Page 1

to Cair o i P O

r i sa Ma

Núùez H e lle T h

ss o ma

en


Érase unha vez un pito cairo

que andaba polo monte buscando comida e máis fortuna.

Un día, escaravellando na terra, atopou unha saqueta chea de moedas de ouro.


A braiado con tanta riqueza, pensou:

–Levareillas

ao rei.

Amarrou a saqueta no lombo e, moi animoso, botou a andar polo camiĂąo real.


O pito cairo. Marisa Núñez / Helle Thomassen  

Kalandraka. Os contos do trasno. Galego. Conto popular. Esta é a historia dun poliño que un día se atopou cunha bolsa chea de moedas de ouro...

O pito cairo. Marisa Núñez / Helle Thomassen  

Kalandraka. Os contos do trasno. Galego. Conto popular. Esta é a historia dun poliño que un día se atopou cunha bolsa chea de moedas de ouro...