Page 1

ΔIANEMETAI ΔΩPEAN ΣTA MEΛH TOY ΞENOΔOXEIAKOY EΠIMEΛHTHPIOY

ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

MHNIAIO MHNIAIO MHNIAIO TOYPIΣTIKO TOYPIΣTIKO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO OIKONOMIKO OIKONOMIKO KAIKAI KAI EΠIXEIPHMATIKO EΠIXEIPHMATIKO EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO ΠEPIOΔIKO ΠEPIOΔIKO - TEYXOΣ - -TEYXOΣ TEYXOΣ 143190 -147 NOEΜΒΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 2009 2013 - 6,00 - 6,00 - €6,00 € €

ΘΕΜΑ ΤτΕ: Με αρνητικό πρόσημο έσοδα και αφίξεις το 2012 ΘΕΜΑ HORECA 2013: Πρώτη και με διαφορά... ΘΕΜΑ Ελατοχώρι: Ένα «δυνατό» brand name στα Πιέρια ΘΕΜΑ ΙΟΒΕ: Έτσι θα ανακάμψει η ελληνική Οικονομία


ΙΤΑΛΙΚΟ

 7 ηµέρες

οδικ

ΠΑΝΟΡΑ

Kαλοκ

ΑNKOΝΑ ώς - ακτο - ΒΕΝΕ ΤΙΑ - ΦΛΩ πλοϊκώς ΡΕΝΤΙΑ Τιµή ανά - ΒΑΤΙΚΑΝ άτοµο Ο - ΡΩΜ από 495 1η ηµ: Η - ΠΟΜ € ΒενετίαΑναχώρηση ΠΗΙΑ ΜΠΑΡΙ πόλης) (περιήγηση)- Εν πλω - 2η - Ρώµ - Ποµπηία η - 5η - 4η ηµ: Βενεηµ: Αγκώνα ηµ: - Βενε τία - Μπά τία - 3η ρι - Εν Ρώµη (περιήγη- Φλωρεντ ηµ: πλω ία 7η ηµ: ση πόλης) (περιήγηση Εν πλω - 6η ηµ: - Επισ  τροφή. Ρώµη

ΚΩΝΣΤΑ

7 ηµέρες

οδικ

ΜΑ

ΝΤΙΝΟ

ΥΠΟΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤ ώς ΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΟΙΑ - ΠΡΟΥ ΣΑ - ΣΜΥΡ ΝΗ - ΕΦΕΣ Τιµή ανά ΟΣ - ΠΕΡΓ άτοµο ΑΜΟΣ από 339 1η ηµ ΑÚΒΑΛΙ : € Kων/πολΑθήνα - Λαµ πολη - η (προαιρε ία - Βόλος Σµύρνη 4η ηµ: Kων τική στην ΠρίγΘεσ/νίκη σταν Κων/πολ κιπο) τινούπο - 7η ηµ: Έφεσος - 3η η - 2η λη - Αθήνα. Τσανάκαλε Κουσάντασι - Προύσα ηµ: Κωνσταν ηµ: - Σµύρ - Θεσσαλο - 6η ηµ: νη - 5η τινούΣµύρ νίκη Λάρισα νη - Τσανάκαηµ: - Βόλο ς - Λαµ λε  ία

ΣΙΚΕΛΙΑοδικ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΛΛΑ∆Α

ώς - ακτο ΜΠΑΡΙ - ΤΑΡΑ πλοϊκώς ΝΤΟ - ΜΕΣ - ΜΟΝΡΕΑΛ ΙΝΑ - ΤΙΝ∆ Ε Τιµή ανά - ΑΚΡΑΓΑΣ - ΣΥΡΑ ΑΡΗ άτοµο ΚΟΥΣΑ - ΚΕΦΑΛΙ∆ΙΟΝ από 639 - ΚΑΤΑ 1η ηµ: ΝΙΑ - ΑΙΤΝ- ΠΑΛΕΡΜΟ € - Μεσ Αναχώρηση Α - ΤΑΟΡ ίνα ΜΙΝΑ νια/Ακράγ - Κατάνια - Εν πλω - 2η (Αίτνα-Τα αντα - 5η - 3η ηµ: Κατά ηµ: Μπάρι/Μ ηµ: Κατά νια/Π πρίντεζι ορµί - Μπά νια/Συρακ αλέρµο - Τάρα ρι/Μπρίννα) - 7η ηµ Κατά ούσες 4η ηµ: Κατά ντο τεζι Εν πλω νια - Μεσ ίνα - 6η ηµ: Κατά - 8η ηµ: Εν πλω Ρήγιο - Τάρα νια  - Επισ τροφή. ντο 7

ΚΟΡΣΙΚΗ

ηµέρες

Τιµή ανά

αεροπο

άτοµ

ρικώς

Τμήμα

Τιµή ανά

Strato

m ee ts

sim pl ici

ty ...

s Vassi

Αθήνα Αθήνα

tel

Parthen

on Ho

Αθήνα

Achaia

Πάτρα

Patras

Πάτρα

Smart

Malac

Ερέτρια

Galaxy

Καβάλα

tel

Beach

onda Be

Hotel

ΡΩΜΗ

tel Τιµή ανά

dros Ho

Hotel

Ο

άτοµ

/ 4, 5 ηµέ

ρες

/ 4, 5,

* * άτοµ ***

6 ηµέρες

Millenn

ium Πρ οορι

σµοί

αερ

οπορικώ ο από 1η ηµ: 489 € ς - 3η ηµ:Πτήση για Ρώµ αιρετική Προαιρετική η, ξενάγηση πόλη - 6η ηµ: Νάπολη, Ποµεκδροµή για Φλω ς - 2η ηµ: Πτήση πηία Bατικανό ρεντ επιστροφ - 5η ηµ: Ρώµη, ία - 4η ηµ: ής. Προ ηµέρα ελεύθερη-

****

* * **

Hotel

αίρι στ ο ΕΞΩΤΕ ΡΙΚΟ - DISNEY

ο από αεροπο 1η ηµ: 425 ρικώς ΒρετανιΠτήση για Λονδ € Γουίνσδοκού Μουσείο ίνο, ξενά εκδροµή ρ-κρουαζ υ - 2η ηµ: γηση πόλης στην Οξφ ιέρα στον Ελεύθερη & επίσκεψη Τάµε - 3η όρδη, Στράτφορση - 4η ηµ: ηµ: Πύργος ντ - Πτήσ Προαιρε τική η επισ τροφής. 

likos Ho

Alexan

ο από Εκδηλώ 1η ηµ: 1.090 σεων € - Αιάκ Mιλάνο - Γένο ειο ∆ο ρυλ - 4η ηµ: - 3η ηµ: Αιάκβα - 2η ηµ: αίο υ 10- Αιάκ Αιάκειο - Σαρ ειο - Κόρ Γένοβα -115 12 Λιβόρνο ειο 21 Μπα Aιάκειο - 5η ηµ: Αιάκτένε - Μποτε - Αιάκειο .στιά (περ - Πλ Μα - Γένο νιφά βα -7η ειο - Καρζές τσιο (προ ιήγηση πόλη βίλη ηµ: Γένο αιρε - Κάλβι ς) βα - Μιλά - Αιάκ τική εκδρΑθή  Τηλ οµή) να ειο - 6η νο . 210 - Πτήσ ηµ:   η επισ640 0 720 τροφής. Fax 210     640     0 750    l e s  s a   @ i r o    a t e l .  g   w w r  w . a    r o t e l  i   .gr        

... w he n lu xu ry

άτοµ

ΛΟΝ∆ΙΝ

ΜΑ ∆ΑΛΜ ΑΤΙΑΣ

ΒΕΝΕΤIΑ οδικώς - ακτο πλοϊκώς - ΜOΣΤΑΡ- ΤΕΡΓEΣΤΗ - ΝΤΟΥΜΠ - ΟΠAΤΙΑ ΡΙEΚΑ ΡOΒΝΙΚ Τιµή ανά - ΤIΡΑΝΑ - ΛIΜΝΕΣ ΠΛIΤ άτοµο ΒΙΤΣΕ από 619 1η ηµ: ΣΠΛIΤ € ΑδριατικΑναχώρηση - Λίµν ή) - 3η ηµ: - Εν πλω - 2η ες - Μόσ Πλίτβιτσε Βενετία - Οπά ηµ: Εν πλω ταρ πόλης) - Ντουµπρ- Μπίογκραντ τια - 4η ηµ: (κρουαζιέρα Τίρανα - 7η ηµ: Ντουόβνικ - 6η - 5η ηµ: Μπί Οπάτια - Ριέκστην - 8η ηµ: ογκρ µπρόβνι ηµ: Nτου µπρόβνι αντ - Σπλα Τίρανα-Θ κ (Κότ ίτ κ (περ εσ/νίκη ορ, Ρισά - 9η ηµ: ν, Χέρτσεγκιήγηση Θεσ/νίκη Νόβι)  - Επισ τροφή. 8

ηµέρες

Τιµή ανά

- ΣΜΥΡ ΝΗ

ΠΑΝΟΡΑ

9 ηµέρες

ΠΑΡΙΣΙ

ο από / 4, 5, 6 1η ηµ: 519 € ηµέρες 3η ηµ: Πτήση για Παρ αεροπο ρικώς - 4η ηµ:Βερσαλλίες ίσι - 2η ηµ: πάρκο Disneyland - προαιρετική Λούβρο-περ Αστερίξ - 5η ιήγη κρου - 6η ηµ: ηµ: προαιρε αζιέρα στο ση πόλης Πτήση τική επιστροφ εκδροµή Σηκουάνα στο ής.

ΒΑΡΚΕΛ

Τιµή ανά

άτοµο

ΩΝΗ / 5

από

1η ηµ: 440 *αιρε * τικά * Πτήσ * η για Βαρ €

ηµέρες

αεροπο

ρικώς

ηµέρα Montserrat, κελώνη, ξενά γηση - Φιγκ - 4η ηµ: Προ Οινοποιείο έρες αιρετική Torres πόλης - 2η Πτήση επιστροφξενάγηση - 3η ηµ: Ελεύ ηµ: Προπόλης ής. - 5η ηµ:θερη Χιρόνα

***

ach HoΑΓ tel ΓΛΙΑ

* * * - ΣΚΩΤ ΙΑ

Τιµή ανά

άτοµο

/7

ηµέρες από 1.09 1η ηµ: αεροπο 0€ ηµ: ΈξεΛονδίνο - Σόλζ ρικώς τερ - Τίντ µπερι - Κάερλεο - Στόο αγκελ ν- 3η ηµ: υνχεντζ - Μπρ - Έξετερ έκον Αββαείο Γουίνσδο Μπίκονς Τίντερν Έξετερ - Γκλά - 2η προαιρε ρ - Λονδίνο - Κάρντιφ Κάρντιφ - 4η στονµπερ - 5η ηµ: ι ηµ: - Πτήσ τικός νυχτ - 6η ηµ: Λονδ Κάρντιφ Κάρντιφ εριν η επισ - Μπα τροφής. ός γύρος ίνο, ξενά θγηση πόλης - 7η ηµ: πόλης, Λονδίνο  ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝ /7 - ΣΑΝ ΤΡΟΠ ΕΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ ηµέρες αερ Ε - ΜΟΝΑΚΟ οπο Τιµή ανά - ΣΑΝ ΡΕΜΟρικώς άτοµο - ΜΙΛΑΝΟ από 895 1η ηµ: Μιλάνο € Κάννες - 2η ηµ: Μιλά - Μου - Σαν Πωλ σείο αρω Ντε Βανς νο - Σαν Ρέµο 6η ηµ: - Κάνν Κάννες µάτων - Μον - Νίκαια Μιλάνο - Σαν Τροπ ακό - 5η Βιλ Φρα ες - 3η ηµ: νς - 4η - Πτήσ ηµ: έ - Πορ η επισ τ ΓκριµόΚάννες - Μασ ηµ: Κάννες τροφής. σαλί - 7η ηµ:  Kάννες α                                                

ΚΥΑΝΗ

ΑΚΤΗ

«Η πολυτέ λεια δεν είν αι

                                                                                                                                       









OU

Eνοικαζ

πλισµός

s Αν Υπεύθυ τωνόπουλ ος νος Πω λήσεω ν

Αγν ώστ ου Τηλ . 210 Στρ ατιώ τη 57 • Fax: 210 9563 748, 210 Καλ λιθ έα • Αθή να 9563 710 9563 396 • 176 • Email: • Κιν 73 nikosd@ hol.gr • ww . 6977 634379 w.xeniah ellas.gr

Fanis St

Executi

athogi

ve Ma

nager

όµενα ∆ω Rooms µάτια to

let Παραλία Λουτρ. Θε ρµής 81 Τηλ. 22 510. 712 1 00 Μυτιλήν 17, 22 η Κιν. 69 510. 71145 3. 646. 2683 e-mail. akrogiali atherm i@yaho o.gr

Ιωάννη

Α" κρογιαλ

Καλοκ

αίρι 2

010

Moíáäéêïß ðñïïñé óìïß όλο τον χρόνο

P

GR

ιακός Εξο

πλέον ακριβή »

GR

Ξενοδοχε



OU

P

ιά"

annopo

ulos

Lagana s, Tel.: (+3 GR-291 00 Zakynt 0) 26950 hos e-mail: manag 52310-4, Fax er@zan Athens (+30) tep Offi Tel.: (+3 ce: 1 Omirou arkhotels.gr 26950 51949 0) 210 934346 Str., Nea Sm 8, Fax yrn (+30) 210 i, GR-17121 Athens 935651 2

(ΣΕΡ

POO L B AR ΤΑΙ SNA ΑΠΟ ΤΙΣ CK 13:0 0 ΜΕ

ΒΙΡΕ

ΧΡΙ

ΤΙΣ

19:0 ΣΑΛ ● ΝΤΟ 0) ΜΑ ΤΑ ΑΤΕ Σ ΜΕ ΠΙΠ ΚΑΠ ΑΡΗ ΕΡΙΑ , ΑΓΓ , ΚΡΕ ΟΥΡ ΛΙΚ Η ΜΜ Ι ΚΑΙ ΣΑΛ ΦΕΤ Α...ΥΔΙ , ΠΟΛ ΑΤΑ ΜΕ ΚΟΤ ΚΑΙ ...... ...... ΤΟ ΕΛΙ ΠΑΡ ΟΠΟ ...12 ,00€ ΑΣ, ΜΕΖ ● ΑΝΘ ΥΛΟ ΑΝΑ ΟΤΥ ΑΝΑ ΜΕΙ ...... ...... , COT ● ΣΠΙ ΡΟ ΚΑΙ ΚΤΗ ΤΙΚ ΟΣ ...... 13,0 TAG E CHE VIN AIG ΣΑΛ ΑΤΑ ΚΑΠ 0€ ESE ΜΕ PRO RET TE ΝΙΣ ΤΟΣ ΝΤΟ SCIU ΤΟΝ ΜΑ ΤΑΣ ΜΕ ΣΑΛ TTO ΝΟΣ ΜΕ ΝΤΟ ...... ...... , ΤΣΑ ● ΣΟΛ ΜΕΛ ...... 14,0 ΜΑ ΤΑ ΟΜ ΟΣ ΙΟΥ , CON 0€ ΑΝΗ GRA FÍÍ ...... ΘΟΥ “GR AVL AX” ...... ...... & ΜΟ VLA X” ΥΣΤ ΑΡΔ” 14,0 0€ ΑΣ. ...... ΟΡΕ ...... .....1 ● ΡΟΛ ΚΤΙ 4,00 € ΑΚΙ ΚΑ BAC ON ΚΑΙ Α ΜΕΛ ΙΤΖ ΑΝΑ ΣΑΛ ΤΣΑ Σ ΓΕΜ ΝΤΟ ● ΧΤΑ ΜΑ ΤΑΣ ΙΣΤΑ ΜΕ ΚΑΠ ΠΟΔ ΑΡΗ ...... ...... ΤΥΡ Ι, Ι SAU , ΞΥΔ TÉ ● ΚΑΛ ...... 12,0 Ι ΚΑΙ É ΜΕ ΘΥΜ ΑΜ ΑΡΑ 0€ ΑΡΙ ......ΕΛΙ ΕΣ, ΚΙΑ ● ΠΙΚ ...... ΤΗΓ ΑΝΤ ...... 16,5 ΑΝΙ ΤΑ ΙΚΕ Σ ΜΕ ΓΛΥ ΤΑ. ...... 0€ ΦΤΕ ΡΟΥ ...... .....1 ΚΟΞ ΙΝΗ ΓΕΣ 5,50 € ● TOR ΣΑΛ ΤΣΑ ......ΚΟΤ ΟΠΟ TILL ΚΑΙ AS ΓΕΜ ...... ...... ΥΛΟ Υ ΣΑΛ ΙΣΤΑ ΤΣΑ 13,0 0€ ΜΑ ΝΓΚ ΜΕ ΚΟΤ ● ΠΑΤ ΟΠΟ Ο... ...... ΕΛΑ ΑΤΕ ΙΟΛ ΑΔΟ Σ “AI ...... ...13 ΥΛΟ AIO LI”Μ ● ΟΜ Υ ΚΑΙ OLI ”ΜΕ ,00€ Ε ΜΑ ΕΛΕ ΤΑ ΣΚΟ ΓΙΟ ΡΔΟ ΤΗΣ ...... ...... ΝΕΖ Α ΑΡΕ ΣΚΕ ...... 10,0 ΙΑΣ ΣΑΣ 0€ ...... ...... ● SPA ...... GHE ΖΥΜ 11,0 0€ TTI ΜΕ ΑΡΙ ΦΡΕ ΣΚΙ ΚΑ Α ΝΤΟ ● SPA ΜΑ ΤΑ GHE TTI BOL ΚΑΙ ΒΑΣ ΙΛΙΚ OGN ● ΠΕΝ ESE ...... Ο Ο... ...... ΝΕΣ BAC ON ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΕ ...... ...... ...... .. 13,0 0€ ΜΑ ΓΑΛ 14,0 0€ ΜΑ ΝΙΤ ΑΡΙ Α... Α ...... ΑΚΤ ΟΣ, ...... ...14 ,00€ ΣΑΝ ● ΠΑΡ ΤΟΥ ΑΔΟ ΣΙΑ ΜΟ ΤΣΑ ΙΤΣ ΡΕΛ Α, ΚΗ CHI APA ΡΟΚ ● FOC Α ΚΑΙ TTA ΜΕ ACC ΠΕΣ ΝΤΟ IA ΜΕ ΜΑ ΤΑ. ΤΟ ΒΑΣ ΚΑΙ ΨΗΤ ...... ...... ΙΛΙΚ ΟΥ, ΛΑΔ Ι ΤΡΟ Α ΛΑΧ ΑΝΙ ΚΑΠ ● ΠΟΛ ΥΣΠ .....1 ΑΡΗ ΥΦΑ 1,50 € ΟΡΗ , ΜΑ Σ.... ...... ΚΑ, ΠΑΡ ΜΠ ΑΓΚ ΡΟΥ ...... ..12, ΜΕΖ ΑΝΑ ΛΙ, ΕΤΑ ΚΡΕ ΜΜ ● ΜΑ 00€ ΜΕ ΥΡΗ ΥΔΙ ΚΑΙ ΣΟΛ ΟΜ ΜΠ ΑΓΚ ΚΑΙ Ο, ΤΥΡ Ι ΕΤΑ ΞΙΝ ΟΜ ΚΡΕ ΜΑΝΤΟ ΜΑ ΜΕ ΠΟΛ ΥΖΗ ...... ...... ΤΑ, ΘΡΑ ● TOA ΣΙΦ ΝΟΥΤΟ ΕΛΙ ΑΣ, ...... 12,5 ST ZAM ΝΤΟ ...... ...... 0€ ΠON ● ΠΑΤ ON & ...... 10,5ΜΑ ΤΑ ΤΥΡ ΙΙ..... ΑΤΕ Σ 0€ ΤΗΓ ΑΝΙ ...... ...... ΤΕΣ ...... .8,00 € ...... ...... 6,00 € ΕΠΙ ΔΟΡ ● ΤΑΡ ΠΙΑ ΤΑ ΣΟΚ ● CHE ΟΛΑ ESE ΤΑΣ ...... CAK ...... ...... E ΦΡΑ ● ΠΑΓ ΟΥΛ 12,0 0€ ΩΤΑ ΑΣ ...... ΑΣ. ΣΠΙ ...... .....1 ● ΣΟΡ ΤΙΚ Α... Α ...... ΜΠ Ε 1,00 € ...... ...10 ΣΠΙ ΤΙΚ ● ΓΛΥ Α ...... Α... ,00€€ ΚΑ ΗΜ ...... ...10 ΕΡΑ Σ.... Σ ...... ,00€€ ...... ..10, 00€ ● ΓΑΛ

Cafe


ISO

1 900

8

0 : 20

ISO

140

01 : 200

4


 

   είδη υγιεινής

υδροµασάζ

µπαταρίες

νεροχύτες

αµεα

επενδύσεις τοίχων

πισίνες

προφίλ

συστήµατα αποστράγγισης

καθαριστικά

σιλικόνες

CREATIVE ART WORKS

DESIGNCLUB

πλακίδια

ADVANCED CONSTRUCTION MATERIALS A

Eυστάθιος Κόκκινος & Σια Ο.Ε. Λεωφ. Aλ. Παπαναστασίου 41, 17341 Αγ. ∆ηµήτριος T. 210 9754055 F. 210 9763709 E. info@acm.gr




24

28

24. Σε πτώση τουριστικές αφίξεις και έσοδα το 2012 Με αρνητικό πρόσηµο, τόσο στο δείκτη των αφίξεων, όσο και των εισπράξεων, ολοκληρώθηκε το 2012, σύµφωνα µε στοιχεία για

Mηνιαίο Tουριστικό Eπιχειρηµατικό και Oικονοµικό Περιοδικό Tεύχος 190 - Φεβρουάριος 2013 Iδιοκτήτης: KAΠA ΣIΓMA ∆EΛTA A.E. Eκδότης-∆ιευθυντής: Kωνσταντίνος Στ. ∆εριζιώτης Νοµικός Σύµβουλος: Kωνσταντίνος Μηναιόπουλος Χρυσούλα Καρατζή ∆ιευθυντής Σύνταξης: Kώστας Τσαχάκης ∆ιεύθυνση Μarketing: Nικόλαος ∆εριζιώτης Art Director: Mαρία Παπαµαυρουδή Υπεύθυνη Web: Γεωργία Πουπάκη Γραφεία Aθηνών: Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταµόρφωση Tηλ. Κέντρο: 210 211 76 76, Fax: 210 211 76 77, http://www.money-tourism.gr, www.ksd.gr e-mail: sec@ksd.gr, info@ksd.gr Γραφεία Θεσσαλονίκης Yπεύθυνη: Eλένη Mακρίδου Aλεξάνδρου Φλέµινγκ 36, 546 42 Tηλ-Fax.: 2310 83 35 18

το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωµών, που έδωσε στη δηµοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

28. Ελατοχώρι: Ένα δυνατό brand name στα Πιέρια Σκαρφαλωµένο σε υψόµετρο χιλίων µέτρων, στα Πιέρια όρη, µε πλήθος φυσικών καλονών, κουλτούρα και παράδοση, το Ελατοχώρι, δικαίως, τελευταία, διεκδικεί θέση ανάµεσα στους κορυφαίους χειµερινούς προορισµούς.

30. DEROX: Εύκαµπτες δεξαµενές αποθήκευσης νερού ∆υναµικά την είσοδό τους στην ελληνική αγορά, συρρικνώνοντας το κόστος αποθήκευσης και δίνοντας λύσεις σε βιοµηχανίες, ξενοδοχεία, δηµόσιους οργανισµούς και ιδιώτες, έκαναν τα πρωτοποριακά συστήµατα αποθήκευσης νερού και υγρών DEROX.

32. INTEL WATER-HEAT SAVER: Εξοικονόµηση ενέργειας έως 50% σε θερµαινόµενες πισίνες Ένα νέο, πρωτοποριακό προϊόν, που «ακούει» στο όνοµα Heatsavr, εισήγαγε και διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά η εταιρία INTEL WATER Ε.Π.Ε..

36. HORECA 2013:

Η µεγαλύτερη και καλύτερη έκθεση στον κλάδο της ξενοδοχίας και της

µαζικής εστίασης Mε αυξηµένο, τόσο τον αριθµό των εκθετών, όσο και των επισκεπτών και µε πλήθος παράλληλες εκδηλώσεις πραγµατοποιήθηκε η 8η HORECA 2013, επιβεβαιώνοντας τη φήµη που έχει, ήδη, αποκτήσει ότι, πρόκειται για τη µεγαλύτερη έκθεση στον κλάδο της ξενοδοχίας και της µαζικής εστίασης, στην Ελλάδα.

42. Έτσι θα ανακτήσουµε τη χαµένη αξιοπιστία της χώρας ΣYN∆POMEΣ Eσωτερικού:................................................................80,00€ Φοιτητές-Σπουδαστές:...........................................40,00€ Eταιριών:................................................................... 100,00€ Kύπρου: . .................................................................. 100,00€ Eξωτερικού*: .............................................................90,00€ * Για Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδροµικά τέλη είναι € 6 ανά τεύχος. Για λοιπούς προορισµούς κατά περίπτωση.

Τις αδυναµίες της χώρας στην παρούσα αρνητική, οικονοµική συγκυρία ανέδειξε η 6η κατά σειρά δηµόσια συζήτηση µε θέµα «Πώς θα ανακτήσουµε τη χαµένη αξιοπιστία της χώρας;» του κύκλου υπό τον γενικό τίτλο «Ελλάδα: Μεταρρυθµίσεις, Ρήξεις, Τοµές», που διοργάνωσαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράµµατος Megaron Plus το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor, η Κίνηση Πολιτών και η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια-Ελλάς.


Espresso Cafe

Ρόφημα Σοκολάτας • Sweety • Bitter Cafeccino

Ρόφημα Σοκολάτας Bianca

Μηχανές Espresso

Υλικό για Frozen Yogurt

www.diakoumakos.gr Β. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Λένορμαν 75, 104 41 Αθήνα Tηλ: 210 5124 004 • Fax: 210 5124 477 e-mail: sales@diakoumakos.gr


καρτολόγος

Οργανισµός Τουριστικής Ανάπτυξης προ του Άθω

Στέλιος Σταυρίδης-ΤΑΙΠΕ∆

Γεώργιος Τσακίρης-Ξ.Ε.Ε.

Γιατί δεν πρόλαβε καλά-καλά να α-

Ακούραστος και δραστήριος ο πρόε-

ναλάβει και, ήδη, «τρέχουν» μια σει-

δρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητη-

ρά από διαγωνισμοί, ακολουθώντας

ρίου, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα

Χαλκιδικής ξεπερνά το 90% και σε

το μότο «αξιοποίηση της δημόσιας

μέλη του δ.σ. «τρέχει» μια σειρά από

πολλές περιπτώσεις κυμαίνεται σε

πρωτοβουλίες, με άξονα το καλό του

πολύ υψηλότερα επίπεδα.

περιουσίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Γιατί η αύξηση στο «τρίτο πόδι» της

κλάδου.

• Και με τη βούλα πλέον ο Σ.Ε.Τ.Ε. αναγνωρί-

ζόμενου του συνολικού ποσού αποζημίωσης

του διοικητικού δικαστηρίου της χώρας, όταν

στηκε ως κοινωνικός εταίρος με το Άρθρο

των μελών του και στους προστιθέμενους ως

το αίτημά της για αναβολή απορρίφθηκε από

37 του νόμου «Αντιμετώπιση της παραβατι-

άνω εκπροσώπους.

το δικαστήριο.

κότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην

3. Για τη διεύρυνση των συλλογικών οργάνω-

Ο Christopher Egleton, πρόεδρος της εταιρίας

αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμο-

νων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2

Minoan Group Plc., δήλωσε σχετικά: «Είμαστε

διότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-

απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης

πολύ ευχαριστημένοι με την εξέλιξη αυτή που

νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», που ψηφί-

του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

θεωρούμε ότι αντικατοπτρίζει τη νέα πραγμα-

στηκε στη Βουλή.

σης και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρ-

τικότητα στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα αυτό

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό «Αναγνώριση

μόδιου Υπουργού.

άλλωστε επανεπιβεβαιώνει την επιτάχυνση

Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-

4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της πα-

των διαδικασιών για τις στρατηγικές επενδύ-

ρήσεων (ΣΕΤΕ) ως ισότιμου κοινωνικού εταί-

ραγράφου 3 και όχι για διάστημα μεγαλύτερο

σεις στην Ελλάδα. Η προετοιμασία των απα-

ρου» προβλέπονται τα ακόλουθα:

των έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρό-

ραίτητων μελετών για την περιβαλλοντική

1. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επι-

ντος, το συλλογικό όργανο συνεχίζει να λει-

αδειοδότηση του έργου μας ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ στο

τουργεί νόμιμα ως έχει.

Δήμο Σητείας, συνεχίζεται. Μετά την εξέλιξη

χειρήσεων συμμετέχει με εκπρόσωπό του σε όλα τα διοικητικά συμ- βούλια και συλλογικά

• Προχωρά, επιτέλους, η επένδυση στο Λασί-

αυτή θα υποβάλουμε τις μελέτες στις αρμό-

όργανα και τις εκπροσωπήσεις της χώρας στο

θι, καθώς σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε

διες υπηρεσίες το συντομότερο δυνατόν. Η

εσωτερικό και εξωτερικό όπου προβλέπεται

ο όμιλος Minoan Group Plc, οι αιτήσεις ακυ-

Ελληνική Κυβέρνηση έχει εκφράσει την πρό-

συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

ρώσεως κατά της απόφασης της Διυπουρ-

θεσή της να επιταχυνθεί η αδειοδότηση των

2. Στις περιπτώσεις που η εκπροσώπηση των

γικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων

στρατηγικών επενδύσεων που θεωρεί ζωτικές

κοινωνικών εταίρων δεν προβλέπεται να γίνε-

που ενέταξε το έργο στις διαδικασίες του Ν.

για τη χώρα και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε

ται από κοινού, προστίθεται αντιστοίχως, ένας

3894/2010 αποσύρθηκαν και δεν θα δικα-

θέση να ανακοινώσουμε κι άλλες θετικές εξε-

εκπρόσωπος του Σ.Ε.Τ.Ε. και ένας εκπρόσω-

στούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

λίξεις από τις δραστηριότητές μας στην Ελλά-

πος της Γ.Σ.Ε.Ε.. Στις περιπτώσεις αυτές, η τρέ-

Η δικηγόρος των αιτούντων δήλωσε παραίτη-

δα στο προσεχές μέλλον».

χουσα δαπάνη λειτουργίας του οικείου συλ-

ση από τις αιτήσεις ακυρώσεως στο ακροατή-

• Μικτή εικόνα παρουσίασε ο τουρισμός στη

λογικού οργάνου παραμένει ως έχει επιμερι-

ριο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανώτα-

Θεσσαλονίκη το 2012, χάνοντας από τη μία

8 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


τους Έλληνες τουρίστες και κερδίζοντας

Αλβανών κατά -30,57%, ενώ οι διανυκτερεύ-

του ομίλου M HOTELS, στην πόλη του Αγίου

τους Ρώσους.

σεις από την ΠΓΔΜ σημείωσαν άνοδο σε πο-

Νικολάου, στην Κρήτη, βραβεύτηκε για δεύ-

Ειδικότερα, μεγάλη πτώση (-11,57%) ση-

σοστό 14,47%.

τερη συνεχή χρονιά με το Διεθνές Οικολογι-

μείωσε ο αριθμός των Ελλήνων επισκεπτών

Μεγάλη επίσης ήταν η αύξηση στις διανυκτε-

κό Βραβείο GREEN KEY.

που διανυκτέρευσαν στη Θεσσαλονίκη το

ρεύσεις από την Ουκρανία, οι οποίες σχεδόν

Tο GREEN KEY είναι ένα διεθνές Πρόγραμμα

2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που επε-

διπλασιάστηκαν το 2012 (10.529 έναντι 5.723,

που απονέμει ένα σήμα οικολογικής ποιότη-

άνοδος 83,98%).

τας (eco-label) και ενεργεί ως ερέθισμα για τη

ξεργάστηκε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Η αναλογία Ελλήνων- αλλοδαπών

• Από τη μία οι μειώσεις τιμών και από την

μετατροπή κάθε τουριστικής μονάδας, μικρής

διαμορφώθηκε πλέον στο 51,28%, έναντι

άλλη η διαβεβαίωση των Κυπριακών Αερο-

ή μεγάλης, σε «πράσινη». Αποτελεί ένα σημα-

48,72% αντίστοιχα, ενώ το 2011 η αναλογία

γραμμών ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες θα

ντικό θεσμό στο ζωτικό χώρο της Βιομηχανίας

ήταν 59,04% για τους Έλληνες και 40,96%

συνεχίσουν να πετούν, οι Κύπριοι κάνουν τα

του Τουρισμού, αφού ευαισθητοποιεί και προ-

για τους αλλοδαπούς.

πάντα προκειμένου να είναι το νησί ελκυστι-

τρέπει για την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών

κός προορισμός.

προς το περιβάλλον, που εγγυώνται την προ-

• Πρώτοι στις άλλες εθνικότητες κατετάγησαν οι Λίβυοι τραυματίες και οι συνοδοί τους

•Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα της

στασία του και προάγουν την αειφορία.

που σε απόλυτο αριθμό άγγιξαν τις 146.937

Trivago, διαπιστώνεται σημαντική μείωση

Η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων του GREEN KEY

διανυκτερεύσεις. Αφορά κυρίως τους πρώ-

στις τιμές των ξενοδοχείων στην Κύπρο, σαν

βράβευσε τις ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελ-

τους έξι μήνες του 2012 και πρόκειται για μια

αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και προ-

λάδα που ικανοποιούν τα κριτήρια, τα οποία

ad hoc περίπτωση, με τα γνωστά σε όλους

κειμένου ο προορισμός να γίνει πιο ελκυ-

εστιάζουν στην περιβαλλοντική διαχείριση

προβλήματα.

στικός. Από την άλλη πλευρά, οι Κυπριακές

της τουριστικής μονάδας και στην περιβαλλο-

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι Κύπριοι με

Αερογραμμές με ανακοίωσή τους «διαβεβαι-

ντική εκπαίδευση, που πρέπει να οργανώνεται

71.799 διανυκτερεύσεις, οι οποίες μάλιστα ση-

ώνουν το επιβατικό κοινό ότι παρά τις αντί-

για τους επισκέπτες, το προσωπικό, τους προ-

μείωσαν άνοδο σε ποσοστό 26,47% σε σχέση

ξοες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στον

μηθευτές και τους συνεργάτες της μονάδας.

με το 2011.

τόπο μκαι παρά τα προβλήματα που αντιμε-

Καλύπτουν τομείς που σχετίζονται με την κα-

Στην τρίτη θέση «σκαρφάλωσαν» οι Ρώσοι

τωπίζουν, συνεχίζουν να λειτουργούν ομα-

τανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση νερού,

(59.248 διανυκτερεύσεις, αύξηση 50,05%),

λά, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο

τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη χρήση

στην τέταρτη οι Τούρκοι (46.790 διανυκτερεύ-

την ταξιδιωτική κίνηση σε όλους τους προο-

φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων προ-

σεις, αύξηση 27,74%), ενώ στην πέμπτη θέση

ρισμούς όπου πραγματοποιούν πτήσεις».

σωπικής καθαριότητας και απορρυπαντικών,

βρέθηκαν οι Ιταλοί με μείωση -7,86%, σε σχέ-

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Με αφορμή την

την ποιότητα της τροφής και των ποτών, τη

ση με το 2011 και 43.321 διανυκτερεύσεις.

αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί λόγω των

μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους

Στην έκτη θέση ήρθαν οι Αμερικανοί, επίσης

δηλώσεων και καθημερινών δημοσιευμάτων

πρασίνου και επιπλέον την Περιβαλλοντική

με μείωση -4,48% και 40.278 διανυκτερεύ-

αναφορικά με το μέλλον της, η εταιρία ανα-

Εκπαίδευση.

σεις.

μένει τη λήψη οριστικών αποφάσεων από

• Το IBEROSTAR HERMES HOTEL συμμετείχε

Εντυπωσιακή «βουτιά» έκαναν οι Ισραηλινοί.

την Κυβέρνηση το συντομότερο. Η σαφής

επίσης ενεργά στην παγκόσμια πρωτοβουλία

Από την πρώτη θέση των αλλοδαπών με τη

διαβεβαίωση που έδωσε πρόσφατα ο Πρόε-

της περιβαλλοντικής οργάνωσης W.W.F. «Ώ-

μεγαλύτερη αύξηση το 2011, πέρυσι «κατρα-

δρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του για

ρα της Γης» ενάντια στην κλιματική αλλαγή,

κύλησαν» στην έβδομη θέση του πίνακα των

διάσωση της εταιρίας, είναι πολύ σημαντική

το Σάββατο 23 Μαρτίου, σβήνοντας από τις

ξένων σε απόλυτους αριθμούς (39.387), ενώ οι

για όλους όσους υπηρετούν τον ιστορικό και

20:30 έως τις 21:30 τα φώτα όλης της ξενο-

διανυκτερεύσεις τους μειώθηκαν κατά σχεδόν

πολύτιμο για τη χώρα μας οργανισμό. Οι Κυ-

δοχειακής μονάδας, ενώ στις 22 Απριλίου «Η-

20.000 μέσα σε ένα έτος (πτώση -33,31%).

πριακές Αερογραμμές στην 66χρονη σχεδόν

μέρα της Γης» διοργανώνει εκδήλωση στους

Αξιοσημείωτη είναι η μικρή άνοδος των Βούλ-

ιστορία τους έχουν περάσει μέσα από πολλές

πελάτες και το προσωπικό του ξενοδοχείου με

γαρων επισκεπτών που έφθασε το 7,46%, (αλ-

φουρτούνες και δυσκολίες. Είναι διάχυτη η

θέμα: «Το περιβάλλον και η περιβαλλοντική

λά και η επίσης μικρή πτώση των Γερμανών

πεποίθηση ότι και αυτή τη φορά, με την στή-

πολιτική της εταιρείας μας»

που άγγιξε το -5,23%), σε αντίθεση με τη με-

ριξη της Πολιτείας θα ανοίξει ο δρόμος για να

• Διψήφια αύξηση εσόδων και πωλήσεων ση-

γάλη μείωση των τουριστών από τις υπόλοι-

προχωρήσει η αναγκαία αναδιάρθρωση και

μειώνει o όμιλος TUI Travel σε Αγγλία και

πες χώρες των Βαλκανίων, με εξαίρεση τους

εξυγίανση, ώστε ο σημαντικός αυτός οργανι-

Σκανδιναβία, σύμφωνα με δηλώσεις στελε-

Σκοπιανούς.

σμός να συνεχίσει να εκπληρώνει το ρόλο και

χών τους, προδιαγράφοντας μια πολύ θε-

την αποστολή του».

τική χρονιά. Μάλιστα ήδη έχει πουληθεί το

Οι διανυκτερεύσεις των Σέρβων «έπεσαν» κατά -15,62%, των Ρουμάνων κατά -3,19%, των

• Το ξενοδοχείο IBEROSTAR HERMES HOTEL,

46% του καλοκαιρινού προγράμματος, ενώ

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / 9


οι on line πωλήσεις έχουν φθάσει στο 40%

εγκαταστάσεις φιλοξενία/αναψυχής.

των συνολικών πωλήσεων στη Βρετανία,

Πλάνο πιθανής εκμετάλλευσης του Ακινήτου

σιοδοξία για αυξημένες πληρότητες, όπως

σημειώνοντας κατακόρυφη άνοδο σε σχέση

μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και:

προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία των τριών

με το 2012.

-Πολυτελές ξενοδοχείο 3.658 τ.μ. (μέσω ενοι-

πτήσεων της RyanAir που προσγειώθηκαν

• Εννέα σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον

• Με 16 πτήσεις την εβδομάδα και με την αι-

κίασης ή παραχώρησης).

την Κυριακή 31 Μαρτίου στο αεροδρόμιο

διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για το ακίνητο του

-19.954 τ.μ. εξοχικών κατοικιών & βιλλών-

της Ν. Αγχιάλου, ξεκίνησε η φετινή τουριστι-

Παλιουρίου στη Χαλκιδική, εκπλήσσοντας

ξενοδοχείων (πλήρη κυριότητα).

κή περίοδος όσον αφορά τη λειτουργία του

ευχάριστα τα στελέχη του ταμείου αλλά και

Το Ακίνητο θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις δι-

αεροδρομίου που θα συνεχιστεί έως τις 26

την αγορά. Χαρακτηριστικά του Ακινήτου.

αδικασίες της ολοκλήρωσης του πολεοδομι-

Οκτωβρίου.

Τα σχήματα είναι τόσο εγχώρια, όσο και από

κού σχεδιασμού σύμφωνα με το Ν. 3986/2011

Οι πρώτες πτήσεις ήταν από Μπέργκαμο-

το εξωτερικό και οι σύμβουλοι αποκρατικο-

και το Ειδικό Σχέδιο Αξιοποίησης Δημοσίων

Μιλάνο (με 54 επιβάτες στην άφιξη και 38

ποίησης αξιολογούν τις υποβληθείσες προ-

Ακινήτων.

στην αναχώρηση) και η δεύτερη από Φραν-

τάσεις και εντός των προσεχών ημερών θα

Όσον αφορά στην έκταση στη Σιθωνία, συ-

κφούρτη (με 166 επιβάτες στην άφιξη και 80

υποβάλουν την εισήγησή τους προς το δι-

νολικής επιφανείας διακοσίων πενήντα επτά

στην αναχώρηση). Επίσης, στο αεροδρόμιο

οικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με

χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (257.000 τ.μ.)

της Ν.Αγχιάλου προσγειώθηκε στις 31 Μαρ-

τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια

περίπου, που βρίσκεται στη θέση Άγιος Ιωάν-

τίου αεροσκάφος με 152 επιβάτες που εκτε-

συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγω-

νης Νικήτη, στο Δήμο Σιθωνίας, το Ακίνητο

λούσε πτήση από την Πάφο της Κύπρου στη

νισμού. Παράλληλα προχωρά κανονικά και α-

ανήκει σήμερα κατά πλήρη κυριότητα στον

Θεσσαλονίκη, αλλά λόγω του καιρού δεν ή-

ναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Απριλίου η

Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Βρίσκονται,

ταν δυνατό να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο

πρώτη φάση για την αξιοποίηση ακινήτου του

όμως, ήδη σε εξέλιξη οι σχετικές διαδικασίες

«Μακεδονία».

ΤΑΙΠΕΔ στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας.

για τη μεταβίβαση του Ακινήτου στο Ταμείο,

Οι επιβάτες μετέβησαν στον προορισμό τους

Η έκταση στο Παλιούρι απέχει:

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του

με πούλμαν που μίσθωσε η αεροπορική ε-

-78 χλμ. από την πρωτεύουσα της Χαλκιδικής,

Ν. 3986/2011. Tα ακριβή όρια του Ακινήτου

ταιρία. Τους επιβάτες των πρώτων πτήσεων

τον Πολύγυρο,

θα προσδιοριστούν στη Β’ Φάση της Διαγωνι-

για τη φετινή περίοδο υποδέχθηκε στο αερο-

-115 χλμ. από την πόλη της Θεσσαλονίκης (99

στικής Διαδικασίας.

δρόμιο εκ μέρους του Δήμου Βόλου η πρόε-

χλμ. από τον Διεθνή Αερολιμένα και 110 χλμ.

Η αξιοποίηση του Ακινήτου αναμένεται να

δρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής

από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης),

πραγματοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης τουρι-

και Ανάπτυξης, κα. Σ. Μπαρτζιώκα, η οποία

-6 χλμ. από το χωριό Πευκοχώρι και 3 χλμ. από

στικών -παραθεριστικών κατοικιών και άλλων

επισήμανε σε δήλωσή της ότι «ο Δήμος Βόλου

το χωριό Παλιούρι.

εγκαταστάσεων στα πλαίσια της γενικής χρή-

καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια για την προ-

Το μέγεθος του ακινήτου ανέρχεται στα

σης γης «Παραθεριστικό- Τουριστικό Χωριό»

βολή της περιοχής στις ευρωπαϊκές χώρες με

210.742 τ.μ. και περιλαμβάνει τις ξενοδοχει-

ή/και της λειτουργίας ξενοδοχειακής μονάδας

τις οποίες συνδέεται το αεροδρόμιο της Νέας

ακές εγκαταστάσεις του ΞΕΝΙΑ (3.658 τ.μ.) και

και άλλων εγκαταστάσεων στα πλαίσια της

Αγχιάλου με απευθείας πτήσεις, σε μία προ-

τις εγκαταστάσεις του Camping Παλιουρίου

γενικής χρήσης γης «Τουρισμός Αναψυχή»,

σπάθεια προσέλκυσης όσο το δυνατόν περισ-

(1.128 τ.μ.). Έχει επίσης πρόσβαση στον όρμο

όπως οι εν λόγω χρήσεις προβλέπονται στο

σότερων επισκεπτών και επομένως στήριξης

άρθρο 11 του Ν. 3986/2011.

της λειτουργίας του αεροδρομίου. Στοχεύει

Καναπίτσα, μία ονειρική αμμώδης παραλία με

• Νέοι προϊστάμενοι στα γραφεία του Ε.Ο.Τ., σε

δε, από κοινού με την περιφέρεια Θεσσαλί-

Αλωνάκι και Χρουσό.

Ρωσία και Σκανδιναβία, επελέγησαν, σύμφω-

ας, στη συνεργασία και με άλλες εταιρείες με

Το ακίνητο έχει ακτογραμμή 1.300 μ. περί-

να με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλί-

σκοπό τη δρομολόγηση νέων πτήσεων και τη

που.

ου του Ε.Ο.Τ.. Πιο συγκεκριμένα, στη Σουηδία

σύνδεση της περιοχής με νέους προορισμούς

Το ακίνητο προσφέρεται για την ανάπτυξη

αναλαμβάνει η κα. Σ. Σκαλτσή, με τομέα ευθύ-

στην Ευρώπη και όχι μόνο».

ενός οικιστικού συμπλέγματος υψηλού επιπέ-

νης τη Σκανδιναβία και στη Ρωσία ο Μ. Τερζί-

Με τιµή

δου, με έμφαση στις εξοχικές κατοικίες και τις

μπασης, με τομέα ευθύνης και τις χώρες ΚΑΚ.

Μάσκα

εξωτικά νερά, που περιλαμβάνει το ακρωτήρι

10 / ΧΡΗΜΑ&ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Ό

λα καλά, όλα ανθηρά», κατά πως έλεγε ο Κώστας Βουτσάς

βουν» τη χώρα. Αυτό, βεβαίως, θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα των

στην ελληνική ταινία «Ο αισιόδοξος», το µήνυµα της ΙΤΒ

προξενείων να καταφέρουν να ανταποκριθούν στην αυξηµένη ζήτηση

2013 για τον ελληνικό τουρισµό.

στην έκδοση θεωρήσεων. Κι εδώ τίθεται το ερώτηµα, η κυβέρνηση τι

Σύµφωνα µε τα όσα προέκυψαν στη διεθνή έκθεση Τουρισµού του

προτίθεται να κάνει;

Βερολίνου, ο ελληνικός τουρισµός δείχνει να επανέρχεται δυναµικά στην

Ελπίζουµε, το αυτονόητο...

ευρωπαϊκή αγορά, µε τις κρατήσεις για την Ελλάδα να εισέρχονται σε

κοπών προς ελληνικούς προορισµούς, οι περισσότεροι από τους οποί-

Ο

ους καταγράφουν διψήφια ποσοστά κρατήσεων. Αυτά εν συντοµία και

το φετινό καιλοκαίρι.

σαν πρώτη γεύση... Αναλυτικά οι προβλέψεις για την πορεία του ελληνι-

Συνολικά, στις µέχρι τώρα κρατήσεις για το καλοκαίρι, η Ελλάδα παρου-

κού τουρισµού, το φετινό Καλοκαίρι, και τα όσα συνέβησαν στη φετινή

σιάζει αύξηση 4% σε σχέση µε τις κρατήσεις της αντίστοιχης περυσινής

διοργάνωση της ITB, ακολουθούν σε εκτενές ρεπορτάζ.

περιόδου, σε αντίθεση µε τις µειώσεις που εµφανίζουν αρκετοί, δηµο-

Ας ελπίσουµε ότι δεν θα συµβεί κάτι που θα ανατρέψει αυτή την

φιλείς, κοντινοί προς την Ολλανδία προορισµοί, όπως οι: Γαλλία (-19%),

καλή εικόνα...

Γερµανία (-18%) και Ιταλία (-12%). Στο «ίδιο µήκος κύµατος», µειωµένες

Κ

σε ποσοστό 12% παρουσιάζονται και οι διακοπές εντός Ολλανδίας.

τροχιά ανόδου, καταγράφοντας, επί του παρόντος, αύξηση 10%. Ειδικά όσον αφορά στη γερµανική αγορά, στο σύνολό τους οι tour operator καταγράφουν αύξηση των κρατήσεων σε πακέτα θερινών δια-

ι Ολλανδοί ψηφίζουν Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2013, όπως αποδεικνύουν οι µέχρι σήµερα κρατήσεις, οι οποίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα, σηµειώνοντας και τη µεγα-

λύτερη αύξηση από το σύνολο των ανταγωνιστικών προορισµών για

αι µιας και ο λόγος περί ITB, η ελληνική αποστολή επέστρεψε

Άντε και καλή συνέχεια...

έχοντας στις αποσκευές της µία σηµαντική διάκριση, το δεύ-

Κ

τερο βραβείο best of the best της ITB για την Ευρώπη.

Η αξιολόγηση έγινε κατά τη διάρκεια της έκθεσης από τους σπουδαστές της Business School της Κολωνίας µεταξύ των 12.000 εκθετών και βασίστηκε σε σειρά κριτηρίων της συνολικής παρουσίας κάθε εκθέτη,

αι εκεί που λέγαµε πως βρίσκεται σε καλό δρόµο, νέα εµπόδια προκύπτουν στο θέµα της µείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23%, στο 19% και όχι στο 13% που ακούγεται,

µε την τρόικα να δείχνει αµετακίνητη στις θέσεις της, παρά το γεγονός

όπως το ενηµερωτικό υλικό που διανεµήθηκε, το επίπεδο υπηρεσιών

ότι η αύξηση του ΦΠΑ της εστίασης οδήγησε σε µείωση του τζίρου

του περιπτέρου, η διαδραστικότητα, τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν

του κλάδου του επισιτισµού κατά 37% στο διάστηµα 2011 - 2012, ενώ

και άλλα πολλά.

τα έσοδα του κράτους από τον ΦΠΑ, αυξήθηκαν µόνο κατά 2 εκατ.

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Ευρώπη κέρδισε η Τουρκία και το

ευρώ, έναντι προϋπολογισθέντων 1,4 δισ. ευρώ.

τρίτο η Πούλια (Απουλία της Ιταλίας).

Έτσι, όπως όλα δείχνουν, το θέµα µετατίθεται για µέσα στο καλο-

Να σηµειώσουµε ότι, η χώρα µας είχε να δει διάκριση στην ITB από το

καίρι και βλέπουµε..

2008, όταν είχε κερδίσει την πρώτη θέση στην κατηγορία, όπως και

Ξ

το 2006. Μπράβο µας...

Α

κόµη πιο εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσµατα από την έκθε-

ανά στις επάλξεις για το ιστορικό Μακεδονία Παλάς, της Θεσσαλονίκης, το οποίο επαναλειτουργεί, µετά την παύση λειτουργίας του που σήµανε η αποχώρηση της εταιρίας ΑΞΤΕ του Οµίλου

∆ασκαλαντωνάκη, που το λειτουργούσε τα τελευταία 16 χρόνια.

ση ΜΙΤΤ, σύµφωνα µε τα οποία υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον,

Το ξενοδοχείο λειτουργεί προσωρινά, υπό την «οµπρέλα» της εταιρίας

το καλοκαίρι του 2013, Ρώσοι και Ουκρανοί να «καταλά-

White & Black, που ανήκει στον µεγαλοµέτοχο του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη,

12 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


και στο πλαίσιο συµφωνίας µίσθωσης, 12µηνης διάρκειας.

για κάθε κράτηση, αλλά µόνο την καταβολή ετησίως ποσού 11 ευρώ ως

Υπενθυµίζεται ότι η εταιρία Black & White του Ρώσου οµογενούς επιχει-

συνδροµή του ξενοδοχείου στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της.

ρηµατία είχε καταθέσει προσφορά µηνιαίου µισθώµατος 95.000 ευρώ,

Επίσης, το ποσό της εκάστοτε κράτησης εισπράττεται απ’ ευθείας από

την ανώτερη µεταξύ τριών υποψηφίων. Ωστόσο, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρόκει-

τον ξενοδόχο και δεν µεσολαβεί η εταιρία.

ται να προκηρύξει νέο διαγωνισµό για τη µακροχρόνια µίσθωση του

Το κάθε συνεργαζόµενο κατάλυµα θα µπορεί να διαχειρίζεται on line

ξενοδοχείου (πιθανώς για 25 ή και 30 χρόνια).

και σε πραγµατικό χρόνο, ανά πάσα στιγµή, τις τιµές που θα προσφέ-

Ν

ρει και θα έχει τη δυνατότητα να «ανεβάζει» όσες προσφορές θέλει, µε έες διακρίσεις για την ΟΛΠ Α.Ε., η οποία αναδείχθηκε ως η

κόστος ένα ευρώ ανά προσφορά.

καλύτερη εταιρία του ∆ηµοσίου, στα επιχειρηµατικά βρα-

Καλή αρχή...

βεία για εισηγµένες εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθη-

ΟΛΠ, τόνισε ότι: «και η τρέχουσα χρονιά θα είναι µια επίσης κερδοφό-

Π

ρα χρήση για τα οικονοµικά µεγέθη του ΟΛΠ, ο οποίος σε όλους τους

για χρηµατοδότηση 467 επενδυτικών σχεδίων, µε συνολικό προϋπο-

νών, που διοργανώνει το οικονοµικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ. Το βραβείο παρέλαβε ο γενικός διευθυντής της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Σταύρος Χατζάκος, ο οποίος απαντώντας στα εισηγητικά θετικά σχόλια για τον

τοµείς που δραστηριοποιείται κατέχει πρώτες θέσεις σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον». Πάντα τέτοια...

Μ

ία νέα, φιλόδοξη επενδυτική προσπάθεια διεθνούς εµβάλειας ετοιµάζεται να βγει στον internetικό «αέρα». Πρόκειται για την καινοτόµο διαδικτυακή πλατφόρµα

dekoho.com, µία πρωτοποριακή και τεχνολογικά προηγµένη µηχανή διαδικτυακής αναζήτησης καταλυµάτων, που σύµφωνα µε το επιχειρησιακό της πλάνο, υπολογίζει ότι µέχρι το τέλος του 2014 θα φιλοξενεί στην πλατφόρµα της 500.000 περίπου καταλύµατα από 165 χώρες. Οικονοµικός στόχος της εταιρίας είναι ο κύκλος εργασιών κρατήσεων µέσω της ιστοσελίδας της ύψους 280 εκατ. ευρώ, µε κέρδη 26 εκατ. ευρώ το 2014. Μέχρι το Καλοκαίρι εκτιµάται ότι η πλατφόρµα της εταιρίας θα «φιλοξε-

ερισσότερα από 50 εκατοµµύρια ευρώ ρίχνει το υπουργείο Τουρισµού στον τοµέα του εναλλακτικού τουρισµού, καθώς µε απόφαση της υπουργού, κας Όλγας Κεφαλογιάν-

νη, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα «Εναλλακτικός Τουρισµός» λογισµό € 50.062.364.07 και τη δηµόσια δαπάνη να υπολογίζεται στα 25.031.182,33 ευρώ. Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και η επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε ποσοστό 50% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού τους. Οι ωφελούµενες επιχειρήσεις είναι τουριστικά καταλύµατα, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις πλωτών µεταφορών, κ.ά., οι οποίες δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή εναλλακτικών µορφών τουρισµού.

Α

ναβαθµισµένο πόστο και µε µεγαλύτερες ευθύνες «υπηρετεί» πλέον ο Στέλιος Σταυρίδης. Ο µέχρι πρώτινος πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της ΕΥ∆ΑΠ, µετακινήθηκε, µε παρέµ-

βαση, σύµφωνα µε πληροφορίες, του ίδιου του πρωθυπουργού, στην

νεί» 10.000 ξενοδοχεία, το δε προσωπικό της θα ανέρχεται σε 55 άτοµα. Η

προεδρία του ΤΑΙΠΕ∆, αντικαθιστώντας τον παραιτηθέντα Τάκη Αθανα-

εταιρία έχει έδρα την Κύπρο αλλά το επιχειρησιακό της κέντρο βρίσκεται

σόπουλο. Στην «ηλεκτρική καρέκλα» του ΤΑΙΠΕ∆, ο κ. Σταυρίδης, καλεί-

στην Ελλάδα. Όπως επισηµαίνει ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας,

ται να ηγηθεί της προσπάθειας των αποκρατικοποιήσεων. Και κανείς δεν

Μάνος Κουκάκης, το µοντέλο επιχειρηµατικής διείσδυσης της εταιρείας

αµφιβάλει ότι τα αποτελέσµατα θα είναι αντάξια των προσδοκιών.

συνίσταται στην καινοτοµία ότι η dekoho.com δεν απαιτεί προµήθεια

Εµείς δεν έχουµε παρά να του ευχηθούµε καλορίζικος και καλή

της τάξης του 15-20% (ή και παραπάνω) που ζητά ως συνήθως η αγορά

δύναµη...

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 13


ΚΟΣΜΙΚΑ Η ενδυνάµωση των ελληνογαλλικών σχέσεων στον τουριστικό τοµέα, µε την υπογραφή συµφώνου συνεργασίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της υπουργού Τουρισµού, κας Όλγας Κεφαλογιάννη µε τη Γαλλίδα υπουργό Εµπορίου, Τουρισµού και Βιοτεχνίας, κα. Σύλβια Πινέλ, η οποία ήρθε στην Αθήνα, συνοδεύοντας τον Πρόεδρο της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ.

Στιγµιότυπο από την υπογραφή της συµφωνίας συνεργασίας Ελλάδος-Γαλλίας, που υπέγραψαν οι κυρίες Κεφαλογιάννη και Πινέλ, υπό τα βλέµατα των κυρίων Σαµαρά και Ολάντ

Τρία ακόµα λιµάνια, µέλη της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), πιστοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα περιβαλλοντικά πρότυπα (PERS) ως ECOPORT (πράσινα λιµάνια), σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Πανεπιστήµιο του Πειραιά και η οποία οργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης, που συµµετείχε ενεργά στη διαδικασία ως partner. Πρόκειται για τα λιµάνια Βόλου, Κέρκυρας και Καβάλας για τα οποία η ESPO (Ένωση Λιµένων Ευρώπης) απένειµε στις διοικήσεις των λιµανιών τα σχετικά πιστοποιητικά. Στιγµιότυπο από την εκδήλωση, στην οποία συµµετείχαν ο γ. γραµµατέας της ESPO, κ. Patrick Verhoeven, o γ. γραµµατέας του Υ.Ν.Α., κ. Κώστας Μουτζούρης, ο πρόεδρος της MedCruise, κ. Σταύρος Χατζάκος, ο κ. Γ. Καστελλάνος, εκτελεστικός διευθυντής της ΕΛΙΜΕ και στελέχη του ΟΛΠ Α.Ε.

Σε µία εντυπωσιακή και παράλληλα συγκινητική εκδήλωση, που έγινε την Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013, στο Μέγαρο Μουσικής, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τελετή αποφοίτησης του IST College/University of Hertfordshire µε τη συµµετοχή των Πρυτανικών αρχών και του ακαδηµαϊκού προσωπικού των δύο ιδρυµάτων. Παρουσία των γενικών διευθυντών του IST College, κ.κ. Γ. Καστρινάκη και ∆ρ. Φουντουκάκου, καθώς και κορυφαίων προσωπικοτήτων από τον ακαδηµαϊκό, πολιτικό και επιχειρηµατικό κόσµο αλλά και γονέων, απονεµήθηκαν οι Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και

1

τα Βραβεία Άριστης Επίδοσης σε 80 νέους φοιτητές, σε µια εκδήλωση που ακολούθησε το ακριβές τελετουργικό της αποφοίτησης που πραγµατοποιείται στην Αγγλία από το Πανεπιστήµιο του Hertfordshire, το οποίο διατηρεί συνεργασία δικαιόχρησης µε το IST College από το 1992. Κύριοι οµιλητές ήταν οι δύο Πρυτάνεις, ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου του Hertfordshire, καθηγητής Quintin McKellar και ο Πρύτανης του IST College, καθηγητής Ελευθέριος Παπαθανασίου, οι οποίοι και απένειµαν τα πτυχία και βραβεία στους αποφοίτους και φοιτητές. (Φωτό1) Αρκετοί επώνυµοι από τον επιχειρηµατικό, οικονοµικό και ακαδηµαϊκό χώρο στην τελετή απο-

2

φοίτησης του IST, ανάµεσά τους και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος (Φωτό 2) Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου του Hertfordshire, καθηγητής Quintin McKellar κατά τη διάρκεια απονοµής πτυχίου

14 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Στην 35η ∆ιεθνή Έκθεση Τουρισµού του Βελιγραδίου, τη µεγαλύτερη των Βαλκανίων, συµµετείχε η Χαλκιδική, µέσω του Τουριστικού Οργανισµού Χαλκιδικής. Επικεφαλής της αποστολής στην έκθεση ήταν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, κ. Ιωάννης Γιώργος, ο οποίος συµµετείχε και στην κοινή συνέντευξη τύπου της υπ. Τουρισµού, κας Όλγας Κεφαλογιάννη µε τον υπ. Μακεδονίας-Θράκης, κ. Θεόδωρο Καράογλου. 1

Επίσης, στην αποστολή συµµετείχαν ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισµού Χαλκιδικής, κ. Γρηγόρης Τάσιος, ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου, κ. Γεώργιος Γκιλής, ο γενικός γραµµατέας της Οµοσπονδίας Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων & ∆ιαµερισµάτων Χαλκιδικής, κ. ∆ηµήτριος Χαδαλής, ο πρόεδρος της Ένωσης Camping Χαλκιδικής, κ. Αντώνης ∆εληδηµητρίου, εκπρόσωποι του δήµου Σιθωνίας και πλήθος επιχειρηµατιών (ξενοδόχοι, τουριστικά γραφεία), όπου τις ηµέρες της έκθεσης είχαν συναντήσεις µε Σέρβους συναδέλφους τους για την προώθηση των τουριστικών τους προϊόντων και υπηρεσιών. Στιγµιότυπο (φωτό 1) από την επίσκεψη της υπουργού Τουρισµού, κας Όλγας Κεφαλλογιάννης, στο περίπτερο της Χαλκι-

2

δικής, όπου την υποδέχθηκε ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισµού Χαλκιδικής, κ. Γρηγόρης Τάσιος Στη φωτογραφία (2), σύσσωµη η αποστολή της Χαλκιδικής στο περίπτερό της µαζί µε την κα. Κεφαλογιάννη

Ακόµα µια σηµαντική διάκριση, αυτή του Best Franchise Leader, απονέµεται από το θεσµό των Bραβείων Franchise στην Ideales, λόγω δραστηριότητας, πρωτοβουλιών και αποτελεσµάτων. H Ideales βραβεύεται και πάλι από τα Franchise Awards, καθώς το 2011 είχε τιµηθεί µε το βραβείο Best Franchise Workplace για το -ήδη πολυβραβευµένο- εργασιακό της περιβάλλον. Στη φωτογραφία ο διευθύνων σύµβουλος της Ideales, κ. Στ. Σταυρίδης, παραλαµβάνει το βραβείο του Best Franchise Leader από τον κ. Πλ. Mαλικούρτη, εκδότη του περιοδικού Franchise Business

Με δύο βραβεία διακρίθηκε η Entersoft A.E. στη δέκατη διοργάνωση του θεσµού των «Επιχειρηµατικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης 2012». Πιο συγκεκριµένα, η εταιρία, απέσπασε το 2ο Βραβείο Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας 2012, για την εφαρµογή προηγµένων τεχνολογιών και καινοτοµιών στην παραγωγική της διαδικασία αλλά και στα προϊόντα και υπηρεσίες της και το 3ο Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας στην ΕΝ.Α. 2012, που αφορά στις οικονοµικές της επιδόσεις, στις προσπάθειες ∆ιεθνοποίησης, στην έµφαση για επενδύσεις και στις καινοτοµίες της. Στιγµιότυπο από την απονοµή των βραβείων, τα οποία παρέλαβε ο κ. Αντώνης Κοτζαµανίδης, CEO της Entersoft A.E.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

15


STATISTICS

Σε «πυρετό» εργασιών η παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία Σε πυρετώδεις ρυθµούς «δουλεύει» από τον Φεβρουάριο που µας

µείωση 15,1% στα υπό κατασκευή δωµάτια, µε συνολικά 6.757 δωµά-

πέρασε η παγκόσµια ξενοδοχειακή βιοµηχανία, καθώς σύµφωνα µε

τια.

την έρευνα της STR, February 2013 Construction Pipeline Report, από

Στην περιοχή της Κεντρικής/Νότιας Αµερικής, 236 ξενοδοχεία µε 36.548 δωµάτια βρίσκονται σε εξέλιξη.

την Ευρώπη µέχρι την Ασία και από την Αµερική µέχρι τη Μέση Ανα-

Μεταξύ των ξενοδοχειακών κατηγοριών, η κατηγορία Υψηλής Ποιό-

τολή, µια σειρά από ξενοδοχειακά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.

τητας αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος των δωµατίων (22,9%), µε 8.387 δωµάτια. Τρεις άλλες κατηγορίες αντιπροσωπεύει η κάθε µία περισσότερο από το 10% των δωµατίων της περιοχής: Τα ξενοδοχεία

Πιο αναλυτικά, στις Η.Π.Α., 2.728 ξενοδοχειακά έργα, που αντιπροσω-

Ανώτερης Ποιότητας (20,9%, µε 7.642 δωµάτια), τα ξενοδοχεία Μέσης

πεύουν συνολικά 320.397 δωµάτια βρίσκονται σε εξέλιξη, σηµειώνο-

Κατηγορίας (20,3%, µε 7.423 δωµάτια) και τα ξενοδοχεία Πολυτελείας

ντας αύξηση 10,1% στον αριθµό των δωµατίων,

Ο αριθµός των προγραµµατισµένων ξενοδοχειακών δωµατίων στις Η.Π.Α., το Φεβρουάτιο του 2013

σε σύγκριση µε το Φεβρουάριο του 2012 και 39,7% στα υπό κατασκευή δωµάτια.

Προκαταρκτικά Σύνολο % Υπό % % υπάρχοντα προγραµµατισµένων Μεταβολή Μεταβολή Κατασκευή Μεταβολή δωµάτια δωµατίων

Πρόκειται για έργα που βρίσκονται σε διάφορες

Κατηγορία

φάσεις, όπως στη φάση του προγραµµατισµού,

Υπερπολυτελείας-Luxury

106.740

-0,6

4.731

+477,7

7.665

+66,8

του σχεδιασµού ή της κατασκευής.

Πολυτελείας - Upper Upscale

551.799

-0,1

6.757

-15,1

17.841

-10,6

Μεταξύ των ξενοδοχειακών κατηγοριών, η κατη-

Υψηλής Ποιότητας-Upscale

589.255

+2,6

26.392

+66,9

89.198

+23,8

γορία Υπερπολυτελείας καταγράφει τη µεγαλύ-

Ανώτερης Ποιότητας- Upper Midscale

868.318

+1,0

20.699

+24,3

90.997

+9,5

τερη αύξηση σε ποσοστό 66,8% στον αριθµό

Μέσης-Midscale

478.812

+1,7

3.296

+2,9

19.423

-18,6

των δωµατίων, µε συνολικά 7.665 δωµάτια.

Οικονοµικά-Economy

769.245

-1,2

1.044

+9,1

3.957

-13,8

Στην κατηγορία Υψηλής Ποιότητας, η αύξη-

Ανεξάρτητα-Unaffiliated

1.538.048

+1,0

11.133

+46,4

91.316

+10,3

ση είναι 23,85, µε συνολικά 89.198 δωµάτια,

Σύνολο

4.902.217

+0,7

74.052

+39,7

320.397

+10,1

ενώ διψήφια αύξηση 10,3% αναφέρουν και τα Ανεξάρτητα ξενοδοχεία, µε συνολικά 91.316

Ο αριθµός των προγραµµατισµένων ξενοδοχειακών δωµατίων στην Κεντρική/Νότια Αµερική, το Φεβρουάτιο του 2013

δωµάτια. Αντίθετα, τη µεγαλύτερη µείωση 18,6% στον αριθµό των δωµατίων καταγράφει η Μέση κατη-

Κατηγορία

Υπάρχοντα δωµάτια

Υπό κατασκευή

Σύνολο προγραµµατισµένων δωµατίων

γορία, µε συνολικά 19.423 δωµάτια.

Υπερπολυτελείας-Luxury

12.798

1.252

3.026

∆ύο κατηγορίες παρουσίασαν αύξηση άνω του

Πολυτελείας -Upper Upscale

29.257

3.771

5.031

50% στον αριθµό των υπό κατασκευή δωµα-

Υψηλής Ποιότητας-Upscale

50.187

3.435

8.387

τίων. Πρόκειται για την κατηγορία Πολυτελεί-

Ανώτερης Ποιότητας- Upper Midscale

27.764

2.609

7.642

ας (477,7%, µε 4.731 δωµάτια) και την κατη-

Μέσης Midscale

20.819

1.954

7.423

γορία Υψηλής Ποιότητας (66,9%, µε 26.392

Οικονοµικά-Economy

3.622

580

1.898

δωµάτια).

Ανεξάρτητα-Unaffiliated

230.646

947

3.141

Η κατηγορία Ανώτερης Ποιότητας αναφέρει

Σύνολο

375.093

14.548

36.548

16 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


STATISTICS

(13,8%, µε 5.031 δωµάτια). Στην Καραϊβική/Μεξικό 124 ξενοδοχεία, µε 20.444 δωµάτια, βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ των χωρών της περιοχής, το Μεξικό ανέφερε το µεγαλύτερο αριθµό δωµατίων υπό κατασκευή, µε 10.131 δωµάτια. Στην Ευρώπη, 850 ξενοδοχειακά έργα, µε συνολικά 140.459 δωµάτια, βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ των χωρών της περιοχής, το Καζακστάν αναφέρει τη µεγαλύτερη αναµενόµενη αύξηση (38,2%), σε περίπτωση που λειτουργήσουν και τα 2.072 δωµάτια. Σε έξι άλλες χώρες αναµένεται αύξηση στον αριθµό των δωµατίων µεγαλύτερη του 5%. Πρόκειται για τις Ρωσία (24,7%, µε 20.866 δωµάτια), Αζερµπαϊτζάν (24,1%, µε 912 δωµάτια), Ηνωµένο Βασίλειο (8,2%, µε 42.077 δωµάτια), Πολωνία (8,1%, µε 4.255 δωµάτια), Ρουµανία (6,8%, µε 1.850 δωµάτια) και Ολλανδία (5,2%, µε 5.283 δωµάτια). Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής/Αφρικής, σε εξέλιξη βρίσκονται 491 ξενοδοχειακά έργα, µε συνολικά 120.524 δωµάτια. Μεταξύ των αγορών στην περιοχή, το Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, παρουσιάζει τη µεγαλύτερη αναµενόµενη αύξηση (103,2%), εάν ανοίξουν και τα 7.990 δωµάτια, ενώ τέσσερις άλλες χώρες καταγράφουν αύξηση στον αριθµό των δωµατίων µεγαλύτερη του 20%: Η Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία (63,6%, µε 3.798 δωµάτια), το Μουσκάτ, στο Οµάν (42%, µε 1.992 δωµάτια), το Αµπού Ντάµπι, στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (38%, µε 7.189 δωµάτια) και το Ντουµπάι, στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (26,3%, µε 16.588 δωµάτια). Στην περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού σε εξέλιξη βρίσκονται 1.780 ξενοδοχειακά έργα, µε 380.902 δωµάτια. Μεταξύ των αγορών στην περιοχή, η Σαγκάη, στην Κίνα, αναφέρει το µεγαλύτερο αριθµό δωµατίων υπό κατασκευή (8.315 δωµάτια), ενώ τέσσερις άλλες αγορές παρουσιάζουν επίσης σηµαντικό αριθµό δωµατίων υπό κατασκευή: Το Μπαλί, στην Ινδονησία (5.089 δωµάτια), η Μανίλα, στις Φιλιππίνες (4.022 δωµάτια), η Τζακάρτα, στην Ινδονησία (3665 δωµάτια) και το Πεκίνο, στην Κίνα (3.426 δωµάτια).

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

17


∆ΙΕΘΝΗ NEA Σε αναπτυξιακή τροχιά η IHG στην Ευρώπη • Η IHG εντάσσει στο δυναμικό της 48 ξενοδοχεία, με 7.000 δωμάτια στην Ευρώπη • Η Holiday Inn Express τροφοδοτεί ένα μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης

Η Starwood επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στη Λατινική Αμερική Με στόχο τα 100 ξενοδοχεία σε λειτουργία, στη Λατινική Αμερική, στο τέλος του 2013, πορεύεται η Starwood Hotels & Resorts Worldwide. Επί του παρόντος, η Starwood έχει

Mε τις μηχανές της στο

71 ξενοδοχεία σε 13 χώρες και 20 ξενοδοχειακά έργα, που αντι-

φουλ, η InterContinental

προσωπεύουν συνολικά 3.300 νέα δωμάτια, σε εξέλιξη.

Hotels Group, συνεχίζει

«Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, η παρουσία μας στη Λατινική

την αναπτυξιακή της

Αμερική έχει επεκταθεί σημαντικά, καλύπτοντας την αυξανό-

πορεία στην Ευρώπη.

μενη ζήτηση που έχει προκύψει, τόσο σε επαγγελματικά ταξί-

Ο όμιλος ενέταξε στο δυναμικό του 48 ξενοδοχεία, που αντιπρο-

δια, όσο και σε ταξίδια αναψυχής», σημειώνει ο Osvaldo Librizzi,

σωπεύουν σχεδόν 7.000 δωμάτια στη Γηραιά ήπειρο, καταγρά-

συμπρόεδρος της Starwood Hotels, Americas. Για να προσθέσει:

φοντας αύξηση των κλινών του κατά 22% από το 2011, σύμφωνα

«Πιστεύουμε ότι η ζήτηση για ταξίδια θα συνεχίσει να αυξάνεται

με τον Robert Shepherd, επικεφαλής ανάπτυξης του ομίλου για

στη Λατινική Αμερική και για την κάλυψη της ζήτησης, στόχος

την αγορά της Ευρώπης. Παράλληλα, η IHG πρόσθεσε επιπλέον

μας είναι να έχουμε 100 ξενοδοχεία σε λειτουργία, ανάπτυξη και

39 ακίνητα στην Ευρώπη, τα πιο πολλά τα τελευταία τέσσερα

διαχείριση μέχρι το τέλος του 2013»

χρόνια. Έτσι, η IHG έχει συνολικά 628 ξενοδοχεία και 102.027 δωμάτια στην Ευρώπη. Μιλώντας σχετικά ο Robert Shepherd είπε: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο». Για να προσθέσει ότι στόχος του ομίλου είναι η περαιτέ-

GBTA: Σε ανοδική τροχιά η ανάπτυξη για το 2013

ρω ανάπτυξή του στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και την Τουρκία.

Τα Holiday Inn Express οδηγούν την ανάπτυξη Όταν ο Shepherd ρωτήθηκε ποιες, κατά τη γνώμη του, μάρκες ωθούν την ανάπτυξη της IHG, τόνισε... «η συνήθης ύποπτη», που δεν είναι άλλη από την οικογένεια Holiday Inn, με πρωτεργάτη τα Holiday Inn Express. Από τα 48 ξενοδοχεία που άνοιξε ο όμιλος στην Ευρώπη, 35 ήταν Holiday Inn ή Holiday Inn Express, ενώ τα υπόλοιπα 13 ήταν:

Η ενίσχυση της εγχώριας και της παγκόσμιας οικονομίας αναμέ-

• Επτά Hotel Indigos

νεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της

• Τέσσερα Crowne Plaza Hotels and Resorts

Βραζιλίας το 2013. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την Παγκό-

• Ένα InterContinental Hotels and Resorts

σμια Ένωση Επαγγελματικών Ταξιδιών (Global Travel Business

• Ένα Staybridge Suites.

Association), άνοδο κατά 14,3% ($ 34,5 δισεκατομμύρια), θα σημει-

Η IHG άνοιξε επιπλέον 31 Holiday Inn και Holiday Inn Express ξενο-

ώσει ο δείκτης των δαπανών για επαγγελματικά ταξίδια.

δοχεία στην Ευρώπη το περασμένο έτος, ενώ παράλληλα άνοιξε

Ήδη, οι εγχώριες δαπάνες για επαγγελματικά ταξίδια έχουν αυξη-

και πέντε Hotel Indigo, brands το οποίο κερδίζει... πόντους, όπως

θεί κατά 8,3% ετησίως τα τελευταία 12 χρόνια και προβλέπε-

είπε χαρακτηριστικά ο Shepherd.

ται να αυξηθούν περαιτέρω κατά 12,9% σε 27 δισεκατομμύρια

Σύμφωνα με τον Shepherd, τα πολυτελή boutique Hotels Indigo

δολάρια το 2013.

προσφέρονται για μετατροπή, εξαιτίας του ευέλικτου σχεδιασμού

Οι εξερχόμενες ταξιδιωτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν

τους, ο οποίος δεν προβλέπει συνεδριακές εγκαταστάσεις.

κατά 20,2% το 2013, φτάνοντας τα $ 7,1 δισεκατομμύρια.

Σε μεγάλο «παίχτη» αναμένεται να αναδειχθεί και η Crowne Plaza

Η Βραζιλία κατατάσσεται όγδοη στα επαγγελματικά ταξίδια, σε

τα επόμενα χρόνια, μετά και την τριών φάσεων επένδυση ανα-

παγκόσμια κλίμακα και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπερά-

νέωσής τους που θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή κατά τη διάρ-

σει την Ιταλία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρ-

κεια του 2014.

κεια των επόμενων δύο ετών.

18 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Η ζήτηση για δωμάτια ξενοδοχείων και αεροπορικά ταξίδια έχουν αυξηθεί σημαντικά τελευταία, τόσο λόγω της αύξησης του εσωτερικού, όσο και του εισερχόμενου τουρισμού. Ωστόσο, στο σημείο που παρατηρείται μεγάλη έλλειψη είναι στην προσφορά.

Η ελληνική, τουριστική βιομηχανία ξαναβρίσκει τον παλιό, καλό της εαυτό Στις επάλξεις επιστρέφει η ελληνική, τουριστική βιομηχανία, τη φετινή σεζόν, ξεπερνώντας την κρίση των τελευταίων δύο ετών. Τάδε έφη ο πρόεδρος του γερμανικού τουριστικού ομίλου Alltours, Βίλι Φερχούφεν, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των κρατήσεων από το πρώτο τετράμηνο της παρούσας τουριστικής σεζόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι κρατήσεις των ταξιδιωτικών πακέτων προς την Ελλάδα εμφανίζονται αυξημένες κατά 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, με τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Σάμο, τις Κυκλάδες και τη Θάσο, να πρωταγωνιστούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Alltours, η αύξηση των κρατήσεων για τη Ρόδο υπερβαίνει το 25% και για την Κρήτη κινείται στο 15%. «Παραδοσιακοί λάτρεις της Ελλάδας που τα τελευταία δύο χρόνια την απέφυγαν λόγω της κρίσης, τώρα επιστρέφουν. Πολλοί τουρίστες που επισκέπτονται τα ταξιδιωτικά μας γραφεία, λένε ότι τους λείπει ο συνδυασμός φύσης, πολιτισμού, καλού σέρβις και ήλιου», επισημαίνει ο κ. Φερχούφεν.

Επεκτατική η στρατηγική της Carlson Rezidor Την επέκτασή του σε Καναδά, Καραϊβική και Νότια Αμερική έχει δρομολογήσει ο όμιλος ξενοδοχείων Carlson Rezidor. Στην καναδική αγορά, ο όμιλος προγραμματίζει να ανοίξει τρία νέα ξενοδοχεία. Πρόκειται για το Radisson Hotel and Conference Center Calgary Airport East, το Park Inn by Radisson Toronto, στην πόλη Mάρκχαμ και το Park Inn by Radisson Calgary Airport. Όσον αφορά στην περιοχή της Καραϊβικής και στη Νότια Αμερική, ο όμιλος σχεδιάζει να ανοίξει το Radisson Resort Aquatica, στα Μπαρμπάντος, το Radisson Grenada Beach Resort, στο St George, το Radisson Port of Spain, στο Τρινιντάντ, το Park Hotel by Radisson Vespucio, στο Σαντιάγο, της Χιλής και το ολοκαινούριο Park Inn by Radisson San Jose, στην Κόστα Ρίκα.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

19


NEA Ο ΔΑΑ βραβεύει τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρίες

• Βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία μεταξύ των 10 εταιριών που κατέγραψαν την υψηλότερη επιβατική κίνηση το 2012

Τις αεροπορικές εταιρίες που κατέγρα-

H Cyprus Airways τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εται-

ψαν την πιο επιτυχημένη αναπτυξιακή

ρία μεταξύ των 10 εταιριών που κατέγραψαν την υψηλότερη

πορεία κατά τη διάρκεια της χρονιάς

επιβατική κίνηση το 2012, ενώ η Turkish Airlines και η Air France

που πέρασε, βράβευσε και φέτος, στο

έλαβαν ειδική τιμητική διάκριση.

πλαίσιο του Συνεδρίου Μάρκετινγκ

• Βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία με δρομο-

Αεροπορικών Εταιρειών, που διοργα-

λόγιο χαμηλής επιβατικής κίνησης (Thin Route )

νώνει το αεροδρόμιο σε ετήσια βάση,

Το βραβείο κατέκτησε η Royal Jordanian για τη μεγαλύτερη

ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

ποσοστιαία αύξηση της ετήσιας επιβατικής της κίνησης μέσα

Το 13ο Συνέδριο Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιριών του ΔΑΑ

στο 2012.

πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου στο Διεθνή Αερολι-

• Βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία με επο-

μένα Αθηνών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, παρουσιάστηκε η

χικό δρομολόγιο

επισκόπηση της αεροπορικής αγοράς για το «δύσκολο» 2012,

Το βραβείο κατέκτησε η Transaero για τη μεγαλύτερη ποσοστι-

η αναπτυξιακή πολιτική κινήτρων και τα στοχευμένα οικονομι-

αία αύξηση της ετήσιας επιβατικής κίνησης κατά τη διάρκεια της

κά κίνητρα για τη διατήρηση και την τόνωση της αεροπορικής

θερινής περιόδου 2012.

κίνησης της Αθήνας, καθώς και οι αισθητικές παρεμβάσεις και

• Βραβείο Κορυφαίου Ευρωπαϊκού Προορισμού

οι νέες υπηρεσίες του αεροδρομίου που εμπλουτίζουν και ανα-

Το βραβείο κατέκτησε η British Airways για τη μέγιστη συμβο-

βαθμίζουν την ταξιδιωτική εμπειρία.

λή της στην ανάδειξη του Λονδίνου ως Κορυφαίου Ευρωπαϊκού

Η αξιολόγηση των επιπτώσεων της αρνητικής οικονομικής

Προορισμού, ενώ ειδική τιμητική διάκριση έλαβαν η Aegean

συγκυρίας και της κρίσης της Ευρωζώνης στον αεροπορικό και

Airlines και η easyJet.

τουριστικό κλάδο, συζητήθηκε σε πάνελ εκπροσώπων αεροπο-

• Βραβείο Κορυφαίου Προορισμού εκτός Ευρώπης

ρικών εταιριών, στο οποίο συμμετείχαν ο κ. Kresimir Mlinar από

Το βραβείο κατέκτησε η Qatar Airways για τη μέγιστη συμβο-

την Croatia Airlines, ο κ. Christopher Shern από τη SAS και ο κ.

λή της στην ανάδειξη της Ντόχα ως Κορυφαίου προορισμού

Javier Suarez από τη Vueling Airlines.

εκτός Ευρώπης.

Επίσης, σε πάνελ με θέμα τις εξελίξεις στον αεροπορικό και του-

• Βραβείο για τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες ανά γεω-

ριστικό χώρο, συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Τ., κ. Χριστό-

γραφική περιοχή (υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση επιβατικής

φορος Καπαρουνάκης και ο γενικός διευθυντής του Σ.Ε.Τ.Ε., κ.

κίνησης 2012/2011)

Γιώργος Δρακόπουλος.

H εταιρία SAS Scandinavian Airlines τιμήθηκε στην κατηγορία

Έμφαση δόθηκε και φέτος στο θέμα της ανάπτυξης του «e-travel»,

αυτή ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία για την αγορά της

το οποίο ανέπτυξαν οι κ.κ. Γιώργος Μπαλιούσκας, εμπορικός

Δυτικής Ευρώπης, ενώ ειδική τιμητική διάκριση έλαβαν οι Turkish

διευθυντής της «airtickets.com» και Νίκος Γουλής, διευθύνων

Airlines και Air France.

σύμβουλος της «e-Travel».

Η Aeroflot βραβεύθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

στην αγορά της Ανατολικής Ευρώπης.

επιβράβευσε την αναπτυξιακή δυναμική που κατέγραψαν οι

Η Etihad Airways τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη

αεροπορικές εταιρίες το 2012, σημειώνοντας αυξημένα ποσο-

εταιρία στην αγορά της Μέσης Ανατολής. Στην ίδια κατηγορία

στά επιβατικής κίνησης στα τακτικά δρομολόγιά τους από και

η Qatar Airways και η Middle East Airlines έλαβαν ειδική τιμη-

προς την Αθήνα.

τική διάκριση.

Αναλυτικά τα βραβεία που απένειμε ο ΔΑΑ στις αεροπορικές

Η Egypt Air τιμήθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία

εταιρίες:

στην αγορά της Αφρικής.

• Βραβείο για την ταχύτερα αναπτυσσόμενη νέα εταιρία στο

• Βραβείο για την εταιρία με τους περισσότερους νέους προ-

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

ορισμούς στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Το βραβείο απονεμήθηκε στην Transavia.com, η οποία το 2012

Η Air France τιμήθηκε ως η εταιρία με τα περισσότερα νέα δρο-

κατέγραψε την υψηλότερη επιβατική κίνηση μεταξύ των εται-

μολόγια στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το 2012.

ριών που ξεκίνησαν δραστηριότητα στο ΔΑΑ κατά τη διάρκεια

Η εταιρία Egypt Air τιμήθηκε επιπλέον ως η εταιρία με τη μεγα-

του 2011. Στην ίδια κατηγορία έλαβε ειδική τιμητική διάκριση

λύτερη αύξηση αριθμού επιβατών στο αεροδρόμιο «Ελευθέρι-

και η Air China.

ος Βενιζέλος» για το 2012, ενώ έλαβαν ειδική τιμητική διάκριση

20 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


η SAS Scandinavian Airlines και η Aeroflot.

παϊκής Επιτροπής και Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, υπουργός

Ειδικά βραβεία:

Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Η Aegean Airlines τιμήθηκε ως η δημοφιλέστερη αεροπορική

«Η σημασία που αποδίδουν στο συνέδριό μας οι σημαντικότεροι

εταιρία για το 2012 μεταξύ των Ευρωπαίων επιβατών του αερο-

εκπρόσωποι του κλάδου, που διαμορφώνουν τη διεθνή στρατηγι-

δρομίου της Αθήνας (σύμφωνα με έρευνα του ΔΑΑ).

κή των εταιριών τους, είναι ενδεικτική της κρίσιμης καμπής στην

Η Emirates τιμήθηκε ως η δημοφιλέστερη αεροπορική εταιρία

οποία βρισκόμαστε σήμερα, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος είχε

για το 2012 μεταξύ των διεθνών επιβατών του αεροδρομίου της

μόλις αρχίσει να απογειώνεται και οι προσδοκίες ήταν υψηλές,

Αθήνας (σύμφωνα με έρευνα του ΔΑΑ).

μέχρι που χτυπήθηκε από την οικονομική κρίση και την άνοδο της Αραβικής Άνοιξης», δήλωσε ο Θεόδωρος Βώκος των Εκθέ-

Κρουαζιέρα και yachting σε κρίσιμη καμπή

σεων Ποσειδώνια Α.Ε..

• Ο ι προοπτικές ανάπτυξης των τομέων στο 2ο Posidonia Sea Tourism Forum

προς την Άπω Ανατολή, εις βάρος των προοπτικών της περιοχής

«Οι εταιρίες κρουαζιέρας αυτή τη στιγμή αυξάνουν τα δρομολόγια μας καθώς καθυστερεί η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών και

Οι προοπτικές ανάπτυξης των τομέων της κρουαζιέρας και του

για το λόγο αυτό η Ελλάδα και η περιοχή της Ανατολικής Μεσο-

yachting στις ευρύτερες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου

γείου πρέπει να αντισταθμίσουν την κατάσταση, βελτιώνοντας

και της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και οι επιπτώσεις του συνεχώς

υφιστάμενες και αναπτύσσοντας νέες υποδομές και επιδιώκο-

μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού και οικονομικού τοπίου τόσο

ντας την αύξηση εισερχόμενου τουρισμού από τις αναδυόμενες

στους προορισμούς, όσο και στις αγορές που τροφοδοτούν

γειτονικές αγορές, ώστε να ενισχύσουν την ανάπτυξη του εισερ-

τον θαλάσσιο τουρισμό, θα παρουσιαστούν στο 2ο φόρουμ για

χόμενου τουρισμού», συμπλήρωσε ο κ. Βώκος.

το θαλάσσιο τουρισμό «Posidonia Sea Tourism Forum», που θα διοργανωθεί στην Αθήνα το Μάιο. Στελέχη χάραξης διεθνών πολιτικών και δρομολογίων από κορυφαίες εταιρίες κρουαζιέρας και παρόχους υπηρεσιών yachting

Στα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο η Μεγάλη Βρεταννία

θα συναντηθούν με ρυθμιστικούς φορείς, εκπροσώπους εθνικών κυβερνήσεων, τοπικές αρχές και λιμένες προορισμού, συνθέτοντας μια μοναδική συγκέντρωση παραγόντων του θαλάσσιου τουρισμού, που θα εξετάσει τα κρίσιμα ζητήματα που καθορίζουν τις αναπτυξιακές τάσεις και τη μελλοντική βιωσιμότητα των κλάδων. Στους επιβεβαιωμένους κορυφαίους ομιλητές και εκπροσώπους του συνεδρίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι: John Fox, αντιπρόεδρος, υπεύθυνος Κυβερνητικών Σχέσεων, ΗΠΑ και Ευρώπη της Royal Caribbean Cruises, Giora Israel, α αντιπρόεδρος

Στη διάσημη λίστα του περιοδικού Travel + Leisure World’s best

Ανάπτυξης Λιμένων και Προορισμών της Carnival Corporation,

hotels 500 συμπεριλαμβάνεται και φέτος το ξενοδοχείο Μεγά-

Richard Vogel, διευθύνων σύμβουλος της TUI Cruises, John Tercek,

λη Βρεταννία.

αντιπρόεδρος Εμπορικής Ανάπτυξης και Νέων Δραστηριοτήτων

Η παγκόσμια ομάδα δημοσιογράφων και συντακτών του περι-

της Royal Caribbean Cruises, Κυριάκος Αναστασιάδης, διευθύ-

οδικού επέλεξε τα 500 πιο υψηλόβαθμα ξενοδοχεία από την

νων σύμβουλος της Louis Cruises, Diane Moore, πρόεδρος της

έρευνα World’s Best, προσδιόρισε τί τα διαφοροποιεί από τους

Paul Gauguin Cruises, Robert Ashdown, γενικός γραμματέας,

ανταγωνιστές τους και ξεχώρισε ποιες υπηρεσίες, παροχές και

CLIA Europe, Neil Palomba, πρόεδρος της Επιτροπής Λιμένων

προνόμια δεν πρέπει να χάσει κανένας πελάτης.

και Υποδομών της CLIA Europe και διευθυντής Εταιρικής Λει-

Η γενική βαθμολογία του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία ξεπερ-

τουργίας της MSC Cruises, Σταύρος Χατζάκος, πρόεδρος της

νά κάποια από τα πιο θρυλικά ξενοδοχεία του κόσμου, όπως το

Medcruise, Toby Maclaurin, πρόεδρος της Mediterranean Yacht

Park Hyatt Paris - Vendôme στο Παρίσι, το Claridge’s στο Λονδί-

Brokers Association (MYBA), Hein Velema, διευθύνων σύμβου-

νο και το Hotel Cipriani στη Βενετία.

λος της Fraser Yachts Worldwide, Matthew Bate, διευθύνων σύμ-

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρε-

βουλος του ομίλου D-Marin Marinas, James Beaver, διευθυντής

ταννία συνεχίζει να κρατάει τον πήχη ψηλά και να είναι σημείο

Επιχειρήσεων της Camper & Nicholsons Marinas Limited, Μαρία

αναφοράς για την κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή της

Δαμανάκη, επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρω-

Αθήνας αλλά και όλης της Ελλάδας.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

21


NEA Tην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Ερέτριας προωθεί ο Δήμος Ερέτριας

του Δήμου Ερέτριας, του λιμενικού Ταμείου και πολιτών - επαγγελματιών του Δήμου, χωρίς βεβαίως ο πρόεδρος του λιμενικού Ταμείου ή οποιοσδήποτε άλλος, να εκφράσει αρνητική άποψη. Το κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 2.800.000 ευρώ και αναμένεται να αγγίξει τα 4.100.000 ευρώ με την προσθήκη εργολαβικού οφέλους 18% και ΦΠΑ 23%.. Το έργο όπως αναφέρεται στην προμελέτη του Δήμου Ερέτριας έχει στόχο: - Την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. - Τη δημιουργία προϋποθέσεων για αύξηση της επισκεψιμότητας και ταυτόχρονη ευημερία της τοπικής εμπορικής αγοράς. - Την ανάδειξη των πολιτισμικών αλλά και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής. - Τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής συνέχειας της περιοχής.

Στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Ερέτριας, που απο-

- Το ζωντάνεμα και την ενίσχυση της κίνησης της περιοχής όλους

τελεί τουριστικό πόλο έλξης για ολόκληρη την Εύβοια προχωρά ο

τους μήνες του χρόνου και καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Δήμος Ερέτριας, παρά την αδράνεια που επιδεικνύει προκλητικά

Σύμφωνα με το σχέδιο του Δήμου Ερέτριας η μελέτη αφορά στις

το Λιμενικό Ταμείο Ερέτριας.

εξής περιοχές:

O δήμαρχος Ερέτριας, κ. Βασίλης Βελέντζας κατά την ενημέρω-

1) Χερσαία ζώνη λιμένος

ση με θέματα τη διαμόρφωση της παραλίας και του πεζόδρο-

2) Τμήμα της οδού Αμαρυσίας Αρτέμιδος-Λεωφόρος

μου του Αρχαίου Θεάτρου και την αξιοποίηση του Πεζονησίου

3) Τμήμα της Αρχαίου Θεάτρου

(Νησί των Ονείρων), εξέφρασε τη βούλησή του να προχωρήσει

4) Δημοτικό Σχολείο

άμεσα η ανάπλαση της παραλίας της Ερέτριας και να ενταχθεί το

5) Κεντρική Πλατεία

έργο στο ΕΣΠΑ.

6) Δημαρχείο

Επίσης, παρουσίασε τις ενέργειες που έχει κάνει μέχρι στιγμής

7) Παραλιακό Μέτωπο

χωρίς να βρει ανταπόκριση από το Λιμενικό Ταμείο.

8) Τμήμα της Πλατείας Ειρηνοδικείου

Αναλυτικότερα, σε έγγραφο που έστειλε η Διεύθυνση Τεχνικών

«Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για την ένταξη του έργου ανάπλα-

Υπηρεσιών του Δήμου Ερέτριας προς το Λιμενικό Ταμείο Ερέτριας

σης στον άξονα 5», επισημαίνει ο δήμαρχος Ερέτριας κ. Βασίλης

(στις 25 Ιανουαρίου 2013, με αριθμό πρωτοκόλλου 833), ζητά να

Βελέντζας. Και συνεχίζει: «Δυστυχώς ο πρόεδρος του Λιμενικού

παραχωρήσει στο Δήμο Ερέτριας τη χερσαία ζώνη λιμένα, έκτα-

Ταμείου Ερέτριας, κ. Βασίλης Βαρελάς «κρύβεται πίσω από το

σης 15.262,26 τ.μ. για κατασκευή έργων μόνιμης φύσης, τα οποία

δάκτυλό του» και βάζει «ταφόπλακα» στην ανάπτυξη ολόκληρου

μπορεί να διεκδικήσει τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ και

του Δήμου Ερέτριας, αρνούμενος να δώσει το «πράσινο φως» στη

να υλοποιήσει, μόνο ο Δήμος ή Νομικό Πρόσωπο αυτού.

συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. Γιατί άραγε επι-

Η Τεχνική Υπηρεσία στο εν λόγω έγγραφό της προς το Λιμενικό

μένει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολίγων, που επιμένουν

Ταμείο Ερέτριας, επισημαίνει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει

στη διατήρηση των ετοιμόρροπων παραπηγμάτων στην παραλία

συνολική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης της

ακόμη και αν έχουν μεταμορφώσει την τουριστική περιοχή μας

Ερέτριας, τονίζοντας ότι ο Δήμος Ερέτριας προτίθεται να συντά-

σε παραγκούπολη; Καλείται το Λιμενικό Ταμείο Ερέτριας να ανα-

ξει τη σχετική μελέτη, να λάβει όλες τις αδειοδοτήσεις που απαι-

λάβει τις ευθύνες του και να αποδείξει στην πράξη αυτό που λέει,

τούνται προς έγκριση και χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό

ότι μέλημά του είναι η ανάπτυξη της Ερέτριας. Επίσης, ο κ. Βαρε-

πρόγραμμα «Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013

λάς καλείται να απαντήσει πώς θα διατεθούν τα χρήματα που έχει

στον άξονα προτεραιότητας 5», μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας

στα αποθεματικά του το Λιμενικό Ταμείο, από τη στιγμή που θα

του Δήμου, η οποία έχει και διαχειριστική επάρκεια και ανάλογη

ενοποιηθεί σε ενιαίο φορέα με τα υπόλοιπα Λιμενικά Ταμεία της

εμπειρία. Επίσης, ο Δήμος Ερέτριας θα αναλάβει τη δημοπράτηση

Εύβοιας. Ως δήμαρχος Ερέτριας ευελπιστώ ότι θα βρω ευήκοα ώτα

και την εκτέλεση του έργου αυτού σαν ενιαίο σύνολο, έτσι ώστε

για την ανάπτυξη του ιστορικού Δήμου μας, από την νέα ηγεσία

να αποφευχθεί η κατάτμησή του σε επιμέρους έργα και ενδεχό-

του φορέα που θα περιλαμβάνει τα Λιμενικά Ταμεία της Εύβοιας.

μενες καθυστερήσεις.

Μέχρι τότε η ανάπλαση της παραλίας της Ερέτριας των τμημάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι προσχέδιο της μελέτης έχει ήδη παρου-

που ανήκουν στο Δήμο, θα προχωρήσει παρά την κωλυσιεργία και

σιαστεί τους τελευταίους μήνες του 2012 σε κοινή συνάντηση

αδράνεια της υπάρχουσας αρχής του Λιμενικού Ταμείου».

22 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Εγκρίθηκε η επένδυση στην Κασσιώπη

καθώς «η μεν «απαγορευμένη ζώνη» συμπίπτει με την έκταση

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με δυο αποφάσεις του, απέρριψε

ΤΑΙΠΕΔ, η δε «επιτηρούμενη ζώνη», η οποία καταλαμβάνει μέρος

τις προσφυγές που ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματι-

του ακινήτου των 489.560 τετραγωνικών μέτρων, νομίμως μετα-

κή και παράνομη η μεταβίβαση έκτασης 489.560 τετραγωνικών

βιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ ως μη ανήκουσα στη δημόσια κτήση του

μέτρων στην περιοχή της Κασσιώπης στο Ταμείο Αξιοποίησης

Ελληνικού Δημοσίου».

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Σύμφωνα με το iefimerida.

Επιπρόσθετα, οι ισχυρισμοί των Ο.Τ.Α. για το επίμαχο οχυρό

gr, με τις προσφυγές τους, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο δήμος

είναι απορριπτέοι, γιατί «η γειτνίαση του μεταβιβασθέντος στο

Κέρκυρας και πέντε Κερκυραίοι πολίτες, ζητούσαν να ακυρωθεί

ΤΑΙΠΕΔ ακινήτου με το ναυτικό οχυρό, καθώς επίσης και ο περι-

η από 21.2.2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδι-

ορισμός της ιδιοκτησίας, τον οποίο συνεπάγεται η οριοθέτηση

αρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με την οποία μεταβιβά-

της «επιτηρούμενης ζώνης» που καταλαμβάνει μέρος του, απλώς

στηκε στο ΤΑΙΠΕΔ, χωρίς αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα,

περιορίζουν τη δυνατότητα αξιοποιήσεώς του με κάποιες από

νομή και κατοχή η επίμαχη έκταση στην περιοχή της Κασσιώ-

τις συμβάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 19 επ. του Ν.

πης, στην οποία περιλαμβάνονται λίμνη, αιγιαλός, δασική έκτα-

3986/2011, χωρίς να την καθιστούν αδύνατη». Πηγή: «Εγκρίθηκε»

ση, ναυτικό οχυρό, κ.λπ. Το Δ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού

από το ΣτΕ η μεταβίβαση της Κασσιόπης στο ΤΑΙΠΕΔ

των 11.520 τετραγωνικών μέτρων που δεν μεταβιβάστηκε στο

Δικαστηρίου με τις υπ' αριθμ. 1415-1416/2013 αποφάσεις του

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, ερμήνευσαν το μεσοπρόθεσμο πλαί-

Ο Στέφανος Στεφάνου στην προεδρία της Ένωσης Ξενοδόχων Ερμιονίδος Πόρτο Χελίου

σιο δημοσιονομικής στρατηγικής των ετών 2012-2015, στο οποίο

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Ερμιονίδος

περιλαμβάνεται το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων προς ενί-

Πόρτο Χελίου ανέδειξε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης,

σχυση των δημοσίων εσόδων με την αξιοποίηση των ακινήτων

που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, στα γραφεία της

του Ελληνικού Δημοσίου, το Μνημόνιο ΙΙ (Ν. 3845/2010) και την

εταιρίας AKS Hotels στο Χαλάνδρι.

λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.

Το νέο δ.σ. της Ένωσης έχει ως ακολούθως:

Κατόπιν αυτών, αποφάνθηκαν οι δικαστές, ότι από την προσβαλ-

Στέφανος Στεφάνου, πρόεδρος

λόμενη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων

Μιχάλης Τριγκάκης, αντιπρόεδρος

και Αποκρατικοποιήσεων με την οποία μεταβιβάστηκε η επίμα-

Γεώργιος Βλάχος, γραμματέας

χη έκταση στο ΤΑΙΠΕΔ, δεν προκλήθηκε ζημιά στους προσφεύ-

Δημήτρης Κολοκύθας, ταμίας

γοντες. Η όποια πιθανή ζημιά προκληθεί στους Ο.Τ.Α. θα είναι

Τάκης Καλογερόπουλος, μέλος.

από μεταγενέστερο στάδιο της όλης διαδικασίας, αναφέρει το

Η θητεία του νέου δ.σ. της Ένωσης έχει ισχύ, σύμφωνα με το κατα-

ΣτΕ, όπως είναι από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος

στατικό της Ένωσης για τρία έτη, έως τις 31/12/2015.

περί εγκρίσεως των Ειδικών Σχεδίων Ανάπτυξης Δημοσίων Ακι-

Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα τα πεπραγμένα του δ.σ.,

νήτων (ΕΣΧΑΔΑ), των υπουργικών αποφάσεων περί εγκρίσεως

τις δαπάνες της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και ενέ-

πολεοδομήσεως, χωροθετήσεως επενδυτικών σχεδίων και περί

κρινε επίσης τον προϋπολογισμό του 2013.

σκοπιμότητας, βιωσιμότητας και καταλληλότητας, των υπουρ-

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ερμι-

γικών αποφάσεων περί παραχωρήσεως της χρήσεως αιγιαλού,

ονίδος Πόρτο Χελίου παρευρέθηκε επίσημα προσκεκλημένος

παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης και του δικαιώματος εκτε-

ο δήμαρχος Ερμιονίδος, κ. Δημήτρης Καμιζής, ο οποίος ενημέ-

λέσεως λιμενικών έργων, των πράξεων χορηγήσεως οικοδομι-

ρωσε τα μέλη για την αλλαγή του τουριστικού χαρακτήρα της

κών αδειών και κηρύξεως αναγκαστικών απαλλοτριώσεων κ.ο.κ.

περιοχής, αφού κάθε χρόνο ο εισαγόμενος τουρισμός μειώνε-

Ως προς το επίμαχο ναυτικό οχυρό που βρίσκεται στην περιοχή

ται, και την αναγκαιότητα να καταστεί η περιοχή ένα προάστιο

της Κασσιώπης, οι ΟΤΑ υποστήριξαν, ότι είναι άκυρη η απόφα-

υψηλών προδιαγραφών. Για την ανάπτυξη του παραθεριστικού

ση της ΔΕΑΑ, αφ' ενός μεν «διότι δι' αυτής μεταβιβάστηκε στο

τομέα ανέλυσε στη συνέχεια τις αναγκαίες κινήσεις που πρέπει

ΤΑΙΠΕΔ ακίνητο που ανήκει τουλάχιστον εν μέρει, ήτοι ως προς

να γίνουν.

την «απαγορευμένη ζώνη» και την «επιτηρούμενη ζώνη», στη

Από όλα τα μέλη τονίστηκε η αναγκαιότητα της ανάπτυξης έργων

δημόσια κτήση του Ελληνικού Δημοσίου, αφ' ετέρου δε διότι

υποδομής της περιοχής όπως η βελτίωση του οδικού άξονα, η

η ύπαρξη του ναυτικού οχυρού καθιστά αδύνατη την αξιοποί-

αδειοδότηση της μαρίνας, η πολιτική χρήση του αεροδρομίου

ηση του μεταβιβασθέντος ακινήτου στο σύνολό του». Όμως,

της Τρίπολης και άλλα μικρότερα που θα βοηθήσουν στην ανά-

οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν και τον ισχυρισμό αυτό,

πτυξη του παραθεριστικού τομέα.

απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

23


ΘΕΜΑ

Σε πτώση τουριστικές αφίξεις και έσοδα το 2012 • Σε 15,5 εκατ. οι αφίξεις το 2012, έναντι 16,4 εκατ. το 2011

Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 55,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 41,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, σημειώνεται

Με αρνητικό πρόσημο, τόσο στο δείκτη των αφίξεων, όσο και των εισπράξεων, ολοκληρώθηκε το 2012, σύμφωνα με στοιχεία για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών, που έδωσε στη δημοσιότητα η

μείωση κατά 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το Δεκέμβριο του 2012 παρουσίασε έλλειμμα 25

Τράπεζα της Ελλάδος.

εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 11 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

Πιο συγκεκριμένα, μειωμένες κατά 4,6% ή 481 εκατ. ευρώ εμφα-

μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξι-

νίστηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο σύνολο του έτους, ενώ οι αφίξεις υποχώρησαν κατά 5,5%.

διωτικών πληρωμών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 10,1% (Δεκέμβριος 2012: 163 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2011: 181 εκατ. ευρώ) και της μικρότερης μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 7 εκατ. ευρώ ή 5% (Δεκέμβριος 2012: 137 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2011: 145 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφί-

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρί-

ξεων κατά 4,2%, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξίδι σημείωσε οριακή μεί-

ου 2012 μειώθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στις 15.518 χιλ. ταξι-

ωση κατά 0,9%. Οι καθαρές πληρωμές από την παροχή ταξιδιωτικών

διώτες, έναντι 16.427 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

υπηρεσιών αποτέλεσαν το 2,6% του ελλείμματος του εμπορικού ισο-

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες

ζυγίου και επιδείνωσαν κατά 5,6% το σύνολο των καθαρών εισπράξε-

της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 9.792 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση

ων από υπηρεσίες.

κατά 8,5%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012

27 διαμορφώθηκαν στις 5.726 χιλ. και παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες

παρουσίασε πλεόνασμα 8.175 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 63 εκατ. ευρώ

(μείωση 0,1%), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφεί-

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012

λεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, κατά 481

παρουσίασε πλεόνασμα 8,175 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 63 εκατ. ευρώ

εκατ. ευρώ ή 4,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου

σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφεί-

2011, σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 418

λεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, κατά 481

εκατ. ευρώ ή 18,4%.

εκατ. ευρώ ή 4,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου

H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφί-

2011, σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 418

ξεων κατά 5,5%, που εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά

εκατ. ευρώ ή 18,4%. H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται

1% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης.

στη μείωση των αφίξεων κατά 5,5%, που εν μέρει αντισταθμίστηκε από

Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτι-

την αύξηση κατά 1% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης.

κών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 55,7% στο σύνολο των καθαρών

24 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

Ισοζύγιο Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (σε εκατ ευρώ) Ιανουάριος - Δεκέμβριος (%) Μεταβολή

Δεκέμβριος

2012*

(%) Μεταβολή

2010

2011

(%) Μεταβολή

2012*

(%) Μεταβολή

2010

2011

Εισπράξεις

9.611,2

10.504,6

9,3

10.024,1

-4,6

153,8

144,7

-5,9

137,4

-5,0

Πληρωμές

2.156,0

2.266,6

5,1

1.848,7

-18,4

161,0

180,9

12,4

162,7

-10,1

Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών

7.455,2

8.238,1

10,5

8.175,4

-0,8

-7,2

-36,2

402,6

-25,3

-30,2

- Ποσοστό ως προς το εμπορικό ισοζύγιο (%)

-26,4

-30,3

14,8

-41,9

38,6

0,5

1,8

273,3

2,6

41,2

- Ποσοστό ως προς το ισοζύγιο υπηρεσιών (%)

56,3

56,3

0,1

55,7

-1,0

-1,5

-5,9

286,6

-5,6

-4,9

Δαπάνη ανά ταξίδι μη κατοίκων στην Ελλάδα (ευρώ)

640,4

639,5

-0,1

646,0

1,0

452,9

418,9

-7,5

415,2

-0,9

Καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες:

* προσωρινά στοιχεία

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά κατηγορία χώρας προέλευσης (σε εκατ ευρώ) Ιανουάριος - Δεκέμβριος Χώρα Προέλευσης

(%) Μεταβολή

2012*

Δεκέμβριος (%) Μεταβολή

2010

2011

(%) Μεταβολή

2012*

(%) Μεταβολή

2010

2011

Χώρες ΕΕ - 27

6.704,1

7.093,6

5,8

6.554,7

-7,6

86,8

79,9

-8,0

61,3

-23,3

Χώρες Ζώνης ευρώ

4.534,2

4.962,0

9,4

4.306,0

-13,2

61,8

53,6

-13,3

43,3

-19,2

Γαλλία

641,2

839,6

30,9

765,5

-8,8

4,8

3,8

-20,9

7,3

93,4

Γερμανία

1.623,9

1.838,3

13,2

1.650,2

-10,2

16,3

19,2

17,6

11,3

-41,0

Χώρες EE εκτός ζώνης ευρώ

2.169,9

2.131,6

-1,8

2.248,7

5,5

25,0

26,3

5,1

18,0

-31,5

Ηνωμένο Βασίλειο

1.244,3

1.205,4

-3,1

1.422,5

18,0

11,8

14,8

25,8

7,1

-52,2

Λοιπές Χώρες

2.907,1

3.411,1

17,3

3.469,4

1,7

67,0

64,8

-3,3

76,1

17,5

ΗΠΑ

599,0

532,5

-11,1

422,5

-20,7

8,7

8,8

0,2

6,1

-30,8

Ρωσία

495,9

743,0

49,8

947,0

27,5

4,3

2,9

-32,4

3,2

10,7

ΣΥΝΟΛΟ

9.611,2

10.504,6

9,3

10.024,1

-4,6

153,8

144,7

-5,9

137,4

-5,0

εκ των οποίων

εκ των οποίων

εκ των οποίων

* προσωρινά στοιχεία

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά κατηγορία χώρας προέλευσης (σε χιλ ταξιδιώτες) Ιανουάριος - Δεκέμβριος Χώρα Προέλευσης

(%) Μεταβολή

2012*

Δεκέμβριος (%) Μεταβολή

2010

2011

(%) Μεταβολή

2012*

(%) Μεταβολή

2010

2011

Χώρες ΕΕ - 27

10.199,9

10.698,0

4,9

9.791,9

-8,5

167,6

166,5

-0,6

159,9

-4,0

Χώρες Ζώνης ευρώ

6.109,2

6.600,2

8,0

5.866,3

-11,1

93,8

90,4

-3,6

79,4

-12,2

Γαλλία

868,3

1.149,4

32,4

977,4

-15,0

8,2

8,0

-2,4

7,9

-1,2

Γερμανία

2.038,9

2.240,5

9,9

2.108,8

-5,9

24,6

28,9

17,6

23,8

-17,6

Χώρες EE εκτός ζώνης ευρώ

4.090,7

4.097,8

0,2

3.925,7

-4,2

73,8

76,1

3,2

80,5

5,8

Ηνωμένο Βασίλειο

1.802,2

1.758,1

-2,4

1.920,8

9,3

13,8

19,3

40,1

14,3

-26,1

Λοιπές Χώρες

4.807,6

5.729,2

19,2

5.725,7

-0,1

172,0

178,8

4,0

170,9

-4,4

ΗΠΑ

498,3

484,7

-2,7

373,8

-22,9

15,6

11,0

-29,2

9,7

-11,7

Ρωσία

451,2

738,9

63,8

874,8

18,4

4,0

5,3

31,2

3,6

-31,9

ΣΥΝΟΛΟ

15.007,5

16.427,2

9,5

15.517,6

-5,5

339,6

345,3

1,7

330,8

-4,2

εκ των οποίων

εκ των οποίων

εκ των οποίων

* προσωρινά στοιχεία Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

25


ΘΕΜΑ

εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 41,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις Το Δεκέμβριο του 2012, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 23,3% ή 19 εκατ. ευρώ που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 (Δεκέμβριος 2012: 61 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2011: 80 εκατ. ευρώ), ενώ αντίθετα σημειώθηκε μικρότερη αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 17,5%. Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27

Από τις λοιπές χώρες, εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση παρουσίασαν οι

ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των

εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 27,5% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 947

χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 31,5% (Δεκέμ-

εκατ. ευρώ και μείωση κατά 20,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις

βριος 2012: 18 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2011: 26 εκατ. ευρώ) και ταυ-

ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 423 εκατ. ευρώ.

τόχρονα οι εισπράξεις από κατοίκους της ζώνης του ευρώ σημείωσαν επίσης μείωση κατά 19,2% (Δεκέμβριος 2012: 43 εκατ. ευρώ, Δεκέμβρι-

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

ος 2011: 54 εκατ. ευρώ).

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Δεκέμβριο 2012 διαμορφώθηκε

Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες

στις 331 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,2% σε σύγκριση

προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν μείωση

με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της

κατά 41% το Δεκέμβριο 2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011

μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 4% και της μεί-

(Δεκέμβριος 2012: 11 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2011: 19 εκατ. ευρώ),

ωσης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 4,4%.

αυτές από τη Γαλλία παρουσίασαν αύξηση κατά 93,4% το Δεκέμβριο

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν

2012 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2011 (Δεκέμβριος 2012: 7 εκατ.

στις 79 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 12,2%, ενώ οι αφίξεις από τις

ευρώ, Δεκέμβριος 2011: 4 εκατ. ευρώ), ενώ αυτές από το Ηνωμένο Βασί-

χώρες της ΕΕ των 27, εκτός της ζώνης του ευρώ, παρουσίασαν αύξηση

λειο μειώθηκαν κατά 52,2% (Δεκέμβριος 2012: 7 εκατ. ευρώ, Δεκέμβρι-

κατά 5,8% (Δεκέμβριος 2012: 81 χιλ., Δεκέμβριος 2011: 76 χιλ.).

ος 2011: 15 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γερμανία εμφάνισαν μείωση κατά 17,6%,

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση κατά 10,7% παρουσί-

από τη Γαλλία εμφάνισαν επίσης μικρή μείωση κατά 1,2%, ενώ και οι

ασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ.

αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 26,1%. Οι αφίξεις

ευρώ, ενώ μείωση κατά 30,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ

από τη Ρωσία παρουσίασαν μείωση κατά 31,9%, ενώ οι αφίξεις από τις

οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ.

ΗΠΑ εμφάνισαν μείωση κατά 11,7%.

Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρί-

σημειώνεται μείωση κατά 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο

ου 2012 μειώθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στις 15.518 χιλ. ταξι-

του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από τους

διώτες, έναντι 16.427 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 7,6%, οι οποίες διαμορφώθη-

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες

καν στα 6.555 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών

της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκε στις 9.792 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση

χωρών εκτός της ΕΕ των 27 διαμορφώθηκαν στα 3.469 εκατ. ευρώ την

κατά 8,5%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των

περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά

27 διαμορφώθηκαν στις 5.726 χιλ. και παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες

1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Αναλυτικότερα,

(μείωση 0,1%) σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορ-

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 11,1%

φώθηκαν στα 4.306 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 13,2%, ενώ

και οι αφίξεις από τις χώρες ΕΕ των 27, εκτός της ζώνης του ευρώ, κατά

αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27, εκτός

4,2%. Ειδικότερα, μείωση κατά 5,9% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερ-

της ζώνης του ευρώ, παρουσίασαν αύξηση κατά 5,5%. Ειδικότερα, οι

μανία, μείωση κατά 15% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία, ενώ αύξη-

εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 10,2% και διαμορφώθη-

ση κατά 9,3% εμφανίζουν οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος,

καν στα 1.650 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά

αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, οι αφίξεις από τη

8,8% και διαμορφώθηκαν στα 766 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από

Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 18,4% και διαμορφώθηκαν στις 875

το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν στα 1.423 εκατ. ευρώ, παρουσι-

χιλ. ταξιδιώτες, ενώ μείωση παρουσίασαν οι αφίξεις από τις ΗΠΑ κατά

άζοντας αύξηση κατά 18%.

22,9% και διαμορφώθηκαν στις 374 χιλ. ταξιδιώτες. ◊

26 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ελατοχώρι

Ένα δυνατό brand name στα Πιέρια Σκαρφαλωμένο σε υψόμετρο χιλίων μέτρων, στα Πιέρια όρη, με πλήθος φυσικών καλονών, κουλτούρα και παράδοση, το Ελατοχώρι, δικαίως, τελευταία, διεκδικεί θέση ανάμεσα στους κορυφαίους

χωρίου, κ. Κ. Γκλάρα, ενώ την αποστολή συνάντησε και η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, κα. Α. Λέινα. Φτάνοντας στο Ελατοχώρι, δεν μπορεί παρά να εκπλαγεί κανείς από την

χειμερινούς προορισμούς.

ομορφιά του τοπίου. Σαν ένα θαυμάσιο μπαλκόνι με θέα στο μυθικό

Μία μικρή, αλλά γεμάτη... γεύση από τον όμορφο, χειμερινό προο-

Όλυμπο και τα νερά του Θερμαϊκού κόλπου, το Ελατοχώρι, αποτελεί

ρισμό πήραμε κατά την επίσκεψή μας σε αυτόν, ανταποκρινόμενοι

ένα από τα πιο γνωστά χειμερινά τουριστικά θέρετρα της περιοχής και φιλοξενεί το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο του νομού.

στο κάλεσμα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, σε μία προσπά-

Αποτελείται από δύο οικισμούς, το Παλιό και το Νέο Ελατοχώρι, και

θεια προώθησης της τουριστικής εικόνας της περιοχής.

παρά την έντονη τουριστική του ανάπτυξη, παραμένει ένας παραδοσιακός, ορεινός προορισμός, ο οποίος προσφέρει όμορφες διαδρομές μέσα στο δάσος, ιδανικές για πεζοπορίες, ποδήλατο βουνού,

Μαζί με καλούς συναδέλφους από μέσα ενημέρωσης της Βορείου

σαφάρι με τετρακίνητα οχήματα, κ.ά.. Σημειώνεται ότι, από τα Πιέρια

Ελλάδος, όπως ο κ. Φ. Γρηγοριάδης του Αθηναϊκού Μακεδονικού

Όρη περνάει και το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4.

Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Κ. Τσίγκας, ιδιοκτήτης της καθημερινής

Με αφετηρία το κέντρο του Παλιού Χωριού ξεκινούν μονοπάτια,

εφημερίδας της Καβάλας Νέα Εγνατία και του ράδιο Alpha Καβάλας, η κα. Ν. Χιωτοπούλου από τον Αγγελιοφόρο της Κυριακής, ο κ. Π. Τζερτζεβέλης της ΕΡΑ, ο κ. Π. Γεωργιάδης από τη Μακεδονία της Κυριακής και ο κ. Α. Εύδος της ΕΤ3 και υπό την καθοδήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κας Σοφίας Μαυρίδου, ξεκινήσαμε ένα οδοιπορικό στο γνωστό-άγνωστο Ελατοχώρι, που θα μας μείνει σίγουρα αξέχαστο. Το συντονισμό της δημοσιογραφικής αποστολής, είχε ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Π.Ε. Πιερίας, κ. Δημήτρης Ρουκάς, με τη βοήθεια της προέδρου της Ένωσης Επαγγελματιών Ελατοχωρίου, κας Α. Μποστανίτη και του πρόεδρου του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατο-

28 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

του, των άριστων υποδομών του και της ομορφιάς του τοπίου. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν 10 πίστες με κυμαινόμενη υψομετρική διαφορά και με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, ώστε να ικανοποιούνται τόσο οι έμπειροι και απαιτητικοί σκιέρ, όσο και οι αρχάριοι που πρωτοδοκιμάζουν τις δυνατότητές τους στο χειμερινό σπορ. Επίσης, λειτουργεί μια πίστα για snowboard και μια για έλκηθρα. Στη βάση του λειτουργεί διώροφο σαλέ, μοντέρνας αισθητικής για «Τα μονοπάτια των Μουσών», όπως τα ονομάζουν οι ντόπιοι, δια-

self service φαγητό ή ζεστά ροφήματα, ενώ υπάρχουν καταστήμα-

δρομές φυσικής ομορφιάς, μέσα σε δάση οξιάς, δρυός, ελάτου και

τα πώλησης και ενοικίασης εξοπλισμού ειδών χιονοδρομίας, καθώς

καστανιάς.

και σχολή σκι. Στο χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί και ένα πλή-

Μια τέτοια σύντομη διαδρομή ακολούθησε και η ομάδα μας. Μια

ρως εξοπλισμένο ιατρείο για πρώτες βοήθειες, με μόνιμο γιατρό σε

διαδρομή που θα μείνει πάντα χαραγμένη στο μυαλό μας για τις

καθημερινή βάση.

μοναδικές εικόνες που μας «γέμισε», με τα πανύψηλα δέντα, τα ξύλι-

Ολοκληρώνοντας τη θεματική χειμερινή προβολή της Πιερίας, ο

να γεφύρια και έναν πανέμορφο, μικρό καταρράκτη.

Επιστημονικός Συνεργάτης της Π.Ε. Πιερίας, κ. Δημήτρης Ρουκάς

Κατά την παραμονή μας στο Ελατοχώρι, επισκεφθήκαμε το Άνδρο

επεσήμανε πως η προσπάθεια αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στα

των Μουσών και μαγευτήκαμε από τους επιβλητικούς βράχους που

στενά πλαίσια της τουριστικής προβολής, άλλα κάλυψε και ένα

δίνουν την αίσθηση κυκλώπειου κάστρου.

μεγάλο φάσμα της οικονομικής, επιχειρηματικής δραστηριότητας

Στο πλαίσιο του οδοιπορικού μας, επισκεφθήκαμε το Λαογραφικό

της περιοχής. Σύμφωνα δε με τον κ. Ρουκά, οι δράσεις θα συνεχι-

Μουσείο και τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ενώ περιη-

στούν με τη διοργάνωση και εαρινής θεματικής προβολής, για την

γηθήκαμε και στο χιονοδρομικό του κέντρο, η λειτουργία του οποίου

ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και άλλων γραφικών

δίνει στον ορεινό οικισμό ζωντάνια και προοπτική.

σημείων της Πιερίας.

Από εκεί θαυμάσαμε την απίστευτη θέα στα Πιέρια, τον Όλυμπο, την πεδιάδα της Πιερίας, το Θερμαϊκό κόλπο ως και τις ακτές της

Αρχοντικό Μορφέας

Χαλκιδικής.

Το Αρχοντικό Μορφέας της οικογένειας Καζά βρίσκεται στον παλιό

Οι ξενώνες από πέτρα και ξύλο σε παραδοσιακή μακεδονίτικη αρχι-

οικισμό του Ελατοχωρίου, στα Πιέρια, το βουνό των Μουσών, σε υψό-

τεκτονική ΑΛΘΑΙΑ, ΜΟΡΦΕΑΣ, ΝΙΚΕΛΗ, ΠΑΤΡΙΚΟ, ΠΗΓΑΣΟΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ

μετρο 900 μέτρων και αποτελεί ιδανικό κατάλυμα για συναρπαστικές

ΜΟΥΣΕΣ, ΣΕΜΕΛΗ μας φιλοξένησαν και οι παραδοσιακές ταβέρνες

εξορμήσεις στο χιονοδρομικό και την υπέροχη φύση της περιοχής.

το Πέτρινο, Το Παληό Σχολειό, Τζιβαέρι, και Αγνάντι μας μύησαν στην

Με πανοραμική θέα στον Όλυμπο και τις πανέμορφες ακτές του Νομού

τοπική γαστρονομία με υλικά της Πιερικής γης.

Πιερίας, εγγυάται ξεκούραση και ζεστή φιλοξενία στους όμορφους

Κατά την επίσκεψή μας στο Ελατοχώρι, η Αντιπερειφερειάρχης Πιερί-

χώρους του, όπου κυριαρχεί η πέτρα και το ξύλο.

ας, κα. Σοφία Μαυρίδου, μίλησε στο «Χ&Τ», για τις τουριστικές δυνα-

Τα φωτεινά του δωμάτια είναι διακοσμημένα με είδη λαϊκής τέχνης

τότητες της περιοχής, σημειώνοντας: «Το Χιονοδρομικό Κέντρο Ελα-

και διαθέτουν τζάκι, ενώ ένας ιδιαίτερος χώρος spa προσφέρεται για

τοχωρίου αποτελεί πραγματικά τη Μούσα της Ανάπτυξης στα μαγικά

απόλυτη χαλάρωση και ευεξία. ◊

Πιέρια Όρη. Το άξιο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής με μεράκι κι αγάπη για τον τόπο του, συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής, ενώ οι χρηματοδοτικές παρεμβάσεις, μέσω προγραμμάτων, ενίσχυσαν την τοπική επιχειρηματικότητα, ώστε σήμερα το Ελατοχώρι να παρουσιάζει υψηλής ποιότητας μονάδες κατάλυσης και εστίασης, βασιζόμενες στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου».

Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου Το Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου, σε υψόμετρο 1.450μ., με καταπληκτική θέα στον Όλυμπο και τον Αλιάκμονα, έχει ήδη γίνει δημοφιλές -αν και είναι σχετικά καινούριο- λόγω της εύκολης πρόσβασής

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

29


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εύκαμπτες δεξαμενές αποθήκευσης νερού

Δυναμικά την είσοδό τους στην ελληνική αγορά, συρρικνώνοντας το κόστος αποθήκευσης και δίνοντας λύσεις σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, δημόσιους οργανισμούς και ιδιώτες, έκαναν τα πρωτοποριακά συστήματα αποθήκευσης νερού και υγρών DEROX. Η εξειδικευμένη εταιρία DEROX, (www.derox.gr) παρουσιάζει μια σειρά προϊόντων, όπως εύκαμπτες δεξαμενές (PVC), βάσεις και στηρίγματα βαρελιών κ.λπ., πιστοποιημένα κατά ISO και επιδοτούμενα από το νέο ΕΣΠΑ, σε δράσεις εξοικονόμησης πόρων και προστασίας περιβάλλοντος, μέχρι 60%. Οι εύκαμπτες δεξαμενές συναντώνται ως δεξαμενές πόσιμου νερού,

• Εύκολη εγκατάσταση (χωρίς μπετόν και οικοδομική άδεια).

• Εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

• Αποφυγή μολύνσεων και κουνουπιών.

τροφίμων και βιολογικών λυμάτων, έχουν χωρητικότητα από 10 έως

• Έλλειψη εξάτμισης νερού. • Κατασκευή από υψηλής αντοχής

500 m3, ανάλογα με τη χρήση τους, ενώ υπάρχει δυνατότητα παρα-

πολυεστέρα με επικάλυψη PVC

δεξαμενές όμβριων υδάτων, δεξαμενές πυρόσβεσης, χημικών, υγρών

γωγής τους σε διάφορες μορφές.

και φίλτρο UV.

χημικών, για την αποθήκευση των πρώτων υλών και των παραγόμε-

• Eίσοδος Φ120 - Έξοδος 1 ½ για δεξαμενές μέχρι 50m . • Εγγύηση έως 10 χρόνια.

νων προϊόντων, με απόλυτη ασφάλεια για τους εργαζόμενους και το

Είναι ιδανικές για περιοχές με αυξημένες ανάγκες νερού, όπως τα νησιά,

περιβάλλον, όσο και σε τουριστικές, δημοτικές και αγροτικές εγκα-

απομονωμένες ή δύσβατες περιοχές και εξυπηρετούν ξενοδοχεια-

ταστάσεις, για αποθήκευση νερού για χρήσεις άρδευσης, ύδρευσης,

κά συγκροτήματα, κατασκηνώσεις, φάρμες, χημικές βιομηχανίες και

πυρόσβεσης, κ.λπ..

βιομηχανίες τροφίμων. Αποτελούν χρήσιμο εργαλείο σε γεωτρήσεις,

Τόσο στην τοποθέτηση, όσο και στη χρήση τους παρουσιάζουν πλει-

πηγές, χρήση βρόχινου νερού σε άρδευση, πότισμα, οικιακή χρήση

άδα πλεονεκτημάτων, όπως:

(κουζίνα, μπάνιο), πισίνες, τεχνητές λίμνες, πυρόσβεση, βιολογικούς

Βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε βιομηχανίες παραγωγής και διακίνησης

• Πλήρης στεγανότητα. 30 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

3

καθαρισμούς, κ.ά.. ◊


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTEL WATER-HEAT SAVER

Εξοικονόμηση ενέργειας έως 50% σε θερμαινόμενες πισίνες

Ένα νέο, πρωτοποριακό προϊόν, που «ακούει» στο όνομα Heatsavr, εισήγαγε και διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά η εται-

υγρασίας, καθώς και μείωση του κόστους θέρμανσης του ανακυκλούμενου αέρα του χώρου, μειώνοντας, παράλ-

ρία INTEL WATER Ε.Π.Ε.. Πρόκειται για ένα βιοδιασπώμενο υγρό, με

ληλα, δραστικά τις δυσάρε-

την εφαρμογή του οποίου επιτυγχάνεται 50% μείωση στην κατανά-

Στο portfolio των ικανοποι-

λωση ενέργειας σε θερμαινόμενες πισίνες.

στες οσμές του χλωρίου. ημένων πελατών - χρηστών του, που εξοικονόμησαν μέχρι τώρα αρκετές χιλιά-

Το Heatsavr προστίθεται στο νερό της πισίνας και δημιουργεί μοριακό φιλμ στην επιφάνειά του, μειώνοντας την εξάτμισή του κατά 70%, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι κατάλληλο τόσο για εσωτερικές, όσο και για εξωτερικές θερμαινόμενες πισίνες. Είναι προϊόν κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και φέρει πιστοποιητικά από το Γενικό Χημείο του Ελληνικού Κράτους, τον Αμερικανικό Οργανισμό Υγείας NSF και το Υπουργείο Υγείας της Αγγλίας.

δες ευρώ, εκτός από πολλούς ιδιώτες συγκαταλέγονται και:

• Δημοτικά θερμαινόμενα κολυμβητήρια, όπως το κυλυμβητήριο του δήμου Καλαμαριάς, 1.100 τ.μ.

• Κολυμβητήρια αθλητικών συλλόγων, όπως του ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης, 300 τ.μ..

• Πισίνες ξενοδοχείων, όπως του HILTON Αθηνών, κ.ά. • Πισίνες γυμναστηρίων, όπως του ALMA CLUB στον Άλιμο • Πισίνες φυσιοθεραπείας, όπως της EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ Θεσσα-

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται 24 ώρες το 24ωρο,

λονίκης, EUROMEDICA ΑΡΩΓΗ Θεσσαλίας, ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης

ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με σταθερό κάλυμμα και

(όπου με θερμοκρασία νερού 38ο C, η μείωση κατανάλωσης πετρε-

είναι απόλυτα ασφαλές για τα φίλτρα και τα υδραυλικά (σωληνώσεις,

λαίου άγγιξε το 35%!)

αντλίες, βαλβίδες), καθώς πρόκειται για μη διαβρωτικό προϊόν. Παράλ-

Η εταιρία INTEL WATER Ε.Π.Ε., με έδρα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και

ληλα, είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον, βιοδιασπώμενο, καθώς

υποκατάστημα στην Αθήνα ασχολείται, από το 2004, με τον τομέα

με τη χρήση του μειώνονται οι εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα και

της κατασκευής πισίνας, της επεξεργασίας νερού και του εμπορίου

πανεύκολο στη χρήση του, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και με τη χρήση

αναλώσιμων πισίνας και ανταλλακτικών μηχανοστασίου, ενώ παράλ-

αυτόματου συστήματος δοσολόγησης. Ειδικά στις εσωτερικές θερμαινό-

ληλα, διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο με τμήμα δοκιμής

μενες πισίνες, επιτυγχάνεται επιπλέον μείωση του κόστους ελέγχου της

ελέγχου και επισκευής Η/Μ εξοπλισμού. ◊

32 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ย—ร‘รŠร…รร•ยฝร”ร†รŠร˜ ย—ร‘ร†รร…รšร•รŠรŒยฟร˜ยขยฟรŽรร˜ ย‘ร–ยฝรร‚ ยœร‚รŠยกรร…ร“รรš ร•รŒยšรยพร”รŠร‚ ยงร‰รย›ยผรร•ร“ร ย…ร†ร”ร”ร‚รรรยพรŒร‰ ย›ร‚รร†รรรร‘รรรรรš ร•รŒย›ร‰ร‡รŠร”รŠยก ยงร‰รย›ยผรร•ร“ร ย„รšร•ยœร‚รŒร†ร…รรยพร‚ ย‘ร–ย„รŠยกรŒรรš ยƒร“ร‚รƒรŠยกร˜ ร•รŒย›ร‚ร”ร•รร“รŠยก ยงร‰รย›ยผรร•ร“ร ZZZQRLVLVFRPJU ZZZHSHQG\WLNRVFRPJU

ย—ยŒยˆย‘


ΘΕΜΑ

HORECA 2013

Η μεγαλύτερη και καλύτερη έκθεση στον κλάδο της ξενοδοχίας και της μαζικής εστίασης • 470 εκθέτες και 120.000 επισκέπτες • Απόλυτα ικανοποιημένοι επισκέπτες και εκθέτες, σύμφωνα με έρευνα της Opinion • το 89% των ξενοδόχων και ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων και το 83% των εκθετών δήλωσαν ικανοποιημένοι έως εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την 8η HORECA Mε αυξημένο, τόσο τον αριθμό των εκθετών, όσο και των επισκεπτών και με πλήθος παράλληλες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε η 8η HORECA 2013, επιβεβαιώνοντας τη φήμη που έχει, ήδη, αποκτήσει ότι, πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκθεση στον κλάδο της ξενοδοχίας και της μαζικής εστίασης, στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 470 εκθέτες από την προμηθευτική αγορά του Τουρισμού και του ευρύτερου επισιτιστικού κλάδου, παρουσίασαν σε περισσότερους από 120.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 36.000 επιχειρήσεις του κλάδου, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, σε μια απίστευτη για τα ελληνικά δεδομένα εκθεσιακή διοργάνωση. Ο αριθμός και η ποιότητα εκθετών και επισκεπτών, οι διαδραστικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, καθώς και οι σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που κλείστηκαν στη διάρκεια της έκθεσης, απέδειξαν, για άλλη μια φορά, πως η HORECA δεν είναι απλά μια έκθεση-θεσμός για τον Τουρισμό και τη Γαστρονομία, αλλά ένα εξαιρετικά ποιοτικό εμπορικό γεγονός, για ολόκληρο τον κλάδο των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης εκθετών και επισκεπτών, που πραγματοποίησε η εταιρία μελετών OPINION για λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρίας, σύμφωνα με τα οποία, το 89% των ξενοδόχων και ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων δήλωσαν ικανοποιημένοι έως εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την 8η HORECA, το 83% των εκθετών δήλωσαν ότι η έκθεση ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη και ξεπέρασε κάθε προσδοκία και το 93% των επισκεπτών θεωρούν εξαιρετικά πιθανό να επισκεφθούν την επόμενη HORECA!

Με την ολοκλήρωσή της, η όγδοη HORECA, πέρασε στην ιστορία ως

την παρουσία τους ο γεν. γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού, κ.

η μεγαλύτερη και πλέον ποιοτική έκθεση που διοργανώθηκε ποτέ

Κωνσταντίνος Λιάσκος, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημο-

στην Ελλάδα. Μάλιστα, σε αντίθεση με άλλες εκθέσεις κατόρθωσε να

κρατίας, κ. Βασίλης Υψηλάντης, η βουλευτής Δωδεκανήσου από τους

αυξήσει θεαματικά τα μεγέθη και να θεωρείται -όχι άδικα- η ταχύτερα

Ανεξάρτητους Έλληνες, κα. Τσαμπίκα Ιατρίδη, ο πρέσβης του Καναδά,

αναπτυσσόμενη έκθεση στην Ελλάδα.

κ. Robert William Peck, κ.ά..

Και για του λόγου τω αληθές, η HORECA, στη διάρκεια των οκτώ χρό-

Την εκδήλωση και τους παρισταμένους χαιρέτισε πρώτος ο πρόεδρος

νων που διοργανώνεται αύξησε κατά 266% τους επισκέπτες της και

και διευθύνων σύμβουλος της FORUM AE, κ. Νίκος Χουδαλάκης.

κατά 521% το εκθεσιακό της μέγεθος.

Στη συνέχεια, το λόγο πήραν οι πρόεδροι του Ξενοδοχειακού Επιμε-

Τα εγκαίνια της 8ης HORECA 2013, την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου,

λητηρίου Ελλάδας, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-

έκανε η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, και τίμησαν με

ρήσεων, του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ.κ.

36 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

Γεώργιος Τσακίρης, Ανδρέας Ανδρεάδης, Κωνσταντίνος Μίχαλος, η Εντεταλμένη Σύμβουλος της ALFA FROST A.E., κα. Σοφία Χαϊταΐδου και ο πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας, κ. Μιλτιάδης Καρούμπας, ενώ τελευταία, στο βήμα ανέβηκε η υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη. Όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην άρτια διοργάνωση και τη μεγάλη επιτυχία της έκθεσης HORECA, καθώς και στο σημαντικότατο ρόλο που διαδραματίζει στην προσπάθεια ανάκαμψης και ανάπτυξης των κλάδων της Εστίασης και του Τουρισμού. Μετά το κόψιμο της κορδέλας των εγκαινίων από την κα. Κεφαλογιάννη, οι επίσημοι ξεναγήθηκαν στους χώρους της έκθεσης.

Με τη συμμετοχή 1.700 ξενοδόχων η Γενική Συνέλευση του Ξ.Ε.Ε. Στο πλαίσιο της 8ης HORECA 2013, το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, πραγ-

DR. Brigitte Scheuerle και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τουρισμού της Ρωσίας, Evgeny Pisarevskiy.

ματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία η 2η Γενική Συνέλευση του Ξενο-

Παράλληλες εκδηλώσεις

δοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Η συνεδριακή αίθουσα του

6ο Διεθνές Φόρουμ Γαστρονομίας

εκθεσιακού κέντρου Metropolitan Expo γέμισε ασφυκτικά με 1.700 ξενοδόχους, μέλη του Ξ.Ε.Ε. από κάθε γωνιά της Ελλάδας, που έδωσαν το παρόν, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δυναμική του Τουρισμού στην οικονομία της χώρας. Στην εναρκτήρια ομιλία του ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε., κ. Γιώργος Τσακίρης, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι το επίπεδο των ξενοδοχείων στη χώρα σε σχέση με την Ευρώπη είναι εξαιρετικά υψηλό. Συγκεκριμένα, σχετική έρευνα του Επιμελητηρίου κατέδειξε υψηλό ποσοστό κάλυψης των κριτηρίων παροχής υπηρεσιών των ελληνικών ξενοδοχείων, σε σχέση με το κοινό σύστημα κατάταξης hotel stars union, που εφαρμόζεται σε 13 ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Τσακίρης ανέφερε επίσης, ότι μπορεί να επιτευχθεί μείωση του κόστους λειτουργίας με μείωση

Για έκτη συνεχόμενη διοργάνωση, η 8η HORECA, στα πλαίσια των

της φορολογικής επιβάρυνσης από την πολιτεία, κάνοντας το προϊ-

παράλληλων εκδηλώσεων του Chef's Club Ελλάδας, φιλοξένησε το

όν πιο ανταγωνιστικό.

Διεθνές Φόρουμ Γαστρονομίας. Και τις τέσσερις ημέρες διεξαγωγής

Στη 2η Γενική Συνέλευση του Ξ.Ε.Ε., μεταξύ άλλων μίλησαν ο διευ-

της έκθεσης, ο χώρος του Chef's Club, στο Hall 4, ήταν γεμάτος από

θύνων σύμβουλος της ΟΕΗΤ ΒΑΝΚ, του πιστωτικού ιδρύματος της

επαγγελματίες της Μαζικής Εστίασης από όλη την Ελλάδα που παρα-

Αυστρίας για τα Ξενοδοχεία και τον Τουρισμό, Wolfgang Kleeman, η

κολουθούσαν με αμείωτο ενδιαφέρον τις δράσεις των chefs.

διευθύντρια του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Φρανκφούρτης,

Από την πληθώρα εκδηλώσεων ξεχώρισε το event «Οι γαστρονομι-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

37


ΘΕΜΑ

κοί λεωφόροι των εθνών», όπου chefs από πολλές χώρες αλλά και τις

περιελάμβανε εικόνες ξενοδοχείων μέσα από τον φακό των γνωστών

εδώ πρεσβείες τους (Ταϊλάνδης, Πολωνίας, Φιλιππίνων, Μεξικό, Αιγύ-

φωτογράφων.

πτου, Παλαιστίνης, Ισραήλ, Περού, Ινδονησία και Ιαπωνία) παρουσίασαν μοναδικά πιάτα της γαστρονομικής τους κουλτούρας. Επίσης,

1ο HORECA Bartending show

η επίδειξη Μοναστηριακής Μαγειρικής, με τον πατέρα Επιφάνειο να παρουσιάζει συνταγές της θρησκευτικής μας παράδοσης, κέρδισε την προσοχή των επισκεπτών. Τέλος, όπως κάθε χρονιά, πληθώρα συμμετοχών είχαν οι διαγωνισμοί επαγγελματιών και σπουδαστών σε αντικείμενα, όπως το σκάλισμα φρούτων, η νεκρή ζύμη, η σοκολάτα, το πιάτο με θαλασσινά και το επιδόρπιο.

Future Hotel on the Web Εντυπωσιακή επιτυχία σημείωσαν όλοι οι διαγωνισμοί και τα πρωταθλήματα της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος κατά τη διάρκεια της 8ης HORECA. Όλοι οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό παρουσιάζοντας μοναδικές δημιουργίες, ενώ το κοινό που κατέκλυσε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, συμμετείχε και αυτό με το δικό του ξεχωριστό τρόπο στις παρουσιάσεις, μετατρέποντας το Βartending σε ένα πραγματικό... show! Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου διεξήχθη ο τρίτος διαγωνισμός Non Εκατοντάδες ξενοδόχοι και αμέτρητοι επαγγελματίες του Τουρισμού,

Alcoholic Cocktail 2013, με νικητή τον Παναγιώτη Πάλλη, με το cocktail

επισκέφθηκαν στο hall 3 της έκθεσης HORECA, το Future Hotel on the

«Sichuan», ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο

Web και παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, τις εισηγήσεις γνωστών

πρωτάθλημα της ΙΒΑ στην Τσεχία (Πράγα 16-22 Αυγούστου).

επαγγελματιών, με εμπειρία στο διαδικτυακό marketing.

Δεύτερος αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Σπυρέας και τρίτος ο Δημή-

Έντονο ενδιαφέρον είχε η εκδήλωση «Εξειδικευμένες Πρακτικές Προ-

τρης Μπουρλέκας.

ώθησης Ξενοδοχείων στο Διαδίκτυο», που πραγματοποιήθηκε την

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, τον 1ο Διαγωνισμό Ελληνικού Cocktail

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό

κατέκτησε η Κωνσταντίνα Νικολίτση, με το «Ermis Station», ενώ στη

IFITT και συμμετείχαν ως ομιλητές η κα. Χαρά Γεωργιάδου, Country

δεύτερη θέση ακολούθησε ο Κυριάκος Ουζουνίδης και στην τρίτη ο

Manager της Trivago GmbH, ο κ. Άκης Λαοπόδης, founder & CEO της

Γιώργος Δενδράκης.

LAYERISE, η κα. Σοφία Παναγιωτάκη διευθύντρια της Media Co και ο

Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν οι τελικοί των δια-

Vittorio Deotto, Territory Manager της Trip Advisor. Την εκδήλωση

γωνισμών Classic Cocktail και Flair. Στο Classic Cocktail, νικητής ανα-

παρακολούθησε πλήθος ξενοδόχων, αλλά και αρκετά στελέχη μεγά-

δείχθηκε ο Παναγιώτης Γκοβάτσος, με το cocktail «Skyfall», δεύτερος

λων ξενοδοχειακών μονάδων.

ο Ζάχος Κυρίτσης και τρίτος ο Παναγιώτης Σπυρέας.

Πέρα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, στα πλαίσια του Future Hotel

Στην κατηγορία Flairtending, την πρώτη θέση πήρε ο Κωνσταντίνος

on the Web φιλοξενήθηκαν πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες εισηγήσεις

Φραντζής, με το cocktail «Show με Flair», τη δεύτερη ο Διονύσης Καλο-

ειδικών στο διαδικτυακό marketing, όπως «Σύγχρονα και δυναμικά

γερίας και τρίτος αναδείχθηκε ο Στέλιος Παπαδόπουλος.

websites που αυξάνουν τις κρατήσεις του ξενοδοχείου σας», «Η επιρ-

Μετά την απονομή των βραβείων, ακολούθησε ένα μοναδικό show από

ροή των social media στις online κρατήσεις», «Mobile Applications:

τον παγκόσμιο πρωταθλητή στο Flairtending, Tomasz Malek, το οποίο

Πώς να αυξήσετε την κερδοφορία σας και την ικανοποίηση των πελα-

«έκλεισε» με εντυπωσιακό τρόπο το 1ο HORECA Bartending show.

τών σας», «Συστήµατα οnline κρατήσεων-Ιδανικά χαρακτηριστικά &

Πέρα από τους διαγωνισμούς και τα πρωταθλήματα, πραγματοποιή-

τεχνολογίες τελευταίας γενιάς», «Τουριστικοί προορισμοί: Διαδικτυ-

θηκαν μια σειρά από ενδιαφέροντα σεμινάρια

ακή φήμη και πώς την διαχειριζόμαστε», «Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το email marketing».

2o HORECA Beer Festival

Τέλος, ενδιαφέρον, είχε και η έκθεση φωτογραφίας των γνωστών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην 8η HORECA και το 2ο

φωτογράφων Γιώργου Λιζάρδου και Βαγγέλη Πατεράκη, με θέμα «Ο

HORECA Beer Festival, που περιελάμβανε διαγωνισμούς, ενημερωτι-

ρόλος της εικόνας στη διαδικτυακή παρουσία του ξενοδοχείου», που

κές ημερίδες και live επιδείξεις μαγειρικής για μπυραρίες.

38 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

Το Σάββατο 9 Φ ε βρ ο υ αρ ί ο υ

Ηχηρό παρόν στη ΗΟRECA η KSD

πραγματοποιήθη-

Δυναμική παρουσία στην 8η HORECA 2013, την πλέον σημαντική

κε ο τελικός δια-

εκθεσιακή διοργάνωση για την τουριστική και την ευρύτερη επι-

γωνισμού σερβι-

σιτιστική βιομηχανία της χώρα μας, είχε η εταιρία KSD.

ρίσματος μπύρας Draft με νικητή τον Διονύση Καλογερία, δεύτερο τον Κωνσταντίνο Δρίτσα και τρίτο τον Ιωάννη Σιδηρόπουλο. Επίσης, διοργανώθηκε διαγωνισμός beer bottle speed opening, στον οποίο την πρώτη θέση κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Δρίτσας, τη δεύτερη ο Απόστολος Λαδόπουλος και την τρίτη θέση ο Διονύσης Καλογερίας. Από τους δύο διαγωνισμούς, συνολικός-overall νικητής αναδείχθηκε ο Διονύσης Καλογερίας, ο οποίος κέρδισε τη συμμετοχή του στο British Beer Fest στο Λονδίνο (13-17 Αυγούστου).

H εταιρία συμμετείχε στην έκθεση με ένα εντυπωσιακό, καλαίσθη-

Ανάμεσα στις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις του 2ου HORECA Beer

το και σύγχρονου σχεδιασμού περίπτερο, στο οποίο προέβαλε το

Festival ξεχώρισε και η παρουσίαση συνταγών cocktails με μπύρα

σύνολο των δραστηριοτήτων της.

από τον Νικόλα Ραδίση, μέλος της ΕΜΕ, και με την βοήθεια των Γιάν-

Βεβαίως, την «τιμητική» του είχε ο τομέας των hotel amenities,

νη Σιδηρόπουλου και Γιάννη Βλάχου από τον ΟΤΕΚ Αναβύσσου. Απλές

όπου η εταιρία δραστηριοποιείται, εισάγοντας και διαθέτοντας

αλλά και πιο σύνθετες παρασκευές ενθουσίασαν το κοινό που είχε την

στην εγχώρια, ξενοδοχειακή βιομηχανία προϊόντα προσωπικής

ευκαιρία να τις δοκιμάσει.

υγιεινής και ατομικής περιποίησης υψηλής ποιότητας, με την υπο-

Παράλληλλα, οι επαγγελματίες είχαν τη δυνατότητα να παρακολου-

γραφή μεγάλου, ιταλικού οίκου.

θήσουν τον γνωστό chef Γιώργο Στανίτσα να δημιουργεί συνταγές

Το περίπτερο της KSD επισκέφθηκε πλήθος κόσμου, ενώ αξιόλογη

με μπύρα και συνταγές, ιδανικές για μπύρα, αλλά και τον chef Χρή-

ήταν η προσέλευση ξενοδόχων και υψηλόβαθμων στελεχών των

στο Τζαβαράκο που πρότεινε έξυπνες λύσεις για tapas, εύκολα στην

μεγαλύτερων ξενοδοχείων της χώρας, που έσπευσαν να ενημε-

παρασκευή.

ρωθούν από το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας για τα προϊόντα

Επίσης, φιλοξενήθηκε ένα πάνελ με γνωστούς αρχιτέκτονες και designers

amenities τα οποία η KSD διαθέτει στην αγορά, ενώ δεν ήταν λίγοι

χώρων εστίασης (Μηνάς Κοσμίδης, Κώστας Γκάγκος και Δημήτρης

εκείνοι οι οποίοι προχώρησαν σε παραγγελία.

Χατζηχρήστος) για τη μπυραρία και το ψητοπωλείο του αύριο, καθώς

Εκτός, όμως, από τα amenities, στο περίπτερο της KSD οι επισκέπτες

και μια ενημερωτική παρουσίαση για τη μουσική και την ισχύουσα

έλαβαν πληροφορίες για το σύνολο των εκτυπωτικών-διαφημιστικών

νομοθεσία από το δικηγόρο κ. Δημήτρη Κορωνάκη.

εργασιών της εταιρίας, τις δυνατότητες και τις προτάσεις της στο σύνολο των τομέων, όπου δραστηριοποιείται.

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καφέ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η KSD ήταν χορηγός στη 2η ετήσια γενική Εντυπωσίασαν τα

συνέλευση του Ξ.Ε.Ε..

Πανελλήνια Πρωταθλήματα Καφέ 2013 που φιλοξένησε για τρίτη φορά η έκθεση HORECA. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Hall 1 που εναρμονίστηκε πλήρως με τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς του SCAE, δεκάδες επαγγελματίες του καφέ από όλη την Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν για να δώσουν το παρόν στις εθνικές διοργανώσεις ανάδειξης εκείνων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

39


ΘΕΜΑ

αντίστοιχα coffee events, σε Νίκαια και Μελβούρνη, για το 2013.

Το Ξ.Ε.Ε σέρβιρε «Ελληνικό Πρωινό» στη HORECA

Από τις... αναμετρήσεις των τεσσάρων ημερών της έκθεσης, αναδείχτηκαν νέα ταλέντα που είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους πρωταθλητές των προηγούμενων ετών και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις στην αγορά της Καφεστίασης. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα αποτελέσματα, την πρώτη θέση στο National Cup Tasters Championship κατέλαβε ο Ζαφείρης Μαύρος, τη δεύτερη ο Λάμπρος Ηριώτης και την τρίτη ο Άρης Ματσούκας. Αντίστοιχα, την πρώτη τριάδα του National Coffee in Good Spirits Championship αποτέλεσαν οι Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος Μπουρμπάκης και Διονύσιος Μούστης. Στο ανερχόμενο μάλιστα

Τα αποτελέσματα της συντονισμένης δράσης του για την καθιέρωση

National Brewers Cup Championship, ο Αλέξανδρος Φούκης αναδεί-

του «Ελληνικού Πρωινού» στις ξενοδοχειακές μονάδες, παρουσίασε

χτηκε πρώτος, με τον Στέφανο Δωματιώτη και τον Σταύρο Λαμπρινί-

το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Φεβρουαρίου το Ξενοδοχειακό

δη να κατακτούν τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα. Παράλ-

Επιμελητήριο Ελλάδας.

ληλα με το διαγωνιστικό κομμάτι, πραγματοποιήθηκε με πανηγυρικό

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην αίθουσα 4, ο κ. Γιώργος Πίτ-

τρόπο και η πολυαναμενόμενη απονομή του Best Coffee Nation στο

τας, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου και υπεύθυνος για το συγκεκρι-

SCAE Hellas από τον Ούγγρο κριτή Tibor Hajcsunk.

μένο project συντόνισε τα πάνελ οχτώ διαφορετικών περιοχών της χώρας, όπου τοπικοί παράγοντες έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες για

1ο HORECA Wine

τα προϊόντα, τις γεύσεις και την πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής τους, φέρνοντας έτσι πιο κοντά τους ξενοδόχους με τους τοπικούς παραγωγούς. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στην έκθεση HORECA τα πρωινά οχτώ περιοχών που έχουν ήδη υπογράψει σύμφωνο Ποιότητας με το Ξ.Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις προτάσεις ελληνικού πρωινού της Λέσβου, της Κω, της Μεσσηνίας, της Ρόδου, της Νάξου, της Μαγνησίας, της Σαντορίνης και της Χαλκιδικής.

Σ.Ε.Τ.Ε.:«Γαστροτουρισμός, τροφή για Ανάπτυξη» Με τη συμμετοχή σημαντικών ανθρώπων από το χώρο του κρασιού, πραγματοποιήθηκε στην 8η HORECA, το 1ο HORECA Wine. Στη διάρκειά του πραγματοποιήθηκαν γευσιγνωσίες, αλλά και σεμινάρια ειδικού χαρακτήρα, δίνοντας σε όσους το παρακολούθησαν την ευκαιρία να εντρυφήσουν στον κόσμο των επώνυμων εγχώριων οίνων και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το κρασί. Συντονιστής και κύριος ομιλητής ήταν ο οινολόγος Γιώργος Φλούδας, ο οποίος συνεπικουρήθηκε από γνωστούς οινολόγους και sommeliers, όπως η Χρύσα Γιατρά και ο Πάρις Κυπαρισσίου, οι οποίοι μίλησαν για

Η ελληνική γαστρονομία είναι σε θέση να συμβάλλει στην ποιοτική

την αναγκαιότητα του επαγγέλματος του sommelier.

αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας, προσελκύο-

Στα πλαίσια του 1oυ HORECA Wine, ο sommelier Γιάννης Μακρής

ντας 500.000 επιπλέον τουρίστες, ενισχύοντας το ΑΕΠ κατά 1 δισ. ευρώ

πραγματοποίησε γευσιγνωσίες των ακριβότερων Ελληνικών οίνων,

και δημιουργώντας 50.000 νέες θέσεις εργασίας, τόσο μέσω συνερ-

ο οινοχόος Βαγγέλης Ψοφίδης, παρουσίασε τη σωστή κατάρτιση

γασιών του τουριστικού και του επισιτιστικού κλάδου, όσο και μέσω

wine list και ο sommelier Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε για τις σπάνιες

της αξιοποίησης των εξαγώγιμων επώνυμων προϊόντων. Με αυτό ως

ελληνικές ποικιλίες και την κατάρτιση wine list σε επιλεγμένα εστια-

βασικό συμπέρασμα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 Φεβρου-

τόρια και ξενοδοχεία.

αρίου 2013, στο πλαίσιο της 8ης έκθεσης HORECA, η εκδήλωση του

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν ιδιοκτήτες εστιατορίων, F&B managers

Σ.Ε.Τ.Ε. «Γαστροτουρισμός: Τροφή για Ανάπτυξη».

ξενοδοχείων και επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της σημασίας της καμπά-

40 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

νιας ανεύρεσης οικονομικών πόρων για την υλοποίηση του έργου «Η

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση του Athens Convention

Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού».

Bureau από την υπεύθυνη Πωλήσεων και Επικοινωνίας του γραφεί-

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, που συντόνισε ο δημοσιο-

ου κα. Αλεξία Παναγιωτοπούλου και ολοκληρώθηκε με την αναλυτι-

γράφος του ΣΚΑΪ, κ. Νίκος Ανδρίτσος, αναλύθηκαν καλές πρακτικές

κή παρουσίαση του Προγράμματος Συνεργασίας προς επιχειρήσεις

συνεργασίας του τουριστικού και του επισιτιστικού κλάδου από τον

και επαγγελματικές σχολές μαγειρικής από την εταίρο και διευθύ-

κ. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, αντιπρόεδρο της Aldemar Hotels & SPA,

ντρια επικοινωνίας της ARTION Conferences & Events, κα. Δέσποινα

τον κ. Θωμά Δούζη, ιδρυτή της ΕΡΓΟΝ, τον κ. Γιώργο Δρακόπουλο,

Αμαραντίδου.

γενικό διευθυντή του Σ.Ε.Τ.Ε., τον κ. Βασίλη Ζαχαράκη, σεφ/ιδιοκτήτη

Την παρουσίαση παρακολούθησαν δημοσιογράφοι, επαγγελματί-

του εστιατορίου Νυχτέρι στη Σαντορίνη, τον κ. Χρήστο Σοκόλη, ιδρυ-

ες, εκπρόσωποι εταιριών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του κλάδου,

τή του γραφείου marketing Food Concepts και τον κ. Γιάννη Κολοβό,

καθώς και εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων που στήριξαν την

γενικό διευθυντή Ederned.

Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων Ελλάδος στην υποβολή του απαραίτητου

«Πως μπορούν να αξιοποιηθούν τα επώνυμα προϊόντα ώστε να ενι-

συνεδριακού φακέλου και αποτέλεσαν σημαντικούς αρωγούς για την

σχύσουν τον τουρισμό;» ήταν το θέμα της δεύτερης συνεδρίας της

επιτυχή του διεκδίκηση.

εκδήλωσης που συντόνισε η διευθύντρια του περιοδικού Οινοχόος της Καθημερινής, κα. Μερόπη Παπαδοπούλου και συμμετείχαν η κα. Γεωργία Καρούκη, group brand manager Metaxa, WS. Karoulias, η

Forum Επιμελητηρίων: Συνέργειες με στόχο την Ανάπτυξη

κα. Παναγιώτα Βλάχου, συνιδιοκτήτρια της Φερέοικος και υπεύθυνη

Με πρωτοβου-

Ανάπτυξης του Δικτύου των Παραγωγών, η κα. Σαλώμη Σταυρίδου,

λία του περιοδι-

διευθύντρια μάρκετινγκ ΚΑΥΑΚ, ο κ. Ζαφείρης Τρικαλινός, πρόε-

κού «Τουριστι-

δρος Τρικαλινός ΕΕ, ο κ. Πάνος Μανουηλίδης, διευθύνων σύμβουλος

κή Αγορά» και

Odysea Ltd., ο κ. Λευτέρης Πλατανισιώτης, γενικός διευθυντής Γαία

υπό την αιγίδα

Τρόφιμα ΑΒΕΕ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, κ.

του υπουργείου

Άγγελος Ρούβαλης.

Τουρισμού και του Ξενοδοχει-

1η Προσυνεδριακή Συνάντηση για το 37ο WACS Congress

ακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, διοργανώθηκε το forum επιμελητηρίων, τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, στο lobby 2 του εκθεσιακού κέντρου. H εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Νίκος Χουδαλάκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας FORUM AE και διοργανωτής της έκθεσης HORECA, ο κ. Αναστάσιος Λιάσκος γεν. γραμματέας Τουρισμού και ο κ. Γεώργιος Τσακίρης πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στόχος του εν λόγω forum ήταν η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης, η προσέλκυση επισκεπτών προς την Ελλάδα, η σύναψη συνεργειών και η κατάθεση προτάσεων προς τη μεγάλη αναδυόμενη αγορά

Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου στο lobby 2, στο πλαίσιο της 8ης HORECA,

της Κίνας, της οποίας άλλωστε το Επιμελητήριο είναι και ο επίσημος

πραγματοποιήθηκε η 1η Προσυνεδριακή συνάντηση με θέμα τo πρό-

καλεσμένος, ενώ απευθυνόταν σε στελέχη της τουριστικής βιομηχα-

γραμμα του 37ου Συνεδρίου της παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχιμαγεί-

νίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ρων, WACS, το οποίο θα λάβει χώρα στην Αθήνα, το Μάιο του 2016.

Οι χώρες των οποίων τα επιμελητήρια προσκλήθηκαν και συμμετεί-

Σε μια κοινή προσπάθεια για τη διάδοση της ελληνικής γαστρονο-

χαν, αποτελούν χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την προσέλκυση

μικής παράδοσης, σε παγκόσμιο επίπεδο, ηχηρό παρόν έδωσαν ο

επισκεπτών/ τουριστών στην Ελλάδα.

δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, ο πρόεδρος της WACS, κ.

Στο πάνελ συμμετείχαν και αρκετοί πρόεδροι επιμελητηρίων όπως ο

Gissur Gudmundsson, ο πρόεδρος Ανάπτυξης και Τουριστικής Προ-

κ. Γιάννης Τσαμίχας από το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο, ο κ. Πανα-

βολής Αθηνών, κ. Γεώργιος Μπρούλιας, ο πρώην υφυπουργός Πολι-

γιώτης Κουτσίκος από το Ελληνο-Τουρκικό, ο κ. Κώστας Γιαννίδης από

τισμού και Τουρισμού, κ. Γιώργος Νικητιάδης, ως υποστηρικτής του

το Ελληνο-Κινεζικό, ο κ. Κίμων Πάτκας από το Ελληνο-Βραζιλιάνικο

εγχειρήματος κατά τη διάρκεια διεκδίκησης του Συνεδρίου και φυσι-

και ο κ. Κώστας Κατσίγιαννης από το Ελληνο-Καναδικό.

κά ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων Ελλάδος, κ. Μιλτιά-

Συντονίστρια στην εκδήλωση ήταν η Μαργαρίτα Μανούσου, διευθύ-

δης Καρούμπας.

ντρια σύνταξης του περιοδικού «Τουριστική Αγορά».

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

41


ΘΕΜΑ

Έτσι θα ανακτήσουμε τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας

Τις αδυναμίες της χώρας στην παρούσα αρνητική, οικονομική συγκυ-

ση των ταγών σε όλους τους τομείς και δεν απαιτεί χρήματα. Απαι-

ρία ανέδειξε, η 6η κατά σειρά δημόσια συζήτηση με θέμα «Πώς θα

τεί επιστροφή στις θεμελιώδεις αξίες και άμεσες βαθιές και σωστά

ανακτήσουμε τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας;» του κύκλου υπό τον

μελετημένες αλλαγές. Αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή η αλήθεια και

γενικό τίτλο «Ελλάδα: Μεταρρυθμίσεις, Ρήξεις, Τομές», που διοργά-

η τεκμηριωμένη πρόταση καλείται να νικήσει τον λαϊκισμό. Για να γίνουν όμως αυτά πρέπει ο καθένας μας, να δει πρώτα μέσα του, να

νωσαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμμα-

πει σε τι αυτός /η έφταιξε, τι μπορεί αυτός/η τι να δώσει, με αίσθη-

τος Megaron Plus το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΙΟΒΕ, η Kantor, η Κίνηση Πολιτών

μα προσφοράς, χωρίς προσδοκία ανταπόδοσης.

και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς.

Ο κ. Ζέπος υποστήριξε ότι ο ρόλος του Υπ. Εξωτερικών στην προσπάθεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, μπορεί

Στη συζήτηση συμμετείχαν η κα. Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην

και πρέπει να είναι αυξημένος. Και όπως ανέφερε θεωρεί αυτονόητη

υπουργός και πρώην Επίτροπος, οι κ.κ. Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος,

τη συμμετοχή του ΥΠΕΞ τόσο στη χάραξη όσο και στην εφαρμογή

πρέσβης, πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών,

της στρατηγικής που τελικά θα διαμορφωθεί. Η βοήθεια των Πρεσβειών μας, των Μ. Αντιπροσωπειών, των Γενικών Προξενείων και

Πέτρος Μάρκαρης, συγγραφέας, και Λουκάς Τσούκαλης, καθηγητής

Προξενείων, καθώς και των διαφόρων υπαγομένων στις ανωτέρω

του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ . Τη συζή-

Υπηρεσιών, καθώς και της Ομογένειας μπορεί να είναι καταλυτική.

τηση συντόνισε και συνόψισε ο αρθρογράφος της εφημερίδας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, κ. Πάσχος Μανδραβέλης.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει, οπωσδήποτε, όπως είπε ο ομιλητής, να παρθούν, κατ’ επιλογή και έστω κατ’ εξαίρεση, οι απαραίτητες αποφάσεις, και να τους δοθούν τα εφόδια για να μπορέσουν να εκτελέσουν επιτυχώς την αποστολή τους. Αυτές με τη σειρά τους θα πρέπει να στρατευθούν με όραμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κ. Ζέπος δήλωσε πεπεισμένος ότι έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε, αν το

Η κα. Διαμαντοπούλου τόνισε ότι η αξιοπιστία της χώρας συνδέεται

μήνυμά μας είναι απλό, “καθαρό” και σαφώς αναγνωρίσιμο.

άμεσα με την αξιοπιστία των πολιτικών ηγεσιών και του πολιτικού

Ο κ. Μάρκαρης διατύπωσε τη θέση ότι η αξιοπιστία ξεκινάει από την

συστήματος στο σύνολο του. Το έλλειμμα αξιοπιστίας έρχεται από

εμπιστοσύνη στις αξίες. Η αναξιοπιστία είναι συνεπώς η απώλεια

παλιά και η κρίση αντί να μας αφυπνίσει, επιτείνει το φαινόμενο. Οι

εμπιστοσύνης στις αξίες. Η Ελλάδα υπήρξε στο μεγαλύτερο μέρος

δεσμεύσεις στο εξωτερικό έρχονται σε σύγκρουση με τις υποσχέ-

της ιστορίας της μια φτωχή χώρα, αλλά με έναν υψηλό δείκτη αξιών.

σεις στο εσωτερικό. Δείγματα αναξιοπιστίας και από τους εταίρους,

Οι αξίες αυτές ήταν αξίες της φτώχιας. Ένα μεγάλο μέρος των προ-

με χαρακτηριστική την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup για την

βλημάτων μας ξεκινάει από το γεγονός ότι, στην περίοδο του εικο-

Κύπρο, επιτείνουν ακόμα περισσότερο το φαινόμενο. Η αξιοπιστία

νικού πλούτου, πετάξαμε μαζί με τη φτώχια και τις αξίες της, γιατί

της Χώρας αποτελεί εθνικό κεφάλαιο. Η ανάκτηση της είναι υπόθε-

πιστέψαμε ότι μας ήταν άχρηστες, αφού είμαστε πια πλούσιοι. Τώρα

42 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΘΕΜΑ

Υ∆ΡΟΝEΦΩΣΗ - ΨYΞΗ E Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν

Χ Ω Ρ Ω Ν

ùûùúîóéúéûžøöôìü—ùîù öóðýòîù7(&+12&22/,1*ðúéòðéù ÔóĊĎġđēĘđėČđčĊĔ“ēďĔĆĖĄĆĂĜĕƒ& ÔžĎġĚđĊĎėĆĂđėē“ĆƔğėēĚġĔē

επιστρέφουμε πάλι στη φτώχια, αλλά χωρίς τις αξίες της. Ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Λουκάς Τσούκαλης, ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν είχαμε πέσει τόσο χαμηλά για πολλά χρόνια και ότι η εικόνα μιας χρεοκοπημένης Ελλάδας, με κακοδιοίκηση και πολλή διαφθορά, σάρωσε όλες τις άλλες θετικές εικόνες που υπήρχαν για τη χώρα. Το χειρότερο όμως είναι ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε την εμπιστοσύνη σε εμάς τους ίδιους και την ελπίδα για το μέλλον. Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, έχει ξεκινήσει μια εξαιρετικά επώδυνη και

STOP

βίαιη οικονομική προσαρμογή σε αντίξοες συνθήκες, με αδύναμους θεσμούς, απονομιμοποιημένο πολιτικό σύστημα και τον κοινωνικό ιστό να σπάει. Κατά τον κ. Τσούκαλη, χρειάζεται μια ειρηνική επανάσταση, τίποτα λιγότερο. Χρειάζεται ισχυρούς θεσμούς, εξωστρέφεια, αξιοκρατία και κοινωνική αλληλεγγύη. Η πιο δύσκολη διαπραγμάτευση θα είναι μεταξύ μας, όχι με τους ξένους. Πρέπει να συμφωνήσουμε εμείς ποια Ελλάδα θέλουμε. Συνοψίζοντας, ο κ. Μανδραβέλης υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, στην τωρινή συγκυρία, είναι ότι η κρίση ανέών, οργανωτικά, πολιτικά, διπλωματικά, κοινωνικά. Δεν υπάρχει ένα

üöøîúéùûùúîóéúé þûõîù$,5&22/(5

μέτρο ή μία συνταγή για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας.

0ĊđĊĔğĚĜĔĄĕęĔĂēđ

δειξε ταυτοχρόνως όλα τα ελλείμματα της χώρας: ελλείμματα αξι-

Υπάρχει μόνο η πρόκληση να καλύψουμε μαζί με τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα ελλείμματα, να συνδιαμορφώσουμε νέες αξίες, να αναδιαρθώσουμε τον τρόπο παραγωγής και συμβίωσης σ’ αυτή τη χώρα. Δεν είναι εύκολο έργο και δεν είναι ακατόρθωτο. Χρειάζεται διαρκής αγώνας, όχι μόνο για την ανάκτηση της αξιοπιστίας αλλά

∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Iδανικά για: καφετέριες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερµοκήπια, πάρκα ψυχαγωγίας, βεράντες, εργοστάσια, παραλίες, µανάβικα, εκτροφεία, κ.λπ.

για και την διατήρησή της. Ο εφιάλτης αυτής της κρίσης πρέπει να γίνει εγερτήριο για μια νέα πορεία της χώρας. Αρκεί να διδαχθούμε από την ιστορία μας, την παλαιότερη και την πρόσφατη. Εξάλλου, το έχουμε ξανακάνει. Και το καλό και το κακό. ◊

Ι. ∆ΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Ε.Π.Ε. ΛΕΝΟΡΜΑΝ 75, T.K 104 41 ΑΘΗΝΑ ±¥œ i'"9 FNBJMJOGP!EJBLPVNBLPTHSiXXXEJBLPVNBLPTHS ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

43


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ: Mini bars DOMETIC: «Παγώνουν» το ενεργειακό κόστος Κορυφαία επιλογή για τον εξοπλισμό των μεγαλύτερων ξενοδοχείων στον κόσμο, η σειρά Dometic HiPro miniBars φημίζεται για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό της και, φυσικά, τη χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα Dometic Classic miniBars, τα οποία στην ελληνική αγορά διατίθενται αποκλειστικά από την εταιρία ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, τοποθετούνται ελεύθερα ή εντοιχιζόμενα και πωλούνται σε ποικιλία μεγεθών, με βιτρίνα ή χωρίς, και σε διάφορους χρωματισμούς. Έχουν πρωτοποριακό σχεδιασμό, είναι τελείως αθόρυβα (ψύξη απορρόφησης), έχουν αυτόματη απόψυξη, παγοθήκη, ρυθμιζόμενα ράφια και συρτάρια, εσωτερικό φωτισμό ελεγχόμενο με ηλεκτρονικό αισθητήρα και χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα Fuzzy Logic, ελέγχου της ψύξης, έχουν τη χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αποδεικνύουν ανεξάρτητες μετρήσεις του Ινστιτούτου Θερμοδυναμικής και Τεχνολογίας Ψύξης του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης Γερμανίας. Κατασκευάζονται από τη Dometic που είναι η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής miniBars με περισσότερα από 4 εκατομμύρια εγκατεστημένα miniBars στα σημαντικότερα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και συσσωρευμένη εμπειρία 8 δεκαετιών στην τεχνολογία απορρόφησης, ενώ είναι πιστοποιημένα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 και το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΡΑ Ο.Ε., Αναξιμάνδρου 73, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 10 90-1, fax: 2310 32 10 90.

Λύση ασύρματης ειδοποίησης σερβιτόρου Leanko Το καινοτόμο σύστημα ασύρματης ειδοποίησης σερβιτόρου Leanko, λανσάρει στην αγορά εστίασης η εταιρία Sunsoft. Το Leanko είναι ένα ασύρματο σύστημα επικοινωνίας της επιχείρησης με τον πελάτη, το οποίο διευκολύνει την εξυπηρέτηση των πελατών όσον αφορά την ταχύτητα και την αξιοπιστία καθώς και τη διακριτική επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού. Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του είναι: • Άμεση ανταπόκριση των σερβιτόρων. • Μείωση αναμονής των πελατών. • Ταχύτητα εναλλαγής τραπεζιών. • Αύξηση πωλήσεων. • Χαλαρή ατμόσφαιρα. • Φαγητά και ποτά σερβιριζόμενα στην κατάλληλη θερμοκρασία. • Διακριτική επικοινωνία με δονούμενο ρολόι, σε σχέση με τα υπάρχοντα μέσα (π.χ. ασυρμάτους). Για περισσότερες πληροφορίες: SUNSOFT, Μάχης Αναλάτου 103, 117 45 Νέος Κόσμος, τηλ.: 210 93 17 811, fax: 210 93 21 603, www. sunsoft.gr, info@sunsoft.gr

Soft Care Gentle: H νέα πρόταση της Diversey για τον καθαρισμό και την υγιεινή Η Diversey, ο παγκόσμιος ηγέτης στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων καθαρισμού και υγιεινής, εμπλουτίζει την επιτυχημένη προϊοντική της γκάμα για την προσωπική φροντίδα και υγιεινή Softcare, με τη νέα οικονομική σειρά Soft Care Gentle. Ιδανική λύση για τα δωμάτια πελατών ενός ξενοδοχείου ή ενός νοσοκομείου, το σύστημα Soft Care Gentle με δύο προϊόντα για την προσωπική φροντίδα, σε μορφή αμπούλας 300ml, υγρό κρεμοσάπουνο για τη φροντίδα των χεριών και 2 σε 1 σαμπουάν και αφρόλουτρο, ήρθε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επαγγελματιών που έχουν σαν πρώτη προτεραιότητα τον έλεγχο του κόστους. Η ήπια και ποιοτικά ελεγμένη σύνθεση των προϊόντων της σειράς Soft Care Gentle, προσφέρει μια απίστευτη αίσθηση απαλότητας για κάθε τύπο δέρματος, ενώ η κομψή και μοντέρνα βάση στήριξής του σε λευκό χρώμα ταιριάζει απόλυτα σε κάθε μοντέρνο περιβάλλον. Απλό στη χρήση, ανθεκτικό σε φθορές και κλοπές, εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση, το νέο σύστημα Soft Care Gentle προσφέρει τη δυνατότητα να ελέγχετε απόλυτα τη χρήση του, ενώ παράλληλα διατηρείτε ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών φροντίδας και υγιεινής για την επιχείρησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες: DIVERSEY HELLAS S.A., τηλ.: 210 63 85 900, fax: 210 63 85 901, www.diversey.com.

44 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Η Suitel δημιουργεί ένα «πράσινο» τουριστικό καλλυντικό προϊόν Η Suitel παγιώνει τη δέσμευση και την αφοσίωσή της στην υιοθέτηση πράσινης πρακτικής στα ξενοδοχεία, λανσάροντας πρώτη, μία καινοτόμο οργανική σειρά περιποίησης προσώπου και σώματος, με την ονομασία N-Ki (από τις λέξεις Ν=Natural και ΚΙ= ζωτική ενέργεια στην Ιαπωνική κουλτούρα). Η νέα σειρά είναι πιστοποιημένη από τους παγκόσμιους ηγετικούς φορείς ECOCERT & COSMEBIO, δεν περιέχει χημικά, parabens, σιλικόνες, χρωστικά, GMO’s, δεν είναι δοκιμασμένη σε ζώα, ενώ είναι απολύτως δερματολογικά ελεγμένη, καθιστώντας την έτσι πιο φιλική από ποτέ, τόσο για τον καταναλωτή, όσο και για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός δραστικών και αγνών συστατικών της σειράς, από εκχυλίσματα ανθών όπως: φασκόμηλου, πορτοκαλιού, βάλσαμου λεμονιού, δεντρολίβανου και ευκάλυπτου, παράγονται από την απόσταξη συμπυκνωμένων αρωματικών ελαίων, πολύ πλούσια σε ιχνοστοιχεία και αναζοωγονητικά συστατικά, ικανά να προσφέρουν σε κάθε φιλοξενούμενο, όλα τα πολύτιμα ευεργετήματά τους. Ένα μοναδικό «πράσινο» τουριστικό καλλυντικό προϊόν, βασισμένο σε συνθέσεις φυσικές 95%, από οργανικές φάρμες, αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας. Η σειρά Ν-Κi, διαθέτει: 4 προϊόντα σε μπουκάλια των 35ml, 2 μεγέθη σαπουνιών 20g και 40g, 3 προϊόντα σε ecopumps των 300ml και δίσκο παρουσίασης από βιοδιασπώμενο υλικό. Για ξενοδόχους με «πράσινο όραμα», η N-Κi αποτελεί το «διαβατήριο» της οικολογικής συνείδησης, με απόλυτο σεβασμό στον περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο φιλοξενούμενο. Για περισσότερες πληροφορίες: SUITEL Α.Ε., Παλλήνης 38, 145 64 N. Κηφισιά, τηλ.: 210 80 76 523, fax: 210 62 08 683, e-mail: info@suitel.gr

Ο

Ν

N L I

MH

E

Τ Ο

Χ &

Τ

Ο Σ Τ

w

w

w

Ο Ν L I N E r . g s d AN . k AI ΔΩPE TOY

Τ Ο

Χ & Τ

Σ Τ Ο

w w w . k s d . g r Ο Ν ΔΩPEAN LΔIANEMETAI MEΛH TOY IΣTAN ΞENOΔOXEIAKOY E EΠIMEΛHTHPIOY

EMET ΔIAN MEΛH IAKOY ΣTA ΔOXE Y ΞENO EΛHTHPIO EΠIM

Τ Ο

Χ &

Τ

Σ Τ Ο

w

w

ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

w

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

. k s d

ΚΑΠ . g MH Α ΣΙΓΜ MHNIAIO MHNIAIO TOYPIΣTIKO TOYPIΣTIKO OIKONOMIKO OIKONOMIKO KAIKAI EΠIXEIPHMATIKO EΠIXEIPHMATIKO ΠEPIOΔIKO ΠEPIOΔIKO - NIA TEYXOΣ - TEYXOΣ 143 -161 NOEΜΒΡΙΟΣ -Α ΙΟΥΝΙΟΣ2008 2010- -6,00 6,00€ € r MH IO ΔΕΛ TOY NIA ΔIAN ΤΑ Α.Ε. IO PIΣTOY EMET 0€ TIKO ΣΗΤ ΣTA AI ΔΩPE PIΣ ΕΙΑΣ 0 - 6,0 OIK ΞENO MEΛH TIK 8& TOY AN 201 ON O OM EΠIM ΔOXEIAKO ΜΕΣ ΟΣ OIKIKO ΑΡΘΡΟ: ΑΡΘΡΟ: EΛHT ΟΛΟ ΡΤΙ ONOM HPIO Y ΓΓΙΟ KAIIKO - ΜΑ Y Υ- 144 EΠIXEI Νικόλας Νικόλας Κανελλόπουλος Κανελλόπουλος 158 51 ΜΕΤ KAIPHM XO Σ EΠIXEI ΑΜΟ ΣΗ ATIPHM ΡΦΩ - TEY ΡΦΩ KO ΣΗ IKO ΑΜΟ ΠEP ATIIOΔ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Μύκονος Μύκονος IOΔ KOIKO 51 ΜΕΤ ΠEP O ΠEP Υ - 144 -IOΔ Αθ. TEYIKO Αθ. Κουσαθανάς Κουσαθανάς -- Μέγας Μέγας TIK ΓΓΙΟ XOΣ MA ΟΛΟ PH - 163 ΜΕΣ TEY XEI 8& XO - ΑΥΓ EΠI ΕΙΑΣ Σ 164 ΟΥΣ ΣΗΤ KAI -ΤΟΣ ΟΚ ΤΩΒ IKO ΤΑ Α.Ε. - ΣΕΠ OM Α ΔΕΛ ON ΡΙΟ ΤΕΜ Σ 201 OIK Α ΣΙΓΜ ΒΡΙΟΣ ΚΑΠ KO 0 - 6,0 ΣTI 2010 YPI 0€- 6,00 IO TO € NIA

ΓOΝ

ΙΜΟ

Σ ΔΙ

AΛΟ ΓΟ

Σ ΓΙΑ

ΤΟΝ

ΕΛΛΗ

ΝΙΚΟ

ΤΟΥΡ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΑΡΘΡ Νικό ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΗΝΑ λας Κανε Ο ΣΥΝΕ λλόπ ΘΕΜΑ ΑΦ ΙΕΡΩ ουλο Σταύ ΝΤΕΥΞΕ Κίνα και Ρωσία ς ΜΑ: διαμορφώνουν το «παιχνίδι»Απ ρος Αρ ΙΣ ΣΥΝΕ όστο ναου ΔΡ λος τά ΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Κατσ κης Σ ΤΟ ιφάρ Επιστροφή στην κερδοφορία ΔΙΕΘ ΥΡΙΣ Ξα ας ‹ να για τις αερομεταφορές RLIN ΝΕΣ ΜΟΣ Blue BEο πα βρίσκ Σ Pa ITB 10 γκηόσ ει το ΟΥΛΟΑ lac Από ΘΕΜΑ 20 μέν ΟΠ ν… μιο την ere so Ν εαυτ ΝΕΛΛ Μ Η ς το Κρήτ

rt Κινητικότητα στα Συγκρατηοξία ‹ Εν ό το Ξ Η υρισμ ιοδ ΑΣ ΚΑ η µε &Spa έργε αισGBR την αεροδρόμια «βλέπει» η Ε Υυ αγάπ ια ΝΙΚΟΛ Εός ΝΤ Αν από νική ανεώ μα η  ΣΥΝ

ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΙΣΜ

Ναι, επιθυμώ να εγγραφώ συνδρομητής στο περιοδικό

Ο

ΛΑΣΙΘΙ: Έμφαση στον Τουρισμό

γερ ορά αγ

'03 HOR

ΥΛΟΣ ΤΟΠΟ ΝΑΓΙΩ Υ Ξ Η Σ ΠΑ Ν Τ Ε ΠΑΝΟ Σ Υ Ν Ε

ECA

6.

"

&é

SMAL L AD.in

dd

ìà

σιµες ‹ Θό πηγέ ρυ ς Ο δυ βος σάρε στος  ένοικ ος ÝçÝòÝ

1

ìð

Ýp

óì

à5/17/

10ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ11:46 :31

AM

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Α.Φ.Μ.

ΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ

Τ.Κ.

ΤΗΛ.

FAX:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

☐ Ετήσια ☐ Eταιριών

80,00 €

☐ Ετήσια*

40,00 €

100,00 €

☐ Kύπρου

100,00 €

☐ Eξωτερικού** 90,00 € * Φοιτητές - Σπουδαστές ** Γ ια Ευρώπη η επιβάρυνση για ταχυδρομικά τέλη είναι 6€ ανά τεύχος. Για λοιπούς προορισμούς κατά περίπτωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ☐ Εσωκλείεται επιταγή: αρ. ........................................................................................................................................................................................ ☐ Απεστάλη επιταγή: αρ. ............................................................................................................................................................................................ ☐ Αποστολή εμβάσματος (ΙΒΑΝ) ALPHA BANK GR 83 0140 1010 10100 2320 0028 23 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ GR 11 0730 0150 0000 0000 0033 840 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 16 0110 0680 0000 0684 7000 665 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 38 0120 0010 0000 0008 4793 043 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR 78 0432 0570 0004 6040 0305 864 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 37 0172 0840 0050 8404 3509 613

☐ Αποστείλατε εισπράκτορα (μόνο περιοχή Δήμου Αθηναίων) ☐ Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: .........................................................................................................................................................................

• Αποστείλατε το δελτίο εγγραφής στο Fax: 210 211 76 77, στο e-mail: sec@ksd.gr. ή στη διεύθυνση: «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 144 51 Μεταμόρφωση

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 45


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Νέα σειρά Enjoy και… enjoy το ρόφημά σας Η Bauscher δίνει μια νέα διάσταση στην απόλαυση ενός ροφήματος ή σνακ μέσα από τη νέα της σειρά Enjoy. Πρόκειται για μια ευφάνταστη συλλογή ειδών με αρμονικές και απαλές καμπύλες, μοντέρνα και διαχρονική, ενώ παράλληλα, χάρη στις ασυνήθιστες γραμμές της, μαγνητίζει το βλέμμα ακόμη και του πιο απαιτητικού χρήστη. Μέσα από τη σειρά Enjoy, η φυσική χάρη και η κομψότητα της πορσελάνης μετουσιώνει ακόμη και την πιο σύντομη γευστική εμπειρία, σε μια ξεχωριστή περίσταση απόλαυσης. Είναι ιδανική για όσους επιθυμούν όχι μόνο να περιποιηθούν τους καλεσμένους τους, αλλά και να τους εκπλήξουν με τον πλέον ευχάριστο τρόπο. Η Bauscher πρωτοτυπεί για ακόμη μια φορά, αποδεικνύοντας πως η αρμονία και η κομψότητα είναι δύο έννοιες που μπορούν να συνδυαστούν άψογα, προσφέροντας ένα ιδανικό αποτέλεσμα. Αυτή η νέα συλλογή αντιπροσωπεύει τις σύγχρονες τάσεις των μοντέρνων καφέ και coffee shops, εξυψώνοντας κάθε ρόφημα, σνακ ή άλλη δημιουργία, μέσα από ένα εξαιρετικό food styling. «Δένει» αρμονικά με κάθε χώρο, αλλά και με κάθε άλλο αντικείμενο πορσελάνης Bauscher. «Αγκαλιάστε» τα είδη, χαρείτε το εύχρηστο σχήμα τους και απολαύστε το ρόφημα σας - «Enjoy!» Για περισσότερες πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΣΩΚ.&ΥΙΟΣ ΑΕ - YALCO, Α. Μεταξά 9, 145 64 Κηφισιά, τηλ.: 210 62 99 999, fax: 210 80 00 866, e-mail: athens@yalco.gr

Delta Hotelia: Ηλεκτρονικές κλειδαριές τελευταίας τεχνολογίας Μία ολοκληρωμένη, ποιοτική γκάμα προϊόντων για τον εξοπλισμό ξενοδοχείων διαθέτει στην αγορά η εταιρία Delta Hotelia. Ανάμεσα στα προϊόντα αυτά είναι και η ηλεκτρονική κλειδαριά Wave Mode Suite & Junior, τελευταίας τεχνολογίας RF με ανάγνωση κάρτας από απόσταση (χωρίς επαφή) και με πλήθος ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως: • Φωτεινή ένδειξη «do not disturb», που ανάβει με το πάτημα ενός κουμπιού και αυτόματη απενεργοποίησή του με τη χρήση του εσωτερικού πόμολου. • Μηχανική παρέμβαση ασφαλείας TSP mechanical override σε περίπτωση ανάγκης, με τρία αριθμημένα μηχανικά κλειδιά που δεν αντιγράφονται. • Παροχή ενέργειας από τρεις αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ, διάρκειας τριών χρόνων. • Μνήμη κλειδαριάς 500 ανοιγμάτων για λόγους ελέγχου. • Πυράντοχη, με πιστοποίηση F30 (30 λεπτών). • Εξωτερικού χώρου, all weather version, η μοναδική κλειδαριά με πιστοποίηση αντοχής IP55. Για περισσότερες πληροφορίες: DELTA HOTELIA, Λεωφ. Κηφισσού 6, 122 42 Αιγάλεω, τηλ.: 210 34 10 306 - 8, fax: 210 34 10 290, e-mail: info@delta-hotelia.gr, www.delta-hotelia.gr

HORECO: Ολοκληρωμένες λύσεις για απολαυστικές βάφλες στο λεπτό Μία πλήρη σειρά από συσκευές υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, για τον εξοπλισμό χώρων μαζικής εστίασης διαθέτει στην αγορά η HORECO. Ανάμεσά τους και οι συσκευές ψησίματος βάφλας. Κατάλληλες για αφράτες, καλοψημένες βάφλες, σε διάφορα σχήματα. Παράλληλα, η εταιρία διαθέτει και έτοιμο μίγμα για βάφλες, για να μπορείτε να τις προσφέρετε στους πελάτες σας, όλες τις ώρες της ημέρας, εύκολα και γρήγορα, αφού για την παρασκευή τους χρειάζεται να προσθέσετε μόνο νερό. Με το ίδιο μείγμα μπορείτε να φτιάξετε νόστιμες κρέπες και αφράτα pan cakes. Διατίθεται σε κιβώτιο με 6 σακούλες, βάρους 13,62 kgr. Η κάθε συσκευασία περιέχει 2,27 kgr και το κιβώτιο αποδίδει 160 βέλγικες βάφλες, ζεστές, αφράτες και με πλούσιο άρωμα βανίλιας! Για περισσότερες πληροφορίες: HORECO O.E., Π. Ράλλη 55, 177 78 Ταύρος, τηλ.: 210 34 74 988, 210 34 17 016, fax: 210 34 14 237, e-mail: horeco@horeco.gr, www.horeco.gr

46 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


MEDIA STROM: Συνώνυμο του ποιοτικού ύπνου Δικαίως έχει συνδέσει το όνομά της με τον ποιοτικό ύπνου, αφού υιοθετώντας ότι πιο σύγχρονο υπάρχει παγκοσμίως σε τεχνολογία, μεθόδους και συστήματα παραγωγής, η Media Strom, παράγει τα καλύτερα στρώματα, από κάθε άποψη. Η εταιρία παρουσιάζει, αποκλειστικά για την ξενοδοχειακή αγορά, τη νέα σειρά στρωμάτων Professional Line, αποτέλεσμα πανελλαδικής έρευνας αγοράς, που έγινε σε στρώματα 2.000 ξενοδοχείων, το 2008. Στην επαγγελματική σειρά στρωμάτων της Media Strom συγκαταλέγεται και το μοντέλο Kyros, εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, το οποίο προσφέρει μια πραγματικά πρωτόγνωρη εμπειρία ύπνου. Τα ανεξάρτητα ελατήρια multi pocket springs είναι ιδιαίτερα εύκαμπτα, προσφέροντας στο σώμα πολλαπλά σημεία στήριξης και επιτυγχάνοντας άριστη ανατομική συμπεριφορά, που απαιτείται για έναν απολαυστικό ύπνο. Τα εύκαμπτα, εργονομικά, αφρώδη υλικά και ο συνδυασμός τους αγκαλιάζουν κάθε καμπύλη του σώματος. Το ελαστικό βραδύκαυστο δε ύφασμά του ενισχύει τη μαλακή αίσθηση των υλικών, ενώ έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το Eco-Tex Standard 100 για επιβλαβείς ουσίες. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε., Aν. Λεγάκη 5, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 182 33 Πειραιάς, τηλ.: 210 34 82 800, fax: 210 34 82 899, e-mail: professional@mediastrom.gr, www.mediastrom.gr

COSPICO AEBE: Προτάσεις για τη διαμόρφωση χώρων καπνιζόντων Η COSPICO AEBE, ηγέτιδα εταιρία στην ελληνική αγορά σε λύσεις πλήρους εκμετάλλευσης επαγγελματικών χώρων, προσφέρει λύσεις σύγχρονης αισθητικής και design και στη δημιουργία χώρων καπνιζόντων σε café, εστιατόρια και χώρους εστίασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Έργο της εταιρίας αποτελεί και ο ειδικός χώρος καπνιζόντων στο OBI café, στην οδό Πανόρμου. Ο χώρος είναι ξεχωριστός από το υπόλοιπο κατάστημα, σύμφωνα με το νόμο, εξαερίζεται φυσικά και είναι στεγανός. Για την κάλυψη της οροφής τοποθετήθηκε η Ανοιγοκλειόμενη Πέργκολα με περσίδες αλουμινίου, ενώ περιμετρικά του χώρου τοποθετήθηκε το πτυσσόμενο σύστημα CFS. Για περισσότερες πληροφορίες: COSPICO AEBE, Αγίου Θωμά 21, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 61 95 800, fax: 210 68 59 135, e-mail: info@cospico.gr, www.cospico.gr

MAKIS + NIKOS: Έπιπλα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής σε απίστευτες τιμές Η εταιρία Makis + Nikos δραστηριοποιείται στο χώρο του επίπλου εδώ και μισό αιώνα, εξοπλίζοντας ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους. Στο χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού έχει να επιδείξει μια πλούσια συλλογή από ωραία, πρωτοποριακά και λειτουργικά έπιπλα, τα οποία βασίζονται σε «φρέσκιες» ιδέες επίπλωσης και διακόσμησης με νέα υλικά τεχνολογίας αιχμής (π.χ. αδιάβροχοι καπλαμάδες, κρεβάτια τοίχου, κ.ά.). Από το 2009, η Μ+Ν ανέλαβε area managers για Ελλάδα και Κύπρο της δεύτερης μεγαλύτερης γερμανικής εταιρίας σχεδιασμού και κατασκευής, ντουλάπας και κρεβατιών, της RAUCH. Με πάνω από 250 διαφορετικά σχέδια πόρτας, συρόμενων ντουλαπών, σε καινοτόμο προϊόν (HDF), δυο φορές σκληρότερο από το MDF και σε επιφάνειες που δεν δημιουργούνται σημάδια ή φθορές από τη συχνή χρήση, είναι η top επιλογή για κάθε ξενοδοχείο, ανεξαρτήτου κατηγορίας. Οι τιμές είναι απίστευτα χαμηλές, για το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ποιότητας, που δεν συναντάται στην ελληνική αγορά. Η εταιρία προτείνει πλήθος καινοτομιών για δωμάτια ξενοδοχείων και πρωτότυπες προτάσεις για κοινόχρηστους χώρους, βρίσκοντας τη βέλτιστη λύση, στη μεγαλύτερη απόδοση, για κάθε ξενοδόχο. Για περισσότερες πληροφορίες: M+N, ΜΑΚΗΣ ΜΑΪΔΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΠΙΤΣΙΟΣ, Ιουστινιανού 17, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 23 67 84, fax: 2310 22 09 25, www.maidis.gr, e-mail: pitsios@the.forthnet.gr

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/ 47


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΠΡΕΝΤΑΣ Ε.Π.Ε.: Επαγγελματικές πισίνες με προκατασκευασμένα πάνελ Ακολουθώντας πιστά τις αξίες της ανάπτυξης και της προόδου, η εταιρία ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ ανανεώνει και εμπλουτίζει διαρκώς την γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, προμηθεύοντας την αγορά με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, σε προϊόντα πισίνας, επεξεργασίας νερού, αντλιών, πυροσβεστικών συστημάτων, κ.ά.. Στην αγορά της πισίνας δραστηριοποιείται από το 2001 ως Crystal Blue, κατασκευάζοντας πισίνες σε όλη την Ελλάδα. Η πισίνα με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι αυτή με προκατασκευασμένα Panel και εσωτερική μεμβράνη αδιαβροχοποίησης Liner, που παρέχει απόλυτη στεγανότητα και διατίθεται σε πολλούς χρωματισμούς και σχέδια, ενώ συνοδεύεται από πλήθος παραλλαγών και αξεσουάρ. Πισίνες αυτού του είδους, κατασκευάζονται στο εξωτερικό για πάνω από 25 χρόνια, με τεράστια επιτυχία. Κάποια από τα πλεονεκτήματά τους είναι η πολύ καλή μηχανική αντοχή, σε συνδυασμό με την ελαστικότητα της όλης κατασκευής, που την καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτική σε περιπτώσεις σεισμού, η κατά πολλή λιγότερη χρήση μπετόν και η τάχιστη κατασκευή, αφού ολοκληρώνεται σε, περίπου, 10 εργάσιμες ημέρες. Οι εγγυήσεις της κατασκευής περιλαμβάνουν 30 χρόνια εγγύηση σκελετού και 15 χρόνια εγγύηση Liner. Τα σχέδιά της, καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς και όσο για τις τιμές, είναι πραγματική πρόκληση. Για όσους προτιμούν μία παραδοσιακή πισίνα από μπετό, η εταιρία διαθέτει ειδικά panel που χυτεύονται για οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος. Η ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ, εκτός από το τμήμα πωλήσεων-προώθησης, διαθέτει και τμήμα συναρμολόγησης-κατασκευής, το οποίο υποστηρίζει και το service των προϊόντων. Όλα τα τμήματα είναι στελεχωμένα από έμπειρους μηχανικούς και ειδικευμένα συνεργεία. Τα προϊόντα της ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ συναντώνται σε πολυάριθμα μεγάλα ελληνικά έργα. Για περισσότερες πληροφορίες: ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΕΠΕ, Νέα Μοναστηρίου 35, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 55 00 00-1-2, fax 2310 55 90 03, www.brentas.gr, e-mail: info@brentas.gr

Κατσαρολικά με την υπογραφή Paderno Από τους μεγαλύτερους προμηθευτές προϊόντων ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η εταιρία ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ παρουσιάζει τη νέα σειρά από κατσαρόλες, 1.000, του οίκου Paderno. Κατσαρόλες, κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε εστία: γκαζιού, ηλεκτρική, κεραμική και μέχρι 50cm μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επαγωγική. Εξωτερικά και εσωτερικά έχουν σατινέ γυάλισμα, προστατευτική άκρη για να μην στάζουν, κούφια χέρια με κρύο αέρα για να μην καίγεται όποιος χρησιμοποιεί το σκεύος. Ο πάτος είναι θερμομονωτικός. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά NSF. Για περισσότερες πληροφορίες: ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ, Θεσσαλονίκης 100, Μοσχάτο, τηλ.: 210 95 77 180, www.kiourtzoglou.gr

Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.: Για γνήσιο espresso μηχανές La Cimbali Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του ιταλικού οίκου La Cimbali, η εταιρία Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε., με 40χρονη εμπειρία στο χώρο του καφέ και των ειδών μαζικής εστίασης, μπορεί να υπερηφανεύεται ότι διαθέτει στην ελληνική αγορά εστίασης τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά, ποιοτικά και αισθητικά μηχανές καφέ. Για γνήσιο, ιταλικό espresso, με άριστη γεύση και άρωμα, μηχανές espresso La Cimbali, με την υποστήριξη της Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. Η εταιρία παρέχει 24ωρη τεχνική υποστήριξη, με γνήσια ανταλλακτικά και εξειδικευμένους τεχνικούς εκπαιδευμένους στην Ιταλία, που με γνώσεις και μεράκι διατηρούν, σε άριστη κατάσταση, την καινούρια σας La Cimbali. Για περισσότερες πληροφορίες: Ν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε., Σουλίου 44, 173 42 Αγ. Δημήτριος, τηλ.: 210 99 65 026 και 210 99 66 026, fax: 210 99 68 760, e-mail: sales@georgopoulos.com.gr, www.cimbali.gr, www.georgopoulos.com.gr

48 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Αλλάξτε το μπάνιο σας, σε τρεις κινήσεις …ματ Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε μια περιουσία. Το μπάνιο σας μπορεί να αλλάξει όψη και να ανανεώσει τη διάθεσή σας με τρείς απλές, έξυπνες και οικονομικά μελετημένες κινήσεις: Η 1η κίνηση αφορά στο χώρο της καθημερινής μας χαλάρωσης και αναζωογόνησης, τη μπανιέρα, ή το ντους. Απαλλαγείτε από τις συνηθισμένες κουρτίνες της μπανιέρας που μαζεύουν υγρασία και μαύρα στίγματα και στη θέση τους τοποθετήστε ένα πρακτικό πάνελ μπανιέρας, το οποίο προφυλάσσει από τα νερά, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει συνολικά την αισθητική και το στυλ, σε κάθε μπάνιο. Αντίστοιχα, αν έχετε ντουσιέρα, μια καμπίνα ντους θα δημιουργήσει ένα ιδιωτικό χώρο στην υδάτινή σας απόλαυση, ενώ όλο το μπάνιο σας μεταμορφώνεται..... με το μαγικό ραβδί του design! Η Ideal Standard, προτείνει δύο διαφορετικά μονόφυλλα πάνελς για μπανιέρα: Της σειράς Connect 80 cm, ή της σειράς Tonic 90cm. Για το ντους: Connect ή Kubo καμπίνα γωνιακή 90x90cm. Όλες οι λύσεις είναι απόλυτα πρακτικές, εύκολα εφαρμόσιμες και εκφράζουν την ιδανική σχέση ποιότητας - τιμής! Κίνηση 2η: Ο χώρος προσωπικής περιποίησης. Ξέρουμε πόσο εκνευριστική μπορεί να είναι η ακαταστασία στα προσωπικά μας αντικείμενα στο μπάνιο. Ο μόνος τρόπος για να μπουν όλα σε τάξη, αλλά και το μπάνιο σας να ανέβει ακόμα ένα σκαλί στη βαθμίδα της αισθητικής, είναι ένα εργονομικό και μοντέρνο σχεδιαστικά έπιπλο μπάνιου, με τον κατάλληλο νιπτήρα και μπαταρία. Θα σας προσφέρουν χρηστικότητα, αλλά και όλους τους αποθηκευτικούς χώρους που χρειάζεστε ώστε η καθημερινή σας ενασχόληση να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο προσωπικό σας καλλωπισμό και όχι στην τακτοποίηση του μπάνιου. Κίνηση 3η και τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική: Τα αξεσουάρ! Επιλέξτε σαπουνοθήκες, ντισπένσερ, κρεμάστρες για τις πετσέτες, θήκες για τα προϊόντα του ντους. Όλες εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που θα κάνουν τη μεγάλη διαφορά! Διαλέξτε μέσα από τις διακεκριμένες συλλογές της Ideal Standard, Connect και Softmood και θα ενθουσιαστείτε από το νέο στιλ του μπάνιου σας! Για περισσότερες πληροφορίες: Ideal Standard Showroom, Λ. Μεσογείων 265, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ.: 210 6790 880-2, www.idealstandard.gr

Cash Protector: Η ασφάλεια στα πόδια σας! Μία νέα λύση για την ασφαλή φύλαξη των χρημάτων σας διαθέτει στην αγορά η εταιρία ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Ο λόγος για το νέο Cash Protector, τριών συρταριών, με κλειδαριά χρονοκαθυστέρησης. Το χρηματοκιβώτιο αποτελείται από τρία συρτάρια: Το πρώτο συρτάρι διαθέτει διαχωριστικά για την ταξινόμηση χαρτονομισμάτων. Το δεύτερο συρτάρι είναι χώρος μερικής φύλαξης χρημάτων και διαθέτει καταπακτή για τη ρίψη δεσμίδων χαρτονομισμάτων στο τρίτο συρτάρι. (Όταν το 2o συρτάρι είναι ανοικτό, η καταπακτή του είναι σε κλειστή θέση.) Το τρίτο συρτάρι επέχει θέση χρηματοκιβωτίου και είναι ο τελικός χώρος περισυλλογής των χρημάτων (δεσμίδων) από το δεύτερο συρτάρι. Έχει περιμετρική ασφάλιση με πείρους. Ασφαλίζει με κλειδαριά χρονοκαθυστέρησης πληκτρολογίου M Lock Model. EM 2050, πιστοποιημένη από το Γερμανικό Ινστιτούτο VDS και πιστοποιημένη σύμφωνα με τα EUROPEAN NORMS EN 1300, από τον VDS CLASS 2 (B). Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, έχουν ως εξής: • Λειτουργεί με αλκαλική μπαταρία 9V. • Έχει προαιρετικά δύο τρύπες στη βάση του για τη δυνατότητα βιδώματος με στριφώνια (πάκτωση). • Το χρώμα του είναι ανοικτό εκρού RAL 7035 Α. • Οι εξωτερικές τους διαστάσεις είναι: ΥΨΟΣ: 55cm - ΠΛΑΤΟΣ: 50cm - ΒΑΘΟΣ: 50cm • To βάρος του είναι: 50 kg (περίπου). Για περισσότερες πληροφορίες: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Θαρύπου 23, 117 45, Νέος Κόσμος, τηλ.: 210 92 10 272, 210 92 10 276, mecanografic@ath.forthnet.gr

50 / ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Πώς θα είναι οι κουζίνες στο µέλλον;

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕYΟΝΤΑΙ!!! οι πιο διάσηµοι κατασκευαστές στον κόσµο

ñêðêøìïçîêó2õðî÷ñ2÷û—ö—òñçëîïì÷ê÷øîç÷ì÷

õêøö2ùöçððìøçùö2÷çíìòç‡7ìð )$;‡(PDLOGLVLPFR#GLVLPFRJU‡ZZZGLVLPFRJU


Τεύχος Φεβρουαρίου 2013 - Χρήμα & Τουρισμός  
Τεύχος Φεβρουαρίου 2013 - Χρήμα & Τουρισμός  
Advertisement