Page 1


e s a m á h c a ú L O rato da

Paco.


Paco marchou á Lúa porque lle dixeran

que era de queixo fresco.


Paco. Paula Carballeira / Blanca Barrio  

Kalandraka. Demademora. Galego. Un ratiño entrañable vai á Lúa. E pronto saberemos que a Lúa non é de queixo fresco, pero si moi tenra.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you