__MAIN_TEXT__

Page 1

MAAILMA TARVITSEE TEKIJÖITÄ. HAE YHTEISHAUSSA 2020 1


MAAILMA TARVITSEE TEKIJÖITÄ. Hyvä tulevaisuus rakennetaan osaamisella ja asiantuntijuudella. Kareliaammattikorkeakoulu on mukana rakentamassa sitä kouluttamalla osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Meiltä valmistuu arvostettuja ja kysyttyjä ammattilaisia. Koulutusaloilla tehdään tiivistä yhteistyötä erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Rakennat asiantuntijuutesi perustaa opiskellessasi henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisesti ja luot kontakteja tuleviin työnantajiin. Opintosi ovat väylä ammattilaisuuteen, joka työelämässä kehittyy asiantuntijuudeksi.

Valitse sinulle sopivin koulutus ja tule osaksi osaavaa maailmaa!

Karelia olemme me! Opiskelijoita

Suoritettuja tutkintoja 2018

3671

710

Koulutusaloja

Hakukohteita

7

22


AMK-tutkinnot Liiketalous

Karelia-ammattikorkeakoulun tradenomi-opinnoissa ovat vahvasti mukana liiketalouden eri osa-alueet, mikä antaa sinulle valmiudet työllistyä laajasti eri tehtäviin markkinoinnissa, taloushallinnossa tai yrittäjyydessä. Täydennät osaamistasi markkinoinnin tai taloushallinnon opinnoilla tai voit siirtyä yrittäjyyden opintoihin Y-akatemiaan.

Tradenomi (AMK) » 210 op, 3,5 lukuvuotta » P äivätoteutus » M onimuotototeutus

#talous #myynti #markkinointi #yrittäjyys

Vuonna 2020 toteutetaan kolme yhteishakua. Tammikuun haussa haetaan vieraskieliseen koulutukseen. Kevään ja syksyn yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK- ja YAMK -koulutuksiin. Jokaisen koulutuksen kohdalla on ilmoitettu värikoodilla hakuaika, jolloin voit hakea koulutukseen. = hakuaika 8. - 22.1.2020 = hakuaika 18.3. - 1.4.2020 = hakuaika 2. - 16.9.2020

International Business

Saat valmiudet toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Opit hallitsemaan markkinoinnin ja myynnin osa-alueita, tekemään budjetointiin ja kannattavuuteen liittyviä laskelmia sekä työskentelemään sujuvasti monikulttuurisissa yhteisöissä. Opintoihisi sisältyvät opiskeluja harjoittelujaksot ulkomailla.

OPISKELE ENGLANNIKSI! Bachelor of Business Administration (BBA) » 210 op, 3,5 lukuvuotta » Päivätoteutus

#entrepreneurship #international #business #marketing

Tietojenkäsittely

Saat valmiudet tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen ohjelmistotuotannossa, liiketoimintaprosessien kehittämisessä, tietojärjestelmien integroinnissa sekä tietojärjestelmien kehitysprojekteissa. Peliohjelmoinnin opinnoissa kehityt pelilogiikan ja pelihahmojen tekoälyn toteuttamisessa pelinkehitysympäristöihin. Opinnot on mahdollista suorittaa osittain tai kokonaan verkossa.

Tradenomi (AMK) » 210 op, 3,5 lukuvuotta » Päivätoteutus

#ic-kehittäminen #ict-suunnittelu #peliteknologia #ohjelmistotekniikka

3


Medianomi

Valmistut medianomiksi, joka on monialainen toimija ja luova kehittäjä. Muodostat monipuolisen kuvan media-alan sisältötuotannosta ja julkaisemisesta. Opit mediaviestinnän tuotantoprosesseja ja työkäytäntöjä. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja johtamaan AV- ja verkkomediatuotantoja yhteistyössä työelämän kanssa.

Medianomi (AMK) » 240 op, 4 lukuvuotta »P  äivätoteutus

#digitaalinenviestintä #mediatuotanto #verkkomedia #audiovisuaalinenviestintä

Industrial Management

Tutkinto antaa sinulle vahvan osaamisen älykkäässä tuotannossa (IoT, Lean, robotiikka, laatu, data-analyysi), myynnissä, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren hallinnassa sekä tiimien ja projektien johtotehtävissä. Sinulla on mahdollisuus erikoistua sinua kiinnostavaan tekniikan osa-alueeseen ja opiskella eripituisia jaksoja ulkomailla.

OPISKELE ENGLANNIKSI! Bachelor of Engineering » 240 op, 4 lukuvuotta » Päivätoteutus

#dataanalysis #lean #qualityengineer #iot

Rakennustekniikka

Opintojen aikana opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään laadukkaita rakennuksia. Voit suuntautua rakennesuunnittelun tai rakennustuotantoon. Painoalamme on puurakentaminen. Pääset opiskelemaan ja harjoittelemaan aitoihin rakennustekniikan projekteihin ja opit käyttämään nykyaikaisia tutkimuslaitteita rakennuslaboratoriossamme.

Insinööri (AMK) » 240 op, 4 lukuvuotta » Päivätoteutus

4

#puurakentaminen #rakennesuunnitelu #rakennustuotanto #talonrakennus

Matkailu- ja palveluliiketoiminta

Opit tuotteistamaan ja markkinoimaan luonto-, kulttuuri- ja tapahtumamatkailun palveluita. Saat valmiudet luoda palveluista elämyksellisiä ja kaupallisesti kannattavia kokonaisuuksia, joita markkinoidaan monikanavaisesti. Keskeisiä opiskeltavia asioita ovat myös palvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet.

Restonomi (AMK) » 210 op, 3,5 lukuvuotta » Päivätoteutus

#matkailujaravitsemisala #matkailuliiketoiminta #matkailupalvelut #tuotteistaminen

Konetekniikka

Perehdyt koneiden, laitteiden ja tuotantolinjojen suunnitteluun, valmistukseen ja kunnossapitoon. Koneensuunnittelussa tähtäät erityisesti kone- ja metalliteollisuuden osien, koneiden ja konejärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen. Opiskelet myös tuotantotoimintaa ja –kehittämistä, tuotantojärjestelmien automaatio- ja valmistustekniikoita sekä resurssien organisointia.

Insinööri (AMK) » 240 op, 4 lukuvuotta » Päivätoteutus

#konetekniikka #koneenrakennus #tarkkuustekniikka #tuotantotekniikka

Talotekniikka

Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään rakentamisen teknisiä kokonaisuuksia, kuten sähkö- ja lvi-suunnittelua ja niihin liittyviä rakennusautomaatioratkaisuja. Talotekniikan opinnot sisältävät matemaattis-luonnontieteellisen teorian hallinnan, suunnittelu- ja toteutusosaamisen sekä tuotteiden tuotekehityksen ja ylläpitoajattelun rakennuksen koko elinkaaren ajan.

Insinööri (AMK) » 240 op, 4 lukuvuotta » Päivätoteutus

#lvi-tekniikka #rakennusautomaatio #rakennustuotanto #sähkötekniikka


Energia- ja ympäristötekniikka

Metsätalous

Insinööri (AMK) » 240 op, 4 lukuvuotta » Päivätoteutus

Metsätalousinsinööri (AMK) » 240 op, 4 lukuvuotta » Päivätoteutus

Opit kehittämään teollisuuden tuotantoa ympäristöä säästäväksi, suunnittelemaan uusiutuvan energian käyttöratkaisuja sekä mittaamaan ja analysoimaan ympäristön tilaa. Opiskelet mm. vesitaloutta, matemaattis- luonnontieteellisiä aineita, liiketoimintaa, yrittäjyyttä, projektien hallintaa. Saat valmiuksia ratkaista ympäristöalan muuttuvia ongelmia.

#ympäristönkunnostus #uusiutuvaenergia #ympäristötekniikka #energiatuotanto

Sairaanhoitaja

Opit vastaamaan hoidon toteuttamisesta, hoitotyön laadusta ja potilasturvallisuudesta. Opiskelet hoitotoimenpiteitä ja moniammatillista tiimityötä simulaatio-oppimisympäristössä ja harjoittelet sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Sairaanhoitajakoulutuksessa voit syventää osaamistasi palliatiivisessa hoidossa, mielenterveysja päihdetyössä ja akuuttihoitotyössä.

Sairaanhoitaja (AMK) » 210 op, 3,5 lukuvuotta »P  äivätoteutus »M  onimuotototeutus

#hoitotyö #kliininenhoitotyö

Fysioterapeutti

Opiskelet terveyden sekä liikkumis- ja toimintakyvyn edistämistä osana asiakkaan kuntoutumista. Opintoihisi sisältyy harjoittelujaksoja, joiden aikana opit fysioterapiaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Voit suorittaa osan harjoittelustasi myös oppilaitoksemme oppimis- ja palveluympäristöissä Fysiotikassa ja Voimalassa.

Fysioterapeutti (AMK) » 210 op, 3,5 lukuvuotta » Päivätoteutus

YAMK-tutkinnot

#asiakastyö #ergonomia #kuntoutusohjaus #yrittäjyys

Metsätalousinsinöörinä toimit uusiutuvien luonnonvarojen ja niiden kestävään käyttöön perustuvan liiketoiminnan tehtävissä. Hallitset metsä- ja energiateollisuuden raaka-ainehuollon ja osaat neuvoa metsänomistajia metsiensä käytössä. Metsätalousinsinöörejä toimii muun muassa metsäasiantuntijoina, hankintaesimiehinä ja metsäneuvojina.

#biotalous #metsänhoito #metsätalous #puunhankinta

Terveydenhoitaja

Kehityt hoitotyön ja terveyden edistämisen asiantuntijaksi. Terveydenhoitajana vaikutat eri-ikäisten ihmisten, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin. Tunnistat terveysriskejä ja sinulla on tiedot ja taidot sairauksien ehkäisyyn, sekä varhaiseen toteamiseen ja puuttumiseen. Toimit väestön hyväksi aktivoiden ja osallistaen asiakkaitasi omaan hoitoonsa.

Terveydenhoitaja (AMK) » 240 op, 4 lukuvuotta » Päivätoteutus

#hoitotyö #kliininenhoitotyö

Sosionomi

Saat valmiudet erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Opinnot rakentuvat sisällöistä, joita tarkastelet sosiaalipedagogisesta tietoperustasta ja käytännöstä käsin. Saat kokemuksia luovista menetelmistä ja niiden ohjaamisesta. Opinnoissa korostuu sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen yhteistyö.

Sosionomi (AMK) » 210 op, 3,5 lukuvuotta »P  äivätoteutus »M  onimuotototeutus

#asiakastyö #sosiaaliala #sosiaalipedagogiikka #sosiaalityö

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen | Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Johtaminen ja liiketoimintaosaaminen | Teknologiaosaamisen johtaminen | Kestävä energiatalous Lue lisää: www.karelia.fi/yamk

5


Karelian kampukset

WÄRTSILÄ-KAMPUS tradenomi-, restonomi-, insinöörija metsätalousinsinööriopiskelijat » tekniikan laboratoriot »D  ynamo Lounge -oppimisympäristö » opiskelijakunta POKA:n toimisto

TIEDEPUISTO » Y-akatemia » 120 yritystä

JOENSUUN KESKUSTA

7 MIN

5 MIN

TIKKARINNE-KAMPUS fysioterapeutti-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, sosionomi- ja medianomiopiskelijat

6

» Simula, simulaatio-oppimisympäristö » Voimala, monialainen oppimisympäristö » Fysiotikka -oppimisympäristö » media-alan studiot » kirjasto Pisara » Opiskelijapalvelut ja Hakijapalvelut » opiskelijakunta POKA:n toimisto


Tutustu Kareliaan!

PÄIVÄ AMK-OPISKELIJANA Tule ja totea itse! Päivän aikana pääset tutustumaan koulutusohjelmaan, opiskeluun ja opiskelijoihin sekä tietysti osallistumaan oppitunneille. Talon tavoista sinulle kertoo tarkemmin henkilökohtainen opiskelijatutorisi.

AMK-PÄIVÄNÄ sinulla on mahdollisuus tutustua Karelian koulutuksiin, oppimisympäristöihin, opiskeluvälineisiin ja opiskelijoihimme, jotka antavat sinulle parhaat vastaukset opiskelua koskeviin kysymyksiisi. Tervetuloa tutustumaan!

KARELIAN AVOIMESSA AMK:SSA voit testata omia opiskelutaitojasi ja syventää kiinnostustasi AMK-opintoihin. 2. asteen opiskelijoille tarjoamme erityisiä väyläopintoja. Polkuopiskelijana puolestaan pääset opiskelemaan tutkintoopiskelijoiden ryhmässä.

karelia.fi/paiva-amk-opiskelijana

karelia.fi/amkpaiva

karelia.fi/avoinamk

Joensuu on osaavan maailman kotikaupunki 77 000 ASUKASTA 11 600 KORKEAKOULUOPISKELIJAA

2050 2000 96% opiskelijaasuntoa

tapahtumaa

suosittelee asuinpaikkana


Hakukalenteri 2020 tammikuu

8.1.

Haku englanninkieliseen AMK-koulutukseen alkaa.

maaliskuu

huhtikuu

18.3.

1.4.

Haku suomenkielisiin AMK- ja YAMK-koulutuksiin alkaa.

Haku suomenkielisiin AMK- ja YAMKkoulutuksiin päättyy klo 15.00. Valintakoe International Business -koulutukseen.

22.1. Haku englanninkieliseen koulutukseen päättyy klo 15.00.

2.4.

Valintakoe Industrial Management -koulutukseen.

kesäkuu

5.6.

Englanninkielisten koulutusten opiskelijavalintojen julkaisu.

1. - 5.6.

AMK-valintakoe suomenkielisiin koulutuksiin.

2. - 3.6. Valintakoe medianomi -koulutukseen.

lokakuu

8.7.

Opiskelijavalintojen tulosten julkaisu viimeistään.

2. - 16.9.

Syksyn yhteishaku.

10.7. ja 15.7. Opiskelijaksi valittujen on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään klo 15.00. - englanninkieliset koulutukset 10.7. - suomenkieliset koulutukset 15.7.

31.7.

Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

marraskuu

AMK-valintakoe. Katso päivämäärät www.karelia.fi

8

syyskuu

heinäkuu

27.11.

joulukuu

Opiskelijavalintojen tulosten julkaisu viimeistään.

KareliaAmmattikorkeakoulu

4.12. Opiskelijaksi valittujen on otettava opiskelupaikka vastaan viimeistään klo 15.00.

karelia_amk

Karelia UAS

Profile for Karelia-ammattikorkeakoulu

Hakuesite 2020  

Maailma tarvitsee tekijöitä. Hae Kareliaan yhteishaussa 2020.

Hakuesite 2020  

Maailma tarvitsee tekijöitä. Hae Kareliaan yhteishaussa 2020.

Advertisement