Inventari dels mars Cat / Virginie Aladjidi - Emmanuelle Tchoukriel

Page 1


Narval

o unicorn marí Monodon monoceros Classe: MAMÍFER Aquest carnívor àgil i ràpid té una llarga dent en forma de tirabuixó que no se sap quina funció té, tot i que podria ser un òrgan sensorial. El narval no té aleta dorsal, i això fa possible que nedi pels gels de l’oceà Àrtic, a prop del Pol Nord. Sense comptar la seva dent, pot fer cinc metres de llarg.

– làmina 1 –


Morsa Odobenus rosmarus Classe: MAMÍFER Aquest carnívor amb bigoti viu als bancs de gel de les regions àrtiques, en colònies de fins a mil individus. A terra duu les extremitats posteriors orientades en un sentit i, quan neda, les orienta en sentit contrari. Els ullals li serveixen com a arma i per picar el gel.

– làmina 2 –


– làmina 3 –


Balena blava o rorqual blau

Balaenoptera musculus Classe: MAMÍFER La més gran de les balenes barbades port arribar a fer trenta-tres metres de llargada. Se la reconeix per la gorja estriada, d’entre cinquanta i noranta plecs. Es desplaça principalment per aigües profundes, amb la ventilació (o nariu) tancada, però puja a la superfície per respirar com tots els mamífers. Aleshores escup un doll d’aigua d’entre sis i nou metres d’alçada.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.