__MAIN_TEXT__

Page 38

H&K

SÕJAR AUD

Põlvkonnavahetus Saksamaa politseis:

püstolkuulipilduja MP7 Püstolkuulipilduja MP7 on ennast Afganistani sõjategevuses juba igati tõestanud, kuid seoses hiljuti aset leidnud rünnakutega kõikjal Euroopas on relv omandamas üha suuremat tähtsust ka politsei terrorivastastes operatsioonides. Tekst: MARC ROTH

38

3 | 2017

Pärast 2015. aasta nn Pariisi rünnakuid algas Saksamaal politsei käsirelvade suurim uuendamislaine pärast Baader-Meinhofi ja RAFterrorismi ajastut 1970. aastatel. Tookord läksid väljavahetamisele eelkõige vanad 6,35 ja 7,65 mm kaliibriga püstolid Browning ja ka vanad püstolkuulipildujad. Selle protsessi käigus muutus ka sõjaväepadrun 9 x 19 mm politsei standardpadruniks ja eri püstolimudelite kõrval sai MP5-st politsei standardne püstolkuulipilduja. Tänu korralikule läbistamisjõule, heale tabavustäpsusele ja efektiivse laskekauguse suurenemisele kuni 200 meetrini on MP7 muutunud Saksamaa terrorivastase võitluse üksustes nõutud relvaks.

Esimene kriitiline tund pärast rünnaku algust – patrullpolitseinik esmareageerijana Asjatundjad on ühel nõul selles, et terrorirünnaku esimeste 30 kuni 60 minuti jooksul on tavalised patrullpolitseinikud sunnitud ise toime tulema relvastatud terroristidega. Kogemused näitavad, et vähemalt nii kaua kulub aega, enne kui spetsialiseeritud üksused MEK ja vastavad erijõud nagu politsei erikomando SEK, BFE+, GSG9 suudavad ise hakata rünnaku toimepaneku paigas efektiivselt tegutsema. Sõltuvalt konkreetse operatsiooni taktikalisest iseloomust on politsei varustatuse ja väljaõppe tase terrorismiga seonduvates olukordades

Profile for Kaitse Kodu!

Kaitse Kodu! nr 3 2017. a