Page 20

RELATIVITY MEDIA

Ü ksus

Inglid või kangelased? Erioperatsioonide väejuhatuse lugu

20

4 | 2017

Kaitse Kodu! nr 4 2017. a  

Kaitseliidu ajakiri

Kaitse Kodu! nr 4 2017. a  

Kaitseliidu ajakiri