Page 1

Tutkinnollamme et viel채

mutta sen antamilla taidoilla hyvinkin.

hakijan

opas syksy 2013


Tee urahaaveistasi totta! Unelmista ei pidä tinkiä, mutta keinoja niiden toteuttamiseen on joskus monta, tai sitten vain yksi. Opiskelu ei vielä tee urahaaveistasi totta, mutta tasoittaa tietä tavoitteeseesi. Karelia-ammattikorkeakoulu on paitsi yksi 25 ammattikorkeakoulusta, myös yksi Suomen vanhimmista ammattikorkeakouluista. Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaa koulutusta edistyksellisellä ja toimintaansa jatkuvasti kehittävällä periaatteella. Nimen muutos ja osakeyhtiöittäminen eivät aiheuta suuria muutoksia opetukseen tai opiskeluun. Suomen parhaimpien joukkoon lukeutuva laadunvarmistusjärjestelmämme takaa sinulle opinpolun, jonka jälkeen on helppo tähdätä tulevaisuuteen. Opiskelijamme arvostavat erityisesti läheistä yhteistyötä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä opiskeluun liittyvien kysymysten ratkaisemisessa. Opiskelijana sinulla tulee olemaan käytössäsi monia mahdollisuuksia vaikuttaa ja siten kehittää paitsi itseäsi, myös ammattikorkeakoulumme toimintaa. Karelia-

ammattikorkeakoulussa luot omalla panoksellasi mainettamme laadukkaana ammattikorkeakouluna. Ammattikorkeakoulututkinnosta kaikki vasta alkaa. Meidän tehtävämme on avata opintojesi aikana mahdollisimman monta ovea, mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Kohti unelmaasi, missä ikinä se onkaan.

Meidän tehtävämme on avata opintojesi aikana mahdollisimman monta ovea, mahdollisimman pitkälle eteenpäin.

Hakutoimisto KA RE L IA-A M M AT T I KO R K E AKO U L U Tikkarinne 9, E-talo, 80200 Joensuu

2

Avoinna lukuvuoden aikana ma–to klo 10 -14

hakutoimisto@karelia.fi admissions@karelia.fi

www.karelia.fi/haku


valintaperusteet

Aikuiskoulutus

nuorten koulutus

SOSIAALI-, TERVEYS-, JA LIIKUNTA-ALA Fysioterapeutti (amk)

Fysioterapian koulutusohjelma

Sairaanhoitaja (amk)

Hoitotyön koulutusohjelma

Sosionomi (amk)

Sosiaalialan koulutusohjelma

Tiedon ja tekemisen tasapaino

4

Hakukalenteri

6

Nuorten vai aikuiskoulutus?

12

» Millä todistuksella haet amk-tutkintoon johtavaan nuorten koulutukseen

14

» Millä todistuksella haet amk-tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen

16

Hakutoimistot

22

Avoin ammattikorkeakoulu

23

s.9

s. 17

s.10

s. 17 s.10

s. 20

s.11

s. 20

Opinnoissa tärkeintä oli teoriatieto ja varsinkin sen osaava yhdistäminen käytäntöön. Opetuksen taso oli hyvä ja kiinnostavat harjoittelupaikat tarjosivat haasteita. Jani su tinen, sai r aanhoi taja, psyki atr i an osasto, PKssk

Graafinen suunnittelu ja valokuvat: Mainostoimisto Fabrik taitto ja kansikuva: Salla Anttila

3


Tiedon ja tekemisen tasapainoa Opiskelijan elämä muodostuu oman ammattikorkeakoulun ja sen sijainnin tarjoamien mahdollisuuksien mukaiseksi. Meillä kummatkin tarjoavat juuri oikeita asioita. Joensuun asukkaista joka neljäs on opiskelija ja jo siksikin kulttuuria ja harrastuksia on tarjolla joka lähtöön. Opiskelijamme ovat kehuneet korkeakouluamme sopivan kokoiseksi – aidosti joustavaksi ja yhteisölliseksi paikaksi. Tiiviin porukan luomassa välittömässä ilmapiirissä opiskelu sujuu vaivattomasti ja ratkaisuja voidaan tehdä myös yksilöllisesti.

Moni opiskelija on kuvaillut Joensuuta sopivan kokoiseksi kaupungiksi – tarpeeksi suureksi, mutta mukavan pieneksi. Kesäfestareiden kärkikastiin kuuluvan Ilosaarirockin ympärille levittyy koko vuodeksi pienempää ja suurempaa keikkaa, esitystä, näyttelyä ja muita tapahtumia. Teoston tilastojen mukaan Joensuu on noin 900 vuosittaisella keikallaan väkilukuun suhteutettuna Suomen keikkapääkaupunki. Kaupungissa liikkuminen käy kaikkialle helposti pyörällä ja opiskelija-asuntoja on tarjolla eri puolilta kaupunkia. Urheilun saralla kaupungin opiskelijamäärä näkyy laajana lajikirjona ja monipuolisena liikuntapaikkatarjontana. Yhteistyömme Joensuun Urheiluakatemian kanssa mahdollistaa myös huippuurheilun yhdistämisen opintoihin.

Joensuu on mukava kaupunki opiskella! Harrastusmahdollisuudet ovat todella laajat. Kaikki tarpeellinen löytyy mukavasti keskustasta ja sen ympäristöstä. Emmi koponen, hoit ot yön opi skeli ja

4


Edellytykset ja välineet kunnossa Karelia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat perustuvat opintojen tuottamaan osaamiseen ja ammatilliseen kasvuun. Opinnot on jaettu laajoihin työelämäperustaisiin kokonaisuuksiin, joihin liittyy kokoava arviointi. Käytännössä kaikki tämä tarkoittaa sitä, että olet opintojen jälkeen mahdollisimman valmis tämän päivän työelämään. Erilaiset tavoitteet vaativat erilaisia opetusmenetelmiä. Käytössämme on erilaisia vaihtoehtoja perinteisestä luokkaopetuksesta sujuviin verkko-opetuskokonaisuuksiin. Kampuksilta löytyvät luonnollisesti opintoihimme soveltuvat työskentelytilat ja käytössäsi ovat tarvittavat verkko- ja etäyhteydet.

Karelia-ammattikorkeakoulU Koulutusalat

Kulttuuriala
 Luonnontieteiden ala
 Luonnonvara- ja ympäristöala
 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 Tekniikan ja liikenteen ala
 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Faktoja (2012) Opiskelijoita

3979

Kansainvälisiä opiskelijoita

100 tutkinto-opiskelijaa, 164 vaihto-opiskelijaa

Oikeiden asioiden tekemisestä

Valmistuneita

629

Teorian rinnalla opinnoissa kulkeva käytäntö tarkoittaa meillä oikeaa, asiakkaalle tehtävää projektia. Opiskelijoidemme kädenjälki näkyy vaikkapa monissa Pohjois-Karjalassa kuvatuissa elokuvissa tai erilaisissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa. Opiskelijaprojektien lisäksi kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyy harjoittelujakso tai -jaksoja, joiden aikana perehdyt tuleviin työtehtäviisi. Karelia-ammattikorkeakoulun vaalima tiivis yhteistyö paikallisen työelämän kanssa tarjoaa sinulle opiskelijana hyödyllisiä verkostoja, ainutlaatuisia harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia, parhaimmillaan jopa valmiita polkuja työelämään.

Henkilökuntaa

395

faktoja joensuusta (2012) Asukkaita

74 168

Josta opiskelijoita 16 633 Kulkuyhteydet

Juna, bussi, lentokone Esim. Helsinkiin 4,5 tuntia junalla

Lähde: www.jns.fi

Osaavaa ohjausta Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelijan asiat hoituvat ammattilaisten ohjauksessa ja palvelut on koottu toimivaksi kokonaisuudeksi. Saat asiantuntevaa ohjausta opintojen alkumetreiltä aina työelämään siirtymiseen saakka. Tästä huolehtivat opettaja- ja opiskelijatutorit ja opinto-ohjaajat. Opiskelun sujumista auttaa omalla tavallaan Karelia-amk:n laadunvarmistusjärjestelmä. Löydät kaikki opintojesi järjestämiseen ja palveluihin liittyvät tiedot opiskelijoiden omasta Pakki-portaalista. Korkeakoulujen arviointineuvosto pitää kokonaisuutta yhtenä Suomen toimivimmista malleista.

Kansainvälisyys on arkea Oppimisen nimissä kannattaa tilaisuuden tullen poiketa tutulta polulta ja kokeilla uusia asioita. Kosketuksen vieraisiin kulttuureihin saat opiskeluaikana joka tapauksessa Joensuussa asuvien kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden ansiosta. Jos tahdot itse suunnata suureen maailmaan, voit opiskella, harjoitella tai tehdä opinnäytetyötä ulkomailla. Kvkoordinaattorimme ja opiskelijapalvelumme auttavat sinua kaikissa vaihtoon liittyvissä järjestelyissä.

5


2013

Hakukalenteri Syys kuu

16.9.

Hakuaika nuorten- ja aikuiskoulutukseen alkaa. Hae osoitteessa www.amkhaku.fi.

LOKA kuu

1.10.

Hakuaika nuorten- ja aikuiskoulutukseen päättyy. Viimeisenä hakupäivänä nettihakemus on tallennettava viimeistään klo 16.15

30.10. -7.11.

Nuorten- ja aikuiskoulutuksen valintakokeet. Tarkat päivämäärät löydät valintaperusteista. Kutsu valintakokeeseen lähetetään noin kaksi viikkoa ennen valintakoetta.

22.11. -26.11.

Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille.

JouLu kuu

10.12.

Opiskelupaikan vastaanotto kirjallisesti 10.12.2013 klo 16.15 mennessä.

tammi kuu

2.1.

Opinnot alkavat. Tervetuloa opiskelemaan Karelia-ammattikorkeakouluun!

2014

mar ras kuu

6


M a r i a ko r k at t i , asuntolaohjaaja Sosionomi (AMK), valmistunut 2012 Koen, että työssäni voin samaan aikaan olla oma hassu, empaattinen itseni ja uskottava, asiallinen, aikuinen ohjaaja. Se on opintojen ja työkokemuksen mukanaan tuomaa ammatillisuutta. Parhaita hetkiä työssäni ovat ne, kun nuoret tulevat oma-aloitteisesti juttelemaan minulle niitä näitä tai pienen kyselyn jälkeen kertovat jostakin mieltä painavasta asiasta. Kun nuoret uskaltavat vitsailla minulle ja pyytää vaikkapa keittämään kahvit heille, tunnen, että olen onnistunut luomaan turvallisen ja avoimen suhteen heihin. Valitsin Karelia-ammattikorkeakoulun, koska siellä painotetaan taidelähtöisten menetelmien käyttöä sosiaalityössä. Monilla kursseilla meidän oli mahdollista toteuttaa

Lisää ja ialumn elijak s i p o oita tarin / arelia.fi k . w w w haku

oppimistehtävät luovalla tavalla. Usein tehtävien suorittamiselle annettiin rinnakkaisia vaihtoehtoja, joista sai valita itselleen sopivimman ja kiinnostavimman. Tämä auttoi rakentamaan uutta tietoa jo aiemmin opitun päälle ja mahdollisti omien rajojen kokeilun. Luovalle ajattelulle ja rajojen rikkomiselle on tilaa työelämässä. Opinnot ovat myös kasvattaneet varmuuttani tuoda esille ja puolustaa tärkeiksi kokemiani asioita.

Valitsin Karelia-ammattikorkeakoulun, koska siellä painotetaan taidelähtöisten menetelmien käyttöä sosiaalityössä. Monilla kursseilla meidän oli mahdollista toteuttaa oppimistehtävät luovalla tavalla. Luovalle ajattelulle ja rajojen rikkomiselle on tilaa työelämässä.

7


Tutkinnollamme et vielä

mutta sen antamilla taidoilla hyvinkin.

Harjoitteluja on runsaasti erilaisissa hoitoympäristöissä. Laboraatioissa valmistaudumme harjoitteluun: teemme teoriatunneilla läpikäytyjä, työelämässä tarvittavia toimenpiteitä. Se on todella hyödyllistä!

FAKTA

Emmi ko po nen, hoi totyön opi skeli ja

Sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä edistät asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäiset terveys- ja sosiaalisia haittoja ja lisäät ihmisten turvallisuutta. Alalla tarvitset hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Alalla on hyvät mahdollisuudet edetä jatko-opintoihin. Työllisyysnäkymät ovat pääosin erittäin hyvät, ja ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää.


Hakutiedot

Fysioterapian koulutusohjelma

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Fysioterapeutti vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapiapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä palvelujen laatuun. Fysioterapeutti huomioi palvelujen käyttäjien muuttuvat tarpeet ja alan kansalliset ja kansainväliset kehittämishaasteet.

Tutkintonimike

Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapiaa käytetään terveyden sekä liikkumis- ja toimintakyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen osana asiakkaan kuntoutusta eri sairauksista ja vammoista. Perus- ja ammattiopintojen, kuten anatomian, fysiologian ja biomekaniikan, neurotieteiden ja motorisen oppimisen lisäksi opiskelet eettistä toimintaa, vuorovaikutustaitoja, fysioterapeuttista tutkimista ja fysioterapeuttisia menetelmiä, tutkimus- ja kehittämistyötä sekä johtamista. Luennot, harjoitukset, kliininen harjoittelu, yhteistoiminnallinen oppiminen, projektioppiminen ja itsenäinen tiedonhankinta sekä itsenäinen opiskelu tukevat oppimista. Laajat yhteistyöverkot kotimaassa ja ulkomailla mahdollistavat käytännönläheisen opiskelun tiiviissä yhteistyössä työelämän ja muiden kumppaneiden kanssa. Opintoihin sisältyy useita käytännön harjoittelujaksoja, joiden aikana pääset opiskelemaan käytännön fysioterapiaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapian opiskelijana voit suorittaa osan opintoihin kuuluvasta harjoittelustasi oppilaitoksemme omassa palveluyksikössä joka sijaitsee kampuksella. Palveluja käyttävät esimerkiksi urheiluseurat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ryhmät ja henkilöt. Fysioterapeutti (AMK) työskentelee joko yrittäjänä tai toisen palveluksessa mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, palvelu- ja päiväkodeissa sekä koulu- että liikuntatoimessa.

Tutkinnon 210 opintopistettä, laajuus ja kesto 3,5 lukuvuotta Koulutuspaikka Sosiaali- ja terveysalan keskus Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Nuorten koulutus Aloituspaikat

20

Opetusmuoto

Opetus on pääsääntöisesti päiväopetusta klo 8 – 18. Osa opetuksesta toteutetaan monimuoto-opetuksena Moodle-oppimisympäristössä.

Valintaperuste

Katso sivulta 17

Lisätietoja opintojen sisällöstä Opinto-ohjaaja Tarja Pesonen-Sivonen tarja.pesonen-sivonen@karelia.fi Lisätietoja hakemisesta hakutoimisto@karelia.fi

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ALA

Fysioterapeutti (AMK)

9


Hakutiedot Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (AMK)

Tutkinnon 210 opintopistettä laajuus ja kesto 3,5 lukuvuotta Koulutuspaikka Sosiaali- ja terveysalan keskus Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Nuorten koulutus Aloituspaikat

40

Opetusmuoto

Opetus on pääsääntöisesti päiväopetusta klo 8 – 18. Osa opetuksesta on toteutettu monimuoto-opetuksena Moodle-oppimisympäristössä.

Valintaperuste

Katso sivulta 17

Lisätietoja opintojen sisällöstä Opinto-ohjaaja Minna Turunen, minna.turunen@karelia.fi

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ALA

Lisätietoja hakemisesta hakutoimisto@karelia.fi

10

Aikuiskoulutus Aloituspaikat

30

Pohjakoulutus

Yleinen tai vastaavan alan hakukelpoisuus

Opintojen Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laajuus ja kesto Opetusmuoto

Monimuoto-opinnot, lähiopetusta 5–10 päivää kuukaudessa. Opetuksessa käytetään Moodle- ja Connect Pro -sovelluksia oppimisen tukena.

Valintaperuste

Katso sivulta 20

Lisätietoja opintojen sisällöstä Lehtori Heleena Uusi-Illikainen, heleena.uusi-illikainen@karelia.fi Lisätietoja hakemisesta hakutoimisto@karelia.fi

Sairaanhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma

Sairaanhoitaja vastaa potilaiden ja asiakkaiden hoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Hän hallitsee keskeiset kliiniset hoitotoimenpiteet ja seuraa hoidon vaikuttavuutta. Sairaanhoitajan ydinosaamista ovat eettinen osaaminen, hoitotyön asiakkuusosaaminen, terveyden edistäminen, kliinisen hoitotyön osaaminen, palveluympäristö- ja työyhteisöosaaminen. Hoitotyön opinnoissa kehityt vahvaksi hoitotyön ammattilaiseksi, joka kykenee kehittämään hoitotyötä itsenäisesti ja työyhteisön jäsenenä. Opinnot etenevät lukukausi- ja vuositeemojen mukaisesti. Kasvat hoitotyön perehtyjästä hoitotyön kehittäjäksi. Hoitotyön opinnoissa harjoittelet monipuolisesti erilaisissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Tämän lisäksi saat harjoitella simulaatioympäristössä erilaisia hoitotoimenpiteitä ja moniammatillista tiimityötä. Osa opinnoista toteutetaan koulutuksen ja työelämän yhteisissä soveltavissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Osan opinnoista pystyt suorittamaan ulkomailla. Sairaanhoitajat työskentelevät useimmiten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä julkisen että yksityisen työnantajan palveluksessa. Hoitotyön asiantuntijoita tarvitaan myös asiantuntijoiksi suunnittelu- ja koulutustehtäviin. Myös oman yrityksen perustaminen on yleistä. Teet työtä sekä itsenäisesti että yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita noudattaen. Sairaanhoitajan tutkinto mahdollistaa työskentelyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.


Hakutiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Sosionomi (AMK) toimii sosiaalialan asiakastyön sekä uudistuvien sosiaalipalvelujen asiantuntijana ja kehittäjänä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Sosionomin (AMK) osaaminen perustuu sosiaalipedagogisen asiakastyön valmiuksiin, eettiseen osaamiseen ja sosiaalialan palvelujärjestelmien hallintaan. Sosiaalialan työtä tehdään yhä useammin myös erilaisissa hankkeissa ja verkostoissa, joten sosionomilta edellytetään kykyä työskennellä yhdessä muiden alojen työntekijöiden kanssa oman alansa asiantuntijana.

Tutkintonimike

Sosionomi (AMK)

Sosiaalialan koulutusohjelman opinnot rakentuvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisistä sisältökokonaisuuksista, joita tarkastellaan sosiaalipedagogisesta tietoperustasta käsin. Koulutuksen aikana saat kokemuksia luovista menetelmistä (esim. musiikki, draama, tanssi) ja niiden ohjaamisesta. Sosionomin (AMK) tutkinto antaa valmiudet monenlaisiin sosiaalialan ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, mm. varhaiskasvatuksessa, nuoriso- ja perhetyössä, vanhustyössä, vammais- ja kuntoutuspalveluissa. Sosionomi voi myös tehdä asiakastyötä esimerkiksi päihde- ja mielenterveyshuollossa tai lastensuojelussa. Sosionomit sijoittuvat edellä mainittuihin toimintaympäristöihin myös esimiestehtäviin.

Opintojen Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laajuus ja kesto

Ammattinimikkeitä: Sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, perhetyöntekijä, vammaistyön ohjaaja, asumispalveluyksikön ohjaaja, kotipalvelun ohjaaja, vanhustyön ohjaaja, toiminnanohjaaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, projektityöntekijä, päiväkodin johtaja, lastentarhanopettaja

Tutkinnon 210 opintopistettä, laajuus ja kesto 3,5 lukuvuotta Koulutuspaikka Sosiaali- ja terveysalan keskus Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Aikuiskoulutus Aloituspaikat

20

Pohjakoulutus

Yleinen tai vastaavan alan hakukelpoisuus

Opetusmuoto

Päivä- ja monimuoto-opetus. Kuukaudessa yksi lähiopiskeluviikko (ma-pe) ja lisäksi lähiopiskelua verkon kautta 1-2 pv/kk. Lähiopiskelupäivien välillä opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristöjen välityksellä ja harjoittelupaikoilla. Harjoittelut toteutuvat pääösin lukukausien (elo-toukokuu) aikana. Opinnot ovat päätoimisia, eli opiskelijoiden on varattava aikaa opiskelulle myös etätyöskentelyn aikana.

Valintaperuste

Katso sivulta 20

Lisätietoja opintojen sisällöstä Opinto-ohjaaja Päivi Putkuri, paivi.putkuri@karelia.fi Lisätietoja hakemisesta hakutoimisto@karelia.fi

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ALA

Sosionomi (AMK)

11


Valintaperusteet Nuorten- vai aikuiskoulutus? Ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestetään nuorten ja aikuiskoulutuksena. Tutkintotavoitteet ovat molemmissa koulutustyypeissä samat, mutta aikuiskoulutuksen toteutuksessa pyritään mahdollistamaan opiskelu työn ohessa. Opiskelijoille laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa voidaan huomioida aiemmat opinnot ja työkokemus suhteessa opetussuunnitelmaan.

Nettihaku Karelia-ammattikorkeakouluun haetaan netissä osoitteessa www.amkhaku.fi. Palvelu ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä, joten täytät vain kohdat, joita hakukohteinasi olevien koulutusohjelmien opiskelijavalintaan tarvitaan. Nettihaku on avoinna hakuaikana ympäri vuorokauden lukuun ottamatta käyttökatkoa, klo 5 - 7. Ilmoituksen hakemuksen vastaanottamisesta saat sähköpostitse.

Hakutoiveet ja –järjestys Nuorten koulutukseen hakiessasi voit esittää enintään neljä hakutoivetta. Aikuiskoulutukseen hakiessasi voit merkitä hakemukseesi neljä hakutoivetta. Opiskelijavalinnassa käytetään hakijan ilmoittamaa hakutoivejärjestystä, jota ei voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiseksi hakutoiveeksi, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos taas pääset ensimmäiselle sijalle merkitsemääsi koulutukseen, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan koulutukseen. Voit kuitenkin saada opiskelupaikkojen peruuntumisten vuoksi kutsuja varasijoilta ylemmille hakutoiveille, jos olet jäänyt jonottamaan ylempää hakutoivetta tai et ole ottanut vastaan muuta korkeakoulupaikkaa.

Hakemuksen muuttaminen ja täydentäminen Muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Hakutoivejärjestystä voit muuttaa vain hakuajan päättymiseen mennessä. Muilta osin voit täydentää hakemustasi myös hakuajan päätyttyä kuitenkin enintään asetuksessa (353/2003) tarkoitetun yhteishakurekisterin tietojen tallentamisen päättymiseen asti. Hakuajan päätyttyä ei hakutoivejärjestystä voi kuitenkaan muuttaa.

Valintaperusteet Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaperusteet noudattavat valtakunnallisia ammattikorkeakoulujen valintaperustesuosituksia.

Miten valintakokeeseen? Valintakokeeseen kutsutaan joko kaikki hakukelpoiset hakijat tai tietty määrä hakijoista paremmuusjärjestyksessä. Aikuiskoulutushaussa valintakoetta käytetään aina harkinnanvaraisessa haussa, avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla, ulkomaisella todistuksella sekä ammattitutkinnolla hakevien valinnassa.

Valinta tasapisteissä olevien välillä Tasapistetilanteessa, (sekä valintakokeisiin kutsuttaessa että lopullisessa valinnassa), hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein: » AMK-tutkintoon johtava nuorten koulutus: hakutoivejärjestys, valintakoe, kaikkien aineiden keskiarvo, koulumenestyspisteet ja työkokemuspisteet, jos ne kuuluvat valintaperusteisiin. » AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus: hakutoivejärjestys, valintakoe, tutkintotodistus, työkokemus ja muut ammattikorkeakouluopinnot. » Ylempään AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus: hakutoivejärjestys, valintakoe, opinnäytetyön arvosana, työkokemuspisteet.

12


nuorten- ja aikuiskoulutus

Kielikoe

Alalle soveltuva terveys

Jos joko äidinkielesi tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, sinulle järjestetään kielikoe valintakokeen yhteydessä. Kielikokeella arvioidaan edellytyksiäsi opintoihin suomen kielellä. Koulusivistyskielellä tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä ja josta kielestä sinulla on todistuksessasi äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös kieli, jolla olet ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä tai saanut vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi tai ruotsi toisena kielenä – kokeessa. Koulusivistyskieleksi katsotaan tässä yhteydessä myös ammatillisessa oppilaitoksessa opetuskielenä ollut kieli ja josta kielestä sinulla on todistuksessasi äidinkielen arvosana.

Opiskelijoiksi valituilta ei edellytetä lääkärintodistusta terveydentilasta. Sinun on kuitenkin hyvä huomioida, että sosiaali- ja terveysalalle valitulla tulee olla sellainen terveys, joka ei ole esteenä alan tehtävissä toimimiselle. Lisätietoa löydät www.karelia.fi/haku.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja yhden korkeakoulupaikan säännös Jos tulet valituksi koulutukseen, ilmoita opiskelupaikan vastaanottamisesta kirjallisesti ammattikorkeakoulun ilmoittamaan päivään mennessä, ettei opiskelupaikkasi peruunnu. Kaikkia korkeakouluja ja yliopistoja koskeva yhden korkeakoulupaikan säännös löytyy mm. osoitteesta tai www.koulutusnetti.fi tai www.karelia.fi/haku.

Haussa käytettyjen todistusten tarkistaminen Ammattikorkeakoulu tekee lopullisen päätöksen opiskelijaksi hyväksymisestä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes haussa käyttämäsi alkuperäiset koulu-, opinto- ja työtodistukset on tarkistettu. Valinta puretaan, jos olet antanut hakemukseen virheellisiä tietoja, etkä oikeilla tiedoillasi olisi oikeutettu opiskelupaikkaan. Tarkista siis hakutiedot ennen hakemuksen lähettämistä. Karelia-ammattikorkeakoulussa todistusten tarkistaminen on kaksivaiheinen: 1 O  piskelupaikan vastaanottaneiden valintapisteet tarkistetaan paikan vastaanottoilmoituksen liitteenä pyydetyistä, haussa käytettyjen todistusten kopioista. 2 K  opiot verrataan alkuperäisiin todistuksiin kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa

Muutoksenhaku

Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin. Mikäli em. seikkoihin liittyen tarvitset erityisjärjestelyjä valintakokeessa, laadi vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä ja toimita se viimeistään valintakoekutsun saatuasi kyseisen ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Liitä hakemukseen lääkärinlausunto vamman tai sairauden laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa sinulle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä.

Mikäli katsot, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys Karelia-ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Jos asia ei tällöinkään selviä, voit pyytää kirjallisesti oikaisua valintapäätökseen ammattikorkeakoulun hallitukselta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. (L351/2003 § 22).

Hakukelpoisuus amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen Yleisen hakukelpoisuuden antavat » lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto » International Baccalaureate-, Reifeprüfung tai European Baccalaureate -tutkinto » opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri)

13


Valintaperusteet » ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto » nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot » ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto » ulkomainen koulutus, joka ao. maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna viimeistään 31.12.2013. Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija hakee ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä hakija ole EU- tai ETAmaan kansalainen. Hänen valintansa on kuitenkin ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoihin (ks. harkinnanvarainen valinta). Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat » ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto, » nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut kolmea vuotta suppeammat yhdistelmäopinnot, » ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto Henkilö, joka on saavuttanut edellä mainitun perustein kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin, voi laajentaa tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluihin

14

1 s uorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetukseen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen tai 2 h  ankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla. Työkokemuksen tulee olla hankittuna hakuajan päättymiseen mennessä. Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan koulutusalajakoa: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. Ammattikorkeakoulussa voidaan tarvittaessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaavan alan koulutukseksi koulutusalajaosta poikkeava, mutta koulutusohjelmaa/suuntautumisvaihtoehtoa sisällöllisesti lähellä oleva tutkinto tai kouluasteen ammatillinen koulutus. Työkokemuksen tulee olla hankittuna hakuajan päättymiseen mennessä.

MILLÄ TODISTUKSELLA HAET AMK-TUTKINTOON JOHTAVAAN NUORTEN KOULUTUKSEEN? Arvosanat merkitään siitä todistuksesta/todistuksista, joilla haetaan. 1. Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto tai yhdistelmä-opinnot, joka sisältää lukion vähimmäisoppimäärän. Voit hakea lukion päättötodistuksen ja/tai ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Abiturientit hakevat viimeisimmällä lukion todistuksella. Suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat vuodesta 1990 alkaen saadaan hakujärjestelmään suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. 2. Ammatillinen perustutkinto/ koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto » Jos sinulla on useita ammatillisia tutkintoja, voit valita kannaltasi edullisimman todistuksen, jolla haet. Arvosanat otetaan ko. tutkintotodistuksesta. » Jos olet syksyllä 2013 valmistumassa ammatilliseen perustutkintoon, haet viimeisimmällä todistuksellasi (opintosuoritusote tai vastaava). Valinta on kuitenkin aina ehdollinen, kunnes ammatillinen


nuorten koulutus

perustutkinto on suoritettu. Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon päättötodistuksen arvosanat, jotka saadaan suoraan ammatillisilta oppilaitoksilta. » Alle kolmivuotisella ammatillisella tutkinnolla voit hakea vain vastaavalle alalle, ellet ole täydentänyt tutkintoasi. 3. Ylioppilastutkinto + ammatillinen perustutkinto Jos olet suorittanut sekä ylioppilastutkinnon että ammatillisen perustutkinnon (120 ov), voit valita seuraavista vaihtoehdoista sen, joka tuottaa parhaan pistemäärän: A h  akeminen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon perusteella, tai B hakeminen ammatillisen perustutkinnon perusteella, tai C

hakeminen ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon perusteella (jolloin yksittäiset arvosanat otetaan yo-tutkintotodistuksesta ja keskiarvo ammatillisesta päättötodistuksesta).

meksi tai englanniksi ensimmäisen hakutoiveesi ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Siellä tehdään päätös hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiisi. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. 6. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla hakeminen Voit hakea ammattikorkeakouluun myös silloin, jos olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä hakukohteenasi olevaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja. Tällöin sinulla ei tarvitse olla aiemmin mainittua, lain määrittelemää hakukelpoisuutta. Opintoina huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Jos olet suorittanut opintosi muussa kuin Karelia-ammattikorkeakoulussa, toimita Karelia-ammattikorkeakoulun hakutoimistoon hakuaikana opintosuoritusote niistä avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista, joilla olet hakemassa. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla hakevien opiskelijavalinta tehdään Karelia-ammattikorkeakoulussa valintakokeen perusteella.

4. Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnot on suoritettu aina näyttönä. Ammattitutkinnolla hakiessasi on tutkinnon oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Toimita hakuaikana kopio tutkintotodistuksestasi ensimmäisen hakutoiveesi ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Siellä tehdään päätös hakukelpoisuudestasi kaikkiin hakutoiveisiisi. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. 5. Ulkomailla suoritettu tutkinto Tutkintosi on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä, jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Syksyllä 2013 valmistuva EU- tai ETA-maan kansalainen katsotaan hakukelpoiseksi kun tutkinto on suoritettu viimeistään 31.12. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut lopullisen tutkintotodistuksen. Voit hakea ulkomaisella tutkinnolla, jos se vastaa edellä kohdissa 1 – 4 mainittuja suomalaisia tutkintoja. Tämä koskee myös ulkomailla suoritettuja IB- ja Reifeprufung-tutkintoja. Toimita hakuaikana kopio tutkintotodistuksesta ja virallisen kielenkääntäjän tekemä käännöskopio suo-

7. Ammattikorkeakoulu- /yliopistotutkinto Yhteishaussa et voi käyttää ammattikorkeakoulun tai yliopiston todistusta, vaan hae sillä todistuksella, jota aiemminkin käytit pyrkiessäsi korkeakouluun. 8. Harkinnanvarainen valinta Jos sinulla ei ole mitään edellä mainituista hakukelpoisuustutkinnoista voit hakea harkinnanvaraisena hakijana niihin ammattikorkeakouluihin, joissa ko. valinta on käytössä. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakeva ei voi samanaikaisesti hakea koulutukseen tavanomaisessa haussa. Karelia-ammattikorkeakoulussa koulutusohjelma voi käyttää harkinnanvaraista valintaa, jos se katsoo hakijan tietojen ja taitojen riittävän ammattikorkeakouluopintoihin, vaikka hakukelpoista tutkintoa ei ole. Hae nettihaussa ja toimita lisäksi hakuaikana Karelia-ammattikorkeakoulun hakutoimistoon kopiot todistuksista, joihin haluat vedota (työtodistukset, mahdolliset koulu- ja kurssitodistukset) sekä vapaamuotoinen perustelu valintaan. Liitä mukaan tuloste yhteisha-

15


Valintaperusteet kulomakkeesta. Koulutusohjelmassa arvioidaan harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien edellytykset opintoihin ja kutsutaan sen perusteella valintakokeisiin. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Karelia-ammattikorkeakouluun voidaan nuorten koulutukseen, kohtien 4, 5 ja 6 pohjakoulutuksella sekä harkinnanvaraisena hakevia, valita yhteensä enintään 10 % koulutusohjelman aloituspaikkamäärästä.

MILLÄ TODISTUKSELLA HAET AMK-TUTKINTOON JOHTAVAAN AIKUISKOULUTUKSEEN? Aikuiskoulutuksen pohjakoulutusvaatimukset on määritelty koulutusohjelmittain. Pohjakoulutusvaatimukset löytyvät kunkin koulutusohjelman esittelysivulta tästä oppaasta. Hakijalla on lisäksi oltava vähintään 18-vuotiaana hankittua yleistä työkokemusta vähintään kaksi vuotta. Arvosanat merkitään siitä todistuksesta, jolla haetaan. Tutkinnon on oltava valmis viimeistään 31.12. Ulkomailla suoritetun tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos et ole EU- tai ETA-maan kansalainen.

lä tehdään päätös hakukelpoisuudesta kaikkiin hakutoiveisiisi. Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta sekä työkokemuksesta ja mahdollisista amk-opinnoista kertyvän yhteispistemäärän perusteella. 7. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot Tässä ryhmässä voivat hakea avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet. Opintoina huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Sinulla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä kahden vuoden työkokemusta. Jos olet suorittanut opintosi muussa kuin Karelia-ammattikorkeakoulussa, toimita hakuaikana Karelia-ammattikorkeakoulun hakutoimistoon opintosuoritusote niistä avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista, joilla olet hakemassa. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. 8. Harkinnanvarainen valinta

1. Ammatillinen perustutkinto, kouluasteen tutkinto 2. Opistoasteen tutkinto tai ammatillisenkorkea-asteen tutkinto 3. Ylioppilastutkinto ja/tai lukionpäättötodistus 4. Ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto 5. Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto (suoritettu aina näyttönä) Ammattitutkinnot on suoritettu aina näyttönä. Ammattitutkinnolla hakiessasi on tutkinnon oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä. 6. Hakukelpoinen ulkomailla suoritettu tutkinto Toimita hakuaikana kopio tutkintotodistuksesta ja sen käännös (virallisen kielenkääntäjän tekemä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ensimmäisen hakutoiveesi ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Siel-

16

Jos sinulla ei ole mitään edellä mainituista hakukelpoisuustutkinnoista voit hakea harkinnanvaraisena hakijana niihin ammattikorkeakouluihin, joissa ko. valinta on käytössä. Harkinnanvaraisessa valinnassa hakeva ei voi samanaikaisesti hakea koulutukseen tavanomaisessa haussa. Karelia-ammattikorkeakoulussa koulutusohjelma voi käyttää harkinnanvaraista valintaa, jos se katsoo hakijan tietojen ja taitojen riittävän ammattikorkeakouluopintoihin, vaikka hakukelpoista tutkintoa ei ole. Harkinnanvaraiselta hakijalta edellytetään kahden vuoden työkokemus. Hae nettihaussa ja toimita lisäksi hakuaikana Karelia-ammattikorkeakoulun hakutoimistoon kopiot todistuksista, joihin haluat vedota (työtodistukset, mahdolliset koulu- ja kurssitodistukset) sekä vapaamuotoinen perustelu valintaan. Liitä mukaan tuloste yhteishakulomakkeesta. Koulutusohjelmassa arvioidaan harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien edellytykset opintoihin ja kutsutaan sen perusteella valintakokeisiin. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakokeessa on menestyttävä keskimääräistä paremmin. Karelia-ammattikorkeakouluun voidaan aikuiskoulutushaussa avoimen amk:n opinnoilla tai harkinnanvaraisena hakevia, valita yhteensä enintään 30 % koulutusohjelman aloituspaikkamäärästä.


Nuorten koulutus

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan valintaperusteet Opiskelijavalinta

A. Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pisteiden perusteella. Lopullinen valinta tehdään koulumenestyksen, ensimmäisen hakutoiveen ja valintakokeen perusteella. Hakijoiden suomen kielen taito testataan valintakokeen yhteydessä niiltä hakijoilta, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli on muu kuin suomi. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on viisi valtakunnallista valintakoeryhmää. Jos hakijan pisteet riittävät, hän saa yhden kutsun/valintakoeryhmä. Valintakokeesta hakija saa tuloksen kaikkiin samaan valintakoeryhmään kuuluviin koulutusohjelmiin valintakoeyhteistyötä tekevissä ammattikorkeakouluissa. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

Haku tapahtuu lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Lukion päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona kaikista todistukseen numeroina merkityistä arvosanoista.

Valintapisteet Koulumenestys 30 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Valintakoe 65 pistettä Yhteensä 100 pistettä Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestys Koulumenestyksestä saat käyttämäsi pohjakoulutuksen perusteella pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen tutkinnon todistuksen perusteella tai C. y lioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen perusteella. Jos saat hakukelpoisuuden useammalla vaihtoehdolla (A, B ja C), voit valita niistä parhaan pistemäärän tuottavan. Arvosanat merkitään hakemukseen vain siitä todistuksesta, jolla haet.

Abiturientit hakevat viimeisellä lukiotodistuksellaan. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat kerätään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Yo-tutkintotodistuksen arvosanat

L/E

M

C

B

A

Pisteet Äidinkieli

5

4

3

2

1

Paras kieli, pitkä tai lyhyt

5

4

3

2

1

Matematiikka* tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

5

4

3

2

1

Lukion päättötodistuksen keskiarvo

≥8,00

≥7,50

≥7,00

≥6,50

≥6,00

15

13

11

8

4

Pisteet

B. Ammatillisen tutkinnon perusteella tehtävä valinta Ammatillisen tutkinnon suorittaneet hakevat päättötodistuksensa perusteella. Syksyllä 2013 valmistuvat hakevat viimeisellä todistuksellaan, ja heidän lopulliset arvosanansa saadaan suoraan oppilaitoksilta. Jos sinulla on useita ammatillisia tutkintoja, voit valita, millä todistuksella haet. Päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Näyttönä ammatillisen perustutkinnon

17


sosiaali-, terveys- ja liikunta-ALA

Valintaperusteet

18

suorittaneiden tutkinnon ja sen todistuksen on oltava valmis 31.12. mennessä. Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden arvosanojen keskiarvo lasketaan näyttötutkintotodistuksesta.

Yo-tutkintotodistuksen arvosanat

Ammatillisen tutkinnon päättötodistuksen keskiarvo

Äidinkieli Paras kieli, pitkä tai lyhyt Matematiikka tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

Asteikko

Asteikko

Asteikko

1-3

1-5

4 - 10

Pisteet

L/E

M

C

B

A

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Pisteet

≥2,67

≥4,50

≥9,00

30

≥2,50

≥4,25

≥8,75

26

≥2,33

≥4,00

≥8,50

24

≥2,17

≥3,75

≥8,25

22

asteikko 1 - 5

≥4,00

≥3,50

≥3,00

≥2,50

≥2,00

≥2,00

≥3,50

≥8,00

20

asteikko 1 - 3

≥2,33

≥2,00

≥1,75

≥1,50

≥1,25

Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo

≥1,88

≥3,25

≥7,75

18

asteikko 4 -10

≥8,50

≥8,00

≥7,50

≥7,00

≥ 6,50

≥1,75

≥3,00

≥7,50

16

Pisteet

15

13

11

8

4

≥1,63

≥2,75

≥7,25

14

≥1,50

≥2,50

≥7,00

12

≥1,38

≥2,25

≥6,75

10

≥1,25

≥2,00

≥6,50

8

≥1,13

≥1,75

≥6,25

6

≥1,00

≥1,50

≥6,00

4

< 1,00

<1,50

<6,00

0

C. Ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella tehtävä valinta Haku tapahtuu ylioppilastutkintotodistuksen ja ammatillisen perustutkinnon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon päättötodistuksen keskiarvo lasketaan painottamattomana keskiarvona arvosanoista, jotka on ilmaistu tutkintotodistuksessa numeroina tai jotka voidaan muuntaa sellaisiksi. Jos haussa käyttämääsi todistukseen on annettu arvosana numeroina muualla suoritetuista, hyväksi luetuista opinnoista, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Hakijan terveydentila Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveys, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle. Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että » opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa » ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle » esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä » veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista. Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.


nuorten koulutus

Ensimmäinen hakutoive

Fysioterapian koulutusohjelma

Ensimmäiseen hakutoiveeseen saa 5 pistettä.

Valintakokeeseen kutsutaan 80 hakijaa.

Valintakoe sosiaali- ja terveysalalla

Valintakoe 23. – 24.10.2013, klo 8 -16, 1-päiväinen koe

Sosiaali- ja terveysalan valmistava tehtävä Tehtävä tehdään tekstinkäsittelyohjelmalla ja sen laajuus on yhden A4-sivun mittainen. Tehtävään ei liitetä työ-, harrastus- tai muita todistuksia. Tuo tehtävä mukanasi kaikkiin valintakoetilaisuuksiin, joihin sinut on kutsuttu sosiaali- ja terveysalalla. Tehtävä on osa valintakoehaastattelua eikä sitä palauteta. Laita tehtävän alkuun koko nimesi ja syntymäaikasi. Pohdi valmistavassa tehtävässä seuraavia asioita: » Miksi haet sosiaali- ja terveysalalle? » Mitä merkitystä koulutuksellasi, työkokemuksellasi tai harrastuksillasi on alalle hakeutumisessa? » Miksi haet opiskelemaan juuri nyt? » Mitä vahvuuksia sinulla on sosiaali- ja terveysalalle? » Millainen oppija olet?

Toiminnalliset ryhmäkokeet 30 pistettä Haastattelut (käytetään valmistavaa tehtävää) 35 pistettä Yhteensä 65 pistettä Valintakoe on hyväksytty, jos saat siitä vähintään 20 pistettä ja olet suorittanut kokeen kaikki osat hyväksytysti seuraavasti: Toiminnallisten ryhmäkokeiden yhteispistemäärä alle 9 hylkää koko kokeen. Haastattelujen yhteispistemäärä alle 11 hylkää koko kokeen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää valintakokeeseen, vähennetään valintakokeen yhteispistemäärästä 3 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Hoitotyön koulutusohjelma Valintakokeeseen kutsutaan 160 hakijaa. Valintakoe 29.10. - 31.10.2013, klo 8 -16, 1-päiväinen koe Yksilöhaastattelu (käytetään valmistavaa tehtävää) Ryhmätilanne Yhteensä

35 pistettä 30 pistettä 65 pistettä

Valintakoe sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, haastattelun sekä ryhmätehtävän. Ryhmätehtävä voi sisältää erilaisia osioita: esimerkiksi ryhmätilanteen, toiminnallisen ryhmäkokeen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää valintakokeeseen, vähennetään valintakokeen yhteispistemäärästä 3 pistettä. Valintakoe on hyväksytty jos olet suorittanut kokeen kaikki osat hyväksytysti seuraavasti: Yksilöhaastattelun pistemäärä alle 9 hylkää koko kokeen. Ryhmätilanteen pistemäärä alle 5 hylkää koko kokeen. Alin hyväksytty valintakokeen pistemäärä on 20 pistettä. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ALA

Hakijat valitaan kokeeseen koulumenestyksestä ja ensimmäisestä hakutoiveesta annettavien pisteiden perusteella. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeen kaikista osioista on saatava hyväksytty tulos. Valintakoe sisältää valmistavan tehtävän, joka tuodaan valintakokeen haastatteluosuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää valintakokeeseen, vähennetään valintakokeen yhteispistemäärästä kolme (3) pistettä.

19


Valintaperusteet Aikuiskoulutuksen valintaperusteet Hakukelpoisuus

Ammattikorkeakouluopinnot

Hakukelpoisuuden saat määritellyllä pohjakoulutuksella sekä kahden vuoden työkokemuksella.

Ammattikorkeakoulussa suoritetuista, hakukohteena olevan koulutusohjelman koulutusalan opinnoista saa pisteitä oheisen taulukon mukaisesti. Opinnot huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä.

1. Pohjakoulutus on määritelty kunkin koulutusohjelman esittelysivulla. 2. Työkokemus Sinulla tulee olla vähintään 18-vuotiaana hankittua työkokemusta vähintään kaksi vuotta (kaikki työkokemus otetaan huomioon).

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ALA

Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

20

Tutkinto-, opinto- ja työtodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Huom. ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee kuitenkin toimittaa tutkintotodistuksen kopio ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon viimeistään 8.10.2013 klo 16.15. Katso myös kohta Harkinnanvarainen valinta ja Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella tehtävä valinta s. 16.

Avoimen ammattikorkeakoulun vähintään 60 opintopisteen koulutusohjelmakohtaisten opintojen antama hakukelpoisuus ja harkinnanvarainen valinta, katso sivu 16. Opintoviikot/ -opintopisteet

2/3

4/6

6/9

8/12

10/15

Pisteet

1

2

3

4

5

Opintoviikot/ -opintopisteet

12/18

14/21

16/24

18/27

Pisteet

6

7

8

10

TYÖKOKEMUS, hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen ylittävä koulutusalakohtainen työkokemus Hakukelpoisuuden antavan työkokemuksen ylittävästä koulutusalakohtaisesta työkokemuksesta saat pisteitä siten, että kaksi kuukautta työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksen on oltava siltä koulutusalalta, jolle on hakemassa. Pisteitä voit saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että olet tai olet ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. Poikkeuksena on käsi- ja taideteollisuusala, viestintä- ja kuvataideala, teatteri- ja tanssiala ja musiikkiala, joissa työkokemuksen asemasta voidaan hyväksyä vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, jonka voi osoittaa esim. portfoliolla. Työkokemuksen tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.


Aikuiskoulutus

Valintakoe Työkokemus (kts. kohta 2.) Samalla koulutusalalla suoritetut opinnot* Yhteensä

Sosiaalialan koulutusohjelma 70 pistettä 20 pistettä 10 pistettä 100 pistettä

* Tutkintoon johtavassa ammattikorkeakoulutuksessa (tutkinnon ei tarvitse olla valmis) tai avoimessa ammattikorkeakoulussa samalla koulutusalalla suoritetut opinnot. Erikoistumisopintoja ja täydennyskoulutusta ei hyväksytä. Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Sosiaali- ja terveysalan valmistava tehtävä Tehtävä tehdään tekstinkäsittelyohjelmalla ja sen laajuus on yhden A4-sivun mittainen. Tehtävään ei liitetä työ-, harrastus- tai muita todistuksia. Tuo tehtävä mukanasi kaikkiin valintakoetilaisuuksiin, joihin sinut on kutsuttu sosiaali- ja terveysalalla. Tehtävä on osa valintakoehaastattelua eikä sitä palauteta. Laita tehtävän alkuun koko nimesi ja syntymäaikasi. Pohdi valmistavassa tehtävässä seuraavia asioita: • Miksi haet sosiaali- ja terveysalalle? • Mitä merkitystä koulutuksellasi, työkokemuksellasi tai harrastuksillasi on alalle hakeutumisessa? • Miksi haet opiskelemaan juuri nyt? • Mitä vahvuuksia sinulla on sosiaali- ja terveysalalle? • Millainen oppija olet?

Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön sv. Valintakoe 5.11. – 6.11.2013, klo 8 – 16 1-päiväinen koe Yksilöhaastattelu (käytetään valmistavaa tehtävää) Ryhmätilanne Yhteensä

40 pistettä 30 pistettä 70 pistettä

Valintakoe on hyväksytty, jos saat siitä vähintään 30 pistettä, ja kaikki kokeen osat on hyväksytysti suoritettu. Haastattelun pistemäärä alle 11 hylkää koko kokeen. Ryhmätilanteen pistemäärä alle 5 hylkää koko kokeen. Valmistava tehtävä kerrottu sivulla 20.

Valintakoe 30.10. – 1.11.2013, klo 8 – 18 1-päiväinen koe Psykologihaastattelu ja testit Opettajahaastattelu (käytetään valmistavaa tehtävää) Ryhmätilanne Yhteensä

30 pistettä 30 pistettä 10 pistettä 70 pistettä

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, jotta valintakoe on hyväksytty. Psykologihaastattelun ja testien pistemäärä 2 tai alle hylkää koko kokeen. Opettajahaastattelun ja ryhmätilanteen pistemäärä 2 tai alle hylkää koko kokeen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää valintakokeeseen, vähennetään valintakokeen yhteispistemäärästä kolme pistettä. Valmistava tehtävä kerrottu sivulla 20.

Hakijan terveydentila Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveys, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle. Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista. Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ALA

Opiskelijavalinta

21


Hakutoimistot KA RE L IA-A M M AT T I KO R K E AKO U L U Tikkarinne 9, E-talo, 80200 Joensuu

22

Avoinna lukuvuoden aikana ma–to klo 10 -14

hakutoimisto@karelia.fi admissions@karelia.fi

www.karelia.fi/haku

ARCADA – NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA ansokningsbyran@arcada.fi ; www.arcada.fi

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@metropolia.fi ; www.metropolia.fi

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@diak.fi ; www.diak.fi

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@mamk.fi ; www.mamk.fi

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@haaga.fi ; www.haaga.fi

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@oamk.fi ; www.oamk.fi

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@humak.fi; www.humak.fi

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@ramk.fi ; www.ramk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@hamk.fi ; www.hamk.fi

SAIMAA-AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@saimia.fi ; www.saimia.fi

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@jamk.fi ; www.jamk.fi

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@samk.fi ; www.samk.fi

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@kamk.fi ; www.kamk.fi

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@savonia-amk.fi ; www.savonia-amk.fi

KEMI–TORNION AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@tokem.fi ; www.tokem.fi

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@seamk.fi ; www.seamk.fi

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@cou.fi ; www.cou.fi

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@tamk.fi ; www.tamk.fi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@kyamk.fi ; www.kyamk.fi

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@turkuamk.fi ; www.turkuamk.fi

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@lamk.fi ; www.lamk.fi

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@vamk.fi ; www.vamk.fi

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU hakutoimisto@laurea.fi ; www.laurea.fi

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA ansokningsbyran@novia.fi ; www.novia.fi


Avoin amk on mahdollisuus Avoin ammattikorkeakoulu on joustava tapa suorittaa ammatillisia korkeakouluopintoja. Opinnot on tarkoitettu kaikille ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille – iästä, ammatista ja koulutustaustasta riippumatta. Avoimessa amk:ssa voit suorittaa kaikkia ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. Opinnot ovat sisällöltään ja vaatimustasoltaan Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia. Avoimessa amk:ssa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoosi, mikäli myöhemmin haet ja tulet valituksi Karelia-ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi. Hakiessasi tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen saat lisäpisteitä avoimessa amk:ssa suorittamistasi saman koulutusalan opinnoista. Avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä hakukohteena olevaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja suorittaneet saavat hakukelpoisuuden ko. koulutusohjelman tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opintoina huomioidaan hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Hakijalla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä kahden vuoden työkokemusta.

Lukukausitarjonta Avoimessa ammattikorkeakoulussa on kaksi lukukautta ja koulutustarjonta vaihtuu lukukausittain. Kevät

tammikuu – heinäkuu

Syksy

elokuu – joulukuu

Avoimen amk:n opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Opintoja järjestetään myös verkkoopintoina. Tutustu koulutustarjontaan ja ilmoittaudu opintoihin internetissä osoitteessa www.karelia.fi/avoinamk. Opiskelijat otetaan opintojaksoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelman mukaiset opintojaksot sisältyvät myös avoimen amk:n tarjontaan. HOPSopinnoissa sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma niistä opinnoista, joita olet kiinnostunut suorittamaan. HOPS-opiskelu on mahdollista, mikäli tutkinto-opiskelijoiden ryhmään mahtuu avoimen amk:n opiskelija. Polkuopinnot Polkuopiskelijan tavoitteena on suorittaa opintoja tutkintoon johtavan koulutuksen ryhmän opetussuunnitelman mukaisesti. Aloittavien tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin voidaan valita tietty määrä avoimen amk:n opiskelijoita. Polkuopinnot soveltuvat henkilöille, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus. Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme. Opintomaksut Opintomaksu lukukauden aikana muodostuu opintojen laajuuden mukaan seuraavasti: 1 op

10 euroa

2 op

20 euroa

3 op

30 euroa

12 op tai enemmän

120 euroa

Laskun ollessa 20 euroa tai vähemmän laskuun lisätään voimassaoleva laskutuslisä.

Ota yhteyttä! Lisätietoja opiskelusta ja erilaisista vaihtoehdoista saat Opiskelijapalveluista. Opiskelijapalvelut | AvoinAMK www.karelia.fi/avoinamk avoinamk@karelia.fi

23


.fi

ku amkha ja

n Nuorte tus lu u o k aikuis 3 0 .1 .201 16.9.â&#x20AC;&#x201C;1

Hakutoimisto KA RE L IA-A M M AT T I KO R K E AKO U L U Tikkarinne 9, E-talo, 80200 Joensuu

Avoinna lukuvuoden aikana maâ&#x20AC;&#x201C;to klo 10 -14

hakutoimisto@karelia.fi admissions@karelia.fi

www.karelia.fi/haku

Hakijan opas syksy 2013  

Karelia-ammattikorkeakoulun Hakijan opas syksy 2013. Opiskele fysioterapeutiksi, sairaanhoitajaksi tai sosionomiksi. Hae 16.9.-1.10.2013!