Page 1

Xaime e a s l an Tim Bowley

dra

InĂŠ sV

s

i ilp


Para Vishnu Priya... e para todos os que plantan árbores

Colección © do texto: Tim Bowley, 2005 © das ilustracións: Inés Vilpi, 2005 © da tradución ao galego: G. Tolentino, 2005 © desta edición: Kalandraka Editora, 2011 Italia, 37 - 36162 Pontevedra Telf: 986 86 02 76 editora@kalandraka.com www.kalandraka.com Impreso en Gráficas Anduriña, Poio Primeira edición: maio, 2005 Segunda edición: novembro, 2011 ISBN: 978-84-8464-532-0 DL: PO-39-05 Reservados todos os dereitos


Xaime e as landras Tim Bowley

InĂŠs Vilpi


Xaime plantou unha landra, pero‌


antes de que puidese medrar un esquĂ­o desenterrouna e agachouna.


Xaime e as landras  

Libros para soñar, Demademora

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you