОЇ НА ВУЛИЦІ МИКОЛАЙЧУКА У ЛЬВОВІ

CHURCH OF ALL SAINTS OF UKRAINIAN LAND ON MYKOLAJCHUKA ST. IN LVIV, UKRAINE

Проектування – 2000- 2001р. Початок будівництва – 2002р.

Designing – 2000-2001 Beginning of construction works – 2002

Канонічна орієнтація захід - схід, необхідна площа храму на 300 віруючих та обмеження червоними лініями забудови зумовили меншу довжину будівлі від її ширини. Враження поздовжньо-вертикальної організації внутрішнього простору храму створює його поділ на три нави, складна форма склепіння та куполу. Купол церкви скомпонований на тему архітектури сакральних будівель Галичини. Він складається з двох об`ємів - хатнього і шоломовидного куполів, що об`єднуються між собою, утворюючи драбину або ворота небесні, що приснились Якову. «І сниться йому, що ось драбина спирається об землю, а вершком сягає неба, і оце ангели ступають по ній вгору й сходять наниз. Коли ж Яків прокинувся зо сну свого, то промовив: «Направду, Господь є на цьому місці, а я не знав.»(Буття 28.10-22)

The canonic orientation west-east, required square of the church for 300 people, restriction by the building linesall of these components pre-determined that the length of the church is smaller than its width. There are three naves and vault of the complicated form in the church for making illusion of the longitudinal and vertical organization of the internal space The cupola is intended on the theme of the Halician sacred buildings. It consists of the two volumes- house and helmet cupola types, which are united as if as though they create the ladder or the gate to sky, what St.Jacobs dreamed about. "And dreams him, that the ladder leans on the ground, and its top gets of the sky, and the angels go on it upwards and downwards. When Jacobs has woken up from his dream, he has said: " Really, God is on this place, and I did not know." (Life 28.10-22) The bent lines of the plan and the volumes form the romantic image of the temple as sails, ship, ark.

План на відмітці 0.000

План на відмітці 4.800

123456-

переділ нава вівтар ризниця паламарня дзвіниця

The ground floor plan 1- tambour 2- nave 3- alter 4- sacristy 5- vestry 6- bell- tower

сакральна архітектура |

58

12345-

хори дзвіниця архів канцелярія балкон

The choir level plan 1- choir 2- bell- tower 3- archives 4- office 5- balcony


Головний фасад церкви The main façade church

сакральна архітектура |

59


ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНІЯ ГОСПОДНЬОГО У КОМПЛЕКСІ СВЯТОУСПЕНСЬКОЇ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ Конкурсний проект. Проектування - 2010 р. При пошуку еквілібруму в складній містобудівельній ситуації з`являються форми, що походять від строгого відношення до місця і програми. Будівля храму запроектована з чіткою канонічною поздовжньою орієнтацією схід – захід апсидою на схід. Конфігурація плану та вертикальна організація простору забезпечують безперешкодний доступ до проектованої будівлі та зручний звязок з існуючими спорудами. Церква на краю пагорба стає частиною природного оточення і не протистоїть йому. Виразний силует купола композиційно об’єднує існуючі різностильові верхи будівель Лаври. Храм запроектований в монументальних об’ємах для створення виразного емоційного акценту поруч з масштабними спорудами готелю. Вертикальна організація проектованого храму продовжує традицію побудови ансамблю Лаври на складному рельєфі. Довкола внутрішнього простору церкви влаштовані галереї – хори. На нижньому рівні запроектована трапезна, що з’єднується з церквою і хорами внутрішньою комунікацією – спіральним пандусом. Для розосередження великої кількості паломників та розвантаження пішохідних потоків, від існуючої площі з південної сторони запроектований пандус до рівня хорів. З хорів можна спуститись вниз спіральним пандусом в церкву і в трапезну. Таким чином основний простір церкви з розміреним і Комп’ютерна модель ансамблю Computer model of ensemble

сакральна архітектура | 60

спокійним ритмом відокремлений від циркуляційних потоків з динамічним ритмом. Архітектура пілігримної церкви розглядається як подорож відвідувачів закритими просторами пандусів до основного відкритого простору церкви. В такий спосіб розвивається послідовність відкритих і закритих просторів, характерна для підземної церкви Успенського Собору Почаївської Лаври. Стилістика храму продовжує архітектурну традицію Лаври. Кожна будівля ансамблю збудована у стилі, відповідному до часу її побудови: бароковий Успенський собор ХVІІІ ст., класицистична дзвіниця ХІХ ст., модернова Троїцька церква ХХ ст. у компіляціях на тему давньоруської архітектури. Храм Преображення Господнього – споруда ХХІ ст. Традиційно, коли з`являлась перспектива без кінця обертатись в замкненому колі повторення старих форм і типів, завжди знаходились нові стильові рішення, відповідні розвитку інженерної думки, із збереженням сакральності, ліризму і поетичності. Об’ємно – просторове вирішення храму виходить з сучасних потреб і вимог з врахуванням ментальності і традиції православної церкви. Купол і апсида завжди були найважливішими і найбільш пластично виразними частинами православного храму. Купол увінчує будівлю, своїми пропорціями підсилює і підхоплює рух вертикальних ліній апсиди. Форма куполу підібрана для найповнішого відображення моменту Преображення Господнього, коли Ісус Христос преобразився перед учнями, його лице засяяло як сонце, а одяг став білим як світло. Наводнений світлом купол домінує в просторі храму. Форма куполу, що нагадує сонце, рух сонця, сучасну модель всесвіту, є новаційною і має перспективи стати знаковим елементом сучасної сакральної архітектури. Нава оптимальної форми вміщує максимальну кількість віруючих із забезпеченням необхідного зовнішнього циркуляційного простору. Нава перекрита склепінням у формі частини сфери.


Західний фасад

Western façade

сакральна архітектура | 61


Південний фасад

Southern façade

План першого поверху Ground level plan

сакральна архітектура | 62


Розріз

План хорів

Section

Choir level plan

сакральна архітектура | 63


Вигляд з північного сходу

North- east view

Масивні площини стін різьблені глибокими отворами вікон, які створюють світлотіньову гру і додають будівлі монументальності. Крізь великі вітражі хорів відкриваються вигляди на ансамбль Лаври та навколишній пейзаж. Західний об’єм, що вміщує хори, піднятий над рівнем землі, утворюючи зовнішню галерею перед головним входом. Об`єм увінчаний трьома хрестами, що символізують учнів Івана, Петра, Якова, яким відкрилося Преображення Господнє.

TEMPLE OF GOD`S TRANSFIGURATION IN THE COMPLEX OF POCHAYIV HOLY ASSUMPTION LAVRA. Competition entry. Designing - 2010. e building of the temple is projected with the precise canonic orientation of the longitudinal axis on `east – west` with apse on east. The plan configuration and the vertical organization of the space provide free access to the temple and communication with the existing buildings. The church at the edge of the hill becomes a part of the natural environment and does not resist to him. The expressive silhouette of the dome composite unites the existing differnt styles tops of the Lavra buildings. The temple is designed in the monumental volumes for the creation of the expressive emotional accent near to the scale buildings of the hotels. The vertical organization of the designed temple continues the tradition of the construction on the difficult relief of the Lavra ensemble. The choruses are

сакральна архітектура | 64

arranged around of the internal space of the church. The refectory is projected at the bottom level, which incorporates to the church and the choruses by the internal communications – the spiral ramp. For dispersal of huge amount of the piligrims and for unloading of the pedestrian flows, the ramp is projected from the existing square on the southern side to the choruses level. From the choruses it is possible will be lowered to the nave and to the refectory by the spiral ramp. Thus basic space of the church with the m easured and quiet rhythm is separated from the circulating flows with the dynamical rhythm. The architecture of the piligrim church is considered as the travel by the closed spaces of the ramps to the basic open space of the church. In such way the sequence of the open and closed spaces, characteristic for the underground church of the Lavra, is developed in this project. The stylistics of the temple continue the architectural tradition of the Lavra. Each building of the ensemble is constructed in style appropriate time of its construction: the baroque Holy Assumption cathedral of ХVІІІ c., the classicistic bell-tower of ХІХ c., the modern Trinity church of ХХ c. in compilations on the theme of Old Rus architecture. The temple of God`s Transformation is the structure of ХХІ c. It is traditional, when there was a prospect of the endless rotation in the closed circle of the recurrence of the old forms and types, always there were new style decisions appropriate to development of the engineering idea, with preservation of sacrality, lirics and poetics.


Аксонометричний розріз

Генплан

Aksonometric section

General layout

сакральна архітектура | 65


The spatial and volumetric decision of the temple arises from the curreent needs and requirements in view of mentality and tradition of the orthodox church. The dome and the аpse always were most important and most sculpture expressive parts of the orthodox temple. The dome completes the building, it strengthens and continues the movement of the vertical lines of the аpse. The form of the dome is chosen for the bright display of the moment of God`s Transformation, when Christ has changed before apostles. His face has begun to shine as the sun, and the clothes became white as light. The dome, filled by light, dominates in the temple space. The form of the dome, reminding the sun, movement of the sun, the modern model of the universe, is the innovative form and has prospects to become the sign element of the modern orthodox architecture. The nave of the optimum form contains the maximum quantity of the believers with the

сакральна архітектура | 66

maintenance of the necessary outside circulating space. The nave is covered by the vault in the form of a part of sphere. The massive walls are grooved by the deep cuts of the windows, which form light and shadow game and add the monumentality to the building. Wonderful views of the Lavra ensemble and of the environmental landscape are opened through the large windows of the choruses. The western volume, which contains the choruses, is lifted above the ground level, forming the outside gallery before the main entrance. This volume is competed with three crosses, which symbolize the present at the Transformation moment apostles - Joann, Peter, Jacob.


Загальний вигляд на фоні природного пагорба General view with the background of the natural hill

Загальний вигляд ансамблю ensemble

Overall view of

архітектура для бізнесу | 67


АРХІТЕКТУРА ДЛЯ БІЗНЕСУ Для сучасних тенденцій характерно розглядати архітектуру як інструмент по створенню універсального середовища діяльності. Архітектура знайшла нові стимули свого розвитку в нових функціональних схемах. Співвідношення форми і функції, яке в попередні роки здавалось усталеним, знову вимагає свого визначення і вирішення. Функція вже не вважається фактором, що однозначно формує простір і форму споруди, комплексу чи цілого містобудівного утворення тому, що функції змінюються швидше, ніж способи їх фізичного вираження. Розвитку цих тенденцій сприяють не тільки і не стільки цілком нові конструктивні матеріали і

технології, скільки вдосконалення тих, що використовувались раніше. Широко застосовуються метал і скло, що стали вже традиційними. Типовий для сьогодення взаємозв`язок архітектури і промислового дизайну змінив характер інтер`єру та його обладнання. Цьому сприяли вимоги мобільності, багатофункціональності та скорочення обсягів будівельної діяльності за останні роки. Спонтанне стремління до створення незвичних форм, помножене на художній індивідуалізм окремих деталей будови є протиставленням раціональності ощадної форми будови в цілому. Це надає будівлям елегантності та ліризму характерних ознак львівської міської архітектури.

Фрагмент фасаду багатофункційного торгового центру на площі Ярослава Осмомисла

ARCHITECTURE FOR BUSINESS Contemporary architecture trend as instrument for making of universal space for different kind of activity. Architecture has found the new stimulus of development in the new functional plans. Correlation of form and function seemed to be constant in previous years. Today we have to find the new definition and the new solving of it. The function is no longer the factor in creation of space and form of the building, because the function is changing more quickly than means of its

архітектура для бізнесу | 68

physical expression. New constructional materials, technologies and their improvement are working for the progress of these trends. Typical for our time correlation of the architecture and industrial design has changed the character of interior and furniture. Request of mobilism and multifunction contribute to it. Spontaneous aspiration to creation of unusual forms and artistic individualism of the details are antipode to rationalism of pure form of the entire building. Thanks to that the buildings acquire elegance and lyricism - the characters of Lviv urban architecture.


1992-1998 Реставрація пам`ятки архітектури XV ст. житлового будинку на розі вулиць Сербська1, Руська-2 у Львові з пристосуванням для потреб банку “Львів”. Диплом І ступеня 1993 Адміністративно- торговий будиноквставка по вулиці Зеленій у Львові 2000-2001 Супермаркет “Арсен” на проспекті Червоної Калини у Львові 2001 Реконструкція торгового центру “Cash & Carry “ по вулиці Городоцькій у Львові 2002 Торговий центр “Галерея-центр” по вулиці Куліша у Львові 2002 Реконструкція виробничого корпусу по вулиці Городоцькій у Львові під торговий центр “Скриня” 2003 Реконструкція готелю по вулиці Пастернака у Львові 2003 Супермаркет “Арсен” на проспекті Чорновола у Львові 2003 Багатофункційний торговий центр на площі Ярослава Осмомисла у Львові 2004 Реконструкція виробничого корпусу по вулиці Смаль-Стоцького у Львові під торговий центр 2004 Багатофункційний торговий центр на розі вулиць Куліша-Під Дубом у Львові 2004 Реконструкція виробничого корпусу по вулиці Смаль-Стоцького у Львові під адміністративний будинок 2005-2006 Реконструкція існуючої будівлі по вулиці Зеленій у Львові під торговий центр “Арсен” 2007 Торгово–розважальний комплекс “Сихів” на проспекті Червоної Калини у Львові 2007 Офісна та складська будівлі по вулиці Городницькій у Львові 2008 Адміністративна будівля Торгового Дому “СОФІ” по вулиці Шевченка у Львові 2008 Виробнича база ПП “НОВ Будсервіс” по вулиці Шевченка у Львові 2008 Адміністративно–спортивний комплекс «Софі» 2008 Готельний комплекс в умовах регенерації історичного кварталу на розі вулиць Краківська – Вірменська у Львові. Міжнародний конкурс. Україна.

архітектура для бізнесу | 69

1992-1998 Restoration of the architectural monument of the XV century residential building on Serbska-1, Ruska-2 in Lviv with its adaptation to the needs of the bank `Lviv`. Diploma I degree 1993 Administrative and commercial building on Zelena St. in Lviv, Ukraine 2000-2001 Supermarket `Arsen` on Chervonoyi Kalyny Avenue in Lviv, Ukraine 2001 Reconstruction of the supermarket `Cash & Carry` on Horodocka St. in Lviv 2002 Shopping centre `Gallery- centre` on Kulisha St. in Lviv 2002 Reconstruction of the factory on Horodocka St. in Lviv with its adaptation to the needs of the shopping center `Skrynya` 2003 Reconstruction of the hotel on Pasternaka St. in Lviv, Ukraine 2003 Supermarket `Arsen` on Chornovola Avenue in Lviv, Ukraine 2003 Multifunctional shopping center on Yaroslav Osmomysl Square in Lviv 2004 Reconstruction of the factory on SmalStockogo St. in Lviv with its adaptation to the needs of the shopping center 2004 Multifunctional shopping center on Kulisha – Pid Dubom St. in Lviv 2004 Reconstruction of the factory block on SmalStockogo St. in Lviv with its adaptation to the needs of the office center 2005-2006 Reconstruction of the building on Zelena St. in Lviv with its adaptation to the needs of the shopping center `Arsen` 2007 Multifunctional shopping center `Sykhiv` on Chervonoyi Kalyny Avenue in Lviv 2007 Office building and warehouse on Horodnycka St. in Lviv, Ukraine 2008 Office building SOFI on Shevchenka St. in Lviv, Ukraine 2008 The production base of NOV Budservice on Shevchenka St. in Lviv, Ukraine 2008 The administrative – sport complex SOFI 2008 Hotel complex in conditions of the historical quarter regeneration on Krakivska–Virmenska St. in Lviv. Architectural competition. Ukraine.


РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ`ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ XV СТ. ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ СЕРБСЬКА-1, РУСЬКА-2 У ЛЬВОВІ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДЛЯ ПОТРЕБ БАНКУ “ЛЬВІВ” Загальна площа - 1497 м.кв Проектування- 1992-1998рр. Будівництво- 1993-1998рр. Забудова кутової ділянки кварталу, утвореного вулицями Сербською і Руською, що виходять з південно-східного кута площі Ринок виникла одночасно з самою площею - центром середньовічного міста. В історичних джерелах вулиця Руська згадується ще на початку ХVст. Цей час можна вважати верхньою межею датування найстаріших збережених фрагментів готичної архітектури кам`яниці. В 1991р. в аварійному стані будинок було передано комерційному банку “Львів” для проведення капітального ремонту і подальшого використання. В 1992р. архітектурна майстерня “Симетрія” розпочала роботу над проектом реставрації будинку та його пристосуванням для потреб банку. Незважаючи на перебудови, доповнення і ремонти, кам`яниця зберегла в основному первісну планувальну структуру, типову для середньовічного мурованого міського житла. Кам`яниця -тритрактова, тривіконна. В першому тракті знаходилися двоосьові сіни і одноосьова крамниця. У центральному тракті сходова клітка і господарські приміщення, тракт від подвір`я займали світлиця і вузький перехід у подвір`я. Подібне планування з невеликими відмінностями у вимірах і пропорціях було характерним для переважної більшості житлових будинків ХІV - ХVІІ ст. Завжди зберігалася основна схема розбивки приміщень кам`яниці - сіни переходили у вужчий від них перехід або проїзд у подвір`я. При цьому піднімався догори перший марш сходів, добре помітний від входу і освітлений вікном при брамі. Головний вхід влаштовано на місці первісного по центрі фасаду від вул. Руської. У першому тракті головного будинку, де були двоосьові сіни, розмістився вестибюль, у якому відтворено сходи, що з`єднують перший поверх з верхніми. У другому тракті - сходи і санвузли. В третьому тракті в стінах світлиці розмістився касовий зал, при цьому розібрано пізніші перекриття і перегородки та відтворено двосвітній об`єм. Відновлено старий вхід в пивницю, де заплановано клуб ділових людей, кав`ярня на 24 місця, господарські приміщення. В рівні пивниць відтворено по збережених слідах сходи, що ведуть на перший поверх. На другому та третьому поверхах розібрано пізніші перегородки. Відреставровано існуючі

архітектура для бізнесу | 70

білокам`яні обрамлення та відтворено втрачені. Заповнення вікон та дверей відтворено по аналогу до автентичних, характерних для відповідного періоду. В оформленні фасадів та інтер`єрів збережено багатовіковий дух будівлі проявленням характерних елементів готики, ренесансу, пізніших нашарувань та поєднанням їх у єдиній гармонії і романтиці. Крім влаштування сучасних конструкцій були розроблені заходи по ліквідації аварійного стану, такі як перекладка пошкоджених ділянок стін, підсилення стін балками, влаштування затяжок для забезпечення сумісної роботи конструкцій та інші. Над усією спорудою провелася заміна дерев`яних конструкцій даху на металеві ферми. В об`ємі горища влаштовано службові приміщення банку.

RESTORATION OF THE ARCHITECTURAL MONUMENT OF THE XV CENTURY RESIDENTIAL BUILDING ON SERBSKA-1, RUSKA-2 IN LVIV WITH ITS ADAPTATION TO THE NEEDS OF THE BANK `LVIV` Total area - 1497 sq.m Designing- 1992-1998 Construction- 1993-1998 The block of the buildings, which forms the southeastern corner of Rynok Square, was built in the beginning of the XV century. The oldest fragments of the gothic architecture are preserved in the architectural monument - residential building on Serbska-1, Ruska-2. In 1992 Architectural Studio `Symmetry` started working out documentation for the restoration of the building and its adaptation to the needs of the commercial bank `Lviv`. Despite the numerous additions and rebuilding, the architectural monument preserved its original planning structure, typical for the medieval town housing. There were three tracts in the building. Two-axial lobby and one-axial shop were in the first tract. There were staircase and household rooms in the central tract of the building, main room (svitlytcya) and narrow transition to yard- in the third tract. Most houses of the XIV- XVII centuries had the same planning with insignificant differents on dimensions and proportions. The main entrance is organized on the original central place of the façade from Ruska St. Lobby and stair-case are accommodated in the first tract. There are stairs and dressing rooms on the second tract. The cash hall is placing within the walls of svitlytcya after pulling down later partitions and ceilings. Built of white stone opening frames are restored now. The authors of the project have preserved centuries- old spirit the building by revealing of the gothic and


renaissance characteristic elements and conjunction its with the later stylish layers in the united harmony and romance.

Вигляд з площі Ринок View from Rynok Square

архітектура для бізнесу | 71


Сходовий хол The stairs hall

Інтер’єр вестибюлю The lobby interior

архітектура для бізнесу | 72


Інтер`єр світлиці-касового залу банку Поліхромія кам’яних обрамлень та дверей

архітектура для бізнесу | 73


Паспорт фасадів Поліхромія кам’яних обрамлень вікон

архітектура для бізнесу | 74


СУПЕРМАРКЕТ “АРСЕН” НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ У ЛЬВОВІ Загальна площа - 6403 м.кв. Проектування- 2000-2001рр. Будівництво- 2001-2002рр. Образ будівлі наповнений архітектурним декоративізмом - світлі фасади з блискучими елементами, скляні ліхтарі, заокруглені кути. Вхідна частина в плані формується найпростішими фігурами. Це - коло-небо, квадрат-земля, трикутники-люди. Таким будівлям як магазини найкраще підходить тип енергії землі. Будинок рівнобічний в плані, низький з плоским дахом, символізує стабільність. Для динамізму і стимулювання маркетингу та продажу, енергії землі допомагає енергія вогню- вежі, гострі

SUPERMARKET `ARSEN` ON CHERVONOYI KALYNY AVENUE IN LVIV, UKRAINE Total area – 6403 sq.m Designing- 2000-2001 Construction- 2001-2002 Arsen is the new shopping center incorporating shops, cafe and administrative space. The total area of the center is 6403 sq.m. As well as being the center for retail, Arsen has been designed to compliment its immediate neighbourhood and surroundings in the center of Syhiv district in Lviv. Traditionally in Ukraine, the market evolved in close proximity to church and with this in mind emphasis in design was placed into accommodating a spiritual style of design. The building encompasses much architectural decorativizm: lightly coloured facades with shining elements, glass lanterns and smoothed corners. The plan

Головний вхід The main entrance

архітектура для бізнесу | 75

верхи. Просторові металеві конструкції, згеометризовані мотивами народного мистецтва. Нержавіюча сталь створює живу гру відображень і візуально підтримує блискучі золотисті куполи церкви. Вежі на входах, як символ міста, вирізняють вхідні групи. Півкруглі колони-вежі вимальовують просторову алею до храму. Традиційний супермаркетце великий паралелепіпед з “плакатними” кольоровими акцентами на входах, розміщений на краю міста, далеко від забудови. Розміщення супермаркету в громадському центрі Сихівського району Львова і близьке сусідство з храмом (в Україні традиційно церква і торговиця були поруч) зобов`язало до пошуку нетрадиційного архітектурного рішення, прийнятного для даного місця і міста. Створити будівлю з власними акцентами і при цьому приділити композиційну повагу духовному центру - церкві - одна з основних ідей проекту.

of the building utilises basic geometric shapes, namely circles for the sky, squares for the ground and triangles for people. Expanding of the theme of shape and form the dynamism of basic elements come into play in the design of the building: natural earth energy is concentrated in the square of the low building, which with its flat roof adds stability. The energy of fire is symbolised by the towers and spiky peaks, which compliment the stability and linear form of the square building. 3D spatial perspectives of metal geometric shapes form motifs of folk art, all around the building. Entrances to the shopping center symbolise of gateways to a town. Semicircular columns of the building help create a spatial perspective of an avenue leading to the neighbouring church. Corrosion- proof steel creates a reflective and visual interplay of the buildings proximity to the neighbouring church with its golden cupola.


РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧОГО КОРПУСУ НА ВУЛИЦІ ГОРОДОЦЬКІЙ У ЛЬВОВІ ПІД ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «СКРИНЯ» Перша черга: Проектування – 2003 р. Реалізація – 2006 р. Загальна площа – 8234 м.кв Торгові галереї, супермаркет, кафе, бари Друга черга: Проектування – 2006 р. Загальна площа – 22000 м.кв Торгові галереї, супермаркет, пятизальний кінокомплекс, боулінг клуб, фітнес центр, дискотека, ресторани, кафе, бари, офіси, паркінг на 300 авто. Проект відзначений премією ім.Левинського 2008 р., призом “DOM 2006” на кращу інвестицію в будівництво по обидві сторони східного кордону Європейського Союзу, Польща Активними акцентами забудови ділянки вул. Городоцької по сусідству з виробничим корпусом є житлова забудова, ініційована неоготичною катедрою на площі Кропивницького. Динамічне середовище покликало до ритмічної раціональної композиції прибудови головного фасаду, яким будівля презентується від вул. Городоцької.

Статична геометрія будівлі енергезована діагоналями ескалаторів за структурованою прозорою скляною поверхнею, яка стає простором. Простір огортається двома напівциліндричними поверхнями на всю висоту будівлі, які стають об`ємами. Плавні лінії головного входу заохочують до занурення і подорожі вулицями торгового центру. Монументальні вежі добре оглядаються з далеких відстаней відкритого простору залізничного вокзалу, утверджуючи свою пряму присутність в урбаністичному коктейлі Львова. Архітектурний задум грунтується на створенні привабливого середовища для торгівлі і відпочинку. В проекті застосовані передові і найсучасніші напрямки в архітектурі та дизайні. Це пунктові з`єднання навісу головного входу, конструкція скляної стіни холу ескалаторної групи висотою 18 метрів, загальний дизайн головного фасаду та інтер`єрів. У викінченні інтер`єрів застосовані якісні і дорогі матеріали: плитка для підлог, нержавіюча сталь, гнуте скло, а також авторські елементи дизайну, зокрема світильники за дизайном всесвітньовідомого португальського архітектора Алвара Сіза. Будівля має чотири поверхи – тому в основу колористики інтер`єрів покладено задум чотирьох пір року. Радісні кольори вхідної групи – Весна, насичені кольори ескалаторного холу другого поверху – Літо, контрасні кольори третього поверху – Осінь, холодні кольори четвертого поверху –Зима.

Навіс головного входу

архітектура для бізнесу | 76

The canopy of the main entrance


Головний вхід The main entrance

архітектура для бізнесу | 77


RECONSTRUCTION OF THE FACTORY ON HORODOCKA ST. IN LVIV WITH ITS ADAPTATION TO THE NEEDS OF THE SHOPPING CENTER `SKRYNYA`

bent glass and also author's elements of design, in particular ligth fixtures, designed by Alvara Siza.

I phase of construction: Designing – 2003 Completion – 2006 Total area – 8234 sq.m Shopping moll, supermarket, cafe, bars II phase of construction: Designing – 2006 Total area – 22000 sq.m Shopping moll, supermarket, cinema complex, bouling club, fitness center, restaurants, cafe, bars, offices, parking for 300 cars.

The Lviv factory of the Telegraph equipment is constructed in 1960s. The project of reconstruction of the factory industrial case for the needs of the shopping center "Skrynya" (a chest) is developed by architect Mykola Rybenchuk, Architectural Studio "Symmetry". The residential area, the factory building inspired by the neogothic cathedral on Kropivnitskiy square, is in the neighbourhood of. The dynamic environment asked to the rhythmic composition of the annex to the main northern facade of the building, which presents itself to Horodocka St. The static geometry of the building is energized by the diagonals of the escalators behind the transparent glass surface, which has become the space. The space is accentuated by two semi- cylindrical surfaces, which has become the volumes. The building is situated in front of the suburban and urban railway stations, therefore towers as the symbolical town elements are used. Rounded lines of the main entrance invite to the depth and journey trough the streets of the shopping center. The monumental forms of the building are good viewed from the far distance, establishing its immediate presence in the Lviv urban diversity. The architectural plan is based on subordination of industrial character of the building to the shopping environment. The good condition of the structure, its architectonics and rhythm have caused preservation of the whole ferro-concrete skeleton of the building. The advanced directions in architecture and design were applied to this project. It is design of the canopy above the front entrance, design of the glass wall of the escalators hall of height 18 meters, general design of the main facade and interiors. The qualitative and expensive materials are applied: floor tiles, corrosion-proof steel,

архітектура для бізнесу | 78

Металеві конструкції скляної стіни Metal designs of the glass wall

The interior elements - banches, flower-pots, figures of the tiles and false ceilings, accommodation of the ligth fixtures - compose the ornaments, inspired by the groove of Hutsul chest. The building has four floors therefore the idea of the four seasons is fixed in the basis of the interiors colour scale. Joyful colours of entrance group - Spring, rich colours of the first floor Summer, contrast colours of the second floor - Autumn, cold colours of the third floor - Winter. The project was awarded `Crystal brick` II place award in the shopping centres category of the competition `Dom 2006` for the best investment in construction on both parties of the European Union east border. Lublin, Poland.


Вид стелі четвертого поверху The ceiling plan of the third floor Насичені кольори літа в інтер`єрі другого поверху Rich colours of the summer in the first floor interior

архітектура для бізнесу | 79


Вид стелі четвертого поверху The ceiling plan of the third floor Подих весни у холі головного входу Breath of spring in the entrance hall

архітектура для бізнесу | 80


Освітлення ескалаторного холу Ligth fixture composition of the escalators hall

архітектура для бізнесу | 81


ТОРГОВИЙ ЦЕНТР НА ПЛОЩІ ЯРОСЛАВА ОСМОМИСЛА У ЛЬВОВІ

SHOPPING CENTER ON YAROSLAV OSMOMYSL SQUARE IN LVIV

Проектування- 2003р.

Designing- 2003

Загальна площа – 45000 м.кв Торгові галереї, супермаркет, пятизальний кінокомплекс, боулінг клуб, фітнес центр, дискотека, ресторани, кафе, бари, офіси, паркінг на 400 авто. Близьке сусідство з основними театрами Львова оперним, драматичним та ляльковим вплинуло на сценічно- декоративний образ будівлі, на верхніх поверхах якої запроектовано чотири зали кінотеатру та оглядову терасу з цікавою панорамою міста. Торгівельна функція зливається з видовищною нетрадиційним розміщенням крамниць вздовж алей, які балконами підходять до сцени – багатофункціонального внутрішнього двору зі скляним накриттям. Його форма у вигляді перевернутого зрізаного конусу нагадує амфітеатр, сцена якого може використовуватись для видовищних акцій презентацій, коктейлів, вистав. Масивні ділянки стін контрастують зі скляними екранами, які відзначають головні входи та сходи і з відкритістю запрошують увійти досередини. Прості чисті площини чергуються зі скульптурними елементами з різних трикутників, подібних до складок тканинної завіси. Кольорові ефекти досягаються за рахунок світла, що змінює свій колір. План торгової галереї .

Plan of the shopping mall.

архітектура для бізнесу | 82

Total area – 45000 sq.m Shopping moll, supermarket, cinema complex, bouling club, fitness center, restaurants, cafe, bars, offices, parking for 400 cars. The close neighbourhood with the Lviv Opera theatre, drama and doll theatres has influenced on the scenic and decorative image of the building. There are four cinemas and panorama terrace with the interesting views of the city on the top floors. The trade function merges with entertainment by nontraditional accommodation of the shops along alleys, which are bound by balconies with the stage – multifunctional internal courtyard with the glass roof. Its form is the turned cut off cone and reminds an amphitheater, which stage can be used for the entertainment actions of presentations, cocktails, show. The massive walls contrast with the glass screens, which define the main entrance and staircases and invite to come in. Simple pure planes arranged with the sculptural elements from the different triangles similar to the fabric curtain. The colour effects are reached by using the light, which changes its colour.

План кінокомплексу.

Cinema level plan.


Фрагмент головного фасаду The fragment of the main fasade

архітектура для бізнесу | 83


ТОРГОВИЙ ЦЕНТР НА РОЗІ ВУЛИЦЬ КУЛІША - ПІД ДУБОМ У ЛЬВОВІ Проектування- 2004р. Загальна площа – 45000 м.кв Торгові галереї, супермаркет, пятизальний кінокомплекс, боулінг клуб, фітнес центр, дискотека, ресторани, кафе, бари, офіси, паркінг на 400 авто. Ділянка, відведена під будівництво торгового центру “Галерея центр” є у вигляді прямокутної трапеції. Ця форма є невипадковою в даному місці. Вона чітко простежується на вивчених архівних матеріалах – планах міста, починаючи з середини ХІХ ст., коли Полтва на цій дільниці була відкритою. Північно – східна межа ділянки утворює катет трапеції під непрямим кутом до основ і вона співпадає з межею земельної ділянки на плані міста з 1845 р. та підтримує напрям руху русла Полтви. Інший катет, що перпен-дикулярний до основ, співпадає з напрямом північ – південь та напрямом вулиці Куліша. Вулиця Куліша мала історичну назву “Сонячний провулок” та “Сонячна вулиця”. Якщо перенести прямокутний катет до іншої сторони меншої основи трапеції – утворюється нерівносторонній трикутник – символ сонячного променя. Інша складова трапеції – прямокутник поділений у гармонійних співвідношеннях на квадрат і прямокутники є ключем до формування об’ємно – просторової структури торгового центру і його поділу на окремі функціональні зони:

SHOPPING CENTER ON KULISHA – PID DUBOM ST. IN LVIV Designing- 2004

Total area – 45000 sq.m

архітектура для бізнесу | 84

головний вхід з атріуму орієнтований – схід – захід та поперечний торговий пасаж – північ – південь. Ділянка під будівництво ТРЦ розташована біля русла ріки Полтви – повздовжньої осі Львівської котловини, де вулиця Куліша – “Сонячна вулиця” починає свою ходу до центру міста. Аналіз природніх та містоутворюючих факторів вказує на те, що сонячний промінь виходить з одного із оптичних центрів ближніх підвищень – Високий замок, узгір’я цитаделі, узгір’я Церкви Юра, окремих домінант східного схилу гори Кортумівка. На перехресті цих візуальних зв’язків постане об’ємно - просторова композиція головного входу, що фокусуватиме космічну енергію й вабитиме до себе мешканців та гостей міста. Асиметрична трапецієвидна форма ділянки, відкрита до площі з транспортною розв`язкою, багатофункційність споруди покликали до створення аеродинамічної, емоційно - насиченої архітектури. Аеродинамічний стиль, або стримлінг, як прояв пізнього Ар Деко найбільш повно асоціюється з архітектурою кінотеатрів та розважальновидовищних споруд. Абстрагований до кількох експресіоністичних ліній і кривих, він забезпечує наголос на швидкості, напрямку і русі, допомагає спрямувати потоки людей, концентрувати їх увагу і сприйняття. Головна композиційна вісь будинку схід- захід проводить до атріуму з ескалаторами. Подібний до міської площі, він є центром активності будівлі і оточений такими функціями як ресторан, кав`ярні, фітнес-клуб, кінотеатри та ін. Великий скляний ліхтар наводнює атріум денним світлом. Масивні ділянки фасадних стін контрастують зі скляними площинами головного входу та сходових кліток.

Shopping moll, supermarket, cinema complex, bouling club, fitness center, restaurants, cafe, bars, offices, parking for 400 cars. The construction site of the shopping center "Gallery Center" has the form of the rectangular trapeze. Such form is precisely traced on the archival plans, since the middle of 19 century, when Poltva was open on this site. North - western


border of the site forms the party of the trapeze under the indirect corner to the bases, it coincides with the border of the ground area on the plan of city of 1845 and supports direction of the movement of the channel Poltva. Another part, perpendicular to the bases, coincides with direction north south and direction of the Kulisha St. The Kulisha St had the historical name " Solar Lane" and " Solar Street”. If to transfer rectangular part to another part of the smaller basis of the trapeze- the triangle with the unequal parties as symbol of the solar beam is formed. Another compound of the trapeze - the rectangular is divided in harmonious ratio into the square and rectangulars, is the key to formation of the volumetric - spatial structure of the shopping center and division on the separate functional zones: the front entrance is focused - east - west and cross shopping passage - north south. The analysis of the natural and town-making factors specifies that the solar beam leaves one of the optical centres of near eminences - High Castle mountain, mountain of the Citadel, mountain of St. Georg Church, separate majorants of east slope of the mountain Korytumivka. The volumetric spatial composition of the main entrance on the crossroads of these visual links will focus space energy and will draw to itself the inhabitants and visitors of the town

The asymmetrical trapezoid form of the site, openness to the area with the intensive transport traffic, multifunctionality of the building have called the creation of the aerodynamical, emotional-sated architecture. Аerodynamical style, or streamlining, as the revealing late Ar Deco most full associates with architecture of the cinemas and entertainment buildings. Simplified to the several expressive lines and curves, it puts the accent on speed, direction and movement, helps to direct flows of the people, to concentrate their attention and perception. The main composite axis of the building spends to the atrium with the escalators. Similar to the town square, it is the centre of activity of the structure and it is surrounded by such functions as restaurant, cafe, the fitness-club, cinema. The large glass lantern fills the atrium with day time light. The massive parts of the facade walls contrast with the glass planes of the front entrance and stair-cases.

План центру

Головний фасад The main fasade

архітектура для бізнесу | 85

Plan of the centre


Фрагмент головного фасаду The fragment of the main fasade

архітектура для бізнесу | 86


Головний вхід The main entrance

Кафе кінокомплексу торгового центру The cinema cafe

архітектура для бізнесу | 87


ТОРГОВО-ОФІСНИЙ ЦЕНТР “ДЕЛЬФІН” НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ШУХЕВИЧА–ІВАНА ФРАНКА У ЛЬВОВІ Проектування- 2007р. Загальна площа – 6500 м.кв Офіси, магазини, ресторан, кафе, бари. Ділянка для будівництва торгово - офісного центру розміщена у міському середовищі історичного Львова з його безперервною традицією твердості, монументальності, емоційності. Загальне вирішення будівлі зумовлене її кутовим розташуванням, плануванням будівельних осей та осьовими композиціями фасадів сусідніх будівель, геометрією старого міста. Головний вхід влаштований з кута вул.Шухевича – Ів.Франка, що є традиційним для адміністративних та торгових приміщень історичного Львова. Лінія забудови першого поверху проектованої будівлі відступає від червоних ліній на 1,2 м для просторового і візуального розширення вулиць. Сценографія екстер`єру будівлі пов`язана з динамікою видових точок та ініціює інтригуючий діалог з оточенням, не відмовляючи історичному місцю в міському реалізмі. Архітектонічно будівля поділена на три об`єми. Нижній – повністю скляний об`єм першого поверху з радіально увігнутим екраном головного входу. Середній – чотириповерхова скеля з “висіченими” еркерами, що відпочивають на склі. Геометрія об`єму наближена до трикутної форми кварталу і є ще трикутнішою. Поверхні стін оркестровані тектонічними контрастами прозорого і матового структурного осклення, яке чергується з кам`яними стіновими системами. Камінь - вірменський туф не виконує традиційну роль матеріалу, що сприймає навантаження, а швидше долає

гравітацію. Патерн (модуль, зразок, що повторюється) створений на основі пропорції “золотого січення” класичного вертикального вікна. Подану композицію чергування скляних і кам`яних патернів виконала комп`ютерна програма “на свій цифровий смак”. Третій об`єм – дах - відзначається складною геометрією, масивним маштабом і є привабливою структурою, що вміщує 500 кв.м елітного простору. Динамічний характер дахової лінії є результатом висотних відмінностей сусідніх будівель. Наріжний даховий об`єм виконаний в сучасній інтерпретації історичних елементів – античної волюти, ренесансових аттиків, розірваних фронтонів бароко. Він відступає в глибину даху, щоб уникнути тиску на вузькі простори вулиць, а сприйматись монументально з далеких відстаней - від пл.Соборної і пл. Митної. Місце будівлі є однією з вершин трикутної платформи на площині фортифікацій. Образ будівлі є характерним інтригуючим етюдом, який готує грунт для візитів всередину по бісектрисі трикутника міського середовища. Бісектриса - це великі сходи, які піднімаються на 6 поверхів глибокого крутого простору безодні, що йде за скалою. План будівлі Plan of the building

архітектура для бізнесу | 88


Перший поверх займають крамниці і операційно – касовий зал банку. Основний чотириповерховий об`єм добре придатний як для торгової, так і офісної функції. На верхньому поверсі можуть розміститися розкішні пентхаузи, або елітні офіси, ресторан з атракційним видом на п`ятий фасад міста. Високий, об`ємний дах, покритий Рейнцинком, поринає в пелену скляних завершень еркерів та огородженої молочнопрозорим склом тераси.

DOLPHIN CENTRE ON SHUHEVICHA ST.–FRANKA ST. IN LVIV Designing – 2007 Total area – 6500 sq.m Offices, shops, restaurant, café, bars. The office centre site is placed in urban environment of historical Lviv with its continuous tradition of hardness, monumentality, emotionality. The general decision of the building is caused by its angular accommodation, planning of the building axes and axial compositions of the next houses facades, geometry of the old city. Architectonically building is divided into three volumes. The ground floor level is completely glass volume with the concave

Фасад від вул.Шухевича Façade on Shuhevicha St.

The ground floor level is occupied by the shops and bank cash hall. The main four- storeyed volume is convenient as for trade and office functions. The luxurious penthouses, or elite offices, restaurant with attractive view on the fifth facade of the city can be placed at the top level. A high, volumetric roof covered with Rheinzink, is hidden in the cradle of the milk-transparent glass tops of the bay windows and terraces.

архітектура для бізнесу | 89

screen of the main entrance. The average level is four-storeyed rock with the cut bay windows. The geometry of volume is approached to the triangular form of quarter. The wall surfaces orchestrated by the tectonic contrasts of the transparent and matte structural glazing, which alternates with the stone wall systems. The stone - Armenian tuff does not carry out a traditional role of the material perceiving loading, but overcomes gravitation. The pattern is formed on the basis of the gold proportion of the classic vertical window. The given composition of alternation of the glass and stone patterns was executed by the computer program "on its own digital taste". The third volume - roof - is defined by the complex geometry, massive scale. It is attractive structure containing 500 sq.м of the elite space. The dynamical character of the roof line is resulted by the high-altitude differences of the next houses. Angular volume of the roof is executed in the contemporary interpretation of the historical elements - antique volute, Renaissance attic, broken off baroque gable. It recedes in depth to avoid the pressure on the narrow street spaces, and to be perceived from far distances. The building site is situated on the one of the triangular platform vertex on the fortification plane. The building image is a characteristic intriguing etude, which adjusts for visits inside on the bisector of the triangle of the urban environment. The bisector is the large staircases, rising on the six floors of deep abrupt atrium space.

Фасад від вул.Франка Façade on Franka St.


ТОРГОВО- РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СИХІВ» НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ У ЛЬВОВІ Проектування – 2007 р. Початок будівництва – 2007 р. Двоповерхова будівля другої черги торгово – розважального комплексу запроектована при західному фасаді існуючої одноповерхової будівлі супермаркету “Арсен”. Пошук нової геометрії для відновлення людського масштабу в архітектурі великих споруд, приклади інтеграції великих ангароподібних будівель в урбаністичну тканину доводять, що застосування технологій допомагає людині набути чуття масштабу і місця. Тому основні архітектурні акценти проектованого ТРК передбачені на входах: прості геометричні форми, одягнені в скляні та алюмінієві панелі, «оздоблюються» деталюванням металевих конструкцій. Фасади будівлі вирішені великими чистими площинами, на фоні яких розігруються масштабні композиції вхідних груп. Центром комплексу є льодова площадка ковзанки, навколо якої розміщені фудкорт, ресторан, кав`ярня. На злитті двох торгових

архітектура для бізнесу | 90

пасажів, утворюється атріум. Галереї з залом ресторану та фойє 5-ти зального кінотеатру огортають атріум. Геометрія композиційних та будівельних осей зумовили складну конфігурацію плану атріуму, що нагадує ковзанярський чобіток. Ковзанка, як планувальна домінанта, вводить зимовоспортивну тему в загальний дизайн комплексу. Авторським методом на основі растрового формування тривимірного перетину середовища отримано похідні площини, які запропоновані для дизайну ексклюзивних бутіків, малих архітектурних форм та оформлення стін. Яскраві елементи пофарбування, вивіски магазинів, рекламні та навігаційні вказівники створюють динамічну циркуляційну систему в легких білосніжних просторах атріумів, де всі поверхні стають потенційними рецепторами мінливих зображень. Екзотичні і атмосферичні ефекти північного сяйва утворені композиціями з ламінованих скляних панелей DichroLam під ліхтарями верхнього освітлення, що міняють колір в залежності від кута споглядання і світлового джерела. Вкраплення голограмного скла Hologram Glass в огородження ковзанки додають інтерактивних спецефектів. Стираються грані між підлогою, стелею, стінами, як зимою зливається небо з землею і неможливо відрізнити хмари від снігових заметів. Брили з гіпсокартону продовжують арктичну тему на стелі пасажів першого поверху, утворюючи затишні простори перед входами до магазинів. Над ковзанкою запроектована більш екстремальна композиція з гігантським диском-екраном діаметром 7,2 метри.


SHOPPING- ENTERTAINING CENTRE «SYKHIV» ON CHERVONOYI KALYNY AVENUE IN LVIV, UKRAINE Designing – 2007 Beginning of construction works – 2007 The two-storeyed building of the shopping- entertaining complex is projected close to the east facade of the existing singlestoreyed building of the supermarket Arsen. Search of the new geometry for restoration of human scale in architecture of the large structures, the examples of the large structures integration into the urban fabric lead up, that the application of technologies helps the man to get feeling of scale and place. Therefore basic architectural accents of the designed complex are stipulated on the entrances: the simple geometrical forms dressed in glass and aluminium panels, which are decorated by the metal design elements. The facades of the building are decided by the large pure planes, which serve as a background for the scale compositions of the entrance groups. The ice arena is the central yard of the complex. Foodcourt, restaurant, cafe are placed around it. The atrium is formed on merge of two shopping passages. The galleries with a hall of restaurant and foyer of the 5-hall cinema embrace the atrium. Geometry of the composite and building axes have caused a compound configuration of the atrium plan, that reminds a skate boot.

The ice arena, as a planning dominant, enters a winter sports theme in general design of the complex. The author's method on the basis of raster formation of three-dimensional crossing environment receives derivative planes, which are offered for design of the exclusive boutique, small architectural forms and walls registration. Bright elements of colouring, signboard of shops, the advertising and navigating indexes create dynamical circulating system in the light snow-white open spaces of the atrium, where all surfaces become the potential receptors of the changeable images. The exotic and atmospheric effects of the polar lights are created by the compositions of the glass panels DichroLam under the top light lanterns, which change colour depending on the corner of sight and the light source. Hologram Glass in protections of ice arena adds the interactive special effects. The borders between the floor, ceiling, walls are erased, as sky merges with ground in the winter and it is impossible to distinguish clouds from the snowdrifts. The gypsum cardboard clod continue the arctic theme on the ceiling of the first floor passages, forming cosy spaces near the shops entrances. More extreme composition with a huge disk of the screen by a diameter 7,2м is designed above ice arena. The fountain `Iceberg` unexpectedly grows before the visitors in a fog of hidden light.

План другого новерху

архітектура для бізнесу | 91


Фонтан «Айсберг» The fountain «Iceberg»

архітектура для бізнесу | 92


АДМІНІСТРАТИВНО – СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «СОФІ» Проектування – 2008 р. Загальна площа – 25500 м.кв Готель, офіси, басейн, фітнес центр, дискотека, ресторани, кафе, бари. Будівля функціонуватиме як центр бізнесу з офісами, готелем і спортивними спорудами. Офіси розмістяться в 13-ти поверховому крилі комплексу. До нього під кутом примикає семиповерхова будівля готелю. Офіси і готель організовані при центральному атріумі, що

THE ADMINISTRATIVE – SPORT COMPLEX SOFI Designing – 2008 Total area – 25500 sq.m Hotel, offices, swimming pool, fitness centre, restaurants, disco, café, bars. The complex will function as a business centre with the office, hotel and sports facilities.

архітектура для бізнесу | 93

виростає на три поверхи. Циркуляційний каньйоноподібний простір атріуму наповнений світлом і служить місцем зустрічей і відпочинку. Весь об’єм комплексу окреслений триповерховим подіумом, що вміщує функції спорту і відпочинку як для пасивної так і активної рекреації. Різнобарвний мікс відкритих просторів наповнений електронною графікою і яскравими кольорами. Будівля ніби пливе по воді завдяки відображенню у басейні фонтану з каскадом водоспаду перед головним входом. Розміщений на рівнинній території, комплекс створить виразний візуальний акцент. Великий геометричний поділ фасадів збиває масштаб будівлі, приводячи його до співрозмірного з природнім оточенням і людиною.

The offices will be placed in the northern 13-storeyed wing of the complex. The 7-storeyed hotel building will be adjoin to the office building at the angle. The offices and hotel are organized around the central atrium, which rises on three levels. Filled with the light, the circulating atrium space serves as a meeting place. The complex volume is outlined by the 3-storeyed podium, which contains the sports facilities. It is seems, that the building is floating on the water due to reflection in the pool of the fountain with the water cascade in front of the main entrance. The complex will form expressive visual accent on the far distances of the plain territory. The great geometrical division of facades forces down the huge scale of the building, resulting it to proportional with the natural environment and the human.


ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС НА РОЗІ ВУЛИЦЬ КРАКІВСЬКОЇ ТА ВІРМЕНСЬКОЇ У ЛЬВОВІ.

HOTEL COMPLEX I N CONDITIONS ON KRAKIVSKA – VIRMENSKA ST. IN LVIV.

Міжнародний конкурс. Україна. Проектування – 2008 р. Загальна площа – 6270 м.кв Готель, фітнес центр, ресторан, кафе, бари, магазин - виставковий зал, зал зустрічей, перукарня

Architectural competition. Ukraine. Designing – 2008 Total area – 6270 sq.m Hotel, fitness centre, restaurant, cafe, bars, shop – show room, event hall, hair-dressing

Археологічний підхід до архітектури вимагає збереження існуючої структури. Натомість повне відтворення структури зруйнує археологічний матеріал. Запропонована решітка фіксує укрупнений модуль історичної структури. Свідомо зміщений крок колон з граничних мурів історичних парцель дає змогу експонувати археологію. Квартал формувався в епоху ренесансу, для якої характерним було використання сграффіто і вітражів. Коли декілька парцель об`єднуються в єдину структуру, житловий будинок перетворюється в палац. Найвидатнішою пам`яткою ренесансової архітектури є палац Дожів у Венеції. Діагональні лінії оздоб фасадів послужили мотивом для сграффіто, що переходять у стилізований вітраж. Завершення композиції кварталу вимагає побудови фасадів в лінію забудови. Для збільшення простору на перехресті вулиць частина фасаду відступає, залишаючи свій слід у вигляді завіси з листків художнього скла. Прожилки листка дерева повторюють структуру крони і цілого лісу. Листки скла передають структуру будівлі і вимальовують квадратну сітку старого міста. Скляна завіса з одного боку підкреслює значимість історичного середовища для гостей готелю і з іншого - цікавість, таємничість для мешканців та гостей міста, що проходжуються вулицями неповторного Львова. Подвійний фасад додає будівлі легкості, глибини і прозорості, є плавним переходом від історичного до сучасного. В людській памяті вже нема будинків на цьому місті, звиклих стін і дахів, тому в архітектуру будівлі введений образ природи. Графіку дерев викреслюють сграффіто на стінах і листки скла, що падають таємничими тінями на стіни. Картина постійно змінюється від того, як людина рухається вздовж фасаду, створюючи нову інтерактивність в старому центрі Львова. Дах, як найближчий до природи елемент, що бере участь в єдиній екосистемі, запроектований у стилі «гори Високий Замок». Природна форма даху створює фон для домінуючої в кварталі дзвіниці Вірменської церкви.

архітектура для бізнесу | 94

The building site belongs to one owner and it occupies one square structural unit of the quarter. Therefore the project building should represent complete organism, saving the "presence" of four absent buildings. The archaeological approach to architecture requires the preservation of the existing structure. But the complete reproduction of the structure will destroy the archaeological material. The proposed grid fixes the integrated module of the historical structure. The step of the columns is consciously displaced from the boundary walls of the historical parcels. It allows to exhibit the archaeological facts. The quarter was formed in the epoch of Renaissance. The application of the sgraffito was characteristic in that time. The buildings on the several parcels were united in the uniform structure, thus turning into palazzo. The best known Renaissance monument is palazzo Ducale (Doges`s Palace) in Venice. The diagonal lines of the palazzo facades derived from the Gothic cross masonry. This motive have served for the sgraffito, which combine with the glass ornaments of the hotel facades. The completion of the quarter composition requires alignment of the facades in one line. But traditionally in Lviv, modern buildings, which were entered in the old street receded in depth from the general building line. For the continuation of the traditions and for the increase of the space on the crossroads, the part of the facade recedes, leaving the trace as the curtain from the foliage of the art glass. The veins of the leaves repeat the structure of the crone and of the whole tree. The glass leaves follow the building structure and draw the square grid of the city. The glass curtain on the one side emphasizes the importance of the historical environment for the visitors of the hotel and on the other side interest, mystery for the inhabitants and tourists, which walk by streets of unique Lviv. The double facade gives the lightness, depths, transparency to the building and it is smooth transition from the past to the present. In the human memory there are no buildings on this site. There are no usual walls and roofs, therefore image of the nature is entered into the architecture. The glass leaves and sgraffito on the walls create the drawings of the trees with the mysterious shadows on the walls. The picture constantly varies with the movement of the human along the facade, creating the new interactivity at the old centre of Lviv. The roof as the closest to the nature element, which takes part in the common ecosystem, is projected in style «of the mountain Vysokyj Zamok (the High Castle)». The natural form of the roof creates the soft background for the dominant in the quarter, the bell -tower of the Armenian church.


Фасад від вул.Вірменської

Façade on Virmenska St.

Схема генплану Site plan

Схема парцеляції земельних ділянок

архітектура для бізнесу | 95


ДОДАТОК 1 ВІДТВОРЕННЯ ВТРАЧЕНОЇ ЗАБУДОВИ НА РОЗІ КРАКІВСЬКОЇ ТА ВІРМЕНСЬКОЇ ВУЛИЦЬ У ЛЬВОВІ. Аналіз історичної парцеляції Реституція (відновлення структури по її залишках) первинної розбивки кварталів середньовічної забудови побудована на використанні хелмінського ліктя, що складав 0,576 м. Квадратна структурна одиниця розмірами 75 х 75 ліктів була 1/90 частиною фламандського лану. При розбивці кварталів вживався шнур, що складав 75 ліктів, 75 х 0, 576 = 43,2 м (фактичний вимір), що відповідає головному фасаду 4 кам`яниць з вулиці Краківської 43,2 м. Парцеля (земельна ділянка) під житлову забудову мала розмір 18 х 75 ліктів. Чотири парцелі такого розміру розміщувались по вул. Краківській (Татарській) на проектованій ділянці. Оскільки крайня була звужена від тилу на 3 лікті в звязку з поворотом вул. Вірменської, за правилами забудови вона мала бути розширена від фасаду на 3 лікті, отже до Краківської мала ширину 21 лікоть. Згідно правил забудови, хто будував першим, мав право будувати граничний мур за рахунок сусідньої ділянки. Такою була кам`яниця № 6. Ширина граничного муру складала 1 лікоть і 1 чверть, що дорівнював 1,25 х 0,576 = 0,72 м. Тому фактичний розподіл кам`яниць по фронту вул. Краківської був таким :Кам`яниця № 6 складала 18 ліктів + 1 лікоть і 1 чверть (ширина граничного муру) 18 х 0,576 + 1,25 х 0,576 = 11,088 м; Кам`яниця № 8 складала 18 ліктів 18 х 0,576 = 10,368 м; Кам`яниця № 10 складала 18 ліктів - 1 лікоть і 1 чверть (ширина граничного муру) 18 х 0,576-1,25 х 0,576 =9,648 м;Кам`яниця № 12 складала 21 лікоть 21 х 0,576 = 12,096 м. (Схему парцеляції земельних ділянок див. на стор.95) Модульний поділ На даний час земельна ділянка належить одному власнику і займає одну квадратну структурну одиницю кварталу, тому будівля повинна представляти собою цілісний організм, зберігаючи при цьому «присутність» чотирьох кам`яниць. Проектним рішенням прийнятий найближчий до ліктя сучасний модульний розмір 0,60 м, що кратно вкладається в крок колон 18 х 0,6 = 10,8 м та 16 х 0,6 = 9,6 м. Висота підвального та першого поверхів 8 х 0,6 = 4,8 м, висота другого та пятого поверхів 6 х 0,6 = 3,6 м, висота третього і четвертого 5,5 х 0,6 = 3,3 м, висота

архітектура для бізнесу | 96

мансардного поверху складає від 11 х 0,6 = 6,6 м до 4 х 0,6 = 2,4 м. Модульний розмір 0,6 м покладений в основу планувальної структури та елементів оздоблення фасадів (поділ скла, прорізів і пропорції вітражів, вікон, вітрин). Археологічний підхід до архітектури вимагає збереження існуючої структури. Натомість повне відтворення структури зруйнує археологічний матеріал. Запропонована решітка фіксує укрупнений модуль історичної структури. Свідомо зміщений крок колон з граничних мурів історичних парцель дає змогу експонувати археологію. Будівля запроектована в шести надземних і одному підземному рівнях. Висота фасадів 16,2 м прийнята в результаті фактичного виміру висоти сусідніх будинків. Висота будинку №2 по вул.Краківській до карнизу – 16,1 м, будинку №4 – 13,8 м, будинку №14 – 16,2 м. Висота будинку №12 по вул.Вірменській – 12,6 м, будинку №14 – 16,0 м. На відмітці 15,0 м запроектований аттиковий поверх з апартаментами “Під львівськими зорями” з повністю скляними стінами і стелею, що є прозорими і невидимими на фоні неба. Горизонтальні трикутники тонованого скла притінюють простір апартаментів, утворюючи на фасадах аттики. Даховий поверх відступає від лінії забудови на 3,5 м. Генеральний план. Будівля запроектована з можливістю функціонування готелю як в одну, так і в дві черги. Лінія забудови в рівні першого поверху частково зміщена у глиб ділянки для збільшення простору на розі вулиць та експонування археологічних об`єктів підвального поверху. Конфігурація плану будівлі в подвір`ї зумовлена дотриманням нормативної відстані 10 м до існуючих сусідніх будинків. На першу чергу забудови передбачений господарський проїзд в подвіря з вул. Краківської. На другу чергу – з вулиці Вірменської. Головний вхід в готель запроектований з вулиці Вірменської на відмітці 0.000 = 281,00. Бруківка у поєднанні з елементами освітлення викладається в орнаменти, відповідні до фасадних.


Пошук образу Нове в старому

англійського архітектора лорда Нормана Фостера.

Узагальнення досвіду провідних архітекторів світу по

архітекторів) визнав найкращою новою будівлею, в

роботі в історичному середовищі не дає однозначної

історичному середовищі будівлю офісно–торгового центру

відповіді і не має прикладу, який би можна було взяти за

“Метрополь”, збудовану у 2003 році. (Сквер Пілсудського у

основу в умовах відтворення втраченої забудови на розі

Варшаві, Фото 2). Правда і міська планувальна структура і

вулиць Вірменської – Краківської.

стилістика архітектурного оточення є іншою, ніж у

В 1982 р. був організований конкурс на добудову до

львівському кварталі. Поєднання скла і штучного каменю

Лондонської національної галереї. Переможцями стала

створило прозірчату структуру, що ненавязливо грає

фірма Агренд, Бартон і Коралек з проектом в стилі хай-тек.

містерію архітектурного колажу.

Проект не був схвалений принцом Уельським, який назвав

Кращою роботою у номінації “Нове і старе” на першому

його

всесвітньому фестивалі архітектури в Барселоні у 2008 році

“монстровим

У 2005 році RIBA (Королівський інститут британських

карбункулом”.

Цей

вислів

став

загальновживаним для будівель, агресивних до свого

визнано реконструкцію музею сучасного мистецтва в

Фото 1

Фото 3

оточення. Потім був проведений закритий конкурс, і

Сієтлі (США) - архітектора Нормана Фостера. (Фото3). У

прибудова крила Сейнсбері до галереї здійснилась за

цьому випадку, як і при реконструкції Британського

проектом Роберта Вентурі і Деніса Скот Брауна. Цитата у

музею в Лондоні він використовує метал і скло для

виді пілястр коринфського ордеру стала оздобою головного

перекриття внутрішнього двору, які стають елементами

фасаду, за яким було цілком нове планування. Цей приклад

об`ємно – планувальної структури будівель, створюють

є добрим у випадку розширення існуючої будівлі. (Фото1)

колоритне середовище і є невід`ємною складовою образу

Повчальним може бути також досвід відомого

будівлі. Наведені вище приклади ілюструють, як

Фото 2

Фото 4

архітектура для бізнесу | 97


відомий майстер розуміє, що історичне середовище не є

конкурсних

полігоном для архітектурних амбіцій. Вибрані об`єкти

розширення музею Вікторії і Альбетра у Лондоні - 2000 р.

узагальнюють досвід роботи з новими матеріалами:

арх.

штучним каменем, металом, склом.

Маріїнського театру в Санкт Петербурзі арх. Домінік Пьєро

Історичні стилі вживали профільований камінь або як елемент каркасу (готика), або як елемент оздоби стін та

обрамлень

прорізів

у

них

(ренесанс,

бароко,

класицизм). Заповнення ж елементів стіни каменем нерегулярної структури тинькувалися і не були активними на фасаді. Приклади

використання

профільованого

каменю

у

будівель

Даніель

в

Лібескінд

2005р. (Фото 7).

історичному

(Фото

8)

середовищі:

та

розширення

Обидва проекти занадто радикально

відносяться до свого оточення, і факт залишається фактом, що вони поки не реалізовані. Можливо тому, що конкурси навіть і замовні залишаються все ж таки конкурсами, і кожен конкурсант, хоче того він чи не хоче, буде в першу чергу виражати свою творчу концепцію і амбіцію. Така природа творчості.

сучасній архітектурі: забудова громадського

Роман з каменем в сучасній архітектурі є складним і полягає в тому, що майстри попередніх епох були неперевершеними у своїй майстерності, і залишається хіба що використовувати якщо не цілі структури фасадів, то хоча б окремі їх цитати. Але це не вяжеться з творчим методом архітектора. Історія зі склом і дискретним використанням металу, як матеріалами відносно молодими, має більше перспектив ще і тому, що властиво у місці, можна

було

б

розвивати

де будівлі давно втрачені філософську

концепцію

“відсутньої присутності”.

У моєму конкурсному проекті запроектований вітраж фактурного скла, що нівелює присутність будівлі, створює міраж, є доброю кулісою, за якою може бути яка завгодно функція. Світло вночі вдихає життя, міраж стає дійсністю. Квартал формувався в епоху ренесансу, для якої характерним було використання сграффіто і вітражів. Діагональні лінії оздоб фасадів послужили мотивом для сграффіто, що переходять у стилізований вітраж. Листки Фото 5

скла

призначення в оточенні собору св.Павла-(Фото4), будівля

регулярну сітку парцеляції старого міста. Подвійний фасад

Джеймса Стірлінга - 1992 р.- (Фото5), яка стала знаковою

додає будівлі легкості, глибини і прозорості, є плавним

будовою постмодернізму у Лондоні.

переходом

Музей сучасного мистецтва фундації Людвіга (Ortner &

найближчий до природи елемент, що бере участь в єдиній

Ortner) у Відні - 2001 р., офісна будівля на площі Героїв у

екосистемі, запроектований у стилі “гори Високий Замок”.

Будапешті (арх. Ерік ван Егерат), “танцюючий будинок”

Природна форма даху створює фон для домінуючої в

Франка о Гері в Празі (Фото 6) - є визнаними зразками

кварталі дзвіниці Вірменської церкви.

сучасної архітектури відомих архітекторів, але не є

(Див. ілюстрації на стор. 95)

кращими до історичного оточення, хоча знаходяться у цінному середовищі столиць відомих європейських держав. Однак

треба

застерегти

від

занадто

активного

використання скла і металу на прикладах міжнародних

архітектура для бізнесу | 98

передають

від

структуру

історичного

будівлі

до

і

вимальовують

сучасного.

Дах,

як


Фото

Фото 8

архітектура для бізнесу | 99

6

Фото 7


АРХІТЕКТУРА ДЛЯ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ARCHITECTURE FOR CULTURE AND SPORT

Якщо сучасне цивільне будівництво є традиційним відбитком матеріалістичного розуміння об`єктивної реальності, то проектування культурно-освітніх релігійних комплексів автором розуміється як суб`єктивноідеалістичне відтворення в матеріальних об`ємах та в планувальній структурі релігійних текстів, символіки церкви, а також особистих переживань, відчуттів, настрою від спілкування з членами громади, відвідувань літургічних зібрань, тощо.

If the contemporary civil construction is the traditional print of the materialist understanding of the objective reality, the designing of cultural - educational religious complexes by the author is understood as subjectively - idealist reconstruction in material volumes and in the planning structure of the religious texts, symbolics of church, and also personal experiences, feelings, mood from dialogue with the members of a community, participants of the liturgies, etc.

1978-1979 Палац урочистих подій в смт. Путила Чернівецької області 1979 Будинок культури на 400 місць у селі Свірж Золочівського району Львівської області 1979-1980 Будинок культури на 600 місць у селі Білий камінь Золочівського району Львівської області 1980 Інтер`єр будинку культури на 600 місць у селі Білий камінь Золочівського району Львівської області 1980 Будинок культури на 600 місць в Сколе Львівської області 1982 Школа на 192 учні у селі Станимир Перемишлянського району Львівської області 1982-1983 Школа на 784 учні з плавальним басейном у селі Великосілки Камянко-Буського району Львівської області 1985-1987 Адміністративна будівля з готелем у селі Великосілки Кам`янко-Буського району Львівської області 1985 Школа на 192 учні у селі Петричі Буського району Львівської області 1985-1986 Клуб у селі В.Стинава Стрийського району Львівської області 1983-1984 Будинок культури на 300 місць у селі Млинсько Жидачівського району Львівської області 1985 Громадський центр у селі Містковичі Самбірського району Львівської області 1984-1985 Школа на 1178 учнів з плавальним басейном у селі Давидів Пустомитівського району Львівської області 1986 Школа мистецтв на 150 учнів у селі Яворів Косівського району Івано-Франківської області 1986 Школа на 126 учнів в с. Орховичі Самбірського району Львівської області 1986-1987 Школа на 684 учні з плавальним басейном у селі Пониковиця Бродівського району Львівської області 1986 Громадський центр у селі Стоки Перемишлянського району Львівської області 1987 Дитячий садок-ясла на 140 дітей у селі Журавно Жидачівського району Львівської області 1988-1989 Клуб на 200 чоловік у селі Блажів Самбірського району Львівської області 1992 Книгосховище бібліотеки ім. Стефаника АН України у Львові 1992-1993 Недільна школа при храмі Вознесіння Господнього по вулиці Широкій у Львові. 2000 Український Католицький Університет по вулиці Стрийській у Львові 2000 Недільна школа на 144 учні по вулиці Зеленій у Львові 2003 Реконструкція учбового корпусу Українського Католицького Університету по вулиці Свенціцького у Львові

архітектура для культури і спорту | 100

1978-1979 The building of the festive events in Putyla, Chernivtsi region, Ukraine 1979 The building of culture for 400 seats in the village of Svirzh, Zolochivskyi district, Lviv region, Ukraine 1979-1980 The building of culture for 600 seats in the village of Bilyi Kamin`, Zolochivskyi district, Lviv region, Ukraine 1980 Interior of the building of culture for 600 seats in the village of Bilyi Kamin`, Zolochivskyi district, Lviv region, Ukraine 1980 The building of culture for 600 seats in Skole, Lviv region, Ukraine 1982 School for 192 pupils in the village of Stanymyr, Peremyshlyanskyi district, Lviv region, Ukraine 1982-1983 School for 784 pupils with swimming-pool in the village of Velykosilky, Kamyanko-Bus`kyi district, Lviv region, Ukraine 1985-1987 The administrative building with hotel in the village of Velykosilky, Kamyanko-Bus`kyi district, Lviv region 1985 School for 192 pupils in the village of Petrychi, Bus`kyi district, Lviv region 1985-1986 The club in the village of V.Stynava, Stryjskyi district, Lviv region 1983-1984 The building of culture for 300 seats in the village of Mlynys`ko, Zhydachivskyi district, Lviv region, Ukraine 1985 The civic centre in the village of Mistkovychi, Sambirskyi district, Lviv region, Ukraine 1984-1985 School for 1178 pupils with swimming-pool in the village of Davydiv, Pustomytivskyi district, Lviv region, Ukraine 1986 School of arts for 150 pupils in the village of Yavoriv Kosivskyi district, Ivano-Frankivsk region, Ukraine 1986 School for 216 pupils in the village of Orkxovychi, Sambirskyi district, Lviv region, Ukraine 1986-1987 School for 684 pupils with swimming - pool in the village of Ponykovytsya, Brodivskyi district, Lviv region, Ukraine 1986 The civic centre in the village of Stoky, Peremyshlyanskyi district, Lviv region, Ukraine 1987 The nursery for 140 children in the village of Zhuravno, Zhydachivskyi district, Lviv region, Ukraine 1988-1989 The club for 200 people in the village of Blazhiv, Sambirskyi district, Lviv region, Ukraine 1992 The building of bookstore of the scientific library of National Scientific Academy of Ukraine in Lviv, Ukraine 1992-1993 Sunday-school at the Church of Holy Ascension in Shyroka St. in Lviv, Ukraine 2000 Ukrainian Catholic University on Stryiska St. in Lviv, Ukraine 2000 Sunday-school for 144 pupils on Zelena St. in Lviv, Ukraine 2003 Reconstruction of the building of Ukrainian Catholic University on Svencickogo St. in Lviv, Ukraine


КУЛЬТУРНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ЦЕНТР ПО ВУЛИЦІ ЗЕЛЕНІЙ У ЛЬВОВІ

THE CULTURAL- AESTHETIC CENTRE ON ZELENA ST. IN LVIV, UKRAINE

Проектування – 1992р. Designing – 1992 Споруда культурно-естетичного центру сформована, як просторовий внутрішній двір, перекритий дахом з ліхтарем верхнього світла. Будівля займає частину внутрішнього двору будинку №9 по вулиці Зеленій та частину вільної території з півночі. Лінія перехрестя, що перпендикулярна до будівлі, фіксує історичну межу подвір`я. Друге перехрестя фіксує напрямки геодезичних румбів. По плануванню культурно-естетичний центр складається з двох об`ємів: народного дому із універсальним залом на 120 місць та школи мистецтв на 150 учнів. Монолітні залізобетонні діафрагми – арки - візуальні архетипи біблійної яскині утворюють конструктивну схему з поздовжньо-поперечними діафрагмами типу глибоких кесонів, на яких лежить похиле, суміщене, утеплене покриття. Просторові конструкції, арки кесонів, верхнє світло - символізують небесний континуум, дух божий, абсолютну благість, що мають зійти на віруючих під час літургії. Тема входу навіяна євангелічною проповіддю: покаятися, поки ще відкриті двері, бо настане час, повернеться колесо й опуститься завіса й страждатимуть душі, які не покаялись. Напружена лінія західної стіни залу - нагадування “роду зміїному”- гріх ходити дорогами зміїними, негоже в Храмі торгувати: Ісус бо вигнав торговців з храму. Благі-плавні й спокійні лінії інтер`єру в протиставленні до тривожних об`ємів головного входу допомагають позбутися всього тривожного й темного, що є в реальному житті, настроюють віруючого на спілкування з Богом, походять з етимології слова Євангеліє - блага вість. Верхнє світло - немов дух Божий, у виді голуба зійшов на Ісуса падає з неба. Басейн водного хрещення, група пальм, сцена-підвищення, амвон, сходи на балкон - куточок пейзажу, що оточував Ісуса; де “Филип та скопець ввійшли у воду, і він хрестив” /4, діяння 8,38/. На протилежному кінці залу, над входом, двоярусний едемський сад, наївно-образною тектонікою вирішення допоможе віруючому подумати над змістом життя. Двоярусний трифорій довкола залу, як перехід від трансцедентного небесного континууму до матеріального, земного, майже пейзажного рішення інтер`єру є горизонтальною комунікацією до приміщень культурно-естетичного центру. Вузька щілина між двома звісами похилих дахів на рівні першого ярусу розширюється за рахунок вивільнення простору під перехідною галереєю другого ярусу, під час торговиці творитиме атмосферу середньовічного німецького містечка. Радіальний хрест верхнього світла в ортогональних проекціях на фасадах своєю динамічною композицією нагадує вежі головного входу костьолу св.Урсули. Проте він вирішений в такий спосіб, що з переміною точки сприйняття цілковито міняється образ скляної структури.

архітектура для культури і спорту | 101

The structure of the cultural aesthetic centre is generated as a spatial internal court yard, covered by the roof with the top light lantern. The narrow shopping street - pass - crack between two roof overhangs is caused by necessity to remove atmospheric precipitation On planning the cultural aesthetic centre consists of two volumes: the popular house with the universal hall on 120 seats and art school on 150 pupils. Monolithic ferro-concrete diaphragms - the arches - visual archetypes of the biblical cradle form the constructive circuit with longitudinal - cross diaphragms such as a deep caissons, on which lays the combined, insulated covering.. Spatial designs, the caisson arches, top light symbolize heavenly contynium, God`s spirit, absolute grace, which should leave on the believers in liturgy time. The entrance theme is influenced by the sermon: to repent, the doors are for the present open, because the time will come, when the wheel will turn and the curtain will be lowered, the souls will suffer which have not repented. The intense line of the western wall of the hall - reminder "to the snake kind", that it is the sin to go by snake roads, that it is impermissible to sell in the temple: Christ has expelled the sellers from the temple. The good smooth and quiet lines of the interior in opposition to disturbing volumes of the main entrance help gets rid of all disturbing and dark, that is in real life, the good message adjusts the believer on dialogue with God, resemble to ethymology of the word `Gospels` - good message. Top light as God`s spirit, which as the pigeon has left on Christ - falls from the sky. The water christening pool, group of the palms, eminence - stage, ambo, stair- case to the balcony - part of the landscape, which surrounded of Christ, when " Philip and скопець came into water, and he christened " /4, Acts 8,38/. On the opposite side of the hall, above the entrance, the Edem garden in two levels with it naive-figurative tectonics will help the believer to think of life sense.Two level gallery around hall, as the transition from transcendental heavenly contynyum to the material, terrestrial, almost landscape decision of the interior is the horizontal communications to premises of the cultural - aesthetic centre. The narrow crack between two hangings of inclined roofs at the first level extends at the expense of clearing space under the transitive gallery of the second level, dressed in the glass dress, bashfully shines by white columns on the shopping street, which will create the atmosphere of the medieval German town. The lanterns of the top floor impose to the bauer style. Discrete use of the christian symbolics - cross on the front entrance, proceeds from the essence of the entrance, instead of from its meaning. The radial cross of top light on the facade orthogonal projection by the dynamical composition reminds towers of the main entrance of the St.Ursula church.


Розріз 1-1 Section 1-1 План першого поверху

Ground floor level

архітектура для культури і спорту | 102


Розріз 2-2 Section 2-2 План другого поверху First floor level

архітектура для культури і спорту | 103


КНИГОСХОВИЩЕ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА АН УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ Проектування – 1992р. Територія, вибрана під будівництво сховища книг займає частину північного схилу гори Цитадель, що прилягає до корпусу наукової бібліотеки ім.Стефаника. Гора Цитадель з будівлями колишньої фортеці другої половини ХІХ ст. – пам`ятка архітектури місцевого значення. До виникнення фортифікаційних будівель узгір`я Цитаделі було вільною зеленою зоною, яка служила місцем відпочинку львів`ян. Прогулянкова стежка з міста до Пелчинського ставу проходила улоговиною між горами Калічою та Вроновських. Бастіони та південні вежі стали тими матеріальними масами, штучно внесеними людиною в природу, які не входили в протиріччя з ландшафтною структурою і закріпили природні підвищення. Проектом передбачено повернути в даному місці вхід на територію узгір`я, а сховище запроектувати у вигляді воріт з двома вежами при вході. При цьому споруда сховища книг виконує ще одну функцію – оглядового майданчика, з якого відкривається чудовий вид на старе місто. Ландшафтний гротеск - поглиблення улоговини, зумовлений не тільки архітектурним задумом, але й необхідністю витримати допустимі ухили пішохідних Генплан

The general layout

архітектура для культури і спорту | 104

пандусів. В геопластику головного входу включаються белігеративні елементи виднокраю – залишки відкосів, траншей, як сліди історичного минулого Цитаделі. Монументальні об`єми архітектурної структури дужих форм, навіяні духом фортифікаційних споруд Цитаделі, впевнено виростають із землі. Об`ємно – просторове рішення споруди – не абстрактна структура оборонних веж на вході, а сховище цінностей інтелектуальних – вічних цінностей, яким належить бути в естетичних тілесних формах, будованих на поєднанні чоловічого та жіночого начал. Складна планувальна структура будівлі повстала на підставі аналізу орографічних характеристик первинного рельєфу і матеріальних мас внесених людиною. Комплекс утворюють: чотириповерхове сховище книг з вертикальним підйомником; дев`ятиповерхове сховище книг з двох корпусів, що з`єднаються під кутом 123 . Між корпусами є прохід шириною 14м з двома вежами, у яких влаштовані читальні зали, ліфти, сходи, а на даху – оглядові майданчики; семиповерхове трикутне в плані сховище книг з винесеними сходами. Ці три блоки розташовані один за одним вздовж горизонтальної підземної комунікації – механічного транспортера книг, який може бути продовжений до західної вежі Цитаделі.


THE BUILDING OF BOOKSTORE OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF NATIONAL SCIENTIFIC ACADEMY OF UKRAINE I N LVIV Designing – 1992 The building site occupies the northern slope part of the mountain of Citadel, which adjoins to the building of National Scientific Academy library. The mountain Citadel with former fortress buildings of second half ХІХ - architectural monument of local importance. Before occurrence the fortess structures, the mountain of Citadel was the free green zone, which served as the rest place. The walking track from city to Pelchynskyj pond passed between the Kalicha hill and Voronovskyh hill. The towers have appeared such material weights, artifically introduced by a man into a nature, which were not included into the contradiction with landscape structure and have fixed natural height. By the project is stipulated to return the entrance on the plateau territory on the given place, and to design the storehouse as a gate with two towers at the entrance. Thus structure of the bookstore executes one more function – the viewing platform, from which the wonderful views on old city open.

Розріз 1-1 Section 1-1

Головний фасад

The main façade

архітектура для культури і спорту | 105

The landscape grotesque - deepening, caused not only architectural plan, but also necessary slopes of the foot inclined planes. The rests of slopes, trenches, as traces of the historical past of Citadel are included in geoplastic of the front entrance. The monumental volumes, inspired by the fortress structures of Citadel, confidently grow from ground. The volumetric - spatial decision of the building- not abstract structure of the defensive towers on the entrance, but it is the storage of values intellectual - eternal values, which should be in the aesthetic corporal forms constructed on conjunction of male and female beginnings. The complex planning structure is based on the analysis of the orografic characteristics of the primary relief and material weights, which have been brought in by intelligence of a man, and their overlapping. Complex form: four-storeyed bookstore with the vertical lift; nine - storeyed bookstore with two parts, which incorporate under the corner of 123 degrees. There is the pass of width 14м with two towers between these parts. The reading rooms, lifts, staircases and roof viewing platforms are arranged in these towers; seven – storeyed, triangular in the plan, bookstore with the staircase. These three blocks are placed one behind another along the horizontal underground communication - mechanical conveyor of the books, which can be continued to the western tower of Citadel.


архітектура для культури і спорту | 106


План цокольного поверху План першого поверху

Underground floor level Ground floor level

архітектура для культури і спорту | 107


ТЕМАТИЧНИЙ ПАВІЛЬЙОН EXPO 2012 YEOSU, КОРЕЯ

THEMATIC PAVILION OF EXPO 2012 Y EOSU, KOREA.

Конкурсний проект. 2009

Competiton entry. 2009

Тематичний павільйон запроектований у відкритому морі на перетині містобудівельних осей і напрямків хвилерізів. Доступ до павільйону передбачений від променади, збудованої на хвилерізах. Знакова, символічна архітектура тематичного павільйону відповідає темі океану, як витоку життя. Сегментна форма вибрана для відображення павільйону як частини комплексу EXPO 2012 Yeosu. Момент народження краплини покладений в основу образу будівлі. Величезне покриття у формі концентричних хвиль на поверхні води виростає перед відвідувачами, запрошуючи їх до подорожі і дослідження. Конструктивні арки в інтерєрі продовжують тему хвиль на океанських просторах. Монументальна і проста форма павільйону буде притягувати до себе увагу з далеких відстаней. Тематичний павільйон запроектований в трьох рівнях з двома виставковими просторами. Тематична виставка в трьох частинах займе нижній і вхідний рівні. Перша частина виставки з темою «Витоки життя, океан як колиска культури» розміститься в найбільш містичному, вигнутому тунелі на вхідному рівні. Друга частина – «Нові починання» – охопить найсвітліший простір на цьому ж рівні з відкритою стелею до верху. Третя частина «Криза і людство» розміститься в найбільш екстремальному нижньому рівні. Цей рівень є добре придатний для досліджень, так як він безпосередньо з`єднаний з океаном під час припливів чи штормів. На нижньому рівні відвідувачі разом з науковцями можуть активно включатись в процес дослідження та відкриття іноваційних рішень в морській технології і промисловості, збереженні океану та узбережжя. Виставковий простір BPA (найкраща практична площа) розміститься на верхньому рівні. Всі три рівні об`єднані атріумом і відвідувачі можуть легко орієнтуватись в розташуванні виставок. Конструктивна і просторова організація придатна не тільки для виставкової мети, але й для наступних використань після EXPO 2012 Yeosu.

The Thematic Pavilion located in the open sea off the breakwaters on the crossing of the master plan axes and of the breakwaters directions. Access to the Thematic Pavilion will be from promenada built on the breakwaters for both pedestrians and service vehicles. The thematic pavilion is the representative of EXPO 2012 Yeosu. It designed as landmark, symbolic architecture of the theme of Ocean as the origin of life, that it gives birth to life and sustains life. The moment of birth of a drop is put in the basis of the building image. The segment form is chosen to display the building as a part of EXPO 2012 Yeosu. The enormous covering in the form of concentric waves on the water surface rises before the visitors, inviting them to expirience travel. The interior structure arches continue the theme of waves on the ocean spaces. The monumental and simple shape of the Thematic Pavilion will draw visitors attentions to the building from far distance. The Thematic Pavilion is divided into three level with two exhibition areas. The Theme exhibition in three parts will occupy lower level and entry level. The Theme exhibition (1) cover the theme of origins of life, ocean as cradle of culture. This part is placed in the most mysterious, curved tunnel on the entry level. The Theme exhibition (3) – new beginnings – it occupies the most ligth space on the same level with open ceiling to the upper level. The Theme exhibition (2) – crisis and mankind – it is placed on the most extreme, lower level with open ceilings to the upper levels. The lower level is very suitable for researches, as it directly adjoins to ocean in time of tidal or storm. At the lower level the visitors together with the science specialists in the research rooms can actively involve, experience and explore innovative solutions of the marine technology and industry, exercising imaginations to produce new ideas in sustainable development and wise use of ocean and coast.

The BPA (Best Practice Area) exhibition will be placed on the upper level. All three levels are incorporated by open atrium space and the visitors can easily be guided in the arrangement of the rooms and exhibitions. The structure and spatial organization are established not only to be suited to the exhibition purpose, but also to the different uses after the exposition.

Аксонометричний розріз Acsonometric section

архітектура для культури і спорту | 108


архітектура для культури і спорту | 109


Інтер`єр другого поверху First floor interior Загальний вигляд General view

архітектура для культури і спорту | 110


Атріум Вигляд з океану

The atrium View from the ocean

архітектура для культури і спорту | 111


ФУТБОЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «СОКІЛ» ПО ВУЛ. ПАТОНА У ЛЬВОВІ. Конкурсний проект. Перше місце. Проектування – 2009 р. Футбольний комплекс запректований недалеко від аеропорту, в оточенні житлової та промислової забудови 70 –х років. Сприйняття з далеких відстаней з вулиць Ряшівської та Ряшівської Проектованої, а також при зльоті і посадці літаків покликало до створення цільних виразних форм куполу манежу та накриття над трибунами стадіону. Дві форми в одному матеріалі, легкому і напівпрозорому, як елементи цілого, що піднімаються по обидві сторони зеленого поля стадіону, декоровані двома колами (дві краплі води в Європейському вододілі, що розтікаються в басейни Балтійського та Чорного моря). Розміщення стадіону зумовлене необхідною орієнтацією поздовжньої осі поля в напрямку північ – південь, транспортними та пішохідними потоками, максимальною віддаленістю від автомагістралі Ряшівська Проектована. Стадіон на 6000 глядачів запроектований з одноярусною односторонньою західною трибуною. Підтрибунний простір стадіону використаний для влаштування готелю, ресторану, адміністративних та обслуговуючих приміщень. Філософія споруди полягає в забезпеченні економічної доцільності, багатофункційності, гнучкості. Трибуна стадіону створює головний акцент в навколишньому ландшафті. Характерною рисою дизайну є дах над трибуною, що забезпечує комфорт, затінення та захист від опадів. Конструкція накриття стадіону – це дві поздовжні металеві аркові ферми з затяжками, до них у вузлах з кроком 4,8 м під`єднані поперечні металеві ферми. Поздовжня металева аркова (лучкова) ферма габаритами 4,8 х 96 м висотою 3,3 – 6,6 м опирається на дві металеві опорні конструкції. Друга металева аркова (лучкова) ферма опирається на залізобетонну конструкцію каркасу трибун. На металеві конструкції напнута тканина ETFE (етилен тетрафлюроетилен) або PTFE (композитна фіброскляна тканина), яка є напівпрозорою і добре розсіює світло. Згідно з технічним завданням чаша стадіону запроектована залізобетонна. Економічно доцільним є використання підтрибунного простору для влаштування готелю, ресторану, адміністративних та обслуговуючих приміщень. Центральне місце трибуни займає VIP блок. Для забезпечення максимального комфорту сидіння глядачів запроектовані відкидними, шириною 460 мм, по 28 сидінь в ряді з двостороннім розташуванням проходів, кут нахилу 23°. Загальна вмістимість стадіону 6120 глядачів, в т.ч. 20 інвалідів та 170 VIP персон. Манеж. Манеж з розмірами поля 105 х 68 м орієнтований поздовжньою віссю поля в напрямку північ – південь. Накриття манежу – повітроопорне. Відповідно до протипожежних вимог п. 3.141. ДБН В.2.2-13-2003, експлуатаційних та вимог безпеки, стіни манежу на висоту 3,6 м запроектовані з цегли або сандвіч панелей. Таке рішення забезпечує можливість на другу чергу заміни повітроопорного накриття металевими структурами стаціонарного накриття. Від вулиці Патона прибудовані каси. Адміністративний корпус. Для повноцінного функціонування стадіону і манежу кожна споруда повинна мати власні обслуговуючі та

архітектура для культури і спорту | 112

допоміжні приміщення. Вимога технічного завдання запроектувати адмінкорпус, що обслуговував би одночасно манеж і стадіон є не можливою також з містобудівних можливостей ділянки. Манеж потребує значно менших за площею приміщень, розрахованих на 500 глядачів, ніж стадіон на 6000 глядачів. Оскільки манеж є першочерговим до введення в експлуатацію, при ньому запроектований адміністративний корпус. До існуючих господарських приміщень та ТП, що будуть реконструйовані прибудуються гаражні приміщення на 4 клубні автобуси. Цей господарський блок разом з адміністративним корпусом утворює подвір`я зі службовим паркінгом.Обслуговуючий блок стадіону влаштовується в підтрибунному просторі. Готель. З містобудівних та економічних поглядів готель займає частину підтрибунного простору стадіону. Це дає змогу організувати окремі номери з VIP ложами і скай боксами, а також ефективно використовувати площі в міжігровий період. Готель відповідає вимогам 4-ох зіркового стандарту. На відм. 0.000 запроектована рецепція. На відм. 14.40 розміститься ресторан на 72 місця, кафе, бар та частина номерів. Решта номерів – на відм.18.00. Всього запроектовано 16 одномісних номерів, 24 двомісних та 4 апартаменти з можливістю оглядати гру.

FOOTBALL COMPLEX `SOKIL` ON PATONA ST. IN LVIV, UKRAINE. The competition entry. First prize. Designing - 2009. The football complex `Sokil` is projected near the airport, among inhabited and industrial buildings of 70-th years XXc. Perception from far distances, particularly from air has called the creation of the integral expressive forms of the arena`s dome and of the covering above the stadium tribunes. Two forms in the same material, easy and translucent, as elements of the whole, which rise on the both sides of the green field of the stadium, are decorated with two circles (like two drops of water in European Water Devision, which spread in pools of the Baltic sea and of the Black sea). Accommodation of the stadium is caused by necessary orientation of the `north – south` longitudinal axis of the field, of the transport and pedestrian flows, of the maximal distance from the motorway. The stadium on 6000 spectators is projected with one western tribune. The undertribune space of the stadium is used for accommodation of the hotel, restaurant, administrative and serving rooms. The philosophy of the building consists of the economic feasibility, multifunctionality, flexibility. The stadium tribune creates the main accent in the environment. The roof above the tribune with the covering of ETFE is the characteristic feature of the stadium design. The arena is designed with the sizes of the field of 105 х 68 m, with the `north – south` longitudinal axis. It is covered by the compressed-air supported roof. For the good functioning, the stadium and arena have its own serving blocks of the rooms. For the town-planning and economic reasons, the hotel is located in the undertribune space of the stadium. This decision allows to organize the separate rooms with VIP lodges and sky boxex, and also to use the areas in the period between the games.


архітектура для культури і спорту | 113


Плани поверхів Загальний вигляд

Plans of the complex General view

архітектура для культури і спорту

113


ЖИТЛОВА АРХІТЕКТУРА Сучасні тенденції проектування житла звернені до осмислення культурних традицій та ментальності суспільства. Скромність та витонченість, характерні для українського народу відносять його до суспільств, в яких відчуття базуються на реальності. Раціональність, конструктивність і геометричність в поєднанні з інтуїтивністю і замкнутістю є основними ознаками традиційного народного житла українців. Давні трипільські поселення, замкнуті двори Полісся і гуцульські гражди - різночасові приклади замкнутої забудови, зумовлені оборонними, психологічними і функціональними потребами. Цей тип перейшов і в структуру міської забудови, коли до головної «парадної» частини

Візуалізація житлового будинку в с. Басівка 1978-1979 Конкурсний проект житлових будинків для будівництва в селах Львівської області. Третя премія 1982 Проект житлового будинку на Всесоюзний конкурс. Диплом СА СРСР 1985 Деревяний житловий будинок. Міжнародний конкурс. Югославія 1992 Індивідуальний житловий будинок у селі Наварія Пустомитівського району Львівської області 1993 Індивідуальний житловий будинок у селі Бірки Яворівського району Львівської області 1994 Індивідуальний житловий будинок у селі Лисиничі Пустомитівського району Львівської області 1998 Реконструкція житлового будинку по вулиці Гординських у Львові 1999 Індивідуальний житловий будинок по вулиці Івана Франка у Львові

житлова архітектура | 114

будівлі добудовувалась «тильна офіцина», формуючи внутрішній двір. Саме така оточуюча забудова кінця 19-го початку 20 ст. вплинула на планувальну структуру та архітектурний образ індивідуального житлового будинку по вулиці Коновальця. Будинок вписаний в існуючу забудову із збереженням архітектурної традиції міста. Образ фортеці, замку для житлового будинку у Бірках Яворівського району Львівської області зумовлений казковими навколишніми пейзажами і рельєфом. Складна конфігурація ділянки по вулиці Івана Франка вплинула на об`ємно- планувальне рішення індивідуального житлового будинку з басейном та зимовим садом.

Computer model of the house in Basivka 2000 Індивідуальний житловий будинок по вулиці Коновальця у Львові 2002 Реконструкція квартири по вулиці Княжій у Львові з пристосуванням існуючого горища під житло 2003 Реконструкція квартири по вулиці Рудницького у Львові 2004 Індивідуальний житловий будинок у селі Басівка Пустомитівського району Львівської області 2004 -2005 Індивідуальні житлові будинки у селі Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області 2006 Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Івана Франка у Львові 2010 Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Льва у Львові


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК У БІРКАХ, ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проектування – 1993р. Будівництво – 1994-2001рр. Будинок знаходиться на південному схилі горбистого пасма, який вплетений в гряду Головного Європейського вододілу. Звідси води розтікаються: на південь - у Чорне море, на північ – у Балтійське. Унікальна природа краю увібрала в себе риси Карпат, Полісся і Лісостепу. Шляхом проникнення і групування культур етнічних груп створився своєрідний тип народного житла цієї місцевості з невід`ємним атрибутом верандоюганком, що на складному рельєфі маневрує з основним об’ємом будівлі. Чисті площини з невеликими вікнами контрастують з щедрим оскленням веранди і еркеру загальної кімнати. Єдиний простір парадних приміщень в різних рівнях протиставляється замкненості спальних кімнат, кожна з яких обладнана власним санвузлом.

SINGLE-FAMILY HOUSE IN THE VILLAGE OF BIRKY, YAVORIVSKYI DISTRICT, LVIV REGION, UKRAINE Designing- 1993 Construction- 1994-2001 The house is situated on the southern slope of the hill strip, that is plaited into the ridge of Main European Water Devision. The water spreads to the south in the Black sea, to the north- in Baltic. The unique nature of this territory has incorporated features of Carpathians, Polissya and Lisostep. By penetration and grouping of cultures of the ethnic groups there was an original type of the national dwelling of this district with the inalienable attribute - veranda - ganok, which on the steep relief maneuvers with the basic volume of the house. The wall planes with the small windows contrast to the generous glass of the veranda and the bay window of the living room. United space of the smart premises in different levels is opposed to the isolation of the bedrooms, which has the own bathroom.

житлова архітектура | 115

Фрагмент інтер`єру. The interior fragment Фрагмент екстер`єру Exterior


Фрагмент інтер`єру.

The interior fragment Фрагмент екстер`єру Exterior

житлова архітектура | 116


житлова архітектура | 117


Фрагменти інтер`єру The interior fragments

житлова архітектура | 118


житлова архітектура | 119


житлова архітектура | 120


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК У БАСІВЦІ, ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Проектування – 2004р. Початок будівництва – 2004р. Спокійний рельєф ділянки, її трапецієвидна форма, побажання замовника зумовили створення протяжного одноповерхового будинку з мансардою. Простір холу перетікає у двосвітню вітальну з каміном, з якої передбачено вихід на терасу та в їдальню з зимовим садом. Кухняїдальня візуально розділена конфігурацією приміщення та проходом коридоргосподарський вихід. В мансардному поверсі розміщені спальні санвузли та гардеробні. Сходовий хол освітлюється ліхтарем верхнього світла. На ділянці розташований літній будиночок – кухня з пивницею і винним погребом. Екстер`єри обох будинків вирішені в одному стилі, у відповідності до функціонального поділу, вимог сучасної естетики та комфорту.

Візуалізація житлового будинку у селі Басівка

житлова архітектура | 121

SINGLE-FAMILY HOUSE IN THE VILLAGE OF BASIVKA, PUSTOMYTIVSKYI DISTRICT, LVIV REGION, UKRAINE Designing- 2004 Beginning of construction works- 2004 Trapezoid form of the site, its equal relief, the wishes of the customer have anticipated of the creation of the extended one-storeyed house with the penthouse. Space of the hall flows to livingroom with the fireplace, from which the exit on terrace and to the dining-room with the winter garden is stipulated. The kitchen - dining-room is visually divided by the configuration of the premise and pass - corridor - economic exit. The bedrooms, bathrooms and wardrobe are placed in penthouse. The stair- case hall is shined by the top light lantern. There is the summer house- kitchen with the wine cellar on this site. The exteriors of both houses are solved in the same way, according to the functional division, requirements of the modern aesthetics and comfort.

Computer model of the house in Basivka


Загальні вигляди житлового будинку у селі Басівка

житлова архітектура | 122

Realization of the house in Basivka


ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ПО ВУЛИЦІ РАДІСТЬ У ЛЬВОВІ Проектування – 2010р. Індивідуальний житловий будинок запроектований двоповерховим з мансардним та цокольним поверхами.

Візуалізації житлового будинку

житлова архітектура | 123

В цокольному поверсі запроектований гараж, господарська кухня, студія. Перший поверх займають кухня, спальня з санвузлом, вітальня бібліотека з каміном та виходом на терасу. На другому та мансардних поверхах запроектовані майстерні художників.

Computer models of the house


ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК У БРЮХОВИЧАХ ПІД ЛЬВОВОМ Проектування – 2010р.

південний захід. До нього під прямим кутом підходить південно-східне крило, утворюючи подвір`я. В подвір`ї влаштовується відкритий плавальний басейн розмірами 7,5х15м. На ділянці ростуть сосни, які зберігаються і будуть головним ландшафтним елементом ділянки.

Індивідуальний житловий будинок запроектований одноповерховим з мансардним та цокольним поверхами. Основний об’єм будинку простягається у напрямі північний схід –

Візуалізації житлового будинку

житлова архітектура | 124

Computer models of the house


ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ПО ВУЛИЦІ ІВАНА ФРАНКА У ЛЬВОВІ

FRANKA STREET APARTMENTS IN LVIV, UKRAINE

Проектування – 2006р.

Designing- 2006

Поворот вулиці Франка з переломом осі забудови на ділянці проектованого будинку спричинив просторове вирішення будівлі в двох об`ємах, комбінованих під кутом 32 градуси і об`єднаних скляною пірамідою загальнобудинкових сходів. Сегментна форма ділянки, звужена до півдня, зумовила чергування терас та балконів, що висуваються один над одним в глибину саду.

The bend of the Franka Street with the turning point of the building axis on the construction site has resulted the house spatial decision in two volumes, which combined with the corner 32 degrees and incorporated by the glass pyramid of the common stair- case. The segment form of the place, which narrowed to the south, has caused alternation of the terraces and balconies, which are put forward one above other in the depth of the garden.

житлова архітектура | 125


ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ПО ВУЛИЦІ ЛЬВА У ЛЬВОВІ Проектування – 2010 р. Загальна площа 1122 м.кв. Будівельний об`єм 4973 м.куб. Ділянка на вул. Льва, 2а розміщена в центральній історичній частині Львові в в межах державного історико-культурного заповідника, на території, що занесена до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО. До середини XVI ст. вздовж сучасної вулиці Льва, пролягало русло потоку. На початку XVII ст. рельєф площі нівелюється, внаслідок чого ще існуюча до того долина струмка із розташованими в ній спорудами засипається. Існуюча на сьогодні забудова площі Старий Ринок і прилеглих вулиць – це різностильові і різновисокі будівлі від 2-ох до 6-ти поверхів. Проектована будівля знаходиться в оточенні модернової забудови, для якої характерна пластичність форм і монументальність, застосування розмаїтих вінцевих елементів – високих дахів та веж, щипців і аттиків. Параметри, стилістика та характер проектованого будинку продиктовані аналізом містобудівельних чинників та принципами формування історичної забудови кварталу. Житловий будинок запроектований в межах ділянки по вул. Льва, 2а зі збереженням існуючого дитячого і спортивного майданчиків та реконструйованою естрадою. В основу об’ємно-планувальної структури будівлі лягло планування історичних кам`яниць Львова. Традиційно у першому поверсі містилися сіни з вузьким проходом у двір та приміщення магазину, майстерні чи контори. Кам`яниці були триосьові, чотириосьові, або двоосьові в залежності від розміру парцелі – земельної ділянки. Запроектована кам`яниця є чотириосьова, двотрактова з наскрізним проходом у двір на рівні першого поверху. При проектуванні підземного поверху використана характерна для, середньовічної забудови, особливість влаштування у передпоріжжях та під вікнами вертикальних продухів, для вентилювання і освітлення підвальних приміщень. Відсутність кількох будинків по вул. Чорноморській та характерний вигин цієї вулиці створюють протяжне поле споглядання проектованої будівлі з подвір`я. Проектні рішення розглядають головний і тильний фасади як рівно важливі, а візуальні зв’язки вулиці Чорноморської і площі Старий Ринок, що проходять крізь ділянку лягли в основу «наскрізного» внутрішнього планування. Кожна квартира проектованого будинку орієнтована на обидві сторони: на площу Старий Ринок та вул. Чорноморську. Такий підхід викликаний необхідністю забезпечення нормативної інсоляції та повітрообміном житлових приміщень при орієнтації будинку «північ-південь». Топоніми Рибна площа, вулиця Чорноморська, вулиця Рибна та згадка про потік, що протікав колись в цій місцевості до теми сонця і повітря додають тему води. Звідси виник романтичний образ будівлі з природною формою даху, скляними балконами різної форми і фактури які є важливими архітектурними деталями фасадів. Покриття даху – патинована мідь. Підпорядковане компонування архітектурних мас є вираженням авторської концепції сучасної архітектурної форми в історичному середовищі. Для визначення поверховості та композиції фасадів проектованої будівлі використаний метод продовження головних горизонталей існуючих будівель, зокрема будинку №12 по вул. Чорноморській, будинку №2 по вул. Льва та будинку №7 на площі Старий Ринок. Висота стіни головного фасаду від хідника до карнизу за рахунок перепаду рельєфу становить від 12,8 м до 13,2 м, що відповідає

житлова архітектура | 126

рекомендаціям історико-містобудівного обґрунтування, розробленого УРСНРІ «Укрзахідпроектреставрація» в 2007 р. Житлові квартири розміщені на трьох поверхах та мансардному поверсі. В партері і підвалі запроектовані приміщення громадського призначення з евакуаційними виходами, ізольованими від житлової частини будинку. Висота підвального поверху – 3,3 м, партеру – 3,75 м, житлового поверху – 3,3 м. В будинку запроектований сходово- ліфтовий хол.

LEV STREET APARTMENTS IN LVIV, UKRAINE Total area - 1122 sq.m. Building volume - 4973 cubic.mThe building site on Lva Str., 2a is in the centre of the historic part of Lviv within the State historical and cultural reserve, the territory that is included in the List of World Heritage Sites. By the middle of the XVI century the river flow ran along the modern Lva Str. At the beginning of the XVII century, the area relief was leveled, the valley with the located buildings was fallen. Now, the existing buildings in the different styles on the square Staryj Rynok and nearby streets have different number of the floors: from 2 to 6. The projected building is surrounded by the modern buildings, which are characterized of the plasticity of the forms and monumentality, the use of the various coronary elements - the high roofs, towers, attics. Options, style and character of the building are dictated by the analysis of the urban development factors and principles of the formation of the historical quarter. The residential building is designed within the site on the Lva Str., 2a, preserving existing play yard and sport yard. The planning structure of the building is formed on the basis of the Lviv historic houses planning. Traditionally, the ground floor contained the porch with a narrow passage into the yard and store room, workshop or office. The historic houses were three-axial, four-axial or two-axial, depending on the size of partseli (building site). The projected building is four-axial, two-tracts house with narrow passage to the courtyard at the ground floor. The absence of several houses on Chornomorska Str. and characteristic curve of the street, creating wide view field for perception of the back façade of the projected house. The design decisions consider the main and back facades as equally important. The visual connections between the Chornomorska Str. and Staryj Rynok Square, passing through the area became the basis of the the cross-cutting plan. Each apartment targets on both sides: Chornomorska Str. and Staryj Rynok Square. This approach caused of providing of the solar insulation and natural air ventilation of the rooms in conditions of the building orientation `north-south`. Names of Rybna (Fish) Sguare and street, Chornomorska (Black Sea) street and mention of a river that once flowed across the site, all of these to the theme of `sun` and `air` added the theme of `water`. Thus the romantic image of the building with the natural form of the roof, glass balconies of different shapes and textures is created. Roofing patinated copper. The composition of the architectural mass is an expression of author's conception of the modern architectural form in the historic environment. The method of the extension of the main contours of the existing buildings is used to determine the façade composition and number of storeys of the projected building. Residential apartments are located on three floors and the attic. The public use premises were designed on the ground and basement floors with emergency exits, isolated from the residential part of the house. The building is designed with the stair-lift lobby.


Візуалізації житлового будинку

житлова архітектура | 127

Computer models of the house


Візуалізації житлового будинку

житлова архітектура | 128

Computer models of the house


АРХІТЕКТУРА ПЛАНУВАННЯ Спадкоємність традицій з проникненням в історію творить середовище не тільки як місце для проживання, але і для пізнання людиною своєї сутності, формування її світогляду, способу життя. Проект регенерації кварталу історичної забудови у Луцьку зберігає і повертає будівлям дух ренесансу в організації простору та поєднанні фасадів в загальну систему. При цьому кожен будинок володіє власним індивідуальним характером без претензії стати модульною одиницею ідеального міста. Властиві для барокової планувальної структури міського середовища вільне перетікання простору, ілюзорні ефекти зі збереженням чіткості основної композиції, динамічне сприйняття ансамблю, багатство видових картин використані в проекті відновлення історичного оточення забудови по вулиці Зеленій у Львові для потреб культурно-релігійного центру. З розвитком інформаційних технологій проектування в сучасному місті не може опиратись тільки на історичні традиції, безпосередній контекст чи фасади сусідніх будівель. Містобудівельні та природні фактори, аналіз візуальних зв`язків необхідні для створення нового і цікавого образу окремої споруди, кварталу та цілого міста. Сучасна культура суспільства, зміна аспектів його життя виводить раніше зоноване та контрольоване місто на новий рівень чуттєвого, емоційно насиченого, театралізованого міста. Середовище прагне розвиватись і змінюватись, а також настроювати, захоплювати і дивувати.

THE PLANNING ARCHITECTURE The heredity of the traditions with penetration into the history creates the environment not only as a place for residing, but also for knowledge by the man of the own essence, formation of its outlook, life way. Symmetry, or space sympathy - term of the Ancient Greek philosophy, which designates sympathy, unity of feelings, responsibility of subjects and phenomena, their interaction, partnership one that occurs to another. The symmetry real and unreal, existing and transcendental, historical and contemporary creates environment, or returns to life lost. The project of regeneration of the historic building district in Lutsk keeps and returns to structures the renaissance spirit in the space

архітектура планування | 129

organization and unification of facades in the common system. Thus each house has own individual character without the claim to become the modular unit of the ideal city. Inherent to the baroque planning structure of urban environment, free flowing of space, the illusory effects with preservation of clearness of the basic composition, dynamical perception of the ensemble, riches of the view pictures are used in the revival project of the historical environment of building in Zelena St. in Lviv and its adaptation to needs of cultural and religious centre. With development of the information technologies the planning in the contemporary city can not base only on historical traditions, direct context or of the next buildings facades. The townplanning and natural factors, analysis of visual links are necessary for creation of the new and interesting image of the separate building, quarter and whole city. The modern culture of the society, change of its life aspects deduces earlier zoning and controlling city on the new level of the sensual, emotionally sated, theatrical city. Environment aspires to develop, to change, and also to adjust, to admire and to surprise. 1977 Проект планування та забудови села Яворів Косівського району ІваноФранківської області з розробкою серії житлових будинків з благоустроєм. Дипломний проект. Диплом І ступеню на Всесоюзному оглядіконкурсі кращих дипломних проектів 1983 Проект планування та забудови села Добростани Городоцького району Львівської області 1983 Проект планування та забудови села Увин Радехівського району Львівської області 1985-1986 Проект комплексного благоустрою громадського центру села Великосілки Кам`янкоБузького району Львівської області. Диплом СА УРСР 1990 Регенерація кварталу історичної забудови в Луцьку 1991 Регенерація історичного середовища північного кварталу площі Центральної в Чернівцях 1992 Відтворення кварталу історичної забудови XVI-XVIII ст. у Бережанах Тернопільської області 1992 Відновлення історичного оточення забудови по вул. Зеленій у Львові для потреб культурнорелігійного центру 1993 Історико- архітектурний опорний план та проект впорядкування території Свято-Успенської Унівської Лаври, Перемишлянський район Львівської області 1997 Перепланування головної осі Салоніків, Греція. Конкурсний проект


1977 The planning and development of the village of Yavoriv, Kosivskyi district, Ivano-Frankivsk region with development of the series of individual apartment houses with the accomplishment. Diploma project. All Union diploma project exhibition – competition. Diploma I degree 1983 The planning and development of the village of Dobrostany, Horodotskyi district, Lviv region, Ukraine 1983 The planning and development of the village of Uvyn, Radexiv district, Lviv region, Ukraine 1985-1986 The planning and development of the civic centre of the village of Velykosilky, KamyankoBuzkyi district, Lviv region, Ukraine. Diploma UA USSR

архітектура планування | 130

1990 Regeneration of the district of the historic building in Lutsk, Ukraine 1991 Regeneration of the historic environment of the north side of Centralna Square in Chernivtsi, Ukraine 1992 Reproduction of the block of houses of XVIXVIII century in Berezhany, Ternopil district, Ukraine 1992 Revival of the historical environment of building in Zelena St. in Lviv and its adaptation to needs of cultural and religious centre 1993 The historical and architectural planning of the territory of the complex of Univ Holy Assumption monastery- fortress, Ukraine 1997 Redesign of the Civic Axis of Thessaloniki, Greece. Competition entry


ПРОЕКТ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ СЕЛА ЯВОРІВ КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Дипломний проект. Диплом І ступеню на Всесоюзному оглядіконкурсі кращих дипломних проектів Проектування – 1977р. Дослідження народних традицій в архітектурі гуцульського житла та їх переосмислення в контексті сучасної культури проживання покладені в основу дипломного проекту. Архетипом для створення житлової групи стала хата - гражда, як зразок досконалості архітектурно– конструктивної тектоніки, Хата-гража з села Білоберезка Верховинського району Івано-Франківської області

План першого поверху The ground floor plan

архітектура планування | 131

позитивного мікроклімату замкнутого двору та завершеності об`ємно-просторової структури.


ВІДНОВЛЕННЯ ЗАБУДОВИ ПО ВУЛИЦІ ЗЕЛЕНІЙ У ЛЬВОВІ ДЛЯ ПОТРЕБ КУЛЬТУРНО-РЕЛІГІЙНОГО ЦЕНТРУ Проектування – 1992р. Квартал історичної забудови з пам`яткою архітектури костьолом св.Урсули по вул.Зеленій знаходиться в охоронній зоні історичного центру Львова. В проекті прийнято два напрямки подальшого формування містобудівельної структури: - ревітація - повернення до життя німецького кварталу, що належав євангелістам в ХVІІІ-ХХ ст. - реституція - гіпотетичне відновлення окремих втрачених елементів структури монастиря домініканців-обсерваторів ХVІІ ст. та відтворення одного із галицьких дворів в якісно новому виді. Вільне перетікання простору, властиве бароковій планувальній структурі міського середовища, об`єднує всю територію кварталу. Курдонер

архітектура планування | 132

головного фасаду костьолу з регулярним партерним сквером - клумбою – перетікає до внутрішнього двору при західному та палісаднику при східному фасадах. Внутрішній двір з колодязем-фонтаном перед головним фасадом культурно-естетичного центру переходить в торгову вуличку середньовічного міста з підсіннями - з одного боку - й у внутрішній двір костьолу - з іншого боку. Проектом передбачено: - реставрацію костьолу св.Урсули та пристосування його приміщення для потреб молитовного будинку на 750 сидячих місць з добудовою до північного фасаду костьолу недільної школи на 144 учнів та необхідних обслуговуючих приміщень. реконструкцію житлового будинку №9 по вул.Зеленій для потреб готелю на 50 місць та євангелічної школи по вул.Левицького,18 для потреб духовної академії на 150 слухачів. - нове будівництво культурно-естетичного центру, адмінбудинку на 15 працюючих, підземної та надземної стоянок на 90 автомобілів. Для горизонтальних комунікацій між будівлями запроектовано дві перехідні галереї у вигляді пішохідних містків.


REVIVAL OF THE HISTORICAL ENVIRONMENT OF BUILDING ON ZELENA ST. IN LVIV AND ITS ADAPTATION TO NEEDS OF CULTURAL AND RELIGIOUS CENTRE Designing – 1992 The quarter of the historical building with the architectural monument of XVII-XIX century church of St. Ursula on Zelena St. is in the preserving zone of the the western facade and to the front garden beside the eastern facade. The internal courtyard with the fountain in front of the cultural - aesthetic centre to passes in retail passage of the medieval city and in the internal courtyard of the church. By the project is stipulated: - Restoration of the church of St. Ursula and its adaptation to the needs of preaching house on 750 sitting places with attaching of Sunday school on

архітектура планування | 133

144 pupils and necessary serving premises to the northern facade. - Reconstruction of the apartment house №9 on Zelenahistorical center of Lviv. In the project two directions of the further formation of town-planning structure are accepted: - revitation - returning to life of German quarter, which belonged to evangelists in ХVІІІ-ХХ. - restitution - hypothetical renewal of separate lost elements of the monastery structure from ХVІІ and reconstruction of the Halician court yard in a qualitatively new kind. Free space flowing, characteristic to the baroque planning structure of the city environment, unites all territory of the quarter. Area with the regular parterre in front of the church – flow to the internal courtyard beside St. for the needs of hotel on 50 people and evangelical school on Levyckyj St., 18 for needs of the spiritual academy on 150 students. - New construction of the cultural - aesthetic centre, office on 15 serving, underground and ground level parking on 90 cars. There are two transitive galleries as a foot bridges for horizontal connections between the buildings.


ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ УНІВСЬКОЇ ЛАВРИ,

Архітектурний ансамбль Святоуспенської Унівської Лаври розміщений на території 2,4 га. Розроблені розділи архітектурно- опорного плану, проекту режимних зон, дендроплану, опорядкування території визначаються комплексним підходом до реставрації ансамблю в контексті навколишнього природного ландшафту. Проектом передбачено повернення первинного функціонального поділу території Свято-Успенської Унівської Лаври: 1. Територія при палацовому корпусі з квітковим городом за огорожею. 2. Парк англійського типу, який єднається з лісом вздовж потоку Уней. 3. Господарські території з фільварком та пасікою за дорогою. 4. Ярмарковий майдан з сиротинцем та виробничими будівлями. 5. Окремі території з господарськими будівлями в структурі села.

THE HISTORICAL AND ARCHITECTURAL PLANNING OF THE TERRITORY OF THE COMPLEX OF UNIV HOLY ASSUMPTION MONASTERYFORTRESS, UKRAINE Designing – 1993 The project is aimed at returning to primary functional zoning of the territory of the complex of Univ Holy Assumption monasteryfortress, namely such zones:

архітектура планування | 134

Проектування – 1993р. Проектом режимних зон визначено зони охорони пам’ятки, строгого режиму реконструкції монастирської території та забудови села Унів, зони охорони лісопаркових та лугових територій, природного оточення та культурного

1. Territory near the palace building with the flower kitchen garden. 2. The park of English type, which merges with the wood along the flow of Unej. 3. The economic territories with the host building and apiary behind the road. 4.The market square with the orphanage and crafts buildings. 5. Separate territories with the economic buildings in the village structure. The project of regime zones determines the zones of protection of the monument, strict mode of reconstruction of the monastery territory and building of the village of Univ, the zones of protection of forest park and meadow territories, natural environment and cultural layer.


дизайн меблів і обладнання | 135


архітектура планування | 136


ДИЗАЙН МЕБЛІВ І ОБЛАДНАННЯ Стилі ХХ століття - модерн, сецесія, ар деко формувались зверненням митців до народного мистецтва ткацтва, різьби, гаптування. Мистецтвознавець Михайло Драган писав, що “народна техніка й народні форми були канвою, на якій вишивались і до якої натинались форми напливові”. Звернення до теми народного мистецтва завжди створювало особливу, родинну атмосферу інтер`єру. Більшість виробів з дерева на Гуцульщині прикрашали різьбою з геометричними мотивами. Часто різьба застосовувалась для церковного обладнання, на вівтарній частині, царських вратах. Архітектурні деталі - одвірки, сволоки у світлицях, меблі орнаментувались шестипелюстковими розетами. Таке деталювання використане в проекті вхідної брами перед церквою в с. Яворів Косівського району. Характерним є органічне поєднання традиційного геометричного орнаменту з простою і доцільною формою. Композиційна схема орнаментального задуму залежить від форми предмету. Орнаментальним композиціям дерев`яних виробів властива чітка ритмічна основа та симетрія. Основні принципи гуцульського дизайну - розподіл великих площин на менші поля, чіткий ритм геометричного орнаменту, неперевантаженість площини – були використані в проекті престолу і проскомидійника для Папського вівтаря у Львові. Геометричні мотиви орнаменту здебільшого статичні, а динамічністю вирізняються органічні елементи. Народні майстри Гуцульщини надихалися чудовими гірськими краєвидами, природною флорою і фауною, прикрашали предмети щоденного життя. Традиційні елементи кераміки – коні, олені, птахи; орнаменти дерев`яної різьби – “баранячі роги”, “гадючки”; фігурки коників, баранчиків з сиру, зозульки з тіста – вплинули на дизайн меблів та елементів інтер`єру.

FURNITURE DESIGN The styles of the ХХ century - modern, secession, ar deco were formed by the reference to national art - weaving, groove, embroidery. M.Dragan wrote, that " national technique and the national forms were the outline, on which the forms of influence were embroidered". The reference to national art always makes the especial, related atmosphere of the interior. The majority of the wooden products on Huculshchyna decorated with the groove with the geometrical motives. Characteristic is the organic connection of the traditional geometrical ornament with the simple and functional form. The composite circuit of the ornamental plan depends on the subject form. For the ornamental compositions of the wooden products, precise rhythmical basis or symmetry is characteristic. Often groove was applied to the church equipment, on the alter part. The basic principles of the Hutsul design - section of the large planes on the less fields, precise rhythm of the geometrical ornament, noncongestion of the plane - were used in the project of the furniture for the Papal altar in Lviv.

архітектура планування | 137

1977 В`їзний знак у Старовижнецький район Чернівецької області 1990 Меблі для житла 1992 Інтер`єр та меблі для банку “Львів” по вулиці Сербській-1, Руській-2 у Львові 1993 Інтер`єр та меблі для магазину “Бірюза” по вулиці Зеленій у Львові 1997 Обладнання для церкви Адвентистів Сьомого дня по вулиці Короленка у Львові 1998 Вхідна брама перед церквою у селі Яворів Косівського району Івано – Франківської області 1999 Малі архітектурні форми для ресторанів “Макдональдс” на проспекті Чорновола та по вулиці Володимира Великого у Львові 2001 Меблі та обладнання для Папського вівтаря на Львівському іподромі 2001 Престіл для Храму Вознесіння Господнього по вулиці Широкій у Львові 2002-2003 Пілони для супермаркетів “Арсен” по проспекту Червоної Калини та по проспекту Чорновола у Львові 2006 Меблі та обладнання для торгово- розважального центру “Скриня” у Львові 2007 Малі архітектурні форми для впорядкування території Державного Історико-культурного заповідника “Тустань” у селі Урич Сколівського району Львівської області 2007 Проект інтер`єрів та елементів реклами для ТРК “Сихів на проспекті Червоної Калини у Львові 2008 Робочий проект інтер`єрів та облаштування церкви по вулиці Лінкольна у Львові 1977 The entrance sign to Starovyzhnyckyj district, Chernivtsi region, Ukraine 1990 Furniture for dwelling 1992 Furniture of the bank `Lviv` on Serbska-1, Ruska-2 in Lviv, Ukraine 1993 Furniture of the administrative and commercial building on Zelena St. in Lviv, Ukraine 1997 Furniture of the Seventh Day Adventists church on Korolenka St. in Lviv, Ukraine 1998 The entrance gate in front of the church in the village of Yavoriv, Kosivskyj district, Ivano- Frankivsk region, Ukraine 1999 The small architectural forms of the restaurants `McDonalds` on Volodymyra Velykogo St. and Chornovola Avenue in Lviv, Ukraine 2001 Furniture of the Papal altar on Lviv hippodrome, Ukraine 2001 Furniture of the Church of Holy Ascension in Shyroka St. in Lviv, Ukraine 2002-2003 The pilons of the supermarkets `Arsen` on Chervona Kalyna Avenue and Chornovola Avenue in Lviv, Ukraine 2006 Furniture of the shopping- entertaining centre `Skrynya` in Lviv, Ukraine 2007 Furniture of the State historically - cultural reserve territory `Tustan`, Skolye district, Lviv region, Ukraine 2007 Interior of the shopping- entertaining centre `Syhiv` on Chervona Kalyna Avenue in Lviv, Ukraine 2008 Interior and furniture of the church on Lincoln St. in Lviv, Ukraine


МЕБЛІ ДЛЯ ЖИТЛА Проектування- 1990р. Виготовлення- 1990р. В суспільстві постійно існує баланс художніх сил. Якщо якийсь вид мистецтва чи архітектури потребує більшої кількості митців, то він поповнює свої ресурси за рахунок іншого виду. Це можна простежити на прикладі архітектури 30-40років, коли дизайн стає самостійним видом діяльності, і меблі набувають архітектурних форм. А вже в 70-их роках будівлі виглядають як меблі в міському ансамблі, наприклад “табуретка” в Парижі Отто Спрекельсена.

Furniture for dwelling Designing – 1990 Realization – 1990 There is a balance of art forces in the society. If some kind of art or architecture requires a lot of the creators, it fills the resources at the expense of other kind. It can be th looked after on an example of 30-40 years architecture, when design becomes the independent kind of activity, and the furniture gets the architectural forms. And th already in 70 years the buildings look like furniture in urban ensemble, for example "stool" in Paris by Otto Sprekelsen.

дизайн меблів і обладнання | 138


МЕБЛІ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАПСЬКОГО ВІВТАРЯ НА ЛЬВІВСЬКОМУ ІПОДРОМІ Проектування – 2001 Виконання – 2001 Престіл і проскомидійник виготовлені для Папського вівтаря, що був споруджений на Львівському іподромі на час візиту Святішого Отця в Україну в 2001р. Звернення до теми народного мистецтва часто зустрічається в творах аналогічного призначення і завжди створює особливу, родинну атмосферу зустрічей та літургій. Облаштування храму стилістично узгоджене з його інтер`єром та архітектурою. Згідно проекту престіл розмірами 2м х 2м виконаний з дуба світло-золотистого тону. Дизайн ґрунтується на основних принципах гуцульського мистецтва – проста і доцільна форма, ритміка площин та геометричного орнаменту, симетрія, емоційний комфорт.

FURNITURE OF THE PAPAL ALTAR ON LVIV HIPPODROME, UKRAINE Designing – 2001 Realization – 2001 The project of the alter table and serving table by Mykola Rybenchuk are made for the Papal altar, which was erected on Lviv hippodrome for the Pope`s visit to Lviv, Ukraine in 2001. The reference to theme of national art often meets in project of similar purpose and always creates the especial, related atmosphere of the meetings and liturgies. The furniture of the temple is stylishly coordinated with its interior and architecture. According to the project the alter table by the sizes 2m х 2m is made from the air- dry oak of light golden tone. The design is based on the main principles of the Hutsul art - simple and expedient form, rhythm of the planes and geometrical ornament, symmetry, emotional comfort.

Вівтар облаштовується до літургій: образ Божої Матері Знамення – художник Любомир Медвідь, трон для Святішого Отця – художник Ярослав Ульгурський, престіл та проскомидійник – архітектор Микола Рибенчук

The altar is prepared to liturgies: the icon of God Mother – artist Lubomyr Medvid, the altar table and serving table – architect Mykola Rybenchuk

дизайн меблів і обладнання | 139


ПРОЕКТ ІНТЕР`ЄРІВ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ЦЕРКВИ ПО ВУЛИЦІ ЛІНКОЛЬНА У ЛЬВОВІ Проект – 2008 р. Виконання – 2009 р. Даним проектом розроблені інтер`єри залу церкви, проект іконостасу, престолу, проскомидійника, аналою і тетраподу, кивоту, лавок, свічника, нагірного місця.

INTERIOR AND FURNITURE OF THE CHURCH ON LINCOLN ST. IN LVIV, UKRAINE Designing – 2008 Сompletion – 2009 The interior and furniture design of the church on Lincoln St. is executed to the needs of the Orionist monks. Фрагмент інтер’єру. The fragment of the interior.

дизайн меблів і обладнання | 140

симетричний простір залу церкви є легким, необтяженим, повітряно- прозорим і безмежним в глибоко - білих тонах. Білі ферми, ніби крила, підносять шатрове покриття.В задумливий, замріяний інтер’єр впевненими і непохитними кольорами вселяється іконостас. Яскрава палітра образів іконостасу та розп`яття складає основний візуальний та емоційний наголос. Додаткові акценти створені напруженою лінією фризу іконостасу, орнаментом підлоги, дизайном елементів облаштування та архітектурним освітленням. Автор іконостасу – Народний художник України Любомир Медвідь. The asymmetric space of the church hall is easy, not burdened, air- transparent and immense in the deep white tones. The white steel girders, like the wings, bear the covering. The bright confident colours of the iconostasis and crucifixion makes the basic visual and emotional accent in the thoughtful interior. The additional accents are created by the intense line of the iconostasis frieze, by the floor ornament and by the architectural illumination. National artist of Ukraine Lyubomyr Medvid is the author of the iconostasis.


Інтер`єр святилища. Престіл та кивот. The interior of the sacristy.

дизайн меблів і обладнання | 141


Тетрапод і аналой.

Tetrapod and analoj

дизайн меблів і обладнання | 142


Інтер`єр храму. The interior of the church.

дизайн меблів і обладнання | 143


ДОДАТОК 2 ПОЕСІС ТА МІМЕСІС (ТВОРЧІСТЬ І НАСЛІДУВАННЯ) (Конспект лекцій історії архітектури) Усвідомлена дія має на меті створення певного порядку. Порядок в архітектурі (прийнято називати«ордером», слово запозичене з латинської мови) був сформований греками як самодостатній, що став прикладом для вдосконалення і заперечення в архітектурі. (Я маю на увазі не тільки архітектурні ордери – доричний, іонічний, коринфський – а цілісну художню естетичну концепцію архітектоніки). По відношенню до цього ордеру – порядку як художньої форми історики архітектури визначають стилі, що розвивають або заперечують античне насліддя. А. Паладіо. Іонічна капітель. 1570 р.

Римляни розвивають ордерну систему, додаючи тосканський та композитний ордери. В храмах використовували специфічний ордер, який в період Ренесансу був перероблений в тосканський. Колони походять від доричного ордеру, але мають базу і гладкий стовп. Антаблемент простий, без ритмічних членувань. Храми з потрійним внутрішнім простором і відкритим вхідним портиком став основою для римських храмів.

дизайн меблів і обладнання | 144

Поєднання арок з архітравною системою створює нову римську архітектуру. Заміна архітрава архівольтом стало поєднанням аркової архітектури і ордерної системи. Нові римські міста мають прямокутну планувальну структуру з головними осями кардо і декуманос, що творять в плані хрест. Стилізм Риму найпишніше проявився в архітектурі. Еллінські і етруські форми були ним прийняті в найрозкішніших проявах. Коринфська капітель найбільше сподобалась римлянину. Колонада стала його найулюбленішим структурним мотивом. І внутрішні, і зовнішні простори стали заповнюватися галереями. Величність склепіння розвинулись до грандіозних розмірів. Арка була мотивом і пам`ятника, і моста, і театру. Склепінчата кладка, по мірі свого розвитку, перетворилась в купол і напівкупол. Римлянин дуже щедрий на прикраси, - він розсипає їх всюди, не притримуючись тонкої строгості грецького смаку. Форум складався за добре продуманим, гармонійно скомпонованим планом. Часто помічницею красивої архітектурної композиції була сама природа, чому сприяла гориста місцевість. Християнське мистецтво – пряме продовження античного. Величний спокій і гордість – ось відмінні ознаки древнє-христянських побудов. В результаті з`єднання базиличного та купольного типів храмів виникає хрестово – купольна система. В основі лежить рівнораменний грецький хрест, над його центром зводиться купол на основі – барабані, який опирається на квадрат з чотирьох опор за допомогою парусів і підпружних арок. Візантійська архітектура, розвиваючи грецьку та римську, удосконалюючись та видозмінюючись, приходить до величних побудов романіки і фантастичних творінь готики. Готика першою вибудовує художню систему, відмінну від античної архітектури, і стає прикладом поетичної форми аж до сьогодення. Хоча готика утворилась в процесі розвитку романської архітектури, в протилежність їй і наступній архітектурі ренесансу, бароко і класицизму,- це єдиний стиль, що створив своєрідну систему форм і нове розуміння організації простору і об`ємної композиції. Характерними рисами готики є вертикальність композиції, стрільчата арка, складна каркасна система опор і ребристе склепіння. Перевага використання ребер в тому, що склепіння може бути більше, внаслідок чого зменшуються утворені від нього навантаження. Погашення цих навантажень системою контрфорсів дозволило зробити більш тонкими і стіни. Намагання максимально зменшити масивність споруд привело до того, що в результаті введення каркасу стіна перестала бути несучим елементом і стала всього лиш заповненням між несучими пілонами. З розвитком стилю готичний простір значно змінюється. Готичне склепіння більш вдосконалене, ніж масивне і тяжке романське. В системі склепіння проходить чіткий розподіл тиску на ребра і полотно - розпалубку. В розвитку хрестового


склепіння найстарішим елементом є розпалубка. Ребро на перетині поверхонь склепінь з`явилось пізніше, що в результаті повністю змінило сутність склепінчатого перекриття. Перевага ребристого склепіння полягає в більшій простоті його створення. Ребра, викладені з допомогою кружал, ставали опорними елементами при кладці розпалубки. В склепіннях раннього періоду ребра, що складали одне ціле з кладкою склепіння, відігравали швидше роль постійних підкружал. В готиці ребристе склепіння було вдосконалене настільки, що система несучих ребер утворювала пружний каркас, який заповнювався полегшеною кладкою. Ребристе склепіння утворюється системою арок, спочатку напівкруглих, а пізніше більш вдосконалених - стрільчатих, що являлись основним типом готичних арок. Конструкція склепіння значно спрощується, якщо при цьому всі ребра і гуртові арки мають однакову кривизну. В початковий період розвитку готичної архітектури простір, перекритий одним хрестовим склепінням, є самостійною просторовою одиницею. Пізня готика відмовляється від трактування простору як складного і поступово приходить до розуміння його як єдиного цілого. Це вдалося досягнути шляхом ускладнення хрестового склепіння введенням допоміжних ребер, які подрібнювали склепіння на більш дрібні частини. Ренесанс повертає до життя античні форми і замість одухотвореного готичного простору з’являється раціональний з візуально чіткими межами. Замість напруженості готичних ламаних ліній використовуються строгі, в більших випадках прямокутні форми. Основні геометричні фігури і тіла в ренесансній архітектурі - квадрат, прямокутник, куб і куля. Архітектура займає чільне місце в ренесансній художній творчості. В цей період зводяться споруди, маcштабним виміром яких стає людина. Суттєво змінюється характер монументальної архітектури, і на відміну від вертикалізму просторів, що відповідає світогляду середньовіччя, нові форми розвиваються в ширину. Архітектура характеризується простотою і спокоєм об`ємів, форм і ритму. Ренесансні побудови викликають почуття статичності за рахунок нашарування один на другий горизонтальних поверхів. Із античної архітектури ренесанс переймає ордерну систему. Колона, пілон, пілястра, архітрав, архівольт і склепіння є основними елементами, які ренесанс вільно використовує, створюючи їх різні комбінації. Стіна знову приймає своє початкове тектонічне значення. Важливим є і зміна характеру простору. Метафора “Світ як театр” домінувала на протязі всієї доби бароко. Мистецтво виконує подвійне завдання, вражає навіть освітлює своїм блиском, при цьому доносить певну ідеологічну програму. Мистецтво настроювало глядача на сприйняття драми, що розверталась на його очах і вибудовувала деякий ідеал досконалого в своїй впорядкованості світу. В цьому розумінні перспектива, яка використовувалась

поесіс та мімесіс |

145

в розписах плафонів барокових палаців і церков, немов би відкривала світ, що підносився над замкнутим архітектурним простором, і створювала враження “прориву” до небесних сфер. Разом з тим мистецтво не могло зовсім “забути” про драматичні протиріччя земного життя і вони так чи інакше давали про себе знати в мистецтві бароко. Багатство і розкіш, виставлені напоказ, різко контрастували з глибоко особистою вірою. Формула momento mori (пам`ятай про смерть) була лейтмотивом життя суспільства і вираженнням його страхів і тривог. І тому не виглядає простим співпадінням того, що в натюрмортах того часу серед багатства деталей і розкішного декору де-не-де проглядає образ смерті, “зашифрований” в червивій груші або в надкушеному куску хліба. “ Уява про те, що простір є функцією руху і що поза рухом нема і простору, відповідало духу бароко, і в цьому змісті сходи дають нам класичний приклад просторового мислення і фундаментальний принцип, що лежить в основі просторових мистецтв цієї епохи. Оскільки прихід і відхід гостей були подіями надзвичайної важливості, сходи і прилеглий до неї простір набували символічного значення – в цьому просторі ходили слуги, що оголошували про прибуття гостей і розігрувались ритуальні сцени взаємних привітань. “ Направленість та відкритість – це головні елементи на яких робилася схема організації простору в барокко. Простір маршу був нічим іншим як продовження інтер`єру його церемонії. Церемонії підлягає все, починаючи від ранкового туалету Короля-Сонця. Все було сценою, на якій творився двірцевий спектакль. За допомогою стриженої зелені творився інтер`єрний садовий простір, котрому назви давали від назви приміщень, це - кабінети, кватири, садові зали, коридори, театри. Зали, прикрашені образами міфологічних персонажів, сади і водоспади створювали ідеальне середовище, що постійно змінювалось з допомогою різних ілюзійних трюків і механічних засобів. Вплив риторики поширився і на архітектуру, де принцип класичного ордеру лежав в основі синтезу значимих архітектурних елементів і церковного інтер`єру, а також відігравав “стержневу” роль в композиції двірцевих фасадів і міських площ. Наприклад, важкий і компактний доричний ордер використовувався в церквах, пов`язаних з іменами святих, чия земна історія була пов`язана з героїчними діями. З іншого боку, університетські будівлі прикрашали іонічні капітелі. Гігантські ордерні композиції з колонадою, що простягалась на декілька поверхів, були проявом класичного стилю. Коли завіса опускається, на сцені залишаються “чотири останні істини” – смерть, суд, небеса і ад. Алегоричне уособлення цих понять складає основний зміст епохи бароко і є концептуальним центром найбільш видатних творів мистецтва. Архітектурні композиції втрачають риси гармонійної рівноваги: центричне змінюється продовгуватим; круг – еліпсом, квадрат – прямокутником,


стабільність композиційного ладу, ясність і чіткість врівноважених пропорцій – складеними ритмічними побудовами, рухом мас, різноманітністю пропорцій. При цьому ірраціональність форм поєднується з деякими раціональними рисами, що являються наслідком відображенням в мистецтві новітніх досягнень наукової думки. Пошуки мистецтва в чомусь подібні з пошуками науки. В мистецтві, частково знайшли непряме відображення ідеї Джордано Бруно про безконечність Всесвіту: єдина цілісність, завершене, статичне стало уступати місце неперервності і розвитку в “безконечність”. Раціональний початок виразився в архітектурі бароко в пануванні осі симетрії, вольового принципу. Замість спокійної рівноваги розчленованих, взаємно співрозмірених мас і просторів починає переважати пластична монолітність і динаміка мас. Ордер, залишаючись основним засобом розчленування, майже повністю втрачає конструктивність: його трактування підкреслено декоративне і пластичне. Замість співмірної з людиною масштабності часто з`являється перебільшеність розмірів ордерних форм. В композиції фасадів елементи ордера згущуються до осі, акцентуючи головний вхід. Внутрішня напруга оброблених ордером мас підкреслюється і елементами пластики – волютами, масивними фронтонами, нішами, скульптурою, картушами. Розвиток архітектури бароко йде в сторону все більшої складності об`ємів і простору, взаємного перетину різних геометричних форм. Ефект впливу на глядача досягається чергуванням випуклих і ввігнутих ліній і площин, створенням багатої гри світлотіні, кольорових контрастів, активним використанням живопису і скульптури. В архітектурі виособлюється класичне і динамічне бароко. Ілюзія руху простору і форми, так званий динамічний принцип, є головною ознакою радикального напрямку в бароко. Одночасно з ним великий розвиток отримує і бароко класичного напрямку. Класичний напрямок виходить із традицій ренесансу, ідеї якого розвиваються теоретично і практично. Не дивлячись на різницю, обидва напрямки єдині в прагненні створити великі простори, що впливають на людські почуття і емоції. Втрачаючи свою динаміку, бароко переростає у класицизм, який зовні перейняв форми античності, але внутрішні характеристики, побудовані на модних “простих” почуттях природності і раціонального. Майже одночасно з класицизмом появився романтизм, що оживив стилістичні основи середньовічної архітектури. Не дивлячись на те, що і класицизм, і романтизм виходили з минулого і спочатку розвивались паралельно, вони були протилежні за філософським змістом. Мова йшла про два полюси архітектурного мислення і концепцій. На боці класицизму стояв раціональний, об`єктивний, майже науковий метод мислення, що поставив розум на перше місце серед людських здібностей. В

поесіс та мімесіс |

146

романтизмі переважали емоції, внутрішні переживання і стремління до простого і природнього життя, звідки витікала потреба тісного спілкування з природою, що стало однією з найбільш характерних рис цього напрямку. Якщо класицизм старався закласти основи єдності свого художнього вираження перш за все шляхом наукового вивчення античності, то романтизм звертався до середньовічного мистецтва і проявляв інтерес до східної культури, що вело до використання широкої шкали різних історичних стилів. Романтизм сприяв також творчій індивідуалізації виробництв, не зв`язував художні ідеї з яким-небудь одним стилем і певними зразками, чим послабив залежність художнього характеру творів від бажань замовника. Модними стали “прості” почуття, природність і раціональність. Людовік ХVI із захопленням працює на токарному верстаті, а Георг ІІІ Англійський проводить життя звичайного лондонського міщанина, не притримуючись правил придворного етикету. Паризькі і лондонські аристократи займаються перекладами, анатомують і ставлять природно-наукові досліди, намагаючись добути філософський камінь. Класицизм був вираженням філософського раціоналізму, ідеологією і мистецтвом нового класу – буржуазії. Концепція класицизму полягала у використанні в архітектурі античних систем формоутворення, які, однак, наповнювались новим змістом. Естетика простих античних форм і строгий ордер ставились на противагу випадковості, не строгості архітектурних і художніх проявів світогляду відмираючої аристократії. В авангарді розвитку архітектури класицизму стояла перш за все Франція періоду Наполеона. Потім протестантські Німеччина та Англія. Рим став одним із основних теоретичних центрів класицизму. Характер архітектури в більшості випадків залишився залежним від тектоніки несучої стіни і склепіння, яке стало більш плоским. Важливим пластичним елементом стає портик, в той час як стіни зовні і зсередини членуються дрібними пілястрами і карнизами. В композиції цілого і деталей, об`ємів і планів переважає симетрія. Кольорове рішення характеризується світлими пастельними тонами. Білий колір, як правило, служить для виявлення архітектурних елементів, що є символом активної тектоніки. Інтер`єр стає більш світлим, стриманим, меблі простими і легкими, при цьому проектувальники використовували єгипетські, грецькі або римські мотиви. Французький класицизм вже в самому початку свого розвитку став стилем пам`ятників, вираженням представництва і імператорської могутності Наполеона, що і знайшло відображення в іншій назві цього стилю- ампір (з французького – “імперія”) – величний стиль, який в якості державного, офіційного швидко поширюється по Європі. В образі архітектурних споруд та в інтер`єрах поєднувались мотиви імператорського Риму з атрибутами влади,


військового тріумфу і розквіту: лаврові вінки, гірлянди квітів переплітались зі списами, мечами, факелами. Грифони, леви, орли, лебеді перетворювались в опори столів, крісел, диванів. Бронзові фігурки єгиптянок, крилатих геніїв, муз і грацій прикрашавали годинники, канделябри, каміни. Всюди панували симетрія і строгий, урочистий ритм. В нове століття жінки увійшли, не зрадивши античній моді, вигідно підкреслюючи красу тіла. Під час консульства Наполеона прагнення до розкоші і різноманітності буквально заполонило Францію. Моді на античність підкорялось і меню, і меблювання. Предметом особливої гордості було пишне ложе з дорогих сортів дерева, з вишитими шовком покривалами і подушками. Під час прийомів для гостей відкривались всі кімнати: розкіш виставлялась напоказ. З часом класицизм перероджується в чистий академізм, втрачаючи здатність реагувати на утворення нових функціональних завдань і досягнень техніки ХІХ ст. З періодом зрілого класицизму пов`язані проекти ідеальних будівель і міст, які своєю символікою простих геометричних форм без декору переважили естетичні принципи сучасної архітектури. Перш за все, це Е.Л.Булле - автор проекту мавзолею Ньютона (1784 р.) у вигляді пустотілої кулі, Ж. Лекен - автор проектів ідеальних споруд на революційну тематику. Найвизначнішою особою був К. Леду. У зв`язку із пропозицією ідеального міста Шо (1785-1804) він спроектував цвинтар у формі круга, собор і хатку сторожа у формі кулі. Подібний до цього і циліндр, з якого витікає водоспад, постав в іншому його проекті архітектурним символом будинку управляючого ріки Лу. З самого початку класицизм в Німеччині мав подвійний характер. З однієї сторони, як і в інших країнах, він був стилем архітектурних монументів, з іншої – проявляв намагання до гармонічного рішення зв`язку між призначенням і формою. Естетичні смаки австро-німецького бюргерства, що поширились по всій Європі після падіння імперії Наполеона І і приблизно до революції 1848 р., у другій половині століття стали називатися стилем бідермайєр. Цей термін походить від прізвища придуманого персонажу, який уособлював комічний зміст, дещо іронічне значення. Поетичність побуту перш за все проявляється в інтер`єрі. Меблі вільно розташовуються в кімнатах, виділяючи зручні кутки з ширмами, диванами, мініатюрними бюро, пристосовуючи до нових смаків декоративної форми готики, ампіра, рококо. Царством жінок став будуар– делікатно обставлений, прикрашений рукоділлям і квітами. Подальший розвиток конструкцій з металу пов`язаний із Францією, де спочатку метал використовувався як допоміжний матеріал, а пізніше, після розробки законів статики,- як основний елемент, що створює власний образ архітектури. Оранжерея ботанічного саду в Парижі (1833, автор Руо) є першою побудовою, зведеною тільки із металу

поесіс та мімесіс |

147

і скла. Майже одночасно була побудована оранжерея в парку Ледницького замку (1845, автор Девьєн). Із споруд подібного типу найбільшої уваги заслуговує Кришталевий палац (Кристал палас) на першій Всесвітній виставці в Лондоні (1851). Палац за проектом Д.Пакстона вирішувався у вигляді просторового виставкового залу символічної довжини 1851 фут, змонтованого із типових скляних панелей. Кришталевий палац (згорів в 1937 р.) справив на сучасників величезне враження і сприяв тому, що металеві конструкції середини ХІХ ст. надійно увійшли в практику. Найчастіше вони використовувались в спорудах з великим внутрішнім простором, таких як виставкові палаци та інші залові споруди. Романтизм. Творча проблематика романтизму в порівнянні з класицизмом була більш складною і не такою однозначною. Романтизм на самому початку представляв собою скоріше художній напрямок, ніж доктрину певного стилю. Тому можна тільки з великим зусиллям класифікувати його прояви і розглядати послідовно історію розвитку до кінця ХІХпочатку ХХ ст. Романтизм на перших порах носив живий, мінливий характер, пропагував індивідуалізм і творчу свободу. Він признавав цінність культур Сходу, художні і архітектурні мотиви яких пристосовувались до європейського смаку. Проходить переоцінка архітектури середніх віків і признаються технічні і художні досягнення готики. Концепція зв`язку з природою породжує концепцію англійського парку і популярність вільних композицій китайського або японського саду. Замість простоти і замкнутості архітектурної форми класицизму романтизм пропонує складний силует, багатство форм, свободу планового рішення, в якому симетрія та інші формальні композиційні принципи втрачають панівне значення. Не дивлячись на те, що романтизм викликав широкий інтерес до різних культур, які до цього були далекі європейцям, основною для нього в архітектурі стала готика. При цьому важливим здавалось не тільки вивчити її, але і пристосувати до сучасних завдань. Художні мотиви готики використовувались вже в бароко (наприклад, Я.Сантіні), проте тільки в ХІХ ст. вони отримують більше поширення. Одночасно з`являються паростки свідомого руху за охорону архітектурних пам`яnників і їх реконструкцію. З ідеями англійського романтизму була пов`язана концепція, а пізніше дуже широко поширений тип природнього, ландшафтного парку з використанням художніх форм самої зелені. Тут характерна природність композиції, коли зникає межа між самою природою і запроектованим парком. В плануванні парків переважали криві лінії, водні поверхні неправильних обрисів. Одночасно більш інтенсивним стало намагання планування садів за принципом англійських парків. Після розпаду великих історичних стилів, що пережили століття, в ХІХ ст. проходить прискорення процесу розвитку архітектури. Якщо рання


середньовічна архітектура і готика охоплюють біля п`яти століть, ренесанс і бароко разом - вже тільки половину цього строку, то класицизму знадобилось неповне століття для того, щоб оволодіти Європою і проникнути за океан. Романтизму ж у своєму неоготичному або неороманському виді і наступному історизму - ще менше. Закономірно такий хід історії архітектури мав логічне продовження в неоренесансі та неоготиці. Одночасно з неоренесансом розвинулися широкі використання форм різних стилів, починаючи з романського, закінчуючи бароко, що характеризується, як еклектизм. Якщо для романтизму було характерна різноманітність форм і творча свобода, то для неоготики і реставраторського пуризму другої половини девятнадцятого століття вихідним моментом стало наукове дослідження готики і використання отриманих результатів в ідеальних схемах споруд церковного і світського характеру. Одночасно з цим готичні форми змішувались з неоренесансними, потрапляли під вплив місцевих традицій, що вилилось в появу “історизму”. Навіть початок ХХ століття характеризується перевагою неоготичних, неороманських та візантійських форм. Псевдоісторизм, що оволодів масовою архітектурою, означав її загальний спад, що виражався в стильовій безпринципності. В країнах східної Європи, де бароко, а пізніше неоренесанс не отримали широкого поширення, часто використовувались декоративні форми давньоруської та візантійської архітектури. Джерела архітектури ХХ ст. На межі ХІХ-ХХ ст. в архітектурі пройшли глибокі і вирішальні для її подальшого розвитку зміни, причини яких треба шукати ще в минулому столітті. Демонстративний еклектизм і романтичні ідеї уступили місце новому філософському світогляду, формам, поява яких була викликана технічним прогресом. Це був час незвично гострих протиріч між глибоко вкоріненими традиціями та схемами і зовсім новим світоглядом та рівнем знань. Причини, які привели до цього загального перелому в розвитку, були одночасно і історичними, і ідейними. Нове розуміння свободи і прогресу створило і нове уявлення про мистецтво. Архітектура та містобудування одночасно взяли курс на цілісність. Архітектори, що знаходились під впливом ідей художнього лібералізму, який приніс з собою романтизм ХІХ ст., почали добиватися ще більшої художньої назалежності та індивідуальності творчості. Інтуїція була зведена до рівня самої головної здатності автора, в результаті чого пройшов переворот в загальноприйнятих естетичних критеріях. Цей процес мав місце у всіх областях художньої творчості, яке звільнилось від штампів академізму і реалістичної розповідності. Не встояв навіть імпресіонізм; мистецтво стало жити символами. Поняття із одного виду мистецтва переносились в

поесіс та мімесіс |

148

інші, де отримали зовсім нове значення. Стиснулись межі між різними видами творчості. Архітектура стала ближча до скульптури, а скульптура перейняла тектонічні принципи архітектури. На зміну простому з`єднанню архітектури і образотворчого мистецтва знову прийшов їх синтез. Архітектура яскраво виразила чуття часу – світу розвинутої техніки і історичного романтизму. Він став передвісником інтеграції мистецтва техніки і функції на більш високому рівні їх розвитку, тому в ній так тісно переплелись технічні і фунціональні аспекти з художніми. Перехід до сучасної архітектури характеризувався багатством її внутрішньої диференціації, в процесі якої можна виділити два етапи, які органічно переплелись і не мають точної межі ні в архітектурі окремої країни, ні в творах окремого архітектора. Для першого етапу розвитку було особливо характерне ідейне розходження з історизмом, наслідки якого позначились на архітектурі ХХ ст. Другий етап був представлений вже намаганням однозначно орієнтуватися на функціональну логіку архітектури, що означало докорінну зміну її конструктивних і художніх принципів. Принципове заперечення історизму минулого століття стало загальним моментом спочатку для декількох художніх напрямків, істотно відмінних від всіх попередніх. Вони виникли майже одночасно, проте мали специфічні риси і різні назви. Найбільш значними і чітко вираженими були англійський рух “Arts and Krafts” (Мистецтва і Ремесла), в країнах Західної Європи “Нове мистецтво”, в Німеччині “Югендштіль Останній класичний стиль – модерн – приходить до єдності архітектури будівлі і інтер`єру, до єдності і зв`язку всіх деталей інтер`єру, до синтезу всіх мистецтв. (Стиль в різних країнах називався порізному: у Франції – “ар нуво”, в Німеччині – “Югендштиль”, в Австо-Угорщині – “Сецесіон”, в Америці – “тіффані”, в Росії – “модерн”. Мрія модерну – наповнити витонченою гармонічною красою оточення людини у всіх дрібницях. Художники прагнули проектувати все, починаючи з конструкції будівлі і закінчуючи дверними ручками. Першим архітектором, що створив інтер`єр в стилі модерн, був Віктор Орта. В його будинку в Брюсселі оголені металеві конструкції згинаються подібно до рослин. Складені в стилі модерн форми будівель, вікон, дверей, драбин дуже різноманітні. Як правило, будівля росте як би зсередини, подібно природнім формам. Модерн дуже любить стилізований, рослинний орнамент, гнучкі лінії, асиметрію, плавні органічні форми. Модерн перетворює в орнамент метеликів і пав, іриси і хризантеми, лілії і нарциси. І все це в руках майстрів стає вишуканими творами мистецтва.Життя модерну було недовгим, воно вклалося в десятиліття – з 1895 по 1905 р. Тріумфом нового напрямку стала Всесвітня виставка в Парижі 1900 р.


Виникнення стилю модерн в архітектурі і прикладному мистецтві пов`язане із утворенням спільності “Arts and Krafts”( Мистецтва і Ремесла, 1883), вплив якого поширився на європейський континент. Ця спільність виникла із руху тої ж назви, що боровся за відродження художніх ремесел, і виступав проти зниження художнього рівня продукції внаслідок переходу до промислового виробництва. Сецесія. Центром цього напрямку в розвитку архітектури в Центральній Європі був Відень в 90-х роках ХІХ ст. Походження і назва цього руху пов`язані із намаганням молодих художників розірвати з традиціями офіційного мистецтва попередніх поколінь, що виразилось в організації групи “Сецесіон” (Розпад). Для архітектури в цьому стилі стало характерне використання вільноскомпонованого плоского декору рослинного або фігурального характеру. Художники сецесії вважали архітектуру одним із видів мистецтва. Предметом художнього інтересу стала поверхня і деталь, у вирішенні яких пройшли найбільші зміни, в той час як планування, просторова і конструктивна концепції будівель спочатку залишались в сутності без змін і відповідали традиціям пізнього неоренесансу. За короткий період, що тривав неповні 10 років, сецесія охопила архітектуру, прикладне та інші види мистецтв, проявивши незвичайну здатність до формоутворення. Центром розвитку стилю став Відень. Групу архітекторів очолював О.Вагнер, професор віденської Академії мистецтв. Творчість О.Вагнера пройшла через період неоренесансу, і він один із перших підвів сецесію до індивідуального модерну. На початку ХХ ст. в рамках окремих реформових напрямків на основі можливостей нових будівельних матеріалів і конструкцій почали виникати архітектурні форми, характер яких був істотно відмінним від попередніх естетичних смаків. Теорії раціоналістів ХІХ ст. були доведені до програмних принципів в дусі Земпера і породили інтерес до простих композицій із групи об`ємів, форма і членування яких були похідні від призначення і конструкцій споруд. В цей період знову виникло питання нового стилю в архітектурі, елементи якого намагались визначити, виходячи перш за все із рішення раціональних завдань архітектури. Багате декорування перестало розглядатися як засіб естетичного впливу. Його стали шукати в цілісності форми, в простоті, пропорціях, маштабі і в гармонійному поєднанні матеріалів. Ця нова архітектурна течія знайшла свій прояв в працях провідних творчих осіб того часу – О.Вагнера, П.Беренса, Т.Гарньє, А.Лооса, А.Пер`є, в Америці – Ф.Л.Райта, в Скандінавії – Е.Саарінена і Р.Естберга. Ще сильніші відмінності в характері архітектури наступного покоління, серед якого треба виділити Ле Корбюзьє, Міс ван дер Рое і В.Гропіуса. Новаторські твори цих архітекторів, які означали народження істотно нової архітектури в перші 15 років ХХ ст., як

поесіс та мімесіс |

149

правило об`єднуються під загальною назвою “Персональний модерн”. Його принципи виникли після 1900 р. і до кінця другого десятиріччя були підтримані і отримали розвиток представниками авангардистської архітектури. Важливою подією в історії архітектури став винахід залізобетону, запатентованого французьким садівником Ж.Моньє в 1867 р., який конструював труби із металевої сітки, обмазаної цементним розчином. В другому десятиріччі ХХ ст. в архітектурі різко зросла кількість різноманітних теоретичних програм і утопічних пропозицій. На зміну стилістичній однорідності сецесії і єдності відправної платформи персонального модерну прийшло багато різних течій. Для цього періоду було характерне пожвавлення інтересу до національних художніх традицій і їх перенесення на архітектуру, що показала Міжнародна виставка декоративного мистецтва в Парижі в 1925 р. В деяких областях Європи поряд з розвитком модерну зберігав вплив і пізній класицизм, який став одним із головних джерел академізму в архітектурі 20-30-х років. Така складна ситуація стала результатом не тільки зміни поглядів на суть архітектури, вона відображала положення, яке виникло в господарському і політичному житті європейських країн. Скорочення будівельної діяльності привело до того, що переважаюча більшість проектів відносилась до теоретичних і експериментальних пошуків. Розроблялись складні і претензійні програми. Архітектура в цей період найбільш далеко відійшла від фундаментальних принципів, вироблених в процесі її історичного розвитку, і отримала яскраво виражений естетичноформалістичний характер, що базувався на художній абстракції. Архітектурна форма стала виражати чисто художні стремління. Спонтанне стремління до створення незвичних форм, помножене на художній індивідуалізм, стало з однієї сторони антиподом по відношенню до раціональності і матеріальності модерну і одночасно означало завершення боротьби за звільнення архітектури від історичних імітацій ХІХ ст. Загальною особливістю більшості напрямків було чисто художнє бачення. Формоутворення взяло верх над конструюванням. Характер архітектурної форми шукали і в органічних формах природи, інколи пропонуючи нездійсненні конструкції. До нових напрямків в архітектурі 20-х років відносяться італійський футуризм, радянський супрематизм і конструктивізм, німецький та голандський експресіонізм, голандський неопластицизм. Футуризм зародився в Італії як відповідна реакція на маньєризм в мистецтві і архітектурі і став першим рухом, який намагався звернути італійське мистецтво і архітектуру зі шляху схематичного неокласицизму і романтизму, що проіснували тут до 20-х років ХХ століття. Для футуризму було характерне романтичне поклоніння перед технічною цивілізацією початку ХХ ст. і перед зростаючою динамічністю життя. Першим


вираженням футуристських представлень стала виставка нових тенденцій, організована в 1914 р. в Мілані. Яскравим представником цього напрямку був італієць А.Сант-Еліа, автор маніфесту футуристської архітектури, опублікованої в 1914 р. Він став відомим як автор багаточисельних ескізів футуристського міста, архітектура яких за формами була близька модерну Вагнера. Ці пропозиції були тоді єдиним прикладом відображення динамічних відчуттів футуризму в архітектурі. Однак вони стали прообразом так званого просторового урбанізму, тобто функціонального зонування міста по вертикалі. Визначним явищем в мистецтві і архітектурі в перші два десятиріччя ХХ ст. стали роботи так званої вітебської групи (Ель Лисицький, К.С.Малевич, В.Є.Татлін), яка, починаючи з 1905 р., відстоювала принципи “конкретного мистецтва”. Ведуче місце в ній займав К.С.Малевич, головний представник і автор програми супрематизму (1915), викладеної в книзі “Безпредметний світ” (1923). Створені в період 1917-1923 рр. об`ємні композиції, названі Малевичем “архітектонами”, вільні від матеріальної і конструктивної предметності, сприяли пошуку нової форми та її основних елементів. Інтенсивний пошук нових форм просторових перетинів і структур також характерний для робіт В.Є.Татліна, мали характер рельєфних і просторових композицій динамічного типу. Перехід до елементарного конструювання, що спирався на технічні елементи, відчувається в рисованих композиціях Е.Лисицького. Група архітекторів (Ладовський, Кринський) і художників (Родченко, Шевченко, Корольов) боролись за архітектуру, що володіла живописною і скульптурною виразністю і виявляла тенденцію, яка була характерна для архітектурного експресіонізму в Німеччині. Широкий рух, із якого в 20-і роки виник функціоналізм, засновувався на запереченні художніх принципів післявоєнного романтизму і експресіонізму і на боротьбі з академічними схемами. Носієм цієї тенденції було в основному молоде покоління, що почало творчу діяльність після першої світової війни. Відступ від естетичних норм минулого в сторону спрощених форм тепер ще був пов`язаний зі зміною чисто художніх концепцій, проте в його основі вже лежало колективне стремління реформи простору, розуміння архітектури як соціального явища. Вихідний імпульс цьому руху дали відразу після закінчення першої світової війни французька архітектура і перш за все творчість Ле Корбюзьє; голандський рух “Стиль”, німецький Баухауз і радянський конструктивізм. Хоча ці індивідуальні і колективні рухи розвивались в різних напрямках, вони мали деякі загальні риси. Крім декларації раціоналізму до них відноситься і те, що творці нових естетичних критеріїв архітектури були як архітекторами, так і художниками, що свої ідеї вони виражали в напрочуд яскравій і своєрідній формі. Початок третього десятиріччя

поесіс та мімесіс |

150

характеризується також появою багатьох нових утопічних пропозицій і маніфестів, які, хоч не могли дати повноти уяви про майбутнє архітектури, відігравали роль її філософської основи, із якої архітектура до наших днів черпає не тільки ідеї, але і знаходить програмну опору. Пуризм. Нові програмні принципи зародились у Франції, де під назвою “пуризм” виник художній, а пізніше архітектурний рух, який на початку 20-их років поширився по всій Європі. Вихідну тезу пуризму сформулювали Ле Корбюзьє і художник А.Озанфан в 1918 р. в роботі під назвою “Після кубізму” і пізніше в спільно виданому журналі “Еспрі нуво” (1920-1925), який супроводжували лозунгом “Новий дух є дух конструкції і синтезу, керований ясною ідеєю”. Пуризм сам по собі, однак, означав перш за все зведення архітектурної форми до елементарної системи кубів, призм, циліндрів, конусів і куль. Систему цих елементарних геометричних тіл пуризм часто підкоряв принципам класичної композиції. Він повернувся до думки Сезана про те, що все в природі і в людській діяльності має в своїй основі вихідні геометричні форми. Пуризм опирався на ідею формування шляхом відбору і вдосконалення. Це вело до принципу економії форми і до теорії стандарту, яка була однією із основ пуристської естетики виробництв серійної продукції і масового споживання. Пуризм, що розумівся не тільки як спрощення форми, а як рух, пов`язаний з практичними завданнями, відкрив на початку 20-х років шлях до раціоналізму. У визначення суті пуризму вніс свій вклад А.Лоос ще перед першою світовою війною. В критичних статтях, проектах і побудовах він відкидав оздоби в архітектурі і прикладному мистецтві, як самоціль. Однак свої найзначніші проекти він здійснив тільки в 20-і роки віллу Трістана Цари на Монмартрі в Парижі (1926) і віллу Мюллера в Празі. Стилізуючи зовнішній вигляд обох будівель під просту призму, в інтер`єрах А.Лоос, змінюючи поверхню і висоту окремих приміщень, ступінь їх освітленості і кольорової насиченості, добився максимального контрасту напруженої композиції. Лоос першим в сучасній архітектурі послідовно реалізував принцип терасного вирішення в проекті готелю “Вавілон” і житлових будинків для Відня. Античну архітектуру він вважав найвищим ступенем єдності призначення і краси. З цього положення він виходив при створенні проекту будівлі “Чікаго Трібюн” (1923), вигляд якої представляв собою символічне нагадування форм доричної колони. “Стиль”. Далі всіх в питанні аналізу простору і форми пішли голандські архітектори і художники, об`єднані навколо заснованого в 1916 р. журналу “Стиль”, який став їх трибуною. Цей рух і амстердамська школа представляли собою два полюси голандського модерну. Реформістські намагання голандських архітекторів стосувались не тільки зовнішнього вигляду, вони були спрямовані на сутність архітектури – створення простору.


Рух “Стиль” був тісно пов`язаний з неопластицизмом в живописі – течією, ініціатором якої був П.Мондріан. Його плоскі кольорові композиції, засновані на хрестовидних перетинах, характерним чином вплинули на образотворчу систему архітектурних і просторових композицій, наприклад “контраконструкції”. Вони також спільно сформулювали основи живопису, скульптури, архітектури і теоретично визначили програму руху “Стиль” у вигляді ряду принципів: нова архітектура елементарна, економічна і функціональна; її просторовий розвиток визначений прямокутними площинами, не має ні одного пасивного елементу і заперечує різницю між екстер`єром та інтер`єром. Нова архітектура не має несучих стін – вони тільки виділяють простір. Наслідком реалізації вказаних уявлень був “відкритий” архітектурний об`єм, в якому зовнішні і внутрішні простори і форми переплелись. Під впливом французького математика А.Пуанкаре, який четвертим виміром простору вважав момент руху, архітектори перестали трактувати простір тільки як статичний матеріал архітектури, а визначили його як чотирьохвимірний просторовий континіум, організований вільно розміщеними плоскими елементами. Ці принципи не були реалізовані в натурі. Виключенням можна вважати дім Шредера в Утрехті (1924, автор Г.Т.Рітвельдт), який вказані принципи переніс і на вирішення меблів (крісла періоду 1918-1919 рр.). Дуже близьке відношення до цих абстактних уявлень має творчість Міс ван дер Рое, що досягла свого розквіту в період між двома світовими війнами в архітектурі німецького виставкового павільйону в Барселоні (1929), розкриті об`єм і план якого показують, що він розуміє архітектуру як відкритий неперервний простір. В 1915р. був створений проект пам’ятника ІІІ Інтернаціоналу автор В.Татлін. Це спіралеподібний каркас (висотою 400м), всередині якого один над другим підвішені три скляні об`єми. Динамічна конструкція пам’ятника навіяна його улюбленим музичним інструментом – бандурою та ліричними мелодіями, що видобуваються з нього і линуть просторовою спіраллю в етері. Одночасно композиція розвивається вздовж умовного центру вертикальної осі, як геодезичного центру Європи на Україні. У статті «Український авангард», вміщеній в каталозі «Мистецтво України ХХ століття» український дослідник мистецтва Дмитро Горбачов посеред інших імен згадує відомих всьому світу майстрів, за походженням, вихованням і навчанням пов’язаних з Києвом, Харковим, Львовом, таких як… поляк, що називав себе українцем, К.Малевич; професор Київського художнього інституту, бандурист В.Татлін, … і нарешті феномен Архипенка зачарованого красою рідної землі (магією Трипільської культури, архаїкою половецьких статуй, співучою лінійністю мозаїк Софії Київської і рельєфів

поесіс та мімесіс |

151

Михайлівського Золотоверхого собору, барвами селянської кераміки). У 1915 р. К.Малевич намалював свій перший «Чорний квадрат на білому тлі». Три роки пізніше у 1918 році він намалював «Білий квадрат на білому тлі». Після статичної контрастуючої песимістичної композиції 1915 року художник малює динамічну оптимістичну картину 1918 року. Японський дослідник Харада Коцухіро у статті «Малевич. Міт про Чорний квадрат» видрукованій у книзі Д.Горбачова «Він та я були українці»Малевич та Україна» на ст..315 пише: «…мабуть можна сказати, що Чорний Квадрат, намальований безпосередньо перед революцією, провістив не лише її зародження, а й усе її майбутнє – аж до розпаду Радянського Союзу». Можливо, К. Малевич мав на увазі квадрат, як узагальнена форма території України, так званий «скитський квадрат». (див.Осипчук В.С. «Устань у сварзі». К.2008, ст.36). Супрематичні композиції – безпредметний живопис – предметно вплинув на сучасну архітектуру і творчість Ле Корбюзьє зокрема. Ле Корбюзьє мав контакти з російськими, а вірніше з українськими митцями (див. Жан Луї Коен у книзі «Ле Корбюзьє» на ст..35 пише: «…Для пояснення штутгартських будинків, якими були подивовані багато відвідувачів, у тому числі російський художник Казимир Малевич, Ле Корбюзьє опублікував свій знаменитий маніфест … «П’ять відправних точок сучасної архітектури». Властиво йому першому вдалося матеріалізувати супрематичні композиції, і це було більш важливим у його творчості ніж його п’ять принципів. Патрік Шумахер із «Заха Хадід Архітектс» аргументує, що об’єднуючим стилем архітектури 21 століття буде параметрицизм. У своєму «Маніфесті Параметрицизму» 2008 року він вперше повідомив, що новий, глибокий стиль народився в авангардному сегменті архітектури за останні десять років. «Новий стиль в архітектурі і дизайні є споріднений до нової парадигми в науці ; він визначає фундаментальні категорії, цілі і методи узгодженої колективної діяльності. Інновації в архітектурі відбуваються через прогресії стилів. Це припускає чергування періодів кумулятивного покращення всередині стилю і революційний перехідний період між стилями. Стилі представляють собою тривалі, стійкі цикли інновацій, збір проектно-дослідницьких зусиль в колективному русі, щоб індивідуальні зусилля були сумісними. Параметрицизм пропонує надійну, стійку відповідь на кризу модернізму, після 25 річного пошуку нового стилю. Параметрицизм є великим новим стилем після модернізму. Постмодернізм та деконструктивізм були просто перехідними епізодами, подібними до арт нуво і експресіонізму, як транзиції від історизму до модернізму. Параметрицизм означає, що всі архітектурні елементи і комплекси є параметрично гнучкими. Замість класичної та сучасної жорсткої залежності від геометричної фігури - прямокутника, куба, циліндру, піраміди і кулі - нові примітиви параметрицизму є анімовані геометричні одиниці -


сплайни, нурби і сабдіви. Це є основні геометричні будівельні блоки для динамічних систем, таких як «волосся», «тканина»,«плями»і «метаболи», які реагують на «атракторів" і можуть бути створені, щоб резонувати один з одним за допомогою скриптів. Параметрицизм прагне організувати і сформулювати все більшу різноманітність і складність соціальних інститутів і процесів у житті самих передових центрів. Він спрямований на створення комплексного строкатого просторового порядку, з використанням сценаріїв для розрізняння і співвідносності всіх елементів і підсистем дизайну. Мета полягає в тому, щоб активізувати внутрішні взаємозв'язки в рамках архітектурного дизайну, а також зовнішні приналежності й наступності в комплексі, в урбаністичних контекстах.» Факт, що тисячолітній хід історії не зміг вплинути на ордерну систему, запропоновану греками з урахуванням модифікацій у римський період, став фатальним для ордерної системи у ХХ столітті. Ордерний порядок був змінений новим порядком раціоналізму і функціоналізму. На початку ХХ століття модерн як перехідний стиль від історизму до модернізму започаткував основи нового порядку, а пізніше постмодернізм і деконструктивізм вичерпав свої можливості у формуванні нової парадигми порядку в архітектурі, уступивши дорогу параметрицизму і мінімалізму, що асоціюється відповідно з динамічними і класицистичними формами порядку в архітектурі. Список використаної літератури 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11.

Четыре книги об архитектуре. А. Палладио. М. 1936. Я.Станькова, И.Пехар. «Тысячелетнее развитие архитектуры» - Москва: Стройиздат, 1987. Вуйцик В.С., Липка Р.М. Зустріч зі Львовом – Львів: Каменяр, 1987. Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция- М. Искусство, 1991. Великолепие исчезнувших цивилизаций. Под ред.. Фабио Бурбона и Валерии Монферто Де Фабианис. – Бертельсманн Медиа Москау АО, 2001. История искусства в образах. Жиль Плаци. – Арт родник, 2001. Искусство модерна. Габриеле Фар-Беккер. – Konemann, 1998. Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. Под ред. Рольфа Томана. – Konemann, 1998. Український архітектурний модерн. Віктор Чепелик.—К: КНУБА, 2000. Art Deco у Львові. Каталог виставки за концепцією Анни Банцекової. – Львів, “Аз- Арт”, 2001. Философский енциклопедический словарь. М. «Советская энциклопедия» 1983.

поесіс та мімесіс |

152

К. Малевич «Білий квадрат на білому тлі». 1918 р.

12. Ле Корбюзье. Жан Луи Коуен. – Taschen/Артродник 2008. 13. Устань у сварзі. Осипчук В.С. К.2008 14. Д.Горбачов «Він та я були українці» Малевич та Україна. «СІМ студія» К. 2006 15. Romanesque. Architecture. Sculpture. Painting. Edited by Rolf Toman. – Konemann, 1997. 16. Art Nouveau in Catalonia. Francois Loyer. – Evergreen,1991. 17. The Arts and Crafts movement. Robin Langley Sommer. – Grange Books, 1995. 18. The Arts and Crafts movement. Seven Adams. – Grange Books, 1997. 19. The Roman Empire. Henki Stierlin. – Taschen, 1996. 20. Building a new millennium. Philip Jodidio. – Taschen, 1999. 21. Decorative Art 20s. A source book edited by Charlotte & Peter Fiell. – Taschen, 2000. 22. Decorative Art 30-40s. A source book edited by Charlotte & Peter Fiell. – Taschen, 2000. 23. Decorative Art 50s. A source book edited by Charlotte & Peter Fiell. – Taschen, 2000. 24. Decorative Art 60s. A source book edited by Charlotte & Peter Fiell. – Taschen, 2000. 25. Decorative Art 70s. A source book edited by Charlotte & Peter Fiell. – Taschen, 2000. 26. Alvaro Siza. Complete works. Kenneth Frampton. Phaidon Press Limited, 2006.


ДОДАТОК 3 ( зберігається у фондах львівського державного історичного архіву на правах рукопису Фонд №201 т Опис №1т Од.зб№236.)

ЮРІЙ ПРОЦЮК КОЛИ І ЯК ПОВСТАВ УНІВСЬКИЙ МОНАСТИР (Реферат на підставі монографії монастиря, виголошений на декан. соборчику в Нестаничах дня 30.ХІІ.1943. Стоянів.1943р.) Вступ. Унівський монастир, теперішня Студитська лавра, один з найстарших монастирів, що своїм початком сягає у глибину княжих часів. Чим був Печерський монастир для Києва і Східної України, тим – як вказують основні наукові досліди – був Унівський монастир для Галича і Західної України. Унів уславився не тільки як поважне вогнище цивілізації і торгівлі та осідок архімандрії, але також як сильна твердиня, уфортміртнована оборонним муром і баштами. Це був також головний осередок ривалізації православноунійних впливів та місце, де рішалася доля Унії. Історія, доведена до часів варшавської унії (1691) складається з трьох частин: Частина І Унівський монастир від найдавніших часів до відновлення Галицької Епископії у Львові. Назва Унева заховалася у двох формах: І Уніон (-єнзіс) = Унев(-скій) ІІ Унєнів (-єнзіс) = Унеєв(-ский). Ті дві форми вказують на два джерела, з яких назва Унева взяла свій початок (прикмета і особа). Первісна і властива назва монастиря є Унев(-ский). Та назва збереглася в народі до наших часів і є сьогодні офіціальна. Не походить вона, як у своїй другій формі від імена особового (Уней); лише від старослов”янського слова ОУНЕЙ – кращий. Ця прикмета(кращий) відносилася до потоку, при якому монастир побудовано. Вказує на це другий потік тзв. Потік Добрий, що обіймає монастир із заходу. Отже вода річки Липи була Зла (звідси гнила Липа), натомість в одному її допливі – Добра (потік Добрий), а в другому – Краща (потік Уней). Від назви потоку (Уней) пішла назва монастиря первісно Уневск, а через контракцію – Унев. (порівняй: Буг – Бужеск – Буск). Побіч тієї назви витворилася згодом друга форма: Унеєв – Уненів(Унєюв). Та форма вживалася переважно в латинсько-польських грамотах під впливом імені особового УнЄй (Унєюс) уживаного в західних слов”ян ще в ХІІІ столітті. Не менший вплив та утворення невластивої назви існуючих на заході місцевостей як : Унєюв, Уніюв, Войнеюв і т.п. (Див. Словник Географії ХІІ, ст..805) І. Унівський монастир від найдавніших часів до відновлення галицької епископії у Львові (1539). ІІ. Від відновлення епископії до берестецької Унії (1596) ІІІ. Від Унії берестецької до варшавської (1681). о.А. Петрушевич 1849р. Уложив тільки хроніку, а Іван Буцманюк 1904 р. – коротеньку популярну історію з тенденційно-противасиліянською закраскою. Щойно від 1903 року, коли з ініціативи їх Ексцеленції Митрополита Андрея переведено в нутрі монастиря реставрацію і

поесіс та мімесіс |

153

відкрито там старовинну підземну крипту, де знайдено два трупи з цікавими речами з другої половини ХVІ ст.. – звернули увагу на Унів не тільки місцеві дослідники культури й археологи (Львовске Коло Косерваторув), але й Віденська Центральна Комісія для пам”яток мистецтва. Час заснування монастиря. Досі загально уважено, що Унівський монастир повстав на початку ХV ст.. Одначе вдалося знайти грамоту Кор. Ягайла з 1395 року, де згадується Унівський монастир як ДАВНОЗВІСНИЙ. Це послужило нам вказівкою, що початків Унева належить шукати не в ХV ст., а в далеко глибинних часах нашої минувшини. Тут приходить нам з поміччю топографічне положення Унівського монастиря. Побудовано його в лісовій долині, над джерелом, хоч тут же побіч знаходилося безпечніше місце – висока гора т.зв. чернича, також забезпечена водою. Йордан, описуючи (в VІ ст.) слов”ян по Дністер і Віслу, сконстактував, що “ті палюдес сільвасве процівітатібус габент” (болота і ліси служать у слов”ян замість міст). Це є характеристична прикмета так званої передмонгольської доби, бо від ХІІІ ст. оселі і міста будовано вже на місцях підвищених для самооборони перед нападами Татар. Таким чином, початки Унівського монастиря положено на долині в лісі, над гнилою Липою, належить шукати в спокійних від нападів передмонгольських часах (перед 1241 р.) Про велику давнину нашого монастиря свідчить проречисто й сама його архаїчна старо-слов”янська назва, що походить від давно вже не уживаного в нас слова Уней. За глибиною старовинного Унівського монастиря промовляє ще й те давне явище, що майже всі перші соборні церкви і монастирі в старій Україні, подібно як і Унівський монастир, є побудовані в честь Успення Матері Божої (наприклад Десятинна церква в Києві з 991 року, Печерський монастир, Соборна церква в Ростові того ж року, церква в Москві з 1006 року, в Переяславі з 1094, Собор у Володимирі того ж року, монастир в Чернігові з 1069 р., Собор в Харкові, в Кракові, в Галичі, Первісна Успенська Церква у Львові і т.д.). На тій же підставі належить прийняти, що й старовинний Унівський монастир є без сумніву один з перших монастирів Західної України, що повстав тут з приходом християнства. Перша історична згадка про християнізацію західної України так званих Червенських угодів припадає на 992 рік, коли та як каже В.Татіщев по доступному для нього літопису – “Владимир ходил ко Днистру с двумя єпископи, много людей научая крести и построил в земле Червенской град во свое имя Владимир и церков пресвятой Богородици; остави ту еп. Стефана и возвратися с радостью”. За думкою А.Петрушевича в тім самім часі цей самий князь оснував і м. Галич над Дністром, де зіставив другого єпископа, якого взяв зі собою. Місто Галич лежить при устю р. Гнилої Липи, в протилежному кінці якої знаходиться наш Унів. Таким чином, Унів був для княжої столиці дуже важним, найдалі на північ висушеним торговельним ринком по воднім шляху, що йшов тудою на Львів і Київ. Товари, що йшли Дністром з чорноморських країв припливали до Галича, а звідти до Унева, де було місце славних в давнину ярмарків. Про торговельний характер старовинного Унева свідчать існуючі по сьогоднішній день великі традиційні ярмарки, що тривають декілька тижнів в час відпусту. Ще донедавна був там побудований великий ринок з ратушею, де Унів раз до року роївся купцями і ставав немов якимось містом. Якщо Унів був ринком збуту


для торговельного осередку – Галича, то можемо сміливо припускати, що Унів є для Галича. Головні торговельні шляхи в старовинні ріки, які були рівночасно розсадниками культури. При ріках повставали найстарші міста і монастирі. Не диво, що при торговельнім шляху Дністра і гнилої Липи міг повстати в старині і Унівський монастир. При кінці Х ст. окружало Західну Україну християнство в східному обряді. Особливо велике значення мало сусідство з Чехами і Польщею, де прийнялося східне християнство св. Кирила і Мефодія. Торговельне місто Галич зі своїм ринком – Уневом мали тоді без сумніву дуже важливі взаємини з християнським заходом, відкіля поширялася християнська культура. Завдяки останнім науковим дослідам переконуємось, що християнство східного обряду посувалось зі Заходу до Червенських городів, де одним з важливіших осередків без сумніву був Галич. Д.Зубрицький в своїй критично-історичній повісті доводить, що Солунські брати посилали своїх учнів і в сусідню Русь. Це підтверджує грамота (з 973 р), де східна границя моря держави означується по Буг і Стрий. Таким чином, перші зерна християнської віри над Дністром зі заходу досягли безсумнівно центру галицької області – Галича і його торговельного шляху, що доходив до Унева. Особливо збільшився приплив західних проповідників, коли почалося (Хст.) в Моравії переслідування східного обряду. Моравські ченці, позбавлені тоді своїх маєтків, були змушені шукати для свого осередку якесь (унеє) краще місце в спорідненій з ними західній Україні. Частина їх знайшла таке місце поодаль від поганського гамірного Галича – в Уневі, де повстала християнська громада, а для її потреби церква монастир. Християнську громаду в Уневі могли підтримувати також Варяги – християни, які в торгових цілях переїжджали Унів до Галича, кудою йшла найкоротша дорога з Києва. То вже перед хрещенням України Володимиром працювали тут учні св.Кирила і Методія, які основали багато християнських громад, до яких мав честь належати і наш Унів зі своїм монастирем.

ДОДАТОК 4

ТИПІКОН МОНАСТИРІВ СТУДИТСЬКОГО УСТАВУ, Уложили слуги божі Митрополит Андрей і Архімандрит Климентій Шептицькі – Студити. (окремі виписки) ... книга святих Євангелій є першим та основним правилом чернечого життя. Крім святого Євангелія треба вам знати та в діло переводити Правила Святих Отців Василя Великого й Теодора Студита, а також поучення божественних Отців наших Манарле, Доротея, Венедикта. Також у цьому житті треба вам іти слідами святих і богоносних отців наших Антонія Великого, Пахомія, Сави, Онуфрія, Антонія і Теодосія Печерських, як також святого священномученика Йосафата. Уривок зі вступу до типікону (уставу) даного у Львові дня 8.ХІ.1920.

поесіс та мімесіс |

154

... щоб це боже діло (молитва) завжди займало перше місце в житті монаха, бо ніщо не сміє мати першенства перед молитвою. ... Христовій обрученці, вселенській церкві. “одна отара й один пастир” всі труди будуть спрямовані на долю повернення східних нез”єднаних до святої римської церкви. “Завдання чернечого життя одне: спасіння душі”. “Євангельська школа”, “духовна торговиця” та “моря духовної сівби”. ... таїнственне житло св.Церкви людей з”єднаних у духовній сім”ї небесного Єрусалиму. Існування цих духовних згодин нічим не порушує засади Східної Церкви, за якого чернецтво поділяється на окремі монастирі, що творять монаші сім”ї, а не окремі Чини як це заіснувало в західній Церкві. Там кожний Чин має свою окрему назву поза окремою назвою кожного поодинокого монастиря.(окрему одежу, ціль, правило). Визнаючи отже засаду східної Церкви, ми це маємо себе за окремий чин студитів, ані не вважаємо нашого Типікона правилом Студитів у значенні західних монарших чинів. Вважаємо себе попросту ченцями, чернечою родиною зі звичайною рясою всього чернецтва й не ставимо собі ніякої іншої цілі, як тільки монаше життя, називаючи себе ченцями того чи іншого монастиря. Назва Студит в”яже традицію нашої родини з традицією дому патриція Студіоса в Царгороді, бо саме в його палаті був пізніше приміщений монастир св.Івана Христителя під управою св.Теодора (монастир у дільниці Студіоса). Отже в розширеному значенні це така сама назва, як би хто сказав: “Ченці цього, чи того монастиря”. Роди давнішньої праці братів залежатимуть від різних покликань, даних але Божим Провидицям. “Бо у нас дарування всілякі, відповідно до богом даної нам благодати”. Отже, 1 – праця має освячувати працівника, має дати йому лан, що в цього борозни часто навіть зі сльозами має він сіяти, щоб котрогось дня зібрати обильні овочі радості; 2- праця ченця має служити потребам св.церкви і потребам вірних. В добу св.Теодора працювали його ченці – Студити фізично, як хлібороби і ремісники, виховували молодь, плекали науку й церковне мистецтво, займались добродійністю, творили діла любови ближнього. Св.Теодор Студит зве ченця “громадянином Вселенної”. Перша частина. Розділ 1 Різнорідність ченців. 1.Степені чернечого життя. 2. Кандидати послушники – може бути все життя послушником. 3.Архаріт. По шістьох місяцях першої спроби послушник піддається першому постригові з обрядом прийняття ряси. Одяг, підрясник, пояс. 4. Архарії рясофори (через рік отримує рясу). Архаріат – три роки. 5.Схимники (хрестофори). Чин Мантії, відречення від світського життя. Параман, мантія, нагрудний хрест. 6. Ченці Великої Схими. Чином “Великого Ангельського Обряду або Великої Схими. Обряд Малої схими – називали заручинами перед Великим Ангельським Образом. Велика схима – є якби духовний шлюб чернечої душі з богом


Велика схима. Пустельники, отшельники, безмовники, затворники. Ченці зі свяченнями, чини ченця, піддиякона, диякона або священника.

декретах св. Апостольського Престолу і так званих Апостольських канонах. “Корені східного канонічного права”, в якому одна глава буде присвячена монастирському законодавству. Ігумен або архімандрит. Інші урядники Економ Еклезіярх – “око церкви” Тансіярх – “сторож ладу” Судді Епітерети – ігуменові очі Секретар Бібліотекар Дверник Духовні отці та сповідники (духовники) Розділ ІV Устрій чернечого життя і всього, що до нього відноситься.

Розділ ІІ Роди монастирів і монастирських домів. 1.Лаври. Лаврою називаємо славнозвісний в історії спільністю чернецтва і промінюванням монастир, який є видатним осередком релігійної культури. У нормальному часі число ченців не сміє бути нижче як 30 схимників з чого не менше 6 єромонахів і 2 єродияконів. Лаврою править архимандрит або ігумен. Лавра є матірнім домом та наставницею всіх інших монастирів Студитського Уставу. З огляду на те, унівський архімандрит або ігумен має права найвищого настоятеля. 1. Монастирі. 17. Чернечі приміщення, де живе не менше як шість священників, з чого пішли 1 єродиякон і один ієромонах наз. Монастир або обителями –кеновлями. 2. Скити або пустельні.... діаней (строїтель)... 3. Інші монаші поселення. Приходства або місійні станиці, гезихастерії або аскетерії та колиби-келії. Розділ ІІІ Монастирська клявзура. 27/ Монастир має бути завжди так збудований, щоб до нього були лише одні двері, а до монастирської огорожі лише одна в”їздова брама. Вікна новозбудованого монастиря не мають виходити на прилюдну дорогу. Настоятель має призначати брата двірника для вхідної брами. Монастирська брама має бути під сталим поглядом, а по вечірній богослужбі треба зложити в настоятеля від неї ключі. 28/ Якщо приміщення монастиря було збудоване для іншої цілі, настоятель подбає про те, щоб запровадити в ньому конечні зміни та обмежити число вхідних дверей до монастиря. 29/ Лаврська чи монастирська огорожа вміщує в собі сад (або його частину призначену тільки для самих ченців), лічницю, бібліотеку та монастирські майстерні. Поза огорожею знаходяться церква, захристія, гостинниця, вітальня, школа, варіанти для світської молоді, приміщення для вбогих і врешті хліборобські будинки. З огляду на економію їх краще примістити поза клявзурою. Стодола й стайня можуть мати по одній або по дві брами, якщо вони збудовані внутрі клявзури і виходять до городу чи в поле. З приводу необхідності конечності в самому монастирі може бути порезорвова брама, однак її треба відкривати лише винятково, наприклад в час польових робіт. Ключі від брами мають бути в настоятеля. Розділ VI Парохові школи та допоміжні установи. Харитативні заведення, яких ціль є полегшувати людську нужду, як шпиталі, притулки для старших, захисти для бездомних. Розділ V Про закони в загальному. ... загальні закони церкви знаходяться в джерелах церковного права, цебто в рішеннях вселенських соборів, в

поесіс та мімесіс |

155

2.

1.Порядок дня. 8 годин молитви, 8 годин праці, 8 годин сну удар в дошку, дзвін на молитву Молитва Хорова Служба – Церковне правило Комонарх 2 Закон самовідречення. “хто з вас не відречеться всього свого маєтку не може стати моїм учнем”. Якщо хто хоче йти моїм слідом, нехай відречеться від себе, візьме на себе свій хрест щодня та йде за мною”. Чернець це учень Ісуса Христа, тому закон про відречення – це найбільш істотна засада. 328/ Зовнішня форма самовідречення міститься найперше в трьох чернечих обов”язках: жити в убозстві, чистоті і послусі. Умеблювання кімнат буде просте, але стилеве, бо гарний стиль не такий коли повний, а чернечий стиль полягає саме у великій простоті та суворості ліній. Закон здержаности. Монах опускає очі та підносить свого Духа” “Хто помірковано говорить, вміє ставити питання та відповідати мудро”. Закон відречення від світу. Брати прийматимуть відвідувачів у спільній вітальні, бо не можна вводити світських до келій. Монастир завжди прийматиме батьків та сім”ю наших ченців щиро-сердечно. Але тільки два рази до року можна приймати відвідини довші за дві години. 3. Спальні та келії. 417/ У влаштуванні та в меблях келій має відбиватися як у дзеркалі дух здержливости, убогості та відречення від світу. 418/ Кожний чернець буде мати в міру можливостей свою окрему кімнату, починаючи від тих, які не тільки сплять у своїх кімнатах, але й працюють там цілий день. Брати, що цілий день працюють поза своєю келією, можуть тимчасово (заки дістануть свою власну мешкати у спільних спальнях. В цьому випадку настоятелі подбають, щоб спальня розподілялася перегородками і це давало б можливість кожному монахові мати свій спокійний куток. 419/ Чернець має дорожити келією, бо в ній він перебуває з Богом. 420/ Нехай же за словами апостола чернець проводить свій час у келії, за винятком богослужінь “викупляючи час” та користає духовно кожної хвилини. 422/ Вранці, на перший знак вставання, нехай чернець покладе на собі знак св. Христа та встає безпроволочно, не втрачаючи ані хвилини, щоб розпочати день перемогою Духа над матерією і дрібною жертвою радісно присвяченого богові.


423/ Умеблювання келії та спальні повинно відповідати духові чернечої вбогості. Буде воно якнайпростіше та однакове, хоч виконане за властивими нам зразками мистецтва. В келії буде проста постіль, стіл і крісло, вмивальниця з мидницею та збаном, полиця та шафа або вішак. В ієромонахів будуть два крісла та сповідальниця. В кожній кімнаті на покутті повинно бути збережено місце для святої ікони, а перед нею, в час молитви ченця, або у визначені години, наприклад в ніч з суботи на неділю, горітиме лампадка. Під іконою треба покласти св.Письмо Нового Заповіту та Псалтир. Саме вид цих книг, за висловом Патерика, відвертає від гріха та спонукає до чесноти. Ці книги, коли це можливо, треба покласти на аналой, на якому в ієромонахів висітиме епітрахиль. 425/ Брати зайняті умовою працею можуть мати ще другу поличку на книжки. Малярі або інші мистці будуть мати осібне місце, пристосоване до їх праці. 426/ Брати повинні уникати засмічування своїх келій скиртами зайвих речей, що тільки підсичують мрії та химери уяви. Ці предмети можуть заманювати Духа і серце монаха до себе самих, а відвертати від Бога. Чим менше буде речей у кімнатах, тим краще вона відображатиме відречення та виглядатиме по-монашому. Тому, нехай усе неконечне здасть чернець ігуменові до спільного сховища або в одягальню. Китицю квітів можна ставити лише перед ікону. 4. Трапеза. 1. Їдальня. 436/ Ченцеві не годиться ухилятися від спільних столувань та шукати винятків з маловажних причин, а радше викрутів. Це послаблювало б його душевні сили та скріплювало б противні пориви тіла. З іншої сторони, це невідмінна правда, що точна участь ченців у спільних харчуваннях з часом позначується користю для їх душ. 437/ Згідно зі Студитськими Уставами патріарха Олексія, входимо до їдальні з церкви або молитовні, співаючи 142 псалом. У проводі походу буде ієромонах тижня, а за ним ігумен. Коли вже всі є зібрані у їдальні, седмичник благословить стіл знаком хреста та проказує молитву: “Господи, Боже наш, животворящий хліб...”. На закінчення їдження, на даний ігуменом знак, всі встануть із-за столу, спільно помоляться та впорядку вийдуть. Найперше виходять наймолодші. 440/ ... час їдження можна зачислити у порядку дня до духовних вправ. Чернець відновляє сили тіла харчем, а душу годує одночасно читанням. І при столі не залишає чернець почуватися ченцем, і під час поживи не забуває він про свою душу. 443/ Трапезу обслуговує брат столовий. 2.Кухня. 445/ Чернецька кухня є під проводом окремого зверхника. Кожного ранку попросить він благословення в ігумена або в настоятеля, бере за посередництвом брата паламаря вогонь з лампади, що говорить перед Пресвятою Євхаристією, або з перед ікони в церкві, зложить доземний поклін після звичаю, і йде до кухні запалити вогонь. Так він діє, щоб страви зварені на цьому благословленому вогні, послужили богові на славу та дали братам потрібні сили до добрих діл у праці, а не для пожадливостей тіла. 3. Пекарня. 450/ Брат пекар здає весь хліб братові столовому або братові живичному. Сам нічого не може дати братам, ані вихованцям сиротинця, ані світським. 4. Комора. 451/ Брат завідуючий коморою або живницею доглядає харчові запаси, а деколи й пожитки. Той монах держить під

поесіс та мімесіс |

156

ключем та своїм наглядом зерносховище комору, льох та печиво і веде потрібну рахунковість. Він відповідає також за молочарню.(сирітські захисти мають свою кухню). 5.Комора з одягом. (Гардероба. Кравецькі і шевські верстати). 454/ Брат одежник буде мати під ключем запаси полотна, сукна та шкіри й розподіляє їх, скільки треба для кравецьких та шевських верстатів. В гардеробі має кожний брат своє число та окрему полицю, де будуть зложені призначені для його ужитку речі. Одяг і білля архаріїв є зложений в девтера. Коли зайде конечність зробити нові одяги або поправити старі – полагодить це девтер з братом одежником, а не з новиками та архаріями. 445/ Брат одежник доглядає прання білля, числить його, зате здасть у пральню та перераховує після прання. Він має подбати, щоб в час випрано білля кожного тижня та щоб воно було чисте. Кожної суботи вечером він розділить поміж братів чисте білля з числом кожного брата, а кожної неділі рано всі обов”язані покласти брудне білля в призначене місце. Не можна з тижня на тиждень передержувати в себе вживане білля і набирати чистого. 457/ В країнах, де камілавка належить до істоти монашого вбрання або для відрізнення ченця східного обряду від латинського духовенства, монахи вживають камілавку слов”янського крою, цебто без горішнього вилогу греків, трохи ширші вгорі, ніж внизу. Камілавка буде з чорної тканини. 465/ Кравецькі та шевські верстати працюють під керівництвом своїх зверхників у прямому зв”язку з одежником. 466/ Коли, кравецькі та шевські майстерні потраплять постачити потребам монастиря, можуть, а навіть повинні, як і всі інші майстерні, виконувати роботи для прибуткових замовлень з-зовні, за винятком замовлень одягів і взуття для жінок. 467/ св. Теодор каже, що постриг відповідає монастирському життю та службі Господа Бога і що довге волосся є радше звичай тих, що живуть на самоті. Усі ці старовинні правила остаються правильні для нас, в цьому сенсі, що ми носитимемо трохи довше волосся й повну бороду, але без жодної вишуканості, бо ці правила відповідають духові відречення від світу та простоті, якою повинен відзначитися кожний монах. 468/ Монахи Великої Схими не залишають ніколи монашої ряси. Є бібліотека та книгосховище. 470/ Бібліотеки є дуже важливі для наших домів ще й з огляду на студитську традицію, бо це є доведено, культурне людство наших днів завдячує царгородській бібліотеці Студіосу та його незнищеній каліграфічній школі. 472/ Тому братам потрібно діяти згідно словам св. Павла: “випробовуйте все, та тримайтеся того, що добре”. 477/ Добре було б, якщо дозволить місце влаштувати бібліотеку з відкритими полицями для поточного читання із суміжною читальною. Друга частина бібліотеки буде в іншій залі або принаймні у замкнених шафах та служитиме позичальнею книжок після порядку. 483/ У кожній бібліотеці повинна бути евіденція дублікатів, щоб виміняти їх за інші книжки. 487/ Конечним є, щоб поруч книгозбірень у лаврі та у значніших монастирях були музеї, збірки старовинних ікон зо зразками нашого старовинного церковного мистецтва та предметами художньої археології для науки братів, щоб вони набрали смаку в тих речах та навчалися шанувати й оцінювати скарби культури, надбані нашим народом і


нашою Церквою в їх минулому, до чого у великій мірі причинились і наші монастирі. Сиротинці. 488/ Монастирі й конвенти займалися різними гуманітарними установами, такими як старечі захисти, доми для інвалідів, шпиталі, захисти для вбогих, притулки для немовлят. 489/ На керівника захисту ігумен призначить представника свого монастиря, він є виховником хлопців. 491/ Сиротинці, як зрештою всі інші виховні та добродійні установи, будуть знаходитись по можливості в окремих будинках, або хоч у зовсім відмежованій частині головної будівлі. Ці установи повинні мати теж окрему кухню та їдальню, які однак будуть підчинені наглядові брата економа. На початку, коли установа є ще у стадії першого формування, кухня може деякий час залишатися спільною, однак їдальня, спальні будуть завжди окремо. Учні не мають нічого спільного з життям монахів, як тільки це, що вчаться ремесла в монастирських верстатах і беруть участь у деяких чернечих богослужіннях. 493/ Студіос приймав у монастир тільки юнаків із закінченням тільки 16-ого року життя. Ці мудрі засади є і для нас обов”язуючим правилом з тією більше різницею, що хлопці, з огляду на їх повільніший розвиток не можуть бути прийняті раніше, як по закінченні 18-го року життя. 7. Інші ремесла та верстати. Розділ V Економічні справи. 497/ Чернець не журиться забезпеченням своєї матеріальної майбутності, бо він вірить Божому Провидінню., що по-батьківськи щоденно наділяє своїх дітей усім конечно потрібним для життя. 1. Різні роди монастирського маєтку. 504/ Бідних змушує до цього життєва необхідність, а ми стали вбогими з любови до Христа. Лікарня. 567/ У всіх сформованих самоуправних монастирях частина приміщень буде відділена для хворих. Нехай лікарня буде в здоровій, спокійній та провітреній частині будинку, але по-можливості всередині монастирської загорожі. 568/ Лікарню треба влаштувати доцільно та згідно з вимогами гігієни. Допоміжна аптека має бути суміжною. 570/ До лікарні не можна входити братам, ані тим більше світським людям, гостей приймає настоятель. Гостинниця (захист) та розмовниця. 580/ Кімнати гостей мають бути розположені по змозі окремо від мешкальних приміщень. Ці кімнати влаштовані так, що гості знайдуть у них усе потрібне, щоб монастир не завстидався. 581/ Гостей залишають під наглядом брата гостинника. 582/ Тільки настоятель може дозволити братам відвідувати гостей у гостинниці. 583/ Якщо ігумен або настоятель не просить гостя до монашої трапези, то йому послужить у назначену годину в їдальні гостей гостинник. 584/ У гостинниці треба вивісити правильник для гостей. 585/ Якби було дуже багато гостей та відвідувачів, із цього терпіло би монастирське уєдинення і спокій, то настоятелі влаштовують окрему гостинницю. Нею можуть управляти світські особи на власну відповідальність.

поесіс та мімесіс |

157

586/ Часто приїжджають до монастирів світські люди, щоб у спокої і безтурботності провести декілька днів на духовних вправах. Поруч брами та поза клявзурою буде в кожному домі розмовниця, щоб приймати відвідувачів та інших людей, що являються лише на короткий час. Розмовниця є під опікою брата двірника. У великих домах буде кілька розмовниць. Брат дверник буде уважати, щоб ті розмовниці були установлені за монастирським стилем. 589/ Окрема кімната буде для бідних. Там вони теж їстимуть. Третя частина. Розділ І Учитель новиків, девтер та новиціят. 1.Учитель новиків. 599/ Учитель має прищеплювати учням знання та любов до зовнішнього вигляду наших церков та пишности нашого богопочитання, наскільки він відповідає духові та добрим і старовинним переданням нашого обряду. 2. Девтерій. Брат девтерій має новика вже від вступлення навчити про зовнішню поведінку, крім того він описує в інвентар принесені ним речі і примішує їх в окремій гардеробній новіціяту... 3.Приміщення новіціяту та особливості побуту. 605/ Помешкання новиків та архаріїв міститься у відокремленій частині дому. 608/ Трапеза є завжди спільна з другими, тільки що новики й архарії сидять за окремими столами разом зо своїм учителем, їх девтером. 616/ Однак у цьому треба діяти второпно, щоб з самого початку не зламати ніжного стебла покликання. 620/ Саме прийняття новика відбувається в аскетеріоні у присутності всієї братії. 223/ Від чорного кольору їх одягу походить слово “чернець” чи “чорноризець”. Російський аскетичний письменник єпископ Ігнатій Брянчаниковь, в чорному кольорі вбачає символічну ознаку жалоби з причини смерти душі від (через) гріха. Душа легко підлягає впливові тіла. Коли тіло вдягнуте в пишну та розкішну одежу, не має в душі покаяння. На його місці там житиме суєта і серце стане твердим для ближнього і повним смислових бажань. Грішник в блискучій одежі – це побілена труна внутрі, якої нема нічого, крім гнилі і смороду. “Пидаліон” каже з цього приводу, що як чорний колір збирає та вбирає в себе проміння світла, так само монах повинен вбирати в себе, берегти всі проміння надприродного світла. Кожна частина монашого одягу має своє окреме символічне значення, яке брати повинні знати й розуміти ( в творах св. Кирила Олександрійського та Симона Тисалонійського). 228/ Літописець Нестор (див.Бодянський ст..14) оповідає, що св. Теодозій печерський носить на собі туніку з волосу, кусливу... яка колола як колючки рожі, кактуса або тернини. 230/ Остригання волосся означало також, що відкинуто турботи помилок та пихи тіла. Турботи, що завдає утримання довгого волосся, навпаки, були символом любови до нікчемності світських речей. Ношення довгого волосся монахами розповсюджувалось на слов”янському Сході тільки після монгольського періоду ХІV – XVст. 265/ Під “гостинницею” розуміються покої для гостей, а також і богодільня. У великих монастирях біля вітальні (гостинниці) повинні бути також спеціальні зали як їдальня для вбогих. 269/ св.Антоній, батько “чернецтва”.


Архітектор, практика якого охоплює проектування сакральних будівель, торгових та громадських центрів, шкіл, житлових будинків, постає перед нами як майстер з чуттям художника. Одного погляду на його архітектуру замало. Часові рамки його досліджень сягають давньоруської архітектури, а досвід набутий з реставраційних обсервацій він однаково успішно використовує як для організації архітектурного простору, так і працюючи над окремими архітектурними деталями. У кожне містобудівне рішення чи фасад вкладений певний задум та символ. Архітектура Миколи Рибенчука 90-х років минулого століття запрошує заглибитись в епоху давньоруського зодчества, коли ми відвідаємо повернуті до життя монастир-фортецю Святоуспенської Унівської Лаври та монастир Францисканців у Городку. Відреставрована кам`яниця по вул. Сербській- Руській на площі Ринок у Львові передає дух готики і ренесансу, архітектури ХІХ століття з тактовними втручання в планувальну структуру будови, пов`язану з пристосуванням її до потреб банку. Романтичний образ храму св. Володимира і Ольги в Бірках навіяний мотивами українського бароко, а храм Вознесіння Господнього по вул. Широкій у Львові відроджує дух українського модерну. Львів зустрічав Папу Римського триверхою аркою Папського вівтаря на іподромі по проекту Миколи Рибенчука. Сучасні функціональні будови супермаркетів “Арсен” нагадують нам про королівську відзнаку міста Лева своїми незмінними атрибутами – коронами, вежами та різьбою монументальних архітектурних брил. Микола Миколайович Рибенчук народився в 1955р. Архітектурний факультет Львівської сільсько-господарської академії закінчив у 1977р. В 1978 – 1988рр. працював у проектному інституті “Львівагропроект” керівником групи архітекторів, з 1988 року по 1996 рік - начальником майстерні комплексної регенерації історичного середовища у проектному інституті “Укрзахідпроектреставрація”. У 1992році заснував приватне підприємство “Архітектурна майстерня “Симетрія”, предметом діяльності якого є: наукові роботи по вивченню і дослідженню мистецького надбання та архітектури, проектні роботі для нового будівництва, регенерації,

поесіс та мімесіс | 158

реконструкції та реставрації будівель, споруд і архітектурних ансамблів, відновлення втраченого середовища в межах історично-складених територій. Загальний об’єм робіт відображує різноманітність досвіду практики і демонструє здатність до будь-якого архітектурного виклику. Охоплюючи найновіші технології для інтеграції ландшафтного, екологічного та соціального аспектів в поєднанні з вимогами замовника, підприємство дотримується прогресивного підходу до архітектури. Наголос ставиться на творчому проектуванні шляхом пошуку, технічної професійності, майстерності через знання будівництва і будівельного процесу. Застосування нових технологій і матеріалів, поєднання інноваційного дизайну з традиційною архітектурною майстерністю привело до отримання ряду державних і міжнародних нагород, серед яких: диплом переможця конкурсу на кращі будинки збудовані 1998 року в Україні, диплом учасника міжнародного триєнале архітектури 2000 року в Софії, диплом учасника міжнародної премії в сакральній архітектурі «Frate Sole», 2000 та 2004 років у Мілані. Микола Рибенчук - член Національної Спілки архітекторів України. Указом президента України у 1999 році йому присвоєно почесне звання «Заслужений архітектор України». Микола Рибенчук- лауреат Державної премії в галузі архітектури 2006 року. У 2008 році рішенням Атестаційної колегії міністерства освіти і науки України йому присвоєно вчене звання доцента кафедри монументально-декоративного живопису львівської Національної Академії Мистецтв. У виданні представлені основні реалізовані об`єкти та проекти, автором яких є Микола Рибенчук. Mykola Rybenchuk was born in 1955. He graduated from the Faculty of Architecture in 1977, after which he has worked in the project institute `Lvivagroproject` in 1978-1988 as a chief of the architects group, in the Institute of Restoration in western regions of Ukraine in 1988-1996 as a chief of the studio of the historical environment regeneration. Mykola Rybenchuk established the private practice- architectural studio `Symmetry` in 1992, aiming at studying artistic heritage and architecture of Ukrainian people; working out documentation for new construction, regeneration, reconstruction and restoration of building, reestablishment of lost environment within historically formed territories. Mykola Rybenchuk was awarded the title `Honoured Architect of Ukraine in 1999. He is a member of Union of Architects of Ukraine. Mykola Rybenchuk is a lecturer of Lviv Academy of Arts. Олена Рибенчук Спільно з Миколою Рибенчуком над проектами працювали: архітектори - Іван Могитич, Володимир Швець, Олександр Матвіїв, Тетяна Максимюк, Ганна Новаківська, Михайло Чушак, Лілія Онищенко-Швець,Роман Могитич, Христина Харчук, Ігор Фуголь, Людмила Алінаускене, Віталій Дубина, Олена Рибенчук, Олег Боднар,Ігор Максимюк, Данило Швець, Василь Рожко, Ірина Волянська, Леся Руденська, Лідія Помазова, Григорій Говенко,Олег Трофименко, Юліан Чаплінський, Василь Пігович, Олександр Фесун; художники – Андрій Бокотей, Любомир Медвідь, Микола Шимчук, Степан Пліхтяк, Олег Давиденко, Юрій Ємець,Костянтин Ісіков, Петро Біров, Соломія Костирко; конструктори – Володимир Сіверс, Ігор Кархут, Олександр Беспалов; інженери – Георгій Дмітрієв, Євгенія Дудич, Ольга Єник, Марія Комар, Леонід Коротков, Людмила Мастило, Олеся Огірко, Володимир Підгурський, Любомир Табін, Вікторія Цигельна, Зеновія Щабель, та інші.


ЗМІСТ 4 Переднє слово 5 Сакральна архітектура Sacral architecture

68 Архітектура для бізнесу Architecture for business 96 Додаток 1 Відтворення втраченої забудови на розі вулиць Вірменської – Краківської у Львові. 100 Архітектура для культури і спорту Architecture for culture and sport 114 Житлова архітектура Housing architecture 129 Архітектура планування Planning architecture 137 Дизайн меблів та обладнання Furniture design 144 Додаток 2 Поесіс та мімесіс (творчість і наслідування) 153 Додаток 3 Юрій Процюк Коли і як повстав Унівський монастир 154 Додаток 4 Типікон Монастирів Студитського Уставу

поесіс та мімесіс | 159


Микола Рибенчук

СИМЕТРІЯ АРХІТЕКТУРИ Монографія. (Архітектурний альбом) Комп’ютерна верстка,впорядкування та переклад англійською мовою: Олена Рибенчук Художнє оформлення: Микола Рибенчук

Підписано до друку 28.01.2011 Формат 60х90/8. Папір офсетний. Наклад 100 прим. 18,00 друк. арк. Замовлення №28/01 Надруковано ФОП Корпан Б.І. Приватний підприємець Корпан Борис Іванович Львівська область,Пустомитівський район, с. Давидів, вул.Чорновола, 18. Свідоцтво про держреєстрацію: серія В02 № 635667 код ДРФО 1948318017, від 13.09.2007 Видавництво «Сполом» 79008, м. Львів, вул.Краківська, 9. Свідоцтво Державного реєстру: серія ДК № 2038 від 02.02.2005 Тел/факс: 8-0322975547 e-mail: spolom@.sc.net.ua

Аннотація. Р 49 М.М. Рибенчук. Симетрія архітектури. Монографія. (Архітектурний альбом)– Львів-2011. Видавництво «Сполом». ПП Корпан Б.І. 160 с., фото та проекти. ISBN 978-966-665-570-0 ББК 85.11 До альбому увійшли окремі роботи, що узагальнюють досвід реставрації, реконструкції та нового будівництва громадських і житлових будівель останніх двох десятиліть відомого українського архітектора Миколи Рибенчука. Об`єкти згруповані по типах будівель і представлені в хронологічній послідовності. Коментарі до кожного розділу та проекту є узагальнюючими і доповнюють творчий задум автора. Найбільш повно представлені сакральні будівлі та проекти , які ілюструють участь автора у вітчизняних і міжнародних конкурсах. Summary. Р 49

M.М. Rybenchuk. Symmetry of architecture. Monography. (Architectural album)– Lviv-201 1 160 p., photos and projects. ISBN 978-966-665-570-0 ББК 85.11 The album includes some works that generalize the experience of restoration, reconstruction and construction of the public and residential buildings of the past two decades, by the famous Ukrainian architect Mykola Rybenchuk. Objects are grouped by type of the buildings are presented in the chronological order. Comments to each section and to the projects are generalize and supplement the author creative thoughts. The sacral buildings and projects, that illustrate entries to the national and international competitions, are most complete presented in this book.

симетрія архітектури | 160Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.