Page 1

TYÖELÄMÄ

MUUTOKSESSA


2


Työ- ja elinkeinoelämän muutosten ennakoinnin merkitys kasvaa entisestään. Suurten ja pienten trendien tunnistaminen on elintärkeää. Karelia-ammattikorkeakoulu on kehittänyt Työelämä muutoksessa 2020 -ohjelman vastaamaan tulevaisuuden työelämän muutoksiin.

Työelämä muutoksessa 2020 –ohjelma koostuu » Työelämä muutoksessa -luentosarjasta » Työelämän valmennusohjelmista » Työelämän asiantuntijapalveluista Ohjelma on kehitetty Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneiden kanssa. 3


TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA 2020 -luentosarja » Postnokialainen Suomi, rytmitalous ja uuden työn tuottavuusresepti » Menestyskulttuurin luominen » Suomi 2.0 » Työhyvinvoinnin johtaminen » Myynnistä innostuminen ja can do –asenne » Palvelujen tuotteistaminen » Näkökulmia johtamiseen -luennot

ota yhteyttä: Jari Uimonen, jari.uimonen@karelia.fi, +358 50 530 6811 Harri Mikkonen, harri.mikkonen@karelia.fi, +358 50 5020402

4

TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA 2020 -luentosarja

nnoista Lue lisää lue a.fi/ www.kareli tyoelamaamuutoksess 2020


Postnokialainen Suomi, rytmitalous ja uuden työn tuottavuusresepti 25.9.2013 klo 09.00 - 15.15 Karelia-amk, Auditorio 139 I krs., Sirkkalantie 12, 80101 JOENSUU

Menestyskulttuurin luominen 31.10.2013 klo 8.00 -12.00, Karelia-amk, Auditorio 139 I krs., Sirkkalantie 12, 80101 JOENSUU

Juha Laakkonen

Ilkka Halava

Yritysvalmentaja ja tulevaisuuden tutkija. 20 vuoden kokemus myynnistä, markkinnoinnista, tuotekehityksestä ja liikkeenjohdon tehtävistä. Postnokialainen Suomi » elinkeinorakenteen murros vaatii hartiavoimin työtä » kuluttajakansalaisuus muuttaa suomalaista työympäristöä Rytmitalous » lineaaritalouden taakan karistaminen rytmitalouden tieltä » talouden ja työn rytmiikan ymmärtämisellä tulosta Uuden työn tuottavuusresepti » tietointensiivisen työn tuottavuuden rakentuminen » tuottavuus kasvuun muuttamalla työn käytäntöjä

Toimitusjohtaja vuodesta 2008, useiden yritysten hallituksissa ja lukuisia luottamustehtäviä. » Lappsetin tarina, visio, arvot ja strategia » Yrityksen kannustava johtaminen » Palvelujohtaminen » Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen » Vastuullinen yritys ja kasvun aikaansaaminen Lappset Group Oy on Euroopan johtavia yrityksiä leikki- ja liikuvvvntapaikkavälineiden valmistajana. Lappsetin tuotteita viedään yli 50 maahan, Eurooppaan ja Aasiaan. Lappsetin konsernissa on noin 350 työntekijää kahdeksassa eri maassa.

TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA 2020 -luentosarja

5


Suomi 2.0

Risto Linturi

Kuvaaja: Antti Kirves

27.11.2013 klo 9.00 - 12.00 Karelia-amk, Auditorio 139 I krs., Sirkkalantie 12, 80101 JOENSUU

Toiminut useiden yritysten kehitysjohdossa ja hallituksissa. Innovaattori, luova- ja muutosjohtaja, tulevaisuuden näkijä ja tietoyhteiskunnan rakentaja. Kansantalouden haasteet 2020-luvulle » Radikaalit kasvualueet ja uudistuminen » Tulevaisuusvaliokunnan

Radikaalit teknologiat -hanke

Teknologiset murrokset » Lähivalmistus (3D-tulostus), robottiliikenne, ener-

giateknologia, etäläsnäolo, terveydenhuolto, opetustoimi ja muu osaamisen siirto, tietotekniikan radikaali muutos, uudet sosiaaliset teknologiat, uudet materiaalit » Muut nousevat radikaalit teknologiat

6

Työhyvinvoinnin johtaminen 23.1.2014 klo 9.30 - 15.30 Karelia-amk, Auditorio MUKA 139, Sirkkalantie 12 A, 80100 Joensuu

Juhani Ilmarinen

Perehdyttää osallistujat työhyvinvoinnin perustana olevaan työkykyyn, sen rakenteeseen sekä niihin tekijöihin, joiden avulla voidaan edistää työhyvinvointia. Työnantajan, esimiehen ja työntekijän yhteisvoimin voidaan vaikuttaa tutkimusten perusteella niin työkykyyn kuin työhyvinvointiin. Kouluttajana on emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, joka on tehnyt pitkän uran Työterveyslaitoksella. Ilmarinen on rakentanut kollegoidensa kanssa uudet työhyvinvoinnin kartoittamisen ja edistämisen menetelmät Teknologiateollisuuden työhyvinvointihankkeeseen Hyvä työ – Pidempi työura (2010-2015).

TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA 2020 -luentosarja


Myynnistä innostuminen ja can do –asenne

Palvelujen tuotteistaminen 15.4.2014 klo 13.00 - 17.00

13.2.2014 klo 13.00 - 16.00 Karelia-amk, Auditorio MUKA 139, Sirkkalantie 12 A, 80100 Joensuu

Jari Parantainen

Henkka Hyppönen

Henkka Hyppönen tekee vuodessa kymmeniä valmennuksia pienille ja suurille yrityksille. Hän haluaa johdattaa sekä esimiehet, että alaiset intohimoiseen tapaan tehdä työtä ja päästämään irti pakonomaisesta suorittamisesta. Mediasta Henkka tunnetaan Hyvät ja huonot uutiset-ohjelman vetäjänä, mutta hän on myös tutkimus-, ja konseptitoimiston luova johtaja. Toimisto tarjoaa asiakkailleen syvällistä kohderyhmänäkemystä, tehden esimerkiksi brändistrategiaa kansainväliselle urheiluvälinevalmistajalle. Laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot tarjoavat mahdollisuuksia asiantuntevien kumppaneiden hyödyntämiseen.

Rapakon takana jopa kolme myyjää neljästä menettää työnsä vuoteen 2020 mennessä. Sama tsunami iskee myös Suomeen hiukan myöhemmin. Vain vikkelimmät selviävät. Nyt on syytä käynnistää valmistelut. Esityksen jälkeen tiedät keinot, joiden avulla jopa suomalainen yksinyrittäjä yltää satojentuhansien eurojen voittoihin – isommista konklaaveista nyt puhumattakaan. Yrittäjä ja tuotteistaja Jari Parantainen on paatunut ammattivaras ja varastetun tavaran (ideoiden) välittäjä. Hänen mottonsa onkin savolaisittain ”Minkä nuorena varastat, sen vanhana omistat”. Jari on suosittu ja suorasanainen kouluttaja, joka vetää vuosittain lähes sata eri koulutusta tai työpajaa eri puolilla Suomea. Hän on myös tuottelias kirjoittaja, jonka kestohittejä on Tuotteistaminen (2007).

TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA 2020 -luentosarja

7


Näkökulmia johtamiseen on Karelia-ammattikorkeakoulun, Pohjois-Karjalan aikuisopiston sekä PohjoisKarjalan kesäyliopiston yhteistyössä järjestämä luentosarja. Näkökulmia johtamiseen tukee johtamisen kehittymistä ja hyvää johtamiskulttuuria. Luennoilla johtajuutta lähestytään asiantuntijoiden johdolla ajankohtaisista näkökulmista. Luentosarja on kohdennettu esimiestehtävissä toimiville tai esimiestehtäviin valmentautuville.

Näkökulmia johtamiseen -luennot syksy 2013 ja kevät 2014 Pohjois-Karjalan Ammattiopiston Otsola-Sali, Tulliportinkatu 3, 80130 Joensuu Talouden tunnusluvut strategisen johtamisen apuna

11.10.2013 klo 9-16 Apulaisprofessori, FT Katja Kolehmainen Luovuuden ja innovaatioiden lähteet

13.12.2013 klo 14-16 Professori Alf Rehn, Åbo Akademi

Työhyvinvoinnin mittaaminen, raportointi ja taloudellinen arviointi

21.2.2014 klo 9-16 KTT, professori Guy Ahonen Muutosvalmennus

9.5.2014, klo 9-16 DI Christina Korhonen Lisätietoja: kesayliopisto@pkky.fi, 013 244 2540

8

TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA 2020 -luentosarja


työelämän valmennusohjelmat Työyhteisövalmennus arjen haasteisiin ja toiminnan tehostamiseen Valmennusohjelma muodostuu vertaismentoroinnista ja ratkaisukeskeisestä valmennuksesta. Kohderyhmä

» johtoryhmät, esimiehet, projektitiimit ja erilaiset henkilöstöryhmät

Kesto

» 6kk, 6 valmennuspäivää

Vertaismentorointi on uusi lisä- ja täydennyskoulutusmalli, jossa omaa työtä ja ammatillisia käytänteitä kehitetään vertaiskeskustelujen ja yhteisen pohdinnan avulla. Valmennus keskittyy osallistujien itsensä nostamiin asioihin, jolloin valmennuksessa käsitellään osallistujille ja yritykselle tärkeitä asioita. Hiljaisen tiedon jakaminen ja johtaminen ovat valmennuksen keskiössä. Vertaismentorointiprosessi luo dialogin valmennuksen ja käytännön tekemisen välille, jolloin valmennuksen vaikutus yrityksen toimintaan on välitön ja suora.

Ratkaisukeskeinen valmentaminen on tavoitteellinen ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautunut menetelmä. Valmennus hyödyntää valmennettavien voimavaroja, kykyjä, unelmia, vahvuuksia ja osaamista. Siinä käytetyt menetelmät soveltuvat työyhteisön kehittämisen keinoiksi kehittämisprojekteihin, organisaatiomuutoksiin, strategian suunnitteluun ja sen jalkauttamiseen sekä organisaation haasteellisten tilanteiden ratkaisuun. Valmentajana toimii työyhteisövalmentaja Tarmo Alastalo. Hän on koulutettu työyhteisövalmentaja (STOry:n jäsen). Hänellä on pitkä ja monipuolinen esimies- ja johtajakokemus sekä tuotannollisista että asiakaspalveluorganisaatioista. Lisäksi valmentajina toimivat Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Tarmo Alastalo, tarmo.alastalo@karelia.fi, +358 50 401 7972

Harri Mikkonen, harri.mikkonen@karelia.fi, +358 50 5020402

työelämän valmennusohjelmat

9


Coaching –ohjelma

Henkilökohtainen työmenestys on vaikeasti ennustettavissa, mutta sitä voi kuitenkin suunnitella, rakentaa ja tukea systemaattisesti. Coachauksessa autetaan vastuullisissa tehtävissä olevia ihmisiä ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan siten, että he saavuttavat vastuualueensa strategisesti tärkeät tavoitteet. Coaching -ohjelma sisältää Farax 360 johtamisarvioinnit, kehityskeskustelut, vertaisryhmävalmennukset ja palautteet johdolle. Kohderyhmä

» J ohto, päälliköt, esimiehet, toimihenkilöt ja asiantuntijat

Kesto

» Saatavissa 1-5pv ja pitkäkestoinen ohjelma.

Coaching -ohjelman tavoitteet

» Strategian mukaisen johtamis- ja toimintakulttuurin vahvistaminen ja kehittäminen » Itsetuntemuksen lisääminen oman toiminnan välittömistä ja välillisistä vaikutuksista » Työkaluja valmentavaan esimiestoimintaan ihmisten motivoinnissa ja johtamisessa » Henkilökohtaiset kehitystavoitteet, toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet

Ohjelman vetäjänä toimii Pekka Hämäläinen Faraxgroup Oy:stä ja Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoita. Pekka Hämäläisen erikoisosaamista ovat johdon ja henkilöstön toiminnan mittaukset, valmennukset ja kehittämishankkeet. Lasse Neuvonen, lasse.neuvonen@karelia.fi, +358 50 555 8986

Pekka Hämäläinen, pekka.hamalainen@ faraxgroup.com, +358 400 480 975

10

työelämän valmennusohjelmat


Vuorovaikutuksella tehokkuutta muutokseen Tavoite

Lisätä osallistujien ymmärrystä omasta ja ryhmien käyttäytymisestä muutostilanteissa. Valmennuksessa kirkastetaan, mikä merkitys muutoksessa on » yhteistyöllä » yhteisellä näkemyksellä tavoitteista ja yhteisestä suunnasta sekä » jokaisen henkilökohtaisella vastuulla työyhteisön osana. Valmennuksen käytyään osallistuja tunnistaa työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä muutosprosessin eri vaiheissa ja hänellä on vuorovaikutustyökaluja muutoksen läpiviemiseksi tehokkaasti omassa työyhteisössään. Toimivalla, sisällöllisellä ja oikein ajoitetulla vuorovaikutuksella vähennetään muutosvastarintavaiheen kestoa ja madalletaan vastarinnan astetta. Muutoksen tavoitteena olevat asiat saavutetaan määrätietoisesti ja tehokkaasti mahdollisimman pienellä ”hukalla”. Toteutus:

Valmennustapaamiset ajoittuvat aikavälille lokatoukokuu. Ryhmätapaamisia on kolme (á 1/2 päivää) ja yksilötapaamisia kuusi (á kaksi (2) tuntia) kappaletta. Ryhmätapaamisissa käydään tietoiskujen pohjalta

keskustelua muutoksen johtamiseen liittyvistä ilmiöistä ja niiden hallinnasta. Näin osallistujat saavat ohjausta käytännön muutosjohtamistyöskentelyynsä. Heille muodostuu samalla myös vertaistukiverkosto, joka on käytettävissä valmennuksen ulkopuolellakin. Yksilötapaamisissa pureudutaan jokaisen henkilökohtaisiin arjen haasteisiin etsien työvälineitä muutosprosessin tehokkaaseen ja työhyvinvoinnin huomioivaan läpivientiin. Yksilötapaamisiin sisältyy henkilökohtaiset kartoitukset omista toimintaprofiileista ja johtamisen käytännön toteutumisesta vuorovaikutustilanteissa. Tulosten perusteella jokaiselle syntyy oma henkilökohtainen kehittämisohjelma. Valmennuksen toteuttavat yhteistyössä Tietotaito Group Suomi Oy ja Karelia-ammattikorkeakoulu.

Harri Mikkonen, harri.mikkonen@karelia.fi, +358 50 5020402

Tiina Tolvanen, Tietotaito Group Oy, tiina.tolvanen@tietotaitogroup.fi, +358 50 4686 686

työelämän valmennusohjelmat

11


Lean management

Käytännönläheistä toiminnan kehitys -koulutusta ja valmennusta tuotannon tehostamiseen yrityksille ja julkisille toimijoille. Koulutus koostuu kehitystoiminnan perusteista, lean-ajattelusta, lean-työkalujen opettelusta, kehitystyöpajan toiminta kehitystyön vetämisestä ja suunnittelusta. Koulutukseen on mahdollista liittää myös tehdas-simulaatio, jonka avulla konkretisoidaan lean-periaatteet. Kesto

»1-5pv tai 10pv

Koulutusta

» Kehitystoiminnan perusteet »Yleisimpien menetelmien taustoihin tutustuminen » Lean-ajattelun perusteet »Simulointi peli (Lego-peli), lean-filosofian konkretisointi » Lean toimittajaverkostossa » Lean tuotekehityksessä » Kehitystyöpajan vetäminen ja raportointi

Käytännön analysointityö

»Analysointi-, konsultointi- ja suunnittelutyö erikseen sovittavien tarpeiden mukaisesti.

Jarno Mertanen, jarno.mertanen@karelia.fi, +358 50 310 8697 Lasse Neuvonen, lasse.neuvonen@karelia.fi, +358 50 555 8986

12

työelämän valmennusohjelmat


Asiakkuuksien johtaminen

Työnjohtokoulutus

Ikäjohtaminen osana esimiestyötä

Tulevaisuusperustainen skenaariotyöskentely

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää asiakkuusajattelun merkityksen yrityksen/organisaation strategiatyöskentelyssä. Kim Wrange, kim.wrange@karelia.fi, +358 50 536 3995 Palvelu perustuu kehittämisprosessiin, johon asiakas sitoutuu. Koulutus koostuu aloitusseminaarista ja koulutusiltapäivistä, joiden välillä työpaikalla on lähiesimiesten tuettua vertaistyöskentelyä. Lähiesimies kohtaa päivittäisjohtamisessa monenlaisia työntekijöiden ikään ja työkykyyn liittyviä asioita ja ilmiöitä. Tuula Kukkonen, tuula.kukkonen@karelia.fi,

Työnjohtokoulutuksen tarkoituksena on parantaa osallistujien lähiesimiestaitoja ja rohkaista heitä uudistamaan esimieskäytänteitään. Jyri Roihuvuo, jyri.roihuvuo@karelia.fi, +358 50 465 0611

Asiakas osaa ottaa tulevaisuusajattelun huomioon oman organisaation strategisessa suunnittelussa ja asiakkuuksien johtamisessa. Kim Wrange, kim.wrange@karelia.fi, +358 50 536 3995

+358 50 467 5923

Innostudio® - Tuotteen ja palveluiden kehittäminen

Tarkoitettu asiakkaalle, jolla on tarve uuden idean jatkojalostamiselle. Idea voi liittyä olemassa olevan tuotteen tai palvelun kehittämiseen tai kyseessä voi olla täysin uusi idea. Mervi Heikkinen, mervi.heikkinen@karelia.fi,

Lisätietoja: relia.fi palvelut@ka

+358 50 404 7522

työelämän valmennusohjelmat

13


työelämän asiantuntijapalvelut Anniskelupassi

Koulutuksessa tähdätään anniskelupaikan vastaavia ja heidän sijaisiaan koskevan alkoholilainsäädännön edellyttämien velvoitteiden hallintaan, joka osoitetaan anniskelukokeessa. Mervi Heikkinen, mervi.heikkinen@karelia.fi, +358 50 404 7522

Energiaratkaisun suunnittelu ja hankinta

Konsultaatiossa laaditaan kohdealueelle energiahuollon uudistamissuunnitelma, käytännön tasoinen kehitysohjelma sekä tarvittaessa ratkaisun edellyttäminen palvelujen ja tuotteiden hankintaohjelman toteutus. Palvelu voi koskea yhtä kiinteistöä, laajempaa kiinteistöryhmää tai kuntataajaman keskusta-aluetta. Asko Puhakka, asko.puhakka@karelia.fi, +358 50 674 676

Esteettömyyskartoitus

Asiakaskohteessa toteutetun havainnoinnin ja kartoituksen pohjalta tehdään esteettömyyskartoitus, joka sisältää esteettömyyssuunnitelman ja suositukset. Mervi Heikkinen, mervi.heikkinen@karelia.fi, +358 50 404 7522

Hitsaavan tuotannon kehittäminen

Hitsaavan tuotannon kehittäminen on asiantuntijoidemme suunnittelema koulutuspaketti, jonka tavoitteena on hitsaavan tuotannon kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantaminen Marko Tiainen, marko.tiainen@karelia.fi, +358 50 311 9460

Kansainvälinen markkinatutkimus

Opiskelijat toteuttavat kohdemaan markkinatutkimuksen (jakelukanavat, kuluttajakäyttäytyminen, kilpailu) yrityksen toimeksiannon perusteella. Ari Stenroos, ari.stenroos@karelia.fi, +358 50 563 2182

14

työelämän asiantuntijapalvelut


Kielikoulutukset At Your Service – Asiakaspalveluenglanti

Palvelutapahtuman kielenkäyttö ja asiakaspalvelu sekä face-to-face että puhelimessa. Asiakaspalveluvenäjä

Koulutuksessa opiskellaan ja harjoitellaan asiakaspalvelutilanteita. Kokoukset tehokkaiksi

Asiakkaan tarpeiden mukainen koulutus kokouskäytäntöjen tehostamiseksi. Käännös- ja kielentarkastuspalvelut

»K  ieliasun tarkastus ja käännökset: suomi, englanti, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. » Tulkkauspalvelu: suomi-englanti-suomi, suomi-ruotsi-suomi, suomi-venäjä-suomi. Liisa Sandvall, liisa.sandvall@karelia.fi, +358 50 404 7515

Mobiiliopas

Suunnittelemme ja toteutamme mobiilioppaan asiakkaan tuotteista, tapahtumista, palveluista ja alue-esittelyistä. Mobiiliopas sopii niin pieniin kuin suuriin tapahtumiin tai alueellisiin tapahtumiin. Mervi Heikkinen, mervi.heikkinen@karelia.fi,

Tekniikan laboratorio ja kehittämispalvelut Rakennustekniikan laboratorio

Rakennustekniikan laboratorio on puolueettomia rakennusmateriaalitestauksia ja rakennusten kuntotutkimuspalveluja tarjoava yksikkö. Muovitekniikan laboratorio

Muovitekniikan laboratoriossa toteutetaan materiaalien testausta ja analysointia, ruiskuvaluun ja komposiittitekniikkaan sekä muotti- ja mittaustekniikkaan liittyviä laboratoriotöitä. Timo Pakarinen, timo.pakarinen@karelia.fi, +358 50 376 5742

ntijaLisää asiantu e: palveluitamm a.fi/ www.kareli aali palveluport

+358 50 404 7522

työelämän asiantuntijapalvelut 15


TYÖELÄMÄ MUUTOKSESSA 2020 -luentosarja

» Postnokialainen Suomi, rytmitalous ja uuden työn tuottavuusresepti » Menestyskulttuurin luominen » Suomi 2.0 » Työhyvinvoinnin johtaminen » Myynnistä innostuminen ja can do –asenne » Palvelujen tuotteistaminen » Näkökulmia johtamiseen -luennot

työelämän valmennusohjelmat

» Työyhteisövalmennus arjen haasteisiin ja toiminnan tehostamiseen » Coaching–ohjelma » Vuorovaikutuksella tehokkuutta muutokseen » Lean management » Asiakkuuksien johtaminen » Ikäjohtaminen osana esimiestyötä » Innostudio® - Tuotteen ja palveluiden kehittäminen » Työnjohtokoulutus » Tulevaisuusperustainen skenaariotyöskentely

työelämän asiantuntijapalvelut

» Anniskelupassi » Esteettömyyskartoitus » Energiaratkaisun suunnittelu ja hankinta » Hitsaavan tuotannon kehittäminen » Kielikoulutukset » Käännös- ja kielentarkastuspalvelut » Kansainvälinen markkinatutkimus » Mobiiliopas » Tekniikan laboratorio ja kehittämispalvelut

www.karelia.fi/tyoelama-muutoksessa-2020

www.karelia.fi/palveluportaali » palvelut@karelia.fi

Yhteistyössä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Tietotaito Group Oy Faraxgroup Oy Karelia-ammattikorkeakoulu

Työelämä muutoksessa 2020  

Työ- ja elinkeinoelämän muutosten ennakoinnin merkitys kasvaa entisestään. Suurten ja pienten trendien tunnistaminen on elintärkeää. Karelia...