Page 1

2013-2014

A R T X

Voor wie verder

brochure XXXTRTA.indd 1

eren of opnieuw wil stud

23/05/13 14:07


Inhoudstafel

2 brochure XXXTRTA.indd 2

Levenslang leren Opleidingscheques Het leerkrediet Legende

3 4 5 5

Kunst manama: master Beeldend Onderzoek

6

Management extra bachelordiploma

7

Medisch bachelor Verpleegkunde door deeltijds werken/deeltijds studeren bachelor-brugprogramma: van gebrevetteerde/gediplomeerde verpleegkundige naar bachelor Verpleegkunde van bachelor Verpleegkunde naar bachelor Vroedkunde van bachelor Vroedkunde naar bachelor Verpleegkunde banaba: bachelor in de Oncologische Verpleegkunde banaba: bachelor in de Geriatrische Gezondheidszorg postgraduaat Geriatrie postgraduaat Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen postgraduaat Massage en Bewegingsleer postgraduaat Acupunctuur postgraduaat Pediatrie en Neonatologie navorming Bijscholingen op Maat navorming Referentieverpleegkundige Wondzorg navorming Mentor Klinisch Onderwijs navorming Levensreddende Vaardigheden in de Verloskunde navorming “Niet storen, bevallende vrouw” master Verpleegkunde en Vroedkunde

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Onderwijs banaba: bachelor Buitengewoon Onderwijs banaba: bachelor Zorgverbreding en Remediërend Leren - optie Basisonderwijs banaba: bachelor Zorgverbreding en Remediërend Leren - optie Secundair Onderwijs extra bachelordiploma Lerarenopleiding Kleuteronderwijs extra bachelordiploma Lerarenopleiding Lager Onderwijs (verkorte formule!) extra bachelordiploma Lerarenopleiding Secundair Onderwijs bachelor Pedagogie van het Jonge Kind (verkorte studieduur) postgraduaat Verantwoordelijke in de Kinderopvang

25 26 27 28 29 30 32 33

Sociaal Werk extra bachelordiploma van bachelor Rechtspraktijk naar bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening/Maatschappelijke Advisering master in Sociaal Werk

34 35 36

Wetenschappen en Technologie masterdiploma CarEcology: specialisatie Automotive Engineering extra bachelordiploma (extra) masterdiploma

37 38 39

Overzichtstabel Zalmprincipe Kies jij toch liever meteen voor de arbeidsmarkt?

40 42 43

23/05/13 14:07


Levenslang leren Je ontving net je diploma. Misschien kan je al meteen aan de slag, succes alvast! Toch ben je nooit ‘helemaal’ afgestudeerd … Heb je de smaak van het studeren nog goed te pakken en wil je op weg naar een tweede diploma? Of heb je er al professionele ervaring opzitten en zoek je een upgrade van je kennis en vaardigheden? Een ding is zeker: de professional van vandaag leert levenslang en levensbreed. Redenen om verder te studeren zijn er in overvloed. Mogelijkheden ook. Hogere opleiding opent het perspectief op betere carrièrekansen. De razendsnelle maatschappelijke en technologische evolutie dagen ons voortdurend uit. Je verder bekwamen, bij- of omscholen is een must. In deze brochure geven we je een snelle rondleiding langs alle ‘upgrades’ die je op de Karel de Grote-Hogeschool kan volgen. Kijk en vergelijk. Je start alvast met voorsprong … Veel succes met je verdere studies.

Dirk Broos

Algemeen Directeur

3 brochure XXXTRTA.indd 3

23/05/13 14:07


Opleidingscheques De Karel de Grote-Hogeschool is een erkende opleidingsverstrekker. Je kunt een deel van het inschrijvingsgeld betalen met opleidingscheques van de Vlaamse overheid voor werknemers. Meer informatie vind je op www.vdab.be/opleidingscheques.

De Karel de Grote-Hogeschool is tevens erkend als dienstverlener voor het verstrekken van opleiding, advies en kennis aan kleine en middelgrote ondernemingen (BEA). Misschien kan je werkgever voor jou opleidingskosten ontvangen via de ondernemerschapsportefeuille. Meer info vind je op www.beaweb.be.

4 brochure XXXTRTA.indd 4

23/05/13 14:07


Het leerkrediet In het Vlaamse hoger onderwijs geldt het leerkrediet. Het maakt studenten mee(r) verantwoordelijk voor het welslagen van hun opleiding. Alle informatie over het leerkrediet vind je op www.kdg.be/leerkrediet. De basisopleidingen (bachelors en masters) vallen onder het leerkrediet. Schakelprogramma’s, bachelor-na-bachelors en master-na-masters niet. Heb je net een bachelordiploma behaald, dan bepaalt je saldo of je met een nieuwe opleiding kan starten. Als je bijvoorbeeld nog 120 punten leerkrediet hebt en je wil een opleiding volgen van 60 punten, dan is er geen probleem. Heb je nog nooit een leerkrediet gehad, dan start je jouw voortgezette opleiding met 140 studiepunten. Bij inschrijving lever je x-aantal studiepunten in. Hoeveel precies hangt af van welke vakken je opneemt. Slaag je voor die vakken, dan krijg je de studiepunten terug.

Legende De verschillende iconen voor het type opleiding staan symbool voor : • een tweede diploma van professionele bachelor via een geïndividualiseerd traject en op kortere tijd • een zogenaamde ‘bachelor na bachelor’ (banaba), of een andere gespecialiseerde voortgezette opleiding voor professionele en academische bachelors • een zogenaamde ‘master na master’ (manama), of een gespecialiseerde voortgezette academische opleiding voor masters • schakeljaren en masterjaren voor professionele bachelors • een navormingsinitiatief georganiseerd door de centra voor permanente vorming van KdG. Dit kan zowel gaan om uitbreiding of verdieping van je kennis en vaardigheden, als om vorming in open aanbod of op maat, enz. Onderstaande symbolen geven aan of het programma voltijds, deeltijds dan wel in weekend-/avondonderwijs kan worden gevolgd.

Voltijds programma

Deeltijds programma

Weekend- en avondonderwijs

Voor deze opleiding geldt het leerkrediet. Meer informatie vind je op www.kdg.be/leerkrediet.

5 brochure XXXTRTA.indd 5

23/05/13 14:07


kunst

Master in Beeldend Onderzoek Doel en inhoud Centraal staat het onderzoek in de kunst. Als onderzoeks- en begeleidingsplatform wil deze masteropleiding jonge mensen de nodige ondersteuning geven om hun persoonlijk artistiek project verder uit te bouwen. Gastdocenten uit binnen- en buitenland geven hierbij de nodige kritische feedback.

Doelgroep • Bijzonder getalenteerde kunstenaars en vormgevers die op het vlak van onderzoek verder willen gaan, krijgen daarvoor alle ruimte binnen deze master-na-masteropleiding. Via een individueel en eigenzinnig curriculum ontwikkelen ze extra inzichten en vaardigheden, die zo de persoonlijke artistieke ontwikkeling stimuleren. • We laten maar een beperkt aantal kandidaten toe tot deze voortgezette opleiding. • De toelatingsgesprekken gebeuren op afspraak met de verschillende kandidaten. Inlichtingen zijn te verkrijgen op het studentensecretariaat.

Organisatie •

De studie duurt één academiejaar.

Studiepunten Studieomvang: 60 studiepunten.

Contactpersoon wesley.meuris@kdg.be Sint Lucas Antwerpen Sint-Jozefstraat 35 B-2018 Antwerpen T +32 3 223 69 71 E info.sintlucas@kdg.be W www.sintlucasantwerpen.be

6 brochure XXXTRTA.indd 6

23/05/13 14:07


management

Extra bachelordiploma Verkorte studieduur Doel en inhoud Je behaalt op kortere tijd een extra bachelordiploma, gelijkwaardig aan je initiële bachelordiploma. Elke professionele bacheloropleiding binnen het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde komt daarvoor in aanmerking: • Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit, Logistiek Management, KMO-Management, Marketing, Rechtspraktijk, Financie- en Verzekeringswezen, Internationaal Ondernemen • Office Management Event- en Projectmanagement, Executive Management Assistant, International Management Assistant • Toegepaste Informatica Applicatieontwikkeling, Softwaremanagement, Systeem- en Netwerkbeheer.

Doelgroep

Contactpersoon studiebegeleiding.heb@kdg.be

Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Nationalestraat 5 B-2000 Antwerpen T +32 3 613 16 99 E stip.heb@kdg.be

Voor studenten die minstens een professionele bachelor in een aanverwante studierichting behaald hebben, stellen we op basis van het voortraject een programma op. Er zijn een aantal standaardprogramma’s voor vaak voorkomende aanvragen. Je kan ze raadplegen op www.kdg.be/handelswetenschappen-en-bedrijfskunde onder de respectieve opleidingen > ‘vrijstellingen’.

Organisatie Afhankelijk van je vooropleiding stellen we een studietraject op dat je in één of twee jaar kan afwerken. Je volgt de lessen in het gewone curriculum.

Studiepunten Het aantal studiepunten is afhankelijk van de vooropleiding. Bijkomende vrijstellingen kan je aanvragen als je kan bewijzen dat je die kwalificaties elders verworven hebt. Meestal situeert een studieduurverkorting zich tussen de 55 en 120 studiepunten en kan je dus het diploma behalen op een of twee jaar voltijds studeren.

7 brochure XXXTRTA.indd 7

23/05/13 14:07


medisch

Bachelor Verpleegkunde

door deeltijds werken / deeltijds studeren Doel en inhoud Via een geïndividualiseerd leertraject kan je de studies van bachelor in de Verpleegkunde combineren met deeltijds werken, al dan niet in de gezondheidszorg. Werk je in de gezondheidszorg, dan kan je tegemoetkomingen binnen het klinisch onderwijs krijgen (onder meer voor stage). Je kiest één van de vijf keuzetrajecten: • geriatrische verpleegkunde, • kinderverpleegkunde, • psychiatrische verpleegkunde, • sociale verpleegkunde, • ziekenhuisverpleegkunde.

Doelgroep Iedereen met een diploma secundair onderwijs.

Organisatie • Het eerste jaar Verpleegkunde bieden we deeltijds aan. We maken een persoonlijk programma voor jou op. We houden hierbij rekening met de tijd die je kan spenderen aan je studies. • Een voltijds programma telt ongeveer 20 uur les per week, een deeltijds programma ongeveer 10 uur per week (afhankelijk van je vakken). • Ben je actief in de gezondheidszorg, dan kan je via een aangepaste stageregeling professionele ervaring opdoen. • Heb je al een diploma hoger onderwijs of werk je in de gezondheidszorg, dan is het ook mogelijk om een aantal opleidingsonderdelen in avondonderwijs en met een beperkt aantal contacturen te volgen. • De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten

Contactpersoon ann.cleerbout@kdg.be Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.gez@kdg.be

Studieomvang: 180 studiepunten. Wie al een master- of bachelordiploma behaalde, kan vrijstellingen krijgen en moet dus minder studiepunten opnemen.

8 brochure XXXTRTA.indd 8

23/05/13 14:07


Bachelor - brugprogramma Van gebrevetteerde / gediplomeerde verpleegkundige naar bachelor in de Verpleegkunde Verkorte studieduur Doel en inhoud Als verpleegkundige word je vandaag geconfronteerd met een enorme verbreding van het werkveld. Er is vraag naar verpleegkundigen die de verantwoordelijkheid voor de zorgvrager kunnen opnemen en op een deskundige wijze de zorgcoördinatie uitvoeren. Via onze brugopleiding ‘overbrug’ je het kwalificatieverschil van je huidige opleidingsniveau met een bachelordiploma. Je verwerft een combinatie van kennis, vaardigheden, psychosociale betrokkenheid en engagement. Je kan je verdiepen in één of meerdere keuzetrajecten: • Sociale Verpleegkunde • Geriatrische Verpleegkunde • Kinderverpleegkunde • Ziekenhuisverpleegkunde • Psychiatrische Verpleegkunde

Doelgroep Je hebt • het brevet van verpleger; • of het diploma Ziekenhuisverpleegkunde of Psychiatrische Verpleegkunde (4de graad secundair onderwijs); • of een diploma MBO-Verpleegkunde; • of een diploma Gegradueerde Verpleegkundige (HBO 5); • wie al een bachelordiploma Verpleegkunde op zak heeft, kan zich via een keuzetraject uit het brugprogramma (BAF) verdiepen in een specifiek domein. Voor het gemeenschappelijk theoretisch onderwijs en de literatuurstudie word je vrijgesteld.

Organisatie Contactpersoon mark.willekens@kdg.be Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.brug.gez@kdg.be

Lesdagen basismodule: • dagonderwijs: vrijdagnamiddag van 13.30 u. tot 16.45 u. of • avondonderwijs: dinsdagavond van 19 u. tot 22.15 u. Lesdagen Brugprogramma afstudeerjaar: • Alle keuzetrajecten: avondonderwijs op dinsdagavond van 19 u. tot 22.15 u. • Keuzetraject Ziekenhuisverpleegkunde bij meer dan vijftien studenten ook op vrijdagnamiddag van 13.30 u. tot 16.45 u. De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten Studieomvang: maximum 120 studiepunten. Via de EVC*-procedure kan je een extra studieduurverkorting tot 60 studiepunten bekomen. Daartoe dien je een portfolio in met een beschrijving van je werkervaring om je reeds verworven competenties te bewijzen. (* Eerder verworven competenties) Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven vind je op www.kdg.be/opleidingen/brugprogramma-verpleegkunde.

brochure XXXTRTA.indd 9

9 23/05/13 14:07


medisch

Van bachelor in de Verpleegkunde naar bachelor in de Vroedkunde Verkorte studieduur Doel en inhoud In twee jaar kan je je als bachelor in de Verpleegkunde omscholen tot bachelor in de Vroedkunde via een geïndividualiseerd traject. De opleiding is thematisch opgebouwd. In het eerste jaar bestudeer je: • de normale zwangerschap en de zwangerschap met verwikkelingen; • de baring en de baring met verwikkelingen; • het kraambed en het kraambed met verwikkelingen. Je loopt 15 weken stage, waarvan zes weken stage verloskamer op één plaats. In het tweede jaar verdiep je je in hoogrisico neonatologie, bijzondere verloskunde en integreer je al je competenties in het werkveld van je keuze via het thema thuisvroedvrouw of ziekenhuisvroedvrouw. Je loopt achttien weken stage: negen weken verloskamer en negen weken op andere diensten. Een groot deel van je opleiding volg je via afstandsonderwijs.

Doelgroep •

Bachelors in de Verpleegkunde.

Organisatie •

Je kunt dit programma in twee academiejaren afwerken, op voorwaarde dat je voltijds studeert. Het eerste jaar krijg je op een vaste wekelijkse lesavond (dinsdag) een inleiding over de te bestuderen theorie. De rest van het pakket maak je je eigen via zelfstudie. Door demonstratielessen, aangepast aan het startniveau van een bachelor Verpleegkunde, verwerf je vlot de verloskundige vaardigheden. Tijdens casusmomenten integreer je theorie en praktijk. • Het academiejaar is opgebouwd uit vier perioden. Je hebt vier keer per jaar examens. Vanaf het tweede jaar kan je de theorie volgen in het voltijds dagonderwijs of via een traject op maat. Afhankelijk van jouw situatie kan een andere timing en een aangepast programma worden afgesproken. • De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Contactpersoon kim.vanhoof@kdg.be Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.brug.gez@kdg.be

Studiepunten Studieomvang: minimum 120 studiepunten. Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven vind je op www.kdg.be/opleidingen/van-verpleegkunde-naar-vroedkunde.

10 brochure XXXTRTA.indd 10

23/05/13 14:07


Van bachelor in de Vroedkunde naar bachelor in de Verpleegkunde Verkorte studieduur Doel en inhoud De opleiding leidt vroedvrouwen op korte tijd op tot bachelors in de Verpleegkunde. De typisch verpleegkundige opleidingsonderdelen bundelen we tot een specifiek leertraject. Je verdiept je in de verpleegkundige diagnose, de zorgcoördinatie en de ziektebeelden. Je verdiept je in één van de volgende keuzetrajecten: • geriatrische verpleegkunde, • kinderverpleegkunde, • psychiatrische verpleegkunde, • sociale verpleegkunde, • ziekenhuisverpleegkunde.

Doelgroep •

Bachelors in de Vroedkunde.

Organisatie

Contactpersoon mark.willekens@kdg.be Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.gez@kdg.be

• • • • •

Je kunt dit programma in twee academiejaren afwerken. Je combineert dan theorievakken uit de verschillende opleidingsjaren en stages. Afhankelijk van jouw vooropleiding of situatie kan een andere timing afgesproken worden. Je volgt lessen in het voltijds of deeltijds dagonderwijs, of in het avondonderwijs, op dinsdagavond van 19 u. tot 22.15 u. De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten Via de EVC*-procedure kan je een extra studieduurverkorting bekomen. Daartoe dien je een portfolio in met een beschrijving van je werkervaring om je reeds verworven competenties te bewijzen. Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven vind je op www.kdg.be/opleidingen/van-vroedkunde-naar-verpleegkunde. * Eerder verworven competenties

11 brochure XXXTRTA.indd 11

23/05/13 14:07


medisch

Banaba Bachelor in de Oncologische Verpleegkunde Doel en inhoud Als verpleegkundige ben je een spilfiguur in de zorg voor de oncologische patiënten. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. Deze opleiding verschaft gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het terrein van de oncologie en bevordert de kwaliteit van de gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening. Leg je de opleiding succesvol af, dan heb je een diploma dat voldoet aan de criteria voor het verkrijgen van de bijzondere beroepstitel ‘Verpleegkundige gespecialiseerd in de Oncologie’. Je gaat dieper in op: • basiswetenschappen, • oncologische aandoeningen, • begeleidingsaspecten in de oncologie, • hematologie.

Doelgroep Bachelors in de Verpleegkunde.

Organisatie • De bachelor wordt georganiseerd onder voorbehoud van definitieve goedkeuring. • De opleiding loopt over één academiejaar. Het is ook mogelijk de opleiding te spreiden over meerdere jaren. • Bij voldoende deelnemers worden de lessen georganiseerd op de ArtesisPlantijn Hogeschool en de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen en op de Artevelde Hogeschool in Gent. Je maakt vooraf een keuze tussen Antwerpen en Gent. • In het kader van levenslang leren kan je ook inschrijven voor een beperkt aantal lesdagen. • De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten

Contactpersoon ann.cleerbout@kdg.be Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.gez@kdg.be

Studieomvang: 60 studiepunten. Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven, vind je op www.kdg.be/opleidingen/oncologie.

12 brochure XXXTRTA.indd 12

23/05/13 14:07


Banaba Bachelor in de Geriatrische Gezondheidszorg Doel en inhoud Onze samenleving vergrijst en dat merken we ook in de acute ziekenhuizen. Er is nood aan gespecialiseerde geriatrische verpleegkundigen. Deze opleiding bevordert het groeiproces naar een gefundeerde en innoverende kijk op de geriatrische zorgverlening. Leg je de opleiding succesvol af, dan heb je een diploma dat voldoet aan de criteria voor het verkrijgen van de bijzondere beroepstitel van ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie’ Je gaat dieper in op: • management in de zorg voor ouderen; • gerontologie en geriatrische pathologie; • aspecten van zorg naar het levenseinde; • actuele trends.

Doelgroep Bachelors in de Verpleegkunde.

Organisatie • • •

Contactpersoon ann.cleerbout@kdg.be

Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.gez@kdg.be

De opleiding loopt over 1 academiejaar. Het is ook mogelijk de opleiding te spreiden over meerdere jaren. In het kader van levenslang leren kan je ook inschrijven voor een beperkt aantal lesdagen. De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten Studieomvang: 60 studiepunten. Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven vind je op www.kdg.be/opleidingen/geriatrische-gezondheidszorg.

13 brochure XXXTRTA.indd 13

23/05/13 14:07


medisch

Postgraduaat Geriatrie Doel en inhoud Als verpleegkundige ben je een spilfiguur in de zorg voor geriatrische patiënten. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. Deze opleiding verschaft gespecialiseerde kennis en vaardigheden op het terrein van de gerontologische en geriatrische zorgcultuur en bevordert de kwaliteit van de gespecialiseerde verpleegkundige zorgverlening. Deze opleiding kadert in de wettelijke bepalingen rond de maatregelen voor het behalen van de bijzondere beroepsbekwaming. Je gaat dieper in op: • management in de zorg voor ouderen; • gerontologie en geriatrische pathologie; • aspecten van zorg naar het levenseinde; • actuele trends.

Doelgroep • •

Verpleegkundigen. Beschik je over een ander profiel en heb je interesse in deze opleiding, wend je dan tot de contactpersoon voor deze opleiding.

Organisatie • • •

De opleiding wordt ingericht als dagonderwijs en is opgebouwd rond vier modules en themadagen. In het kader van levenslang leren kan je ook inschrijven voor een beperkt aantal lesdagen. De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Contactpersoon ingrid.minnaert@kdg.be Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.levenslangleren.gez@kdg.be

Studiepunten Studieomvang: 24 studiepunten. Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven, vind je op www.kdg.be/opleidingen/geriatrische-gezondheidszorg.

14 brochure XXXTRTA.indd 14

23/05/13 14:07

T E


Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen Doel en inhoud In de zorg voor palliatieve patiënten speel je als verpleegkundige, samen met het multidisciplinaire team waarvan je deel uitmaakt, een sleutelrol. Daarop bereidt deze opleiding je voor. Volgende thema’s komen aan bod: • • • • • • • • •

palliatief zorglandschap; pijn- en symptoomcontrole in de palliatieve zorg, evidence-based; pijnbeleid in de palliatieve zorg; palliatieve zorg bij ouderen; specifieke aspecten in de palliatieve zorg; kinderen in de palliatieve zorg; taken van de referentieverpleegkundige in de palliatieve zorg; kwaliteit van leven; interculturaliteit in de palliatieve zorg.

Je kan facultatief 80 uur professionele ervaring opdoen.

Doelgroep • •

Contactpersoon ingrid.minnaert@kdg.be Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.levenslangleren.gez@kdg.be

Verpleegkundigen. Heb je een ander profiel en heb je interesse voor deze opleiding, wend je dan tot de contactpersoon voor deze opleiding.

Organisatie • •

In het kader van permanente vorming kan je ook inschrijven voor een beperkt aantal lesdagen. De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten Studieomvang: 20 studiepunten. Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven, vind je op www.kdg.be/opleidingen/palliatieve-zorgen.

15 brochure XXXTRTA.indd 15

23/05/13 14:07


medisch

Postgraduaat Massage en Bewegingsleer Doel en inhoud De gespecialiseerde opleiding Chinese Massage en Bewegingsleer organiseren we in samenspraak met het Opleidingsinstituut voor Traditionele Chinese Geneeswijzen (OTCG vzw) en het Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (VVC). Meer info vind je op www.otcg.be.

Doelgroep Deelnemers moeten minimum over een bachelor- of masterdiploma beschikken in het studiegebied van de gezondheidszorg, meer bepaald in de ergotherapie, podologie, logopedie of dieetkunde. Ook artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen of vroedvrouwen behoren tot de doelgroep.

Organisatie • • • •

De opleiding wordt gespreid over drie studiejaren van ongeveer 20 lesdagen: een basisjaar traditionele Chinese geneeswijzen, een jaar Tuina (massage en mobilisatie) en een jaar Medische Qigong. De lessen van het eerste jaar vinden plaats op vrijdag van 10 u. tot 18 u. en op zaterdag van 9 u. tot 17 u. De lessen van het tweede en derde jaar vinden plaats op vrijdag van 13.30 u. tot 18 u. en op zaterdag van 9 u. tot 17 u. De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten Studieomvang: 60 studiepunten. Meer informatie vind je op: www.otcg.be.

Contactpersoon Karel de Grote-Hogeschool sylke.aerts@kdg.be OTCG Rik de Lil otcg@otcg.be Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.gez@kdg.be

16 brochure XXXTRTA.indd 16

23/05/13 14:07


Postgraduaat Acupuntuur Doel en inhoud Deze gespecialiseerde opleiding in de traditionele acupunctuur organiseren we samen met het Opleidingsinstituut voor Traditionele Chinese Geneeswijzen (OTCG vzw) en het Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (VVC). Meer info vind je op www.otcg.be.

Doelgroep • • • • • • •

iedereen met een medische basisopleiding, bachelors in de Verpleegkunde, bachelors in de Vroedkunde, masters in de Verpleegkunde en Vroedkunde, kinesitherapeuten, tandartsen, artsen.

Organisatie • • •

Contactpersoon Karel de Grote-Hogeschool sylke.aerts@kdg.be OTCG Rik de Lil otcg@otcg.be

De opleiding wordt gespreid over drie studiejaren van ongeveer twintig lesdagen. De lessen vinden plaats op vrijdag van 10 u. tot 18 u. en op zaterdag van 9 u. tot 17u. De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten Studieomvang: 72 studiepunten. Meer informatie vind je op: www.otcg.be.

Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.gez@kdg.be

17 brochure XXXTRTA.indd 17

23/05/13 14:07


medisch

Postgraduaat Pediatrie en Neonatologie Deze opleiding valt onder de overgangsmaatregelen(*) tot het behalen van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en de neonatologie. Het succesvol afronden deze opleiding levert je een getuigschrift op dat voldoet aan de criteria voor het verkrijgen van deze bijzondere beroepstitel. Volgende thema’s komen aan bod: • inleidende module; • basis pediatrie; • Evidence – Based Nursing (EBN); • psychologie en begeleiding; • juridisch – ethisch kader; • het kind op spoedgevallen en intensieve zorgen; • neonatologie; • het kind met beperkingen; • kinder- en jeugdpsychiatrie; • kinderoncologie.

Doelgroep •

Bachelors in de Verpleegkunde.

Organisatie • •

In het kader van permanente vorming kan je ook inschrijven voor een beperkt aantal lesdagen. De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten Studieomvang: 20 studiepunten. Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven, vind je op www.kdg.be/opleidingen/pediatrie-en-neonatologie.

Contactpersoon ingrid.minnaert@kdg.be Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.levenslangleren.gez@kdg.be

18 brochure XXXTRTA.indd 18

23/05/13 14:07


Navorming Bijscholingen op Maat Doel en inhoud Uit interesse of omdat bepaalde cursusinhouden goed aansluiten bij je job, kun je afzonderlijke modules, thema’s of opleidingsonderdelen uit de basisopleidingen en de permanente vormingscursussen volgen.

Doelgroep • •

Verpleegkundigen Vroedvrouwen

Heb je een ander profiel en heb je interesse voor deze opleiding, wend je dan tot de contactpersoon voor deze opleiding.

Organisatie De lessen vinden plaats op verschillende dagen en gespreid over het academiejaar. Naargelang de omvang van de gevolgde opleidingsonderdelen lopen ze gedurende een of meer kwartalen.

Een greep uit het aanbod

Contactpersoon Verpleegkunde: ann.cleerbout@kdg.be Vroedkunde: kim.vanhoof@kdg.be

• • • •

IV katheterzorg bij volwassenen IV katheterzorg bij kinderen succesvol evalueren: van belang voor iedereen en erkenning als basis van goede communicatie communicatietrainingen: feedback geven en intervisie

Materiaal en lokalen kunnen ter beschikking gesteld worden voor groepstrainingen.

Studiepunten Het aantal studiepunten hangt af van de omvang van de gekozen vakken (minimum 1 studiepunt).

Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.gez@kdg.be

19 brochure XXXTRTA.indd 19

23/05/13 14:07


medisch

Navorming Referentieverpleegkundige Wondzorg Doel en inhoud In deze cursus verdiep en verruim je je kennis en vaardigheden op het terrein van wondzorg. Volgende thema’s komen aan bod: • • • • • •

visie op wondbeleid; voedingsaspecten en wondinfectie; urgenties in de wondzorg; decubitus, ulcus cruris en diabetische voet; stoma, oncologische wonden; referentieverpleegkundige in de wondzorg.

Doelgroep • •

Verpleegkundigen Heb je een ander profiel en heb je interesse voor deze opleiding, wend je dan tot de contactpersoon voor deze opleiding.

Organisatie • • • • •

De opleiding omvat 40 lesuren in de vorm van hoorcolleges en individuele begeleidingsmomenten. De lessen worden georganiseerd op dinsdag. De opleiding voldoet aan de RIZIV-reglementering met betrekking tot de referentieverpleegkundige wondzorg voor de thuisgezondheidszorg. In het kader van levenslang leren kan je ook inschrijven voor een beperkt aantal lesdagen. De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten Studieomvang: 8 studiepunten. Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven, vind je op www.kdg.be/opleidingen/wondzorg.

Contactpersoon ingrid.minnaert@kdg.be

Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.levenslangleren.gez@kdg.be

20 brochure XXXTRTA.indd 20

23/05/13 14:07


Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Doel en inhoud De opleiding heeft als doel verpleegkundigen en vroedvrouwen op te leiden tot mentoren die studenten begeleiden tijdens hun stage. Volgende thema’s komen aan bod: • regelgeving op het hoger onderwijs en de plaats van het klinisch onderwijs in de opleiding; • visie op evidence based practice; • relationele intelligentie; • leerstijlen; • reflectie; • systematische studentenbegeleiding; • timemanagement; • aansprakelijkheid van de mentor; • mentorshap en coaching; • plaats en rol van de mentor in het team.

Doelgroep • • •

Gediplomeerde verpleegkundigen Bachelors in de Verpleegkunde Bachelors in de Vroedkunde

Organisatie Contactpersoon nathalie.warmoeskerken@kdg.be

Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.levenslangleren.gez@kdg.be

• • • •

De Karel de Grote-Hogeschool organiseert deze opleiding samen met Artesis-Plantin Hogeschool. De lessen vinden afwisselend plaats op beide hogescholen. De opleiding omvat 32 lesuren, gespreid over 6 dagen. In het kader van permanente vorming kan je ook inschrijven voor een beperkt aantal lesdagen. De erkenning voor betaald educatief verlof wordt jaarlijks aangevraagd.

Studiepunten Studieomvang: 3 studiepunten. Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven, vind je op www.kdg.be/opleidingen/mentor-klinisch-onderwijs.

21 brochure XXXTRTA.indd 21

23/05/13 14:07


medisch

Navorming Levensreddende Vaardigheden in de Verloskunde Doel en inhoud • Tijdens deze navorming leer je adequaat reageren op acute verloskundige noodsituaties zoals schouderdystocie, een asfyctische pasgeborene, fluxus, een eclampsieaanval en navelstrengcomplicaties. • De theorie wordt kernachtig behandeld en is gebaseerd op actuele inzichten en richtlijnen. Omdat ook communicatiefouten in spoedeisende situaties desastreuze gevolgen hebben, worden communicatiemodellen bij urgenties besproken en ingeoefend. Er wordt ook stilgestaan bij de impact van een urgentie op een patiënt.

Doelgroep •

Deze navorming richt zich tot alle zorgverleners werkzaam binnen de verloskunde, zowel individueel als in teamverband.

Organisatie • • •

Er is veel ruimte om individueel en/of in teamverband te oefenen onder begeleiding van onze docenten aan de hand van realistische casussen. In een gecontroleerde gesimuleerde omgeving (skillslab) kan onbeperkt ervaring worden opgedaan met het effectief oplossen van noodsituaties in de vorm van casussen. Je kan deze training ook combineren met de training ‘Niet storen, bevallende vrouw’.

Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven, vind je op vind je op www.kdg.be/levensreddende-vaardigheden-verloskunde.

Contactpersoon kim.vanhoof@kdg.be Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.levenslangleren.gez@kdg.be

22 brochure XXXTRTA.indd 22

23/05/13 14:08


Navorming ‘Niet storen, bevallende vrouw’ Doel en inhoud ‘Niet storen, bevallende vrouw’ is een navormingsdag rond fysiologie, met als uitgangspunt dat het niet verstoren van een normaal verloop van een bevalling de basis is van de verlos‘kunde’. Vroedvrouwenkijk: ‘de fysiologie’ • Biomedische versus fysiologische kijk - Wat is ons uitgangspunt? - Wat is de waarde en ook het effect van routinematige onderzoeken? • Hoe werken de hormonen en in welke mate kunnen wij hieraan mee werken? • Klinische tekens van een goede foeto-placentaire werking • Toepassingen in fysiologische context

Contactpersoon kim.vanhoof@kdg.be

Studiegebied Gezondheidszorg Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 15 00 E info.gez@kdg.be

Laat de bekkenbodem transformeren ... • Anatomie: een volledig overzicht van de verschillende spierlagen van de bekkenbodem • Fysiologie: de transformatie van de bekkenbodem tijdens de geboorte • Synthese: Wat is een perineumsparend beleid? Evidence-based? Hoe flexibel zijn we? Onze houding? • Wat zegt de literatuur? • Wat gebeurt er met het baringskanaal bij de verschillende houdingen? Houdingen in de praktijk.

Doelgroep Vroedvrouwen

Organisatie •

Je kan deze training ook combineren met de training ‘Levensreddende vaardigheden in de verloskunde’

Meer informatie over inhoud, organisatie en inschrijven, vind je op www.kdg.be/niet-storen-bevallende-vrouw.

23 brochure XXXTRTA.indd 23

23/05/13 14:08


medisch

Master Verpleegkunde en Vroedkunde Doel en inhoud Als master in de Verpleeg- en Vroedkunde kan je klinische kennis integreren met het oog op het zelfstandig toepassen, ontwikkelen en coördineren van verpleegkundige en vroedkundige zorgprocessen. Als zorgverlener werk je sturend en coördinerend in een multidisciplinaire context. Met dit diploma ben je gekwalificeerd voor gespecialiseerde en leidinggevende functies in de zorgverlening, in het management, de innovatie en het wetenschappelijk onderzoek binnen de gezondheidszorg en het onderwijs.Als academische zorgverlener durf en kan jij je handelen als clinical leader, als onderzoeker en als evidence based deskundige in vraag stellen en bijsturen. De competenties van de master zijn dezelfde voor verpleegkundigen als voor vroedvrouwen. De differentiatie gebeurt binnen het klinische aanbod en binnen de masterproef.

Doelgroep •

Bachelors in de Verpleegkunde.

Bachelors in de Vroedkunde.

Organisatie • De opleiding duurt 2 jaar. Ze wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen in samenwerking met Karel de Grote-Hogeschool, Artesis Hogeschool en Hogeschool Zeeland. • De lessen vinden plaats op de Universiteit Antwerpen, campus Drie Eiken, op dinsdag 14 tot 21 uur en op donderdag van 15 tot 22 uur.

Studiepunten Studieomvang: 120 studiepunten, gespreid over 2 jaar.

Meer informatie over de opleiding vind je op www.ua.ac.be.

Contactpersonen Karel de Grote-Hogeschool bart.geurden@kdg.be Universiteit Antwerpen ann.vandemieroop@ua.ac.be Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken Universiteitsplein 1 B-2610 Antwerpen T +32 3265 25 04 W www.ua.ac.be

24 brochure XXXTRTA.indd 24

23/05/13 14:08


Banaba Buitengewoon Onderwijs Doel en inhoud De opleiding vormt mensen die zich willen specialiseren in het werken met kinderen met specifieke noden en mogelijkheden in het buitengewoon basis- of secundair onderwijs. In een gemeenschappelijk traject komen de basiscompetenties aan bod voor deze begeleiders. Voor studenten die geen houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is er een aangepast programma didactiek. Het professioneel ontwikkelingsplan, het keuzetraject (een derde van de opleiding) en het onderdeel communicatie bieden de mogelijkheid om je traject persoonlijk in te vullen. De opleiding koppelt voortdurend theorie aan praktijk. Cursussen worden verzorgd door gastsprekers gespecialiseerd in een bepaald domein. Je werkervaring (vrijwillig of in dienstverband) vormt een wezenlijk onderdeel van de opleiding.

Doelgroep Studenten die reeds beschikken over een bachelor- of masterdiploma en (tijdens deze opleiding) verbonden zijn aan het onderwijs door werk of stage. Personeelsleden van het buitengewoon onderwijs, met of zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

Organisatie

Contactpersoon leen.stoffels@kdg.be Studiegebied Lerarenopleiding Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 14 00 E info.dlo@kdg.be

Deze opleiding kan je voltijds (1 jaar) of deeltijds (2 jaar of meer) volgen. Mogelijke lesmomenten voltijdse opleiding maandag dinsdag woensdag donderdag 10.30-12.30 13.30-15.30 15.45-17.45 18.30-21.00 didactiek

vrijdag

*groen= mogelijk les voor het gemeenschappelijk traject: gemiddeld acht uur/week *blauw= mogelijk les voor de keuzetrajecten: gemiddeld één avond/week

Mogelijke lesmomenten deeltijdse opleiding maandag dinsdag woensdag 15.45-17.45 18.30-21.00

donderdag

vrijdag

didactiek *groen= mogelijk les voor het gemeenschappelijk traject / gemiddeld vier uur/week *blauw= mogelijk les voor de keuzetrajecten: gemiddeld één avond om de twee weken

Studiepunten Studieomvang: 60 studiepunten. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) of eerder verworven competenties (EVC).

25 brochure XXXTRTA.indd 25

23/05/13 14:08


onderwijs

Banaba Bachelor Zorgverbreding en Remediërend Leren - optie Basisonderwijs Doel en inhoud De opleiding vormt mensen die het zorgverbredingsproces in de basisschool willen ondersteunen en/of coördineren op de volgende gebieden: • de ondersteuning van collega’s -leerkrachten in klascontext bij de begeleiding of remediëring van kinderen met specifieke hulpvragen en/of mogelijkheden in de klas; • beleidsvoorbereidende ondersteuning op schoolniveau. In een gemeenschappelijk traject komen de basiscompetenties aan bod voor begeleiders van kinderen en jongeren met specifieke noden en mogelijkheden. Voor studenten die geen houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is er een aangepast programma didactiek. Het professioneel ontwikkelingsplan, het keuzetraject (een derde van de opleiding) en het onderdeel communicatie bieden de mogelijkheid om je traject persoonlijk in te vullen. De opleiding koppelt voortdurend theorie aan praktijk. Cursussen worden verzorgd door gastsprekers gespecialiseerd in een bepaald domein. Je werkervaring (vrijwillig of in dienstverband) vormt een wezenlijk onderdeel van de opleiding.

Doelgroep Studenten die een bachelor- of masterdiploma hebben en tijdens deze opleiding verbonden zijn aan het onderwijs door werk of stage.

Organisatie Deze opleiding kan je voltijds (1 jaar) of deeltijds (2 jaar of meer) volgen. Mogelijke lesmomenten voltijdse opleiding maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 10.30-12.30 13.30-15.30 15.45-17.45 18.30-21.00 didactiek *groen= mogelijk les voor het gemeenschappelijk traject: gemiddeld acht uur/week *blauw= mogelijk les voor de keuzetrajecten: gemiddeld één avond/week

Mogelijke lesmomenten deeltijdse opleiding maandag dinsdag woensdag 15.45-17.45 18.30-21.00

donderdag

vrijdag

Contactpersoon leen.stoffels@kdg.be Studiegebied Lerarenopleiding Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 14 00 E info.dlo@kdg.be

didactiek *groen= mogelijk les voor het gemeenschappelijk traject / gemiddeld vier uur/week *blauw= mogelijk les voor de keuzetrajecten: gemiddeld één avond om de twee weken

Studiepunten

26

Studieomvang: 60 studiepunten. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) of eerder verworven competenties (EVC).

brochure XXXTRTA.indd 26

23/05/13 14:08


Banaba Bachelor Zorgverbreding en Remediërend Leren - optie Secundair Onderwijs Doel en inhoud De opleiding richt zich op het planmatig en professioneel omgaan met diverse aspecten van zorg in het secundair onderwijs. Hierbij komen orthodidactische aspecten, de sociaalemotionele begeleiding van jongeren, het uitwerken van een visie op zorg, het uittekenen van een zorgbreed schoolbeleid … aan bod. In een gemeenschappelijk traject komen de basiscompetenties aan bod voor begeleiders van jongeren met specifieke noden en mogelijkheden op micro-, meso- en macroniveau. Voor studenten die geen houder zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is er een aangepast programma didactiek. Het professioneel ontwikkelingsplan, het keuzetraject (een derde van de opleiding) en het onderdeel communicatie bieden de mogelijkheid om je traject persoonlijk in te vullen. De opleiding koppelt voortdurend theorie aan praktijk. Cursussen worden verzorgd door gastsprekers gespecialiseerd in een bepaald domein. Je werkervaring (vrijwillig of in dienstverband) vormt een wezenlijk onderdeel van de opleiding.

Doelgroep Graadcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, remedial teachers, leerkrachten secundair onderwijs, ION- en GON-begeleiders secundair onderwijs, die mee vorm willen geven aan een zorgbreed secundair onderwijs binnen hun klas dan wel in hun school of scholengemeenschap in ruime zin. Deelnemers hebben al een bachelor- of masterdiploma en zijn tijdens de opleiding verbonden aan het onderwijs door werk of stage.

Organisatie

Contactpersoon leen.stoffels@kdg.be Studiegebied Lerarenopleiding Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 14 00 E info.dlo@kdg.be

Deze opleiding kan je voltijds (1 jaar) of deeltijds (2 jaar of meer) volgen. Mogelijke lesmomenten voltijdse opleiding maandag dinsdag woensdag donderdag 10.30-12.30 13.30-15.30 15.45-17.45 18.30-21.00 didactiek

vrijdag

*groen= mogelijk les voor het gemeenschappelijk traject: gemiddeld acht uur/week *blauw= mogelijk les voor de keuzetrajecten: gemiddeld één avond/week

Mogelijke lesmomenten deeltijdse opleiding maandag dinsdag woensdag 15.45-17.45 18.30-21.00

donderdag

vrijdag

didactiek *groen= mogelijk les voor het gemeenschappelijk traject / gemiddeld vier uur/week *blauw= mogelijk les voor de keuzetrajecten: gemiddeld één avond om de twee weken

Studiepunten Studieomvang: 60 studiepunten.Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) of eerder verworven competenties (EVC).

27

brochure XXXTRTA.indd 27

23/05/13 14:08


onderwijs

Extra bachelordiploma Lerarenopleiding Kleuteronderwijs Verkorte studieduur Doel en inhoud Je behaalt op kortere tijd een diploma professionele bachelor Kleuteronderwijs. Als je al onderwijbevoegdheid hebt, dan kan dit in één jaar. Als je nog geen onderwijsbevoegdheid hebt dan kan het in anderhalf jaar.

Doelgroep In één jaar: • Studenten die al een bachelor Lager Onderwijs of Secundair Onderwijs hebben. • Studenten die al een master Pedagogische Wetenschappen (optie Onderwijskunde-Pedagogiek) of Schoolpsychologie hebben, telkens met aggregaat. In anderhalf jaar: • alle andere bachelors of masters.

Organisatie • Vaste lesdagen op donderdag en vrijdag. • Stages lopen over volledige weken.

Studiepunten Studieomvang: • Eén jaar: 73 studiepunten • Anderhalf jaar: 100 studiepunten • Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK).

Contactpersoon karolien.vandevoordt@kdg.be Studiegebied Lerarenopleiding Kleuteronderwijs & Lager Onderwijs

Kle

Oudesteenweg 81 B-2060 Antwerpen T +32 3 613 14 05 E info.dlo@kdg.be

28 brochure XXXTRTA.indd 28

23/05/13 14:08


Uniek in Antwerpen! Extra bachelordiploma Lerarenopleiding Lager Onderwijs twee dagen per week Verkorte studieduur Doel en inhoud • Je behaalt op kortere tijd een diploma professionele bachelor Leraar Lager Onderwijs. Je verwerft alle basiskennis en didactiek die een onderwijzer in de lagere school nodig heeft. Je maakt kennis met de vele aspecten van het leven in de lagere school.Tijdens de stageperiodes krijg je de kans om in de praktijk te groeien tot een startbekwame leerkracht. • Als je al een diploma professionele bachelor Kleuteronderwijs hebt, kan je de opleiding afronden in één jaar. Als je al een ander bachelor- of masterdiploma hebt, kan dat in anderhalf jaar.

Doelgroep In één jaar: • Studenten die al een professionele bachelor Kleuteronderwijs hebben. In anderhalf jaar: • Studenten die een ander bachelor- of masterdiploma hebben.

Contactpersoon jan.dams@kdg.be Studiegebied Lerarenopleiding Kleuteronderwijs & Lager Onderwijs Oudesteenweg 81 B-2060 Antwerpen T +32 3 613 14 05 E info.dlo@kdg.be

Organisatie Voor alle studenten in het verkort traject is er een apart studieprogramma voorzien. De lessen worden steeds gepland op maandag en dinsdag. Stageperiodes duren één tot drie weken. De eindstage telt zes weken. Examens vinden plaats in januari en juni.

Studiepunten Studieomvang: • Eénjarig programma: 65 studiepunten • Andere programma’s: tussen 85 en 107 studiepunten afhankelijk van het diploma. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK).

29 brochure XXXTRTA.indd 29

23/05/13 14:08


onderwijs

Extra bachelordiploma Lerarenopleiding Secundair Onderwijs Verkorte studieduur

Behaal, met een niet-pedagogisch master- of bachelordiploma al op zak, je lerarendiploma in een verkort traject of verkrijg, als je al een lerarendiploma hebt, in één jaar tijd een extra vakbevoegdheid. Diploma Hoger Onderwijs?

Geen verkorte opleiding mogelijk

Nee

ja

ja

ja

Verwant vakgebied? **

Traject 1: 1 extra vak

Nee

Lerarenopleiding? *

Nee

Traject 2: 1 extra vak + vak PAV

ja

Verwant vakgebied? **

Traject 3: 2 vakken + didactiek

Nee

Traject 4: 1 vak + vak PAV + didactiek

* Heb je al een lerarendiploma of Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid behaald? ** Is het onderwijsvak dat je wilt volgen in hetzelfde vakgebied als het diploma dat je behaald hebt?

Contactpersoon tinne.auwerkerken@kdg.be

Je bent al leraar en je wilt een extra vakbevoegdheid behalen:

Vaktraject Doelgroep Je studeerde af in een lerarenopleiding secundair onderwijs of je hebt een bachelorof masterdiploma (in een vakgebied gelijkaardig aan één van de vakgebieden van de onderwijsvakken die we aanbieden) en een diploma specifieke lerarenopleiding.

Studiegebied Lerarenopleiding Secundair Onderwijs Pothoekstraat 125 B-2060 Antwerpen T +32 3 613 14 00 E info.dlo@kdg.be

Programma Je volgt in één academiejaar één onderwijsvak en legt in dat jaar ook een vakkenstage af. Totaal aantal studiepunten: 44 (of 47)

30 brochure XXXTRTA.indd 30

23/05/13 14:08


of

Vaktraject + Project Algemene Vakken (PAV)-traject Doelgroep Je studeerde af in een (specifieke) lerarenopleiding en je hebt geen bachelor- of masterdiploma dat aanleunt bij één van de vakgebieden van de onderwijsvakken die we aanbieden.

Programma: In het schakelprogramma volg je het vak Project Algemene Vakken in combinatie met een ander vak naar keuze. Per week heb je gemiddeld 12 uur les over je eerste vak en 4 uur les over PAV. Overige PAV-contacten gebeuren via digitale samenwerkingsmogelijkheden. Totaal aantal studiepunten: schakeltraject A + vaktraject = 66 Timing: één jaar

Andere mogelijkheden PAV als vaktraject Programma: je legt het schakeltraject af als vaktraject (22 studiepunten) Timing: één jaar deeltijdse studie (perfect combineerbaar met een job)

Vaktrajecten combineren Je kunt altijd twee vaktrajecten combineren om vakbevoegdheid te krijgen in twee vakken. Programma: twee keer een vaktraject (2 x 44 studiepunten) Timing: twee jaar

Je hebt een niet-pedagogisch bachelor- of masterdiploma en wilt leraar worden: Belangrijk: deze trajecten zijn enkel mogelijk voor de vakken Frans, Nederlands, Wiskunde, PAV en PKV (Project Kunstvakken) (onder voorbehoud).

DIDACTISCH TRAJECT + VAKTRAJECT Doelgroep Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in een vakgebied dat aanleunt bij een vakgebied van de door ons aangeboden onderwijsvakken, maar hebt nog geen lerarenopleiding genoten.

Programma Je volgt een didactisch traject gecombineerd met een vaktraject (twee onderwijsvakken). Totaal aantal studiepunten: 94 of 95 ( vrijstelling voor alle vakinhouden van het eigen vak) Timing: twee jaar

OF DIDACTISCH TRAJECT + VAKTRAJECT + PAV-TRAJECT Doelgroep Je hebt wel een master- of bachelordiploma, maar dat leunt niet aan bij een vakgebied van de door ons aangeboden onderwijsvakken en je hebt nog geen lerarenopleiding genoten.

Programma Je volgt een didactisch traject gecombineerd met een vaktraject in een onderwijsvak naar keuze in combinatie met Project Algemene Vakken. Totaal aantal studiepunten: 109 Timing: twee jaar

31 brochure XXXTRTA.indd 31

23/05/13 14:08


onderwijs

Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind Verkorte studieduur Doel en inhoud We leiden je op tot een pedagogisch coach die een centrale plek inneemt in de brede sector van de kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Je leert er hoe je samen met ouders, kinderen én een team de kwaliteit van de kinderopvang hoog houdt of verbetert. Doorheen de opleiding staan verschillende actuele thema’s centraal. In dialoog met medestudenten, docenten en het werkveld zoek je antwoorden op vragen als ‘Wat is kwaliteitsvolle kinderopvang?’, ‘Hoe ondersteun je ouders bij hun opvoedingsvragen?’ ‘Hoe stimuleer je ouderparticipatie?’, ‘Hoe kan je kinderen boeien?’, ‘Hoe ga je aan de slag met een team?’, ‘Wat verwacht de samenleving van goede kinderopvang?’ ... Met dit diploma kan je aan de slag in kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang. Ook in Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG), diensten voor opvoedingsondersteuning en diensten voor onthaalouders kan je terecht.

Doelgroep Studenten die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Studenten met een diploma hoger secundair onderwijs en relevante ervaring.

Organisatie Je kan zelf kiezen of je de opleiding voltijds of deeltijds volgt.

Voltijdse opleiding • • • • •

Je start in september 2013. In anderhalf tot twee jaar behaal je je diploma. De gemiddelde studiebelasting omvat 35 tot 40 uur per week (lessen volgen, studeren, opdrachten uitvoeren, stage ...). In het academiejaar 2012-2013 is er les op maandag en donderdag. We combineren lessen op de campus met (begeleide) zelfstudie.

Deeltijdse opleiding Je spreidt de studielast over meerdere jaren. • Je start in september 2013. • In drie tot vier jaar behaal je je diploma. • In het academiejaar 2013-2014 is er les op maandag.

Contactpersoon patricia.vandenbroucke@kdg.be Studiegebied Lerarenopleiding Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 14 07

Je loopt minstens twee stages. Een groot deel van de stage kan je uitvoeren op je eigen werkplek. Welke vakken je moet volgen en hoe lang je opleiding duurt, hangt af van je vooropleiding, ervaring en voorkeur om voltijds of deeltijds les te volgen. Meer info: http://www.kdg.be/opleidingen/verkorte-opleiding-pedagogie-van-het-jonge-kind.

32 brochure XXXTRTA.indd 32

23/05/13 14:08


Postgraduaat Verantwoordelijke in de Kinderopvang Doel en inhoud Met deze opleiding willen we de kwaliteit van de kinderopvang bewaken en bevorderen.

Postgraduaat Je leert kinderopvang op een professionele manier organiseren en coördineren. Leiden, begeleiden en ondersteunen van een een centrale rol. Bovendien draagt de Verantwoordelijke inteam dekrijgen Kinderopvang opleiding bij aan je actuele beroepsontwikkeling.

Doel en inhoud Doelgroep deze opleiding in willen we de kwaliteit van de kinderopvang bewaken en •Met Leidinggevenden de kinderopvang. leert op een professionele manier organiseren en •bevorderen. StudentenJemet eenkinderopvang bachelordiploma Humane Wetenschappen Leiden, begeleiden en ondersteunen van een team coördineren. (Gezondheidszorg, Sociaal-Agogisch Werk, Lerarenopleiding …). krijgen een centrale rol. Bovendien draagt de opleiding bij aan je actuele beroepsontwikkeling. • Studenten met een diploma hoger secundair onderwijs en 5 jaar relevante ervaring. • Beschik je over een ander profiel maar denk je toch in aanmerking te komen voor deze opleiding, wend je dan tot de contactpersoon voor deze opleiding. Leidinggevenden in de kinderopvang. Studenten met een bachelordiploma Humane Wetenschappen (Gezondheidszorg, Organisatie Werk, spreiden Lerarenopleiding •Sociaal-Agogisch Je kan de opleiding over één…). of twee jaar. met alleen een diploma hoger secundair onderwijs en 5 jaar relevante •Studenten We werken via afstandsonderwijs. ervaring. Basisvaardigheid met pc en internet zijn dus vereist.

Doelgroep

• Meer informatie kan je vinden op www.kdg.be/kinderopvang. Beschik je over een ander profiel maar denk je toch in aanmerking te komen voor deze opleiding, wend je dan tot onderstaande contactpersoon. Studiepunten

Contactpersoon lien.werbrouck@kdg.be Studiegebied Lerarenopleiding Van Schoonbekestraat 143 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 14 07

Studieomvang: 30 studiepunten.

Organisatie

kan de vind opleiding spreiden over één of twee jaar. We werken alleen via MeerJe informatie je op www.kdg.be/opleidingen/verantwoordelijke-de-kinderopvang. afstandsonderwijs. Basisvaardigheid met pc en internet zijn dus vereist. Meer informatie kan je vinden op www.kdg.be/kinderopvang.

Studiepunten Studieomvang: 30 studiepunten.

33 brochure XXXTRTA.indd 33

23/05/13 14:08


sociaal werk

Extra bachelordiploma Sociaal Werk of Orthopedagogie Verkorte studieduur Doel en inhoud Je behaalt op kortere tijd een extra bachelordiploma, gelijkwaardig aan je initiële bachelordiploma. Elke afstudeerrichting binnen Orthopedagogie en Sociaal Werk komt daarvoor in aanmerking: • Orthopedagogie Orthopedagogie, Toegepaste Jeugdcriminologie • Sociaal Werk Maatschappelijk Werk, Sociaal-Juridische Dienstverlening/Maatschappelijke Advisering, Personeelswerk, Sociaal-Cultureel Werk, Kunst- & Cultuurbemiddeling.

Doelgroep • • • •

Professionele bachelors Orthopedagogie (alle afstudeerrichtingen) Professionele bachelors Sociaal Werk (alle afstudeerrichtingen) Professionele bachelors Toegepaste psychologie Professionele bachelors Gezinswetenschappen

Organisatie Je kan dit verkorte programma afwerken in anderhalf jaar, maar je kan het ook spreiden over een langere tijd. De lessen worden georganiseerd in dagonderwijs.

Studiepunten Studieomvang: 90 studiepunten.

Contactpersoon hilde.sarens@kdg.be Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk Brusselstraat 23 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 18 27 E info.saw@kdg.be

34 brochure XXXTRTA.indd 34

23/05/13 14:08


Van bachelor Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Rechtspraktijk naar bachelor Sociaal Werk, afstudeerrichting Sociaal-Juridische Dienstverlening/Maatschappelijke Advisering Verkorte studieduur Doel en inhoud •

Contactpersoon hilde.sarens@kdg.be

Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk Brusselstraat 23 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 18 27 E info.saw@kdg.be

35 brochure XXXTRTA.indd 35

Dit geïndividualiseerde studietraject leidt bachelors Rechtspraktijk bijkomend op tot deskundigen op het vlak van sociaal-juridische dienstverlening / maatschappelijke advisering. Je hebt al een grondige kennis van de voornaamste rechtstakken. Maar wil je aan de slag in de social-profitsector, dan heb je ook nood aan een grondige kennis van de sector en aan sociale vaardigheden (empathie, omgaan met conflicten, luisteren naar klanten). Het bachelordiploma Sociaal Werk is overigens vaak een vereiste om deel te nemen aan examens voor functies in de social-profitsector (bv. OCMW’s en Justitiehuizen).

Doelgroep •

Professionele bachelors Bedrijfsmanagement met afstudeerrichting Rechtspraktijk.

Organisatie •

Je kunt dit programma afwerken in anderhalf jaar.

Studiepunten Studieomvang: ca. 90 studiepunten.

35 23/05/13 14:08


Schakeljaren en masterjaren voor professionele bachelors

sociaal werk

Master Sociaal Werk

Doel en inhoud De master in Sociaal Werk bereidt je voor op het uitoefenen van functies in het sociale werkveld die een hoog niveau van kennis en kunde vereisen op het vlak van methodisch omgaan met thema’s en doelgroepen, leiding geven, omgaan met overheidsbeleid, toegepast wetenschappelijk onderzoek en verwerking van wetenschappelijke inzichten in de praktijk.

Doelgroep • • • • • •

Professionele bachelors in Sociaal Werk Professionele bachelors in Toegepaste Psychologie Professionele bachelors in Sociale Verpleegkunde Professionele bachelors in Orthopedagogie Professionele bachelors in Maatschappelijke Veiligheid Professionele bachelors in Gezinswetenschappen

Organisatie •

De faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen organiseert de masteropleiding in samenwerking met de onderwijsgroep Welzijn, Onderwijs en Gezondheid van de Karel de Grote-Hogeschool en de Artesis Hogeschool. De lessen van het schakelprogramma vinden plaats op de Stadscampus van de UA in het centrum van Antwerpen. Meer informatie vind je op www.ua.ac.be/masoc.

Studiepunten Studieomvang: 120 tot 150 studiepunten, waarvan 60 tot 90 studiepunten voor het schakelprogramma en 60 studiepunten in het masterjaar. Afhankelijk van de vooropleiding varieert het aantal studiepunten voor het schakelprogramma: • 63 studiepunten voor de bachelors Sociaal Werk • 72 studiepunten voor de bachelors Toegepaste Psychologie • 90 studiepunten voor de bachelors Orthopedagogie, Sociale Verpleegkunde Maatschappelijke Veiligheid en Gezinswetenschappen

36

Contactpersoon Karel de Grote-Hogeschool hilde.sarens@kdg.be Universiteit Antwerpen leen.sebrechts@ua.ac.be Studiegebied Sociaal-Agogisch Werk Brusselstraat 23 B-2018 Antwerpen T +32 3 613 18 27 E info.saw@kdg.be

Deze informatie bezorgen we je onder voorbehoud. Voor de meest recente informatie kan je de website van de Universiteit Antwerpen raadplegen.

brochure XXXTRTA.indd 36

23/05/13 14:08


wetenschappen en technologie

CarEcology specialisatie in Automotive Engineering Doel en inhoud Binnen Europa is er nog maar weinig expertise rond Automotive Engineering. Daarom besloten enkele Europese onderwijsinstellingen om samen te werken. CarEcology is een specialisatieprogramma waarbinnen jouw kennis over automatisering, hybride technieken, innovatie e.a. wordt aangescherpt. De opleiding omvat 6 modules, onderverdeeld in 3 pijlers: management, elektronica en elektromechanica.

Doelgroep • • • •

Contactpersonen Voor inhoudelijke informatie: jef.dewachter@kdg.be Voor praktische informatie: sofie.krol@kdg.be Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Salesianenlaan 30 B-2660 Hoboken T +32 3 613 17 00 E info.iwt@kdg.be

Studenten met een relevant diploma. Beschik je over een diploma professionele bachelor, dan kan je op de Karel de Grote-Hogeschool een schakeljaar volgen. De inhoud en omvang van het schakelprogramma zijn afhankelijk van je voortraject. Vooral studenten uit de opleiding Autotechnologie worden aangemoedigd om deze specialisatie te volgen. Het aantal inschrijvingen is beperkt.

Organisatie CarEcology is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen uit België, Duitsland, Finland, Griekenland, Oostenrijk, Polen en Spanje.

Studiepunten Studieomvang: • schakeljaar: 60 tot 90 studiepunten. • masterjaar: 40 studiepunten en 20 studiepunten masterproef.

37 brochure XXXTRTA.indd 37

23/05/13 14:08


Verkorte studieduur

wetenschappen en technologie

Extra bachelordiploma Doel en inhoud Je behaalt op een kortere tijd een extra diploma, gelijkwaardig met het diploma van je initiële opleiding. Mogelijkheden zijn: • opleiding Autotechnologie - afstudeerrichtingen Auto-Elektronica, Bedrijfsvoertuigen, Mototechnologie, Personenwagens; • opleiding Audiovisuele Technieken, Fotografie; • opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie - afstudeerrichtingen Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie, Medische Laboratoriumtechnologie; • opleiding Chemie - afstudeerrichtingen Biochemie, Chemie, Procestechnologie; • opleiding Multimedia en Communicatietechnologie.

Doelgroep • Alle studenten die al een bachelordiploma behaald hebben, komen in aanmerking.

Organisatie • Op basis van jouw voortraject stellen we een individueel aangepast programma op.

Studiepunten • • • •

Diploma behalen in een nieuwe opleiding: studieomvang van het aangepast programma: 60 tot 120 studiepunten, afhankelijk van de vooropleiding en de gekozen opleiding. Diploma behalen van een andere afstudeerrichting binnen dezelfde opleiding: studieomvang van het aangepast programma: 30 tot 60 studiepunten. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK’s) of eerder verworven competenties (EVC’s). Ook bij een overstap van een academische bacheloropleiding naar een professionele bacheloropleiding zijn vrijstellingen mogelijk.

Contactpersoon info.iwt@kdg.be Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Salesianenlaan 30 B-2660 Hoboken T +32 3 613 17 00 E info.iwt@kdg.be

38 brochure XXXTRTA.indd 38

23/05/13 14:08


Een (extra) masterdiploma Verkorte studieduur Doel en inhoud Je behaalt op een kortere tijd het diploma van Industrieel Ingenieur (master of science in de Industriële Wetenschappen), aansluitend op je initiële bacheloropleiding. Mogelijkheden zijn: • master Biochemie • master Chemie • master Elektronica-ICT - afstudeerrichtingen Elektronica-ICT, Automotive Engineering • master Elektromechanica - afstudeerrichtingen Automatisering, Automotive Engineering

Doelgroep •

Studenten die al een (technische) professionele bachelor behaald hebben.

Organisatie •

Contactpersoon walter.daems@kdg.be Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Salesianenlaan 30 B-2660 Hoboken T +32 3 613 17 00 E info.iwt@kdg.be

Als professionele bachelor kan je, na het volgen van een schakelprogramma, inschrijven in een masteropleiding en het diploma master of science in de Industriële Wetenschappen, Industrieel Ingenieur, behalen. Op basis van jouw voortraject stellen we een individueel aangepast programma op.

Vanaf 2012-2013 werkt KdG voor deze schakelprogramma’s samen met de Artesis Hogeschool. Neem contact met walter.daems@kdg.be voor meer informatie.

Studiepunten Studieomvang van een schakelprogramma: 60 tot 90 studiepunten, afhankelijk van de vooropleiding en de gekozen opleiding. Vrijstellingen zijn mogelijk op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) of eerder verworven competenties (EVC). Studieomvang van het masterjaar: 60 studiepunten.

39 brochure XXXTRTA.indd 39

23/05/13 14:08


zie pagina

Leerkrediet

avond / weekend

deeltijds

voltijds

studiepunten

navorming

verkorte studieduur

voortgezette opleiding

Overzichtstabel

Kunst manama: master Beeldend Onderzoek • 60 • • 6 Management extra bachelordiploma • 55 tot 120 • • 7 Medisch bachelor Verpleegkunde door deeltijds werken/deeltijds studeren 180 • • 8 bachelor brugprogramma: van gebrevetteerde/gediplomeerde verpleegkundige naar bachelor Verpleegkunde • 120 • • • 9 van bachelor Verpleegkunde naar bachelor Vroedkunde • min. 90 • • • 10 van bachelor Vroedkunde naar bachelor Verpleegkunde • min. 90 • • • • 11 banaba: bachelor in de Oncologische Verpleegkunde • 60 • • 12 banaba: bachelor in de Geriatrische Gezondheidszorg • 60 • • 13 postgraduaat Geriatrie • 24 • 14 postgraduaat Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen • 20 • 15 postgraduaat Massage en Bewegingsleer • 60 • • 16 postgraduaat Acupunctuur • 72 • • 17 postgraduaat Pediatrie en Neonatologie • 20 • 18 navormingen Bijscholingen op Maat • min. 1 • 19 navorming Referentieverpleegkundige Wondzorg • 8 • 20 navorming Mentor Klinisch Onderwijs • 3 • 21 navorming Levensreddende Vaardigheden in de Verloskunde • 22 navorming “Niet storen, bevallende vrouw” • 23 master Verpleegkunde en Vroedkunde • 120 • • • 24

40 brochure XXXTRTA.indd 40

23/05/13 14:08


zie pagina

leerkrediet

avond / weekend

deeltijds

voltijds

studiepunten

navorming

verkorte studieduur

voortgezette opleiding

Onderwijs banaba: bachelor Buitengewoon Onderwijs • 60 • • 25 banaba: bachelor Zorgverbreding en Remediërend Leren optie Basisonderwijs • 60 • • 26 banaba: bachelor Zorgverbreding en Remediërend Leren optie Secundair Onderwijs • 60 • • 27 extra bachelordiploma Lerarenopleiding Kleuteronderwijs • 63 of 111 • • 28 extra bachelordiploma Lerarenopleiding Lager Onderwijs • 65 tot 107 • • • 29 extra bachelordiploma Lerarenopleiding Secundair Onderwijs • 44 of 65 • • 30 bachelor Pedagogie van het Jonge Kind verkorte studieduur • 93 tot 136 • • • 32 postraduaat Verantwoordelijke in de Kinderopvang • 30 33 * Sociaal Werk extra bachelordiploma • 90 • • 34 van bachelor Rechtspraktijk naar bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening/Maatschappelijke Advisering • ca. 90 • • 35 master in Sociaal Werk • 120 tot 150 • • 36 Wetenschappen en Technologie CarEcology: specialisatie Automotive Engineering • (1): 60 tot 90 • 37 (2): 60 extra bachelordiploma • 60 tot 120 • • 38 (extra) masterdiploma • (1): 60 tot 90 • (2): 60 • 39 * = afstandsonderwijs (1) = schakelprogramma (2) = masterprogramma

41 brochure XXXTRTA.indd 41

23/05/13 14:08


Het zalmprincipe: zoek het hogerop. Je hebt al een bachelordiploma, maar je wilt je nog verder ontwikkelen? Dan kan je gaan voor een master. Kijk op www.kdg.be/zalm voor meer informatie.

42 brochure XXXTRTA.indd 42

23/05/13 14:08


Kies jij toch liever meteen voor de arbeidsmarkt? Weet dan dat de Karel de Grote-Hogeschool jou ook tijdens je beroepsloopbaan nog van dienst kan zijn. Wij organiseren trainingen, zowel op maat van bedrijven en beroepsgroepen, als in open aanbod voor alumni en externen. We houden niet alleen lezingen en studiedagen, maar ook korte en langere opleidingscycli. Bekijk ons aanbod op www.kdg.be/onderzoek-consultancy. Ben je op zoek naar een bepaalde opleiding of training? Neem contact op met Joy Dombrecht Medewerker Onderzoek & Consultancy T +32 3 613 13 29 E joy.dombrecht@kdg.be

Karel de Grote-Hogeschool Hogeschooldiensten Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen T +32 3 613 13 13 E info@kdg.be

43 brochure XXXTRTA.indd 43

23/05/13 14:08


z

Colofon ‘X-tra’ is een jaarlijkse uitgave van Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw, dienst Communicatie, Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen. Eindredactie: Dienst Communicatie i.s.m. de opleidingen Vormgeving: Ideeweb Foto’s: studenten Fotografie V.u.: Dirk Broos, Algemeen Directeur Meer informatie kan je verkrijgen op het telefoonnummer +32 3 613 13 13, via info@kdg.be of op www.kdg.be. Tussen de datum van publicatie en de start van de cursussen of opleidingen kunnen we ons aanbod nog aanpassen. De teksten binden de vzw niet juridisch. Wie meent dat er aan een foto nog rechten verbonden zijn, kan zich wenden tot annemie.marien@kdg.be.

Katholieke Hogeschool Antwerpen vzw Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen. www.kdg.be

brochure XXXTRTA.indd 44

23/05/13 14:08

X-tra: voor wie verder of opnieuw wil studeren  

In onze brochure X-tra geven we een snelle rondleiding langs de 'extra’s' en 'upgrades' die je op de Karel de Grote-Hogeschool kan volgen. B...

X-tra: voor wie verder of opnieuw wil studeren  

In onze brochure X-tra geven we een snelle rondleiding langs de 'extra’s' en 'upgrades' die je op de Karel de Grote-Hogeschool kan volgen. B...

Advertisement