Muotoja_1_2021

Page 1

1/2021 · ARKTINEN MUOTOILU- JA KAUPUNKIFESTIVAALI ROVANIEMELLÄ

www.arcticdesignweek.fi

Muotoiluviikko on koko kansan kaupunkifestivaali

Arctic AHA!

Arktisten innovaatioiden lanseerauspaikka

Arktista mystiikkaa ja muotia catwalkilla

sivu 6

sivu 12

sivu 5

Oivaltavaa muotoilun voimaa

A

rc

c i t

OPPIA SELVIYTYJILTÄ Webinaari 25.–26.3.2021 LUE LISÄÄ: arcticdesignweek.fi/arctic-aha/


2

Taina Torvela

Muotoilupäällikkö, Business Rovaniemi Arctic Design Week Arctic Design Capital

Muotoilu uudistusten voimana - be proactive

M

aailmanlaajuinen pandemia on koetellut meitä kaikkia jo vuoden. Maailmassa on enemmän epävarmuuksia kuin pitkään aikaan. Arctic Design Week 2021 keskustelee kanssasi siitä, miten voimme valmistautua sellaiseen, josta emme etukäteen tiedä. Ketkä tässä ajassa pärjäävät ja miksi? Usein pärjäävät ne toimijat, jotka osaavat nopeasti muotoilla palvelukonseptejaan uusiksi. Vuoden aikana olemme nähneet, kuinka tiukassa tilanteissa on kyetty muotoilemaan koko businesskonsepti uusiksi. Tarvitsemme lisää ennakointia ja proaktiivisuutta, jotta olisimme etunojassa. Kysymys kuuluu, kenen tehtävä tämä on ja miten sen teemme. Muotoilijoita ja monia muita tarvitaan.

Vastuullista muotoiluosaamista Arctic Design Weekin tehtävä on nostaa vuosittain valokeilaan arktisen alueen vastuullinen muotoiluosaaminen sekä muotoilulliset mestariteokset. Älykkään arktisen muotoilun ansiosta ihmiset ja yritykset ovat aina selviytyneet arktisissa ääriolosuhteissa ja haastavina aikoina. Meillä täällä poh­ joisessa on erityinen intressi kehit­ tää toimintojamme vastuullisesti, kes­­tävästi ja eettisesti. Muotoilun tehtävä on auttaa ihmisiä ja toimijoita onnistumaan em. arvoihin nojautuen.

Muotoiluviikon uusi muoto Myös muotoiluviikko itsessään muotoiltiin uudelleen pandemiaa kestäväksi. Arctic Design Week järjestetään jo 13. kerran Rovaniemellä – kuitenkin niin paikkariippumattomasti kuin mahdollista eli kaikki keskeisimmät toiminnot on viety verkkoon. Edessä on entistäkin kansainvälisempi ammattioperaattorein toteutettu vetovoimainen arktinen muotoiluviikko.

Pandemia on lähentänyt meitä kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Maailman pohjoisimmalla muotoiluviikolla on edessä suuria mahdollisuuksia toimia entistä globaalimmin aktiivisen verkottumisen keinoin. Kuinka hyvin osaamme ja haluamme sen potentiaalin hyödyntää. Haluammeko, että Arctic Design Week tunnetaan kansainvälisesti korkeatasoisena arktisen muotoilun ja osaamisen foorumina sekä kaupallisesti merkittävänä ja vetovoimaisena promootiotapahtumana. Toimia näyttävänä Arktisena Areenana, joka nostaa esiin kansainvälisestikin kiinnostavia puheenaiheita ja tuottaa uusia avauksia.

Muotoillaan parempaa Eurooppaa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on käynnistänyt 19.1.2021 poikkeuksellisen The New European Bauhaus -aloitteen, jonka toteuttamisessa juuri muotoiluajattelua kattavasti hyödyntäen etsitään koko Euroopan laajuisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Rovaniemen kaupunki ja Arctic Design Week on päättänyt yhteistyössä maakunnallisten, valtakunnallisten ja eurooppalaisten yhteistyöverkostojen kanssa olla aktiivinen toimija tämän aloitteen eteenpäin viemisessä. Meidän käsissämme on pohjoisen tulevaisuus. Muotoiluviikon rooli on nostaa valokeilaan ajankohtaisia puheenaiheita ja viedä eteenpäin keskeisiä teemoja muotoiluajattelua integroiden. Haluan kiittää kaikkia osaavia yhteistyökumppaneitamme. Nautitaan muotoilun esteettisyydestä ja eettisyydestä. Tehdään Arctic Design Weekistä entistä palkitsevampi mestariteos!

Muotoilu on paremman menestyksen voima!

LISÄ Ä EVÄI TÄ JA IN TOA N Ä I STÄ arcticdesignweek.f i

AHA! 22. – 28.3.2021

25. – 26.3.2021

ADVISORY BOARD

linjaa muotoiluviikon kehitystyötä

M

uotoiluviikon pitkäjänteistä kehitystyötä johtaa syksyllä 2019 toimintansa aloittanut Advisory Board. Ensi töikseen se määritteli kehitystyölleen strategiset linjaukset ja päätavoitteet. Uudistettu ADW visio nostaa koko muotoiluviikon kansainvälisten sisartapahtumien sarjaan. ”ADW kuuluu maailman kiinnostavimpien designviikkojen World Design Weeks -verkostoon. Muotoiluviikot ovat maailmalla muotoilua hyödyntävien yritysten kauppapaikkoja, vetovoimaisia messutapahtumia, elinkeinoelämää edistäviä businessfoorumeita sekä paikalliskulttuuria esiin nostavia festivaaleja. Tähän suuntaan kehitämme entistä vahvemmin maailman pohjoisinta muotoiluviikkoa.”, kiteyttää toimialajohtaja Jukka Kujala, Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluista. Advisory Boardin kutsuttuina jäseninä toimivat rehtorit Antti Syväjärvi Lapin Yliopistosta ja Riitta Rissanen Lapin Ammattikorkeakoulusta, kaupunginjohtaja UllaKirsikka Vainio, elinvoimajohtaja Jukka Kujala, Jonna Häkkilä Lapin Yliopiston taiteen tiedekunnasta, Risto Lustila Business Finlandilta sekä Päivi Tahkokallio Bureau of European Association BEDAsta. Puheenjohtajana toimii elinvoimajohtaja Jukka Kujala ja esittelijänä tuottaja Taina Torvela Business Rovaniemeltä.

Muotoilu on merkityksellisen

Arctic

22. – 28.3.2021

Advisory Board aloitti toimintansa syksyllä 2019 tehtävänään kehittää muotoiluviikkoa entistä vaikuttavammaksi ja profiloivammaksi arktisen alueen vaikuttaja-areenaksi.

MIKÄ ON ARCTIC DESIGN WEEK? Arctic Design Week on keskeinen osa Rovaniemen kau­punkistrategiaa. Muotoiluviikon järjestäjinä toimi­ vat Rovaniemi Arctic Design Capital -tuotemerkin omistava Rovaniemen kaupunki/Business Rovaniemi, Lapin Korkeakoulukonserni (Lapin Yliopisto ja Lapin Ammattikorkeakoulu) sekä useat yhteistyökumppanit.

• Toteutetaan tänä vuonna pääosin virtuaalisena. • Vuosittain viikolla 12 järjestettävä, maailman pohjoisin muotoiluviikko Rovaniemellä.

• Osa globaalia World Design Weeks -verkostoa. • Pääjärjestäjät: Rovaniemen kaupunki ja Lapin korkeakoulukonserni.

• Rovaniemen kaupungin rekisteröimän Arctic Design Capital –tavaramerkin näkyvin toimintamuoto.

• Partneruus UArctic –verkoston kanssa.

OHJELMA 22. – 28.3.2021: • ADW Opening Ceremony 22.3.2021 klo 18-19 live-striimaus

• Arctic AHA! -foorumit 25.-26.3.2021, webinaarit on-line • Awards Night -muotoilukilpailu 24.3.2021 klo18-19.30, live-striimaus

• ADW webinaarit ja workshopit 22.-26.3.2021 webinaarit on-line

• Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaali 22.-28.3.2021. • ÄÄRI Arctic Design Expo 22.-28.3.2021, on-line • ÄÄRELLÄ Talkshow 26-28.3.2021, on-line • Virtual Arctic Travel Trade Show 23.3.2021 on-line • Arctic Festivals & Fashion Show 28.3.2021 klo 18-20 live-striimaus

• KÖÖKKI -makufestivaalit 22.-28.3.2021, Take-away palveluna

Perehdy uudistuneeseen Arctic Design Week kokonaisuuteen verkkopalveluista: https://www.arcticdesignweek.fi https://www.worlddesignweeks.org/

muutoksen ja 22. – 28.3.2021

paremman menestyksen voima.


3

Rovaniemen muotoiluviikon uusi muoto

Arctic Design Week järjestetään kansainväliseen pandemiatilanteeseen sopeutuen. Muotoiluviikon eri ohjelmaosuuksista suurin osa toteutetaan verkossa virtuaalisena. Oppia on hankittu koko koronakevään jälkeen eurooppalaisilta sisartapahtumilta.

M

aailman pohjoisin muotoiluviikko Arctic Design Week järjestetään 13. kerran 22.-28. maaliskuuta 2021. Muotoiluviikko on jalostunut elinkeinoelämää palveleviksi businessfoorumeiksi, myyntimessuksi sekä matkailijoita ja kaupunkilaisia palvelevaksi Arktista Vimmaa -kaupunkifestivaaliksi. Arctic Design Weekin Advisory Board on päättänyt panostaa muotoiluviikon kehittämisessä erityisesti vastuullisuuteen, kansainvälisyyteen ja kaupallisuuteen. Tavoitteena on kasvattaa viikosta koko arktisen alueen vaikuttaja- ja kulttuuriareena.

Profiloi arktista ekosysteemiä Design Week on kansainvälisesti tunnettu brändi. Arctic Design Week on yksi World Design

Weeks -verkoston 37 muotoiluviikoista. Suomessa tähän verkostoon kuuluvat ainoastaan Helsinki ja Rovaniemi. Arctic Design Weekissä on paljon­potentiaalia kehittyä kansainvälisesti merkittäväksi arktiseksi areenaksi, joka vahvistaa alueen kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. - Rovaniemen kaupunkistrategia korostaa Rovaniemen asemaa arktisena pääkaupunkina. Kaupunkimme on rekisteröinyt Arc­tic Design Capital –tavaramerkin Euroopassa. Rovaniemen ja Lapin arktisen imagon kannalta on tärkeää nostaa kärkeen arktiseen erikoisosaamiseen ja -tietoon pohjautuva arktinen ekosysteemi koko alueen ja toi­mijoiden tunnettuuden vahvistamiseksi. Näin onnistumme profiloitumaan erottuvammin

ja terävämmin sekä luomaan lisää vaikuttavuutta alueelle – niin yrityksille, matkailijoille kuin lappilaisillekin, sanoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, joka on mukana muotoiluviikon Advisory Boardissa. Lapin korkeakoulukonserni on kansainvälisesti tunnustettu arktisen ja pohjoisen tutkimuksen ja kehittämisen edelläkävijä. Lapin yliopisto on kansainvälisesti selkeästi prof iloitunut arktinen tiede- ja taideyliopisto. Arktinen keskus on valtakunnallinen kansainvälistä arktista tutkimusta tekevä tiedekeskus ja tutkimuslaitos. Arctic Design Week/Arctic Design Capital on prof iloiva yhteistyön vahvistaja Lapin korkeakoulu- ja kaupunkikonsernin välillä luoden vaikuttavan arktisen ekosysteemin.

ADW Muotoiluviikko alustana Bauhaus-prosessissa

ROVANIEMI VASTAA EU-KOMISSION BAUHAUSALOITEKUTSUUN

R

ovaniemen kaupunki on päättänyt käynnistää valtakunnallisen yhteistyön, jonka tavoitteena on tuottaa kevään 2021 aikana sisältöjä EU-komission Uusi Eurooppalainen Bauhaus –aloitteeseen. Aktiivinen vaihe EU-tason aloitetyössä käynnistyy Arctic Design Weekillä 25.-26.3.2021. Jatkoa seuraa huhtikuussa Helsingissä. EU-komissio on käynnistänyt 18.1.2021 suunnitteluvaiheen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteessa, josta puheenjohta-

ja Ursula von der Leyen ilmoitti syksyllä 2020 ”Unionin tila 2020” -puheessaan. Suunnitteluvaiheeseen on esitetty komission taholta avoin kutsu julkisille ja yksityisille tahoille, niin organisaatiolle kuin yksityishenkilöille. -Rovaniemen kaupunki haluaa olla aktiivinen toimija tämän ajankohtaisen aloitteen osalta sekä olla mukana eurooppalaisessa kehityksessä ja niissä keskusteluissa, joissa luodaan tulevaisuutta, sanoo Rovaniemen kaupunginjohtaja UllaKirsikka Vainio.


4 ARKTISTA VIMMAA

ARKTISTA VIMMAA, M POHJOISTA KULTTUURIA Teksti: Niina Oinas

ARKTISTA VIMMAA HIGHLIGHTS Löydä kaikki täältä: https://www.arcticdesignweek.fi/ohjelma/

aailman pohjoisin designviikko Arctic Design Week lanseerasi viime vuonna oman estradin paikallisille taiteen ja kulttuurin sisällöille. Tavoitteena on koota Arktista vimmaa-otsikon alle laaja kattaus pohjoisen monipuolisesta osaamisesta ja nostaa kulttuurialan roolia merkittävämpään asemaan. Arktista Vimmaa – nimi palveli kaksikymmentä vuotta rovaniemeläistä elokuvafestivaalia, joten uudelleen lanseerattuna, juuriaan kunnioittaen, Arktinen Vimma haluaa tarjota makupaloja myös elokuvataiteen ystäville. Normaalioloissa ohjelmisto rakentuu elokuvien lisäksi muun muassa taiteesta, teatterista, näyttelyistä, ulkotapahtumista ja ihan uudenlaisista kokeellisista sisällöistä. Tiukat koronarajoitukset rajasivat tänä vuonna elokuva- ja teatterinäytökset pois lopullisesta ohjelmasta. Luovia sisältöjä mielen vireyden ylläpitoon on silti mukavasti tarjolla. -Esimerkiksi kaupungin nuorisotoimi on ottanut upeasti vastaan Arktista Vimmaa kaupunkifestivaalin ja heiltä on tulossa mielenkiintoista sisältöä erityisesti nuorille, kertoo tapahtumakokonaisuudesta vastaava Niina Oinas. Viime vuonna tapahtumaviikon ensimetrit kamppasi maailmanlaajuinen pandemia. Nyt vuoden erikoisolojen jälkeen kulttuurin ja taiteen nälkä on kasvanut entisestään. Ihmiset kaipaavat elämään väriä ja vireyttä. Tapahtumaviikolla tuodaan sisältöjä turvallisesti koettavaksi, mieltä ja kehoa virkistävinä pientapahtumina ja verkkosisältöinä. Toiveissa on, että kaupunkifestivaalista tulisi joka vuotinen alan toimijoiden kokoontumispaikka, jonka puitteissa voidaan yhdessä kasvattaa taiteen ja kulttuurin roolia maakunnassamme niin paikallisten kuin

matkailijoidenkin näkökulmat huomioiden. Tapahtuman luonne on jatkossakin avoin ja kaikkia mukaan kutsuva. - Taiteen ja kulttuurin alan edustajana näen Arktista Vimmaa-kaupunkifestivaalin upeana mahdollisuutena kasvattaa kau­ punkimme ja koko pohjoisen yhteishenkeä alalla. Upeaa, että kaupunki haluaa satsata kulttuurihyvinvointiin ja edistää myös taiteen ja kulttuurin olemassaoloa kaupungissamme. Rohkaisen kaikkia mukaan, joko osallistujana tai sisällön tuottajana tulevaisuudessa, Oinas kannustaa. Tämän vuoden Arktista Vimmaa ohjelmiston pääpaino on paikallisissa taidenäyttelyissä ja gallerioissa. Muutama työpajakin ohjelmistosta löytyy, joten paikka kannattaa varata hyvissä ajoin varmistaakseen paikkansa viiden onnekkaan joukosta. Lisätietoa hinnoista, osallistumisesta ja muusta löytyy jokaisen yksittäisen tapahtuman infosta Arctic Design Week -nettisivulta tai Rovaniemen kaupungin Tapahtumakalenterin kautta. -Meillä on pohjoisessa ihan omanlainen taiteen ja kulttuurin kenttä. Nyt jos koskaan on upea hetki lähteä tutustumaan uusiin ilmiöihin, tekijöihin ja teoksiin. Muutamia näyttelyitä pystytetään tapahtumaviikon ajaksi myös Revontulikeskuksen ja Rinteenkulman kauppakeskuksiin, helposti lähestyttävään muotoon, Oinas vinkkaa. Työpajojen sisältöinä löytyy muun muassa makrameekorupaja, intuitiivisen maalauksen työpaja, revontulityöpaja, taidejoogaa ja taidelähtöisiä havaintokävelyitä Vennivaarassa. Työpajoissa osallistujamäärä on rajattu viiteen, joten kokemus on varmuudella uniikki ja rauhallinen. Lisätietoja näyttelyistä, työpajoista ja muusta sisällöstä löytyy nettisivulta www.arcticdesignweek.fi/ohjelma/

HEITTÄYDY MUKAAN NÄIHIN: HAVAINTOKÄVELYT VENNIVAARASSA - aistit avaavia opastettuja kävelyretkiä valotaiteilija Riikka Vuorenmaan johdolla. Useita ajankohtia, ennakkoilmoittautuminen. TAIDEJOOGA (15€) 27.3. klo 16.00 Studio Solu, Pohjolankatu 10 TAITEILIJATAPAAMINEN - Eemil Karila La 27.3. klo 12-16.00 Ylinenpää Oy, Aallonkatu

TUTUSTU AINAKIN NÄIHIN: ARCTA FAST - kokeellinen taidenäyttely, Revontulikeskus koko viikon ajan REVONTULITYÖPAJA - opi revontulista ja niiden kuvaamisesta (25€) Ke 24.3. klo 17.00 ja 26.3. klo 17.00 Beyond Arctic, Valtakatu 21 MAALISKUUN TAITEILIJA - Janne Erkkilä, Kulttuuritalo Korundi, Lapinkävijäntie 4

PÄÄSTÄ LUOVUUTESI VALLOILLEEN TÄÄLLÄ: POPPARIN MURAALIN NIMIKILPAILU, Revontulikeskus, nuorisotiedotuspiste Poppari, arkisin klo 14 - 20.00 INTUITIIVISTA MAALAUSTA - matalan kynnyksen työpaja (29€) 26.3. klo 19.00 Studio Solu, Pohjolankatu 10 MAKRAMEEKORUPAJA (materiaalimaksu, ilmoittautuminen) To 25.3. klo 12 - 15.00 Taito Lappi, Pohjolankatu 4

NAUTI TAIDENÄYTTELYISTÄ: ARKTISTA ABSTRAKTIA – Kuvataideyhdistys Maahiset taidenäyttely Rinteenkulmassa KIRJANKANSI DESIGN - näyttely, 22.3 ma- su, Pääkirjastolla, Jorma Eton tie 6 KAMPAAJA videoprojisointi, Teos on esillä 22.-28.3.2021 Korkalovaaran keskustassa, osoitteessa Hillapolku 9 aina pimeään aikaan, klo 19.30-05.30. ROVANIEMI UUSIN SILMIN - valokuvanäyttely verkossa, Marko Junttila, www.rovaniemiuusinsilmin.kuvat.fi/kuvat/ DESOLATION - Design from Isolation, 23.3.–8.4. Lapin yliopisto: Taiteiden tiedekunta

HUOMIOI VIELÄ NÄMÄ: SAMPI – lyhytelokuvanäytös, esitetään myöhemmin keväällä 2021 AMUNDSEN – elokuvanäytös, esitetään myöhemmin keväällä 2021 I REMEMBER – elokuvanäytös, esitetään myöhemmin keväällä 2021


5

Muodin, musiikin ja tanssin ilotulitus

ARKTISTA VIMMAA

ARCTIC FESTIVALS & FASHION SHOW SU 28.3. alkaen klo 17 , striimattuna live-lähetyksenä www.arcticdesignweek.fi Järjestäjä: Fashion Model Agency/ Business Rovaniemi

Arctic Design Weekin (ADW) huipentaa kaikkien aikojen talvishow, jonka Rovaniemi haluaa tarjota niin asukkaille, matkalijoille kuin koko Suomen kansalle.

T

alvishown pääsee koke­maan suorana live-lähetyksenä ADW nettisivuilta, Keikalla.fi alustalta, Rovaniemen Kaupungin, Lapin Korkeakoulun , Fashion Model Agencyn alustoilta sekä eri somekanavissa jne. Elämyksellinen Arctic Fashion Show on uutuus tapahtuma, jollaista on odotettu ja toivottu maailman pohjoisimmalle muotoiluviikolle. Pitkän linjan muoti- ja kauneus­alan ammattilainen Merja KupiainenGroundstroem on työskennellyt alalla jo neljä vuosikymmentä. Hän johtaa Suomen suurimpiin kuuluvaa malli­ toimistoa ja -koulua, Fashion Model­ Agencya. Rovaniemen kevättalviseen iltaan jalkautuu kokoonpano, jonka riveissä nähdään kansainvälisenmallitoimiston ammattilaisten lisäksi paikallisia ja lappilaisia kaunottaria, joita on etsitty mm, Rovaniemellä järjestetyssä casting-tilaisuudessa. Osalle malleista voi avautua mahdollisuuksia myös kansainvälisille markkinoille. Fashion Model Agency edustaa Suomessa useita kansainvälisiä malli- ja kauneuskilpailuja. Erityisen paljon painoarvoa näytöksessä tulevat saamaan PohjoisSuomen ja Lapin omat suunnittelijat, unohtamatta valtakunnallisia suunnittelijoita sekä erityisesti paikallisia muotialan yrittäjiä. Lavalla nähdään muun muassa Arctic Queenin -mallistoa joka palkittiin vuonna 2020 Vuoden arktinen muotoiluintensiivinen yritys palkinnolla. Mukana on myös Prisma Antti-Tapani mallistolla jonka on suunnitellut Rovaniemen oma poika Antti Tuisku. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Mallien yllä tullaan näkemään vaatetussuunnittelun

koulutuksen opis­kelijoiden suunnittelemia, uutta ajattelua viestiviä asukokonaisuuksia. Yliopiston osaamista nähdään myös shown lumi- ja jäärakenteissa.

Maailmanmusiikin eliittiä Rovaniemen illassa Arctic Design Weekin päätösjuhlalle arvoisensa huipennuksen tuovat utsjokelaisen nuoren muusikon, Hildá Länsmanin ja Tuomas Norvion improvisaatioon perustuvat äänimaisemat. Niissä kohtaa­vat maailmanmusiikki­ urallaan no­pe­asti kiitävän Hildán etee­ ri­nen, kuulas ja mystisesti örisevä ääni sekä Tuomaksen elektroniikka. Globaalia musiikkia Sibelius-akatemiassa opiskeleva Länsman tunnetaan kovassa nosteessa olevasta Vildá-yhtyeestään. Vildá keikkailee ahkerasti maailman festivaalilavoilla. Johanna Oksasen suunnittelemat ja valmistamat naamiohahmot on työstetty pellavasta osana hänen taiteellista väitöksenjälkeistä tutkimustaan. Osa naamioista on tehty stereotypioiksi erilaisista ihmishahmoista, kolme tunnenaamiota puolestaan visualisoivat surua, vihaa ja pelkoa. Naamiot ovat mukana Arctic Fashion Show:n näyttämöllä sunnuntaina 28.3. Yhteistyökumppaneina ovat Outi Kallas/Tanssiteatteri Solu ja Kimmo Tähtivirta/naamioiden ohjaaja, teatteripedagogi. Musiikkia ja tanssia yhdistävällä performanssillaan juhlatunnelmaa kohottavat myös tanssija Marjo Selin ja harmonikkataiteilija Tatu Kantomaa, jotka sukeltavat tangon ytimeen. Tulisen tangon siivittämät tunteet värjäävät Liljan kukan punaisilla lehdillä, argentiinalaista sävelmaailmaa unohtamatta.

Muotinäytöksessä mukana seuraavat yritykset: ARCTIC SNOW HOTEL www.arcticsnowhotel.fi LAPIN YLIOPISTO www.ulapland.fi SOKOS ROVANIEMI www.sokos.fi TOFFELI FINLAND www.toffeli.fi ARCTIC QUEEN www.arcticqueen.fi AIRAMO DESIGN www.airamo.fi DAMASTIKORU www.damastikoru.fi FASHION MODEL AGENCY www.fashionmodel.fi & www.nettimallikoulu.fi

PAUSEKORUT www.pausekorut.fi LUONIVA www.luoniva.fi PAINE CLOTHING www.paineclothing.fi LUMI- MARI OY www.lumimari.fi PIRITA DESIGN www.pirita.fi TREDONNE www.tredonne.fi DIGIJUULIA www.digijuulia.com KATIJUU DESIGN www.katijuu.fi KINOS DESIGN www.kinosdesign.com

POMARFIN www.pomar.fi PRISMA / ANTTI TAPANI www.prisma.fi KAIMA DESIGN www.kaimadesign. myshopify.com ORANSSI KARHU Instagram, Facebook, www.oranssikarhu.fi VALOKUVAAJA TINA www.valokuvaajatina.com IRENE KANGASNIEMI & HORNWORK www.hornwork.fi TANSSITEATTERI STUDIO SOLU www.studiosolu.com

2021 TRENDIT

VÄRIT

• kukkamekko • höyhenet • rintsikkatopit • röyhelöt

• keltainen • taivaansinen • violetti • laventeli

• lököfarkut • puhvihihat • loaferit • stringit

• narutopit • strassikorut • housupuvut • läpikuultavat materiaalit

• turkoosi • vihreä • minttu • pinkki

• vaaleanpunainen • ruosteen ruskea • ocra • valkoinen


6 FOORUMIT

New European Bauhaus -debatit torstaina 25.3. Hanna Harris, Helsingin kaupungin muotoilujohtaja. Julia Lohmann. Taidelähtöisen muotoilun professori Aalto-yliopistossa. Montserrat Marin Ferrer, Scientific Project Manager, Joint Research Centre JRC, New European Bauhaus Team in the European Commission Tarja Outila, arkkitehtuurin historian ja korjaussuunnittelun professori, Oulun yliopisto Alessandro Rancati, Policy analyst, Joint Research Centre, New European Bauhaus Team in the European Commission Mika Riipi, maakuntajohtaja, Lapin liitto Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemen kaupunginjohtaja Vera Winthagen. Policy analyst and Industrial designer, Joint Research Centre JRC, New European Bauhaus Team in the European Commission. Jyri Wuorisalo, Human Security Finland -tiimi, Savonia-­ ammattikorkeakoulu

Arctic AHA! kutsuu oivaltamaan MUOTOILUN VOIMAN ”AHA!” kiljahtaa kohta moni. Arctic Design Week -tapahtuman Arctic AHA! -keskustelufoorumit ovat nimittäin ovella. Muotoilufooru­ meissa kuullaan oivaltavia ja inspiroivia yritys­ esimerkkejä – ja tarinoita muotoilun voimasta­ vaikeina aikoina. Teksti: Maria Paldanius

A

lkuvuodesta 2020 kaksi asiaa tapahtui samaan aikaan: koronarajoitukset astuivat voimaan ja Arctic Design Week -tapahtuman perinteiset keskustelufoorumit siirrettiin nopeasti verkkoon. – Tänä vuonna verkkototeutusta on kehitetty pidemmälle. Mitään ei peruta, koska foorumit toteutuvat online-moodissa. Osallistuminen on mahdollista mistä tahansa, ADW:n tuottaja Taina Torvela iloitsee. Tämän vuoden foorumeissa kuullaan yritysesimerkkejä ja tarinoita toimijoilta, jotka ovat onnistuneet taklaamaan koronan mukanaan tuomia haasteita ja kehittämään toimintaansa pandemia-aikana. Ääneen pääsevät ainakin Naali Logdea Posiolla kestävän kehityksen periaattein luotsaava Thierry Chevillard, San-

taPark Arctic Worldin kokeneet yrittäjät Ilkka Länkinen ja Katja Ikäheimo-Länkinen, Seven-1:n digitaalisia ratkaisuja etsivä kehitysjohtaja Susanna Jänkälä sekä Hiljaisuus-festivaalin perustaja, kulttuurin moniottelija Joonas Martikainen. Oivallusta kuvaavan Arctic AHA! -nimen keksivät puolestaan mainostoimisto Seven-1:n ammattilaiset. – Toivomme, että saamme aikaan keskusteluja, jotka tuottavat ahaa-oivalluksia. Näinä aikoina on tärkeää kuulla kertomuksia nimenomaan selviämisestä, sanoo AHA! -foorumien moderaattori Päivi Tahkokallio.

USKO MUOTOILUN VOIMAAN Torstain 25.3. AHA! -foorumit kytkeytyvät vahvasti EU-komission New European Bauhaus -aloit-

teeseen. Aloitteen tarkoituksena on tehdä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ymmärrettäväksi eurooppalaisille. Tämä tapahtuu osallistamalla mahdollisimman monet kestävän tulevaisuuden kuvittelemiseen ja rakentamiseen. Tavoitteena on tulevaisuus, jossa elinympäristöt tuovat hyvää oloa mielelle ja sielulle. – Kyseisen aloitteen avulla kannustetaan erilaisia tahoja, myös kansalaisia muotoilemaan haluamaansa Eurooppaa ja elämää ilmastonmuutoksen haastamassa todellisuudessa. Arctic Design Weekin kannalta positiivista on se, että aloite on vahvasti muotoiluvetoinen, Tahkokallio painottaa. Tahkokallion mukaan Arctic Design Weekin toimintamalliin sopii hyvin se, että tehdään rajat ylittävää yhteistyötä, ja edesautetaan eri alojen välistä, globaalia keskustelua. Siksi Bauhaus-keskustelujen kieli on englanti. Lapin kannalta asia on kiinnostava siksikin, että tekeillä on uusi Lappi-sopimus, jonka tiimoilta pohditaan, miten Lappia kehitetään. Bauhaus-aloite on kytketty Lappi-sopimuksen tekemiseen. – Haluan myös madaltaa osallistumiskynnystä ja korostaa sitä, että osallistujat ovat yhtä paljon asiantuntijoita kuin kutsutut asiantuntijatkin, Tahkokallio lisää.

EU-komission New European Bauhaus -aloite etsii ratkaisuja siihen, miten eri alojen asiantuntijat – samoin kuin kansalaiset - voisivat muotoilla haluamaansa Eurooppaa ja kestävämpää tulevaisuutta. – Aloite on vahvasti muotoiluvetoinen, mikä osoittaa sen, että muotoilun voimaan uskotaan myös EU-tasolla, sanovat Arctic Design Weekin tuottaja Taina Torvela ja AHA! -foorumien moderaattori Päivi Tahkokallio.

Uusi eurooppalainen Bauhausaloite osoittaa, että myös Euroopan Unionin komissio pitää muotoilua tekijänä, jonka avulla voidaan edistää suurta, Euroopan laajuista aloitetta. Muotoilun voimaan uskotaan siis EU-tasolla ja siksi myös ADW:n toteuttaminen Bauhaus-aloitteen yhteydessä on perusteltua. – Muotoilulle on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan ennen. Muotoilu nähdään yhä vahvemmin toimintatapana ja erilaisten keinojen valikoimana, jonka avulla mitä tahansa yhteiskunnallista haastetta – kuten koronaa tai ilmastonmuutosta - voidaan lähteä ratkaisemaan, Tahkokallio vakuuttaa. Uusi euroopalainen Bauhaus -keskusteluissa ovat mukana mm. Helsingin kaupungin muotoilujohtaja Hanna Harris, taidelähtöisen muotoilun professori Julia Lohmann Aalto-yliopistosta, Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi, Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ja muotoilija Vera Winthagen komission New European Bauhaus -tiimistä.

YHTEISTYÖTÄ YLI ALOJEN Millaisessa maailmassa haluamme tulevaisuudessa elää? Miten resilienssiä voi kehittää siten, että vaikeuksista selviytyminen on mahdollista? Entä kuinka muotoilu voi olla siinä avuksi? Tällaisiin kysymyksiin keskustelufoorumeis-

sa ja niiden välisissä, vapaamuotoisissa ”kahvilakeskusteluissa” haetaan vastauksia. – Vaikka pandemia vie nyt pääosan huomiosta, suurin haaste on yhä ilmastonmuutos. Se on asia, joka vaatii ratkaisuja myös korona-aikana. Siksi foorumeissakin keskustellaan siitä, miten eri alojen toimijat ja yksittäiset ihmiset voisivat lähteä taklaamaan ilmastonmuutosta, Tahkokallio sanoo. Toinen perjantain 26.3. keskusteluista fokusoituu vahvasti matkailun tulevaisuuteen. Matkailu on elintärkeä ala paitsi Lapille, myös muulle Suomelle ja maailmalle. Siksi Arctic AHA! -foorumien fokus on yhtä paljon globaali kuin lokaali. Kaikki keskustelut on suunnattu eri alojen asiantuntijoille. Ne palvelevat niin muotoilijoita, arkkitehtejä, luovia aloja kaikkineen, elinkeinoelämää, tutkijoita, organisaatiota ja yrittäjiä kuin kaikkia muotoilun virtauksista kiinnostuneita. – Tarkoitus on lempeästi kannustaa ihmisiä etsimään yhteisiä ratkaisuja ja käymään vuoropuhelua. Näkisin, että juuri tämä on muotoiluviikkojen ydintä myös tulevaisuudessa. Yhdistämme ihmisiä ja haastamme heitä keskustelemaan ja katsomaan yli perinteisten ammattikuntien rajojen, Torvela linjaa. Lisätietoja ja osallistuminen foorumeihin (webinaari-linkkien kautta): www.arcticdesignweek.fi


7

ARKTINEN PÄÄKAUPUNKI

innovoi yrityksiään kasvuun Rovaniemi kehittää yrityspalveluitaan muotoiluajattelun keinoin.

R

ovaniemen kaupunki haluaa auttaa alueen mikro- ja pk-sektoria entistä sujuvampien innovaatiopalveluiden avulla. Siihen tehtävään on päätetty valjastaa tavaramerkkirekisteröity Arctic Design Capital, jolle nyt luodaan ympärivuotinen yrityspalveluiden innovaatioita edistävä palvelumalli. Päätavoite on löytää uusia kasvumahdollisuuksia alueen yrityksille, luovan alan toimijoille ja työkaluja yrityskehittäjille. Rovaniemen kaupunkistrategia korostaa Rovaniemen asemaa arktisena pääkaupunkina, joka panostaa muun muassa arktiseen muotoiluun ja osaamiseen sekä kiertotalouteen. Jatkossa kaupungin asemaa arktisena koulutus-, kokous- ja tutkimuskeskuksena halutaan entisestään vahvistaa. Myös yrityspalveluiden kehittämisessä Rovaniemi alkaa

hyödyntää entistä vahvemmin muotoiluajattelua. Rovaniemen kaupunki on vuonna 2017 rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design Capital. Tälle halutaan nyt luoda ympärivuotinen yrityspalveluiden innovaatioita edistävä palvelumalli, jonka päätavoite on löytää uusia kasvumahdollisuuksia alueen yrityksille, luovan alan toimijoille ja yrityskehittäjille. Rovaniemen arktisen imagon kannalta on merkityksellistä vahvistaa arktiseen erikoisosaamiseen liittyvien palveluiden saavutettavuutta koko alueen kasvun ja kehityksen edistämiseksi. Muutokset haastavat luomaan uutta. Kunnissa ja kaupungeissa rekrytoidaan nyt palvelumuotoilijoita ja designjohtajia asukaslähtöisten palvelujen kehitystyön ja muutoksien johtamiseen, jotta ne pärjäisivät paremmin kilpailussa elinvoimasta ja yrityksistä sekä ky-

kenisivät paremmin tuottamaan asukaslähtöisiä palveluita. - Maakunnallisissa keskuskaupungeissa jo hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä ja toimintamalleja erilaisten muutos-, kehittämis- ja uudistusprosessien läpiviennissä ja jalkauttamisessa. Rovaniemi haluaa hyödyntää muotoiluajattelua yrityspalveluiden kehittämisessä. Tavoitteenamme on uudistaa yrityksille suunnatut neuvontapalvelut kohti dynaamista palvelumallia osana kasvuohjelmaamme, sanoo toimialajohtaja Jukka Kujala Rovaniemen yritys- ja elinvoimayksiköstä.

ARCTIC DESIGN CAPITAL AUTTAA INNOVOIMAAN Helmikuussa käynnistyneen kehittämistyön avulla vahvistetaan innovatiivisten yrityspalveluiden

vaikuttavuutta, alueen elinkeinoelämän elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä luovien osaajien sijoittumista ja sitoutumista alueelle. Kehitettävällä innovaatiokonseptilla edesautetaan samalla alueen elinkeinoelämän sujuvampaa elpymistä pitkittyneen COVID-19-epidemian aiheuttamista vahingoista. Sen avulla autetaan alueen mikro- ja pk-sektoria hyödyntämään alueen muotoilu- ja innovaatio-osaamista ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä sekä vahvistetaan yrityksille tarjottavien palvelujen saavutettavuutta. - Työstämme ympärivuotisen elinkeinoelämää palvelevan innovaatiomallin. Siihen luomme konseptoidut kaupungin elinvoima- ja innovaatiopalvelut sekä eri toimijoille muotoiluosaamista hyödyntävät yrityspalvelut. Tarkoituksena on myös luoda yrityksille kansainvälistymistä edistävä palvelupolku,

toteaa muotoilupäällikkö Taina Torvela, Business Rovaniemestä. Kehittämistyössä haetaan ratkaisua muutosten ja uudistusten toteuttamiseen sekä toisaalta innovaatiopalveluiden välittämiseen Rovaniemen kasvuohjelmaa tukien. Innovaatiopalveluissa kehitetään kyvykkyyttä luoda ja hyödyntää osaamislähtöistä kilpailuetua. Monipuolinen osaaminen tieteen, teknologian ja muotoilun alueilla synnyttävät osaamislähtöistä kilpailuetua. Myös palveluratkaisujen, liiketoimintamallien ja brändien monipuolinen tuntemus edesauttavat osaamislähtöisen kilpailuedun syntymistä alueen yrityksille. Kehittämisessä hyödynnetään mm. Aalto Design Factory-mallia sekä alueen ARCTA- ja muotoiluverkostoa, TEQU –toimintamallia, Arcta Fast -koulutushanketta ja Arktisen muotoilun klusteria.

Muutokset haastavat I luomaan uutta. I

Business Rovaniemi työstää yrityksille sujuvia, innovaatioita tukevia yrityspalveluja.


8

Palvelumuotoilusta boostia liiketoimintaan!

Krista Korpikoski

Palvelumuotoilun tutkija ja yliopisto-opettaja Lapin yliopistossa, työskentelee Palvelumuotoilun monialainen maisteriohjelma (PAMA) ja LEADBEHA -hankkeissa.

Taiteiden tiedekunnan muotoilulaboratorioissa uusien palvelukonseptien ja palveluliiketoiminnan mallit suunnitellaan käytännönläheisesti.

Arkemme on täynnä palveluita, jotka tuottavat meille arvoa, jopa enemmän kuin tuotteet. Kilpailu on kovaa, ja markkinoilla menestyminen vaatii ihmislähtöisyyttä. Menestyvän palvelun on oltava toimiva, tarpeellinen ja käytännöllinen. Teksti: Krista Korpikoski

P

alvelumuotoilu on kehittämisen strateginen työkalu. Se paketoi hallitusti yhteen monipuoliset sidosryhmät, kehittämisen prosessit ja menetelmät, käyttäjien ja tuottajien osallistamisen sekä ihmislähtöisyyden ja empatian. Kehittämisen tavoitteena on halutunlaisen palvelukokemuksen muotoilu käyttäjälle. Nykypalvelut ovat vahvasti digitaalisia. Muotoilun luovat ja käyttäjälähtöiset menetelmät ovatkin suureksi avuksi, kun ideoidaan

toimivampia sähköisiä palvelukokonaisuuksia. Palvelumuotoilun monialaisen maisteriohjelman (PAMA) opiskelijat ovat kuluneen vuoden aikana kehittäneet digitaalisia palveluita eri organisaatioille Lapissa ja Kainuussa. Maisteriopinnoissa on syvennytty todellisiin, eri toimialojen palvelumuotoilutarpeisiin. Opiskelijat ovat ideoineet ja toteuttaneet koulutus- ja kehittämisstrategioita, sähköisiä sovelluksia ja alustoja, digitaalisia käsityöpalveluita, älykotikonsepteja

sekä virtuaalisia työympäristöjä. Uudet palvelut puhuvat puolestaan – sijoitus palvelumuotoiluun vie organisaatiota eteenpäin. Tulevaisuuden palvelut edellyttävät tekijöitä. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on uraauurtava palvelumuotoilijoiden kouluttaja. Tarjontaan kuuluvat muun muassa palvelumuotoilun sivuaineopinnot perus- ja aikuisopiskelijoille, työelämälähtöinen maisteriohjelma, tohtorikoulutus ja uusimpana kaikille avoin MOOC -verkkokurssi ”Johdatus palvelumuotoiluun”.

ARCTA – ARKTINEN MUOTOILUKESKUS • Muotoilukeskus kokoaa yhteen eri toimijat, jotka

hyödyntävät muotoilun, tieteen ja taiteen keinoja eri­ tyisesti arktisen alueen tarpeisiin. Sen ytimenä ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan osaamisalat.

• ARCTA tarjoaa asiantuntijuutta, laajan yhteistyö­

verkoston sekä matalan kynnyksen muotoilupalveluita erityisesti pohjoisen startup- ja pk-yrityksille.

• Tiloihin kuuluu muotoilulaboratorioita sekä vuokrattavia startup-toimistotiloja, joissa nyt toimivat Tarinapaja, Silhaus, Usab Media ja SportaPost sekä opiskelijaverkosto Lapland ES. Kokonaisuutena ARCTA tukee innovaatioista syntyvää liiketoimintaa ja mahdollistaa monipuolisen kehityksen.

Tutustu ARCTAn YouTubeesittelyvideoon!

Olen tehnyt lukuisia muotoiluprojekteja lappilaisille yrityksille sekä työskennellyt in-house palvelumuotoilijana monikansallisella KONE Oyj:llä. Tutkimustyössäni olen perehtynyt erityisesti organisaatioiden strategiseen muotoiluun. On mielenkiintoista, millainen voima muotoilu voi olla asioiden johtamisessa ja muutosten edistämisessä. Teen työtäni intohimolla – näen ympärilläni muotoilun mahdollisuuksia ja ratkaisut pulpahtelevat myös uniini. Rakkaus pohjoiseen luontoon yhdessä innostavan muotoilutiimin kanssa ovat juurruttaneet minut tänne, sydämeltäni lappilaiseksi muotoilijaksi.

KIINNOSTUITKO PALVELUMUOTOILUSTA? Klikkaa itsesi mukaan ”Johdatus palvelumuotoiluun MOOC” -verkkokurssille (2 op.) Kaikille avoin ja ilmainen!

MAISTERIOHJELMAN TYÖNÄYTTEITÄ:

Desi, Digi ja Design* -tapahtuma 23.03.2021 klo 18:00


9 MAKUFESTIVAALIT

KÖÖKKI TUO PAIKALLISET HERKUT KOTIOVILLE Pia Jokela

A

rctic Design Weekin oma makufestivaali Köökki toteutuu muotoiluviikolla, vaikka ravintolat ovat suljettuina asiakkailta. Kahdeksan rovaniemeläistä ravintolaa tarjoilee festivaaliviikolla omia paikallisia, ekologisia ja luovia makuelämyksiä kotiinkuljetettuna tai take awayna. Ruoka ja paikallinen makutarjonta on nostettu osaksi virtuaalisesti järjestettävän Arctic Design Weekin ohjelmistoa. Maaliskuun 22.-28. päivinä kulinarismin harrastajat pääsevät nauttimaan lähellä tuotetuista raaka-aineista ja luovista take away -annoksista, joissa on huomioitu vähähävikkisyys sekä kierrätys. Nämä samat

arvot ovat myös arktisen muotoilun ytimessä. Mukana on kahdeksan ravintolaa: Cafe & Bar 21, Taqueria Yuca, Gustav Kitchen & Bar, Ravintola Koti, Korundi Kitchen & Cafe, Choco Deli, Cafe Rovaniemi ja Restaurant Nabo. -Haluamme olla aina mukana, kun jotakin tehdään yhdessä. On hienoa tarjota paikallisille koronasulun keskellä ruokaelämyksiä ja uskon, että tulevina vuosina Köökistä voi kehittyä hieno ruokajuhla kaupunkiimme, sanoo yrittäjä Juha Eskelinen, jonka ravintoloista festivaalilla ovat mukana Cafe & Bar 21, Taqueria Yuca ja Gustav Kitchen & Bar.

Ravintolat Köökkimakufestivaaleilla

1. Cafe & Bar 21 Rovakatu 21 cafebar21.fi 2. Taqueria Yuca, Rovakatu 21 yuca.fi 3. Gustav Kitchen & Bar Koskikatu 12 gustavkitchenbar.fi 4. Ravintola Koti Valtakatu 21 hostelcafekoti.fi 5. Korundi Kitchen & Cafe Lapinkävijäntie 4 korundikitchencafe.fi 6. Choco Deli, Kauppa­ keskus Rinteenkulma chocodeli.fi 7. Cafe Rovaniemi Rovakatu 26 caferovaniemi.net 8. Restaurant Nabo Valtakatu 21 restaurantnabo.fi

KÖÖKKI arktinen makufestivaali

Karoliina Räikkönen audiovisuaalinen mediakulttuuri

Jutta Luukkonen graafinen suunnittelu

Julia Palola graafinen suunnittelu

Janne Peuna teollinen muotoilu

Maria Korkiala sisustus- ja tekstiilimuotoilu

Marlene Väinölä graafinen suunnittelu

Ilari Kallinen audiovisuaalinen mediakulttuuri

Riitta Vaaramo sisustus- ja tekstiilimuotoilu

K

öökki Arktisen makufestivaalin visuaalisen ilmeen takana on kymmenhenkinen eri taidealojen opiskelijatiimi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Tapahtumatoteutus on osa Arktisen muotoiluprojektin opintoja ja ohjaavana opettajana toimii Pinja Metsäkoivu. Tiimimme on suunnitellut Köökki nimen sekä sille oman konseptin ja

visuaalisen ilmeen. Suunnittelimme, kuinka tapahtuma näkyy sosiaalisessa mediassa sekä ravintoloiden ympäristössä. Parhaillaan teemme sisältöä sosiaaliseen mediaan. Sieltä löytyvät mukana olevien ravintoloiden esittelyt sekä ruokakuvia erilaisista annoksista. Köökkiä voi seurata Instagramissa nimellä @kookkimakufestivaali.

KÖÖKKI syntyii opiskelijoideni tiimityönäi

Ida Sarisalmi sisustus- ja tekstiilimuotoilu

Elli Noropirtti graafinen suunnittelu


10

Panoraama Norvajärveltä kesällä 2020. Arktisen alueen kuivat ja kuumat olosuhteet. KUVA: Johanna Oksanen

Olosuhteet suunnittelun lähtökohtana Ana Nuutinen, Johanna Oksanen, Karoliina Laxström, Anu Kylmänen

L

apin yliopiston Tekstiili- ja vaatetusalan koulutus uudistuu. Uusi nimi on Muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen koulutusohjelma. Opetussisällöt tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia muodin, tekstiilimateriaalien, taiteen, ympäristön ja vallitsevien pohjoisten olosuhteiden välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun. Koulutuksessa pidetään tärkeänä tutkimuksellisen tiedon soveltamista suunnittelun eri vaiheisiin sekä laajapohjaisen suunnitteluosaamisen soveltamista muuttuviin olosuhteisiin. Olosuhteet ovat suunnittelijalle moninäkökulmainen lähtökohta. Perustana on vahvasti ihmislähtöinen ajattelu, johon liittyy niin fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen kuin kulttuurinenkin ulottuvuus. Olosuhdeilmiöitä voidaan tarkastella sekä ajassa että paikassa eli erilaisissa ympäristöissä. Pohjoisella alueella tutkimuksellisen näkökulman painopisteet nousevat usein fyysisen ympäristön olosuhteista, joita voidaan hyödyntää monin tavoin muodin ja tekstiilisuunnittelun kontekstissa. Olosuhde on harvoin staattinen ja pysyvä. Esimerkiksi ekologinen megatrendi korostaa ilmastonmuutosta, joka näyttäytyy esimerkiksi lisääntyneinä ääriilmiöinä, tulvina, kuivuutena tai vakavina myrskyinä. Olosuhteisiin perustuva suunnittelu soveltuu

tilanteeseen, jos­sa mahdollisia huolenaiheita ja ongelmia ei ole vielä ratkaistu, mutta suunniteltavan tuotteen tulevien käyttäjien on siitä huolimatta pystyttävä toimimaan vallitsevassa olosuhteessa, oli kyse ympäristökriisistä tai poliittisesti arasta tilanteesta. Suunnittelijan työ ei ole vain toimintaa, jossa tavoitteet muovataan olosuhteiden mukaisiksi. Ennemminkin suunnittelijan tavoitteena voi usein olla olosuhtei-

den muovaaminen, olosuhteisiin sopeutumisen mahdollisuuksien tutkiminen tai esimerkiksi uskomuksellisten rajoitteiden esiin nostaminen ja niiden purkaminen. Olosuhdeperustainen suunnittelu vaatii suunnittelijalta herkkyyttä, luovia ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä hahmottaa tarkasteltavaa olosuhdeilmiötä moninäkökulmaisesti. Opituista mekanismeista on tarvittaessa pystyttävä irtautumaan. Kes-

Vaattunkiköngäs, Napapiirin retkeilyalue helmikuussa 2021. Virtaavat vesimassat napakassa pakkasessa luovat hyytävät olosuhteet. KUVA: Johanna Oksanen.

Ounasvaaran luontopolku lokakuussa 2020. Olosuhde-eroja yö­pakkasen jälkeen. KUVA: Johanna Oksanen.

keistä on erityisesti kyky suunnitteluosaamisen soveltamiseen muuttuviin, vaihteleviin ja ennakoimattomiin olosuhteisiin. Lisäksi tarvitaan kykyä tarkastella ja arvioida erilaisiin olosuhteisin liittyviä ominaisuuksia sekä niihin sidoksissa olevien valintojen seurausvaikutuksia. Vaikeasti hahmotettavissa olo­suhteissa suunnittelijan apuvälineitä voivat esimerkiksi olla teknologian mahdollistamat virtuaaliset toimintaympäristöt ja olosuhdemallinnukset. 3Dsuunnittelulla voidaan kokeilla erilaisten poikkeuksellisten ja yllättävienkin olosuhteiden vaikutuksia, tutkia käyttäjien toimintaa tai säätää olosuhteita halutun kaltaisiksi. Virtuaalisesti rakennetussa, todellisuutta vastaavissa,

fyysisiä olosuhteita myötäilevässä kokonaiskokemuksellisessa ympäristössä voidaan lisäksi tar­kastella tuotteiden toiminnallisuutta, suorituskykyä ja estetiikkaa. Tulevaisuudessa teknologian odotetaan kehittyvän niin, että sitä voitaisiin soveltaa nykyistä laajemmin esimerkiksi sosiaalisten tai kulttuuristen olosuhteiden tutkimisessa. Olosuhteisiin perustuvalla suun­nittelulla voidaan ilmentää ja hyödyntää vallitsevia käsityksiä, odotuksia ja pelkoja, oli kyse sitten todellisista tai epätodellisista inhimillisistä kokemuksista. Suunnittelun lähtökohtaisena päämääränä voidaan aina nähdä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvien asioiden kehittäminen tai ratkaiseminen.


11

Kulttuuriohjelman tavoitteet ovat yhteiset - Suomen toimivimmassa kulttuuri­ekosysteemissä jokainen tukee toistaan ja kaikenlainen kulttuuri on arvokasta

Roosa Nevala

R

ovaniemen ensimmäistä kulttuuriohjelmaa 20212025 on valmisteltu viime syksystä alkaen yhteistyössä rovaniemeläisen Flatlight Creative Housen, taide- ja kulttuurialan ammattilaisten ja kuntalaisten kanssa. Nyt julkaistu uusi kulttuuriohjelma määrittää yhteisen suunnan ja painopisteet sille, miten Rovaniemi esittäytyy kulttuurikaupunkina ja miten kaupungissa tuotetaan kulttuuria tulevaisuudessa. Mitä olisikaan elämä ilman kirjallisuutta, kuvataidetta, musiikkia, teatteria tai elokuvia? Taide ja kulttuuri ovat tiukasti nivoutuneet osaksi ihmisen elämänkaarta, tuomaan viihtymistä ja hyvinvointia, kehittämään identiteettiä ja ajattelua, luomaan elämyksiä ja tunteita. Jokaisella on tasavertainen oikeus toimia kulttuurin tekijänä ja kokijana. Sen vuoksi kulttuuriohjelma on kaikkien yhteinen asia. Ohjelma on löytänyt muotonsa tarkalla korvalla kuntalaisten mo-

niäänisiä näkökulmia, tarpeita ja toiveita kuunnellen. Yhteiset, Rovaniemelle tärkeät teemat kirkastuivat asukkaille ja kulttuurialan ammattilaisille suunnattujen kyselyiden, pyöreän pöydän keskustelun sekä päiväkodeissa, kouluilla ja kulttuurikohteissa järjestetyn postikorttikampanjan myötä. Aineiston pohjalta ydinteemoiksi muotoutuivat hyvinvointi, yhdenvertaisuus, yhteistyö, kulttuurin monipuolisuus ja vetovoimatekijät. Lisäksi ohjelmaan kirjattiin yhteisiä lupauksia, joilla sitoudutaan tekemään ohjelmaa todeksi. Asukaskyselyjen vastauksissa toistui luonnon merkitys inspiraation lähteenä, toiminnan kohteena sekä osana hyvää elämää ja arkea. Luonto toimi kimmokkeena ekosysteemiajattelulle, jolle kulttuuriohjelma rakentuu. Visiona on, että Rovaniemellä on Suomen toimivin kulttuuriekosysteemi. Toimivassa ekosysteemissä jokaisella on tarkoitus – niin vahvajuurisella jämäkällä puulla,

HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI tavoitteena on tarjota maksuton ja mieluisa harrastus jokaiselle peruskoululaiselle • Uuden pilottihankkeen

tavoitteena on taata peruskoululaisille mahdollisuus mieluisaan ja maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

• Suomen malli pohjaa niin

sanottuun Islannin malliin. Maassa on tuettu lasten ja nuorten harrastustoimintaa jo 1990-luvulta lähtien.

• Toiminta on nyt käynnissä

Ounasrinteen ja Yläkemijoen peruskouluissa ja sitä laajennetaan syksyllä.

• Harrastukset on valittu oppilaiden toiveita kuullen. Harrastaa voi mm. peliohjelmointia, futsalia ja katutanssia.

• Suomen malli on valtakunnallinen ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

kuin hennolla nuorella versolla, joka vasta kurottelee aurinkoon. Kulttuuriekosysteemin kuuluvat niin yksilöt, yritykset ja yhteisöt kuin kaupunkiorganisaatio päätöksentekijöineen ja palveluineen. Ekosysteemissä luodaan uusia yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita, jaetaan resursseja ja vaalitaan moninaisuutta. Kaikki kulttuuri on arvokasta ja jokaisella on hyvä ja turvallinen olla Rovaniemen kulttuuriympäristössä ja sen ilmapiirissä. Kulttuuriohjelman tär­keimpiä tavoitteita on tehdä konkreettisia tekoja sen eteen, että kulttuurin tekemisestä ja kokemista tulee Rovaniemellä mahdollista asuinsijasta tai tulotasosta riippumatta ja ilman pelkoa syrjinnästä. Kulttuuriohjelman puitteissa tehdään uusien avauksien lisäksi myös jo olemassa olevaa kulttuurityötä näkyväksi. Kulttuuriohjelman mukaisia tekoja tullaan kirjaamaan next.rovaniemi.fi sivustolle ohjelmakauden aikana.

Rovaniemen kaupungin yleiset kulttuuripalvelut kokeilee

OSALLISTUVAA BUDJETOINTIA • Kokeilu on osa uuden kulttuuriohjel-

man toimeenpanoa. Mukaan etsitään ohjelman teemoihin sopivaa projektia.

• Asukkaat

ideoivat projektin joka toteute­taan yhteistyössä valitun ryhmän ja kulttuurituottajien kanssa.

• Projekti voi olla esim. kulttuuritapahtuma tai yhteisöllinen taideteos.

• Kokeilun kokonaisbudjetti on 4000€ ja mukaan valitaan 1-4 projektia.

• Päätökset tekee valintaraati. Lisätietoa kokeilusta julkaistaan kevään 2021 aikana


12

Matka saa uuden muodon Visitlossa Anne Ruppa

R

ovaniemellä kehitetty Visitlo. com on etäelämysalusta, jossa matkailutuotteista muotoillaan vuorovaikutteista viihdettä, tarinoita ja uuden oppimista kotisohvalla nautittavaksi. Matka mielletään hyvin fyysiseksi elämykseksi. Uudenlaiset maut ja tuoksut, värit ja muodot, vieras kieli ja toisenlaisen elämän äänet valtaavat aistisi. Hiki virtaa nähtävyyksiä kierrellessä. Tai pakkanen nipistää nenästä. Miten matkan voi muuttaa etäelämykseksi? Jos pyrkii toistamaan fyysisen matkan, saa vain kalpean jäljitelmän. Pitää ajatella toisin päin. Mitä online-matkassa on sellaista, mitä fyysisessä matkassa ei ole?

PUHUVIA POROJA JA REVON­TULIA YÖTTÖMÄSSÄ YÖSSÄ Visitlo on striimattu online-palvelu, jossa 2–8 asiakasta ja matkaopas tapaavat videoneuvottelussa. Elämys on käsikirjoitettu, paikka ja tapahtumat kuvattu etukäteen video- tai kuvaesitykseksi. Esityksen voi koostaa olemassa olevasta materiaalista. Oppaan ja katsojien vuorovaikutus tekee jokaisesta esityskerrasta ainutkertaisen. Asiakasta ja matkailuyritystä ei rajoita Visitlossa mikään – ei aika, ei

paikka eikä vuodenaika. Revontulet näkyvät varmasti, oli kesä tai talvi. Mielikuvitus lentää ja legendat heräävät eloon. Huskyt ja porot heittävät hulvattomia välihuomautuksia kesken safarin. Visitlo ei ole passiivinen töllötin, vaan vuorovaikutteinen elämys. Matkailu ja viihde yhdistyvät omaksi lajityypikseen.

TAPAAT HAUSKOJA IHMISIÄ, JOILTA OPIT UUTTA Opas on tarinankertoja ja juontaja, joka viihdyttää osallistujia ja vastaa kysymyksiin. Tapaat ehkä mukavan matkaseuralaisenkin toiselta puolen maailmaa. Visitlo on sekä matkailuyrittäjälle että asiakkaalle oiva tilaisuus tutustua toisiinsa. Asiakas saa f iilistellä matkakohdetta ennen lomapäätöstä, ja yrittäjä saa uutta liiketoimintaa sekä lisävoimaa tuotekehitykseen ja markkinointiin. Visitloon pääsevät myyntiin laadukkaat, matkailun ammattilaisten tuottamat etäohjelmapalvelut. Visitlon on kehittänyt rovaniemeläinen mainostoimisto Seven-1 PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen myön­ tämällä Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Maailma kotiin toimitettuna. Visitlolla pääsee mihin vain.

Desi, Digi ja Design* * Desi = verkostoitumista (viittaus tilavuusmittana kahviin/teehen & kahvittelun aikaiseen rentoon fiilikseen, myös ajanmukaisesti käsidesiin) Digi = esittelyssä digitaalisten palveluiden kehittämisprojektit Design = Arcta, Arctic Art & Design Labs, Lapin yliopiston muotoiluosaaminen

Desi, Digi ja Design* on verkostoitumistapahtuma, jossa yritykset ja yliopiston opiskelijoiden muotoiluosaaminen sekä ARCTA, Arktinen muotoilukeskus, kohtaavat. Tule mukaan kuuntelemaan mikä ARCTA on, millaisia projekteja digitaalisen palvelumuotoilun parissa Lapin yliopistolla tehdään sekä verkostoitumaan muotoiluosaajien kanssa. Aika: Etäyhteys:

Ti 23.03.2021 klo 18:00-20:30. Ilmoitetaan osallistujille ilmoittautumisen yhteydessä.

Tapahtuman aikataulu ja sisältö: 18:00-18:15 18:15-18:20 18:20-18:40 18:40-19:30 19:30-20:30

Aloitus ja kahvia. Tervetulosanat. Esittely: Mikä ARCTA on? Miten ARCTAa ja Lapin yliopiston osaamista voi hyödyntää oman yrityksen kehittämisprojekteihin? Tarinoita ja esimerkkejä palvelumuotoilun maisteriohjelman kehittämisprojekteista digitaalisen palvelumuotoilun parissa. Verkostoitumista ja vapaata seurustelua. Verkostoitumista varten ota mieluinen kahvimuki (tai kuva siitä).

Lisätietoa:

krista.korpikoski@ulapland.fi

Ilmoittautudu:

Tervetuloa!


13

ÄÄRI on muotoilun kehittäjien, myyjien sekä ostajien vastuullisuutta edistävä kauppa- ja kohtaamispaikka verkossa

MUOTOILUN ÄÄRELLÄ Uusi Design Expo kokoaa muotoilun pohjoiset ratkaisut virtuaalimessuille

Ä

ÄRI on jotakin uutta, monimuotoista ja kaunista. Uudessa muodossaan toteutettava ÄÄRI Arctic Design Expo on muotoiltu pandemia-aikaan sopivaksi virtuaalikohtaamiseksi. Koko muotoiluviikon kestävä designtuotteiden ja -palveluiden messutapahtuma nostaa Arctic Design Weekin kansainvälisten sisartapahtumiensa sarjaan. ÄÄRI Expo on suomalaisten, skandinaavisten ja lappilaisten designtuotteiden myynti- ja messutapahtuma, jonka tarkoitus on tuoda usein näkymättömäksi jäävä muotoilutyö nähtäväksi, koettavaksi ja ostettavaksi. Vuonna 2021 ÄÄRI Expo raivaa tietä erityisesti paikalliselle muotoilutyölle ja tuo esiin pohjoisen muotoilun ammattilaisia ja heidän monipuolista osaamistaan. ÄÄRI Expo 2021 toteuttaa arktisen muotoilun kolmea teemaa ÄÄRI-kohteiden ja yritysten valinnassa.

ÄÄRI TEEMOISSA KERROTAAN TARINAA SIITÄ, KUINKA:

sa tarjoamme kolme tuolia ja kolmen vieraamme näkökulmia ja tarinoita oikeasta elämästä. Muotoilukeskusteluita moderoi kokenut muotoilija Julius Oförsagd, Arctic Factory Oy:stä. Virtuaalimessujen ÄÄRI -Show Roomeissa esittäytyvät eri teemaryhmissä muun muassa vaatteet ja asusteet, korut, sisustus- ja käyttöesineet sekä uuden ajan etätyöpalvelut. Tuotteet ja palvelut henkivät niin muotoilultaan kuin materiaaleiltaan arktisten alueiden luonnon äärirajoja. ÄÄREstä löytyy myös verkkokauppa-alusta, josta kaikki palvelut ovat hankittavissa. ÄÄRI Arctic Design Expo järjestetään terveysturvallisesti kokonaan verkossa ja verkkotapahtumaan on vapaa pääsy.

• Luonnon inspiroima muotokieli ja pohjoiselle tyypilliset materiaa­lit antavat arktiselle muotoilulle ainutlaatuisen luonteen

• Pohjoisen perinteessä ja käsityö­

kulttuurissa yhdistyvät tekemisen taitavuus, tarvelähtöisyys ja arkipäivän estetiikka.

Virtuaalimessuilla kutsumme ihmisiä muotoilun ÄÄRELLE, virtuaalimessujen Talk show-osuuteen, jossa haastetaan näkemyksiä muotoilusta ja sen mahdollisuuksista. ÄÄRELLÄ keskusteluis-

22.–28.3.2021 arcticdesignweek.fi

ÄÄRELLÄ Talkshow 25.-28.3.2021: kutsuu muotoilutarinoiden äärelle. Neljä jaksoa ja 12 vierasta vievät katsojat yritystoiminnan kehittämisen ja luovuuden maailmaan. Keskusteluun

ÄÄRI ARCTIC DESIGN EXPO

• Arktisen ympäristön asettamat

vaatimukset pakottava virittämään arktisen muotoilun osaamisen ja tekemisen huippuunsa

ARKTISEN MUOTOILUN VIRTUAALIMESSUT

johdattaa muotoilutoimisto Arctic Factoryn toimitusjohtaja Julius Oförsagd. ÄÄRI Showroomit

• Arktisen designin on-line messutapahtuma osana Arctic Design Weekiä

• Verkossa 22.-28.3.

https://www.arcticdesignweek.fi/­­ aari-arctic-design-expo/

• ÄÄRI Show Room 22.– 28.3. • ÄÄRELLÄ Talk Show 25.– 28.3. • Maksuton

22.-28.3.2021: esittäytyvät eri teemaryhmissä kiinnostavat pohjoisen muotoilun tuotteet ja palvelut. Verkkokauppa-alusta auttaa

KLIKKAA VIRTUAALIMESSUILLE: https://www.arcticdesignweek.fi/aari-arctic-design-expo/


14

Arctic Design Week solminut yhteistyön Hiilipörssin kanssa, kohteena Pohjois-Suomen soiden ennallistaminen. "Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi on ojitettujen soiden ennallistamisen palvelu. Hiilipörssin tavoitteena on turvata Suomen suurimman hiilivaraston säilyminen, parantaa luonnon monimuotoisuutta sekä auttaa vesistöjä puhdistumaan. Ojitetun suon ennallistaminen

Vastuullinen ja viisas Tunturipöllö!

Jokainen foorumilainen osallistuu soiden ennallistamiseen

Tunturipöllö on noussut siivilleen!

Arctic Design Weekin taustalla on kysymys kollektiivisesta uudistumisen tarpeesta ja pyrkimyksestä kehittää sellaisia ratkaisuja, käytänteitä ja toimintamalleja, jotka ovat linjassa myös vastuullisten ja kestävien arvojen kanssa, ja edistävät yhteistä hyvää. Eikä vastuullisuus ole vain sanahelinää. Asiakkaat, työntekijät ja sijoittajat äänestävät jo jaloillaan. Siksi vastuullisuus on kansainvälisen muotoiluviikon pitkäkestoinen kattoteema.

Tämä kaunis koko arktisen alueen vaelluslintu on Arctic Design Weekin, maailman pohjoisimman muotoilutapahtuman päätunnushahmo. Arctic Snowy Owl symbolisoi meille vastuullisuutta ja viisautta. Se kertoo vastuullisesta, käytännöllisyyttä arvostavasta arktisesta muotoilusta. Se kiinnittää huomioimme teemoihin, jotka vaativat meiltä yhteisöinä viisaita valintoja ja tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä.

- Jokainen muotoilufoorumin osallistuja tulee osaksi vastuullista yhteisöä. Olemme ottaneet käyttöön kompensaatiokonseptin, jonka avulla jokaisen kävijän hiilijalanjälki kompensoidaan suomalaisen luontokohteen hyväksi. Käytännössä jokaisen foorumiin osallistujien osallistumismaksusta ohjataan PohjoisSuomen soiden entisöintiin, sanoo Arctic Design Weekin tuottaja Taina Torvela, Business Rovaniemeltä.

pysäyttää turpeen hajoamisen ja hiilivuodon ilmakehään luoden samalla elintilaa monille kasveille ja eläimille sekä tuoden vesistöhyötyjä. Hiilipörssin ennallistustyö on kokonaisvaltainen ja pitkäaikainen ilmastoteko. Voit lukea työstämme lisää www.hiiliporssi.fi."

TEQU tiimi toteuttaa 24.3. Award Night -tapahtuman striimauksen.

TEQU, Lapin ammattikorkeakoulun asiantuntijaryhmä, inspiroi ja tukee innovointia myös virtuaalisesti - Korona-aikana tarvitaan malttia, mutta innovaatiotoiminnassa nopeus on valttia, riimittelee TEQU:n Matti Vatanen. Korona vaikutti myös TEQU:n toimintaan viime keväänä. Pandemia toi työarkeen paitsi etäpalaverit, se myös siirsi livetapahtumat verkkoon. TEQU-jengi näki tässä vaikeuksien sijasta huikean mahdollisuuden ja hankki oman striimauskaluston. Näin uudenlainen TEQU Talk -hybriditapahtuma oli syntynyt. TEQU:n tapahtumakonsepti TEQU Talk oli vakiinnuttanut laatunsa ja muotonsa jo ennen koronaa. TEQU Talk -tapahtumat on rakennettu kokonaisuuksiksi, joissa jokainen osa-alue on suunniteltu tarkkaan. Tapahtumien tarkoitus on inspiroida, ja saattaa yhteen lappilaisia eri alojen toimijoita.

Arctic Design Weekillä palkitaan vuoden 2021 muotoiluintensiivisin yritys Rovaniemellä järjestettävä muotoiluviikko toimii alustana monille arktisen muotoilualan tunnustuksille ja kilpailuille. Vuoden muotoiluintensiivisin yritys -palkinto on Arctic Design Weekin jakama tunnustus onnistuneista muotoiluteoista. Tänä vuonna palkinto jaetaan muotoilua rohkeasti ja ennakkoluulottomasti hyödyntävälle yritykselle, joka on omaksunut arktisuuden osana liiketoimintaansa.

Vuoden 2021 Muotoiluinten­siivinen yritys - Ehdokkaat 1. Harriniva Hotels & Safaries: https://harriniva.fi/ 2. Pirita Design Oy Pirita Design - ajattomat, kotimaiset pellava­ neuleet ja alpakkaneuleet https://pirita.fi/ 3. Arctic Treehouse Hotel https:// arctictreehousehotel.com/ 4. Geopard https://comadev.fi/fi/

5. Brillet Optikkoliike Rovniemellä – Brillet – Palveleva optikkoliike https://brillet.fi/ 6. Inarin Käsityöpuoti, https://kasityopuoti.fi/ Äänestysaika on 1.-17.3.2021. Äänestys tapahtuu Arctic Design Week nettisivuilla. Tulokset vuoden 2021 palkinnon saajaksi julkaistaan Arctic Design Weekillä ke 24.3.2021 Award Night -virtuaalitapahtumassa klo 18.

TEQU Talkit koostuvat huippupuhujista, ajankohtaisista aiheista, tunnelmasta, visuaalisuudesta ja verkostoitumisesta. Livestriimaus olikin luonnollinen lisä TEQU:n tapahtumapalettiin ja takasi sen, että tapahtumilla voidaan inspiroida entistä laajempaa yleisöä. Liveyleisöstä ei silti olla luopumassa, sillä TEQU Talk on ennen kaikkea niin etänä kuin paikan päälläkin toimiva elämys. Tehokas ja ketterä tapahtumasuunnittelu mukailee myös TEQU:n muuta arvomaailmaa, eli mahdollisimman nopeaa ja ketterää innovaatiotoimintaa. ADW:lla TEQU on mukana striimaamassa keskiviikon 24.3. Award Night -tapahtumaa, sekä perjantain 26.3. Arctic AHA! -foorumia. Arctic Design Weekin ohjelmassa torstaina 25.3. on mukana myös eLapland TEQU Talk -tapahtuma.

TEQU nopea proto – ideasta testaukseen TEQU:n lippulaivapalvelu, prototyyppi kuukaudessa, on vastaus tavanomaisesti hitaaseen ja jäykkään tuotekehitysprosessiin. Palvelu tarjoaa lappilaisille pk-yrityksille mahdollisuuden lähteä kehittämään yrityksensä toimintaa tehokkaasti prototyyppien innovoinnin muodossa. Palvelu takaa yrittäjälle hänen ideastaan muotoillun

fyysisen prototyypin testaukseen jopa kuukaudessa. TEQU:n kolme osaamiskärkeä, teknologia, business ja design, rakentuvat palvelun kulmakiveksi. Monialaisessa TEQU-yksikössä on mukana asiantuntijoita niin tieto- ja viestintäteknologian, energia-alan, rakennusalan, muotoilun kuin bisneksenkin osa-alueilta.


15

Vuoden arktisen muotoilun opiskelija ehdokkaat 2021 Vuoden arktisen muotoilun opiskelija -palkinnon on tarkoitus motivoida nuoria muotoilijoita. Se jaettiin ensimmäisen kerran Arctic Design Weekillä vuonna 2019. Palkinto jaetaan Lapin yliopiston muotoiluopiskelijalle, joka on toiminut rohkeana tiennäyttäjänä ja hänen suunnittelussaan ovat tulleet esille arktiset erityispiirteet.

KRITEEREINÄ OVAT:

• Opiskelijan osaaminen on tuottanut

uusia ja erityisiä oivalluksia muotoilun alueelle, esimerkiksi konsepteja, tuotteita, näyttelyitä, toimintatapoja

• Opiskelijan asenne ja toiminta

vievät muotoilua eteenpäin alueella

• Kaupallistettava, yrittäjyyden edistäminen

Ehdokkaat palkinnon saajaksi ovat valinneet Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan muotoiluopettajat ja lopullisen valinnan tekee Advisory Board https:// www.arcticdesignweek.fi/arctic-designweek/advisor-board/.

Inkeri Kylämäki,

vaatetussuunnittelu

Jo hyvin varhaisessa vaiheessa opintojani olin kiinnostunut vaatetussuunnittelusta tarinallisuuden, digitaalisuuden ja pelisuunnittelun näkökulmasta. Alkuperäinen kiinnostukseni vaatetusta kohtaan saikin sysäyksen peleistä, joiden vaatetus tuntui usein erilaiselta ja kiehtovalta. Vaatetussuunnittelijan vaikuttamismahdollisuudet kasvavalla pelisuunnittelun alalla ovat olleet näkökulmina sekä kandidaatin-, että pro gradu tutkimuksissani.

Jutta Luukkonen, graafinen suunnittelu

Susanna Sivonen,

sisustus- ja tekstiilimuotoilu

Susanna Sivonen on vuodesta 2010 luovan alan yrittäjänä toiminut tekstiilisuunnittelija, taiteilija ja muotoilija. Sivosen kädenjälki on toteutunut varsin laajasti eri taiteen ja muotoilun aloilla; kuvataiteessa, sisustus- ja muotoilutuotteissa, muodissa, veistoksissa ja pian myös arkkitehtuurissa. ”Pohjoiset juureni ovat vaikuttaneet vahvasti niin taiteelliseen ilmaisuun kuin asenteeseen elämän ainutlaatuisuutta kohtaan. Suurin inspiraation lähde on aina ollut luonto ja ihmiset; reflektiona ja tarinoina. Koen suurta kiitollisuutta etuoikeudesta olla pohjoisen kasvatti.”

Jutta Luukkonen opiskelee kolmatta vuotta graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa. Muotoilussa ja taiteessa hänelle tärkeitä arvoja ovat estetiikka ja tunteet, ja niitä hän lähestyy värin, sommittelun ja tunnelman keinoin. Graafisessa suunnittelussa häntä kiinnostaa yksinkertaisuuden ja koristeellisuuden herkkä tasapaino.

Samuli Valkama,

audiovisuaalinen mediakulttuuri

Juri Etto, teollinen muotoilu Muotoilu on tähän mennessä ollut minulle täynnä monenlaisia mahdollisuuksia ja olen ottanut niistä kiinni, aina kun olen kynnelle kyennyt. Mielestäni kehittymisen kulmakivi on olla mukana niin monessa asiassa kuin mahdollista. Toistemme auttaminen vaikeissakin olosuhteissa on tärkeää. Toisia auttaessa oppii itsekin paljon uutta ja löytää uusia mahdollisuuksia. Ei kannata tapella yksin ongelmiensa kanssa, jos yhteistyöllä voi päästä pälkähästä. Oman tietotaitonsa jakaminen ja toisten näkökulmien ymmärtäminen onkin osoit­tautunut yhä vain arvokkaammaksi vuosien varrella.

Olen kuullut, että meitä mediaopiskelijoita ei aina pidetä oikeina muotoiluopiskelijoina. Minun työkaluni ovat kuitenkin videokamera, tietokone, palvelumuotoilu, sekä opinnoista saamani ymmärrys mediakulttuurista, joita yhdistelemällä olen onnistunut mielestäni lunastamaan paikkani muotoilijana. Videotuotannoissa minua kiinnostaa markkinoinnin, palvelumuotoilun sekä arktisen estetiikan yhdistäminen kiinnostavilla tavoilla videosisällön luomisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teen markkinointikäyttöön videoita, joissa haudataan joku hankeen, kannetaan sohva keskelle Ounasvaaran metsiä tai heitellään hymyileviä ihmisiä suurilla määrillä lunta. Toisaalta taas pelinkehittämisessä olen pyrkinyt pelillistämään kaamosmasennuksen ja pohjoisen pitkän pimeyden. En ole varma onko arktinen estetiikka vain tekosyy pakkomielteelleni käyttää pohjoisia elementtejä muotoilussani, mutta minkäs sitä omalle lappilaisuudelleen mahtaa.


16

Vastuullisten matkailupalveluiden muotoilu

Matkailututkimuksen yhteistyökumppani Beyond Arctic on rovaniemeläinen yritys, joka omalla toiminnallaan edistää kestävää matkailua pohjoisessa. Tärkeitä asioita ovat aidon lappilaisuuden esiintuominen, kohtaamiset paikallisten ihmisten kanssa sekä jaettu intohimo ulkona liikkumiseen. KUVA: Juho Uutela.

Maria Hakkarainen

José-Carlos García-Rosell

Maaria Hakkarainen ja José-Carlos García-Rosell, matkailututkimuksen yliopistonlehtoreita Lapin yliopistossa/­ Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa, työskentelevät Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa -hankkeessa (EAKR, Business Finland)

Y

ksi viime vuosien voimakkain matkailua muovaava trendi on ollut yksilöllisten kokemusten hakeminen. Korona-­ aikana trendi on entisestään vahvistunut. Matkailualan kamppailu koronan kanssa on pakottanut toimijat etsimään uusia avauksia. Yksilöllisyyden rinnalle trendiksi on noussut myös paikallisuus. Paikalliset kokemukset voivat tarkoittaa esimerkiksi yöpymistä pienessä majapaikassa, osallistumista kulttuuritapahtumiin tai perehtymistä ruoanlaittotapoihin.

MATKAILUALAN MURROS JA MUUTOS Matkailijoiden palvelupolut ovatkin kokeneet muodonmuutoksen. Massaturismille tyypillisestä puolipakollisten asioiden suorittamisesta on

siirrytty kohti yksilöllisempiä ja elämyksellisempiä matkailukokemuksia. Kansainvälisille asiakkaille suunnattuja tuotteita on muokattu ja uudistettu kotimaan lähimatkailijoille. Palvelutarjonnan monipuolistuminen on samalla avannut ovia uusille yrittäjille. Perinteiseen bisnekseen on tullut mukaan myös jakamistalouden toimijoita. Esimerkiksi yksityishenkilöt hyödyntävät digitaalisia alustoja majoituksen ja elämyspalveluiden myyntiin ja markkinoimiseen. Matkailun toimintakulttuuri on monin tavoin muutoksessa. Jakamistalous ja digitaalisuus tarjoavat uusia mahdollisuuksia tulevaisuuden vastuullisten matkailupalveluiden muotoilemiseksi. Niitä voi – ja kannattaa – hyödyntää liiketoiminnan kehittämiseksi.

ADW-uutuus

Matkailun ostajat ja myyjät kohtaavat verkossa "Lapin vetovoima ei ole kadonnut"

A

rctic Design Weekin ohjel­ makokonaisuudessa on tänä vuossa uusi matkailun ammattilaisten myyntitapahtuma, joka järjestetään kokonaan verkossa virtuaalisella tapahtumapaikalla. Digital Travel Workshop Rovaniemi and Finnish Lapland -tapahtuma tuo yhteen paikalliset matkailualan ammattilaiset sekä kansainväliset ostajat eli tour-operaattorit. Ostajat ovat ulkomaisia matkanjärjestäjiä, jotka ovat kiinnostuneita tuomaan matkailijoita Suomen Lappiin. Tapahtumaan on rekisteröitynyt lähes 100 ostajaa 26 eri valtiosta. Suurin osa ostajista on Euroopasta, mutta noin kolmannes on aasialaisia matkanjärjestäjiä muun muassa Japanista, Singaporesta ja Malesiasta. Myyjiä myyntitapahtumaan on ilmoit-

tautunut Rovaniemen ja Lapin alueelta yli 30. – Osallistujien määrä osoittaa, ettei Lapin vetovoima ole kadonnut. Ostajia kiinnostaa tuleva kesäja syyskausi, mutta myös vuoden 2022 talvituotannot, kertoo tapahtuman koordinaattori Kari Halonen ToolBox Consulting Oy:stä. Matkailun myyntitapahtuma järjestetään Arctic Design Weekillä 23. maaliskuuta. Päivän aikana ostajat ja myyjät kohtaavat virtuaalisella tapahtuma-alustalla verkossa. Tapaamiset ovat kahdenkeskisiä ja ne kestävät 15 minuuttia. Lappilaisille matkailutoimijoille workshop on hulppea tilaisuus promotoida palveluitaan suoraan uusille asiakkaille sekä hioa sopimuksia jo olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Workshopin tavoitteena on

edistää arktista matkailubisnestä ja pitää alan rattaat pyörimässä vaikeiden aikojen yli. – Tärkeä viesti on, että elämä jatkuu pandemian jälkeenkin. Markkinoinnin tulokset kantavat hedelmää tulevaisuudessa, ja nyt kannattaa olla varmistamassa paikkansa matkailuvirtojen eheytymistä ajatellen, Halonen summaa. Paikallisista järjestelyistä vastaa Visit Rovaniemi ja Business Rovaniemi osana Arctic Design Weekin tuotantoa. - Tavoitteenamme on vakiinnuttaa kansainvälinen matkailun workshop osaksi pohjoista muotoiluviikkoa, jatkossa toivottavasti voimme tapahtuman järjestää myös live-tapahtumana kansainvälisille ostajille, suunnittelee muotoilupäällikkö Taina Torvela, Business Rovaniemestä.


17

Vastuullinen käsityömatkailu ponnistaa paikallisuudesta

K

äsityömatkailu kiinnostaa kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita. Se ammentaa paikallisuudesta, mahdollistaa paikallisten ja matkailijoiden kohtaamisen, on henkilökohtaista ja rakentuu yhdessä tekemiselle. Se tarjoaa mahdollisuuden tutustua perinteisiin ja laittaa ”kädet saveen”. ”Usein käsityöläiset ja taiteilijat kokevat olevansa elämäntapayrittäjiä, luova työ on sydämen asia”, kertoo suunnittelija Outi Kugapi. Kugapi työskentelee Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja matkailututkimuksen lappilaista käsityömatkailua kehittävässä hankkeessa. Useat käsityöläiset, muotoilijat ja taiteilijat toteavat, että käsitöiden valmistamisen ohelle on keksittävä uusia tapoja ansaita. Matkailijoille tarjottavissa käsityöpalveluissa nähdään potentiaalia – erityisesti työpajatoiminnassa, jossa matkailijat voivat tehdä oman matkamuiston.

Matkalla tuotteen tekijästä käsityömatkailupalvelun tarjoajaksi on kuitenkin monta mutkaa. Miten tarinallistaa tuotteita ja toimintaa? Millaiset työmenetelmät sopivat yhdessä tekemiseen? Entä mitkä ovat sopivimmat myynti- ja markkinointikanavat? Ongelmat ovat yhteisiä. ”Koostamamme käsikirja kokoaa yhteen nämä ongelmakohdat ja antaa selkeät toimintaohjeet käsityömatkailupalveluiden kehittämiseen”, Kugapi kertoo. Taiteen ja matkailun asiantuntijoiden sekä käsityöläisten yhdessä ideoima käsikirja ohjeistaa, miten suunnitella ja toteuttaa kulttuurisesti kestäviä käsityömatkailupalveluita. Käsityöperinteen aitous ja oman työn merkityksellisyys ovat käsityölaisille keskeisiä. Niiden varaan rakentuu myös tulevaisuuden vastuullinen käsityömatkailu. Jaana Ojuva, viestintäsuunnittelija, Lapin yliopisto

Käsityömatkailun tuotteistamis- ja myyntikäsikirja • Julkaistaan sähköisenä 5/2021, seuraa Facebook ja Instagram @lapistakasin

• Sisältö: tarinallistaminen,

tuotteistaminen, hinnoittelu, testaaminen, myynti ja markkinointi sekä rahoituslähteet ja liiketoimintasuunnitelma

Lapista käsin -hankkeen testaustyöpaja Levillä syksyllä 2020. KUVA: Laura Laivamaa.

Napapiirin kiertotalouspuisto Hanna Liisanantti

R

ovaniemi yhtenä Suomen kiertotalouden edelläkävijäkuntana on sitoutunut viemään kiertotaloutta kunnianhimoisesti ja konkreettisesti eteenpäin. Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeen tarkoituksena on perustaa arktinen kiertotalousalue ja luoda kasvualusta kiertotalouden innovaatioille pohjoisen olosuhteisiin. Hanke tukee olemassa olevaa yritystoimintaa sekä uusien yritysten ja prosessien syntymistä osana Kiertotalouspuistoa. Hankkeessa etsitään potentiaalisia uusia toimijoita, jotka voivat tarjota palveluja jatkojalostamalla materiaaleja sekä luomalla mahdollisuuksia hyötykäyttää materiaaleja lähellä niiden syntypaikkaa. Materiaalien hallintaa ja varastointia varten

etsitään ratkaisumallia, jolloin varastoissa olevat materiaalit olisivat tiedossa ja eri yritysten käytettävissä uudelleen.

KIERTOTALOUSPUISTO SUUNNITTEILLA ROVANIEMELLE Rovaniemelle tavoitellaan uutta kiertotalouden tuotantoa. Sijainti valtakunnan yhden pääväylän varrella, ja eurooppalaisittainkin E-tieverkon perustien varrella, mahdollistaa uusioraaka-aineiden tuomisen myös pohjoiseen käsiteltäväksi, eikä pelkästään pois vietäväksi. Hankkeessa arvioidaan mm. mahdollisuutta perustaa Rovaniemelle koko Lapin alueen biojätteet käsittelevä biokaasulaitos, jossa tuotettu kaasu hyödynnettäisiin liikennepolttoaineena. Lappiin halutaan lisätä omavaraisuutta, keinoja käsitellä pai-

kallisesti sivutuotteita ja jätteitä sekä kasvattaa kiertotalousalan osaamisesta. Kiertotalouden kehittäminen luo uusia työpaikkoja, ja paikkakunta hyötyy työllisyydestä. Kiertotalouspuiston yrittäjiksi ovat tervetulleita kaikenkokoiset yritykset, myös uudet yrittäjät uusilla liiketoimintaideoilla.

KIERTOTALOUSPUISTOSSA MATERIAALIT HYÖDYNNETÄÄN PAIKALLISESTI Napapiirin Residuum Oy toimii jo nyt kiertotalouspuistossa. Residuum kerää käytöstä poistettuja materiaaleja yli 50 000 tonnia vuodessa. Hyötykiepissä Residuum mm. jalostaa betonijätteestä maan­rakennusainetta ja murskaa puujätteestä polttoaineita energiahyötykäyttöön. Suurin osa hyötykäyttömateriaaleista kul-

Napapiirin Kierto­talouspuisto –hanke Lapin liitto on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden tukea. Hankkeelle on myönnetty vuoden 2019 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 254 381€. Hankkeen kokonaisbudjetti on 363 402 €.

Lisätietoa https://residuum.fi/tietoa-meista/kiertotalouspuisto/

jetetaan Ouluun tai etäämmälle hyödynnettäviksi. Kiertotalouspuistohankkeen tavoitteena on hyödyntää jätehuollon materiaaleja paikallisesti Lapin alueella. Kiertotalouspuistoon voidaan katsoa jo kuuluvaksi myös Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n tuhkarakeen tuotanto. Suosiolan voimalaitoksen puun ja turpeen

Sääntely ei tunnista jakamistalouden kirjoa Kiinnostaako kiertotalous toimialana? Tervetuloa Kiertotaloudesta uutta businestä! -Webinaariin KE 24.3. klo 8.00 Ilmoittaudu osoitteessa: https://www.arcticdesignweek.fi/ ohjelma/keskustelutilaisuudet/

J

akamistaloudessa yksityishenkilöt voivat hypätä palveluntarjoajaksi, tarjoten matkailijoille esimerkiksi majoitusta. Matkailun toimijakentän monipuolistuminen yhdistettynä digitaalisten alustojen liiketoimintamalleihin on johtanut laajoihin epäselvyyksiin. Epäselvyydet liittyvät sääntelyn soveltumiseen sekä tarjoajien ja alustojen velvoitteisiin ja vastuuseen. Nykyiset lait eivät

Hankeaika on 1.5.2019-28.2.2022 Napapiirin Residuum Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy ja Rovaniemen kaupunki edistävät paikallisesti kiertotaloutta Napapiirin Kiertotalouspuisto -hankkeella.

aina tunnista matkailun uusia toimijoita ja jakamistalouden muotoja – sääntely tarvitsee kipeästi päivityksen digiaikaan. OTM Jenna Päläs, väitöskirjatutkija ja jakamis­ talousjuristi Lapin yliopistossa, tutkii oikeudellista alustavastuuta Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa -hankkeessa (EAKR, Business Finland)

polton lentotuhkasta valmistetaan tuhkaraetta, jota hyödynnetään metsälannoitteena. Tuhkaraelannoite palauttaa turpeen ja puun ravinteet luonnon kiertoon. Lisäksi tuhkaa hyödynnetään maarakennuskäytössä. Vuonna 2020 kaikki syntynyt tuhka saatiin hyötykäytettyä, eikä tuhkaa sijoitettu lainkaan kaatopaikalle.


18

Talvista maisemaa Ounasvaaralla 10.1.2021. KUVA: Niko Niemisalo.

Energiatehokas ARKTINEN LUMI -HANKE tukee kestävää kehitystä Heikki Hannola / Yliopettaja Niko Niemisalo / Projektipäällikkö

L

apin ammattikorkeakoulu toteuttaa Energiatehokas Arktinen lumi -hankekokonaisuutta (EAKR, kehittäminen ja investoinnit) vuosina 2019-2022. Työtä tehdään yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja alueellisten toimijoiden kanssa. Mukana on seuroja, alan yrityksiä ja paikallista väestöä. Hanke toteutuu etenkin energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian toimintalinjassa, tukien näin kansallisia ja eurooppalaisia kestävän kehityksen tavoitteita (Green Deal). Visiomme on, että hankkeen aikana ja varsinkin sen jälkeen meillä on Lapissa paras ja jatkuvasti päivittyvä tieto energiatehokkaasta ja kestävästä lumesta. Meillä pitää olla sitä varten laajaalaisesti ja paljon tietoa kerättynä ja pureksittuna lumiteemasta. Tämä tarkoittaa teknisiä mittauksia ja mittausten perusteella tehtäviä kehittämistoimia, haastatteluja ja muuta konkreettista ’kokemustietoa’ lumiaiheesta sekä klusteriyhteistyötä alue-, Pohjoismaisella ja Eurooppatasolla. Tätä kautta aihetta koskeva osaaminen on lisääntynyt ja verkostot ovat laajentuneet. Meidän

on mentävä määrätietoisesti tätä tavoitetta kohti. Hanke tukee talviurheilua ja Ounasvaaran kehittämistä yhteistyössä. Santasportin valmennuskeskuspäällikkö Eero Hietanen toteaa, että ”hanke on tuonut eri

toimijoita hienosti yhteen innovoimaan ja kehittämään lumeen liittyviä ratkaisuja eri toimija- ja käyttäjäryhmin tarpeet huomioiden. Hanke myös tukee erinomaisesti meneillään olevaa Ounasvaaran alueen kehittämistyötä, jonka

Lasten lumipäivät järjestettiin 28. marraskuuta 2020 Ounasvaaralla. Kuvassa Hiihtoliiton Tuisku-maskotti ja Ilkka Ruotsala Ounasvaaran hiihtoseurasta. KUVA: Niko Niemisalo.

tavoitteena on mm. alueen infrastruktuurin parantaminen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.” Hankkeessa on yhteistyötä myös muualle Lappiin ja EteläSuomen urheilukeskuksiin. Kansainvälisesti teemme yhteistyötä pohjoismaisen lumiklusterin sekä eurooppalaisen ClusSport -verkoston kanssa. Hankkeen ohjausryhmässä edustettu Arktinen keskus on tutkinut talvimatkailualan sopeutumista ilmastonmuutokseen ja muotoillut yhteistyössä Rukan hiihtokeskuksen kanssa ilmastopalvelun lumetuksen ennakoinnin tueksi Blue-Action: Arctic Impact on Weather and Climate -tutkimushankkeessa v. 2017-2020. Vuosittainen lumen teemakuukausi Snowember (www. snowember.fi) on lumiaiheisten tapahtumien sarja Rovaniemen Ounasvaaralla ja koko Lapin alueella. Se toteutui hyvin viime vuonna. Pystyimme vastaamaan myös Koronan aiheuttamaan forcemajoure-tilanteeseen digitaalisten ratkaisujen, sitoutuneiden tapahtuman järjestäjien ja yleisön, sekä onnistuneen turvallisuussuunnittelun avulla. Tästä kiitos kuuluu vastuullisille toteuttajille. Olemme tehneet ja pyrimme yhä vahvemmin tekemään kenttätyötä eri tapahtumien yhteydessä. Ounasvaaran hiihtoseuran toiminnanjohtaja Ilkka Ruotsalan mukaan hanke on tarpeellinen myös urheiluseuroille. ”Hanke on tullut tutuksi ja tarpeen seurallemme. Isossa kuvassa hanke edesauttaa talvilajien menestymistä myös tulevaisuudessa. Tiiviin yhteydenpidon kautta olemme saaneet apuja tapahtumiemme käytännön toteutuksessa mm.

näkyvyyden ja resurssien kautta”, Ruotsala sanoo. Syksyllä 2021 Snowemberiin kuuluvat ensilumen ladun toimet sekä talvilajien kauden avaustapahtumat Lapissa. Lisäksi tavoitteena on kauttaaltaan aktiivinen läsnäolo kaupungin- ja luonnonympäristöissä. Lumitapahtumia ja aihetta sivuavia tapahtumia on tulossa jo tälle keväälle. Aiheeseen liittyvät esimerkiksi nämä suuret tapahtumat. Arctic Rally 26-28. helmikuuta, Arctic Design Week 22-28. maaliskuuta, Ampumahiihdon SM-kisat 1.-3. huhtikuuta sekä Jukolan viesti 19-20. kesäkuuta. Tavoittelemmekin hanketiimissä sitä, että Snowemberin ideaa toteutettaisiin ympärivuotisena. Striimit ja digitalisaatio korvaavat yleisön läsnäoloa ja tarjoavat vaihtoehtoja toimia vaikeassa Koronatilanteessa. Huolellisella valmistautumisella vältetään kulkutaudista johtuvat karikot. Lumihanke etenee siis hyvin. Yhteinen nimittäjä kaikelle ylläkuvatulle on lumi, joka on meidän vetovoimatekijä Lapissa. Eurooppalaisessa yhteistyössä Lappi on toimintaympäristö, johon yritykset voivat tuoda tuotteitaan ja palveluitaan testattavaksi kylmässä ja lumisessa, lumivarmassa olosuhteessa. Alustavasti on myös suunniteltu vuotta 2022 lumen teemavuodeksi Lapin alueella. Tilausta tällaiselle olisi kovastikin. Huomionarvoista on, että samalla kun lumihanketta toteutetaan, vastataan kansallisiin ja eurooppalaisiin linjauksiin kestävästä kehityksestä (Green deal). Hanke velvoittaa Lapin toimijoita ottamaan lumiaiheesta kopin.


19

NÄMÄ KESKEISIMMÄT OPISKELIJATIIMIT

ovat olleet ahkerasti ja osaavasti tuottamassa vuoden 2021 ADW sisältöjä: (opettajan/ohjaajan nimi)

1. KÖÖKKI Arktinen makufestivaali

(Pinja Metsäkoivu) Arktisen makufestivaalin visuaalisen ilmeen takana on kymmenhenkinen eri taidealojen opiskelijatiimi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta. Opiskelijatiimissä: Karoliina Räikkönen, Ida Sarisalmi, Julia Palola, Jutta Luukkonen, Elli Noropirtti, Marlene Väinölä, Maria Korkiala, Ilari Kallinen, Riitta Vaaramo, Janne Peuna.

2. Arctic AHA! Foorum Team

(Esa Posio, Digree Programme in Tourism, Colloborative Experience Design) "Tämä ryhmä Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijoita on mukana Arctic Design Weekin Arctic AHA! Foorumeiden ja Arctic Design Awards Night- palkintojenjakotilaisuuden järjestämisessa ja toteuttamisessa. Arctic Design Weektarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen tilaisuuden harjoitella tapahtumajärjestelyä oikeassa tapahtumaympäristössä ja tukee heidän opintojaan. Tiimin jäsenet ovat: Linda Krajewski, Ngoc Nguyen, Svavar Gudnason, Karoliina Nissinen, Milla Rautiainen, Phat Thai, Daniela Culley, Tran Quynh Trang, Anni Jääskeläinen ja Niko Kantola. Opiskelijoiden ja Arctic Design Weekin henkilökunnan yhteistyöllä toteutamme korkeatasoisen ja toimivan tapahtumaviikon!"

ARCTIC DESIGN WEEK on aito oppimisympäristö

M

aailman pohjoisimman muotoiluviikon toteutuksessa on vuosittain mukana noin 8-15 opiskelijatiimiä Lapin Korkeakoulukonsernin eri koulutusohjelmista. Lapin yliopiston ja Lapin Ammattikorkeakoulun opiskelijatiimit ovat suuressa roolissa muotoiluviikon sisällöntuotannossa ja käytännön järjestelyissä. Työskentely aloitetaan aina syyskaudella. Vuosien aikana opiskelijat ovat suorittaneet opintojaan käytännön oppimisympäristöissä ADW aikana. Koulutusohjelmissa ja jaksoyhteistyössä ovat vieneet osaamisen sekä strategisen elämysmuotoilun uudelle tasolla, aitoon vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa. Arctic Design Weekin operatiivista toteutusta ohjaavat opettajien ohella Business Rovaniemi, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja Lapin Ammattikorkeakoulu. Tiimijohdossa Maria Keskipoikela, Anu Harju-Myllyaho ja tuottajana Taina Torvela.

Circular economy Team

3. Circular economy Team (Esa Posio)

Olemme Lapin Ammattikorkeakoulun Degree Programme in Tourism opiskelijoita ja suunnittelemme sekä toteutamme yhdessä Arctic Design Weekin kanssa Kiertotalous-teemaan liittyvän pop-up tapatuman. Ryhmän jäsenet: Camilla Palosaari - Suomi, Emilia Gomes - Italia/Suomi, Kristian Tyurn - Venäjä, Marina Ledda - Italia, Nguyen Thi Ninh Khoa - Vietnam, Petri Niskanen - Suomi, Phan Thi Men Thuong - Vietnam, Pham Huu Thien Phuc Vietnam, Vuu Hao My Hang - Vietnam.

4. ADW Opening Team (Esa Posio) "We are students of Tourism in the Lapland University of Applied Science and we organize the ADW Opening Carnival Team; Vu Ha Vy (Vivian), Elizaveta Aleksandrova (Liisa), Jasmin Väänänen, Tran Thuy My Trinh (Anna), Marc Andreu Simola, Luu Tien Dat (Ricky) on the picture, and Bui Thuy Anh Tram, Lo Yen, Quynh Tran (Kath) and Pham Duy Bao (Jun) working from abroad."

5. Award Night Team (Esa Posio) Kts Arctic AHA! Forum team.

6. ÄÄRI Design Expo (Jenni Pyhäjärvi)

ADW Opening Team

Arctic AHA! Foorum Team

Jaana Vepsäläinen, Jenny Ankkuri, Osmo Ruohela, Diana Luhner, Pera Fomin, Nea Hyvärinen, Jenni Kokko, Anna Salolatva, Benjamin Kovanen, Jesse Tuovila

7. Virtual Travel Trade workshop (Jenni Pyhäjärvi)

Katja Pitkänen, Emilia Pirttilä, Pirita Ollila, Henrietta Haapsamo, Reija Solonen, Riia Saari, Kaisa Väliahde, Netta Törmikoski, Siiri Mikkola, Pauliina Pakkanen, Anssi Savelius, Nathalie Prévost

8. Arctic Festival&Fashion Show (Jenni Pyhäjärvi)

Olivia Ajo, Anne Härmä, Laura Koponen, Maxi Rödel, Mirja Kellokoski, Sara Mattila, Sanna Matinmikko, Susanna Kulppi, Selina Rikkonen, Saila Mänty, Marjut Lumijärvi, Veera Aikio

9. Arctic Festival&Fashion Show

(Ana Nuutinen, Johanna Oksanen) Muotinäytöksessä mukanaolevat opiskelijat: Henni Kuvaja, Tanja Pohjola

10. Arctic Festival&Fashion Show (Antti Stöckell)

Talvitaiteen työpaja: Emilia Launne, Miia Mäkinen, Henna Timlin, Johanna Kurpat, Juho Lintinen, Henrik-Kristian Telkki

11. Alumnimme -polkuja pohjoisesta (Pertti Aula)

Hanna Korpua, Juho Lintinen, Kaisa Maljanen, Sofia Parada Barrenechea, Salla Päkkilä Salla Susanna, Sini Martiskainen, Erika Turunen, Eeva Vikki, Anniliina Parkkinen, Saikou Marong

12. Desolation -Design from Isolation

(Jenni-Liisa Yliniva, Aija Kurko) Annika Fors, Iiris Huotari, Barbora Kunzova, Eleonora Lakela, Anastasia Leonova, Kerttu Pakkasvirta, Lois Proksch, Katariina Salomaa, Amanda Thitz, Tanja Tuomaala, Oona Örmä

MUOTOJA LEHTI 1/2021 Julkaisija: Arctic Design Week, Business Rovaniemi Päätoimittaja: Taina Torvela, Business Rovaniemi Kannen kuva: Janne Pallari Painos: 25 000 kpl Jakelu: Lapin Kansan tilaajat, verkkolehti, muotoiluviikon tapahtumapaikat Design: Mainostoimisto Seven-1 Sivunvalmistus: Kaleva Media Sisällöntuotanto: viestintäyksiköt Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemen kaupunki, Business Rovaniemi Partnerit: BRP Finland Oy, Kaleva Media, Grano Oy


A

rc

ti

c

20

SELVIYTYJÄSTÄ MENESTYJÄ Arctic Aha! -webinaarit & virtuaalikahvilat 25–26.3.21 Löydä ratkaisuja, luo kontakteja ja näe tulevaisuus uudessa valossa. Miksi toiset pärjäävät ja mitä heiltä voi oppia? Millaisen maailman haluamme? Mitä luovat alat tekevät arktisella? Keskustelua herättämässä 20 alansa eksperttiä – ole mukana webinaareissa!

Keskustelua moderoi Päivi Tahkokallio

ILMOITTAUDU OSOITTEESSA arcticdesignweek.fi/arctic-aha


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.