Page 1

ANTONIO RUBIO e ÓSCAR VILLÁN

LÚA


LÚA

LÚA

LÚA


LÚA

LÚA

SOL


LÚA

LÚA

LÚA


LÚA

CARACOL


sol fa mi re

do berce á lúa

© do texto: Antonio Rubio, 2005 © das ilustracións: Óscar Villán, 2005 © desta edición: Kalandraka Editora, 2012 Italia 37, 36162 Pontevedra Telefax: 986 860 276 editora@kalandraka.com www.kalandraka.com

Impreso en España Primeira edición: maio, 2005 Cuarta edición: abril, 2012 ISBN: 978-84-8464-541-2 DL: PO-26-05

do

Lúa  

Colección Do berce a lúa

Lúa  

Colección Do berce a lúa