Personal Narratives by Kadro

Page 1

Angelos Bandas • Alexandros Giannakas • Anastasia Giannakou • Andriani Skoulida • Achilleas Tsoumanis • Vassiliki Kalokairi • Giorgos Karagiannis • Giorgos Stavros • Dimitris Katsantoulas • Evangelos Kalivas • Evi Rontogianni • Ioanna Theocharopoulou • Ioannis Chatzopoulos • Konstantinos Evangelou • Konstantinos Chatzis • Lefteris Tzaferis • Nantia Lianou • Napoleon Chouliaras • Olga Tsiafi • Panagiotis Ziovas • Penelope Pandiora • Stergiani Verniotou • Fotini Mourelatou • Christos Kosmas • Christos Rontogiannis2016


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Κα.Δρώ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Πρόεδρος Χρήστος Ροντογιάννης Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Ευαγγέλου Γραμματέας Πηνελόπη Παντιώρα

ORGANISATION Ka.Dro PHOTOGRAPHIC TEAM OF FILIPPIADA President Christos Rontogiannis Vice-president Konstantinos Evangelou Secretary Penelope Pandiora


ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΔΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016 Φωτεινή Παπαχατζή

CURATOR PHOTOGRAPHY TUTOR FOR KADRO 2015-2016 Photini Papahatzi

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ CCG (Color Consulting Group)

PHOTO EDITING AND PRINTING CCG (Color Consulting Group)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ Κωνσταντίνος Χατζής

PHOTOBOOK EDITING & DESIGN / TRANSLATIONS Konstantinos Chatzis

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ wordplay.gr

PROOFREADING wordplay.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Iframe Communication Design

VISUAL COMMUNICATION Iframe Communication Design

ΕΚΤΥΠΩΣΗ / ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Veneto Print

PHOTOBOOK PRINTING AND BINDING Veneto PrintΣτις ‘Προσωπικές Αφηγήσεις’ (Personal Narratives) οι είκοσι πέντε συμμετέχοντες, νέοι δημιουργοί μας επιτρέπουν να μοιραστούμε στιγμές της ζωής τους, αντιπροσωπευτικά τους βιώματα αλλά και ιστορίες καθημερινότητας επιχειρώντας να μας συμπεριλάβουν σε αυτή τους την εμπειρία. Οι αφηγήσεις αναπαριστούν οικεία πρόσωπα σε εικόνες που παραπέμπουν σε πίνακες μεγάλων ζωγράφων, οπτικά ημερολόγια, γεγονότα ή καταστάσεις που είναι ατελείς, αποσπασματικές, ελλειπτικές. Δεν επιδιώκουν την αναγνώριση και την επιβίωση των αφηγήσεων τους μέσα από την «καθαρή» ορατότητα που αναζητά ή ακόμα και επινοεί το βλέμμα ή η αφήγηση. Αυτό που διακρίνεται μέσα από τις ‘Προσωπικές Αφηγήσεις’ είναι η δημιουργία αυτού του άυλου χώρου, όπου συναντώνται όλα αυτά που δεν μπορούν να αναπαρασταθούν. Ενδεχομένως και ο διάλογος.

Φωτεινή Παπαχατζή Επιμελήτρια Εισηγήτρια Φωτογραφικών Εκπαιδευτικών Συναντήσεων ΚΑΔΡΩ για την περίοδο 2015-2016

In "Personal Narratives' the twenty five young artist participants give us a chance to share moments of their lives, their representative experiences and everyday stories, in an attemp to include us in their experience. The narratives depict familiar faces in pictures referring to well-known paintings, visual calendars, events or situations that are incomplete, patchy, elliptical. They do not seek the recognition and survival of their narratives through the 'net' visibility searched -or even devised - by the look or the narrative. What stands out through the 'Personal Narratives "is the creation of this intangible space, where everything that can not be represented is finally found. Even, possibly, the dialogue.

Photini Papahatzi Curator Photography tutor for KADRO 2015-2016


ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ANASTASIA GIANNAKOU

Η συγκεκριμένη σειρά φωτογραφιών –με επιρροές από μεγάλους φωτογράφους αλλά και ζωγράφους- εκφράζει το φλερτ της συνειδητής πραγματικότητας με εκείνης της ανακατασκευασμένης όπου φανταστικό και ρεαλιστικό μπλέκονται χαρτογραφώντας έναν καινούριο κόσμο. Έναν κόσμο που τα σύνορά του απλώνονται όσο απλώνεται η φαντασία και η έμπνευση του φωτογράφου.

This series of photographs -with influences by major photographers and painters- expresses the flirtation of the conscious reality with the reconstructed, where fantasy and reality blend, thus mapping a new world. A world whose borders stretch for as long as the imagination and the inspiration of the photographer allows them to.ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ GIORGOS KARAGIANNIS
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΝΤΙΩΡΑ PENELOPE PANDIORA

Η έννοια του χώρου μπορεί να οριστεί όχι μόνο με βάση αντικειμενικά κριτήρια που γίνονται αντιληπτά μέσω των αισθήσεών μας, αλλά και μέσω εσωτερικών διεργασιών - διαφορετικών στον καθένα - δημιουργώντας έτσι ένα “νέο” κάθε φορά χώρο. Στις φωτογραφίες μου η ανθρώπινη παρουσία - φυσική ή μη - επιχειρεί να συνδεθεί με τον υπάρχοντα χώρο προσδίδοντάς του χαρακτηριστικά που συντελούν σε μια εκ νέου διαμόρφωσή του. Χώρος και άνθρωπος επενεργούν ο ένας πάνω στον άλλο, ώστε να μη νοούνται πλέον ως ξεχωριστές έννοιες.

The concept of space can be defined not only based on objective criteria that are perceived through our senses, but also through internal processes - different for everyone - creating a “new” room each time. In my photos the human presence - natural or not - attempts to connect with the existing space, providing it with characteristics that lead to a re-configuration. The Space and the person act on top of one another in order not to be considered as separate concepts.


ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ACHILLEAS TSOUMANISΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΙΩΒΑΣ PANAGIOTIS ZIOVASΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ DIMITRIS KATSANTOULASΝΑΠΟΛΕΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ NAPOLEON CHOULIARASΦΩΤΕΙΝΗ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ FOTINI MOURELATOU

ΟΝΕΙΡΑ Τόσα και τόσα ανεκπλήρωτα όνειρα στο πέρασμα του χρόνου... Φοβάσαι,προσπερνάς,αδιαφορείς,ξεχνάς... Ρίζωσαν στο μονοπάτι της ψυχής και σε περιμένουν. Μη φοβάσαι ψυχή μου...Θάρρος έχεις. Δύναμή σου η υπομονή... Ζήσε τα όνειρά σου και μην τα αφήνεις άλλο να ξεθωριάζουν..

DREAMS So many unfulfilled dreams through time ... You fear, miss, ignore, forget ... They set roots in the path of your soul, waiting. Do not fear my soul ... You have courage. Patience is your power.. Live your dreams and do not let them fade anymore...ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ LEFTERIS TZAFERISΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΒΕΡΝΙΩΤΟΥ STERGIANI VERNIOTOUΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ EVANGELOS KALIVASΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ KONSTANTINOS EVANGELOU


faces Η καθημερινή επαγγελματική μου ενασχόληση με τον τομέα της πτηνοτροφίας και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί, μου “αποκάλυψε” ένα καινούργιο φωτογραφικό ερέθισμα. Περιπλανήθηκα προσωπικότητες, θρησκείες.

ανάμεσα σε ιδιοσυγκρασίες,

διαφορετικές εθνικότητες,

Απομόνωσα εικόνες της καθημερινότητάς μου, παρουσιάζοντας τους ανθρώπους που “κατοικούν” σε αυτή και συνυπάρχουν αρμονικά με το κοινό μας εργασιακό περιβάλλον.

faces My daily professional practice with the poultry industry and the people working there, "revealed» a new photographic stimulus to me. I wandered among different personalities, temperaments, nationalities, religions. I isolated images of my daily, life which presenting the people who "live" there and coexist harmoniously with our common working environment.


ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΔΑΣ ANGELOS BANDASΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΗ VASSILIKI KALOKAIRIΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ALEXANDROS GIANNAKASΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ CHRISTOS KOSMASΟΛΓΑ ΤΣΙΑΦΗ OLGA TSIAFIΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΚΟΥΛΙΔΑ ANDRIANI SKOULIDAΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ CHRISTOS RONTOGIANNISΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ IOANNIS CHATZOPOULOS

Το τοπίο είναι χώρος εξιδανικευμένος, άρα ανώνυμος. Δεν έχει αυτοτελή ύπαρξη, παρά είναι ένα κατασκεύασμα του πολιτισμού και της διανόησής μας. Μέσα στο χώρο αυτό η ανθρώπινη υπόσταση γυρνά είτε σα φυσική παρουσία είτε σα νοούμενη οντότητα. Στη σειρά φωτογραφιών μας αποτυπώνουμε όχι μόνο καταγραφικά αλλά και βιωματικά, το χώρο που μας ακολουθεί, ο οποίος συνδέεται με ένα συναρπαστικό διανοητικό εγχείρημα, τη μνήμη.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ KONSTANTINOS CHATZIS

The landscape is an idealized place, and therefore, anonymous. It has no independent existence; it is an artifact of our culture and our intellect. Within this space, the human presence is tramping either physically or like a noumenal entity. In our series of photographs we depict, not only by recording but also by experience, the space below us, which is connected with a fascinating intellectual venture, memory.


ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ IOANNIS CHATZOPOULOS


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣ KONSTANTINOS CHATZIS


ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ GIORGOS STAVROSΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ IOANNA THEOCHAROPOULOU

To θέμα του project που παρουσιάζεται εδώ ήταν η αναπαράσταση ζωγραφικών πινάκων. Πρόκειται για τη “Frida Kahlo” της Πολωνής ζωγράφου Joanna Sierko Filipowska, την “Αρλεζιάνα” του Vincent Van Gogh και το “Tοπίο στις όχθες του ποταμού” του Pierre Auguste Renoir.

The theme of the project presented here was the representation of paintings. It’s about “Frida Kahlo” by the Polish artist Joanna Sierko Filipowska, “Arleziana” by Vincent Van Gogh and “Landscapes on the river” by Pierre Auguste Renoir.ΝΑΝΤΙΑ ΛΙΑΝΟΥ NANTIA LIANOUΕΥΗ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ EVI RONTOGIANNIΗ Φωτογραφική Ομάδα Φιλιππιάδας Κα.Δρώ είναι μια καλλιτεχνική ομάδα που δραστηριοποιείται στο χώρο της φωτογραφίας από το 2011. Απαρτίζεται από ερασιτέχνες φωτογράφους που μοιράζονται την αγάπη και τον ενθουσιασμό τους για την τέχνη της φωτογραφίας. Στόχος της ομάδας είναι η μελέτη της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, οι τεχνικές αναπαράστασης των εικόνων, η σύνθεση και η καλλιτεχνική πρόθεση. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο ένας βασικός εισηγητής αναλύει έννοιες και θεματικές στα πλαίσια ενός ετήσιου σεμιναρίου με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση της καλλιτεχνικής φωτογραφίας από τη γέννησή της έως σήμερα. Παράλληλα έχει δώσει το βήμα σε πλήθος φωτογράφων να δείξουν την προσωπική τους δουλειά και να αναλύσουν το φωτογραφικό τους έργο. Συμμετέχει σε δράσεις εξωστρέφειας λαμβάνοντας μέρος σε πανελλαδικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. PANOPTIKON 13×13, ευρωπαϊκό project FRAMES of European Common Life, ΈντευξιςPhotometria Photo Festival ) Ακόμα διοργανώνει φωτογραφικά workshop και ανοιχτούς διαγωνισμούς φωτογραφίας με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων. Τέλος από το 2011 μέχρι σήμερα διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας σε ετήσια βάση, όπου τα μέλη της ομάδας εκθέτουν τα έργα τους σε μια συλλογική παρουσίαση της δουλειάς τους, όπως προκύπτει μέσα από τον κύκλο των σεμιναρίων.

www.kadrw.gr e-mail : admin@kadrw.gr


The Photographic Team of Filippiada Ka.Dro (Κα.Δρω) is an artistic group that has been active in the field of photography since 2011. It is composed by amateur photographers who share their love and enthusiasm for the art of photography. The aim of the group is the study of the art of photography, image reconstruction techniques, composition and artistic intent. In this context, each year, a basic rapporteur analyzes the concepts and themes within an annual seminar, aimed at the deeper understanding of art photography from its birth until today. Meanwhile Ka.Dro, has given step in numerous photographers to show their personal work and analyze their photographic work. It takes part in extroversion actions, participating in Greek and European programs (eg PANOPTIKON 13 × 13, European project FRAMES of European Common Life, Entefxis-Photometria Photo Festival) It also organizes photographic workshops and open call photo contests with large numbers of participants. From 2011 until today Ka.Dro is organising an annual photo-exhibition as a result of their educational activities.

www.kadrw.gr e-mail : admin@kadrw.grΧΟΡΗΓΟΙ/SPONSORS

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.