Tomas txantxazalea Eusk - Jorge rico Ródenas / Anna Laura Cantone

Page 1


Mutiko ipurterre samarra zen Tomas, eta oso atsegin zuen ezkutatzea eta mozorrotzea etxera bisitak etortzen zirenean.Behin batean, Frantzian bizi zen bere amaren lagun bat etorri zen bazkaltzera.


Tomas trastelekura joan, burusia hartu han, haria hartu hemen, eta krokodilo mozorroa egin zuen.

Eta atea ireki zuenean…Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.