Τεύχος Ιανουαρίου 2013 - Χρήμα & Τουρισμός

Page 1

ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH TOY ΞENOΔOXEIAKOY EΠIMEΛHTHPIOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

MHNIAIO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO KAI EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO - TEYXOΣ 189 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - 6,00 €

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ To Kαρπενήσι «προχωρά»...

ΤΕΥΧΟΣ 189

LE MONDE: Οι κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών ΔΙΕΘΝΕΣ: ΑΒΤΑ: Η Ελλάδα κυριαρχεί στις προτιμήσεις των Βρετανών ΘΕΜΑ: Τα social media στην «υπηρεσία» του Tουρισμού

Χ Ρ年Η鉴Μ Α & Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΝΑ: ΒΑΤΗ HOUSE

O Λ ΓΑ Κ Ε ΦΑ ΛΟ Γ Ι Α Ν Ν Η Η Ελλάδα είναι και πάλι «μόδα»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ


年 鉴


Ο Ι Κ Ο ΡΥΦ Α ΙΟΙ Τ Ω Ν ΤΟ ΥΡ ΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟ ΥΔ Ω Ν

Εδώ, η τέχνη της γαστρονοµίας συναντά τη φιλοξενία. ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓ ΟΡΑΣ. <

<

ALORE • www.alore.gr

<

<

<

ΑΠ

ΟΚ

ΛΕ

ΙΣΤ

Eιδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών & Τροφοδοσίας Eιδικός Tουριστικού Πρακτορείου Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής Σεµινάρια για Επαγγελµατίες ΙΚ Α

ΤΟ

Υ ΡΙ

ΣΤ Ι

ΚΕ Σ

ΣΠ Ο

ΥΔ Ε

Σ

210 48.30.500

www.lemonde.edu.gr

Θεσσαλονίκης 45, Μοσχάτο (παράλληλη της Πειραιώς & ακριβώς απέναντι από τον σταθµό του ΗΣΑΠ Moσχάτου) ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Ι.Ι.Ε.Κ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ OΡΓΑΝΙΣΜΟ TΟΥΡΙΣΜΟΥ (U.N.W.T.O.)

Kx_KSD_21x29.indd 1

7/30/12 4:18:49 PM


ΙΤΑΛΙΚΟ

 7 ηµέρες

οδικ

ΠΑΝΟΡΑ

Kαλοκ

ΑNKOΝΑ ώς - ακτο - ΒΕΝΕ ΤΙΑ - ΦΛΩ πλοϊκώς ΡΕΝΤΙΑ Τιµή ανά - ΒΑΤΙΚΑΝ άτοµο Ο - ΡΩΜ από 495 1η ηµ: Η - ΠΟΜ € ΒενετίαΑναχώρηση ΠΗΙΑ ΜΠΑΡΙ πόλης) (περιήγηση)- Εν πλω - 2η - Ρώµ - Ποµπηία η - 5η - 4η ηµ: Βενεηµ: Αγκώνα ηµ: - Βενε τία - Μπά τία - 3η ρι - Εν Ρώµη (περιήγη- Φλωρεντ ηµ: πλω ία 7η ηµ: ση πόλης) (περιήγηση Εν πλω - 6η ηµ: - Επισ  τροφή. Ρώµη

ΚΩΝΣΤΑ

ΜΑ

ΝΤΙΝΟ

7 ηµέρες

ΥΠΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ οδικώς ΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΟΙΑ - ΠΡΟΥ ΣΑ - ΣΜΥΡ ΝΗ - ΕΦΕΣ Τιµή ανά ΟΣ - ΠΕΡΓ άτοµο ΑΜΟΣ από 339 1η ηµ ΑÚΒΑΛΙ : € Kων/πολΑθήνα - Λαµ πολη - η (προαιρε ία - Βόλος Σµύρνη 4η ηµ: Kων τική στην ΠρίγΘεσ/νίκη σταντινο Κων/πολ - 7η ηµ: - Έφεσος ύπολη κιπο) - 3η η - 2η - Αθήνα. Τσανάκαλε Κουσάντασι - Προύσα ηµ: Κωνσταν ηµ: - Σµύρ - Θεσσαλο - 6η ηµ: νη - 5η τινούΣµύρ νίκη Λάρισα νη - Τσανάκαηµ: - Βόλο λε ς - Λαµ  ία

Τιµή ανά

ΣΙΚΕΛΙΑοδικ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΟΡΣΙΚΗ

ηµέρες

Τιµή ανά

αεροπο

άτοµ

ρικώς

Strato

ΙΑΣ

ώς - ακτο ΜΠΑΡΙ - ΤΑΡΑ πλοϊκώς ΝΤΟ - ΜΕΣ - ΜΟΝΡΕΑΛ ΙΝΑ - ΤΙΝ∆ Ε Τιµή ανά - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΣΥΡΑ ΑΡΗ άτοµο ΚΟΥΣΑ - ΚΕΦΑΛΙ∆ΙΟΝ από 639 - ΚΑΤΑ 1η ηµ: ΝΙΑ - ΑΙΤΝ- ΠΑΛΕΡΜΟ € - Μεσ Αναχώρηση Α - ΤΑΟΡ ίνα ΜΙΝΑ νια/Ακράγ - Κατάνια - Εν πλω - 2η (Αίτνα-Τα αντα - 5η - 3η ηµ: Κατά ηµ: Μπάρι/Μ νια/Παλέρ πρίντεζι ορµίνα) ηµ: Κατά - Μπά νια/Σ - Τάρα µο ρι/Μπρίν - 7η ηµ Κατά υρακούσες - 4η ηµ: Κατά ντο τεζι Εν πλω νια - Μεσ ίνα - 6η ηµ: Κατά - 8η ηµ: Εν πλω Ρήγιο - Τάρα νια  - Επισ τροφή. ντο 7

Τμήμα

lu xu ry

m ee ts

sim pl ici

ty ...

s Vassi

Αθήνα

tel

Parthen

on Ho

Αθήνα

Achaia

Πάτρα

Patras

Πάτρα

Smart

Malac

Ερέτρια

Galaxy

Καβάλα

tel

Beach

onda Be

Hotel

ΡΩΜΗ

tel Τιµή ανά

dros Ho

Αθήνα

Hotel

Ο

άτοµ

/ 4, 5 ηµέ

ρες

/ 4, 5,

* * άτοµ ***

6 ηµέρες

Millenn

ium Πρ οορι

σµοί

αερ

οπορικώ ο από 1η ηµ: 489 € ς - 3η ηµ:Πτήση για Ρώµ αιρετική Προαιρετική η, ξενάγηση πόλη - 6η ηµ: Νάπολη, Ποµεκδροµή για Φλω ς - 2η ηµ: Πτήση πηία Bατικανό ρεντ επιστροφ - 5η ηµ: Ρώµη, ία - 4η ηµ: ής. Προ ηµέρα ελεύθερη-

****

* * **

Hotel

αίρι στ ο ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΟ - DISNEY

ο από αεροπο 1η ηµ: 425 ρικώς ΒρετανιΠτήση για Λονδ € Γουίνσδοκού Μουσείο ίνο, ξενά εκδροµή ρ-κρουαζ υ - 2η ηµ: γηση πόλης στην Οξφ ιέρα στον Ελεύθερη & επίσκεψη Τάµε - 3η όρδη, Στράτφορση - 4η ηµ: ηµ: Πύργος ντ - Πτήσ Προαιρε τική η επισ τροφής. 

likos Ho

Alexan

ο από Εκδηλώ 1η ηµ: 1.090 σεων € - Αιάκ Mιλάνο - Γένο ειο ∆ο ρυλ - 4η ηµ: - 3η ηµ: Αιάκβα - 2η ηµ: αίο υ 10- Αιάκ Αιάκειο - Σαρ ειο - Κόρ Γένοβα -115 12 Λιβόρνο ειο 21 Μπα Aιάκειο - 5η ηµ: Αιάκτένε - Μποτε - Αιάκειο .στιά (περ - Πλ Μα - Γένο νιφά βα -7η ειο - Καρζές τσιο (προ ιήγηση πόλη βίλη ηµ: Γένο αιρε - Κάλβι ς) βα - Μιλά - Αιάκ τική εκδρΑθή  οµή) να ειο - 6η νο Τηλ . 210 - Πτήσ ηµ:   η επισ640 0 720 τροφής. Fax 210     640 0     750 l e s  s a   @ i r o    a t e l . g  w w w . a r    r o t e l  i   .gr        

... w he n

άτοµ

ΛΟΝ∆ΙΝ

οδικώς ΜΑ ∆ΑΛΜ - ακτο ΑΤ

ΒΕΝΕΤIΑ πλοϊκώς - ΜOΣΤΑΡ- ΤΕΡΓEΣΤΗ - ΝΤΟΥΜΠ - ΟΠAΤΙΑ ΡΙEΚΑ ΡOΒΝΙΚ Τιµή ανά - ΤIΡΑΝΑ - ΛIΜΝΕΣ ΠΛIΤ άτοµο ΒΙΤΣΕ από 619 1η ηµ: ΣΠΛIΤ € ΑδριατικΑναχώρηση - Λίµν ή) - 3η ηµ: - Εν πλω - 2η ες - Μόσ Πλίτβιτσε Βενετία - Οπά ηµ: Εν πλω ταρ πόλης) - Ντουµπρ- Μπίογκραντ τια - 4η ηµ: (κρουαζιέρα Τίρανα - 7η ηµ: Ντουόβνικ - 6η - 5η ηµ: Μπί Οπάτια - Ριέκστην ηµ: Nτου - 8η ηµ: ογκρ µπρ µπρόβνι αντ - Σπλα Τίρανα-Θ όβνικ (Κότ ίτ κ (περ εσ/νίκη ορ, Ρισά ιήγηση ν, - 9η ηµ: Χέρτ Θεσ/νίκη σεγκ Νόβ  ι) - Επισ τροφή. 8

ηµέρες

Τιµή ανά

- ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΑΝΟΡΑ

9 ηµέρες

ΠΑΡΙΣΙ

ο από / 4, 5, 6 1η ηµ: 519 € ηµέρες 3η ηµ: Πτήση για Παρ αεροπο ρικώς - 4η ηµ:Βερσαλλίες ίσι - 2η ηµ: πάρκο Disneyland - προαιρετική Λούβρο-περ Αστερίξ - 5η ιήγη κρου - 6η ηµ: ηµ: προαιρε αζιέρα στο ση πόλης Πτήση τική επιστροφ εκδροµή Σηκουάνα στο ής.

ΒΑΡΚΕΛ

Τιµή ανά

άτοµο

ΩΝΗ / 5

από

1η ηµ: 440 *αιρε * τικά * Πτήσ * η για Βαρ €

ηµέρες

αεροπο

ρικώς

ηµέρα Montserrat, κελώνη, ξενά γηση - Φιγκ - 4η ηµ: Προ Οινοποιείο έρες αιρετική Torres πόλης - 2η Πτήση επιστροφξενάγηση - 3η ηµ: Ελεύ ηµ: Προπόλης ής. - 5η ηµ:θερη Χιρόνα

***

ach HoΑΓ tel ΓΛΙΑ

* * * - ΣΚΩΤ ΙΑ

Τιµή ανά

άτοµο

/7

ηµέρες από 1.09 1η ηµ: αεροπο 0€ ηµ: ΈξεΛονδίνο - Σόλζ ρικώς τερ - Τίντ µπερι - Κάερλεο - Στόο αγκελ ν- 3η ηµ: υνχεντζ - Μπρ - Έξετερ έκον Αββαείο Γουίνσδο Μπίκονς Τίντερν Έξετερ - Γκλά - 2η προαιρε ρ - Λονδίνο - Κάρντιφ Κάρντιφ - 4η στονµπερ - 5η ηµ: ι ηµ: - Πτήσ τικός νυχτ - 6η ηµ: Λονδ Κάρντιφ Κάρντιφ εριν η επισ - Μπα τροφής. ός γύρος ίνο, ξενά θγηση πόλης - 7η ηµ: πόλης, Λονδίνο  ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝ /7 - ΣΑΝ ΤΡΟΠ ΕΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ ηµέρες αερ Ε - ΜΟΝΑΚΟ οπο Τιµή ανά - ΣΑΝ ΡΕΜΟρικώς άτοµο - ΜΙΛΑΝΟ από 895 1η ηµ: Μιλάνο € Κάννες - 2η ηµ: Μιλά - Μου - Σαν Πωλ σείο αρω Ντε Βανς νο - Σαν Ρέµο 6η ηµ: - Κάνν Κάννες µάτων - Μον - Νίκαια Μιλάνο - Σαν Τροπ ακό - 5η Βιλ Φρα ες - 3η ηµ: νς - 4η - Πτήσ ηµ: έ - Πορ η επισ τ ΓκριµόΚάννες - Μασ ηµ: Κάννες τροφής. σαλί - 7η ηµ:  Kάννες α                                                 

ΚΥΑΝΗ

ΑΚΤΗ

«Η πολυτέ λεια δεν είν αι

                                                                                                                                       









OU

Eνοικαζ

πλισµός

Ιωάννη

νος Πωπουλος λήσεω ν

Υπεύθυ

Αγν ώστ ου Τηλ . 210 Στρ ατιώ τη 57 • Fax: 210 9563 748, 210 Καλ λιθ έα • Αθή να 9563 710 9563 396 • 176 • Email: • Κιν 73 nikosd@ hol.gr • ww . 6977 634379 w.xeniah ellas.gr

Fanis St

Executi

athogi

ve Ma

nager

όµενα ∆ω Rooms µάτια to let

Παραλία Λουτρ. Θε ρµής 81 Τηλ. 22 510. 712 1 00 Μυτιλήν 17, 22 η Κιν. 69 510. 71145 3. 646. 2683 e-mail. akrogiali atherm i@yaho o.gr

s Αντωνό

Α" κρογιαλ

Καλοκ

αίρι 2

010

Moíáäéêïß ðñïïñé óìïß όλο τον χρόνο

P

GR

ιακός Εξο

πλέον ακριβή »

GR

Ξενοδοχε



OU

P

ιά"

annopo

ulos

Lagana s, Tel.: (+3 GR-291 00 Zakynt 0) 26950 hos e-mail: manag 52310-4, Fax er@zan Athens (+30) tep Offi Tel.: (+3 ce: 1 Omirou arkhotels.gr 26950 51949 0) 210 934346 Str., Nea Sm 8, Fax yrn (+30) 210 i, GR-17121 Athens 935651 2

(ΣΕΡ

POO L B AR ΤΑΙ SNA ΑΠΟ ΤΙΣ CK 13:0 0 ΜΕ

ΒΙΡΕ

ΧΡΙ

ΤΙΣ

19:0 ΣΑΛ ● ΝΤΟ 0) ΜΑ ΤΑ ΑΤΕ Σ ΜΕ ΠΙΠ ΚΑΠ ΑΡΗ ΕΡΙΑ , ΑΓΓ , ΚΡΕ ΟΥΡ ΛΙΚ Η ΜΜ Ι ΚΑΙ ΣΑΛ ΦΕΤ Α...ΥΔΙ , ΠΟΛ ΑΤΑ ΜΕ ΚΟΤ ΚΑΙ ...... ...... ΤΟ ΕΛΙ ΠΑΡ ΟΠΟ ...12 ,00€ ΑΣ, ΜΕΖ ● ΑΝΘ ΥΛΟ ΑΝΑ ΟΤΥ ΑΝΑ ΜΕΙ ...... ...... , COT ● ΣΠΙ ΡΟ ΚΑΙ ΚΤΗ ΤΙΚ ΟΣ ...... 13,0 TAG E CHE VIN AIG ΣΑΛ ΑΤΑ ΚΑΠ 0€ ESE ΜΕ RET TE ΝΙΣ ΤΟΣ ΝΤΟ PRO SCIU ΤΟΝ ΜΑ ΤΑΣ ΜΕ ΣΑΛ TTO ΝΟΣ ΜΕ ΝΤΟ ...... ...... , ΤΣΑ ● ΣΟΛ ΜΕΛ ...... 14,0 ΜΑ ΤΑ ΟΜ ΟΣ ΙΟΥ , CON 0€ ΑΝΗ GRA FÍÍ ...... ΘΟΥ “GR AVL AX” ...... ...... & ΜΟ VLA X” ΥΣΤ ΑΡΔ” 14,0 0€ ΑΣ. ...... ΟΡΕ ...... .....1 ● ΡΟΛ ΚΤΙ 4,00 € ΑΚΙ ΚΑ BAC ON ΚΑΙ Α ΜΕΛ ΙΤΖ ΑΝΑ ΣΑΛ ΤΣΑ Σ ΓΕΜ ΝΤΟ ● ΧΤΑ ΜΑ ΤΑΣ ΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠ ΠΟΔ ΑΡΗ ...... ...... ΤΥΡ Ι, Ι SAU , ΞΥΔ TÉ ● ΚΑΛ ...... 12,0 Ι ΚΑΙ É ΜΕ ΘΥΜ ΑΜ ΑΡΑ ΕΛΙ ΕΣ, 0€ ΑΡΙ ΚΙΑ ...... ...... ● ΠΙΚ ΤΗΓ ΑΝΙ ΑΝΤ ...... 16,5 ΙΚΕ Σ ΜΕ ΓΛΥ ΤΑ ΤΑ. ...... 0€ ΦΤΕ ΡΟΥ ...... .....1 ΚΟΞ ΙΝΗ ΓΕΣ 5,50 € ● TOR ΣΑΛ ΤΣΑ ......ΚΟΤ ΟΠΟ TILL ΚΑΙ AS ΓΕΜ ...... ...... ΥΛΟ Υ ΣΑΛ ΙΣΤΑ ΤΣΑ 13,0 0€ ΜΑ ΝΓΚ ΜΕ ΚΟΤ ● ΠΑΤ ΟΠΟ Ο... ...... ΕΛΑ ΑΤΕ ΙΟΛ ΑΔΟ Σ “AI ...... ...13 ΥΛΟ AIO LI”Μ ● ΟΜ Υ ΚΑΙ OLI ”ΜΕ ,00€ Ε ΜΑ ΕΛΕ ΤΑ ΣΚΟ ΓΙΟ ΡΔΟ ΤΗΣ ...... ...... ΝΕΖ Α ΑΡΕ ΣΚΕ ...... 10,0 ΙΑΣ ΣΑΣ 0€ ...... ...... ● SPA ...... 11,0 GHE ΖΥΜ TTI ΜΕ 0€ ΑΡΙ ΦΡΕ ΣΚΙ ΚΑ Α ΝΤΟ ● SPA ΜΑ ΤΑ GHE TTI BOL ΚΑΙ ΒΑΣ ΙΛΙΚ OGN ● ΠΕΝ ESE ...... Ο Ο... ...... ΝΕΣ BAC ON ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΕ ...... ...... ...... .. 13,0 0€ ΜΑ ΓΑΛ 14,0 0€ ΜΑ ΝΙΤ ΑΡΙ Α... Α ...... ΑΚΤ ΟΣ, ...... ...14 ,00€ ΣΑΝ ● ΠΑΡ ΤΟΥ ΑΔΟ ΣΙΑ ΚΗ ΜΟ ΤΣΑ ΙΤΣ CHI APA ΡΕΛ Α, ΡΟΚ ● FOC Α ΚΑΙ TTA ΜΕ ACC ΠΕΣ ΝΤΟ IA ΜΕ ΜΑ ΤΑ. ΤΟ ΒΑΣ ΚΑΙ ...... ...... ΙΛΙΚ ΟΥ, ΛΑΔ ΨΗΤ Α ΛΑΧ Ι ΤΡΟ ΚΑΠ ● ΠΟΛ ΥΣΠ .....1 ΑΝΙ ΑΡΗ ΥΦΑ 1,50 € ΟΡΗ , ΜΑ Σ.... ...... ΚΑ, ΠΑΡ ΜΠ ΑΓΚ ΡΟΥ ...... ..12, ΜΕΖ ΑΝΑ ΛΙ, ΚΡΕ ΕΤΑ ● ΜΑ 00€ ΜΕ ΣΟΛ ΜΜ ΥΔΙ ΥΡΗ ΜΠ ΑΓΚ ΟΜ Ο, ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΥΡ Ι ΕΤΑ ΞΙΝ ΟΜ ΚΡΕ ΜΑΝΤΟ ΜΑ ΜΕ ΠΟΛ ΥΖΗ ...... ...... ΤΑ, ΘΡΑ ● TOA ΣΙΦ ΝΟΥΤΟ ΕΛΙ ΑΣ, ...... 12,5 ST ZAM ΝΤΟ ...... ...... 0€ ΠON ● ΠΑΤ ON & ...... 10,5ΜΑ ΤΑ ΤΥΡ ΙΙ..... ΑΤΕ Σ 0€ ΤΗΓ ΑΝΙ ...... ...... ΤΕΣ ...... .8,00 € ...... ...... 6,00 € ΕΠΙ ΔΟΡ ● ΤΑΡ ΠΙΑ ΤΑ ΣΟΚ ● CHE ΟΛΑ ESE ΤΑΣ ...... CAK ...... ...... E ΦΡΑ ● ΠΑΓ ΟΥΛ 12,0 ΩΤΑ ΑΣ. ΑΣ ...... 0€ ΣΠΙ ΤΙΚ ...... .....1 ● ΣΟΡ Α ...... Α... ΜΠ Ε 1,00 € ...... ...10 ΣΠΙ ΤΙΚ ● ΓΛΥ Α ...... Α... ,00€€ ΚΑ ΗΜ ...... ...10 ΕΡΑ Σ.... Σ ...... ,00€€ ...... ..10, 00€ ● ΓΑΛ

Cafe
Π ώς θα είναι οι κουζίνες στο µέλλον;

Μας ε μπισ τεYοντ αι!!! οι πιο διάσηµοι κατασκευαστές στον κόσµο

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞOΠΛΙΣΜOΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΕΤΡOΥ ΡΑΛΛΗ 55, 177 78 ΤΑΥΡOΣ, ΑΘΗΝΑ • TΗΛ.: 210.3413960, 210.3413961 FAX: 210.3414237 • E-mail: disimco@disimco.gr • www.disimco.gr


34 38

40

47

34. ΑΒΤΑ: Η Ελλάδα κυριαρχεί στις επιλογές των Βρετανών το 2013 Mηνιαίο Tουριστικό Eπιχειρηµατικό και Oικονοµικό Περιοδικό Tεύχος 189 - Ιανουάριος 2013 Iδιοκτήτης: KAΠA ΣIΓMA ∆EΛTA A.E. Eκδότης-∆ιευθυντής: Kωνσταντίνος Στ. ∆εριζιώτης Νοµικός Σύµβουλος: Kωνσταντίνος Μηναιόπουλος Χρυσούλα Καρατζή ∆ιευθυντής Σύνταξης: Kώστας Τσαχάκης ∆ιεύθυνση Μarketing: Nικόλαος ∆εριζιώτης Art Director: Mαρία Παπαµαυρουδή Υπεύθυνη Web: Γεωργία Πουπάκη

Μεταξύ των πιο «µοδάτων» προορισµών για διακοπές το φετινό καλοκαίρι κατατάσσουν οι Άγγλοι τουρίστες την Ελλάδα, σύµφωνα µε µελέτη της ΑΒΤΑ για τις Ταξιδιωτικές Τάσεις το 2013.

38. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ο τουρισµός µπορεί να είναι ο προάγγελος των καλών ειδήσεων για την ελληνική οικονοµία Στον Τουρισµό, ως πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και στις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου 2012, αναφέρεται σε άρθρο της η υπουργός Τουρισµού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το 2013, τουριστικά, θα είναι ένα καλό έτος.

40. ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Απαιτούνται Στρατηγική, Ορθολογισµός, Παρεµβατικότητα και Προβολή Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώρ-

Γραφεία Aθηνών: Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταµόρφωση Tηλ. Κέντρο: 210 211 76 76, Fax: 210 211 76 77, http://www.money-tourism.gr, www.ksd.gr e-mail: sec@ksd.gr, info@ksd.gr Γραφεία Θεσσαλονίκης Yπεύθυνη: Eλένη Mακρίδου Aλεξάνδρου Φλέµινγκ 36, 546 42 Tηλ-Fax.: 2310 83 35 18

γιος Αλ. Τσακίρης, θίγει µία σειρά «καυτών» θεµάτων, όπως αυτό της εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων των ξενοδοχείων, της βιωσιµότητας 7.000 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται χαµηλής τουριστικής ταχύτητας, ενώ αναφέρεται και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Ξ.Ε.Ε., µε επίκεντρο τον ξενοδόχο, ανώνυµο ή επώνυµο, µικρό ή µεγάλο.

45. Τα online social media στην «υπηρεσία» των ξενοδοχείων Τον καθοριστκό ρόλο των online social media στην επιλογή ενός ξενοδοχείου, αποδεικνύει σχετική µελέτη την οποία εκπόνησαν οι ∆ηµήτρης Καρδαράς, Επίκουρος Καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ξένια Μαµάκου, ∆ιδάκτωρ Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και Αριστέα Στρατάρα, Msc ∆ιοίκηση Υπηρεσιών, µέλη του Εργαστηρίου Επιχειρηµατικής Πληροφορικής του τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

47. ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σε αναπτυξιακή διάσταση ο δήµος Καρπενησίου Για το νέο «πρόσωπο» του δήµου Καρπενησίου, τα έργα υποδοµής που υλοποιούνται και τα φιλόδοξα πλάνα του, µιλάει στο «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», ο Κώστας Μπακογιάννης, ο δήµαρχος Καρπενησίου, ο οποίος κατάφερε να θέσει σε αναπτυξιακή ΣYN∆POMEΣ Eσωτερικού:................................................................80,00€ Φοιτητές-Σπουδαστές:...........................................40,00€ Eταιριών:................................................................... 100,00€ Kύπρου: . .................................................................. 100,00€ Eξωτερικού*: .............................................................90,00€ * Για Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδροµικά τέλη είναι € 6 ανά τεύχος. Για λοιπούς προορισµούς κατά περίπτωση.

Mόνιµες Στήλες

Eίπαν-έγραψαν, Τουριστικός Πράκτωρ, ∆ιεθνή Νέα, Κοσµικά, Statists, Eιδήσεις

πορεία το Καρπενήσι.

68. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙ∆ΗΣ - BATH HOUSE: ∆υναµική είσοδος στον ξενοδοχειακό εξοπλισµό µε ασυναγώνιστα πλεονεκτήµατα Για την εταιρία ειδών υγιεινής BATH HOUSE, η οποία, τελευταία, έπειτα από την πολύχρονη και επιτυχηµένη παρουσία της στην αγορά, επιχειρεί να κατακτήσει και το χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισµού, µιλάει στο «Χ&Τ» ο ιδρυτής και πρόεδρός της, κ. Γεώργιος Μαυροκεφαλίδης.


Espresso Cafe

Ρόφημα Σοκολάτας • Sweety • Bitter Cafeccino

Ρόφημα Σοκολάτας Bianca

Μηχανές Espresso

Υλικό για Frozen Yogurt

www.diakoumakos.gr Β. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λένορμαν 75, 104 41 Αθήνα Tηλ: 210 5124 004 • Fax: 210 5124 477 e-mail: sales@diakoumakos.gr


Υ Π Ο Τ Η Ν Α Ι Γ Ι ∆ Α : o  Á Ë Ä ¹ · ¯ Á Ë y Á ¾ » Æ » Å ¿ Á ² ½ ³ » Á Ë Ä » Å ¿ Á ² o x · À Á ¶ Á Ê · » ³ ½ Á ²  » ¿ · ¾ º Æ º Ä ¯ Á Ë ¾ ¾ ¶ ³ É o y ³ À · ¾ ¾ ® À » ³ É ¿ Á Å Â Á À ¶ ¯ ³ É x · À Á ¶ ° Ê È À o¡ÀÈÅºÉ x·ÀÁ¶°ÊÈÀ ǺÀÃÀ ow­Å漃 ÄÊ»¿³¹·¯ÄÈÀ Ç®À³É

Ç¿ÖÇ ÖÑ YLGHR ÖÊÙ ÊÙ +25(&$

w w w. h o re ca ex p o.g r ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ

2013 8-11 Φεβρουαρίου 2013

Η µεγαλύτερη & πληρέστερη έκθεση για τα Ξενοδοχεία & τη Μαζική Εστίαση!

¤ ¥ ¢ ) 2 5 8 0 $ ( ¥ ¢ §

)$ ; x Z Z Z I R U X P V D J U x L Q I R # I R U X P V D J U I D F H E R R N F R P K R U H F D H[ S R J U

21X29 HORECA 2013.indd 1

W Z L W W H U F R P K R U H F D H[ S R J U

7/27/12 3:53 PM


Είναι δεδοµένο ότι περισσότερο από 50 χρόνια, o Caffe Parana (∆ιεθνές Χρυσό Μετάλλιο καλύτερου καφέ στον κόσµο 2008), αναζητά, ανακαλύπτει και παράγει τα καλύτερα χαρµάνια καφέ. Αναβαθµίστε τον επαγγελµατισµό σας µέσα από την ποιότητα του καφέ µας ικανοποιώντας και τους ποιο απαιτητικούς πελάτες σας. Πιστοποιηµένα, βραβευµένα προϊόντα, καινοτόµες λύσεις, βοήθεια και τεχνογνωσία, βρίσκονται πάντα στην υπηρεσία του µπαρίστα και των πελατών του.

viene dall’aroma del passato.

Εισαγωγή ∆ιάθεση: www.espressoshop.gr

www.caffeparana.eu

info@caffeparana.eu

VBM µηχανές καφέ κατασκευασµένες από υψηλής ποιότητας υλικά µε πολυτελή σχεδιασµό, εξαιρετική λειτουργικότητα, εργονοµία και αντοχή στον χρόνο. Προσδίδουν φινέτσα στον χώρο σας.

ESPRESSO MACHINES Εισαγωγή διάθεση, αντιπροσωπία, ανταλλακτικά:

www.coffeemachines.gr | info@coffeemachines.gr


editorial

EDITORIAL

12 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣκαρτολόγος

Γεώργιος Αλ. Τσακίρης πρόεδρος Ξ.Ε.Ε.

Eκαιδευτικός όμιλος LΕ MONDE Γιατί με τις μοναδικές της εγκαταστάσεις, το

Γιατί επιδεικνύει μια αξιοζήλευτη κινητικότητα, αναδεικνύοντας μερικά από τα πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού, «εξασφαλίζοντας» προστιθέμενη αξία στα ξενοδοχεία - μέλη του.

υψηλοτάτου επιπέδου πρόγραμμα σπουδών

Και σε άλλα…

όπως ο τομέας της ιδιωτικής τουριστικής

• Προθερμαίνονται οι «μηχανές του Τουρισμού» και -ευτυχώς- τα μηνύματα συνεχίζουν να είναι καλά. • Ας ελπίσουμε ότι ο ελληνικός Τουρισμός φέτος θα βροντοφωνάξει τη ρήση του Ιούλιου Καίσαρα: veni, vidi, vici. • Aν μάλιστα in tempore opportune κάνουμε και τρία πράγματα, τα ακόλουθα δύο, το εξής, ΠΡΟΒΟΛΗ, τότε ίσως σε μερικούς μήνες όλοι τρίβουμε τα μάτια μας, από τα θετικά αποτελέσματα. • Κάτι η Αίγυπτος, που συνεχίζεται ο εμφύλιος σπαραγμός, κάτι η Συρία, που δεν λέει να ησυχάσει, κάτι η ιστορία της Βορείου Αφρικής, που ξαναθύμισε στους Γάλλους, λόγω Μάλι, την αναταραχή στην περιοχή, μας δίνουν «πόντους» στον αγώνα για την προσέλκυση τουριστών. • Όσο για την Τουρκία; • Ερωτηματικό. • Τα αποτελέσματα του 2012 που απεκάλυψε ο εκδότης μου στο money-tourism.blogspot. com, και τα οποία επεσήμαινε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012 δείχνουν μια κόπωση, που έχει να κάνει και με την πολιτική τιμών που ακολουθεί. • Η υπουργός με την κινητικότητά της βοηθάει στην κατεύθυνση αυτή, αλλά χρειάζονται και χρήματα.. • Και βέβαια η ηρεμία που έχει επανέλθει στον Ε.Ο.Τ., βοηθάει. • Και μιας και λέω για Ε.Ο.Τ., επανήλθε στη διεύ-

14 / ΧΡΗΜΑ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

και το αντίστοιχο διδακτικό προσωπικό, αποδεικνύει στην πράξη ότι, υπάρχουν πολλοί τομείς που δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από αντίστοιχους του εξωτερικού, εκπαίδευσης, που θα μπορούσε να αναδειχθεί σε τομέα προσοδοφόρο για την εθνική

Νίκος Δένδιας υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιατί η ευνομία των πόλεων αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την επιλογή οποιουδήποτε τουρίστα, όσον αφορά στις διακοπές του. Η αποφασιστικότητα, η τόλμη και η έλλειψη «πισωγυρισμάτων», μόνο θετικούς οιωνούς προοιωνίζονται.

οικονομία, αν. Μπράβο…

Μπράβο…

θυνση Διαφήμισης η Άντζελα Βαρελά, κίνηση που πιστώνεται στον Πάνο Λειβαδά. • Όσον αφορά στις εκθέσεις που συμμετέχει ο Ε.Ο.Τ., φέτος υπάρχουν σημαντικές περικοπές, κυρίως σε εκθέσεις και λιγότερο σε τετραγωνικά, τα οποία δεν έχουν και σημαντικές επιπτώσεις. • Ας ελπίσουμε ότι η απουσία μας από αρκετές εκθέσεις, ειδικά στη Γερμανία, δεν θα μας στοιχίσουν… • Προχωρά και η υπόθεση της Marketing Greece με κλειστά γεύματα και fundraising, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκαθαρίσει αρκετές λεπτομέρειες, που αφορούν και σε θεσμικές συμμετοχές. • Παράλληλα, υποβόσκει και μια «μουρμούρα» στα μέλη του Σ.Ε.Τ.Ε., λόγω και της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθη. • Κινητικότητα και στο υπουργείο Εξωτερικών με τα του Τουρισμού. Καλογερόπουλος και Μίχαλος «τρέχουν» πολλά θέματα στην ατζέντα τους για τον Τουρισμό. • Σε μια περίοδο όπου ο αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα βαίνει διαρκώς συρρικνωμένος, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι τα ελληνικά ξενοδοχεία, μολονότι οι αφίξεις μειώθηκαν το 2012, διατήρησαν τα μεγέθη τους στον τομέα της απασχόλησης, σύμφωνα με την έρευνα πεδίου του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων με θέμα: «Η απασχόληση στον τουριστικό τομέα». • Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία φέτος συμμετείχαν 1.200 ξενοδοχειακές μονά-

δες, οριακή αύξηση ύψους 0,8% σημείωσε η συνολική απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία τον Αύγουστο του 2012, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 ανερχόμενη στα 119.990 άτομα. • Αντίθετα, ποσοστιαία μείωση κατά 2,3%, εμφάνισε η συνολική απασχόληση τον Μάιο του 2012 συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2011, πέφτοντας στα 92.100 άτομα. • Η πτώση στον αριθμό των απασχολούμενων τον Μάιο οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετός αριθμός ξενοδοχείων δεν άνοιξαν καθόλου ή λειτούργησαν καθυστερημένα. Ενδεχομένως τα μεγέθη απασχόλησης στα ξενοδοχεία θα ήταν υψηλότερα αν δεν καταγραφόταν η δραματική πτώση στην κίνηση του εσωτερικού τουρισμού εξ αιτίας της οικονομικής ύφεσης, εξέλιξη που αποτυπώθηκε εντονότερα στους ορεινούς προορισμούς. • Πτωτικά συνέχισε την πορεία της η τουριστική κίνηση στα ξενοδοχεία της Αθήνας - Αττικής και το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η Ένωση Ξενοδόχων της Αθήνας - Αττικής & Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ-ΑΑ). Η μείωση του 2012 η οποία αφορά σε όλους τους επιμέρους δείκτες που εξετάζονται, έρχεται να προστεθεί στην ήδη αρνητική πορεία που έχει καταγραφεί από το 2007 μέχρι σήμερα, δίνοντας, για άλλη μια φορά, εντυπωσιακά αρνητικά ρεκόρ: Η μέση πληρότητα καταλυμάτων από το 2007 μέχρι σήμερα καταγράφει μείωση 31,9%, η μέση τιμή δωματίου σημειώνει πτώση


Ministry of Tourism

Greek National Tourism Organisation www.visitgreece.gr

Νέο Δ.Σ. Ε.Ο.Τ.

Peter Economides

Συνδικαλιστές των Μεταφορών

Γιατί κάθε νέο Δ.Σ. την δικαιούται, πολλώ δε μάλλον όταν συμμετέχουν τρεις άνθρωποι του Τουρισμού, ήτοι Καμπουράκης, Φιορεντίνος και Τάσιος.

Γιατί επανεμφανίσθηκε, προσπαθώντας να μας «σώσει», «σπρωχνόμενος» (σ.σ. συγγνώμη κ. διορθωτά για τη νεοελληνικούρα) από πολιτικούς και «συνδικαλιστικούς» ταγούς.

Γιατί οι συνδικαλιστές των Μεταφορών, που δεν μπορούν να ζήσουν με €3.500 το μήνα (Μετρό), €4.500 το μήνα (ΗΣΑΠ), κ.λ., κ.λπ., αναστατώνοντας τη ζωή της Αθήνας, των κατοίκων της που αγωνίζονται για το μεροκάματο των κάποιων εκατοντάδων ευρώ, αλλά και των λίγων «γενναίων» τουριστών, που κάνουν το τόλμημα.

Καλορίζικο…

11,8% ενώ τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο έχουν μειωθεί κατά 39,9%. Παράλληλα, η μέση πληρότητα στην Αθήνα δεν ξεπερνά το 55% και απειλείται η βιωσιμότητα των αθηναϊκών ξενοδοχείων. Σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΞΑ-ΑΑ, κ. Αλέξανδρο Βασιλικό, 41 ξενοδοχεία έχουν βάλει «λουκέτο» την τελευταία 4ετία, ενώ τα 9 από αυτά τοποθετήθηκαν τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2012. • Την απογοητευτική, περυσινή χρονιά που βίωσε η Αθήνα ως προορισμός, καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της «Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών Ξενοδοχείων Αττικής & Μελέτη Απόδοσης των Ξενοδοχείων» της GBR Consulting, που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου της ΕΞΑ-ΑΑ. Ενδεικτικά, σε ένα δείγμα 28 ξενοδοχείων, η πτώση εσόδων δωματίων το 2012 σε σχέση με το 2007 ήταν 37% για τα ξενοδοχεία 5*, 34% για τα 4* και 58% για τα 3* και 2*, ενώ η πληρότητα των ξενοδοχείων έχει υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα από 55% Μάλιστα, το 2012 σε σχέση με το 2007, οι διεθνείς αφίξεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μειώθηκαν κατά 27% και η χρονιά σηματοδοτήθηκε και από το ότι -για πρώτη φορά- η Κρήτη είχε περισσότερες διεθνείς αφίξεις απ’ ότι η Αθήνα. • Με τον κατάλογο των αθηναϊκών ξενοδοχείων που έχουν βάλει λουκέτο ολοένα να μακραίνει και με το πρόσημο σε όλους τους δείκτες των ξε-

Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά, αφού την προηγούμενη «έφαγε πόρτα», θα έχει να προτείνει κάτι ουσιαστικό και πολύ περισσότερο διαφορετικό από την «φλεγόμενη Αθήνα»… νοδοχείων να είναι αρνητικό, αναμφίβολα ο προορισμός Αθήνα έχει δεχθεί σημαντικό πλήγμα. Ωστόσο, αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος, γιατί από την άλλη, η Αθήνα, εξακολουθεί να ικανοποιεί τους επισκέπτες της, καθώς σύμφωνα τα αποτελέσματα της 8ης έρευνας που διενεργεί η GBR Consulting για λογαριασμό της ΕΞΑ-ΑΑ, περίπου 9 στους 10 επισκέπτες δήλωσαν ότι θα ξαναέρθουν στην ελληνική πρωτεύουσα ή θα την συστήσουν σε φίλους τους, επιβεβαιώνοντας την «δύναμη» του τουριστικού προϊόντος «Αθήνα» μέσα στις πιο δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. • Το 2012, όμως, ήταν δύσκολη, τουριστική χρονιά και για τη Θεσσαλονίκη. Κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε στην καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος της Ε.Ξ.Θ., κ. Αριστοτέλης Θωμόπουλος, χαρακτήρισε τον Έλληνα τουρίστα ως τον «μεγάλο ασθενή» για τις ξενοδοχειακές μονάδες της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Θωμόπουλος έκανε λόγο για σοβαρή πτώση των Ελλήνων επισκεπτών που συνεχίστηκε και το 2012 εξαιτίας της κρίσης, με αποτέλεσμα μέσα σε μια πενταετία οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων να κατρακυλήσουν από το 75% στο 48 - 50% του συνόλου, με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Ξ.Θ.. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι το 2012 ήταν συνολικά μια πο-

Ντροπή… λύ δύσκολη χρονιά για την πόλη, ενώ αναφέρθηκε ξεχωριστά στο συγκυριακό, όπως το χαρακτήρισε, φαινόμενο με τους Λίβυους τραυματίες. «Οι εκτιμήσεις για τη φετινή χρονιά θα μπορούσαν να είναι αισιόδοξες, αλλά μέχρι στιγμής ο Ιανουάριος δε μας δείχνει σημάδια ανάκαμψης αφού η πληρότητα αγγίζει μόλις το 20% κατά μέσο όρο, με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Με αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να είναι βιώσιμες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Θωμόπουλος. • Αντίθετα, μια εξαιρετική χρονιά είχε το 2012 η Κύπρος, με τις αφίξεις στο νησί να αυξάνονται κατά 3%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην κατά 42% (!!!) αύξηση των Ρώσων τουριστών που επέλεξαν την Κύπρο το 2012 για τις διακοπές τους. Συγκεκριμένα, την Κύπρο επέλεξαν 2,46 εκατ. τουρίστες, εκ των οποίων 223.861 Ρώσοι. Οι Άγγλοι τουρίστες μειώθηκαν κατά 6%, υποχωρώντας στο 1 εκατ., παραμένοντας, ωστόσο, η μεγαλύτερη χώρα «εξαγωγής τουριστών» στην Κύπρο. Τρίτη χώρα ήταν για το 2012 η Γερμανία και τέταρτη η Ελλάδα, με μείωση 4,1%. Τη μεγαλύτερη δε μείωση σημείωσαν οι Τσέχοι τουρίστες. Παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί στατιστικά όσον αφορά τις εισπράξεις, στο εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου οι αυξήσεις ήταν αυξημένες κατά 16 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

ΧΡΗΜΑ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / 15


Ωστόσο, η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για την Κύπρο ήταν το 2001 όταν αφίχθηκαν στο νησί 2.690.000 τουρίστες, με έσοδα 2,17 δισ ευρώ. • Και μιας περί Κύπρου ο λόγος, θετικός ήταν ο αντίκτυπος στην κυπριακή αγορά MICE, στο εξάμηνο της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, πραγματοποιήθηκαν 225 συναντήσεις και συνέδρια, εκ των οποίων 15 ήταν άτυπα Συμβούλια Υπουργών, ενώ περί τους 19.000 συμμετέχοντες διέμειναν 26.300 νύχτες συνολικά, σε ξενοδοχεία σε όλη την Κύπρο. • Στο ίδιο μοτίβο, με αύξηση 2,7% σε σχέση με το 2011 και ένα συνολικό αριθμό τουριστών που ανήλθε στα 57,7 εκατ., έκλεισε το 2012 για την Ισπανία, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού της χώρας. Οι εκτιμήσεις του υπουργείου ανέφεραν 57,9 εκατ., αλλά ο τελικός αριθμός είναι ελαφρά χαμηλότερος. Η επίδοση αυτή είναι η τρίτη καλύτερη όλων των εποχών για τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, με «οροφή», μέχρι σήμερα, το 2007, με 58,7 εκα.

μές που απαιτούν. Στο ίδιο «μήκος κύματος», τις θέσεις του απέστειλε στην υπουργό και ο πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε., κ. Ανδρέας Ανδρεάδης. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη «το σχέδιο νόμου κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, επιχειρώντας σειρά ρυθμίσεων που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ των επενδύσεων και της βελτίωσης της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής από τον Ε.Ο.Τ. στο υπουργείο Τουρισμού είναι επιβεβλημένη, πρώτον, για να διευκολυνθεί η άσκηση πολιτικής από πλευράς υπουργείου και δεύτερον, να θωρακιστεί - εξασφαλισθεί η διατήρηση του -πουργείου Τουρισμού σε μελλοντικά κυβερνητικά σχήματα, το οποίο αποτελεί πάγια θέση του Σ.Ε.Τ.Ε.. Απαιτούνται εν τούτοις σημαντικές επιμέρους βελτιώσεις». • Μια σειρά από αξιόλογες πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν την ανάπτυξη της δυναμικής της ξενοδοχειακής αγοράς, προωθεί τελευταία το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Μεταξύ αυτών είναι και η υιοθέτηση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης των ξενοδοχειακών υπη-

όπιστο μέσο πληροφόρησης για τον Ευρωπαίο τουρίστα και ως «εργαλείο» marketing και προώθησης των πωλήσεων για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε., κ. Γιώργος Τσακίρης, αναφερόμενος στο νέο σύστημα αξιολόγησης ξενοδοχείων σημειώνει: «Το Hotel Stars Union είναι ένα διεθνοποιημένο ποιοτικό σύστημα αξιολόγησης που πληροί και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που θέτουν οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί, διαδικτυακοί και παραδοσιακοί, χωρίς αμφισβητήσεις για τις αξιολογήσεις και τα στάνταρ που θέτει». • Πολλές βραβεύσεις ξενοδοχείων είχαμε το τελευταίο διάστημα, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική ξενοδοχία διαθέτει ένα αξιόλογο, ποιοτικό και διαφοροποιημένο προϊόν. • Πιο αναλυτικά, μεταξύ των 25 καλύτερων ξενοδοχείων στις κατηγορίες Πολυτέλεια/Κορυφαίο Ξενοδοχείo/Καλύτερη Εξυπηρέτηση, στα πρόσφατα βραβεία 2013 Travellers’ Choice awards διακρίθηκαν τα ξενοδοχεία Αμαθούς Λεμεσού, Αμαθούς Πάφου και Elite Suites by Amathus, στη Ρόδο. Συγκεκριμένα, διακρίθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

τουρίστες. Οι κύριες αγορές της Ισπανίας ήταν και το 2012 η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ η Ρωσία ήταν η αγορά με τη μεγαλύτερη αύξηση, που έφθασε στο 39,8%, με 1,2 εκατ. τουρίστες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο επισκέφθηκαν την Ισπανία περισσότεροι από 2,6 εκατ. τουρίστες, 1,3% λογότεροι από τον αντίστοιχο μήνα του 2011. • Σειρά προτάσεων κατέθεσαν οι τουριστικοί φορείς προς την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις». Ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε., κ. Γεώργιος Αλ. Τσακίρης, στις προτάσεις του επικεντρώνεται στην ειδική υπηρεσία για τις τουριστικές επενδύσεις, στο παρατηρητήριο Τουρισμού, στις τουριστικές επαύλεις, στα σήματα λειτουργίας, καθώς και στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τις υποδο-

ρεσιών, το οποίο εφαρμόζεται σε 13 χώρες και αφορά πάνω από 180 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται από σημαντικές χώρες - αποστολής τουριστών για την Ελλάδα (Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, Ολλανδία, κ.λπ.). Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις για την ένταξη στο σύστημα της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Κύπρου, ώστε σύντομα στην εφαρμογή του και με την ένταξη βεβαίως της χώρας μας, το Hotel Stars Union να αφορά 300 εκατ. καταναλωτές και πλέον των 100.000 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Σκοπός της πρωτοβουλίας του Ξ.Ε.Ε. είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανέσεων και εξυπηρετήσεων της ελληνικής ξενοδοχίας, βάσει του συστήματος Hotel stars Union, ώστε να είναι αναγνωρίσιμο από τον μέσο Ευρωπαίο τουρίστα, ανταγωνιστικό με τις ευρωπαϊκές ξενοδοχειακές μονάδες και φιλικό για τον Έλληνα ξενοδόχο. Το εν λόγω σύστημα λειτουργεί ως το πλέον αξι-

• Ξενοδοχείο Αμαθούς Λεμεσού: Πολυτέλεια/Κορυφαίο Ξενοδοχείο/Καλύτερη Εξυπηρέτηση • Ξενοδοχείο Αμαθούς Πάφου: Πολυτέλεια/Κορυφαίο Ξενοδοχείο/Καλύτερη Εξυπηρέτηση • Elite Suites by Amathus (Rhodes): Πολυτέλεια/ Κορυφαίο Ξενοδοχείο. • Ακόμη, στη λίστα του TripAdvisor με τα καλύτερα ξενοδοχεία ανά χώρα, ανά ήπειρο και παγκοσμίως, «φιγουράρει» το ξενοδοχείο Lindos Blu 5*, στη Λίνδο, στην μεν κατηγορία TOP HOTELS πρώτο στην Ελλάδα και 16ο στην Ευρώπη, στην δε κατηγορία LUXURY HOTELS 1ο στην Ελλάδα, 4ο στην Ευρώπη και 21ο στον κόσμο. • Επίσης, το ξενοδοχείο Nana Beach της εταιρίας ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε., διακρίθηκε από το γερμανικό δίκτυο ταξιδιωτικών γραφείων RTK μεταξύ των 100 κορυφαίων ξενοδοχείων που συνεργάζεται, με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας που παρέχουν.

16 / ΧΡΗΜΑ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με τιμή Μάσκα


ISO

1 900

8

0 : 20

ISO

140

01 : 200

4


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Λ

ίγο πριν την αλλαγή του χρόνου βόµβα µεγατόνων έσκα-

µε την αναδιοργάνωση των γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας της

σε στον Ε.Ο.Τ., µε την απόπειρα υπεξαίρεσης 147.000

Ελλάδας στο εξωτερικό, µε την προβολή της Ελλάδας στη Κίνα, τις

ευρώ εις βάρος του Οργανισµού.

ενεργειακές συµφωνίες µε Ρωσία, Βουλγαρία, Ιταλία καθώς και µε

Tα πρώτα κεφάλια... έπεσαν, µε τον Κωνσταντίνο Βασιλάκο, πρώ-

την παγκόσµια επικοινωνιακή εκστρατεία για τα εγκαίνια του Νέου

ην ειδικό σύµβουλο του τέως γενικού γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., Νίκου

Μουσείου της Ακρόπολης.

Καραχάλιου, που, σύµφωνα µε την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται ως «εγκέφαλος»

Η οικογενειακή του κατάσταση είναι παντρεµένος και πατέρας τρι-

της απάτης, µαζί µε δύο ακόµη άτοµα, να βλέπουν τον ήλιο πίσω

ών τέκνων.

από της φυλακής τα κάγκελα. Ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι

νικό Οργανισµό Τουρισµού, είχαµε κι αλλαγή «σκυ-

Τ

τάλης» στον Ε.Ο.Τ., µε τον Πάνο Λειβαδά να κάθεται

Από δω και πέρα ξεκινάει για τον Σ.Ε.Τ.Ε. µια νέα εποχή συνεργασίας µε

στην «ηλεκτρική καρέκλα» του γενικού γραµµατέα του Οργανισµού,

τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, µε τη ΓΣΕΕ και το υπουργείο

µετά το, λόγω... ασυµφωνίας χαρακτήρων, διαζύγιο µεταξύ του τέως

Εργασίας, ενώ µε τη «σφραγίδα» του κοινωνικού εταίρου ο Σ.Ε.Τ.Ε.,

γ.γ., Νίκου Καραχάλιου, και της υπουργού, Όλγας Κεφαλογιάννη.

θα συµµετέχει δυναµικά, µέσω του ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο ΣΕΤΕ), στη

Βεβαίως, κάποιες «κακές γλώσσες» µιλούν για κινήσεις του Νίκου

διεκδίκηση της «πίττας» των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρ-

Κραχάλιου οι οποίες... έβγαλαν από τα ρούχα της την Όλγα Κεφαλο-

τισης και πιστοποίησης, που φθάνει στα 50 εκατ. ευρώ.

γιάννη, ζητώντας την παραίτησή του.

Καλά τα νέα...

Κ

ακολουθώντας την τακτική των «ήπιων τόνων» ενηµερώθηκε και

Φ

ξεκίνησε να προγραµµατίζει τις πρώτες του κινήσεις.

τουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές απαντά σε πάγιο

Εµείς δεν έχουµε παρά να του ευχηθούµε κουράγιο...

αίτηµα του ξενοδοχειακού κλάδου για την ανάπτυξη της αγοράς των

Τ

λεγόµενων «city breaks» στην Αθήνα, όπου απαραίτητη προϋπόθεση

έχουν χάσει τον ύπνο τους...

Μ

ια µέρα προτού σκάσει η βόµβα στον πολύπαθο Ελλη-

αι ενώ στον Ε.Ο.Τ. επικρατούσε αναβρασµός, ο νέος γενικός γραµµατέας, που ανέλαβε τα ηνία του Οργανισµού, πραγµατικά µεταξύ σφύρας και άκµονος, αθόρυβα και

ο χρίσµα και επισήµως του θεσµικού ισότιµου κοινωνικού εταίρου, πήρε πρόσφατα ο Σ.Ε.Τ.Ε., δικαιώνοντας ένα µακροχρόνιο αγώνα, που ξεκίνησε ο Νίκος Αγγελόπουλος

και ολοκληρώθηκε από τον Ανδρέα Ανδρεάδη.

λερτάρουν» οι ξενοδόχοι µε την πρόταση για επέκταση της λειτουργίας των καταστηµάτων τις Κυριακές. Η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής εκτιµά ότι η

πρόθεση της κυβέρνησης να απελευθερώσει την προαιρετική λει-

εχνοκράτης µε σπουδές στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και

είναι ένα εµπορικά δραστήριο κέντρο όλο το Σαββατοκύριακο για να

τις Πολιτικές Επιστήµες, ο Πάνος Λειβαδάς είχε «εµπλοκή»

µπορούν οι τουρίστες να πραγµατοποιούν τις αγορές τους.

στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ενώ η ανάληψη

Το «µάτι» κλείνει στην πρόταση και η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονί-

της διοίκησης της γενικής γραµµατείας του Ε.Ο.Τ. δεν είναι η πρώτη

κης, ενθαρρύνοντας τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες να ακολου-

του επαφή µε «ηλεκτρικές καρέκλες». Στο παρελθόν έχει θητεύσει

θήσουν τη διεθνή πρακτική, ενώ στο ίδιο µήκος κύµατος ο Σ.Ε.Τ.Ε.,

ως γενικός γραµµατέας Ενηµέρωσης στο υπουργείο Επικρατείας

εκτιµά ότι η υιοθέτηση του µέτρου θα δόσει νέα πνοή στον τουρι-

και αργότερα Εσωτερικών. Παράλληλα, το όνοµά του έχει συνδεθεί

σµό και την εµπορική κίνηση µεγάλων πόλεων.

18 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Ξ

εκλειδώνουν» 434 εκατοµµύρια ευρώ για την ενίσχυση

€22.500.000,00, Ιόνια €22.500.000,00, ∆υτική Ελλάδα €22.500.000,00,

των επιχειρήσεων στους τοµείς του Εµπορίου, των Υπη-

Βόρειο Αιγαίο €22.500.000,00, Νότιο Αιγαίο €15.000.000,00, Κρήτη

ρεσιών, της Μεταποίησης και του Τουρισµού.

€22.500.000,00 και Αττική €130.5000.000,00.

Το πρόγραµµα, το οποίο θα παραµείνει «ανοικτό» για δύο µήνες, µέχρι τα µέσα Μαρτίου, αναλαµβάνουν να φέρουν σε πέρας η ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ, ενώ οι Περιφέρειες θα επιλέξουν τις δραστηριότητες που θα επιδοτηθούν, θα αξιολογήσουν σε δεύτερο βαθµό τις επενδυτικές προτάσεις και θα παρακολουθούν

Μ

νηµόνιο συνεργασίας, µε αντικείµενο την ανταλλαγή στατιστικών πληροφοριών στον τουριστικό τοµέα για τις ανάγκες του ∆ορυφόρου Λογαριασµού Του-

ρισµού και του Παρατηρητηρίου Τουρισµού, υπέγραψαν πρόσφατα

την υλοποίησή τους.

το υπουργείο Τουρισµού και η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυµαίνονται από 40 έως 60% (ανάλογα µε

µε σκοπό τη δηµιουργία ενός σύγχρονου στατιστικού συστήµατος

την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το µέγεθος της επιχείρη-

πληροφόρησης στον τουριστικό κλάδο για τη στήριξη της χάρα-

σης). Ωστόσο, για τις περισσότερες περιφέρειες είναι 50%, εκτός των

ξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της τουριστικής πολιτικής

περιφερειών Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας και Α. Μακεδονίας-Θράκης

της χώρας.

όπου είναι 60%. Για τις µεσαίες επιχειρήσεις τα αντίστοιχα ποσοστά

Παράλληλα θα αξιοποιείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων

επιδότησης µειώνονται κατά 10%.

της χώρας σε στατιστική πληροφόρηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,

∆ικαιούχοι θα είναι υφιστάµενες, νέες και υπό σύσταση µικρές και

τους εθνικούς φορείς και τους διεθνείς οργανισµούς, όπως και για την

µεσαίες επιχειρήσεις στους τοµείς του Εµπορίου, των Υπηρεσιών,

παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε όλους τους ενδια-

της Μεταποίησης και του Τουρισµού.

φεροµένους που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό.

Οι δαπάνες που θα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα αφορούν

Μήπως ήρθε το πλήρωµα του χρόνου να αποκτήσουµε στατιστι-

κτιριακές εργασίες, µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό, µηχανογρα-

κά στοιχεία;

φικό εξοπλισµό και λογισµικό, συµβουλευτικές υπηρεσίες καθώς

Α

και προβολή και προώθηση. Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι µέχρι δεκαοκτώ µήνες για την µεταποίηση και τον τουρισµό και δώδεκα µήνες για το εµπόριο και τις υπηρεσίες, µε δυνατότητα δίµηνης παράτασης.

ιτία «πολέµου», φαίνεται να είναι για τον δήµο Πατρέων, η ιδιωτικοποίηση του λιµανιού της Πάτρας. Το θαλάσσιο «µέτωπο» της αχαϊκής πρωτεύουσας, µε κοινή υπουργική

απόφαση και σύµφωνα µε τις επιταγές της Τρόικας, εντάσσεται στα

Ο προϋπολογισµός κάθε επενδυτικής πρότασης µπορεί να κυµαίνε-

προς αξιοποίηση λιµάνια και οι µετοχές του έχουν, ήδη, περάσει στα

ται: από €20.000 µέχρι €100.000 για το Εµπόριο, από €20.000 µέχρι

«χέρια» του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσί-

€100.000 για τις Υπηρεσίες, από €30.000 µέχρι €300.000 για τη Μετα-

ου. Εµπρός σε αυτή την εξέλιξη, ως µενόµενος ταύρος ο δήµαρχος

ποίηση και από €30.000 µέχρι €300.000 για τον Τουρισµό.

Πατρέων, κ. Γιάννης ∆ηµαράς, καταγγέλει κατάργηση δεσµεύσεων

Η κατανοµή του προϋπολογισµού των 433.500.000,00 ευρώ, ανά

και υπογραφών προηγουµένων κυβερνήσεων και υπουργών, όπως

περιφέρεια και ανά υφιστάµενες, νέες και υπο σύσταση επιχειρή-

του Ευάγγελου Βενιζέλου αλλά και του Θεόδωρου Πάγκαλου, περί

σεις έχει ως εξής: Αν. Μακεδονία-Θράκη €22.500.000,00, Κεντρι-

παραχώρησης του θαλασσίου «µετώπου» στο ∆ήµο της Πάτρας και

κή Μακεδονία €90.000.000,00, ∆υτική Μακεδονία €22.500.000,00,

τους πολίτες.

Ήπειρος €22.500.000,00, Στερεά Ελλάδα €18.000.000,00, Θεσσαλία

Κάτι µας είπε τώρα...

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 19


ΚΟΣΜΙΚΑ Σηµαντική συνάντηση µε διεθνές αντίκτυπο στην προβολή του ελληνικού Τουρισµού, είχε πρόσφατα η υπουργός Τουρισµού, Όλγα Κεφαλογιάννη, µε τον διάσηµο ηθοποιό Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα, προσκεκληµένος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, µε αφορµή την αποκλειστική, φιλανθρωπική προβολή της πολυαναµενόµενης ταινίας «Λίνκολν», στην οποία πρωταγωνιστεί. Κατά την παραµονή του στην Αθήνα, ο Ιρλανδός ηθοποιός ξεναγήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, συνοδευόµενος από την υπουργό Τουρισµού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη. Στη φωτογραφία, ο βραβευµένος µε δύο Όσκαρ ηθοποιός, ανάµεσα στην υπουργό Τουρισµού και την πρόεδρο της Εταιρίας Προστασίας Σπαστικών, κα. ∆άφνη Οικονόµου.

Το πρώτο κρουαζιερόπλοιο του 2013, το Costa Magica, της ιταλικής εταιρίας Costa, του οµίλου Carnival, που προσέγγισε στο λιµάνι του Πειραιά, υποδέχθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ΟΛΠ Α.Ε., κ. Γιώργος Ανωµερίτης, στο λιµάνι του Πειραιά. Υποδεχόµενος τον πλοίαρχο του Costa Magica, Orazio d’ Aita, ο κ. Ανωµερίτης είπε: «Το 2013 θα είναι µια ανοδική χρονιά για την κρουαζιέρα. Στο λιµάνι του Πειραιά θα υποδεχθούµε περισσότερα από 710 κρουαζιερόπλοια µε 2,2 εκατ. τουρίστες. Η Ελλάδα είναι ένας µοναδικός τόπος προορισµού, που παρέχει ποιότητα, ασφάλεια, και διαθέτει φυσικές οµορφιές και διαχρονικό πολιτισµό. Το λιµάνι του Πειραιά, µε 11 θέσεις ελλιµενισµού, νέες αίθουσες υποδοχής και σηµαντικές επεκτάσεις στο νέο λιµάνι κρουαζιέρας είναι σήµερα το µεγαλύτερο λιµάνι κρουαζιέρας στη Μεσόγειο». Σηµειώνεται ότι τα πλοία της Carnival θα επισκεφθούν το λιµάνι του Πειραιά µε 74 δροµολόγια το 2013, έναντι 33 το 2012. Στιγµιότυπο από την υποδοχή του πλοίαρχου του Costa Magica, Orazio d’ Aita, από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του ΟΛΠ Α.Ε., κ. Γιώργο Ανωµερίτη,

Ένα ευχάριστο διήµερο πέρασαν στην Θεσσαλονίκη, σηµαντικοί πελάτες από τον χώρο του αθλητισµού, του τουριστικού γραφείου Top Kinisis, από την Κύπρο, καλεσµένοι του ξενοδοχείου Mediterranean Palace. Το ξενοδοχείο τους επιφύλαξε εγκάρδια υποδοχή και εξαιρετική διαµονή, ενώ κατά την παραµονή τους στην πόλη, οι πελάτες του Top Kinisis περιηγήθηκαν µε το λεωφορείο µε θέµα την ιστορία της Θεσσαλονίκης (µε ειδική αναφορά στην αθλητική ιστορία της), επισκέφτηκαν το οινοποιείο Babatzim, ξεναγήθηκαν στους αµπελώνες, στο οινοποιείο και στο εµφιαλωτήριο, αφέθηκαν στη γευσιγνωσία κρασιών και απόλαυσαν ένα γευστικό γεύµα.

1

Την επίσκεψη στήριξε η αεροπορική εταιρία Aegean Airlines. Στην φωτογραφία (1), εντός του Mediterranean Palace, στη µαρµάρινη σκάλα, ανάµεσα στους φιλοξενούµενούς του, ο διευθυντής του Mediterranean Palace, κ. Γιάννης Ασλάνης, µαζί µε στελέχη του ξενοδοχείου και οι κ.κ. Ευστάθιος Ζουρίδης, διευθυντής του γραφείου Top Kinisis, Κωνσταντίνος Κελεπέσης, εκ της ιδιοκτησίας του γραφείου και η κα. Στέλλα Χαραλάµπους, διευθύντρια Πωλήσεων της Aegean Airlines στη Λευκωσία. Στην φωτογραφία (2), στιγµιότυπο από το γεύµα στο Οινοποιείο Babatzim, εξαιρετική φιλοξενία, µε οικοδεσπότη τον κ. Μπαµπατζιµόπουλο.

2

20 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Για την επιχειρηµατική της υπευθυνότητα βραβεύθηκε η Ideales από το θεσµό Bravo 2012, στην εκδήλωση «Η Βιώσιµη Ανάπτυξη σε περίοδο κρίσης», προσθέτοντας ακόµη µία σηµαντική διάκριση στην, ήδη, µεγάλη συλλογή της. Η Ideales βραβεύτηκε για το ∆είκτη Αντίληψης στην κατηγορία «Εργασιακά» του θεσµού, o οποίος αξιολογεί το βαθµό αντίληψης των Κοινωνικών Εταίρων για τα βασικά ζητήµατα που παρουσιάζονται στους απολογισµούς των επιχειρήσεων-οργανισµών. Ο θεσµός Bravo, που διοργανώνεται για 3η συνεχή χρονιά από το QualityNet Foundation, είναι ένα αναγνωρισµένο εργαλείο ανοιχτού διαλόγου για τα θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, που συµβάλλει καθοριστικά στην αξιολόγηση, διαµόρφωση και περαιτέρω ανάπτυξη των απολογισµών βιωσιµότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Στη φωτογραφία ο ο chief executive της Ideales, κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, παραλαµβάνει το βραβείο για λογαριασµό της εταιρίας

Σε µια ωραία εκδήλωση, µε πολύ κέφι, καλή µουσική και εκλεκτό φαγητό, το γνωστό τουριστικό γραφείο Manessis Travel, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του και απένειµε τα βραβεία Manessis Top Ten Hotels, µε τα οποία η εταιρία βραβεύει τα δέκα καλύτερα ξενοδοχεία από αυτά µε τα οποία συνεργάζεται, που ξεχωρίζουν στην προτίµηση των ταξιδιωτών του γραφείου. 1

Ο ιδιοκτήτης του γραφείου, κ. Ανδρέας Μάνεσσης ευχήθηκε στα στελέχη, τους φίλους και τους συνεργάτες της εταιρίας Καλή Χρονιά για το 2013, µε υγεία και αγωνιστική αισιοδοξία, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλα τα στελέχη προσωπικά για την αύξηση κατά 20% που πέτυχαν µε την καλή συνεργασία το δεύτερο εξάµηνο του 2012.

Τυχεροί της φετινής χρονιάς αναδείχθηκαν οι κ.κ.. Βασίλης Γκοργκόλης και Πέτρος Φουστέρης που κέρδισαν τα δύο φλουριά της βασιλόπιτας. Αµέσως µετά ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας, κ. Άγγελος Λάµπρου, απένειµε τα βραβεία Manessis Top Ten Hotels στα ξενοδοχεία: 1) The 2 Westin Costa Navarino - Πύλος, 2) AKS Porto Heli & AKS Hinitsa Bay Πόρτο Χέλι 3) Avra Imperial Beach Resort & Spa - Χανιά 4) La Marquise Resort Complex - Ρόδος 5) Langley Resort Buca Beach - Μεσσηνία 6) Apollonion Resort & Spa - Κεφαλλονιά 7) Gallini Sea View - Χανιά 8) Porto Paros - Πάρος 9) Aldemar Olympian Village - Hλεία και 10) Dolphin Bay – Σύρος. Στη φωτογραφία (1), στιγµιότυπο από την κοπή της πίτας, µε τον ιδιοκτήτη του Manessis Travel, κ. Ανδρέα Μάνεσση, ανάµεσα στο διευθύνοντα σύµβουλο, κ. Άγγελο Λάµπρου και στελέχη της εταιρίας. Στη φωτογραφία (2), ο κ. Ανδρέας Μάνεσσης µε τους δύο τυχερούς της βασιλόπιτας

∆ηµιουργίες νέων Ελλήνων καλλιτεχνών δεσπόζουν στους υπαίθριους χώρους του αεροδροµίου, µετά από σχετικό διαγωνισµό του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και του Γραφείου ∆ιασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Οι επιλεγµένες, τέσσερις προτάσεις των φοιτητών της ΑΣΚΤ, Ισµήνης Κορωνίδη, Λαµπρινής Μάρκου, Παναγιώτας Μονογιού και Κωνσταντίνου Σωτηρίου, τοποθετήθηκαν στο στρογγυλό κόµβο του χώρου στάθµευσης µακράς διάρκειας, µε στόχο την αισθητική αναβάθµισή του. Στη φωτογραφία, εκπρόσωποι του ∆ΑΑ και της ΑΣΚΤ, µε τους βραβευµένους φοιτητές

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

21


STATISTICS

Νέα ξενοδοχεία, υπό την «ομπρέλα» ισχυρών brands στην Ευρώπη Με στάσιµη πληρότητα τους τελευταίους µήνες και άνοδο στη µέση

• Η Accor άνοιξε ακόμη τρία νέα ξενοδοχεία στο Μιλάνο, της Ιταλίας: το

ηµερήσια τιµή ολοκληρώθηκε το 2012 για την ευρωπαϊκή, ξενοδοχει-

158 δωματίων Uptown Palace, το 172 δωματίων Grand Visconti Palace

ακή βιοµηχανία. Την ίδια στιγµή, στο προσκήνιο έρχονται µια σειρά

και το 78 δωματίων Grand Hotel Villa Torretta.

από επενδυτικές συµφωνίες, που αφορούν στο άνοιγµα νέων ξενοδοχείων, υπό την «οµπρέλα» ισχυρών brands σε όλη την Ευρώπη.

• Επίσης, η γαλλική ξενοδοχειακή αλυσίδα άνοιξε το πρώτο Novotel της στη Σόφια, της Βουλγαρίας. • Η InterContinental Hotels Group έχει υπογράψει συμβάσεις με την Tristar Hotel & Management GmbH για το Holiday Inn Express Friedrichshafen Nord και το Holiday Inn Offenbach City Tower, με τη Foremost Hospitality για το Holiday Inn Express Stuttgart City Hauptbahnhof και με την Pandox

«Στάσιμος παραμένει ο δείκτης της πληρότητας στην Ευρώπη, όπου

GmbH για το Holiday Inn Lübeck, και τα τέσσερα στη Γερμανία.

το Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 65,4%, όπως και το Νοέμβριο του

• Η IHG έχει, επίσης, υπογράψει για το τρίτο ξενοδοχείο Holiday Inn στη

2011, ενώ ο δείκτης της μέσης ημερήσιας τιμής συνέχισε να αυξάνε-

Μαδρίτη, το οποίο έχει οριστεί να ανοίξει τον Απρίλιο του 2013, μετά

ται», είπε χαρακτηριστικά η διευθύνουσα σύμβουλος της STR Global,

τη μετατροπή του από ξενοδοχείο Velada.

κα. Elizabeth Randall Winkle, αναφερόμενη στην πορεία της ευρωπα-

• Η Carlson Rezidor Hotel Group άνοιξε το 150 δωματίων Park Inn by

ϊκής, ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Radisson Amsterdam Airport Schiphol.

Ωστόσο, μία σειρά από επενδυτικές συμφωνίες βρίσκονται σε εξέλι-

• Ο όμιλος ανακοίνωσε επίσης το άνοιγμα του 240 δωματίων Radisson

ξη, αποτυπώνοντας τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά. Ανάμεσα

Blu Hotel, στο Καϊσέρι, της Τουρκίας, το οποίο έχει οριστεί κατά τη διάρ-

σε αυτές είναι και οι κάτωθι:

κεια του πρώτου τριμήνου του 2014.

• Η Four Seasons Hotels and Resorts άνοιξε ένα νέο ξενοδοχείο στο

• Η Meliá ανακοίνωσε το άνοιγμα του τρίτου ξενοδοχείου Innside by Meliá,

Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν, δυναμικότητας 175 δωματίων.

στη Μαδρίτη, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ανοίξει το 2014.

• Η DoubleTree by Hilton ανακοίνωσε την έναρξη του πέμπτου ξενο-

• Η Mövenpick Hotels & Resorts έχει ξεκινήσει το πρώτο ξενοδοχείο της

δοχείου της στην Τουρκία, του 231 δωματίων DoubleTree by Hilton

στο Παρίσι, το 281 δωματίων Mövenpick Hotel Paris Neuilly.

Istanbul - Avcilar, στην Κωνσταντινούπολη. • Επίσης, η DoubleTree by Hilton άνοιξε το πρώτο ξενοδοχείο της στην

Η πορεία της ευρωπαϊκής, ξενοδοχειακής αγοράς το Νοέµβριο του 2012

Ισπανία, το 87 δωματίων DoubleTree by Hilton Hotel & Spa Emporda. • Η Accor ανακοίνωσε τη λειτουργία τεσσάρων νέων ξενοδοχεία σε

Ευρώπη

Λονδίνο και Εδιμβούργο, σύμφωνα με την HVS. Η γαλλική ξενοδοχει-

%µεταβολή

ακή εταιρία θα εκμεταλλεύεται ένα 310 δωματίων Novotel, το οποίο

Πληρότητα

65,4%

0,0%

αναμένεται να ανοίξει στα μέσα του 2015, στην περιοχή Canary Wharf,

Μέση τιµή δωµατίου (δολάρια)

129,76

-0,2%

στην οικονομική περιοχή του Λονδίνου. Επίσης, ο όμιλος θα κατέχει και

Μέση τιµή δωµατίου (ευρώ)

99,84

+2,4%

διαχειρίζεται ένα ξενοδοχείο Ibis, δυναμικότητας 103 δωματίων, στην

Μέση τιµή δωµατίου (βρετανική λίρα)

80,93

-3,1%

πλατεία Αγίου Ανδρέα, στο Εδιμβούργο, το οποίο αναμένεται να ανοί-

Έσοδα ανά διαθέσιµο δωµάτιο (δολάρια)

84,93

-0,2%

ξει το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Τα άλλα δύο ξενοδοχεία στο Εδιμ-

Έσοδα ανά διαθέσιµο δωµάτιο (ευρώ)

65,34

+2,4%

βούργου θα λειτουργούν κάτω από το εμπορικό σήμα Ibis, αλλά θα

Έσοδα ανά διαθέσιµο δωµάτιο (βρετανική λίρα)

52,97

-3,1%

είναι μισθωμένα ακίνητα.

Πηγή: STR Global

22 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


 

   είδη υγιεινής

υδροµασάζ

µπαταρίες

νεροχύτες

αµεα

επενδύσεις τοίχων

πισίνες

προφίλ

συστήµατα αποστράγγισης

καθαριστικά

σιλικόνες

CREATIVE ART WORKS

DESIGNCLUB

πλακίδια

ADVANCED CONSTRUCTION MATERIALS A

Eυστάθιος Κόκκινος & Σια Ο.Ε. Λεωφ. Aλ. Παπαναστασίου 41, 17341 Αγ. ∆ηµήτριος T. 210 9754055 F. 210 9763709 E. info@acm.gr




∆ΙΕΘΝΗ NEA «Πυρετός» εργασιών στην παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία το 2012 • 43.865 νέα δωμάτια στις Η.Π.Α. • 41.982 νέα δωμάτια στην Ευρώπη • 82.476 νέα δωμάτια σε Ασία/Ειρηνικό • 15.735 νέα δωμάτια σε Μέση Ανατολή/Αφρική • 2.670 δωμάτια σε Καραϊβική/Μεξικό

καν 332 νέα ξενοδοχεία, με 41.982 δωμάτια. Τα περισσότερα νέα δωμάτια αφορούν στα οικονομικά ξενοδοχεία (11.064 δωμάτια σε 95 ξενοδοχεία). Περισσότερα από 5.000 νέα δωμάτια το 2012 αφορούν στα ξενοδοχεία ανώτερης ποιότητας (67 ξενοδοχεία με 8.869 δωμάτια), υψηλής ποιότητας (39 ξενοδοχεία με 6.137 δωμάτια) και μέσης ποιότητας (52 ξενοδοχεία με 5.537 δωμάτια). Ο μικρότερος αριθμός νέων δωματίων αφορά στα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, με 2.276 δωμάτια σε 14 ξενοδοχεία. Στη Γηραιά Ήπειρο, 844 ξενοδοχεία, με συνολικά 141.273 δωμάτια, βρίσκονται σε ανάπτυξη. Όσον αφορά στην Ασία/Ειρηνικό, το 2012 άνοιξαν 458 νέα ξενοδοχεία με 82.476 δωμάτια. Τα περισσότερα νέα δωμάτα αφορούν στα ξενοδοχεία υψηλής ποιότητας (79 ξενοδοχεία με 17.050 δωμάτια), ενώ ακολουθούν τα ξενοδοχεία πολυτελείας (45 ξενοδοχεία με 15.463 δωμάτια) και τα οικονομικά (156 ξενοδοχεία με 14.194 δωμάτια). Στα μέσης κατηγορίας ξενοδοχεία προστέθηκαν 33 ξενοδοχεία με 7.253 δωμάτια, ενώ ο μικρότερος αριθμός νέων δωματίων αφορά στα ξενοδοχεία ανώτερης ποιότητας (34 ξενοδοχεία με 7.031 δωμάτια). Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή, 1.767 ξενοδοχεία, με συνολικά

Ξενοδοχειακός «πυρετός» σε όλο τον πλανήτη επικράτησε κατά

385.113 δωμάτια, βρίσκονται σε ανάπτυξη.

τη διάρκεια του 2012. Από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική και από

Σε Μέση Ανατολή/Αφρική άνοιξαν 68 νέα ξενοδοχεία με 15.735

τη Μέση Ανατολή μέχρι το Μεξικό, αρκετές χιλιάδες νέα δωμάτια

δωμάτια, το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της STR Global.

ξενοδοχείων προστέθηκαν στο παγκόσμιο ξενοδοχειακό δυνα-

Τα περισσότερα νέα δωμάτια το 2012, προστέθηκαν στην κατηγο-

μικό, φέρνοντας έναν... αέρα ανανέωσης στην παγκόσμια ξενο-

ρία των ξενοδοχείων πολυτελείας (3.600 δωμάτια σε 10 ξενοδο-

δοχειακή βιομηχανία.

χεία), ενώ ακολουθούν τα ξενοδοχεία πολυτελείας (3.508 δωμά-

Πιο αναλυτικά, στην ξενοδοχειακή αγορά των Η.Π.Α., κατά τη διάρ-

τια σε 11 ξενοδοχεία) και τα υψηλής ποιότητας (3.467 δωμάτια

κεια του 2012 άνοιξαν 407 νέα ξενοδοχεία με 43.865 δωμάτια.

σε16 ξενοδοχεία). Τα ξενοδοχεία ανώτερης ποιότητας ανέφεραν

Για ακόμη μία φορά, τα περισσότερα νέα δωμάτια προστέθηκαν

τη μεγαλύτερη αύξηση των νέων δωματίων το 2012 σε ποσοστό

στην κατηγορία των ξενοδοχείων ανώτερης ποιότητας (15.700

79,5% με 10 ξενοδοχεία και 1.431 δωμάτια. Ο μικρότερος αριθμός

δωμάτια σε 166 ξενοδοχεία), ακολουθούμενα από τα ξενοδοχεία

νέων ξενοδοχείων αφορά στα οικονομικά ξενοδοχεία το 2012 με

υψηλής ποιότητας (11.819 δωμάτια σε 85 ακίνητα) και τα ανεξάρ-

242 δωμάτια σε δύο ξενοδοχεία.

τητα ξενοδοχεία (7.216 δωμάτια σε 52 ξενοδοχεία).

Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή, 478 ξενοδοχεία με 119.233

Ο μικρότερος αριθμός νέων δωματίων (233 δωμάτια σε ένα ξενο-

δωμάτια συνολικά βρίσκονται σε ανάπτυξη.

δοχείο) προστέθηκε στην κατηγορία των ξενοδοχείων πολυτε-

να προστεθούν 817 ξενοδοχεία με 87.301 δωμάτια.

Αλλάζει όνομα και προσανατολισμό η Aqua Hotels

Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων δωματίων αναμένεται να προστεθεί

Η Aqua Hotels and Resorts άλλαξε το όνομά της σε Aqua Hospitality

στην κατηγορία των ξενοδοχείων ανώτερης ποιότητας, (33.432

και ανακοίνωσε την αναδιάρθρωση του ομίλου των 24 ξενοδο-

δωμάτια σε 362 ξενοδοχεία).

χείων της σε τρεις ξεχωριστές μάρκες.

Σημαντικός αριθμός νέων δωματίων θα προστεθεί στα ξενοδοχεία

«Η ποικιλομορφία της Aqua την οδήγησε στη δημιουργία τριών

υψηλής ποιότητας (29.562 δωμάτια σε 229 ξενοδοχεία) και στα

διαφορετικών, εμπορικών σημάτων, που αντανακλούν τα μονα-

ανεξάρτητα (10.126 δωμάτια σε 86 ξενοδοχεία) το 2013.

δικά χαρακτηριστικά των κύριων τμημάτων της αγοράς: εξατο-

Συνολικά στην ξενοδοχειακή αγορά των Η.Π.Α., σε ανάπτυξη βρί-

μικευμένη πολυτέλεια, εμπειρία και value for money.

σκονται 2.634 ξενοδοχεία, με 304.077 δωμάτια.

Τα τρία αυτά brands είναι:

Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία της Ευρώπης, το 2012 προστέθη-

MONOGRAM HOTEL COLLECTION. To συγκεκριμένο εμπορικό

λείας. Το 2013, στην ξενοδοχειακή βιομηχανία των Η.Π.Α. αναμένεται

24 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


σήμα αντιπροσωπεύει μια εκλεκτή ομάδα αυτόνομων και ανε-

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Louvre άνοιξε 31 ξενοδοχεία που περι-

ξάρτητων ξενοδοχείων και θερέτρων, που παρέχουν εξατομι-

λαμβάνουν 4.600 δωμάτια στις χώρες BRIC κατά τη διάρκεια του

κευμένη εμπειρία πολυτέλειας. Κάθε ξενοδοχείο έχει ξεχωριστή

2012, και συγκεκριμένα:

ταυτότητα και είναι μοναδικό στο σχεδιασμό του.

• 5 περιουσιακά στοιχεία στην Ινδία,

AQUA HOTELS AND RESORTS. Τα ξενοδοχεία της Aqua Hotels

• 16 στην Κίνα και

and Resorts προσφέρουν στυλ, μέσες τιμές και έμφαση στο

• 10 ξενοδοχεία στη Βραζιλία.

lifestyle, ενώ έχουν στοιχεία από την πλούσια πολιτιστική παρά-

Η διοίκηση του ομίλου, στοχεύει στις αναδυόμενες αγορές της

δοση της Χαβάης.

Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, όπου το χαρτοφυλάκιο της

LITE HOTELS. Αποτελείται από οικονομικά ξενοδοχεία που απευ-

Louvre αριθμεί τώρα 55 ξενοδοχεία, ενώ επιπλέον 24 είναι στα

θύνονται σε μέσους ταξιδιώτες, τα οποία, ωστόσο, ξεχωρίζουν

«σκαριά».

για τη φινέτσα, την καθαριότητα και τις υψηλού επιπέδου παρο-

Επιπλέον, η διεθνής στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου επικεντρώ-

χές τους.

νεται στην Ευρώπη, μια ώριμη αγορά, όπου η Louvre αναμένεται

Σε νέες αγορές «κοιτάζει» η Louvre Hοtels • Ο όμιλος Louvre Hοtels άνοιξε 70 ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια του 2012, εκ των οποίων 48 εκτός Γαλλίας • Οι επικεφαλής του ομίλου στοχεύουν σε 80 με 85 νέα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια του 2013, τα τρία τέταρτα των οποίων θα είναι εκτός της Γαλλίας.

να υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των ανοιγμάτων της (εκτός Γαλλίας) κατά τη διάρκεια του 2012-16.

Επέκταση του εμπορικού σήματος Η Louvre αριθμεί έξι μάρκες στο χαρτοφυλάκιό της που αφορούν ξενοδοχεία από 1 έως 5 αστέρια: Premiere Classe, Campanile, Kyriad, Tulip Inn, Golden Tulip and Royal Tulip Luxury Hotels. Επικεφαλής της Louvre εκτιμούν ότι ο όμιλος θα πρέπει να στραφεί σε νέες αγορές με ναυαρχίδα την Golden Tulip, που εξυπηρετεί κυρίως διεθνείς ταξιδιώτες, οι οποίοι ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους και παράλληλα να καθιερωθεί το εμπορικό σήμα της Campanile, το οποίο εξυπηρετεί εγχώριους ταξιδιώτες, που ταξιδεύουν, επίσης, για επαγγελματικούς λόγους. Στόχος, μάλιστα, για φέτος είναι η επέκταση της Campanile στην Ινδία και τη Βραζιλία.

Έχοντας ολοκληρώσει το στόχο της διεθνούς επέκτασής του κατά

«Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μπορούμε να δού-

τη διάρκεια του 2012, ο όμιλος ξενοδοχείων Louvre έχει, ήδη,

με τη διεθνοποίηση του ομίλου να παίρνει «σάρκα και οστά»»,

θέσει τους επόμενους στόχους του.

σημειώνει ο Evrard.

Ο όμιλος άνοιξε 70 νέα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια του 2012,

διάρκεια του 2013, με περισσότερα από τα τρία τέταρτα αυτών

Η Host αποκτά μερίδιο σε ξενοδοχεία της Marriott

να βρίσκονται στο εξωτερικό.

Η Host Hotels & Resorts απέκτησε μερίδιο σε πέντε ξενοδοχεία της

Ο όμιλος λειτουργεί περισσότερα από 1.100 ξενοδοχεία σε 42

ιδιοκτήτριας εταιρίας Marriott, που λειτουργεί 4άστερα και 5άστε-

χώρες.

ρα ξενοδοχεία, από το διεθνές funds Goldman Sachs’ Whitehall

«Η πρόοδος που σημειώθηκε στη διεύρυνση της Louvre Hotels

2005, έναντι 440 εκατομμυρίων ευρώ ($ 570,000,000).

εκτός Γαλλίας, αντιπροσωπεύει την αξία της σκληρής δουλειάς»,

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει συνολικά 1.733 δωμάτια, τα οποία

δήλωσε ο Matthieu Evrard, επικεφαλής ανάπτυξης του ομίλου.

μοιράζονται σε τέσσερα ξενοδοχεία στο Παρίσι, μεταξύ των οποί-

«Η Louvre Hotels, το 2007, λειτούργησε το 10% του χαρτοφυλα-

ων και του μεγαλύτερου ξενοδοχείου Marriott στην Ευρώπη και

κίου της εκτός Γαλλίας, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει αυξη-

ενός 4άστερου ξενοδοχείου στο Άμστερνταμ.

θεί στο 42%, είπε. Πρόσθεσε δε ότι στη Γαλλία, θα λειτουργούν

Πρόκειται για το 757 δωματίων Paris Marriott Rive Gauche Hotel

περίπου 800 ξενοδοχεία. «Είναι μια τεράστια πλατφόρμα για τη

& Conference Center, το 402 δωματίων Renaissance Amsterdam

γαλλική αγορά. Όμως, η ανάπτυξή μας βρίσκεται εκτός της Γαλ-

Hotel, το 327 δωματίων Renaissance Paris La Defense Hotel, το 97

λίας», είπε ο Evrard.

δωματίων Renaissance Paris Vendome Hotel και το 150 δωματίων

Η διττή στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται κυρίως στις αναδυό-

Courtyard Paris La Defense West-Colombes. Όλα τα ξενοδοχεία θα

μενες χώρες της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Ινδίας και της Κίνας.

συνεχίσουν να λειτουργούν από την Marriott International.

εκ των οποίων 48 εκτός της Γαλλίας, ενώ οι επικεφαλής του ομίλου σχεδιάζουν το άνοιγμα 80 με 85 νέων ξενοδοχείων κατά τη

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

25


NEA Αλλαγές στον Τουρισμό με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου • Στόχος η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η μείωση της γραφειοκρατίας

πορισμάτων για την τουριστική ανάπτυξη. - Συγκροτείται Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή για θέματα Τουρισμού σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, υπό την προεδρία του υπουργού Τουρισμού. - Μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής, Οικο-

Η αναμόρφωση του νομοθετι-

νομικής και Διοικητικής Οργάνωσης, η Γενική Διεύθυνση Τουρι-

κού πλαισίου που θα συμβάλει

στικής Πολιτικής και Οργάνωσης του υπουργείου Τουρισμού.

στην ανάπτυξη ενός φιλικού

- Καθορίζονται οι ορισμοί, ρυθμίζονται ζητήματα αναγνώρισης,

επιχειρηματικού περιβάλλοντος

πιστοποίησης, λειτουργίας εργαστηρίων και οικονομικής εκμε-

στον τομέα επιχειρείται μέσα από το νομοσχέδιο του Greek τουριστικό National Tourism Organisation

τάλλευσης ιαματικών φυσικών πόρων με στόχο την ανάπτυξη

υπουργείου Τουρισμού.

του Ιαματικού Τουρισμού.

Ministry of Tourism

www.visitgreece.gr

Συγκεκριμένα, με το προωθούμενο νομοσχέδιο θεσπίζονται διατάξεις για την αναδιοργάνωση του Ε.Ο.Τ. και επιχειρείται έτσι η

Στον άξονα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των

απλούστευση των διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής

επενδύσεων:

επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας τις επιτελικές αρμοδιότητες του

- Βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο και ορίζονται οι προϋποθέ-

υπουργείου, με σκοπό τη διευκόλυνση των επενδύσεων.

σεις λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Τουριστικών Δρα-

Στόχος είναι η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που θα

στηριοτήτων.

συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός φιλικού επιχειρηματικού περι-

- Διευρύνεται το πεδίο των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής

βάλλοντος στον τουριστικό τομέα.

υποδομής με την ένταξη και των εγκαταστάσεων ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. κέντρα ιαματικής θεραπείας-θερμαλισμού,

Σε ό,τι αφορά τον Ε.Ο.Τ.:

αναζωογόνησης, ευεξίας, αισθητικής, καταδυτικού τουρισμού,

- Μεταφέρεται στο υπουργείο Τουρισμού η Διεύθυνση Μελετών

εγκαταστάσεις ανάδειξης περιβαλλοντικών, ιστορικών, θρησκευ-

και Επενδύσεων του οργανισμού και μέρος της Διεύθυνσης Ποι-

τικών ή πολιτιστικών στοιχείων κ.ά.)., εφόσον ενσωματώνονται

οτικού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς (που αφορά σε προ-

λειτουργικά στο τουριστικό κατάλυμα. Προβλέπεται, επιπλέον,

τάσεις για ρυθμίσεις).

η χρονομεριστική μίσθωση και υπάρχουν προβλέψεις και για

- Μεταφέρεται από τον Ε.Ο.Τ. στο υπουργείο Τουρισμού η Ειδι-

καταλύματα με γκολφ.

κή Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επεν-

- Εισάγεται ένα νέο τουριστικό προϊόν, και δίδεται η δυνατότητα

δύσεων, η οποία συστήθηκε με το άρθρο 12 του ν.4002/2011

λειτουργίας Ξενοδοχείων Συνιδιοκτησίας (condo hotels), τα οποία

(one stop shop).

μπορούν να λειτουργούν με μακροχρόνιες εκμισθώσεις.

- Ανασυγκροτείται στο υπουργείο Τουρισμού η Διεύθυνση Ποι-

- Δίδεται η δυνατότητα εκμίσθωσης και τουριστικών επαύλεων

οτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του Ε.Ο.Τ., με στόχο την

μέχρι τρεις μήνες ανά έτος.

καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσε-

- Ρυθμίζονται θέματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης, χωροθέτη-

ων και υποδομών.

σης και ανάπτυξης περιοχών ΠΟΤΑ.

- Θεσπίζονται στο υπουργείο Τουρισμού θέσεις Τουριστικών

- Καθορίζονται οι όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων

Ακολούθων στις χώρες όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Εξωτε-

εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων

ρικού του Ε.Ο.Τ. και ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης και εύρυθ-

και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

μης λειτουργίας τους.

- Προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας

- Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού και σχετική εισήγηση

λειτουργίας σε σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα σε συνδυασμό

του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των

με ειδικές τουριστικές υποδομές.

Γραφείων Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.

- Καθορίζονται οι ζώνες ανάπλασης και οι γενικές χρήσεις γης καθώς και οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ολο-

Επίσης:

κληρωμένη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου Αττικής με τη δημι-

- Συστήνεται Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης, υπαγόμενη

ουργία Συνεδριακού Κέντρου διεθνούς εμβέλειας.

στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτι-

- Ρυθμίζονται θέματα Ειδικών Φόρων και Τελών σε ακίνητα

κής, Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης.

του ν. 3342/2005. Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ των οικείων

- Συστήνεται Παρατηρητήριο Τουρισμού με στόχο την αξιοποί-

Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού σε ποσοστό 0,50% επί των εισπράξεων των

ηση των στοιχείων και των πορισμάτων του «Δορυφόρου Λογα-

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν

ριασμού», τη μελέτη της τουριστικής αγοράς και την έκδοση

στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα, τα οποία απαλλάσσονται κάθε

26 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


άλλου φόρου.

τουριστικών επιχειρήσεων.

- Επιτρέπονται προσωρινές και λυόμενες εγκαταστάσεις για

- Υπάγονται στο υπουργείο Τουρισμού τα κλιμάκια ελέγχου

έκτακτες εκδηλώσεις μέγιστης διάρκειας 4 μηνών στα Ολυμπι-

της τουριστικής αγοράς και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την

ακά συγκροτήματα.

οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαδικασία ελέγχου και επιβο-

- Απλοποιείται το πλαίσιο αδειοδότησης και χωροθέτησης και

λής κυρώσεων.

τακτοποιούνται λειτουργικά οι τουριστικοί λιμένες οι οποίοι δεν

- Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων

έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.

και εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην

- Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των επιτρεπόμενων χρή-

Αρχαία Ολυμπία.

σεων σε περιοχές του διατάγματος για την παραλιακή ζώνη της Αττικής. - Επιλύονται θέματα οριοθέτησης των χιονοδρομικών κέντρων

Κινητικότητα στα ιαματικά

της χώρας και δίνεται προθεσμία 2 ετών για τη χορήγηση άδειας

Με στόχο την ανάπτυξη και

λειτουργίας.

την τουριστική αξιοποίηση

- Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστι-

του ιαματικού τουρισμού και

κού λιμένα, Κυριακές και αργίες για τουριστικούς σκοπούς.

του θερμαλισμού στην Ελλά-

Στο νομοσχέδιο, τέλος, περιλαμβάνονται και διατάξεις που με

δα, αλλά και την ανάδειξη του

τη σειρά τους αναμένεται να δώσουν λύσεις σε χρόνια προβλή-

ιαματικού πλούτου, η υπουργός

ματα του κλάδου.

Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη ενεργοποίησε πρόσφατα την Επιτροπή Προστασίας

Μεταξύ άλλων: - Συστήνεται Γενικό Μητρώο και Υπηρεσία Μιας Στάσης στο

Φυσικών Ιαματικών Πόρων, η οποία εδώ και χρόνια παρέμενε

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, καθώς και οι όροι και οι

αδρανής.

προϋποθέσεις λειτουργίας της.

Ήδη η Επιτροπή αναγνώρισε πέντε ιαματικές πηγές, τις ακό-

- Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα διαθέσιμα κεφάλαια του

λουθες: Πόζαρ (Αριδαία), Σουρωτή (Θεσσαλονίκη), Κάνιστρα

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

(Κασσάνδρα, Χαλκιδική), Καλλιθέα (Ρόδος), Λουτράκι - Περα-

- Επιτρέπεται η μακροχρόνια εκμίσθωση για τουριστικούς σκο-

χώρα (Κόρινθος).

πούς των ακινήτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

Στόχος του υπουργείου είναι να υπάρχει συνεχής ροή αναγνώ-

- Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις επιπλωμένης κατοικίας που δεν

ρισης πηγών με άξονα την αναβάθμιση των ιαματικών φυσικών

πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.557/1987 να ενταχθούν ως επι-

πόρων ως προστιθέμενη αξία στη συνολική ανάπτυξη του εθνι-

χειρήσεις ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων μέχρι της κατηγορίας

κού τουριστικού προϊόντος. Η απόφαση της υπουργού εντάσ-

δύο κλειδιών με το καθεστώς του ν.3190/03.

σεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό το

- Τακτοποιούνται θέματα κατάταξης επιχειρήσεων ενοικιαζόμε-

οποίο στοχεύει στην εστιασμένη ανάπτυξη του ιαματικού του-

νων δωματίων σε μικρά νησιά.

ρισμού και του θερμαλισμού και την τουριστική αξιοποίηση, με

- Προσαρμόζεται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς το αντάλλαγ-

σημαντικά οφέλη για την Ελλάδα.

μα απλής χρήσης αιγιαλού από τα ξενοδοχειακά καταλύματα.

Εξάλλου, στο Σχέδιο Νόμου που δόθηκε πρόσφατα σε δημόσια

- Ρυθμίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις λει-

διαβούλευση, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη του

τουργίας και οι κυρώσεις για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρή-

ιαματικού και θερμαλιστικού τουρισμού, στους ιαματικούς φυσι-

σεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.

κούς πόρους, καθώς και στα κέντρα θερμαλιστικού και ιαματι-

- Επιλύονται οι εκκρεμότητες σε σχέση με τη λειτουργική τακτο-

κού τουρισμού με την ταυτόχρονη αναλυτική παρουσίαση των

ποίηση των αυθαιρέτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις.

προϋποθέσεων για την αναγνώρισή τους.

- Ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης και κυκλοφορίας νέων και

Παράλληλα, επισημαίνεται πως οι Φορείς, (όπως οι Οργανισμοί

μεταχειρισμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι αναπτυξιακές εταιρίες τους) που

χρήσης.

αναλαμβάνουν τη διανομή του οικονομικού ανταλλάγματος

- Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν γραφεία ενοικίασης μοτο-

πρέπει να υποβάλουν για έγκριση στον Ε.Ο.Τ. οικονομοτεχνική

σικλετών άνω των 50 κ.ε..

μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην

- Δεν επιτρέπεται η άσκηση συγκοινωνιακού έργου στα ειδικά

οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης,

τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.

θα δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και

- Διευρύνεται ο τύπος των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων των

θα παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

27


NEA Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ.

Ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης, ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις νέες προτά-

Ριζικά ανανεωμένο και στελεχωμένο με ανθρώπους με αξιόλογη

τις προτάσεις για τη Σύμβαση Παραχώρησης της ΣΕΠ Α.Ε., τις

πείρα και εμπειρία στον ελληνικό τουρισμό, όπως ο Αντώνης

νέες προτάσεις επέκτασης εργασιών της MSC, την ανάπτυξη ως

Καμπουράκης, ο Ανδρέας Φιορεντίνος και ο Γρηγόρης Τάσιος,

νέου χώρου Logistics και επέκτασης εργασιών λιμένα του χώρου

είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού

των 90.000 τ.μ. του Σχιστού (πρώην χώρος ΟΔΔΥ), τις προτάσεις

Τουρισμού, που διορίστηκε έπειτα από απόφαση της υπουργού

νέων συνεργασιών στους επιλιμένιους σταθμούς εμπορευμά-

Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη.

των και αυτοκινήτων της ΕΡΓΟΣΕ και τα έργα ανασχεδιασμού

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:

του εμπορικού λιμένα.

Πρόεδρος, Πάλλης Χρήστος, διδάκτωρ οικονομικών επιστημών. Αντιπρόεδρος, Καπαρουνάκης Χριστόφορος, δικηγόρος. Επίσης, ως μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. τοποθετούνται οι: - Καμπουράκης Αντώνιος, επιχειρηματίας, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, - Παπαδριανού Ανδριανή, δικηγόρος, - Τάσιος Γρηγόριος, επιχειρηματίας πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, - Τριανταφυλλίδης Μιχάλης, δικηγόρος, σύμβουλος ανάπτυξης, - Φιορεντίνος Ανδρέας, Αντιπρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, γενικός γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

σεις Ανάπτυξης Έργων του Χερσαίου Χώρου του Λιμένα Πειραιά,

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 2012 ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

5.777.638

ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

1.922.340

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

28.750

ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΡΑΜΑ-ΣΑΛΑΜΑΙΝΑ

8.183.075

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

15.911.803

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.066.925

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

17.978.728

ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Ξενοδόχων,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

- Γάτος Χρήστος, δικηγόρος.

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΙΧ

Bίρα της άγκυρες ο ΟΛΠ • Ξεπερνά τα 20 ευρώ η μετοχή του • Προβλέψεις για κέρδη και το 2013

ΦΟΡΤΗΓΑ

μετοχή του να ξεπερνάει τα 20 ευρώ για πρώτη φορά από το 2009, όταν τον προηγούμενο χρόνο μόλις που προσέγγισε τα 7,5 ευρώ, ενώ

279.610

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

13.051

∆ΙΚΥΚΛΑ

809.462

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΤΩΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Με αυξημένα μεγέθη ολοκληρώθηκε το 2012 για τον ΟΛΠ, που βλέπει τη

1.599.768

2.701.891

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ

∆ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (T.E.U)

625.914

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (Οχήµατα)

458.755

και το 2013 εκτιμάται ότι θα κλείσει με κέρδη, σύμφωνα με τον

Όπως τόνισε ο κ. Ανωμερίτης στην εισήγησή του κατά την πρώ-

8 νέα ξενοδοχεία στο δίκτυο της HotelBrain για το 2013

τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού

Οκτώ νέα ξενοδοχεία ενέταξε στο δίκτυό της από 1.1.2013 η Hotel-

για το 2013 «Η πορεία των μεγεθών της εταιρίας, πέρα από τα

Brain, η οποία πλέον αριθμεί 62 ξενοδοχεία σε 18 προορισμούς

οικονομικά μεγέθη, είναι από μόνη της εντυπωσιακή και καθι-

στην Ελλάδα.

στά, παρά την κρίση και την υποχώρηση ορισμένων δεικτών,

Τα νέα ξενοδοχεία είναι τα εξής:

το λιμάνι του Πειραιά, μεταξύ των πιο σημαντικών της Ευρω-

Aristi Mountain Resort, στα Ζαγοροχώρια

παϊκής Ένωσης».

Helydorea, στα Τρίκαλα Κορινθίας

Όσον αφορά επιμέρους επιχειρησιακά μεγέθη του ΟΛΠ, τα δια-

Ρalazzo Vecchio Exclusive Residence, στο Ρέθυμνο.

κινηθέντα πλοία (αφίξεις - αναχωρήσεις) ξεπέρασαν τα 40.500,

Porto Kea Suites, στην Κέα. Delina Mountain Resort στα Ανώγεια

οι διακινηθέντες επιβάτες ανήλθαν σε 17.978.728 και τα διακι-

της Κρήτης.

νηθέντα οχήματα σε 2.701.891. Τα εμπορευματοκιβώτια σε ΤΕU’s

Golden Rose Hotel, στα Χανιά.

ανήλθαν στον Προβλήτα Ι του ΟΛΠ Α.Ε. σε 625.914 και τα transit

Archipelagos Mykonos Hotel, στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου.

και εγχώρια αυτοκίνητα στο Car-Terminal σε 458.755.

Villa Del Sol on Ornos beach, στην Μύκονο.

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, κ. Γιώργο Ανωμερίτη.

28 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Heart Green Πως να πετύχετε το Άριστο Μαγείρεμα στον Ατμό 30ο-130οC

30 -300 C ο

ο

Διατηρεί όλες τις θρεπτικές αξίες των τροφίμων, τα χρώματα παραμένουν ζωντανά, απαιτεί λιγότερα καρυκεύματα, λιγότερο νερό, λιγότερο αλάτι ως εκ τούτου το κόστος προϊόντων μειώνεται.

Συνδυασμός ζεστού αέρα + Μαγείρεμα στον Ατμό

Είναι η λειτουργία που επιτρέπει γρήγορο μαγείρεμα διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ποιότητα των παραγόμενων πιάτων. Η μικρότερη ποσότητα καρυκευμάτων που απαιτείται και η αξιοσημείωτη μείωση σε απώλεια βάρους, έχει σαν αποτέλεσμα σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Kυκλοθερμικός 30 -300 C ο

ο

Με το κυκλοθερμικό ψήσιμο οι χρόνοι μειώνονται, οι θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται είναι χαμηλότερες από εκείνες που απαιτούνται από συμβατικούς φούρνους με μεγαλύτερη χω-

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞOΠΛΙΣΜOΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ρητικότητα και είναι δυνατόν να μαγειρεύονται διαφορετικά προϊόντα ταυτόχρονα χωρίς να αναμειγνύονται οι μυρωδιές. Όλα με χαμηλότερο κόστος.

Fast Dry®

Χάρη στο πατενταρισμένο σύστημα Fast Dry® διασφαλίζεται η τέλεια τραγανή υφή σε τηγανητά, ογκρατέν και ψητά, καθώς και σε κέικ και ψωμί, ακόμη και σε πλήρη φορτία. Η χωρητικότητα του φούρνου αξιοποιείται στο 100%.

Autoclima

Διαχειρίζεται αυτόματα το τέλειο κλίμα στο εσωτερικό του φούρνου. Θερμοκρασία και ποσοστό υγρασίας σύμφωνα με την τροφή που πρόκειται να μαγειρευτεί. Εξασφαλίζει πάντα το φαγητό να είναι απαλό και ζουμερό.

Multipoint Probe

Εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα είναι τέλεια μαγειρεμένα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά χάρη στην ακίδα που παρέχεται στάνταρ. Αξιόπιστος έλεγχος, πάντα.

Needle Probe

Είναι σημαντικό να διατηρείτε τέλειο μαγείρεμα στο πυρήνα των μικρών φαγητών καθώς και να μαγειρεύεται σε κενές συσκευασίες. Αξιόπιστος έλεγχος, πάντα.

4-Core Multiprobe

Χάρη στις 4πύρηνες ακίδες είναι δυνατόν να μαγειρεύετε ταυτόχρονα διαφορετικού μεγέθους κομμάτια. Αξιόπιστος έλεγχος, πάντα.

ΠΕΤΡOΥ ΡΑΛΛΗ 55, 177 78 ΤΑΥΡOΣ, ΑΘΗΝΑ • TΗΛ.: 210.3413960, 210.3413961 • FAX: 210.3414237 E-mail: disimco@disimco.gr • www.disimco.gr


NEA Γιάννης Ρέτσος: Μειωμένα τα έσοδα των ξενοδοχείων την 5ετία

κατοικίες, επιφυλάχθηκε, ωστόσο, για συνολικές παρατηρήσεις τις επόµενες ηµέρες, όταν θα κατατεθούν και οι προτάσεις της ΠΟΞ επί των διατάξεών του.

Μειωµένα κατά 22,7% εµφανίζονται

Τέλος, ο πρόεδρος της Π.Ο.Ξ., τόνισε ότι δεν υφίσταται θέµα

τα έσοδα των ξενοδοχειακών

αναδιαπραγµάτευσης της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας µε

επιχειρήσεων της χώρας την τελευταία

τους εργαζόµενους.

πενταετία, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε πρόσφατα στη δηµοσιότητα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας

Mε αρνητικό πρόσημο οι αφίξεις το 9μηνο

Οµοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Γιάννης Ρέτσος. Σύµφωνα µε τον κ. Ρέτσο, η µείωση το διάστηµα 2008-2012 είναι σχετικά περιορισµένη στα ξενοδοχεία των παραθεριστικών περιοχών της χώρας, πλησιάζοντας το 10% και προσεγγίζει το 50% στα ξενοδοχεία πόλεων και των περιοχών, που στηρίζονται στον εσωτερικό τουρισµό. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, οι αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό την ίδια περίοδο συνολικά παρουσίασαν αύξηση 2,5%, ενώ οι εσωτερικές αεροπορικές µετακινήσεις µειώθηκαν κατά 23%, γεγονός που αντικατοπτρίζει την κατάρρευση του εσωτερικού τουρισµού.

Μειωµένες κατά 5,2% εµφανίζονται οι αφίξεις µη κατοίκων από

Ένα άλλο αρκετά σηµαντικό στοιχείο είναι ότι την περίοδο 2008-

το εξωτερικό κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2012,

2012 καταγράφηκε µείωση των διαθέσιµων δωµατίων κατά 12% στα

σε σύγκριση µε αυτές της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου

ξενοδοχεία διακοπών και κατά 6,3% στα ξενοδοχεία πόλεων εκτός

2011, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων

από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρξε µικρή αύξηση.

που διενεργεί η ΤτΕ.

Η µείωση των διαθέσιµων δωµατίων δεν αποδίδεται µόνο στο

Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από την Ευρώπη, στην οποία αναλογεί

κλείσιµο ή στη µη λειτουργία ξενοδοχείων, αλλά και στη µικρότερη

το µεγαλύτερο µερίδιο των αφίξεων (90,0%), παρουσίασαν την

διάρκεια λειτουργίας ξενοδοχειακών µονάδων σε ετήσια βάση, λόγω

περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2012 µείωση που κυµαίνεται

µειωµένης πελατείας. Πέραν αυτών, οι αυξήσεις σε λειτουργικές

στα ίδια επίπεδα µε το σύνολο των αφίξεων ήτοι 5,2%, έναντι της

δαπάνες, αλλά και απρόβλεπτες επιβαρύνσεις, όπως λόγου χάρη

περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2011, ενώ τα κράτη µέλη της

έκτακτες και νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, πετρέλαιο κ.λπ., έχουν

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέγραψαν µείωση 8,3%.

δηµιουργήσει ένα κλίµα οικονοµικής ασφυξίας για τις περισσότερες

Σηµαντική µείωση των αφίξεων, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

από την Πολωνία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερµανία, τη Βουλγαρία,

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ τόνισε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν

την Ιταλία και την Ολλανδία, ενώ σηµαντική αύξηση των αφίξεων

δανειακές υποχρεώσεις 7,5 δισ. ευρώ, αλλά οι τουριστικές εισπράξεις

παρατηρείται από το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ρωσία.

σε ετήσια βάση φθάνουν σε 10 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΞ

Σε ό,τι αφορά στην κατανοµή των αφίξεων µη κατοίκων κατά

έχει θέσει στο υπουργείο Οικονοµικών ζήτηµα διπλασιασµού του

χώρα προέλευσης, τη µεγαλύτερη συµµετοχή κατέχει η Γερµα-

χρόνου αποπληρωµής των δανείων των επιχειρήσεων του κλάδου,

νία (13,1%) και ακολουθούν το Ηνωµένο Βασίλειο (12,6%) και η

από τα 7 χρόνια -που είναι ο χρόνος αποπληρωµής της πλειονότητας

Γαλλία (6,6%).

των δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων- σε 15 χρόνια.

Από τις υπόλοιπες ηπείρους, σηµαντική µείωση των αφίξεων, σε

Για το 2012, όπως είπε ο κ. Ρέτσος, οι στόχοι επιτεύχθησαν, ενώ εξέφρασε

απόλυτες τιµές, παρατηρείται από την Αµερική, ενώ αύξηση των

την εκτίµηση ότι τη φετινή χρονιά µπορεί να πραγµατοποιηθεί το

αφίξεων παρατηρείται από χώρες της Ασίας

ρεκόρ των 17 εκατ. αφίξεων ξένων τουριστών.

Στην ανάλυση των στοιχείων, κατά µέσο µεταφοράς και σταθ-

Παράλληλα, ο κ. Ρέτσος υπογράµµισε ότι κρίνεται απαραίτητη µία

µό εισόδου, παρατηρείται ότι σηµαντικές αφίξεις γίνονται αερο-

στοχευµένη εκστρατεία προβολής της χώρας, κάτι που δεν έχει γίνει

πορικώς.

στον δέοντα βαθµό τα τελευταία χρόνια. Κληθείς να σχολιάσει το

Το αεροδρόµιο που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό κίνη-

πολυνοµοσχέδιο του υπουργείο Τουρισµού, ο κ. Ρέτσος ανέφερε ότι

σης, κατά την παραπάνω περίοδο, είναι το αεροδρόµιο Αθηνών

σε γενικές γραµµές κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, εισάγει νέα

(15,9%) και ακολουθούν τα αεροδρόµια του Ηρακλείου (13,8%)

προϊόντα, όπως είναι τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας και οι τουριστικές

και της Ρόδου (10,7%).

30 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ย ร ร ร ร ร ยฝร ร ร ร ย ร ร ร ร ร ร ร ร ยฟร ยขยฟร ร ร ย ร ยฝร ร ย ร ร ยกร ร ร ร ร ร ร ย ร ยพร ร ร ยงร ร ย ยผร ร ร ร ย ร ร ร ร ร ร ร ยพร ร ย ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ร ย ร ร ร ร ร ยก ยงร ร ย ยผร ร ร ร ย ร ร ย ร ร ร ร ร ร ยพร ย ร ย ร ยกร ร ร ย ร ร ร ร ยกร ร ร ย ร ร ร ร ร ร ยก ยงร ร ย ยผร ร ร ร ZZZ QRLVLV FRP JU ZZZ HSHQG\WLNRV FRP JU

ย ย ย ย


NEA Εντάσσονται και οι ξενοδοχειακές μονάδες 3* κάτω των 100 κλινών στο πρόγραμμα ΜΜΕ των ΠΕΠ

τητας της «ΑΣΤΗΡ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ε.» («Αστήρ») και όμορο ακίνητο του Ε.Ο.Τ., του οποίου δρομολογείται η αξιοποίηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Η προσθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 19 Μαρτί-

Σε συνέχεια του αιτή-

ου, ενώ μέχρι τις 28 Φλεβάρη οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να

ματος του Ξενοδο-

απευθύνουν ερωτήματα για τον διαγωνισμό.

χειακού Επιμελητηρί-

Εκτός από το συγκρότημα του Αστέρα, οι επενδυτές θα αναλά-

ου Ελλάδος προς το

βουν την εκμετάλλευση της μαρίνας Βουλιαγμένης που πέρασε

υπουργείο Ανάπτυξης

την 1η Νοεμβρίου στην εταιρία, της Ακτής καθώς και της παραλί-

για την ένταξη στους

ας 2.100 μέτρων που ανήκει στον Ε.Ο.Τ. (όπως και η έκταση στην

δικαιούχους προγραμ-

οποία βρίσκεται το κλειστό, σήμερα, «Αφροδίτη»).

μάτων των ΜΜΕ των ΠΕΠ και των ξενοδοχειακών μονάδων 3*,

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότη-

(αντίστοιχης δυναμικότητας με αυτά των ξενοδοχείων 1* και

τα, είτε να διατηρήσει τα υφιστάμενα κτίρια (bungalows), είτε

2*, δηλ. έως 100 κλίνες), μετά και από σχετική παρέμβαση της

να τα κατεδαφίσει προκειμένου να κατασκευάσει τουριστικές

υπουργού Τουρισμού, κας Όλγας Κεφαλογιάννης προς τον υπουρ-

κατοικίες, ενώ στην περίπτωση που κατεδαφιστούν οι σημερι-

γό Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, έγινε δεκτό το αίτημα του

νές εγκαταστάσεις, μπορούν να κατασκευαστούν παραθεριστι-

κλάδου για υπαγωγή των μικρών ξενοδοχειακών μονάδων 3*

κές κατοικίες συνολικής επιφάνειας 5.300 τετραγωνικών μέτρων.

με δυναμικότητα κάτω των 100 κλινών στα νέα ΠΕΠ.

Αν κατεδαφιστεί και το συγκρότημα Arion Resort and Spa, τότε

Οπότε, αναμένεται σύντομα η σχετική τροποποιητική απόφα-

η συνολική έκταση για την κατασκευή τουριστικών κατοικιών

ση για τη διεύρυνση των δικαιούχων του προγράμματος για τις

αυξάνεται σε 8.600 τετραγωνικά μέτρα.

μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει σε δύο φάσεις, με χρηματοοικονομικό

Τα νέα προγράμματα των ΠΕΠ, μετά την ένταξη και των ξενοδο-

σύμβουλο την Citigroup Global Markets και εφόσον ολοκληρω-

χείων 3* (κάτω των 100 κλινών) ως δυνητικών δικαιούχων, αφο-

θεί η διαδικασία, η ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ θα παύσει να είναι θυγατρική επι-

ρούν 7.100 μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, τα ξενοδο-

χείρηση της Εθνικής Τράπεζας.

χεία δυναμικότητας κάτω των 100 κλινών κατηγοριών 1*, 2* και

Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης

3* είναι κατά κατηγορία:

της Εθνικής και απηχεί την ευρύτερη στρατηγική προσέγγιση

1* <100 κλινών 1.498 μονάδες

της τράπεζας σε σχέση με τη διάθεση μη κύριων συμμετοχών

2* <100 κλινών 3.860 μονάδες

του Ομίλου.

3*< 100 κλινών 1.755 μονάδες.

Ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης

Περισσότεροι από 440.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2012 • Πρώτος και με διαφορά ο Πειραιάς

Ξεκίνησε η δια-

Το 2012 διακι-

δικασία πώλη-

νήθηκαν συνο-

σης του Αστέ-

λικά στα τέσ-

ρα, με την Εθνι-

σερα κύρια

κή Τράπεζα, σε

λιμάνια κρου-

συμφωνία με

αζιέρας της

το Ταμείο Αξι-

χώρας 440.098

οποίησης Ιδιω-

επιβάτες, σύμ-

τικής Περιουσί-

φωνα με στοιχεία τα οποία επεξεργάσθηκε η Τεχνική Επιτρο-

ας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), να προκηρύσσει ανοικτή διεθνή

πή Κρουαζιέρας της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) για το

διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση επενδυτή, στο πλαίσιο

homeporting.

της σκοπούμενης από κοινού αξιοποίησης περιουσιακών στοι-

Από τους επιβάτες αυτούς, οι οποίοι επιβιβάσθηκαν και αποβι-

χείων του Ομίλου ΕΤΕ και του ΤΑΙΠΕΔ, στη χερσόνησο «Μικρό

βάσθηκαν σε ελληνικά λιμάνια, το 74% διακινήθηκε στο λιμά-

Καβούρι», της Βουλιαγμένης.

νι του Πειραιά (ΟΛΠ), το 15% στον Ο.Λ. Κέρκυρας και το 11%

Τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν ακίνητο κυριό-

στον Ο.Λ. Ηρακλείου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία τόσο

32 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


στη γενική κίνηση πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας, όσο και

Ταμείο Εγγυοδοσίας για την παροχή εγγυήσεων για επενδύσεις

στους homeporting επιβάτες, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς

και κεφάλαια κινήσεως (συμπεριλαμβανομένων των προκατα-

Α.Ε. αποτελεί το βασικό λιμάνι κρουαζιέρας της χώρας, βάσει και

βολών για λήψη επιχορηγήσεων). Τα διαθέσιμα του Ταμείου από

των δεδομένων απολογιστικών στοιχείων του 2012.

πόρους της ΕΤΕΑΝ ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά

Σημειώνεται ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. διαθέτει υποδομές υψηλής ασφά-

δανειακά κεφάλαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγυήσεως

λειας, διαχωρισμού επιβατών Σένγκεν και εκτός Σένγκεν, τελω-

από το Ταμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 350 εκατ. περίπου.

νειακούς σταθμούς και ελεύθερες ζώνες, οργανωμένες Πύλες

Οι συμβάσεις με τις συμμετέχουσες τράπεζες είναι ήδη υπογε-

εισόδου-εξόδου επιβατών κατά τα πρότυπα των διεθνών αερο-

γραμμένες, ενώ είναι σε διαβούλευση η δυνατότητα περαιτέρω

δρομίων, 11 θέσεις ελλιμενισμού και εντός του 2013 τρία μεγάλα

μεταφοράς 50 εκατ. ευρώ.

σύγχρονα terminals σταθμών επιβατών.

Εξάλλου, συνεχίζεται με νέους όρους η λειτουργία των πέντε

Με αυτά τα δεδομένα αποτελεί το κύριο λιμάνι της χώρας και το

Ταμείων Δανειοδοτήσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων

μεγαλύτερο της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που υποδηλώ-

συνολικού ύψους 315 εκατ. (εκ των οποίων 130 εκατ. από κοι-

νει, παράλληλα με τις νέες συνολικές επενδύσεις που εκτελούνται

νοτικούς πόρους και 185 εκατ. από τις τράπεζες). Πρόκειται για

ύψους 420 εκατ. ευρώ, ότι ελάχιστα περιθώρια, με βάση τους

πέντε δράσεις που αφορούν τη γενική και νεανική επιχειρημα-

διεθνείς οικονομοτεχνικούς δείκτες, υπάρχουν για νέο ανταγω-

τικότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, και τον τουρισμό -

νιστικό λιμάνι στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

πράσινη οικονομία. Σημειώνεται ότι και αυτά τα κεφάλαια μπορούν πλέον να κατευθυνθούν και στη χρηματοδότηση δαπανών

Οργανισµός Λιµένος Πειραιά (ΟΛΠ ΑΕ)

Επιβάτες εγχώριοι

Επιβάτες transit

Γενικό σύνολο

329,168

1,737,757

2,066,925

Ποσοστό Ποσοστό home porting home porting λιµένος στο σύνολο 16%

κεφαλαίου κινήσεως. Από τα κεφάλαια του νέου Ταμείου μπορούν επίσης να επωφε-

74%

ληθούν και επενδυτές με επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί

Ηρακλείου (ΟΛΗ ΑΕ)

44,374

141,309

185,683

24%

11%

στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο (ν. 3299/2004) για το

Κερκυρας (ΟΛΚΕ ΑΕ)

64,165

591,599

655,764

10%

15%

μέρος του προϋπολογισμού που δεν έχει υλοποιηθεί. Επίσης,

14%

-

λόγω της δυνατότητας μεταβολής στη σχέση συνεπένδυσης των

Λαυρίου (ΟΛΛ ΑΕ)

2,391

14,948

17,339

440,098

2,485,613

2,925,711

κεφαλαίων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών (1:1 από 1:2), το σταθερό επιτόκιο των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται για τις

Κεφάλαιο κίνησης σε ΜμΕ με 4ετή δάνεια

συγκεκριμένες δράσεις δεν υπερβαίνει το 4%, συμπεριλαμβα-

Ρευστότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 1,2

Στις υπόλοιπες δράσεις του ΕΤΕΑΝ περιλαμβάνονται:

δισ. ευρώ αναμένεται να δοθεί το 2013 μέσω τραπεζικών δανεί-

• Το Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας για έκδοση εγγυητικών επιστολών

ων, τα οποία θα εγγυηθεί το ΕΤΕΑΝ. Τη δέσμευση αυτή ανέλαβε ο

ύψους 90 εκατ. ευρώ που έχει ενεργοποιηθεί από τον περασμέ-

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ, κ. Γιώργος Γερο-

νο Νοέμβριο.

ντούκος σε συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση της έναρξης

• Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΝΑΛΙΟ, που ανασχεδιάστηκε μετά την

λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής

επαναπροκήρυξή του το Δεκέμβριο, δραστηριοποιείται στην

Ανάπτυξης, μέσω του οποίου θα παρασχεθούν δάνεια τετραετούς

εγγύηση δανείων για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν

διάρκειας για κεφάλαια κίνησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με

υπαχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία (ΕΠΑΛ).

επιτόκιο 4%-4,5%. Η συνολική ρευστότητα που θα παρασχεθεί

• Το Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, στο οποίο έχουν ήδη υπα-

στην αγορά μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος υπολογί-

χθεί 20.000 κατοικίες επί συνόλου 25.000 αιτήσεων. Με σκοπό

ζεται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ.

την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος, η ΕΤΕΑΝ προχωρά

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Γεροντούκος, το νέο Ταμείο δημιουργή-

σε βελτιώσεις όπως, μείωση των δικαιολογητικών, περιορισμό

θηκε με την ανακατανομή αδιάθετων κοινοτικών κονδυλίων και

κατά ένα μήνα του χρόνου ένταξης στο πρόγραμμα, σχεδιασμό

η συνολική ρευστότητα που θα διοχετευτεί στην αγορά θα ανέλ-

ξεχωριστού προγράμματος για τις πολυκατοικίες, αύξηση του

θει σε 450 εκατ. ευρώ (225 εκατ. από το Ταμείο και 225 εκατ. από

επιλέξιμου προϋπολογισμού, κ.λπ..

τις τράπεζες). Το ύψος των δανείων θα φθάνει μέχρι το 50% του

Σημειώνεται, τέλος, ότι στις αρχές Δεκεμβρίου θεσμοθετήθηκε

κύκλου εργασιών του προηγούμενου ή το 50% των παραγγελι-

η δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι το Μάιο του 2014 της διάρκει-

ών του τρέχοντος έτους και το επιτόκιό τους, λόγω της σχέσης

ας αποπληρωμής των δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύ-

συνεπένδυσης (1:1), εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4,5%

ηση του προκατόχου της ΕΤΕΑΝ, ΤΕΜΠΜΕ και τα οποία, λόγω

(προ λοιπών επιβαρύνσεων).

της κρίσης, παρουσιάζουν σήμερα καθυστέρηση στην εξυπη-

Επίσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ, ενεργοποιείται το

ρέτησή τους.

νομένων των επιβαρύνσεων.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

33


∆ΙΕΘΝΕΣ

ΑΒΤΑ: Η Ελλάδα κυριαρχεί στις επιλογές των Βρετανών το 2013

• Κέρκυρα, Ρόδος και Κρήτη στις κορυφαίες επιλογές • Κάλυμνος και Τέλενδος, αναδυόμενοι προορισμοί • Ενδιαφέρον για Πελοπόννησο και Ναύπλιο

Στην κορυφή των προτιµήσεων των Άγγλων τουριστών για διακοπές το φετινό καλοκαίρι, αναµένεται να βρεθεί η Ελλάδα, σύµφωνα µε τη µελέτη του ΑΒΤΑ για τις Ταξιδιωτικές Τάσεις το 2013, όπου η Ελλάδα «φιγουράρει» µεταξύ των πιο in προορισµών. Σύµφωνα µε τον ΑΒΤΑ, τον Βρετανικό Σύνδεσµο Τουριστικών Επιχειρήσεων, η νέα τουριστική σεζόν αναµένεται πολύ καλή για τη χώρα µας, που µαζί µε την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Η.Π.Α., θα µονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των Άγγλων τουριστών. Μάλιστα, σύµφωνα µε την έρευνα, οι Βρετανοί τουρίστες το φετινό καλοκαίρι στη χώρα µας δεν θα αρκεστούν στους ήδη γνωστούς προορισµούς, αλλά θα επιχειρήσουν να γνωρίσουν και νέους. Παράλληλα, πολλοί περισσότεροι Βρετανοί θα επιλέξουν εφέτος εξατοµικευµένες διακοπές, διακοπές περιπέτειας ή ταξίδι περιήγησης µε τρένο ή τουριστικό λεωφορείο.

34 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΔΙΕΘΝΕΣ

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τον ABTA, η Ελλάδα προβάλλει ως κορυφαία επιλογή διακοπών στους περισσότερους τουριστικούς οδηγούς και στα φυλλάδια των Βρετανών ταξιδιωτικών πρακτόρων, οι οποίοι τη νέα σεζόν θα προσφέρουν ταξίδια, εκτός από τους καθιερωµένους και σε νέους προορισµούς στη χώρα, όπως στα νησιά Κάλυµνος και Τέλενδος, στο Ναύπλιο και την Πελοπόννησο. Επίσης, στις περισσότερες µπροσούρες και προγράµµατα των τ.ο’s, η Θεσσαλονίκη προβάλλεται ως city break προορισµός, µε µερικά από τα καλύτερα µπαρ και εστιατόρια της χώρας. Ωστόσο, ως οι πιο δηµοφιλείς προορισµοί θα παραµείνουν η Κέρκυρα, η Κρήτη και η Ρόδος. Μάλιστα, προβλέπεται οι αφίξεις εφέτος από τη βρετανική αγορά να επανέρχονται στα επίπεδα του 2011. Ειδική αναφορά οι επιτελείς της ΑΒΤΑ κάνουν στην έρευνα και στα προβλήµατα που αντιµετώπισε η

Την τάση για εξατοµικευµένα πακέτα διακοπών «τροφοδοτεί» το

Ελλάδα το 2012, παρά τα οποία, όπως σηµειώνουν, ο τουρισµός της

γεγονός ότι πολλοί ταξιδιώτες επιθυµούν στις διακοπές τους να επι-

άντεξε, καθώς επίσης και στην εξαγγελία της υπουργού Τουρισµού,

σκεφθούν δύο ή περισσότερους προορισµούς, κάτι το οποίο ισχύει

Όλγας Κεφαλογιάννη, σύµφωνα µε την οποία ο ελληνικός τουρισµός θα

για διακοπές µεγαλύτερων αποστάσεων, τάση που γίνεται όλο και πιο

µπει ξανά στους πέντε κορυφαίους προορισµούς παγκοσµίως. Επίσης,

δηµοφιλής στην Ευρώπη.

στην έρευνα αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι πολλές διασηµότητες, όπως ο Brad Pitt, ο John Travolta και ο Robert de Niro προτιµούν

• Διακοπές περιπέτειας

την Ελλάδα για τις διακοπές τους.

Η αναζήτηση της περιπέτειας έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθµού

Κορυφαίος, ωστόσο, προορισµός για τους Βρετανούς τουρίστες το 2013

των ταξιδιών περιπέτειας. Σύµφωνα, µάλιστα, µε την έρευνα της ABTA,

θα παραµείνει η Ισπανία, µε τις Βαλεαρίδες και τους Κανάριους νήσους

το 5% των ταξιδιωτών αναµένεται να επιλέξει διακοπές περιπέτειας το

να αποτελούν δηµοφιλείς προορισµούς. Παράλληλα, η Πάλµα, πρω-

2013, είτε αυτές θα αφορούν πτήση µε αερόστατο στην Τουρκία, είτε

τεύουσα της Μαγιόρκα, δείχνει να καθιερώνεται ως ένας ευρωπαϊκός

ράφτινγκ στη Βόρεια Ισπανία, κ.λπ..

προορισµός city break, ενώ την ίδια στιγµή αυξάνεται η δηµοτικότητα της Βόρειας Ισπανίας.

• Value for money

Η Τυνησία πάλι, µετά από δύο δύσκολες χρονιές και προσφέροντας

Με την οικονοµική αβεβαιότητα να είναι παρούσα και το 2013, οι ταξιδιώ-

εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιµών, δείχνει να κερδίζει την εµπιστο-

τες θα συνεχίσουν να αναζητούν value for money στις διακοπές τους.

σύνη των Βρετανών τουριστών το καλοκαίρι του 2013, µε τα θέρετρα

Σύµφωνα µε το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (Office for National

Χαµµαµέτ, Πορτ ελ Κανταούι και το νησί της Τζέρµπα να προβάλλουν

Statistics- ONS), η αγορά των διακοπών ήταν σχετικά ανθεκτική κατά

ως ιδανικοί προορισµοί.

τη διάρκεια της ύφεσης, ωστόσο, οι καταναλωτές άρχισαν να αναζη-

Η Τουρκία δείχνει να παραµένει στις προτιµήσεις των Άγγλων, µε αφορ-

τούν και συνεχίζουν τρόπους για να εξασφαλίσουν πιο οικονοµικές

µή την τελευταία ταινία Bond Skyfall, γυρισµένη το µεγαλύτερο µέρος

διακοπές. Στο πλαίσιο αυτό, µία τάση που διαφαίνεται για το καλο-

της σε Κωνσταντινούπολη και Αττάλεια.

καίρι του 2013 είναι οι εν δυνάµει ταξιδιώτες να κάνουν κράτηση των

Μεταξύ των «καυτών» προορισµών για το 2013 τοποθετεί η ABTA τη

διακοπών τους νωρίτερα, προκειµένου να εξασφαλίσουν καλύτερες

Λουιζιάνα, επτά χρόνια µετά τον τυφώνα Κατρίνα και την αναγέννηση

τιµές και προσφορές.

της Νέας Ορλεάνης.

Σύµφωνα µε την ABTA, το 34% των καταναλωτών έκανε κράτηση των

Τάσεις-Κλειδιά το 2013

διακοπών του νωρίτερα και το 2012, ενώ σε ποσοστό 68% ο λόγος που κλείνουν νωρίτερα τις διακοπές τους είναι για να εξασφαλίσουν καλύ-

Οκτώ νέες τάσεις αναµένεται να κυριαρχήσουν στην ταξιδιωτική βιο-

τερες/φθηνότερες τιµές.

µηχανία το 2013. Πρόκειται για τις:

Επίσης, το 2013, στο πλαίσιο των οικονοµικών διακοπών, αναµένεται να αυξηθεί η ζήτηση για τα πακέτα all-inclusive.

• Εξατομικευμένες διακοπές Ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης ζήτησης των καταναλωτών για πιο

• Πακέτο Vs μεμονωμένων διακοπών

προσωπικές εµπειρίες διακοπών, αλλά µε όλα τα οφέλη ενός οργανω-

Η τάση για αύξηση των οργανωµένων πακέτων διακοπών αναµένεται

µένου πακέτου, οι εξατοµικευµένες διακοπές προβάλλουν ως µία από

να συνεχιστεί και το 2013 και τροφοδοτείται από την αποδοτικότητα

τις βασικές τάσεις για το 2013.

του κόστους που παρέχουν τα οργανωµένα ταξίδια, ιδίως στην τρέχου-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

35


ΔΙΕΘΝΕΣ

σα οικονοµική συγκυρία. Επιπλέον, σύµφωνα µε την έρευνα τα οργα-

τεθούν στην εξυπηρέτηση των επιβατών το επόµενο έτος.

νωµένα πακέτα διακοπών µπορούν να προσφέρουν ασφάλεια σε όλα

Σύµφωνα µε την PSA, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση 2% στην αγορά

τα επίπεδα και οικονοµική προστασία, σε συνδυασµό µε την εύκολη

κρουαζιέρας στο Ηνωµένο Βασίλειο, µε 1.760.000 επιβάτες το 2013.

διαδικασία κράτησης και το value for money. Την ίδια στιγµή η αγορά

Η ABTA «βλέπει» επίσης µια µικρή αύξηση της ζήτησης για τρένα και

οργανωµένων διακοπών έχει εξελιχθεί, προσφέροντας µεγαλύτερες

πούλµαν στις διακοπές, µε το 9% των καταναλωτών να δηλώνουν ότι

δυνατότητες επιλογών, ποικιλία και εξατοµικευµένες υπηρεσίες.

σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές µε πούλµαν το 2013, έναντι 8% το 2012

Σύµφωνα µε την ABTA, το 2012, το 48% (σχεδόν το ήµισυ) των ταξιδιω-

και το 9% σχεδιάζει διακοπές µε τρένο, έναντι 6% το 2012.

τών έκαναν κράτηση πακέτου για υπερπόντιες διακοπές, έναντι 42%

Η αύξηση αυτή µπορεί να αποδοθεί στην αναζήτηση εναλλακτικών επιλο-

το 2011 και 37% το 2010. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη µεταξύ

γών για τη µετάβαση στον προορισµό διακοπών, στην εξέλιξη των σιδη-

των ηλικιών 35-44 ετών. Πιο αναλυτικά, πάνω από τους µισούς (51%)

ροδρόµων υψηλής ταχύτητας και στη σχέση ποιότητας-κόστους.

δήλωσαν ότι είχαν κλείσει ένα πακέτο διακοπών στο εξωτερικό το 2012, σε σύγκριση µε µόλις πάνω από το ένα τρίτο (36%) το 2011. Τα

• Οι νέοι κάνουν περισσότερες διακοπές

ευρήµατα δείχνουν επίσης ότι υπήρξε µια µικρή µείωση του αριθµού

Η ABTA δείχνει ότι οι νεότεροι ταξιδιώτες κάνουν περισσότερες διακο-

των ταξιδιωτών που κλείνουν και πληρώνουν ξεχωριστά για το ταξίδι

πές. Πιο αναλυτικά, οι νέοι ηλικίας µεταξύ 15 και 24 ετών έκαναν το 2012,

και τη διαµονή τους - ή που ανήκουν στην κατηγορία «Do It Yourself

κατά µέσο όρο, σχεδόν πέντε διακοπές, είτε στο Ηνωµένο Βασίλειο ή

«(DIY). Το 39% των ταξιδιωτών της κατηγορίας αυτής δήλωσαν ότι έκα-

στο εξωτερικό, έναντι τεσσάρων διακοπών τον προηγούµενο χρόνο.

ναν διακοπές στο εξωτερικό, έναντι 43% το 2011.

Οι ηλικίες µεταξύ 25 και 34 ετών έκαναν 4,5 διακοπές στο Ηνωµένο Βασίλειο και το εξωτερικό, έναντι τεσσάρων ένα χρόνο πριν.

• Η πολυτέλεια στις διακοπές διαρκείας

Σε όλες τις ηλικιακές οµάδες, ο µέσος αριθµός διακοπών στο εξωτερικό

Η αγορά διακοπών πολυτελείας έχει αποδώσει εντυπωσιακά καλά απο-

ή στη χώρα ήταν 3,5. Στο σύνολο των ατόµων ηλικίας 15-34 οι διακοπές

τελέσµατα τα τελευταία χρόνια. Το 2013, µάλιστα, αναµένεται να είναι

στο εξωτερικό διαρκούν περισσότερο από κάθε άλλη ηλικιακή οµάδα.

µια ιδιαίτερα καλή χρονιά για τη συγκεκριµένη αγορά.

Οι σύντοµες διακοπές, ιδιαίτερα για την παρακολούθηση ή συµµετοχή σε µουσικά φεστιβάλ, είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς µεταξύ νεότερων

• Τρένο, τουριστικό λεωφορείο και κρουαζιέρα

ταξιδιωτών, µε το 15% των ατόµων ηλικίας 15-24 ετών να σχεδιάζουν

Το 2012 ήταν µια δύσκολη χρονιά για τη βιοµηχανία της κρουαζιέρας

ένα ταξίδι αυτού του είδους.

µετά το ναυάγιο του Costa Concordia, στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, σύµφωνα µε την Ένωση Επιβατών Ναυτιλίας (Passenger Shipping

• Διαστημικός Τουρισμός

Association-PSA) είναι αναµενόµενο ότι το 2012 περισσότεροι επιβά-

Το 2013 θα είναι µια ιστορική χρονιά για τον τουρισµό στο διάστηµα,

τες από το Ηνωµένο Βασίλειο από ό,τι ποτέ θα κάνουν κρουαζιέρα, µε

µε την Virgin Galactic να πραγµατοποιεί την πρώτη της πτήση, µεταφέ-

το αντίστοιχο ποσοστό θα ανέρχεται σε 1,72 εκατοµµύρια (20.000 επι-

ροντας ταξιδιώτες στο διάστηµα. Αν και πρόκειται για ταξίδι για λίγους,

βάτες περισσότεροι από το 2011).

καθώς τα εισιτήρια κοστίζουν 200.000 δολάρια για ένα ταξίδι δύο ωρών,

Ως ένδειξη της συνεχιζόµενης εµπιστοσύνης, σχεδόν 5 δισεκατοµµύρια

σίγουρα είναι ένα γεγονός ορόσηµο για την ταξιδιωτική βιοµηχανία.

δολάρια έχουν επενδυθεί παγκοσµίως από τη βιοµηχανία για την κατα-

Σύµφωνα µε στοιχεία της Virgin, 529 επιβάτες έχουν κάνει κράτηση,

σκευή έξι νέων πλοίων το 2012 και ακόµη 3,2 εκατοµµύρια δολάρια έχουν

ενώ ο ιδρυτής της Richard Branson θα ταξιδέψει µε τα παιδιά του στο

δαπανηθεί για την κατασκευή έξι νέων πλοίων, τα οποία αναµένεται να

πρώτο ταξίδι της εταιρίας στο διάστηµα. ◊

36 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

40 Χρόνια στο πλευρό των ελληνικών ξενοδοχείων Κορυφαία θέση στην Ελλάδα

κι αν βρίσκονται.

στον εξοπλισµό και την υπο-

Η εταιρία Papageorgakis Bros, έχει αναλάβει κατά καιρούς, τα μεγαλύτερα projects στο χώρο των πλυντικών συγκρο-

στήριξη πλυντικών συστηµά-

τημάτων ιματισμού στη χώρα μας, όπως αυτό της SPICK

των ιµατισµού κατέχει η εταιρία

& SPAN (πρώην Y-LOGIMED), το οποίο αποτελεί το πιο

Papageorgakis Bros, η οποία

σύγχρονο βιομηχανικό πλυντήριο της Ελλάδας. Μία προσεκτική ανάγνωση του πελατολογίου της Papageorgakis

µετρά, ήδη, τέσσερις δεκαετί-

Bros άλλωστε, αποδεικνύει με το πλέον εύγλωττο τρόπο

ες συνεχούς και επιτυχηµένης

πως τα περισσότερα και τα πλέον σημαντικά ελληνικά

πορείας.

ξενοδοχεία έχουν εμπιστευθεί την Papageorgakis Bros για την προμήθεια και την οργάνωση των πλυντικών τους

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1972 στην Αθήνα και αμέσως εξειδικεύθηκε στον

μονάδων ιματισμού.

εξοπλισμό και την υποστήριξη των πλυντικών συστημάτων ιματισμού,

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, πως από το 2004 έως και σήμερα, η εταιρία

ενώ με την πάροδο των χρόνων κατόρθωσε να καθιερωθεί ως η πρώτη

Papageorgakis Bros βραβεύεται κάθε χρόνο με το βραβείο PLATINUM

εταιρία στην Ελλάδα στον τομέα της.

AWARD, το οποίο αποτελεί την ύψιστη διάκριση της IPSO-ALLIANCE

Πρωταρχικός στόχος της Papageorgakis Bros παραμένει η εξυπηρέτηση

παγκοσμίως.

των πελατών της και η παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρε-

Στη σημερινή ιδίως εποχή, όπου η οικονομική κρίση πλήττει με σφο-

σιών στην ελληνική αγορά. Η εμπιστοσύνη των ιδίων των πελατών της

δρότητα την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές τουριστικές μονάδες,

αποτελεί για την Papageorgakis Bros την ύψιστη τιμή και την καλύτερη

η εταιρία Papageorgakis Bros έχει σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων ξενο-

διαφήμιση, ενώ παράλληλα «υποχρεώνει» την εταιρία να καταβάλλει ακό-

δόχων με πρωτόγνωρες για τα δεδομένα του χώρου ενέργειες, όπως το

μα μεγαλύτερες προσπάθειες, ώστε να φανεί αντάξια της εμπιστοσύνης

πρόγραμμα ανακύκλωσης παλαιών μηχανημάτων, η δέσμη μέτρων Clean

των πελατών της που συνεχίζουν να την τιμούν εδώ και πολλά χρόνια.

the World, η διατήρηση και σε πολλές περιπτώσεις μείωση των τιμών,

Οι κύριοι παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχία της Papageorgakis

καθώς και η παροχή ευέλικτων διακανονισμών πληρωμής προς διευκό-

Bros συνοπτικά είναι: • Η πελατοκεντρική φιλοσοφία που διαπνέει την

λυνση των πελατών της.

εταιρία. • Η προσήλωση στην άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη

Παρ’ όλες τις δεδομένες δυσκολίες της αγοράς η εταιρία Papageorgakis

των πελατών της (after-sales service). • Η αποκλειστική συνεργασία με τις

Bros συνεχίζει ακάθεκτη την αναπτυξιακή της πορεία, επενδύοντας συνε-

μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες κατασκευής πλυντικών συστημά-

χώς, τόσο στη βελτίωση των υλικοτεχνικών της υποδομών, όσο και στην

των ιματισμού παγκοσμίως (π.χ. JENSEN GROUP, IPSO-ALLIANCE, κ.λπ.).

ενδυνάμωση του έμψυχου δυναμικού της.

• Η πολυετής εμπειρία και η εξειδίκευση. • Η ασύγκριτη ποιότητα των

Ελπίδα όλων των ανθρώπων της Papageorgakis Bros είναι να εξέλθει η

προϊόντων της και οι λογικές τιμές. • Το δίκτυο των συνεργατών της σε

αγορά όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τη μεγάλη κρίση που τη μαστί-

όλη την Ελλάδα. • Η δραστηριοποίησή της και σε άλλες αγορές, όπως η

ζει. Έως τότε όμως, η πρώτη εταιρία στην προμήθεια πλυντικών συστη-

Κύπρος, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η FYROM, η Μάλτα, η Αίγυπτος και η

μάτων ιματισμού στη χώρα μας, θα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των

Σαουδική Αραβία. • Η πώληση προϊόντων μέσω leasing, καθώς και ο δια-

πελατών της και θα λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις, προκειμένου

κανονισμός πληρωμών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

να συντελέσει, τόσο στην τόνωση της αγοράς του τουρισμού, όσο και

• Η διατήρηση όλων των ανταλλακτικών σε stock για άμεση αντιμετώπι-

στην ενίσχυση όλων των τουριστικών μονάδων, μικρών και μεγάλων… Θα

ση οποιουδήποτε προβλήματος. • Η συνεχής 40ετής παρουσία της στην

αποτελέσει δε ιδιαίτερη τιμή για τους ανθρώπους της εταιρίας, να υποδε-

ελληνική αγορά. • Ο δωρεάν παρεχόμενος σχεδιασμός εγκαταστάσεως

χθούν κάθε ενδιαφερόμενο στις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να του

κάθε κατηγορίας πλυντικών συγκροτημάτων και στεγνοκαθαριστηρίων.

παρουσιάσουν τα νέα, ευέλικτα πακέτα προμήθειας και εγκατάστασης

• Η κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε όποιο σημείο της χώρας

πλυντικών συστημάτων ιματισμού της Papageorgakis Bros. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

37


ΑΡΘΡΟ

της Όλγας Κεφαλογιάννη

Ο Τουρισμός μπορεί να είναι ο προάγγελος των καλών ειδήσεων για την ελληνική οικονομία ελκυστικό εκ νέου. Η κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου, έκανε εµφανές, από την πρώτη στιγµή, ότι στήριζε πολλά σε αυτόν και ότι προσδοκεί πολλαπλά οφέλη. Κι εµείς πιάσαµε αµέσως δουλειά, µε όλες µας τις δυνάµεις, προσπαθώντας να φέρουµε ξανά την Ελλάδα µε τρόπο θετικό στο προσκήνιο. ∆ύσκολο το έργο, επίπονο, καθώς δεν υπήρχε καµία εµπιστοσύνη πλέον στα λόγια και στις πράξεις µας, αλλά η πρόκληση αντιστροφής της κακής εικόνας ήταν για µας εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Το πρώτο πράγµα που θέλαµε να πετύχουµε ήταν να βγούµε στις τουριστικές αγορές. Ταξιδέψαµε και ταξιδεύουµε σε κάθε µεγάλη έκθεση, όπου αυτή υπάρχει. Μιλήσαµε µε ειδικούς και προσπαθήσαµε να τους πείσουµε ότι η Ελλάδα αλλάζει. Τους έξι µήνες που επανασυστήσαµε το υπουργείο Τουρισµού πετύχαµε να επιστρέψουµε ξανά στις αγορές αυτές που θα φέρουν και πάλι τους ξένους τουρίστες προς τη χώρα µας, για να απολαύσουν όχι µόνο τις ακρογιαλιές και τον ήλιο, αλλά όλα εκείνα, τα όχι τόσο δηµοφιλή, αλλά υπέροχα τοπία που έχει να προσφέρει. Θέλαµε να δείξουµε στις µεγάλες αγορές ότι η Ελλάδα εκσυγχρονίζεται και ότι έχει να προσφέρει πολλά σε όποιον αποφασίσει να την επισκεφθεί ακόµη και για δουλειές, ακόµη και για να συµµετάσχει σε κάποιο συνέδριο. Λόγου χάριν, αποφασίσαµε ότι επιτέλους πρέπει να οργανώσουµε καλύτερα τον θρησκευτικό Τουρισµό, όταν έτσι κι αλλιώς η χώρα µας είναι µαγνήτης για προσκυνητές. Σίγουρα µπορούµε να προσελκύσουµε πολλούς ακόµη, καθώς υπάρχουν πάµπολλα εξαιρετικά θρησκευτικά µνηµεία στη χώρα µας. Έτσι, λοιπόν, από τα πρώτα πράγµατα που αποφασίσαµε να πράξουΣτη σύγχρονη Ελλάδα ακόµη και τα αυτονόητα πράγµατα πρέπει δυστυ-

µε αναλαµβάνοντας να «κτίσουµε» ξανά το υπουργείο, ήταν να δηµι-

χώς να τα επαναλαµβάνουµε διαρκώς, ώστε να εµπεδωθούν.

ουργήσουµε ευκαιρίες για επιχειρηµατικότητα και απασχόληση, ώστε

Ο Τουρισµός, συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας, βασικός πυλώ-

να αποτελέσει ο τουρισµός στήριγµα της εθνικής προσπάθειάς µας

νας της ελληνικής οικονοµίας, είχε αφεθεί στην τύχη του και για λόγους

σε αυτή την τόσο κρίσιµη περίοδο. ∆εν ήταν µόνον ότι ο τουρισµός

ανεξήγητους, ενώ θα έπρεπε να αντιµετωπίζεται ανέκαθεν ως πηγή

είχε µπει στον αυτόµατο, ήρθε και η οικονοµική κρίση που ενέτεινε

εσόδων για την ελληνική οικονοµία, είχε εγκαταλειφθεί.

το πρόβληµα.

Τα τελευταία χρόνια, ο ελληνικός Τουρισµός, είχε χάσει τη δυναµική

Σήµερα, µε πολύ δουλειά και µεράκι, έχουµε την αίσθηση ότι σιγά-σιγά,

του. Οι ξένοι εν δυνάµει τουρίστες είχαν στρέψει το ενδιαφέρον τους

αλλά σταθερά, βρίσκουµε ξανά το σωστό δρόµο. Ότι τα βάσανα, οι

σε άλλες µεριές της Μεσογείου και του πλανήτη. Είχαµε ανάγκη, λοι-

τροµερές θυσίες των Ελλήνων πολιτών, οι κόποι και το άγχος, δεν θα

πόν, να βρούµε άµεσα τρόπους να καταστήσουµε τον τουρισµό µας

πάνε χαµένα και ότι η αισιοδοξία, το χαµόγελο, οι ευτυχισµένες στιγµές

38 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΑΡΘΡΟ

Να αντιληφθούν ξανά ότι η παροιµιώδης ελληνική φιλοξενία δεν είναι απλά µία φράση που από συνήθεια γράφεται στους τουριστικούς οδηγούς. Γι’ αυτό κι επιµένουµε στην ανάγκη αναβάθµισης της παροχής υπηρεσιών, γι’ αυτό και πιστεύουµε ότι εµείς οι Έλληνες µπορούµε να προσφέρουµε ποιοτικό τουρισµό. Τα νέα που έχουµε είναι ενθαρρυντικά. Πιστεύουµε ότι το 2013, τουριστικά, θα είναι ένα καλύτερο έτος. Γι’ αυτό και καταβάλλουµε προσπάθειες σε όλους τους τοµείς που πιστεύουµε ότι θα οδηγήσουν στην υπεραπόδοση. Γι’ αυτό και στοχεύουµε στην ανασυγκρότηση δοµών που είχαν «σκουριάσει», καθώς και διαδικασιών που καιρό τώρα έπρεπε να έχουν εκσυγχρονισθεί ώστε να ενισχυθεί η τουριστική επιχειρηµατικότητα. Βασικό στοιχείο σε όλα αυτά να αναβαθµισθεί η τουριστική εκπαίδευση, να εισέλθουν νέοι άνθρωποι µε όραµα και ζήλο στον τοµέα αυτό και να διαχυθούν οι ευκαιρίες σε όλες τις περιοχές της χώρας, ορεινές και πεδινές, µεσογειακές και παραλιακές. Πραγµατικά, αυτό που χρειαζόµαστε τώρα, είναι να επικοινωνήσουµε σε όλο τον κόσµο ότι η Ελλάδα έχει χιλιάδες µέρη που θα µπορούσε κάποιος να επισκεφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και να περάσει υπέροχα κι αξέχαστα. Η προσέλκυση και αδειοδότηση επενδύσεων στον Τουρισµό αποτελεί βασικό σκοπό του νέου νοµοσχεδίου που ετοιµάσαµε στο υπουργείο. Θεωρούµε ότι έχουµε τις δυνατότητες να φύγουµε µπροστά, αρκεί να µην µεµψιµοιρούµε. Να κερδίσουµε το µεγάλο στοίχηµα της ανάπτυξης. θα γυρίσουν και πάλι. Θέλουµε κυρίως να ξαναδούµε το χαµόγελο να

Ο τουρισµός µπορεί να είναι ο προάγγελος των καλών ειδήσεων για

επιστρέφει στους ξένους που θα αποφασίσουν εφέτος να επισκεφθούν

την ελληνική οικονοµία.

την Ελλάδα, που θα θελήσουν να περπατήσουν το πλακόστρωτο µέχρι

Η Ελλάδα µπορεί και θα τα καταφέρει. ◊

το Μουσείο της Ακρόπολης ή να ανέβουν στον Ιερό Βράχο για να θαυµάσουν το κάλλος του Παρθενώνα.

Η κα. Όλγα Κεφαλογιάννη είναι υπουργός Τουρισµού

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

39


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ

Συνέντευξη στον Κων/νο Στ. ∆εριζιώτη

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Απαιτούνται Στρατηγική, Ορθολογισμός, Παρεμβατικότητα και Προβολή • 7.000 ξενοδοχεία σε κίνδυνο • Αδύναμο του τουριστικό branding της χώρας • Το Ξ.Ε.Ε. θα δίνει το παρόν στα μείζονα θέματα του Τουρισμού, ανοίγοντας δρόμους… Γνωρίζοντας άριστα την τέχνη του εφικτού, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος, κ. Γεώργιος Αλ. Τσακίρης, από την ηµέρα που «κάθισε» στην καρέκλα του, πολιτεύεται µε γνώµονα το καλώς νοούµενο συµφέρον των ξενοδόχων, µε µικρά αλλά σηµαντικά και σταθερά βήµατα, προσθέτει τα δικά του λιθαράκια στο αύριο του ελληνικού τουρισµού και της ελληνικής ξενοδοχίας. Χωρίς µεγαλοστοµίες και ποµπώδεις εξαγγελίες, υλοποιεί τα σχέδιά του φέρνοντας στο επίκεντρο τον ξενοδόχο, ανώνυµο ή επώνυµο, µικρό ή µεγάλο. Άλλωστε, οι εντυπώσεις από την περυσινή, πρώτη ετήσια γενική συνέλευση των ξενοδόχων, είναι ακόµα νωπές και οι προσδοκίες για την 2η, που θα πραγµατοποιηθεί σε µερικές ηµέρες, είναι ακόµη µεγαλύτερες. Ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. µίλησε κατ’ αποκλειστικότητα στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, στο µοναδικό µηνιαίο περιοδικό του Τουρισµού, σηµειώνοντας τα κακώς κείµενα, διεκδικώντας τα αυτονόητα και υπογραµµίζοντας τα όσα πρέπει να γίνουν για το καλύτερο αύριο του ελληνικού Τουρισµού, το καλύτερο αύριο της χώρας. Ο κ. Γεώργιος Αλ. Τσακίρης σηµείωσε ότι σήµερα διακυβεύεται η βιωσιµότητα 7.000 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε περιοχές που χαρακτηρίζονται χαµηλής τουριστικής ταχύτητας, διατρανώνοντας παράλληλα το µη φιλικό στην τουριστική επιχειρηµατικότητα περιβάλλον που επικρατεί, τόσο από πλευράς πολυνοµίας, όσο και από την πλευρά της υπερφορολόγησης και των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, που µειώνει την διεθνή ανταγωνιστικότητα του προϊόντος µας. Ο κ. Τσακίρης αναφέρεται εκτενώς στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Ξ.Ε.Ε., όπως είναι το ελληνικό προϊόν, το ΓΕΜΗ και η κατάταξη των ξενοδοχείων, ενώ τονίζει ότι θα συνεχίσει να αναλαµβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες. Ζητά δε από το υπουργείο Τουρισµού: Στρατηγική, Ορθολογισµό, Παρεµβατικότητα και Προβολή. Το πλήρες κείµενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

40 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

41


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ

• «Μπορεί τα πρώτα μηνύματα για το 2013 να είναι θετικά και οι στόχοι

και των δανείων των πυρόπληκτων περιοχών και δεύτερον μια ρύθμι-

του 2012 να επετεύχθησαν, ωστόσο το στοίχημα για τη βιωσιμότητα των

ση των οφειλών των ξενοδοχείων που προέρχονταν από το ΤΕΜΠΜΕ.

ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων παραμένει “ανοικτό”». Ποια

Η ρύθμιση που ζητήσαμε για τα δάνεια αφορούσε την καταβολή μόνο

είναι η δική σας εκτίμηση, πιστεύετε ότι θα «μεταφραστούν» σε νούμε-

τόκων δόσεων για ένα διάστημα 2-3 ετών, όσο δηλαδή διαρκεί η κρίση.

ρα, τη νέα τουριστική σεζόν, οι ανοδικές τάσεις που καταγράφονται στην

Το αίτημά μας έθετε ως βασική προϋπόθεση ότι δεν θα άλλαζαν οι όροι

παρούσα φάση και πως θα επιβιώσουν τα ξενοδοχεία;

της δανειακής σύμβασης. Το δεύτερο αίτημα αντιμετωπίστηκε ευνοϊκά

Αναμφισβήτητα τα μηνύματα για το 2013 είναι θετικά, όπως αναμφι-

με μια ρύθμιση που προέβλεπε την καταβολή των εκκρεμών δόσεων του

σβήτητο είναι και το γεγονός ότι φέτος τον μήνα Ιανουάριο είμαστε σε

κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ, σε δόσεις.

καλύτερη θέση εκκίνησης, ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου, σε

Στο πρώτο αίτημα δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Μιλήσαμε με τον γενικό

σχέση με την θέση που βρισκόμαστε πέρυσι τέτοια εποχή. Η εικόνα της

γραμματέα καταναλωτή, κ. Στεργίου και μας ζητήθηκε να καταθέσουμε

χώρας μας, στο διεθνές τουριστικό ακροατήριο, είναι σαφώς βελτιωμένη

μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα περιελάμβανε εκτίμηση για το ύψος

φέτος, γεγονός που αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών προς

των δανείων, τον αριθμό των ξενοδοχείων που επιθυμούσαν να υπαχθούν

την χώρα μας για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διακοπών τους,

σε μια τέτοια ρύθμιση και τον βαθμό εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων

εφόσον βέβαια μας επιλέξουν. Παράλληλα, οι τιμές των ξενοδοχείων

των. Ανταποκριθήκαμε στο υπουργείο, καταθέτοντας μια μελέτη που

έχουν μείνει σταθερές, για τρίτη συνεχή χρονιά και σε πολλές περιπτώ-

περιείχε όλα τα ζητηθέντα στοιχεία, των οποίων η συλλογή και κατηγο-

σεις ακόμη και μειώθηκαν, γεγονός που κάνει την χώρα μας ελκυστικό-

ριοποίηση ήταν πραγματικά μια πολύ επίπονη εργασία. Δυστυχώς όμως

τερη ως προϊόν τουριστικό.

τα γνωστά προβλήματα των τραπεζών και η καθυστέρηση της ανακεφα-

Η «μετάφραση», όπως λέτε, αυτής της ελκυστικότητας σε νούμερα είναι

λαιοποίησης των, λειτούργησαν ανασταλτικά μέχρι σήμερα, στην υιο-

η συνισταμένη των επιδιώξεών μας τόσο σε επίπεδο εθνικής οικονομίας

θέτηση μια ενιαίας, από όλες τις τράπεζες, τακτικής αντιμετώπισης των

όσο και σε επίπεδο τουριστικής βιομηχανίας.

ληξιπρόθεσμων ξενοδοχειακών δανείων καθώς και των δανείων, των

Βέβαια, παρά την κοινή επιδίωξη, τα οφέλη που θα προκύψουν, είναι

πυρόπληκτων περιοχών.

αμφίβολο αν θα ανταποκρίνονται εξίσου ικανοποιητικά και στις δύο επιδιώξεις. Η χώρα τουριστικά κινείται με δύο ταχύτητες. Η υψηλή ταχύτητα αφορά

• Ποια θεωρείτε ως τα πλέον σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού;

τις μεγάλες μονάδες, που βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε περιοχές προ-

Πολλά τα εμπόδια που ουσιαστικά έχουν καθηλώσει την ανάπτυξη του

σβάσιμες από τον εισερχόμενο τουρισμό. Στις ίδιες περιοχές, οι μικρό-

ελληνικού Τουρισμού στα ίδια επίπεδα τα τελευταία 10 χρόνια.

τερες επιχειρήσεις διεκδικούν μερίδιο από την ζήτηση, με λιγότερες

Τα κυριότερα θα έλεγα ότι είναι:

προσδοκίες, επωφελούμενες κυρίως από την τουριστική δυναμική των

• Ως πρώτο και βασικότερο θα έλεγα την έλλειψη μακροχρόνιας στρατηγι-

συγκεκριμένων περιοχών.

κής και στόχευσης. Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης, οι συνεχείς παλινωδίες

Στην δεύτερη ταχύτητα εντάσσονται περιοχές και επιχειρήσεις που η κρί-

όσον αφορά το branding και το μάρκετιγκ του προϊόντος μας, οι συχνές

ση τις αποξένωσε από την πελατεία τους, που ήταν κυρίως εγχώρια ή που

αλλαγές προσέγγισης, οι υπουργοκεντρικές στρατηγικές, κ.λπ..

βρίσκονται σε περιοχές μη προσβάσιμες εύκολα από τον εισερχόμενο

• Η καθιέρωση του μοντέλου «ήλιος και θάλασσα» ως κυρίαρχου μοντέ-

τουρισμό ή ακόμη περιοχές με αδύναμο τουριστικό branding.

λου ανάπτυξης και λειτουργίας του Ελληνικού τουρισμού, σε βάρος

Η δραστηριότητα σε περιοχές που χαρακτηρίζονται χαμηλής τουριστι-

άλλων πολύ πρόσφορων και πλεονεκτικών τουριστικών μοντέλων που

κής ταχύτητας, επηρεάζει την βιωσιμότητα 7.000 περίπου ξενοδοχειακών

η χώρα μας λόγω εγγενών αγκυλώσεων απέτυχε ή δεν επιχείρησε ποτέ

επιχειρήσεων και κατά επέκταση την οικονομική δραστηριότητα σημα-

να αναδείξει.

ντικού τμήματος της χώρας μας.

• Την αδυναμία διάθεσης στην αγορά ενός ολοκληρωμένο τουριστικού πακέτου, ολικής ποιότητας. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, ενός πακέτου

• Μείωση της ζήτησης, έλλειψη ρευστότητας και αδυναμία χρηματοδο-

στο οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή του, ιδιωτικές υποδομές,

τήσεων του τραπεζικού συστήματος διαμορφώνουν το επιχειρηματικό

τοπική αυτοδιοίκηση, πύλες εισόδου, αεροδρόμια, λιμάνια, κ.ά. θα παρέ-

τοπίο την τελευταία διετία. Ποιες είναι οι ρυθμίσεις που ως Ξενοδοχει-

χουν τις καλύτερες υπηρεσίες, αν όχι υψηλότερου επιπέδου από αυτές

ακό Επιμελητήριο προτείνετε, τόσο προς την Κυβέρνηση, όσο και προς

των ανταγωνιστών μας, τουλάχιστον ισάξιες.

τις τράπεζες προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρηματίες ξενοδόχοι να

• Το μη φιλικό στην τουριστική επιχειρηματικότητα περιβάλλον που επι-

ρυθμίσουν τα χρέη τους;

κρατεί, τόσο από πλευράς πολυνομίας, όσο και από την πλευρά της υπερ-

Συναντήσαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο τον υπουργό ανάπτυξης, κ.

φορολόγησης και των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, που μειώνει την

Χατζηδάκη από τον οποίο ζητήσαμε την θεσμική παρέμβασή του, πρώ-

διεθνή ανταγωνιστικότητα του προϊόντος μας.

τον για μια ρύθμιση για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όσον αφορά την εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεών των προς τις τράπεζες, καθώς

42 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Ποιο είναι το σχόλιό σας για το νέο πολυνομοσχέδιο που έθεσε σε δια-


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ Στρατηγική, ορθολογισμός, παρεμβατικότητα και προβολή. Το υπουργείο και ο κάθε υπουργός Τουρισμού οφείλουν να έχουν δύο πεδία δράσεων. Κατ’ αρχάς τον εξορθολογισμό του περιβάλλοντος εργασίας και επιχειρείν των επιχειρήσεων του κλάδου, την άρση των αντικινήτρων ανάπτυξης, την αντιμετώπιση των συναρμοδιοτήτων με άλλους φορείς προς όφελος της τουριστικής ανάπτυξης και της εθνικής οικονομίας . Το άλλο πεδίο είναι η προβολή και το branding της χώρας. Η διερεύνηση νέων αγορών. Η ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού. Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος μας. Ο έλεγχος της ποιότητας του προσφερόμενου προϊόντος πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το υπουργείο Τουρισμού και τον Ε.Ο.Τ.. Δυστυχώς σε όλα τα παραπάνω πεδία, τα θέματα είχαν μείνει πίσω τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι η επανασύσταση του υπουργείου Τουρισμού θα είναι μόνο η αρχή μιας μεγάλης και σημαντικής προσπάθειας για την εκμετάλλευση όλων των τουριστικών δυνατοτήτων της χώρας μας. βούλευση το υπουργείο Τουρισμού;

λητήρια για την διεκπεραίωση της υποχρέωσης ενημέρωσης του ΓΕΜΗ

Η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου από μόνη της είναι εξαιρετικά σημα-

της εταιρίας των.

ντική. Το τελευταίο αμιγές τουριστικό νομοσχέδιο κατατέθηκε πριν 3-4

Το Ελληνικό πρωινό δεν είναι μια καινοφανής δράση μας. Ξεκίνησε το

χρόνια και έκτοτε συσσωρεύονταν πολλά και σημαντικά προβλήματα, που

2010 με τις δικαστική κατοχύρωση του τίτλου «Ελληνικό Πρωινό» από

χρειάζονταν μια νομοθετική παρέμβαση για την εκτόνωση ή λύση των.

το Ξ.Ε.Ε. και σιγά-σιγά έχει αρχίσει να παίρνει «σάρκα και οστά». Στρα-

Πιστεύουμε ότι η φιλοσοφία του είναι προς την σωστή κατεύθυνση και

τηγική μας επιδίωξη μέσω της καθιέρωσης του Ελληνικού πρωινού είναι

περιμένουμε απλά να υπάρξουν οι απαραίτητες εξορθολογιστικές παρεμ-

να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν και συγχρόνως να συνδέσουμε

βάσεις μετά την διαβούλευση, ώστε τελικά να μπορέσει να λειτουργήσει

τα οφέλη της τουριστικής δραστηριότητας με τις τοπικές κοινωνίες και

αποτελεσματικά προς όφελος της οικονομίας και της χώρας.

τον πρωτογενή τομέα.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με την ιδιότητα του θεσμι-

Το Hotel Stars Union είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα αξιολόγησης

κού συμβούλου της πολιτείας, κατέθεσε και ανάρτησε τις προτάσεις του

ξενοδοχειακών υπηρεσιών. Στην υιοθέτηση του νέου αυτού συστήματος

στο διαδίκτυο, στα πλαίσια της ανοικτής διαβούλευσης του opengov, με

αξιολόγησης των ξενοδοχείων προχωρά το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

απόλυτη διαφάνεια και δημοσιότητα, καθόσον πιστεύουμε απόλυτα, ότι

της Ελλάδας, αποβλέποντας:

για την αξιοπιστία και υστεροφημία του κλάδου, οι προτάσεις και παρεμ-

(α) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ξενοδοχίας,

βάσεις όλων μας, δηλαδή των φορέων, επιβάλλεται να είναι διαφανείς, να

(β) στον εξορθολογισμό της διαδικασίας αξιολόγησης των ξενοδοχεια-

χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα και να στοχεύουν αποκλειστικά

κών προσφερόμενων υπηρεσιών και

στην αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, ώστε να

(γ) στην καλυτέρευση της αναγνωσιμότητας του ξενοδοχειακού προϊό-

αποφεύγονται υπόνοιες, τόσο για εξυπηρετήσεις διαφόρων συμφερό-

ντος από περισσότερους επισκέπτες-καταναλωτές.

ντων, όσο και για τακτικισμούς.

Για τον λόγο αυτόν προχώρησε στη διερεύνηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος κατάταξης ξενοδοχείων Hotel Stars Union στην

• Τελευταία, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο προωθεί μία σειρά από πρω-

ελληνική ξενοδοχία.

τοβουλίες και παρεμβάσεις. Ανάμεσά τους η σύσταση Γενικού Μητρώ-

Το μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενο σύστημα με βάση το ΠΔ 43/2002 ήταν

ου, το ελληνικό πρωινό και το νέο σύστημα αξιολόγησης ξενοδοχείων

ένα σύστημα καθαρά Ελληνικό, του οποίου η αναγνωσιμότητα ήταν εσω-

Hotelstars Union, το ΠΠΔΔ (παρατηρητήριο παραπλανητικής διαδικτυ-

τερικό θέμα. Ούτε οι τουρίστες μπορούσαν να εκτιμήσουν τι να περιμέ-

ακής διαφήμισης). Πείτε μας γι’ αυτές τις πρωτοβουλίες και τι πρόκειται

νουν από πλευράς υπηρεσιών από τα καταλύματα που επέλεγαν αλλά και

να ακολουθήσει;

οι tour operators προτιμούσαν για σιγουριά να κόβουν ένα αστέρι ή μισό

Βασική παράμετρος της στρατηγικής ανάπτυξης της παρούσας διοίκησης

και γενικά να επαναξιολογούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες με βάση τις

του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είναι η αναβάθμιση του

δικές τους απαιτήσεις και σε πολλές περιπτώσεις επιδιώξεις. Με ένα σύστη-

τουριστικού προϊόντος μας, η προστασία του επαγγέλματος του ξενοδό-

μα υπεράνω αμφιβολίας, αυτές οι πρακτικές θα εξαλειφθούν.

χου και η ανταποδοτικότητα στα μέλη του.

Το σύστημα Hotel Stars Union εφαρμόζεται σε 13 χώρες και αφορά πάνω

Το Γενικό Μητρώο είναι μια αυτονόητη υπηρεσία που επιβάλλεται να

από 180 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, πολλοί εκ των οποίων προ-

παρέχουμε στα μέλη μας. Μια υπηρεσία που θα απαλλάξει από τους

έρχονται από σημαντικές χώρες-αποστολής τουριστών για την Ελλάδα

ξενοδόχους-μέλη μας την ανάγκη να προσφεύγουν στα τοπικά επιμε-

(Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία, Ολλανδία, κ.λπ..). Ήδη βρίσκονται σε εξέλι-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

43


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ

ξη οι συζητήσεις για την ένταξη στο σύστημα, της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Κύπρου, ώστε σύντομα στην εφαρμογή του και με την ένταξη βεβαίως της χώρας μας, το Hotel Stars Union να αφορά 300 εκατ. καταναλωτές και πλέον των 100.000 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση του συστήματος αυτού στην χώρα μας αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος μας. Όσον αφορά το ΠΠΔΔ είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία που ενεργοποίησε το Ξ.Ε.Ε. ώστε να αντιμετωπίσει τον αθέμιτο διαδικτυακό ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων, την παρουσίαση βοηθητικών ή παράνομων κατα-

τελευταία χρόνια. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι η επανασύσταση του

λυμάτων ως κύριων δηλαδή ξενοδοχείων και camping και τέλος και πολύ

υπουργείου Τουρισμού θα είναι μόνο η αρχή μιας μεγάλης και σημαντι-

σημαντικό την εξαπάτηση των καταναλωτών. Η διαχείριση των κακών

κής προσπάθειας για την εκμετάλλευση όλων των τουριστικών δυνατο-

πρακτικών που θα καταγράφονται από το ΠΠΔΔ, εφόσον δεν καταστεί

τήτων της χώρας μας.

δυνατόν να διευθετηθούν εσωτερικά από το Ξ.Ε.Ε., θα παραπέμπονται στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς (ΣΔΟΕ, ΕΟΤ, κ.λπ.).

• Προ των πυλών της 2ης Γενικής Συνέλευσης του Ξ.Ε.Ε.. Πέρυσι, στην 1η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου, με την καθολική συμμετοχή που

• Τι γίνεται με το Ελληνικό Πρωινό, πόσα ξενοδοχεία έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα και ποιες οι προβλέψεις σας;

υπήρξε αποδείξατε τη δύναμή σας και το συντονισμό του κλάδου. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τις αποδοκιμασίες αγανακτισμένων ξενο-

Για την ώρα στο Ελληνικό πρωινό έχουμε αποδεχθεί την ένταξη 65 ξενο-

δόχων προς τον τότε υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας &

δοχείων και έχουμε συνάψει 8 τοπικά σύμφωνα Ελληνικού πρωινού. Προ-

Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όταν ο δεύτερος ανέβηκε

γραμματίζουμε ότι μέχρι το τέλος του 2013, θα έχουν καταρτισθεί 20 τοπικά

στο βήμα, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα στην πολιτική ηγεσία. Ποιο

σύμφωνα Ελληνικού πρωινού και το Ελληνικό πρωινό θα είναι διαθέσιμο

είναι το «feeling» που υπάρχει για τη φετινή γενική συνέλευση;

στους επισκέπτες μέσα από 500 Ελληνικά ξενοδοχεία. Λάβετε υπόψη σας

Ξέρετε, εάν ξεκινάς με μια επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, οι προσδο-

ότι όλα αυτά υλοποιούνται από το Ξ.Ε.Ε. χωρίς καμία εξωτερική ενίσχυση

κίες για την δεύτερη είναι αναπόφευκτα πιο αυξημένες.

ή εκτός επιμελητηρίου χρηματοδότηση της προσπάθειας.

Οι αποδοκιμασίες κατά του κ. Χρυσοχοϊδη, κατά την γνώμη μου ήταν

Το συγκριτικό πλεονέκτημά μας είναι ότι δεν εξαρτώμεθα ούτε από εξω-

άδικες στο βαθμό που επικεντρώθηκαν στο πρόσωπό του. Η απογοή-

τερικές χρηματοδοτήσεις που όταν σταματήσουν το εγχείρημα «εξαερώ-

τευση του κοινού ήταν δικαιολογημένη, αλλά η Γενική Συνέλευση ενός

νεται», ούτε από προγράμματα που μόλις ολοκληρωθούν, ξεχνιέται η όλη

τόσο σημαντικού κλάδου όπως οι ξενοδόχοι που στηρίζει τον Ελληνικό

προσπάθεια. Το παλαιότερο εγχείρημα με την ελληνική κουζίνα επικροτεί

Τουρισμό, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε αρένα και να εκφράζεται ως

την στρατηγική μας. Ίσως η διαδικασία να μην είναι εξαιρετικά γρήγορη,

αποδοκιμασία στο πρόσωπο ενός προσκεκλημένου, οποιοσδήποτε είναι

αλλά είναι αξιόπιστη και εξαιρετικά προσανατολισμένη στην διάρκεια της

αυτός. Οφείλουμε να ξεκαθαρίζουμε τα παρορμητικά αισθήματα στιγμι-

προσπάθειας και στο ελεγχόμενο κόστος υλοποίησής της.

αίας εκτόνωσής μας από το μακροπρόθεσμο συμφέρον και στρατηγική του κλάδου μας.

• Τι περιμένετε από το αυτόνομο υπουργείο Τουρισμού και ποιες, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές του;

Ο θεσμός της Γενικής συνέλευσης θεσπίστηκε για να υπάρχει ένας χώρος ενημέρωσης, συσπείρωσης, συνάθροισης και εκπομπής μηνυμάτων από

Στρατηγική, ορθολογισμός, παρεμβατικότητα και προβολή.

τον κλάδο προς όλη την κοινωνία και πολιτεία. Ανάλογη επιβάλλεται να

Το υπουργείο και ο κάθε υπουργός Τουρισμού οφείλουν να έχουν δύο

είναι και η συμπεριφορά όλων μας που συμμετέχουμε σε αυτήν.

πεδία δράσεων.

Φέτος έχουμε προσκαλέσει προσωπικότητες-ομιλητές των οποίων πιστεύ-

Κατ’ αρχάς τον εξορθολογισμό του περιβάλλοντος εργασίας και επιχειρείν

ουμε η παρουσία θα αυξήσει τον προβληματισμό και θα ανοίξει τον διά-

των επιχειρήσεων του κλάδου, την άρση των αντικινήτρων ανάπτυξης,

λογο για περαιτέρω συζητήσεις για την ανάπτυξη του ελληνικού Τουρι-

την αντιμετώπιση των συναρμοδιοτήτων με άλλους φορείς προς όφελος

σμού. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν πιστεύω ότι θα έχουν τεράστιο

της τουριστικής ανάπτυξης και της εθνικής οικονομίας .

ενδιαφέρον για τους συναδέλφους, για τον λόγο αυτόν προσδοκώ ότι

Το άλλο πεδίο είναι η προβολή και το branding της χώρας. Η διερεύνη-

η συμμετοχή των ξενοδόχων θα είναι ανάλογη αν όχι υψηλότερη από

ση νέων αγορών. Η ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού. Ο εμπλουτισμός

πέρυσι. Οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν καταλάβει ότι το Επιμελητήριο δεν

του τουριστικού προϊόντος μας. Ο έλεγχος της ποιότητας του προσφε-

είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί ερήμην των, αλλά μια δική τους υπη-

ρόμενου προϊόντος πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για

ρεσία και εμείς όλοι στην διοίκηση του Ξ.Ε.Ε., είμαστε συνάδελφοι ξενο-

το υπουργείο Τουρισμού και τον Ε.Ο.Τ..

δόχοι που πολεμούμε καθημερινά για την βελτίωση της θέσης όλων μας

Δυστυχώς σε όλα τα παραπάνω πεδία, τα θέματα είχαν μείνει πίσω τα

και του κλάδου.

44 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

Tα online social media στην «υπηρεσία» των ξενοδοχείων Τον καθοριστκό ρόλο των online social στην επιλογή ενός ξενοδοχείου, αναδεικνύει σχετική µελέτη των ∆ηµήτρη Καρδαρά, Ξένιας Μαµάκου και Αριστέας Στρατάρα.

ταξιδιώτες, τα online social media αποτελούν πλέον το πεδίο ανταλλαγής πληροφοριών ανάµεσα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που παράγουν το τουριστικό προϊόν. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, κρίναµε σκόπιµο να διερευνή-

Τα online social media (online κοινωνικά δίκτυα) αποτελούν πλέον ένα

σουµε την επιρροή των online social media στην επιλογή ενός ξενοδο-

παγκόσµιο φαινόµενο. Έχουν κατακτήσει ταχύτατα ένα µεγάλο τµή-

χείου διακοπών. Πιο συγκεκριµένα, εξετάσαµε τη στάση των ατόµων

µα της συνολικής χρήσης του διαδικτύου , ανατρέποντας τον τρόπο

απέναντι στα online social media ως µέσο πηγής πληροφόρησης και

µε τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, αποτελώντας ένα νέο µέσο

το ρόλο τους στην αναζήτηση πληροφοριών για την επιλογή ξενοδο-

επικοινωνίας.

χείου διακοπών.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν να συνδέονται άνθρωποι

Για να µελετήσουµε την επιρροή των online social media ως πηγή πλη-

που µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και δραστηριότητες καταργώντας

ροφόρησης των καταναλωτών ήταν σκόπιµο να διερευνηθεί αρχικά η

τα γεωγραφικά σύνορα. Έχουν γίνει κοµµάτι της καθηµερινότητας για

φύση των χαρακτηριστικών ενός ξενοδοχείου διακοπών, που κρίνο-

παραπάνω από 1 δισεκατοµύριο άτοµα, σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιε-

νται ως σηµαντικά για την επιλογή του. Θέτοντας 39 κριτήρια επιλογής

θνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU)2, µε ηγέτη το Facebook, το οποίο

ξενοδοχείου, ζητήσαµε από τους ερωτώµενους να αξιολογήσουν πόσο

τον Οκτώβριο του 2012 έφτασε το 1 δισ. ενεργά µέλη . Οι πλατφόρµες

σηµαντικό κρίνουν το καθένα από αυτά. Στη συνέχεια εφαρµόζοντας

κοινωνικής δικτύωσης έχουν διεισδύσει και στον κόσµο των επιχειρή-

τη µέθοδο παραγοντικής ανάλυσης κυρίων συνιστωσών, εξήχθησαν 4

σεων, καθώς µεγάλη πλειοψηφία των εταιριών (87% σύµφωνα µε την

βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός ξενοδοχείου. Συγκεκριµένα, προέ-

έρευνα της Burson-Marsteller Global Social Media Check-up 2012 ) χρη-

κυψε ότι οι πιο σηµαντικοί παράγοντες επιλογής ενός ξενοδοχείου είναι

σιµοποιεί τουλάχιστον µία από τις σηµαντικές πλατφόρµες κοινωνικής

η αξιοπιστία, το προσωπικό και η ασφάλεια, οι πρόσθετες παρεχόµενες

δικτύωσης για να έρθει σε επαφή µε το κοινό της.

υπηρεσίες και η εικόνα του και τέλος οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε

Ο τουρισµός είναι ένας κλάδος, ο οποίος χαρακτηρίζεται από έντονη

τις επαγγελµατικές ασχολίες των φιλοξενούµενων.

1

3

4

πληροφόρηση, εποµένως είναι εξαιρετικά σηµαντικό στον κλάδο αυτό να παρακολουθεί κανείς τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις αλλαγές, που αυτές επιφέρουν στον τρόπο µε τον οποίο πληροφορούνται οι καταναλωτές. Το διαδίκτυο έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που διαχέονται οι σχετικές µε τον τουρισµό πληροφορίες, τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνουν τα ταξίδια τους οι τουρίστες, καθώς επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί καταναλώνουν τις τουριστικές υπηρεσίες και προϊόντα. Με

κριτήρια επιλογής ενός ξενοδοχείου αξιοπιστία προσωπικό & ασφάλεια πρόσθετες υπηρεσίες & εικόνα business facilities

τον τεράστιο όγκο πληροφόρησης που δυνητικά είναι διαθέσιµος στους

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

45


ΘΕΜΑ

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι η ηλικιακή συγκέντρωση του δείγµατος είναι ως 35 ετών (81,3%), γεγονός που όµως δεν αλλοιώνει την αντιπροσωπευτικότητά του, δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των χρηστών ανήκει σε αυτήν την ηλικιακή οµάδα.

Ηλικιακό προφίλ µελών στα online social media 1

63,0

70 60 50 40 30

18,3

17,2

20 1,5

10 0 15-25 ετών

26-35 ετών

36-45 ετών

2

3

Την ερευνητική οµάδα της µελέτης συγκρότησαν οι ∆ηµήτρης Καρδαράς, Επίκουρος Καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Ξένια Μαµάκου, ∆ιδάκτωρ Πληροφοριακών Συστηµάτων Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και Αριστέα Στρατάρα, Msc ∆ιοίκηση Υπηρεσιών, µέλη και οι τρεις του Εργαστηρίου Επιχειρηµατικής Πληροφορικής του τµήµατος Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών BILab (http://www.bilab.aueb.gr)

46-55 ετών

Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το 62% των χρηστών είναι µέλη

η ανεύρεση και αξιοποίηση νέων µορφών προσέγγισης των πελατών

σε πάνω από έναν ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης. Από τα παραπά-

τους, καθώς και σύγχρονων εργαλείων προβολής για να επικοινωνή-

νω διαφαίνεται η έντονη διείσδυση των online social media στους νέους

σουν µαζί τους.

και η χρήση τους ως εργαλείο επικοινωνίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν οι

Τα online social media είναι µια νέα επιλογή για την εξεύρεση πληροφο-

λόγοι που οδηγούν τους καταναλωτές στην αναζήτηση πληροφοριών

ριών στο διαδίκτυο, θέτοντας απλά ένα ερώτηµα στο δίκτυο κάποιου

σχετικών µε ένα ξενοδοχείο διακοπών µέσω των ιστοχώρων κοινωνικής

άλλου ατόµου. Και ειδικότερα τώρα, αφού µόλις πρόσφατα (15/01/2012),

δικτύωσης. Συγκεκριµένα, επιλέγουν να τα χρησιµοποιήσουν επειδή:

ο Mark Zuckerberg ανακοίνωσε το λανσάρισµα της καινούργιας εφαρµο-

1. Λαµβάνουν καλύτερη ποιότητα απαντήσεων.

γής του Facebook, το Graph Search. Τα µέλη του Facebook θα µπορούν

2. Το βρίσκουν διασκεδαστικό.

πλέον, χρησιµοποιώντας τη συγκεκριµένη µηχανή αναζήτησης, να βρί-

3. Απέτυχε η αναζήτησή τους σε µηχανές αναζήτησης πληροφοριών ή

σκουν αυτό που θέλουν, θέτοντας συγκεκριµένα ερωτήµατα, όπως για

άλλη παρόµοια µηχανή αναζήτησης πληροφοριών.

παράδειγµα τα µέρη που έχουν επισκεφθεί οι φίλοι µου ή ποιες είναι οι

4. Λαµβάνουν απαντήσεις γρήγορα.

αγαπηµένες ταινίες των φίλων µου.

Γιατί αναζητώ πληροφορίες για ξενοδοχεία στα online social media είναι διασκεδαστικό

Επιπλέον, η αύξηση της χρήσης του mobile internet5 µέσω των tablets και smartphones και οι εφαρµογές για κινητά τηλέφωνα που επιτρέπουν στους χρήστες να είναι διαρκώς συνδεδεµένοι όπου κι αν βρί-

η ποιότητα των απαντήσεων είναι καλύτερη

σκονται, τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράζονται µέσα από τα online social media. Αδιαµφισβήτητα, λοιπόν, τα online social media έχουν καθιερωθεί στο

απέτυχε η αναζήτηση µου σε µια µηχανή αναζήτησης πληροφοριών

αναζητώ πληροφορίες για ξενοδοχείο µέσω online social media

λαµβάνω απαντήσεις πιο γρήγορα

χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων ως µέσο επικοινωνίας που οφείλουν να αξιοποιήσουν. Μόνο εµπόδιο αποτελεί το γεγονός ότι τα social media εξελίσσονται και αλλάζουν συνεχώς µε ιλιγγιώδη ρυθµό και άρα είναι µεγάλη πρόκληση για τις εταιρίες να παρακολουθούν και να προλαβαίνουν τις εξελίξεις, ώστε να αποκοµίζουν το µεγαλύτερο δυνατό όφελος από τη χρήση τους. ◊

Στη σηµερινή ανταγωνιστική εποχή, αυτό που κάνει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν και να επιβιώνουν είναι ο βαθµός ικανοποίησης των πελατών τους. Τα χαρακτηριστικά ενός ξενοδοχείου που λαµβάνει υπόψη του ο πελάτης, προκειµένου να επιλέξει τελικά σε ποιο θα µείνει, αποτελούν πολύτιµη πληροφορία για την επιχείρηση. Γνωρίζοντας ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, η διοίκηση ενός ξενοδοχείου µπορεί να σχεδιάσει καλύτερα την ανάπτυξή του και να λάβει στρατηγικές αποφάσεις µε µεγαλύτερη σιγουριά. Εποµένως, είναι επιτακτική

46 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Alexa http://www.alexa.com/topsites/global (20/01/2013), το Facebook είναι ο πιο δηµοφιλής ιστότοπος, ξεπερνώντας το google που βρίσκεται στην 2η θέση, ενώ το twitter συγκαταλέγεται ανάµεσα στα δέκα πρώτα. 2 http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/24.aspx#.UP0qYx11-uY 3 http://newsroom.fb.com/Key-Facts 4 http://www.burson-marsteller.com/social/default.aspx 5 Σύµφωνα µε την έρευνα της Accenture, το 69% των χρηστών του διαδικτύου εισέρχονται σε αυτό µέσω κάποιας κινητής συσκευής, ενώ το 62% εξ’αυτών επιλέγει να συνδεθεί σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Mobile-WebWatch-Internet-Usage-Survey-2012.pdf


της Φλώρας Γ. Γιούπη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Σε αναπτυξιακή διάσταση ο δήμος Καρπενησίου Kουβαλώντας βαριά κληρονοµιά και όνοµα και βαδίζοντας στα βήµατα του οραµατιστή πολιτικού και πατέρα του Παύλου Μπακογιάννη, ο Κώστας Μπακογιάννης, στην πρώτη αναµέτρησή του µε την πολιτική, κέρδισε το µεγάλο στοίχηµα. Αυτό της εκλογής του, από τον πρώτο κιόλας γύρο, ως δήµαρχος Καρπενησίου. Από την «ηλεκτρική καρέκλα» του δηµάρχου, πλέον, βρίσκεται αντιµέτωπος µε ένα ακόµη µεγαλύτερο στοίχηµα: Αυτό της αναπτυξιακής διάστασης του δήµου Καρπενησίου και ευρύτερα του νοµού Ευρυτανίας. Γιος του αείµνηστου Παύλου και της Ντόρας Μπακογιάννη και εγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Κώστας Μπακογιάννης ανήκει στη νέα γενιά πολιτικών, που είναι σίγουρο ότι θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαµορφώνεται. Από το δήµο Καρπενησίου, ήδη, τα πρώτα δείγµα γραφής είναι εξαιρετικά. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι, ο δήµος Καρπενησίου αποτελεί τον πρώτο δήµο σε απορροφητικότητα κονδυλίων µέσω ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, αναλογικά µε τον πληθυσµό του. Ο Ευρυτάνας, όπως ο ίδιος δηλώνει, Κώστας Μπακογιάννης, σε συνέντευξή του στο «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» µιλάει για τη χειµερινή, τουριστική σεζόν στο δήµο Καρπενησίου, δηλώνοντας ότι οι πληρότητες βρίσκονται σε εξαιρετικά, υψηλά επίπεδα, ενώ ξεκαθαρίζει ότι το Καρπενήσι αποτελεί ιδανικό προορισµό διακοπών και τους 12 µήνες του χρόνου. Παράλληλα, αναφέρεται στο νέο «πρόσωπο» του δήµου, στα µεγαλόπνοα έργα που υλοποιούνται και στα φιλόδοξα σχέδιά του και σχολιάζει την απουσία ορεινής πολιτικής, αντίστοιχης µε αυτής των νησιών. Το πλήρες κείµενο της συνέντευξης έχει ως εξής:

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

47


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

•Π όσο αισιόδοξος είσαστε για την πορεία της ευρύτερης περιοχής του Καρπενησίου στον τουρισμό την τρέχουσα τουριστική περίοδο και πως προβλέπετε ότι θα κλείσει η σεζόν από απόψεως επισκεψιμότητας; Εµείς εδώ στο Καρπενήσι είµαστε εκ φύσεως αισιόδοξοι. Τόσο οι επαγγελµατίες του τουρισµού, όσο και ο ∆ήµος Καρπενησίου, που ουσιαστικά συνεπικουρεί το έργο των ιδιωτών, είµαστε πολύ χαρούµενοι γιατί, φέτος, εν µέσω µίας δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, το Καρπενήσι υποδέχθηκε ένα µεγάλο αριθµό επισκεπτών. Μεγαλύτερο µάλιστα από πέρυσι. Η χειµερινή περίοδος ξεκίνησε πολύ καλά. Η περίοδος των Χριστουγέννων ξεπέρασε κάθε προσδοκία µε την πληρότητα να αγγίζει το 90%. Είµαι βέβαιος ότι έτσι και θα τελειώσει. Άλλωστε, είµαστε πολύ σίγουροι για το τουριστικό µας προϊόν, αλλά και για τις υπηρεσίες που

προσπάθειας, ήταν το Καρπενήσι να αποτελέσει έναν από τους σηµα-

προσφέρουµε.

ντικότερους ελληνικούς προορισµούς αυτή την περίοδο, έναν προο-

Τα καταλύµατά µας παρέχουν υψηλές υπηρεσίες. Το χιονοδροµικό µας

ρισµό value for money.

κέντρο λειτουργεί καλύτερα από ποτέ, οι εταιρίες εναλλακτικού του-

Παράλληλα, ακολουθήσαµε µία διαφηµιστική εκστρατεία µε κεντρικό

ρισµού προσφέρουν ξεχωριστές στιγµές δράσης στη φύση, ενώ και ο

άξονα τις χαµηλές τιµές και τις προσφορές που µπορεί κανείς να βρει

∆ήµος µε τη σειρά του έχει δώσει έµφαση στις πολιτιστικές εκδηλώσεις,

στο Καρπενήσι και τα χωριά του και τις 365 ηµέρες του χρόνου.

προκειµένου ο επισκέπτης να έχει ένα µεγάλο εύρος επιλογών σε µία από τις οµορφότερες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι το Καρπενήσι είναι πλέον ένας ιδανικός προορισµός όχι µόνο για το χειµώνα, αλλά για όλο το χρόνο, οπότε περι-

• Ποια είναι τα έργα υποδομής που ολοκληρώθηκαν τελευταία στο Καρπενήσι, με άξονα τον τουρισμό και ποιο το αναπτυξιακό σας πλάνο για τον τομέα του τουρισμού;

µένουµε να διατηρήσουµε σε υψηλά επίπεδα την επισκεψιµότητα στον

Το Καρπενήσι αλλάζει καθηµερινά. Με γνώµονα την ενίσχυση του του-

τόπο µας και µετά το πέρας της χειµερινής περιόδου.

ρισµού, αλλά και τη βελτίωση της καθηµερινότητας των µόνιµων κατοίκων του, η ∆ηµοτική Αρχή προβαίνει σε σηµαντικά έργα υποδοµής,

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας την τελευταία τριετία στον τουρισμό, στην περιοχή σας;

έργα ανάπτυξης και πνοής για τον τόπο µας. Και είµαστε πολύ περήφανοι γιατί ο ∆ήµος Καρπενησίου αποτελεί τον

Η κρίση µας αγγίζει όλους. Πόσο µάλλον µία µικρή επαρχία που έχει ως

πρώτο ∆ήµο σε απορροφητικότητα κονδυλίων µέσω ΕΣΠΑ στην Ελλά-

βασικό µοχλό ανάπτυξης τον τουρισµό. Η περιοχή µας δεν αποτελεί εξαί-

δα, αναλογικά µε τον πληθυσµό του.

ρεση λοιπόν. Όλοι µαζί, Τοπική Αυτοδιοίκηση και επιχειρηµατίες προ-

Ενδεικτικά αναφέρω την ανάπλαση του κέντρου της πόλης του Καρ-

σπαθούµε να την αντιµετωπίσουµε. Να σας δώσω ένα παράδειγµα:

πενησίου, που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα

Ένα από τα µεγαλύτερα ζητήµατα που ανακύπτουν είναι το αυξηµένο

της πόλης µας, µε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας, γεωθερµία, δενδρο-

κόστος πετρελαίου, µιας και η περιοχή µας έχει ανάγκη από θέρµανση,

φυτεύσεις, κ.ά..

τουλάχιστον 8 µήνες το χρόνο. Αυτοµάτως, λοιπόν, το κόστος λειτουρ-

Επίσης, έχουµε προβεί στη διάνοιξη και τον καθαρισµό πολλών χιλιοµέ-

γίας των ξενοδοχειακών µονάδων και όλων των χώρων τουριστικού

τρων µονοπατιών και συνεχίζουµε και φέτος, δηµιουργώντας ένα ευρύ

ενδιαφέροντος εκτινάσσεται, την ίδια ώρα που οι επισκέπτες µας χρει-

δίκτυο διαδροµών που αξιοποιούµε για την προσέλκυση περιπατητικού

άζονται το διπλάσιο ποσό για τη βενζίνη του αυτοκινήτου τους, προ-

τουρισµού, καθιστώντας το ∆ήµο µας ιδανικό προορισµό για όλο το

κειµένου να φτάσουν στον τόπο µας.

χρόνο. Ακόµη, υλοποιήσαµε και συνεχίζουµε να υλοποιούµε αποτελεσµατικά έργα βιώσιµης ανάπτυξης όπως η δηµιουργία Σταθµού Μετα-

•Π οιες είναι οι πρωτοβουλίες στις οποίες έχετε προχωρήσει ως Τοπική

φόρτωσης Απορριµµάτων και η δηµιουργία αποχετευτικού δικτύου σε

Αυτοδιοίκηση για τον περιορισμό των απωλειών στην τουριστική κίνη-

όλη την επικράτεια του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου Καρπενησίου, µε

ση, στο Καρπενήσι, την τρέχουσα σεζόν;

γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.

Ο ∆ήµος βρίσκεται σε συνεχή επαφή και ανοιχτό διάλογο µε όλους

Ενώ, δε σταµατάµε να έχουµε φιλόδοξα σχέδια, παρά το γεγονός ότι

τους επαγγελµατίες του είδους. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι µαζί κρίναµε

η οικονοµική συγκυρία δεν µας ευνοεί, όπως το επενδυτικό σχέδιο για

ότι επιτακτική ανάγκη είναι η µείωση των τιµών µας. Πρέπει να σας πω

τη σύνδεση της πόλης του Καρπενησίου µε το Χιονοδροµικό Κέντρο

ότι, τόσο οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες των ξενώνων, όσο και οι επιχει-

Βελουχίου, µε τη χρήση τηλεκαµπίνας που υποβάλλουµε στο πρόγραµ-

ρήσεις εστίασης και διασκέδασης, µείωσαν κατά πολύ τις τιµές τους,

µα Jessica, αλλά και η πρόταση που θα καταθέσουµε άµεσα στο ΕΣΠΑ

χωρίς, ωστόσο, σε καµία περίπτωση, να µειώσουν την ποιότητα των

για τη δηµιουργία τεσσάρων οικολογικών πάρκων στην περιοχή, ένα

παρεχόµενων υπηρεσιών τους. Αποτέλεσµα αυτής της συντονισµένης

µοναδικό για τα ελληνικά δεδοµένα εγχείρηµα.

48 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Πηγή Ευρυτανικά Νέα

• Σε επίπεδο προβολής, τι σχεδιάζετε; Από το ξεκίνηµά µας, δώσαµε µεγάλη έµφαση στην εξωστρέφεια και την προβολή του ∆ήµου Καρπενησίου, αναγνωρίζοντας τα οφέλη της για την τουριστική ανάπτυξη. Από το να δηµιουργήσουµε το νέο µας λογότυπο µέχρι να αποδώσουµε µία σαφή τουριστική ταυτότητα στην περιοχή. ∆ηµιουργήσαµε, λοιπόν, εκ του µηδενός ένα συνολικό σχέδιο τουριστικής προβολής, το οποίο υλοποιούµε σταδιακά και µία καµπάνια -που ίσως έχετε δει- µε τίτλο «∆ήµος Καρπενησίου-Αυθεντικός Τόπος Ζωής». Βέβαια, δεδοµένων των στενών οικονοµικών µας, επικεντρωνόµαστε σε ενέργειες χαµηλού κόστους µε άµεσα και απτά αποτελέσµατα, όπως η διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης τουριστικών πρακτόρων του εξωτερικού. Ήδη περιµένουµε, σε συνεργασία µε ένα από τα µεγαλύτερα πρακτορεία της Μ. Βρετανίας, τα πρώτα γκρουπ Βρετανών τουριστών την άνοιξη. Ακόµη, δηµιουργήσαµε µία αµιγώς τουριστική ιστοσελίδα του ∆ήµου Καρπενησίου, φιλική και κατατοπιστική για τους εν δυνάµει επισκέπτες µας, ενώ χρησιµοποιούµε πολύ τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πιστέψτε µε, έχουµε πολύ καλά αποτελέσµατα. Συµµετέχουµε και σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά όχι αδιακρίτως. Επιλέγουµε στοχευµένα, ενώ κατά τη διάρκειά τους επιδιώκουµε συναντήσεις µε τουριστικά πρακτορεία και άλλους φορείς. Τέλος, αυτό που βλέπουµε ότι προωθεί την προβολή του τόπου µας, είναι η έµφαση που δώσαµε στον τοµέα του πολιτισµού, µε τη διοργάνωση πολλών και ποικίλων εκδηλώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μεγάλη απόδειξη είναι το φεστιβάλ Εν Όρεσι που θεσµοθετήσαµε, µε το Καρπενήσι να υποδέχεται ένα σηµαντικό αριθµό επισκεπτών σε µία µεγάλη γιορτή που συνδυάζει το µοναδικό φυσικό περιβάλλον του Καρπενησίου µε τον πολιτισµό, ή οι Γιορτές Χειµώνα µε καθηµερινές και πρωτότυπες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Το Παγοδρόµιο στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου για παράδειγµα, υπήρξε πόλος έλξης για πολλούς φίλους µας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. • Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα υποδομής που παρουσιάζει η περιοχή σας και ποιες οι προτάσεις-δράσεις σας για την επίλυσή τους; Ένα από τα µεγαλύτερα ζητήµατα που έχει να αντιµετωπίσει ο ∆ήµος Καρπενησίου είναι το οδικό δίκτυο που αφορά, τόσο την πρόσβαση στο ∆ήµο από τη Λαµία και το Αγρίνιο, όσο και τους δρόµους που συνδέουν τα χωριά µας. Είµαστε µία περιοχή µοναδικού φυσικού κάλλους στο κέντρο της Ελλάδας και προσφέρουµε τα πάντα. Το µόνο που ενδεχοµένως να µη βρίσκει πολύ ελκυστικό ο επισκέπτης µας είναι η διαδροµή µέχρι εδώ. Και λέω ενδεχοµένως, γιατί µπορεί να τον συνεπάρει το βουνό που ανεβαίνει και η εναλλαγή του αξεπέραστου τοπίου που θα αντικρίσει.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

•Π οια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή του Τουρισμού στην ανάπτυξη της περιοχή σας; Αναµφίβολα, ο τουρισµός αποτελεί τη βαριά µας βιοµηχανία. Το Καρπενήσι, µία ορεινή και άγονη περιοχή, από τόπος εξορίας, µετατράπηκε σε έναν από τους σηµαντικότερους τουριστικούς προορισµούς της χώρας µας, µόνο και µόνο χάρη στο µοναδικό ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα, που δεν είναι άλλο από το φυσικό του περιβάλλον. Είµαστε άλλωστε, σύµφωνα µε έρευνα της UNESCO, µία από τις καθαρότερες περιοχές του κόσµου και η καθαρότερη της Ευρώπης! Σταδιακά λοιπόν, αναπτυχθήκαµε, και φτάσαµε σήµερα να διεκδικούµε την πρωτιά ανάµεσα στους χειµερινούς προορισµούς της Ελλάδας, ενώ τα πάµε πολύ καλά όλο το χρόνο, ακόµη και το καλοκαίρι. Αυτό συµβαίνει γιατί δίνουµε πλέον έµφαση στο θρησκευτικό τουρισµό, µε το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας, αλλά και πολλά άλλα θρησκευτικά µνηµεία που συνεχώς αναδεικνύουµε, τον τουρισµό δράσης, µε τις εταιρίες εναλλακτικού τουρισµού να προτείνουν από rafting

Το Καρπενήσι αλλάζει καθημερινά. Με γνώμονα την

και canoe µέχρι πεζοπορικές διαδροµές και ιππασία, τον συνεδριακό

ενίσχυση του τουρισμού, αλλά και τη βελτίωση της

τουρισµό, µε τις ξενοδοχειακές µονάδες και το Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου Καρπενησίου να παρέχουν όλες τις απαραίτητες υποδοµές και υπηρεσίες, αλλά και τον αθλητικό τουρισµό, µε έναν µεγάλο αριθµό οµάδων και αθλητών που εµπιστεύονται το Καρπενήσι για την προετοιµασία του.

καθημερινότητας των μόνιμων κατοίκων του, η Δημοτική Αρχή προβαίνει σε σημαντικά έργα υποδομής, έργα ανάπτυξης και πνοής για τον τόπο μας.

• Συμφωνείτε με την άποψη ότι υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης του χει-

Και είμαστε πολύ περήφανοι γιατί ο Δήμος Καρπενησίου

μερινού τουρισμού στη χώρα μας και τι πιστεύετε πως πρέπει να γίνει

αποτελεί τον πρώτο Δήμο σε απορροφητικότητα κονδυλίων

προς αυτή την κατεύθυνση; Η Ελλάδα δεν είναι µόνο ήλιος και θάλασσα, µια εικόνα που λανθασµέ-

μέσω ΕΣΠΑ στην Ελλάδα, αναλογικά με τον πληθυσμό του.

να βγάζουµε ακόµη και σήµερα στο εξωτερικό. Είναι η τρίτη πιο ορεινή χώρα της Ευρώπης και διαθέτει ξεχωριστά και πανέµορφα µέρη στα

τερους επισκέπτες το καλοκαίρι απ’ ότι το χειµώνα. Τα ελληνικά βουνά

βουνά της. ∆εν µπορούµε λοιπόν να παραβλέψουµε το γεγονός ότι η

µπορούν να προσφέρουν µία σειρά από εναλλακτικές δραστηριότητες,

χώρα µας είναι κατά 80% ορεινή και οφείλουµε από εδώ και πέρα να

που τώρα, σιγά σιγά, γίνονται ευρέως γνωστές. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να

το λάβουµε σοβαρά υπόψη.

µιλάµε για τις προοπτικές ανάπτυξης του ορεινού τουρισµού.

Βλέπετε, µέχρι στιγµής στην Ελλάδα δεν υπάρχει µία σαφή ορεινή πολιτική, αντίστοιχη µε αυτή των νησιών. ∆ε γίνεται για παράδειγµα ο ΦΠΑ στο ορεινό και άγονο Καρπενήσι να είναι µεγαλύτερος από αυτόν της

• Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα θετικά και ποια τα αρνητικά της Ελλάδας ως χειμερινός προορισμός;

Μυκόνου!

Σίγουρα, η Ελλάδα δεν είναι Αυστρία. Έχει όµως περισσότερες από 40

Σήµερα, ήρθε η ώρα να σκεφτούµε διαφορετικά και να αποκτήσουµε

βουνοκορφές που ξεπερνούν τα 2.000 µέτρα -µεταξύ των οποίων και

επιτέλους ορεινή πολιτική. Να ενισχύσουµε τα ελληνικά βουνά και να

το Βελούχι, για να µην ξεχνιόµαστε! Σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε

αναπτύξουµε ένα ευνοϊκότερο νοµοθετικό πλαίσιο, που θα ευνοεί την

να ανταγωνιστούµε τα µεγάλα Χιονοδροµικά Κέντρα των Άλπεων. Μπο-

επιχειρηµατικότητα.

ρούµε, ωστόσο, να σταθούµε αξιοπρεπώς δίπλα τους. Με εκσυγχρονι-

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η ανάπτυξη του χειµερινού τουρι-

σµένες υποδοµές, βελτιωµένες υπηρεσίες και πολλές άλλες παροχές,

σµού, ο οποίος µπορεί να ανοίξει ένα νέο δρόµο στον τοµέα του του-

που µόνο οι Έλληνες ξέρουµε και µπορούµε να προσφέρουµε: Ζεστή

ρισµού στην Ελλάδα.

φιλοξενία, γαστρονοµικές απολαύσεις, διασκέδαση, µακρόβιες παρα-

Θα ήθελα ωστόσο να διαχωρίσω τον ορεινό από τον χειµερινό τουρισµό,

δόσεις και σπουδαία ιστορία.

µιας και ο δεύτερος αποτελεί µόνο ένα τµήµα του πρώτου. Ξέρω πως

Αυτό όµως απαιτεί εθνική πολιτική. Εµείς ως ∆ήµοι µπορούµε να κάνου-

στην Ελλάδα, είναι λίγο περίεργο να µιλάµε για βουνό, οποιαδήποτε άλλη

µε ότι καλύτερο, αλλά η πραγµατικότητα είναι πως στην καλύτερη περί-

στιγµή του χρόνου, εκτός από το χειµώνα. Στο εξωτερικό όµως συνηθί-

πτωση οι προσπάθειές µας θα είναι αποσπασµατικές. Χρειάζεται σχέδιο,

ζεται. Ελάχιστοι γνωρίζουν για παράδειγµα πως η Ελβετία έχει περισσό-

ξεκάθαρη στοχοθεσία και συντονισµός. ◊

50 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΘΕΜΑ

Άρωμα... γυναίκας σε μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα • Το 9% των πιο κερδοφόρων εταιριών διοικείται από γυναίκα

Γυναίκα βρίσκεται στο «τιµόνι» µίας εκ των πέντε επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ ποσοστό 9% των πιο κερδοφόρων εταιριών έχει, επίσης, γυναίκα επικεφαλής, σύµφωνα µε µελέτη του οµίλου ICAP. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο έκδοσης που αφορούσε τις 500 µεγαλύτερες εταιρίες µε κριτήριο τον κύκλο εργασιών και µε γυναίκες επικεφαλής από τις θέσεις των διευθυνουσών συµβούλων, γενικών διευθυντριών και διαχειριστριών και κυκλοφόρησε

Όσον αφορά στις 500 κορυφαίες εταιρίες (με κριτήριο τον Κύκλο Εργασιών) που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (54,8%) σημείωσε κύκλο εργασιών μεταξύ €2 εκατ. και €10 εκατ. το 2011, ενώ ακολουθεί η κατηγορία «€10 εκατ. έως €50 εκατ.» με 40,6%. Συμπεραίνεται, δηλαδή, ότι η συντριπτική πλειοψηφία (95,4%) των μεγαλύτερων εταιριών στην Ελλάδα που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα στελέχη χαρακτηρίζονται (με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα) ως μικρομεσαίου μεγέθους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών που διευθύνονται από γυναίκες εντοπίζεται στις πολύ μικρές ή τις μικρές επιχειρήσεις (με βάση την

φέτος για πρώτη φορά.

επίσημη κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένω-

Μάλιστα, στο πλαίσιο της µελέτης, διεξήχθη και πρωτογενής έρευνα

ση). Μάλιστα, παρατηρείται ότι όσο αυξάνει το μέγεθος των εταιριών

τον Νοέµβριο του 2011 µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, τα αποτελέ-

μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής των εταιριών που διοικούνται από

σµατα της οποίας παρατίθενται παρακάτω.

γυναίκες στο σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος.

(βάσει ετήσιου κύκλου εργασιών και προσωπικού), τόσο περισσότερο

Όσον αφορά στη συμμετοχή των εταιριών που διευθύνονται από γυναίκες με βάση τη νομική τους μορφή, παρατηρείται στις Εταιρίες Περι-

Συγκεκριμένα, στο συνολικό δείγμα της ICAP Databank (27.314 εταιρίες),

ορισμένης Ευθύνης (28,8%) και ακολουθούν οι Ομόρρυθμες Εταιρίες

το ποσοστό των επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες-ανώτατα

(19%) και οι Μονοπρόσωπες ΕΠΕ (18,9%).

στελέχη ανέρχεται σε 18,8% (5.125 εταιρίες). Ειδικότερα, το συγκεκρι-

ντίθετα, παρατηρείται ότι το 90% των 500 κορυφαίων επιχειρήσεων

μένο ποσοστό είναι μεγαλύτερο στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών

στην Ελλάδα που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη (στις

μικρότερο από €2 εκατ. (20,5%) και με προσωπικό μικρότερο από 10

500 μεγαλύτερες) είναι ανώνυμης μορφής (ΑΕ).

άτομα (20,2%). Αντίθετα, στις μεγάλες επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσο-

Ο κύκλος εργασιών των εταιριών που διοικούνται από γυναίκες απέ-

στό μειώνεται σημαντικά (5,6% στις εταιρίες με πωλήσεις άνω των €50

σπασε μόλις το 6,2% των συνολικών πωλήσεων όλων των εταιριών του

εκατ. και 6,1% στις εταιρίες με προσωπικό άνω των 250 ατόμων).

δείγματος το 2011. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 500 μεγαλύτερες εταιρίες

52 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Κατανοµή εταιριών βάσει συνολικού κύκλου εργασιών (2011) Αριθµός Συνόλου Κύκλος Εργασιών Εταιρειών

Συµµετοχή (%) Αριθµός Εταιρειών Εταιρειών που Αριθµός Εταιρειών που ∆ιοικούνται ∆ιοικούνται από Top 500 από Γυναίκες Γυναίκες στο Σύνολο

< €2 εκατ. (Micro)

20.198

4.146

20,5%

0

€2εκ.-€10 εκατ. (Small)

5.115

753

14,7%

274

€10 εκατ.-€50 εκατ. (Medium)

1.571

202

12,9%

203

> €50 εκατ. (Large) Σύνολο

430

24

5,6%

23

27.314

5.125

18,8%

500

Πηγή: ICAP Databank

Κατανοµή εταιριών βάσει απασχολούµενου προσωπικού Αριθµός Προσωπικού

Αριθµός Συνόλου Εταιριών

Αριθµός Εταιριών που ∆ιοικούνται από Γυναίκες

Συµµετοχή (%) Εταιριών που ∆ιοικούνται από Γυναίκες στο Σύνολο

Αριθµός Εταιριών Top 500

1-9 (Micro)

9.658

1.947

20,2%

53

10-49 (Small)

7.429

1.239

16,7%

249

50-249 (Medium)

1.688

209

12,4%

161

>250 (Large)

392

24

6,1%

22

Μερικό Σύνολο

19.167

3.419

17,8%

485

Μ.∆.

8.147

1.706

20,9%

15

Σύνολο

27.314

5.125

18,8%

500

Μ∆: Μη ∆ιαθέσιµα Στοιχεία Πηγή: ICAP Databank

Κατανοµή εταιριών βάσει νοµικής µορφής Νοµική Μορφή

Αριθµός Συνόλου Εταιριών

Αριθµός Εταιριών που ∆ιοικούνται από Γυναίκες

Συµµετοχή (%) Εταιριών που ∆ιοικούνται από Γυναίκες στο Σύνολο

Αριθµός Εταιριών Top 500

Ανώνυµη Εταιρία

24.746

4.481

18,1%

450

Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης

1.679

483

28,8%

43

Οµόρρυθµη Εταιρία

63

12

19,0%

-

Ετερόρρυθµη Εταιρία

30

1

3,3%

-

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

730

138

18,9%

7

Λοιπές

66

10

15,2%

-

Σύνολο

27.314

5.125

18,8%

500

Πηγή: ICAP Databank

που, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά καλύπτουν μόνο το 10% περίπου του συνολικού δείγματος των «Εταιριών που Διοικούνται από Γυναίκες» (500 επί συνόλου 5.125 επιχειρήσεων), εντούτοις συμμετέχουν με ποσοστό 73% στο συνολικό «τζίρο» της συγκεκριμένης ομάδας εταιριών. Επιπλέον, οι 500 αυτές εταιρίες εμφάνισαν υψηλότερο ρυθμό αύξησης των συνολικών τους πωλήσεων το 2011/10 (+1,4%), σε σχέση τόσο με το σύνολο των εταιριών του δείγματος (οριακή αύξηση πωλήσεων 0,2%), όσο και με την ομάδα «Εταιριών που Διοικούνται


ΘΕΜΑ

από Γυναίκες» (μείωση 2,4%).

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μέσο περιθώριο καθαρού

Λόγω της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα που οδήγησε σε συρρί-

κέρδους EBITDA διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα το 2011 για τις

κνωση της εγχώριας ζήτησης, τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα

εταιρίες που διοικούνται από γυναίκες (43 επιχειρήσεις), σε σύγκριση

του συνόλου των εταιριών ήταν ζημιογόνα τη διετία 2010-2011, με τις

με το γενικό σύνολο των 500 πιο κερδοφόρων εταιριών στην Ελλάδα

ζημιές μάλιστα να είναι σχεδόν οκταπλάσιες το 2011, σε σχέση με το

(Περιθώριο EBITDA 2011: 14,3% έναντι 10,7%).

προηγούμενο έτος. Χαρακτηριστικό του αυξητικού ρυθμού της ύφεσης αποτελεί το γεγονός ότι το 2011, ακόμη και τα αποτελέσματα EBITDA,

Συμπεράσματα Πρωτογενούς Έρευνας

εμφάνισαν αρνητικές τιμές στο σύνολο των εταιριών (έναντι θετικού

Τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από την

προσήμου το 2010).

προαναφερόμενη πρωτογενή έρευνα συνοψίζονται στα εξής:

Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα κερδοφορίας

• Η μέση γυναίκα επιχειρηματίας/ανώτατο στέλεχος που συμμετείχε στην

εμφανίζουν καλύτερη συγκριτικά εικόνα στις εταιρίες που διευθύνονται

έρευνα έχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης (μεταπτυχιακό), βρίσκεται στην

από γυναίκες ανώτατα στελέχη, σε σχέση με το σύνολο των εταιριών.

ηλικία μεταξύ 40-49 ετών και έχει οικογένεια (σύζυγο και παιδιά).

Το παραπάνω γεγονός απεικονίζεται τόσο στα θετικά επίπεδα των κερ-

• Σχεδόν επτά (7) στις δέκα (10) γυναίκες εκτός από διευθυντική/διοι-

δών EBITDA το 2011 (περιθώριο EBITDA 2011: 7,1% έναντι -17,3% για

κητική θέση συνδέονται και μετοχικά με την εταιρία που εργάζονται.

το σύνολο των εταιρειών), όσο και στις μικρότερες συγκριτικά ζημίες

Οι συγκεκριμένες γυναίκες επιχειρηματίες, είτε διοικούν τη δική τους

(καθαρό αποτέλεσμα) που υπέστησαν οι εν λόγω εταιρίες σε σχέση με

οικογενειακή επιχείρηση, είτε έχουν αποκτήσει συγκεκριμένο ποσοστό

το σύνολο των επιχειρήσεων (περιθώριο καθαρού κέρδους 2011: -4,3%

εταιρικών μετοχών, ως αποτέλεσμα του εφαρμοζόμενου συστήματος

έναντι -25,8% για το σύνολο).

αμοιβών της εταιρίας (για λόγους βελτίωσης κινήτρων, επιβράβευσης

Σύμφωνα με την ICAP, ποσοστό 9% των εταιριών (43 εταιρίες) που

επίτευξης στόχων, κ.λπ.).

συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες στην Ελλάδα το 2011 με

• Η καριέρα βρίσκεται «πολύ» ή «πάρα πολύ» υψηλά στις προτεραιότητες

βάση τα αποτελέσματα EBITDA (σχετική έκδοση ICAP Group: Business

του συνόλου σχεδόν των γυναικών επιχειρηματιών/ανώτατων στελε-

Leaders in Greece), διοικούνται από γυναίκες. Οι συνολικές πωλήσεις

χών (σε ποσοστό 96,4% του δείγματος), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία

των συγκεκριμένων εταιριών ανήλθαν σε περίπου €2,9 δισ. το 2011,

αυτών (94,6%) δηλώνουν «πολύ» ή «πάρα πολύ» ικανοποιημένες από την

καλύπτοντας το 3,1% του συνόλου των 500 πιο κερδοφόρων εταιρι-

έως τώρα επαγγελματική τους εξέλιξη. Ωστόσο, το παραπάνω γεγονός

ών, ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε περίπου €363 εκατ. το

δεν τις εφησυχάζει ούτε εξαντλεί τις φιλοδοξίες και τους στόχους τους,

ίδιο έτος, καλύπτοντας αντίστοιχα το 4,2% του συνόλου. Οι εν λόγω

δεδομένου ότι το 62,8% αυτών εκτιμούν ότι θα έχουν διευρύνει τις επι-

43 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες διοικούνται

χειρηματικές τους δραστηριότητες την επόμενη πενταετία.

από γυναίκες, απασχολούν συνολικά περισσότερα από 13.500 άτομα

• Τα κίνητρα που οδηγούν τις γυναίκες να ασχοληθούν με την επιχειρη-

μόνιμου προσωπικού.

ματικότητα και την καριέρα σε ανώτατο επίπεδο είναι κυρίως η προσω-

54 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

πική ικανοποίηση και ανάπτυξη (το 98% του δείγματος το αξιολόγησε

δα, ενώ ακολούθησαν «η υπερβολική γραφειοκρατία/κανονισμοί», με

ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό κίνητρο), καθώς και η δυνατότη-

αντίστοιχο ποσοστό 89,4% και «το περίπλοκο φορολογικό σύστημα»

τα μέσω της θέσης τους να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις και να

με 83%. Με βάση τα παραπάνω κρίνεται αναγκαία η απλοποίηση και

καινοτομούν (90,2% του δείγματος).

η εξάλειψη των όποιων στρεβλώσεων στο νομοθετικό και φορολογι-

• Προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους,

κό σύστημα, καθώς και η ανάληψη σαφών πολιτικών από τις αρμόδιες

αλλά και να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους για σταδιοδρομία σε ανώτατο

αρχές, προκειμένου να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών

επίπεδο, οι γυναίκες επιχειρηματίες εργάζονται σκληρά, καθώς το 52,7%

επιχειρήσεων, η οποία, μεταξύ άλλων, θα συμβάλλει στην επιτυχή αντι-

των γυναικών του δείγματος απασχολείται κατά μέσο όρο άνω των 51

μετώπιση της τρέχουσας ύφεσης.

ωρών την εβδομάδα, ήτοι περισσότερο από 10 ώρες σε ημερήσια βάση.

• Η οικονομική ύφεση αναπόφευκτα έχει επηρεάσει σημαντικά και τις

Ως αποτέλεσμα, περιορίζεται ο χρόνος που αφιερώνουν στην οικογένειά

εταιρίες οι οποίες διοικούνται/διευθύνονται από γυναίκες. Ειδικότερα,

τους. Επιπλέον, η δημιουργία άγχους και στρες θεωρείται ένας «πολύ»

όσον αφορά τις εταιρίες της παρούσας έρευνας το 40,4% αυτών εκτιμούν

ή «πάρα πολύ» σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην επαγγελ-

μείωση στις συνολικές τους πωλήσεις το 2012 σε σχέση με το 2011, το

ματική ενασχόληση του 54,4% των γυναικών του δείγματος.

31,9% αύξηση και το υπόλοιπο ποσοστό στασιμότητα. Ωστόσο, οι γυναί-

• Η σχετική πλειοψηφία των ερωτηθεισών (40,4%) θεωρεί ότι η γυναι-

κες της έρευνας εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξες για την πορεία

κεία επιχειρηματικότητα και η σταδιοδρομία των γυναικών σε ανώτατες

των πωλήσεων το 2013, καθώς η πλειοψηφία τους (80,5%) προβλέπει

διοικητικές/διευθυντικές θέσεις έχει αναπτυχθεί σε μέτριο βαθμό στην

αύξηση ή στασιμότητα, ενώ μόνο μία στις πέντε αναμένει περαιτέρω

Ελλάδα. Σημαντικό ποσοστό αυτών (36,2%) δηλώνουν ότι ο βαθμός

μείωση στον κύκλο εργασιών της εταιρίας που διοικεί/διευθύνει.

ανάπτυξης βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα («λίγο» ή «ελάχιστα»), ενώ το

• Τέλος, οι βασικοί άξονες της επιχειρηματικής στρατηγικής που θα

23,4% θεωρεί ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα/καριέρα σε ανώτατο

ακολουθήσουν οι γυναίκες της έρευνας κατά την επόμενη τριετία,

επίπεδο έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και να βελτιωθεί η αντα-

• Το 91,7% των ερωτηθεισών της έρευνας αξιολόγησε την «ασάφεια

γωνιστικότητα των εταιριών που διευθύνουν, αφορούν ενέργειες για

στις κυβερνητικές πολιτικές που αφορούν τις επιχειρήσεις» ως «πολύ»

τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη βελτίωση της ποιότητας των

ή «πάρα πολύ» σημαντικό πρόβλημα επιχειρηματικότητας που αντιμε-

παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών και την επέκταση σε άλλες δρα-

τωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες/διευθυντικά στελέχη στην Ελλά-

στηριότητες. ◊


ΘΕΜΑ

ΙΟΒΕ: Πυλώνας ανάπτυξης της Απασχόλησης ο Τουρισμός • 741.000 θέσεις εργασίας υποστηρίζει ο Τουρισμός • Σε κάθε 100 θέσεις άμεσης απασχόλησης, αντιστοιχούν άλλες 130

Τους 311.000 έφθασαν οι άµεσα απασχολούµενοι στον τουρισµό το 2011, αριθµός που αντιστοιχεί στο 8% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα µε βάση την κύρια θέση εργασίας, όπως προκύπτει στη µελέτη του ΙΟΒΕ «Η απασχόληση στον τουριστικό τοµέα». Ωστόσο, σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ, το µέγεθος της απασχόλησης είναι υψη-

των εργοδοτικών εισφορών θα έχει η ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης

λότερο εφόσον συνεκτιµηθούν οι θέσεις εργασίας (κύρια και συµπλη-

πέρα από τους καλοκαιρινούς µήνες στη χώρα, καθώς η άµεση απασχό-

ρωµατική εργασία) που συνδέονται µε την ανάπτυξη του τουριστικού

ληση συνδέεται µε την εξέλιξη των ξένων αφίξεων και ιδιαίτερα µε τις

προϊόντος. Η τάση αυτή παρατηρείται σε µεγαλύτερο βαθµό στις του-

τουριστικές εισπράξεις.

ριστικά αναπτυγµένες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα την περίοδο του

Συγκεκριµένα, η ανοδική πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων (+3%) το

καλοκαιριού όταν και κορυφώνεται η τουριστική ζήτηση.

2008 συνοδεύθηκε από άνοδο της τουριστικής απασχόλησης (+2%), σε

Με βάση εκτίµηση του δείκτη «Απασχολούµενοι ανά κλίνη», οι συνολι-

αντίθεση µε το 2009, όπου η απασχόληση στους συναφείς µε τον του-

κές θέσεις εργασίας που µπορεί να προσφέρει ο ξενοδοχειακός κλάδος

ρισµό κλάδους ακολούθησε την πτωτική πορεία των αφίξεων (-6%) και

τη θερινή περίοδο προσεγγίζουν τις 208.000.

των εσόδων (-11%) αντίστοιχα.

Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης η άµεση και έµµεση απασχόλη-

Όσον αφορά στις υπηρεσίες καταλύµατος, προϊόν που συνδέεται άµε-

ση (το 2010) εκτιµάται σε 446.000 (320.000 άµεση και 126.000 έµµεση),

σα µε την τουριστική ζήτηση, προκύπτει ότι η µέση απασχόληση στα

ενώ η συνολική επίδραση στην απασχόληση υπολογίζεται σε περίπου 741.000, δηλαδή στο 1/6 της συνολικής απασχόλησης. Παράλληλα, προκύπτει ότι για κάθε 100 θέσεις άµεσης απασχόλησης στη

Εκτίµηση της απασχόλησης στις υπηρεσίες καταλύµατος µε βάση τη θέση εργασίας (κύρια ή συµπληρωµατική), γ’ τρίµηνο 2011

χώρα, που είναι αποτέλεσµα της τουριστικής δαπάνης και των επενδύ-

Θέσεις εργασίας

σεων, υποστηρίζονται συνολικά άλλες 130 θέσεις εργασίας σε κλάδους

Θέσεις εργασίας

(Κύρια & δευτερεύουσα)

(Κύρια απασχόληση - ΕΛΣΤΑΤ)

Ξενοδοχεία

135.930

76.754

Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια

72.000

6.629

Σύνολο κλάδου

207.930

83.383

που αποτελούν τους κυριότερους προµηθευτές των τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και σε εκείνους όπου κατευθύνεται ως καταναλωτική δαπάνη το εισόδηµα που δηµιουργείται (από την άµεση και την έµµεση απασχόληση). Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής προκύπτει ότι η συνολική επίδραση στην απασχόληση από την ανάπτυξη του τουρισµού στην Ελλάδα προσεγγίζει τις 741.000 θέσεις απασχόλησης ή το 1/6 των απασχολουµένων της χώρας. Σηµαντικά οφέλη στην τόνωση της απασχόλησης αλλά και στην αύξηση

56 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού Επεξεργασία: ΙΟΒΕ


ΘΕΜΑ Εκτίµηση της τουριστικής απασχόλησης στην Ελλάδα ως προς την κύρια θέση εργασίας, 2011 Εστίαση Καταλύµατα

Τουριστική απασχόληση (κύρια θέση εργασίας) ανά τρίµηνο, 2011 94,7

340

64,0

Οδικές µεταφορές

57,0

Εµπόριο 12,7

Ταξιδιωτικά γραφεία

300

12,1

Αεροπορικές µεταφορές

290

8,1

Σιδ/µικές µεταφορές

270

3,1

260

0,6

Συνέδρια

300 291

280

4,9

Ενοικίαση αυτοκινήτων

Ετήσειος Μ.Ο.: 311

310

26,2

Ψυχαγωγία-Πολιτισµός

319

320

27,5

Θαλάσσιες µεταφορές

335

330

0

20

40

60

80

100

Ιαν.-Μαρ. '11

Απρ.-Ιουν. '11

Ιουλ.-Σεπτ.. '11

Οκτ.-∆εκ.. '11

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Χαρακτηριστικά της απασχόλησης στα καταλύµατα και στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, 2011 Α. Απασχολούµενοι κατά φύλο 100% 90%

60% 50%

50%

45%

40%

40% 30%

10% Υπηρεσίες Καταλύµατος

93%

(16%). Η τάση αυτή αποδίδεται, εν µέρει, στο γεγονός ότι ο του-

50%

εργασίας, µε αποτέλεσµα να αξι-

40%

οποιεί προσωπικό µε χαµηλότερο

ρισµός αποτελεί τοµέα έντασης

Γυναίκες

βαθµό εξειδίκευσης. Ταυτόχρονα

35%

Υπηρεσίες Καταλύµατος Πλήρης απασχόληση

28% 25% 24%

25%

28%

100% 90%

14% 15%

10%

25-34

35-44

Υπηρεσίες Καταλύµατος

45-54

55+

σε κάποιο επιστηµονικό αντικείµονάδων που αναπτύσσονται στο πρότυπο της οικογενειακής επι-

43%

χείρησης, όσο και της εποχικής

40% 30%

Σύνολο κλαδων

δραστηριοποιούνται στον τουανθρώπινο δυναµικό µε ειδίκευση

57%

50%

10% 0%

µία πολλών επιχειρήσεων που

µενο, λόγω των πολλών µικρών

δραστηριότητας η οποία λειτουρ-

20%

5% 4%

όµως, αναδεικνύει την αδυνα-

ριστικό τοµέα να προσελκύσουν

88%

60%

20%

15-24

Μερική απασχόληση

80% 70%

26%

15%

Σύνολο Κλάδων

∆. ∆ιάρκεια Απασχόλησης

31%

30%

7%

5%

Γ. Απασχόληση κατά ηλικιακές οµάδες

0%

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

95%

80% 70% 60%

10% 0%

Σύνολο Κλάδων

Άνδρες

5%

νων οι οποίοι είναι απόφοιτοι

30% 20%

20%

0%

τερη συµµετοχή απασχολούµε-

Β. Απασχολούµενοι κατά είδος απασχόλησης

70% 60%

στικό τοµέα αποτελεί και η µικρό-

12%

Μόνιµη εργασία Υπηρεσίες Καταλύµατος

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού Επεξεργασία: ΙΟΒΕ

Εποχιακή ε\Εργασία Σύνολο κλαδων

γεί ανασταλτικά για τα άτοµα που επιθυµούν να προσφέρουν την εργασία τους σε συστηµατική, δωδεκάµηνη βάση. Ως προς αυτό το χαρακτηριστι-

Ψυ

Τ

ξενοδοχειακού τύπου καταλύµατα της χώρας είναι µικρότερη σε σχέση

κό µάλιστα καταγράφεται διαφορά σε σχέση µε άλλους ευρωπαϊκούς

µε άλλους τουριστικούς προορισµούς στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό

ανταγωνιστικούς προορισµούς, καθώς το ποσοστό των απασχολούµε-

Σ

αντανακλά, σε σηµαντικό βαθµό, την ύπαρξη µικρών επιχειρήσεων (µέση

νων στις υπηρεσίες καταλύµατος που είναι απόφοιτοι της τριτοβάθµιας

Ενο

δυναµικότητα 78 κλίνες ανά µονάδα), που κυρίως αποσκοπούν στην

εκπαίδευσης είναι κατά µέσο όρο υψηλότερο σε σχέση µε την Ελλάδα.

κάλυψη της εποχικής ζήτησης. Επίσης, µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή

Το γεγονός αυτό, αναδεικνύει το σηµαντικό ρόλο της τουριστικής εκπαί-

της γυναικείας απασχόλησης - σε αντίθεση µε την τάση στο σύνολο της

δευσης και κατάρτισης που θα πρέπει να αναπτυχθεί στην Ελλάδα στο

απασχόλησης στους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.

πλαίσιο της αναβάθµισης των προσφερόµενων τουριστικών υπηρεσιών

Αξιοσηµείωτο γνώρισµα της διάρθρωσης της απασχόλησης στον τουρι-

και της ανάδειξης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

57

Αερ


ΘΕΜΑ

«Φρένο» στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων

• Οι βραχυχρόνιες (τουριστικές) ενοικιάσεις αυτοκινήτων αυξήθη-

η γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς η

καν το 2011, ενώ αντίθετα, οι μακροχρόνιες μισθώσεις εμφάνισαν

πλειοψηφία τους εδρεύει σε τουριστικές περιοχές της χώρας και κυρίως

πτώση λόγω της οικονομικής κρίσης.

στην Κρήτη, τα ∆ωδεκάνησα και τα νησιά του Ιονίου, όπως προκύπτει

• Το 2012 εκτιμάται ελαφρά μείωση της ζήτησης για βραχυχρόνιες

από την κλαδική µελέτη «Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων» της ICAP Group, η οποία εξετάζει τόσο την αγορά των βραχυχρόνιων - τουριστικών ενοι-

ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ενώ στον τομέα των μακροχρόνιων μισθώ-

κιάσεων, όσο και την αγορά των µακροχρόνιων µισθώσεων.

σεων η πτώση συνεχίστηκε, ως αποτέλεσμα της βαθειάς ύφεσης που

Η συνολική αγορά των ενοικιάσεων αυτοκινήτων (σε αξία) παρουσιάζει µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξης του 4% την περίοδο 2001-

∆είκτης διαχρονικής εξέλιξης µεγέθους αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων (2001-2011)

Σημαντική μείωση καταγράφει το συνολικό μέγεθος αγοράς (σε αξία)

στην κυριαρχία λίγων εταιριών και ιδιαίτερα αυτών που κατά κύριο λόγο εκπροσωπούν διεθνή εµπορικά σήµατα. Επιπρόσθετα, έντονη είναι και

58 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Έτος βάσης 2001:100

2011

2010

2009

2008

2007

ωστόσο εµφανίζει υψηλό βαθµό συγκέντρωσης, γεγονός που οφείλεται

2006

µάται ότι λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα. Η συγκεκριµένη αγορά

2005

Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις ενοικιάσεων αυτοκινήτων εκτι-

2004

η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

180 170 160 150 140 130 120 110 100 2003

αποτελέσματα σχετικής, κλαδικής μελέτης που εκπόνησε πρόσφατα

2001

των ενοικιάσεων αυτοκινήτων το 2011 και 2012, σύμφωνα με τα

2002

πλήττει την οικονομία της χώρας.


ΘΕΜΑ

∆ιάρθρωση της αγοράς των ενοικιάσεων αυτοκινήτων σε αξία (2011)

περίπου της συνολικής αγοράς ενοικιάσεων αυτοκινήτων το 2011, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει τη συγκέντρωση της αγοράς. Ο σηµαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης για µακροχρόνιες µισθώσεις, όπως η διευθύντρια Οικονοµικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κα. Σταµατίνα Παντελαίου σηµειώνει, είναι η διάδοση του θεσµού του εταιρικού αυτοκινήτου, σε συνδυασµό µε την τάση του outsourcing (εκχώρηση συγκεκριµένων λειτουργιών µιας επιχείρησης σε τρίτους). Από την άλλη πλευρά, το µέγεθος της τουριστικής κίνησης αποτελεί

Μακροχρόνιες µισθώσεις

το βασικότερο παράγοντα προσδιορισµού της ζήτησης για τις τουρι-

Τουριστικές ενοικιάσεις

στικές ενοικιάσεις. Ο εισερχόµενος τουρισµός σηµείωσε αύξηση 9,5% το 2011 σε σχέση µε το 2010.

Έτος βάσης 2001:100

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης έγινε εκτεταµένη χρηµατοοικονοµική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 20 επιλεγµέ2011, καταγράφοντας ωστόσο δραστική επιβράδυνση του ρυθµού

νων αριθµοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη οµαδοποιηµένος ισολογισµός

ανάπτυξης από το 2008 και πτώση το 2011 σε σχέση µε το 2010 κατά

από 42 αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις του κλάδου για τις χρήσεις

14% περίπου.

2010 και 2011. Όπως προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση, µείωση

Αναφορικά µε την ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε κατηγορίας στο

κατά 10,6% καταγράφουν οι συνολικές πωλήσεις το 2011 σε σχέση µε

σύνολο της αγοράς, το 2011 οι µακροχρόνιες µισθώσεις αντιπροσω-

το 2010, ενώ ανάλογη ήταν και η µείωση για το µικτό κέρδος (11,4%).

πεύουν το µεγαλύτερο µερίδιο (περίπου 72%) έναντι των τουριστικών

Αναφορικά µε το τελικό καθαρό αποτέλεσµα, καταγράφεται δραστι-

- βραχυχρόνιων ενοικιάσεων που κατέλαβαν το υπόλοιπο 28%. Οι 10

κή µείωση των κερδών (90,5%) το 2011, σε συνέχεια της πτώσης του

µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου καλύπτουν από κοινού το 74%

λειτουργικού αποτελέσµατος. ◊

Μέγιστη άνεση και ασφάλεια για τους φιλοξενούμενους σας Η σωστή επιλογή για κάθε ξενοδοχείο Κλειδαριές ασφαλείας Dometic για πόρτες δωματίων ξενοδοχείων Τα νέα συστήματα κλειδαριών ασφαλείας Dometic συνδυάζουν άψογα τη σύγχρονη σχεδίαση με την τεχνολογία αιχμής στον έλεγχο της πρόσβασης και ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις αισθητικής και ασφάλειας. Η λειτουργία τους είναι απλή και ασφαλής. Επιλέξτε ανάμεσα σε δύο ηλεκτρονικά συστήματα: το δοκιμασμένο ασφαλές σύστημα έξυπνης κάρτας SmartCard με microchip ή το πρωτοποριακό RFID σύστημα με κάρτα προσέγγισης. Τα συστήματα κλειδαριών Dometic αποτελούν εξαιρετική επιλογή για κάθε ξενοδοχείο, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το στυλ ή την κατηγορία του.

ΠΟΛΥΕΥΘΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ Αναξιμάνδρου 73, 542 50 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 321 091, Fax: 2310 321 090 e-mail.: polief96@otenet.gr

www.dometic.com

SmartCard με microchip

Κάρτας προσέγγισης με τεχνολογία RFID


ΘΕΜΑ

Αξιόλογη η συνεισφορά της ναυτιλίας στο ΑΕΠ

• Δυνατότητες για δημιουργία 550.000 θέσεων εργασίας έχει η ναυτιλία • Για κάθε €1.000 που καταγράφονται ως προστιθέμενη αξία των υδάτινων μεταφορών, δημιουργούνται περίπου €1.575 σε προστιθέμενη αξία στο σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας

Το 10% του ΑΕΠ της χώρας ετησίως µπορεί να πλησιάσει η συνει-

Η ηγετική θέση που κατέχει η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία στην

σφορά της ναυτιλίας σε όρους εγχώριας προστιθέµενης αξίας, ενώ

παγκόσµια αγορά και ο κατεξοχήν εξωστρεφής της χαρακτήρας, συνι-

η δυνητική απασχόληση µπορεί να ξεπεράσει τις 550.000 θέσεις

µπορούν και πρέπει να αποκτήσουν κυρίαρχη θέση στο νέο αναπτυ-

εργασίας, σύµφωνα µε τη µελέτη του ΙΟΒΕ για την συµβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονοµία. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη µελέτη, αν εντός της ελληνικής επικράτει-

στούν ένα από τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας που ξιακό πρότυπο της χώρας. Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι θαλάσσιες µεταφορές, κυρίως δε η ποντοπόρος ναυτιλία, συνεισφέρουν στην προστιθέµενη αξία άµεσα περίπου το 4% του συνόλου του ΑΕΠ, ενώ αν συνυπολογιστούν οι αλληλεπιδράσεις των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας, η συµβολή των

ας η ναυτιλιακή δραστηριότητα άγγιζε τον όγκο των εργασιών των

θαλάσσιων µεταφορών στα κύρια οικονοµικά µεγέθη της χώρας πολ-

ελληνικών ναυτιλιακών γραφείων του εξωτερικού, η συνεισφορά της

φορές να δηµιουργεί στο σύνολο εγχώρια προστιθέµενη αξία ίση µε

ποντοπόρου ναυτιλίας θα µπορούσε να ξεπεράσει τα 26 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 12,7 δισ. ευρώ σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση, ήτοι επιπλέον ΑΕΠ της τάξης του 5,8% ετησίως.

60 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

λαπλασιάζεται, µε αποτέλεσµα η τελική ζήτηση για θαλάσσιες µεταπερίπου 6,1% του ΑΕΠ. Σε όρους απασχόλησης εκτιµάται ότι η άµεση και έµµεση απασχόληση που προσφέρει ο τοµέας των θαλάσσιων µεταφορών ξεπερνά τα 192.000 άτοµα. Η µελέτη του ΙΟΒΕ καταλήγει σε σειρά από προτάσεις πολιτικής γιαΘΕΜΑ

Οι δέκα κλάδοι µε τη µεγαλύτερη έµµεση επίδραση στην προστιθέµενη αξία (µε την ιδιωτική κατανάλωση) ∆ραστηριότητες σχετικές µε ακίνητη περιουσία Ξενοδοχεία και εστιατόρια Χονδρικό εµπόριο Λιανικό εµπόριο Αγροτικά προϊόντα Συµβουλευτικές, νοµικές και λοιπές υπηρεσίες Τρόφιµα ποτά Υπηρεσίες Υγείας Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Εµπόριο και συντήρηση οχηµάτων 0

100

200

300

400

Πηγή: Εκτιµήσεις IOBE

500

600

700

800 εκατ.

χώρας. Έτσι, για κάθε €1.000 που καταγράφονται ως προστιθέµενη αξία των υδάτινων µεταφορών, δηµιουργούνται περίπου €1.575 σε προστιθέµενη αξία στο σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας. Η µελέτη του ΙΟΒΕ επισηµαίνει ότι από τη δραστηριοποίηση και το προϊόν της ποντοπόρου ναυτιλίας δεν ευνοούνται µόνο οι συνδεδεµένοι κλάδοι που καλούνται να εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητες του κλάδου των θαλάσσιων µεταφορών όπως η αποθήκευση, η διαχείριση φορτίου-cargo handling, τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι συµβουλευτικές και νοµικές υπηρεσίες, το χονδρικό εµπόριο, τα πετρελαιοπροϊόντα, κ.λπ., αλλά και κλάδοι που σχετίζονται µε βασικά αγαθά και υπηρεσίες της υπόλοιπης οικονοµίας. Πρόκειται για κλάδους που αντιπροσωπεύουν όσα αγαθά/υπηρεσίες αγοράζουν τα νοικοκυριά µε το επιπλέον εισόδηµα που δηµιουργείται κατά το µήκος της αλυσίδας αξίας των επέκταση των εργασιών της ναυτιλίας, µε την εφαρµογή των οποίων

θαλάσσιων µεταφορών, όπως π.χ. ακίνητη περιουσία-ενοίκια, ξενοδο-

η δυνητική συνεισφορά της ποντοπόρου ναυτιλίας σε όρους εγχώ-

χεία-εστιατόρια, χονδρικό-λιανικό εµπόριο και άλλα. Μάλιστα, θα µπο-

ριας προστιθέµενης αξίας µπορεί να πλησιάσει το 10% του ΑΕΠ ετη-

ρούσε να σηµειωθεί ότι αυτοί είναι και οι κλάδοι οι οποίοι αναµένεται

σίως, ενώ η δυνητική απασχόληση µπορεί να ξεπεράσει τις 550.000

να πληγούν περισσότερο από την -για οποιοδήποτε λόγο- παύση της

θέσεις εργασίας.

διαχείρισης των ναυτιλιακών εργασιών εντός της χώρας.

Οι θαλάσσιες μεταφορές συνεισφέρουν το 6,1% του ΑΕΠ

Το συνολικό όφελος για την ελληνική οικονοµία από τις θαλάσσιες µεταφορές σε όρους απασχόλησης -από την ανάγκη εξυπηρέτησης

Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι θαλάσσιες µεταφορές συνεισφέρουν άµεσα

της ζήτησης για θαλάσσιες µεταφορές καθώς και από την κατανάλωση

περίπου το 4% του συνόλου της προστιθέµενης αξίας της ελληνικής

που οφείλεται στο εισόδηµα των εργαζοµένων κατά µήκος της αλυσί-

οικονοµίας, µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, ενώ το µεγαλύ-

δας αξίας των θαλάσσιων µεταφορών- είναι πολύ σηµαντικό, καθώς

τερο µέρος της συνεισφοράς των θαλάσσιων µεταφορών προέρχεται

εκτιµάται ότι ξεπερνάει τα 192.000 άτοµα. Τα αντίστοιχα οφέλη στο

από την ποντοπόρο ναυτιλία.

εισόδηµα των νοικοκυριών υπολογίζονται στο διόλου ευκαταφρόνη-

Συνυπολογίζοντας τις αλληλεπιδράσεις των κλάδων της ελληνικής οικο-

το ποσό των €2,7 δισ..

νοµίας, η συµβολή των θαλάσσιων µεταφορών στα κύρια οικονοµικά

Επιπλέον, η µελέτη εκτιµά τον οικονοµικό αντίκτυπο που θα είχε η ενί-

µεγέθη της χώρας πολλαπλασιάζεται, µε αποτέλεσµα η τελική ζήτηση

σχυση των εργασιών της ναυτιλίας σε έκταση που να αντιστοιχεί στη

για θαλάσσιες µεταφορές να δηµιουργεί στο σύνολο (άµεσα και έµµεσα)

δραστηριότητα των ελληνικών γραφείων στο εξωτερικό, η οποία θα

€13,3 δισ. εγχώρια προστιθέµενη αξία, ήτοι περίπου 6,1% του ΑΕΠ της

διεκπεραιώνεται από ελληνικά και ξένα ναυτιλιακά γραφεία ευρισκό-

62 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΘΕΜΑ

Σύγκριση καταγεγραµµένης/δυνητικής συµβολής στην προστιθέµενη αξία ∆ιαφορά

25

∆υνητική

δισεκ.

του στόχου προσέλκυσης ξένων ναυτιλιακών γραφείων καθώς και την επιχειρηµατική αξιοποίηση των παράπλευρων σχετικών δραστηριοτήτων απαιτείται, σύµφωνα µε τη

20 15

ποντοπόρου ναυτιλίας. Για την υλοποίηση

µελέτη, πολιτική και οικονοµική σταθερότητα και η υιοθέτηση ενός µακροπρόθεσµου

Καταγ/νη

στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης µε ευρεία πολιτική και κοινωνική στήριξη.

10

Μεταξύ άλλων, απαραίτητη κρίνεται η περαι5

τέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά ως κέντρου ναυτιλίας, όπου θα

0

συγκεντρώνεται το σύνολο του ναυτιλιακού

Πηγή: Εκτιµήσεις IOBE

πλέγµατος (Maritime Cluster), µε σκοπό τη µετατροπή του σε ανταγωνιστικό πόλο

µενα στην ελληνική επικράτεια, µε ταυτόχρονη επαρκή ανταπόκριση

έλξης για την παγκόσµια ναυτιλία. Όπως επισηµαίνεται στη µελέτη, η

των υπολοίπων κλάδων στην κάλυψη της αυξηµένης ζήτησης για προ-

ενίσχυση της ναυτιλιακής επιχειρηµατικότητας πρέπει να συνοδεύεται

ϊόντα και υπηρεσίες.

και από επενδύσεις στη δηµιουργία ευρείας «δεξαµενής» εκπαιδευµέ-

Σύµφωνα µε τη µελέτη, η δυνητική συνεισφορά της ποντοπόρου ναυ-

νων Ελλήνων ναυτικών.

τιλίας από αυτή την ενίσχυση σε όρους εγχώριας προστιθέµενης αξί-

Η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηµατικότητας στον κλάδο και η άρση

ας θα µπορούσε να ξεπεράσει τα €26 δισ., υψηλότερα κατά €12,7 δισ.

εµποδίων στο σχετικό επιχειρείν, µπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυ-

σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση, ήτοι επιπλέον ΑΕΠ της τάξης

ξη νέων υπηρεσιών και επιχειρηµατικών δοµών και να δηµιουργήσουν

του 5,8% ετησίως.

σηµαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη του συνολικού ναυτιλιακού

Η δυνητική απασχόληση σε αυτή την «διευρυµένη» πλέον περίπτωση

πλέγµατος.

ξεπερνάει τις 550.000 θέσεις εργασίας. Έτσι, σε σύγκριση µε την υφι-

Σε αντίθετη περίπτωση, η µη διασφάλιση ενός σχετικά σταθερού υπο-

στάµενη κατάσταση δυνητικά µπορούν να δηµιουργηθούν 360.000

βάθρου για τη ναυτιλιακή επιχειρηµατικότητα ενδεχοµένως να θέσει

νέες θέσεις εργασίας στην οικονοµία υπό τις υποθέσεις του σεναρίου

σε κίνδυνο ακόµα και τις υφιστάµενες επενδύσεις, καθώς ελληνικές

επέκτασης των εργασιών της ναυτιλίας.

ναυτιλιακές επιχειρήσεις µπορούν να αναζητήσουν στέγη σε κράτη µε

Προτάσεις πολιτικής

ευνοϊκότερο ρυθµιστικό και οικονοµικό περιβάλλον. Αυτό θα πλήξει την οικονοµική δραστηριότητα και την απασχόληση στους κλάδους

Η µελέτη του ΙΟΒΕ καταλήγει σε κάποιες προτάσεις πολιτικής οι οποίες

που σχετίζονται σήµερα, άµεσα ή έµµεσα µε την κάλυψη της ναυτιλι-

κινούνται στην κατεύθυνση ακριβώς της επέκτασης των εργασιών της

ακής ζήτησης. ◊

64 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΑΡΘΡΟ

της Μαργαρίτας Γκαµαλέτσου

Πελατοκεντρικός ο «χαρακτήρας» της ΕΥΔΑΠ

∆ιαχειρίζοντας έναν από τους πολυτιµότερους φυσικούς

απορρίψεις στο δίκτυο αποχέτευσης. Η αποτελεσματικότητα των ανωτέρω αποδεικνύεται από τη θεαματική βελτίωση της οικολογικής κατά-

πόρους, το νερό, η ΕΥ∆ΑΠ,

στασης του Σαρωνικού κόλπου από τη λειτουργία του ΚΕΛ-Ψυττάλειας,

έχει θέσει σε λειτουργία πολ-

που επιβεβαιώνεται από τις επιστημονικές μετρήσεις του Ελληνικού

λές πρακτικές Εταιρικής Κοι-

Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

νωνικής Ευθύνης. Πρωταρχι-

• Την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης της περιβαλλοντικής επιβά-

κό µέληµά της είναι φυσικά η

ρυνσης, εκμεταλλευόμαστε το βιοαέριο που παράγεται από την επε-

παροχή υγιούς και ασφαλούς νερού προς όλους τους πελάτες της και η προστασία του περιβάλλοντος. Πάγια δε στρατηγική αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας ζωής και ασφάλειας των πολιτών, η οποία επιτυγχάνεται µέσα από τους ελέγχους και τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις τέσσερις µονάδες επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ).

ξεργασία λυμάτων, το οποίο αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και το αξιοποιούμε ως καύσιμο, τόσο στη μονάδα θερμικής ξήρανσης της ιλύος, όσο και στις μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΣΗΘΕ). Το σύστημα των μονάδων ΣΗΘΕ καλύπτει μέρος των θερμικών αναγκών των εγκαταστάσεών μας καθώς και των αναγκών μας σε ηλεκτρική ενέργεια, ενώ τυχόν πλεόνασμα αξιοποιείται από τον αντίστοιχο φορέα αξιοποίησης ενέργειας. Ταυτόχρονα, λειτουργούμε με επιτυχία μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς όπου μετατρέπουμε την υδραυλική ενέργεια κατά μήκος των υδραγωγείων μεταφοράς νερού σε ηλεκτρική. Συγχρόνως εξοικονομούμε ενέργεια, βελτιστοποιώντας τον υπάρχον

Παράλληλα, στη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ έχουν ενταχθεί αρχές περιβαλ-

εξοπλισμό εγκαταστάσεων και υιοθετώντας νέες τεχνολογίες φιλικές

λοντικής προστασίας, νέες τεχνολογίες αλλά και εκπαίδευση του κοινού

προς το περιβάλλον.

για την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση του νερού. Αναλυτικότερα κάποιες δράσεις μας για:

• Την προστασία και εξοικονόμηση του φυσικού πόρου, εκσυγχρονίζουμε τα δίκτυα ύδρευσης, προγραμματίζουμε σταδιακή αντικατάσταση

• Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λειτουργούμε τρία

των υδρομετρητών, λειτουργούμε προηγμένο σύστημα πληροφοριών

Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στην Ψυττάλεια, τη Μεταμόρ-

και διαχείρισης δικτύων για την μείωση των βλαβών και των διαρροών.

φωση και το Θριάσιο πεδίο, ενώ ελέγχουμε βάσει προγράμματος τις

Σε αυτή μας την προσπάθεια, αρωγοί είναι όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες

66 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


που μας ενημερώνουν άμεσα για τυχόν διαρροή νερού στους δρόμους στο 1022. • Το μέλλον, οραματιζόμαστε μία καλύτερη κοινωνία και αυτό θα το πετύχουμε αν αλλάξουμε κουλτούρα. Γι’ αυτό συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας σε όλους και κυρίως στα παιδιά που αποτελούν το μέλλον μας! Καθημερινά πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με μεγάλη επιτυχία. Για το σκοπό αυτό, έχουμε δημιουργήσει παράλληλα παιδική ταινία και ηλεκτρονικά παιχνίδια που στοχεύουν επίσης στην ενημέρωση των παιδιών για την ορθολογική χρήση του νερού και την προστασία του. Τέλος, μέσω ενημερωτικών εντύπων που στέλνονται στους πελάτες μας με τους λογαριασμούς, ενημερώνουμε το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό για τη σημασία της προστασίας του πολύτιμου φυσικού μας πόρου. • Την Κοινωνία, παρέχουμε βοήθεια με τη μορφή οικονομικής ή υλικής υποστήριξης ασθενών κοινωνικών ομάδων, δημιουργούμε ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κατηγορίες (φιλανθρωπικά ιδρύματα, πολύτεκνες οικογένειες, νοσοκομεία) και παρέχουμε ευνοϊκές ρυθμίσεις - διευκολύνσεις σε όλους τους πελάτες μας, για υπέρογκους λογαριασμούς λόγω αφανών διαρροών. Τέλος, συμβάλλουμε στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, διασώζοντας παλαιά αρχεία της ULEN, δημιουργώντας ειδικό ιστορικό ντοκιμαντέρ για την κατασκευή του Φράγματος του Μαραθώνα και διατηρώντας μικρό μουσείο με εκθέματα από την κατασκευή του φράγματος το 1925. • Τους Ανθρώπους μας, παρέχουμε βοήθεια για έκτατη ανάγκη εργαζομένων, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίζουμε για την εκπαίδευση και εξέλιξη τους. Το βέβαιο είναι ότι η ΕΥΔΑΠ δεν επαναπαύεται! Δεσμευόμαστε για εντατικοποίηση της προσπάθειάς μας για ανάληψη νέων πρωτοβουλιών με στόχο τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συνεισφορά μας στην ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον. Άλλωστε, ο ρόλος της ΕΥΔΑΠ είναι να υπηρετεί την κοινωνία και τους πελάτες της. ◊ Η κα. Μαργαρίτα Γκαµαλέτσου είναι Corporate Communications Manager στην ΕΥ∆ΑΠ

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

67


ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ - BATH HOUSE

Δυναμική είσοδος στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό με ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα Με σηµαντική και πολύχρονη παρουσία στο χώρο των ειδών υγιεινής, σε πανελλαδική κλίµακα, η εταιρία BATH HOUSE επιχειρεί να κατακτήσει και το χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισµού. Πίσω από το χαµηλό προφίλ που παρουσιάζει, υπάρχει µια δυνατή οµάδα, µε επικεφαλής τον ιδιοκτήτη και πρόεδρό της, κ. Γεώργιο Μαυροκεφαλίδη, έναν αυτοδηµιούργητο επιχειρηµατία µε τολµηρές ιδέες, σταθερές αξίες και πολύ πάθος για γνώση και δηµιουργία. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Χ&Τ», ο κ. Μαυροκεφαλίδη, αναλύει την πορεία και τους στόχους της εταιρίας και προσκαλεί τους επαγγελµατίες ξενοδόχους να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της BATH HOUSE.

• Κύριε Μαυροκεφαλίδη, δώστε μας την ταυτότητα της BATH HOUSE, το αντικείμενο εργασιών της και την έως τώρα πορεία της. Η εταιρία ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια, µε στόχο να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις για το µπάνιο. Είµαστε µια σύγχρονη εµπορική εταιρία που διαθέτει αποκλειστικά δικά της µοντέλα γιατί σχεδιάζουµε, τις περισσότερες φορές, τα µοντέλα που θα κατασκευαστούν µε τις προδιαγραφές που θα επιλέξουµε και θα παραγγείλουµε στους κατασκευαστές. Ανοιχτοί στην εξέλιξη της τεχνολογίας, στις νέες φόρµες επιχειρηµατικότητας και στις νέες τάσεις design, επενδύσαµε και εξακολουθούµε να επενδύουµε στη γνώση πάνω στο αντικείµενό µας. Η ανάπτυξη της εταιρίας µας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την απόκτηση τεχνογνωσίας από όλα τα µέλη της οµάδας που τη στελεχώνουν. ∆εν επαναπαυόµαστε. Προ-

µε και την αναµενόµενη ανάκαµψη να φανεί το µέγεθός της.

σπαθούµε να προλαβαίνουµε τις εξελίξεις και να απαντούµε δυναµικά στις απαιτήσεις των καιρών. Σε αυτά τα 25 χρόνια λειτουργίας της εταιρίας η πορεία της ήταν σταθερή και ανοδική.

• Ποια είναι η προϊοντική σας γκάμα και τι είναι αυτό που καθιστά ξεχωριστά τα προϊόντας σας έναντι του ανταγωνισμού;

Εδώ και 8 χρόνια, η θέση της εταιρίας έχει ενισχυθεί και παγιωθεί σε µια

Η εταιρία µας διαθέτει µια πολύ µεγάλη γκάµα προϊόντων, ικανή να

από τις πλέον δυνατές και αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου µας στην ελλη-

καλύψει κάθε ανάγκη και επιθυµία. Πορσελάνες, µπαταρίες (βρύσες),

νική αγορά. Με τη συνεργασία ειδικών κάναµε ένα ριζικό «lifting», στη

πλακάκια, καµπίνες µπάνιου, αξεσουάρ και έπιπλα µπάνιου, σε πλούσια

δοµή και τη λειτουργία της επιχείρησης. Νέες υποδοµές, υποδειγµατι-

ποικιλία σχεδίων και ανταγωνιστικές τιµές. Αυτό που τα διακρίνει είναι

κή οργάνωση, µε σύγχρονα τµήµατα marketing, σχεδιασµού, πωλήσε-

η ασυναγώνιστη σχέση ποιότητας - τιµής που διαθέτουν.

ων, ποιοτικού ελέγχου, σέρβις και οικονοµική διεύθυνση, νέοι τρόποι

Έχουµε την ευελιξία να υποστηρίξουµε τον κάθε συνεργάτη µας, εξυπη-

συµφωνιών µε τους προµηθευτές µας, νέα προϊόντα, πιο ευέλικτα, πιο

ρετώντας κάθε ανάγκη του, χτίζοντας σχέσεις εµπιστοσύνης µαζί του.

ποιοτικά και πιο κερδοφόρα.

Στη BATH HOUSE δεν έχουµε πελάτες. Έχουµε συνεργάτες, τους οποί-

Η πραγµατική δυναµική της εταιρίας δεν έχει φανεί ακόµα, λόγω της κρί-

ους σεβόµαστε και στηρίζουµε µε την ίδια προσοχή και τον ίδιο ζήλο,

σης στην αγορά, όµως είµαστε έτοιµοι, µε την αισιοδοξία που διαθέτου-

είτε πρόκειται για µικρές επιχειρήσεις, είτε για πολύ µεγάλες. Επενδύ-

68 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΝΑ

Στη Philoxenia 2012 κάναµε µια πρώτη προσέγγιση στον ξενοδοχειακό κλάδο και τα µηνύµατα που δεχόµαστε µας κάνουν αισιόδοξους για το µέλλον. Παράλληλα, η νέα τάση που διαφαίνεται είναι οι απευθείας εµπορικές συναλλαγές εισαγωγέα ή παραγωγού µε τον καταναλωτή, χωρίς την ύπαρξη µεσάζοντα, ώστε το κόστος να συµπιεστεί προς τα κάτω, δυνατά. Ακολουθώντας, λοιπόν αυτή την τάση απευθυνόµαστε στους ξενοδόχους µε πλήθος δελεαστικών προτάσεων συνεργασίας. • Απευθυνόμενος σε έναν ξενοδόχο που θα σας προσεγγίσει για πρώτη φορά τι θα του λέγατε για να τον φέρετε κοντά σας; Ο υποψήφιος συνεργάτης µας θέλουµε να µας επισκεφτεί για να γνωριστούµε και να δει από κοντά και τον τρόπο που δουλεύουµε και τα προϊόντα µας, στο showroom της εταιρίας µας. Εάν επιλέξει κάτι από τα προϊόντα που έχουµε άµεσα διαθέσιµα στις αποθήκες µας, θα τα βρει στις καλύτερες τιµές της αγοράς. Ακόµα καλύτερες τιµές θα πετύχει αν γίνει απευθείας εισαγωγή για τον ίδιο. Ο χρόνος παράδοσης ποικίλει µεταξύ του ενός µηνός, αναλόγως της χώρας προέλευσης. Κάτι πολύ σηµαντικό που πρέπει να τονίσουµε είναι πως, ο τόπος προορισµού των κοντέινερς είναι η έδρα του πελάτη. Είτε είναι Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Κρήτη. Αυτοµάτως, το κόστος µεταφοράς και διαχείρισης µειώνεται στο ελάχιστο, καθώς το όφελος πάει στον ξενοδόχο. Αλλά το µεγαλύτερο κέρδος του είναι η εγγύηση που του παρέχει η BATH HOUSE. Στις after sales υπηρεσίες µας συγκαταλέγεται η τεχνική υποστήριξη και η πλήρης ενηµέρωση για όλες τις τεχνικές λεπτοµέρειες τοποθέτησης, ουµε στη σχέση εµπιστοσύνης µε τους συνεργάτες µας και ανταποκρι-

µονταρίσµατος, λειτουργίας και συντήρησης του προϊόντος.

νόµαστε σε κάθε πρό(σ)κληση µε συµφωνητικά καλής συνεργασίας. Το γεγονός που ενισχύει τα όσα σας είπα, είναι πως τα προϊόντα µας

• Ποια είναι τα σχέδιά σας και οι επόμενες κινήσεις της εταιρίας;

φέρουν διπλή εγγύηση. Μία του εργοστασίου κατασκευής και µία της

Σήµερα, επιχειρούµε ένα άνοιγµα προς τον κόσµο των ξενοδοχείων και

BATH HOUSE που διασφαλίζει απόλυτα την ποιότητα του προϊόντος.

ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια στον τοµέα των εξαγωγών. Επιδίωξή

Στο τµήµα ελέγχου ποιότητας της επιχείρησής µας διεξάγονται σχολα-

µας είναι να σταθεροποιούµε µια δράση και κατόπιν να προχωρούµε

στικοί έλεγχοι για κάθε τύπο προϊόντος πριν την πώληση. Πιστεύουµε

στην επόµενη, µε σύνεση, συνέπεια και µεθοδικότητα.

λοιπόν, απόλυτα, στο προϊόν µας και το αποδεικνύουµε µε τη δική µας σφραγίδα εγγύησης. Έχουµε τη δυνατότητα να ανταποκριθούµε σε ειδικές παραγγελίες, π.χ.

• Τι πιστεύετε για την πορεία του κλάδου σας στην Ελλάδα, τα αμέσως επόμενα χρόνια;

καµπινών µπάνιου (πέραν των τυποποιηµένων), που αφορούν στα υλι-

Πάντα είχα σαν αρχή µου ότι για να επιβιώσεις, να καθιερωθείς και να

κά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή τους, ή τις διαστάσεις. Με

γίνεις πρωτοπόρος χρειάζεσαι το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, δηλα-

τον τρόπο αυτό χτίζεται µια σταθερή συνεργασία και είναι η διαφήµιση

δή άξια στελέχη που θα στηρίξουν το οικοδόµηµα που χτίζεις, άψογη

που µας κάνει ο συνεργάτης µας.

οργάνωση, λειτουργικές υποδοµές και τους καλύτερους προµηθευτές. Όποιος τα έχει όλα αυτά θα µείνει και θα προχωρήσει. Σε οποιοδήποτε

• Ως τώρα η BATH HOUSE απευθυνόταν, κατά κύριο λόγο, στην ευρύτε-

περιβάλλον και οποιονδήποτε κλάδο.

Τ

ρη αγορά του κλάδου, δηλαδή στα καταστήματα λιανικής πώλησης. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να επιχειρήσετε ένα δυναμικό άνοιγμα απευθείας προς τα ξενοδοχεία;

Ψυ

Αερ

•Μ πορείτε να μας δώσετε κάποια χαρακτηριστικά δείγματα του πελα-

Σ

Ενο

τολογίου σας;

Πιστεύω πως ο τουρισµός είναι ένας από τους ελάχιστους ελπιδοφό-

Συνεργαζόµαστε µε το PRAKTIKER, καλύπτοντας σήµερα το µεγαλύτε-

ρους οικονοµικούς τοµείς στην Ελλάδα του 2013 και ως εκ τούτου,

ρο µερίδιο του κύκλου εργασιών µας και είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι

τα ξενοδοχεία είναι ένας σηµαντικός τοµέας για την ανάπτυξη και της

µε αυτή τη συνεργασία, όπως και από τη συνεργασία µας µε τη γνω-

εταιρίας µας. Το 2013 θα είναι µια καθοριστική χρονιά για σταθεροποί-

στή εταιρία του χώρου µας, Γιαννόπουλος - Αγγελόπουλος, αλλά και µε

ηση και ανάπτυξη.

αρκετές άλλες εταιρίες σε όλη την Ελλάδα. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

69


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

WATERPAN: Ολοκληρωμένες λύσεις στην επεξεργασία νερού

Με πελατοκεντρική φιλοσοφία, πολυετή εµπειρία, υψηλή τεχνογνωσία και ανταγωνιστικές τιµές, η Waterpan, παρέχει µία σειρά από ολοκληρωµένες λύσεις επεξεργασίας και καθαρισµού του νερού, οι οποίες βρίσκουν εφαρµογή, τόσο σε οικιακούς, όσο και σε επαγγελµατικούς χώρους.

ξεργασία ποικίλει και οι µολυσµατικοί παράγοντες είναι υπεράριθµοι. Αυτό καθιστά τη σωστή µελέτη, στοιχείο απαραίτητο για την επιλογή

Η Waterpan, αποτελεί δραστηριότητα της εταιρίας AGRIPAN SA, του

της αποτελεσµατικότερης λύσης για κάθε περίπτωση».

οµίλου εταιριών ΚΟΝΤΕΛΛΗ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗ και στόχος της είναι

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Waterpan, εγγυάται το καλύτερο απο-

η παροχή ολοκληρωµένων λύσεων σε ιδιώτες και επαγγελµατίες, για

τέλεσµα, λειτουργώντας µε γνώµονα την απόλυτη ικανοποίηση του

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν από την υποβαθµισµένη ποιό-

πελάτη.

τητα νερού.

Η Watepan µε τα εξειδικευµένα συνεργεία τεχνικών που διαθέτει και

Πιο συγκεκριµένα, η εταιρία, η οποία εφαρµόζει σύστηµα ∆ιαχείρισης

τους συνεργάτες της ανά την Ελλάδα βρίσκεται πάντα κοντά στον κατα-

σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001:2008, προσφέρει λύσεις σε τοµείς

ναλωτή, προσφέροντάς του άριστη εξυπηρέτηση, τόσο πριν, όσο και

όπως τα οικιακά συστήµατα και συσκευές καθαρισµού του νερού καθώς

µετά την πώληση.

και σε συστήµατα και εξοπλισµό για επαγγελµατίες, βιοµηχανίες, κοι-

Μάλιστα, η εταιρία έχει άµεσα διαθέσιµα αναταλλακτικά και αναλώσιµα

νότητες, ναυτιλία, ξενοδοχεία και άλλους χώρους µαζικής εστίασης

για το σύνολο των συστηµάτων της, ενώ παράλληλα φροντίζει ώστε σε

µε µεγαλύτερες απαιτήσεις σε καλύτερης ποιότητας νερό από το ήδη

κάθε σύστηµα που βρίσκεται σε λειτουργία να γίνεται τακτική συντή-

χρησιµοποιούµενο.

ρηση και έλεγχος.

Προσφέρει, δηλαδή, λύσεις για όλα τα νερά (δικτύου, γεώτρησης, υφάλ-

Όλες οι δοκιµές, τροποποιήσεις, επισκευές και κατασκευές των συστη-

µυρο και θαλασσινό) και κάθε είδους εφαρµογή.

µάτων της Waterpan πραγµατοποιούνται στο Pre-Delivery-Inspection

Σύµφωνα µε τους επικεφαλής της εταιρίας «Η ποιότητα νερού προς επε-

(PDI), στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρίας. ◊

70 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Αξιόπιστες λύσεις καταγραφής περιβαλλοντικών συνθηκών

Η Thermolog, διαθέτει µέσω του www.thermolog.gr µεγάλη γκάµα προϊόντων καταγραφής θερµοκρασίας/υγρασίας ή και απλά θερµόµετρα για πολλές εφαρµογές.

Με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά και συνεργασίες µε τις

µε µεγάλη αυτονοµία,

κορυφαίες εταιρίες του κλάδου καταγραφής περιβαλλοντικών συν-

υψηλή ακρίβεια µέτρησης

θηκών, το όνοµα Thermolog είναι συνώνυµο της αξιοπιστίας, της ευε-

και πλήρως παραµετροποιήσιµες, ανά-

λιξίας και των αποτελεσµατικών λύσεων.

λογα την εφαρµογή. ∆εν χρειάζονται καλωδίωση

Η Thermolog, διαθέτει µία σειρά από συσκευές καταγραφής θερµο-

ή εγκατάσταση, µε αποτέλεσµα να µετακινούνται εύκολα.

κρασίας/υγρασίας, τελευταίας τεχνολογίας, σε τιµές προσιτές, οι οποί-

Όλες οι συσκευές συνοδεύονται από πιστοποιητικά καλής λειτουργίας

ες βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορους επιχειρηµατικούς τοµείς, όπως

και ακρίβειας µετρήσεων από τον κατασκευαστή. Επίσης, διαθέτουν

στον τοµέα των τροφίµων, της υγείας, των µεταφορών, των φαρµά-

σήµανση CE & IP και είναι εγκεκριµένες για παρακολούθηση συνθη-

κων και της αποθήκευσης.

κών σε πλάνα HACCP.

Πιο συγκεκριµένα, η εταιρία, διαθέτει στην εγχώρια

Η όλη διαδικασία είναι απλή και εύκολη. Ρυθµίζετε το καταγραφι-

αγορά τα προϊόντα των οίκων Escort Verification

κό µε το δωρεάν λογισµικό που διαθέτει η Thermolog. Οι µετρήσεις

Technologies και Lascar Electronics, που ξεχω-

αποθηκεύονται στη µνήµη του καταγραφικού και τα αποτελέσµατα

ρίζουν για την ποιότητα, την ευελιξία, την

παρουσιάζονται µε αναλυτικά στοιχεία όπως ηµεροµηνία, ώρα, θερ-

ποικιλία και το εύρος εφαρµογής τους.

µοκρασία, κ.λπ.. σε πίνακες, γραφήµατα ή PDF, µε τη χρήση οποιου-

Στο σύνολό τους τα καταγραφικά

δήποτε ηλεκτρονικού υπολογιστή, στον οποίο τα καταγραφικά συν-

που διαθέτει η Thermolog είναι

δέονται µέσω USB θύρας.

µικρές φορητές συσκευές,

Πελάτες της Thermolog είναι δηµόσιοι οργανισµοί, ερευνητικά ινστι τούτα, εργαστήρια, µονάδες φύλαξης αίµατος, εταιρίες παραγωγής τροφίµων, µεταφορών, φαρµακαποθήκες, ιατρικά κέντρα, νοσοκοµεία, εταιρίες catering, αγροτικές καλλιέργειες, κ.λπ.. Η Thermolog έχει επιλέξει να διαθέτει µόνο ηλεκτρονικό κατάστη µα προκειµένου να µπορεί να παρέχει τα προϊόντα της σε εξαιρετικά χαµηλές τιµές. Τα προϊόντα της Thermolog αποστέλλονται µε αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα, µέσω της ιστοσελίδας www.thermolog.gr ή τηλεφωνικά. ◊

72 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΡΑΚΟΜΕΛΟ ΑΜΟΡΓΙΟΝ

Το γιατροσόφι που έγινε ηδύποτο Έκανε ηδύποτο µια παλιά συνταγή που έφτιαχναν οι µανάδες και οι γιαγιάδες, ένα βραστάρι, για το κοινό κρυολόγηµα και την ανακούφιση από τον πονόλαιµο. Και κατάφερε, σε σύντοµο διάστηµα, το όνοµα του ηδύποτου να «φιγουράρει» στα ράφια επώνυµων αλυσίδων super market, σε µεγάλες κάβες και άλλα σηµεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα εξάγεται σε χώρες του εξωτερικού. Ο ίδιος δε ο δηµιουργός του ανήκει στην «οικογένεια» των πλέον επιτυχηµένων ποτοποιών της χώρας. Ο λόγος για τον Αµοργιανό Αντώνη Βεκρή και το τελευταίο, και άκρως, όπως αποδεικνύεται, επιτυχηµένο εγχείρηµά του στο χώρο του επιχει-

και την κυκλοφορία, το 2007, µιας

ρείν, την ποτοποιία Αµοργός και το ρακόµελο Αµόργιον.

σειράς προϊόντων, όπως το Μαστι-

Άνθρωπος που έχει το «µικρόβιο» της δηµιουργίας, που παθιάζεται µε

χάτο (ρακόµελο µε Μαστίχα), το

ότι καταπιάνεται και µετρά, ήδη, δεκαετίες στο χώρο των επιχειρήσεων,

Lemontelo (ρακόµελο µε λεµόνι),

ο κ. Αντώνης Βεκρής, το 2003, προσθέτει µία ακόµη σελίδα στην πολυ-

το Portomelo (ρακόµελο µε πορτο-

σέλιδη και πολυσχιδή επιχειρηµατική του ιστορία.

κάλι) και το Μελίκρατον (οινόµελο).

Ο µέχρι τότε φωτογράφος και ιδιοκτήτης φωτογραφικών studio και

Τελευταία, η ποτοποιία Αµοργός,

εταιρίας κατασκευής κορνίζων, έχοντας πάντα στο νου του το γιατρο-

αξιοποιώντας τα φραγκόσυκα που

σόφι της µάνας του, αρχίζει γύρω στο 2000, να πειραµατίζεται µε την

αφθονούν στις Κυκλάδες, προχώ-

παρασκευή ρακόµελου. Περνούν τρία χρόνια και όταν η συνταγή είναι

ρησε στη δηµιουργία της µεκίλας,

αυτό ακριβώς που θέλει, παίρνει το ρίσκο και δηµιουργεί την ποτοποι-

της... τεκίλας του Αιγαίου.

ία Αµοργός παρασκευάζει και βγάζει στην αγορά το ρακόµελο Αµόρ-

Παράλληλα, για τους φανατικούς

γιον. Κίνηση για κάποιους παράτολµη, ακόµη και για τους δικούς του

οπαδούς του ρακόµελου, ο κ. Βεκρής και οι συνεργάτες του παρασκεύ-

ανθρώπους. Κανείς, ούτε καλά-καλά ο ίδιος δεν µπορούσε να φανταστεί

ασαν το Αµόργιον Deluxe, µε 30% vol αλκοόλ, για εκείνους που επιθυ-

το µέγεθος της επιτυχίας.

µούν να αντικαταστήσουν το ουίσκι µε κάτι... ελληνικό.

Βασισµένο σε µια παλιά παραδοσιακή συνταγή, από απόσταγµα στα-

Όλα τα ποτά παρασκευάζονται µε αγνά, παραδοσιακά συστατικά, χωρίς

φυλιών, µέλι και οκτώ αρωµατικά φυτά που ευδοκιµούν στο όµορφο

χηµικά, συντηρητικά και χρώµα και µε χαρακτηριστικά τους την υψηλή

νησί της Αµοργού, το ρακόµελο Αµόργιον, όπως και τα υπόλοιπα ποτά,

ποιότητα και την ισορροπηµένη γεύση.

σύντοµα κατέκτησαν στο σύνολό της την ελληνική αγορά και επεκτάθη-

Έχουν δίπλωµα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιο-

καν σε χώρες του εξωτερικού, όπως η Γαλλία και η Γερµανία. Τελευταία,

κτησίας (Ο.Β.Ι.), ενώ τα ονόµατά τους έχουν κατοχυρωθεί στο υπουργείο

στις εξαγωγούς χώρες προστίθενται και οι Η.Π.Α., όπου αρχικά προω-

Ανάπτυξης. Ειδικά το ρακόµελο Αµόργιον έχει κατοχυρωθεί µε διεθνή

θείται το ρακόµελο Αµόργιον και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και

πατέντα, σύµφωνα µε την οποία µέχρι το 2023 κανείς ποτοποιός στον

τα υπόλοιπα ρακόµελα.

κόσµο δεν µπορεί να το παρασκευάσει.

Μαζί µε το ρακόµελο Αµόργιον κυκλοφόρησε και η ψηµένη Αµόργιον,

Βεβαίως, εκτός από τα ρακόµελα, ο κ. Βεκρής παρουσιάζει στην αγορά

µε µόνη διαφορά ανάµεσά τους τούς βαθµούς του αλκοόλ (25% vol για

µία ποικιλία από λουκούµια, σε διάφορες γεύσεις, όπως ρακόµελο, τρι-

το ρακόµελο και 20% vol για την ψηµένη).

αντάφυλλο, ρόδι, ψηµένη και παστέλια, το σπιτικό αυτό γλύκισµα, που

Το ρακόµελο λειτούργησε ουσιαστικά ως «µαγιά» για τη δηµιουργία

συνεχίζει να αποτελεί µια υγιεινή λιχουδιά. ◊

74 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


üî÷ć òøû ăô êùô αν το δοκιµάσεις το ζητάς για πάντα!! Η Ιστορία των ποτών µας... Από τα παλιά τα χρόνια οι κάτοικοι του νησιού Αµοργός και των Μικρών Κυκλάδων, έφτιαχναν ένα βραστάρι µε ρακή, ζάχαρη κανέλα και γαρύφαλλο και το έπιναν όταν πονούσε ο λαιµός τους. Ότι περίσσευε το έβαζαν στο µπουκάλι και µε αυτό κερνούσαν τους φιλοξενούµενους τους. Το ποτό αυτό είναι, επίσης, το επίσηµο κέρασµα στο Μοναστήρι της Παναγιάς της Χοζοβιώτισσας στην Αµοργό. Από αυτό το ποτό εµπνευστήκαµε και δηµιουργήσαµε την ποτοποιία Αµοργός το έτος 2003 και αφού προσθέσαµε στην συνταγή µέλι και 8 βότανα που ευδοκιµούν στην Αµοργό παρασκευάσαµε τα ποτά Ρακόµελο Αµόργιον 25% vol και ψηµένη Αµόργιον 20%vol. Η σύνθεσή τους µοναδική! Απόσταγµα σταφυλιών (τσίπουρο), µέλι και βότανα. Το έτος 2007 µε βάση την πετυχηµένη συνταγή του “Αµόργιον” παρασκευάσαµε 4 νέα ποτά. Το Μαστιχάτο (Ρακόµελο µε Μαστίχα), το Lemontelo (Ρακόµελο µε λεµόνι), το Portomelo (Ρακόµελο µε πορτοκάλι) και το Μελίκρατον (Οινόµελο). Για όλα τα ποτά µας πήραµε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας από τον Ο.Β.Ι. και κατοχυρώσαµε τα ονόµατα (σήµατα) στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Όλα τα ποτά µας τα παρασκευάζουµε µε αγνά παραδοσιακά συστατικά χωρίς κανένα συντηρητικό. Πίνονται µε συνοδεία ξηρών καρπών και φρούτων ως aperitif (ορεκτικό) και ως digestif (χωνευτικό). Καλή απόλαυση!

Που θα µας βρείτε!

Το ρακόµελο ΑΜΟΡΓΙΟΝ θα το βρείτε στα supermarket Βασιλόπουλος, My Market, Προµηθευτική, ∆ούκας, Βερόπουλος, σε επιλεγµένες κάβες στην Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Σε καταστήµατα παραδοσιακών προϊόντων, ζαχαροπλαστεία και mini-market. Επίσης σερβίρεται σε cafe-bar, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Επισκευθείτε το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα και κάντε εύκολα την παραγγελία σας (www.amorgion.gr Τηλ. 210 9833180)

Λουκούµια µε Ρακόµελο Ò üýñ÷ïúì ÜÕÚÙÛÒ ï Ĉ ĂýïñøĈÿāøï

Deluxe

Οινόµελο

Ρακόµελα µε ύσεις γε

on line shop

Ποτοποιΐα - Εµπόριο Ποτών «Η ΑΜΟΡΓΟΣ» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΚΡΗΣ & ΤΕΚΝΑ ΑΕΒΕ Ε∆ΡΑ: ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 314, Τ.Κ. 173 42, ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9833180, FAX: 210 9847881

www.amorgion.gr / vekris@amorgion.gr

αδοσιακό Παστέλι ρ α Π

Ελληνικά Προϊόντα


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΟΛΥΕΥΘΥΜΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ

Παράδοση στα... επώνυμα προϊόντα Ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, στο χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισµού, κατέχει εδώ και τρεις και πλέον δεκαετίες η εταιρία Πολυεύθυµος Σαµαράς Αφοι Σαµαρά. Η εταιρία, η οποία µετρά, ήδη, 35 χρόνια σταθερής και επιτυχηµένης παρουσίας στην εγχώρια αγορά επαγγελµατικού εξοπλισµού, εκτός από τα κορυφαίας ποιότητας και οκονοµίας minibars και minisafes της Dometic, καθώς, επίσης, τα νέα πρωτοποριακά wine-cellars και τα συστήµατα κλειδαριών ασφαλείας πορτών, της ίδιας εταιρίας, διαθέτει παράλληλα µία µεγάλη γκάµα προϊόντων, γνωστών, ευρωπαϊκών οίκων, απαραίτητα για τον εξοπλισµό δωµατίων ξενοδοχείων. Στο πλαίσιο αυτό, για την αξιοπιστία των προϊόντων της και το «πακέτο» των υπηρεσιών που προσφέρει, τόσο πριν, όσο και µετά την πώληση, την εταιρία Πολυεύθυµος Σαµαράς εµπιστεύονται και προτιµούν τα µεγαλύτερα και πλέον γνωστά ξενοδοχεία στην Ελλάδα.

Από το 1978, η εταιρία Πολυεύθυμος Σαμαράς δραστηριοποιείται

η Dometic, έχει πουλήσει πάνω από 4 εκατομμύρια Dometic minibars

στον ξενοδοχειακό χώρο και έχει αλλάξει τα δεδομένα στον επαγγελ-

και έχει εξοπλίσει το 90% των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων σε όλο τον

ματικό εξοπλισμό με τα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, που εισά-

κόσμο, μεταξύ των οποίων και τα περισσότερα ελληνικά ξενοδοχεία.

γει και προωθεί στην ελληνική αγορά. Ως αποκλειστικός αντιπρόσω-

Η Dometic είναι η μόνη, ίσως, εταιρία που κατασκευάζει αθόρυβα

πος στην Ελλάδα των Dometic minibars και minisafes, των ελβετικών

minibars (minibars απορρόφησης), που ικανοποιούν τις απαιτήσεις

στεγνωτήρων μαλλιών Valera και μιας σειράς προϊόντων του γαλλικού

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2009 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών

οίκου JVD, όπως στεγνωτήρες μαλλιών και χεριών, δίσκοι σερβιρίσμα-

Κοινοτήτων της 22ας Ιουλίου 2009, «σχετικά με την εφαρμογή της

τος, βάσεις αποσκευών, κ.ο.κ., έχει επιτύχει να ανεβάσει κατά πολύ

οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

των πήχη των αξιώσεων, προσφέροντας καινοτόμες, οικονομικές και

λίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακές

όμορφες λύσεις.

ψυκτικές συσκευές», η σταδιακή εφαρμογή του οποίου άρχισε από την 1η Ιουλίου 2010.

Dometic miniBars

Τα Dometic minibars διατίθενται σε χωρητικότητες 23, 30, 40 και 60 Η πρόδρομος της

λίτρων και έχουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας Fuzzy logic II, ηλε-

σουηδικής εταιρίας

κτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας ψύξης, μοναδικό σύστημα ελέγ-

Dometic, η Electrolux

χου της απόδοσης της ψυκτικής μονάδας με ηλεκτρονικούς αισθητή-

εφηύρε την τεχνολο-

ρες, διάγνωση της λειτουργίας τους μέσω LED, εσωτερικό φωτισμό

γία ψύξης, και κατα-

LED, με αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας και πιστοποιητικά πρότυ-

σκεύασε τα πρώτα

που ποιότητας ISO 9001 και περιβάλλοντος ISO 1400. Επιβεβαιωμένα,

ψυγεία στον κόσμο

πετυχαίνουν την πιο χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με τα

το 1925. Σήμερα,

ISO 7371 και DIN 8950, τόσο από το Ινστιτούτο Θερμοδυναμικής και

είναι ο μεγαλύτε-

Τεχνολογίας Ψύξης του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης, όσο και από

ρος κατασκευαστής

το γερμανικό περιοδικό «Hotel & Technik Magazine».

minibars, παγκοσμίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 20 χρόνια,

76 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το μοντέλο HiPro 3000 (30 λίτρων) έχει


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

κατανάλωση μόνο 0,6 kWh/24h, με αποτέλεσμα το ετήσιο κόστος λει-

έχει πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι, κλειδαριά και τζάμι που προστα-

τουργίας του να είναι 32 ευρώ (0,15 ευρώ ανά kWh), ενώ το ετήσιο

τεύει τα κρασιά από το φως.

κόστος λειτουργίας ενός ανταγωνιστικού minibar που καταναλώνει 1,43 kWh/24h είναι 78 ευρώ. Έτσι, για κάθε δωμάτιο εξοικονομούνται 46 ευρώ, δηλαδή, για ένα ξενοδοχείο 100 δωματίων συνολικά εξοικο-

Σύστημα κλειδαριάς ασφαλείας για πόρτες δωματίων ξενοδοχείων Τα νέα συστήματα κλειδα-

νομούνται 46.000 ευρώ σε μία δεκαετία.

ριών ασφαλείας της Dometic

Dometic minisafes

συνδυάζουν άψογα τη σύγ-

Η σειρά prosafe των Dometic minisafes είναι πολύ φιλική στο χρήστη

χρονη σχεδίαση, υψηλής

και τον ξενοδόχο και ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει μέγιστη

αισθητικής, με την τεχνο-

ασφάλεια. Τα prosafe κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της Dometic

λογία αιχμής του ελέγχου

στην Ισπανία, σε ποικιλία μεγεθών, από ανθεκτικό ατσάλι, βάφονται με

πρόσβασης. Η λειτουργία

υγρή βαφή, η πόρτα τους κόβεται από το υπόλοιπο πλαίσιο με laser και

τους είναι απλή και ασφα-

είναι κολλημένη με τους μεντεσέδες χωρίς δυνατότητα αντικατάστα-

λής. Υπάρχουν δύο τύποι ηλε-

σής της (burglar proof). Διατίθενται σε ποικιλία διαστάσεων (για lap

κτρονικών συστημάτων. Το

top 15” και 17”), ενώ μπορούν να κατασκευασθούν κατά παραγγελία

δοκιμασμένο και αποδεδειγ-

σε οποιαδήποτε διάσταση. Διαθέτουν εξελιγμένο σύστημα ελέγχου και

μένο ασφαλές σύστημα SmartCard με microchip στην κάρτα και το πρω-

εκτύπωσης των τελευταίων ανοιγμάτων (audit trail) και anti tamper

τοποριακό RFID σύστημα με αισθητήρα προσέγγισης της κάρτας.

system για πρόσθετη ασφάλεια, ενώ κατά παραγγελία διατίθενται με

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα Dometic υπάρχουν στην

πρόγραμμα ενοικίασης (rent code).

ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας www.dometic.com.

Μεταξύ των ελληνικών ξενοδοχείων που εμπιστεύτηκαν τα minibars και minisafes Dometic, είναι το ξενοδοχειακό συγκρότημα COSTA NAVARINO

Άλλα προϊόντα

της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., το BLUE DOMES του ομίλου Μήτση στην Κω, το GRAN

Παράλληλα, η εταιρία Πολυεύθυμος Σαμαράς διαθέτει πλήθος άλλων,

MELIA της εταιρίας Δάιος στην Κρήτη, το THE MET του ομίλου Χανδρής

επώνυμων προϊόντων για τον εξοπλισμό των δωματίων, μεταξύ των

στη Θεσσαλονίκη, το LAGGAS BEACH στην Κω, το PRINCESS ANDRIANA

οποίων, περιλαμβάνονται:

στη Ρόδο, το AVRA IMPERIAL στα Χανιά, το ROBINSSON CLUB KALIMERA

• Στεγνωτήρες μαλλιών της ελβετικής Valera, καθώς και μεθυντικοί

CRETE, το MYKONOS PARADISE, τα ξενοδοχεία του ομίλου ATLANTIKA

καθρέφτες. • Στεγνωτήρες μαλλιών τοίχου και χεριών της γαλλικής εταιρίας JVD,

σε Ρόδο και Κρήτη, κ.λπ..

πτυσσόμενες βάσεις αποσκευών, ξύλινες ή μεταλλικές, βραστήρες και

Dometic Wine Cellars

δίσκοι σερβιρίσματος και πολλά άλλα είδη εξοπλισμού. Εξειδικευμένη σε απαιτητικές λύσεις ψύξης, η Dometic κατασκευάζει τα Wine Cellars, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και σύμφωνα με τα πρότυπα ISO

• Πτυσσόμενα συστήματα σιδερώματος της ολλανδικής εταιρίας Bentley. • Ε πιδαπέδια σταχτοδοχεία, κ.ά..

ποιότητας 9001 και 14001. H νέα σειρά

Πελατολόγιο

ψυγείων κρασιών Dometic D διαθέτει

Η εταιρία Πολυεύθυμος Σαμαράς - Αφοι Σαμαρά, πέραν της αποδε-

δυο ξεχωριστές ζώνες ψύξης για λευ-

δειγμένα υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και λειτουργικότητας των

κά και κόκκινα κρασιά. Η θερμοκρασία

προϊόντων της, προσφέρει διαρκή τεχνική υποστήριξη στους πολυά-

στις δυο ζώνες ρυθμίζεται ανεξάρτητα

ριθμους πελάτες της και αυτό της δίνει το πλεονέκτημα της ανάπτυξης

και με ακρίβεια από 5 μέχρι 22οC. Τα

μακροχρόνιων συνεργασιών με τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσί-

τρία μοντέλα ψυγείων είναι χωρητικό-

δες, όπως: ΤΕΜΕΣ ΑΕ, Δάιος ΑΕ, όμιλος Μήτση, όμιλος Μαντωνανάκη,

τητας 128, 62 και 23 φιαλών κρασιού.

όμιλος Διβάνη, Grecotel, Capsis Hotels, Mamidakis Hotels, Astir Palace

Τα μικρότερα μοντέλα χωρητικότητας

Vouliagmeni, Athenaeum Intercontinental, Μεγάλη Βρετανία, Ledra

62 και 23 φιαλών έχουν ύψος 86,5 εκ.

Marriott, Macedonia Palace, τα ξενοδοχεία The Met και Metropolitan

και είναι ιδανικά για τοποθέτηση κάτω

του ομίλου Chandris, Club Hotel Casino Loutraki, Sofitel Athens Airport,

από τον πάγκο. Όλα τα μοντέλα είναι πλήρως εξοπλισμένα με συρό-

Holiday Inn, Elounda Beach, King George, Olympia Riviera, Maris Hotels,

μενα ράφια με πρόσοψη αλουμινίου, στην οποία μπορούν να τοποθε-

Aquis, Sheraton Sofia, Atlantika, Aquila, όμιλος Χατζηλαζάρου, όμιλος

τηθούν ετικέτες για τα αποθηκευμένα κρασιά. Η γυάλινη πόρτα τους

Airotel, Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΣΠΕΡΙΑ, κ.λπ.. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

77
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τουριστική εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα 31

32

3

Προγράµµατα σπουδών πιστοποιη-

34

µένα από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (UNWTO) και κυρίως καταξιωµένα στη συνείδηση των επαγγελµατιών του τουρισµού, προσφέρει ο εκπαιδευτικός όµιλος LE MONDE.

31

32

3

Ένα βασικό στοιχείο διαφοροποίησης του εκπαιδευτικού ομίλου LE

άμεσο συγκριτικό πλεονέκτημα για τον ελληνικό τουρισμό.

MONDE από τις υπόλοιπες σχολές είναι η αποκλειστική εξειδίκευση στις

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπαιδευτικός όμιλος LE MONDE αποτελεί

τουριστικές, ξενοδοχειακές και γαστρονομικές σπουδές, με καινοτόμα

μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) από το 1999

προγράμματα σπουδών και σεμινάρια που συναντώνται στις πιο κατα-

και μέλος του ΣΕΤΕ από το 1996.

ξιωμένες σχολές της Ευρώπης.

Οι ειδικότητες που οδηγούν σε πτυχίο μετά από διετή φοίτηση και αντι-

Επίσης, υλοποιώντας μια τεράστια επένδυση για τα δεδομένα της του-

στοιχούν σε επίπεδο ΙΕΚ είναι:

ριστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ο εκπαιδευτικός όμιλος LE MONDE

• Hotel Management - Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

στεγάζεται πλέον σε ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα εκπαιδευτι-

• Tourism Management - Τουριστικό Πρακτορείο

κό κέντρο 6.500 m2, που αποτελεί το επιστέγασμα της εμπειρίας 17 ετών

• Chef - Επαγγελματική Μαγειρική

του εκπαιδευτικού ομίλου LE MONDE στην οργάνωση και διαχείριση προ-

• Pastry Chef - Επαγγελματική Ζαχαροπλαστική - Αρτοποιία

γραμμάτων εκπαίδευσης στον τουρισμό και τη γαστρονομία.

Όλες οι ειδικότητες περιλαμβάνουν εργαστηριακά και θεωρητικά μαθή-

Οι νέες εγκαταστάσεις βρίσκονται δίπλα στον άξονα της οδού Πειραιώς

ματα, τα οποία πραγματοποιούνται στις ειδικά διαμορφωμένες εγκατα-

και ακριβώς απέναντι από τον ΗΣΑΠ Μοσχάτου, προσφέροντας εύκολη

στάσεις της σχολής που διαθέτουν εξοπλισμένα εργαστήρια μαγειρικής

πρόσβαση σε σπουδαστές από όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

και ζαχαροπλαστικής καθώς και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος LE MONDE έχει φιλοξενήσει διακεκριμένες

O εκπαιδευτικός όμιλος LE MONDE εξασφαλίζει άμεση επαγγελματική

προσωπικότητες από το χώρο του τουρισμού και της γαστρονομίας,

αποκατάσταση σε όσους επιλέξουν να ενταχθούν άμεσα στην τουρι-

στο πλαίσιο της σειράς Hotel and Tourism Professionals’ Lectures, μιας

στική αγορά.

σειράς διαλέξεων που σκοπό έχει να φέρει σε επαφή τους σπουδαστές

Το Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας οργανώνει και συντονίζει την

τουριστικών σπουδών με επαγγελματίες του χώρου που μεταγγίζουν

αμειβόμενη πρακτική των σπουδαστών και συστηματικά προωθεί τους

ιδέες και γνώσεις από την πολύτιμη εμπειρία τους.

σπουδαστές και αποφοίτους σε θέσεις εργασίας, στα καλύτερα ξενοδο-

Παράλληλα, καθηγητές του εκπαιδευτικού ομίλου LE MONDE μεταβαίνουν

χεία και τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.

κάθε χρόνο στη γαλλική σχολή Ferrandi, για να παρουσιάσουν σεμινάρια

Νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο.

ελληνικής γαστρονομίας, ενώ η ελληνική γαστρονομική παράδοση παίρσπουδών που αναδεικνύει τη δημιουργική ελληνική κουζίνα και τη μετα-

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών MONDE du TOURISME

τρέπει σε σύγχρονο τουριστικό προϊόν, το οποίο μπορεί να αποτελέσει

Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης, που απευθύνονται σε αποφοίτους

νει «σάρκα και οστά» στον εκπαιδευτικό όμιλο LE MONDE ως αντικείμενο

80 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

34


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

τουριστικών σχολών και επαγγελματίες του χώρου, είναι:

στάσεις της σχολής Ferrandi.

• Eurochef - Μετεκπαίδευση στην επαγγελματική μαγειρική

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες

• Europastry Chef - Μετεκπαίδευση στην επαγγελματική ζαχαροπλαστι-

λαμβάνουν Advanced Professional Diploma in Culinary Arts, αναγνωρι-

κή & αρτοποιία

σμένο από τον εκπαιδευτικό όμιλο LE MONDE και τη γαλλική σχολή. Το

Τα προγράμματα αυτά είναι εξάμηνης διάρκειας, ξεκινούν κάθε Νοέμ-

πρόγραμμα διακρίνεται σε μαγειρική και ζαχαροπλαστική.

βριο και στοχεύουν στην απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και εμπει-

35

Ταχύρρυθμα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών MONDE du TOURISME

36

• Intensive Chef Course To πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ερασιτέχνες που επιθυμούν να μάθουν τις επαγγελματικές τεχνικές μαγειρικής, αλλά και τους επαγγελματίες που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Τα μαθήματα είναι 100% εργαστηριακά, το οποίο σημαίνει ότι σε όλα τα μαθήματα οι ίδιοι παρασκευάζουν τις συνταγές βήμα - βήμα και στο τέλος δοκιμάζουν το γευστικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Τα μαθήματα διεξάγονται σε επαγγελματικό εργαστήριο, εξοπλισμένο με όλες τις συσκευές και τα επαγγελματικά

35

σκεύη. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να προσδίδουν αξία

36

στις πρώτες ύλες, αναδεικνύοντας τα γευστικά τους προ-

ρίας πάνω σε ειδικότητες που έχουν μεγάλη ζήτηση στις επισιτιστικές

τερήματα σε πιάτα πρωτότυπης γαστρονομικής σύνθεσης, πάντα υπό

επιχειρήσεις.

την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών μαγειρικής - chefs της σχο-

Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών MONDE du TOURISME

λής LE MONDE. Η διάρκεια του κύκλου είναι περίπου 6 εβδομάδες και τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα.

Επίσης, ο εκπαιδευτικός όμιλος LE MONDE προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης, τα οποία μετά από επιτυχημένη

• Cucina Italiana

παρακολούθηση οδηγούν στην απόκτηση αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

Εντατικό πρόγραμμα με ειδίκευση στην ιταλική κουζίνα. Όλες οι τεχνι-

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα και η συνο-

κές και οι μέθοδοι της ιταλικής κουζίνας, όπως επίσης και οι αυθεντικές

λική διάρκεια των προγραμμάτων είναι 6 μήνες.

ιταλικές συνταγές παρουσιάζονται σε αυτό το εξειδικευμένο εντατικό

Με την απόκτηση του τίτλου σπουδών οι απόφοιτοι των προγραμμάτων

πρόγραμμα, που απευθύνεται στους λάτρεις της ιταλικής γαστρονομί-

μπορούν να εργαστούν σε εστιατόριο ως υπεύθυνοι διαχείρισης εστια-

ας. Το πρόγραμμα είναι επίσης 100% εργαστηριακό.

τορίου και ως sommeliers.

Η διάρκεια του κύκλου μαθημάτων είναι 4 εβδομάδες, δύο φορές την

• Bar & Restaurant Management - Διεύθυνση Εστιατορίου

εβδομάδα.

• Sommelier - Οινοχόος • Advanced Professional Programme in Culinary Arts. Ιδιαίτερη αναφο-

Σεμινάρια γαστρονομίας για ερασιτέχνες και επαγγελματίες Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών MONDE du TOURISME

ρά πρέπει να γίνει στο νέο αυτό πρόγραμμα που διοργανώνεται από τον

Στον εκπαιδευτικό όμιλο LE MONDE πραγματοποιούνται σειρές τρίω-

εκπαιδευτικό όμιλο LE MONDE σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη γαλλική

ρων αυτοτελών σεμιναρίων για όσους ενδιαφέρονται για τη μαγειρική,

σχολή γαστρονομίας, Ferrandi.

τη ζαχαροπλαστική και το κρασί:

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα γαστρονομικής εξειδίκευσης 8 εβδομά-

Τα σεμινάρια είναι τα εξής:

δων, το οποίο απευθύνεται σε απόφοιτους γαστρονομικών σχολών και

Food Professionals - Σεμινάρια γαστρονομίας για επαγγελματίες

σε επαγγελματίες με επαρκή εργασιακή εμπειρία. Το πρόγραμμα απο-

Food Friends - Σεμινάρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής για ερασι-

τελείται από 100% εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται από

τέχνες

καταξιωμένους Έλληνες και Γάλλους chefs στην Αθήνα, στις εγκαταστά-

Wine Friends - Σεμινάρια για τους φίλους του κρασιού

σεις του εκπαιδευτικού ομίλου LE MONDE και στο Παρίσι στις εγκατα-

www.lemonde.edu.gr

• Bartender

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

81


www.landscape-roidis.com


年 鉴


ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH TOY ΞENOΔOXEIAKOY EΠIMEΛHTHPIOY

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

MHNIAIO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO KAI EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO - TEYXOΣ 189 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 - 6,00 €

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ To Kαρπενήσι «προχωρά»...

ΤΕΥΧΟΣ 189

LE MONDE: Οι κορυφαίοι των τουριστικών σπουδών ΔΙΕΘΝΕΣ: ΑΒΤΑ: Η Ελλάδα κυριαρχεί στις προτιμήσεις των Βρετανών ΘΕΜΑ: Τα social media στην «υπηρεσία» του Tουρισμού

Χ Ρ年Η鉴Μ Α & Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΝΑ: ΒΑΤΗ HOUSE

O Λ ΓΑ Κ Ε ΦΑ ΛΟ Γ Ι Α Ν Ν Η Η Ελλάδα είναι και πάλι «μόδα»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.