Page 1

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017

KREáld a jövőd!


REKTORI KÖSZÖNTŐ Kedves Leendő Hallgatónk!

2

A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú és fiatal egyetem, hiszen jogelődjeink múltja 1839-ig, illetve 1855-ig nyúlik vissza, ugyanakkor Intézményünk jelenlegi nevén az Országgyűlés 1993-as jóváhagyása óta működik. Egyetemünk így a régi és új együttélésével ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Célunk és feladatunk, hogy a református kollégiumok hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett, keresztyén szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytassunk alap- és mesterképzést, felsőoktatási szakképzést, szakirányú továbbképzést és doktori képzést. Méltán népszerű, régebbi képzéseink mellett folyamatosan indítunk újabb szakokat is. Egyetemünkön családias a hangulat, amely az oktatók és hallgatók személyes kapcsolatára, a hallgatói együttműködésre épül. A közel nyolcezer hallgatónk közé várunk szeretettel egyházi és nem egyházi középiskolát végzetteket egyaránt. Egyetemünk rendre előkelő helyen szerepel a felsőoktatási intézmények rangsorában. Hangsúlyos szerepet kap a keresztyén mentalitás, az értéktudatosság, a kisközösségek támogatása. A hallgatók számára vonzó lehet az oktatási helyszínek könnyű megközelíthetősége. Reméljük, sikerül kiadványunkkal felkeltenünk érdeklődését Egyetemünk iránt, segíthetjük továbbtanulási terveinek megvalósítását és 2017 szeptemberétől új hallgatóink között üdvözölhetjük. Prof. Dr. Balla Péter rektor

3


HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK

TARTALOM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

4

„A magas szakmai felkészültség mellett olyan, ma már múlni látszó értékek is megjelennek, mint az emberiesség és az empátia.” (Horváth Marcell André, jogász képzés, ÁJK)

„Úgy érzem megtaláltam azt a helyet, amely leginkább felkészít a jövőmre.” (Kőhler Klára, kommunikáció- és médiatudomány képzés, BTK)

„Professzoraink képesek még a nehezebben átadható témákat is érdekfeszítően és elgondolkodtatóan átadni számunkra.” (Filó Bence, teológia-lelkész képzés, HTK)

„Azért választottam ezt az iskolát, mert légköre nyitott és családias.” (Balázs Martin, szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, TFK)

12–33

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

34–109

HITTUDOMÁNYI KAR

110–119

TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

120–133

KÁROLI HALLGATÓI ÉS DIÁKSPORTKÖR

134–142

KÁROLI INFORMÁCIÓK

143–158

5


A 2017/2018. tanévben meghirdetésre kerülő képzések

6

A 2017/2018. tanévben meghirdetésre kerülő képzések

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Alapképzések (A) §§ emberi erőforrások (munkaerő-piaci és munkajogi specializáció, etikus gazdálkodás specializáció) §§ gazdálkodási és menedzsment (adózási és jogi specializáció, egyházi fenntartású intézmények vezetése és gazdálkodása specializáció) §§ nemzetközi tanulmányok (nemzetközi gazdasági kapcsolatok specializáció)

Alapképzések (A) §§ anglisztika (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ germanisztika – néderlandisztika szakirány §§ germanisztika – német szakirány §§ keleti nyelvek és kultúrák – japán szakirány §§ kommunikáció- és médiatudomány §§ magyar (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ pszichológia (Képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ szabad bölcsészet §§ szociológia §§ történelem (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)

Osztatlan mesterképzés (O) §§ jogász Felsőoktatási szakképzések (F) §§ jogi §§ kereskedelem és marketing – marketingkommunikáció szakirány Szakirányú továbbképzések §§ bűnügyi szakjogász (LL.M) §§ gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó §§ jogi szakokleveles lelkész §§ külügyi szaktanácsadó §§ versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász (LL.M) §§ versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére §§ jogi szakokleveles köznevelési szakember §§ jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember §§ új típusú köznevelés szakembere Doktori képzés §§ Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola --Felelősség program --Etika program --Piac-és technológia szabályozás program

Osztatlan tanárszakok (O) (képzési helyek: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27., 1088 Budapest, Reviczky u. 4.) §§ angol nyelv és kultúra tanára §§ magyartanár §§ média-, mozgókép- és kommunikáció tanár §§ német nyelv és kultúra tanára §§ történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára Mesterképzések (M) §§ anglisztika - angol nyelven (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ irodalom- és kultúratudomány (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ japanológia §§ kommunikáció- és médiatudomány §§ néderlandisztika §§ német nyelv, irodalom és kultúra §§ művészettörténet (ÚJ KÉPZÉS) §§ pszichológia (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ színháztudomány §§ terminológia (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ történelem (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ új rendszerű, rövid ciklusú tanárképzések §§ vallástudomány

7


8

A 2017/2018. tanévben meghirdetésre kerülő képzések

A 2017/2018. tanévben meghirdetésre kerülő képzések

Szakirányú továbbképzések §§ bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói (választható idegen nyelvek: angol, francia, holland, japán, kínai, német nyelv) §§ bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi két idegen nyelvű szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek: angol, francia, holland, japán, kínai, német nyelv) §§ drámapedagógia §§ erkölcstan, etika szakos pedagógus §§ etika keresztyén szempontból §§ gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ képi kifejezéspszichológiai (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön – magyar és angol nyelven §§ Latin-Amerika szakreferens (ÚJ KÉPZÉS) (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25-27.) §§ mentálhigiénés segítő (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ művészeti igazgatás és művészetmenedzsment §§ online mentálhigiénés tanácsadás (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ pedagógus szakvizsga, választható területe: --mentori, vezetőtanári feladatokra felkészítés (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ színház- és filmművészeti szakíró, kritikus §§ szupervizor (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ szupervizor-coach (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)

Részismeretek megszerzésére irányuló képzések §§ angol (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ magyar (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ német §§ történelem (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) Pedagógus-továbbképzések §§ Bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás technikák pedagógiai alkalmazásába §§ Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése §§ Személyközpontú művészetpedagógia §§ Vizuális kultúra és vizuális nevelés Doktori képzés §§ Történelemtudományi Doktori Iskola (képzési hely 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25-27.)

9


A 2017/2018. tanévben meghirdetésre kerülő képzések

A 2017/2018. tanévben meghirdetésre kerülő képzések

HITTUDOMÁNYI KAR

TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

Osztatlan képzések (O) §§ teológia – lelkész szakiránnyal §§ teológia

Alapképzések (A) §§ diakónia (Nagykőrös) §§ kántor (Nagykőrös) §§ óvodapedagógus (Nagykőrös, Budapest) §§ református hittanoktató (Nagykőrös) §§ szociális munka (Nagykőrös, Budapest) §§ tanító (Nagykőrös, Budapest)

Osztatlan tanárképzés (O) §§ hittanár-nevelőtanár (egyszakos és szakpáros) 10

Mesterképzési szak (MA) §§ hittanár-nevelőtanár levelező §§ Master of Theology (angol) nappali Doktori képzés §§ Hittudományi Doktori Iskola

11 Határon túli kihelyezett alapképzések §§ tanító (Marosvásárhely, Románia) §§ kántor (Marosvásárhely, Románia) Szakirányú továbbképzések §§ pedagógus szakvizsga, amelynek választható területei: --preventív-korrektív (fejlesztő) pedagógia --szabadidő-szervező --tehetségfejlesztés --testi-lelki egészség védelme --gyakorlatvezető óvodapedagógus --gyakorlatvezető tanító --család- és gyermekvédelem §§ német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő (Nagykőrös, Budapest) Részismereti képzés


12

HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK Gaszt Csaba

A

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara az 1831-ben létrejött Kecskeméti Református Jogakadémia utódintézményeként kezdte meg működését, 1998-ban, ekkor indult meg az intézményben a világi jellegű jogászképzés. A Kar a magyar jogi felsőoktatás legfiatalabb intézménye, ugyanakkor nagy tradícióval rendelkező jogászképző intézmények méltó örököse. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola eredetileg 2003-ban alakult, 2014. óta megújult formában működik. A kortárs gazdasági és társadalmi elvárásokra, illetve piaci igényekre válaszul a Jogi Kar a hagyományos jogászképzés mellett alapképzéseket, felsőoktatási szakképzéseket és szakirányú továbbképzéseket is indít. A képzések fejlesztése során – az államés jogtudományi karok között egyedülálló módon – a jogi és gazdasági ismeretek összekapcsolását megcélozva, üzleti, speciális jogi és társadalomtudományi képzésekkel egészítette ki oktatási kínálatát. A Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium a jogászhallgatók szellemi és közösségi műhelyeként 2005 óta működik speciális szakmai programmal, amit azért hívtak életre, hogy felkarolja és támogassa a tanulni vágyó hallgatókat.

jogász szak, III. évfolyam, ÁJK, Bocskai István Szakkollégium elnöke

„A Károli egy családias légkörű, fiatal, de annál nevesebb oktatókkal magas színvonalú, modern oktatást biztosító, versenyképes diplomát nyújtó egyetem, ahol fontos szerepe van a tehetséggondozásnak, így mindenki esélyt kap arra, hogy kiemelkedjen a tömegből. A hallgató nem csak egy kód a Neptun rendszerben, hanem értékes tagja a közösségnek, a tehetség ugyanis mindenkiben ott lehet, a megannyi lehetőség pedig adott, csak élnünk kell velük.”

Horváth Marcell André jogász szak, III. évfolyam, ÁJK, HÖK-Tanulmányi alelnök

Az egyetemet megelőzően nehéz elképzelni; hogy az ember neves ügyvédekkel folytathat eszmecserét hétről-hétre a szemináriumokon, hogy egy korábbi alkotmánybíró mosolyogva és név szerint üdvözli a vizsgákon, vagy hogy egy negyed-, ötödéves az „újonc” hallgatókkal beszélget a folyosókon szünetben, pedig ez mind a Károli. A magas szakmai felkészültség mellett olyan, a felsőoktatásban ma már múlni látszó értékek is megjelennek, mint az emberiesség és az empátia. Emellett az Egyetem tanulmányi versenyekkel, akár önköltségesek számára is elérhető ösztöndíjakkal motiválja a tehetséges tanulni vágyókat. Ha fontos szempont, hogy évek után is töretlen maradjon a választott szak iránti lelkesedés, feltétlenül a Károlit ajánlom!  

ÁJK

ÁJK

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

13


14

Alapképzések (A) §§ emberi erőforrások (munkaerő-piaci és munkajogi specializáció, etikus gazdálkodás specializáció) §§ gazdálkodási és menedzsment (adózási és jogi specializáció, egyházi fenntartású intézmények vezetése és gazdálkodása specializáció) §§ nemzetközi tanulmányok (nemzetközi gazdasági kapcsolatok specializáció)

  KÉPZÉS NEVE:

Osztatlan mesterképzés (O) §§ jogász

nappali, levelező

Felsőoktatási szakképzések (F) §§ jogi §§ kereskedelem és marketing – marketingkommunikáció szakirány Szakirányú továbbképzések §§ bűnügyi szakjogász (LL.M) §§ gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó §§ jogi szakokleveles lelkész §§ külügyi szaktanácsadó §§ versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász (LL.M) §§ versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó Szakirányú továbbképzések pedagógusok részére §§ jogi szakokleveles köznevelési szakember §§ jogi szakokleveles protestáns köznevelési szakember §§ új típusú köznevelés szakembere Doktori képzés §§ Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola --Felelősség program --Etika program --Piac-és technológia szabályozás program A KRE-ÁJK a teljes idejű (nappali) és részidős (levelező) munkarendű alap- és osztatlan képzésben részt vevő, tehetséges hallgatóinak tanulmányi költségeit az Eötvös Károly Ösztöndíj Program keretében támogathatja.

EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) KÉPZÉSI IDŐ:

7 félév

SPECIALIZÁCIÓK:

etikus gazdálkodás, munkaerő-piaci és munkajogi

ÁJK

ÁJK

A 2017/2018. tanévben meghirdetésre kerülő képzések

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: Célunk a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése. A közgazdasági, üzleti, vezetési, szociológiai, pszichológiai, politológiai, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, korszerű módszereinek alkalmazására, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, az érintett területeken szervezési, elemzési, tervezési, döntés-előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására. Megszerzett ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik mesterképzési szakon történő folytatására. A szakon oktató tanárok számos magyar és nemzetközi szakmai szervezetnek tagjai és vezető tisztségviselői: Dr. habil. Fehér János, az IMC volt programtervezési igazgatója Dr. Böcskei Elvira, számvitel-kontrolling szakértő Dr. Homolya Dániel, MOL Csoport Financial Risk Management Thematic Leader Dr. Tomka János főiskolai tanár

15


ÁJK

KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉSI IDŐ:

KÉPZÉSI IDŐ:

SPECIALIZÁCIÓK:

SPECIALIZÁCIÓ:

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) 7 félév

adózási és jogi, egyházi fenntartású intézmények vezetése és gazdálkodása MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére. Az adózási és jogi specializáción a hallgatók elsajátítják az adózás rendjével és rendszerével kapcsolatos ismereteket, képessé válva ezzel az adótanácsadók munkájának támogatására. Az egyházi fenntartású intézmények vezetése és gazdálkodása specializáció a non-profit szektor egy speciális szegmenséhez kapcsolódó menedzsment ismereteket ad az érdeklődőknek. Megszerzett ismereteik alapján végzett hallgatóink alkalmassá válnak tanulmányaik mesterképzési szakon történő folytatására. A magas színvonalú képzést többek között az alábbi oktatók biztosítják a szakon: Dr. habil. Fehér János, az IMC volt programtervezési igazgatója Dr. Böcskei Elvira, számvitel-kontrolling szakértő Dr. Homolya Dániel, MOL Csoport Financial Risk Management Thematic Leader

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) 6 félév

nemzetközi gazdasági kapcsolatok

ÁJK

16

KÉPZÉS NEVE:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: Ezt az alapképzési szakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismeretek terén korszerű ismeretekkel kívánnak rendelkezni. Ezek megszerzésével olyan felkészült és sokoldalú szakemberekké akarnak válni, akik képesek megérteni a mai globális és gyorsan változó világban zajló kapcsolatok, interakciók és folyamatok rendszerét, okait és következményeit. Különösen azoknak ajánlott a szak, akik nem csupán megismerni és követni, hanem részvételükkel alakítani akarják a mai nemzetközi kapcsolatok világának lehetőségeit. A szak oktatóinak magas szintű felkészültsége, hazai és nemzetközi elismertsége garanciát jelentenek a színvonalas képzésre: Dr. Becsey Zsolt László, korábbi diplomata, EP képviselő és államtitkár Dr. Éger György, a Külügyminisztérium volt főosztályvezetője

17


KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉSI IDŐ:

KÉPZÉSI IDŐ:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Főbb képzési területek: Célunk olyan jogászok képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteik és jogászi kultúrájuk alapján alkalmasak jogászi tevékenységre, tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére.

Főbb képzési területek: Célunk olyan jogi alapismeretekkel rendelkező szakalkalmazottak képzése, akik az igazságszolgáltatásban és az igazságszolgáltatáson kívüli szakterületeken jártasak az adott jogterületre vonatkozó ismeretek gyakorlati alkalmazásában, felkészültek jogászi tevékenység előkészítésére és képesek tehermentesíteni a jogászokat a jogászi végzettséget nem igénylő feladatok alól. Jogász osztatlan képzésünkre továbblépni kívánó hallgatóink részére emelt szintű történelem érettségi előkészítőt biztosítunk.

18

10 félév

nappali, levelező

A szakon oktatók közül többen a gyakorlati életben is számos magyar és nemzetközi szakmai szervezetnek tagjai és vezető tisztségviselői: Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró Dr. Lajtár István a Legfőbb Ügyészség közjogi legfőbb ügyész helyettese Dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész Dr. Skoda Gabriella ügyvéd Dr. Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a Versenytanács volt tagja Prof. Dr. Domokos Andrea, Kúriai főtanácsadó Dr. Boóc Ádám, az Interlegal Network elnöke Dr. Nyakas Levente, a Médiatudományi Intézet vezetője Dr. Kun Attila Sándor, a Labour Law Research Network Advisory Committee tagja

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 4 félév

nappali, levelező

Elhelyezkedési lehetőségek: §§ igazgatási asszisztens §§ jogi asszisztens §§ titkár §§ ügyvédi irodai asszisztens §§ ügyvivő szakértő

ÁJK

ÁJK

JOGÁSZ OSZTATLAN KÉPZÉS

19


ÁJK

KÉPZÉS NEVE:

SZAKIRÁNY:

KÉPZÉSI IDŐ:

KÉPZÉSI IDŐ:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS marketingkommunikáció 4 félév

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: Célunk olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi tevékenységet folytatni. Elhelyezkedési lehetőségek: §§ reklám– és marketing tevékenység tervező/szervező §§ PR asszisztens §§ piackutatási asszisztens §§ reklámszervezési asszisztens

BŰNÜGYI SZAKJOGÁSZ (LL.M) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 3 félév

levelező

Főbb képzési területek: A képzésben részt vevők elsajátítják a nyomozással és bizonyítással kapcsolatos általános vagy szakspecifikus feladatokat a napi gyakorlat szintjén és ezáltal alkalmasabbá válnak arra, hogy különböző állami intézményekben az igazságszolgáltatás szervezeteinek körébe tartozó tevékenységeket szakmailag felkészültebben lássák el.

ÁJK

20

KÉPZÉS NEVE:

21


ÁJK

KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉSI IDŐ:

KÉPZÉSI IDŐ:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.

Főbb képzési területek: A képzés célja felkészült szakemberek elméleti és gyakorlati tudást adó képzése. A gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen végzettek képesek aktívan és eredményesen részt venni Magyarország külgazdasági pozíciójának előmozdításában itthoni és külföldi szakmai tevékenységük során. A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy különböző állami intézmények külgazdasági és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok körébe tartozó más tevékenységek ellátása során szakmailag felkészülten legyenek képesek ellátni általános vagy szakágazati gazdaságdiplomáciai feladatokat idehaza vagy külszolgálatban.

Főbb képzési területek: A képzés során megszerezhető alapvető jogi-igazgatási, gazdasági ismeretek a lelkészek számára gyakorlati tevékenységük során hasznosítható. A gyakorlati területeken felmerülő feladatok jelentős része olyan ügy-előkészítési, ügymenedzselési és jogérvényesítési vagy tanácsadási feladat, melyet a jogi szakokleveles lelkész szakképzettséggel rendelkező szakemberek elláthatnak. A képzés során megszerzett ismeretek kiválóan használhatók a helyi közösségek mindennapi életében előforduló jogi-igazgatási problémák megoldására, továbbá az államigazgatás területeit érintő tevékenységek ellátására, így különösen a helyi-kistérségi feladatok ellátására, a különböző projektek, pályázatok előkészítése és lebonyolítása során, a műemlékvédelemben, a szociális-kulturális igazgatás, az egészségügy, illetve az oktatásügy területén.

GAZDASÁGDIPLOMÁCIAI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2 félév

levelező

JOGI SZAKOKLEVELES LELKÉSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 4 félév

levelező

ÁJK

22

KÉPZÉS NEVE:

23


KÜLÜGYI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. 24

Főbb képzés területek: A képzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb szintű megértését is alátámasztó ismeretek átadása, a külkapcsolatok szerteágazó területein megjelenő tevékenységek általánosan alkalmazható gyakorlati szempontjainak, illetve céljainak, valamint megvalósítási formáinak elsajátíttatása, valamint a külkapcsolati tevékenységekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges értelmezési és működési keretek megismertetése.

KÉPZÉS NEVE:

VERSENYJOGI ÉS VERSENYFELÜGYELETI JOGI SZAKJOGÁSZ (LL.M) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER:

Gazdasági Versenyhivatal

ÁJK

ÁJK

KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉSI IDŐ:

3 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb képzési területek: A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a versenyfelügyeleti intézményrendszerben minden oldalról megállják a helyüket. A képzés során ugyanis hangsúlyosan nemcsak anyagi jogi, hanem az ezirányú tevékenységhez szükséges gyakorlati készségeket (pl. döntéshozatal terén) és eljárásjogi ismereteket is elsajátítják a hallgatók. Mindazonáltal a képzés átfogó anyagi jogi ismereteket is kínál, amely az eljárásjogi tudással együtt a résztvevőket nemcsak a hatósági jog alkalmazásra, de a hatékony ügyvédi képviseletre is alkalmassá teszi.

25


VERSENYJOGI ÉS VERSENYFELÜGYELETI JOGI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNER:

Gazdasági Versenyhivatal KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév 26

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb képzési területek: A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy közgazdászként vegyenek részt a versenyfelügyeleti intézményrendszerben, a hatósági jogalkalmazásban. Egyfelől ugyanis megszerzik mindazokat az anyagi jogi és eljárási jogi ismereteket, amelyek a hatósági munkához elengedhetetlenül szükségesek, másfelől megismerkednek a közgazdaságtan meghatározó szerepével a jogalkalmazásban, amely körülmény miatt válik sajátossá ez a jogterület. A versenyspecifikus közgazdaságtani ismeretek azonban alkalmassá teszik a résztvevőket arra, hogy ezzel kapcsolatos tanácsadói munkát is ellássanak.

KÉPZÉS NEVE:

JOGI SZAKOKLEVELES KÖZNEVELÉSI SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI IDŐ:

3 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

ÁJK

ÁJK

KÉPZÉS NEVE:

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb képzési területek: A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a magyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabályi környezetében középvezetőként vagy vezetőként megfeleljenek az intézménymenedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak. Képesek eligazodni a köznevelési intézményrendszer működését meghatározó jogszabályi környezetben, képesek tudatos és felelős jogalkalmazóként tevékenykedni, felismerik a jogszabályi környezetből fakadó döntési helyzeteket. A résztvevők képesek a képzés végére alakilag és tartalmilag helyes határozatokat hozni, iratokat kiadmányozni. Közigazgatási jogi ismereteik alkalmassá teszik őket nemcsak köznevelési intézmények, hanem a közneveléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokban való részvételre is. Rendelkeznek az intézményirányításhoz vagy középvezetői feladataikhoz szükséges felhasználói szintű informatikai ismeretekkel.

27


JOGI SZAKOKLEVELES PROTESTÁNS KÖZNEVELÉSI SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező 28

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb képzési területek: A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a magyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabályi környezetében középvezetőként vagy vezetőként megfeleljenek az intézménymenedzsmenttel szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak. Képesek eligazodni a köznevelési intézményrendszer működését meghatározó jogszabályi környezetben, képesek tudatos és felelős jogalkalmazóként tevékenykedni, felismerik a jogszabályi környezetből fakadó döntési helyzeteket. A végzettek képesek alakilag és tartalmilag helyes határozatokat hozni, iratokat kiadmányozni. Közigazgatási jogi ismereteik alkalmassá teszik őket nemcsak köznevelési intézmények, hanem a közneveléssel kapcsolatos államigazgatási feladatokban való részvételre is. Rendelkeznek az egyházi fenntartású intézmények intézményirányításhoz vagy középvezetői feladataikhoz szükséges jogi, gazdasági, vezetői és protokoll-ismeretekkel.

KÉPZÉS NEVE:

ÚJ TÍPUSÚ KÖZNEVELÉS SZAKEMBERE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

ÁJK

ÁJK

KÉPZÉS NEVE:

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb képzési területek: A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a magyarországi köznevelés folyamatosan változó jogszabályi környezetében megfeleljenek a pedagógusokkal, szakemberekkel szemben támasztott sokoldalú elvárásoknak. Képesek eligazodni a köznevelési intézményrendszer működését meghatározó jogszabályi környezetben, képesek tudatos és felelős jogalkalmazóként tevékenykedni, felismerik a jogszabályi környezetből fakadó döntési helyzeteket. A végzettek képesek a pedagógusok új típusú köznevelésből eredő módszertani feladatainak ellátására. Rendelkeznek a pedagógus-minősítési eljárásokhoz szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel, azokat készség szinten képesek gyakorolni. A végzettek a képzés ideje alatt megszerzett ismereteket a köznevelési intézményekben és a közigazgatásban is hasznosítani tudják megfelelvén a változó feladatok támasztotta elvárásoknak.

29


KARI INFORMÁCIÓK

KÉPZÉSI IDŐ:

Kari elérhetőségek: Cím: H-1042 Budapest, Viola u. 2–4. Központi telefonszám: +36 1 370 8601 E-mail: felveteli@kre.hu Honlapcím: www.kre.hu/ajk

ÁJK

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 8 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. 30

Főbb képzési területek: Ezt a doktori képzést azoknak ajánljuk, akik az állam- és jogtudományok tudományágban PhD fokozatot szeretnének szerezni. A jelentkezők választhatnak a „Felelősség”, az „Etika”, a „Piacés technológia-szabályozás” programok kötelező és szabadon választható tantárgyai közül. Nyolc szemeszteren keresztül korszerű ismeretek elsajátítására, a tanulmányok során konferenciákon való részvételre, továbbá az egyetemi oktatásba való bekacsolódásra is lehetőség nyílik. A doktoranduszok a szervezett tanulmányokkal párhuzamosan elkezdik kutatómunkájukat, az egyéni kutató munkát témavezető segíti. A képzés utolsó szemesztereiben a kutatómunka mellett a publikációk elkészítése és megjelentetése, valamint a PhD értekezés megírásának megkezdése jelenti a doktoranduszok fő feladatát.

Kari összhallgatói létszám: 2.475 Fő Nyílt napok időpontja, helyszíne: 2016. december 8. csütörtök 2017. január 12. csütörtök 2017. február 9. csütörtök Helyszín: 1042 Budapest, Viola u. 2–4. Regisztrációs link: www.kre.hu/nyiltnap

Szakmai műhelyek A karon működő szakmai műhelyek: §§ Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely §§ Civilisztikai Tudományok Kutatóműhelye §§ Dósa Elek Jogtörténeti Kutatóműhely §§ Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely §§ Infokommunikációs- és Hálózatos Ágazatok Jogi Kutatóműhely §§ Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely §§ Munkajogi és Szociális Jogi Tudományok Kutatóműhely

ÁJK

KÉPZÉS NEVE:

31


32

Tehetséggondozás: A Kar kezdetektől nagy hangsúlyt fektet a tehetséges hallgatók felkutatására, felkarolására, támogatására, tudásuk kibontakoztatására. A hallgatók tehetséggondozását a Bocskai István Szakkollégium, a Tudományos Diákkör, kari tudományos munkát tematikus keretekbe rendező kutatóműhelyek, a nemzetközi és hazai tanulmányi versenyek, valamint a tutoriális képzés támogatja. További információ: http://www.kre.hu/ajk Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium Az Állam- és Jogtudományi Kar Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégiuma a jogászhallgatók szellemi és közösségi műhelyeként működik. A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve ezzel a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelését, közéleti szerepvállalását. A Szakkollégiumba a hallgatók pályázat útján, tanulmányi eredményük és szakmai felkészültségük alapján kerülhetnek be.

ÁJK Karrieriroda: Az Iroda célja az Egyetem által kínált oklevél értékesebbé tétele azáltal, hogy a hallgatók és az üzleti, intézményi szféra képviselői közötti kapcsolat megteremtésével, a tudatos karriertervezés eszközeinek támogatásával olyan elhelyezkedési kultúra honosodjon meg, melyben a hallgatók a szaktudásuknak megfelelő és érdeklődési területükhöz illeszkedő munkakört és hivatást találják meg. Az Iroda profiljához tartozik többek között karrierépítési tanácsadás, tréningek, állásbörzék, konferenciák, szakmai gyakorlatok szervezése, valamint az egyetemi Alumni-program gondozásában való részvétel. H-1042 Budapest, Viola utca 2-4. Tel: +36 1 370 8601 Honlap: http://www.kre.hu/ajk http://www.kre.hu/alumni Email: karrier.iroda@kre.hu

Hallgatói élet Programok, konferenciák, hallgatói élet: A programokkal, konferenciákkal kapcsolatos információkat folyamatosan közzétesszük a kari honlapon: www.kre.hu/ajk

ÁJK

ÁJK

Tehetséggondozás és Karrieriroda

33


34

A

z 1993-ban eredendően középiskolai tanárképzés céljaira létesült Bölcsészettudományi Kar feladatának tekinti, hogy tanárokat, illetőleg felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel bíró szakembereket képezzen a Magyarországi Református Egyház középiskolái és szellemi műhelyei számára, valamint, hogy részt vállaljon a magyar közoktatás és kulturális intézményrendszer számára kijelölt állami feladatokból. Az elmúlt években, részben a Bologna-rendszer hatására, a Kar képzési szerkezete jelentősen megváltozott, képzési spektruma kibővült: számos alapképzést, mesterképzést, szakirányú továbbképzést és pedagógus továbbképzést kínálunk, továbbá már több éve működik Történelemtudományi Doktori Iskolánk is. A tanárképzés új lendületet kapott az osztatlan, kétszakos tanárképzési rendszer visszaállításával. Az oktatók tevékenységének alapvető eleme a kutatás, amely az oktatott ismeretek, tananyagok állandó megújulásának, megújításának meghatározó eszköze. Oktatóink hitvallása szerint az oktatás egy olyan – a hallgatókkal kialakított odafigyelő – kapcsolat, amelynek egyik legfontosabb célja a tehetségek kibontakoztatása és az önálló, lelkiismeretes munkára való felkészítés. Ebben a légkörben a hallgatók természetes módon sajátítják el a keresztyén értékeket, normákat és építik be azokat saját értékrendjükbe. A Kar oktatási tevékenységének sikerességét nem csupán az elmúlt évek felsőoktatási rangsoraiban való jó szereplés jelzi, hanem a hallgatói érdeklődés folyamatos növekedése, a hallgatói létszám folyamatos bővülése is.

Céljai: §§ a magyar protestantizmus és a reformáció hagyományainak követése §§ az innováció és az értékőrzés egyidejű érvényesítése §§ személyre szabott, élethosszig tartó tanulás támogatása

Feladata: §§ tanárok és felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel bíró szakemberek képzése a Magyarországi Református Egyház középiskolái és műhelyei számára, illetve az egész magyar társadalom számára

A BTK Dózsa György úti épülete 29 tantermével, 3 számítógéptermével és könyvtári olvasójával várja hallgatóit.

BTK

BTK

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

35


36

Kőhler Klára

Szedmák Márton

kommunikáció- és médiatudomány BA, II. évf.

osztatlan tanárképzés, I. évf.

Az, hogy a Károlit választottam, az eddigi legjobb döntésem volt. Úgy érzem megtaláltam azt a helyet, amely leginkább felkészít a jövőmre. A légkör barátságos, a hallgatói közösség összetartó, legyen szó egy vizsgára való felkészülésről vagy egy közös buliról. Az oktatók nem csak leadják az órát. Olyan gyakorlati szakemberek, akik valódi, a munkában használható tudást adnak át. Nem csak a pályára készítenek fel, hanem olyan pozitív szellemiségre, gondolkodásra nevelnek, amely az egész életemre hatással lesz.

Gimnáziumi éveim alatt több gyakorlótanárom is a Károliról érkezett hozzánk, akik az első perctől kezdve nagy hatással voltak rám az egyetem kiválasztásakor. Elmondásuk alapján a Károli valóban egy olyan felsőoktatási intézmény, ahol élénk párbeszéd van oktatók és hallgatók között, a szemináriumi órák jó hangulatban, ugyanakkor magas szakmai színvonalon zajlanak. A diákok nem kódok, hanem emberek, a nyelvtanárképzés pedig élenjáró az országban. Örömmel mondhatom el, hogy mindenben igazuk volt, és mindezt csak tetézi a fergeteges hallgatói élet a gólyatábortól, a lukas órákban eltöltött baráti összejövetelekig.

Malinovszky Vivien pszichológia BA, II. évf.

Egyik egyetemhez sem hasonlítható a hallgatók segítőkészsége, mindemellett páratlan a közösségi élet is. Megnyugtató volt számomra, hogy egy nagy közösségbe kerülve is egy családias légkör vesz körül. Ehhez hozzásegít, hogy az egyetem is nagyon hallgatóbarát, így minden segítséget megkapunk tanulmányainkhoz és a közösség építéséhez. Már a tanárok miatt is érdemes bejárni az órákra: az óráikat garantáltan a legjobb minőségben tartják, és már az első előadások után is olyan kapcsolatot tartanak hallgatóikkal, ami által személyes kontaktus alakul ki hallgatók-tanárok között. Itt számukra több vagy egyszerű hallgatónál.

BTK

BTK

HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK

37


38

Osztatlan tanárszakok (O) (képzési helyek: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27., 1088 Budapest, Reviczky u. 4.) §§ angol nyelv és kultúra tanára §§ magyartanár §§ média-, mozgókép- és kommunikáció tanár §§ német nyelv és kultúra tanára §§ történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára Mesterképzések (M) §§ anglisztika - angol nyelven (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ irodalom- és kultúratudomány (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ japanológia §§ kommunikáció- és médiatudomány §§ néderlandisztika §§ német nyelv, irodalom és kultúra §§ művészettörténet (ÚJ KÉPZÉS) §§ pszichológia (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ színháztudomány §§ terminológia (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ történelem (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ új rendszerű, rövid ciklusú tanárképzések §§ vallástudomány

Szakirányú továbbképzések §§ bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói (választható idegen nyelvek: angol, francia, holland, japán, kínai, német nyelv) §§ bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi két idegen nyelvű szakfordítói és műfordítói (választható nyelvek: angol, francia, holland, japán, kínai, német nyelv) §§ drámapedagógia §§ erkölcstan, etika szakos pedagógus §§ etika keresztyén szempontból §§ gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ képi kifejezéspszichológiai (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön – magyar és angol nyelven §§ Latin-Amerika szakreferens (ÚJ KÉPZÉS) (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25-27.) §§ mentálhigiénés segítő (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ művészeti igazgatás és művészetmenedzsment §§ online mentálhigiénés tanácsadás (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ pedagógus szakvizsga, választható területe: --mentori, vezetőtanári feladatokra felkészítés (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ színház- és filmművészeti szakíró, kritikus §§ szupervizor (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ szupervizor-coach (képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület)

BTK

BTK

A 2017/2018. tanévben meghirdetésre kerülő képzések Alapképzések (A) §§ anglisztika (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ germanisztika – néderlandisztika szakirány §§ germanisztika – német szakirány §§ keleti nyelvek és kultúrák – japán szakirány §§ kommunikáció- és médiatudomány §§ magyar (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ pszichológia (Képzési hely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület) §§ szabad bölcsészet §§ szociológia §§ történelem (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)

39


BTK

Pedagógus-továbbképzések §§ Bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás technikák pedagógiai alkalmazásába §§ Családi életre nevelés és kapcsolati kultúra fejlesztése §§ Személyközpontú művészetpedagógia §§ Vizuális kultúra és vizuális nevelés Doktori képzés §§ Történelemtudományi Doktori Iskola (képzési hely 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25-27.)

KÉPZÉS NEVE:

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) KÉPZÉSI IDŐ:

6 félév

SPECIALIZÁCIÓK:

Kötelező: angol vagy amerikanisztika • választhatók: amerikanisztika, fordítói- szaknyelvi, irodalmi-kulturális, kreatív írás – alkalmazott irodalom, nyelvmentor, színházi stúdiumok, észak-amerikai stúdiumok MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ angol nyelv, nyelvészet és irodalom §§ észak-amerikai irodalom §§ brit- és észak-amerikai történelem és kultúra §§ ír nyelv, történelem és irodalom Elhelyezkedési lehetőségek: Fordítóirodákban, kiadókban, kulturális intézményekben, külkapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, multinacionális vállalatoknál, magasabb adminisztratív munkakörökben is. Továbbtanulási lehetőség: Anglisztika angol nyelvű, színháztudomány és terminológia mesterképzési szakokon.

BTK

40

Részismeretek megszerzésére irányuló képzések §§ angol (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ magyar (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.) §§ német §§ történelem (képzési hely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 25–27.)

41


BTK

KÉPZÉS NEVE:

GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK – NÉDERLANDISZTIKA SZAKIRÁNY (BA)

GERMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK – NÉMET SZAKIRÁNY (BA)

KÉPZÉSI IDŐ:

KÉPZÉSI IDŐ:

6 félév

6 félév

SZAKIRÁNY:

SZAKIRÁNY:

néderlandisztika

német

SPECIALIZÁCIÓK:

SPECIALIZÁCIÓK:

fordítás alapjai, kreatív írás – alkalmazott irodalom, nyelvmentor, színházi stúdiumok, társadalomtudományi és gazdasági fordítói

fordítás alapjai, kreatív írás – alkalmazott irodalom, nyelvmentor, színházi stúdiumok, társadalomtudományi és gazdasági fordítói

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

A nappali képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Levelező képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.

Főbb ismeretkörök: §§ holland nyelv és irodalom §§ holland és flamand kultúra §§ művészettörténet §§ fordítási, műfordítási és szerkesztői ismeretek §§ régi irodalom és zenetörténet §§ EU-s szakfordítás Elhelyezkedési lehetőségek: Diplomáciában fordítóként, könyvkiadóknál, holland/belga cégeknél. Továbbtanulási lehetőség: Néderlandisztika, színháztudomány és terminológia mesterképzési szakokon.

Főbb ismeretkörök: §§ német nyelv és irodalom §§ kultúratudomány §§ fordítási, mű- és szakfordítási ismeretek §§ nyelvészet, szótárkészítés Elhelyezkedési lehetőségek: Fordítóként, asszisztensként vagy ügyintézőként osztrák, német és svájci cégeknél, a köz-, illetve a versenyszférában. Továbbtanulási lehetőség: Német nyelv, irodalom és kultúra, valamint terminológia mesterképzési szakokon.

BTK

42

KÉPZÉS NEVE:

43


BTK

KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉSI IDŐ:

KÉPZÉSI IDŐ:

SZAKIRÁNY:

SPECIALIZÁCIÓK:

KELETI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPKÉPZÉSI SZAK – JAPÁN SZAKIRÁNY (BA) 6 félév japán

SPECIALIZÁCIÓK:

44

fordítói, fordítói alap, japán irodalmi és nyelvészeti, japán köztörténet és társadalomtörténet, japánspecifikus multimédiaismeret, kínai nyelv- és kultúraismeret, kreatív írás – alkalmazott irodalom, nyelvmentor, színházi stúdiumok MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ japán nyelv és kultúra §§ fordítási ismeretek (szakfordítás és műfordítás) §§ japán köztörténet és társadalomtörténet §§ japán-specifikus online információs- és kommunikációs ismeretek §§ kínai nyelv és kultúra Elhelyezkedési lehetőségek: Fordítóként, tolmácsként japán érdekeltségű vállalatoknál, turisztikában kiegészítő képzéssel idegenvezetőként, kulturális életben, nemzetközi és külkapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, diplomáciában szakreferensként, médiában. Továbbtanulási lehetőség: Japanológia és színháztudomány mesterképzési szakokon.

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) 6 félév

kreatív írás – alkalmazott irodalom; nemzetközi kommunikáció; nyelvmentor; PR, marketing; szervezeti kommunikáció; színházi stúdiumok; újságírás (nyomtatott, rádió, televízió, online) MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ kommunikáció- és médiatörténet §§ kommunikációs készségfejlesztési tantárgyak §§ módszertani szaktárgyak §§ alkalmazott kommunikáció, gyakorlati készségtárgyak §§ szaktárgyak specializációnként Elhelyezkedési lehetőségek: Vállalatok marketing, PR osztályán, szóvivőként, államigazgatásban (NMHH). Továbbtanulási lehetőség: Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szakon.

BTK

KÉPZÉS NEVE:

45


BTK

KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉSI IDŐ:

KÉPZÉSI IDŐ:

SPECIALIZÁCIÓK:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) 6 félév

kreatív írás – alkalmazott irodalom, művelődéstudomány, nyelvmentor, színházi stúdiumok MEGHIRDETETT MUNKAREND:

46

nappali, levelező

A nappali képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Levelező képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb ismeretkörök: §§ magyar irodalomtörténet §§ világirodalom §§ irodalomelmélet §§ leíró nyelvészet §§ nyelvtörténet §§ szövegtan és stilisztika Elhelyezkedési lehetőségek: Szerkesztőként, kultúraszervezőként. Továbbtanulási lehetőség: Irodalom- és kultúratudomány, színháztudomány és terminológia mesterképzési szakokon.

PSZICHOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) 6 félév

nappali, levelező

A nappali képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Levelező képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb ismeretkörök: §§ általános alapozó ismeretek (bölcsészettudományi stúdiumok) §§ szakmai alapozó ismeretek (anatómia, élettan, statisztika, módszertan, pszichológiatörténet) §§ általános szakterületi ismeretek (általános lélektan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia, személyiség-lélektan) §§ differenciált szakmai ismeretek (terepgyakorlatok, pályaszocializáció, személyiségdiagnosztikai módszerek, választható speciális stúdiumok) Elhelyezkedési lehetőségek: Az alapfokozatú (BA) oklevél viselkedéselemző szakképzettsége széles körűen alkalmazható minden olyan területen, szervezetben, intézményben, létesítményben, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, kiválasztás, egészségmegőrzés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, valamint rehabilitációs tevékenység folyik és ennek során a szakemberek humán intervenciókat használnak fel a munkájukban. A viselkedéselemző szakképzettség birtokában a végzettek elhelyezkedhetnek továbbá pszichológiai laboratóriumban, a munkalélektan területén részt vehetnek az alkalmassági vizsgálatok és a standard vizsgálóeljárások lebonyolításában. Továbbtanulási lehetőség: Pszichológia mesterképzési szakon.

BTK

KÉPZÉS NEVE:

47


BTK

KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉSI IDŐ:

KÉPZÉSI IDŐ:

SPECIALIZÁCIÓK:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

SZABAD BÖLCSÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) 6 félév

művészettörténet, színházi stúdiumok, vallástudomány MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali 48

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ művészettörténet §§ vallástudomány §§ filozófiatörténet §§ esztétika §§ filológia Elhelyezkedési lehetőségek: Kulturális és művészeti szférában, közigazgatásban, sajtó területén, PR-munkakörben, személyzetis munkakörökben, projektvezetésben, projekt asszisztenciában, magasabb adminisztratív munkakörökben. Továbbtanulási lehetőség: Színháztudomány, vallástudomány mesterképzési szakokon.

SZOCIOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) 6 félév

nappali, levelező

BTK

KÉPZÉS NEVE:

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ társadalomismeret §§ szociológiatörténet §§ szakszociológiák §§ módszertani szaktárgyak §§ gyakorlati készségtárgyak Elhelyezkedési lehetőségek: Piac- és közvélemény-kutatás területén, társadalomtudományi kutatóintézetekben, nagyvállalatoknál, multinacionális cégek marketing osztályán, államigazgatásban, önkormányzatoknál, társadalmi hatású fejlesztési projektek tervezése, lebonyolítása területén. Továbbtanulási lehetőség: Kreditbeszámítással a Kar mesterképzési szakjain.

49


50

TÖRTÉNELEM ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) KÉPZÉSI IDŐ:

6 félév

SPECIALIZÁCIÓK:

katonai és társadalmi konfliktusok, kreatív írás – alkalmazott irodalom, nyelvmentor, politikai és művelődési rendszerek és eszmék, történelem MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A nappali képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Levelező képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb ismeretkörök: §§ Magyarország történelme §§ egyetemes történelem §§ történelem segédtudományai Elhelyezkedési lehetőségek: Közigazgatási, középvezetői, tanácsadási területeken. Továbbtanulási lehetőség: Történelem mesterképzési szakon.

KÉPZÉS NEVE:

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a tanárképzés rendszeréről, szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről megjelent 8/2013. (I. 30.) Korm. rendelet alapján 2013 szeptemberétől indult el az új tanárképzési rendszer, az osztatlan tanárképzés, lehetővé téve, hogy az érettségit követően lépjenek be a hallgatók a tanárképzésbe. A közismereti tanárképzésben mesterfokozat és tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető, amelynek két formája indul: a 4+1 éves képzésben általános iskolai, az 5+1 éves képzésben középiskolai tanárképzés. A plusz egy év az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot jelenti. Amennyiben a hallgató egyik szakja általános iskolai, másik pedig középiskolai tanári szakképzettséget ad, a képzési idő 11 félév. A képzés 6. félévében kell a hallgatónak eldöntenie, hogy általános iskolai vagy középiskolai tanárszakot kíván elvégezni. Osztatlan tanárszakok: §§ angol nyelv és kultúra tanára, §§ magyartanár, §§ német nyelv és kultúra tanára, §§ történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára §§ média-, mozgókép- és kommunikációtanár A Hittudományi Kar hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárképzése is teljesíthető a Bölcsészettudományi Kar osztatlan tanárképzéseivel párosítva. Lehetséges tanárszakpárok: angol nyelv és kultúra tanára – hittanár-nevelőtanár, magyartanár – hittanár-nevelőtanár, német nyelv és kultúra tanára – hittanár-nevelőtanár, történelem és állampolgári ismeretek tanára – hittanár-nevelőtanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár – hittanár-nevelőtanár.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

51


10 félév – ha mindkét tanárszak általános iskolai 11 félév – ha az egyik tanárszak általános iskolai, a másik tanárszak középiskolai

12 félév – ha mindkét tanárszak középiskolai MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali 52

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Választható közismereti szakterületek és főbb ismeretkörök: §§ történelem, magyar, német, angol §§ pedagógia §§ pszichológia §§ szakmódszertan Elhelyezkedési lehetőségek: Általános iskolai tanárként (10 félév; ha mindkét tanárszak általános iskolai), általános és középiskolai tanárként (11 félév; ha az egyik tanárszak általános iskolai, a másik tanárszak középiskolai), középiskolai tanárként (12 félév; ha mindkét tanárszak középiskolai), a felnőttképzés, felsőoktatás területén.

KÉPZÉS NEVE:

ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA TANÁRSZAK (OSZTATLAN, CSAK SZAKPÁRBAN) Lehetséges tanárszakpárok: angol nyelv és kultúra tanára – magyartanár; angol nyelv és kultúra tanára – hittanár-nevelőtanár; angol nyelv és kultúra tanára – média-, mozgókép- és kommunikációtanár; angol nyelv és kultúra tanára – német nyelv és kultúra tanára; angol nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára KÉPZÉSI IDŐ:

10 félév – ha mindkét tanárszak általános iskolai 11 félév – ha az egyik tanárszak általános iskolai, a másik tanárszak középiskolai

12 félév – ha mindkét tanárszak középiskolai MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ angol nyelv, nyelvészet és irodalom §§ észak-amerikai irodalom §§ brit- és észak-amerikai történelem és kultúra §§ alkalmazott nyelvészet §§ pedagógia-pszichológia §§ szakmódszertan Elhelyezkedési lehetőségek: Általános iskolai tanárként (10 félév; ha mindkét tanárszak általános iskolai), általános és középiskolai tanárként (11 félév; ha az egyik tanárszak általános iskolai, a másik tanárszak középiskolai), középiskolai tanárként (12 félév; ha mindkét tanárszak középiskolai) a felnőttképzés, felsőoktatás területén, kiadókban, kulturális intézményekben, külkapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, multinacionális vállalatoknál.

BTK

BTK

KÉPZÉSI IDŐ:

53


BTK

KÉPZÉS NEVE:

(OSZTATLAN, CSAK SZAKPÁRBAN)

(OSZTATLAN, CSAK SZAKPÁRBAN)

Lehetséges tanárszakpárok: magyartanár – angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár – hittanár-nevelőtanár; magyartanár – média-, mozgókép- és kommunikációtanár; magyartanár – német nyelv és kultúra tanára; magyartanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Lehetséges szakpárok: német nyelv és kultúra tanára – angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára – hittanár- nevelőtanár; német nyelv és kultúra tanára – média-, mozgókép- és kommunikációtanár; német nyelv és kultúra tanára – magyartanár; német nyelv és kultúra tanára – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára.

MAGYARTANÁR TANÁRSZAK

KÉPZÉSI IDŐ:

54

10 félév – ha mindkét tanárszak általános iskolai 11 félév – ha a magyartanár szak általános iskolai, a másik tanárszak középiskolai

12 félév – ha mindkét tanárszak középiskolai MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: §§ magyar irodalomtörténet §§ világirodalom története §§ irodalomelmélet §§ leíró nyelvészet §§ nyelvtörténet §§ az irodalom- és nyelvtantanítás módszertana Elhelyezkedési lehetőségek: Általános iskolai és középiskolai magyartanárként.

NÉMET NYELV ÉS KULTÚRA TANÁRA TANÁRSZAK

KÉPZÉSI IDŐ:

10 félév – ha mindkét tanárszak általános iskolai 11 félév – ha az egyik tanárszak általános iskolai, a másik tanárszak középiskolai

12 félév – ha mindkét tanárszak középiskolai MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ irodalom- és kultúratudomány §§ alkalmazott nyelvészet, lexikológia §§ pedagógia-pszichológia §§ szakmódszertan §§ fordítás Elhelyezkedési lehetőségek: Általános iskolai és középiskolai tanárként, a felnőttképzés, felsőoktatás területén, fordítóként, asszisztensként vagy ügyintézőként osztrák, német és svájci cégeknél, a verseny-, illetve közszférában (önkormányzatok, közgyűjtemények), a nemzetközi kapcsolatok terén, kulturális intézményeknél.

BTK

KÉPZÉS NEVE:

55


BTK

KÉPZÉS NEVE:

(OSZTATLAN, CSAK SZAKPÁRBAN)

Lehetséges tanárszakpárok: média-, mozgókép- és kommunikációtanár – angol nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár – hittanár-nevelőtanár; média-, mozgókép és kommunikációtanár – magyartanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár – német nyelv és kultúra tanára; média-, mozgókép- és kommunikációtanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

TÖRTÉNELEMTANÁR ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TANÁRA TANÁRSZAK Lehetséges tanárszakpárok: történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – hittanár-nevelőtanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – média-, mozgókép- és kommunikációtanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára – német nyelv és kultúra tanára KÉPZÉSI IDŐ:

10 félév – ha mindkét tanárszak általános iskolai 11 félév – ha az egyik tanárszak általános iskolai, a másik tanárszak középiskolai

12 félév – ha mindkét tanárszak középiskolai MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ magyar és egyetemes történeti stúdiumok §§ pedagógia-pszichológia §§ szakmódszertan Elhelyezkedési lehetőségek: Általános iskolai és középiskolai tanárként, a felnőttképzés, felsőoktatás területén, a verseny-, illetve közszférában (önkormányzatok, közgyűjtemények), a nemzetközi kapcsolatok terén, kulturális intézményeknél.

MÉDIA-, MOZGÓKÉPÉS KOMMUNIKÁCIÓ TANÁR TANÁRSZAK (OSZTATLAN, CSAK SZAKPÁRBAN)

KÉPZÉSI IDŐ:

10 félév – ha mindkét tanárszak általános iskolai 11 félév – ha az egyik tanárszak általános iskolai, a másik tanárszak középiskolai

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ kommunikációelméleti és társadalomtudományi stúdiumok §§ médiatudomány elmélete és fontosabb gyakorlati alkalmazások §§ szakmódszertan, gyakorlati képzés Elhelyezkedési lehetőségek: Általános iskolai tanárként (10 félév; ha mindkét tanárszak általános iskolai), általános iskolai és középiskolai tanárként (11 félév; ha az egyik tanárszak általános iskolai, a másik tanárszak középiskolai).

BTK

56

KÉPZÉS NEVE:

57


58

ÚJ RENDSZERŰ, RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉSEK (MA) 2017 szeptemberétől az alábbi másoddiplomás tanárképzéseinket hirdetjük meg azon érdeklők számára, akik rendelkeznek a bemenethez megfelelő felsőfokú végzettséggel: §§ angol nyelv és kultúra tanára (képzési idő: a bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 4 vagy 5 félév) §§ hittanár-nevelőtanár (képzési idő: a bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 4 vagy 5 félév) §§ magyar mint idegen nyelv tanára (képzési idő: a bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 4 vagy 5 félév) (a két féléves képzésnél a bemeneti alapvégzettségtől függően az intézmény részismereti képzés elvégzését írhatja elő) §§ magyartanár (képzési idő: a bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 4 vagy 5 félév) §§ média-, mozgókép- és kommunikációtanár (képzési idő: a bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2 vagy 4 félév) §§ német nyelv és kultúra tanára (képzési idő: a bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 4 vagy 5 félév) §§ történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (képzési idő: a bemeneti alapvégzettségtől és a kimeneti szakképzettségtől függően 2, 4 vagy 5 félév) MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb területek és ismeretkörök a tanári modulban: §§ pedagógia §§ pszichológia §§ szakmódszertan

Főbb területek és ismeretkörök a diszciplináris modulokban: Magyar mint idegen nyelv tanára (4 és 5 féléves képzés esetén): nyelvtudomány, művelődéstörténet, hungarológia, művelődéstörténet, kultúratudomány, magyar grammatika külföldieknek, lexikográfia, lexikológia, a magyar mint idegen nyelv tanításának tankönyvei és módszerei. A további tanárképzési szakok esetében a főbb területeket és ismeretköröket ld. az egyes osztatlan tanárképzési szakok leírásánál. Elhelyezkedési lehetőségek: Általános iskolai és középiskolai tanárként, felnőttképzés, felsőoktatás területén.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

59


60

ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

KÉPZÉS NEVE:

– ANGOL NYELVEN

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

KÉPZÉSI IDŐ:

KÉPZÉSI IDŐ:

SPECIALIZÁCIÓ:

SPECIALIZÁCIÓK:

angol irodalom

modern magyar irodalom, régi magyar irodalom

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Főbb ismeretkörök: §§ angol nyelv és irodalom §§ angol nyelvészet §§ brit történelem és kultúra §§ az angol irodalom különböző korszakai §§ az angol irodalom és a kereszténység

Főbb ismeretkörök: §§ kultúraelmélet és kultúratudomány §§ irodalomelmélet, poétika, retorika §§ kritikatörténet, textológia §§ eszmék és irányzatok a régi magyar irodalomban, illetve a 19. és a 20. században §§ műfajtörténet §§ szövegolvasás, interpretáció: régi magyarországi irodalom, illetve 20. századi magyar irodalom

4 félév

nappali, levelező

Elhelyezkedési lehetőségek: Fordítóirodákban, kiadókban, kulturális intézményekben, külkapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, multinacionális vállalatoknál. Továbbtanulási lehetőség: Doktori (PhD) képzésben.

4 félév

nappali

Elhelyezkedési lehetőségek: Kutatóként kutatóintézetekben, egyetemeken, levéltárakban. Továbbtanulási lehetőség: Doktori (PhD) képzésben.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

61


JAPANOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. 62

Főbb ismeretkörök: §§ klasszikus és modern japán nyelv, japán nyelvészet §§ klasszikus és modern japán irodalom §§ japán történelem, társadalom- és politikatörténet §§ japán filozófia- és eszmetörténet, kultúrtörténet §§ japán esztétika- és művészettörténet §§ japán egyház- és vallástörténet Elhelyezkedési lehetőségek: A Japán és Magyarország közötti együttműködés legkülönbözőbb területein, a gazdaságban (működő tőkeberuházások, kereskedelem, pénzügyek, technológiai fejlesztés, idegenforgalom), a kormányzati és a civil kapcsolatok építésében, a kulturális és a tudományos kutatási kooperációban, oktatásban, a kulturális cserében szakértőként, tolmácsként-fordítóként a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, igazgatási vagy szakmai szervezetek külkapcsolati osztályain, a diplomáciában vagy a médiában.

KÉPZÉS NEVE:

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ kommunikáció- és médiaelmélet §§ gyakorlati készségtárgyak §§ médiaelemzés §§ szaknyelvi ismeretek Elhelyezkedési lehetőségek: Média szektorban, államigazgatásban (NMHH). Továbbtanulási lehetőség: Doktori (PhD) képzésben.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

63


MŰVÉSZETTÖRTÉNET MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) ÚJ KÉPZÉS! KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

SPECIALIZÁCIÓ:

muzeológia-műemlékvédelem MEGHIRDETETT MUNKAREND:

64

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, §§ az egyes művészeti iskolák tevékenységét, §§ a kiemelkedő alkotók munkásságát, §§ a művészeti örökség védelmével, a műalkotások közvetítésével és gondozásával kapcsolatos ismeretanyagot, §§ a modern kutatásmódszertani ismereteket. Elhelyezkedési lehetőségek: A végzettek alkalmasak művészettörténészi munka végzésére múzeumokban, galériákban, kiállítási intézményekben, szakfeladatok ellátására médiában, kulturális intézményekben, műemléki hivatalokban, művészettörténeti tudományos tevékenység végzésére, önálló kutatómunka végzésére, a legkorszerűbb kutatási módszerek alkalmazására, művészetkritikusi tevékenység folytatására, a művészettörténeti ismeretterjesztésre.

KÉPZÉS NEVE:

NÉDERLANDISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ holland irodalom §§ holland és flamand kultúra, történelem, művészettörténet §§ holland nyelvészet §§ szakfordítási, műfordítási és szerkesztői ismeretek §§ régi irodalom, zenetörténet, misztika Elhelyezkedési lehetőségek: Diplomáciában, fordítóként, könyvkiadóknál, holland/belga cégeknél.

65


66

NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) – NÉMET NYELVEN KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

SPECIALIZÁCIÓ:

irodalom- és kultúratudomány, alkalmazott nyelvészet és lexikográfia (EMLex) MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ irodalom- és kultúratudomány §§ alkalmazott nyelvészet, lexikológia Elhelyezkedési lehetőségek: Fordítóként, asszisztensként vagy ügyintézőként osztrák, német és svájci cégeknél, a verseny-, illetve közszférában (önkormányzatok, közgyűjtemények), a nemzetközi kapcsolatok terén (ügyvédi iroda), kulturális intézményeknél, felsőoktatásban.

KÉPZÉS NEVE:

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

SPECIALIZÁCIÓ:

klinikai és egészségpszichológia, interperszonális és interkulturális pszichológia

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: §§ alapozó ismeretek (kognitív pszichológia, fejlődéslélektan, szociálpszichológia és személyiségpszichológia mesterszinten, statisztika, szakmai kommunikáció) §§ társtudományi alapozás (anatómiai, élettani, neuropszichológiai, addiktológiai, pszichiátriai ismeretek) §§ klinikai pszichológiai ismeretek §§ egészségpszichológiai ismeretek §§ szakmai, gyakorlati tevékenység (terepgyakorlatok, prevenciós és diagnosztikai ismeretek, esetelemzések) §§ módszertani specializáció és kutatómunka Elhelyezkedési lehetőségek: A pszichológia mesterfokozatos (MA) oklevél birtokában végzett hallgatóink pszichológusként helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon a közszférában és a versenyszférában. Olyan intézményekben, szervezetekben várják őket, ahol nevelés, képzés, fejlesztés, vezetés, kiválasztás, egészségmegőrzés, újranevelés, korrekció, gyógyítás, valamint rehabilitációs tevékenység folyik (pl. egészségügyi intézmények, iskolák, gazdasági szervezetek, multicégek, nonprofit szervezetek, alapítványok stb.). A végzett hallgatók bekapcsolódhatnak doktori képzésekbe (PhD) Magyarországon és az EU tagállamaiban, valamint különböző posztgraduális pszichológiai szakképzéseken (klinikai pszichológia, munkapszichológia, pedagógiai pszichológia stb.) is részt vehetnek.

67


SZÍNHÁZTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. 68

Főbb ismeretkörök: §§ magyar és európai dráma- és színháztörténet §§ magyar és európai dráma- és színházelmélet §§ dráma- és előadás-elemzés §§ színházi menedzsment, üzem és jog §§ színházi szakírás és színháztörténet-írás módszertana §§ színház és társművészetek Elhelyezkedési lehetőségek: Színháztörténészként, színikritikusként, színházakban művészeti titkárként, asszisztensként.

Főbb ismeretkörök: §§ magyar történelem §§ egyetemes történelem Elhelyezkedési lehetőségek: Akadémiai intézetekben, kutatócsoportokban, kulturális intézeteknél, középvezetői, tanácsadói munkakörökben; felsőoktatási intézményekben. Továbbtanulási lehetőség: Doktori (PhD) képzésben, különösen ajánljuk a Kar Történelemtudományi Doktori Iskoláját.

KÉPZÉS NEVE:

VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

SPECIALIZÁCIÓK:

vallástörténet MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező KÉPZÉS NEVE:

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

KÉPZÉSI IDŐ:

Főbb ismeretkörök: §§ vallástörténet §§ ókori nyelvek és kultúrák §§ zsidóság és kereszténység §§ ázsiai világvallások §§ vallás és társadalmi jelenségek

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) 4 félév

SPECIALIZÁCIÓK:

gazdaság-, társadalom- és népességtörténet; politikai rendszerek, katonai konfliktusok; vallás-, egyház- és művelődéstörténet MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

Elhelyezkedési lehetőségek: Kultúraszervezés, tudományos kutatás, közélet területén, közigazgatási döntések előkészítésében, projektvezetésben, pályázatírás, sajtó területén, személyzetis munkakörökben, egyházi munkakörökben, magasabb adminisztratív és vezetői munkakörökben.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

69


BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI, EGYHÁZI, JOGI, GAZDASÁGI, MŰSZAKI, EURÓPAI UNIÓS ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓI ÉS MŰFORDÍTÓI (VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELVEK: ANGOL, FRANCIA, HOLLAND, JAPÁN, KÍNAI, NÉMET NYELV) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI IDŐ:

70

3 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: Az alábbi bemeneti feltételek egyikének megléte: §§ alapfokozat és a választott nyelvnek megfelelő szakképzettség: angol nyelv: anglisztika alapszakos bölcsész (angol szakirány) szakképzettség; francia nyelv: romanisztika, francia alapszakos bölcsész szakképzettség; holland nyelv: germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész szakképzettség; német nyelv: germanisztika, német alapszakos bölcsész szakképzettség vagy germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész szakképzettség; japán nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon szakképzettség; kínai nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon szakképzettség; §§ legalább főiskolai szintű és a választott nyelvnek megfelelő szakképzettség: angol/francia/holland/japán/kínai/német nyelv és irodalom szakos és/vagy tanári oklevél; a választott nyelvnek megfelelő angol/francia/holland/japán/kínai/német nyelvterületen szerzett legalább „bachelor” végzettség; §§ egyéb felsőfokú végzettség és a választott nyelvnek megfelelő felsőfokú komplex típusú angol/francia/holland/japán/kínai/ német államilag elismert nyelvvizsga (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga)/vagy holland nyelv

választása esetén holland nemzetközi nyelvvizsga (Certificaat Nederlands) (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga), illetve japán nyelv választása esetén a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga (Nihongo Nórjoku Siken) N2 (régi típusú vizsga estén 2 kjú) szintje (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga); valamint: §§ alapvető felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; §§ sikeres szóbeli és írásbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés idegen nyelven, próbafordítás). Főbb ismeretkörök: §§ bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi szakfordítás §§ műfordítás Elhelyezkedési lehetőségek: Szakfordítóként és műfordítóként az adott idegen nyelvből és magyar nyelvből.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

71


72

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI, EGYHÁZI, JOGI, GAZDASÁGI, MŰSZAKI, EURÓPAI UNIÓS ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÉT IDEGEN NYELVŰ SZAKFORDÍTÓI ÉS MŰFORDÍTÓI (VÁLASZTHATÓ NYELVEK: ANGOL, FRANCIA, HOLLAND, JAPÁN, KÍNAI, NÉMET NYELV) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: Az alábbi bemeneti feltételek egyikének megléte: §§ alapfokozat és a választott nyelvnek megfelelő szakképzettség: angol nyelv: anglisztika alapszakos bölcsész (angol szakirány) szakképzettség; francia nyelv: romanisztika, francia alapszakos bölcsész szakképzettség; holland nyelv: germanisztika, néderlandisztika alapszakos bölcsész szakképzettség; német nyelv: germanisztika, német alapszakos bölcsész szakképzettség vagy germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész szakképzettség; japán nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon szakképzettség; kínai nyelv: keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon szakképzettség; §§ legalább főiskolai szintű és a választott nyelvnek megfelelő szakképzettség: angol/francia/holland/japán/kínai/német nyelv és irodalom szakos és/vagy tanári oklevél; a választott nyelvnek megfelelő angol/francia/holland/japán/kínai/német nyelvterületen szerzett legalább „bachelor” végzettség; §§ egyéb felsőfokú végzettség és a választott nyelvnek megfelelő felsőfokú komplex típusú angol/francia/holland/japán/kínai/ német államilag elismert nyelvvizsga (illetve annak megfelelő,

az intézmény által elfogadott nyelvvizsga)/vagy holland nyelv választása esetén holland nemzetközi nyelvvizsga (Certificaat Nederlands) (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga), illetve japán nyelv választása esetén a Japán Nemzetközi Nyelvvizsga (Nihongo Nórjoku Siken) N2 (régi típusú vizsga estén 2 kjú) szintje (illetve annak megfelelő, az intézmény által elfogadott nyelvvizsga); valamint: §§ alapvető felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; §§ sikeres szóbeli és írásbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés idegen nyelven, próbafordítás). Főbb ismeretkörök: §§ bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi szakfordítás §§ műfordítás Elhelyezkedési lehetőségek: Szakfordítóként és műfordítóként az adott két idegen nyelvből és magyar nyelvből.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

73


BTK

KÉPZÉS NEVE:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (drámajáték) és a színház eszközeivel nevelni és oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat, továbbá képesek a „dráma és tánc” tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására.

A képzés célja olyan pedagógusok és tanárok képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában az Etika, erkölcstan tantárgy keretein belül az etikai, erkölcstani készségeket és ismereteket pedagógiailag-módszertanilag megfelelő, a korosztály gondolkodásához illeszkedő módon tudják átadni, elsajátíttatni általános és középiskolában.

DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI IDŐ:

ERKÖLCSTAN, ETIKA SZAKOS PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: Legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség. Főbb ismeretkörök: §§ játékelméleti stúdiumok §§ drámajáték stúdiumok §§ dramaturgiai stúdiumok §§ dramatikus módszerek a nevelés szolgálatában Elhelyezkedési lehetőségek: Drámapedagógusként oktatási intézményekben.

levelező

A felvétel feltételei: Felsőfokú végzettség: §§ pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség, vagy korábbi rendszerű legalább főiskolai szintű pedagógus/tanári, tanító, óvodapedagógus, konduktor vagy gyógypedagógus végzettség és szakképzettség Főbb ismeretkörök: Alapozó ismeretkörök: §§ Etikai alapozó ismeretek (Bevezetés az etikába, Etikatörténet, Keresztyén etika, Bioetika és környezeti etika, Etika és jog), §§ Filozófiai-vallási alapozó ismeretek (Logika és érveléstechnika, Világvallások), §§ Pszichológiai alapozó ismeretek (A személyiség fejlődése és fejlesztése). Szakmai törzstárgyakhoz kapcsolódó ismeretkörök: §§ Etikaelméleti ismeretek (Jog- és társadalomfilozófia, Nem-keresztény világvallások etikája), §§ Szociáletikai ismeretkör (Szociálpszichológia, A családi kommunikáció etikai vonatkozásai, Hátrányos helyzet, Romológia, Alkohol- és drogfüggés megelőzése),

BTK

74

KÉPZÉS NEVE:

75


BTK

Elhelyezkedési lehetőségek: Általános iskolai vagy középiskolai etikatanárként. Az Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakképzettségnek megfelelő kompetenciákat a közoktatásban és a szakképzésben az etika és erkölcstan oktatása során hasznosíthatják.

76 KÉPZÉS NEVE:

ETIKA KERESZTYÉN SZEMPONTBÓL SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A képzés célja olyan pedagógusok és tanárok képzése, akik elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában az etika és erkölcstan tárgyak keretében az etikai, erkölcstani készségeket és ismereteket pedagógiailag-módszertanilag megfelelő, a korosztály gondolkodásához illeszkedő módon tudják átadni, elsajátíttatni. KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: Felsőfokú végzettség: §§ alapképzésben, mesterképzésben szerzett pedagógus végzettség; §§ régi típusú egyetemi/főiskolai szintű pedagógus/tanári végzettség és szakképzettség, tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus. Főbb ismeretkörök: §§ etikatörténet §§ szociológia §§ világvallások

§§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§ §§

filozófia logika és érveléstechnika fejlődéslélektan kommunikációs tréning vallásetikák hátrányos helyzet romológia alkohol- és drogfüggés megelőzése konfliktuskezelés bioetika

Elhelyezkedési lehetőségek: Általános vagy középiskolai etikatanárként. Az Etika keresztyén szempontból szakos pedagógus végzettségnek megfelelő kompetenciákat a közoktatásban és a szakképzésben az etika és erkölcstan oktatása során hasznosíthatják.

BTK

§§ Alkalmazott etikai ismeretkör (Konfliktuskezelés a gyakorlatban, Kommunikációs helyzetgyakorlatok, Szervezeti etika), §§ Etikatanítás szakmódszertana.

77


78

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani, jogi és tanügyigazgatási tudásának bővítése, frissítése, célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes segítése érde­ ké­ben. Annak támogatása, hogy a legfontosabb reflektív és tanácsadói elméletek és módszerek ismerete és alkalmazásának tapasztalatai alapján kialakítsák saját szerepértelmezésüket, képessé váljanak a pedagógiai szituációk tervezésében, megvalósításában és értékelésében mintát adni, az önfejlesztésre motiválni. KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: §§ tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett végzettség, §§ legalább 3 éves tanítási gyakorlat. Főbb ismeretkörök: §§ pedagógia §§ pszichológia §§ módszertan §§ jog §§ tanügyigazgatás Elhelyezkedési lehetőségek: Szakvizsgázott pedagógusként (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen).

KÉPZÉS NEVE:

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALMI SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzés célja a gyermek- és ifjúsági irodalommal kapcsolatos szerteágazó intézményrendszer szakembereinek képzése. Az intézményrendszer egyes feladatköreit jelenleg több-kevesebb gyakorlati tapasztalattal rendelkező, de rendszeres képzésben nem részesült kollégák látják el. A képzés átfogó ismereteket igyekszik közvetíteni a gyermek- és ifjúsági irodalomról: a gyermek- és ifjúsági irodalom intézményrendszerében dolgozók ezt jelenleg csak részleteiben, a saját munkaterületük keretei között ismerik. KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: Bölcsészettudomány, hitéleti, művészet, művészetközvetítés vagy pedagógusképzés képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. Főbb ismeretkörök: §§ kánonok a gyermek- és ifjúsági irodalomban §§ műfajelmélet, műfajtörténet §§ műelemzések, befogadáselméletek §§ alkalmazott gyermekirodalom §§ műhelygyakorlatok Elhelyezkedési lehetőségek: A közoktatásban, könyvtárakban, könyvkiadásban, (gyermek-) színházakban, játszóházakban, olvasóklub-hálózatokban, könyvkereskedelemben; a kulturális újságírás és a média területén, a múzeumpedagógia, a (gyermek-)irodalmi, illetve a színház- és filmkritika, a kulturális menedzsment, a rendezvényszervezés területein, illetve a gyermek- és ifjúsági problémákkal foglalkozó vagy kulturális civil szervezeteknél.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

79


80

KÉPI KIFEJEZÉSPSZICHOLÓGIAI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A képzés egyedülálló színvonalú oktatást nyújt olyan szakemberek számára, akik a képi kifejezéspszichológia, pszichopatológia, pszichológiai képelemzés, rajzvizsgálat és művészetterápia területén egyetemi színvonalú, nemzetközi szinten is naprakész ismeretekkel rendelkeznek. Célja: egyetemi színvonalú, tudományosan megalapozott képzés biztosítása már felsőfokú oklevéllel rendelkező szakemberek számára. KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: Legalább alapképzésben (illetve a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség. Felvételi elbeszélgetés, mely a jelentkező érdeklődési kö­rére, motivációjára, szemléleti irányultságára, szakterületi tájékozottságára és gyakorlati tapasztalataira irányul. Főbb ismeretkörök: §§ pszichológiai alapozó tantárgyak §§ képi kifejezéspszichológiai alapozó tantárgyak §§ speciális kifejezéspszichológiai tantárgyak §§ színpszichológia §§ klasszikus és speciális rajztesztek §§ dinamikus rajzvizsgálat Elhelyezkedési lehetőségek: A képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó szakképzettséggel és ismeretekkel rendelkező szakember minden olyan területen, szervezetben, intézményben, létesítményben működhet, ahol nevelés, fejlesztés, képzés, újranevelés, korrekció, gyógyítás és

rehabilitáció tevékenysége folyik, és ezek során a szakemberek humán intervenciókat használnak fel munkájukban. Kiemelt fontosságú a képzés a pedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, családgondozó pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyermekorvos, gyermekpszichiáter, szociálpedagógus, lelkész, művészetpedagógus, konduktor, diplomás egészségügyi szakdolgozó, diplomás szociális munkás szakemberek számára, akik általános iskolákban, óvodákban, a gyermekvédelemben, az egészségnevelés és mentálhigiéné területén dolgoznak.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

81


82

KODÁLY-KULTÚRA MAGYARORSZÁGON ÉS KÜLFÖLDÖN SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A képzés célja, hogy a pedagógusi, illetve a kulturális és művészeti élet területén végzett tevékenységhez szükséges elméleti ismeretek megerősítése mellett a Kodály nevével összeforrt művelődéspolitikai koncepció gyakorlatban való alkalmazását sajátíttassa el a hallgatókkal. Az alsófokú ének-zene oktatásban hivatásukat végző pedagógusok számára lehetőséget kínál, hogy akár a legkorszerűbb eszközöket bevonva, színes, változatos és élményt nyújtó énekórákat építsenek fel, kiaknázva a zenei nevelés lélekformáló és nevelő hatását. Ezekre alapozva a képzésben részt vevők egy szélesebb spektrumú, az európai társművészeti ismereteket is integrálva, további zenei és pedagógiai ismeretanyagra tehetnek szert, amely oktatási-nevelési, személyiségfejlesztési feladatok magas fokú kiaknázására adhat útmutatást a közoktatásban, kulturális területen, valamint az alapfokú művészeti oktatásban. A képzés a kulturális és a művészeti élet területén dolgozó szakemberek számára olyan készségeket és ismereteket nyújt, amelyek segítségével magas szinten fogják tudni képviselni a Kodály-kultúra terjesztését mind Magyarországon, mind pedig külföldön. KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés angol és magyar nyelven kerül meghirdetésre. A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: Legalább alapképzésben szerzett pedagógus végzettség és/vagy legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség bölcsészettudomány, társadalomtudomány, művészet képzési területek egyikén.

Főbb ismeretkörök: §§ zenetörténeti ismeretek §§ zenepedagógiai ismeretek §§ informatikai és szaknyelvi ismeretek §§ kulturális szakmai ismeretek Elhelyezkedési lehetőségek: A közoktatásban, valamint kulturális, művelődési és zenei intézményekben; kultúrával, művelődéssel és zenével foglalkozó szervezeteknél.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

83


84

LATIN-AMERIKA SZAKREFERENS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK ÚJ KÉPZÉS! A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: Eligazodni a térség társadalmi-politikai és gazdasági struktúráiban, és azok értelmezésében. Célja, hogy a magasan képzett szakemberek különféle szakterületeken új és korszerű ismeretekhez jussanak. A képzésben részt vevők alkalmassá váljanak arra, hogy megszerzett ismereteiket a hazai és a külföldi írott és elektronikus sajtóban, multinacionális vállalatoknál, diplomáciai testületeknél, szakminisztériumokban, kulturális intézményekben, nemzetközi intézményeknél, a turizmus területén kamatoztassák. A megszerzett szakképzettség alkalmazásának fontos és sajátos területe lehet a missziós munka. KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: §§ Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzések (vagy az azoknak megfeleltethető korábbi képzési rendszer szerinti képzések) valamelyikén: -- bármely élő idegen nyelv szak, magyar, történelem, kommunikáció, politológia, szociológia, szabad bölcsészet, kulturális antropológia, vallástudomány, nemzetközi tanulmányok, földrajz, környezettan, környezettudomány szakok, --gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, --pedagógusképzés képzési terület tanári szakjai, --hitéleti képzési terület szakjai --jogi képzési terület szakjai §§ valamint --spanyol vagy portugál vagy angol nyelvből egy legalább kö-

zépfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte Főbb ismeretkörök: Alapozó ismeretek: Latin-Amerika etnikai és kulturális összetétele ismeretkör, Latin-Amerika politika- és gazdaságtörténete ismeretkör, Latin-Amerika irodalom- és kultúrtörténete ismeretkör Szakismeretek: politikai ismeretkör, média és emberi jogok Latin-Amerikában ismeretkör, gazdasági ismeretkör, kultúra és nyelvi ismeretkör Elhelyezkedési lehetőségek: A végzett hallgatók eligazodnak a térség társadalmi-politikai struktúráiban és képesek értelmezni azokat. A képzésben részt vevők alkalmassá válnak arra, hogy a megszerzett ismereteiket a hazai és külföldi írott és elektronikus sajtóban, multinacionális vállalatoknál, diplomáciai testületeknél, minisztériumokban, kulturális intézményekben, nemzetközi intézményeknél, a turizmus területén kamatoztathassák. A megszerzett szakképzettség alkalmazásának másik fontos és sajátos területe a missziós munka.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

85


86

MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A képzés elméleti anyaga rendszerszemléletű, holisztikus megközelítésben öleli fel a lelki jelenségekre, a személyközi kapcsolatokra vonatkozó legfontosabb ismereteket. Alakuló mentálhigiénés szemléletmódjuk révén a résztvevők hivatásszerepükben felkészültebbé válnak különböző életvezetési, mentálhigiénés problémahelyzetek megelőzésére, illetve kedvező irányú befolyásolására. A gyakorlati tantárgyak keretében a hallgatók feldolgozzák hivatásszerepük napi tapasztalatait, bővítik szakmai eszköztárukat, ezáltal fejlődik hivatásszemélyiségük, erősödik szakmai önazonosságuk és tudatosodnak bennük illetékességi határaik. Módszerek: interaktív előadás, szemináriumi csoportmunka, filmalkotások csoportos visszajelzése, terepmunka, esetvezetés. KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: §§ bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség, szakképzettség, illetve a korábbi képzési rendszerben szerzett főiskolai oklevél, §§ három éves szakmai tapasztalat humán segítő területen, valamint §§ felvételi beszélgetés, amely a jelentkező érdeklődési körére, motivációjára, szemléleti irányultságára, szakterületi tájékozottságára és gyakorlati tapasztalataira irányul. Főbb ismeretkörök: §§ bevezetés a mentálhigiénébe §§ mentálhigiénés jelenségek §§ fejlődéslélektan

§§ §§ §§ §§ §§ §§

lelki zavarok hivatásetika non-direktív segítő beszélgetés mentálhigiénés projekt esetmegbeszélés filmszeminárium

Oktatási helyszín: KRE-BTK Pszichológiai Intézet, 1037 Budapest, Bécsi út 324., 5. épület Határon túli helyszín: §§ Illyefalva (Románia) §§ Beregszász (Ukrajna) §§ Léva (Szlovákia) Elhelyezkedési lehetőségek: Önismereti és készségfejlesztő csoportok vezetése, egyéni és csoportos segítő beszélgetés vezetése, team építés, együttműködés a humán intézményekkel a mentálhigiénés professzió mentén.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

87


88

MŰVÉSZETI IGAZGATÁS ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik képesek a magyar kulturális élet intézményi kereteiben olyan – különös tekintettel művészeti vonatkozású – szakfeladatok ellátására, amelyek felölelik a kulturális infrastruktúrának alapot adó jogi-igazgatási, gazdasági, marketing, menedzsment és szervező tevékenységek körét, akár az állami, akár a magánszférában. KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: §§ Legalább alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség az alábbi képzési területek valamelyikén: társadalomtudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés. §§ Egy idegen nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megléte. Főbb ismeretkörök: §§ Kötelező ismeretek: alapozó ismeretek Modern magyar politika-, társadalom- és kultúrtörténet; Kultúraelmélet és művészettörténet; Jogi alaptan; Kulturális és szerzői jogi ismeretek;

Pénzügyi jogi ismeretek; Pénzügyi menedzsment, vállalkozásfinanszírozás és üzleti tervezés; Művészeti marketing ismeretek szakismeretek Művészetfilozófia, esztétika, művészetszociológia és művészetpszichológia; Művészet a jogban – elhatárolási kérdések a gyakorlatban; Gazdasági és vállalkozási alapismeretek; Kulturális igazgatás; Magyarországi művészeti civil szervezetek; Külső PR és művészeti marketing; Projektmenedzsment és pályázati alapismeretek; Sajtókapcsolatok és protokoll a gyakorlatban; Tárgyalástechnika – kommunikációs tréning; Belső kommunikáció, HR és vezetés a gyakorlatban. §§ Kötelezően választható tantárgyak (4 kredit az alábbiak közül): Kurátori tevékenység és kiállításmenedzsment; Alkotótelep-, workshop- és symposionmenedzsment; Színház-, társulat-, és együttes-menedzsment; Művészeti lap-, folyóirat-kiadás és kiadványmenedzsment; Nemzeti művészeti intézmények a globalizált turisztikai piacon; Műkereskedelem – gazdaság és művészet együttese. Elhelyezkedési lehetőségek: Kulturális intézmények (mind az állami, mind a magánszférában)

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

89


90

ONLINE MENTÁLHIGIÉNÉS TANÁCSADÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A képzés fő célja, hogy megalapozott elméleti ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkező online mentálhigiénés tanácsadó szakemberek képzésével hozzájáruljon a jelenleginél szakmailag megalapozottabb, színvonalasabb és hatékonyabb internetes tanácsadási szolgáltatási (szolgálat-) rendszer kifejlődéséhez. A képzés a lelki egészség megőrzése és fejlesztése, továbbá a lelki kultúra előmozdítása érdekében megvalósuló, interneten keresztül végzett tanácsadási feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot biztosítja. KÉPZÉSI IDŐ:

3 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség, illetve a korábbi képzési rendszerben szerzett főiskolai oklevél. Főbb ismeretkörök: §§ az internetes kommunikáció jellemzőihez és személyiséglélektani összefüggéseihez kapcsolódó ismeretek §§ a tanácsadás lélektanához, a segítő hivatáshoz és szerephez kapcsolódó ismeretek §§ az online mentálhigiénés tanácsadás jellemzőihez kapcsolódó ismeretek §§ a tanácsadási folyamatok menetéhez, tartalmi és dinamikai elemzéséhez kapcsolódó ismeretkörök és készségelemek §§ a saját tanácsadói tevékenység dokumentált anyagához, tapasztalataihoz kapcsolódó ismeretkörök és készségelemek

Elhelyezkedési lehetőségek: A megszerzett szakképzettség birtokában a végzettek alkalmassá válnak online tanácsadási feladatok ellátására. Ennek kere­tében képessé válnak szakszerű mentálhigiénés támogatást nyújtani az azt igénybe vevőknek, többek között: §§ a végzettek munkahelye, szolgálati helye által szervezett programok, mintegy a korábbi szolgáltatási rendszer továbbfejlesztéseként. (Például az oktató-nevelői, szociális gondozási, gyógyító stb. tevékenység hatókörének kiterjesztése online együttműködési formák révén.); §§ saját kezdeményezésű és fenntartású online mentálhigiénés tanácsadási programokban; §§ kapcsolódás már működő, vagy újonnan létesülő különböző egyházi, felsőoktatási segítő programokhoz; §§ pályázati úton támogatott helyi, vagy országos hatókörű programok folytatása, illetve megindítása.

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

91


BTK

KÉPZÉS NEVE:

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik az ágazat vagy tevékenység működési mechanizmusait, folyamatait, értékelési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait. Képesek az adott területen kiemelkedően színvonalas szakmai munka végzésére, illetve az ezeket biztosító rendszerek kialakítására. Rendelkeznek megfelelő emberi és szociális készségekkel, amelyek lehetővé teszik a másokkal való szakmai együttműködést.

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK – VÁLASZTHATÓ TERÜLETE: A képzés célja a résztvevők pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani, jogi és tanügyigazgatási tudásának bővítése, frissítése, célzottan a tanárjelöltek és a pályakezdő tanárok eredményes segítése érdekében. Annak támogatása, hogy a legfontosabb reflektív és tanácsadói elméletek, illetve módszerek ismerete és azok alkalmazásának tapasztalatai alapján kialakítsák saját szerepértelmezésüket, képessé váljanak a pedagógiai szituációk tervezésében, megvalósításában és értékelésében mintát adni, az önfejlesztésre motiválni. KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: Felsőfokú végzettség: §§ alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések): tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus; §§ tanári oklevél. Főbb ismeretkörök: §§ pedagógia §§ pszichológia §§ módszertan §§ jog §§ tanügyigazgatás Elhelyezkedési lehetőségek: Szakvizsgázott pedagógusként mentori, vezetőtanári feladatok területén.

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI SZAKÍRÓ, KRITIKUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A szakon végzettek képesek: §§ argumentumok azonosítására, átgondolására, valamint ezeknek írásban és élőszóban vázlatos vagy részletes bemutatására; §§ több műfajban írásos és szóbeli prezentációra; §§ a nyilvános megszólalás, illetve megjelenítés alapvető szabályainak ismeretében hatékony kommunikációra; §§ a műalkotás-elemzés- és értelmezés, valamint a kritikai elsajátítás technikáinak alkalmazására. KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A felvétel feltételei: Társadalomtudomány, bölcsészettudomány, művészetközvetítés, művészet képzési területen legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél. A jelentkezés után felvételi eljárásra kerül sor az alábbi feltételek szerint: Meghatározott terjedelemben az előre megadott színházi és filmprodukciókról kritika írása, majd személyes beszélgetést követően a kritika megvédése.

BTK

92

KÉPZÉS NEVE:

93


Személyes adottságok és készségek: §§ szakmai készségfejlesztés; §§ kommunikáció, nyitottság a különféle típusú formák iránt; §§ Team-munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése; §§ önművelődés, lifelong learning készségének fejlesztése. Elhelyezkedési lehetőségek: Kritikák, esszék, tanulmányok publikálása napilapokban, folyóiratokban, szakmai kiadványokban. A szakírók részt vehetnek különféle konferenciákon vagy művészeti képzésekben.

BTK

KÉPZÉS NEVE:

SZUPERVIZOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Az európai megközelítést alapul véve koncepciónk szerint a szupervízió a hivatását gyakorló ember, tehát a szakmai személyiség karbantartásának és fejlesztésének leghatékonyabb eszköze. A szakmai működést vizsgálja a szerep, szervezet vagy intézmény kontextusában. A szupervízió tanulást, fejlődést, személyes hatékonyságnövekedést szolgál, egy szerződésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fő működésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív jelenléte. Módszereiben eklektikus, az önreflektív munka szolgálatában a pszichológiai irányzatok teljes tárházából válogat és alkalmazza egy-egy módszer elemeit. Képzésünk a hagyományos képzésektől eltérően gyakorlatorientált, ami azt jelenti, hogy a hallgatók már az első, alapozó félév után elkezdenek szupervíziót adni. A képzés időszakában három szupervíziós folyamatot (csoportos, egyéni, illetve választhatóan csoportos vagy egyéni) visznek végig. A tapasztalatokat tanszupervízióban, kiscsoportos, illetve egyéni, diádikus tanulási helyzetben dolgozzák fel. Így a képzés gerincét a saját szupervizori tapasztalatszerzés és annak személyes szintű feldolgozása alkotja, amihez a szupervízió általános és legfontosabb szakmai kérdéseit taglaló elméleti szaktárgyak, szemináriumok illeszkednek. A képzés modellje tehát kétszintű, a konkréttól halad az általános felé, a saját élménytől, személyes szupervizori tapasztalatszerzéstől jut el a szupervízió elméleti kérdéseiig. A képzés abból indul ki, hogy a hallgatók már nem pályakezdők, hanem valamennyien tapasztalt szakemberek, akik egymástól is sokat tanulhatnak, ha megfelelő a tanulási környezet. KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.

BTK

94

Főbb ismeretkörök: Megszerezhető ismeretek, tudáselemek: §§ a dráma-, a színház- és a filmtörténetre vonatkozó ismeretek; §§ speciális elemzési eljárások ismerete; §§ az alkotói folyamatokra vonatkozó ismeretek; §§ a szakírás metodológiai és retorikai ismeretei; §§ gyakorlati ismeretek.

95


BTK

Egyéb feltételek: §§ 5 év szakmai gyakorlat; §§ legalább 60 óra (30 ülés) saját élményű szupervíziós folyamat; §§ legalább 60 óra 5 évnél nem régebbi, igazolt önismereti munka; §§ felvételi beszélgetés, amely a jelentkező motivációjára, szemléleti irányultságára, szakterületi tájékozottságára és gyakorlati tapasztalataira irányul. Előnyt jelent: §§ legalább 10 ülés egyéni saját élményű szupervízió (1 egyéni ülés 60 perc, 1 csoportos ülés 90 perc), amit egy – a képzőhely által elismert – szupervizor tart és dokumentál; §§ valamely pszichológiai módszerben szerzett jártasság és képesítés. Főbb ismeretkörök: §§ egyéni, csoportos, tanulmányi szupervízió §§ szupervízió az intézményben és szervezeti kultúra §§ intervenciós technikák alkalmazása a szupervízióban §§ terepkompetencia §§ etika és jog §§ a hivatásszemélyiség önmenedzselése, stresszkezelés Elhelyezkedési lehetőségek: Kiemelt fontosságú a képzés pedagógus (óvó-, tanító-, tanár-) és pedagógia szakon, szociálpedagógia szakon, szociális munka, szociálpolitikia és szociológia szakon, pszichológia és teológia szakon, orvosi- és egészségtudomány képzésben, jogi és gazdaságtudományi szakon végzettek számára, akik saját területeiken tudják alkalmazni a szupervizor képzés során megszerzett tapasztalataikat, illetve szupervizor csoportok vezetését végzik.

KÉPZÉS NEVE:

SZUPERVIZOR-COACH SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A szupervizor oklevelet megszerzett humán hivatások képviselői, művelői számára olyan képzés biztosítása, melyben elsajátíthatják a coaching tartásához szükséges speciális ismereteket; azaz a coach kompetenciákról és módszertanról meghatározó és széleskörű ismereteket szerezhetnek, s az oktatás során ezek felhasználhatóságáról gyakorlati tapasztalatokra is szert tehetnek. A hivatásgondozás alapjára épített szupervizor-coach képzés a szupervízió alapú coaching eszköztárával, lényegében az önreflexiónál maradva, de számos, elsősorban szervezeti, vezetői, módszertani és kompetencia ismerettel gazdagítva jut el az önreflektív vezetésig, szervezetig. A szupervizor-coach segítségével a cochee az egyén, a csoport és a szervezet szintjén folyó közös munka során képessé válik a „kint és bent” egyidejű átélésére, a reflektív távolságtartás segítségével a személyes vezetői tanulásra és kompetenciafejlesztésre. A szupervizor-coach képzés koncepciója szerint a humán tőke gondozását tűzte ki célul, fókuszában a vezetői működéssel, és az egyén szintjéről szeretne eljutni a szervezet problémájáig, majd onnan újból az egyénhez, a vezetőhöz visszacsatolva kíván változtatni a szervezeti működés akadozó pontjain. Képzésünk a hagyományos képzésektől eltérően gyakorlatorientált, ami azt jelenti, hogy a hallgatók az elméletek mellett coaching gyakorlatokat is végeznek. KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.

BTK

96

A felvétel feltételei: Bármely képzési terület szakjainak valamelyikén legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség, illetve a korábbi képzési rendszerben szerzett főiskolai oklevél.

97


Főbb ismeretkörök: §§ szervezeti és vezetéselméleti ismeretek §§ coaching elméleti ismeretek §§ coaching módszertani, gyakorlati ismeretek §§ a coach felkészítése Elhelyezkedési lehetőségek: A szupervizor-coach szakirányú továbbképzésben végzett hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában alkalmasak a segített szakember működésének, fejlődési, fejlesztési lehetőségeinek azonosítására, szakmai támogató magatartás nyújtására egyéni és szervezeti szinten is. Alkalmassá válnak továbbá a megszerzett ismereteknek és kommunikációs készségeknek a gyakorlati munkában való tudatos alkalmazására, a feszültségek kezelésére. A profitorientált szervezetek, a nonprofit szféra, a civil szervezetek, szociális intézmények érdekeltek abban, hogy minél hatékonyabban tudjanak működni, amelyben kulcsszerepe mindig a felsővezető, illetve a menedzsment kultúrájának, képzettségének, jártasságának van. A szupervizor-coach szakképzettséggel rendelkezők minden olyan területen, szervezetben, intézményben működhetnek, ahol nevelés, fejlesztés, korrekció, gyógyítás, rehabilitációs és for profit tevékenység folyik, és ennek során a szakemberek humán intervenciókat használnak fel munkájukban. A képzés során a hallgatók elsajátítják a coaching modelljét és a coach kompetencia-tárát, amellyel hathatós fejlesztői, segítői lehetnek az intézmények, szervezetek vezetőinek, menedzsmentjeinek.

BTK

KÉPZÉS NEVE:

RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS (ANGOL) RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS (MAGYAR) RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS (NÉMET) RÉSZISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉPZÉS (TÖRTÉNELEM) A részismeretek megszerzésére irányuló képzések célja, hogy azok a tanári vagy diszciplináris mesterképzésre jelentkezni szándékozó hallgatójelöltek, akiknek a mesterképzésre való jelentkezés benyújtásához hiányzik az 50 kredit értékű szakterületi kreditcsomagjuk, különböző képzések keretében megszerezhessék azt. A részismereti képzés elvégzésével tehát lehetőség nyílik egy újabb tanári szakképzettséget adó képzés megkezdésére. Figyelem! A 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet szerint a pedagógus-továbbképzés teljesíthető részismeret megszerzésére irányuló, legalább harminc kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirattal! KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb ismeretkörök: §§ angol: angol nyelv, nyelvészet és irodalom; észak-amerikai irodalom; brit és észak-amerikai történelem és kultúra; §§ magyar: magyar nyelvészet (leíró grammatika, nyelvtörténet stb.), a magyar irodalom különböző korszakai, irodalomelmélet; §§ német: német nyelv, nyelvészet és irodalom; §§ történelem: magyar történelem, egyetemes történelem.

BTK

98

A felvétel feltételei: §§ pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, orvos- és egészségtudomány, valamint hitéleti képzési területen alapképzésben szerzett oklevél, §§ szupervizor szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, §§ folyamatos szupervizori munka-gyakorlat, §§ felvételi beszélgetés, amely a jelentkező érdeklődési körére, motivációjára, szemléleti irányultságára, szakterületi tájékozottságára és gyakorlati tapasztalataira irányul.

99


KÉPZÉS NEVE:

BEVEZETÉS AZ ÍRÁS-, OLVASÁSÉS BIBLIOTERÁPIÁS TECHNIKÁK PEDAGÓGIAI ALKALMAZÁSÁBA PEDAGÓGUS -TOVÁBBKÉPZÉS A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások felkészítése a 2013 őszén indult NAT szerinti művészeti nevelés egyes területeinek, valamint az irodalomnak az integratív szemléletű oktatására. KÉPZÉSI IDŐ:

60 óra

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb ismeretkörök: alapfogalmak n művészetterápiák n biblioterápia olvasásterápia n poetry therapy n meseterápia

n

írásterápia

n

BTK

KÉPZÉS NEVE:

CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS ÉS KAPCSOLATI KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások (gyógypedagógus, mentálhigiénikus, hitoktató, iskolai védőnő, kollégiumi nevelő, szabadidőszervező stb.) felkészítése a 2013 őszén indult új, NAT szerinti munkára a családi életre nevelés területén. KÉPZÉSI IDŐ:

40 óra

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb ismeretkörök: §§ társas kapcsolatok, kommunikáció és konfliktuskezelés §§ önismeret és érzelmi intelligencia §§ jellem és értékrend §§ a család működése §§ változások és veszteségek kezelése a családban §§ nemiség, párkapcsolat, szexualitás §§ veszélyek és devianciák §§ elméleti és módszertani összefoglaló

BTK

100

Elhelyezkedési lehetőségek: A képzés szakképzettséget nem nyújt, ugyanakkor elvégzésével a hallgatók megszerzik az 50 kredit angol/magyar/német/történelem szakterületi kreditet, amely részben bemeneti feltétele az osztott angol/magyar/német/történelemtanár tanári mesterképzésnek, valamint az anglisztika/irodalom- és kultúratudomány/ német nyelv, irodalom és kultúra/történelem mesterképzésnek.

101


BTK

KÉPZÉS NEVE:

A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások felkészítése a 2013 őszén indult NAT szerinti művészeti nevelés egyes területeinek oktatására.

A pedagógus-továbbképzés célja a tanárok és az iskolai oktatásba bekapcsolódó egyéb diplomások felkészítése a 2013 őszén indult NAT szerinti vizuális kultúra, vizuális nevelés egyes területeinek oktatására. A képzés saját élmény alapján, gyakorlati hangsúlyokkal ismerteti meg a képzésben résztvevőket a különböző kulturális hagyományok átadásának módjaival.

SZEMÉLYKÖZPONTÚ MŰVÉSZETPEDAGÓGIA PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI IDŐ:

30 óra 102

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb ismeretkörök: §§ gyermekközpontú és személyközpontú művészetpedagógia, §§ integratív módszertani kérdések, §§ vizuális kultúra, §§ kortárs vizuális művészetpedagógia, §§ a művészetalapú segítés jó gyakorlatai, §§ projektív vizuális feladatok pedagógiai és terápiás alkalmazása, §§ képességmérés és pszichodiagnosztika

VIZUÁLIS KULTÚRA ÉS VIZUÁLIS NEVELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS

KÉPZÉSI IDŐ:

60 óra

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. Főbb ismeretkörök: §§ a vizuális jelrendszerek kulturális antropológiai kontextusban (művészetantropológiai, vallásantropológiai, ökológiai és környezetantropológiai kontextusok); §§ személyközpontú, tárgyközpontú, látványközpontú, élményközpontú vizuális nevelés, művészetalapú tanulás, iskola, kutatás (arts based school, arts based research); §§ módszertani kérdések (keret, légkör, feladat, reflexió, kompetencia, épített környezet); §§ különböző szakterületek eredményeinek elemzése; §§ „tárgy- és környezetkultúra”, képzőművészet és kifejezés; §§ médiumok: színházi, fotó-, film- és médiaelemzések, reklám.

BTK

KÉPZÉS NEVE:

103


104

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PHD) KÉPZÉSE A Történelemtudományi Doktori Iskola doktori (PhD) képzés témakínálata, vizsgálódási területe a nemzetközi összefüggésekben elhelyezett 18-20. századi magyar történelem társadalom-, politika- és hadtörténetét öleli fel. A korszakhatáron belül választható témák Mária Terézia királynő uralkodásától a Kádár-korszak közepéig a magyar társadalom számos nemzetközi, katonai, illetve belpolitikai konfliktusait hivatottak feldolgozni. E témák sokszínűsége tekintetében elég, ha az örökösödési háborúkra, a napóleoni háborúk időszakára, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcra vagy az I. és a II. világháborúra gondolunk, de természetesen nem feledkezhetünk meg 1919-ről és 1956-ról sem. Mindezen fegyveres konfliktusok mellett a társadalmi, nemzetiségi konfliktusok, az egyházi ellentétek – majd az egyházak üldöztetése 1945 után – és még sok mikrotársadalmi konfliktus vizsgálata és feldolgozása vár a leendő doktori hallgatókra. KÉPZÉSI IDŐ:

8 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb ismeretkörök: társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740– 1867, társadalmi, politikai és katonai konfliktusok Magyarországon 1867–1968. Elhelyezkedési lehetőségek: Akadémiai intézetek, kutatócsoportok, kulturális intézetek, felsővezetői, tanácsadói munkakörökben, felsőoktatási intézményekben.

KARI INFORMÁCIÓK Kari elérhetőségek: Cím: H-1088 Budapest, Reviczky u. 4. Központi telefonszám: +36 1 483 2900 Fax: +36 1 483 2905 E-mail: felveteli@kre.hu Honlapcím: www.kre.hu/btk Képzési helyek: H-1088 Budapest, Reviczky utca 4. H-1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület H-1146 Budapest, Dózsa György út 25-27. Kari összhallgatói létszám: 4373 fő Bölcsészettudományi Kar nyílt napjai 2016-2017 tanév 2016. december 19., hétfő BA + osztatlan tanárképzés 10.00 óra

1088 Budapest, Reviczky u 4.

Alapképzési szakok közül: germanisztika -néderlandisztika, német; keleti nyelvek és kultúrák - japán; kommunikáció- és médiatudomány; szociológia; szabad bölcsészet

1088 Budapest, Reviczky u 4.

Minden mesterképzési szak: anglisztika angol nyelven; irodalom és kultúratudomány; új rendszerű, rövidciklusú tanárképzés; japanológia; kommunikáció- és médiatudomány; művészettörténet, néderlandisztika; német nyelv, irodalom és kultúra - német nyelven, pszichológia; színháztudomány; történelem; vallástudomány

MA képzés 13.00 óra

BTK

BTK

KÉPZÉS NEVE:

105


Tehetséggondozás és Karrier Iroda

BA + osztatlan tanárképzés 13.00 óra

1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

Alapképzési szakok közül: anglisztika; magyar; történelem; osztatlan tanárképzés

2016. december 21., szerda BA + osztatlan tanárképzés 10.00 óra

106

H-1037 Budapest, Bécsi út 324., 5. épület

Alapképzési szakok közül: pszichológia alapképzési szak

2017. január 30., hétfő BA + osztatlan tanárképzés 10.00 óra

1088 Budapest, Reviczky u 4.

Alapképzési szakok közül: germanisztika -néderlandisztika, német; keleti nyelvek és kultúrák - japán; kommunikáció- és médiatudomány; szociológia; szabad bölcsészet

1088 Budapest, Reviczky u 4.

Minden mesterképzési szak: anglisztika angol nyelven; irodalom és kultúratudomány; új rendszerű, rövidciklusú tanárképzés; japanológia; kommunikáció- és médiatudomány; művészettörténet, néderlandisztika; német nyelv, irodalom és kultúra - német nyelven, pszichológia; színháztudomány; történelem; vallástudomány

MA képzés 13.00 óra

2017. január 31., kedd BA + osztatlan tanárképzés 13.00 óra

1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.

Alapképzési szakok közül: anglisztika; magyar; történelem; osztatlan tanárképzés

2017. február 1., szerda BA + osztatlan tanárképzés 10.00 óra

H-1037 Budapest, Bécsi út 324., 5. épület

Alapképzési szakok közül: pszichológia alapképzési szak

Tehetséggondozás: A Bölcsészettudományi Kar fontos feladatának tekinti a tehetséges hallgatókkal való kiemelt foglalkozást, az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatását, a tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztését. Az elmúlt években több NTP pályázatot nyertünk tehetséggondozásra, amelyből nyári tehetséggondozó táborokat rendeztünk. A tehetséggondozás feltételeinek javítása érdekében TÁMOP-projekt keretében demonstrátorokat díjaztunk, valamint jelentős anyagi fejlesztéseket is megvalósítottunk, melyek a diáktudományos kutatás céljait szolgálják. Ezt a célt szolgálja továbbá a pszichológia szakos hallgatók által 2005 óta megrendezett KAPSZLI (Károli Pszichológiai Intézet Tudományos Hallgatói Napok), a 2006-ban alakult ÚjNautilus kulturális portál és vitaestjei. A tudományos diákköri tevékenységek mellett a hallgatói műhelyek alternatív és öntevékeny tehetséggondozást tesznek lehetővé. Karrier Iroda: A Karrieriroda komplex szolgáltatásokkal segíti a hallgatókat az életpályájuk megtervezésében és alakításában. Egyéni karrierés életpálya-építési tanácsadási lehetőséget biztosít ingyenesen egész évben a hallgatók számára 1-5 alkalmas időkeretben, továbbá a tanév során pálya- és karrierorientációs csoportokat hirdet a hallgatóknak. A curriculumba beépítve az egyetemi tréninghét keretei között változatos készségfejlesztő tréningeket szervez (kezdve az önbizalom, improvizációs készség, kommunikáció, időgazdálkodás, stresszkezelés fejlesztésén át az énmárkaépítés, CV és motivációslevél-írás, állásinterjúra vagy csoportos munkaerő-kiváasztásra felkészítésig), és a hazai munkaerőpiac releváns szereplőinek, HR tanácsadóinak meghívásával interaktív előadások formájában biztosítja a hallgatók számára, hogy a tanulmányaik ideje alatt tájékozódhassanak a munkaerő-piaci elvárásokról és lehetőségeikről. A munkaerőpiac és a hallgatók kapcsolatépítése, a szakmailag releváns munkatapasztalat biztosítása és az elhelyezkedés tá-

BTK

BTK

2016. december 20., kedd

107


BTK 108

Diáktanácsadó Központ: A Kar a Diáktanácsadó Központ munkatársai segítségével 2013 szeptemberétől biztosítja mindazokat az információkat és szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét szolgálják. A Diáktanácsadó Központ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a hallgatók részére: §§ krízisintervenció; §§ egyéni, személyre szabott konzultációk; §§ pályaorientációs konzultációk; §§ online tanácsadás; §§ mentálhigiénés tanácsadás;

Hallgatói élet A Bölcsészettudományi Kar minden évben számos rendezvénynek, konferenciának, köztük több nemzetközi konferenciának ad helyet. A karon megrendezett konferenciák, azon túl, hogy a kar oktatói és a meghívott kutatók tapasztalatcseréjét szolgálják, egyben mind a PhD hallgatók, mind a hallgatók számára tanulási fórumot jelentenek. Hallgatók számára egyik legérdekesebb rendezvény a tréninghét, amit mindkét félévben meghirdetünk. A hallgatók szakmai kurzusok, lelki témájú megbeszélések, valamint egészségmegőrző (sport vagy egészségvédelmi) kurzusok

közül választhatnak. A hallgatók visszajelzése alapján a kurzusok elsősorban új ismereteket, gyakorlati tudást közvetítenek. Népszerűek voltak az ember- és önismereti, személyiségfejlesztő, illetve mentálhigiénés pszichológiai kurzusok. A kar hallgatói és hallgatócsoportjai sikerrel pályáznak a Campus Hungary ösztöndíj különböző válfajaira. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara hallgatóinak az oktatási tevékenységen túl számos programot kínál. A kar életének része a minden évben megrendezésre kerülő gólyatábor, az évet megnyitó after party és a gólyabál. A bulik mellett természetesen számos sportlehetőség, kari sportcsapatok és konditerem is áll a hallgatók rendelkezésére. A főváros adottságait kihasználva a hallgatók változatos programokon vehetnek részt, fesztiválokat látogathatnak, színházba, moziba mehetnek. A kar azon hallgatói számára, akik a testük mellett a szellemüket is szeretnék frissíteni, a szakirodalmi ellátást a BTK Bod Péter Könyvtára biztosítja.

BTK

mogatása céljából gyakornoki és diákmunka lehetőségeket és álláshirdetéseket jelentet meg az egyetem weboldalán és hallgatói hírlevelekben. Feladata a diplomás pályakövetési kutatás megszervezése és a kutatási eredmények publikálása, továbbá az egyetemi Alumni Program koordinálása, fejlesztése. Kapcsolattartó: Füleki Beáta H-1088 Budapest, Reviczky u. 4. E-mail: karrieriroda.btk@kre.hu

109


HTK

A

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara abból a célból jött létre, hogy lelkipásztorok és teológusok képzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a Magyar Református Egyház tudós lelkészei és tudósai tanításukkal és életpéldájukkal, a gyülekezetben és azon kívül is az egyes ember és a magyar nemzet javát szolgálják. A Kar lehetőséget nyújt az ókori szent nyelveken (héber, görög) írt Ó- és Újszövetség tanulmányozására, a teológiai és etikai gondolkodásban való elmélyülésre, a vallás- és egyháztörténet egyre szélesebb megismerésére, a lelkipásztori gyakorlat megszerzésére. Az 1855-ben alapított Budapesti Református Teológiai Akadémia 1993 óta a KRE Hittudományi Karaként működik. Az Akadémia a második világháború óta ad ki teológiai doktori diplomákat. Az állami elismertetés

után 1992-ben alakult meg a MAB által is jóváhagyott Hittudományi Doktori Iskola és Doktori Tanács, az egyetem sokáig egyetlen doktori iskolájaként. A Doktori Tanács a kiadott munkadoktori címeken kívül neves hazai, valamint külföldi tudományos és közéleti személyiségeknek adott doctor honoris causa címet.

A Kar erőssége: §§ a képzés az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatára épül §§ magas a tudományos kvalifikációval rendelkező oktatók aránya §§ a Hittudományi Doktori Iskola nemzetközi elismertsége

HTK

110

HITTUDOMÁNYI KAR

111


112

Czikó Györgyi II. éves teológus-lelkész szakos hallgató:

Filó Bence IV. éves teológus-lelkész szakos hallgató:

Nekem több szempontból is tetszik a HTK. Technikai szempontból a megközelíthetősége, gyakorlatilag Pest közepén van, mindenhova el lehet jutni, és el lehet érkezni. A másik, az maga a hangulat, ami a teológián uralkodik. Az a testvéri közösség, amivel a teológusok egymáshoz viszonyulnak. A felsőbb évesek sohasem hagyták és hagyják magukra az alsóbb éveseket, legyen szó tanulmányi, vagy lelki problémáról. Ott van még maga a képzés színvonala, hiszen professzoraink képesek még a legnehezebben előadható témákat is lelkesen, érdekfeszítően és elgondolkodtatóan átadni számunkra.

Érettségi előtt nagy döntéssel néztem szembe: melyik teológiát válasszam? A Károlira esett a döntésem, hiszen barátaimtól, ismerőseimtől, volt iskolatársaimtól sok jót hallottam a HTK-ról. Az első év kezdete után nemsokára meg is bizonyosodtam arról, hogy jó döntést hoztam. Hamar magával ragadott az évfolyamunk és a teológusok befogadó közössége. Sok időt töltünk együtt a kötelező órákon kívül is. Karunkon minden félévben szerveznek konferenciákat, szakmai esteket, melyek aktuális témákról szólnak. Nagyon, vagy olyan plusz dolgokról melyek megtanulására nincs lehetőség órai keretek között. Nagyon megtetszett a gyakorlat orientált képzés is, hiszen a hetedik félévet, nem a padokban, hanem különböző gyülekezetek és missziók megismerésével fogjuk tölteni. Tanáraink izgalmas, magával ragadó órákat tartanak. Mindenkinek csak ajánlani tudom a KRE-HTK-t.

Szabó Ákos V. éves teológus-lelkész szakos hallgató – Senior:

Miért szeretem a HTK-t? Tulajdonképpen nem is lehet röviden megfogalmazni. Ami szerintem meghatározza a teológiánk életét az a HIT - TUDOMÁNY - KÖZÖSSÉG. Azaz így áll össze a HTK. Nagyon fontos a hit számunkra, Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére számos lehetőségünk van ebben az intézményben. Ezen túl a tudomány. Rengeteg dologban lehet épülni e itt eltöltött idő alatt, ami felkészítés a későbbi szolgálatra. Számtalan lehetőség adott ezen a karon, ami más egyetemeken szintén nem jellemző. Például személyesen is ismerhetjük tanárainkat. Végül de nem utolsó sorban pedig a közösség. Számos alkalom és program építi ki azt a fantasztikus közösséget, ami ezen a karon van. Talán más egyetemeken sehol nincs ilyen, mint a HTK-n. Szerintem tehát így lehetne a legjobban elmagyarázni. HIT - TUDOMÁNY - KÖZÖSSÉG.

A 2017/2018. tanévben meghirdetésre kerülő képzések Osztatlan képzések (O) §§ teológia – lelkész szakiránnyal §§ teológia Osztatlan tanárképzés (O) §§ hittanár-nevelőtanár (egyszakos és szakpáros) Doktori képzés §§ Hittudományi Doktori Iskola

HTK

HTK

HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK

113


TEOLÓGIA – LELKÉSZ OSZTATLAN KÉPZÉS (MA) KÉPZÉSI IDŐ:

12 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. 114

A nappali munkarendű református teológia-lelkész szakra a Magyarországi Református Egyházban lelkészi szolgálatra készülők jelentkezését várjuk. A megszerzett oklevél birtokában lehet jelentkezni a Zsinati Lelkészképesítő vizsgára.

KÉPZÉS NEVE:

TEOLÓGIA OSZTATLAN KÉPZÉS (MA)

KÉPZÉS NEVE:

HITTANÁR – NEVELŐTANÁR OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS (MA) KÉPZÉSI IDŐ:

10 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A nappali munkarendű képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Osztatlan egyszakos MA képzés 10 félévben. Érettségivel és konfirmációval rendelkező református fiatalok részére. Osztatlan szakpáros MA képzés 10 félévben. Érettségivel és konfirmációval rendelkező református fiatalok részére. A képzés szakpárban történő teljesítéséről bővebben a Bölcsészettudományi Kar oldalain (www.kre.hu/btk) olvashat.

KÉPZÉSI IDŐ:

10 félév

KÉPZÉS NEVE:

nappali

ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS KÖZÉPISKOLAI HITTANÁR-NEVELŐTANÁR

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul.

(SAJÁTOS FELEKEZETI MEGNEVEZÉS: REFORMÁTUS VALLÁSÉS NEVELŐTANÁR) RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

A nappali munkarendű református teológia szakra a teológia tudománya iránt érdeklődő református vallású egyháztagok jelentkezését várjuk. A kiadott oklevéllel lelkészképesítő vizsgára nem lehet jelentkezni.

KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A levelező munkarendű képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A képzésre okleveles református teológus-lelkész, okleveles református teológus szakképzettséggel lehet jelentkezni.

HTK

HTK

KÉPZÉS NEVE:

115


ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS KÖZÉPISKOLAI HITTANÁR-NEVELŐTANÁR (SAJÁTOS FELEKEZETI MEGNEVEZÉS: REFORMÁTUS VALLÁSÉS NEVELŐTANÁR) RÖVID CIKLUSÚ TANÁRKÉPZÉS KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

116

levelező

A levelező munkarendű képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul. A képzésre református hittanoktató (katekéta) szakképzettséggel lehet jelentkezni.

KÉPZPÉS NEVE:

MASTER OF THEOLOGY (MA) KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali

A képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul. A nappali munkarendű „Master of Theology” szakra olyan angolul beszélő hallgatók jelentkezését várjuk, akik a teológiai ismereteik elmélyítését szeretnék speciális területeken: bibliai, egyháztörténeti, rendszeres teológiai, és gyakorlati teológiai. Jelentkezési feltétel: hitéleti BA végzettség.

HTK

HTK

KÉPZÉS NEVE:

117


HITTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Egyetemi teológus, lelkész, protestáns teológus, illetve vallástanár oklevéllel. KÉPZÉSI IDŐ:

8 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali 118

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. A képzésre okleveles teológus-lelkész, okleveles teológus, okleveles hittanár-nevelőtanár szakképzettséggel, illetve az ezeknek megfelelő korábbi egyetemi szintű képzésben szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. A nappali munkarendű doktori képzés - a magyar nyelv mellett angol és német nyelven is elérhető.

KARI INFORMÁCIÓK Kari elérhetőségek: Cím: H-1092 Budapest, Ráday utca 28. Központi telefonszám: +36 1 218 0266 E-mail: dekanihivatal.htk@kre.hu Honlapcím: www.kre.hu/htk Képzési hely: Budapest Kari összhallgatói létszám: 167 fő

Szakmai műhelyek A karon működő szakmai műhelyek: §§ Szenczi Molnár Albert Egyházművészeti Intézet §§ Bibliai és Judaisztikai Kutató Intézet

Nyílt napok időpontja, helyszíne: 2016. december 01. csütörtök 09.00 2017. február 09. csütörtök 09.00 Helyszín: 1092 Budapest, Ráday utca 28. regisztrációs link: www.kre.hu/nyiltnap

HTK

HTK

KÉPZÉS NEVE:

119


120

HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK Balázs Martin

A

Kar elődjét, a Tanítóképezdét 1839-ben alapította a Nagykőrösi Református Anyaszentegyház Presbitériuma és mintegy száz éven keresztül bocsátott ki hazájukhoz hű, református értékeink szerint élő és munkálkodó kántortanítókat, mígnem 1957-ben bezárták a jó hírű intézményt. 1990-ben indult meg újra a református tanítók képzése Nagykőrösön és rövidesen újabb szakokkal és képzésekkel bővült főiskolánk tevékenységi profilja. Végzett hallgatóink között a pályán-maradási arány 7080%. Jelenleg a Kar pedagógusképzés, hitéleti és társadalomtudomány képzési területen indít képzéseket. A magyar felsőoktatásban szinte egyedülálló módon nagykőrösi képzési helyünkön jelenleg is lehetőség van két alapképzés párhuzamos teljesítésére – akár teljes állami ösztöndíjjal –, amennyiben a hallgató református felekezeti képzést (kántor, diakónia vagy református hittanoktató) párosít más, nem hitéleti szakkal.

Szak: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés Évfolyam: II. Kar: TFK

„Azért választottam ezt az iskolát, mert légköre nyitott és családias.”

TFK

TFK

TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

121

Takács Tímea Szak: református hittanoktató alapképzési szak; óvodapedagógus alapképzési szak Évfolyam: IV.; III. Kar: TFK

„Első pillanattól fogva megnyerő volt, hogy a tanárainkkal személyes kapcsolatot lehet kialakítani. Ők és a felsőbb évesek is sokat segítettek a gólyáknak a tájékozódásban, eligazodásban. Mindemellett az órák jó hangulatban telnek és nagyon sok hasznos, gyakorlati tanáccsal látnak el minket.”


A 2017/2018. tanévben meghirdetésre kerülő képzések

122

Szak: tanító alapképzési szak Évfolyam: IV. Kar: TFK

„Míg más egyetemeken csak egy „neptun kód” vagyok, addig itt minden oktató a nevemen szólít. Szeretem a légkört is, hogy itt mindenki ismer mindenkit és ettől olyan, mint egy nagy család. Jól tettem, hogy erre a főiskolára jöttem.”

Lakatos János Attila Szak: diakónia alapképzési szak Évfolyam: III. Kar: TFK

„Azért választottam ezt az intézményt, mert egy ismerősöm által kerültem kapcsolatba a főiskolával és szerettem volna egy olyan helyen tanulni, ahol Isten igéjét és magát Istent ismerhetem meg jobban.”

Fazekas Elek Szak: szociális munka alapképzési szak Évfolyam: IV. Kar: TFK

„Iskolánk különleges lelkülettel bír, oktatóink mind barátságosak, kellő szakértelemmel és a szakokhoz megfelelő mentalitással rendelkeznek. Barátságosak a hallgatók, aminek következtében szinte mindenki ismer mindenkit. A hallgatóság és az iskola vezetése egyaránt rengeteg ifjúsági programot szervez, ahol mindenki megtalálhatja a neki megfelelő elfoglaltságot.”

Alapképzések (A) §§ diakónia (Nagykőrös) §§ kántor (Nagykőrös) §§ óvodapedagógus (Nagykőrös, Budapest) §§ református hittanoktató (Nagykőrös) §§ szociális munka (Nagykőrös, Budapest) §§ tanító (Nagykőrös, Budapest) Határon túli kihelyezett alapképzések §§ tanító (Marosvásárhely, Románia) §§ kántor (Marosvásárhely, Románia) Szakirányú továbbképzések §§ pedagógus szakvizsga, amelynek választható területei: --preventív-korrektív (fejlesztő) pedagógia --szabadidő-szervező --tehetségfejlesztés --testi-lelki egészség védelme --gyakorlatvezető óvodapedagógus --gyakorlatvezető tanító --család- és gyermekvédelem §§ német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő (Nagykőrös, Budapest) Részismereti képzés

TFK

TFK

Balla Viktória

123


KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉSI HELY:

KÉPZÉSI HELY:

KÉPZÉSI IDŐ:

Határon túli kihelyezett képzés: Marosvásárhely (Románia)

Nagykőrös 7 félév (ebből 1 félév szakmai gyakorlat) AZ ALAPFOKOZAT MEGSZERZÉSÉHEZ ÖS SZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA:

210 kredit 124

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: §§ teológia §§ diakónia §§ társadalompolitika §§ egészségügyi ismeretek §§ jogi és igazgatási ismeretek §§ szakmai készségfejlesztés Nappali munkarendben más szak párhuzamos felvételére is van lehetőség. Elhelyezkedési lehetőségek: Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító diakónusok elsősorban a Magyarországi Református Egyház intézményeiben, gyülekezeteiben lesznek képesek a gondjaikra bízottak valós szükségleteinek feltárására, a kialakult helyzet kritikus és rendszerszemléletű elemzésére, a szakmailag megfelelő, költséghatékony megoldás kidolgozására és megvalósítására.

KÁNTOR ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) Nagykőrös KÉPZÉSI IDŐ:

6 félév

TFK

TFK

DIAKÓNIA ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA)

AZ ALAPFOKOZAT MEGSZERZÉSÉHEZ ÖS SZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA:

180 kredit

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: §§ teológia §§ pedagógia §§ orgonajáték, orgonaismeret §§ karvezetés, szolfézs-zeneelmélet §§ liturgika §§ himnológia, gregorián és graduál ismeret Nappali munkarendben más szak párhuzamos felvételére is van lehetőség. Elhelyezkedési lehetőségek: Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító kántorok elsősorban a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben tudnak elhelyezkedni.

125


KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉSI HELY:

Nagykőrös, Budapest KÉPZÉSI IDŐ:

6 félév

AZ ALAPFOKOZAT MEGSZERZÉSÉHEZ ÖSSZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA:

180 kredit 126

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: §§ pedagógia §§ pszichológia §§ társadalomtudományi ismeretek §§ játék pedagógiája §§ ének-zenei és vizuális nevelés módszertana Nappali munkarendben Nagykőrösön más szak párhuzamos felvételére is van lehetőség. Elhelyezkedési lehetőségek: Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító óvodapedagógusok elsősorban a nemzeti köznevelési intézményrendszerhez tartozó állami, egyházi és egyéb fenntartású óvodákban tudnak elhelyezkedni.

KÉPZÉS NEVE:

REFORMÁTUS HITTANOKTATÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) KÉPZÉSI HELY:

Nagykőrös KÉPZÉSI IDŐ:

6 félév

TFK

TFK

ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA)

AZ ALAPFOKOZAT MEGSZERZÉSÉHEZ ÖSSZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA:

180 kredit

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: §§ pedagógia §§ katechetika §§ bibliai ismeretek §§ rendszeres teológiai ismeretek §§ egyháztörténeti ismeretek §§ gyakorlati teológiai ismeretek Nappali munkarendben más szak párhuzamos felvételére is van lehetőség. Elhelyezkedési lehetőségek: Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító református hittanoktatók elsősorban a nemzeti köznevelési intézményrendszerhez tartozó óvodai nevelést és általános iskolai nevelést-oktatást folytató állami, egyházi fenntartású intézményekben, továbbá a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben tudnak elhelyezkedni.

127


KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉS NEVE:

KÉPZÉSI HELY:

KÉPZÉSI HELY:

KÉPZÉSI IDŐ:

Határon túli kihelyezett képzés: Marosvásárhely (Románia)

Nagykőrös, Budapest 7 félév (ebből 1 félév szakmai gyakorlat) AZ ALAPFOKOZAT MEGSZERZÉSÉHEZ ÖS SZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA:

210 kredit 128

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: szociális munka n társadalompolitika n társadalomismeret n pszichológia n jogi és igazgatási ismeretek n szakmai készségfejlesztés Nappali munkarendben Nagykőrösön más szak párhuzamos felvételére is van lehetőség. Elhelyezkedési lehetőségek: Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító szociális munkások elsősorban a szociális ellátórendszer területein és intézménytípusaiban helyezkedhetnek el. A teljesség igénye nélkül néhány terület: családsegítő-, gyermekjóléti szolgálatoknál, gyermekvédelmi szakszolgálatnál, oktatási, nevelési intézményekben, kórházakban, közösségi ellátást biztosító intézményekben, álláskeresőket, hajléktalanokat, fogyatékosokat, szenvedélybetegeket, időseket ellátó önkormányzati, egyházi és civil szervezeteknél, önkormányzatoknál.

TANÍTÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA) Nagykőrös, Budapest KÉPZÉSI IDŐ:

8 félév

TFK

TFK

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA)

AZ ALAPFOKOZAT MEGSZERZÉSÉHEZ ÖS SZEGYŰJTENDŐ KREDITEK SZÁMA:

240 kredit

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

nappali, levelező

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. Főbb képzési területek: §§ pedagógia §§ pszichológia §§ differenciált szakmai ismeretek §§ ének-zene, magyar nyelv és irodalom, technika, természetismeret, vizuális nevelés, matematika, testnevelés, tantárgypedagógia Nappali munkarendben más szak párhuzamos felvételére is van lehetőség. Elhelyezkedési lehetőségek: Az alapképzési szakot eredményesen elsajátító tanítók elsősorban a nemzeti köznevelési intézményrendszerhez tartozó állami, egyházi és egyéb fenntartású általános iskolák alsó tagozatán tudnak elhelyezkedni.

129


NÉMET NYELVŰ BABY-SITTER ÉS GYERMEKFELÜGYELŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI HELY:

Nagykőrös, Budapest KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév 130

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas szintű német nyelvi képzésen túl alkalmassá válnak a kisgyermekkori otthoni, családi nevelés feladatainak felelős ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához.

KÉPZÉS NEVE:

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI HELY:

Nagykőrös KÉPZÉSI IDŐ:

4 félév

Választható területei: Preventív-korrektív (fejlesztő) pedagógia; szabadidő-szervező; tehetségfejlesztés; testi-lelki egészség védelme; gyakorlatvezető óvodapedagógus; gyakorlatvezető tanító; családés gyermekvédelem. A képzés célja pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, legújabb ismeretekkel történő megújítása. A gyakorló pedagógusok gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.

KÉPZÉS NEVE:

RÉSZISMERETI KÉPZÉS KÉPZÉSI IDŐ:

2 félév

MEGHIRDETETT MUNKAREND:

levelező

A képzés önköltséges finanszírozási formában indul. A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-6. osztályban a meglévő tanítói oklevelük alapján kapott legalább egy műveltségi területen túl, további műveltségterületek oktatási-nevelési feladatainak ellátására.

TFK

TFK

KÉPZÉS NEVE:

131


TFK

Kollégiumi elhelyezés

Kari elérhetőségek: Nagykőrös Cím: H-2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. Központi telefonszám: +36 53 350 885 Fax: +36 53 351 393 Mobiltelefon: +36 30 564 9331 E-mail: tfk.tanoszt@kre.hu Budapest Mobiltelefon: +36 30 655 8577 E-mail: tfk.tanosztbp@kre.hu Honlapcím: www.kre.hu/tfk

Internátus H-2750 Nagykőrös, Arany János u. 28. Tel.: +36 53 350 064; +36 30 573 1462 A Tanítóképző Főiskolai Kar és az Internátus szerves egységet képez. Minden nappali munkarendű hallgatónk számára tudunk bentlakást biztosítani.

Képzési helyek: Nagykőrösi képzési hely: H-2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. Budapesti képzési hely: H-1042 Budapest, Viola utca 2-4. Határon túli kihelyezett képzés: 540043 Marosvásárhely (Románia), 
Forradalom utca 6. Kari összhallgatói létszám: 1591 fő Nyílt napok időpontja, helyszíne: 2016. december 8. 09:30 2017. február 8. 09:30 Helyszín: Nagykőrös (H-2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) 2016. december 6. 10:00 2017. február 7. 10:00 Helyszín: Budapest (H-1042 Budapest, Viola utca 2-4.) regisztrációs link: www.kre.hu/nyiltnap

A budapesti képzési helyen kollégiumi elhelyezésként az alábbi helyszínt kínálja a Kar: Hotel Flandria H-1135 Budapest, Szegedi út 27. Hotel Flandriában három ágyas szobákban 180 főnek tudunk férőhelyet biztosítani az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, valamint a Tanítóképző Főiskolai Kar nappali munkarendű, állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgatói részére. A kollégium közelében található buszmeg­állóból a Keleti pályaudvar közvetlenül megközelíthető.

Tehetséggondozás A magas szintű szakmai munkát a felkészült oktatói kar és a korszerű infrastrukturális háttér (könyvtár, internet-hozzáférés, internátus), valamint a korszerűen felszerelt tantermek mellett a családias légkör, a személyes oktató-hallgató kapcsolat is elősegíti, amellyel Karunk minőség tekintetében az országos elsők között van. A Karon működő műhelyek lehetőséget kínálnak folyamatos továbbképzésre, elméleti és gyakorlati síkon egyaránt. A Károli Közösségi Napok, TDK-konferenciák, csendesnapok, sportrendezvények (24 órás kosárlabda mérkőzés, foci) tanulmányutak biztosítanak lehetőséget a reguláris oktatáson túli személyre szabott szakmai továbbfejlődésre. Szoros együttműködést ápolunk az SDG Diákmozgalommal, a Református Pedagógiai Intézettel, valamint a Magyar Református Szeretetszolgálattal és intézményeivel. A hallgatóinknak évről évre biztosítanak pályázati lehetőséget a karral szoros együttműködésben lévő civil szervezetek.

TFK

132

KARI INFORMÁCIÓK

133


SPORTKÖZPONT Egyetemünk egy nagyszabású beruházás keretében újította fel az intézmény legújabb épületét, mely így egyben a Károli sportéletének központja is lett. A komplexum külső és belső megjelenése, infrastruktúrája lenyűgöző.

KÁROLI HALLGATÓIÉS DIÁKSPORTKÖR 134 2014-ben a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség és a Károli Gáspár Református Egyetem hosszú és szoros együttműködésének eredményeként létrejött az egyetemi sportiroda, valamint a Károli Hallgatói- és Diáksportkör, melyek intézményesítették az Egyetemen a sportot, így a sportolni vágyó hallgatók immár szervezett keretek között tölthetik el szabadidejüket Egyetemünkön. A sportiroda személyesen, telefonon vagy e-mailben áll hallgatóink rendelkezésére és kínál különböző programokat, illetve sporttevékenységet az érdeklődök számára verseny-, vagy hobbiszinten egyaránt. A hallgatók a tanév során bármikor csatlakozhatnak a KRE Főnixek kiváló labdarúgó, kézilabda, röplabda, kosárlabda vagy vízilabda csapatához, részt vehetnek az egyetemek közötti izgalmas versengésben vagy társaikkal saját csapatot alkotva nevezhetnek az őszi és tavaszi sportnapok házi bajnokságaira. Természetesen a sportiroda biztosít minden szükséges felszerelést, hogy sportolóink a legjobb körülmények között élvezhessék a sport örömeit, valamint hogy mindehhez a kondíciójuk is megfelelő legyen. Az egyetemi konditermek is mindig nyitva állnak hallgatóink előtt. Elérhetőségek: Tel: +36 1 483 2850/451-es mellék Mobil: +36 30 915 8193 E-mail: sportiroda@kre.hu Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Elhelyezkedése, felszereltsége alapján tökéletes helyszínt biztosít mind az edzések, mind a sportesemények szervezésére, valamint méltó hazai pálya csapataink számára, ahol versenytársaikat fogadhatják. A röplabda-válogatott számára az állítható versenyháló, a kiválóan látható felfestések és a több mint hét méteres belmagasság garantálja a tökéletes körülményeket mind edzések, mind mérkőzések esetére. Kosárlabdázóink szükségletei is kiválóan illeszkednek termünk felszereltségéhez. A tömöracél, horganyzott kosárgyűrűk és a kiváló minőségű labdák nagyszerű élményt biztosítanak minden résztvevő számára.

135


KOSÁRLABDA

Egyetemünkön 2012 óta létezik férfi és női kézilabda csapat, melyeknek tagjai kiváló szakvezetők felügyelete mellett rendszeresen edzenek és versenyeznek hétről hétre a BEFS által rendezett Budapesti Egyetemi – Főiskolai Kézilabda Bajnokságban, ahol a hölgyek a 2014/2015ös, majd a 2015/2016-os tanévben is a 3. helyen végeztek. A Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója és a csapat tagja többek között a KEK-győztes és kétszeres magyar bajnok Deáki Dóra is, a Siófok KC balátlövője.

2014 őszi szemesztere újabb színfoltot hozott sportcsapataink palettájára. Hallgatóink immár női és férfi kosárlabda csapatainkba is jelentkezhetnek. Rendszeres edzési lehetőség mellett összemérhetik erejüket más csapatokkal az egyetemi ligában, ahol lányainkat a kétszeres magyar bajnok Lakatos Dóra irányítja a pályán a bajnoki címért folyó küzdelem során.

137

E-mail: kosarlabda@kre.hu

E-mail: kezilabda@kre.hu

FUTB AL L Egyetemünk labdarúgó illetve futsal csapata tekint vissza a leghosszabb múltra és méltán büszkélkedhet a legnagyobb fejlődéssel, valamint a legtöbb eredménnyel is létrejötte óta. A 2012 szeptemberében alakult csapat azóta a gyarapodás nyomán több alakulatra bővült és egyre több szinten szerepel. Rendszeres edzéseik mellett Budapest szinte összes egyetemi és szövetségi bajnokságában sikeresen lépnek pályára, Vitányi László személyében pedig nem csak egy tehetséges játékossal, hanem egy kiváló vezetőedzővel is erősödtek. E-mail: futball@kre.hu

RÖPLABDA A KRE röplabda-válogatottja 2014 októberében vehette át új pályáját az Egyetem nagyszabású beruházásában felújított Dózsa György úti épületében. A kezdő és haladó edzések mellett itt a női és a mix válogatott is bármikor méltó körülmények között fogadhatja az egyetemi bajnokságban részt vevő csapatokat, hogy idén is bizonyíthassák képességeiket és megőrizhessék a Budapest egyetemi bajnoka címet. E-mail: roplabda@kre.hu

Fotó: Ujvárosi Márk

136

K ÉZI L AB D A


STRANDRÖPLABDA

Mitévő legyen az ember, ha épp nincs kéznél egy nagy jégpálya, nem kedveli a „kemény” ütközéseket, de mégis jégkorongozni akar? 2015 óta Egyetemünkön a floorball szerelmesei is ütőt ragadhatnak. Csapataink heti rendszerességgel edzenek Dózsa György úti tornatermünkben, ahol mind a körülmények, mind a felszerelés adottak. Ha kedveled a sportágat vagy még nem ismered, de kipróbálnád, úgy egyetemi csapatunk a megfelelő hely számodra.

A Károlin a röplabda-csapattal szinte párhuzamosan alakult meg 2012 nyarán az Egyetem strandröplabda-válogatottja is. A játék szerelmesei a sikeres vizsgaidőszakot követően a nyári szünet ideje alatt is élvezhetik a napsütés és a röplabdázás minden örömét a Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnoksághoz vezető úton, ahol párokban is próbára tehetik erejüket és képességeiket.

139

E-mail: roplabda@kre.hu

E-mail: floorball@kre.hu

STRANDKÉZILABDA A KRE azon kevés hazai felsőoktatási intézmény egyike, mely saját vízilabda-csapattal büszkélkedhet. Egyetemünk heti rendszerességű edzést biztosít hallgatóinak. A világbajnok és nemzeti válogatott Gór-Nagy Miklós által erősített férfi gárda mellett megszületőben van női csapatunk is, Pócsi Bianka a 27. Nyári Universiadén ezüstérmes magyar egyetemi női válogatott tagjának közreműködésével.

Férfi és női kézilabdásainknak sem kell tétlenkedniük a nyáron. A tanév során elért sikereiket és élményeiket a szünetben még tovább gyarapíthatják. A strandkézilabda egyedi szabályaival, forró hangulatú és pörgős meccseivel mind a játékosoknak, mind a nézőknek egyaránt nagyszerű élményt kínál. 2013 óta csapataink ebben az izgalmakkal teli és látványos nyári sportágban is kipróbálhatják magukat és képviselhetik Egyetemünket. 2015-ben országos bajnok, 2016-ban országos és budapesti második lett a női csapat, míg a férfiak 2016-ban harmadik helyen végeztek.

E-mail: vizilabda@kre.hu

E-mail: kezilabda@kre.hu

VÍZIL A B D A

Fotó: Ujvárosi Márk

138

F L OOR B AL L


SPORTOLÓ HALLGATÓINK, AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK „POLITIKAI AMBÍCIÓIM ELÉRÉSÉHEZ NAGY SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM KIVÁLÓ OKTATÓI.”

„SZERETEM A KÁROLIN AZ OKTATÓK ÉS A DOLGOZÓK EMBERKÖZPONTÚ HOZZÁÁLLÁSÁT ÉS SEGÍTŐKÉSZSÉGÉT, AMIVEL MINDEN NAP TÁMOGATJÁK A HALLGATÓKAT.”

140

141

Szabó Gabriella Háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakozó

Tibolya Péter

„A KÁROLIN ÚGY SZEREZHETEK MODERN, JÓL HASZNOSÍTHATÓ ÉS KÉZZEL FOGHATÓ TUDÁST RENDKÍVÜL KÉPZETT, SZAKMÁJUKBAN ELISMERT TANÁROKTÓL, HOGY AZ ÉLSPORTTAL MAXIMÁLISAN ÖSSZE TUDOM HANGOLNI A TANULMÁNYAIMAT ÉS KOMPROMISSZUMMENTESEN ÉLHETEK MINDKÉT SZENVEDÉLYEMNEK.”

„AZÉRT SZERETEM A KÁROLIT, MERT OLYAN KIVÉTELES MÓDON TÁMOGATJÁK A SPORTOLÓK ÉLETÚTJÁT A TANULMÁNYAIK SORÁN, AMELY PÉLDAÉRTÉKŰ LEHET BÁRMELYIK FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZÁMÁRA.”

Szilágyi Áron kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kardvívó

Gór-Nagy Miklós Világbajnok vízilabdázó

Fotó: Ujvárosi Márk

Világ- és Európa-bajnok öttusázó


KERÜLJ KONDIBA A KÁROLIVAL

142

Egyetemünk a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség egyik alapítójaként őszinte meggyőződéssel vallja, hogy csak­is ép testben lakozhat ép lélek, így nagy hangsúlyt fektet és kiemelt figyelmet fordít a hallgatók szellemi és erkölcsi fejlődésén túl a testi egészségük megőrzésére és javítására is. Hiszünk abban, hogy a sportnak nemcsak jelentős közösségépítő ereje van, de komoly szerepet játszik a fiatalok erkölcsi fejlődésében is, így igyekszünk változatos, tartalmas és hasznos programokat, sportolási lehetőségeket biztosítani számukra. Ennek megfelelően a különböző sportágakban magas szintet képviselő csapatainkon túl szeretnénk kielégíteni a szabadidős szinten tevékenykedők igényeit és szeretnénk bevonni minél több hallgatót az egyetemi sportéletbe. Ezen céltól vezérelve indult útjára 2014 októberében a „Kerülj Kondiba a Károlival” elnevezésű program, melynek a Bölcsészettudományi Kar legújabb létesítménye, az újjávarázsolt Dózsa György úti épület ad otthont. A komplexum mind méreteit, mind felszereltségét és elhelyezkedését tekintve kiváló kereteket biztosít a hallgatók számára, hogy a tanév során bármikor élvezhessék a sport örömeit Egyetemünk falai között. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy minél több különböző lehetőséget kínáljunk a szabadidő aktív, kedvezményes és valóban minőségi keretek között történő eltöltésére. Állandóan bővülő kínálatunkban az aerobik és az aviva torna éppúgy megtalálható, mint a zumba. A zene és a tánc szerelmesei néptáncra vagy modern- és kortárstáncra jelentkezhetnek. A küzdősportok kedvelőinek pedig vívást, boxot, thai boxot (muay thai) vagy akár női önvédelmet tudunk ajánlani.


HALLGATÓI ÉLET Egyetemünkön pezsgő diákélet zajlik. Campusaink elhelyezkedése vonzó hallgatóink számára, ugyanis olyan kulturális közeget kínálnak, amit a Karok sokrétűen ki tudnak használni. Hallgatóink aktív közösségi és tudományos életet élnek. Ízelítő a programokból: §§ könyvbemutatók, vitaestek, művészeti napok §§ őszi és tavaszi tréninghét szakmai, kulturális programokkal §§ hallgatói tehetségnapok §§ konferenciák, szimpóziumok, szakmai fórumok §§ sportrendezvények §§ imaközösség és bibliaórák („lelki tízóraik”)

143


144

ÖSZTÖNDÍJ-LEHETŐSÉGEK

ÖNKÉNTES LEHETŐSÉGEK A KÁROLIN

Károli Ösztöndíj A Károli Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az első helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik Egyetemünk polgáraivá válnak. Az ösztöndíjra minden első éves, önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben vesz részt és első helyen jelölte meg Egyetemünket. Az ösztöndíjat a hallgatók a 2017/2018-es tanévben két alkalommal – félévenként – pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Számunkra fontos, hogy az Egyetem anyagi támogatással is biztosítsa, hogy a rászorulók se maradjanak ki a felsőoktatásból. 2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013as tanévben összesen 10 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között, a 2013/2014-es tanévben közel 13 millió forintot, a 2014/2015-ös tanévben 14,5 millió forintot, a 2015/2016-os tanévben pedig több mint 15 millió forintot.

A Károli Gáspár Református Egyetem kiemelt figyelmet fordít egyházi és világi szervezetek önkéntes szolgálatának megerősítésére, ahol az önkéntesség különféle formáit szervezett keretek között az ország számos pontján kipróbálhatják az Egyetem hallgatói és oktatói. Az Egyetem széleskörű együttműködés keretében várja egyéni és csoportos formában azok szolgálatát, akik a társadalmi felelősségvállalás jegyében közösségi ügyeket támogatnak a legkülönbözőbb társadalmi és kulturális integrációs projektekben, sérült és egészséges közösségekben, hátrányos helyzetű, kisebbségben élő és szociálisan rászoruló csoportok számára.

Károli Kiválósági Ösztöndíj Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendben, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

BEMUTATKOZÁS A hallgatók egyetemi szintű képviseletét az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat (KRE HÖK, EHÖK) látja el. A KRE HÖK célja és feladata többek között az Egyetemre beiratkozott, azzal hallgatói jogviszonyban állók, azaz a hallgatók érdekképviseletének ellátása valamennyi őket érintő – felsőoktatási – kérdésben, minden egyetemi, regionális, illetve országos testületben. Az EHÖK feladata továbbá a hallgatók egyetemmel kapcsolatos ügyeiben történő segítségnyújtás; a kari hallgatói önkormányzatokkal való kapcsolattartás, egyeztetés; a hazai – különös tekintettel a HÖOK – és nemzetközi hallgatói szervezetekkel történő kapcsolatteremtés, illetve együttműködés, valamint a szükséges anyagi feltételek megléte esetén kulturális, sport és szociális szervezeti egységek létrehozása, irányítása.

Eötvös Károly Ösztöndíj Az Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara lehetőséget biztosít az alapképzési és osztatlan mesterképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben első helyen jelentkező, felvételi pontszámaik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinak a tanulmányokkal kapcsolatos költségek csökkentésére az Eötvös Károly Ösztöndíj program keretében.

A Károli Ösztöndíj pályázat feltételrendszerében az aktív közösségi tevékenységet végző hallgatókat külön értékeli. Egyetemi önkéntes programunk célja, az értékteremtés, közösségformálás, kapcsolatépítés, munkatapasztalatok szerzése, új készségek tanulása és fejlesztése, valamint más kultúrák meg­ismerése.

EHÖK

145


§§ Az Egyetemi Önkormányzat tagönkormányzatai (melyek önálló alapszabállyal rendelkeznek): §§ az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata, §§ a Bölcsészettudományi Kar Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzata, §§ a Hittudományi Kar Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzata, §§ a Tanítóképző Főiskolai Kar Hallgatói Önkormányzata.

146

A KRE HÖK legfőbb döntéshozó szerve az Elektori Gyűlés, amely általában az EHÖK elnök által kiírt időpontokban, de legalább szemeszterenként egy rendes ülést tart. Az operatív feladatok ellátását a 3 fős Elnökség végzi. Az EHÖK 7 hallgatót (EHÖK Elnöke, minden karról legalább 1-1 hallgató) delegál az egyetem legfőbb döntéshozó szervébe, a Szenátusba, mindemellett részt vesz a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény által előírt egyetemi bizottságok munkájában. Az EHÖK a kari hallgatói önkormányzatokat támogató tevékenységeken kívül programszervezési tevékenységet is folytat.

NEPTUN NEPTUN – tanulmányi és nyilvántartási rendszer A Neptun.net rendszer az egyes felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) tanulmányi és pénzügyi adminisztrációjának, oktatási, oktatásszervezési feladatainak nyilvántartását ellátó információs rendszer. Minden jelentkező, aki felvételt nyer a Károli Gáspár Református Egyetemre, a Tanulmányi Osztálytól kapja meg a regisztrációhoz szükséges ún. NEPTUN kódját és jelszavát. Az Egyetem (Tanulmányi Osztály, tanszéki ügyintézők, oktatók és hallgatók egyaránt) a Neptun.net tanulmányi és nyilvántartási rendszert alkalmazza a hallgatói nyilvántartással és az oktatásszervezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására. A rendszer elérésének módja és a hallgatói funkciók használatának részletes ismertetése a http://www.kre.hu/neptun oldalon található.

IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS Idegenyelv-oktatás a Károli Gáspár Református Egyetemen Az Egyetem biztosítja a hallgatók számára az oklevél kiadásának feltételeként előírt nyelvvizsgához az általános és szaknyelvi idegennyelv-oktatást. Az Idegen Nyelvi Lektorátus és Vizsgaközpont székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 4. A Lektorátus egyben THEOLINGUA Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpont is, ahol államilag elismert nyelvvizsgát lehet tenni. A Lektorátus általános nyelvoktatás keretében angol, finn, francia, kínai, német, norvég, olasz, orosz, portugál és spanyol, illetve igény esetén más nyelvi kurzusokat is indít kezdő és haladó szinten. Az ÁJK-n jogi, a HTK-n egyházi szaknyelvet oktatunk, a pszichológia szakos hallgatók pszichológiai szaknyelvet tanulhatnak. Minden Kar hallgatója felveheti az általános nyelvi órákat, bekapcsolódhat más Kar nyelvóráiba is. Az oktatás 8-16 fős csoportlétszámban történik, nyelvi laborunk az idegen nyelvet tanulók rendelkezésére áll. Az általános nyelvórák jelenlegi – rendkívül kedvezményes – díja félévenként 10.000 Ft. Ennek megfizetése alól mentesülnek olyan tantárgy esetében, amely az általuk végzett szak mintatantervében kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként szerepel. A THEOLINGUA Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpontban felkészítő tanfolyamok segítik a vizsgázni szándékozókat angol, német, illetve olasz nyelvből. A KRE hallgatói részére mind a felkészítő tanfolyam, mind a nyelvvizsga térítési díjából kedvezményt biztosítunk. Jogász hallgatóinknak PROFEX jogi és közigazgatási szaknyelvi felkészítő tanfolyamokat szervezünk. További információ: www.kre.hu/inyl www.theolingua.hu

147


KÖNYVKIADÁS

148

Az elmúlt évben megújult Egyetemünk könyvkiadási rendszere. Az eddigi kiadványokat felváltotta az Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata, a Károli Könyvek, amely alapvetően három alsorozatra tagolódik. Az egyik alsorozatba tartoznak a monografikus jellegű munkák, egy másik, külön alsorozatba soroljuk a tanulmány- és konferenciaköteteket. A harmadik alsorozat pedig a forráskiadványokat, fordításokat, műfordításokat öleli fel. A Károli Könyvek sorozat egyes köteteinek kiadása dékáni hatáskör. A sorozat szerkesztője Dr. Sepsi Enikő, a Bölcsészettudományi Kar dékánja. Az Egyetem korábbi, negyedévenként megjelentetett folyóirata, a Studia Caroliensia megújult formában, az Egyetem Szenátusának döntése alapján 2011-től évkönyvként él tovább, azaz évenként egy átfogó témában jelennek meg benne az Egyetem oktatóinak tudományos írásai. Az évkönyv megjelenését szerkesztőbizottság felügyeli. A kari jegyzeteket az oktatói kezdeményezésű Patrocinium Kft. adja ki önköltségi áron és a L’Harmattan Kiadó segítségével terjeszti. Az Egyetem és a Kiadó megállapodása szerint a Kiadó a megjelentetett kötetekből igyekszik e-bookokat fejleszteni, amelyeket aztán az Egyetem oktatóinak és hallgatóinak rendelkezésére bocsát.

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

Az ERASMUS ösztöndíjprogram keretein belül Egyetemünk 23 országba és 95 felsőoktatási intézménybe kínál külföldi részképzési lehetőséget. Hallgatóink tanulmányi félévre vagy szakmai gyakorlatra is pályázhatnak, és egy szemeszter erejéig tartózkodhatnak az általuk választott országban, intézményben. További információk (választható intézmények listája, pályázati feltételek stb.) az Erasmus Iroda honlapján találhatók: www.kre.hu/erasmus Egyetemünk az Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás (ICM) programnak köszönhetően a 2015/2016-os tanévtől kezdve Európán kívüli területeken, dél-koreai, amerikai és kanadai egyetemekre is kínál féléves tanulmányi ösztöndíjakat.

A CEEPUS (Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogram) kere­tében jelenleg a Bölcsészettudományi Kar ápol szakmai kapcsolatot külföldi egyetemekkel. A germanisztika-néderlandisztika szakos hallgatók a Language and Literature in a Central European Context, a germanisztika-német szakos hallgatók Dyslexia in Learning and Teaching of Foreign Languages, a szabadbölcsész és anglisztika szakos hallgatók pedig az Inter-American Studies CEEPUS hálózat keretében utazhatnak ki a partneregyetemek egyikébe. További információk a programról: www.kre.hu/szabadbolcsesz/index.php/ceepus A már említetteken felül több kétoldalú megállapodás teszi lehetővé távolabbi országokban is a tapasztalatcserét, részképzést. Legfontosabb partnerintézményünk a Calvin College (USA), ahová rendszeresen utaznak ki hallgatóink, hogy az egyhónapos részképzés keretein belül szakmai ismereteiket bővítsék, és életre szóló élményben részesüljenek. Az EMLex program elsősorban a nyelvészeti érdeklődésű mesterképzésre jelentkező hallgatóknak kínál nemzetközi specializációs lehetőséget. A közösen kidolgozott curriculum kurzusainak egy részét a hallgatók az anyaegyetemen látogatják (helyi modulok), míg a 2. szemeszter törzsanyagának moduljait mindig a képzésben résztvevő valamelyik partneregyetem egyikén végzik. A hallgatók és oktatók kiutazását kölcsönös Erasmus szerződések biztosítják, a képzés elvégzéséről pedig az abban résztvevő egyetemek közös bizonyítványt állítanak ki. A Keteli nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakirányos, valamint japanológia mesterképzési szakos hallgatóink képzési

149


150

idejük alatt a japán állami ösztöndíjak, a Japán Alapítvány ösztöndíjai és a partner egyetemeink (Osaka University, Oita University, Gunma University, Josai University) által biztosított ösztöndíjak révén egyetemi szintű részképzésben vehetnek részt. Graduális képzésük befejeztével kutatói ösztöndíjra pályázhatnak számos élvonalbeli japán egyetem (pl. Kyoto University, Waseda University, Osaka University) posztgraduális programjára. Hittudományi Karunk hagyományosan jó külföldi kapcsolatai révén mód nyílik arra is, hogy évente néhányan külföldi egyetemeken folytassanak kutatómunkát (Universität Bern, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Universität Bonn, Universität Tübingen, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg).

DIÁKHITEL Mi a Diákhitel célja? A Diákhitelt 2001-ben hívta életre a Magyar Köztársaság Kormánya. Részlet a hallgatói hitelrendszert létrehozó 119/2001. (VI. 30.) kormányrendeletből: „A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint hogy a Kormány hosszú távon biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében. E célok hosszú távon is biztonságos és költséghatékony megvalósítása céljából, valamint a diákhitelrendszer méretei, társadalmi, gazdasági és költségvetési kihatásai miatt a Kormány a hallgatói hitelrendszert a megfelelő állami intézmények és állami tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel Központ Részvénytársaság és ezen szervezetek közötti szoros együttműködés elősegítésével kívánja létrehozni és működtetni, beleértve annak forrásteremtési, hiteligénylési, folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos folyamatait.” A diákhitel rendszerben kétfajta hitel igényelhető: a klasszikus szabad felhasználású Diákhitel 1 mellett választhatóvá vált a ki-

zárólag a képzés önköltségére fordítható kötött felhasználású Diákhitel 2. Közös jellemzőik: §§ Nincs hitelbírálat. Nem kell kezes és egyéb fedezetre sincs szükség. §§ Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 40 év alatti, magyar állampolgárságú vagy a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelő hallgatók vehetik igénybe. §§ Maximum 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, 11 félévnél hosszabb képzési idejű osztatlan képzésben a képzési idő mértékéig legfeljebb 14 tanulmányi félévre. §§ A jogszabályok tiltják, hogy a Diákhitel 1 és Diákhitel 2 kamatából üzleti haszon képződjön. §§ Csakúgy, mint minden hitel, a Diákhitel 1 és Diákhitel 2 is kamatozik attól kezdve, hogy az első összeget átutalják a hallgató, illetve a felsőoktatási intézmény folyószámlájára. §§ A törlesztést csak a hallgatói jogviszony megszűnése utáni negyedik hónaptól, illetve legkésőbb a 40. életév betöltése után kell elkezdeni. A törlesztés szabályait úgy alakították ki, hogy a visszafizetés rugalmas és teljesíthető legyen, emellett lehető­ ség van a törlesztés mérséklésére és különféle kedvezmények igénybevételére. Törleszteni akkor is kell, ha valakinek nincs munkaviszonya. §§ A törlesztőrészlet a törlesztés első két naptári évében a minimálbérhez, később a két évvel korábbi jövedelemhez igazodik. Bárki szabadon felgyorsíthatja a hitel-visszafizetést azzal, hogy díjmentesen előtörleszt, akár a tanulmányi évek alatt is. §§ A Diákhitel 1 és a Diákhitel 2 igénylése rendkívül egyszerű és gyors. A Diákhitel Direkt nevű elektronikus hiteligénylési oldalán kitölthetőek az igényléshez szükséges nyomtatványok, melyeket a Diákhitel Központtal együttműködő bankfiókokban, takarékszövetkezetekben, postahivatalokban és a felsőoktatási intézményekben lehet leadni. Lehetősége van arra is, hogy az Egyetemen használatos NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási

151


rendszer felületén töltse ki a szükséges adatlapokat. Az itt kitöltött hiteligénylések nyomtatására és leadására kizárólag az Egyetem Tanulmányi Osztályain vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatainak egyikén van mód.

152

A szabad felhasználású Diákhitel 1 sajátos jellemzői §§ A Diákhitel 1 bármire szabadon elkölthető. §§ Bármilyen finanszírozási formában (állami ösztöndíjas, önköltséges) részt vevő aktív jogviszonyú hallgató igényelheti. §§ A hallgató számára folyósítja a Diákhitel Központ. §§ Egy félévre maximum 250 ezer forint igényelhető. Havi részletekben vagy félévenként egy összegben is felvehető a hitel. §§ A Diákhitel 1 kamata változó. A 2016/2017-es tanévben érvényes kamatláb: 3,75%. A kötött felhasználású Diákhitel 2 sajátos jellemzői §§ A Diákhitel 2 megoldja a magas képzési önköltségek problémáit. §§ Csak önköltséges képzésben részt vevő hallgató veheti fel és akkora összeget, amekkora a képzésének féléves önköltsége, azaz az Egyetem felé fennálló fizetési kötelezettsége. §§ Közvetlenül az Egyetemnek folyósítja a Diákhitel Központ. §§ A Diákhitel 2 állami kamattámogatással működik. Az ügyfél által fizetendő kamat évi 2%, a fennmaradó kamatrész különbözetét az állam havonta egészíti ki. Ne feledje, a diákhitelek felvétele felelős döntést kell, hogy jelentsen. A kölcsön igénylése hosszú távú pénzügyi elköteleződést jelent, de aki befektetésként tekint a továbbtanulásra, érdemes mérlegelnie a Diákhitel felvételét. További információ: www.diakhitel.hu

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS Bethlen Gábor Kollégium H-1116 Budapest, Temesvár u. 16–18. Tel.: + 36 1 203 2384 Fax: + 36 1 204 7897 E-mail: bethlen_koll@kre.hu A Bethlen Gábor Kollégiumba elsősorban a Bölcsészettudományi Kar hallgatói nyerhetnek felvételt, azonban ha lehetőség nyílik rá, szívesen fogadják az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóit, illetve külsős hallgatókat és szállóvendégeket is. Egyetemünk Bethlen Gábor Kollégiuma az intézménytől – tömegközlekedési eszközök igénybevételével – 25 percre található Újbudán. Bocskai István Szakkollégium H-1042 Budapest, Hajnal u. 13. Tel.: + 36 1 370 9984 Az Állam- és Jogtudományi Karnak saját kollégiuma van az oktatási épülettől 200 m-re, amely 50 fő ré­ szé­re biztosít elhelyezést. A Bocskai István Kollégium alapfeladata, hogy azoknak a Karra felvett állami ösztöndíjas, nappali munkarendű, illetve állami ösztöndíjban részesülő doktori képzésben részt vevő és a bentlakásos ellátásra szoruló hallgatóknak az elhelyezését biztosítsa a tanulmányaik ideje alatt, akik a képzési hely (Budapest) közigazgatási határain kívül rendelkeznek állandó lakhellyel.

153


HTK Internátus H-1092 Budapest, Ráday u. 28. Tel.: +36 1 476 3200 A Hittudományi Kar hallgatóinak a Kar épületegyüttesében található Internátusban tudunk szállást biztosítani. 154

TFK Internátus H-2750 Nagykőrös, Arany János u. 28. Tel.: +36 53 350 064 A Tanítóképző Főiskolai Kar és az Internátus szerves egységet képez. Minden nappali munkarendű hallgatónk számára tudunk bentlakást biztosítani. Internátusunk az Arany János utcában található, melyben összesen 120 hallgatót tudunk elhelyezni. A TFK budapesti képzési helyére felvételt nyert hallgatóknak kollégiumi lehetőségként kínálja Egyetemünk az alábbi helyszínt: Hotel Flandria H-1135 Budapest, Szegedi út 27. A Hotel Flandriában három ágyas szobákban, 180 főnek tudunk férőhelyet biztosítani az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, valamint a Tanítóképző Főiskolai Kar nappali munkarendű, állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgatói részére. A kollégium közelében található buszmegállóból a KRE BTK Dózsa György úti oktatási épülete és a Keleti pályaudvar közvetlenül megközelíthető.

TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK A hallgatók részére az Egyetemen az alábbi juttatások érhetők el: A) teljesítmény alapú támogatás §§ tanulmányi ösztöndíj §§ köztársasági ösztöndíj §§ intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj B) szociális alapú támogatás §§ rendszeres szociális ösztöndíj §§ rendkívüli szociális ösztöndíj §§ a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része §§ a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja §§ alaptámogatás A hallgatói juttatásokról és a hallgatók által fizetendő térítésekről részletesen az Egyetem Hallgatói térítési és juttatási szabályzatában tájékozódhat.

155


156

DIÁKIGAZOLVÁNY

PÉNZÜGYEK, A TANULÁS FINANSZÍROZÁSA

Diákigazolványt a sikeres felvételt és a beiratkozást követően, a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben indított igénylési kérelemmel lehet igényelni.

A magyar felsőoktatás napjainkban komoly átalakuláson megy keresztül. Az állami ösztöndíjas helyek csökkenésével, az önköltségek kiterjesztésével a 2017-ben jelentkezők jelentős anyagi kihívás elé kerülnek. Amennyiben a felvételi előtt álló diák egy másik város egyetemén-főiskoláján szeretne továbbtanulni, az utazás és a szállás díjaival megnövekedett költségekkel kell számolnia, a tankönyvekre, megélhetésre szánt kiadások mellett.

Elsőként az Okmányirodában kell díjmentesen ún. NEK azonosítót igényelni, majd a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben kell elindítani a diákigazolvány-igénylést. Az igénylést követően postai úton a hallgató a lakcímére kapja meg a diákigazolványt, amit minden félév elején a Tanulmányi Osztályon kell a hallgatónak érvényesíttetnie. Diákkedvezmények: §§ Utazási kedvezmények §§ Vasúti kedvezmények §§ Távolsági busz kedvezmények §§ BKV kedvezmények Kulturális kedvezmények: §§ Múzeumi kedvezmények §§ Könyvtári kedvezmények §§ Kereskedelmi kedvezmények További információ: Diákigazolvány Ügyfélszolgálat: www.diakigazolvany.hu

Milyen megoldások állnak a jelentkezők rendelkezésére 
a felsőoktatás pénzügyi kihívásaira? §§ Kedvező árú kollégiumi elhelyezés §§ Tanulmányi, kulturális, szociális ösztöndíjak (pl. Károli ösztöndíj: az ösztöndíjban részesített hallgatók önköltségének 75%-át, 50%-át vagy 25%-át fedezi) §§ Diákkedvezmények a jegyzetboltokban §§ Munkavállalás a tanulmányok mellett, mely a későbbi munkába állást is megkönnyítheti §§ Szabad felhasználású Diákhitel 1, valamint a kizárólag önköltségre fordítható Diákhitel 2 adta lehetőségek

157


FELVÉTELI MENETREND (A pontos határidők a kiadvány szerkesztésének zárásakor még nem ismertek, a későbbiekben a felvi.hu oldalon tájékozódhatnak.)

158

A 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban történő jelentkezés során legfeljebb hat helyet lehet megjelölni. A jelentkezési határidő a 2017. szeptemberben induló képzésekre: 2017. február 15. A felvételi jelentkezés már kizárólag az Oktatási Hivatal által e célra biztosított informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon lehetséges. Elektronikus jelentkezés: regisztrációt követően, az elektronikus felvételi adatlap kitöltésével a www.felvi.hu honlapon keresztül történhet. E-felvételi hitelesítő adatlapok beküldése, illetve Ügyfélkapu-regisztráción keresztüli hitelesítés határideje: 2017. február 23. A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során egy alkalommal módosíthatja, legkésőbb a besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig. További fontosabb időpontok: §§ 2016. december: a felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelentetése a www.felvi.hu honlapon és az e-felvételi indulása. §§ 2017. július eleje (besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig): -- a sorrendmódosítás határideje, -- a jelentkezés benyújtását követően megszerzett nyelvvizsgára, érettségi bizonyítványra, érettségi tanúsítványra, oklevélre, szakképzettséget igazoló okiratra, illetve egyéb jogcímekre vonatkozó adatok, okiratok, igazolások másolata benyújtásának végső határideje. §§ Várhatóan 2017. július vége: a felvételi ponthatárok megállapítása. §§ 2017. augusztus: pótfelvételi időszak.

Kiadó: Prof. Dr. Balla Péter Károli Gáspár Református Egyetem 1091 Budapest, Kálvin tér 9. E-mail: rektori.hivatal@kre.hu Tel.: +36 1 455 9060 Fax.: +36 1 455 9062 Grafika: Digitaltosh Kft. Nyomda: www.xrx.hu www.KRE.hu A szerkesztés lezárva 2016. november 25-i dátummal.


ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR H-1042 Budapest, Viola u. 2–4. Tel.: +36 1 370 8601 n Fax: +36 1 370 8601/109-es mellék E-mail: dekanihiv.ajk@kre.hu n Honlap: www.kre.hu/ajk

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR H-1088 Budapest, Reviczky u. 4. Tel.: +36 1 483 2900 n Fax: +36 1 483 2905 E-mail: dekan.btk@kre.hu, dekanititkarsag.btk@kre.hu Honlap: www.kre.hu/btk

HITTUDOMÁNYI KAR H-1092 Budapest, Ráday u. 28. Tel.: +36 1 218 0266 n Fax: +36 1 217 2403 E-mail: dekanihivatal.htk@kre.hu n Honlap: www.kre.hu/htk

TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR H-2750 Nagykőrös, Hősök tere 5. Tel.: +36 53 350 885 n Fax: +36 53 351 393 E-mail: tfk.tanoszt@kre.hu n Honlap: www.kre.hu/tfk

i

A Károl

* jobb y g e l . 7 a én i intézm tatás felsőok gban. az orszá

* HVG Diploma 2017 - összesített képzési rangsor

www.kre.hu

Felvételi tájékoztató 2017  

Károli Gáspár Református Egyetem felvételi tájékoztatója.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you