Page 1


ÙľĭĿıϧŁĺĴĭϧłıņϧŁĺϧįĻıĸĸĵƳĻϧĮľĭĺįĻə yĺϧİƫĭϧIJĻĵϧĮŁĿįĭľϧįĻĸıĿϧƒϧĴĻľŀĭϧļĭľĭϧIJĭįıľϧŁĺϧįĭĸİĵƳĻə


gĭĺİĻϧĻϧįĻıĸĸĵƳĻϧłĻĸłıŁϧƒϧįĭĿĭɟϧ ĭŀĻļĻŁϧĭϧļĻľŀĭϧļıįĴĭİĭϧıϧļıŀĻŁə ʁuŁıĺϧơɨϧʁļľıijŁĺŀĻŁϧŁĺϧłĻņĭľľƵĺϧİıĿİıϧİıĺŀľĻə ʁwĻĺϧıŁɟϧĻϧįĻıĸĸĵƳĻϧĮľĭĺįĻɟϧĽıϧłıƳĻϧİıϧįĻĸĸıľϧįĻĸıĿϧ ıϧłĻŁϧIJĭįıľϧŁĺϧįĭĸİĵƳĻə


O coelliño branco. Xosé Ballesteros / Óscar Villán  

Kalandraka. Os contos do trasno. Galego. Conto popular portugués. Un animal minúsculo gáñalle a partida ao mangallón. Invitación divertida a...