Page 1

ANTONIO RUBIO e ÓSCAR VILLÁN

PAXARIÑA DE PAPEL


PAXARIÑA DE PAPEL


PON NA MESA UN MANTEL


PAXARIÑA DE PAPEL


E NO MANTEL UNHA XERRA


do berce á lúa

© do texto: Antonio Rubio, 2005 © das ilustracións: Óscar Villán, 2005 © desta edición: Kalandraka Editora, 2012 Italia 37, 36162 Pontevedra Telefax: 986 860 276 editora@kalandraka.com www.kalandraka.com

Impreso en España Primeira edición: maio, 2005 Terceira edición: abril, 2012 ISBN: 978-84-8464-544-3 DL: PO-28-05

Paxariña de papel  

Colección Do berce a lúa