Hakuesite 2021

Page 1

HAE YHTEISHAUSSA 2021

Ylihuomisen osaajaksi.

1


Ylihuomisen osaamista. Siulle. Ylihuomisen osaaminen on tietoa ja tekoja sekä lisäksi nykyisen ajattelemista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimillisen osaamisen saumatonta yhteispeliä. Näistä aineksista rakennetaan tulevaisuuden ainutlaatuisia ratkaisuja ja palveluja työelämän tarpeisiin. Karelia-ammattikorkeakoulusta saat tarvitsemasi osaamisen, jonka avulla työllistyt ammattilaiseksi ja ylihuomisen työelämän kehittäjäksi. Työelämäläheisiä korkeakoulututkintoja yhteishaussa. Siulle. Löydä oma vaihtoehtosi ja hae!

Opiskelijoita

3756

Suoritettuja tutkintoja 2019

742

Hakukohteita

22

Hae yhteishaussa

Vuonna 2021 toteutetaan kolme yhteishakua. Tammikuun haussa haetaan vieraskieliseen koulutukseen. Kevään ja syksyn yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK- ja YAMK -koulutuksiin. Jokaisen koulutuksen kohdalla on ilmoitettu värikoodilla hakuaika, jolloin voit hakea koulutukseen. = hakuaika 7. - 20.1.2021

= hakuaika 17. - 31.3.2021 = hakuaika 1. - 15.9.2021


AMK-tutkinnot

Liiketalous

Karelian tradenomiopinnoissa ovat vahvasti mukana liiketalouden eri osa-alueet, mikä antaa sinulle valmiudet työllistyä laajasti eri tehtäviin markkinoinnissa, taloushallinnossa tai yrittäjyydessä. Täydennät monimuotototeutuksessa osaamistasi markkinoinnin tai taloushallinnon opinnoilla tai voit siirtyä yrittäjyyden opintoihin Y-akatemiaan. Tradenomi (AMK) • 210 op, 3,5 lukuvuotta • Päivätoteutus • Monimuotototeutus

#talous #myynti #markkinointi #yrittäjyys

Tietojenkäsittely

Saat valmiudet tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen ohjelmistotuotannossa, liiketoimintaprosessien kehittämisessä, tietojärjestelmien integroinnissa sekä tietojärjestelmien kehitysprojekteissa. Peliohjelmoinnin opinnoissa kehityt pelilogiikan ja pelihahmojen tekoälyn toteuttamisessa pelinkehitysympäristöihin. Opinnot on mahdollista suorittaa osittain tai kokonaan verkossa.

International Business

Saat valmiudet toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Opit hallitsemaan markkinoinnin ja myynnin osa-alueita, tekemään budjetointiin ja kannattavuuteen liittyviä laskelmia sekä työskentelemään sujuvasti monikulttuurisissa yhteisöissä. Opintoihisi sisältyvät opiskelu- ja harjoittelujaksot ulkomailla.

OPISKELE ENGLANNIKSI!

Bachelor of Business Administration (BBA) • 210 op, 3,5 lukuvuotta • Päivätoteutus

#entrepreneurship #international #business #marketing

Tradenomi (AMK) • 210 op, 3,5 lukuvuotta • Päivätoteutus

#ic-kehittäminen #ict-suunnittelu #peliteknologia #ohjelmistotekniikka

3


Medianomi

Valmistut medianomiksi, joka on monialainen toimija ja luova kehittäjä. Muodostat laajan kuvan media-alan sisältötuotannosta ja julkaisemisesta. Opit mediaviestinnän tuotantoprosesseja ja työkäytäntöjä. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja johtamaan AV- ja verkkomediatuotantoja yhteistyössä työelämän kanssa. Medianomi (AMK) • 240 op, 4 lukuvuotta • Päivätoteutus

#digitaalinenviestintä #mediatuotanto #verkkomedia #audiovisuaalinenviestintä

Industrial Management

Tutkinto antaa sinulle vahvan osaamisen älykkäässä tuotannossa (IoT, Lean, robotiikka, laatu, data-analyysi), myynnissä, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren hallinnassa sekä tiimien ja projektien johtotehtävissä. Sinulla on mahdollisuus erikoistua sinua kiinnostavaan tekniikan osa-alueeseen ja opiskella eripituisia jaksoja ulkomailla.

OPISKELE ENGLANNIKSI!

Bachelor of Engineering • 240 op, 4 lukuvuotta • Päivätoteutus

#dataanalysis #lean #qualityengineer #iot

Rakennustekniikka

Opintojen aikana opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laadukkaita rakennuksia. Voit suuntautua rakennesuunnittelun tai rakennustuotantoon. Painoalamme on puurakentaminen. Pääset opiskelemaan ja harjoittelemaan aitoihin rakennustekniikan projekteihin ja opit käyttämään nykyaikaisia tutkimuslaitteita rakennuslaboratoriossamme. Insinööri (AMK)

4

• 240 op, 4 lukuvuotta • Päivätoteutus • Monimuotototeutus

#puurakentaminen #rakennesuunnitelu #rakennustuotanto #talonrakennus

Matkailu- ja palveluliiketoiminta

Opit tuotteistamaan ja markkinoimaan luonto-, kulttuuri- ja tapahtumamatkailun palveluita. Saat valmiudet luoda palveluista elämyksellisiä ja kaupallisesti kannattavia kokonaisuuksia, joita markkinoidaan monikanavaisesti. Keskeisiä opiskeltavia asioita ovat myös palvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet. Restonomi (AMK) • 210 op, 3,5 lukuvuotta • Päivätoteutus

#matkailujaravitsemisala #matkailuliiketoiminta #matkailupalvelut #tuotteistaminen

Konetekniikka

Perehdyt koneiden, laitteiden ja tuotantolinjojen suunnitteluun, valmistukseen ja kunnossapitoon. Koneensuunnittelussa tähtäät erityisesti kone- ja metalliteollisuuden osien, koneiden ja konejärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen. Opiskelet myös tuotantotoimintaa ja –kehittämistä, tuotantojärjestelmien automaatio- ja valmistustekniikoita sekä resurssien organisointia. Insinööri (AMK) • 240 op, 4 lukuvuotta • Päivätoteutus

#konetekniikka #koneenrakennus #tarkkuustekniikka #tuotantotekniikka

Talotekniikka

Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään rakentamisen teknisiä kokonaisuuksia, kuten sähkö- ja lvi-suunnittelua ja niihin liittyviä rakennusautomaatioratkaisuja. Talotekniikan opinnot sisältävät matemaattis-luonnontieteellisen teorian hallinnan, suunnittelu- ja toteutusosaamisen sekä tuotteiden tuotekehityksen ja ylläpitoajattelun rakennuksen koko elinkaaren ajan. Insinööri (AMK) • 240 op, 4 lukuvuotta • Päivätoteutus

#lvi-tekniikka #rakennusautomaatio #rakennustuotanto #sähkötekniikka


Energia- ja ympäristötekniikka

Metsätalous

Opit kehittämään teollisuuden tuotantoa ympäristöä säästäväksi, suunnittelemaan uusiutuvan energian käyttöratkaisuja sekä mittaamaan ja analysoimaan ympäristön tilaa. Opiskelet mm. vesitaloutta, matemaattis- luonnontieteellisiä aineita, liiketoimintaa, yrittäjyyttä, projektien hallintaa. Saat valmiuksia ratkaista ympäristöalan muuttuvia ongelmia. Insinööri (AMK) • 240 op, 4 lukuvuotta • Päivätoteutus

#ympäristönkunnostus #uusiutuvaenergia #ympäristötekniikka #energiatuotanto

Sairaanhoitaja

Opit vastaamaan hoidon toteuttamisesta, hoitotyön laadusta ja potilasturvallisuudesta. Opiskelet hoitotoimenpiteitä ja moniammatillista tiimityötä simulaatio-oppimisympäristössä ja harjoittelet sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Sairaanhoitajakoulutuksessa voit syventää osaamistasi palliatiivisessa hoidossa, mielenterveys- ja päihdetyössä ja akuuttihoitotyössä.

#hoitotyö #kliininenhoitotyö

Sairaanhoitaja (AMK) • 210 op, 3,5 lukuvuotta • Päivätoteutus • Monimuotototeutus

Fysioterapeutti

Opiskelet terveyden sekä liikkumis- ja toimintakyvyn edistämistä osana asiakkaan kuntoutumista. Opintoihisi sisältyy harjoittelujaksoja, joiden aikana opit fysioterapiaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Voit suorittaa osan harjoittelustasi myös oppilaitoksemme oppimisja palveluympäristöissä Fysiotikassa ja Voimalassa. Fysioterapeutti (AMK) • 210 op, 3,5 lukuvuotta • Päivätoteutus

#asiakastyö #ergonomia #kuntoutusohjaus #yrittäjyys

= hakuaika 7. - 20.1.2021

= hakuaika 17. - 31.3.2021

Metsätalousinsinöörinä toimit uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan tehtävissä. Hallitset metsä- ja energiateollisuuden raaka-ainehuollon ja osaat neuvoa metsänomistajia metsiensä käytössä. Metsätalousinsinöörejä toimii muun muassa metsäasiantuntijoina, hankintaesimiehinä ja metsäneuvojina. Metsätalousinsinööri (AMK) • 240 op, 4 lukuvuotta • Päivätoteutus

#biotalous #metsänhoito #metsätalous #puunhankinta

Terveydenhoitaja

Kehityt hoitotyön ja terveyden edistämisen asiantuntijaksi. Terveydenhoitajana vaikutat eri-ikäisten ihmisten, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin. Tunnistat terveysriskejä ja sinulla on tiedot ja taidot sairauksien ehkäisyyn, sekä varhaiseen toteamiseen ja puuttumiseen. Toimit väestön hyväksi aktivoiden ja osallistaen asiakkaitasi omaan hoitoonsa. Terveydenhoitaja (AMK) • 240 op, 4 lukuvuotta • Päivätoteutus

#hoitotyö #kliininenhoitotyö

Sosionomi

Saat valmiudet erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Opinnot rakentuvat sisällöistä, joita tarkastelet sosiaalipedagogisesta tietoperustasta ja käytännöstä käsin. Saat kokemuksia luovista menetelmistä ja niiden ohjaamisesta. Opinnoissa korostuu sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen yhteistyö. Sosionomi (AMK) • 210 op, 3,5 lukuvuotta • Päivätoteutus • Monimuotototeutus

= hakuaika 1. - 15.9.2021

#asiakastyö #sosiaaliala #sosiaalipedagogiikka #sosiaalityö

5


Karelian kampukset Tiedepuisto • Y-akatemia • 120 yritystä

Wärtsilä-kampus

tradenomi-, restonomi-, insinöörija metsätalousinsinööriopiskelijat • tekniikan laboratoriot • Dynamo Lounge -oppimisympäristö • opiskelijakunta POKA:n toimisto

JOENSUUN KESKUSTA

7 MIN

5 MIN

Tikkarinne-kampus

fysioterapeutti-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, sosionomi- ja medianomiopiskelijat

6

• Simula, simulaatio-oppimisympäristö • Voimala, monialainen oppimisympäristö • Fysiotikka -oppimisympäristö • media-alan studiot • kirjasto Pisara • Opiskelijapalvelut ja Hakijapalvelut • opiskelijakunta POKA:n toimisto


Tutustu Kareliaan!

PÄIVÄ AMK-OPISKELIJANA Tule ja totea itse! Päivän aikana pääset tutustumaan koulutusohjelmaan, opiskeluun ja opiskelijoihin sekä tietysti osallistumaan oppitunneille. Talon tavoista sinulle kertoo tarkemmin henkilökohtainen opiskelijatutorisi. karelia.fi/paiva-amk-opiskelijana

Joensuu

AMK-PÄIVÄNÄ sinulla on mahdollisuus tutustua Karelian koulutuksiin, oppimisympäristöihin, opiskeluvälineisiin ja opiskelijoihimme, jotka antavat sinulle parhaat vastaukset opiskelua koskeviin kysymyksiisi. Tervetuloa tutustumaan! karelia.fi/amkpaiva

KARELIAN AVOIMESSA AMK:SSA voit testata omia opiskelutaitojasi ja syventää kiinnostustasi AMKopintoihin. 2. asteen opiskelijoille tarjoamme erityisiä väyläopintoja. Polkuopiskelijana puolestaan pääset opiskelemaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. karelia.fi/avoinamk

on Karelian kotikaupunki

77 000 11 600

ASUKASTA KORKEAKOULUOPISKELIJAA

2050 96% opiskelijaasuntoa

suosittelee asuinpaikkana

Kuva: Rami Saarikorpi


Hakukalenteri 2021 tammikuu

7.1.

Haku englanninkieliseen AMK-koulutukseen alkaa.

20.1.

Haku englanninkieliseen koulutukseen päättyy klo 15.00.

touko-kesäkuu

4.6.

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalintojen julkaisu.

31.5. - 4.6.

AMK-valintakoe suomenkielisiin koulutuksiin.

1. - 2.6.

Valintakoe medianomi -koulutukseen.

lokakuu AMK-valintakoe. Katso päivämäärät www.karelia.fi

8

maaliskuu

huhtikuu

17.3.

8.4.

31.3.

9.4.

Valintakoe Industrial Management -koulutukseen.

Haku suomenkielisiin AMKja YAMK-koulutuksiin alkaa. Haku suomenkielisiin AMK- ja YAMK-koulutuksiin päättyy klo 15.00.

Valintakoe International Business -koulutukseen.

syyskuu

heinäkuu

9.7.

Opiskelijavalintojen tulosten julkaisu viimeistään.

1. - 15.9.

Syksyn yhteishaku.

16.7.

Opiskelijaksi valittujen on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään klo 15.00.

2.8.

Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

marraskuu

26.11.

joulukuu

Opiskelijavalintojen tulosten julkaisu viimeistään.

KareliaAmmattikorkeakoulu

3.12.

Opiskelijaksi valittujen on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään klo 15.00.

karelia_amk karelia_promotiimi

Karelia UAS