KIbladet nr 5, 2011

Page 17

FAKTA Namn: Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglund. Ålder: 82 respektive 80 år. Bor: På Kungsholmen i Stockholm och i Dala-Floda. (Hade även våning i franska Cannes i 40 år.) Familj: Varandra. Gifta sedan 1959. Gör: KI-alumner och stiftelsegrundare. Anna-Stina: Docent, tidigare bland annat överläkare och klinikchef vid avdelningen för klinisk bakteriologi, Huddinge. Vårdare av Läkarsällskapets porträttsamling, skrivit bok om rektorsporträtten vid KI, suttit i styrelsen för Dansmusei Vänner och Moderna museets Vänner. Dansrecensent i Upsala Nya Tidning. Gunnar: Professor emeritus vid LIME, KI. Hela yrkeslivet verksam vid KI. I tio år professor vid Arbetsmiljöinstitutet. Mångårigt engagemang i medicinskt pedagogiska och utbildningsfrågor. Om vad KI betytt: Anna-Stina: ”Det har varit nästan hela mitt liv.” Gunnar: ”Samma här.”

Vi har sålt det mesta för att finansiera stiftelsen

borde vara högstatus” Shapiro, fortsätter hon med ett milt skratt vid minnet. Sedan tillägger hon att hon har ett Slas-porträtt av sig själv, förenad med en anekdotisk godbit om den nyligen bortgångne författaren och konstnären Stig Claesson. – Jag tyckte nog jag såg lite gammal ut på por-

trättet, men Slas svarade att ”jo, men det kan väl passa bra om några år”. Konsten har haft ett stort rum i Anna-Stina Malmborgs och maken Gunnar Höglunds liv. Men det allra största har ändå utgjorts av jobbet och läkarbanan. – Yrkesarbetet har naturligtvis alltid kommit

först och tagit i särklass mest utrymme. Men därutöver har vi gjort plats för konsten. Det har varit en ständig stimulans och ett komplement till jobbet, förklarar Gunnar Höglund, professor emeritus vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) som liksom hustrun har över 40 yrkesaktiva år på KI.

kibladet kibladet | | NUMMeR NUMMeR 55 | | 2011 2011 | | 13 17