Inventari il·lustrat dels animals amb cua Cat

Page 1


desplaçament

Pantera de les neus Panthera uncia Classe: MAMÍFER Aquest felí majestuós habita les altes muntanyes d’Àsia central i observa el seu territori a la recerca de preses com els iacs o les marmotes. La seva cua, que mesura gairebé un metre, fa que mantingui l’equilibri mentre avança per les cornises o els barrancs costeruts.

– làmina 1 –


desplaçament

Llúdria comuna fig. 1

Lutra lutra Classe: MAMÍFER La llúdria habita a la vora dels llacs i els rius, on caça peixos o amfibis. És una nadadora excel·lent i fa servir la seva musculosa cua per tal de moure’s més de pressa, tant sota l’aigua com a la superfície.

Guineu Vulpes vulpes Classe: MAMÍFER La guineu, per tal de capturar ratolins salvatges, avança suaument i després els enxampa. La cua l’ajuda a mantenir l’equilibri. Quan es troba amb una altra guineu, aixeca i remena la cua, tot expandint la seva característica flaire a violetes.

fig. 2

– làmina 2 –


desplaçament

Cobra marina anellada Laticauda colubrina Classe: ESCAMÓS Aquesta serp habita als mars càlids, on caça petits peixos. Neda ràpidament gràcies a les ondulacions produïdes per la seva cua. Torna a terra ferma per tal de descansar, beure o reproduir-se.

– làmina 3 –


desplaçament

fig. 1

Tonyina Thunnus sp. Classe: PEIX OSSI La tonyina, que habita en bancs, és un dels millors nadadors dels oceans, capaç de recórrer grans distàncies tots els dies. La potent cua en forma de mitja lluna la propulsa a una velocitat de gairebé 30 km/h.

fig. 2

Peix volador Exocoetus volitans Classe: PEIX OSSI Aquest peix és propi dels mars tropicals. Els ràpids moviments de la cua fan possible que es propulsi fora de l’aigua. Fa servir les aletes en forma d’ales per tal de planejar fora de l’aigua durant gairebé 12 segons. És així com fuig dels seus depredadors, com ara els dofins i les tonyines.

– làmina 4 –


desplaçament

fig. 1

Musaranya elefant de Peters Rhynchocyon petersi Classe: MAMÍFER El nas d’aquest mamífer africà, en forma de trompa flexible, és molt sensible i li permet detectar les seves preses. Per tal de fugir d’un perill, la musaranya salta ajudant-se amb la llarga cua per mantenir l’equilibri.

Talp Talpa europaea Classe: MAMÍFER Dins les galeries que excava el talp, que hi veu molt poc, s’orienta gràcies al poderós olfacte i a uns pèls molt sensibles que li recobreixen el musell i la cua. Sol tenir la cua aixecada per tal de notar el sostre de la galeria.

fig. 2

– làmina 5 –


desplaçament

Mona aranya de cap bru Ateles fusciceps Classe: MAMÍFER Aquest mico d’Amèrica del Sud habita en grups de 20 o 30 individus. Es nodreix de fruites molt madures que troba dalt dels arbres. En cas de perill, crida molt fort. Gràcies a les potes i la llarga cua, la mona aranya es desplaça molt de pressa entre els arbres. A l’extrem de la cua no hi té pèl, per subjectar-se millor a les branques.

– làmina 6 –Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.